Produktový list ERASER

Transkript

Produktový list ERASER
ZATEMŇOVACÍ MODUL PRO STMÍVÁNÍ
VÝBOJKOVÝCH SVÍTIDEL ERASER
Jedná se o zařízení vyvinuté firmou INTERSONO SG a.s. pro
zhasnutí a opětovné rychlé rozsvícení výbojkového svítidla
způsobem roletového zatemnění. Zatemňovací modul odstraňuje technický problém s tím, že rozsvícení výbojkových
svítidel po předchozím zhasnutí je prakticky nemožné, pokud
je výbojka horká. Samotné svítidlo si dle stavu rolety a vlastní
teploty řídí připojení-odpojení řídícího napětí v krajních polohách a spouštění ventilátorů. Zatemňovací modul ERASER
nachází široké možnosti využití v halách při pořádání sportovních a kulturně – společenských akcí.
www.intersono.cz
Zatemňovací modul
CT-MA602B
ERASER
®
LIGHT
BLACK
Intersono SG a.s.
28. října 1142/168
709 00 Ostrava
Czech republic
OUT
SYSTEM
+420 595 782 048 telefon
+420 595 782 051 fax
offi[email protected]
[email protected]
INTERSONO SG a.s.
člen skupiny SADO group
Dvacet čtyři světel ROBE ColorSpot 1200
AT se stalo součástí světelného parku ČEZ
Arény v Ostravě, jejíž kapacita je nyní 11 000
diváků. Tento dílčí projekt patří do významné
technické rekonstrukce, která v aréně probíhala devět měsíců a ve svém závěru přenesla
starou halu z 20. do 21. století. Dodávku
komplexního investičního celku zajišťovala
firma InterSono SG a.s. a uvedená světla
dodal český distributor firmy ROBE. ČEZ
Aréna je především využívána k zápasům
extraligového hokeje – nejpopulárnějšího
sportu v České republice co se týče diváků.
Nová technická infrastruktura haly vyzdvihla
Ostravu do centra dění světového hokeje
a první velké sportovní klání, které vyzkoušelo světelný park, bylo nedávné mistrovství
světa v hokeji. Společnost InterSono SG a.s.
ve své koncepci celkového osvětlení vycházela z potřeby širokého využití dynamických
světelných efektů při různorodých příležitostech. Sportovní hala disponuje zařízením
a vybavením, které umožňuje nastavit světla
pro účely televizního zpracování, poskytuje
prostor a dotváří přirozenou „live“ atmosféru
u různých sportovních akcí. Nabízí nejnovější
technologie pro kulturní akce jako jsou koncerty, představení a prezentace.
* zdroj: Light and Sound of America – USA
[email protected]
Moduly systému ERASER jsou členěny do
těchto oblastí:
aktivní zatemňovací prvky
systém centrálního a síťového sériového
ovládání
systém distribuce informací a sériové komunikace
aplikační software
CT-MA602B
Základní modul pro stmívání výbojkových
reflektorů způsobem roletového zatemnění.
Ovládání zatemňovacího modulu je tlačítkovým ovládáním nebo nadřazeným systémem
řízení budovy (haly) s jednoduchou integrací
na ovládací panel.
CT-MA602B / CT-MA112A
Zatemňovací modul CT-MA602B XX s procesorovou jednotkou CT-MA112A pro naprogramované stmívání výbojkových reflektorů
způsobem roletového zatemnění. Ovládání
zatemnění a odtemnění výbojkového reflektoru je řízeno softwarem firmy Intersono
ERASER LOGIC CONTROL II CT-MA801C, kdy
po instalaci na PC a připojení k lokální síti svítidel lze svítidla z jednoho místa konfigurovat, ovládat a kontrolovat. Součástí softwaru
je i odtemnění svítidel v případě evakuační
situace. Uživatel ovládá roletové zatemnění
buď pomocí klávesnice nebo dotykem přes
obrazovku.
CT-MA602B-XX-EV
Modul má navíc implantovánu funkci nouzového odtemnění svítidla v případě evakuační
situace. Modul si dle stavu rolety a teploty
svítidla autonomně zajišťuje tyto funkce:
kým zákaznickým SW. Podřízenými prvky
sítě ERASER jsou buďto přímo zatemňovací
moduly CT-MA602B-XX/CT-MA602B-XX-EV,
nebo v případě rozsáhlejší sítě repeater
moduly CT-MA102A, které zajišťují distribuci
příkazů ke konečným prvkům sítě.
CT-MA102A
autonomní priorita povelu odtemnění nad
zatemněním
Modul plní funkci repeatru čili obousměrného zesilovače signálu v rozsáhlé síti
ERASER, na které jsou připojeny zatemňovací
moduly CT-MA602B-XX, určené k montáži
na DIN lištu. Pomocí této sériové linky jsou
předávány informace mezi modulem master CT-MA101C a zatemňovacími moduly
CT-MA602B-XX. Modul sám přepíná směr
probíhající komunikace.
automatické odtemnění v případě evakuační situace
Aplikační software
zatemnění a odtemnění
automatické odtemnění v případě překročení teploty
automatické chlazení spuštěním ventilátorů
autonomní priorita evakuačního odtemnění nad jiným ovládáním modulu
CT-MA101C
Modul plní funkci centrálního sériového síťového serveru modulů CT-MA602B-XX a CT-MA602B-XX-EV a předává příkazy z nadřazeného prvku sítě ERASER. Nadřazeným
prvkem může být PC s nainstalovaným SW
ERASER LOGIC CONTROL II CT-MA801C nebo
uživatelský systém s instalovaným atypic-
Program ERASER LOGIC CONTROL II je určen
k ovládání zatemňovacích modulů ERASER
pomocí osobního počítače. Ten musí být
vybaven alespoň jedním sériovým komunikačním portem (COM), operačním systémem
Microsoft Windows NT nebo kompatibilním.
Načítání a ukládání informací o uživatelích,
nastavení programu a jednotlivých zatemňovacích modulech program provádí automaticky na pozadí při svém startu a ukončení.
ERASER
®
LIGHT
BLACK
OUT
SYSTEM

Podobné dokumenty

Televize, TV norma, TV signál, teletext, TV sdělovací řetězec

Televize, TV norma, TV signál, teletext, TV sdělovací řetězec Je třeba se zmínit, že řádka X/0 zvaná záhlaví má méně než 40 znaků, obsahuje totiž jiné informace, např. adresy stránek, ale i řídící povely, jimiž se řídí zobrazení následujících teletextových řá...

Více

Záměny na hlavní stránce - okenne

Záměny na hlavní stránce - okenne číslem atestu a výrobcem fólie. Tímto prokazuje homologaci autofólií každá instalační nebo prodejní firma oprávněná k instalaci nebo prodeji těchto materiálů. Všechny zkoušené fólie SunTek a Johnso...

Více

Zajímavé kazuistiky v hematologii

Zajímavé kazuistiky v hematologii O MM se s velkou pravděpodobností nejedná - i přes susp. popsaná ložiska na MR (diskrepance mezi PEC-CT a MR). MR popsaná ložiska v levé lopatě kosti kyčelní jsou nepochybným následkem provedené tr...

Více

VOL. 1

VOL. 1 S velmi úzkým 4° paprskem s lehkostí protne jakoukoliv efektovou mlhu a nebo se rozevřít do homogenního světelného výstupu s úhlem 60°. To vše při zachování nízké váhy a pozoruhodné rychlosti pohyb...

Více

REGENERÁTOR SYNCHRONIZAČNÍ SMĚSI VIDEOSIGNÁLU R

REGENERÁTOR SYNCHRONIZAČNÍ SMĚSI VIDEOSIGNÁLU R řízením nabíjení nebo vybíjení C13 prostřednictvím portu PA3 a jednak vytvořením impulsu o délce asi 5 µsec. který je porovnáván s částí videosignálu na hradle IO6A a přes hradla IO7 řídí velikost ...

Více

Prospekt výrobků ELVIA ve Wordu

Prospekt výrobků ELVIA ve Wordu Přepínací jednotka EDS-108W je konstruována jako zásuvná jednotka do univerzální vany 19"/3U. S výstupními BNC konektory je propojena pomocí přípojného modulu BEDS-108, přes který je propojeno napá...

Více