IQ System Control - Honeywell Security Group

Transkript

IQ System Control - Honeywell Security Group
IQ System Control
Aplikace pro komfortní správu
uživatelů v integrovaných systémech
zabezpečení a kontroly vstupu MB Series
IQ SystemControl je moderní aplikace pro komfortní
správu
oprávnění
uživatelů
v integrovaných
systémech technologie MB Series. Mimo primární
funkci definice oprávnění, však nabízí i další pokročilé
nástroje, jako např. filtrování historie událostí, export
dat, nebo plnohodnotné dálkové ovládání.
Správce nebo personální manager objektu tak za
pomoci této aplikace získá velmi komfortní nástroj pro
definici oprávnění pro funkce kontroly vstupu, nebo
zastřežení/ odstřežení oblasti.
Oprávnění uživatelů je definováno za pomoci tzv.
časo-prostorových zón, které jsou běžné také u
velkých systémů kontroly vstupu. Časoprostorová
zóna je oprávnění uživatele spojující čas, dveře a
uživatele. Uživateli může být přidělena jedna nebo i
více časoprostorových zón.
Zabezpečovací ústředny MB100/48/24 je možné do
aplikace IQSC připojit prostřednictvím ethernetu
(TCP/IP), telefonní linky (ISDN nebo analogovou),
IGIS loopu, nebo sériovou linkou.
Při inicializačním spouštění aplikace IQSC je použito a
překopírováno programové nastavení ústředny včetně
rozložení oprávnění uživatelů do databáze IQSC.
Data vložená přes uživatelské prostředí aplikace
IQSC jsou bezpečně uložena v databázi programu
typu Firebird. Instalace programu, administrace dat a
údržba systému nevyžaduje žádné speciální znalosti
v oblasti databází.
Uživatelské rozhranní IQSC je založeno na robustní
databázové verzi programu IQ MultiAccess, který byl
vyvinut primárně pro velké systémy kontroly vstupu.
To dává aplikaci IQSC nejen záruky snadného a
komfortního ovládání, ale také možnost budoucího
upgrade programu v případě rozšiřování objektu nebo
požadavků investora.
Parametry

Komfortní aplikace pro správu uživatelů
v jedné
nebo
více
zabezpečovacích
ústřednách
MB
Series
(MB100/48/24)
současně

Moderní
design
aplikace
s intuitivním
uživatelským prostředím s trojicí navigačních
oken

Komplexní databáze uživatelů nese všechna
důležitá data (např. fotografie, organizace,
osobní čísla, uživatelsky definovaná pole

Systémová konfigurace technologie v IQ
NetEdit je jednoznačně oddělena od
uživatelských nastavení v aplikaci IQ Systém
Control. To zabezpečuje ochranu proti
neoprávněným nebo nechtěným změnám
oprávnění

Komfortní nástroje
pro analýzy
historie
událostí, vyhledávání, rychlé filtrování po
sloupcích, uživatelské filtry a skupiny filtrů.

Snadná definice oprávnění na dveře pomocí
časo-prostorových zón
 128bit SSL šifrování
 Snadný export a filtrování dat přímo
v databázích. Export do externích souborů
ve formátů .txt, .xls, .htm, .xml)
 Propracované
informací
a
v databázi
logování
informací
systémových
o
změnách
 Volitelné
upozorňování
na
vybrané
události alarmováni zprávami na liště,
přehráním zvuku atd.
 Bezpečnostní funkce jako automatické
odhlašování operátora, maximální počet
pokusů při zadávání hesel atd.
 Podpora moderní bezpečné technologie
mifare DESFire EV1, navíc s funkcí změny
šifrovacího klíče za běhu systému. Při
využití technologie mifare DESFire EV1 v
integrovaném systému EZS/EKV 561MB24/48/100 je IQ SystemControl jeho
nutnou součástí.
Parametry
Příklady využití aplikace

Definice
automatických
časových
úloh
v programu, např. automatická záloha databáze
Virtuální ovládací klávesnice umožňuje např.

Ovládání dveří (blokování, otevření, normální
stav) dálkově z programu IQSC

Jednoduché
evidence
přítomnosti
osob
v budově. Poslední příchod a odchod. celkový
čas přítomnosti za měsíc

Virtuální grafická klávesnice
ústředny z počítače

Počet klientských stanic není licenčně omezen
pro
ovládání
-
Zastřežování / odstřežování oblasti
-
Vynechání skupin detektorů
-
Zobrazení poplachu a historie událostí
-
Aktivace průchodového testu
-
Spouštění maker
-
Vizualizace stavů oblasti
Funkce jsou dostupné pro všechny ústředny MB
připojené do plaikace IQSC
Zabezpečovací
MB100 /48 /24
ústředna
Virtuální ovládací panel s online připojením
Jednoduchá evidence přítomnosti osob
Základní uživatelské rozhranní aplikace IQSC
Definice oprávnění pomocí časo-prostorových zón
Aplikace IQSC podporuje off-line i on-line cylindrické zámky DLC/DLF
Velmi snadné filtrování podle dveří, uživatelů, nebo libovolného sloupce
Požadavky na počítač a operační systém
Doporučená konfigurace
Pentium IV
Athlon XP
2GHz
2GB
>10 GB
Procesor
RAM
HDD
Zabezpečení
Monitor a grafika
Operační systém
Pro něsíťové aplikace
Pro síťové aplikace
19“
Minimální konfigurace
Pentium IV
Athlon XP
1GHz
1GB
2GB
RAID1 – zrcadlení disku / UPS zálohování
17“ 1024x768
Windows XP včetně SP 3 / Server 2003 / Server 2008 / Windows 7 (32/64 bit)
Min 1x sériový kanál
Síťová karta s TCP/IP protokolem
Na jednom počítači může současně existovat pouze jedna databáze typu Firebird tzn. lze
instalovat vždy jen jednu z aplikací IQ SystemControl nebo IQ MultiAccess.
Upgrade z IQ SystemControl na IQ MultiAccess je možný, opačně nikoliv. Po instalaci
IQMA již není možné na stejný počítač instalovat IQSC.
Objednací kódy
Obj. kód
Popis
Obj.kód
Popis
N013596
IQ Systém Control
N013598
Virtuální ovládací klávesnice *
N029643
Upgrade z IQSC na IQMA
* Virtuální je součástí základní licence 013596. Dokupuje se jen v případě požadavku na soběžné
ovládání více ústředen
Honeywell Security Group
Novar GmbH
Johannes-Mauthe-Str. 14
D-72458 Albstadt
Telefon: +49 (0) 74 31 / 801-0
www.honeywell.com/security/de
Honeywell Security spol. s r.o.
Havránkova 33
61900 Brno
Telefon: +420 543 558 100
www.adiglobal.cz
P03118-22-0T0-05
09.2011 změna obsahu dokumentu vyhrazena
© 2011 Honeywell International Inc.

Podobné dokumenty