Studijni-svet.cz || Kubismus - dějiny umění k maturitě - Dejiny

Transkript

Studijni-svet.cz || Kubismus - dějiny umění k maturitě - Dejiny
Studijni-svet.cz || Kubismus - dějiny umění k maturitě
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
Otázka: Kubismus
Předmět: Dějiny umění
Přidal(a): Terezmek
-vznik počátkem 20.stol.
zcela nové pojetí malířství
inspirován africkým, mikronéským i indiánským uměním
prostorová koncepce díla -> předmět není zobrazen jenom z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů
současně = mnohopohledovost
díla jsou založená na geometrických tvarech – nejvíce krychle (=cubus) -> ty pak byly skládány
pomocí fantazie do obrazu -> dojem deformace
nezachycují světlo
kritik Louis Vauxcelles – zasloužil se o název směru, když na výstavě popsal jeden z
Braqueových obrazů jako plný „bizarre cubiques“ = plný malých bizardních kostiček. Název se
rychle ujal.
-> kubisté se snaží zachytit trojrozměrnost věcí, aniž by se tím porušila dvojrozměrnost obrazu –
na obraze rozbíjeli celistvost předmětů, dochází k rozložení na části – z různých pohledů,
zobrazeny společně vedle sebe v ploše
spojení reality a fikce
z obrazů téměř vymizely krajiny, více se objevovala zátiší –> větší možnost experimentovat
Fáze kubismu
1. Prekubismus: (Cézannovský kubismus) –> (1907-1909), experimentování, zjednodušování
předmětů na elementární geometrické tvary – vyloučen prostor a perspektiva
2. Analytický kubismus: (1910-1912), rozbíjení předmětů na jednotlivé části, více pohledů v jedné
ploše.. – hlavně zátiší - neutrální, pasivní barvy, soutředili se na tvar předmětu
3. Syntetický kubismus: (počátek r. 1912), vrcholný kubismus, spojení reality a fikce, do obrazu se
dostává písmo, znaky, malíři začali do obrazu vlepovat ústřižky novin, dřevíčka, zápalky, kousky
tapet, atd..
4. Orfismus: (1912), název poprvé použil Guillaume Apollinaire, který tak označil malby Roberta
Delaunaye. Orfeismus se odrazil v dílech českého malíře Františka Kupky. -> Umělci už
page 1 / 3
Studijni-svet.cz || Kubismus - dějiny umění k maturitě
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
nenapodobují ani se nijak nesnaží rozkládat či znovu skládat reálný předmět = jednotlivé malířské
prvky se staly zcela nezávislé na realitě. Předchůdci abstrakce.
Hlavní představitelé:
Pablo Picasso: (vsuvka autora-> trochu mi připomíná Bruce Willise :D)
1. modré období (tmavé obrazy, náměty jsou tragédie, studené barvy, většinou modrá..)
2. růžové (veselejší obrazy, teplejší barvy..)
3. africké období
Španěl, (1881-1973), zakladatel kubismu
celé jméno: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios
Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso.
reaguje na dramata lidského života
v ostrých tvarech našel způsob pro vyjádření svých myšlenek
Díla:
Slečny z Avignonu (Les Demoiselles d'Avignon, 1907) -> první obraz kubismu, rozměry 244 x
234 cm, ostré úhly, dramatičnost, olejomalba.. nezachytil ale slečny z Avignonu, ale pět nahých
prostitutek z nechvalně známé Avignonské ulice..
Portrét Ambroise Vollarda
Tři hudebníci
Autoportrét
Guernica – bombardování španělské vesnice, zobrazení hrůzy války zachytil v odstínech šedé, aby
tak zdůraznil bezvýchodnost a tragédii osudů nevinných obětí
Georges Braque:
(1882-1963), Francouz
taky zakladatel kubismu
1907 se setkává s Picassem, začali spolu pracovat, rozvíjeli nový styl v umění.. spolupráce
skončila roku 1914 – začala válka
oproti temperamentu Picassa je ve svých dílech vyváženější, harmoničtější, větší kultivovanost
výrazu, barevná noblesnost..
page 2 / 3
Studijni-svet.cz || Kubismus - dějiny umění k maturitě
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
Další představitelé: Juan Gris (portrét Pabla Picassa), Robert Delaunay (Eiffelova věž), Marcel Duchamp
(Akt sestupující ze schodů – vliv futurismu) , Fernand Léger..
Kubismus u nás:
v malířství, architektuře i sochařství..atd. = ve všech oblastech výtvarného umění
česká kubistická architektura je světovým unikátem, nikde jinde se kubismus v architektuře
neprojevil v takové míře
Skupina výtvarných umělců – Vincenc Beneš, Emil Filla, Antonín Procházka, Václav Špála, František
Kysela, Josef Čapek, Otto Gutfreund (sochař), Pavel Janák, Josef Gočár a Josef Chochol => architekti. ->
vydávali Umělecký měsíčník.
mimo Skupinu byli jedni z našich hl. představitelů kubismu -> Bohumil Kubišta a Otakar Kubín
po rozchodu Skupiny vzniká nová skupina -> Tvrdošíjní..
Architektura:
šikmé geometrické plochy, geometrické prolamování průčelí, okrouhlé tvary, obloučky.. =
dekorativní rysy,
Josef Gočár: hl. architekt Hradce Králové, autorem domu U Černé Matky Boží
Pavel Janák: navrhl pomník J. Žižky z Trocnova na Vítkově
Josef Chochol: mnoho vil v Praze
page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

4.lekce_KARTA_Land art_str2

4.lekce_KARTA_Land art_str2 Evropská krajina inspirovala land-artisty spíše k tomu, aby se více soutředili na význam vlastního prožitku. V krajině skrytých zákoutí tak vznikají díla, která snadno zmizí. Takoví umělci za sebou...

Více

Studijni-svet.cz || Století revolucí (1780 – 1880 - Dejiny

Studijni-svet.cz || Století revolucí (1780 – 1880 - Dejiny Studijni-svet.cz || Století revolucí (1780 – 1880) - dějiny umění k maturitě Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz

Více

D-Sign-Lab Danné Ojedy

D-Sign-Lab Danné Ojedy Danné Ojedy. Ze zdravotních důvodů se v Institutu Cervantes nakonec konala jen výstava D-SIGN-LAB. Design, pedagogika a kurátorství Danné Ojedy (jako náhradní přednášející vystoupil Max Kisman). Da...

Více