Škodlivé organizmy v jednotlivých měsících a doporučení přípravky

Transkript

Škodlivé organizmy v jednotlivých měsících a doporučení přípravky
Škodlivé organizmy v jednotlivých měsících a doporučení přípravky
Plodina/škodlivý organizmus/měsíc
Česnek/houbové choroby
F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Přípravky
x x
Broskvoň/kadeřavost
Angrešt, rybíz/mšice + přezimující škůdci
F
I
x x
Jabloň, hrušeň/strupovitost
Jabloň, hrušeň/sazovitost
Hrušeň/ rzivost
Hrušeň/ septoriová skvrnitost listů
Jabloň/padlí
Jabloň/pilatka
Jabloň/obaleč jablečný
Jabloň/obaleči slupkoví a pupenoví
Peckoviny/moniliový úžeh
Peckoviny/moniliová hniloba
Slivoně/pilatky
Švestky/puchrovitost
Ovocné dřeviny/píďalky
Ovocné dřeviny/přezimující škůdci
Ovocné dřeviny/mšice
Ovocné dřeviny/svilušky
Višně, třešně/bakterielní a houbové korové
nekrózy
Třešně, višně/vrtule třešňová
Zerav (Thuja)/hnědnutí listů, odumírání větví
Okrasné dřeviny/přezimující škůdci
Okrasné rostliny/housenky
Okrasné rostliny/mšice
I
Okrasné rostliny/svilušky
Okrasné rostliny/třásněnky
Okrasné rostliny/vrtalky
Okrasné jehličiny/mšice (korovnice)
I
I
I
I
Okrasné rostliny/padlí
F
x x x x
Okrasné rostliny/skvrnitosti listů
Okrasné rostliny(růže, chryzantémy,
karafiáty)/rzi
F
x x x x x
x x x
Rovral Aquaflo (moření)
x x x x
KadeřavostSTOP, Champion 50WP, Kuprikol 50, Delan 70 WDG, DithaneDG Neotec,ThiramGranuflo
RockEffect, Přezimující škůdci STOP
F
F
F
F
F
I
I
I
F
F
I
F
I
I
I
I
x x x x x
x x
x x x
x x
x x x x
x x x
x x x
x x x
x
x x x
x x x
x x x
x x x
x
x x x x
x x x x
FlintPlus, Thiram Granuflo,DithaneDG Neotec, Delan70WDG, Talent, Syllit400SC, Mythos30SC, Zato50WG
Zato 50 WG, Flint Plus (aplikace konec července, srpen)
Dithane DG Neotec, Delan 70 WDG, Talent (využití ošetření proti strupovitosti)
Talent (využití ošetření proti strupovitosti)
Flint Plus, Kumulus WG, Talent, Zato 50 WG
Calypso 480 SC, Reldan 22
Calypso 480 SC, Decis Mega, Červivost STOP, Mospilan 20 SP, SpinTor, Reldan 22
SpinTor, Integro, Červivost STOP
Horizon 250 EW, Talent, Rovral Aquaflo (pouze třešněa višně) , Teldor 500 SC
Horizon 250 EW, Talent, Rovral Aquaflo (pouze třešně a vi šně), Teldor 500 SC
Calypso 480 SC
Kuprikol 50, Champion 50 WP (aplikovat v době rašení)
Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS
RockEffect, Přezimující škůdci STOP
Calypso480SC, DecisMega, Mospilan20SP, Pirimor50WG, MšiceMoliceSTOP, RockEffect, Reldan22 (jabl.)
Nissorun 10 WP, RockEffect, Sviluška STOP
F
I
F
I
I
x x x
x x x
x x x x x x x
x
x x x
Champion 50 WP, Kuprikol 50
Calypso 480 SC, Decis Mega, Mospilan 20 SP, Reldan 22 (višně)
Dithane DG Neotec, přípravky x skvrnitostem okrasných rostlin (Ortiva, Talent)
RockEffect, Přezimující škůdci STOP
Karate se Zeon technologií 5 CS, Decis Mega, SpinTor, hnojivé tyčinky BigBeat
Calypso 480 SC, Decis Mega, Mospilan 20 SP, Pirimor 50 WG, MšiceMolice STOP, Reldan 22 (chryzantémy) ,
RockEffect, Symfonie, Plenum, hnojivé tyčinky BigBeat
Nissorun 10 WP, Sviluška STOP, Vertimec 1,8 EC, RockEffect, Symfonie, hnojivé tyčinky BigBeat, FLORIA
Likvidátor škůdců (RTD)
Vertimec 1,8 EC, RockEffect, Symfonie, SpinTor, hnojivé tyčinky BigBeat
Vertimec 1,8 EC, hnojivé tyčinky BigBeat
Karate se Zeon technologií 5 CS, Decis Mega, Mospilan 20 SP, RockEffect, MšiceMolice STOP
Kumulus WG, Talent, Horizon 250 EW, Ortiva, Zato 50 WG, Choroby růží STOP, FLORIA Likvidátor
houbových chorob (RTD)
Dithane DG Neotec, Talent, Mythos 30 SC, Delan 700 WDG, Horizon 250 EW, Ortiva, Zato 50 WG, Choroby
růží STOP, FLORIA Likvidátor houbových chorob (RTD)
Talent, Delan 700 WDG, Horizon 250 EW, Ortiva, Zato 50 WG, Choroby růží STOP, FLORIA Likvidátor
houbových chorob (RTD)
F
x x x x
x
x
x
x x
x x x
x x x
x x x x
x
x x x x x
Používejte přípravky na ochr.rostlin bezpečně. Před použitím si přečtěte označení a informace o přípravku.
Plodina/škodlivý organizmus/měsíc
Okrasné rostliny/pravé plísně (padání klíčních
rostlin, při přesazování)
Okrasné rostliny/plíseň šedá
Jahody/květopas jahodníkový
Jahody/fytoftorová hniloba kořenů
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Přípravky
F
F
I
F
Jahody/plíseň šedá
F
x x
Réva vinná/obaleči
Réva vinná/padlí
I
F
x x x x
x x x x
Réva vinná/plíseň révová
F
x x x
Réva vinná/plíseň šedá (šedá hniloba)
Zelenina koštálová/padání klíčních rostlin
Zelenina brukvovitá/dřepčíci
Zelenina brukvovitá/housenky motýlů
Zelenina brukvovitá/plodomorka zelná
Zelenina/molice
Zelenina brukvovitá/alternáriová skvrnitost
Rajčata, papriky/třásněnky
Bobuloviny/americké padlí angreštové (hnědé)
Trávníky/plíseň sněžná
F
F
I
I
I
I
F
I
F
F
Trávníky/širokolisté plevele
Brambory/širokolisté plevele
Brambory/trávovité plevele, pýr
Brambory/mandelinka
H
H
H
I
x x x x x
x x x
x x
x x x
Brambory/plíseň bramborová
Rajčata/trávovité plevele, pýr
Rajčata/dvouděložné plevele
F
H
H
x x x
x x x
x x
Rajčata/plíseň bramborová
F
x x x
Okurky/plíseň okurková
Zelenina /svilušky
Rostliny/plži
Totální likvidace plevelů
F
I
H
Previcur Energy, Aliette 80 WG
Rovral Aquaflo, Mythos 30 SC, Teldor 500 SC
Karate se Zeon technologií 5 CS, Decis Mega
Aliette 80 WG (máčení před výsadbou, u starších jahod zálivka)
x x x x x
x x x x x x
x
x x x x x
x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
Thiram Granuflo, Rovral Aquaflo (i pro maliník) , Mythos 30 SC, Teldor 500 SC (i pro maliník)
x x
x
x
x
x
x x
x x x
x x x
x x
x
x
x x
x x
x x
x x
x
x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x x x x
x x
Integro, Červivost STOP, SpinTor, Decis Mega
Quadris Max, Kumulus WG, Talent, Zato 50 WG, Karathane New, RockEffect
Acrobat MZ WG, DithaneDG Neotec,Ridomil GoldMZ Pepite,Champion 50WP,Kuprikol 50, PlíseňSTOP,
QuadrisMax, Cuproxat SC, MelodyComb 65,3WG, Profiler
Thiram Granuflo, RovralAquaflo, QuadrisMax (vedlejší účinnost) , MelodyCombi 65,3WG, Mythos30SC, Teldor
500 SC
Previcur Energy
Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS
Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, SpinTor
Karate se Zeon Technologií 5 CS
Karate se Zeon Technologií 5 CS (rajče) , RockEffect, Plenum
Ortiva, Dithane DG Neotec (pouze semenné porosty) , FLORIA Likvidátor houbových chorob (RTD)
SpinTor (pouze skleníky) , Vertimec 1,8 EC, RockEffect
Americké padlí STOP, Kumulus WG, RockEffect
Fungicidy do okrasných rostlin (Ortiva), Rovral Aquaflo; Opera Top (pouze 1 l balení)
Lontrel 300, Starane 250 EC, Bofix, Plevel v trávníku STOP, Dicotex, Travin, Garlon New, FLORIA Likvidátor
plevele v trávníku (RTD)
Sencor 70 WG
Targa Super 5 EC
Calypso 480 SC, Decis Mega, Mospilan 20 SP, Karate se Zeon technologií 5 CS, SpinTor
AcrobatMZ WG, DithaneDG Neotec,RidomilGoldMZ Pepite, Champion50WP,Infinito,Kuprikol50, PlíseňSTOP
Targa Super 5 EC
Sencor 70 WG
Acrobat MZ WG, Dithane DG Neotec, Ortiva, Ridomil Gold MZ Pepite, Champion 50 WP, Kuprikol 50, Plíseň
STOP, Choroby
okurek
STOP, DG
FLORIA
Likvidátor
houbových
chorob
(RTD)
Acrobat
MZ WG, rajčat
Aliettea80
WG, Dithane
Neotec,
Infinito, Ortiva,
Previcur
Energy,
Ridomil Gold MZ Pepite,
Champion 50 WP, Kuprikol 50, Plíseň STOP, Choroby rajčat a okurek STOP, FLORIA Likvidátor
houbových chorob (RTD)
Sviluška STOP, Vertimec 1.8 EC, RockEffect, FLORIA Likvidátor škůdců (RTD)
Ferramol, Vanish Slug Pellets
Glyfo Klasik, Touchdown Quattro, Likvidátor plevele STOP, FLORIA Likvidátor veškeré zeleně (RTD)
Vysvětlivky: zeleně - řada STOP hnědě - minoritní registrace, nemusí být na etiketě, podrobnosti k použití na registru ÚKZÚZ (www.ukzuz.cz); tučně - novinky; RTD - ready to dilute
F = FUNGICIDY
I = INSEKTICIDY
H = HERBICIDY
Dotazy posílejte na: [email protected]
Používejte přípravky na ochr.rostlin bezpečně. Před použitím si přečtěte označení a informace o přípravku.
Verze z 26.1.2015

Podobné dokumenty

Dithane M 45, Dithane Neo-Tec, Merpan 50 WP, Merpan

Dithane M 45, Dithane Neo-Tec, Merpan 50 WP, Merpan GLADIOLUS - třásněnka mečíková Příčina: hmyz Trips simplex

Více

Jádroviny Peckoviny Bobuloviny, drobné ovoce

Jádroviny Peckoviny Bobuloviny, drobné ovoce • Přípravek se používá v období vegetačního klidu, nejlépe jeden měsíc před rašením pupenů • Reziduální účinnost 3–4 měsíce

Více

Maloobchodní ceník hobby balení 2014

Maloobchodní ceník hobby balení 2014 Likviduje plevele jednoděložné v zelenině 15 ml/100m2 Likviduje plevele v obilninách a jádrovinách 30ml/100m2 Likviduje dvouděložné plevele v trávníku 70m2 Likviduje dvouděložné plevele v trávníku ...

Více

Velkoobchodní ceník hobby balení 2014

Velkoobchodní ceník hobby balení 2014 Na strupovitost a padlí jádrovin a révy 1,5g/10l Na strupovitost a padlí u jádrovin.Souprava na celoroční

Více

Velkoobchodní ceník 2013-hobby balení

Velkoobchodní ceník 2013-hobby balení 29 Kč 100 ml 15 ks 45 Kč 100 ml 15 ks 64 Kč 100 ml 15 ks 40 Kč 0,5 l 8 ks 71 Kč 1l 8 ks 119 Kč 0,5 l 12 ks 44 Kč 1l 6 ks 66 Kč 0,5 l 12 ks 40 Kč 1l 6 ks 67 Kč 1l 12 ks 50 Kč 0,5 l 12 ks 50 Kč 1l 12...

Více