zde - STTO

Transkript

zde - STTO
VikinG2016
Informacek46.letnímutáboru
Lvíčat
1)Herníoblečení–prosímeúčastníkyopořízenívikingskéhopřevleku.Doporučujemedelší
tričkovpřírodníbarvě,plátěnékalhoty,opasekakusnějakékožešiny.Nejlepšípřevleky
budoubodověodměněny.
2)Doporučujemekapesné500kč–chystámeněkolikdobrovolnýchprogramů,které
nebudouhrazenyzrozpočtutábora.Doporučujeme400Kčodevzdatpřiodjezduvobálcea
100Kčnechatdětemusebe.
Podmínkyúčastijsounásledující:
Dozačátkutáborazaplatitúčastnickýpoplatek4500Kč.
(Sourozeneckáslevazadruhéakaždédalšídítě500Kč)
Vdenodjezduodevzdatvnadepsanéobálce:
potvrzeníoddoktora(lzeodevzdatidříve)
kartupojištěnceaočkovacíprůkaz(alespoňkopie)
listúčastníkapodepsanývdenodjezdu
kapesné
lékyspopisemužíváníajménem
Adresa:
TáboroddíluLvíčata,
NebeskáRybná80,
RokytnicevOrl.horách
PSČ51761
Sraz:
sobota 9.7.2016 09:00
Návrat:
sobota 30.7.2016 17:00
SrazinávratjsounarohuulicVzdušnáaZálesínaPraze4.
Neohlášenénávštěvynebudoudotáboravpuštěny,pomocrodičůnastavbětáboračina
tábořejevítána.Přikládámeseznamdoporučenéhovybavení.Vpřípaděnejasnostíse
obraťtepřímonavedoucí.
Spozdravem
MatějKlíma
Hlavnívedoucítábora
Email:[email protected]
Tel.:776593877
DOPORUČENÉVYBAVENÍNATÁBOR
Dětibymělyvědětkdecomají,vnejlepšímpřípaděsibalitsamy.Umladšíchdětímít
všedůkladněpodepsané.Ustaršíchpodepsanéminimálněoddílovétričko!
Drahéaprotáborzbytečnévěciradějinechtedoma.Zaztrátyapoškozenícenností
vedeníneodpovídá.Nedoporučujemehořlavéspreje.
Mobilydětemdo13letnedoporučujeme(pokudsijepřivezou,budouuschovány
vtrezorunazákladně).Vzhledemknoveleosilničnímprovozuprosímeopřibalení
reflexníhopáskučijinéhoreflexníhoprvku.
Natáborsehodístaršívěci,ukterýchnevadíjejichzašpiněnínebopoškození.
Nenechtesepřibaleníoklamatvedrem,vnocibývávOrlickýchhoráchzima.
Oblečeníbymělobýtvpřírodníchbarvách.
Nasebe:krojovoukošiliseznakemoddílu(kdonemákošili,aťsivezmetričko
Lvíčat),krátkékalhoty(sukni)vpřírodníbarvě,opasek,„vyšlápnutou“turistickou
obuv(pevnou,nadkotníky),něconahlavu
Malýbatůžek:jídlonacestu(nedávejtedětemvícnežlehkýoběd,nesmímítžádné
jídlovestanu),lahevspitím,pláštěnka,KPZ,uzlovačka,baterka,kapesnínožík,
otvíráknakonzervy,psacípotřeby,pastelky,blokA5,zápisníkLvíčat,brýleproti
slunci,šicípotřeby,vybaveníodbornosti
Velkýbatoh(netaška):spacípytel(radějiteplý),staršíbarevnéprostěradlodostanu,
podepsaný(nebojinakoznačený)třídílnýešus,2lžíce,utěrka,ručník,mýdlo
(sprchovýgel),šampon,hřeben,kartáčeknazuby,kartáčeknaruce,zubnípasta,
krémnaruce,opalovacíkrémshodnotoufiltrunejméně8,repelent,dalšíhygienické
potřeby,kapesníky,oddílovétričko,rezervníprádloaponožky(naprvnítřidny),lehčí
sportovníobutí,pracovníoblečení,dlouhékalhotyvpřírodníbarvě(netepláky),
teplýsvetr,bundaatd.teplákyatrikonaspaní,šáteknakrk,plavky,čištěníakrémna
boty,herníoblečení
Dokufrunebotašky:dostspodníhoprádlaiponožeknatřitýdny,trička,trenýrky,
tepláky,dalšíkalhoty,přezutídochalupy.Rezervníručníkautěrkananádobí,
náhradníbateriedobaterky,holínky,sandály,pytelnašpinavéprádlo,prací
prostředek(peremevruce),1roletoaletníhopapíru,papírovékoule
Doporučujemetakéknížkunebonerozbitnouhračku,hudebnínástroj,dalšíturistické
vybavení,stolníajinéhry
Informacepronováčkyozvýrazněnýchpředmětechnaleznetenadalšístraně:
SOUČÁSTIVYBAVENÍ
krojovákošile–zelená(khaki)košilesdlouhýmrukávem,nárameníkyakapsami.
tričkoLvíčat–náhradakošilepřisportechavelmiteplémpočasí,za150Kčmožno
zakoupit
velkýbatoh–mělobysedonějvejítvšenatřídennívýlet.Zároveňbymělbýt
vhodnéhotvaruavelikosti,abysedítětipohodlněnosilaneničilmuzáda.Nutnýpro
některéprogramy!(Vyplatíseporaditvobchoděsesportovnímipotřebamia
nešetřit.)
turistickáobuv–izdebysemělohledětpředevšímnakvalitu.Turistickáobuvby
mělabýtkoženánebozmoderníchvoděodolnýchmateriálů(Gore-Texapod.),měla
bymítneklouzavoupodrážkuasahatnadkotník.Předtáborembymělabýt
„rozšlápnutá“–tedyaspoňměsícnošená,jinaknavýletechhrozípuchýřea
otlačeniny.Botaskynejsouturistickáobuv.
malýbatůžek–využívásenajednodennívýlety–musísedonějvejítvšenajeden
denaněconavíc.Brašnyajinétaškypřesramenojsoupřílišmaléadětemsešpatně
nosí,protojenedoporučujeme.
kalhoty(kraťasy,sukně)kekroji–musíbýtvpřírodníbarvě,budemevnichchodit
„mezilidi“aprotobymělyspoluskrojem„slušněvypadat“(tedynikolitepláky,
elasťáky,šusťákyapod.).
pláštěnka–mělabybýtzpevnějšíhomateriálu,jednorázovépláštěnkysehnedzničí
KPZ–malákrabička(např.plechováodbonbónů)avníjehlyaniť,2spínací
špendlíky,2knoflíky,mincenatelefon,kousekprovázku,gumička,malátužkaa
papírkynavzkaz,škrtátkoa5sirek,svíčka,náplastatd.
kapesnínožík–nejlepšíjeobyčejnýzavíracínožík(můžemítdalšífunkcejakootvírák
nakonzervyapod.).Nevhodnéjsoujakékolivzbraněnapř.„motýlek“.
uzlovačka–asi1,5mdlouhášňůra,nakterésedajípohodlněvázatarozvazovatuzly.
papírovékoule–používajísepřibojovkách.Výroba:Namočímedvoustránkunovin
dovodyavytvarujemedotvarukoule.Nechámezaschnout–schnou2-3dny.Každý
bymělmítpřibližně10koulí.Kouledoporučujemeoznačit,abysijedětipoznaly.

Podobné dokumenty