JK 3-DUM č. 5 Va - Základní škola a Praktická škola Moravské

Komentáře

Transkript

JK 3-DUM č. 5 Va - Základní škola a Praktická škola Moravské
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Komunikační a slohová výchova
Tematický okruh / učivo: Pozvánka
JK 3-DUM č. 5 Va
Autor:
Název:
Mgr. Dagmar Valachová
Pozvánka
Anotace:
Žák pracuje s předloženou pozvánkou,
orientuje se v ní,
vyhledává dané informace,
sestavuje vlastní pozvánky na různé příležitosti
Očekávaný výstup:
Žák by měl umět vyhledat dané informace v pozvánce,
vytvořit si vlastní pozvánku
Druh učebního materiálu:
Ročník:
Období tvorby:
Pozvánka, pracovní list s otázkami, nabídka pozvánek k různým
příležitostem.
6. ročník ZŠ praktické
květen 2012
POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Učebního oboru:
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK
KUCHAŘKA – SERVÍRKA
Příprava slavnostních tabulí, každá k jiné příležitosti.
Dne: 5. – 6. června 2012
Kdy: 12:00 – 16:30 hodin
Kde: Moravské Budějovice
„Zámecké konírny“
Zodpověz otázky.
K zaznamenání odpovědí do rámečku použij křížek nebo „fajfku“.
1. Jde o pozvánku na závěrečné zkoušky, které se konají v zimě.
2. Na akci se budou prodávat tabule.
3. Místo pořádání zkoušek je Třebíč.
4. Zkoušky se konají od 12. hodin do 14. hodin.
5. Místem konání zkoušek je „Zámecký hřebčín“.
6. Závěrečné zkoušky proběhnou v Moravských Budějovicích.
7. Zkoušky trvají 3 dny.
8. Jde o ukázky z oboru Pekař – Cukrář.
9. Zkoušky pořádá Základní škola M.Budějovice.
10. Ukončení zkoušek je každý den v 16.30 hodin.
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Vytvoř svoji vlastní pozvánku
Použité zdroje:
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-akash2/50334_321353368402_662317_n.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/J
sem-%25C4%258D%25C3%25AD%25C5%25A1n%25C3%25ADk-a-ne-tvojed%25C4%259BvkaVOLE/321353368402&h=331&w=200&sz=10&tbnid=Rf00q9tVzsNlwM:&tbnh=98&tb
nw=59&prev=/search%3Fq%3Dobr%25C3%25A1zek%2B%25C4%258D%25C3%25A
D%25C5%25A1n%25C3%25ADka%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=obr%C
3%A1zek+%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADka&usg=__16tiA6TMMmLJa51dcH1Yw7tQQk=&docid=vN2kyzTNzyDiM&hl=en&sa=X&ei=Y9snUJnhEIeE4gSnrYDwAQ&sqi=2&ved=0CEsQ9QEwBQ&dur
=687
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.veste.cz/images/category/mid_cisnik_h
onza_celek_P5a8i7.png&imgrefurl=http://www.veste.cz/eshop/gastronomie&h=295&w=
165&sz=36&tbnid=DrMwa7WSEPOauM:&tbnh=83&tbnw=46&prev=/search%3Fq%3D
obr%25C3%25A1zek%2B%25C4%258D%25C3%25AD%25C5%25A1n%25C3%25AD
ka%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=obr%C3%A1zek+%C4%8D%C3%AD
%C5%A1n%C3%ADka&usg=__YDeL6nnT98bhokRPUVAJrHZB7lY=&docid=EnP9f
mDqVUo2M&hl=en&sa=X&ei=Y9snUJnhEIeE4gSnrYDwAQ&sqi=2&ved=0CEEQ9QE
wAg&dur=1266
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.souhorky.cz/obr/obor04.jpg&imgrefurl
=http://www.souhorky.cz/oboryp.html&h=280&w=280&sz=76&tbnid=eznnPRoU6EVv
VM:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/search%3Fq%3Dobr%25C3%25A1zek%2B%25C4
%258D%25C3%25AD%25C5%25A1n%25C3%25ADka%26tbm%3Disch%26tbo%3Du
&zoom=1&q=obr%C3%A1zek+%C4%8D%C3%AD%C5%A1n%C3%ADka&usg=__3
HUchN0sKm9amziDYnxYX8O3KLo=&docid=Dqisb_yKWlEFHM&hl=en&sa=X&ei=
LdwnULLnBJGLswal9oGoAg&sqi=2&ved=0CE4Q9QEwBg&dur=313
http://www.google.cz/imgres?q=logo+%C5%A1koly&start=75&hl=en&sa=X&qscrl=1&
nord=1&rlz=1T4GGLR_enCZ264CZ269&biw=1280&bih=595&tbm=isch&prmd=imvns
&tbnid=tf6WZJPLH1uDM:&imgrefurl=http://www.vracov.cz/svvc/&docid=E_b3KbTLb3IZM&imgurl=http://www.vracov.cz/svvc/logoskoly.gif&w=200&h=179&ei=SdwnUIqdB
tHEswa0ioDAAQ&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=pozv%C3%A1nky&hl=cs&sa=X&rlz=1T4GGLR_enCZ
264CZ269&biw=1280&bih=595&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=rtN0TdLixSfMWM:&
imgrefurl=http://hilary-duff-ashley-tisdale.blog.cz/0910/narozeninovepozvanky&docid=Q3D68F4VwPQmYM&imgurl=http://nd03.jxs.cz/175/137/b3226cd5b
1_54886730_o2.jpg&w=852&h=476&ei=i90nUO6GOsSytAabmID4Dg&zoom=1&iact=
hc&vpx=645&vpy=2&dur=3140&hovh=168&hovw=301&tx=135&ty=74&sig=1022352
46075081615123&page=2&tbnh=97&tbnw=174&start=21&ndsp=26&ved=1t:429,r:3,s:
21,i:216
http://www.google.cz/imgres?q=pozv%C3%A1nky&hl=cs&sa=X&rlz=1T4GGLR_enCZ
264CZ269&biw=1280&bih=595&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YpLAs0O7OVrZwM:
&imgrefurl=http://hilary-duff-ashley-tisdale.blog.cz/en/0910/narozeninovepozvanky&docid=_EAbyrtimEPFqM&imgurl=http://nd03.jxs.cz/388/428/f907d91fbb_54
887220_o2.gif&w=731&h=563&ei=i90nUO6GOsSytAabmID4Dg&zoom=1&iact=hc&v
px=719&vpy=146&dur=2172&hovh=197&hovw=256&tx=154&ty=105&sig=10223524
6075081615123&page=2&tbnh=123&tbnw=160&start=21&ndsp=26&ved=1t:429,r:23,s
:21,i:279
http://www.google.cz/imgres?q=pozv%C3%A1nky&hl=cs&sa=X&rlz=1T4GGLR_enCZ
264CZ269&biw=1280&bih=595&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=BDn4YeJQ41b8XM:
&imgrefurl=http://www.asistentka.cz/node/8437&docid=sEOcGNWLRXy0M&imgurl=http://www.asistentka.cz/files/images/1371.jpg&w=600&h
=600&ei=i90nUO6GOsSytAabmID4Dg&zoom=1&iact=hc&vpx=265&vpy=116&dur=2
609&hovh=225&hovw=225&tx=124&ty=118&sig=102235246075081615123&page=1
&tbnh=118&tbnw=118&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:8,s:0,i:164
http://www.google.cz/imgres?q=pozv%C3%A1nky&hl=cs&sa=X&rlz=1T4GGLR_enCZ
264CZ269&biw=1280&bih=595&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=rV4V2KCq_4zmoM:
&imgrefurl=http://www.domaci-napady.cz/pozvanky/pozvanky-na-ruzne-prilezitostivecirek-party-aj/&docid=OTcZcGZGHQBaAM&imgurl=http://www.domacinapady.cz/wp-content/uploads/2007/11/pozvanka-navecirek21.JPG&w=448&h=335&ei=i90nUO6GOsSytAabmID4Dg&zoom=1&iact=hc&v
px=170&vpy=234&dur=250&hovh=194&hovw=260&tx=113&ty=116&sig=102235246
075081615123&page=2&tbnh=122&tbnw=163&start=21&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:2
1,i:207

Podobné dokumenty

Opravy karoserií a skříní - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Opravy karoserií a skříní - Elearning VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice částí, popřípadě po havárii. Vzhledem k tomu, že povrchová úprava a ochrana karoserií je současné době u všech výrobců na takové úrovni, že sama o sobě zaručuje dlouhou životnost automobilů i při n...

Více

vy_32_inovace_f.2.09 - Integrovaná Střední Škola Technická

vy_32_inovace_f.2.09 - Integrovaná Střední Škola Technická 1/1688/2865227/1/metroletnany.jpg%253Fwidth%253D300%2526height%253D300&w=300&h=225&ei=EJzY T_60GsaEhQf7h6nfAw&zoom=1&iact=hc&vpx=125&vpy=178&dur=2225&hovh=18 0&hovw=240&tx=140&ty=96&sig=11381668795...

Více

KOVY 5.A (P5)

KOVY 5.A (P5) &usg=__TN_rild4cKjQu0UB9eeLm8azwPI=&docid=eZ3bvzJ00wRCUM&hl=cs&sa=X&ei=dHB2UJ24HszhtQbP1oCwBw&sqi=2&ved=0CCQQ9QEwAQ&dur=0. 2. http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk.

Více

Absolventská práce

Absolventská práce genu, podle která rozbíjí klasickou teorii o experimentování genu s organismem, zda se uchytí nebo ne. Pokud bude pro organismus znak vytvořený genem výhodný organismus

Více

Opakování - obvod trojúhelníku

Opakování - obvod trojúhelníku Http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/74w4_6NUImc/Tdc43a77zqI/AAAAAAAAAAs/OGLXN1Qnuxc/s1600/triangles1.jpg&imgrefurl=http://diptidav mathclass.blogspot.com/2011/05/question-o...

Více

JK 5-DUM č. 7 Va

JK 5-DUM č. 7 Va umb/6/6e/JohnFK.png/220pxJohnFK.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy&h=162&w=133 &sz=4&tbnid=PSa4cpKB6I7WM&tbnh=0&tbnw=0&prev=/search%3Fq%3Dkennedy%26tbm%3Disch%26tbo%3Du &zoo...

Více