Téma čísla: Akademický senát

Transkript

Téma čísla: Akademický senát
Časopis studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
P o p r e č t e n í m ě p r o s ím
vrať
na p
ůvo
dn
ím
ísto
, ať
si m
ě pře
c to u i o s t a t n í
Březen 2009
ročník 4., číslo 4.
http://sps.kn.vutbr.cz/efekt
o
Ko
ute
k
én
ko
k
o
é
k
dde
chu
řs
á
in
l
Ku
Téma čísla: Akademický senát
u
t
k
e
f
e
a
k
Zuřivý fotograf
Dív
t
k
e
F
S
ku
o
d
u
e
aD
S
T
U
D
E
N
T
I
o
u
Kult
r
P
R
O
S
T
U
D
E
N
T
Y
nk
é
k
o
ní
Slovo úvodem
č
a
s
o
p
I
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
2
Milé studentky, milí studenti,
jaro snad již konečně klepe na dveře a my jsme tu s dalším vydáním časopisu efekt. V minulém čísle jsme vás informovali, že naše fakulta slaví 50 let vzniku a celé
VUT dokonce 110 let. Proto jsme jako hlavní téma tohoto čísla zvolili pohled do
historie fakulty.
Další zajímavou částí je nová dívka e-fektu. Celý realizační tým si dal záležet a
myslím, že dívka tohoto čísla se opravdu povedla. Bohužel náš časopis má jen
omezený rozsah, proto, pokud si budete chtít prohlédnout více fotek, navštivte naše
webové stránky.
Poslední dobou se nám daří vymýšlet nové koncepty. Naším dalším počinem je rubrika
s názvem Kulinářské okénko. Pokud vám už jídlo z menzy leze krkem a nejste líní si něco ukuchtit,
bude tato část časopisu přesně pro vás. Chceme rozšířit obzory našich čtenářů a předejít zdravotní
újmě jejich drahých poloviček.
Tradičně uvnitř časopisu naleznete Sudoku, recenzi hospody, kulturní okénko a také výtvor
redakce DeFektu. Uvidíte, co tato téměř nezávislá část našeho spolku opět spáchala.
Přeji pěkné počtení a nezapomeňte, blíží se jaro!
šéfredaktor
Krátké zpráv y
redakce
Registrace předmětů, registrace do magisterského studia
Ve dnech 20. 3. – 28. 3. bude spuštěno v IS první kolo registrace předmětů. Registrace uchazečů
o navazujicí magisterské studium bude probíhat v IS od 24. 4. do 30. 4.
AED – automatický externí defibrilátor
Byl předložen návrh na nákup 4 kusů Automatických externích defibrilátorů (AED), po jednom
do každé budovy FEKT. Předběžně projednáno na AS FEKT a s tajemníkem fakulty. Pořízení
AED bude mít následující přínos:
• efektivní resuscitace v případě úrazu el. proudem nebo při infarktu myokardu,
• naši absolventi budou seznámeni s AED a přenesou to dále do praxe,
• zařazení do výuky bezpečnosti – prezentace moderního přístupu fakulty,
• můžeme marketingově využít, že tento moderní život zachraňující přístroj máme k dispozici,
• zároveň může vedení FEKT vykázat, že AED představuje konkrétní krok ve smyslu aktivního
vyhledávání a odstraňování či zmírnění rizika na pracovištích, jak ukládá Zákoník práce.
Hudba z FEKTu 2009
Dne 28. 4. 2009 se ve Vysokoškolském klubu Terč koná zahajovací koncert Hudby z FEKTu,
kde se vám představí lonští vítězové, skupiny P.S.U., Emergency Exit a Fruitmachine. Vlastní finále
soutěžní přehlídky kapel se uskuteční 29. 4. 2009 od 13.00 v areálu Kolejí pod Palackého vrchem.
Představí se vám pět skupin, které vzešli z hlasovaní na portálu student.vutbr.cz. Hlavními
e-fekt
hvězdami budou skupiny Mňága a Žďorp a Heebie Jeebies. Vstup zdarma pro všechny!
http://sps.kn.vutbr.cz/hudba , http://student.vutbr.cz.
Úprava cen ubytování v kolejích VUT v Brně k 1. 3. 2009
K 1. 3. 2009 dochází k úpravě cen ubytování v kolejích VUT v Brně o výši inflace v roce 2008
(dle ČSÚ ve výši 6,3 %). Upravené ceny jsou v ceníku na webu http://kam.vutbr.cz.
Konkurz Vox IUVENALIS
Pěvecký sbor Vysokého učení technického v Brně VOX IUVENALIS vyhlašuje konkurz na
zpěváky do všech hlasových skupin. Máš-li chuť zpívat v jednom z nejlepších evropských
vysokoškolských sborů, pak neváhej a přijď! Zkušenosti se sborovým zpěvem jsou vítány, avšak
nejsou podmínkou. Důležitá je hlavně chuť zpívat a hudební sluch! Vše ostatní Tě naučíme :).
Zkoušky sboru se konají pravidelně vždy v pondělí a ve čtvrtek na Fakultě architektury na Poříčí
od 18 do 21 hodin. V případě dotazů kontaktujte sbormistra Jana Ocetka (tel. 608 630 856,
e-mail: [email protected]).
Hokejový zápas VUT vs. MU
Přijďte podpořit VUT v netradičním hokejovém zápase. Událost svými rozměry přesahuje
všechny dosavadní studentské akce. Chceme přivítat až 6500 návštěvníků z řad studentů VUT
a MU. Prvořadým účelem akce je spojit studentskou obec v Brně, uskutečnit unikátní a vyjímečnou
událost a prolomit „nudu v Brně“. Hlavním programem je exhibiční hokejový souboj mezi
amatérskými mužstvy VUT a MU. Pro návštěvníky je připravené občerstvení, hokejová exhibice,
zábavná show, vystoupení hostů + překvapení, soutěže a tombola o hodnotné ceny. Vše zakončí
after party v klubu Caribic. Akce proběhne pod záštitou rektora MU Petra Fialy a rektora VUT
Karla Raise a je zařazená do programu oslav 90. výročí založení MU a 110. výročí založení VUT.
Proto neváhejte a přijďte 25. 3. od 19.00 do haly Rondo. Více informací najdete na
http://www.hokejovysouboj.cz
Běh na 53
Druhý ročník recesistického závodu je tu. Přijďte se i vy proběhnout mezi Integrovaným
objektem Kolejní 4 a zastávkou autobusu číslo 53. Jako minulý rok se soutěží v několika kategoriích
– jednotlivci muži, jednotlivci ženy, tříčlenné štafety a VIP štafety, kde doufáme opět v účast vedení
naší fakulty. Soutěžit se bude o hodnotné ceny a krásné poháry. Večer se pak bude konat afterparty v
Terči. Akce se koná 8. dubna od 15.00. Registraci a bližší informace najdete na
http://sps.kn.vutbr.cz/beh.
Stezka odvahy
V úterý 28. 2. 2009 se uskutečnil první ročník humorně-strašidelné akce Stezka odvahy.
Společně s SPS se na realizaci podílela SU FCH a VŠK Terč. Úkolem soutěžících bylo po vyznačené
trase plnit úkoly, které jim znesnadňovali strašidelné bytosti. Všem se akce moc líbila a těšíme se na
další ročník, který by měl proběhnout v rámci Dušičkové party.
březen 2009
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
3
Akademický senát
Petr Bílek
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
4
Akademický senát. Slovní spojení, které vzbuzuje u mnoha studentů rozporuplné reakce. V případě dobře
informovaných studentů (nejčastěji kamarádů těch, kteří tam sedí) se dá říct, že půjde o souhlasné přikývnutí,
popřípadě kostatování: „Jo, tam sedí kámoš a něco se tam řeší. A prej tam maj chlebíčky (kafe, brambůrky,
šampáňo... dosaďte si dle dané fakulty)“. U studentů, kteří mají o dění na fakultě nějaké povědomí, ale to je
zkresleno nejrůznějšími klepy se nejčastěji může vyskytnout tento komentář: „To je nějaký sdružení, kde seděj
profesoři a jejich oblíbení studenti, kteří za to berou prachy a něco se tam řeší. A prej tam maj chlebíčky...“. A
nejčastější odpověď je asi takováto: „Já politice nerozumim, ona má škola nějakej senát? Fakt? A dá se tam nějak
dostat? A dostanu tam chlebíčky?“ V redakci jsme si řekli dost. Je naší povinností ukázat pravdu!
Obecné informace, aneb senát není žádná tajná organizace.
Začneme pěkně oficiálně. Pokud nahlédneme do vysokoškolského zákona, konkrétně Zákon č.
111/1998 Sb., § 8, najdeme tam několik zajímavých odstavců, ze kterých vyberu jen to
nejdůležitější:
• AS je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.
• Má nejméně 11 členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše jednu polovinu tvoří studenti.
• Členy AS volí ze svých řad členové akademické obce (tj. studenti a padagogičtí pracovníci).
• Funkční období jednotlivých členů AS je nejvýše tříleté.
• Zasedání AS jsou veřejně přístupná.
V dalším paragrafu je již popsáno, co všechno spadá do kompetencí akademického senátu.
Zejména jsou to tyto záležitosti:
• Schvaluje a upravuje vnitřní předpisy.
• Schvaluje rozpočet a kontroluje jeho plnění.
• Schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření.
• Schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech.
• Volí popřípadě odvolává děkana (v případě univerzitního senátu rektora).
Tolik k výkladu vysokoškolského zákona. A teď si celou situaci projdeme tak, abyste vše hezky
pochopili.
Vysoká škola (bavíme se celou dobu o věřejných, ne o soukromých nebo státních) má ve svém
vedení rektora. Ten, pokud chce změnit nějaký vnitřní předpis, nebo udělat nový, musí dát návrh
AS, který mu tento návrh schválí nebo zamítne. Podobně je to i na jednotlivých fakultách. Děkan
jednotlivé fakulty dá návrh a senát o něm rozhoduje. Nejde tedy, jak si mnozí myslí, že senát sám od
sebe něco změní. On může jen vydat doporučení k pánům nahoře a ti mu pak dají návrh, který senát
projednává a schvaluje (cokoliv měnit mohl senát cca do roku 2003, kdy ještě platil starý zákon).
Řádné volby probíhají jednou za tři roky. Ovšem jak studenti končí na škole, končí i ve své
funkci v senátu. Proto, skoro každý rok probíhají doplňovací volby, kde se volí jejich nástupci.
Kandidovat může každý student.
Senát zasedá většinou jednou za měsíc a jeho jednání je veřejné, proto pokud se chcete přijít
podívat, stačí napsat předsedovi senátu, nebo předsedovi studentské komory. Ze zákona na to máte
právo.
Jak to máme u nás na FEKTu.
Náš senát má 19 členů, z čehož jedna třetina jsou studenti (6 zástupců bakalářů a magistrů + 1
člen z řad doktorandů). Studenti jsou zastoupeni v tzv. Studentské komoře akademického senátu
(dále SK AS), učitélé pak v komoře zaměstnanecké. Z každého ústavu zde sedí jeden zástupce.
Senát zřizuje celkem tři komise, kde jsou zastoupeni jednotliví senátoři, dle jejich zájmů (mohou
sedět ve všech třech). Tyto komise se pak specializují na danou problematiku, schází se většinou
před zasedáním senátu a celému senátu předkládají své rozhodnutí k posouzení. Opět zde platí
e-fekt
pravidlo, že cokoliv, co se v senátu bude projednávat, musí předložit někdo z vedení, až pak senát
může dávat pozměňovací návrhy. Komise máme celkem tři: Legislativní – ta se zabývá vnitřními
předpisy. Pedagogickou – diskutuje se v ní o kvalitě a způsobu výuky. Poslední je ekonomická, která
se vyjadřuje ke všemu, co souvisí s rozpočtem a financováním fakulty. Každá komise má svého
předsedu.
Aby vše bylo pochopitelné, vezmeme si modelový příklad schvalování rozpočtu. Pan tajemník
předloží na jedné schůzi svůj návrh rozpočtu, vše je krásně rozepsáno, senátoři dostanou
k jednotlivým položkám výklad, co, kde, jak a hlavně za kolik. Senát má do další schůze se
k předloženému rozpočtu možnost vyjádřit. Svolá se proto ekonomická komise, kde se rozpočet
rozpitvá do hloubky a napíše se nějaký závěr. S ním je pak seznámen zbytek senátu. Na další schůzi
se původní návrh připomínkuje, chvíli se diskutuje, pan tajemník upravuje svoje tabulky a pokud
i on je spokojen a čísílka mu sedí, tak se přejde k hlasování. Rozpočet může být schválen.
K čemu jsou v senátu studenti?
Co si budeme povídat, ideální stav by pro některé profesory na některých fakultách a školách
(ano, i u nás), byl takový, kdyby studenti drželi pusu, krok a do ničeho nekecali. Naštěstí toto díky
zákonu nelze. Proto máme v senátech studenty zastoupeny. Bohužel, v některých případech jde
o nastrčené figurky profesorů, nebo o prohnané jedince, kteří si myslí, že pokud budou zahřívat
svým pozadím židli, půjde jim studium lépe. Toto, naštěstí, u nás na fakultě neplatí.
Studentští zástupci, které jste si sami zvolili, jsou v senátu od toho, aby hájili především vaše
zájmy. Máme celkem velké štěstí, že pro naše vedení jsou studenti partneři a ne nějaký otravný póvl.
Volby do SKASu jsou zcela demokratické a já nevím o jediném nastrčném studentovi, který by
nějak mohutně hájil nestudentské zájmy. Každý studentský zástupce má samozřejmě hlasovat,
předkládat pozměňovací návrhy a tím se podílet na chodu fakulty ve váš prospěch.
Volby už proběhly, někdo tam už sedí, jak já osobně můžu něco ovlivnit?
Tím nejjednodušším způsobem. Pokud máte vy, naši studenti, jakýkoli problém, názor nebo
přání, není nic jednoduššího než kontaktovat někoho ze SKASu. Nejlépe na e-mail:
[email protected] Zpětná vazba je pro naši práci velice důležitá. Můžeme se sice poplácávat po
ramenou, jak jsme dobří, jak děláme pro studenty maximum, jaké mají na děkanátě dobré kafe, ale
bez vašich názorů jsme tu úplně k ničemu.
Kde najdu co se tam vůbec dělo?
Nejdůležitější informace se snažíme předávat pomocí tohoto časopisu, konkrétně v Krátkých
zprávách. Ovšem zdaleka to není vše. Zápis z jednotlivých jednání najdete na fakultních webových
stránkách, v sekci Úřední deska. Že nevíte, kdo v této organizaci sedí? Nevadí, seznam členů a jejich
rozdělení do komisí je taktéž na fakultním webu, konkrétně v sekci Fakulta/Akademický senát.
Poslední dvě položky odkazují na vnitřní předpisy fakulty a celého VUT, podle kterých se musíme
všichni řídit a které právě senát vytváří a upravuje.
Konkrétní příklad toho, co studenti v senátu dokázali.
Možná to bude vypadat trochu jako vychloubání, ale jistě jste zvědaví, co se nám povedlo
prosadit. Pokud bych pohlédl do nedaleké minulosti, bylo zásluhou studentských zástupců zvýšeno
prospěchové stipendium a změněna hranice VSP pro jeho přidělování. Další výrazným úspěchem
bylo spolupodílení se na současné podobě Studentského hodnocení kvality výuky. V této činnosti
nadále pokračujeme. V současné době jsme například na pedagogické komisi projednali a poté
s panem proděkanem Hanusem dohodli, sjednocení studijní agendy do systému elearning.
Doufám že po přečtení tohoto článku jste pochopili, k čemu AS je, a že vaši zástupci mohou
svým hlasem přispět k lepšímu studiu vás všech, potřebují jen vaše podněty.
Pozn. redakce: Autor je členem SK AS.
březen 2009
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
5
Red Bull Paper wings
Tomáš Szöllősi
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
6
Určite si všetci dobre spomínate ako ste sa na základných školách
pretekali, koho papierové lietadlo doletí čo najďalej. Pre dosiahnutie čo
najväčšej vzdialenosti sme zahýbali konce krídiel najskôr dohora neskôr
sme skúšali vymýšľať rôzne druhy a nezmyselné tvary len aby sme sa pred
spolužiakmi čo najviac vytiahli a aby sme boli v triede uznávaný, že naše
lietadielko doletelo čo najďalej.
Priznám sa, robil som to aj ja, ale vtedy by ma ani len vo sne
nenapadlo, že raz sa v hode vlaštovkou budú konať
majstrovstvá a nie v regionálnej, ale dokonca celosvetovej
podobe.
Áno všetci dobre tušíte, mám na mysli druhý ročník
Redbull Paperwings, ktorý sa dňa 9.marca uskutočnil vo
vstupných priestoroch Právnickej fakulty Masarykovej
Univerzity. Je to akcia svojím rozmerom a podstatou v
skutku nevídaná. Oproti roku 2006, kedy sa uskutočnil prvý
ročník tejto akcie do ktorej sa vtedy prihlásilo 49 zemí táto
akcia nabrala na obrátkach a v tomto roku je prihlásených až
85 zemí z celého sveta. Brnenská kvalifikácia na
majstrovstvá sveta v hode vlaštovkou , ktoré sa uskutočnia v
Hangaru-7 v rakúskom Salzburgu 1. a 2. mája 2009,
prebehla na výbornú. Zúčastnilo sa jej takmer 80
záujemcov, ktorí si prišli hodiť svoje papierové lietadielko.
Ako aj v roku 2006, tak aj teraz sa súťažilo v troch
kategóriách a to o najdlhší let, najdlhšiu dobu letu
a najzaujímavejšou kategóriou bola letecká akrobacia. Petr
Procházka to je meno tohtoročného víťaza brnenskej
kvalifikácie. Jeho hod dosiahol dĺžky neuveriteľných 25,4
metru. V kategórií o najdlhšiu dobu letu si prvé miesto vyslúžil
Lukáš Vecheta, ktorého papierové lietadielko sa udržalo vo
vzduchu 5,24 sekundy. No a nakoniec s počtom bodov 20 sa na
prvom mieste v akrobatickej kategórií umiestnil Honza Smékal.
Len pre porovnanie výsledky svetových rekordmanov sa od
našich bojovníkov trochu odlišujú. Najdlhšia doba po ktorú sa
papierová vlaštovka udržala vo vzduchu je 27,6 sekundy
a najdlhšiu dráhu, ktorú preletela je 63,19 metrov.
Na záver mi nezostáva nič iné iba popriať Petrovi a Lukášovi
aby sa im podarilo na majstrovstvá sveta prebojovať a aby sa ich
výsledné hodnoty priblížili, ak nie prekročili celosvetové merítko.
Dúfam že sa túto akciu podarí zorganizovať aj o rok a budeme
mať možnosť vidieť nejakého Čecha na popredných
celosvetových priečkach.
e-fekt
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
7
Koutek oddechu – SuDoKu
Jan Dolenský
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
3
2
5
8
7
8
1
9
3
8
6
2
1
5
2
6
5
5
5
1
4
9
4
6
7
9
1
6
3
2
6
3
5
1
8
2
8
4
2
5
1
2
4
7
4
7
9
9
1
4
8
6
4
9
4
8
7
7
5
1
5
6
9
4
1
9
2
4
6
3
7
5
9
1
4
3
střední
9
9
4
9
lehká
7
6
7
7
8
3
1
8
5
1
3
2
4
7
5
5
4
2
obtížná
7
2
8
3
8
9
2
4
3
6
7
těžká
V
U
T
v
B
r
n
ě
8
e-fekt
Přijde vám klasické sudoku trošku fádní? Pak právě pro Vás máme jednu specialitu:
Samurai sudoku, známé též pod názvem Gattai-5 Sudoku.
č
a
s
o
p
i
s
Jak postupovat:
Pravidla jsou stejná, jako u klasického Sudoku: v každém řádku, sloupci, a ve všech tučně
ohraničených čtverců 3x3 musí být právě čísla 1 až 9. Ale pro úspěšné vyřešení 5-sudoku musíte
kombinovat poznatky ze všech pěti Sudoku. Hodně štěstí při luštění, a hlavně pevné nervy!
2
8
7
3
5
9
8
5
1
6
9
7
3
3
8
9
1
4
3
6
1
8
4
6
1
4
7
9
3
4
5
4
9
2
7
6
2
8
5
5
8
3
4
6
3
4
7
8
9
8
2
8
4
4
4
9
8
9
2
2
8
6
6
5
6
1
1
7
3
6
2
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
4
1
6
6
5
2
8
4
1
4
6
1
6
4
8
7
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
3
5
6
1
F
a
k
u
l
t
y
9
2
3
3
3
7
5
s
t
u
d
e
n
t
ů
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
3
2
7
3
8
2
V
U
T
v
B
r
n
ě
březen 2009
9
Dívka e-fektu
Lubomír Jelínek
č
a
s
o
p
i
s
Projekt Dívka časopisu e-fekt úspěšně pokračuje. Jak můžete vidět na následujících stránkách a také na našem
webu http://sps.kn.vutbr.cz/divka, slečny, studující naši fakultu jsou opravdu krásné. V tomto čísle přinášíme
Hanku Mlatecovou, kterou jsme vyfotili v laboratoři, kde dělá svojí bakalářskou práci. A myslíme, že fotky se
opravdu povedly.
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
10
e-fekt
Foto e-fekt – Lubomír Jelínek
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
březen 2009
11
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
12
Hanka je nejen krásná, ale navíc i sympatická a vtipná slečna, se kterou byla radost si povídat. Posuďte sami.
Jak se jmenuješ, odkud jsi, kolik ti je? Záliby, koníčky, sporty.
Jmenuji se Hanka Mlatecová, jsem z Lukové, což je malá vesnička na lanškrounsku. Letos
oslavím 22.narozeniny. Mezi moje záliby patří tanec (scénický – už víc než 10let), čtení, plavání,
bowling, úprava videí a fotek a vůbec všechno dalšího u čeho si člověk užije legraci.
Jaké máš pocity z focení? Líbilo se ti? Jaké to je, být středem pozornosti kadeřníka,
vizážistky, fotografa?
Focení bylo bezva. Nevadí mi být občas středem pozornosti. Je fajn, když se mi někdo věnuje:
pěkně obarví, ostříhá a namaluje. :-) Všem zúčastněným bych chtěla vřele poděkovat za jejich práci.
Spolupracovalo se mi s nimi výborně a nová barva, účes i líčení bylo (a je) skvělé. Navíc jsme zjistili,
že skoro všichni (fotograf, kadeřník i vizážistka) jsme studovali v jedné dědině – jak je ten svět malý,
že?
Z jaké školy jsi? Typ, jméno, specializace?
Vystudovala jsem průmyslovku v Lanškrouně (SPŠ a SOU), obor Slaboproudá elektrotechnika.
Bylo to super, s klukama byla legrace – ve třídě jsme byli jen dvě holky.
Proč jsi se rozhodla pro studium na FEKTu?
Vzhledem k předchozímu vzdělání to byla jasná volba. ;-) No, a proč automatizace? Na
průmyslovce jsme měli „královstvíčko automatizace“ a to mi učarovalo. Senzory, různé pohony
a programovatelné automaty – to se mi líbilo.
Vím, že teď děláš bakalářku, jaké je její téma?
V našem týmu jsme celkem čtyři a podílíme se na sestavení indoor robotu s umělou inteligencí
(neuronovou sítí). Zjednodušeně řečeno by si měl robot při režimu učení vytvořit přibližnou mapu
místnosti (s překážkami) a tu pak využívat jako globální navigaci při autonomním pohybu po
místnosti. Při přejezdu z jedné pozice do druhé se stále učí – pozoruje jestli se umístění překážek
nezměnilo a upravuje podle toho vytvořenou mapu. Já mám za úkol navrhnout a realizovat
senzorický subsystém pro práci uvnitř budovy. Na závěr dovol, abych jmenovala kolegy, neb naše
společné dílo se možná objeví na fotkách, takže ať z toho taky něco mají. :-) Tímto bych chtěla
pozdravit Pavla Křepelku, Marka Maťase a Lukáše Matějku.
Proč jsi se přihlásila do Dívky EFEKTu? Co tě k tomu vedlo?
Asi to bude znít trochu divně, ale plakátu hlásající tuto akci jsem si poprvé všimla na dámských
záchodech na Kolejní. Tak jsem si říkala, že bych to možná mohla zkusit, ale pak jsem to nějak
pustila z hlavy. Připomněl mi to až mail od Luboše, který mi poslal odkaz na plakát, ať prý o tom
přemýšlím.
Jak by se naše fakulta mohla zatraktivnit pro dívky? Co ti tu chybí ryze holčičího?
Možná právě to, že tu není nic ryze holčičího vytváří jisté kouzlo. A proč tu je tak málo holek?
Asi proto, že většina holek nebývá technicky zaměřená. S otevřením nového oboru Biomedicíny se
myslím počet děvčat podstatně zvýšil. Takže, jak sem dostat víc děvčat? Spojit techniku s něčím
méně klučičím. :-)
Čeho chceš dosáhnout? Tvoje cíle, přání a tužby?:)
Nejbližší cíl je dodělat tento semestr a zvládnout státnice. No a pak ještě magisterské studium
a hurá do práce. :-) Jinak bych chtěla sebrat odvahu (zbavit se strachu, že se nedomluvím) a vydat se
do ciziny naučit se jazyk.
Umíš vařit? Co ráda kuchtíš?
Troufám si o sobě tvrdit, že umím. Nejraději vařím rychlovky s těstovinami, kuřecím masem,
zeleninou apod.
e-fekt
Oblíbená barva, zmrzlina, film, knížka, počítačová hra?
Oblíbená barva – zelená, zmrzliny mám radši ovocné vodové jako kiwi, meloun, jahoda.
Oblíbený film nemám. Z knížek jsem si teď oblíbila sci-fi Ledová společnost – už jsem u 20. dílu. :-)
Z počítačových her mám ráda onlineovky jako Slovní fotbal a jiné oddechovky.
Co ráda piješ?
Z nealkoholických nápojů džusy a vodu. Z alkoholických pak samozřejmě pivo, semafor, vodku
z černého rybízu – ta je vážně dobrá, občas whisky.
Co radši? Střídavý nebo stejnosměrný? Thevenin nebo Northon? Nahoře nebo dole? Panna
nebo orel?
Střídavý, radši napětí, takže Thevenin, nahoře, orel.
Tvůj názor na menzy a stravování v nich.
Do menz jsem dosud moc nechodila. Nemám přehled o cenách, ale když občas zajdu na jídlo,
tak se to vždycky dalo jíst.
Jak tě berou kluci ve třídě? Jak se k tobě chovají učitelé?
Než jsem šla na FEKT, tak mi doma říkali: „No jo, holky si tam budou hýčkat, ti budou dělat
úkoly…“, smála jsem se a pak jsem přišla do školy a kluci povídali: „Jé, tak to nám budeš psát úkoly,
že jo?“ Takže asi tak – kluci mě berou v pohodě, učitelé taky. Nesetkala jsem se s případem, kdy by
mi někdo nadržoval nebo naopak, protože jsem holka.
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
Koutek oddechu – Óda na hygienické potřeby
Luboš Friml
Kdysi se mi do ruky dostal časopis Chemický prostor, ve kterém jsem narazil mimo jiné na článek s nadpisem Óda na
toaletní papír. Zaskočen hloubkou tohoto díla, rozhodl jsem se pustit se do podobného kusu. Když to dovedou „oni“ přoč ne
my. A půjdeme ještě dál. Budeme lepší...
Jak jinak, než začít zvonem, pojďte všichni, honem, honem. Óda má teď začíná, hned ucpaný odpad
proklíná. Jediná zbraň na to je, gumový zvon na násadě. Sice s hygienou společného mnoho nemá,
pracovat v koupelně s ucpaným odpadem se ale nedá. Na otvor se vrhnem hned, zvonem táhnem tam
a zpět. Po chvíli je otvor volný, příjmout naše splašky svolný. Když je všechno, jak má být, můžem začít
kulturnit. Od hlavy až k patě, vezmeme to polopatě. Do sprchy si vlezeme, smývat špínu začneme. Na
vlasy se hodí jedině, vlasový šampon, mýdlo ne. Když je hlava samá pěna, vezmem mýdlo na zbytek těla.
Ruce, nohy, všechny údy, ve sprše však potlač pudy. Když je všechno namydlené, proudem vody se
opláchneme. Co teď s mokrým tělem? No hlavu vysušíme fénem, ale prvně se do osušky utři, ránu ze sítě
si ušetři. Když je tělo bez kapky, mrkneme se na zoubky. Proč si vlastně čistit zuby? No přece aby
nevypadly z huby. Dentální nit, ta se hodí, nikdo nemusí vědět, co měl jsi ke snídani. Navíc zaručí ti čistý
mezizubní prostor, že nezvětší se mezi zuby rozvor. Ó má ústní vodo, jen s kartáčkem a pastou to není
ono. Proč se ptáš? Jen ty mi svěží dech dáš. Ústa už jsou vnitřně upravená, ale co venkovní srst neholená?
Dáme hnedle na líci, bílou pěnu holící. Jen ta za to může, že pak strojek lépe klouže. Strojek má hned tři
břity, za mřížkou ochrannou ukryty, jen jim vděčím za to, že mi milá říká: „Máš tvář, jak dětskou prdelku,
zlato.“ Nakonec voda po holení, kdepak balzám, nad alkohol není. Kdo jiný nám pomůže, aby nenastalo
podráždění kůže? Co před oblečením na řadu příjde? Deodorant, bez něj to nejde. Už jen zvolit
kombinaci vhodnou, kalhoty a košile jistě bodnou. Co na závěr nesmí chybět? Úprava vlasů, to by každý
měl vědět. Ať už gelem nebo voskem, překvap dívku vlasů leskem. Na stylu pak záleží, kam až se člověk
odváží. Když máš všechno včetně bot, můžeš vyrazit na lov.
Všichni z článku poznali, že jsou to pro muže rady. S radou pro ženy dívka nám snad pomúže. Je toho
přece jen moc na muže...
březen 2009
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
13
TUNEL - konečně perFEKTní jídlo
Č
l
á
n
k
y
v
r
u
b
r
i
c
e
D
e
F
e
k
t
j
s
o
u
v
ý
p
l
o
d
e
m
f
a
n
t
a
z
i
e
n
a
š
i
c
h
r
e
d
a
k
t
o
r
ů
!
14
Redakce DeFektu konečně vyřešila problém stravování studentů v areálu kolejí PPV. Jak jistě
víte, v některých našich předchozích číslech jsme se snažili přinášet podrobnosti o situaci kolem
stravování v menzách. Dostali jsme stovky e-mailů, které stejně nikdo nečte, ale i tak si myslíme, že
byly jen děkovné. Poštovní kočka (vychovali jsme si jednu z čičin, které běhají po Palačáku) nám
ovšem přinesla jeden zajímavý dopis. Jednalo se samozřejmě o anonym, ovšem napsaný na
hlavičkovém papíru jedné ze součástí naší milé školy. Jeho obsahem bylo zhruba toto: „Nekecejte
do toho, čemu nerozumíte. Myslíte si, že nasytit bandu nevděčných studentů je lehké? Zkuste si to
sami...“ A tehdy se zrodil ve vypitých hlavách naší redakce nápad. Cituji z 3. výjezdního zasedání
v Terči: „Tož to teda zkusíme, dyž to zvládne Piškula z e-fektu, proč bysme to nezvládli my.
A uděláme si z toho pěknej tunel!“ A tak se taky stalo.
Nápad přešel v čin a my vám, našim věrným čtenářům, představujeme projekt, díky kterému se
konečně dobře najíte. V areálu PPV otevíráme první čistě studentké stravovací zařízení se jménem
TUNEL. Název nebyl vybrán náhodou, znamená totiž Tepelně Upravené Nejen Elementární
Lahůdky. Sídlíme zatím ve vypůjčené maringotce, kde se nachází kancelář ředitele, kuchyň, sklad,
výdejna a také místo, kde si můžete své jídlo v klidu vychutnat (pokud vám nebude vadit, že sedíte
v písečku naší poštovní kočky). Bohužel, jelikož jsou prostory zatím provizorní a nevíme kdy a zda
nás odtáhnou, nezřídili jsme zatím WC. K tomuto účelu můžete použít blízké křoví. Do budoucna
je plánována stavba kadibudky pro pány a pohodlené bidýlkovité latríny pro dámskou část naší
klientely (slečny přece vždy chodí na záchod minimálně po dvou). V teplejších částech roku bychom
rádi otevřeli venkovní posezení před provozovnou. Jednáme s KaM o zapůjčení vyřazených židlí
a stolů.
A nyní k našemu sortimentu. Jídelní lístek se skládá z dvou hlavních částí, jednou jsou typicky
česká studentská jídla, jako například obalovaný luncheon meat zvaný Studentský řízek či špagety
s kečupem, které najdete pod názvem Pasta tomata. Druhou, zajímavější částí jsou recepty převzaté
od již zmíněného Jiřího Piškuly, samozřejmě zcela bez jeho vědomí. Jeho pokusy vařit pro bandu
redaktorů e-fektu v kolejních prostorách jsme dovedli k dokonalosti a předkládáme je našim
klientům.
Garantujeme vám čerstvost surovin. Používáme
buď vyřazené potraviny z koloniálu U Žida, nebo též
zbytky z menzovního stravování. Pokud chcete zvýšit
kvalitu našich služeb, žádáme vás, abyste při návštěvě
konkurence vaše zbylé jídlo neodevzdávali do
připravených stojanů, popřípadě na pás, ale donesli ho
k naší provozovně. Jako kompenzaci dostanete
poukaz na 10% slevu na cokoliv z našeho sortimentu.
DeFekt
Pokud jste již kolem našeho stravovacího zařízení procházeli, jistě jste si všimli, že nejsme
napojeni na inženýrské sítě. Je to z toho důvodu, že jsme konečně našli využití pro tuny vyjetého
oleje od Marušky, který je nyní skladován v areálu FCH (jiné vhodné prostory pro tak smradlavou
tekutinu univerzita nemá a na chemičce se to stejně nepozná). Naše oddělení výzkumu a vývoje
(musíme přeci držet náskok před konkurencí) vynalezlo způsob, jak pomocí výše zmíněné látky
topit, svítit a dokonce jsme zjistili, že účinky na lidský organismus se nápadně podobají působení
nadměrného požití alkoholu. Taky se z toho poblejete. Problém s mytím špinavého nádobí jsme
vyřešili pomocí naší poštovní kočky. Má to ovšem jeden vedlejší efekt, ta mrcha je tak tlustá, že už se
jí nechce běhat.
P
r
o
p
ř
í
p
a
d
n
é
s
t
í
ž
n
o
s
t
i
Na závěr se dostáváme k tomu, co vás jistě nejvíce zajímá, a to jsou ceny našich produktů. Stejně
jako KaM nemůžeme zveřejnit kalkulace na jednotlivé jídlo. Není to ovšem neochotou, nebo
nějakým zákazem. Nikdy totiž nevíme, kolik surovin bude použito, protože naši dodavatelé jsou
trochu nestálí. Ceny jsou tedy určovány flexibilně, podle toho, zda se večer půjde pít nebo ne.
V letních měsících očekávejte drobné zvýšení, protože budeme platit nájem za vyřazené židle a stoly
(v zimních měsících se samozřejmě cena snižovat nebude, stejně jako konkurence nejsme padlí na
hlavu).
o
d
Co bychom byli za společnost, kdybychom si nevážili názoru zákazníka? Plánujeme spustit
portál HNÚJ – Hodnocení Našich Úžasných Jídel, kde můžete vyjádřit váš názor na námi nabízené
služby.
t
o
h
o
t
o
Budeme rádi, když přijdete a ochutnáte naše vynikající pokrmy. A nezapomeňte, u nás dostanete
perFEKTní jídlo!
č
l
á
n
k
u
-zljb-
Jarní dieta
Sotva zmizly haldy sněhu,
všude samá břečka,
bude jaro, zkouším něhu,
trápím svého křečka.
Nálada mi brzy spadne,
„on“ i mozek hladem chabne.
Abych sílil na těle,
líně vstávám z postele.
Výsledek se dostavuje,
pocit je to báječný.
Křeček mě však unavuje,
myslím radši na slečny.
Zkouším pohled do lednice,
cítím opět vzrušení,
tam jen láhev slivovice,
to zas bude trávení…
s
e
r
e
d
a
k
c
e
s
a
k
r
a
d
i
s
t
a
n
c
u
j
e
!
:-)
-sik-
DeFekt
15
Zuřivý fotograf
Lumír Jelínek
č
a
s
o
p
i
s
Náš fotograf se opravdu nenudí. On, ani jeho fotoaparát nezahálí a my vám můžeme přinést další jeho skvělé
úlovky.
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
Na Technické se v případě požáru nemusíme obávat zmatku!
Ohlašovna požáru se nachází chytře v místnosti 150:)
Budoucí schody k chodníku mezi „Meoptou“
a Kolejní 4
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
Na místě téhle díry by měla stát Technická 10
Foto e-fekt – Lubomír Jelínek
16
e-fekt
Hudební koutek
Ondra Běťák
Tom Waits – Glitter and Doom (2008)
21. a 22. července roku 2008 do Prahy zavítal americký písničkář a herec Tom Waits. Měl jsem to neuvěřitelné
štěstí, že jsem sehnal lístek, protože během pár hodin bylo totálně vyprodáno. Turné neslo název Glitter and Doom.
Naštěstí se koncerty během tohoto turné nahrávaly, takže máte možnost si tento koncert pustit v klidu doma.
Tom Waits je i přes svůj pokročilejší věk (59), a ne-příliš zdravý životní styl v mládí, stále svěží
a hudebně velice tvořivý. Od svých začátků v 70. letech ušel značný kus cesty a dnes má jeho tvorba
velice osobitý zvuk i charakter. Celkové vystoupení bylo
strhující. Tom měl připravenou spoustu „vychytávek“,
kterým si ještě víc získával již tak dost získané publikum
(např. při jeho dupnutí se rozvířil prach nad jevištěm, nebo
v písničce Eyeball Kid si nasadil na hlavu „zrcadlový
klobouk“, kterým házel prasátka na všechny strany, atd.).
Zhruba v půlce koncertu se odmlčel jeho hudební doprovod
a vystřihl si pár kousků pouze s klavírem, jako za mlada. Ale
dost k popisování koncertu, podíváme se teď trochu blíže na
samotnou nahrávku.
Ta obsahuje 28 skladeb. O všech se dá říci, že jsou
naprosto jedinečně instrumentálně a vokálně zpracovány.
Fanoušci Toma Waitse si přijdou více než na své. Jeho
odpůrci si možná budou myslet, že mají o důvod víc, proč ho
neposlouchat, ale naštěstí se opět pletou... Nahrávka
Lucinda, kterou napsal Tom Waits společně se svou ženou Kathleen Waits-Brennan a byla vydána na
albu Orphans v roce 2006. V zápětí ji střídá Ain’t Goin‘ Down To The Well, která vyšla rovněž na
Orphans. Po dosti monstrózním potlesku přichází na řadu dobře známá a proslulá Way Down In The
Hole. Dále pokračuje Falling Down, Chocolate Jesus a All The World Is Green u které se trošku zastavím.
Tato píseň se již od svého vzniku těší veliké popularitě. Podání na tomto koncertě má neuvěřitelnou
atmosféru, hlavně díky jednotlivým instrumentálním sólům (klarinet, kytara, atd.). Dále přichází na
řadu Cemetary Polka, ve které vám mezihra jistě připomene Sous Le Ciel de Paris od Edith Piaf. Nesmím
dále opomenout výborný November, který se poprvé objevil na albu Black Rider v roce 1993.
Následuje spousta dalších výborných písní, ovšem podle mě jsou nejpodařenější tyto kusy: Black
Market Baby, Lie To Me (při této písni dokonce diváci velice trefně řvali do mistrových pomlk), Lost In
The Harbor, Innocent When You Dream (objevila se ve filmu Smoke), Hoist That Rag, Make It Rain a Jesus
Gonna Be Here. Monstrózní závěr oficiální části v podobě Make It Rain má neuvěřitelný náboj
a zajisté je to zlatý hřeb celého koncertu. Pak následují neméně vydařené přídavky.
Jak už jsem říkal na začátku, měl jsem jedinečnou příležitost zažít tento koncert „na živo“
a musím říct, že pravděpodobně takový zážitek už nikdy nebudu mít. Každopádně tato nahrávka
stojí za poslech a je velice vydařená. Na Youtube najdete spoustu videí i přímo z Prahy. Hodnocení
pro tentokrát vynechám, protože by bylo 10/10 vzhledem k tomu, že jsem jeho velký fanda
a veškeré písně od něj považuji za naprosto úžasné.
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
březen 2009
17
Kulinářské okénko, díl I.
Jirka Piškula
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
18
Do prvního jarního e-fektu jsme si pro vás připravili překvapení v podobě zbrusu nové pravidelné rubriky
věnované studentskému vaření. Ceny v menzách a hlavně kvalita jídla připravovaného ve velkém množství nemusí
každému vyhovovat. Pokusíme se vám ukázat, že vařit chutně a přitom levně není až takový problém. Recepty jsou
záměrně co nejjednodušší, aby je zvládli i úplní začátečníci.
Vařit budeme vždy 2 jídla, přičemž u obou bude kladen důraz na nízkou cenu a zároveň
rozumnou kvalitu. První pokrm patří do kategorie „hodně muziky za málo peněz“ – půjde tedy
o gurmánský zážitek pro vás a vaše spolubydlící (plný hrnec něčeho, co nebude chutnat nejhůř, ale
zásadní na tom bude spíše množství a cena než chuť samotná). Další jídlo bude svátečnější, vhodné
např. pro víkendové dny, když budete chtít pohostit nejen sebe, ale i případné návštěvy. Půjde tedy
pro změnu o gurmetský počin, který potěší nejen vaše chuťové pohárky.
Bramborový guláš s „pseudouzeninou“
Co budeme potřebovat:
1,5 kg brambor, 6 středně velkých cibulí (cca 0,75 kg), 0,5 kg
uzeniny (měkký salám, klobása apod.), 2 kostky bujónu nebo
0,5 l silného vývaru, mletá paprika sladká (event. pálivá), sůl,
pepř, olej nebo sádlo, hrnec (minimálně 4litrový).
Postup přípravy:
V hrnci rozpálíme tuk, přidáme k němu na kostky
Bramborový guláš s uzeninou
nakrájenou cibuli a smažíme dohněda. Pokud se vám cibulka
začne přichytávat, přilejte do hrnce trochu vody (asi 50 ml) a pokračujte ve smažení, dokud
nezhnědne. Dále přidáme na malé kostky pokrájenou uzeninu, zaprášíme paprikou, důkladně
promícháme a celou směs orestujeme. Paprika se nesmí smažit příliš prudce a dlouho, zhořknula by.
Přidáme špetku soli a pepře, nakrájené brambory. Je důležité nakrájet různé velikosti brambor,
menší kusy se pak úplně rozvaří a zahustí nám guláš. Do hrnce přidáme vodu, přiklopíme
a přivedeme k varu. Do vroucího guláše přidáme 2 kostky bujonu (nejlepší chuť má slepičí, ale
může být i hovězí nebo Masox). Vaříme, dokud brambory nezměknou. Je-li guláš příliš řídký,
můžeme do něho nastrouhat najemno větší syrovou bramboru.
Necháme provařit asi 10 minut. Jakmile je guláš správně hustý,
ochutnáme, podle chuti přisolíme, opepříme a můžeme
podávat, nejlépe s chlebem.
Rozpis cen surovin:
Kuřecí Junior 600 g – 35 Kč,
Brambory konzumní 1,5 kg – 15 Kč,
Cibule žlutá 0,75 kg – 8 Kč,
Bujón 2 kostky – 7 Kč (19 Kč*),
Kmínový chléb – 30 Kč,
Paprika sladká – 5 Kč (15 Kč*),
Paprika ostrá – 3 Kč (15 Kč*),
Olej (řepkový, slunečnicový) – 3 Kč (30 Kč*),
Sůl, pepř – 2 Kč (20 Kč*).
Množství: 10–12 porcí,
Cena: 108 Kč (187 Kč*),
I slečnám chutná
Hodnocení: 71 % (10 hodnotících).
e-fekt
Všechna jídla testujeme přímo v redakci, u receptů je uvedeno průměrné výsledné hodnocení na
základě jejich ochutnávky (rozsah hodnocení 0–100 %, čím víc, tím lepší). Rozpis cen surovin
odpovídá průměrným cenám ingrediencí zaokrouhleným na celé koruny (zohledněn náš nákup pro
dané vaření). Zkoušení těchto receptů proběhlo 18. února v kuchyňce bloku A02 v Kolejích pod
Palackého vrchem.
Kuřecí maso s cibulí a koriandrem na smetaně
Co budeme potřebovat:
600 g kuřecích prsíček, 2 menší cibule (asi 200 g), 250 ml
smetany na vaření, 1 l kuřecího vývaru (může být i z bujónu),
mletý koriandr, olej (olivový nebo řepkový), Solamyl na
zahuštění, sůl, pepř, pánev wok nebo hrnec (objem alespoň
2,5 l).
Postup přípravy:
Kuřecí maso s cibulí a koriandrem na smetaně
Maso je potřeba předem naložit, alespoň přes noc před vařením. Kuřecí prsíčka nakrájíme na
větší nudličky, mírně nasolíme, zaprášíme mletým koriandrem, zakapeme olivovým olejem
a přidáme najemno nakrájenou cibuli. Směs důkladně promícháme a necháme uležet přikrytou na
chladném místě.
Rozpálíme pánev (nasucho nebo jen s trochou oleje), přidáme naložené odpočaté maso i s cibulí
a zprudka orestujeme, aby se maso zatáhlo a zůstalo šťavnaté. Dále přidáme kuřecí vývar,
přivedeme k varu a dusíme pod pokličkou asi 10–15 minut (až je maso měkké). Nakonec přidáme
smetanu, důkladně promícháme. Ve 100 ml studené vody rozmícháme 2 kávové lžíce Solamylu a za
stálého míchání přidáme k masu, aby omáčka zhoustla. Podle chuti přisolíme, opepříme. Po přidání
smetany již nesmíme prudce vařit, srazila by se. Podáváme nejlépe s vařenou rýží.
Rozpis cen surovin:
Kuřecí prsa 600 g – 95 Kč (při použití celého kuřete jen 45 Kč),
Cibule žlutá 200 g – 2 Kč,
Smetana 12 % – 14 Kč,
Rýže dlouhozrnná 0,5 kg – 25 Kč,
Bujón 2 kostky – 7 Kč (19 Kč*),
Koriandr mletý – 9 Kč (18 Kč*),
Olej olivový – 8 Kč (80 Kč*),
Sůl, pepř – 2 Kč (20 Kč*).
Množství: 6–8 porcí,
Cena: 162 Kč (273 Kč*),
Všem chutnalo
Hodnocení: 91 % (5 hodnotících).
* Cena v závorce je za celé balení, které byste museli koupit, pokud danou surovinu vůbec nemáte, je
zahrnuta i do výsledné ceny v závorce.
Tip – jak uvařit levněji
Pokud místo kuřecích prsíček koupíte celé kuře o hmotnosti 1,2–1,4 kg, ušetříte 50–60 Kč.
Maso z kuřete ořežte, ze zbylých částí (křídla, skelet, kosti) uvaříte vývar (vše se dává do studené
vody a nechá se pomalu přijít k varu a vaří se asi hodinu, kůži do vývaru nepřidávejte, byl by moc
tučný). Jídlo bude chutnější díky obsahu stehenních partií, které jsou šťavnatější než prsa.
březen 2009
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
19
Kudy a kam v Brně – The merry dog
Vojta Surovec
č
a
s
o
p
i
s
s
t
u
d
e
n
t
ů
F
a
k
u
l
t
y
e
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
k
y
a
k
o
m
u
n
i
k
a
č
n
í
c
h
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
í
V
U
T
v
B
r
n
ě
Další semestr máme za sebou, nový se nám už pomalu rozjíždí a my studenti si opět začínáme užívat klid před
dalším zkouškovým.
Všechny staré známé hospody už nás pomalu omrzely a proto je tady náš časopis, s novou
recenzí na hospůdku nazvanou „The merry dog“. Interiérem anglické hospody ve vás zanechá
novou a nezapomenutelnou vzpomínku.
Uvnitř máte k dispozici čtyři boxy s originálním sezením a to venkovními lavičkami, pár
barových židlí a dva stoly se čtyřmi křesly přímo u krbu (při našem posezení krb zapálen nebyl).
Nejspíš, pro tak malý počet míst, je zde jen jedna slečna, která vás ve velmi krátké době obslouží.
Podnik v nedávné době prošel rekonstrukcí interiéru, tak je zde vše čisté a nové. Bohužel zde není
žádná kuchyně, ale byla nám nabídnuta klobáska s chlebem.Tato hospoda leží mezi zastávkami
Konečného náměstí a Grohovou.
Otevírací doba: Každý den od 15.00 do 24.00
WC: 1 (známkování jak ve škole).
Zvláštní služby: Kulečník, fotbálek a šipky.
Obsluha: Příjemná.
Počet míst k sezení: 30.
Jelikož nový majitel ještě nedodělal úplně ceník, máme pro vás jen částečný výtah z nápojového
lístku. Z točených piv tu mají k dispozici jen Starobrno 11° za 24,Výtah z nabídky:
Rum: 30,Fernet: 35,Slivovice: 40,Vodka: 35,Křídla: 55,Absint: 50,-
Čaj: 20,Bonaqua: 20,Coca-Cola: 25,Presso: 35,Chipsy: 25,Pistácie: 25,-
e-fekt
Časopis studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Šéfredaktor: Petr Bílek.
Spolupracovali: Ondřej Běťák, Jan Dolenský, Lubomír Friml, Lubomír Jelínek, Jiří Piškula,
Tomáš Szöllősi, Vojtěch Surovec
Fotografie: Lubomír Jelínek
Grafický návrh: Petr Staník, Alena Padrtová
Sazba: Petr Bílek
Web: http://sps.kn.vutbr.cz
Email: [email protected]
Ročník 4. / číslo 4 (2008)
Náklad: 1200 ks
-časopys neprošel jazikovou ůpravou-

Podobné dokumenty

Untitled

Untitled nemyslíš tím, že jsem byl na tebe hnusnej tohle. Dita: Myslím. A čekám na omluvu. Josef: A co jsem měl podle tebe říct nerad se dotýkám tvých citů, avšak přichvátni ve svém šnečím tempu, neb srazí ...

Více

zde si můžete stáhnout oceněnou práci

zde si můžete stáhnout oceněnou práci v SSSR je studie doktora Zdenko Maršálka5, který díky databázi VÚA-VHA přinesl nové poznatky do této problematiky. Přímo historii tankového praporu se věnuje kniha Milana Kopeckého „1. českosloven...

Více

téma měsíce - Studenti pro studenty

téma měsíce - Studenti pro studenty Milé studentky, milí studenti, vítám Vás v novém roce! Doufám, že jste všichni přežili silvestrovské oslavy bez úhony (já letos vyjimečně ano) a že máte již většinu zkoušek hotovou. Ať tak či onak,...

Více

Lásky čas... - Studenti pro studenty

Lásky čas... - Studenti pro studenty říjen, prosinec, únor, duben. Studenti pro

Více

Summer HitS SPONZOROVÁNÍ

Summer HitS SPONZOROVÁNÍ uskutečňuje. Všichni naši FBO velmi dobře vědí, že s FOREVER se dostanou na taková místa ve světě, kam by jinak sami necestovali, a tak je to i se setkáním v Řecku. Vybrána byla nejatraktivnější pr...

Více

Příručka prváka - Studenti pro studenty

Příručka prváka - Studenti pro studenty Na fakultě fungují dvě Wi-Fi sítě. Jedna je VUT Brno, druhá eduroam. VUT Brno je provizornější síť. Výhodným je však její snadné přihlášení - stačí se připojit, otevřít prohlížeč a budete přesměrov...

Více