atletické výkony - Atletika Poruba

Transkript

atletické výkony - Atletika Poruba
ýESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
ATLETICKÉ
VÝKONY
OBSAH ATLETICKÝCH VÝKONģ 2013
Mezinárodní soutČže 2013 .................................................................................................. strana
(Vladimír Tkaþov)
5
Mezistátní utkání 2013 ......................................................................................................... strana
(Milan Urban)
24
Mistrovství ýeské republiky 2013 ..................................................................................... strana
(Milan Urban)
31
Koneþné tabulky soutČží družstev ýeské republiky 2013 ............................................... strana
(Milan Urban, Jaroslav Kubica, KAS)
49
Rekordy ýeské republiky pĜekonané v roce 2013 ............................................................ strana
(Milan Urban)
62
Rekordní listina ýeské republiky ...................................................................................... strana
(Milan Urban)
64
Nejlepší výkony ýeské republiky ...................................................................................... strana
(RNDr. LudČk Follprecht)
70
Dlouhodobé tabulky ýeské republiky ............................................................................... strana
(RNDr. LudČk Follprecht)
76
Nejlepší výkony na území ýR ............................................................................................ strana
(RNDr. LudČk Follprecht)
82
Tabulky ýeské republiky 2013
Mužské složky ..................................................................................................................... strana
85
(Milan Skoþovský a Milan Urban - dále spolupracovali RNDr. LudČk Follprecht, Ing. Václav KlvaĖa,
MUDr. Petr Brandejský, Ing. Miloš Alter)
Ženské složky ...................................................................................................................... strana 139
(Milan Skoþovský, Miroslav Ondruška a Milan Urban - dále spolupracovali RNDr. LudČk Follprecht,
MUDr. Petr Brandejský, Ing. Miloš Alter)
Žákovské složky ................................................................................................................. strana 186
(Josef Šoba, Milan Skoþovský a Milan Urban - dále spolupracovali Ing. Václav KlvaĖa, MUDr. Petr
Brandejský)
Veteránské tabulky ............................................................................................................. strana
(Ladislav DvoĜák)
212
DoplĖky a opravy publikace „Atletické výkony 2012“ .................................................... strana
(RNDr. LudČk Folprecht, Milan Urban, MUDr. Petr Brandejský, JiĜí Hetfleiš)
225
Spolupráce: statistici oddílĤ a KAS
Koneþná editace: Milan Urban
V prĤbČhu roku 2013 (23. listopadu) zemĜel jeden ze stálých spoluautorĤ naší roþenky - MILAN
SKOýOVSKÝ. Byl to pĜední þeský statistik, spoluautor þeských tabulek i historických materiálĤ. Ale
byl to i svČtový statistik, dlouholetý þlen ATFS, od sedmdesátých let minulého století autor
svČtových juniorských tabulek. JeštČ staþil zpracovat prĤbČžné podklady pro tabulky výkonĤ 2013.
Tato roþenka je vČnována památce Milana Skoþovského.
ATLETICKÉ VÝKONY 2013
(ýeská atletická roþenka)
Vydal ýeský atletický svaz (DiskaĜská 100, 169 00 Praha 6)
a ýeská atletika, s. r. o. (5. kvČtna 9/1323, 140 00 Praha 4)
ve spolupráci se Sdružením atletických statistikĤ.
K tisku pĜipravil Milan Urban.
Náklad 500 výtiskĤ.
Jazyková a redakþní úprava textu nebyla tiskárnou provedena.
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
MEZINÁRODNÍ SOUTċŽE 2013
EVROPSKÝ ZIMNÍ VRHAýSKÝ POHÁR
Castellón, ŠpanČlsko 16. - 17. 3.
MUŽI
Koule (17.) 1. Borja Vivas (Šp.) 20.00 (18,96, 19,43, x 20,00, 19,51, 19,69), 2. Georgi Ivanov (Bul.)
19,68, 3. Andrij Semjonov (Uk.) 19,55, 4. Hüseyin Atici (Tur.) 19,43, 5. Valerij Kokojev 19,41, 6. Aleksandr
Bulanov (oba Rus.) 19,34, 7. Ralf Bartels (NČm.) 19,28, 8. Carlos Tobalina (Šp.) 18,85.
Disk (16.) 1. Daniel Jasinski (NČm.) 64,69 (x 60,37, x 63,04, 59,35, 64,69), 2. Virgilijus Alekna (Lit.)
64,66, 3. Erik Cadée (Niz.) 64,38, 4. Ercüment Olgundeniz (Tur.) 64,00, 5. Frank Casanas (Šp.) 63,12, 6.
Giovanni Faloci (It.) 62,22, 7. Oleksij Semjonov (Uk.) 62,02, 8. Martin Kupper (Est.) 60,64.
Kladivo (16.) 1. Krisztián Pars (Mać.) 77,24 (73,51, 74,50, 76,80, x, 75,62, 77,24), 2. Pavel Kryvicki
(BČl.) 75,89, 3. Pawel Fajdek (Pol.) 75,52, 4. Markus Esser (NČm.) 74,71, 5. Jurij Šajunov (BČl.) 74,38, 6.
Mark Dry (VB) 73,22, 7. Nicola Vizzoni (It.) 72,74, 8. Mattias Jons (Švéd.) 72,28, …20. Michal Fiala 63,55
(63,55, x, 62 35 x, x, 62,87).
OštČp (17.) 1. Zigismunds Sirmais (Lot.) 82,51 (70,11, 71,81, 74,56, x, 75,75, 82,51), 2. Thomas Röhler
(NČm.) 81,87, 3. Risto Mätas (Est.) 79,10, 4. Pawel RoziĔski (Pol.) 78,90, 5. Aleksej Tovarnov (Rus.) 77,77,
6. Tun Wagner (Luc.) 75,39, 7. Aleksandr Ašomka (BČl.) 75,14, 8. Matija Kranjc (Slovin.) 74,34.
ŽENY
Koule (16.) 1. Jevgenija Kolodko (Rus.) 19,04 (18,97, x, 19,04, 18,73, x, 18,97), 2. Alena Kopec (BČl.)
18,18, 3. Irina Tarasova (Rus.) 17,98, 4. Radoslava Mavrodieva (Bul.) 17,40, 5. Úrsula Ruiz (Šp.) 17,31, 6.
Aljona Dubickaja (BČl.) 16,98, 7. Chiara Rosa (It.) 16,84, 8. Anita Márton (Mać.) 16,68, …14. Jana
Kárníková 14,96 (x, x, 14,96, x, 14,62, 14,11).
Disk (17.) 1. Nadine Müller (NČm.) 66,69, (66,69, 62,39, 63,97, 61,81, 64,62, 63,89), 2. Mélina RobertMichon (Fr.) 61,26, 3. Dragana Tomaševiþ (Srb.) 61,12, 4. JekatČryna Strokova (Rus.) 59,68, 5. ĩaneta
Glanc (Pol.) 59,67, 6. Anna Rüh (NČm.) 58,71, 7. Jitka Kubelová 58,30 (41,51, 47,75, 58,30, 54,58, x, x),
8. Joanna Wišniewska (Pol.) 58,11.
Kladivo (17.) 1. TaĢana Lysenko (Rus.) 71,54 (70,03, 71,54, 71,36, 71,23, 71,26, x), 2. Kathrin Klaas
(NČm.) 71,07, 3. Tracey Andersson (Švéd.) 70,82, 4. Joanna Fiodorow (Pol.) 68,92, 5. Éva Orbán (Mać.)
68,81, 6. Laura Redondo (Šp.) 68,78, 7. Jessika Guehaseim (Fr.) 67,89, 8. Bianca Perie (Rum.) 67,46, …14.
KateĜina Šafránková 65,43 (x, x, 63,46, 60,89, x, 65,43), …15. Tereza Králová 64,64, (64,64, x, x, x,
x, x).
OštČp (16.) 1. Marija Abakumova (Rus.) 69,34 (57,95, 65,58, 66,33, x, 64,75, 69,34), 2. Vira Rebryk
(Uk.) 63,42, 3. Linda Stahl (NČm.) 61,97, 4. Katharina Molitor (NČm.) 59,73, 5. Nora Bicet (Šp.) 58,49, 6.
Martina Ratej (Slovin.) 58,19, 7. Ásdís Hjálmsdóttir (Isl.) 57,63, 8. Irena Šedivá 56,13 (52,30, 51,95, 53,11,
52,32, x, 56,13).
MUŽI U23
Koule (17.) 1. Daniel Stahl (Švéd.) 18,63 (17,76, x, x, 18,63, x, x), 2. Danijel Furtula (ýer.H.) 18,18, 3.
Maksim Afonin (Rus.) 18,00, 4. Frederic Dagee (Fr.) 17,85, 5. Daniele Secci (It.) 17,71, 6. Aleksej Niþypor
(BČl.) 17,62, 7. Itamar Levi (Iz.) 17,57, 8. Murat Gündüz (Tur.) 17,30.
Disk (16.) 1. Danijel Furtula (ýer H.) 62,10 (x, 57,38, 62,10, x, x, x), 2. Mykyta NČstČrenko (Uk.) 61,66,
3. Eduardo Albertazzi (It.) 60,69, 4. Philip Milanov (Bel.) 60,42, 5. Viktor ButČnko (Rus.) 59,86, 6.
Lolassonn Djouhan (Fr.) 57,77, 7. Daniel Stahl (Švéd.) 56,67, 8. Andrei Gag (Rum.) 56,24.
Kladivo (16.) 1. Quentin Bigot (Fr.) 71,79 (69,66, 70,78, 69,01, 71,79, 71,65, 70,73), 2. Ákos Hudi (Mać.)
70,20, 3. Sergiu Marghiev (Mol.) 69,72, 4. Simone Falloni (It.) 68,67, 5. Zachar Machrosenko (BČl.) 67,63,
6. Jevgenij Korotovskij (Rus.) 67,11, 7. Serhij Reheda (Uk.) 65,50, 8. Paul Hützen (NČm.) 63,56.
OštČp (17.) 1. Valerij Iordan (Rus.) 82,89 (80,23, 82,89, -, -, -, -), 2. Oleksandr Nyþyporþuk (Uk.) 75,93,
3. Dejan Mileušniþ (Bos. Herc.) 74,43, 4. Killian Durechou (Fr.) 73,80, 5. Pavel Mialeško (BČl.) 73,30, 6.
Joe Dunderdale (VB) 73,02, 7. Norbert Rivasz-Tóth (Mać.) 71,68, 8. Lukas Wieland (Švéd.) 69,14.
ŽENY U23
Koule (16.) 1. Emel Dereli (Tur.) 16,78 (16,78, 16,71, x, x, x, x), 2. Sophie McKinna (VB) 16,09, 3.
Fabienne Ngoma (Fr.) 15,45, 4. Francesca Stevanato (It.) 14,69, 5. Andreea Huzum-Vitan (Rum.) 14,63, 6.
Jolien Boumkwo (Bel.) 14,30, 7. Linda Treiel (Est.) 14,16, 8. Natalja Širobokova (Rus.) 13,98.
Disk (17.) 1. Shanice Craft (NČm.) 60,14 (55,13, 58,16, 57,97, 58,35, 58,56, 60,14), 2. Irina Rodrigues
(Por.) 58,49, 3. Julija Kurylo (Uk.) 56,88, 4. Lucie Catouillart (Fr.) 52,12, 5. Natalja Širobokova (Rus.)
51,81, 6. Monika Nowak (Pol.) 51,31, 7. Ilaria Marchetti (It.) 50,80, 8. Kätlin Tollasson (Est.) 50,15.
Kladivo (17.) 1. Alexandra Tavernier (Fr.) 66,20 (x, 65,54, 64,16, x, x, 66,20), 2. Aljona Šamotina (Uk.)
64,50, 3. Hanna Zinþuk (BČl.) 63,78, 4. Malwina Kopron (Pol.) 62,73, 5. Eleni Larsson (Švéd.) 61,88, 6.
Jelizaveta Carjova (Rus.) 60,54, 7. Helga Völgyi (Mać.) 60,30, 8. Jolien Boumkwo (Bel.) 58,34.
5
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
OštČp (16.) 1. Hanna Habina (Uk.) 58,58, (58,58, x, 57,39, x, 53,90, 52,11), 2. JekatČrina Starygina
(Rus.) 56,39, 3. TaĢána Chaladoviþ (BČl.) 55,74, 4. Prescilla Lecurieux (Fr.) 54,49, 5. Sara Jemai (It.)
52,46, 6. Nicoleta Madalina Anghelescu (Rum.) 52,19, 7. Arantxa Moreno (Šp.) 51,03, 8. Eva Vivod (Slovin.)
50,27.
MISTROVSTVÍ SVċTA V PěESPOLNÍM BċHU
BydhošĢ (Myslecinek Park), Polsko 24. 3.
MUŽI 1. J. K. Korir (KeĖa) 32:45, 2. Imane Merga (Et.) 32:51, 3. Teklemariam Medhin (Er.) 32,54, 4. M.
N. Kipsiro 33:08, 5. Timothy Toroitich (oba Ug.) 33:09, 6. Ben True (USA) 33:11, 7. Goitom Kifle (Er.) 33:16,
8. Collis Birmingham (Aus.) 33:18, 9. Feyisa Lilesa (Et.) 33:22, 10. Chris Derrick (USA) 33:23.
Družstva: 1. Etiopie 38, 2. USA 52, 3. KeĖa 54, 4. Eritrea 75, 5. Uganda 76, 6. Alžírsko 107, 7. Austrálie
116, 8. ŠpanČlsko 127, 9. Kanada 140, 10. Polsko 164, 11. VB a SI 166, 12. JAR 256, 13. Rwanda 198, 14.
Japonsko 306, 15. Sudán 350.
ŽENY 1. Emily Chebet (KeĖa) 24:24, 2. Hiwot Ayalew 24:27, 3. Belaynesh Oljira (obČ Et.) 24:33, 4.
Shitaye Eshete (Bahr.) 24:34, 5. M. W. Muriuki 24:39, 6. Janet Kisa 24:46, 7. V. J. Kibiwot (všechny KeĖa)
24:46, 8. Tejitu Daba (Bahr.) 24:55, 9. Juliet Chekwel (Ug.) 24:58, 10. I. Ch. Cheptai (KeĖa) 25:01.
Družstva: 1. KeĖa 19, 2. Etiopie 48, 3. Bahrain 73, 4. USA 90, 5. Irsko 115, 6. Francie 122, 7. VB a SI 154,
8. Kanada 167, 9. ŠpanČlsko 183, 10. Uganda 188, 11. Polsko 256, 12. Japonsko 278, 13. Brazílie 298, 14.
JAR 305, 15. Austrálie 344.
JUNIOěI 1. Hagos Gebrhiwet (Et.) 21:04, 2. Leonard Barsoton (KeĖa) 21:08, 3. Muktar Edris (Et.)
21:13, 4. Tsegay Tuemay (Er.) 21:26, 5. Conseslus Kipruto (KeĖa) 21:40, 6. Birham Nebebew (Et.) 21:42, 7.
Ghirmay Ghebreslassie 21:50, 8. Dawit Weldesilasie (oba Er.) 21,58.
Družstva: 1. Etiopie 23, 2. KeĖa 26, 3. Maroko 65, 4. USA 106, 5. Japonsko 138, 6. Itálie 164, 7. Uganda
170, 8. Austrálie 171, 9. VB a SI 181, 10. Kanada 187.
JUNIORKY 1. F. Ch. Kipyegon 17:51, 2. A. J. Tirop (obČ KeĖa) 3. Alemitu Heroye (Et.) 17:57, 4. C. Ch.
Kipkirui (KeĖa) 18:09, 5. Ruti Aga 18:18, 6. Sofiya Shemsu (obČ Et.) 18:20, 7. Rosefline Chepngetich 18:21,
8. S. Ch. Keter (obČ KeĖa) 18:21.
Družstva: 1. KeĖa 14, 2. Etiopie 23, 3. VB a SI 81, 4. Japonsko 90, 5. Uganda 99, 6. USA 105, 7. Polsko
165, 8. Austrálie 172, 9. Kanada 203, 10. Alžírsko 227.
EVROPSKÝ POHÁR V CHģZI
Dudince, Slovensko 19. 5.
ZEMċ CELKOVċ: 1. Rusko 44, 2. Ukrajina 166, 3. ŠpanČlsko 177, 4. Itálie 189, 5. Polsko 224, 6.
Portugalsko 240, 7. BČlorusko 279, 8. Slovensko 412.
MUŽI
20 km chĤze 1. Denis Strelkov (Rus.) 1:21:40, 2. Miguel Ángel López (Šp.) 1:21:48, 3. Matej Tóth
(Sloven.) 1:21:51, 4. Aleksandr Ivanov (Rus.) 1:22:15, 5. Ruslan Dmytrenko (Uk.) 1:22:30, 6. Erik Tysse
(Nor.) 1:22:43, 7. Joao Vieira (Por.) 1:23:03, 8. Rafał Augustyn (Pol.) 1:23:16, …37. Lukáš Gdula 1:30:00,
…46. Karel Ketner 1:33:08, …53. Pavel Schrom 1:35:25.
Družstva: 1. Rusko 20, 2. Ukrajina 30, 3. Polsko 44, 4. BČlorusko 52, 5. ŠpanČlsko 68, 6. Itálie 71, 7.
Slovensko 82, 8. NČmecko 83, 9. Portugalsko 86, 10. Irsko 91, 11. Francie 108, 12. ýR 136, 13. Maćarsko
148, 14. Turecko 179.
50 km chĤze 1. Yohann Diniz (Fr.) 3:41:07, 2. Michail Ryžov 3:44:41, 3. Ivan Noskov (oba Rus.)
3:45:31, 4. Ihor Hlavan (Uk.) 3:46:09, 5. Grzegorz Sudol (Pol.) 3:46:41, 6. Ivan Banzeruk (Uk.) 3:47:35, 7.
Konstantin Maksimov (Rus.) 3:47:48, 8. Rafał Sikora (Pol.) 3:48:13.
Družstva: 1. Rusko 12, 2. Ukrajina 19, 3. Polsko 31, 4. ŠpanČlsko 37, 5. Francie 46, 6. Itálie 51, 7.
Portugalsko 66, 8. BČlorusko 87, 9. Slovensko 93.
ŽENY
20 km chĤze 1. Anisja Kirdjapkina 1:28:39, 2. VČra Sokolova 1:29:18, 3. Marina Pandakova 1:29:25, 4.
Irina Jumanova (všechny Rus.) 1:29:37, 5. Ana Cabecinha (Por.) 1:31:48, 6. Eleonora Giorgi (It.) 1:32:09, 7.
Ljudmyla Oljanovska (Uk.) 1:32:30, 8. Ines Henriques (Por.) 1:32:39, …12. Lucie Pelantová 1:34:06.
Družstva: 1. Rusko 6, 2. Portugalsko 23, 3. ŠpanČlsko 39, 4. Ukrajina 44, 5. BČlorusko 50, 6. Polsko 56,
7. Francie 88, 8. Slovensko 117, 9. Maćarsko 124.
JUNIOěI
10 km chĤze 1. Pavel Paršin 41:13, 2. Nikolaj Markov (oba Rus.) 41:13, 3. VitoMinei (It.) 41:26, 4.
Marius Šavelskis (Lot.) 42:49, 5. Marc Tur (Šp.) 42:55, 6. Konstadínos Dedópoulos (ěec.) 43:10, 7. Sahin
Senoduncu (Tur.) 43:21, 8. Diego García (Šp.) 43:41, …26. OndĜej Motl 46:27, …29. Vit Polášek 46:59,
…46. Filip Veselouš 50:31.
6
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Družstva: 1. Rusko 3, 2. Itálie 12, 3. ŠpanČlsko 13, 4. ěecko 22, 5. Litva 32, 6. Ukrajina 34, 7. Portugalsko
36, 8. Finsko 41, 9. Francie 43, 10. Rumunsko 50, 11. Maćarsko 50, 12. VB & S.I. 51, 13. ýR 55, 14.
NČmecko 58, 15. Polsko 59, 16. Slovensko 63, 17. Lotyšsko 74, 18. BČlorusko 75.
JUNIORKY
10 km chĤze 1. JekatČrina MedvČdČva 44:45, 2. NadČžda LeontČva (obČ Rus.) 46:14, 3. ANEŽKA
DRAHOTOVÁ 46:29, 4. Oksana Goljatkina (Rus.) 47:04, 5. Viktoryja Rašþupkina (BČl.) 48:23, 6. Noemi
Stella (It.) 48:35, 7. Laura Garcia-Cano (Šp.) 48:47, 8. Eliška Drahotová 49:01, …35. Adéla Frydrychová
55:00.
Družstva: 1. Rusko 3, 2. ýR 11, 3. BČlorusko 15, 4. ŠpanČlsko 20, 5. Itálie 23, 6. Portugalsko 29, 7. Litva
31, 8. Polsko 34, 9. Ukrajina 37, 10. Turecko 50, 11. Maćarsko 54, 12. Finsko 54, 13. Slovensko 57, 14.
NČmecko 67.
EVROPSKÝ POHÁR V BċHU NA 10000 M
Pravec, Bulharsko, 8. 6.
MUŽI
1. Sergio Sánchez (Šp.) 28:31,75, 2. Halil Akkas (Tur.) 28:31,82, 3. Ahmed El Mazoury (It.) 28:51,39, 5.
Mikael Ekvall (Švéd.) 28:55,87, 6. Tasama Moogas (Izr.) 28:57,84, 7. Andrea Lalli (It.) 29:05,13, 8. Manuel
Ángel Penas (Šp.) 29:17,78, 9. Djamel Bachiri (Fr.) 29:18,91, 10. José Moreira (Por.) 29:22,64.
Družstva: 1. Itálie 1:26:32,92, 2. ŠpanČlsko 1:27:23,76.
ŽENY
1. Sabrina Mockenhaupt (NČm.) 32:13,64, 2. Christelle Daunay (Fr.) 32:46,39, 3. Olivera Jevtiü (Srb.)
32:52,56, 4. Zsófia Erdélyi (Mać.) 33:09,73, 5. Diana Lobacevske (Lit.) 33:22,02, 6. Sonia Bejarano
33:40,35, 7. Judith Plá (obČ Šp.) 33:56,98, 8. Catarina Ribeiro (Por.) 34:00,30, 9. Sonia Samuels (VB)
34:00.51, 10. Silvia Danekova (Bul.) 34:00,77.
Družstva: 1. ŠpanČlsko 1:42:00,90, 2. VB 1:42:07,44, 3. BČlorusko 1:43:03,61.
MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV (22.- 23. 6.)
SUPERLIGA (Gateshead, V. Británie)
Družstva: 1. Rusko 354,5, 2. NČmecko 347,5, 3. VB 338, 4. Francie 310,5, 5. Polsko 305,5, 6. Ukrajina
291,5, 7. Itálie 260,5, 8. ŠpanČlsko 251, 9. Turecko 197,5, 10. BČlorusko 155,5, 11. ěecko 152, 12. Norsko
137.
MUŽI: 100 m (-4,1) 1. Vicaut (Fr.) 10,28, 2. Saidy Ndure (Nor.) 10,37, 3. Keller (NČm.) 10,46 - 200 m (2,4) 1.
Lemaitre (Fr.) 20,27, 2. Saidy Ndure (Nor.) 20,47, 3.Talbot (VB) 20,67 - 400 m 1. Krasnov (Rus.) 45,69, 2.
Levine (VB) 45,88, 3. Gollnow (NČm.) 45,90 - 800 m 1. Kszczot (Pol.) 1:47,27, 2. Özbilen (Tur.) 1:47,39, 3.
Osagie (VB) 1:47,41 - 1500 m 1. Özbilen (Tur.) 3:38,57, 2. Grice (VB) 3:39,76, 3. Lewandowski (Pol.)
3:39,82 - 3000 m 1. Tahri (Fr.) 8:05,31, 2. Akkas (Tur.) 8:05,50, 3. Smirnov (Rus.) 8:05,77 - 5000 m 1. Farah
(VB) 14:10,00, 2. Tahri (Fr.) 14:12,91, 3. Koyuncu (Tur.) 14:14,18 - 3000 m pĜ. 1. Akdag (Tur.) 8:36,25, 2.
Merzoughi (Šp.) 8:37,22, 3. Kowal (Fr.) 8:38,76 - 110 m pĜ. (2,4) 1. Šubenkov RUS 13,19, 2. P. Martinot
Lagarde (Fr.) 13,28, 3. Noga (Pol.) 13,33 - 400 m pĜ. 1. Schirrmeister (NČm.) 49,15, 2. Greene (VB) 49,39,
3. Francois (Fr.) 49,79 - výška 1. Bondarenko (Uk.) 2,28, 2. Hanany (Fr.) 2,28, 3. Parsons VB) 2,24 - tyþ
(hala) 1. Lavillenie (Fr.) 5,77, 2. Gibilisco (It.) 5,60, 3. Otto (NČm.) 5,50 . dálka 1. Menkov (Rus.) 8,36/1,9, 2.
Tsátoumas (ěec.) 8,12/0,8, 3. Rutherford (VB) 8,02/2,6 - trojskok 1. Fjodorov (Rus.) 16,70/-1,3, 2. Tamgho
(Fr.) 16,62/-2,0, 3. Douglas (VB) 16,45/-1,0 - koule 1. Storl (NČm.) 20,47, 2. Majewski (Pol.) 20,29, 3.
Lesnoj (Rus.) 20,27 - disk 1. Harting (NČm.) 64,25, 2. Pestano (Šp.) 61,34, 3. Olgundeniz (Tur.) 61,32 kladivo 1. Fajdek (Pol.) 77,00, 2. Esser (NČm.) 76,32, 3. Apak (Tur.) 76,29 - oštČp 1. Tarabin (Rus.) 85,99,
2. Röhler (NČm.) 83,31, 3. Avramenko (Uk.) 81,74 - 4 x 100 m 1. VB (Gemili, Aikines-Aryeetey,Ellington,
Dasaolu) 38,39, 2. NČmecko 38,69, 3. Polsko 38,71 - 4 x 400 m 1. VB (Bingham 46,8, C. Williams 46,2, R.
Williams 46,20, Buck 46,08) 3:05,37, 2. Rusko 3:06,09, 3. Polsko 3:06,18.
ŽENY: 100 m (-4,3) 1. Povh (Uk.) 11,51, 2. Pinto (NČm.) 11,72, 3. Kuzina (Rus.) 11,73 - 200 m (0,7) 1.
RČmeĖ (Uk.) 22,80, 2. Soumaré (Fr.) 23,05, 3. Onuora (VB) 23,12 - 800 m 1. Judd (VB) 2:00.82, 2. Šarmina
(Rus.) 2:00,86, 3. Ljachova (Uk.) 2:02,30 - 1500 m 1. Šarmina (Rus.) 4:08,86, 2. Macías (Šp.) 4:09,95, 3.
Plis (Pol.) 4:10,73 - 3000 m 1. Korobkina (Rus.) 9:01,45, 2. Weightman (VB) 9:03,11, 3. Fuentes-Pila Šp.)
9:03,20 - 5000 m 1. Golovkina (Rus.) 15:32,45, 2. Gorecka (VB) 15:40,52, 3. Mockenhaupt (NČm.) 15:40,94
- 3000 m pĜ. 1. Aristarchova (Rus.) 9:30,64, 2. Žudina (Uk.) 9:34,90, 3. Möldner-Schmidt (NČm.) 9:35,67 100 m pĜ. (2,6) 1. Porter (VB) 12,62, 2. DČkĢareva (Rus.) 12,88, 3. Platicyna (Uk.) 12,91 - 400 m pĜ. 1. Child
(VB) 54,42, 2. Jarošþuk (Uk.) 55,27, 3. Rudakova (Rus.) 56,20 - výška (hala) 1. Kuþina (Rus.) 1,98, 2.
Stepaniuk (Pol.) a Trost (It.) 1,92 - tyþ 1. Spiegelburg (NČm.) 4,60, 2. Sidorova (Rus.) 4,55, 3. Rogowska
(Pol.) 4,40 - dálka 1. Lesueur (Fr.) 6,44/0,1, 2. Klišina (Rus.) 6,43/-0,7, 3. Proctor (VB) 6,43/-0,3 - trojskok
1. Saladuha (Uk.) 14,49/0,9, 2. KonČva (Rus.) 14,10/2,6, 3. La Mantia (It.) 13,99/2,5 - koule 1. Schwanitz
7
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
(NČm.) 19,30, 2. Oblešþuk (Uk.) 18,05, 3. Dereli (Tur.) 17,50 - disk 1. Robert-Michon (Fr.) 63,75, 2. Fischer
(NČm.) 62,67, 3. Glanc (Pol.) 61,70 - kladivo 1, Heidler (NČm.) 74,31, 2. Wlodarczyk (Pol.) 74,14, 3. Hitchon
(VB) 72,97 - oštČp 1. Obergföll (NČm.) 62,64, 2. Chilla (Šp.) 58,55, 3. Rebryk (Uk.) 57,92 - 4 x 100 m 1.
Ukrajina (Povh, Pjataþenko, RČmeĖ, PohrebĖak) 42,62, 2. NČmecko 43,15, 3. Rusko 43,23 - 4 x 400 m 1.
VB (Child 51,7, Cox 52,5, Beesley 53,35, Ohuruogu 50,96) 3:28,60, 2. Rusko 3:29,46, 3. Francie 52,75
3:29,55.
PRVNÍ LIGA (Dublin, Irsko)
Družstva: 1. ýR 351,5, 2. Švédsko 311, 3. Nizozemsko 299, 4. Rumunsko 297,5, 5. Portugalsko 269, 6.
Finsko 251,5, 7. Irsko 242, 8. Belgie 236,5, 9. Maćarsko 226, 10. Estonsko 211, 11. Bulharsko 206, 12.
Švýcarsko 206.
MUŽI: 100 m (-3,6) 1. Churandy Martina (Niz.) 10,46, …4. ZdenČk Stromšík 10,78 - 200 m (0,4) 1. Pavel
Maslák 21,20, 2. Jonathan Borlé (Bel.) 21,31 - 400 m 1. Brian Gregan (Ir.) 46,32, …7. Daniel NČmeþek
47,84 - 800 m 1. Tamás Kazi (Mać.) 1:50,96, ...4. Jan Kubista 1:51,70 - 1500 m 1. Pieter-Jan Hannes
(Bel.) 3:45,05, …4. Jakub Holuša 3:47,38 - 3000 m 1. Niclas Sandells (Fin.) 8:17,78, ...11. Milan Kocourek
8:25,57 - 5000 m 1. Bashir Abdi (Bel.) 14:52,78, …6. Lukáš Kourek 14:56,81 - 110 m pĜ. (0,8) 1. Balász
Baji (Mać.) 13,45, ...4. Martin Mazáþ 13,72 - 400 m pĜ. 1. Rasmus Mägi (Est.) 51,07, …4. Václav Barák
51,56 – 3000 m pĜ. 1. Mitko Cenov (Bul.) 8:45,16, ...8. Lukáš Olejníþek 9:11,66 - výška 1. Jaroslav Bába
2,20 (2,15/1 2,20/1 2,25/xxx), 2. Mihai Donisan (Rum.) 2,20 – tyþ 1. Jan Kudliþka 5,50, 2. Alhaji Jeng
(Švéd.) 5,40 - dálka 1. Eero Haapala (Fin.) 7,96/2,8, …6. Milan Pírek 7,57/ 5,0 (7,44/3,9 7,50/4,8 7,57) –
trojskok 1. Fabian Florant (Niz.) 16,49, ...10. Martin Vachata (ýR) 14,61 - koule 1. Ladislav Prášil 20,62
(19,85 19,63 x 20,62), 2. Georgi Ivanov (Bul.) 20,53 – disk 1. Sergiu Ursu (Rum.) 63,02, ...8. Tomáš
VoĖavka 57,64 - kladivo 1; Krisztián Pars (Mać.) 76,56, 2. Lukáš Melich 75,02 (71,14 74,59 75,02 x) oštČp 1. VítČzslav Veselý (ýR) 80,44, 2. Kim Amb (Švéd.) 79,44 - 4 x 100 m 1. Nizozemsko 39,14 (Brian
Mariano, Churandy Martina, Jerrel .Feller, Hensley Paulina), ...4. ýR 40,08 (Jan Jirka, Lukáš ŠĢastný, Pavel
Maslák, Michal Desenský) - 4 x 400 m 1. Irsko 3:08,12 (Harvey, Kervick, Morrissey, Gregan), ...4. ýR
3:10:62 (NČmeþek, Lich, Barák, TesaĜ).
ŽENY: 100 m (-5,5) 1; Ivet Lalova (Bul.) 11,79, 2. KateĜina ýechová 11,85 - 200 m 1. Angela Morosanu
(Rum.) 23,48, ... 4. KateĜina ýechová 24,02 - 400 m 1. Zuzana Hejnová 51,90, 2. Adelina Pastor (Rum.)
52,64 - 800 m 1. Mirela Lavric (Rum.) 2:03,44, 2. Lenka Masná 2:03,53 - 1500 m 1. Maureen Koster (Niz.)
4:22,66, 2. Tereza ýapková 4:23,15 - 3000 m 1. Susan Kuijken (Niz.) 9:07,04, ...6. KvČta Pecková 9:28,49
- 5000 m 1. Jip Vastenburg (Niz.) 16:12,88, ...6. Lucie Sekanová 16:38,47 - 3000 m pĜ. 1. Sandra Eriksson
(Fin.) 9:47,76, ...8. Eva Krchová 10:02,74 - 100 m pĜ. 1. Rosina Hodde (Niz.) 13,17, 2. Lucie Škrobáková
13:24 - 400 m pĜ. 1. Denisa Rosolová 55,34, 2. Angela Morosanu (Rum.) 56,67 - 3000 m pĜ. 1. Sandra
Eriksson (Fin.) 9:4776, ...8. Eva Krchová 10:02,74 - výška 1. Nafissatou Thiam (Bel.) 1,89, ...8.= Romana
Dubnová 1,75 - tyþ 1. JiĜina Svobodová 4,40 (4,15/1 4,30/1 4,40/1 4,50/x), 2. Tori Pena (Ir.) 4,30 - dálka
1. Grit Adeiko (Est.) 6,26, ...5. Jana Korešová 5,97 - Trojskok 1. Gabriela Petrova (Bul.) 13,55/3,0, ...6.
Lucie Májková 12,86/0,0 (12,76/2,9 x 12,86/0,0) - koule 1. Radoslava Mavrodieva (Bul.) 18,36, ...5. Jana
Kárníková 16,02 - disk 1. Nicoleta Grasu (Rum.) 57,34, ...6. Jitka Kubelová 48,93 (x x 48,93) - kladivo 1.
Eva Orbán (Mać.) 68,57, ...3. Tereza Králová 65,88 - oštČp 1. Oona Sormunen (Fin.) 56,04, ...5.
Nikol Ogrodníková 49,61 (47,24 49,61 48,82) - 4 x 100 m 1. ýR 44,20 (Iveta Mazáþová, Barbora
Procházková, Petra Urbánková, KateĜina ýechová), 2. Švýcarsko 44,24 - 4 x 400 m 1. Rumunsko 3:30,77
(Razor, Lauric, Pastor, Morosanu), 2. ýR 3:36,95 (Bartoniþková, Masná, Rosolpvá, Hejnová).
DRUHÁ LIGA (Kaunas, Litva)
Družstva: 1. Slovinsko 221, 2. Litva 209, 3. Srbsko 192, 4. Chorvatsko 178,5, 5. Dánsko 171,5, 6.
Rakousko 171,5, 7.Kypr 155, 8. Izrael 150.
TěETÍ LIGA (Banská Bystrica, Slovensko)
Družstva: 1. Slovensko 531,5, 2. Lotyšsko 484,5, 3. Moldávie 455,5, 4. Island 430,5, 5. Lucembursko
396,5, 6. Bosna a Hercegovina 352, 7. Gruzie 338, 8. Ázerbajdžán 312,5, 9. Arménie 301, 10. ýerná Hora
275; 11. Malta 243,5, 12. Makedonie 190,5, 13. Andora 149, 14. Malé evropské státy 130,5, 15. Albánie
65,5.
MISTROVSTVÍ EVROPY DRUŽSTEV VE VÍCEBOJÍCH (29. - 30. 6.)
SUPERLIGA (Tallinn, Estonsko)
Družstva : 1. Francie 41 421, 2. Rusko 41 032, 3. Estonsko 41 027, 4. BČlorusko 40 175, 5. Polsko 38
763, 6. VB 38 653, 7. Ukrajina 37 850, 8. Itálie 37 617.
Desetiboj: 1. K. Mayer (Fr.) 8390 (11,04/1,4, 7,63/1,2, 14,95, 2,04, 49,50, 14,39/2,7, 44,89, 4,90, 60,04,
4:21,95), 2. Eduard Michon (BČl.) 8125, 3. Mikk Pahapill (Est.) 8099, 4. A. LukjanČnko (Rus.) 8067, 5. F.
Geffrouais (Fr.) 7990, 6. Raja (Est.) 7909, 7. Lelièvre (Fr.) 7880, 8. Sarancev (Rus.) 7672.
8
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Sedmiboj: 1. Karolina TymiĔska (Pol.) 6347, 2. Hanna Melnyþenko (Uk.) 6260, 3. Grit Šadeiko (Est.)
6221, 4. Antoinette Nana Djimou (Fr.) 6104, 5. Jana Maksimava (BČl.) 6027, 6. Mari Klaup (Est.) 6002, 7.
Aleksandra Butvina (Rus.) 5979, 8. Anastasija MochĖuk (Uk.) 5941.
PRVNÍ LIGA (Nottwil, Švýcarsko)
Družstva: 1. Nizozemsko 40 749, 2. Švýcarsko 38 767, 3. ýR 38 291, 4. Švédsko 38 274, 5. Finsko 37
362, 6. ŠpanČlsko 36 885, 7. Maćarsko 32 283.
Desetiboj: 1. Sintnicolaas (Niz.) 8322, 2. Wiberg (Švéd.) 7678, 3. Markies (Niz.) 7457, 4. Jordán (Šp.)
7364, 5. Pavel Baar 7341 (11.15/-0.6 6.75/0.4 12.70 1.86 49.09 15.03/0.7 37.80 4.60 55.04 4:44.21), 6.
Alberto (Švýc.) 7318, 7. Itani (Fin.) 7291, 8. Jaroslav Hedviþák 7286 (10.97/-0.7 6.67/0.1 12.04 1.95 49.44
14.73/0.9 37.80 4.60 45.27 4:42.63), …17. Adam Hromþík 6921 (11.20/-0.9 6.61/-0.2 11.73 1.80 49.88
14.88/0.8 33.92 4.40 48.07 4:45.29), Václav Sedlák DNF (11.32/-2.1 6.54/0.1 12.32 1.92 49.87).
Sedmiboj: 1. Broersen (Niz.) 6238, 2. Kluþinová 6013 (14,16/0,2, 1,81, 13,48, 25,23/-2,2, 5,91/-0,5, 45,72,
2:18,66), 3. E. Sprunger (Švýc.) 5987, 4. Cachová 5834 (13,73/-0,1, 1,78, 10,88, 24,93/-1,4, 5,91/0,4 42,67
2:13,95), 5. Casadei (Švéd.) 5834, 6. Goor (Niz.) 5772, 7. Reggel (Švýc.) 5689, 8. Spiljard (Niz.) 5681, …22.
Alexandra Mužíková 4831 (15,17/-0,6,1,60, 10.97, 27,12/-1,3, 5,34/0,8, 33,35, 2:22,68), 23. Aneta
Komrsková 4801 (14,56/-0,2, 1,60, 11,00, 26,79/-1,5, 5,47/0,8, 33,73, 2:37,46).
DRUHÁ LIGA (Ribeira Brava, Portugalsko)
1. Norsko 37 928, 2. Portugalsko 36 250, 3. Rumunsko 34 895.
Desetiboj:1. Risa (Nor.) 7621, 2. T. Marto (Por.) 7603, 3. Roe 7476, 4. Uldal (oba Nor.) 7369, 5. Remédios
(Por.) 7146, 6. Kristinsson (Isl.) 6955.
Sedmiboj: 1, L. Cvitanoviþ (Chor.) 5547, 2. Ejlersen (Dán.) 5528, 3. Zophoníasdóttir (Isl.) 5479, 4. Nagy
(Rum.) 5464, 5. Puiu (Rum.) 5446, 6. Proper (Ir.) 5420.
MISTROVSTVÍ EVROPY V BċHU DO VRCHU
Borovec, Bulharsko, 6. 7.
MUŽI (11,8 km / 1027 m)
1. Bernard DeMatteis 56:30, 2. Alex Baldaccini (oba It.) 57:35, 3. Ahmet Arslan (Tur.) 57:47, 4. Xavier
Chevrier (It.) 58:01, 5. Steve Vernon (VB) 58:33, 6. Enrique Meneses (Šp.) 58:50, 7. Robert Krupiþka
58:52, 8. Chris Smith (VB) 59:12, …36. OndĜej Fejfar 1:03:08, …40. Jan JanĤ 1:03:33, …48. Jakub Bajza
1:04,40.
Družstva: 1. Itálie 7, 2. VB 31, 3. Turecko 51, 4. Francie 54, 5. NČmecko 68, 6. Rusko 68, 7. Švýcarsko 70,
8. ŠpanČlsko 76, 9. Norsko 81, 10. ýR 83, 11. Portugalsko 93, 12. Bulharsko 103, 13. Slovinsko 105, 14.
Irsko 123, 15. Belgie 148, 16. Makedonie 192, 17. Malta 193, 18. Maćarsko 202, 19. Ukrajina 222.
ŽENY (8,8 km /1027m):
1. Andrea Mayr (Rak.) 51:49, 2. Valentina Belotti (It.) 52:54, 3. Mateja Kosovelj (Slovin.) 53:08, 4. Elisa
Desco 53:42, 5. Renate Rungger (obČ It.) 54:05, 6. Emma Clayton (VB) 55:16, 7. Christel Dewalle (Fr.)
56:01, 8. Bernadette Meier-Brandli (Švýc.) 56:12, …12. Pavla Schorná 56:50, …34. Pavla Havlová
1:00:53, …37. TaĢána Metelková 1:01:22, …45. Petra Pastorová 1:03:59.
Družstva: 1. Itálie 11, 2. Švýcarsko 36, 3. VB 52, 4. Rusko 53, 5. Francie 58, 6. Slovinsko 59, 7. ýR 83, 8.
Rumunsko 90, 9. ŠpanČlsko 94, 10. Irsko 102, 11. Bulharsko 113, 12. Turecko 134, 13. Maćarsko 170, 14.
Malta 171, 15. Ukrajina 182.
JUNIOěI (8,8 km / 1027 m)
1. Ramazan Karagoz 48:51, 2. Sehmus Sarihan (oba Tur.) 49:54, 3. Michele Vaia (It.) 50:29, 4. Andrei
Leanca (Rum.) 51:05, 5. Stefan Lustenberger (Švýc.) 51:22, 6. Rok Bratina (Slovin.) 51:29, 7. Manuel
Innerhofer (Rak.) 51:31, 8. Giampaolo Crotti (It.) 51:45, …10. Lukáš Pomezný 52:17, …13. Michal Pinkas
53:06, …21. Tomáš Lichý 54:45, …27. Dominik Sádlo 55:40.
Družstva: 1. Turecko 21, 2; Itálie 22, 3. Rumunsko 36, 4. Rusko 37. 5. ýR 44, 6. Slovinsko 58, 7. VB 62,
8. Bulharsko 87, 9. Irsko 101.
JUNIORKY (3,5 km / 530m)
1. Melanie Albrecht (NČm.) 25:49, 2. Cesminas Yilmaz (Tur.) 26:29, 3. Lea Einfalt (Slovin.) 27:06, 4.
Olga ‚Sarpova (Rus.) 27:17, 5. Julia Lettl (NČm.) 27:27, 6. Catriona Graves (VB) 27:58, 7. Diljana Minkina
(Bul.) 28:04, 8. Annabel Mason (VB) 28:14, …26. Jana Hinterholzingerová 31:15.
Družstva: 1. Rusko 24, 2. VB 26, 3. Turecko 34, 4. NČmecko 34, 5. Itálie 40, 6. Bulharsko 52, 7. Rumunsko
56, 8. Rakousko 71, 9. Irsko 103.
9
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
SVċTOVÁ UNIVERZIÁDA
KazaĖ, Rusko, 7. - 12. 7.
MUŽI 100 m (8., 0,5) 1. Anaso Jobodwana (JAR) 10,10, 2. Ryota Yamagata (Jap.) 10,21 – 200 m (9., 2,4) 1.
Jobodwana 20,00, 2. Rasheed Dwyer (am.) 20,23 – 400 m (9.) 1. Vladimir Krasnov (Rus.) 45,49, 2.
Anderson Henriques (Br.) 45,50 – 800 m (12.) 1. Nijel Amos (Bot.) 1:46,53, 2. Jozef Repþík (Sloven.)
1:47,30 - 1500 (9.) 1. Valentin Smirnov (Rus.) 3:39,39, 2. Jeremy Rae (Kanada) 3:39,45 – 5000 m (12.) 1.
Hayle Ibrahimov (Az.) 13:35,89, 2. Paul Chelimo (KeĖa) 13:37,09 – 10 000 m (8.) 1. Stephen Mokoka (JAR)
28:45,96, 2. Anatolij Rybakov (Rus.) 28:47,27 – pĤlmaratón (12.) 1. Gladwin Mzazi 63:37, 2. Stephen
Mokoka (oba JAR) 63:37, …22. JiĜí Homoláþ 68:41, …32. Vít Pavlišta 70:49 - 3000 m pĜ. (11.) 1. Ilgizar
Safiulin (Rus.) 8:32,53, 2. Sebastian Martos (Šp.) 8:37,94 – 110 m pĜ. (11., 1,7) 1. Eddie Lovett (Virg. Isl.)
13,43, 2, Konstantin Šabanov (Rus.) 13,46, …6. Martin Mazáþ 13,83 (v h2 3. 13,64) – 400 m pĜ. (10.) 1.
Martin Kuþera (Sloven.) 49,79, 2. Amadou Ndiaye (Sen.) 49,90, …7. Václav Barák 50.28 ( v h3 2. 50,77, v
s1 3. 50,56) - výška (9.) 1. SergČj Mudrov (Rus.) 2,31, 2. Andrij Procenko (Uk.) 2,31 – tyþ (11.) 1. Sam
Kendricks (USA) 5,60, 2. Seito Yamamoto (Jap.) 5,60 – dálka (12.). 1. Luis Rivera (Mex.) 8,46/1,3 (x,
8,08/0,7, x, 8,46, 8,12/0,6, x); 2. Aleksandr Menkov (Rus.) 8,42/0,9 (7,90/1,4, 8,03/1,2, x, 8,16/0,5, 8,42,
8,34/0,7) – trojskok (9.) 1. Viktor KuznČcov (Uk.) 17,01/1,0, 2. Aleksej Fjodorov (Rus.) 16,89/2,2 - koule (7.)
1. Aleksandr Lesnoj (Rus.) 20,30, 2. Indrajit Singh (Ind.) 19,70, … 4. Martin Stašek 19,51 (v Q 19,15) – disk
(12.) 1. Ronald Juliao (Br.) 63,54, 2. Giovanni Faloci (It.) 62,23 - kladivo (8.) 1. Pawel Fajdek (Pol.) 79,99, 2.
Marcel Lomnický (Sloven.) 78,73 – oštČp (10.) 1. Dmitrij Tarabin (Rus.) 83,11, 2. Robert Oosthuizen (JAR)
81,63, …7. Petr Frydrych 75,69 (v Q 71,08) - desetiboj (8.- 9.) 1. Thomas Van der Plaetsen (Bel.) 8164, 2.
SergČj Sviridov (Rus.) 7939 – 20 km chĤze (9.) 1. Andrej Krivov (Rus.) 1:20:47, 2. Ruslan Dmytrenko (Uk.)
1:20:54 – 4 x 100 m (12.) 1. Ukrajina 38,56, 2. Japonsko 39,12 – 4 x 400 m (12.) 1. Rusko 3:03,70, 2.
Kanada 3:05,26.
ŽENY 100 m (8., -0,2) 1. Aurieyall Scott (USA) 11,28, 2. Lina Grincikaité (Lit.) 11,32 – 200 m (10., 1,6) 1.
Kimberley Hyacinthe (Kan.) 22,78, 2. Hanna-Maari Latvala (Fin.) 22,98, 400 m (9.) 1. Ksenija Ustalova
50,60, 2. Alena Tamkova (obČ Rus.) 51,17 (1s2 52.30), …12. Jitka Bartoniþková (v s2. 5. 53,57, v r2 2.
57,57) – 800 m (9.) 1. Margarita Mukaševa (Kaz.) 1:58,96, 2. JekatČrina Kupina (Rus.) 1:59,57 – 1500 m
(12.) 1. JekatČrina Šarmina 4:05,49, 2. Jelena Korobkina (obČ Rus.) 4:08,13, …Tereza ýapková DNF (v r2
4. 4:26,36) – 5000 m (11.) 1- Roxana Barca (Rum.) 15:39,76, 2. Olga Golovkina (Rus.) 15:43,77 – 10 000 m
(7.) 1. Ayuko Suzuki (Jap.) 32:54,17, 2. Alina ProkopČva (Rus.) – pĤlmaraton (12. 1. Mai Tsuda (Jap.)
73:12, 2. ProkopČva 73:18, …9. Eva Krchová 10:17,96 – 100 m pĜ. (10., 1,8) 1. Vashti Thomas (USA)
12,61, 2. Alina Talaj (BČl.) 12,78 – 400 m pĜ. (9.) 1. Hanna Titimec 54,64, 2. Hanna Jarošþuk (obČ Uk.)
54,77 – výška (12.) 1. Kamila Stepaniuk (Pol.) 2. Marija Kuþina (Rus.) 1,96 – tyþ (10.) 1. Anastasija
Savþenko (Rus.) 4,60, 2. Martina Schultze (NČm.) 4,40, …4. Romana Maláþová 4,30 – dálka (8.) 1. Darja
Klišina 6,90/0,3, 2. Jelena Sokolova (obČ Rus.) 6,73/-1,2 – trojskok (11.) 1. JekatČrina KonČva (Rus.)
14,82/-0,2, 2. Anna Jagaciak (Pol.) 14,21/-0,4 – koule (11.) 1. Irina Tarasova (Rus.) 18,75, 2. Liu Xiangrong
(ýína) 18,58 – disk (8.) 1. VČra GanČjeva 61,26, 2. Jelena Panova (obČ Rus.) 56,86 – kladivo (10.) 1.
Jeneva McCall (USA) 73,75, 2. Oksana KondratČva (Rus.) 72,22, …6. Tereza Králová 66,70 – oštČp (9.) 1Marija Abakumova 65,12, 2. Viktorija Sudaruškina (obČ Rus.) 62,68 - sedmiboj (10. – 11.) 1. TaĢána
ýernova (Rus.) 6623 (13,63/0,8, 1,86, 13,92, 23,93/-0,2, 6,48/0,9, 47,90, 2:11,58), 2. Laura Ikauniece (Lot.)
6321, 4. Eliška Kluþinová 6124 (14,12/0,8, 1,86, 13,57, 24,71/2,7, 5,97/2,3, 43,33, 2:17,40), …KateĜina
Cachová DNF (17,11, 1,83, 10,71, 24,61, DNS) – 20 km chĤze (10.) 1. Anisja Kirćapkina 1:29:30, 2. Irina
Jumanova (obČ Rus), …9. Lucie Pelantová 1:37:03 – 4 x 100 m (12.) 1. Ukrajina 42,77, 2. USA 43,54 – 4 x
400 m (12.) 1. Rusko 3:26,61, 2. Kanada 3:32,93.
MISTROVSTVÍ SVċTA DO 17 LET
DonČck, Ukrajina, 10. - 14. 7.
DOROSTENCI
100 m (11., -0,4) 1. Ma Youxue (ýína) 10,35, 2. Ojie Edoburun (VB) 10,35, 3. Reynier Mena (Kuba)
10,37, 4. M. O’Hara (Jam.) 10,46, 5. Mario Burke (Bar.) 10,51, 6. Vítor H. Dos Santos (Br.) 10,53, 7.
Waseem Williams (Jam.) 10,58, 8. Aitor S. Ekobo (Šp.) 10,65.
200 m (14., -1,0) 1. Michael O’Hara (Jam.) 20,63, 2. Vitor Hugo dos Santos (Br.) 20,67, 3. Reinier Mena
20,79, 4. Thomas Somers (VB) 20,84, 5. Jonathan Farinha (Tr.) 21,00, 6. Ejowvokoghene D. Oduduru (Nig.)
21,37, 7. Youxue Mo 21,42, 8. Zhe Li (oba ýína) 21,54.
400 m (12.) 1. Martin Manley (Jam.) 45,89, 2. Ryan Clark (USA) 46,46, 3. Alex Sampao 46,78, 4. Ian
Mutuku (obe KeĖa) 47,02, 5. Batuhan Altintas (Tur.) 47,10, 6. Mohamed N. Abbas (Katar) 47,20, 7.
Devaughn Baker (Jam.) 47,97, Abbas Abubaker (Bahr.) DQ.
800 m (13.) 1. Alfred Kipketer (KeĖa) 1:48,01, 2. Konstantin Tolokonnikov (Rus.) 1:48,29, 3. Kyle
Langford (VB) 1:48,32, 4. Mamush Lencha (Et.) 1:49,85, 5. Marc Reuther (NČm.) 1:50,05, 6. Oussama
Nabil (Mar.) 1:50,28, 7. Abrahaley Tadesse (Et.) 1:50,60, 8. Patrick K. Ronoh (KeĖa) 1:51,53.
10
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
1500 m (14.) 1. Robert Kiptoo Biwott (KeĖa) 3:36,77, 2. Tesfu Tewelde (Er.) 3:42,14, 3. Titus Kipruto
Kibiego (KeĖa) 3:42,97, 4. Mathiwos Yotota (Et.) 3:44,43, 5. Blake Haney (USA) 3:44,69, 6. Yemaneberhan
Crippa (It.) 3:45,02, 7. Jesús Ramos (Šp.) 3:48,69, 8. Jawad Douhri (Mar.) 3:49,44.
Filip Sasínek v r2 11. 4:24,59.
3000 m (14.) 1. Yomif Kejelcha (Et.) 7:53,56, 2. Vedic Kipkoech 7:56,60, 3. Alexander Mutiso Munyao
(oba KeĖa) 7:56,86, 4. Mogos Tuemay (Et.) 8:03,83, 5. Awet N. Kibrab (Er.) 8:05,19, 6. Suguru Hirosue
(Jap.) 8:24,37, 7. Denis Baškircev (Rus.) 8:26,71, 8. Takeshi Okada (Jap.) 8:27,06.
2000 m pĜ. (12.) 1. Meresa Kahsay (Et.) 5:19,99 SJR, 2. Nicholas Bett 5:20,92, 3. Justus Kipkorir Lagat
(oba KeĖa) 5:30,00, 4. H. Chemlal (Mar.) 5:32,92, 5. M. Atsbaha (Et.) 5:36,64, 6. M. Janokura (Jap.)
5:42,16, 7. B. Roth (USA) 5:45,87, 8. Filip Sasínek 5:47,90.
Sasínek v r3 3. 5:45,03.
110 m pĜ. 91,4 cm (12., -1,1) 1. Jaheel Hyde (Jam.) 13,13, 2. Marlon Humphrey (USA) 13,24, 3. Lu Yang
(ýína) 13,33, 4. R. Iribarne (Kuba) 13,46, 5. E. Dickson-Earle (VB) 13,62, 6. I. Moore (USA) 13,68, 7. N.
Kawamura (Jap.) 13,78, 8. I. A. Atuma (Nig.) 13,94.
400 m pĜ. 83,8 (13.) 1. Marvin Williams (Jam.) 50,39, 2. Wang Yang (ýína) 50,78, 3. Kenneth Selmon
(USA) 51,30, 4. T. Furuya (Jap.) 51,58, 5. D. Diaz (Portor.) 51,76, O. Williams (Jam.) a G. K. Cheruiyot (KeĖa)
DNF, M. Humphrey (USA) DNS.
Výška (13.) 1. Woo Sang-hyeok (Kor.) 2,20, 2. Bai Jiaxu (ýína) 2,18, 3. Christoffe Bryan (Jam.) 2,16, 4.
O. Barannikov (Uk.) 2,16, 5. L. Nairn (Bah.) 2,16, 6. I. Spicyn (Rus.) 2,11, 7. P. Galas (Kan.) 2,11, 8. O.
Lundqvist (Švéd.) 2,07.
V QA 12. JiĜí Zeman 2,00 (195/3, 2,00/1, 2,04/xxx), v QB 8. Petr Pícha 2,07 (195/1, 2,00/1, 2,04/1,
2,07/3, 2,09/xxx).
Tyþ (14.) 1. Harry Coppell (VB) 5,25, 2. Huang Bokei (ýína) 5,20, 3. Lev Skorish (Iz.) 5,10, 4. P.
Benavides (USA) 5,00, 5. T. Olamoto (Jap.) 5,00, 6. D. King (USA) a A. Hague (VB) 4,90, 8. L. Colella (It.) a
A. Pl (Šp.) 4,90.
Dálka (11.) 1. Anatolij Rjapolov (Rus.) 7,79/0,7, 2. Fang Yaoqing (ýína) 7,53/0,2, 3. Isaiah Moore (USA)
7,53/0,1, 4. S. Matsuoka (Jap.) 7,40/0,6, 5. P. Zhong (ýína) 7,34/0,6, 6. S. Cova (Ven.) 7,34/0,3, 7. Y. Triky
(Alž.) 7,32/0,0, 8. T. Nilsson (Švéd.) 7,32/0,8.
V QA 10. Jakub Rusek 6,91/0,5 (6,83/0,4, 5,18/-0,5, 6,91).
Trojskok (13.) 1. Lázaro Martínez (Kuba) 16,63/1,8, 2. Fang Yaoqing (ýína) 16,48/0,7, 3. Dimitri
Antonov (NČm.) 16,02/0,8, 4. O. Malosilov (Uk.) 15,95/-0,1, 5. S. Forte (It.) 15,71/0,6, 6. P. Beznis (Uk.)
15,70/0,4, 7. J. Donawa (Ber.) 15,65/1,1, 8. M. Hess (NČm.) 15,52/1,1.
Koule (5 kg) (10.) 1. Patrick Müller 22,02, 2. Henning Prüfer (oba NČm.) 21,94, 3. Mohamed Hamza (Eg.)
20,58, 4. M. Markoviþ (Chor.) 20,54, 5. K. Bukowiecki (Pol.) 20,10, 6. Kang Yang (ýína) 20,04, 7. A.
Duponchel (Fr.) 19,85, 8. A. A. Patterson (USA) 19,69.
1.5kg
Disk (1,5 kg) (13.) 1. Matthew Denny (Aus.) 67,54, 2. Henning Prüfer (NČm.) 65,62, 3. Cheng Yulong
62,80, 4. Liangyu Cheng (oba ýína) 62,80, 5. B. Stój (Pol.) 60,74, 6. D. Poška (Lit.) 60,73, 7. R. Tuufuli (USA)
59,90, 8. B. Halász (Mać.) 57,83.
Kladivo (5 kg) (12.) 1. Matija Greguriþ (Chor.) 79,38, 2. Pavel Poljakov (BČl.) 79,02, 3. Matt Denny (Aus.)
78,67, 4. R. Žoludcev (BČl.) 78,55, 5. A. A. El-Seify (Katar) 77,33, 6. T. Makhethe (JAR) 75,54, 7. B. Halász
(Mać.) 74,90, 8. M. A. Blanco (Šp.) 74,59.
V QB 17. Jaroslav Lauterkranc 61,89 (61,89, x x).
OštČp (700 g) (14.) 1. Matija Muhar (Slovin.) 78,84, 2. Norbert Rivasz-Tóth (Mać.) 78,27, 3. Pablo
Bugallo (Šp.) 76,63, 4. O. Helander 75,36, 5. L. Saarinen (oba Fin.) 73,38, 6. Ch. Müller (NČm.) 72,83, 7. J.
Duchateau (Bel.) 71,37, 8. D. Strauss (NČm.) 70,12.
Osmiboj (10.- 11.) 1. Karsten Warholm (Nor.) 6451 (10,86/-0,9, 7,30/1,1, 12,94, 48,09, 13,86/-0,9, 2,02,
52,53, 2:45,80), 2. Feliks Šestopolov (Rus.) 6260, 3. JAN DOLEŽAL 6222 (11,45, 7,10v, 14,04, 50,50,
14,22, 1,90, 57,07, 2:52,10), 4. M. Androlojt (BČl.) 6157, 5. A. Hämäläinen 6073, 6. G. Moore (USA) 6013, 7.
S. Ford (Kuba) 6006, 8. S. Shiozaki (Jap.) 5982.
Medley (100 m, 200 m, 300 m, 400 m) (14.) 1. Jamajka 1:49,23 SR (W. Williams, O’Hara, O. Williams,
Manley), 2. USA 1:50,14, 3. Japonsko 1:50,52, 4. Katar 1:52,55, 5. Bahamy 1:52,97, 6. Polsko 1:53,36, 7.
Nigerie 1:53,61, 8. Maćarsko 1:54,38.
10 000 m chĤze (13.) 1. Toshikazu Yamanishi (Jap.) 41:53,80, 2. Maksim Krasnov (Rus.) 42:03,10, 3.
Diego García (Šp.) 42:03,32, 4. Yuga Yamashita (Jap.) 42:07,94, 5. N. Brill (Aus.) 42:54,70, 6. Z.
Tsamoudákis (ěec.) 45:14,15, 7. G. Angelini (It.) 45:26,66, 8. B. Veniercsán (Mać.) 46:08,48.
DOROSTENKY
100 m (11., -0,8) 1. Ky Westbrook 11,33, 2. Ariana Washington (obČ USA) 11,40, 3. Angela Tenorio
(Ekv.) 11,41, 4. E. Swoboda POL 11,61, 5. I. Ekelund (Švéd.) 11,62, 6. D. Chand (Ind.) 11,71, 7. J. Maduka
(NČm.) 11,84, 8. K. Sivkova 28,87.
Veronika Paliþková v s2 8. 12,12, v r7 2. 12,10.
11
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
200 m (14., -0,1) 1. Irène Ekelund (Švéd.) 22,92, 2. Ángela Tenorio (Ekv.) 23,13, 3. Ariana Washington
23,20, 4. H. Cunliffe (obČ USA) 23,44, 5. G. Lückenkemper (NČm.) 23,53, 6. S. Hylton (VB) 23,64, 7. L.
Mayer (NČm.) 24,12, 8. L. De Souza (Br.) 24,46.
Veronika Paliþková v s3 6. 25,08, v r6 2. 24,43, 28. Andrea Školová v r4 5. 24,77.
400 m (12.) 1. Sabrina Bakare (NČm.) 52,77, 2. Olivia Baker (USA) 53,38, 3. Tiffany James (Jam.) 52,56,
4. N. Thi Oanh (Viet.) 53,80, 5. E. O. Odiong (Nig.) 54,14, 6. N. Matsumoto (Jap.) 54,59, 7. A. Kudrjavceva
(Rus.) 54,69, 8. L. Palásti (Mać.) 54,81.
ZdeĖka Seidlová v s1 5. 54,94, v r1 4. 55,65.
800 m (14.) 1. Anita Henriksdottir (Is.) 2:01,13, 2. Sara Dureti Edao (Et.) 2:03,25, 3. Raevyn Rogers
(USA) 2:03,32, 4. G. Wassall (Aus.) 2:04,32, 5. Ch. Jarvis (VB) 2:07,01, 6. R. Eykens (Bel.) 2:07,70, 7. M.
Kalis (NČm.) 2:08,38, 8. E. Farrow (USA) 2:13,56.
Natálie Kolajová v r2 5. 2:12,14.
1500 m (13.) 1. Tigist Gashaw 4:14,25, 2. Dawit Seyoum (obČ Et.) 4:15,51, 3. Alexa Efraimson (USA)
4:16,07, 4. B. Clay (VB) 4:16,41, 5. M. Dietz (NČm.) 4:19,71, 6. I. Chepkemoi (KeĖa) 4:20,55, 7. L. Ferreira
(JAR) 4:22,43, 8. M. Izumida (Jap.) 4:22,46.
3000 m (10.) 1. Liiian Kasait Rengeruk (KeĖa) 8:58,74, 2. Berhan Demiesa 9:00,06, 3. Silenat Yismaw
(obČ Et.) 9:01,63, 4. S. Chesang (Ug.) 9:11,03, 5. A. Reh (NČm.) 9:20,99, 6. M. Hayashida 9:24,24, 7. Y.
Nozoe (obČ Jap.) 9:24,60, 8. M. Chepwogen (KeĖa) 9:27,98.
2000 m pĜ. (14.) 1. Rosefline Chepngetich 6:14,60, 2. Daisy Jepkemei (obČ KeĖa) 6:15,12, 3. Woynshet
Ansa 6:30,05, 4. B. Mohamed (obČ Et.) 6:40,06, 5. N. Reina (It.) 6:40,70, 6. A. McCormick (Aus.) 6:44,45, 7.
M. Bote (Šp.) 6:45,88, 8. J. Op’T’Hoog (Fr.) 6:50,10.
100 m pĜ. (76,2 cm) (11., 0,0) 1. Yanique Thompson (Jam.) 12,94 SJR, 2. Dior Hall 13,01, 3. Mikiah
Brisco (obČ USA) 13,29, 4. R. Burton (Jam.) 13,32, 5. A. Janic (Švéd.) 13,33, 6. Ch. Butzek (NČm.) 13,40,
7. L. Kozák (Mać.) 13,62, 8. J. Sokolova (Rus.) 13,72.
Barbora DvoĜáková v r1 6. 14,36, Veronika Šádková v r2 4. 14,45.
400 m pĜ. (13.) 1. Helene Swanepoel (JAR) 58,08, 2. Tia Adana Belle (Bar.) 58,42, 3. Lisa-Marie Jacoby
58,75, 4. E. Demes (obČ NČm.) 58,92, 5. S. Gonzalez (USA) 59,74, 6. T. Sánchez (Kol.) 60,13, 7. N. De
Coninck (Bel.) 60,61, 8. A. Knight (Jam.) 62:22.
Jana Reissová v s2 8. 66,57, v r5 1. 59,11.
Výška (12.) 1. Eleanor Patterson (Aus.) 1,88, 2. Erika Furlani (It.) 1,82, 3. Ghizlane Sbia MAR a Julia du
Plessis (JAR) 1,79, 5. A. P. De Oliveira (Br.) 1,79, 6. A. Klebsch (NČm.) 1,79, 7. H. Joye (Aus.) 1,79, 8. N.
Meniker (Fr.) a E. Kakko (Fin.) 1,75.
Tyþ (13.) 1. Robeilys Peinado (Ven.) 4,25, 2. Alajna Lutkovskaja (Rus.) 4,15, 3. Krista Obižajeva (Lot.)
4,05, 4. E. McCartney (NZ) 4,05, 5. N. Kennedy (Aus.) a N. Madarieta (Arg.) 4,05, 7. K. Przybyla (Pol.) 4,05,
8. L. O. Retzius (Nor.) 3,95.
Dálka (14.) 1. Florentina Marincu (Rum.) 6,42/0,3, 2. Keturah Orji (USA) 6,39/1,2, 3. Natalia Chacinska
(Pol.) 6,22/0,4, 4. J. Fernandes (Br.) 6,21/0,1, 5. C. Corrin (USA) 6,19/-0,2, 6. B. Cuneo (It.) 6,15/0,6, 7. N.
Buschung (NČm.) 6,09/0,1, 8. Veronika Šádková 6,07/0,3 (x, 6,07, 5,80/0,3, x 5,92/-0,2, 5,92/-0,7), …12.
Barbora DvoĜáková 5,81/-0,2 (5,81, x 5,80/-0,4).
Šádková v QB 2. 6,13/0,9 (5,96/-0,3, 5,84/-0,1, 6,13), DvoĜáková v QB 4. 6,06/1,3 (x 6,06).
Trojskok (12.) 1. Florentina Marincu (Rum.) 13,75/0,8, 2. Wang Rong (ýína) 13,69/0,5, 3. Keturah Orji
(USA) 13,69/0,8, 4. N. Soares (Br.) 13,60/0,8, 5. M. J. Ebewa Bile (Fr.) 13,31/1,0, 6. B. Cuneo (It.) 13,27/0,3,
7. T. Holovþuk (Uk.) 13,13/0,9, 8. Jing Zhao (ýína) 13,03/0,7.
Koule (3 kg) (11.) 1. Emel Dereli (Tur.) 20,14, 2. Aljona Bugakova (Rus.) 18,60, 3. Ashlie Blake (USA)
17,57, 4. A. Nehls (NČm.) 17,23, 5. K. Kardasz (Pol.) 16,98, 6. J. Bezruþenko (Rus.) 16,98, 7. A. Kenzel
(NČm.) 16,74, 8. L. Giger (USA) 16,52.
Disk (11.) 1. Xie Yuchen (ýína) 56,34, 2. Claudine Vita (NČm.) 52,59, 3. Liang Xinjun (ýína) 51,50, 4. V.
Domjan (Slovin.) 47,66, 5. Y. Denicaucau (Aus.) 47,03, 6. Karyna ýerednyþenko (Uk.) 46,89, 7. L. Geel
(JAR) 46,38, 8. L. Cameron (USA) 45,48.
Kladivo (3 kg) (13.) 1. Réka Gyurátz 73,20, 2. Helga Völgyi (obČ Mać.) 71,95, 3. Valerija Semjonkova
(Uk.) 68,62, 4. B. N. Llano (Nor.) 68,31, 5. D. Zótou (ěec.) 67,20, 6. K. Furmanek (Pol.) 66,64, 7. A. Maslova
(BČl.) 65,40, 8. H. S. Ingvaldsen (Nor.) 65,37.
OštČp (500 g) (12.) 1. Mackenzie Little (Aus.) 61,47, 2. Yulenmis Aguilar (Kuba) 59,94, 3. Anete Kocina
(Lot.) 54,26, 4. E. Szilágyi (Mać.) 54,24, 5.
Natálie Durþáková v QB 7. 48,13 (47,55, 46,64, 48,13).
Sedmiboj (10.- 11.) 1. Celina Leffler (NČm.) 5747 (14,01/-1,2, 1,63, 13,51, 24,48/-1,1, 6,09/0,9, 40,95,
2:26,32), 2. Emma Stenlöf (Švéd.) 5590, 3. Louisa Grauvogel (NČm.) 5581, 4. A. Johnson 5547, 5. A.
Burnett (obČ Aus.) 5505, 6. F. Chiappe (Arg.) 5490, 7. M. Hemphill (Jap.) 5454, 8. I. Drost (Niz.) 54,19, …18.
Barbora Zatloukalová 5178 (14,83, 1,57, 13,20 26,22 5,54, 39,46, 2:27,46), … 28. Anna Neþinová 4714
(14,60, 1,57, 12,95, 25,97, 4,78, 35,27, 2:44,99).
Medley (100 m, 200 m, 300 m, 400 m) (14.) 1. USA 2:05,15 (Hall, Westbrook, Rogers, Baker), 2. Brit.
Panen. Ostr. 2:07,40, 3. Japonsko 2:07,61, 4. ýína 2:07,86, 5. ýR 2:08,55 (Andrea Školová, Veronika
12
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Paliþková, Jana Reissová, Zdenka Seidlová) (v rozbČhu 2:09,12), 6. Kanada 2:08,59, 7. Maćarsko 2:09,32,
8. Itálie 2:10,64.
5000 m chĤze (13.) 1. Olga Šargina (Rus.) 22:13,91, 2. Momoko Mizota (Jap.) 22:42,77, 3. Noemi Stella
(It.) 22:48,95, 4. Wenli Zhao (ýína) 22:58,56, 5. K. Afanasjeva (Rus.) 23:33,24, 6. Xianghua Xiao (ýína)
23:44,33, 7. M. Pérez (Šp.) 23:48,11, 8. K. Zdzieblo (Pol.) 23:50,37.
9. MISTROVSTVÍ EVROPY DO 23 LET
Tampere, Finsko, 10.- 14. 7.
MUŽI
100 m (12., -0,3) 1. Adam Gemili (VB) 10,20, 2. Deji Tobais (VB) 10,29, 3. Hensley Paulina (Niz.) 10,48,
4. R. Olszewski 10,49, 5. G. Zimniewicz (oba Pol.) 10,55, 6. E. Viles (Šp.) 10,55, 7. S. Osewa (VB) 10,58, 8.
D. Horvat (Chor.) 10,61.
200 m (13., -0,3) 1. Karol Zalewski (Pol.) 20,41, 2. Dan Talbot (VB) 20,46, 3. PAVEL MASLÁK 20,49, 4,
A. Gemili (VB) 20,51, 5. B. Hortelano (Šp.) 20,70, 6. P. Kremenski (Bul.) 20,85, 7. D. Bolarinwa (VB) 20,85,
8. J. John (Fr.) 21,01.
Maslák 1. v r1 20,51/-0,9, Jan Jirka 4. v r2 21,15/-1,5, Lukáš ŠĢastný 4. v r3 21,17/-0,7.
400 m (12.) 1. Lev Mosin (Rus.) 45,51, 2. Vitalij Butrym (Uk.) 45,88, 3. Nikita Uglov (Rus.) 46,04, 4.
Peters 46,05, 5. Wielart (oba Niz.) 46,35, 6. Daniel NČmeþek 46,47, 7. R. Morrissey (Ir.) 46,61, 8. S.
Vatamanu (Rum.) 47,80.
NČmeþek 2. v r3 46,71.
800 m (12.) 1- Pierre-Ambroise Bosse (Fr.) 1:45,79, 2. Taras Bybyk (Uk.) 1:46,20, 3. Amel Tuka (Bos. a
Her.) 1:46,29 rec, 4. A. Lange (NČm.) 1:46,40, 5. A. Estévez (Šp.) 1:47,08, 6. Kupers (Niz.) 1:47,15, 7. D.
Strelnikov (Rus.) 1:47,38, 8. P. A. Balhan (Bel.) 1:47,74.
Miroslav Burian 5. V r3 1:50,52.
1500 m (14.) 1. Pieter-Jan Hannes (Bel.) 3:43,83, 2. Charlie Grice (VB) 3:44,41, 3. Alberto Imedio (Šp.)
3:44,65, 4. P. Robinson (Ir.) 3:45,12, 5. T. Benitz (NČm.) 3:45,38, 6. F. Ingebrigtsen (Nor.) 3:45,48, 7. Y.
Getahun (Iz.) 3:45,64, 8. T. Moukrime (Bel.) 3:46,46.
5000 m (13.) 1. Henrik Ingebrigtsen (Nor.) 14:19,39, 2. Tom Farrell (VB) 14:19,94, 3. Aitor Fernández
(Šp.) 14:20,65, 4. N. Sonnenberg (NČm.) 14:21,37, 5. L. Caldwell (VB) 14:23,74, 6. I. Srebkov (Uk.)
14:26,55, 7. S. Kulka (Pol.) 14:27,64, 8. N. A. Soare (Rum.) 14:27,68.
10 000 m (11.) 1. Gabriel Navarro (Šp.) 29:43,22, 2. Nicolae Alexandru Soare (Rum.) 29:43,76, 3. Abdi
Hakin Ulad (Dán.) 29:44,78, 4. S. Quinn (Ir.) 29:49,43, 5. J. Vychopen (Uk.) 29:52,94, 6. I. Maksimov (Rus.)
29:53,05, 7. D. Siruk (Uk.) 29:53,07, 8. M. Lunders (Bel.) 29:59,37.
3000 m pĜ. (14.) 1. Abdelaziz Merzoughi (Šp.) 8:34,64, 2. Giuseppe Gerratana (It.) 8:35,55, 3. Tanguy
Pepiot 8:38,07, 4. R. Collenot-Spriet (oba Fr.) 8:21,92, 5. K. Kivistik (Est.) 8:42,98, 6. B. Szalai (Mać.)
8:43,65, 7. F. Carro (Šp.) 8:45,62, 8. D. Bedrani (Fr.) 8:46,11.
110 m pĜ. (13., -0,4) 1. Simon Krauss (Fr.) 13,55, 2. Koen Smet (Niz.) 13,58, 3. Gregor Traber (NČm.)
13,66, 4. Vukicevic (Nor.) 13,74, 5. Gladman (VB) 13,75, 6. De Borger (Bel.) 13,79, 7. Linnik (BČl.) 13,82, 8.
Trajkovic (Kypr) 14,22.
Petr PeĖáz 6. v r2 14,17/-1,1.
400 m pĜ. (13.) 1. Emir Bekriþ (Srb.) 48,76, 2. Sebastian Rodger (VB) 49,19, 3. Rasmus Mägi (Est.)
49,19, 4. N. Flannery (VB) 49,76, 5. Michal Brož 49,78, 6, V. Königsmark (NČm.) 49,90, 7. O. Kjerpeset
(Nor.) 50,01, 8. T. Barr (Ir.) 50,14.
Brož 3. v s1 50,36, 3. v r1 50,30.
Výška (14.) 1. Douwe Amels (Niz.) 2,28, 2. Daniil Cypljakov (Rus.) 2,28, 3. Adónios Mástoras (ěec.) a
Allan Smith (VB) 2,26, 5. M. Przybylko (NČm.) 2,24, 6. I. IvaĖuk (Rus.) 2,21, 7. C. Baker (VB) 2,21, 8. A.
Naumoviþ (BČl.) 2,18.
Martin Heindl v Q 23.= 2,09 (1,90/1, 2,00/1, 2,05/1, 2,09/1, 2,13/xxx).
Tyþ (14.) 1. Anton Ivakin (Rus.) 5,60, 2. Robert Sobera (Pol.) 5,60, 3. Valentin Lavillenie (Fr.) a Daniel
Clemens (NČm.) 5,50, 5. P. Láskaris (ěec.) 5,40, 6. S. Joseph (Fr.) 5,40, 7. C. M. Stecchi (It.) 5,30, 8. J.
Thoirs (VB) 5,30.
Lukáš Posekaný 20. v Q 5,10 (4,80/1, 4,95/1, 5,10/1, 5,20/xxx).
Dálka (12.) 1. Eusebio Cáceres (Šp.) 8,37/1,1 (x, 8,08/0,7, 8,09/0,7, 8,37, -, -), 2. SergČj Morgunov
8,01/1,1, 3. Kirill Sucharev (oba Rus.) 7,90/1,1, 4. T. Neledva (Uk.) 7,79/1,6, 5. J. Vanmulder (Bel.)
7,79/0,7, 6. D. Pervan (Chor.) 7,77/0,9 a T. Jaszczuk (Pol.) 7,77/0,4, 8. A. ýiharevski (BČl.) 7,60/0,9.
Trojskok (14.) 1. Aleksej Fjodorov (Rus.) 17,13/-0,1, 2. Gaetan Saku Bafuanga (Fr.) 16,57/0,6, 3. ArĢom
Primak (Rus.) 16,49/0,3, 4. A. Bamba (Fr.) 16,42/0,8, 5. A. Jurþenko (Rus.) 16,33/1,0, 6. A. G. Baciu (Rum.)
16,33/0,3, 7. K. Luron (Fr.) 16,19/-0,1, 8. P. Torrijos (Šp.) 16,06/-0,4.
Koule (11.) 1. Jakub Szyszkowski 19,78, 2. Dominik Witczak (oba Pol.) 19,63, 3. Michal Abramþuk
(BČl.) 19,42, 4. Z. Duquemin (VB) 19,19, 5. Tomáš StanČk 19,18 (18,85, x x 19,18, x, x), 6. Martin Novák
18,98 (17,77, 18,87, x, 18,83, 18,98, 18,83), 7. A. Kangas (Fin.) 18,94, 8. Š. Baneviþius (Lit.) 18,75.
Novák 3. v Q 18,76, StanČk 6. v Q 18,53.
13
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Disk (13.) 1. Andrius Gudzius (Lit.) 62,40, 2. Viktor Butenko (Rus.) 62,27, 3. Danijel Furtula (ýer. Hora)
61,61, 4. D. Stahl (Švéd.) 61,29, 5. P. Milanov (Bel.) 59,06, 6. M. Salzer (NČm.) 58,63, 7. L. Weisshaidinger
(Rak.) 57,97, 8. D. Wrobel (NČm.) 57,25, …12. Marek Bárta 54,01 (x, 54,01, x).
Bárta 10. v Q 56,85 (56,85, 56,24, x).
Kladivo (13.) 1. Zachar Machrosenko (BČl.) 74,63, 2. Akos Hudi (Mać.) 74,09, 3. Quentin Bigot (Fr.)
74,00, 4. S. Falloni (It.) 72,43, 5. S. Marghiev (Mol.) 72,08, 6. C. McCullough (Ir.) 71,49, 7. J. Korotovskij
(Rus.) 69,40, 8. A. Poursanides (Kypr) 67,92.
OštČp (12.) 1. Zigismunds Sirmais (Lot.) 82,77, 2. Bernhard Seifert 82,42, 3. Thomas Röhler (oba
NČm.) 81,74, 4. R. Štrobinders (Lot.) 78,71, 5. K. Szalecki (Pol.) 78,08, 6. D. Mileusnic (Bos. a Her.) 77,65,
7. S. Peltomäki (Fin.) 76,77, 8. T. Sirviö (Fin.) 74,01.
Desetiboj (11.-12.) 1. Kai Kazmirek (NČm.) 8366 (10,81/0,8, 7,58/-1,3, 13,09, 2,07, 46,98, 14,35/-0,3,
44,77, 5,20, 52,69, 4:34,46), 2. Ilja ŠkureĖov (Rus.) 8279, 3. Adam Sebastian HELCELET 8252
(11,10/0,4, 7,36/0,9, 14,45, 2,04, 49,22, 14,38/-0,3, 43,03, 5,00, 64,89, 4:37,93), 4. A. Bryant (VB) 8070, 5.
F. Rosenquist (Švéd.) 7738, 6. J. Lelièvre (Fr.) 7680, 7. N. Pittomvils (Bel.) 7644, 8. Marek Lukáš 7606
(11,19, 6,87, 13,59, 1,89, 50,20 14,70, 39,63, 4,40, 63,96, 4:33,93).
20 km chĤze (10.) 1. Pjotr Bogatyrev 1:21:31, 2. Aleksandr Ivanov (oba Rus.) 1:21:34, 3. Hagen Pohle
(NČm.) 1:25:04, 4. M. Stano (It.) 1:25,25, 5. O. Verbyckyj 1:26,01, 6. I. Ljašþenko (oba Uk.) 1:26,43, 7.
Lukáš Gdula 1:27:10, 8. I. Pajuelo (Šp.) 1:28,06, … Pavel Schrom DQ
4 x 100 m (14.) 1. VB 38,77 EU23R (Tobais, Talbot, Walker-Khan, Gemili), 2. Polsko 38,81, 3. ŠpanČlsko
38,87, 4. NČmecko 38,88, 5. ýR 39,23 NRU23 (Jirka, ŠĢastný, Maslák, Desenský), 6. Francie 39,46, 7. Itálie
39,55, 8. Švédsko 39,58.
ýR 4. v r1 39,56.
4 x 400 m (14.) 1. Rusko 3:04,63 (Mosin, Nesmashnyi, Vazhov, Uglov), 2. Belgie 3:04,90, 3. Itálie 3:05,10,
4. NČmecko 3:05,24, 5. ŠpanČlsko 3:05,28, 6. ýR 3:05,82 (Desenský, Maslák, Šorm, NČmeþek), 7.
Nizozemsko 3:07,47, 8. Ukrajina 3:20,10.
ýR 3. v r1 3:11,60 (v rozbČhu místo Masláka Burian)
ŽENY
100 m (12., -0,7) 1. Dafne Schippers (Niz.) 11,13, 2. Jodie Williams (VB) 11,42, 3. Tatjana Pinto (NČm.)
11,50, 4. M. Kambundji (Švýc.) 11,55, 6. Barbora Procházková 11,75, 7. Irene Siragusa (It.) 11,78, 8.
Daniella Busk (Švéd.) 11,86.
Procházková 3. v s1 11,77, 4. v r2 11,70, Petra Urbánková 4. V r3 11.81
200 m (13., -0,5) 1.Jodie Williams 22,92, 2. L. Guion Firmin (Fr.) 22,96, 3. Gloria Hooper (It.) 23,24, 4. A.
Nelson (VB) 23,25, 5. M. Kambundji 23,46, 6. N Strohova (Uk.) 23,51, 7. J. Galais (Fr.) 23,56, B. Williams
(VB) DNF.
Barbora Procházková 3. v s2 23,80.
400 m (13.) 1. L. Guion Firmin (Fr.) 51,68, 2. Mirela Lavric (Rum.) 52,06, 3. Justyna Swiety 52,22, 4. M.
Holub (obČ Pol.) 52,28, 5. A. Pastor (Rum.) 52,44, 6. M. Ghafoor (Niz.) 52,52, 7. J. Jurenia (BČl.) 52,66, 8. L.
de Witte (Niz.) 53,97.
800 m (12.) 1. Mirela Lavric (Rum.) 2:01,56, 2. Olha Ljachova (Uk.) 2:01,90, 3. Selina Büchel (Švýc.)
2:02,74, 4. A. Malanova (Rus.) 2:03,28, 5. J. Fedronic (Fr.) 2:04,49, 6. A. Tkaþuk (Uk.) 2:05,22, 7. L. Lindh
(Švéd.) 2:08,99, 8. J. Jozwik (Pol.) 2:15,22.
Sylva Škabrahová 3. v r2 2:05,18.
1500 m (14.) 1. Amela Terziþ (Srb.) 4:05,69, 2. Corinna Harrer (NČm.) 4:07,71, 3. Laura Muir (VB) 4:08,19, 4.
I. Doaga (Rum.) 4:08,80, 5. G. Viola (It.) 4:11,61, 6. A. Malanova (Rus.) 4:12,99, 7. A. Šþagina (Rus.) 4:15,38,
8. E. Karabulut (Tur.) 4:19,87.
Diana Mezuliáníková 7. v r2 4:18.24.
5000 m (14.) 1. Gamze Bulut (Tur.) 15:45,03, 2. Lajes Abdullajeva (Az.) 15:51,72, 3. Kate Avery (VB)
15:54,07, 4. C. Cenga (Az.) 16:06,70, 5. L. Westphal (Fr.) 16:08,85, 6. M. Florea (Rum.) 16:12,61, 7. J. van
Lieshout (Niz.) 16:14,48, 8. T. Carretero (Šp.) 16:14,82.
10 000 m (12.) 1. Gulšat Fazlitdinova (Rus.) 32:53,93, 2. Viktorija Chapilina (Uk.) 33:56,85, 3. Anastasia
Karakatsáni (ěec.) 33:57,74, 4. T. Carretero (Šp.) 34:02,62, 5. B. Büyükbezgin (Tur.) 34:37,62, 6. R.
Czebei (Mać.) 34:59,41, 7. I. E. Dinca (Rum.) 35:02,76, 8. S. Galimberti (It.) 35:15,65. …17. Petra
Kubešová 37:06.46
3000 m pĜ. (13.) 1. Gesa-Felicitas Krause (NČm.) 9:38,91, 2. JekatČrina Sokolenko 9:49,34, 3. Jevdokija
Bukina (obČ Rus.) 10:03,41, 4. M. Borglund (Švéd.) 10:13,02, 5. C. Chevillard (Fr.) 10:21,82, 6. S. Lövdal
20:21,91, 7. C. Richardson (obČ Fin.) 10:24,69, 8. C. Formaz (Švýc.) 10:27,76.
100 m pĜ (13., -0,1) 1. Isabelle Pedersen (Nor.) 13,12, 2. Karolina Koleczek (Pol.) 13,30, 3. Nooralotta
Neziri (Fin.) 13,39, 4. U. Bhebhe (Pol.) 13,42, 5. J. Pletsch (NČm.) 13,44, 6. J. Bleskina (Rus.) 13,48, 7. I.
Lonþarek (Chor.) 13,66, 8. L. Harala (Fin.) 13,76.
Jana Sotáková 6. v r1 13,66.
400 m pĜ. (13.) 1. VČra Rudakova (Rus.) 55,92, 2. Bianca Baak (Niz.) 56,75, 3. Anastasija Lebić (Uk.)
56,92, 4. A. Chaboudez (Fr.) 57,13, 5. J. Banach 57,27, 6. K. Žurek (obČ Pol.) 58,24, 7. F. Hogrebe (NČm.)
58,52, 8. A. Karczmarczyk (Pol.) 58,55.
14
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Výška (13.) 1. Alessia Trost (It.) 1,98, 2. Airine Palsyté (Lit.) 1,92, 3. Oksana Krasnokuckaja (Rus.) 1,90,
4. I. Pooley (VB) 1,90, 5. N. Hollmann (NČm.) 1,87, 6. E. Haas (Est.) 1,87, 7. H. Van Hessche (Bel.) 1,87, 8.
Ch. Vitobello (It.) 1,87.
Magdalena Nová 15. v Q 1,82 (1,73/2, 1,77/1, 1,80/1, 1,82/1, 1,84/xxx).
Tyþ (13.) 1. Angelina Žuk-Krasnova 4,70, 2, Anželika Sidorova (obČ Rus.) 4,60, 3. Angelica Bengtsson
(Švéd.) 4,55, 4. J. Kraft GER 4,40, 5. M. Fiack (Fr.) 4,30, 6. L. Jerjomina (Rus.) 4,25, 7. A. Felzmann (NČm.)
4,25, 8. A. Lazzari (It.) 4,25, …11. Aneta Morysková 4,05 (3,95/1, 4,05/1, 4,15/xxx). Morysková 11. v Q
4,10 (3,85/1, 3,95/1, 4,05/1, 4,10/2, 4,15/xxx).
Dálka (14.) 1. Lena Malkus (NČm.) 6,76/1,0, 2. Krystyna Hryšutyna (Uk.) 6,61/1,6, 3. Dafne Schippers
(Niz.) 6,59/1,6, 4. P. Jurþenko (Rus.) 6,49/2,8 (6,40/1,4), 5. A. Rotaru (Rum.) 6,47/0,7, 6. D. Derkach (It.)
6,45/1,0, 7. F. Schmelcz (Mać.) 6,35/2,6, 8. M. Kraushofer (Rak.) 6,29/1,9.
Trojskok (12.) 1. Gabriela Petrova (Bul.) 13,91/0,6, 2. Daria Derkach (It.) 13,56/1,5, 3. Maja Bratkiþ
(Slovin.) 13,52/-0,2, 4. H. Aleksandrova (Uk.) 13,46/0,1, 5. J. Borodina (Rus.) 13,45/0,6, 6. I. Vaskovskaja
(BČl.) 13,35/1,1, 7. S. Matule (Lot.) 13,18/-0,1, 8. N. Eckhardt (NČm.) 13,16/0,1.
Koule (12.) 1. Olha Holodnaja (Uk.) 18,11, 2. Shanice Craft 17,29, 3. Lena Urbaniak (obČ NČm.) 16,98, 4.
V. Muzariþ (Chor.) 16,70, 5. P. Guba 16,57, 6. M. Žebrowska 16,38, 7. A. Wloka (všechny Pol.) 16,35, 8. S.
Gambetta (NČm.) 16,21.
Disk (14.) 1. Anna Rüh 61,45, 2. Shanice Craft (obČ NČm.) 58,64, 3. Irina Rodrigues (Por.) 56,80, 4. K.
Pudenz (NČm.) 55,31, 5. H. Anagnostopoúlou (ěec.) 55,05, 6. A. Przybylska (Pol.) 53,86, 7. Jitka Kubelová
53,58 (51,16, 52,12, x, 53,58, x, x), 8. A. Lada (Kypr) 52,57.
Kubelová 4. v Q 54,70 (52,16, 52,80, 54,70).
Kladivo (13.) 1. Sophie Hitchon (VB) 70,72, 2. Barbara Špiler (Sovin.) 69,69, 3. Alexia Sedykh (Fr.)
66,67, 4. F. Fertig (Mać.) 66,28, 5. J. Carjova (Rus.) 66,23, 6. A. Novogrodskaja (BČl.) 66,10, 7. E. Larsson
(Švéd.) 64,88, 8. E. Magni (It.) 62,96.
OštČp (14.) 1. Lina Muze (Lot.) 58,61, 2. Sarah Mayer (NČm.) 55,43, 3. Marija Vuþenoviþ (Srb.) 54,43, 4,
J. Kangas (Fi.) 54,11, 5. D. Schwarz (NČm.) 53,72, 6. S. Utriainen (Fin.) 53,59, 7. Griva (Lot.) 53,23, 8. P.
Pykkinen (Fin.) 51,74.
Irena Šedivá 21. v Q 48,58 (x, 48,58, 44,30), 24. Petra Andrejsková 46,23 (45,00, 46,23, 44,10).
Sedmiboj (13. -14.) 1. Katarina Johnson-Thompson (VB) 6215 (13,48/0,7, 1,84, 11,76, 23,45/0,0, 6,39/0,5, 36,61, 2:15,88), 2. Kira Biesenbach (NČm.) 5946, 3. Anastasija MochĖuk (Uk.) 5898, 4. L. Linnell
(Švéd.) 5888, 5. I. Dadic (Rak.) 5874, 6. C. Schäfer (NČm.) 5809, 7. X. Krizsán (Mać.) 5770, 8. L. Arteil (Fr.)
5703, …17. Alena Galertová 5263 (14,52, 1,66, 11,88, 26,30, 5,48, 39,74, 2:23,96).
20 km chĤze (10.) 1. SvČtlana Vasiljeva (Rus.) 1:30:07, 2. Ljudmyla Oljanovska (Uk.) 1:30:37, 3.
Antonella Palmisano (It.) 1:30:59, 4. N. Serjožkina 1:31:50, 5. N. Okhotnikova (obČ Rus.) 1:33:20, 6. D.
BalkunČc (BČl.) 1:34:52, 7. F. Curiazzi (It.) 1:37:34, 8. I. Pastorino (Fr.) 1:38:04.
4 x 100 m (14.) 1. NČmecko 43,29 (Hollender, Günther, Pinto, Grompe), 2. VB 43,83, 3. Itálie 43,86, 4.
Nizozemsko 44,18, 5. ýR 44.43 (Lucie Domská, Barbora Procházková, Petra Urbánková, Marta Chabrová),
6. Švédsko 44,79, 7. Finsko 44,86.
4 x 400 m (14.) 1. Polsko 3:29,74 (Gorzkowska, Holub, Karczmarczyk, Swiety), 2. Rumunsko 3:30,28, 3.
Francie 3:30,64, 4. Ukrajina 3:31,14, 5. Rusko 3:32,32, Itálie DQ.
EVROPSKÝ FESTIVAL OLYMPIJSKÝCH NADċJÍ
Utrecht, Nizozemsko, 15. - 19. 7.
DOROSTENCI
100 m (15., 2,5) 1. Blecourt Keny (Fr.) 10,75, 2. Del Valle Alba L. D. (Šp.) 10,77, 3. Szabo D. (Mać.) 10,83,
…8. Procházka Jáchym 11,05. (4. v r3 11,06/0,6) - 200 m (19., 2,0) 1. Darahokupec Stanislav (BČl.) 21,85,
2. Procházka Jáchym 22,06 (1. v r1 22,25/2,0), 3. Sillon Ludgi (Fr.) 22,07 – 400 m (17.) 1. Doom Alexander
(Bel.) 47,93, 2. Vedel Benjamin Lobo (Dán.) 48,37, 3. Moraru Zeno (Rum.) 49,09 - 800 m (19.) 1. Mickus
Benediktas (Lit.) 1:55,50, 2. Gheban Madalin Dorian (Rum.) 1:55,53, 3. Loir Pierrick (Fr.) 1:56,21 - 1500 m
(17.) 1. Mischler Baptiste (Fr.) 3:57,38, 2. Crowe William (Ir.) 3:59,08, 3. Usai Riccardo (It.) 4:00,61 - 3000 m
(16.) 1. Borkowski Mateusz (Pol.) 8:28,89, 2. Oti Omer (Tur.) 8:31,28, 3. Bouajaji El Mohamed-Amine (Fr.)
8:31,68, 2000 m pĜ. (15.) 1. Rodriguez Coronado Alexis (Šp.) 5:57,58, 2. Pontier Anthony (Fr.) 6:00,67, 3.
Pasjevin Maksym (Uk.) 6:02,98 - 110 m pĜ. (18., 1,7) 1. Calme Sebastien (Fr.) 13,95, 2. Garrancho Mendez
Juan (Šp.) 14,01, 3. Skalvy Gordon (Rak.) 14,10 - 400 m pĜ. (18.) 1. Coroller Victor (Fr.) 52,85, 2. Hufnagl
Dominik (Rak.) 52,95, 3. Loginov Ivan (Rus.) 53,19, …7. SklenáĜ David 55,19 (4. v r1 55,72) - výška (17.)
1. Lysenko Danil (Rus.) 2,08, 2. Manea Ionut Cristian (Rum.) 2,06, 3. Sajous Titouan (Fr.) 2,02 - tyþ (16.) 1.
Del Cerro Vilalta Noel (Šp.) 4,82, 2. Hausenberg Hans-Christian (Est.) 4,82, 3. Taillandier Antoine (Fr.) 4,77 dálka (19.) 1. Bitan Gabriel (Rum.) 7,41/1,7, 2. Vujeviþ Ivan (Chor.) 7,05/2,4, 3. Levanov Aleksej (Rus.)
7,05/4,9. V QA 8. Navrátil Filip 5,90/1,1 – trojskok (17.) 1. Babajev Nazim (Az.) 15,53/1,6, 2. Pavlov Vitalij
(Rus.) 15,03/1,1, 3. Kedar Martinavarro Alejan (Šp.) 14,73/1,9 - koule (19.) 1. Bukowiecki Konrad (Pol.)
21,41, 2. Toader Andrei Rares (Rum.) 18,53, 3. Fabbri Leonardo (It.) 17,76 - disk (18.) 1. Halasz Bence
15
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
(Mać.) 61,13, 2. Bukowiecki (Pol.) 58,35, 3. Toader (Rum.) 56,49 - kladivo (17.) 1. Halasz Bence (Mać.)
74,63, 2. Piskunov Hlib (Uk.) 69,44, 3. Jarvinen Ville (Fin.) 68,11. Egrt Josef NM - oštČp (18.) 1. Oncel Emin
(Tur.) 68,50, 2. Isokaanta Jyri (Fin.) 66,96, 3. Gailums Patriks (Lot.) 65,73 - 4 x 100 m (19.) 1. Francie 42,33,
2. Itálie 42,66, 3. Nizozemsko 42,67.
DOROSTENKY
100 m (16., 0,5) 1. Andreou Paraskevi (Kypr) 11,76, 2. Jiya Tasa (Niz.) 12,04, 3. Vávrová KateĜina 12,12
(1. v s2 12,05/1,0, 1. v r4 12,03/2,7) - 200 m (19., 1,5) 1. Jiya Tasa (Niz.) 24,10, 2. Ferenczi Melinda (Mać.)
24,11, 3. Mcguckian Roseanna (Ir.) 24,42, 4. Vávrová KateĜina 24,55 (2. v r3 24,81/1,5) - 400 m (17.) 1.
Carti Iyndra-Sareena (Fr.) 54,31, 2. Koba Džojs (Uk.) 54,99, 3. Kirkegaard Anne Sofie Fru (Dán.) 55,39 - 800
m (19.) 1. Shanahan Gretchen Louise (Ir.) 2:08,75, 2. Scheldeman Lotte (Bel.) 2:09,15, 3. Prinsen Danaid
(Niz.) 2:09,77. (KovaĜíková Klára 5. v r1 2:16,81) - 1500 m (17.) 1. Pauškina Jelena (Rus) 4:25,98, 2.
Beaugrand Cassandre (Fr.) 4:27,86, 3. Sirjak Kateryna (Uk.) 4:28,57, …10. Kupková Veronika 4:45,36 3000 m (16.) 1. Ifteni Maria Magdalena (Rum.) 9:41,26, 2. O'flaherty S’obhra Sarah (Ir.) 9:42,47, 3. Tommasi
Francesca (It.) 9:46,96 - 2000 m pĜ. (15.) 1. Toth Lili Anna (Mać.) 6:45,45, 2. Bakker Veerle (Niz.) 6:56,78,
3. Gul Seyma (Tur.) 6:57,56 - 100 m pĜ. (18., 3,2) 1. Valette Laura (Fr.) 13,70, 2. Beaucarne Chloé (Bel.)
13,77, 3. Herman Elvira (BČl.) 13,92 - 400 m pĜ. (18.) 1. Šimonþiþ Aneja (Slovin.) 60,27, 2. Pešková
Michaela (Sloven.) 60,68, 3. Gassama Coralie (Fr.) 60,74 - výška (18.) 1. Borys Paulina (Pol.) 1,79, 2.
Hrubá Michaela 1,79 (4. v QA 1,70), 3. Voronina Sofija (Rus.) 1,77 - tyþ (19.) 1. Moser Angelica (Švýc.)
4,07, 2. Lampela Elina (Fin.) 4,02, 3. Kroselj Leda (Slovin.) 3,82, …9. Pražáková Zuzana 3,50 - dálka (17.)
1. SeleznČva Anastasija (Rus.) 6,11/1,9, 2. Maudens Hanne (Bel.) 6,06/3,5, 3. Božiþ Tina (Slovin.) 6,00/2,1 trojskok (18.) 1. David Yanis Esmeralda (Fr.) 12,92/2,8, 2. Calinina Anastasia (Mol.) 12,80/0,9, 3. Božiþ Tina
(Slovin.) 12,60/3,1, …12. Knoblochová Tereza 11,26/0,1 - koule (18.) 1. Bugakova Alena (Rus.) 19,17, 2.
Rakoþeviþ Kristina (ýer. Hora) 14,82, 3. Konig Benthe (Niz.) 14,85. Zbranková Kristyna 6. v QA 13,50 disk (16.) 1. Rakoþeviþ K. (ýer. Hora) 46,49, 2. Sescu Carla Francesca (Rum.) 46,37, 3. ViĢjugova
Anastasija (Rus.) 45,41 - kladivo (15.) 1. Bacskay Zsofia (Mać.) 68,56, 2. Golda Viktorija (Uk.) 62,28, 3.
Litvinka Maryja (BČl.) 61,82 - oštČp (19.) 1. Tugsuz Eda (Tur.) 56,61, 2. Tarasjuk Hanna (BČl.) 56,46, 3.
Durþáková Natalie 53,90 (1. v QA 52,79) - 4 x 100 m (19.) 1. Irsko 46,55, 2. Ukrajina 46,81, 3. Belgie
46,89.
MISTROVSTVÍ EVROPY JUNIORģ
Rieti, Itálie, 18. - 21. 7.
JUNIOěI
100 m (19., -1,5) 1. Chijindu Ujah (VB) 10,40, 2. Denis Dimitrov (Bul.) 10,46, 3. Robert Polkowski (NČm.)
10,53, 4. ZdenČk Stromšík 10,56, 5. E. Hagberg (Švéd.) 10,68, 6. J. Cox (VB) 10,72, 7. S. Dutamby (Fr.)
10,74, 8. Marek BakaláĜ 10,75.
Stromšík v s1 (-1,5) 2. 10,51, v r6 (1,6) 10,38; BakaláĜ v s2 (-0,9) 3. 10,63, v r3 (0,6) 2. 10,51,
Marcel Kadlec v r1 (0,4) 6. 10,76.
200 m (20., -0,7) 1. Nethanee Mitchell-Blake 20,60, 2. Leon Reid 20,92, 3. Matthew Hudson-Smith
(všichni VB) 20,94, 4. M.Lawler (Ir.) 20,99, 5. E. Desalu (It.) 21,16, 6. M.-M. Zeze (Fr.) 21,22, 7. D. Dimitrov
(Bul.) 21,33, 8. R. Vanderbemden (Bel.) 21,39.
400 m (19.) 1. Pavel Ivaško (Rus.) 45,81, 2. Patryk Dobek (Pol.) 46,15, 3. Thomas Jordier (Fr.) 46,21, 4.
M. Ružiþ (Chor.) 46,84, 5. B. Mandrou (Fr.) 46,97, 6. M. Raoviþ (Srb.) 46,99, 7. R. SmoleĖ (Pol.) 47,02, 8. D.
Peremetov (Rus.) 48,57.
800 m (21.) 1. Patrick Zwicker (NČm.) 1:49,58, 2. Aaron Botterman (Bel.) 1:49,80, 3. Leo Morgana (Fr.)
1:50,04, 4. D. Andújar (Šp.) 1:50,14, 5. N. Franzmair (Rak.) 1:50,42, 6. R. Charles (VB) 1:50,59, 7. G.
Manceaux (Fr.) 1:50:81, 8. S. Migliorati (It.) 1:53,46.
1500 m (20.) 1. Jake Wightman (VB) 3:44,14, 2. Süleyman Bekmezci (Tur.) 3:44,45, 3. Julius Lawnik
(NČm.) 3:45,43, 4. S. Tobin (Ir.) 3:45,73, 5. B.-I. Horodyskyj (Uk.) 3:45,93, 6. N. Bursaþ (Srb.) 3:46,41, 7. R.
Finnegan (Ir.) 3:46,80, 8. M. McLaughlin (VB) 3:46,84.
5000 m (20.) 1. Ali Kaya (Tur.) 13:49,76, 2. Samuele Dini (It.) 14:36,25, 3. Jonathan Davies 14:26,62, 4.
M. Callegari (oba VB) 14:42,54, 5. B. van Nunen (Niz.) 14:43,47, 6. D. Bošnjak (Chor.) 14:43,54, 7. S.
Casteele (Bel.) 14:49,89, 8. E. R. Levisse (Fr.) 14:53,51.
10 000 m (18.) 1. Ali Kaya (Tur.) 28:31,16, 2. Loronzo Dini (It.) 29:31,11, 3. Dino Bosnjak (Chor.)
29:59,07, 4. M. Strelkov (Rus.) 30:58,49, 5. J. Garcia (Šp.) 31:12,70, 6. Áron Tóth (Mać.) 31:34,94, 7. D.
Martinez (Šp.) 31:36,07, 8. A. Jotovski (Bul.) 31:43,71.
3000 m pĜ. (21.) 1. Zak Seddon (VB) 8:45,91, 2. Viktor Bacharjov (Rus.) 8:47,81, 3. Ersin Tekal (Tur.)
8:54,54; 4. P. Reihardt (NČm.) 8:55,64, 5. I. Quazzola (It.) 8:55,65, 6. J. D. Abrahamsen (Dán.) 8:59,58, 7.
O. Zoghlami 8:59,62, 8. H. Habjaoui (Fr.) 9:04,23, …14. Josef Havlíþek 9:24,18.
110 m pĜ. (20., 0,9) 1. Wilhem Belocian (Fr.) 13,18 EJR, 2. Lorenzo Perini (It.) 13,30, 3. Brahian Pena
(Švýc.) 13,31, 4. R. Robillart (Fr.) 13,40, 5. D. Omoregie (VB) 13,49, 6. J. de Bont (Niz.) 13,54, 7. M. Meyer
(Švýc.) 13,84, J. Colomo (Šp.) DNF.
16
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
400 m pĜ. (21.) 1. Timofej ýalyj 49,23, 2. Aleksandr Skorobogatko (oba Rus.) 50.13, 3. Jacob Paul (VB)
50,71, 4. P. Adamczyk 50,89, 5. P. Agafonov (Rus.) 50,98, 6. B. Kiely (Ir.) 51,98, 7. J. Hansser (NČm.) 51,99,
8. L. Vaillant (Fr.) 52,29.
Výška (20.) 1. Tobias Potye (NČm.) 2,20, 2. Andrej Skobejko (BČl.) 2,18, 3. Michail Akimenko (Rus.)
2,18, 4. Á. Gerencsér (Mać.) 2,16, 5. S. Eriksson (Fin.) 2,14, 6. P. Kipra (BČl.) 2.14, 7. P. SawczyĖski (Pol.)
2,14, 8. A. Glebauskas (Lit.) 2,12.
Matyáš Dalecký v Q 13. 2,08 (198/1, 2,03/3, 2,08/1, 2,12/xxx), Petr Pícha v Q 25. 1,98 (1,93/2,
1,98/1, 2,03/xxx).
Tyþ (20.) 1. Eirik Greibrokk Dolve (Nor.) 5,30, 2. Leonid Kobelev (Rus.) a Axel Chapelle (Fr.) 5,25, 4. R.
May (VB) 5,25, 5. D. Ljubuškin (Rus.) 5,20, 6. O. Zernikel (NČm.) 5,15, 7. I. Miranda (Por.) 5,15, 8. L. Wirth
(Rak.) 5,10.
Dálka (19.) 1. Elliot Safo (VB) 7,86/-0,3, 2. Mathias Broothaerts (Bel.) 7,84/-1,0, 3. Guy-Elphège
Anouman (Fr.) 7,60/-0,4, 4. F. Heinle (NČm.) 7,65/0,5, 5. J. Taleus (Švéd.) 7,49/0,0, 6. F. Sayers (NČm.)
7,48/-0,5, 7. B. Gabrielsen (Bel.) 7,44/-0,5, 8. S. Hartmann (NČm.) 7,26/0,0.
JiĜí Sýkora bez výkonu.
Trojskok (21.)1. Levon Aghasjan (Ar.) 16,01/1,4, 2. Kristian Pulli (Fin.) 15,88/-0,1, 3. Vladimir Kozlov
(BČl.) 15,85/-0,1, 4. E. Uwaifo (VB) 15,70/0,5, 5. T. Kaukolahti (Fin.) 15,57/0,6, 6. L. Dallavalle (It.) 15,51/0,7,
7. C. Boboc (Rum.) 15,47/0,4, 8. Tomáš Veszelka (Sloven.) 15,42/0,6.
Koule (6 kg) (18.) 1. Mesud Pezer (Bos. a Her.) 20,44, 2. Filip Mihaljeviþ (Chor.) 20,23, 3. Andrzej Regin
(Pol.) 20,07, 4. D. Krzyžan (Pol.) 19,98, 5. M. Sivonen (Fin.) 19,81, 6. P. Zabinskas Lit.) 19,20, 7. T.
Kööpikkä (Fin.) 18,57, 8. T. Rakovszky (Mać.) 18,46.
Disk (1,75 kg) (21.) 1. Róbert Szikszai (Mać.) 64,75, 2. Nicholas Percy (VB) 62,04, 3. Aleksandr
Dobrenshkij (Rus.) 61,54, 4. M. Pezer (Bos. a Her.) 60,83, 5. D. Poška (Lit.) 59,96, 6. A. Chućakov (Rus.)
57,66, 7. G. P. Ragonesi (It. 56,98, 8. M. Klaus (NČm.) 56,86.
Kladivo (6 kg) (19.) 1. Valerij Pronkin (Rus.) 78,34, 2. Bence Pásztor (Mać.) 77,35, 3. Marco Bortolato
(It.) 73,43, 4. S. Lang (NČm.) 72,81, 5. Ö. Baltaci (Tur.) 72,66, 6. M. Anastasákis (ěec.) 72,44, 7. H. Ö.
Jónsson (Is.) 71,85, 8. M. Kokkonen (Fin.) 71,66.
OštČp (20.) 1. Julian Weber (NČm.) 79,68, 2. Maksym Bohdan (Uk.) 78,77, 3. German Komarov (Rus.)
73,95, 4. K. Oleszczuk (Pol.) 73,24, 5. T. Kuusela (Fin.) 73,06, 6. N. Rivasz-Tóth (Mać.) 72.41, 7. J.
Karvinen (Fin.) 71,40, 8. L. Wieland (Švýc.) 69,68.
Desetiboj (20.- 21.) 1. Jevgenij Lichanov (Rus.) 7975 (10,94/1,3, 7,54/1,3, 15,36, 2,13, 50,20, 14,23/-0,3,
38,82, 4,70, 51,17, 4:38,25), 2. Aleksej ýerkasov (Rus.) 7790, 3. Tim Nowak (NČm.) 7778, 4. J. Öiglane
(Est.) 7604, 5. F. Ekholm (Švéd.) 7573, 6. A. Martin 7556, 7. F. Samuelson 7542, 8. T. ýerĖavskij (Est.)
7356.
10 000 m chĤze (20.) 1. Pavel Paršin (Rus.) 41:01,55, 2. Vito Minei (It.) 41:08,76, 3. Alvaro Martín (Šp.)
41:13,95, 4. N. Markov 41:50,88, 5. M. Tur (Šp.) 41:51,24, 6. F. Fortunato (It.) 42:23,99, 7. J. Higgins (VB)
42:25,06, 8. A. Turkau (BČl.) 42:28,29.
4 x 100 (21.) 1. Polsko 39,80, 2. NČmecko 39,96, 3. Itálie 40,00, 4. Francie 40,07, 5. VB 40,09, 6.
Švýcarsko 40,26, 7. ŠpanČlsko 40,89, 8. Portugalsko 40,94.
ýR v r1 DNF (M. BakaláĜ, M. Kadlec, J. ěezníþek, Z. Stromšík).
4 x 400 m (21.) 1. Rusko 3:04,87, 2. Polsko 3:05,07, 3. VB 3:05,14, 4. Francie 3:05,41, 5. NČmecko
3:06,40, 6. Maćarsko 3:10,77, 7. Itálie 3:11,44, 8. Turecko 3:13,93.
JUNIORKY
100 m (19., -1,0) 1. Stella Akakpo (Fr.) 11,52, 2. Sophie Papps (VB) 11,72, 3. KLÁRA SEIDLOVÁ 11,88,
4. P. Healy (Ir.) 11,96, 5. M. Thureson (Fin.) 12,02, 6. S. Corbucci (It.) 12,05, 7. A. Drazek (NČm.) 12,05, 8.
P. Andreou (Kypr) 12,15.
Seidlová v s1 2. 11,91, v r2 3. 11,68, Veronika Paliþková v s1 8. 12,13, v r4 3. 11,90, Martina
ýernochová v s2 6. 12,17, v r3 3. 11,80.
200 m (20., -2,2) 1. Dina Asher-Smith 23,29, 2. Desiree Henry (obČ VB) 23,56, 3. Tessa van Schagen
(Niz.) 23,65, 4. A.-L. Freese (NČm.) 23,67, 5. B. Ntiamoah (Fr.) 23,97, 6. Klára Seidlová 24,16, 7. J. Grillet
(Bel.) 24,26, 8. S. Atcho (Švýc.) 24,36.
Seidlová v r2 3. 23,92.
400 m (19.) 1. Patrycja Wyciszkiewicz (Pol.) 51,56, 2. Bianca Razor (Rum.) 51,82, 3, JekatČrina Renžina
(Rus.) 52,27, 4. G. Latiševa-ýudare (Lot.) 52,76, 5. C. Azevedo (Por.) 52,89, 6. J. Glotova (Rus.) 53,35, 7. L.
Müller (NČm.) 53,40, 8. M. Morauskaite (Lit.) 54,76.
800 m (20.) 1. Anita Henriksdóttir (Is.) 2:01,14, 2. Olena Sidorska (Uk.) 2:01,46, 3. Christina Hering
(NČm.) 2:03,11, 4. A. Crossey (Ir.) 2:03,93, 5. K. Trost (NČm.) 2:04,34, 6. V. Vasiljeva (Rus.) 2:04,54, 7. Ch.
Gess (NČm.) 2:04,90, 8. S. Cleiring-Buttner (Ir.) 2:06,23.
1500 m (21.) 1. Natalija Pryšþepa (Uk.) 4:18,51, 2. Sofia Ennaoui (Pol.) 4:20,20, 3. Aurora Dybedokken
(Nor.) 4:21,27, 4. A. Arik (Tur.) 4:22,57, 5. N. Soltan (Uk.) 4:22,96, 6. J. Geyer-Carles (Fr.) 4:23,50, 7. L.
Simiuc (Rum.) 4:23,69, 8. C. Espejo (Šp.) 4:25,51.
17
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
3000 m (20.) 1. Emelia Gorecka (VB) 9:12,53, 2. Emine Hatun Tuna (Tur.) 9:25,83, 3. Anna Petrova
(Rus.) 9:30,00, 4. L. Carton (Bel.) 9:34,09, 5. A. Stefani (It.) 9:38,53, 6. A. Sjöström (Švéd.) 9:42,05, 7. S.
Pitoúli (ěec.) 9:43,83, 8. K. Kószás (Mać.) 9:55,61.
5000 m (21.) 1. Jip Vastenberg (Niz.) 16:03,31, 2. Oona Kettunen (Fin.) 16:03,79, 3. Jelena Kudaškina
(Rus.) 16:08,12, 4. R. Weston (VB) 16:09,90, 5. E. H. Tuna (Tur.) 16:29,99, 6. M. Rehberg (NČm.) 16:32,28,
7. S. Collins (Ir.) 16:33,54, 8. A. Clay (VB) 16:41,04.
3000 m pĜ. (20.) 1. Oona Kettunen (Fin.) 9:45,51, 2. Maruša Mismaš (Slovin.) 9:51,15, 3. Maya Rehberg
(NČm.) 10:00,04, 4. M. Larsson (Švéd.) 10:12,83, 5. A.-E. Neale (VB) 10:19,32, 6. H. Martenson (Nor.)
10:29,14, 7. V. Kaljužna (Uk.) 10:29,41, 8. N. Fjodorova (Rus.) 10:31,53, 9. Anežka Drahotová 10:31,92.
Drahotová v r2 3. 10:20,17.
100 m pĜ. (20., 1,3) 1. Noemi Zbären (Švýc.) 13,17, 2. Sarah Lavin (Ir.) 13,34, 3. Heloise Kane 13,36, 4.
A. Sene (obČ Fr.) 13,48, 5. R. Hurske (Fin.) 13,53, 6. T. Errandonea (Šp.) 13,78, 7. M. Zapalska (Pol.) 13,85,
F Hofmann (NČm.) DQ.
Lucie Koudelová v r2 5. 13,95.
400 m pĜ. (21.) 1. Hayley McLean (VB) 57,26, 2. Joan Medjid (Fr.) 57,34, 3. Stine Troest (Dán.) 57,41, 4.
J. V. Svortevik (Nor.) 57.60, 5. S. Richards (VB) 58,33, 6. Ch. Salterberg 58,40, 7. K. Pahlitzch (obČ NČm.)
59,16, 8. E. Trošt (Slovin.) 59,33.
Karolína Hlavatá v r2 5. 61,47, Denisa Vondrášková v r3 5. 61,03.
Výška (21.) 1. KatČryna Tabašnyk (Uk.) 1,90, 2. Aleksandra Jaryškina (Rus.) 1,88, 3. Iryna Herašþenko
(Uk.) 1,84, 4. D. Delophont (Fr.) 1,81, 5. L. Kallenou (Kypr) a T. Goúsin (ěec.) 1,81, 7. L. D. Grozav (Rum.)
1,81, 8. A. Rydz (Pol.) 1,81.
Nikola Strachová v Q 1,70 (1,65/1, 1,70/2, 1,75/xxx).
Tyþ (21.) 1. Alena Lutkovskaja (Rus.) 4,30, 2. Femke Pluin (Niz.) 4,25, 3. Sonia Malavisi (It.) 4,20, 4. N.
Guillon-Romarin (Fr.) 4,15, 5. R. Bruni (It.) 4,15, 6. R. Koll (Est.) 4,05, 7. L. Bryan (VB) 4,05, 8. C. Amat (Šp.)
3,95, …11. Rebeka Šilhanová 3,80 (3,80/2, 3,95/xxx).
Šilhanová v Q 4.= 4,00 (3,65/1, 3,80/1, 3,90/1, 4,00/1).
Dálka (21.) 1. Malaika Mlhambo (NČm.) 6,70/0,9, 2. Jazmin Sawyers (VB) 6,63/0,5, 3. Maryna Bech (Uk.)
6,44/-0,3, 4. M. Luzolo (NČm.) 6,27/0,1, 5. T. Carvalho (Por.) 6,16/0,8, 6. E. Malmberg (Švéd.) 6,15/0,6, 7. J.
Petrokaite (Lit.) 6,13/0,9, 8. O. Cestonaro (It.) 6,07/0,5.
Anna Švecová v Q NM.
Trojskok (19.) 1. Ottavio Cestonaro (It.) 13,41/-0,5, 2. Elena Andreea Panturoiu (Rum.) 13,36/-0,6, 3.
Ana Peleteiro (Šp.) 13,29/-0,1, 4. F. Marincu (Rum.) 13,23/-1,4, 5. D. Nidbajkina (Rus.) 13,17/2,0, 6.
JekatČrina Sarijeva (Az.) 13,13/1,4, 7. L. Johnson (Švéd.) 13,06/1,1, 8. V. Bovanko (Uk.) 12,90/1,3.
Koule (20.) 1. Emel Dereli (Tur.) 18,04, 2. Sophie McKinna (VB) 17,09, 3. Katlin Piirimäe (Est.) 16,80, 4.
B. Toimil (Šp.) 15,82, 5. F. Roos (Švéd.) 15,82, 6. M. Dossow (NČm.) 14,79, 7. M. Cantarella (It.) 14,63, 8. C.
L. Roning (Nor.) 14,61.
Disk (19.) 1. Natalija Širobokova (Rus.) 54,21, 2. Karolina Makul (Pol.) 53,25, 3. TeĢana Jurjeva (Uk.)
53,15, 4. I. Zarankaité (Lit.) 50,37, 5. B. Toimil 50,15, 6. J. Kintana (obČ Šp.) 49,17, 7. S. Duquemin (VB)
48,95, 8. M. A. Basile (It.) 48,45.
Kladivo (20.) 1. Hanna Zinþuk (BČl.) 65,44, 2. Réka Gyurátz 65,01, 3. Beatrix Banga (obČ Mać.) 63,89,
4. M. Kopron (Pol.) 63,13, 5. A. Šamotina (Uk.) 62,22, 6. N. Šatybelko (BČl.) 60,59, 7. I. Korosídou (ěec.)
60,49, 8. H. Völgyi (Mać.) 60,42.
OštČp (21.) 1. Sofi Flinck (Švéd.) 57,91, 2. Christin Hussing (NČm.) 57,90, 3. Sara Kolak (Chor.) 57,79,
4. M. B. Jensen (Nor.) 52,71, 5. A. Moreno (Šp.) 52,70, 6. M. Safonova (Rus.) 52,46, 7. T. Fetiskina (Uk.)
52,17, 8. M. Witek (Pol.) 51,29.
Sedmiboj (18.-19.) 1. Nafissatou Thiam (Bel.) 6298 (13,87/1,2, 11,89, 14,26, 25,15/-0,6, 6,37/0,1, 46,94,
2:24,89), 2. Sofia Linde (Švéd.) 6081, 3. Marjolein Lindemans (Bel.) 5831, 4. N. Visser (Niz.) 5774, 5. L.
Mokrášová (Sloven.) 5649, 6. A. S. Gudmundsdóttir (Is.) 53,83, 7. L. Muller (Niz.) 5366, 8. F. Nasella (It.)
5323.
10 000 m chĤze (18.) 1. ANEŽKA DRAHOTOVÁ 44:15,87, 2. Oksana Goljatkina (Rus.) 44:21,03, 3.
ELIŠKA DRAHOTOVÁ 44:45,27, 4. N. LeontČva (Rus.) 45:23,95, 5. L. García-Cano (Šp.) 47:17,74, 6. A.
Clemente (It.) 47:53,13, 7. G. Vaiciukeviþiuté (Lit.) 48:02,43, 8. N. Rodkina (BČl.) 48:19,13.
4 x 100 m (21.) 1. VB 43,81, 2. Francie 44,00, 3. Nizozemsko 44,22, 4. Belgie 44,73, 5. Švýcarsko 45,33,
6. Itálie 45,34, 7. Finsko 47,18, NČmecko DNF.
ýR v r2 DNF (V. Paliþková, K. Hlavatá, K. Seidlová, M. ýernochová).
4 x 400 m (21.) 1. Polsko 3:32,63, 2. Rusko 3:33,36, 3. NČmecko 3:33,40, 4. Ukrajina 3:36,31, 5. Itálie
3:37,61, 6. Rumunsko 3:38,57, 7. Francie 3:40,21, 8. ýR 3:43,36 (H. Jiranová, K. Hlavatá, P. Janeþková, Z.
Seidlová).
18
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
MISTROVSTVÍ SVċTA
Moskva (Rusko), 10. - 18. 8.
MUŽI
100 m (11., -0,3) 1. Usain Bolt (Jam.) 9,77, 2. Justin Gatlin (USA) 9,85, 3. Nesta Carter 9,95, 4. Kemar
Bailey-Cole 9,98, 5. Nickel Ashmeade (všichni Jam.) 9,98, 6. Mike Rodgers (USA) 10,04, 7. Christophe
Lemaitre (Fr.) 10,06, 8. James Dasaolu (VB) 10,21.
200 m (17., 0,0) 1. Usain Bolt 19,66, 2. Warren Weir (oba Jam.) 19,79, 3. Curtis Mitchell (USA) 20,04, 4.
Nickel Ashmeade (Jam.) 20,05, 5. Adam Gemili (VB) 20,08, 6. Anaso Jobodwana (JAR) 20,14, 7. Churandy
Martina (Niz.) 20,35, 8. Jaysuma Saidy Ndure (Nor.) 20,37.
400 m (13.) 1. LaShawn Merritt 43,74, 2. Tony McQuay (oba USA) 44,40, 3. Luguelín Santos (Dom rep.)
44,52, 4. Jonathan Borlée (Bel.) 44,54, 5. Pavel Maslák 44,91, 6. Youssef Al-Masrahi (Saud. Ar.) 44,97, 7.
Kirani James (Gren.) 44,99, 8. Anderson Henriques (Br.) 45,03.
Maslák 3. v h3 45,44 a 3. v s3 44,84.
800 m (13.) 1. Mohammed Aman (Et.) 1:43,31, 2. Nick Symmonds (USA) 1:43,55, 3. Ayanleh Souleiman
(Džib.) 1:43,76, 4. Marcin Lewandowski (Pol.) 1:44,08, 5. Andrew Osagie (VB) 1:44,36, 6. Duane Solomon
(USA) 1:44,42, 7. Pierre-Ambroise Bosse (Fr.) 1:44,79, 8. Abdulaziz Mohammed (Saud Ar.) 1:46,57.
Kubista 4. v h6 1:47,66.
1500 m (17.) 1. Asbel Kiprop (KeĖa) 3:36,28, 2. Matt Centrowitz (USA) 3:36,78, 3. Johan Cronje (JAR)
3:36,83, 4. Nixon Chepseba (KeĖa) 3:36,87, 5. Homiyu Tesfaye (NČm.) 3:37,03, 6. Silas Kiplagat (KeĖa)
3:37,11, 7. Mekonnen Gebremedhin (Et.) 3:37,21, 8. Henrik Ingebrigtsen (Nor.) 3:37,52.
5000 m (16.) 1. Mo Farah (VB) 13:26,98, 2. Hagos Gebrihiwet (Et.) 13:27,26, 3. Isiah Koech 13:27,26, 4.
Thomas Longosiwa 13:27,67, 5. Edwin Soi (všichni KeĖa) 13:29,01, 6. Bernard Lagat (USA) 13:29,24, 7.
Muktar Edris (Et.) 13:29,56, 8. Galen Rupp (USA)
13:29,87.
10 000 m (10.) 1. Mo Farah (VB) 27:21,71, 2. Ibrahim Jeylan (Et.) 27:22,23, 3. Paul Tanui (KeĖa)
27:22,61, 4. Galen Rupp (USA) 27:24,39, 5. Abera Kuma (Et.) 27:25,27, 6. Bedan Karoki 27:27,17, 7.
Kenneth Kipkemoi (oba KeĖa) 27:28,50, 8. Nguse Amsolom (Er.) 27:29,21.
Marathon (17.) 1. Stephen Kiprotich (Ugan.) 2:09:51, 2. Lelisa Desisa 2:10:12, 3. Tadese Tola 2:10:23,
4. Tsegay Kebede (všichni Et.) 2:10:47, 5. Kentaro Nakamoto (Jap.) 2:10:50, 6. Solonei da Silva 2:11:40, 7.
Paulo Paula (oba (Br.) 2:11:40, 8. Yemane Tsegay (Et.) 2:11:43, 9. Peter Kimeli Some (KeĖa) 2:11:47, 10.
Jackson Kiprop (Ugan.) 2:12:12.
3000 m pĜ. (15.) 1. Ezekiel Kemboi 8:06,01, 2. Conseslus Kipruto (oba KeĖa) 8:06,37, 3. Mahiedine
Mekhissi Bennabad (Fr.) 8:07,86, 4. Paul Kipsiele Koech (KeĖa) 8:08,62, 5. Evan Jager (USA) 8:08,67, 6.
Matthew Hughes (Kan.) 8:11,64, 7. Abel Mutai (KeĖa) 8:17,04, 8. Yoann Kowal (Fr.) 8:17,41.
110 m pĜ. (12., 0,3) 1. David Oliver 13,00, 2. Ryan Wilson (oba USA) 13,13, 3. SergČj Šubenkov (Rus.)
13,24, 4. Jason Richardson (USA) 13,27, 5. William Sharman (VB) 13,30, 6. Aries Merritt (USA) 13,31, 7.
Thomas Martinot-Lagarde (Fr.) 13,42, 8. Andrew Riley (Jam.) 13,51.
Mazáþ 7. v h1 13,52.
400 m pĜ. (15.) 1. Jehue Gordon (Tr.) 47,69, 2. Michael Tinsley (USA) 47,70, 3. Emir Bekriþ (Srb.) 48,05,
4. Omar Cisneros (Kuba) 48,12, 5. Félix Sánchez (Dom. rep.) 48,22, 6. Javier Culson (Portor.) 48,38, 7.
Mamadou Kasse Hanne (Sen.) 48,68, 8. Kerron Clement (USA) 49,08.
Výška (15.) 1. Bohdan Bondarenko (Uk.) 2,41 (2,29/1, 2,35/1, 2,41/2, 2,46/xxx), 2. Mutaz Essa Barshim
(Katar) 2,38, 3. Derek Drouin (Kan.) 2,38, 4. Ivan Uchov (Rus.) 2,35, 5. Erik Kynard (USA) 2,32, 6. Donald
Thomas (Bah.) 2,32, 7. Aleksandr Šustov (Rus.) 2,32, 8. Robbie Grabarz (VB) 2,29.
Bába v Q 14= 2,26.
Tyþ (12.) 1. Raphaël Holzdeppe (NČm.) 5,89 (5,65/1, 5,82/1, 5,89/1, 5,96/xxx), 2. Renaud Lavillenie (Fr.)
5,89
(5,65/2, 5,82/2, 5,89/3, 5,96/xxx), 3. Björn Otto (NČm.) 5,82, 4. Brad Walker (USA) 5,82, 5. Maite Mohr
(NČm.) 5,82, 6. Seito Yamamoto (Jap.) 5,75, 7. Jan Kudliþka 5,75 (5,50/3, 5,65/2, 5,75/3, 5,82/xxx), 8.
SergČj Kuþerjanu (Rus.) 5,65.
Kudliþka v Q 5,65, Balner v Q bez výkonu.
Dálka (16.) 1. Aleksandr Menkov (Rus.) 8,56/0,2 (8,14, 7,96, 8,52/0,2, 8,43/0,5, 8,56 x), 2. Ignisious
Gaisah (Niz.) 8,29/0,4, 3. Luis Rivera (Mex.) 8,27/0,6, 4. Eusebio Cáceres (Šp.) 8,26/0,8, 5. Mauro da Silva
(Br.) 8,24/0,6, 6. Christian Reif (NČm.) 8,22/0,1, 7. Khotso Mokoena (JAR) 8,10/0,4, 8. Damar Forbes (Jam.)
8,02/0,1.
Trojskok (18.) 1. Teddy Tamgho (Fr.) 18,04/0,3 (17,65/-1,5, x, x, 17,68/0,2, x, 18,04), 2. Pedro Pablo
Pichardo (Kuba) 17,68/-0,1, 3. Will Claye 17,52/0,5, 4. Christian Taylor (oba USA) 17,20/0,4, 5. Aleksej
Fjodorov (Rus.) 16,90/0,4, 6. Marian Oprea (Rum.) 16,82/-0,9, 7. Gaëtan Saku Bafuanga (Fr.) 16,79/-0,3, 8.
Fabrizio Schembri (It.) 16,74/0,2.
Koule (16.) 1. David Storl (NČm.) 21,73 (21,19, 21,24, x, 21,73, x, x), 2. Ryan Whiting (USA) 21,57, 3.
Dylan Armstrong (Kan.) 21,34, 4. Reese Hoffa (USA) 21,12, 5. Ladislav Prášil 20,98 (20,60, 20,98, 20,89,
20,76, 20,83, 20,93), 6. Tomasz Majewski (Pol.) 20,98, 7. Germán Lauro (Ar.) 20,40, 8. Georgi Ivanov (Bul.)
20,39, …11. Antonín Žalský 19,54, 12. Marin Stašek 19,10.
19
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
V Q Prášil 20,90, Stašek 20,04, Žalský 19,76.
Disk (13.) 1. Robert Harting (NČm.) 69,11 (62,16, 68,13, x, 69,11, - 69,08), 2. Piotr Malachowski (Pol.)
68,36, 3. Gerd Kanter (Est.) 65,19, 4. Martin Wierig (NČm.) 65,02, 5. Victor Hogan (JAR) 64,35, 6. Robert
Urbanek (Pol.) 64,32, 7. Vikas Gowda (Indie) 64,03, 8. Viktor ButČnko (Rus.) 63,38.
Kladivo (12.) 1. Pawel Fajdek (Pol.) 81,97 (81,97, 80,92, x, 78,41, x, 79,57), 2. Krisztián Pars (Mać.)
80,30, 3. LUKÁŠ MELICH 79,36 (70,66, 77,11, 79,36, 76,88, x, 75,52), 4. Primož Kozmus (Slovin.) 79,22,
5. Dilšod Nazarov (Tád.) 78,31, 6. Koji Murofushi (Jap.) 78,03, 7. Nicola Vizzoni (It.) 77,61, 8. Marcel
Lomnický (Sloven.) 77,57.
V Q Melich 78,52.
OštČp (17.) 1. VITċZSLAV VESELÝ 87,17 (87,17, 78,80, 81,21, 83,80, x, -), 2. Tero Pitkämäki (Fin.)
87,07, 3. Dmitrij Tarabin (Rus.) 86,23, 4. Julius Yego (KeĖa) 85,40, 5. Roman Avramenko (Uk.) 82,05, 6.
Antti Ruuskanen (Fin.) 81,44, 7. Andreas Thorkildsen (Nor.) 81,06, 8. Abdelrahman El Sayed (Eg.) 80,94.
V Q Veselý 81,51.
Desetiboj (10.- 11.)1. Ashton Eaton (USA) 8809 (10,35/-0,5, 7,73/0,3, 14,39, 1,93, 46,02, 13,72/0,4, 45,00,
5,20, 64,83, 4:29,80), 2. Michael Schrader (NČm.) 8670, 3. Damian Warner (Kan.) 8512, 4. Kevin Mayer
(Fr.) 8446, 5. Eelco Sintnicolaas (Niz.) 8391, 6. Carlos Chinin (Br.) 8388, 7. Rico Freimuth (NČm.) 8382, 8.
Ilja ŠkureĖov (Rus.) 8370, 9. Willem Coertzen (JAR) 8343, 10. Leonel Suárez CUB 8317.
4 x 100 m (18.) 1. Jamajka 37,36 (Carter, Bailey-Cole, Ashmeade, Bolt), 2. USA 37,66, 3. Kanada 37,92, 4.
NČmecko 38,04, 5. Nizozemsko 38,37, 6. Japonsko 38,39, 7. Trinidad 38,57, VB DQ (37,80).
4 x 400 m (16.) 1. USA 2:58,71 (Verberg 45,0, McQuay 44,1, Hall 44,87, L. Merritt 44,77), 2. Jamajka
2:59,88, 3. Rusko 2:59,90, 4. VB 3:00,88, 5. Belgie 3:01,62, 6. Trinidad 3:01,74, 7. Brazílie 3:02,19, 8.
Austrálie 3:02,26.
V r3 7, ýR 3:04,54 (NČmeþek 46,6, Maslák 44,3, Lichý 46,87, TesaĜ 46,75).
20 km chĤze (11.) 1. Aleksandr Ivanov (Rus.) 1:20:58, 2. Chen Ding (ýína) 1:21:09, 3. Miguel Angel
López (Šp.) 1:21:21, 4. Joao Vieira (Por.) 1:22:05, 5. Denis Strelkov (Rus.) 1:22:06, 6. Takumi Saito (Jap.)
1:22:09, 7. Ruslan Dmytrenko (Uk.) 1:22:14, 8. Inaki Gómez (Kan.) 1:22:21, 9. Christopher Linke (NČm.)
1:22:36, 10. Kim Hyun-sub (Kor.) 1:22:50.
50 km chĤze (14.) 1. Robert Heffernan (Ir.) 3:37,56, 2, Michail Ryžov (Rus.) 3:38:58, 3. Jared Tallent
(Aus.) 3:40:03, 4. Igor Hlavan (Uk.) 3:40:39, 5. Matej Tóth (Sloven.) 3:41:07, 6. Grzegorz Sudol (Pol.)
3:41:20, 7. Ivan Noskov (Rus.) 3:41:36, 8. Lukasz Nowak (Pol.) 3:43:38, 9. Takayuki Tanii (Jap.) 3:44:26, 10.
Yohann Diniz (Fr.) 3:45:18.
ŽENY
100 m (12., -0,3) 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam.) 10,71, 2. Murielle Ahouré (Pob. sl.) 10,93, 3.
Carmelita Jeter 10,94, 4. English Gardner (obČ USA) 10,97, 5. Kerron Stewart (Jam.) 10,97, 6. Blessing
Okagbare (Nig.) 11,06, 7. Alexandria Anderson 11,10, 8. Octavious Freeman (obČ USA) 11,16.
V r1 (-0.3) 6. ýechová 11,67.
200 m (16., -0,3) 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam.) 22,17, 2. Murielle Ahouré (Pob. sl.) 22,32, 3.
Blessing Okagbare (Nig.) 22,32, 4. Shaunae Miller (Bah.) 22,74, 5. Jeneba Tarmoh 22,78, 6. Charonda
Williams (obČ USA) 22,81, 7. Marija RČmeĖ (Uk.) 22,84, Allyson Felix (USA) DNF.
400 m (12.) 1. Christine Ohuruogu (VB) 49,41, 2. Amantle Montsho (Bot.) 49,41, 3. Antonina
Krivošapka (Rus.) 49,78, 4. Stephanie McPherson (Jam.) 49,99, 5. Natasha Hastings 50,30, 6. Francena
McCorory (obČ USA) 50,68, 7. Ksenija Ryžova (Rus.) 50,98, 8. Novlene Williams-Mills (Jam.) 51,49.
800 m (18.)1. Eunice Sum (KeĖa) 1:57,38, 2. Marija Savinova (Rus.) 1:57,80, 3. Brenda Martinez
1:57,91, 4. Alysia Montano (obČ USA) 1:57,95, 5. JekatČrina Poistogova (Rus.) 1:58,05, 6. Ajee Wilson
(USA) 1:58,21, 7. Natalija Lupu (Uk.) 1:59,79, 8. Lenka Masná 2:00,59.
Masná v h3 5. 2:00,31, v s1 5. 1:59,56.
1500 m (15.) 1. Abeba Aregawi (Švéd.) 4:02,67, 2. Jennifer Simpson (USA) 4:02,99, 3. Hellen Obiri
(KeĖa) 4:03,86, 4. Hannah England (VB) 4:04,98, 5. Faith Kipyegon (KeĖa) 4:05,08, 6. JekatČrina Šarmina
(Rus.) 4:05,49, 7. Zoe Buckman (Aus.) 4:05,77, 8. Genzebe Dibaba (Et.) 4:05,99.
5000 m (17.) 1. Meseret Defar (Et.) 14:50,19, 2. Mercy Cherono (KeĖa) 14:51,22, 3. Almaz Ayana (Et.)
14:51,33, 4. Viola Kibiwot (KeĖa) 15:01,67, 5. Buze Diriba (Et.) 15:05,38, 6. Molly Huddle 15:05,73, 7.
Shannon Rowbury (obČ USA) 15:06,10, 8. Susan Kuijken (Niz.) 15:14,70.
10 000 m (11.) 1. Tirunesh Dibaba (Et.) 30:43,35, 2. Gladys Cherono (KeĖa) 30:45,17, 3. Belaynesh
Oljira (Et.) 30:46,98, 4. Emily Chebet (KeĖa) 30:47,02, 5. Hitomi Niiya (Jap.) 30:56,70, 6. Shitaye Eshete
(Bahr.) 31:13,79, 7. Sally Chepyego (KeĖa) 31:22,11, 8. Shalane Flanagan (USA) 31:34,83.
Maraton (10.) 1. Edna Kiplagat (KeĖa) 2:25:44, 2. Valeria Straneo (It.) 2:25:58, 3. Kayoko Fukushi
2:27:45, 4. Ryoko Kizaki (obČ Jap.) 2:31:28, 5. Alessandra Aguilar (Šp.) 2:32:38, 6. Emma Quaglia (It.)
2:34:16, 7. Madai Pérez (Mex.) 2:34:23, 8. Kim Hye-gyong (KLDR) 2:35:49, 9. Deena Kastor (USA) 2:36:12,
10. Susan Partridge (VB) 2:36:24.
3000 m pĜ. (13.) 1. Milcah Chemos Cheywa 9:11,65, 2. Lydia Chepkurui (obČ KeĖa) 9:12,55, 3. Sofia
Assefa 9:12,84, 4. Hiwot Ayalew 9:15,25, 5. Etenesh Diro (všechny Et.) 9:16.97, 6. Hyvin Jepkemoi (KeĖa)
9:22,05, 7. Valentyna Žudina (Uk.) 9:33,73, 8. Antje Möldner-Schmidt (NČm.) 9:34,06.
20
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
100 m. pĜ. (17., -0,6) 1. Brianna Rollins (USA) 12,44, 2. Sally Pearson (Aus.) 12,50, 3. Tiffany Porter
(VB) 12,55, 4. Dawn Harper-Nelson 12,59, 5. Queen Harrison (obČ USA) 12,73, 6. Angela Whyte (Kan.)
12,78, 7. Cindy Billaud (Fr.) 12,84, 8. Julija Kondakova (Rus.) 12,86.
V r1 (-0,5) 5. Škrobáková 13,24.
400 m pĜ. (15.) 1. ZUZANA HEJNOVÁ 52,83, 2. Dalilah Muhammad 54,09, 3. Lashinda Demus (obČ
USA) 54,27, 4. Anna Titimec (Uk.) 54,72, 5. Eilidh Child (VB) 54,86, 6. Anna Jarošþuk (Uk.) 55,01, 7. Perri
Shakes-Drayton (VB) 56,25, 8. Nikiesha Wilson (Jam.) 57,34.
Hejnová v r2 1. 55,25, v s1 1. 53,52, Denisa Rosolová v h1 1. 55,44, v s2 4. 55,14.
Výška (17.) 1. SvČtlana Školina (Rus.) 2,03 (1,89/1, 1,93/2, 1,97/1, 2,00/1, 2,03/1, 2,05/xx-), 2. Brigetta
Barrett (USA) 2,00, 3.= Anna ýiþerova (Rus.) a Ruth Beitia (Šp.) 1,97, 5. Emma Green Tregaro (Švéd.)
1,97, 6. Justyna Kasprzycka 1,97, 7.= Kamila Stepaniuk (obČ Pol.) a Alessia Trost (It.) 1,93.
Tyþ (13.) 1. Jelena Isinbajeva (Rus.) 4,89 (4,65/2, 4,75/1, 4,82/2, 4,89/1, 5,07/xxx), 2. Jennifer Suhr (USA)
4,82, 3. Yarisley Silva (Kuba) 4,82, 4. Silke Spiegelburg (NČm.) 4,75, 5.= Anastasija Savþenko (Rus.) a
Fabiana Murer (Br.) 4,65, 7. Angelina Žuk-Krasnova (Rus.) 4,65, 8.= Lisa Ryzih (NČm.) a JiĜina Svobodová
4,55.
V Q Svobodová 4,55.
Dálka (11.) 1. Brittney Reese (USA) 7,01/0,2 (6,50, 7,01, x, x, 6,95/0,2, x), 2. Blessing Okagbare (Nig.)
6,99/0,2, 3. Ivana Španoviþ (Srb.) 6,82/0,1, 4. Olga Sudarova (BČl.) 6,82/-0,1, 5. Olga Kuþerenko (Rus.)
6,81/0,1, 6. Shara Proctor (VB) 6,79/0,4, 7. Darja Klišina (Rus.) 6,76/-0,1, 8. Tori Polk (USA) 6,73/0,2.
V Q 26. Jana Korešová 6,18/-0,1.
Trojskok (15.) 1. Caterine Ibargüen (Kol.) 14,85/0,2, (x, 14,85, 14,69/0,6, 14,83/0,3, x, x), 2. JekatČrina
KonČva (Rus.) 14,81/0,9, 3. Olga Saladuha (Uk.) 14,65/0,9, 4. Kimberly Williams (Jam.) 14,62/0,6, 5.
Mabel Gay (Kuba) 14,45/1,2, 6. Hanna Knyazyeva-Minenko (Iz.) 14,33/0,1, 7. Anna Pjatych 14,29/0,5, 8.
Irina GumeĖuk (obČ Rus.) 14,15/0,8.
Koule (12.) 1. Valerie Adams (NZ) 20,88 (20,61, 20,46, 20,88, x, 20,76, 20,32), 2. Christina Schwanitz
(NČm.) 20,41, 3. Gong Lijiao (ýína) 19,97, 4. Michelle Carter (USA) 19,94, 5. Jevgenija Kolodko (Rus.)
19,81, 6. Li Ling (ýína) 18,39, 7. Irina Tarasova (Rus.) 18,37, 8. Tia Brooks (USA) 18,09.
Disk (11.) 1. Sandra Perkoviþ (Chor.) 67,99 (67,52, 67,99, x, 67,80, x, x), 2. Mélina Robert-Michon (Fr.)
66,28, 3. Yarelys Barrios (Kuba) 64,96, 4. Nadine Müller (NČm.) 64,47, 5. Gia Lewis-Smallwood (USA)
64,23, 6. Tan Jian (ýína) 63,34, 7. Zaneta Glanc (Pol.) 62,90, 8. Denia Caballero (Kuba) 62,80.
Kladivo (16.) 1. TaĢána Lysenko (Rus.) 78,80 (77,58, 77,33, 76,34, 78,80, 76,90, 74,49), 2. Anita
Wlodarczyk (Pol.) 78,44, 3. Zhang Wenxiu 75,58, 4. Wang Zheng (obČ ýína) 74,90, 5. Anna Bulgakova
(Rus.) 74,62, 6. Yipsi Moreno (Kuba) 74,16, 7. Oksana KondratČva (Rus.) 72,76, 8. Éva Orbán (Mać.) 72,70.
V Q 24. Tereza Králová 64,74.
OštČp (18.)1. Christina Obergföll (NČm.) 69,05 (64,63, 69,05, 64,02, 62,93, x, x), 2. Kimberley Mickle
(Aus.) 66,60, 3. Marija Abakumova (Rus.) 65,09, 4. Linda Stahl (NČm.) 64,78, 5. Kathryn Mitchell (Aus.)
63,77, 6. Sunette Viljoen (JAR) 63,58, 7. Viktorija Sudaruškina (Rus.) 62,21, 8. Li Lingwei (ýína) 61,30.
Sedmiboj (12. – 13.) 1. Anna Melnyþenko (Uk.) 6586 (13,29/-0,6, 1,86, 13,85, 23,87/0,0, 6,49/0,2, 41,87,
2:09,85), 2. Brianna Theisen Eaton (Kan.) 6530, 3. Dafne Schippers (Niz.) 6477, 4. Claudia Rath (NČm.)
6462, 5. Katarina Johnson-Thompson (VB) 6449, 6. Sharon Day (USA) 6407, 7. Eliška Kluþinová 6332
(13,97/-0,6, 1,86, 14,19, 24,91/-0,2, 6,12/0,6, 45,76, 2:12,50), 8. Antoinette Nana Djimou (Fr.) 6326, 9.
Karolina Tyminska (Pol.) 6270, 10. Nadine Broersen (Niz.) 6224.
4 x 100 m (10.) 1. Jamajka 41,29 (Russell, Stewart, Calvert, Fraser-Pryce), 2. USA 42,75, 3. VB 42,87, 4.
NČmecko 42,90, 5. Rusko 42,93, 6. Kanada 43,28, Brazílie DNF, Francie (42.73) DQ.
4 x 400 m (17.) 1. Rusko 3:20,19 (Gušþina 51,0, Firova 49,6, Ryžova 50,23, Krivošapka 49,40), 2. USA
3:20,41, 3. VB 3:22,61, 4. Francie 3:24,21, 5. Ukrajina 3:27,38, 6. Nigérie 3:27,57, 7. Rumunsko 3:28,40,
Itálie (3:27,39) DQ.
V r1 4. ýR 3:30,48 (Rosolová 52,5, Bartoniþková 52,1, Slaninová 54,78, Hejnová 51,10).
20 km chĤze (13.) 1. Jelena Lašmanova 1:27:08, 2. Anisja Kirćapkina (obČ Rus.) 1:27:11, 3. Liu Hong
1:28:10, 4. Sun Huanhuan (obČ ýína) 1:28:32, 5. Elisa Rigaudo (It.) 1:28:41, 6. Beatriz Pascual (Šp.)
1:29:00, 7. Anežka Drahotová 1:29:05, 8. Ana Cabecinha (Por.) 1:29:17, 9. Júiia Takács (Šp.) 1:29:25, 10.
Eleonora Giorgi (It.) 1:30:01, …57. Pelantová 1:40:23.
29. MISTROVSTVÍ SVċTA V BċHU DO VRCHU
Krynica, Polsko, 8. 9.
MUŽI (13,56 km / 838 m) 1. Philip Kiplimo 54:23, 2. Geoffrey Kusuro 55:06, 3. Nasthan Ayeko 55:19, 4.
Peter Kibet (všichni Ug.) 55:27, 5. B. Dematteis (It.) 55:44, 6. Carera (Mex.) 55:51, 7. J. Gray (USA) 56:25, 8.
Arslan (Tur.) 56:26, …24. Jan JanĤ 59:12, …39. Martin Frei 1:01:03, …54. Tomáš Bláha 1:02:44, …62.
Petr Pechek 1:03,13, …64. Vít Pavlišta 1:03:22, …67. David Gerych 1:03,35.
Družstva: 1. Uganda 10, 2. Itálie 40, 3. Turecko 82, 4. USA 88, 5. Francie 107, 6. Portugalsko 112, 7. VB
144, 8. ýR 179, 9. Slovinsko 213.
21
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
JUNIOěI (9,08 km / 561 m) 1. Nekagenet Crippa (It.) 38:58, 2. Karagoz (Tur.) 3. Innerhofer (Rak.) 39:44, 4.
Dominik Sádlo 40:10, 5. Tomáš Lichý 40:12, …16. Josef Havlíþek 41:16, …24. Dominik Kubec 42:37..
Družstva: 1. ýR 25, 2. Itálie 29, 3. VB 32, 4. Turecko 36, 5. USA 44, 6. Rumunsko 49, 7. Rakousko 55, 8.
Rusko 83.
ŽENY (9,08 km /561 m) 1. Alice Gaggi (It.) 42:47, 2. Emma Clayton (VB) 43:12, 3. Elisa Desco (It.) 43:32,
4. Kosovelj (Slovin.) 43:51, 5. Mathys (Švýc.) 44:13, 6. McCormack (Ir.) 44:23, ….20. Pavla Havlová 46:16,
…24. Pavla Zahálková 46:25, …30. TaĢána Metelková 47:14, …38. Iva Milesová 48:14.
Družstva: 1, Itálie 11, 2. VB 22, 3. Irsko 51, 4. Turecko 66, 5. USA 72, 6. ýR 74, 7. Rusko 91, 8. Polsko 92.
JUNIORKY (4,56 km / 286 m) Mandy Ortiz (USA) 22:56, 2. Lea Eifalt (Slovin.) 23:07, 3. Tubay Erdal (Tur.)
23:21, 4. Annabel Mason 23:32, 5. Georgia Malir 23:39, 6. Catriona Graves (všechny VB) 23:41, …10.
Michaela Stránská 24:10, 11. Tereza Korvasová 24,20, …22. Jana Hinterholzingerová 25:36.
Družstva: 1. VB 9, 2. USA 17, 3. Rusko 19, 4. ýR 21, 5. Slovinsko 21, 6. Turecko 26, 7. Itálie 28, 8.
Rumunsko 29.
EVROPSKÝ POHÁR MISTROVSKÝCH KLUBģ JUNIORģ A JUNIOREK, SKUPINA A
Brno, 21. 9.
JUNIOěI
100 m (2,0) 1. Marcel Kadlec 10,70, 2. Fatih Aktas (FSK) 10,70 – 200 m (3,6) 1. Aktas (FSK) 21,44, 2.
Michal Tlustý 21,65 – 400 m 1. Lukáš Privalinec (Sloven.) 48,50, …3. Michal Tlustý 49,40 – 800 m 1.
Langford Kyle (SBH) 1:54,78, …3. Jan Hlaváþ 1:57,54 – 1500 m 1. Liam Dee (SBH) 3:55,46, …6. Jan Šíp
4:13,14 – 3000 m 1. Michael Callegari (SBH) 8:50,48, …4. Jan Koutný 9:02,29 – 110 m pĜ. (2,7) 1. Ville
Aarnivala (Fin.) 14,30, …5. Adam Grabmüller 15,43 – 400 m pĜ. 1. Valtteri Toimela (Fin.) 53,22, …3.
Tomáš Petr 53,57 – 3000 m pĜ. 1. Ersin Tekal (FSK) 9:29,71, 2. Michal Šmahel 9:39,96 – 4 x 100 m 1.
ASK Slavia Praha 42,06 (DvoĜák, Grabmüller, Petr, Tlustý), 2. Fenerbahce Spor Kulubu 42,11 – 4 x 400 m
1. Fenerbahce Spor Kulubu 3:20,07, 2. ASK Slavia Praha 3:20,68 (DvoĜák, Hlaváþ, Hotový, Petr) – výška
1. Adrijus Glebauskas (NK) 2,05, …8. Jan Decker 1,65 – tyþ 1. Javier Alcacer (PdeC) 4,40, …5. Jaroslav
Hrdliþka 3,60 – dálka 1. Musa Tuzen (FSK) 7,57/1,5, …3. Adam Grabmüller 6,93/1,5 – trojskok 1. Musa
Tuzen (FSK) 15,41/2,7, …6. Martin RĤžiþka 13,17/3,7 – koule (6 kg) 1. Osmancan Ozdeveci (FSK) 18,20,
…3. Josef Korál 16,37 – disk (1,75 kg) 1. Nick Percy (SBH) 52,78, …7. Jan Decker 35,45 – kladivo (6 kg)
1. Ozkan Baltaci (FSK) 74,69, …5. Josef Korál 53,34 – oštČp 1. Jan Kubeš (PdeC) 72,27, …8. David
Kroupa 48,60.
Družstva: Fenerbahce Spor Kulubu (Tur.) 126, 2. Shaftesburry barnet Harriers (VB) 96, 3. Playas de
Castellon (Šp.) 95, 4. ASK Slavia Praha (ýR) 94, 5. Slovenia (Slovin.) 79, 6. Finland (Fin.) 71, 7. Nike
Klaipeda (Lit.) 67, 8. Slovakia (Sloven.) 52.
JUNIORKY
100 m (2,9) 1. Shannon Hilton (BBH) 11,71, 2. Lucie Koudelová 12,18 – 200 m (2,4) 1. Dina Asher-Smith
(BBH) 23,38, …5. Kristýna Kobiánová 25,77 – 400 m 1. Cheriece Hilton (BBH) 55,97, …5. Olga PĤþková
60,36 – 800 m 1. Stina Troest (AAC) 2:08,60, …5. Barbora Blahutová 2:20,37 – 1500 m 1. Fatma Arik
(FSK) 4:35,24, …3. Olga PĤþková 4:44,10 – 3000 m 1. Barbora Blahutová 10:56,40, 2. Gizem Yumak
(FSK) 10:58,04 – 100 m pĜ. (1,8) 1. Lucie Koudelková 13,81, 2. Jahisha Thomas (BBH) 14,14 – 400 m pĜ.
1. Sam Brown (BBH), 2. Lenka Svobodová 64,48 – 3000 m pĜ. 1. Dana Elena Loghin (PdeC) 10:31,90,
…4. Hana Lolková 12:57,72 – 4 x 100 m 1. Blackheat&Bromley Harriers 46,28, 2. AK Olymp Brno 48,57
(Koudelová, Kobiánová, Moravcová, Dubová) – 4 x 400 m 1. Blackheat&Bromley Harriers 3:52,97, …3. AK
Olymp Brno 3:58,67 (Svobodová, PĤþková, BĜezinová, Kobiánová) – výška 1. Erika Furlani (At.Stud.) 1,77,
…4. Jana Hartigová 1,70 – tyþ 1. Rebeka Šilhanová 4,05, 2. Demet Parlak (FSK) 3,40 – dálka 1. Janisha
Thomas (BBH) 5,92/1,7, …3. Rebeka Šilhanová 5,39/1,9 – trojskok 1. Beyza Tilki (FSK) 12,39/2,0, …3.
Petra Opekarová 11,64/2,4 (11,49/1,4) – koule 1. Maria Belen Toiml (PdeC) 13,83, …4. Alžbeta
Puškárová 10,89 – disk 1. Maria Belen Toiml (PdeC) 47,54, …3. Alžbeta Puškárová 42,06 – kladivo 1.
Pavla Kuklová 48,40, 2. Anna Maria Orel (NoKJK) 45,72 – oštČp 1. Eda Tugsuz (FSK) 49,67, …7.
Michaela Doležalová 32,45.
Družstva: 1. AK OLYMP BRNO (ýR) 112, 2. Fenerbahce Spor Kulubu (Tur.) 109, 3. Blackheat &
Bromley Harriers (VB) 106, 4. Playas de Castellon (Šp.) 82, 5. Atletica Stud. CA. RI. RI (It.) 81, 6. LG
Erdgas Oberthurgau (Švýc.) 69, 7. Nomme KJK (Est.) 62, 8. Amager AC (Dán.) 59.
22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
MISTROVSTVÍ EVROPY V PěESPOLNÍM BċHU
BČlehrad, Srbsko 8. 12.
MUŽI (10 km) 1. Alemayehu Bezabeh (Šp.) 29:11, 2. Polat Kemboi Arikan (Tur.) 29:32, 3. Andy Vernon
(VB) 29:35, 4. Jeroen D'Hoedt (Bel.) 29:35, 5. Hassan Chahdi (Fr.) 29:40, 6. Mohamed Marhum (Šp.) 29:46,
7. Richard Ringer (NČm.) 29:49, 8. Bashir Abdi (Bel.) 29:53...29. Milan Kocourek 30:28...50. Lukáš Kourek
30:58.
Družstva: 1.ŠpanČlsko 31, 2. Belgie 49, 3. V. Británie 60, 4. Francie 66, 5. NČmecko 69.
MUŽI U23 (8 km) 1. Pieter-Jan Hannes (Bel.) 24:02, 2. Mitko Cenov (Bul.) 24:07, 3. Nemanja Cerovac
(Srb.) 24:08, 4. Ivan Strebkov (Ukr.) 24:10, 5. Luke Caldwell (VB) 24:13, 6. Ørjan Groennevig (Nor.) 24:15, 7.
Callum Hawkins (VB) 24:18, 8. Michele Fontana (It.) 24:19...73. Jan JanĤ 26:00.
Družstva: 1. V. Británie 40, 2. Ukrajina 72, 3. Francie 78, 4. Irsko 120, 5. Rusko 139.
JUNIOěI (6 km) 1. Ali Kaya (Tur.) 17:49, 2. Isaac Kimeli (Bel.) 17:51, 3. Michail Strelkov (Rus.) 18:05, 4.
Jonathan Davies (VB) 18:06, 5. Lorenzo Dini (It.) 18:06, 6. Alexandre Saddedine (Fr.) 18:12, 7.
Yemaneberhan Crippa (It.) 18:14, 8. Steven Casteele (Bel.) 18:16...46. Jakub Zemaník 19:02...65. Dominik
Sádlo 19:18, 66. Adam Zenkl 19:19, 67. Jan Friš 19:21...70. Josef Havlíþek 19:27.
Družstva: 1. Francie 48, 2. Rusko 51, 3. Itálie 55, 4. V. Británie 67, 5. Turecko 114...13. ýR 244.
ŽENY (8 km) 1. Sophie Duarte (Fr.) 26:34, 2. Gemma Steel (VB) 26:39, 3. Dulce Félix (Por.) 26:41, 4.
Fionnuala Britton (Ir.) 26:45, 5. Karoline Bjerkeli Groevdal (Nor.) 26:52, 6. Almensch Belete (Bel.) 27:00, 7.
Julia Bleasdale (VB) 27:02, 8. Veronica Inglese (It.) 27:12...25. Lucie Sekanová 27:54...45. KvČtoslava
Pecková 28:27...60. Eva Krchová 29:33...67. Ivana Sekyrová 30:00...73. Kamila Gregorová 31:25.
Družstva: 1. V. Británie 35, 2. Francie 54, 3. ŠpanČlsko 61, 4. Itálie 97, 5. Portugalsko 109...8. ýR 197.
ŽENY U23 (6 km) 1. Sifan Hassan (Niz.) 19:40, 2. Amela Terziü (Srb.) 19:46, 3. Charlotte Purdue (VB)
19:49, 4. Kate Avery (VB) 19:56, 5. Lily Partridge (VB) 20:10, 6. Liv Westphal (Fr.) 20:21, 7. Rhona Auckland
(VB) 20:25, 8. Laura Weightman (VB) 20:28.
Družstva: 1. V. Británie 19, 2. Rusko 54, 3. Nizozemsko 70, 4. Turecko 74, 5. NČmecko 87.
JUNIORKY (4 km) 1. Emelia Gorecka (VB) 13:06, 2. Sofia Ennaoui (Pol.) 13:16, 3. Maruša Mišmaš (Slov.)
13:27, 4. Georgia Taylor-Brown (VB) 13:31, 5. Alina Reh (NČm.) 13:34, 6. Aleksandra Guljajeva (Rus.)
13:38, 7. Maria Larsson (Švéd.) 13:39, 8. Bobby Clay (VB) 13:40...56. Moira Stewartová 14:26.
Družstva: 1. V. Británie 24, 2. Švédsko 75, 3. NČmecko 95, 4. Itálie 122, 5. Polsko 135.
IAAF SVċTOVÝ POHÁR VE VÍCEBOJÍCH 2013
DESETIBOJ
1. Andrej Kravþenko (BČl.)
2. Damian Warner (Kan.)
3. Pascal Behrenbruch (NČm.)
4. Eelco Sintnicolaas (Niz.)
5. Willem Coertzen (JAR)
6. Gunnar Nixon (USA)
7. Eduard Michan (BČl.)
8. ArĢom LukjanČnko (Rus.)
25084
24980
24768
24731
24676
24646
24068
23865
8390
8307
8514
8322
8215
8136
7975
8067
Florence
Götzis
Ratingen
Eur Cup
Ratingen
Götzis
Götzis
Eur Cup
8380
8512
8316
8391
8343
8198
8125
8177
Talence
MS
MS
MS
MS
USA Ch
Eur Cup
MS
8314
8161
7938
8018
8118
8313
7968
7621
MS
Talence
Talence
Talence
Talence
MS
MS
Talence
SEDMIBOJ
1. Anna Melnyþenko (Uk.)
2. B. Theisen-Eaton (Kan.)
3. Claudia Rath (NČm.)
4. Karolina Tyminska (Pol.)
5. Nadine Broersen (Niz.)
6. Eliška Kluþinová (ýR)
7. Laura Ikauniece (Lot.)
8. Antoinette Nana Djimou (Fr.)
19310
19158
19014
18995
18807
18745
18666
18488
6416
6376
6317
6360
6345
6190
6186
6058
Kladno
Götzis
Ratingen
Kladno
Götzis
Kladno
Götzis
Götzis
6586
6520
6462
6347
6238
6332
6321
6104
MS
MS
MS
Eur Cup
Eur Cup
MS
WUG
Eur Cup
6308
6252
6235
6288
6224
6223
6159
6326
Talence
Talence
Talence
Talence
MS
Talence
MS
MS
23
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ 2013
MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ V CHģZI
PodČbrady 13. 4. 2013
JUNIOěI
Družstva: 1. Itálie 4, 2. Litva 9, 3. Slovensko 12, 4. Maćarsko 16, 5. ýR 21.
10 km chĤze 1. Vito Minei (94, ITA) 41:25, 2. Marius Šavelskis (94, LTU) 41:52, 3. Francesco Fortunato (94,
ITA) 42:51, 4. Miroslav Úradník (96, SVK) 43:11, 5. Alessandro Cusmai (94, ITA) 44:06, 6. Bence
Venyercsán (96, HUN) 44:07, 7. Normantas Petriša (94, LTU) 44:20, 8. Andrej Dolinský (94, SVK) 44:27, 9.
OndĜej Motl (94) 44:29, 10. Tomasz Bagdány (95, HUN) 45:17, 11. Tomas Pagirys (96, LTU) 46:21, 12. Vít
Polášek (94) 46:58, 13. Filip Veselouš (95) 47:46, 14. Milan Linkeš (95, SVK) 49:08, 15. Donát Burger (97,
HUN) 49:10.
JUNIORKY
Družstva: 1. Itálie 4, 2. Litva 6, 3. Maćarsko 14, 4. ýR 18, 5. Slovensko 21.
10 km chĤze 1. Anna Clemente (94, ITA) 47:52, 2. Gintaré Vaiciukeviþiuté (94, LTU) 48:00, 3. Maria Vitoria
Becchetti (94, ITA) 48:39, 4. Živilé Vaiciukeviþiuté (96, LTU) 49:02, 5. Nicole Colombi (95, ITA) 49:18, 6.
Mercédesz Márton (95, HUN) 49:19, 7. Eliška Drahotová (95) 49:40, 8. Rita Récsei (96, HUN) 50:16, 9.
Monika Hornáková (95, SVK) 50:21, 10. Monika Vaiciukeviþiuté (96, LTU) 51:31, 11. Adéla Frydrychová
(95) 52:05, 12. Lucie ýubaĖová (95, SVK) 55:25, 13. Terézia Tomajková (95, SVK) 56:48, 14. Anna
Selníková (94) 57:39, Mariann Lengyel (94, HUN) DNF.
MUŽI
Družstva: 1. Itálie 6, 2. Slovensko 7, 3. Švédsko 10, 4. Maćarsko 23, 5. Ukrajina 24, 6. Litva 25, 7. ýR 26.
20 km chĤze 1. Matej Tóth (83, SVK) 1:20:14, 2. Giorgio Rubino (86, ITA) 1:21:07, 3. Andreas Gustafsson
(81, SWE) 1:21:51, 4. Federico Tontodonati (89, ITA) 1:22:33, 5. Máté Helebrandt (89, HUN) 1:22:39, 6.
Anton Kuþmín (84, SVK) 1:23:44, 7. Anatole Ibánez (85, SWE) 1:24:35, 8. Dušan Majdán (87, SVK) 1:25:56,
9. Andrea Adragna (89, ITA) 1:26:28, 10. Vladyslav Lobchenko (93, UKR) 1:28:18, 11. Pavel Schrom (91)
1:28:32, 12. Genadij Kozlovskij (91, LTU) 1:28:52, 13. Tadas Šuškeviþius (85, LTU) 1:29:09, 14. Konstantin
Puzanov (91, UKR) 1:30:11, 15. Karel Ketner (90) 1:30:47, 16. Riþardas Rekst (87, LTU) 1:30:52, 17.
Lukáš Gdula (91) 1:31:26, 18. Dávid Tokodi (91, HUN) 1:32:30, 19. Kyrylo Andrushchenko (93, UKR)
1:38:20, Perseus Karlström (90, SWE) DNF, Miklós Srp (93, HUN) DQ.
ŽENY
Družstva: 1. ýR 4, 2. Itálie 6, 3. Slovensko 12, 4. Ukrajina 19, 5. Litva 22, 6. Švýcarsko 23, 7. Maćarsko 29.
20 km chĤze 1. Lucie Pelantová (86) 1:32:08, 2. Antonella Palmisano (91, ITA) 1:32:36, 3. Anežka
Drahotová (95) 1:33:43, 4. Federica Ferraro (88, ITA) 1:34:48, 5. Mária Czaková (88, SVK) 1:36:30, 6.
Valentina Trapletti (85, ITA) 1:36:52, 7. Mária Gálíková (80, SVK) 1:36:58, 8. Inga Mastianica (89, LTU)
1:40:08, 9. Vasylyna Vitovshchyk (90, UKR) 1:40:33, 10. Hanna Kovalenko (92, UKR) 1:40:35, 11. Laura
Polli (83, SUI) 1:42:10, 12. Marie Polli (80, SUI) 1:42:52, 13. Barbara Kovács (93, HUN) 1:44:56, 14. Agné
Klebauskaité (92, LTU) 1:46:54, 15. Miroslava Stašová (86, SVK) 1:47:40, 16. Anett Torma (84, HUN)
1:51:32, 17. Olga PĤþková (94) 1:53:39, Petra Récsei (90, HUN) DNF, Halyna Yakovchuk (92, UKR) DQ.
MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ DOROSTENCģ A DOROSTENEK
Hradec Králové 8. 6. 2013
DOROSTENCI
Družstva: 1. Maćarsko 155, 2. ýR 144, 3. Slovensko 88.
100 m (-0.9) 1. Csaba Kiss (96, HUN) 10.96, 2. Ján Volko (96, SVK) 11.01, 3. Jáchym Procházka (97)
11.10, 4. Jakub Matúš (96, SVK) 11.20, 5. Filip Habrda (97) 11.27, 6. Árpád Györi (97, HUN) 11.34.
200 m (-0.6) 1. Szabolcs Vígvári (96, HUN) 22.26, 2. Jáchym Procházka (97) 22.27, 3. Ján Volko (96, SVK)
22.47, 4. Péter Balogh (96, HUN) 22.56, 5. Filip Habrda (97) 23.07, Jakub Matúš (96, SVK) DNS.
400 m 1. Lukáš Hodboć (96) 48.60, 2. Tomáš Kroupa (96) 49.10, 3. T. Dávid Tasi (96, HUN) 49.60, 4.
Péter Balogh (96, HUN) 49.73, 5. Patrik Garai (96, SVK) 51.26, 6. Michal Kuþera (98, SVK) 51.87.
800 m 1. Matúš Talán (96, SVK) 1:54.14, 2. Lukáš Hotový (96) 1:55.41, 3. Martin PivoĖka (96) 1:55.84, 4.
Richard Süli (98, HUN) 1:57.10, 5. Olivér Kovács (96, HUN) 1:59.17, 6. Ondrej Marenþík (96, SVK) 2:04.41.
1500 m 1. Filip Sasínek (96) 3:55.25, 2. Balázs Juhász (96, HUN) 3:59.10, 3. Josef Šimsa (96) 4:04.36, 4.
Renátó Bertalan (96, HUN) 4:11.82, 5. Dávid Mazúch (96, SVK) 4:19.87, 6. Lukáš Prívara (96, SVK)
4:27.81.
3000 m 1. Dominik Kubec (96) 9:04.89, 2. Zalán Zarnóczai (97, HUN) 9:08.96, 3. Ervin Dénes (96, HUN)
9:22.12, 4. Roman Buckulþík (97, SVK) 9:39.56, 5. Pavel Hladík (96) 9:44.70, 6. Lukáš Muha (97, SVK)
9:51.81.
24
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
110 m pĜekážek (+0.2) 1. Ákos Boda (96, HUN) 14.16, 2. Jan Doležal (96) 14.22, 3. David SklenáĜ (97)
14.54, 4. Adam Zetocha (96, SVK) 14.72, 5. Kristián Kadák (96, SVK) 14.76, Akos Kemenes (96, HUN)
DNF.
400 m pĜekážek 1. László Szeitz (96, HUN) 54.08, 2. Vladimír ŠmiĜák (96) 54.64, 3. Peter Luþanský (96,
SVK) 56.25, 4. Vít Müller (96) 56.78, 5. Tibor Baráth (96, HUN) 57.74, 6. Ákos Juhos (96, SVK) 58.17.
2000 m pĜekážek 1. David Major (96, HUN) 6:12.19, 2. Michal Talán (96, SVK) 6:13.12, 3. MatČj BeĖoviþ
(96) 6:16.41, 4. Sebastián Vošvrda (96) 6:17.30, 5. Bence Szántó (97, HUN m.b.) 6:18.92, 6. Balázs
Szigeti (96, HUN) 6:30.01, 7. Samuel Matanin (96, SVK) 7:03.25.
Výška 1. Petr Pícha (96) 2.16, 2. Tomáš Zeman (96, SVK) 1.98, 3. JiĜí Zeman (96) 1.98, 4. Bence Boros
(96, HUN) 1.95, 5. Csaba Horváth (97, HUN) 1.90, 6. Jakub Magál (96, SVK) 1.80.
Tyþ 1. Ákos Csanád Barcsay (97, HUN) 4.30, 2. Pavel Dolejš (96) 4.20, 3. Jan Dunovský (97) 3.80, 4.
Attila Kiss (96, HUN) 3.60, 5= Michal Rusnák (96, SVK) a Michal Seþkár (97, SVK) 3.20.
Dálka 1. Jan Doležal (96) 7.02/+0.6, 2. Jakub Rusek (96) 7.00/+0.4, 3. Márk Trucza (96, HUN) 6.60/-0.6, 4.
Ábel Kardos (96, HUN) 6.54/+1.5, 5. Filip Hlávka (96, SVK) 6.16/+0.3, 6. Stanislav Soták (96, SVK)
6.01/+0.4.
Trojskok 1. Rajmund Lapite (96, HUN) 14.39/0.0, 2. Csaba Olivér Nagy (97, HUN) 13.98/+0.2, 3. JiĜí
Zeman (96) 13.69/-0.3, 4. Dominik Sokola (96) 13.19/+0.5, 5. Filip Hlávka (96, SVK) 13.01/+0.5, 6. Erik
Kliment (96, SVK) 12.53/-0.5.
Koule (5kg)1. Milán Szurcsik (96, HUN) 17.45, 2. Viktor DaĖo (96, SVK) 17.22, 3. Pavol Ženþár (97, SVK)
17.04, 4. Filip Litavský (96) 16.90, 5. František Wiesner (96) 16.00, 6. Szabolcs Papp (98, HUN) 14.93.
Disk (1,5kg)1. Bence Halász (97, HUN) 56.70, 2. Márk Major (97, HUN) 52.26, 3. Jan Doležal (96) 51.03, 4.
Pavol Ženþár (97, SVK) 50.95, 5. Viktor DaĖo (96, SVK) 50.80, 6. Nikolas Brož (96, SVK m.b.) 48.78, 7. Filip
Litavský (96) 48.36.
Kladivo (5kg) 1. Bence Halász (97, HUN) 75.80, 2. Jaroslav Lauterkranc (96) 66.77, 3. Balázs Varga (98,
HUN) 60.53, 4. Adam KoláĜ (96) 59.00, 5. Karol Koncoš (96, SVK) 56.67, 6. Vladimír BeĖák (97, SVK)
43.09.
OštČp (700g) 1. Tóth Norbert Rivasz (96, HUN) 74.81, 2. Maximilián Slezák (96, SVK) 65.79, 3. Balázs
Prima (97, HUN) 63.64, 4. Aleš Král (96) 55.84, 5. Nikolas Brož (96, SVK) 53.63, 6. OndĜej VrtČl (97) 49.53.
100-200-300-400 m 1. HUN (Ákos Boda,96-Arpád GyĘri,97-Csaba Kiss,96-Szabolcs Vigvári,96) 1:56.75, 2.
ýR (Filip Habrda,97-Jáchym Procházka,97-Lukáš Hodboć,96-Tomáš Kroupa,96) 1:58.58, 3. SVK
(Jakub Matúš,96-Ján Volko,96-Michal Kuþera,98-Matúš Talán,96) 1:58.77.
DOROSTENKY
Družstva: 1. ýR 144, 2. Maćarsko 123, 3. Slovensko 119.
100 m (+1.4) 1. Veronika Paliþková (97) 11.79, 2. Melinda Ferenczi (97, HUN) 12.02, 3. Andrea Školová
(96) 12.27, 4. Brigitta Jezsek (99, HUN) 12.43, 5. Natália Ostrožlíková (97, SVK) 12.62, 6. Natália Švecová
(96, SVK) 12.82.
200 m (-0.1) 1. Veronika Paliþková (97) 24.56, 2. Andrea Školová (96) 24.77, 3. Sára Polyaková (99,
SVK) 25.23, 4. Evelin Földvári (98, HUN) 25.74, 5. Anna Teréz Hári (97, HUN) 25.98, 6. Natália Švecová
(96, SVK) 26.60.
Vložený bČh (-0.7) 1. Natália Lipková (97, SVK m.b.) 26.46, 2. Mária Šimloviþová (99, SVK m.b.) DNF.
400 m 1. ZdeĖka Seidlová (97) 55.29, 2. Viktória Záhradníþková (96, SVK) 56.16, 3. Daniela Ledecká (96,
SVK) 57.06, 4. Pavla Falharová (97) 57.88, 5. Anna Kocsis (96, HUN) 59.43, 6. Fanni Reizinger (97, HUN)
61.21.
800 m 1. Natálie Kolajová (97) 2:14.79, 2. Nikola Štefundová (98, SVK) 2:16.36, 3. Anna F.Tóth (97, HUN)
2:18.19, 4. Eszter Szabó (97, HUN) 2:18.64, 5. Veronika ZrasĢáková (96, SVK) 2:19.35, 6. Eliška Nerudová
(97) 2:21.00.
1500 m 1. Viktória Malþeková (97, SVK) 4:41.40, 2. Veronika Kupková (97) 4:44.85, 3. Veronika
Sedláková (96) 4:48.07, 4. Krisztina Varga (98, HUN) 4:54.71, 5. Kármen Horvát (97, HUN) 5:07.70, 6.
Radka Halásová (97, SVK) 5:07.94.
3000 m 1. Tereza Korvasová (96) 10:04.92, 2. Kristína Hegedüsová (96, SVK) 10:05.75, 3. Michaela
Sedláková (96) 10:30.82, 4. Fruzsina Ladányi (97, HUN) 10:56.04, 5. Adrien Veisz (97, HUN) 11:11.94, 6.
Petra Turþeková (98, SVK) 11:41.86.
100 m pĜekážek (+0.9) 1. Petra Répási (96, HUN) 13.50, 2. Luca Kozák (96, HUN) 13.73, 3. Stanislava
Lajþáková (96, SVK) 14.13, 4. Barbora DvoĜáková (97) 14.24, 5. Annemarie Skálová (96) 14.86, 6. Karin
Svrþková (97, SVK) 14.96.
400 m pĜekážek 1. Jana Reissová (96) 60.35, 2. Michaela Pešková (97, SVK) 61.58, 3. Mónika Zsiga (96,
HUN) 62.17, 4. Martina Sameková (97, SVK) 63.51, 5. Noémi SzĦcs (97, HUN) 65.41, 6. Dominika
KrupaĜová (97) 67.08.
2000 m pĜekážek 1. Lili Anna Tóth (98, HUN) 6:59.16, 2. Veronika Siebeltová (96) 7:05.16, 3. Zuzana
Braná (96) 7:22.87, 4. Erika Baginová (96, SVK) 7:28.42, 5. Virág Tóth (96, HUN) 7:48.21, 6. Barbara
Bakóová (96, SVK) 7:55.64, KateĜina Siebeltová (96, m.b.) DNF.
Výška 1. Zuzana Karaffová (96, SVK) 1.71, 2. Petra Luterán (97, HUN) 1.71, 3. Emma Kovács (98, HUN)
1.71, 4. Aneta Trávníþková (97) 1.71, 5. Simona Butkovská (98, SVK) 1.65, 6. Denisa Majerová (97) 1.55.
25
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Tyþ 1. Zuzana Pražáková (97) 3.50, 2. SoĖa KrajĖáková (96, SVK) 3.50, 3. Sabina Pöschlová (97) 3.40, 4.
Krisztina SzĦcs (96, HUN) 3.30, 5. Réka Kiss (97, HUN) 3.30, 6. Jana BeláĖová (97, SVK) 2.60.
Dálka 1. Veronika Šádková (96) 5.97/+0.3, 2. Barbora DvoĜáková (97) 5.78/+0.3, 3. Natália Lipková (97,
SVK) 5.51/+0.2, 4. Diána Lesti (98, HUN) 5.50/+0.2, 5. Evelin Földvári (98, HUN) 5.19/+0.2, 6. Mária
Šimloviþová (99, SVK) 5.11/+0.5, 7. Emily Gerulová (97, m.b.) 4.90/+0.3.
Trojskok 1. Zuzana Karaffová (96, SVK) 11.86/-0.1, 2. Anna Dzyubyuk (96, SVK) 11.70/+0.1, 3. Tereza
Knoblochová (97) 11.63/+0.5, 4. Eszter Bajnok (97, HUN) 11.62/-1.0, 5. Karolína Jelínková (96) 11.26/
-0.1, 6. Jázmin Gonda (97, HUN) 10.44/+0.0.
Koule (3kg) 1. KateĜina Jelínková (96, m.b.) 14.22, 2. Patrícia Slošárová (98, SVK) 14.09, 3. Dzsenifer Török
(97, HUN) 13.59, 4. Eliška Vinárková (96) 13.44, 5. Michaela Jankulicová (96, SVK) 13.30, 6. Kristyna
Hermannová (96) 13.06, 7. Krisztina SzĦcs (96, HUN) 10.11.
Disk (1kg) 1. Patrícia Slošárová (98, SVK) 42.70, 2. Réka Gyurátz (96, HUN) 41.67, 3. KateĜina Jelínková
(96) 38.05, 4. Andrea Štefancová (96, SVK) 37.74, 5. Zuzana Pražáková (97,m.b.) 37.33, 6. Kristyna
Hermannová (96) 37.27, 7. Dzsenifer Török (97, HUN) 36.10.
Kladivo (3kg) 1. Réka Gyurátz (96, HUN) 73.08, 2. Helga Völgyi (96, HUN) 72.38, 3. Adéla Koreþková (97)
55.75, 4. Lucie StaĖková (97) 51.82, 5. Michaela Jankulicová (96, SVK) 42.63, 6. Andrea Štefancová (96,
SVK) 39.24.
OštČp (500g) 1. Natálie Durþáková (97) 52.07, 2. Réka Szilágyi (96, HUN) 50.50, 3. Angéla Moravcsik (96,
HUN) 43.45, 4. Miroslava Vargová (96, SVK) 42.71, 5. KateĜina Jelínková (96) 41.88, 6. Katarína
Vyskoþová (96, SVK) 38.50.
100-200-300-400 m 1. HUN (Luca Kozák,96-Melinda Ferenczi,97-Petra Répási,96-Luca Palásti,96) 2:09.61,
2. SVK (Natália Ostrožliková,97-Sára Polyaková,99-Viktória Zahradníþková,96-Daniela Ledecká,96) 2:13.27,
ýR (Veronika Paliþková,97-Andrea Školová,96-ZdeĖka Seidlová,97-Jana Reissová,96) DQ.
MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ JUNIORģ A JUNIOREK
Praha 3.7. 2013
JUNIOěI
Družstva: 1. ýR 196, 2. Chorvatsko 190, 3. Maćarsko 186, 4. Slovinsko 94.
100 m (+1.0) 1. ZdenČk Stromšík (94) 10.50, 2. Marcel Kadlec (94) 10.74, 3. Luka Šakota (94, CRO)
10.79, 4. Luka Žontar (94, SLO) 10.84, 5. Zvonimir Ivaškoviü (94, CRO) 10.92, 6. Roland Jáger (94, HUN)
11.06, 7. Zsolt Pázmándi (95, HUN) 11.10, Jan Kramberger (95, SLO) DNF.
Vložený bČh (+2.4) 1. Jakub ěezníþek (95, m.b.) 10.86, 2. VojtČch Netymach (95, m.b.) 11.00, 3. Patrik
Finek (97, CRO m.b.) 11.03.
200 m (+1.2) 1. Luka Janežiþ (95, SLO) 21.43, 2. Zvonimir Ivaškoviü (94, CRO) 21.66, 3. VojtČch Svoboda
(95) 21.96, 4. Antonio Zeliü (94, CRO) 22.07, 5. Miroslav Sabadin (94) 22.11, 6. Ádam Hegedüs (94, HUN)
22.15, 7. Aljaž Brlek (95, SLO) 22.22, 8. Richard Köcse (97, HUN) 22.41.
400 m 1. Mateo Ružiü (94, CRO) 46.75, 2. Dávid Bártha (94, HUN) 47.84, 3. Albert Holibka (94) 48.05, 4.
Josip Šakiü (95, CRO) 48.27. 5. Lovrenc Valiü (94, SLO) 48.54, 6. David César (94) 49.27, 7. Attila Farkas
(95, HUN) 49.52, 8. Tadej Enci (94, SLO) 50.16.
800 m 1. Rudolf Kralj (94, CRO) 1:50.47, 2. Jan Petraþ (95, SLO) 1:50.81, 3. Martin Sadil (94) 1:51.60, 4.
Balász Vindics (94, HUN) 1:52.45, 5. Lucijan Zalokar (95, SLO) 1:53.58, 6. Jan Hlaváþ (94) 1:53.78, 7.
Ferenc Kovács (95, HUN) 1:54.41, 8. Staša Vrhovec (94, CRO) 1:56.37.
1500 m 1. Mátyás Tulok (94, HUN) 3:54.79, 2. Ivan Maliü (95, CRO) 3:55.04, 3. JiĜí Šacl (94) 3:56.15, 4.
David Špindler (94) 3:57.10, 5. Martin Srša (94, CRO) 3:58.13, 6. Dániel Kilián (94, HUN) 3:58.44, 7. Bor
Grdadolnik (96, SLO) 4:17.94, 8. Nejc Ferle (97, SLO) 4:30.76.
5000 m 1. Dino Bošnjak (94, CRO) 15:06.82, 2. Márton Pápai (95, HUN) 15:43.72, 3. Michal Pinkas (94)
15:44.75, 4. Karlo Sušiloviü (96, CRO) 15:49.00, 5. Gergö Nemes (95, HUN) 15:54.18, 6. Dominik Sádlo
(95) 16:00.53, 7. Jure Gaber (94, SLO) 16:10.48, 8. Ambrož Amon (98, SLO) 18:08.90.
110 m pĜekážek (-0.6) 1. Valdó Szücz (95, HUN) 14.06, 2. Michal Paćour (94) 14.53, 3. Ottó Tamási (94,
HUN) 14.66, 4. Tomáš Homola (95) 15.04, 5. David Šaranþiü (95, CRO) 15.15, 6. Nikola Andeliü (94, CRO)
15.20, 7. Enej Vrhunec (96, SLO) 15.90, 8. Elvis Kudiþ (96, SLO) 16.39.
400 m pĜekážek 1. Martin Tuþek (95) 53.04, 2. Michal Paćour (94) 53.19, 3. Zoltán Rády (95, HUN) 53.25,
4. Attila Molnár (94, HUN) 53.75, 5. Filip Pestiü (94, CRO) 54.03, 6. Luka Konþina (94, SLO) 56.57, 7. Mateo
Parlov (95, CRO) 57.01, 8. Aleš Šilar (95, SLO) 57.29.
3000 m pĜekážek 1. Viktor Dobra (95, HUN) 9:20.65, 2. Pavel Oliþ (94) 9:30.54, 3. Jan Friš (95) 9:36.19, 4.
Bendeguz Kivés (94, HUN) 9:42.54, 5. Urban Cvek (94, SLO) 10:18.26, 6. Mario Runje (97, CRO) 10:37.75,
7. Rok Pugelj (97, SLO) 11:11.38, 8. Filip Svalina (98, CRO) 11:36.06.
Výška 1. Matyáš Dalecký (94) 2.10, 2. Lukács Fedor (95, HUN) 1.99, 3. Petr Pícha (96 m.b.) 2.02, 4= Petr
Friedl (94) 1.99 a Paolo Lazariü (95, CRO) 1.96, 6. Jaka Fefer (96, SLO) 1.93, 7= Dominik Grdjanski (95,
CRO) a Zalán Zelena (95, HUN) 1.90, 9. Tilen Zupanc (95, SLO) 1.90.
26
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Tyþ 1. VojtČch Hájek (94) 4.80, 2. Hrvoje Sedlar (94, CRO) 4.80, 3. Róbert Fülöp (94, HUN) 4.70, 4.
Tomislav Zrno (96, CRO) 4.40, 5. Levente Kiss (94, HUN) 4.30, 6. Jan Jánský (95) 4.30, 7. Aljaž Blažej (95,
SLO) 4.20, 8. Luka Jereb (96, SLO) 4.20.
Dálka 1. Ivan Gagro (95, CRO) 7.32/-0.3, 2. Filip Pravdica (95, CRO) 7.16/+0.2, 3. Gábor Losonczi (95,
HUN) 7.08/+1.0, 4. Marko Pestiü (94, CRO m.b.) 7.01/+0.7, 5. Matyáš Vrtiška (94) 6.97/+1.6, 6. Viktor
Csermely (94, HUN) 6.83/+1.7, 7. Radoš Rykl (95) 6.58/+0.8, 8. René Perko (96, SLO) 6.44/-0.6, Ketiš Vid
Železnik (97, SLO) NM.
Trojskok 1. Marko Pestiü (94, CRO) 15.20/+1.0, 2. Tamás Juhász (95, HUN) 14.74/+0.2, 3. Ivan Gagro (95,
CRO) 14.56/-0.7, 4. Rajmund Lapite (96, HUN) 14.50/-0.3, 5. Tomáš MatČjþek (95) 13.76/+1.2, 6. Tomáš
Homola (95) 13.68/+0.6, 7. Taj Puþko (96, SLO) 13.07/+1.0, 8. Lucijan Zalokar (95, SLO) 11.46/+0.8.
Koule (6kg) 1. Filip Mihaljeviü (94, CRO) 19.93, 2. Peter Simon (94, HUN) 19.59, 3. Blaž Zupanþiþ (95, SLO)
17.60, 4. Tomáš Skála (94) 16.81, 5. Balázs Detrik (95, HUN) 16.50, 6. Demir Kolareviü (95, CRO) 16.47, 7.
Tomáš Koudela (95) 16.11, 8. Leon Kumprej (97, SLO) 12.22.
Disk (1,75kg) 1. Róbert Szikszai (94, HUN) 60.68, 2. Filip Mihaljeviü (94, CRO) 57.01, 3. János Káplár (94,
HUN) 53.57, 4. Tomáš Skála (94) 52.31, 5. Demir Kolareviü (95, CRO) 49.47, 6. Denis Kumek (95, SLO)
48.17, 7. Irenej Bozoviþar (95, SLO) 41.79, 8. Dominik KošaĜ (94) NM.
Kladivo (6kg) 1. Bálint Horváth (95, HUN) 70.03, 2. László Mester (94, HUN) 66.37, 3. Ivan Pastor (94,
CRO) 60.68, 4. Josef Korál (95) 59.19, 5. Matej Kišaniü (95, CRO) 58.11, 6. David Dušan Kastrevc (94,
SLO) 55.39, 7. Radek Molnár (94) 54.40, 8. Tilen Škoda (97, SLO) 45.16.
OštČp (800g) 1. Jan Kubeš (94) 72.10, 2. Ante Roko Zemunk (95, CRO) 64.57, 3. Marek Šanko (94) 63.23,
4. David Dušan Kastrevc (94, SLO) 63.01, 5. Máté Kurdi (94, HUN) 59.64, 6. Máté Adame (94, HUN) 55.88,
7. Fran Hojsak (96, CRO) 51.05, 8. Anže Trapeþar (97, SLO) 50.78.
4x100 m 1. ýR (VojtČch Netymach,95-Marcel Kadlec,94-Jakub ěezníþek,95-ZdenČk Stromšík,94)
40.75, 2. SLO (Luka Žontar,94-Ahac Moretti,95-Aljaž Brlek,95-Luka Janežiþ,95) 41.84, 3. HUN (Roland
Jáger,94-Ádam Hegedüs,94-Richard Köcse,97-Zsolt Pázmándi,95) 42.32, CRO (Antonio Zeliü,94-Patrik
Finek,97-Zvonimir Ivaškoviü,94-Luka Šakota,94) DNF.
4x400 m 1. CRO (Josip Šakiü,95-Rudolf Kralj,94-Staša Vrhovec,94 -Mateo Ružiü,94) 3:13.00, 2. ýR (Tomáš
Petr,94-David César,94-Martin Tuþek,95-Albert Holibka,94) 3:15.41, 3. HUN (Bence Füredi,95-Zoltán
Rády,95-Attila Molnár,94-Dávid Bártha,94) 3:16.16, 4. SLO (Jaka Zupan,96-Tadej Enci,94-Dušan
Živkoviþ,94-Lovrenc Valiþ,94) 3:16.42.
JUNIORKY
Družstva: 1. ýR 205, 2. Maćarsko 155,5, 3. Slovinsko 147, 4. Chorvatsko 126.5.
100 m (-1.4) 1. Liliána Guba (95, HUN) 12.15, 2. Martina ýernochová (94) 12.18, 3. Kaja Debevec (96,
SLO) 12.29, 4. Nikol Šebestíková (94) 12.33, 5. Evelin Nádházi (95, HUN) 12.37, 6. Nika Župa (94, CRO)
12.52, 7. Nejka ýeriþ (94, SLO) 12.61, 8. Dora Filipoviü (94, CRO) 12.64.
200 m (+0.2) 1. Klára Seidlová (94) 23.99, 2. Liliána Guba (95, HUN) 24.15, 3. Melinda Ferenczi (95, HUN)
24.52, 4. Martina Hofmanová (95) 25.16, 5. Aneja Simonþiþ (98, SLO) 25.20, 6. Ina Rojnik (97, SLO) 25.73,
7. Lucija Petruniü (95, CRO) 26.19, 8. Dora Paska (94, CRO) 26.98.
400 m 1. Helena Jiranová (95) 55.56, 2. Maja Pogorevc (96, SLO) 55.98, 3. Kristina Dudek (94, CRO)
56.07, 4. Anja Benko (95, SLO) 56.22, 5. Fanni Sárkány (94, HUN) 56.36, 6. Anna Fábri (95, HUN) 56.92, 7.
Pavla Janeþková (95) 57.16, 8. Iva Soboþanec (97, CRO) 59.45.
800 m 1. Radka Hanzlová (94) 2:11.43, 2. Olga PĤþková (94) 2:13.78, 3. Lili Váczi (94, HUN) 2:13.82, 4.
Dorotea Rebernik (94, SLO) 2:14.30, 5. Ela Šimunþiü (98, CRO) 2:16.11, 6. Eszter Szabó (97, HUN)
2:17.24, 7. Hilda Heller (96, CRO) 2:19.31, 8. Katja Radmiloviþ (95, SLO) 2:20.78.
1500 m 1. Mateja Pokrivaþ (95, SLO) 4:42.96, 2. Moira Stewartová (95) 4:46.18, 3. Anna F. Tóth (97, HUN)
4:49.89, 4. Nina Košüeviü (96, CRO) 4:52.37, 5. Lucie Šimeþková (94) 4:52.69, 6. Dóra Kovács (94, HUN)
4:55.18, 7. Julia Repolusk (97, SLO) 4:59.21, 8. Anica Šiško (97, CRO) 5:03.34.
3000 m 1. Nikolina Hrelec (94, CRO) 10:16.92, 2. Mojca Centrih (97, SLO) 10:31.90, 3. Tereza
Zimovjanová (95) 10:33.37, 4. Barbora Blahutová (94) 10:34.20, 5. Fruzsina Ladányi (97, HUN) 10:35.09,
6. Tina ýesnik (99, SLO) 10:57.72, 7. Lucija Bedalov (97, CRO) 11:07.87, 8. Kármen Horvát (97, HUN)
11:14.16.
100 m pĜekážek (-1.0) 1. Lucie Koudelová (94) 13.97, 2. Anna Zekuciová (95) 14.38, 3. Dora Paska (94,
CRO) 14.66, 4. Noémi Nagy (95, HUN) 15.15, 5. Ema Loparnik (97, SLO) 15.64, 6. Tjaša Potoþar (97, SLO)
15.69, 7. Zsófia Sier (95, HUN) 16.22, 8. Žana Sirovica (94, CRO) 17.31.
400 m pĜekážek 1. Karolina Hlavatá (94) 60.18, 2. Eva Trošt (94, SLO) 60.23, 3. Fanni Dániel (94, HUN)
61.50, 4. Denisa Vondrášková (94) 62.37, 5. Julia Praprotnik (96, SLO) 62.61, 6. Katarina Ivšac (96, CRO)
64.27, 7. Tea ýurak (95, CRO) 64.69, 8. Berta Bábán (95, HUN) 64.70.
Výška 1. Lucija Zubþiü (95, CRO) 1.75, 2. Nikola PaĜilová (94) 1.75, 3. Petra Kovaþiþ (94, SLO) 1.75, 4.
Nikola Strachová (94) 1.70, 5= Tihana Jeletiü (96, CRO) a Vivien Baglyos (94, HUN) 1.70, 7. Lara Gril (96,
SLO) 1.70, 8. Petra Luterán (97, HUN) 1.60.
Tyþ 1. Zsófia Siskó (94, HUN) 4.05, 2. Rebeka Šilhanová (95) 4.00, 3. Krisztina Szücs (96, HUN) 3.50, 4.
Gaja Hladnik (95, SLO) 3.40, 5. Martina Fileš (96, CRO) 3.30, 6. Tina Pogorelþnik (97, SLO) 3.30, 7.
KateĜina Janotová (95) 3.10, 8. Lara Juriša (97, CRO) 2.60.
27
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Dálka 1. Paola Boroviü (95, CRO) 5.73/+0.5, 2. Anna Švecová (94) 5.72/+0.4, 3. Michaela Broumová (95)
5.70/+0.4, 4. Eszter Bajnok (97, HUN) 5.64/-0.5, 5. Martina Jan (96, SLO) 5.61/-0.2, 6. Ivona Babiü (97,
CRO) 5.53/-0.7, 7. Zita Szabó (96, HUN) 5.53/+1.2, 8. Danaja Dover (96, SLO) 5.50.
Trojskok 1. Paola Boroviü (95, CRO) 12.66/+1.1, 2. Eva Mustar (96, SLO) 12.36/+1.1, 3. Ivona Babiü (97,
CRO) 11.98/-0.8, 4. Petra Opekarová (95) 11.92/-0.3, 5. KateĜina Kašparová (95) 11.89/+1.0, 6. Lotti
Horváth (95, HUN) 11.86/+1.3, 7. Karolína ýerná (95 m.b.) 11.84/+1.2, 8. Tjaša Bucik (96, SLO) 11.50/-0.4,
9. Anita Markov (95, HUN) 11.31/+0.3.
Koule 1. Anna Gyenes (95, HUN) 14.08, 2. Tereza Vytlaþilová (95) 12.97, 3. Kristina Jurigová (94) 12.76,
4. Špendl Lara Larisa Bratuša (94, SLO) 12.68, 5. Ivana Vuletiü (97, CRO) 11.93, 6. Boglárka Molnár (94,
HUN) 11.77, 7. Ana Šariü (98, CRO) 11.39, 8. Nina Ramšak (96, SLO) 10.60.
Disk 1. Dóra Kerekes (94, HUN) 45.50, 2. Živa Gornik (96, SLO) 41.99, 3. Veronika Süssnerová (94)
41.93, 4. Beatris Banga (95, HUN) 41.75, 5. Valentina Slobodiü (96, CRO) 38.03, 6. Pavla Kuklová (95)
36.39, 7. Magdaléna Holubová (95 m.b.) 33.28, 8. Ivana Vuletiü (97, CRO) 32.46, 9. Nina Ramšak (96, SLO)
31.82.
Kladivo 1. Beatris Banga (95, HUN) 62.09, 2. Claudia Štravs (94, SLO) 56.94, 3. Petra Jakeljiü (95, CRO)
56.93, 4. Boglárka Molnár (94, HUN) 55.29, 5. Zuzana Kotrþová (95) 49.11, 6. Pavla Kuklová (95) 48.54,
7. Sabina Požun (97, SLO) 42.21, 8. Ana Šariü (98, CRO) 37.76.
OštČp 1. Katarina Gašparoviü (94, CRO) 50.58, 2. Tereza Vytlaþilová (95) 46.98, 3. KateĜina Klailová (95)
44.20, 4. Katja Miheliþ (95, SLO) 43.55, 5. Melani Hentak (95, SLO) 42.28, 6. Edit Balázs (95, HUN) 41.14,
7. Lili Makány (95, HUN) 39.95, 8. Antonia Šušnjar (94, CRO) 37.73.
4x100 m 1. ýR (Klára Seidlová,94-Martina Hofmanová,95-Nikol Šebestíková,94-Martina
ýernochová,94) 45.71, 2. HUN (Lotti Horváth,95-Melinda Ferenczi,95-Evelin Nádházi,95-Liliána Guba,95)
45.75, 3. ýR U22 (m.b.) (Domská, Procházková, KrĖoulová, Chabrová) 46.12, 4. SLO (Nejka ýeriþ,94-Aneja
Simonþiþ,98-Martina Jan,96-Kaja Debevec,96) 47.67, 5. CRO (Dora Paska,94-Gloria Rožmariü,97-Žana
Sirovica,94-Nika Župa,94) 48.01.
4x400 m 1. SLO (Ina Rojnik,97-Maja Pogorevac,96-Eva Trošt,94-Anja Benko,95) 3:49.80, 2. ýR (Helena
Jiranová,95-Lucie Zaplatílková,94-Pavla Janeþková,95-Karolína Hlavatá,94) 3:50.67, 3. HUN (Anna
Fábry,95-Fanni Dániel,94-Berta Bábán,95-Fanni Sárkány,94) 3:51.77, 4. CRO (Iva Soboþanec,97-Lucija
Petruniü,95-Lucija Košaber,95-Kristina Dudek,94) 3:52.17.
MEZISTÁTNÍ UTKÁNÍ ŽÁKģ A ŽÁKYĕ
Budapest (Maćarsko) 28. 9. 2013
Družstva: 1. ýR 445,5, 2. Maćarsko 361,5, 3. Chorvatsko 293, 4. Slovinsko 266, 5. Slovensko 249.
ŽÁCI
Družstva: 1. ýR 223, 2. Maćarsko 179, 3. Chorvatsko 164, 4. Slovinsko 127, 5. Slovensko 123.
100 m 1. bČh (-1,4) 1. Adam Röder (98) 11,42, 2. Áron Tóth Áron (98, HUN) 11,45, 3. Aleksander Buh (98,
SLO) 11,48, 4. Bruno Peneziü (99, CRO) 11,65, 5. Luboš Komárek (99, SVK) 11,94, 2. bČh (-0,7) 1. Grega
Pavloviü (98, SLO) 11,48, 2. Pavel Gocala (98) 11,51, 3. Boldizsár Boda (98, HUN) 11,78, 4. Ivan Vujeviü
(98, CRO) 11,79, 5. Michal Mecháþek (98, SVK) 11,83.
Vložený bČh 1.MatČj Krsek Matej (00 m.b.) 11,62, 2. David Richter (98 m.b.) 11,71, 3. Boris Pribil (98, SVK
m.b.) 12,02.
300 m 1. bČh 1. Jakub Veselý (98) 35,43, 2. Anej Zupanc (98, SLO) 35,61, 3. Petar Melnjak (98, CRO)
35,82, 4. Márk Pálmai (98, HUN) 35,88, 5. Michal Kuþera (98, SVK) 36,44, 2. bČh 1. Matouš Vojtek (98)
36,12, 2. David Šalamon (98, CRO) 37,48, 3. Samuel Kollár (98, SVK) 38,00, 4. Mitja Mlakar (98, SLO)
38,17, 5. Máté Holcz (98, HUN) 38,55.
1000 m 1. Jan Žaluda (98) 2:33,74, 2. Václav StanČk (98 m.b.) 2:36,35, 3. Richárd Süli (98, HUN) 2:37,19,
4. Andrej Mitašík (98, SVK) 2:37,81, 5. Benjamin Ott (98, HUN) 2:39,90, 6. Timotej Rozman (99, SLO)
2:40,78, 7. Luka Batarilo ýeridü (98, CRO) 2:46,79, 8. Jaka Pogorevc (98, SLO) 2:49,56, 9. VojtČch MlynáĜ
(98) 2:50,25, 10. Richard Duška (99, SVK) 2:52,24, 11. Juraj Pavlek (98, CRO) 3:04,84.
3000 m 1. Matúš Verbovský (98, SVK) 9:41,53, 2. András Lendvai (98, HUN) 9:43,44, 3. Jan OsolsobČ (98)
9:45,60, 4. Adam KrchĖavý (98, SVK) 9:47,17, 5. Zlatko Kožuhar (99, CRO) 9:48,22, 6. VojtČch Vondra
(98) 9:52,66, 7. Julijan Kralj (98, CRO) 9:53,67, 8. Žan Kavas (98, SLO) 9:53,86, 9. Matevž Cimermanüiü
(99, SLO) 9:54,81, 10. Gábor Horváth (98, HUN) 10:04,84.
100 m pĜekážek 1. bČh (+1,0) 1. Michael Kijanica (98) 13,68, 2. Romana Poliü (98, CRO) 13,72, 3. Ondrej
Mráz (98, SVK) 13,90, 4. Samo Stankoviü (98, SLO) 14,20, 5. Máté Székács (98, HUN) 14,21, 2. bČh (+1.1)
1. Adam Smolka (98) 13,71, 2. Matúš Meluš (98, SVK) 13,79, 3. Marko ýuljak (98, CRO) 14,35, 4. Bálint
Szeles (98, HUN) 14,54, 5. Aljaž Juhart (98, SLO) 15,36.
300 m pĜekážek 1. bČh 1. Jan Kisiala (98) 38,92, 2. Romano Poliü (98, CRO) 40,92, 3. Sandi Omeradziü
(98, SLO) 42,00, 4. Tamás K.Nagy (98, HUN) 42,80, 5. Matúš Meluš (98, SVK) 43,39, 2. bČh 1. Hrvoje
ýukman (98, CRO) 39,51, 2. Dan Bárta (98) 40,39, 3. Pavel Prchal (98 m.b.) 40,47, 4. Márton Deák (99,
HUN) 41,77, 5. Ondrej Mráz (98, SVK) 43,04, 6. Miha Plevcak (98, SLO) 45,45.
28
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Výška 1. Primož Mlakar (98, SLO) 1,89, 2. Tadeáš ŠtČpánek (98) 1,85, 3. Matiü Kovaþiü (98, SLO) 1,85, 4.
David Javorský (99, SVK) 1,85, 5= OndĜej Vodák (98), Tin Vlahinja Tin (98, CRO), Noah Luca Matacun (98,
CRO 1,80, 8. Dávid Ben Kane (98, HUN) 1,80, 9. Roland Nagy (98, HUN) 1,75, 10. Matúš Vajci (99, SVK)
1,70.
Tyþ 1. Dan Bárta (98) 4,40, 2. Petr Pleva (98) 4,00, 3. Matúš Vajci (99, SVK) 3,70, 4. Zsolt Bohátka (98,
HUN) 3,70, 5. Tomislav Kataleniü (98, CRO) 3,60, 6. Dario Prekl (98, CRO) 3,50, 7. Rok Dobersek (99, SLO)
3,50, 8. Simon Budic (98, SLO) 3,40, 9. Péter Manyik (98, HUN 3,20, 10. Maroš Ralík (01, SVK) 2,60.
Dálka 1. Ivan Vujeviü (98, CRO) 6,71/+0,8, 2. 2. Benjamin Fedor (98, HUN) 6,48/+0,5, 3. Adam Röder (98)
6,38/-0,3, 4. Trpimir Široki (98, CRO) 6,25/+0,4, 5. Patrik Kraus (98) 6,21/+0,3, 6. Aljaž Murovec (98, SLO)
6,17/+1,2, 7. Egon Metelko (98, SLO) 6,07/+1,3, 8. Luboš Komárek (99, SVK) 5,95/-0,3, 9. Ondrej Mráz (98,
SVK) 5,79/+0,2, 10. Zsombor Tóth (98, HUN) 5,79/+1,5.
Koule (4kg) 1. Bartul Zemunik (99, CRO) 18,92, 2. Tonþi Rakuljiü (98, CRO) 17,34, 3. Szabolcs Papp (98,
HUN) 17,04, 4. Ferenc Aranyi (99, HUN) 15,90, 5. Patrik Buþko (98, SVK) 15,42, 6. Richárd Szebegyinszki
(98, HUN m.b.) 14,98, 7. Nejc Brataniü (98, SLO) 14,79, 8. Petr Pleva (98) 14,63, 9. JiĜí Kuþera (98) 14,10,
10. Adrián Baran (99, SVK) 13,94, 11. Gregor Snajder (98, SLO) 13,84.
Disk (1kg) 1. Richárd Szebegyinszki (98, HUN) 56,21, 2. Luka Bulaja (98, CRO) 55,59, 3. Dániel Rába (98,
HUN) 54,81, 4. Petr Pleva (98) 50,18, 5. Tonþi Rakuljiü (98, CRO 50,17), 6. Péter Szentivánszky (98, HUN
m.b.) 49,24, 7. Jaka Grünfeld (98, SLO) 49,13, 8. Pavel Jakl (98) 48,53, 9. Gregor Snajder (98, SLO) 47,35,
10. Tomáš Šuba (98, SVK) 39,62, 11. Štefan HruboĖ (99, SVK) 35,73.
Kladivo (4kg) 1. Péter Szentivánszky (98, HUN) 74,54, 2. Dániel Rába (98, HUN m.b.) 68,80, 3. Balázs
Varga (98, HUN) 66,37, 4. Michal Šíp (98) 51,16, 5. Petr Toman (98) 50,85, 6. Jan Ožeg (00, CRO) 50,74,
7. Miha Zupanþiü (98, SLO) 45,04, 8. Dan Komel (99, SLO) 41,69, 9. Daniel Danáþ (00, SVK) 41,68, 10.
Timotej Šimo (98, SVK) 40,67, 11. Luka Bulaja (98, CRO) 26,61.
OštČp (600g) 1. JiĜí Kuþera (98) 57,47, 2. Marcell Kerekes (98, HUN) 54,86, 3. Leon Koražija (99, CRO)
53,68, 4. Jakub Kubinec (98, SVK) 52,95, 5. Erik Veselý (98) 50,87, 6. Koppány Esztergály (98, HUN)
49,86, 7. Szilárd Moravcsik (98, HUN m.b.) 49,86, 8. Josip Grgat (99, CRO) 44,85, 9. Marek Taškár (98,
SVK) 44,83, 10. Anže Kozina (99, SLO) 44,74, 11. Jaka Grünfeld (98, SLO) 41,05.
3000 m chĤze 1. Matyáš Gajdoš (00) 14:46,50, 2. Lukáš Murín (98, SVK) 15:07,22, 3. Bálint Sárossi (00,
HUN) 15:13,03, 4. Sándor Fazekas (00, HUN) 15:14,55, 5. Anže Tesovnik (98, SLO) 15:16,77, 6. ďubomír
Detko (99, SVK) 15:51,41, 7. Pavel Janúšek (99, CZE) 15:55,59, 8. Maksimilijan Meÿimorec (00, CRO)
19:28,64, 9. Ivan Haubrih (00, CRO) 19:57,71, Vid Savnik (99, SLO) DQ.
4x100 m 1. HUN (Milán Pisch,99-Márk Pálmai,98-Marcell Bagladi,99-Áron Tóth,98) 43.87, 2. ýR (Adam
Röder,98-Pavel Gocala,98-MatČj Krsek,00-David Richter,98) 44.12, 3. SLO (Grega Pavloviü,98-Mitja
Mlakar,98-Denis Rajliü,98-Gregor Grahovac,00) 45.50, 4. CRO (Ivan Novko,99-Bruno Peneziü,99-Romano
Poliü,98-Ivan Vujeviü,98) 45.50, 5. SVK (Luboš Komárek,99-Ondrej Mráz,98-Michal Mecháþek,98-Boris
Pribil,98) 46.05.
4x300 m (smíšená štafeta) 1. ýR (Jakub Veselý,98-Nikola Bendová,99-Matouš Vojtek,98-Anna
Kerbachová,00) 2:34.22, 2. SLO (Anej Zupanc,98-Aneja Simoncic,98-Aleksander Buh,98-Eva Lajhar,99)
2:37.23, 3. SVK (Michal Kuþera,98-Gabriela Gajanová,99-Andrej Mitašík,98-Sára Polyaková,99) 2:39.27, 4.
HUN (Máté Székács,98-Anna Krasznai,99-Boldizsár Boda,98-Diána Lesti,98) 2:39.84, 5. CRO (David
Šalamon,98-Sara Senþar,99-Petar Melnjak,98-Lea Braniloviü,00) 2:42.40.
ŽÁKYNċ
Družstva: 1. ýR 222,5, 2. Maćarsko 182,5, 3. Slovinsko 139, 4. Chorvatsko 129, 5. Slovensko 126.
100 m 1. bČh (0.0) 1. KateĜina Vávrová (98) 12,10, 2. Dora Filipoviü (98, CRO) 12,39, 3. Klaudia Sorok (98,
HUN) 12,39, 4. Izza Obal (00, SLO) 12,84, 5. Mária Šimloviþová (99, SVK) 12,90, 2. bČh (+1.3) 1. Anna
Kerbachová (00) 12,46, 2. Jusztina Csóti (98, HUN) 12,81, 3. Dorja Zanetiü (01, CRO) 12,84, 4. Tinkara
Zalokar (98, SLO) 13,00, 5. Martina Nagyová (99, SVK) 13,13.
Vložený bČh 1. Karolina Jirmanová (98 m.b.) 12,71, 2. Petra ŠafaĜíková (98 m.b.) 12,83, 3. Barbora
Majdáková (98, SVK m.b.) 13,29.
300 m 1. bČh 1. KateĜina Vávrová (98) 39,72, 2. Dora Filipoviü (98, CRO) 40,01, 3. Nika Ponikvar (99, SLO)
41,32, 4. Eliza Takács (98, HUN) 43,23, 5. Ema Chovanová (98, SVK) 43,38, 2. bČh 1.Nikola Bendová (99)
40,07, 2. Sára Polyaková (99, SVK) 40,96, 3. Rebeka Rippel (98, HUN) 42,59, 4. Lea Braniloviü (00, CRO)
43,54, 5. Eva Lajhar (99, SLO) 43,81.
600 m 1. Gabriela Gajanová (99, SVK) 1:36,23, 2. Zala Ahtik (99, SLO) 1:37,26, 3. Klara Lukan (00, SLO)
1:38,02, 4. Marie Bušinová (98) 1:38,19, 5. Radka Škovranová (99, SVK) 1:38,66, 6. Pia Ocvirk (99, CRO)
1:38,68, 7. Lucie KrupaĜová (98) 1:38,87, 8. Aliz Darabos (99, HUN) 1:38,95, 9. Adrienn Zahorán (98,
HUN) 1:39,10, 10. Marija Primorac (99, CRO) 1:40,39.
2000 m 1. Carmen Idris Beshirová (98) 6:33,46, 2. Karin Gošek (00, SLO) 6:40,56, 3. Tina Cesnik (99,
SLO) 6:42,17, 4. Michaela ýervínová (99) 6:43,77, 5. Krisztina Varga (98, HUN) 6:44,01, 6. Natália Novák
(98, HUN) 6:45,52, 7. Ana Vareško (98, CRO) 6:47,92, 8. Lora Ontl (99, CRO) 6:53,67, 9. Petra Turþeková
(98, SVK) 7:07,86, 10. Emma Zapletalová (00, SVK) 7:46,22.
100 m pĜekážek 1. bČh (0.0) 1. Tereza Semecká (98) 14.21, 2. Simona Takácsová (98, SVK) 14,83, 3.
Zsófia Kiss (98, HUN) 14,90, 4. Klara Barnjak (99, CRO) 14,93, 5. Tjaša Zelenzik (99, SLO) 15,69, 2. bČh
29
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
(-0.2) 1. Tereza Vokálová (98) 14,35, 2. Gréta Soltész (98, HUN) 14,79, 3. Sara Senþar (99, CRO) 15,36, 4.
Patrícia Dermeková (98, SVK) 15,67, 5. Sara Mohoriü (99, SLO) 16,14.
300 m pĜekážek 1. bČh 1. Aneja Simonþiü (98, SLO) 42,87, 2. Tereza Semecká (98) 45,00, 3. Simona
Takácsová (98, SVK) 45,86, 4. Marta Batur (98, CRO) 46,93, 5. Anna Tákics (98, HUN) 48,00, 2. bČh 1.
Veronika Janíþková (98) 44,38, 2. Agata Zupin (98, SLO) 44,94, 3. Paula Majiü (99, CRO) 47,07, 4. Nikolett
Varga (98, HUN) 47,17, Patrícia Dermeková (98, SVK) DNF.
Výška 1. Lara Omerzu (98, SLO) 1,69, 2. Lada Pejchalová (98) 1,69, 3= Michaela Hrubá (98) a Luca
Renner (98, HUN) 1,65, 5. Simona Butkovská (98, SVK) 1,65, 6. Fedra Fekete (98, HUN m.b.) 1,65, 7.Emma
Kovács (98, HUN) 1,60, 8= Ena Trifkoviü (98, CRO) a Lora Suriü (98, CRO) 1,55, 10. Monika Podlogar (98,
SLO 1,55, 11. Monika Zavilinská (99, SVK) 1,45.
Tyþ 1. Nikola Pöschlova (98) 3,32, 2. Amálie Švábíková (99) 3,32, 3. Nastja Modiü (99, SLO) 3,22, 4. Tija
Hladnik (98, SLO) 3,02, 5. Barbara Majosházi (99, HUN) 2,92, 6. Karla Ivanþev (98, CRO) 2,82, 7. Nina
Karan Hrženjak (98, CRO) 2,82, 8. Boglárka ėry (98, HUN) 2,72, 9. Romana Ošková (99, SVK) 2,42, 10.
Petra Petláková (99, SVK) 2,32.
Dálka 1. Maja Bedrac (99, SLO) 5,84/+0,4, 2. Jana Novotná (99) 5,76/+0,1, 3. Evelin Földvári (98, HUN)
5,70/0,0, 4. Adéla Záhorová (99) 5,66/-0,1, 5. Klaudia Farkašovská (98, SVK m.b.) 5,49/-0,4, 6. Petra Gojak
(98, CRO) 5,40/+1,1, 7. Karin Štiffelová (98, SVK) 5,33/+0,4, 8. Sara Sotošek (98, SLO) 5,20/+1,8, 9. Žaneta
Heldesová (98, SVK) 5,17/+1,6, 10. Andrijana Lukiü (98, CRO) 5,12/+0,2, 11. Diána Lesti (98, HUN)
4,02/+1,3.
Koule (3kg) 1. Patrícia Slošárová (98, SVK) 14,79, 2. Lada Cermanová (98) 13,94, 3. Ana Šariü (98, CRO)
12,92, 4. Violetta Veiland (98, HUN) 12,86, 5. Dóra Takács (99, HUN) 12,38, 6. Laura Štefanac (99, CRO)
11,98, 7. Saša Kmet (98, SLO) 11,61, 8. Patricie Malá (98) 11,28, 9. Maja Magdiü (00, SLO) 10,48, 10.
Lenka Guzmická (99, SVK) 10,12.
Disk (1kg) 1. Alexandra Kálmán (98, HUN) 40,16, 2. Patrícia Slošárová (98, SVK) 37,16, 3. Dóra Takács
(99, HUN) 35,88, 4. Iveta Mocharová (98) 28,17, 5. Patricie Malá (98) 27,76, 6. Adrijana Zaloznik (98, SLO)
27,56, 7. Lea Tadej (98, CRO) 27,53, 8. Daniela RidzoĖová (99, SVK) 26,13, 9. Andreja Miklavþiü (98, SLO)
24,86, 10. Franja Želimorski (98, CRO) 24,23.
Kladivo (3kg) 1. Eszter Németh (98, HUN) 52,52, 2. Vivien Ódor (98, HUN) 48,84, 3. Anamarija Ĉekiü (98,
CRO) 48,40, 4. Petra KopĜivová (98) 48,32, 5. Andrea Mäsiarová (98, SVK) 46,23, 6. Kristýna ýechlovska
(98) 43,70, 7. Ana Šariü (98, CRO) 43,66, 8. Lina Cater (00, SLO) 31,39, 9. Daniela Vojtasová (00, SVK)
30,77, 10. Katarina Geric Škopac (98, SLO) 28,28.
OštČp (500g) 1. Nikol Tabaþková (98) CZE 55,55, 2. Mirtill Schmölcz (00, HUN) 40,94, 3. Nóra Szatló (00,
HUN) 39,41, 4. Iveta Mocharová (98) 38,80, 5. SoĖa Filová (98, SVK) 36,12, 6. Júlia Hanuliaková (00, SVK)
35,58, 7. Franja Želimorski (98, CRO) 35,41, 8. Petra Durgel (99, CRO) 34,62, 9. Nina Šinko (99, SLO)
28,53, 10. Andreja Miklavþiü (98, SLO) 28,31.
3000 m chĤze 1. Daphne Dimanopulosz (99, HUN) 14:51,96, 2. Ema Haþundová (99, SVK) 14:54,37, 3.
Laura Komoróczy (99, HUN) 15:24,42, 4. Aleksandra Stefany Bižiü (99, CRO) 15:25,59, 5. Lucie Nováková
(98) 15:58,79, 6. Lívia Kukulicová (99, SVK) 16:48,03, 7. Markéta Boþková (00) 17:16,12, 8. Eva ýanadi
(00, SLO) 17:22,33, 9. Tara Frišþiü (01, CRO) 17:32,30, 10. Ana Intihar Marulc (00, SLO) 17:39,57.
4x100 m 1. HUN (Zsófia Kiss,98-Evelin Földvári,98-Klaudia Sorok,98-Jusztina Csóti,98) 48.50, 2. CRO
(Patricija Tiriü,98-Dorja Zanetiü,01-Klara Barnjak,99-Dora Filipoviü,98) 48.75, 3.ýR (KateĜina Vávrová,98Petra ŠafaĜíková,98-Karolina Jirmanová,98-Anna Kerbachová,00) 49.27, 4. SLO (Nika Ponikvar,99-Maja
Bedrac,99-Izza Obal,00-Tinkara Zalokar,98) 49.51, 5. SVK (Martina Nagyová,99-Barbora Majdáková,98Klaudia Farkašovská,98-Mária Šimloviþová,99) 50.59.
30
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
MISTROVSTVÍ ýESKÉ REPUBLIKY 2013
MISTROVSTVÍ MUŽģ V CHģZI NA 50 KM
Dudince 23. 3. 2013
MUŽI 1. Lukáš Gdula (HvČzda SKP Pardubice) 4:12:55, 2. Jakub Zajíc (TJ Sokol Kolín-atletika) 4:50:28, 3.
Antonín Kozelka (TJ Rumburk) 4:57:45, ZdenČk Simon (Univerzitní sportovní klub Praha) a JiĜí Malysa (VSK
Univerzita Brno) DQ.
MISTROVSTVÍ V PěESPOLNÍM BċHU
StĜelské Hoštice 30. 3. 2013
MUŽI-mílaĜi 1. Petr Vitner (TJ Nové MČsto na MoravČ) 11:15, 2. David Kuþera (AC Slovan Liberec, o.s.)
11:22, 3. Vít Pavlišta (AC Slovan Liberec, o.s.) 11:25, 4. Pavel Dymák (HvČzda SKP Pardubice) 11:30, 5.
Martin Edlman (ASK Slavia Praha) 11:43, 6. Luboš Gaisl (AC SYNER Turnov) 11:43, 7. MatČj Trávníþek (TJ
Nové MČsto na MoravČ) 11:44, 8. OndĜej Doležel (AK Šternberk) 11:52.
MUŽI-vytrvalci 1. Milan Kocourek (AK KromČĜíž) 30:59, 2. Roman Rudolecký (VSK Univerzita Brno)
31:14, 3. JiĜí Homoláþ (AK KromČĜíž) 31:18, 4. Jan Procházka (PSK Olymp Praha) 31:47, 5. OndĜej Fejfar
(AK KromČĜíž) 31:55, 6. Lukáš Kourek (TJ Nové MČsto na MoravČ) 31:59, 7. Jan JanĤ (HvČzda SKP
Pardubice) 32:01, 8. Tomáš Jaša (TJ Baník StĜíbro) 32:11.
ŽENY 1. Lucie Sekanová (Univerzitní sportovní klub Praha) 22:06, 2. Monika Preibischová (AC
Mariánské LáznČ, o.s.) 22:29, 3. Ivana Sekyrová (AK Sokolov) 22:42, 4. Pavla Schorná Matyášová (TJ
Maratonstav Úpice) 23:05, 5. Eva Vail (Univerzitní sportovní klub Praha) 23:17, 6. Lada Nováková (TJ Jiskra
HavlíþkĤv Brod) 23:43, 7. Dana Šatrová (Univerzitní sportovní klub Praha) 23:49, 8. Klára Žáþková (Spartak
Praha 4) 24:11.
MISTROVSTVÍ V CHģZI NA 20 KM
PodČbrady 13. 4. 2013
MUŽI 1. Pavel Schrom (VSK Univerzita Brno) 1:28:32, 2. Karel Ketner (Atletický oddíl Slavia HavíĜov)
1:30:47, 3. Lukáš Gdula (HvČzda SKP Pardubice) 1:31:26, 4. Roman ěíha (TJ Slezan Frýdek-Místek)
1:42:58, 5. Vít Hrdliþka (HvČzda SKP Pardubice) 1:43:35, 6. JiĜí Malysa (AK KromČĜíž) 1:48:36, 7. Lukáš
Pazdera (VSK Univerzita Brno) 1:48:59, 8. Josef Smola (SMOLA CHUZE Praha) 1:53:28.
ŽENY 1. Lucie Pelantová (PSK Olymp Praha) 1:32:08, 2. Anežka Drahotová (Univerzitní sportovníklub
Praha) 1:33:43, 3. Hana Herberová (HvČzda SKP Pardubice) 1:43:51, 4. Olga PĤþková (AK Olymp Brno)
1:53:39, 5. Lenka Boroviþková (SK Nové MČsto nad Metují) 1:57:23, 6. Martina Netolická (AK Olymp Brno)
2:04:59, 7. Hana Svitáková (AC ýeská Lípa) 2:10:32, Jaroslava Pokorová (SC MARATHON PLZEĕ) DQ.
MISTROVSTVÍ V PģLMARATÓNU
Pardubice 20. 4. 2013
MUŽI 1. Vít Pavlišta (AC Slovan Liberec, o.s.) 1:05:35, 2. Robert Krupiþka (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí)
1:06:14, 3. Jakub Bajza (AK KromČĜíž) 1:07:18, 4. Petr Pechek (TJ Maratonstav Úpice) 1:07:49, 5. Jan
Kohut (VSK Univerzita Brno) 1:08:44, 6. David Gerych (AK KromČĜíž) 1:09:11, 7. Pavel Kubriþan (PSK
Olymp Praha) 1:09:50, 8. Aleš Drahokoupil (Atletika Chrudim) 1:09:51.
ŽENY 1. Ivana Sekyrová (AK Sokolov) 1:14:06, 2. Petra Pastorová (Maraton klub SEITL Ostrava) 1:14:10,
3. Petra Kamínková (AK Olomouc) 1:18:07, 4. Marta Fenclová (AC Pardubice) 1:20:28, 5. TaĢána Metelková
(TJ Sokol Hradec Králové) 1:21:38, 6. Radka ChuraĖová (TJ Lokomotiva Trutnov) 1:21:51, 7. Lenka
Šibravová (HvČzda SKP Pardubice) 1:22:49, 8. Šárka Macháþková (Sportovní klub X-AIR Ostrava) 1:23:26.
MISTROVSTVÍ V BċHU NA 10000 M
Domažlice 4. 5. 2013
MUŽI 1. Kemboi (KEN) 29:21.16, 2. Milan Kocourek (AK KromČĜíž) 29:30.20, 3. JiĜí Homoláþ (AK
KromČĜíž) 30:08.23, 4. Jan Kreisinger (AK KromČĜíž) 30:20.18, 5. OndĜej Fejfar (AK KromČĜíž) 30:22.07, 6.
Vít Pavlišta (AC Slovan Liberec, o.s.) 30:33.57, 7. Roman Rudolecký (VSK Univerzita Brno) 30:55.50, 8.
Martin Edlman (ASK Slavia Praha) 30:56.21, 9. Tomáš Edlman (ASK Slavia Praha) 31:42.70.
ŽENY 1. Monika Preibischová (AC Mariánské LáznČ, o.s.) 34:19.05, 2. Kristiina Mäki (HvČzda SKP
Pardubice) 35:19.37, 3. Ivana Sekyrová (AK Sokolov) 35:20.95, 4. Marta Fenclová (AC Pardubice) 38:10.40,
5. Hanka Randáková (ASK Slavia Praha) 38:59.32, 6. Lenka Boroviþková (SK Nové MČsto nad Metují)
40:59.72, 7. Lucie Davidová (TJ Baník StĜíbro) 41:17.16, JindĜiška Martínková (TJ Spartak Vlašim) DNF.
31
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
MISTROVSTVÍ V MARATÓNU
Praha 12. 5. 2013
MUŽI 1. JiĜí Homoláþ (AK KromČĜíž) 2:21:37, 2. Petr Pechek (TJ Maratonstav Úpice) 2:24:32, 3. Mulugeta
Serbessa (BechyĖský atlet.klub BechynČ) 2:24:52, 4. Leoš Pelouch (SK ChotČboĜ) 2:28:23, 5. Jan Mrázek
(PSK Olymp Praha) 2:31:24, 6. Tomáš Ondráþek (VSK Univerzita Brno) 2:33:36, 7. Radek Brunner (SK
Babice) 2:34:23, 8. Robert Krupiþka (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 2:36:47.
ŽENY 1. Petra Pastorová (Maraton klub SEITL Ostrava) 2:36:44, 2. Radka ChuraĖová (TJ Lokomotiva
Trutnov) 2:53:05, 3. Šárka Macháþková (Sportovní klub X-AIR Ostrava) 2:53:19, 4. Jana Dorazilová (AK
KromČĜíž) 2:59:53, 5. Lenka Šibravová (HvČzda SKP Pardubice) 3:01:22, 6. Iveta FoĜtová (TJ LIAZ Jablonec
n/N.) 3:16:52, 7. Alena Krcháková (AC Moravská Slavia Brno) 3:25:34, 8. Danuše Škrdová (Maraton klub
SEITL Ostrava) 3:28:20.
MISTROVSTVÍ VE VÍCEBOJÍCH
Stará Boleslav 25. - 26. 5. 2013
MUŽI desetiboj 1. Marek Lukáš (TJ Dukla Praha) 7518 (11.11-6.96-14.06-1.83-51.17-14.72-39.45-4.4065.92-4:46.90), 2. Adam Hromþík (VSK Univerzita Brno) 7039 (10.99-6.92-12.14-1.86-50.42-14.82-35.614.20-45.11-4:44.05), 3. Michal Štefek (SSK Vítkovice) 6692 (11.22-6.49-12.46-1.89-52.37-16.32-37.32-3.9056.221-5:00.10), 4. Roman Pulíþek (AC Jablonec nad Nisou, o.s.) 6485 (11.59-6.00-11.54-1.89-53.49-15.0033.16-4.20-52.04-5:01.66), 5. Dominik DvoĜák (ASK Slavia Praha) 6173 (11.24-6.46-12.06-1.77-51.4416.12-33.39-3.80-41.19-5:21.15), 6. OndĜej Hunþovský (ASK Slavia Praha) 6054 (11.98-6.54-9.95-1.9253.28-15.45-26.86-3.50-41.21-4:42.19), 7. Vít Zákoucký (AC Slovan Liberec, o.s.) 6006 (11.91-6.21-11.881.77-55.90-16.88-37.79-4.00-40.58-4:50.44), 8. Jan Horák (AK ŠKODA PlzeĖ) 5932 (11.52-6.37-10.88-1.7754.84-17.10-29.94-4.00-47.76-5:07.01).
ŽENY sedmiboj 1. KateĜina Cachová (Univerzitní sportovní klub Praha) 5702 (13.94-1.83-10.07-25.155.80-40.14-2:19.28), 2. Alena Galertová (Univerzitní sportovní klub Praha) 5473 (13.95-1.65-12.29-25.665.72-40.64-2:26.21), 3. Aneta Komrsková (Univerzitní sportovní klub Praha) 4827 (14.77-1.59-10.88-26.595.21-36.97-2:31.70), 4. Alexandra Mužíková (ASK Slavia Praha) 4728 (15.53-1.65-10.79-26.93-5.12-33.712:27.69).
MISTROVSTVÍ MUŽģ A ŽEN
Tábor 15. 6. 2013
MUŽI
100 m/+0.8 (15) 1. ZdenČk Stromšík (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 10.32, 2. Pavel Maslák (TJ Dukla
Praha) 10.36, 3. Marek Bakalár (A. C. TEPO Kladno) 10.44, 4. Václav Zich (TJ Dukla Praha) 10.62, 5.
Rostislav Šulc (Spartak Praha 4) 10.76, 6. OndĜej Benda (Spartak Praha 4) 10.83, 7. Martin ěíþaĜ (PSK
Olymp Praha) 10.86, Marcel Kadlec (ASK Slavia Praha) DQ.
200 m/-0.9 (16) 1. Pavel Maslák (TJ Dukla Praha) 20.67, 2. Lukáš ŠĢastný (TJ Dukla Praha) 20.99, 3. Jan
Jirka (ASK Slavia Praha) 21.26, 4. Petr Szetei (AK KromČĜíž) 21.35, 5. Daniel NČmeþek (TJ Dukla Praha)
21.49, 6. VojtČch Šulc (Spartak Praha 4) 21.54, 7. Patrik Šorm (TJ Dukla Praha) 21.88, 8. Jaroslav Hedviþák
(TJ Dukla Praha) 22.16.
400 m (16) 1. Jan TesaĜ (TJ Slavoj Stará Boleslav) 46.77, 2. Petr Lichý (TJ Dukla Praha) 47.09, 3. Jan
Kubista (TJ Dukla Praha) 47.13, 4. Martin ýapek (ASK Slavia Praha) 47.44, 5. Patrik Šorm (TJ Dukla Praha)
47.56, 6. Pavel Benda (AK Most) 47.87, 7. Tomáš Bošek (VSK Univerzita Brno) 47.90, 8. Roman Flaška (TJ
Vodní stavby Tábor) 47.99.
800 m (16) 1. Tomáš Vystrk (TJ Slezan Opava) 1:53.17, 2. Jan Pokorný (TJ StodĤlky Praha, o.s.) 1:53.21,
3. Jakub Ševþík (SSK Vítkovice) 1:53.36, 4. Miroslav Burian (TJ Dukla Praha) 1:53.53, 5. Adam Zenkl (SSK
Vítkovice) 1:54.91, 6. MatČj BlahĤt (TJ Dukla Praha) 1:56.12, 7. Petr Kaminski (Atletický oddíl Slavia
HavíĜov) 1:56.28, 8. JiĜí VondĜejc (HvČzda SKP Pardubice) 1:56.36.
1500 m (16) 1. Milan Kocourek (AK KromČĜíž) 3:55.07, 2. Petr Vitner (TJ Nové MČsto na MoravČ) 3:55.45,
3. OndĜej Klesnil (A. C. TEPO Kladno) 3:56.51, 4. Jan Sýkora (TJ Dukla Praha) 3:57.13, 5. Filip Jalový (TJ
Dukla Praha) 3:58.02, 6. Roman Paulík (TJ Lokomotiva BĜeclav) 3:58.19, 7. Jan Friš (SSK Vítkovice)
3:58.61, 8. MatČj Trávníþek (TJ Nové MČsto na MoravČ) 3:58.69.
5000 m (16) 1. Lukáš Kourek (TJ Nové MČsto na MoravČ) 14:42.64, 2. Tomáš Jaša (TJ Baník StĜíbro)
14:56.03, 3. David Kuþera (AC Slovan Liberec, o.s.) 15:08.00, 4. Luboš Gaisl (AC SYNER Turnov) 15:15.11,
5. Tomáš Edlman (ASK Slavia Praha) 15:15.55, 6. Jan JanĤ (HvČzda SKP Pardubice) 15:19.30, 7. Lukáš
Kuþera (VSK Univerzita Brno) 15:29.50, 8. Martin Edlman (ASK Slavia Praha) 15:30.46.
110 m pĜekážek/+0.4 (15) 1. Martin Mazáþ (VSK Univerzita Brno) 13.48, 2. Petr PeĖáz (VSK Univerzita
Brno) 13.77, 3. Jan Carda (ASK Slavia Praha) 14.22, 4. Václav Sedlák (TJ Dukla Praha) 14.36, 5. Tomáš
Kavka (ASK Slavia Praha) 14.54, 6. Marek Lukáš (TJ Dukla Praha) 14.58, 7. Michal Krejþí (Univerzitní
sportovní klub Praha) 14.62, 8. Adam Nejedlý (TJ Dukla Praha) 14.68.
400 m pĜekážek (16) 1. Václav Barák (ASK Slavia Praha) 49.95, 2. Michal Brož (TJ Dukla Praha) 50.76, 3.
Daniel Musil (ASK Slavia Praha) 51.97, 4. Tomáš Grüner (TJ Dukla Praha) 52.62, 5. JiĜí Mužík (Athletic Club
32
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Ústí n/L. o.s.) 53.00, 6. Lukáš Kožíšek (AC SYNER Turnov) 53.22, 7. Tomáš KĜikal (PSK Olymp Praha)
53.71, 8. Martin Tuþek (AC Moravská Slavia Brno) 54.01.
3000 m pĜekážek (15) 1. Lukáš Olejníþek (AC Moravská Slavia Brno) 8:59.13, 2. Josef Havlíþek (T. J.
Sokol ýeské BudČjovice) 9:05.74, 3. Martin Edlman (ASK Slavia Praha) 9:08.77, 4. Jan Friš (SSK Vítkovice)
9:11.25, 5. Luboš Gaisl (AC SYNER Turnov) 9:14.43, 6. JiĜí Homoláþ (AK KromČĜíž) 9:29.00, 7. Tomáš
Edlman (ASK Slavia Praha) 9:29.21, 8. Tomáš Jaša (TJ Baník StĜíbro) 9:36.38.
Výška (16) 1. Jaroslav Bába (TJ Dukla Praha) 2.26, 2. Petr Pícha (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 2.12, 3.
Martin Heindl (JAC Brno) 2.12, 4. Matyáš Dalecký (TJ Sokol Kolín-atletika) 2.12, 5. Kabelka (SVK) 2.09, 6=
Marek Navrátil (AK Olomouc), Jan Kašpar (TJ Spartak TĜebíþ) 2.05, 8. Jan Hostonský (AC Mladá Boleslav
o.s.) 2.01.
Tyþ (15) 1. Jan Kudliþka (TJ Dukla Praha) 5.76, 2. Michal Balner (TJ Dukla Praha) 5.65, 3. Lukáš BechynČ
(AK ŠKODA PlzeĖ) 5.00, 4. Lukáš Posekaný (A. C. TEPO Kladno) 5.00, 5= VojtČch Hájek (TJ Slavoj Stará
Boleslav), Jaroslav Chlebík (VSK Univerzita Brno) 4.80 a OndĜej Honka (TJ Sokol Opava) 4.80, 8. Michal
Stuchlík (TJ Sokol Opava) 4.60.
Dálka (16) 1. JiĜí Sýkora (TJ Spartak TĜebíþ) 7.64/-0.3, 2. ŠtČpán Wagner (TJ Dukla Praha) 7.52/-0.1, 3.
Milan Pírek (AK KromČĜíž) 7.47/-0.5, 4. Roman Novotný (AK KromČĜíž) 7.46/-0.9, 5. Radek Juška (TJ
Lokomotiva BĜeclav) 7.25/0.0, 6. Adam Hromþík (VSK Univerzita Brno) 7.24/-0.6, 7. Matyáš Vrtiška (TJ
Spartak Vlašim) 7.19/-0.3, 8. Bohumil BČtuĖák (SSK Vítkovice) 7.09/-0.3.
Trojskok (15) 1. Martin Vachata (TJ Dukla Praha) 15.44/-0.2, 2. Michal ýada (TJ Dukla Praha) 15.23/+1.5,
3. JiĜí Vondráþek (HvČzda SKP Pardubice) 15.04/+1.4, 4. Stanislav Sajdok (TJ TŽ TĜinec) 14.87/+0.8, 5. Jan
ýejka (TJ Sokol Kolín-atletika) 14.62/+0.8, 6. Bohumil BČtuĖák (SSK Vítkovice) 14.58/+0.8, 7. OndĜej Stolín
(VSK Univerzita Brno) 14.52/+0.1, 8. ZbynČk Hnízdil (TJ StodĤlky Praha, o.s.) 14.43/-0.2.
Koule (15) 1. Ladislav Prášil (TJ Dukla Praha) 21.04, 2. Antonín Žalský (HvČzda SKP Pardubice) 19.76, 3.
Tomáš StanČk (A. C. Sparta Praha) 19.39, 4. Martin Stašek (VSK Univerzita Brno) 19.31, 5. Martin Novák
(AK Olomouc) 19.19, 6. Jan Marcell (VSK Univerzita Brno) 19.13, 7. Jan Tylþe (TJ Dukla Praha) 16.48, 8.
Miroslav Pavlíþek (A. C. TEPO Kladno) 15.86.
Disk (15) 1. Tomáš VoĖavka (A. C. TEPO Kladno) 60.38, 2. Marek Bárta (SSK Vítkovice) 59.01, 3. Igor
Gondor (VSK Univerzita Brno) 57.80, 4. Tomáš Jirásek (HvČzda SKP Pardubice) 54.48, 5. Jaromír Mazgal
(AC SYNER Turnov) 52.05, 6. Vladislav Hruška (A. C. Sparta Praha) 50.81, 7. Tomáš Jokl (A. C. Sparta
Praha) 50.60, 8. Daniel ýapek (HvČzda SKP Pardubice) 46.18.
Kladivo (16) 1. Lukáš Melich (TJ Dukla Praha) 78.04, 2. Michal Fiala (AK KromČĜíž) 67.52, 3. Miroslav
Pavlíþek (A. C. TEPO Kladno) 65.50, 4. Radek Baran (SSK Vítkovice) 59.93, 5. Petr Koucký (HvČzda SKP
Pardubice) 59.09, 6. Daniel ýapek (HvČzda SKP Pardubice) 56.14, 7. Roman Straško (HvČzda SKP
Pardubice) 55.14, 8. Jan Formáþek (AC SYNER Turnov) 55.13.
OštČp (16) 1. Petr Frydrych (TJ Dukla Praha) 75.46, 2. Jan Kubeš (TJ Dukla Praha) 72.37, 3. Jakub
Vadlejch (TJ Dukla Praha) 70.50, 4. Jaroslav Jílek (HvČzda SKP Pardubice) 69.92, 5. Lukáš Vrabec (A. C.
Sparta Praha) 67.51, 6. JiĜí DvoĜák (TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod) 64.57, 7. Filip ýermák (TJ Sokol Opava)
62.83, 8. Pavel PeĖáz (TJ Sokol Kolín-atletika) 61.01.
4x100 m (15) 1. ýR junioĜi (Bakalár-Netymach-Kadlec-Stromšík) 40.73, 2. Spartak Praha 4 (Feher- R.ŠulcV.Šulc-Benda) 40.94, 3. ASK Slavia Praha (Kavka-Tlustý-Petrák-Jirka) 41.84, 4. A. C. TEPO Kladno
(Jánský-Posekaný-Frolík-Feigel) 43.16, TJ Sokol Opava (Honka-Rusek-Klepek-Stuchlík) DQ.
4x400 (16) 1. ASK Slavia Praha (Krupka-ýapek-Musil-Barák) 3:12.89, 2. TJ Dukla Praha (BlahĤtPavlíþek-Brož-Burian) 3:15.83, 3. TJ Nové MČsto na MoravČ (Nejedlý-Šacl-Trávníþek-Vitner) 3:35.73.
ŽENY
100 m/-0.2 (15) 1. KateĜina ýechová (PSK Olymp Praha) 11.37, 2. Barbora Procházková (Univerzitní
sportovní klub Praha) 11.57, 3. Petra Urbánková (SSK Vítkovice) 11.71, 4. Iveta Mazáþová (Univerzitní
sportovní klub Praha) 11.82, 5. Klára Seidlová (Univerzitní sportovní klub Praha) 11.85, 6. Pavla HĜivnová
(AK Olymp Brno) 11.88, 7. Monika Táborská (Univerzitní sportovní klub Praha) 11.93, 8. Lucie Domská (TJ
Šumperk) 12.09.
200 m/+0.3 (16) 1. Denisa Rosolová (Univerzitní sportovní klub Praha) 23.25, 2. KateĜina ýechová (PSK
Olymp Praha) 23.40, 3. Zuzana Hejnová (TJ Dukla Praha) 23.65, 4. Martina Schmidová (Univerzitní
sportovní klub Praha) 23.97, 5. Klára Seidlová (Univerzitní sportovní klub Praha) 24.12, 6. Pavla HĜivnová
(AK Olymp Brno) 24.61, 7. Jana Sotáková (AK Olymp Brno) 24.91, Barbora Procházková (Univerzitní
sportovní klub Praha) DNP.
400 m (16) 1. Jitka Bartoniþková (Univerzitní sportovní klub Praha) 52.87, 2. Lenka Masná (PSK Olymp
Praha) 53.42, 3. Jana Slaninová (SSK Vítkovice) 54.52, 4. Helena Jiranová (TJ Sokol Kolín-atletika) 55.92,
5. Klára Lepešková (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 56.74, 6. KateĜina Troppová (TJ Sokol Hradec Králové)
58.03, 7. Anna Hrudková (ASK Slavia Praha) 58.54, 8. Julie Jiravská (Univerzitní sportovní klub Praha)
58.69.
800 m (16) 1. Eliška Kutrová (AK Olymp Brno) 2:11.14, 2. Olga PĤþková (AK Olymp Brno) 2:11.54, 3.
Martina Brejchová (TJ Sušice) 2:14.57, 4. Lenka Švábíková (HvČzda SKP Pardubice) 2:15.66, 5. KateĜina
Siebeltová (TJ Slezan Frýdek-Místek) 2:16.66, 6. Anežka Koubková (Spartak Praha 4) 2:17.90, 7. KateĜina
Turková (ASK Slavia Praha) 2:21.07, Tereza ýapková (Univerzitní sportovní klub Praha) DNP.
33
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
1500 m (16) 1. Lucie Sekanová (Univerzitní sportovní klub Praha) 4:18.96, 2. Diana Mezuliáníková (PSK
Olymp Praha) 4:19.79, 3. Eva Krchová (AK Olymp Brno) 4:21.44, 4. Anežka Drahotová (Univerzitní sportovní
klub Praha) 4:24.89, 5. Dana Šatrová (Univerzitní sportovní klub Praha) 4:29.04, 6. Radka Stružková
(Univerzitní sportovní klub Praha) 4:31.48, 7. Moira Stewartová (Spartak Praha 4) 4:39.95, 8. Martina
Uvizlová (TJ Sokol Kolín-atletika) 4:40.15.
5000 m (16) 1. Kristiina Mäki (HvČzda SKP Pardubice) 16:42.00, 2. KvČtoslava Pecková (AK ŠKODA
PlzeĖ) 16:51.18, 3. Monika Preibischová (AC Mariánské LáznČ, o.s.) 17:19.93, 4. Eva Vrabcová (AK Olymp
Brno) 17:38.73, 5. Marta Fenclová (AC Pardubice) 17:49.82, 6. Hanka Randáková (ASK Slavia Praha)
18:46.69, Eliška Drahotová (Univerzitní sportovní klub Praha) DNF.
100 m pĜekážek/+0.3 (15) 1. Lucie Škrobáková (Univerzitní sportovní klub Praha) 12.79, 2. Jana
Sotáková (AK Olymp Brno) 13.49, 3. KateĜina Cachová (Univerzitní sportovní klub Praha) 13.77, 4. Lucie
Koudelová (AK Olymp Brno) 13.79, 5. Eliška Kluþinová (Univerzitní sportovní klub Praha) 14.08, 6. Aneta
Komrsková (Univerzitní sportovní klub Praha) 14.14, 7. Alena Galertová (Univerzitní sportovní klub Praha)
14.35, 8. Michaela Nejedlová (ASK Slavia Praha) 14.56.
400 m pĜekážek (16) 1. KateĜina Hálová (AK PSK Zlín) 58.69, 2. Karolina Hlavatá (Univerzitní sportovní
klub Praha) 59.73, 3. Kamila NČmcová (AK Olymp Brno) 59.97, 4. Denisa Vondrášková (Univerzitní
sportovní klub Praha) 60.12, 5. Nikola ěehounková (PSK Olymp Praha) 61.12, 6. KateĜina Ulrichová (ASK
Slavia Praha) 61.17, 7. Lucie Taclíková (TJ Sokol Hradec Králové) 64.34, 8. Eva Jeníková (Univerzitní
sportovní klub Praha) 70.46.
3000 m pĜekážek (15) 1. Michaela Drábková (SK Nové MČsto nad Metují) 11:00.97, 2. Ivana Sekyrová
(AK Sokolov) 11:15.54, 3. Barbora Jíšová (Univerzitní sportovní klub Praha) 11:20.65, 4. Karolína Grohová
(TJ DvĤr Králové n/L.) 11:39.66, 5. Aneta Korjenková (AK ŠKODA PlzeĖ) 12:14.82, 6. Kristýna Šilhová (AK
Olymp Brno) 12:42.83.
Výška (15) 1. Romana Dubnova (SSK Vítkovice) 1.86, 2. Magdalena Nová (SSK Vítkovice) 1.86, 3.
OldĜiška Marešová (PSK Olymp Praha) 1.80, 4. Barbora Laláková, KateĜina Cachová a Nela Severová
(všechny Univerzitní sportovní klub Praha) 1.76, 7. Eliška Kluþinová (Univerzitní sportovní klub Praha) 1.76,
8. Nikola Strachová (TJ Slavoj Stará Boleslav) 1.72.
Tyþ (16) 1. JiĜina Svobodová (Univerzitní sportovní klub Praha) 4.35, 2. Romana Maláþová (Univerzitní
sportovní klub Praha) 4.30, 3. Aneta Morysková (Univerzitní sportovní klub Praha) 3.95, 4. Jana Brožová
(Spartak Praha 4) 3.80, 5. Pavla Rybová (TJ LIAZ Jablonec n/N.) a Rebeka Šilhanová (AK Olymp Brno)
3.60, 7. Monika Chlebíková (AC ýejkovice) 3.60, 8= Nikol Jiroutová (T. J. Sokol ýeské BudČjovice), Anna
Cílková (Spartak Praha 4) a Nikola Suchelová (A. C. TEPO Kladno) 3.40.
Dálka (15) 1. Jana Korešová (Univerzitní sportovní klub Praha) 6.65/-0.4, 2. KateĜina Líbalová (A. C.
TEPO Kladno) 6.25/+0.9, 3. Martina Šestáková (TJ Lokomotiva BĜeclav) 6.10/0.0, 4. KateĜina Cachová
(Univerzitní sportovní klub Praha) 6.07/0.0, 5. Anna Švecová (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 6.04/+0.8, 6.
Veronika Šádková (SSK Vítkovice) 5.98/-0.1, 7. Barbora DvoĜáková (TJ Dukla Praha) 5.97/-1.3, 8. Michaela
Nejedlová (ASK Slavia Praha) 5.83/-0.3.
Trojskok (16) 1. Lucie Májková (AK Olymp Brno) 13.23/+0.5, 2. Martina Šestáková (TJ Lokomotiva
BĜeclav) 13.14/-0.1, 3. Klára Michalská (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 12.94/+0.1, 4. KateĜina Líbalová (A. C.
TEPO Kladno) 12.93/+0.3, 5. Šárka Buranská (Spartak Praha 4) 12.62/-0.5, 6. Iva Vedralová (Spartak Praha
4) 12.25/-0.1, 7. Kamila Ajšmanová (AC ýeská Lípa) 12.21/-0.5, 8. ZdeĖka Pražáková (TJ Vodní stavby
Tábor) 12.17/+1.4.
Koule (15) 1. Jana Kárníková (HvČzda SKP Pardubice) 16.65, 2. Kristýna Kroužková (HvČzda SKP
Pardubice) 14.63, 3. Romana Grómanová (SSK Vítkovice) 13.83, 4. Eliška Kluþinová (Univerzitní sportovní
klub Praha) 13.31, 5. Šárka Hezouþká (A. C. Sparta Praha) 12.74, 6. Tereza Vytlaþilová (ATLETIKA Poliþka)
12.07, 7. Tereza Douchová (TJ TŽ TĜinec) 11.76, 8. Žaneta Václavková (TJ Sokol Praha Královské
Vinohrady) 10.89.
Disk (15) 1. Jitka Kubelová (TJ Nové MČsto na MoravČ) 57.54, 2. VČra Cechlová Pospíšilová (PSK Olymp
Praha) 56.60, 3. Eliška StaĖková (A. C. TEPO Kladno) 55.80, 4. KateĜina Klausová (PSK Olymp Praha)
52.71, 5. Milena Beþiþková (A. C. Sparta Praha) 46.99, 6. Jana Kárníková (HvČzda SKP Pardubice) 46.87,
7. Zuzana Kubicová (Spartak Praha 4) 45.49, 8. Kamila Machurová (A. C. Sparta Praha) 44.94.
Kladivo (15) 1. Tereza Králová (Univerzitní sportovní klub Praha) 67.15, 2. Kristýna Kroužková (HvČzda
SKP Pardubice) 62.84, 3. Romana Grómanová (SSK Vítkovice) 58.04, 4. KateĜina Chlupová (PSK Olymp
Praha) 57.45, 5. Vendula KoláĜová (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 56.27, 6. Zuzana Kubicová (Spartak
Praha 4) 49.38, 7. Pavla Kuklová (AK Olymp Brno) 47.24, 8. Lenka Blovská (A. C. TEPO Kladno) 46.89.
OštČp (16) 1. Petra Andrejsková (TJ Sokol Kolín-atletika) 53.28, 2. Irena Šedivá (Univerzitní sportovní
klub Praha) 52.16, 3. Nikola Ogrodníková (SSK Vítkovice) 51.83, 4. Eliška Kluþinová (Univerzitní sportovní
klub Praha) 47.00, 5. KateĜina Klailová (AK ŠKODA PlzeĖ) 46.56, 6. Tereza Vytlaþilová (ATLETIKA Poliþka)
43.65, 7. Pavla Vozárová (AC Domažlice) 42.79, 8. Martina Píšová (Univerzitní sportovní klub Praha) 42.26.
4x100 m (15) 1. Univerzitní sportovní klub Praha (Mazáþová-Procházková-Schmidová-Táborská)
44.77, 2. AK Olymp Brno (HĜivnová-Sotáková-ýernochová-MrĖová) 45.88, 3. Univerzitní sportovní klub
Praha (Seidlová-Humpolíková-Galertová-Komrsková) 46.74, 4. Spartak Praha 4 (Buranská-KubicováVedralová-Baštovanská) 48.58.
34
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
4x400 m (16) 1. Univerzitní sportovní klub Praha (Rosolová-Šatrová-Hlavatá-Schmidová) 3:44.49, 2.
AK Olymp Brno (NČmcová-Kutrová-PĤþková-Škabrahová) 3:52.74, 3. ASK Slavia Praha (Kodrová-TurkováUlrichová-Hrudková) 3:55.11, 4. Spartak Praha 4 (Vedralová-Plíhalová-Baštovanská-Buranská) 3:58.06, 5.
AK PSK Zlín (Muzikantová-Palová-Koudelková-Hálová) 4:00.66, 6. TJ Sokol Hradec Králové (ProkopováTaclíková-Troppová-Valešová) 4:01.67, 7. TJ Nové MČsto na MoravČ (Brázdová-Janoušová-MaršánováNovotná) 4:04.95.
MISTROVSTVÍ V BċHU DO VRCHU
Janské LáznČ - ýerná Hora 31. 8. 2013
MUŽI Jan JanĤ (HvČzda SKP Pardubice) 38:37, 2. Martin Frei (AK KromČĜíž) 38:51, 3. Jan Havlíþek (ASK
Slavia Praha) 39:39, 4. Dušan Podroužek (AC Slovan Liberec, o.s.) 40:31, 5. Radim Berka 41:46, 6. Martin
Berka (oba AC SYNER Turnov) 41:46, 7. Milan Janata (TJ Maratonstav Úpice) 42:22, 8. Jan Herda (SKP
Nymburk, o.s.) 44:04.
ŽENY Iva Milesová (PSK Olymp Praha) 46:09, 2. TaĢána Metelková (TJ Sokol Hradec Králové) 46:33, 3.
Pavla Zahálková (AK ŠKODA PlzeĖ) 46:40, 4. Helena Poborská (PSK Olymp Praha) 49:54, 5. Dagmar
Kynþlová (SK Nové MČsto nad Metují) 50:23, 6. KateĜina Matrasová (PSK Olymp Praha) 51:29, 7. Adéla
Stránská (ýTBK ISCAREX ý.TĜebová) 53:10, 8. Vendula PeteĜíková (VSK FTVS Praha) 53.31.
MISTROVSTVÍ MUŽģ A ŽEN DO 22 LET
Ústí nad Orlicí 31. 8. - 1. 9. 2013
MUŽI
100 m/-1.0 (31) 1. ZdenČk Stromšík (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 10.51, 2. Marcel Kadlec (ASK
Slavia Praha) 10.73, 3. Pavel Benda (AK Most) 10.80, 4. Jan Jirka (ASK Slavia Praha) 10.82, 5. VojtČch
Netymach (AC Pardubice) 10.84, 6. Jakub ěezníþek (A. C. TEPO Kladno) 10.90, 7. VojtČch Svoboda (AC
Slovan Liberec, o.s.) 10.97, 8. Miroslav Sabadin (SKP Union Cheb - klub atletiky) 11.02.
200 m/+0.6 (1) 1. Jan Jirka (ASK Slavia Praha) 21.29, 2. Lukáš ŠĢastný (TJ Dukla Praha) 21.33, 3. Daniel
NČmeþek (TJ Dukla Praha) 21.47, 4. Pavel Benda (AK Most) 21.56, 5. Marcel Kadlec (ASK Slavia Praha)
21.70, 6. VojtČch Svoboda (AC Slovan Liberec, o.s.) 22.00, 7. Jan Ján (PSK Olymp Praha) 22.29, 8. Jakub
ěezníþek (A. C. TEPO Kladno) 22.55.
400 m (1) 1. Michal Desenský (TJ Sokol Hradec Králové) 47.31, 2. Patrik Šorm (TJ Dukla Praha) 47.79, 3.
MatČj Pavlíþek (TJ Dukla Praha) 48.17, 4. Tomáš Kroupa (AC Pardubice) 48.57, 5. Patrik Drhlík (AC Slovan
Liberec, o.s.) 49.29, 6. Jan Chlopþík (SSK Vítkovice) 49.31, 7. VojtČch Kolarþík (TJ Slezan Opava) 49.98, 8.
David César (Athletic Runners Club Brno) 50.50.
800 m (1) 1. Miroslav Burian (TJ Dukla Praha) 1:54.34, 2. Martin Sadil (AK Šternberk) 1:55.73, 3. David
TesaĜ (TJ Slezan Opava) 1:55.79, 4. Petr Kaminski (Atletický oddíl Slavia HavíĜov) 1:56.39, 5. Jan Murín (T.
J. Sokol ýeské BudČjovice) 1:56.49, 6. Adam Zenkl (SSK Vítkovice) 1:58.18, 7. Jan Hlaváþ (ASK Slavia
Praha) 1:59.13, Josef Šimsa (AC Falcon Rokycany) DNs.
1500 m (1) 1. Jan Sýkora (TJ Dukla Praha) 3:59.56, 2. Josef Rygl (TJ Spartak TĜebíþ) 4:00.51, 3. MatČj
Trávníþek (TJ Nové MČsto na MoravČ) 4:00.62, 4. Jan Friš (SSK Vítkovice) 4:01.26, 5. Jakub Zemaník (SSK
Vítkovice) 4:01.40, 6. JiĜí Šacl (TJ Nové MČsto na MoravČ) 4:02.16, 7. David Špindler (AC Mariánské LáznČ,
o.s.) 4:02.50, 8. Viktor Gazda (TJ Dukla Praha) 4:04.58.
5000 m (31) 1. Tomáš Jaša (TJ Baník StĜíbro) 14:43.35, 2. Petr Holánek (TJ Sokol Velké MeziĜíþí)
14:48.84, 3. MatČj Trávníþek (TJ Nové MČsto na MoravČ) 14:54.31, 4. David Kuþera (AC Slovan Liberec,
o.s.) 15:04.53, 5. Petr Lukeš (SSK Vítkovice) 15:09.58, 6. Josef Havlíþek (T. J. Sokol ýeské BudČjovice)
15:16.66, 7. Robert Míþ (VSK Univerzita Brno) 15:19.05, 8. Milan Janoušek (TJ Sokol Kolín-atletika)
15:35.20.
110 m pĜekážek/+3.6 (31) 1. Petr PeĖáz (VSK Univerzita Brno) 13.97, 2. Jan Ján (PSK Olymp Praha)
14.04, 3. Michal Brož (TJ Dukla Praha) 14.09, 4. Marek Lukáš (TJ Dukla Praha) 14.34, 5. Tomáš Homola (TJ
TŽ TĜinec) 15.10, 6. Kajetán ýásenský (ASK Slavia Praha) 15.17, 7. Petr Frolík (A. C. TEPO Kladno) 15.33,
8. Jan Vondráþek (TJ Spartak Vlašim) 15.57.
400 m pĜekážek (1) 1. JiĜí Stehno (ŠAK Chodov) 52.44, 2. Martin Tuþek (AC Moravská Slavia Brno) 52.90,
3. Radek Fischer (Spartak Praha 4) 52.94, 4. Martin Juránek (AC Moravská Slavia Brno) 53.22, 5. Lukáš
Král (ASK Slavia Praha) 55.44, 6. Martin Carda (TJ Slavoj BANES Pacov) 55.95, 7. Jan HrnþíĜ (AC Mladá
Boleslav o.s.) 56.11, 8. Pavel ýerný (ASK Slavia Praha) 57.44.
3000 m pĜekážek (1) 1. Tomáš Jaša (TJ Baník StĜíbro) 9:08.76, 2. Petr Holánek (TJ Sokol Velké MeziĜíþí)
9:10.66, 3. Filip Sasínek (AK Hodonín) 9:19.04, 4. Jan JanĤ (HvČzda SKP Pardubice) 9:23.69, 5. Pavel Oliþ
(AC Domažlice) 9:28.64, 6. Michal ěežábek (Spartak Praha 4) 9:30.46, 7. Martin Cink (AC Pardubice)
9:56.43, 8. Sebastián Vošvrda (AC Mladá Boleslav o.s.) 10:00.25.
Výška (31) 1. Martin Heindl (JAC Brno) 2.11, 2. Jan Kašpar (TJ Spartak TĜebíþ) 2.08, 3. Petr Pícha (T. J.
Sokol ýeské BudČjovice) 2.08, 4. Matyáš Dalecký (TJ Sokol Kolín-atletika) 2.05, 5. Adam Blažek (SSK
Vítkovice) 1.99, 6. JiĜí Zeman (TJ Sokol Opava) 1.99, 7. Petr Friedl (SSK Vítkovice) 1.95, 8= Tomáš Veselý
(SSK Vítkovice) a Tomáš Fišer (Atletický klub AHA Vyškov) 1.90.
35
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Tyþ (31) 1. Lukáš Posekaný (A. C. TEPO Kladno) 5.20, 2. Vít Havelka (ASK Slavia Praha) 4.65, 3. VojtČch
Hájek (TJ Slavoj Stará Boleslav) 4.65, 4. Marek PČkný (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 4.50, 5. Jan Jánský
(A. C. TEPO Kladno) 4.35, 6. Tomáš Veverka (TJ Sokol Opava) 4.18, 7. Radoš Rykl (TJ Sokol Hradec
Králové) 4.18, 8. OndĜej Kratochvíl (TJ Sokol Opava) 4.18.
Dálka (1) 1. Radek Juška (TJ Lokomotiva BĜeclav) 7.31/+1.2, 2. Jakub Rusek (TJ Sokol Opava)
7.19/+1.4, 3. JiĜí Klepek (TJ Sokol Opava) 7.15/+2.0, 4. Matyáš Vrtiška (TJ Spartak Vlašim) 7.06/+1.6, 5.
Filip Dittrich (AK Hodonín) 6.94/+1.3, 6. ZdenČk Baláþek (TJ Sokol Kolín-atletika) 6.78/+2.4, 7. Kajetán
ýásenský (ASK Slavia Praha) 6.63/+2.0, 8. David Beneš (HvČzda SKP Pardubice) 6.59/+1.7.
Trojskok (31) 1. Radek Juška (TJ Lokomotiva BĜeclav) 14.94/+0.6, 2. David Beneš (HvČzda SKP
Pardubice) 14.93/+1.5, 3. Lukáš Kunc (TJ Sokol Opava) 14.78/+2.0, 4. Jan Lechner (TJ LIAZ Jablonec n/N.)
14.53/+2.0, 5. Filip Dittrich (AK Hodonín) 14.34/0.0, 6. JiĜí Zeman (TJ Sokol Opava) 13.87/+0.4, 7. David
BČlica (TJ Sokol Opava) 13.63/+1.7, 8. JiĜí Klepek (TJ Sokol Opava) 13.60/+3.1.
Koule (1) 1. Tomáš StanČk (A. C. Sparta Praha) 19.16, 2. Martin Novák (AK Olomouc) 18.07, 3. Marek
Bárta (SSK Vítkovice) 16.11, 4. Jaromír Mazgal (AC SYNER Turnov) 15.65, 5. Tomáš Skála (ŠAK Chodov)
14.66, 6. JiĜí Horký (AK Olomouc) 14.32, 7. Pavel Krejþa (TJ Sokol Kolín-atletika) 13.93, 8. Lukáš Gábor (AC
Slovan Liberec, o.s.) 13.84.
Disk (31) 1. Martin Novák (AK Olomouc) 56.37, 2. Marek Bárta (SSK Vítkovice) 56.19, 3. Tomáš StanČk
(A. C. Sparta Praha) 52.27, 4. JiĜí Horký (AK Olomouc) 51.90, 5. Jaromír Mazgal (AC SYNER Turnov) 49.92,
6. Jan Tauber (A. C. TEPO Kladno) 45.95, 7. Tomáš Skála (ŠAK Chodov) 44.06, 8. Dominik KošaĜ (SSK
Vítkovice) 43.41.
Kladivo (31) 1. Jan Formáþek (AC SYNER Turnov) 59.73, 2. Roman Straško (HvČzda SKP Pardubice)
56.18, 3. Daniel ýapek (HvČzda SKP Pardubice) 54.88, 4. Josef Korál (ASK Slavia Praha) 54.33, 5. Jakub
ýížek (TJ Slavoj Stará Boleslav) 52.25, 6. Jaroslav Lauterkranc (HvČzda SKP Pardubice) 51.12, 7. Jan
Tauber (A. C. TEPO Kladno) 50.44, 8. Jan Král (SK Nové MČsto nad Metují) 50.05.
OštČp (1) 1. Marek Lukáš (TJ Dukla Praha) 73.28, 2. Jan Kubeš (TJ Dukla Praha) 72.27, 3. Marek Šanko
(A. C. TEPO Kladno) 70.66, 4. Tomáš StanČk (A. C. Sparta Praha) 67.01, 5. Filip ýermák (TJ Sokol Opava)
64.82, 6. David Štefek (SSK Vítkovice) 64.75, 7. Martin SklenáĜ (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 64.62, 8.
Jan Michalec (SK ZŠ Jeseniova Praha) 58.68.
4x100 m (31) 1. ASK Slavia Praha (Kadlec, DvoĜák, Petrák, Jirka) 41.01, 2. AC Slovan Liberec, o.s.
(KoláĜ, Drhlík, Svoboda, Povýšil) 41.81, 3. TJ Dukla Praha (Sýkora, ŠĢastný L., Lukáš, ŠĢastný M.) 42.06, 4.
Spartak Praha 4 (Kratina, Kuptík, Kašpar, KuchaĜ) 42.71, 5. A. C. TEPO Kladno (Jánský, Posekaný, Frolík,
Feigel) 43.09, 6. TJ Sokol Hradec Králové (MÜller, Doležal, Šnejdr, Rykl) 43.12, TJ Spartak Vlašim (Vachtl,
Vrtiška, Vobecký, Vondráþek) DNF, ASK Slavia Praha (Grabmüller, Petr, Král, Tlustý) DNF.
4x400 m (1) 1. TJ Dukla Praha (Sýkora, Burian, Pavlíþek, Šorm) 3:12.89, 2. AC Slovan Liberec, o.s.
(Drhlík, Havel, Svoboda, Povýšil) 3:20.49, 3. ASK Slavia Praha (Petr, DvoĜák M., Král, Tlustý) 3:21.27, 4.
Spartak Praha 4 (Kašpar, Auersvald, Kuptík, Fischer) 3:21.79, 5. AK ŠKODA PlzeĖ (Maruštík, ýerný, Hes,
Škoda) 3:22.11, 6. SSK Vítkovice (Rovenský, Zenkl, Friš, Chlopþík) 3:25.31, 7. TJ Sokol Kolín-atletika (Kunt,
Dalecký, Lonek, Baláþek) 3:30.36, 8. TJ Nové MČsto na MoravČ (Beneš, Nejedlý, Trávníþek, Šacl) 3:30.82.
ŽENY
100 m/+0.6 (31) 1. Martina Štychová (TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín) 11.97, 2. Nikol Šebestíková (SSK
Vítkovice) 12.10, 3. Marta Chabrová (AC Slovan Liberec, o.s.) 12.11, 4. Veronika Paliþková (AK Hodonín)
12.13, 5. Jana Janoušová (A. C. TEPO Kladno) 12.32, 6. Anežka Kubištová (HvČzda SKP Pardubice) 12.57,
7. Lenka Novotná (TJ Nové MČsto na MoravČ) 12.61, 8. Kristýna Kobiánová (AK Olymp Brno) 12.76.
200 m/+0.2 (1) 1. Klára Seidlová (Univerzitní sportovní klub Praha) 24.46, 2. Martina Štychová (TJ Sokol
SG PlzeĖ-PetĜín) 24.95, 3. Jana Janoušová (A. C. TEPO Kladno) 25.41, 4. Karolina Hlavatá (Univerzitní
sportovní klub Praha) 25.49, 5. Martina Homolová (TJ Sokol Velké MeziĜíþí) 25.51, 6. Markéta MrĖová (AK
Olymp Brno) 25.95, 7. Kristýna Lánská (TJ Lokomotiva BĜeclav) 25.96, 8. Anežka Kubištová (HvČzda SKP
Pardubice) 26.17.
400 m (1) 1. Helena Jiranová (TJ Sokol Kolín-atletika) 56.96, 2. Klára Lepešková (T. J. Sokol ýeské
BudČjovice) 57.17, 3. Aneta Foretová (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 58.41, 4. Vendula Hluchá (TJ Sokol
Opava) 58.90, 5. Lucie Zaplatílková (A. C. TEPO Kladno) 58.93, 6. Sára Janušková (SKP Union Cheb - klub
atletiky) 59.19, 7. Natálie Kolajová (AK Hodonín) 59.22, 8. Anna Hrudková (ASK Slavia Praha) 59.46.
800 m (1) 1. Sylva Škabrahová (AK Olymp Brno) 2:11.76, 2. Alena Ulrichová (SK Nové MČsto nad Metují)
2:13.40, 3. Eliška Kutrová (AK Olymp Brno) 2:14.14, 4. Olga PĤþková (AK Olymp Brno) 2:15.57, 5. Klára
KováĜíková (AK ŠKODA PlzeĖ) 2:17.81, 6. KateĜina Turková (ASK Slavia Praha) 2:20.14, 7. KateĜina
Siebeltová (TJ Slezan Frýdek-Místek) 2:22.34, 8. Monika Hrachovcová (Univerzitní sportovní klub Praha)
2:25.36.
1500 m (1) 1. Lada Nováková (TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod) 4:36.06, 2. Michaela Drábková (SK Nové MČsto
nad Metují) 4:40.05, 3. Moira Stewartová (Spartak Praha 4) 4:40.59, 4. Tereza Korvasová (AK Hodonín)
4:43.05, 5. Barbora Blahutová (AK Olymp Brno) 4:43.15, 6. Veronika Kupková (HvČzda SKP Pardubice)
4:44.18, 7. Veronika Sedláková (TJ CHS TURBO ChotČboĜ) 4:46.03, 8. Tereza Hrochová (AC ýeská Lípa)
4:49.72.
36
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
5000 m (31) 1. Lada Nováková (TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod) 17:11.70, 2. Marie Miliþková (HvČzda SKP
Pardubice) 18:02.16, 3. Barbora Blahutová (AK Olymp Brno) 18:45.54, 4. Marie Hroudová (TJ Nové MČsto
na MoravČ) 19:18.21, 5. Lucie Davidová (TJ Baník StĜíbro) 19:30.02, 6. Adriana Slaníková (AK Hodonín)
20:15.06, 7. Jitka Zwienerová (AK Olymp Brno) 22:20.88, Lucie Svobodová (AK Most) DNS.
100 m pĜekážek/+1.8 (31) 1. Lucie Koudelová (AK Olymp Brno) 13.59, 2. Karolina Hlavatá (Univerzitní
sportovní klub Praha) 13.74, 3. Helena Tomková (SK PĜerov) 13.79, 4. Alena Galertová (Univerzitní
sportovní klub Praha) 14.31, 5. Veronika Šádková (SSK Vítkovice) 14.41, 6. Aneta Komrsková (Univerzitní
sportovní klub Praha) 14.49, Michaela Nejedlová (ASK Slavia Praha) DNF, Nikol Šebestíková (SSK
Vítkovice) DNS.
400 m pĜekážek (1) 1. Jana Reissová (AK ŠKODA PlzeĖ) 61.18, 2. Lucie Taclíková (TJ Sokol Hradec
Králové) 62.74, 3. Lenka Svobodová (AK Olymp Brno) 62.76, 4. Denisa Vondrášková (Univerzitní sportovní
klub Praha) 63.06, 5. Andrea Doubková (AC Vysoké Mýto) 63.59, 6. Adéla Bártová (SSK Vítkovice) 65.88, 7.
Veronika Meczlová (AK ŠKODA PlzeĖ) 65.95, Nikola ěehounková (PSK Olymp Praha) DQ.
3000 m pĜekážek (1) 1. Petra Kubešová (Univerzitní sportovní klub Praha) 11:09.65, 2. Michaela
Sedláková (TJ CHS TURBO ChotČboĜ) 11:23.42, 3. Barbora Jíšová (Univerzitní sportovní klub Praha)
11:24.90, 4. Veronika Siebeltová (TJ Slezan Frýdek-Místek) 11:39.06, 5. Helena Tlustá (TJ Nové MČsto na
MoravČ) 11:45.80, 6. KateĜina Chromá (AK Olymp Brno) 11:58.31, 7. Adriana Slaníková (AK Hodonín)
12:20.17, 8. Kristýna Šilhová (AK Olymp Brno) 12:28.33.
Výška (31) 1. Magdalena Nová (SSK Vítkovice) 1.79, 2. Leona Silnicová (SSK Vítkovice) 1.75, 3. Nikola
Strachová (TJ Slavoj Stará Boleslav) 1.75, 4. Pavlína BĜezinová (AK Olymp Brno) 1.69, 5. Jana Hartigová
(AK Olymp Brno) 1.69, 6. Zuzana VojtČchová (TJ Vodní stavby Tábor) 1.63, 7. Lucie Krtiþková (AK Hodonín)
1.63, 8. Eva Šenková (Atletický klub AHA Vyškov) 1.63.
Tyþ (31) 1. Aneta Morysková (Univerzitní sportovní klub Praha) 4.05, 2. Rebeka Šilhanová (AK Olymp
Brno) 3.95, 3. Nikola Suchelová (A. C. TEPO Kladno) 3.60, 4. Zuzana Pražáková (TJ Sokol Kolín-atletika)
3.45, 5. Sabina Pöschlová (A. C. TEPO Kladno) 3.45, 6. Petra Kozelková (TJ Sokol Opava) 3.30, Zuzana
Žabková (AC Pardubice) NM.
Dálka (1) 1. Lucie Domská (TJ Šumperk) 5.90/+0.7, 2. Michaela Kuþerová (AK Olomouc) 5.76/+0.9, 3.
Michaela Broumová (SK Nové MČsto nad Metují) 5.66/-0.2, 4. Hana Luticová (AC Pardubice) 5.61/-0.4, 5.
Lenka Košárková (TJ Sokol Opava) 5.55/+1.7, 6. Michaela Nejedlová (ASK Slavia Praha) 5.49/+1.4, 7.
Alena Galertová (Univerzitní sportovní klub Praha) 5.46/+0.2, 8. Nikola ýejchanová (AC SYNER Turnov)
5.46/+0.3.
Trojskok (31) 1. Dominika Horniaková (TJ TŽ TĜinec) 12.41/+1.6, 2. Petra Opekarová (AK Olymp Brno)
11.95/+1.1, 3. KateĜina Vaverková (AK Olymp Brno) 11.67/+0.6, 4. KateĜina Kašparová (TJ Vodní stavby
Tábor) 11.56/+1.1, 5. Karolína ýerná (TJ Vodní stavby Tábor) 11.54/+1.0, 6. Nikola PaĜilová (JAC Brno)
11.51/+1.6, Tereza Douchová (TJ TŽ TĜinec) NM.
Koule (1) 1. Jitka Kubelová (TJ Nové MČsto na MoravČ) 14.41, 2. Markéta ýervenková (TJ Slavoj Stará
Boleslav) 13.85, 3. Gabriela Pallová (AK PSK Zlín) 13.73, 4. Tereza Vytlaþilová (ATLETIKA Poliþka) 12.78,
5. Lenka Matoušková (TJ Spartak Vlašim) 12.10, 6. KateĜina Klailová (AK ŠKODA PlzeĖ) 11.83, 7. Kristyna
Hermannová (SSK Vítkovice) 11.78, 8. Tereza Douchová (TJ TŽ TĜinec) 11.38.
Disk (31) 1. Jitka Kubelová (TJ Nové MČsto na MoravČ) 53.64, 2. Lenka Matoušková (TJ Spartak Vlašim)
43.14, 3. Veronika Süssnerová (AC ýeská Lípa) 40.53, 4. Jana Myrmusová (AK Hodonín) 40.53, 5. Kristyna
Hermannová (SSK Vítkovice) 37.56, 6. Gabriela Pallová (AK PSK Zlín) 37.50, 7. Erika Lorencová (AK PSK
Zlín) 36.05, 8. Zuzana Pražáková (TJ Sokol Kolín-atletika) 35.78.
Kladivo (31) 1. Vendula KoláĜová (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 54.96, 2. Martina Kluková (HvČzda
SKP Pardubice) 51.97, 3. Pavla Kuklová (AK Olymp Brno) 51.10, 4. Zuzana Kotrþová (PSK Olymp Praha)
50.00, 5. Gabriela Pallová (AK PSK Zlín) 45.83, 6. Markéta Jirsová (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 44.29, 7.
Lenka Blovská (A. C. TEPO Kladno) 42.90, 8. Adéla Koreþková (HvČzda SKP Pardubice) 42.46.
OštČp (1) 1. Petra Andrejsková (TJ Sokol Kolín-atletika) 53.15, 2. Tereza Vytlaþilová (ATLETIKA Poliþka)
49.61, 3. Natálie Durþáková (AK Olomouc) 48.35, 4. KateĜina Klailová (AK ŠKODA PlzeĖ) 43.54, 5. Pavla
Vozárová (AC Domažlice) 43.13, 6. Martina Píšová (Univerzitní sportovní klub Praha) 41.70, 7. Simona
Bažantová (TJ Vodní stavby Tábor) 37.91, 8. Barbora Vernerová (AC Mladá Boleslav o.s.) 37.804x100 m (31) 1. Univerzitní sportovní klub Praha (Komrsková, Hlavatá, Seidlová, Galertová) 47.84, 2.
AK Olymp Brno (Koudelová, Kobianová, Svobodová, MrĖová) 48.07, 3. AC Slovan Liberec, o.s. (Kadlecová,
DvoĜáková, Hofmanová, Chabrová) 48.33, 4. TJ Dukla Praha (PaĢková, Kratochvílová, Paluková, PaĜízková)
50.65.
4x400 m (1) 1. AK Olymp Brno ( MrĖová, PĤþková, Kutrová, Škabrahová) 3:55.62, 2. Univerzitní
sportovní klub Praha (Vondrášková, Hrachovcová, Jeníková, Hlavatá) 3:57.15, 3. ASK Slavia Praha
(Hrudková, Hausenblasová, Sladovníková, Turková) 4:01.47, 4. SK Nové MČsto nad Metují (Vlþková,
Ulrichová, Hanušová, Broumová) 4:09.05.
37
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
MISTROVSTVÍ V SILNIýNÍM BċHU
BČchovice - Praha 29. 9. 2013
MUŽI - 1. Petr Vitner (TJ Nové MČsto na MoravČ) 30:02, 2. JiĜí Homoláþ (AK KromČĜíž) 30:05, 3. Petr
Holánek (TJ Sokol Velké MeziĜíþí) 30:39, 4. Petr Pechek (TJ Maratonstav Úpice) 31:13, 5. Lukáš Kourek (TJ
Nové MČsto na MoravČ) 31:48, 6. Roman Paulík (TJ Lokomotiva BĜeclav) 31:58, 7. Radek Hübl (TJ Jiskra
Ústí nad Orlicí) 32:08, 8. Jan JanĤ (HvČzda SKP Pardubice) 32:08
ŽENY - 1. Petra Kamínková (AK Olomouc) 34:52, 2. Eva Vrabcová (AK Olymp Brno) 35:02, 3. Lucie
Sekanová (Univerzitní sportovní klub Praha) 35:24, 4. KvČtoslava Pecková (AK Škoda PlzeĖ) 36:00, 5. Lada
Nováková (TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod) 36:22, 6. Ivana Sekyrová (AK Sokolov) 36:27, 7. Radka ChuraĖová (TJ
Lokomotiva Trutnov) 36:39, 8. Petra Kubešová (Univerzitní sportovní klub Praha) 38:23.
MISTROVSTVÍ JUNIORģ A JUNIOREK V PěESPOLNÍM BċHU
StĜelské Hoštice 30. 3. 2913
JUNIOěI 1. Jakub Zemaník (SSK Vítkovice) 20:14, 2. Michal Pinkas (Atletický oddíl Slavia HavíĜov) 20:19,
3. Josef Havlíþek (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 20:21, 4. Dominik Sádlo (SK Nové MČsto nad Metují)
20:30, 5. Jan Friš (SSK Vítkovice) 20:37, 6. Pavel Oliþ (TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín) 20:42, 7. VojtČch
Schneider (SSK Vítkovice) 21:04, 8. JiĜí Svítek (Athletic Club Ústí n/L. o.s.) 21:11.
JUNIORKY 1. Anežka Drahotová (Univerzitní sportovní klub Praha) 13:21, 2. Moira Stewartová (Spartak
Praha 4) 14:07, 3. Lucie Šimeþková (TJ Sušice) 14:26, 4. Olga PĤþková (AK Olymp Brno) 14:38, 5. KateĜina
Chromá (AK Olymp Brno) 15:05, 6. Lucie Davidová (TJ Baník StĜíbro) 15:27, 7. Diana Petrmichlová (Atletika
Klatovy) 15:31, 8. Karolína Vachová (SSK Vítkovice) 15:35.
MISTROVSTVÍ JUNIORģ A JUNIOREK V BċHU NA 10000 M
Domažlice 4. 5. 2013
JUNIOěI 1. Josef Havlíþek (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 31:53.90, 2. Dominik Sádlo (SK Nové MČsto
nad Metují) 32:14.44, 3. Michal Pinkas (Atletický oddíl Slavia HavíĜov) 33:06.50, 4. Miloslav HoncĤ (SK Nové
MČsto nad Metují) 33:41.46, 5. JiĜí Dekastello (AK Most) 33:57.17, 6. Nikolaos Mach (TJ Dukla Praha)
34:29.94.
JUNIORKY nekonalo se - pĜihlášena jen jedna juniorka
MISTROVSTVÍ JUNIORģ A JUNIOREK VE VÍCEBOJÍCH
Stará Boleslav 25. - 26. 5. 2913
JUNIOěI desetiboj 1. JiĜí Sýkora (TJ Spartak TĜebíþ) 7521 (10.89-7.37-14.83-2.01-49.56-14.65-42.394.00-49.20-5:09.44), 2. VojtČch Hájek (TJ Slavoj Stará Boleslav) 6307 (11.76-6.52-10.80-1.92-53.39-15.9132.63-4.40-36.75-4:54.58), 3. Dominik Canini (AK Most) 6070 (11.78-5.83-12.01-1.74-53.75-15.3232.25/509-3.80-42.96-4:49.14), 4. JindĜich VeþeĜa (AK Olomouc) 5936 (11.92-6.39-12.11-1.86-54.52-15.2528.81-3.30-41.72-5:05.81), 5. Adam Grabmüller (ASK Slavia Praha) 5907 (11.21-6.65-9.28-1.80-51.2015.46-20.82-3.60-28.40-4:42.83), 6. Jan Tauer (AC Domažlice) 5560 (11.89-6.29-8.45-1.86-52.48-16.8524.61-2.80-38.19-4:31.32), 7. Václav ýervinka (TJ Sokol Hradec Králové) 5501 (12.45-6.10-11.15-1.7758.22-18.05-30.73-4.10-46.08-5:06.87), 8. JiĜí Kubeš (AK ŠKODA PlzeĖ) 5425 (11.63-5.89-9.60-1.71-52.6314.91-26.95-2.90-30.85-5:07.61).
JUNIORKY sedmiboj 1. Michaela Broumová (SK Nové MČsto nad Metují) 4847 (15.11-1.62-9.72-26.185.75-33.17-2:32.79), 2. Pavlína BĜezinová (AK Olymp Brno) 4643 (15.25-1.74-10.12-26.70-5.10-26.792:33.14), 3. Martina Píšová (Univerzitní sportovní klub Praha) 4021 (17.28-1.50-9.85-29.31-4.75-39.622:34.96), 4. Karolína ěeháková (SK KotláĜka Praha) 3722 (16.18-1.50-7.04-27.54-5.00-17.39-2:37.41), 5.
Eliška PilaĜová (TJ Spartak Vlašim) 3509 (17.49-1.50-7.11-27.98-4.58-20.60-2:35.62), 6. Barbora
Capouchová (SK ZŠ Jeseniova Praha) 3169 (17.88-1.47-7.26-28.77-4.37-17.95-2:45.59), Denisa Chládková
(TJ Vodní stavby Tábor) DNF (15.53-1.62-9.99-25.57), Monika Sedláþková (TJ Spartak TĜebíþ) DNF (15.32NM-10.23-27.45).
MISTROVSTVÍ JUNIORģ A JUNIOREK
Jablonec 22. - 23. 6. 2013
JUNIOěI
100 m/+0.4 (22) 1. Marek Bakalár (A. C. TEPO Kladno) 10.70, 2. Marcel Kadlec (ASK Slavia Praha) 10.74,
3. VojtČch Netymach (AC Pardubice) 10.82, 4. Miroslav Sabadin (SKP Union Cheb - klub atletiky) 10.87, 5.
VojtČch Svoboda (AC Slovan Liberec, o.s.) 10.88, 6. Jakub ěezníþek (A. C. TEPO Kladno) 10.91, 7. Tomáš
Bárta (JAC Brno) 11.27, 8. Matyáš Myškovský (A. C. TEPO Kladno) 11.40.
200 m/+1.2 (23) 1. VojtČch Svoboda (AC Slovan Liberec, o.s.) 21.75, 2. Albert Holibka (TJ Sokol Opava)
21.85, 3. Miroslav Sabadin (SKP Union Cheb - klub atletiky) 21.90, 4. Daniel Maruštík (AK ŠKODA PlzeĖ)
22.03, 5. Matyáš Myškovský (A. C. TEPO Kladno) 22.30, 6. VojtČch Netymach (AC Pardubice) 22.36, 7.
Jakub ěezníþek (A. C. TEPO Kladno) 22.40, 8. Adam Grabmüller (ASK Slavia Praha) 22.52.
38
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
400 m (23) 1. Albert Holibka (TJ Sokol Opava) 48.24, 2. David César (Athletic Runners Club Brno) 49.22,
3. Tomáš Petr (ASK Slavia Praha) 49.47, 4. Dominik Kubalák (AK Hodonín) 49.57, 5. Filip Šnejdr (TJ Sokol
Hradec Králové) 49.76, 6. Michal DvoĜák (ASK Slavia Praha) 49.80, 7. Jakub Žurovec (AK Hodonín) 50.86,
Pavel KrĤta (ASK Lovosice) DNS.
800 m (23) 1. Martin Sadil (AK Šternberk) 1:53.41, 2. Jan Hlaváþ (ASK Slavia Praha) 1:54.18, 3. Adam
Zenkl (SSK Vítkovice) 1:54.23, 4. David Špindler (AC Mariánské LáznČ, o.s.) 1:54.39, 5. Jan ýiviš (AC
Domažlice) 1:54.89, 6. David TesaĜ (TJ Slezan Opava) 1:55.57, 7. Petr Musila (TJ Sokol Opava) 1:59.31, 8.
JiĜí Šacl (TJ Nové MČsto na MoravČ) 2:04.26.
1500 m (22) 1. JiĜí Šacl (TJ Nové MČsto na MoravČ) 4:03.59, 2. David Špindler (AC Mariánské LáznČ, o.s.)
4:04.26, 3. Josef Havlíþek (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 4:05.52, 4. Martin Rejman (AC Mladá Boleslav
o.s.) 4:06.60, 5. Michal Šmahel (ASK Slavia Praha) 4:07.17, 6. Michal Pinkas (Atletický oddíl Slavia HavíĜov)
4:07.18, 7. Jakub Šesták (AK KromČĜíž) 4:11.07, 8. Jan Šíp (ASK Slavia Praha) 4:12.24.
5000 m (23) 1. Pavel Oliþ (AC Domažlice) 15:44.74, 2. Dominik Sádlo (SK Nové MČsto nad Metují)
15:50.00, 3. Michal Pinkas (Atletický oddíl Slavia HavíĜov) 15:53.31, 4. JiĜí Dekastello (AK Most) 15:57.45, 5.
VojtČch Schneider (SSK Vítkovice) 16:18.73, 6. Michal Suchý (AC Mladá Boleslav o.s.) 16:19.24, 7. Matouš
Vrzala (SSK Vítkovice) 16:32.67, 8. Vít Polášek (Atletický oddíl Slavia HavíĜov) 16:32.85.
110 m pĜekážek/+1.0 (22) 1. Tomáš Homola (TJ TŽ TĜinec) 14.41, 2. Michal Paćour (AC Pardubice)
14.48, 3. Robin Madej (SSK Vítkovice) 14.60, 4. Radoš Rykl (TJ Sokol Hradec Králové) 14.71, 5. JindĜich
VeþeĜa (AK Olomouc) 14.90, 6. Adam Pecen (ASK Slavia Praha) 15.09, 7. JiĜí Kubeš (AK ŠKODA PlzeĖ)
15.25, 8. Adam Grabmüller (ASK Slavia Praha) 15.40.
400 m pĜekážek (23) 1. Martin Tuþek (AC Moravská Slavia Brno) 53.12, 2. Michal Paćour (AC Pardubice)
53.89, 3. Jeremy Sova (TJ Dukla Praha) 54.72, 4. Jan Šnajdr (AC Domažlice) 55.15, 5. Viktor Uher (SSK
Vítkovice) 55.17, 6. Martin Carda (TJ Slavoj BANES Pacov) 56.53, 7. Robin Madej (SSK Vítkovice) 57.14, 8.
Martin Sirota (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 58.96.
3000 m pĜekážek (22) 1. Pavel Oliþ (AC Domažlice) 9:37.16, 2. Petr Smolák (AC Vysoké Mýto) 9:39.25, 3.
Martin Hlaváþek (TJ Sokol Opava) 9:40.60, 4. JiĜí Svítek (Athletic Club Ústí n/L. o.s.) 10:05.36, 5. Filip
Cenefels (MÍLAěI Domažlice) 10:31.53, 6. Antonín Lakota (AC Spartak ChoceĖ) 10:44.29, 7. Jakub Vojáþek
(SKP Nymburk, o.s.) 11:52.18.
Výška (23) 1. Matyáš Dalecký (TJ Sokol Kolín-atletika) 2.04, 2. Petr Friedl (SSK Vítkovice) 2.01, 3. Milan
Dzuriak (ASK ELNA Poþerady) 2.01, 4. Vít Molva (Atletika Jihlava) 1.98, 5= MatČj Klukan (AC Domažlice) a
Adam Blažek (SSK Vítkovice) 1.95, 7. Jakub Surovþik (VSK Univerzita Brno) 1.90, 8. Michal Tišnovský (JAC
Brno) 1.85.
Tyþ (22) 1. Jan Jánský (A. C. TEPO Kladno) 4.70, 2. VojtČch Hájek (TJ Slavoj Stará Boleslav) 4.70, 3.
David Fischer (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 4.50, 4. Milan Pecha (ŠAK SG Jablonec n/N.) 4.10, 5. Václav
ýervinka (TJ Sokol Hradec Králové) 4.10, 6= Marek Bareš (TJ Sokol Hradec Králové), Tomáš NČmec (AC
Pardubice) a Jakub Holek (TJ Sokol Opava) 3.80.
Dálka (22) 1. Matyáš Vrtiška (TJ Spartak Vlašim) 7.44/+0.4, 2. Radoš Rykl (TJ Sokol Hradec Králové)
6.94/+2.2, 3. Tomáš Gröpl (SSK Vítkovice) 6.91/+2.2, 4. Adam Pecen (ASK Slavia Praha) 6.84/+2.4, 5. Petr
Mikuláþek (AK Olomouc) 6.76/+2.3, 6. David Benedikt (Athletic Club Ústí n/L. o.s.) 6.74/+2.0, 7. Adam
Grabmüller (ASK Slavia Praha) 6.70/+0.4, 8. Tomáš Kummer (TJ Sokol Opava) 6.44/+0.6.
Trojskok (23) 1. Michal BednaĜík (USK VŠEM Ústí n/L.) 15.02/+2.1, 2. Matyáš Vrtiška (TJ Spartak Vlašim)
14.75/+3.4, 3. Tomáš MatČjþek (AC Mladá Boleslav o.s.) 14.34/+2.7, 4. Antonín Vobecký (TJ Spartak
Vlašim) 14.01/+3.9, 5. David Benedikt (Athletic Club Ústí n/L. o.s.) 13.90/+1.3, 6. OndĜej Kulich (AC Mladá
Boleslav o.s.) 13.66/+4.0, 7. Michal Tišnovský (JAC Brno) 13.63/+2.8, 8. Radoš Rykl (TJ Sokol Hradec
Králové) 13.45/+0.3.
Koule (22) 1. Tomáš Skála (ŠAK Chodov) 16.76, 2. Tomáš Koudela (AK Olomouc) 16.22, 3. Jan HorĖák
(SSK Vítkovice) 15.76, 4. JiĜí Porš (AC SYNER Turnov) 14.91, 5. Jan Touš (HvČzda SKP Pardubice) 14.42,
6. Vratislav Bejþek (Athletic Club Ústí n/L. o.s.) 14.29, 7. Jan Novák (A. C. TEPO Kladno) 14.15, 8. Jan
Odstrþil (AK Olomouc) 13.17.
Disk (23) 1. Tomáš Skála (ŠAK Chodov) 50.80, 2. Dominik KošaĜ (SSK Vítkovice) 48.40, 3. Tomáš
Koudela (AK Olomouc) 46.80, 4. Josef Korál (ASK Slavia Praha) 46.39, 5. OndĜej Novotný (AK Olomouc)
45.19, 6. Jan Odstrþil (AK Olomouc) 44.58, 7. Jan Touš (HvČzda SKP Pardubice) 43.93, 8. Michal Hanák (TJ
Sokol Opava) 43.14.
Kladivo (22) 1. Josef Korál (ASK Slavia Praha) 57.17, 2. Radek Molnár (HvČzda SKP Pardubice) 54.68, 3.
Tomáš Koudela (AK Olomouc) 53.43, 4. OndĜej Kupka (SSK Vítkovice) 51.50, 5. Jakub BĜezina (AK
Olomouc) 50.95, 6. Jan Odstrþil (AK Olomouc) 44.81, 7. Petr Krus (SSK Vítkovice) 44.01, 8. Lukáš Tulis (TJ
Lokomotiva Trutnov) 43.43.
OštČp (22) 1. Jan Kubeš (TJ Dukla Praha) 70.41, 2. Marek Šanko (A. C. TEPO Kladno) 64.01, 3. Martin
Svatoš (MÍLAěI Domažlice) 62.01, 4. Jan Michalec (SK ZŠ Jeseniova Praha) 59.82, 5. Jan HorĖák (SSK
Vítkovice) 58.74, 6. ŠtČpán Mikoška (AK PSK Zlín) 57.18, 7. David Kroupa (ASK Slavia Praha) 55.32, 8.
Martin Podrazil (AK PSK Zlín) 52.43.
10000 m chĤze (22) 1. OndĜej Motl (TJ Rumburk) 47:35.33, 2. Vít Polášek (Atletický oddíl Slavia HavíĜov)
47:51.69, 3. Filip Veselouš (AK Hodonín) 49:15.95, 4. JiĜí Skalka (AK Hodonín) 54:28.04.
39
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
4x100 m (22) 1. ASK Slavia Praha (DvoĜák-Grabmüller-Petr-Kadlec) 42.32, 2. AC Pardubice (PilaĜNetymach-Kroupa-Paćour) 43.02, 3. A. C. TEPO Kladno (Jánský-Myškovský-Bezák-ěezníþek) 43.05, 4. AC
Domažlice (PivoĖka-Váchal-Taner-Ledvina) 43.65, 5. TJ Spartak Vlašim (Rillich-Vrtiška-Vobecký-Vachtl)
43.89, 6. TJ Sokol Kolín-atletika (Moravec-Kunt-Lonek-FoĜt) 43.91, ASK Slavia Praha a TJ Sokol Opava DQ.
4x400 m (23) 1. AK Hodonín (Žurovec-F.Sasínek-Herka-Kubalák) 3:20.38, 2. ASK Slavia Praha
(Grabmüller-Hlaváþ-DvoĜák-Petr) 3:21.84, 3. AC Domažlice (PivoĖka-Tauer-Ledvina-Šnajdr) 3:23.65, 4. SSK
Vítkovice (ŠmiĜák-Uher-Madej-Perutka) 3:26.89, 5. TJ LIAZ Jablonec n/N. (ýernák-Král-Jákl-Puš) 3:28.01, 6.
TJ Sokol Hradec Králové (Rykl-Doležal-Souþek-Šnejdr) 3:29.42, 7. ASK Slavia Praha (Valášek-MachRĤžiþka-Pecen) 3:30.42, 8. AC Moravská Slavia Brno (Schmöger-Strnka-Koneþný-Tuþek) 3:31.04.
JUNIORKY
100 m/+0.4 (22) 1. Martina ýernochová (ÁK Olymp Brno) 11.99, 2. Nikol Šebestíková (SSK Vítkovice)
12.23, 3. Jana Janoušová (A. C. TEPO Kladno) 12.28, 4. Martina Hofmanová (AC Slovan Liberec, o.s.)
12.36, 5. Kristýna Kobiánová (AK Olymp Brno) 12.44, 6. Šárka Hlaváþková (ASK Slavia Praha) 12.49, 7.
Michaela BoĜíková (AK ŠKODA PlzeĖ) 12.55, 8. Markéta PadevČtová (SK Aktis Praha) 12.57.
200 m/+3.1 (23) 1. Klára Seidlová (Univerzitní sportovní klub Praha) 24.04, 2. Martina Hofmanová (AC
Slovan Liberec, o.s.) 24.51, 3. Jana Janoušová (A. C. TEPO Kladno) 24.56, 4. Karolina Hlavatá (Univerzitní
sportovní klub Praha) 24.62, 5. Michaela BoĜíková (AK ŠKODA PlzeĖ) 25.02, 6. Markéta PadevČtová (SK
Aktis Praha) 25.36, 7. Markéta Málková (AC ýeská Lípa) 25.52, 8. Šárka Hlaváþková (ASK Slavia Praha)
25.76.
400 m (23) 1. Helena Jiranová (TJ Sokol Kolín-atletika) 56.18, 2. Pavla Janeþková (AK Olymp Brno)
57.51, 3. Lucie Zaplatílková (A. C. TEPO Kladno) 57.70, 4. KateĜina Troppová (TJ Sokol Hradec Králové)
58.55, 5. Jarmila Gregovská (Univerzitní sportovní klub Praha) 59.29, 6. Petra Muzikantová (AK PSK Zlín)
59.38, 7. Dana Prokopová (TJ Sokol Hradec Králové) 60.96, 8. Karolína Novotná (TJ Sokol Kolín-atletika)
61.21.
800 m (23) 1. Radka Hanzlová (AC TJ Jiþín) 2:13.54, 2. Olga PĤþková (AK Olymp Brno) 2:15.73, 3. Klára
ěeþinská (AK Olomouc) 2:18.89, 4. KateĜina ýermáková (AC SYNER Turnov) 2:20.76, 5. Linda MejstĜíková
(TJ LIAZ Jablonec n/N.) 2:21.97, 6. Monika Hrachovcová (Univerzitní sportovní klub Praha) 2:23.44, 7.
Zuzana Beránková (TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod) 2:23.85, 8. Lucie Belfínová (AK Olomouc) 2:26.25.
1500 m (22) 1. Radka Hanzlová (AC TJ Jiþín) 4:32.64, 2. Moira Stewartová (Spartak Praha 4) 4:35.89, 3.
Tereza Zimovjanová (PSK Olymp Praha) 4:37.28, 4. Lucie Šimeþková (TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín) 4:38.38,
5. Barbora Blahutová (AK Olymp Brno) 4:45.77, 6. KateĜina Procházková (TJ Sokol Kolín-atletika) 5:03.49,
7. KateĜina ýermáková (AC SYNER Turnov) 5:05.69, 8. Karolína BoĜánková (PSK Olymp Praha) 5:06.02.
3000 m (23) 1. Tereza Zimovjanová (PSK Olymp Praha) 10:14.10, 2. Barbora Blahutová (AK Olymp Brno)
10:20.55, 3. Lucie Šimeþková (TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín) 10:30.42, 4. Karolína BoĜánková (PSK Olymp
Praha) 11:17.42, 5. Jana Hinterholzingerová (MÍLAěI Domažlice) 11:19.32, 6. KateĜina Procházková (TJ
Sokol Kolín-atletika) 11:34.34, 7. Jana Brantlová (MÍLAěI Domažlice) 11:42.19, 8. Lucie Davidová (TJ Baník
StĜíbro) 11:47.47.
100 m pĜekážek/+1.3 (22) 1. Lucie Koudelová (AK Olymp Brno) 13.68, 2. Anna Zekuciová (TJ MDDM
Ostrov) 14.15, 3. Nikol Šebestíková (SSK Vítkovice) 14.19, 4. Anna Švecová (T. J. Sokol ýeské BudČjovice)
14.77, 5. Lenka Svobodová (AK Olymp Brno) 14.92, 6. Michaela Broumová (SK Nové MČsto nad Metují)
15.04, 7. Anna Vachová (ASK Slavia Praha) 15.32, 8. Pavlína BĜezinová (AK Olymp Brno) 15.40.
400 m pĜekážek (23) 1. Denisa Vondrášková (Univerzitní sportovní klub Praha) 61.97, 2. Lenka
Svobodová (AK Olymp Brno) 62.61, 3. Andrea Doubková (AC Vysoké Mýto) 63.26, 4. Denisa Benešová (TJ
Sokol SG PlzeĖ-PetĜín) 65.10, 5. Adéla Bártová (SSK Vítkovice) 65.38, 6. Gabriela Žádníková (SSK
Vítkovice) 65.70, 7. Eliška Lupaþová (TJ Spartak Vlašim) 66.48, 8. Barbora Capouchová (SK ZŠ Jeseniova
Praha) 68.01.
2000 m pĜekážek (22) 1. Karolína Vachová (SSK Vítkovice) 7:40.22, 2. Kamila Kleiberová (TJ Sokol
Kolín-atletika) 7:47.55, 3. Jana Brantlová (MÍLAěI Domažlice) 7:56.53, 4. Svatava Pavlíþková (AK Olymp
Brno) 8:50.96, 5. Nikola ýerná (AC ýeská Lípa) 9:03.33, 6. Linda Semrádová (TJ Lokomotiva Beroun o.s.)
9:05.50, 7. Barbora Hanzlová (TJ Lokomotiva Beroun o.s.) 9:58.56.
Výška (22) 1. Nikola Strachová (TJ Slavoj Stará Boleslav) 1.74, 2. Pavlína BĜezinová (AK Olymp Brno)
1.74, 3. Nikola PaĜilová (JAC Brno) 1.71, 4. Vendula Gieszmanová (USK VŠEM Ústí n/L.) 1.71, 5= Nikol
Bošelová (TJ Lokomotiva Trutnov) a Adriana Zykánová (TJ Vodní stavby Tábor) 1.60, 7= Tereza Brázdová
(TJ Vodní stavby Tábor), KateĜina Štychová (Atletika Klatovy) a Alena Roháþková (JAC Brno) 1.60.
Tyþ (23) 1. Rebeka Šilhanová (AK Olymp Brno) 3.95, 2. Lenka Kuþerová (AC Pardubice) 3.60, 3. KateĜina
Janatová (AC Pardubice) 3.30, 4. Eliška Svobodová (AK ŠKODA PlzeĖ) 3.15, 5. Michaela Dudková (SK
KotláĜka Praha) 3.15, 6. Denisa JírĤ (SSK Vítkovice) 3.15, 7. Anna Jadrníþková (SSK Vítkovice) 2.80.
Dálka (22) 1. Anna Švecová (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 6.11/+2.3, 2. Michaela Broumová (SK Nové
MČsto nad Metují) 5.85/+1.5, 3. Rebeka Šilhanová (AK Olymp Brno) 5.77/+1.4, 4. Denisa Chládková (TJ
Vodní stavby Tábor) 5.65/+2.7, 5. Gabriela Žádníková (SSK Vítkovice) 5.52/+2.3, 6. Pavla Nestrašilová (A.
C. TEPO Kladno) 5.49/+1.1, 7. Nikola PaĜilová (JAC Brno) 5.48/-0.5, 8. Petra Opekarová (AK Olymp Brno)
5.46/+2.5.
40
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Trojskok (23) 1. Michalská 12.36/+0.6, 2. Petra Opekarová (AK Olymp Brno) 12.13/+2.4, 3. KateĜina
Kašparová (TJ Vodní stavby Tábor) 12.01/+0.2, 4. Karolína ýerná (TJ Vodní stavby Tábor) 12.00/+1.2, 5.
Nikola PaĜilová (JAC Brno) 12.00/+2.7, 6. KateĜina Vaverková (AK Olymp Brno) 11.91/+3.4, 7. Dominika
Balousová (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 11.47/+2.3, 8. Barbora Pánková (AK Olymp Brno) 11.38/+2.2.
Koule (22) 1. Tereza Vytlaþilová (ATLETIKA Poliþka) 13.05, 2. Kristina Jurigová (SSK Vítkovice) 12.95, 3.
KateĜina Klailová (AK ŠKODA PlzeĖ) 12.11, 4. Lucie Rokošová (A. C. TEPO Kladno) 10.96, 5. Denisa
KaĖáková (A. C. TEPO Kladno) 10.45, 6. Monika Sedláþková (TJ Spartak TĜebíþ) 10.26, 7. Lucie Galatíková
(AK Olymp Brno) 9.98, 8. Denisa Šlechtová (BechyĖský atlet.klub BechynČ) 9.82.
Disk (23) 1. Veronika Süssnerová (AC ýeská Lípa) 40.77, 2. Magdaléna Holubová (TJ Lokomotiva
Beroun o.s.) 34.41, 3. Johana Filipová (SSK Vítkovice) 34.35, 4. Pavla Kuklová (AK Olymp Brno) 34.35, 5.
Kristina Jurigová (SSK Vítkovice) 33.52, 6. Lucie Rokošová (A. C. TEPO Kladno) 29.83, 7. Denisa Šlechtová
(BechyĖský atlet.klub BechynČ) 29.18, 8. KateĜina Majerová (TJ Lokomotiva Beroun o.s.) 28.08.
Kladivo (22) 1. Zuzana Kotrþová (PSK Olymp Praha) 49.37, 2. Pavla Kuklová (AK Olymp Brno) 48.69, 3.
Lucie Rokošová (A. C. TEPO Kladno) 43.98, 4. Denisa DvoĜáková (TJ Lokomotiva Trutnov) 42.78, 5.
Michaela Balá (A. C. TEPO Kladno) 42.28, 6. Lenka Blovská (A. C. TEPO Kladno) 40.38, 7. Kristýna
Kudrnáþová (HvČzda SKP Pardubice) 39.68, 8. Eliška Pudivítrová (A. C. TEPO Kladno) 37.29.
OštČp (22) 1. Tereza Vytlaþilová (ATLETIKA Poliþka) 45.91, 2. KateĜina Klailová (AK ŠKODA PlzeĖ)
45.15, 3. Hana Habalová (TJ Spartak Vlašim) 42.54, 4. Aneta Chodorová (MÍLAěI Domažlice) 41.87, 5.
Martina Píšová (Univerzitní sportovní klub Praha) 39.13, 6. KateĜina Hejdrychová (Univerzitní sportovní klub
Praha) 37.48, 7. Simona Bažantová (TJ Vodní stavby Tábor) 35.88, 8. Karolína Pilátová (AK PSK Zlín)
34.32.
10000 m chĤze (22) 1. Adéla Frydrychová (AC ýeská Lípa) 56:16.31, 2. Anna Selníková (SSK Vítkovice)
59:11.58, Kristýna ěehoĜová (TJ LIAZ Jablonec n/N.) DNF.
4x100 m (22) 1. ýR jun. (Janoušová-Hofmanová-Seidlová-ýernochová) 46.09, 2. AK Olymp Brno
(Koudelová-Kobiánová-Svobodová-Dubová) 47.90, 3. SSK Vítkovice (Falharová-Šádková-ŽádníkováŠebestíková) 49.21, 4. HvČzda SKP Pardubice (Ptáþníková-A.Kubištová-E.Kubištová-Pham Tram) 49.49,
ASK Slavia Praha (Kolínová-Vachová-Jakschová-Hlaváþková) 49.82, 6. Univerzitní sportovní klub Praha
(Skálová-Havatá-HĜíchová-Chrpová) 49.91, 7. AC ýeská Lípa (Málková-Kalvová-Trþová-Vélová) 50.98.
4x400 m (23) 1. Univerzitní sportovní klub Praha (Vondrášková-Gregovská-Hrachovcová-Hlavatá)
3:56.16, 2. AK Olymp Brno (Svobodová-BĜezinová-PĤþková-Janeþková) 3:58.97, 3. TJ LIAZ Jablonec n/N.
(Höferová-MejstĜíková-Balousová-Biþianová) 4:01.45, 4. TJ Sokol Kolín-atletika (Novotná-KleiberováSotonová-Jiranová ) 4:04.48, 5. A. C. TEPO Kladno (Jílková-Horynová-Vojasová-Zaplatílková) 4:07.69, 6. TJ
Sokol SG PlzeĖ-PetĜín (Benešová-Chukhno/UKR-Frömmelová-H.Radová) 4:12.46, 7. AK Olomouc
(ZboĜilová-ěeþínská-PĜidalová-Belfínová) 4:17.68, 8. AK Olymp Brno (Malenínská-Havlíþková-KlímováK.Vítámvásová) 4:17.89, 9. TJ Spartak Vlašim (PilaĜová-Lupaþová-Nová-Antošová) 4:18.29.
MISTROVSTVÍ JUNIORģ A JUNIOREK V BċHU DO VRCHU
Janské LáznČ - ýerná Hora 31. 8. 2013
JUNIOěI Tomáš Lichý (TJ TŽ TĜinec) 40:05, 2. Jáchym KováĜ (TJ Jiskra Litomyšl) 42.31, 3. Lukáš
Pomezný (Atletika Písek, o.s.) 43:07, 4. ŠtČpán Duda (Atletika Jihlava) 50:54.
JUNIORKY Jana Holzingerová (MÍLAěI Domažlice) 51:34, 2. Michaela Stránská (ýTBK ISCAREX
ý.TĜebová) 53:23, 3. Pavlína Poláþková (Atletický klub AHA Vyškov) 63:25.
MISTROVSTVÍ JUNIORģ A JUNIOREK V SILNIýNÍM BċHU
BČchovice - Praha 29. 9. 2013
JUNIOěI - 1. Dominik Sádlo (SK Nové MČsto nad Metují) 32:10, 2. Jáchym KováĜ (TJ Jiskra Litomyšl)
32:51, 3. Dominik Kubec (HvČzda SKP Pardubice) 33:09, 4. VojtČch Schneider (SSK Vítkovice) 33:23, 5.
Lukáš Pomezný (Atletika Písek, o.s.) 34:08, 6. Michal Suchý (AC Mladá Boleslav o.s.) 34:24, 7. Jakub
Smetana (Atletika Jihlava) 35:16, 8. Filip Hradil (AK Bílina) 35:35.
JUNIORKY - 1. Barbora Blahutová (AK Olymp Brno) 40:25, 2. Michaela Sedláková (TJ CHS TURBO
ChotČboĜ) 40:34, 3. Olga PĤþková (AK Olymp Brno) 40:48, 4. Eliška Auersvaldová (AC ýáslav) 41:00, 5.
Lucie Lokšanová (AK Bílina) 41:23, 6. Lucie Davidová (TJ Baník StĜíbro) 42:32, 7. Veronika Kupková
(HvČzda SKP Pardubice) 44:01, 8. Jana Brantlová (MÍLAěI Domažlice) 44:28.
MISTROVSTVÍ DOROSTENCģ A DOROSTENEK V PěESPOLNÍM BċHU
StĜelské Hoštice 30. 3. 2013
DOROSTENCI 1. Filip Sasínek (AK Hodonín) 11:55, 2. Dominik Kubec (HvČzda SKP Pardubice) 11:56, 3.
Jáchym KováĜ (TJ Jiskra Litomyšl) 11:57, 4. František Koukal (TJ Nové MČsto na MoravČ) 12:15, 5. Adam
Gaura (TJ TŽ TĜinec) 12:18, 6. Sebastián Vošvrda (AC Mladá Boleslav o.s.) 12:37, 7. Jakub Smetana
(Atletika Jihlava) 12:38, 8. Lukáš Svatoš (AC Domažlice) 13:04.
DOROSTENKY 1. Tereza Korvasová (AK Hodonín) 11:00, 2. Michaela Sedláková (TJ CHS TURBO
ChotČboĜ) 11:08, 3. Veronika Siebeltová (TJ Slezan Frýdek-Místek) 11:15, 4. Eliška Auersvaldová (AC
41
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
ýáslav) 11:22, 5. Lucie Svobodová (AK Most) 11:26, 6. Natálie Kolajová (AK Hodonín) 11:31, 7. Lucie
Lokšanová (AK Bílina) 11:39, 8. Marie Hroudová (TJ Nové MČsto na MoravČ) 11:46.
MISTROVSTVÍ DOROSTENCģ A DOROSTENEK VE VÍCEBOJÍCH
Stará Boleslav 24. - 25. 5. 2013
DOROSTENCI desetiboj 1. David Hájek (TJ Start HavíĜov) 6050 (11.85-6.24-10.83-1.86-54.57-15.1229.56-3.80-40.15-4:52.72), 2. Christopher Kukla (SK ZŠ Jeseniova Praha) 5921 (11.87-5.63-13.01-1.7155.38-15.34-34.42-3.50-42.92-4:52.38), 3. David Šrámek (SK ZŠ Jeseniova Praha) 5884 (11.43-6.31-10.431.68-52.50-16.54-29.64-4.00-34.32-4:51.19), 4. Daniel Monzar (AC Jablonec nad Nisou, o.s.) 5803 (11.955.65-9.57-1.68-53.57-15.25-29.90-3.80-45.99-4:51.17), 5. Pavel Dolejš (Atletický klub AHA Vyškov) 5488
(12.22-6.01-12.35-1.59-56.38-17.54-32.73-4.10-34.20-4:58.30), 6. OndĜej Dolák (TJ Spartak TĜebíþ) 5458
(12.37-5.89-14.09-1.65-56.40-16.55-34.46-2.90-46.43-5:22.09), 7. Jan NČmec (TJ Spartak TĜebíþ) 5450
(12.05-5.67-11.16-1.68-54.65-16.07-33.43-2.70-40.12-4:51.65), 8. Jakub UhlíĜ (TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín)
5174 (12.06-5.78-11.71-1.65-55.76-16.76-29.02-2.60-37.20-4:57.86).
DOROSTENKY sedmiboj 1. Barbora Zatloukalová (AK Olomouc) 5070 (14.72-1.59-12.97-26.81-5.5437.70-2:31.09), 2. Anna Neþinová (ŠAK Novoborská Praha) 4928 (14.95-1.59-12.73-26.22-5.21-40.962:40.59), 3. Barbora DvoĜáková (TJ Dukla Praha) 4854 (14.16-1.56-11.21-25.68-5.59-30.07-2:40.17), 4.
Petra Harasimova (TJ Sokol Opava) 4514 (15.48-1.56-10.04-27.35-4.85-36.61-2:28.64), 5. Bára Doležalová
(TJ Spartak TĜebíþ) 4507 (15.69-1.47-11.69-26.33-5.38-30.47-2:37.27), 6. Lada Svárovská (ASK Slavia
Praha) 4331 (15.75-1.59-10.99-27.40-5.01-29.72-2:41.52), 7. Lucie Odvárková (AK Most) 4109 (15.55-1.598.11-27.67-4.79-26.71-2:34.74), 8. Daniela Bendová (AC ýeská Lípa) 4070 (16.43-1.44-12.07-27.64-4.7431.21-2:43.12).
MISTROVSTVÍ DOROSTENCģ A DOROSTENEK
Jablonec 22. - 23. 6. 2013
DOROSTENCI
100 m/+2.2 (22) 1. David KoláĜ (AC Slovan Liberec, o.s.) 10.92, 2. Jakub Burlák (Athletic Club Ústí n/L.
o.s.) 10.96, 3. Jakub Rusek (TJ Sokol Opava) 10.98, 4. Jáchym Procházka (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 11.03,
5. JiĜí Feigel (A. C. TEPO Kladno) 11.05, 6. Filip Habrda (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 11.13, 7. OndĜej
Rapp (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 11.32, 8. Michal Jarošek (AK Bohumín, o.s.) 11.35.
200 m/+2.8 (23) 1. Jáchym Procházka (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 21.82, 2. Tomáš Kroupa (AC Pardubice)
22.08, 3. Filip Habrda (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 22.32, 4. Lukáš Hodboć (SKP Nymburk, o.s.) 22.42, 5.
Jakub Burlák (Athletic Club Ústí n/L. o.s.) 22.46, 6. David KoláĜ (AC Slovan Liberec, o.s.) 22.50, 7. Martin
Lamaþ (AC Slovan Liberec, o.s.) 23.16, JiĜí Feigel (A. C. TEPO Kladno) DNS.
400 m (23) 1. Lukáš Hodboć (SKP Nymburk, o.s.) 48.90, 2. Tomáš Kroupa (AC Pardubice) 48.99, 3.
Václav Váchal (AC Domažlice) 50.68, 4. Michal Suchánek (VSK Univerzita Brno) 50.75, 5. MatČj ýervený
(TJ Lokomotiva Trutnov) 51.65, 6. Valeriy Hres (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 51.86, 7. Michal Jarošek (AK
Bohumín, o.s.) 52.28, 8. Aleš Steklík (SK Nové MČsto nad Metují) 52.37.
800 m (23) 1. Martin PivoĖka (AC Domažlice) 1:58.86, 2. Lukáš Hotový (ASK Slavia Praha) 1:59.59, 3. Vít
Palzer (TJ Sokol Opava) 2:00.58, 4. ŠtČpán Janíþek (TJ Spartak TĜebíþ) 2:01.09, 5. Tomáš Halbrštát (AC
Spartak ChoceĖ) 2:01.52, 6. Josef Pavlát (Spartak Praha 4) 2:02.53, 7. Dominik Mojžíš (TJ Sokol JaromČĜ)
2:04.19, 8. Jan Sadil (AK Šternberk) 2:04.42.
1500 m (22) 1. Dominik Kubec (HvČzda SKP Pardubice) 4:06.45, 2. Josef Šimsa (AC Falcon Rokycany)
4:06.51, 3. Lukáš Beneš (TJ SK ýéþova ý.BudČjovice) 4:12.03, 4. Jakub Smetana (Atletika Jihlava) 4:15.87,
5. David Král (TJ Sokol Opava) 4:15.91, 6. Šimon Ekl (AC Falcon Rokycany) 4:16.16, 7. Lukáš Svatoš (AC
Domažlice) 4:19.44, 8. Václav Veselý (TJ Slavoj Stará Boleslav) 4:24.07.
3000 m (23) 1. Filip Sasínek (AK Hodonín) 9:11.14, 2. Dominik Kubec (HvČzda SKP Pardubice) 9:12.43, 3.
Sebastián Vošvrda (AC Mladá Boleslav o.s.) 9:14.68, 4. Jáchym KováĜ (TJ Jiskra Litomyšl) 9:20.94, 5. Adam
Gaura (TJ TŽ TĜinec) 9:28.00, 6. Daniel ZrĤst (Atletika Chrudim) 9:31.01, 7. Lukáš Beneš (TJ SK ýéþova
ý.BudČjovice) 9:33.28, 8. Lukáš Svatoš (AC Domažlice) 9:34.00.
110 m pĜekážek/+0.9 (22) 1. Vladimír ŠmiĜák (SSK Vítkovice) 14.29, 2. David SklenáĜ (AC Pardubice)
14.36, 3. Christopher Kukla (SK ZŠ Jeseniova Praha) 14.59, 4. Tomáš Dostrašil (TJ LIAZ Jablonec n/N.)
14.63, 5. David Hájek (TJ Start HavíĜov) 15.04, 6. Daniel Monzar (AC Jablonec nad Nisou, o.s.) 15.10, Jan
Doležal(TJ Sokol Hradec Králové) DQ, Marek Novotný (AC Pardubice) DNF.
300 m pĜekážek (23) 1. Vladimír ŠmiĜák (SSK Vítkovice) 38.64, 2. David SklenáĜ (AC Pardubice) 38.70, 3.
Vít Müller (SKP Nymburk, o.s.) 39.48, 4. Daniel Monzar (AC Jablonec nad Nisou, o.s.) 40.15, 5. MatČj Mach
(ASK Slavia Praha) 40.71, 6. Daniel Sekyra (ASK Slavia Praha) 41.02, 7. Alexander Nardelli (Spartak Praha
4) 41.33, 8. Christopher Kukla (SK ZŠ Jeseniova Praha) 41.76.
2000 m pĜekážek (22) 1. Filip Sasínek (AK Hodonín) 5:53.96, 2. Sebastián Vošvrda (AC Mladá Boleslav
o.s.) 6:14.97, 3. MatČj BeĖoviþ (TJ Sokol Opava) 6:19.19, 4. Jáchym KováĜ (TJ Jiskra Litomyšl) 6:23.73, 5.
David Kotek (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 6:23.94, 6. Jan Turek (TJ Sokol Opava) 6:29.70, 7. Adam Gaura
(TJ TŽ TĜinec) 6:30.00, 8. Lukáš Ožana (Atletický oddíl Slavia HavíĜov) 6:39.00.
42
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Výška (23) 1. Petr Pícha (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 2.13, 2. JiĜí Zeman (TJ Sokol Opava) 2.06, 3.
Tomáš Fišer (Atletický klub AHA Vyškov) 1.98, 4. Petr Šimon (SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.) 1.90, 5. Tomáš
Flachs (AK ŠKODA PlzeĖ) 1.90, 6. Filip Navrátil (Atletický klub AHA Vyškov) 1.90, 7. Patrik Šmerda (JAC
Brno) 1.85, 8. Maxmilián Mlenský (ASK Lovosice) 1.85.
Tyþ (22) 1. Christopher Kukla (SK ZŠ Jeseniova Praha) 4.15, 2. Pavel Dolejš (Atletický klub AHA Vyškov)
4.15, 3. Jan Dunovský (AC Pardubice) 4.05, 4. David Šrámek (SK ZŠ Jeseniova Praha) 3.90, 5. Daniel
Monzar (AC Jablonec nad Nisou, o.s.) 3.90, 6. Martin Machura (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 3.70, 7. David Hájek
(TJ Start HavíĜov) 3.70, 8= Michal Novák (TJ Sokol Opava) a Martin Mikula (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 3.70.
Dálka (22) 1. Jakub Rusek (TJ Sokol Opava) 7.28/+1.3, 2. Jan Doležal (TJ Sokol Hradec Králové)
7.15/+1.2, 3. JiĜí Zeman (TJ Sokol Opava) 6.87/+1.2, 4. Filip Navrátil (Atletický klub AHA Vyškov) 6.80/+2.0,
5. OndĜej Rapp (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 6.56/-1.9, 6. David Šrámek (SK ZŠ Jeseniova Praha) 6.55/+0.3, 7.
Jan Waldhauser (SSK Vítkovice) 6.46/-1.0, 8. Pavel Strnad (AK Bílina) 6.28/-1.3.
Trojskok (23) 1. JiĜí Zeman (TJ Sokol Opava) 14.16/+1.8, 2. Lukáš Souþek (AC Mladá Boleslav o.s.)
13.48/+4.1, 3. Dominik Sokola (AK KromČĜíž) 13.43/+2.1, 4. Jan Paidar (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 13.37/+2.7,
5. Patrik Šmerda (JAC Brno) 13.34/+3.4, 6. Tomáš Moša (TJ Sokol Opava) 13.20/+3.2, 7. Jan Kuþera (AC
Slovan Liberec, o.s.) 13.00/+3.7, 8. VojtČch KošĢál (AK Bílina) 13.00/+2.0.
Koule (22) 1. Filip Litavský (SC Start Karlovy Vary) 16.45, 2. František Wiesner (AC Pardubice) 16.32, 3.
OndĜej Houška (AK Most) 15.49, 4. ZdenČk Šþudla (Atletický klub AHA Vyškov) 14.66, 5. Josef Egrt (AC
SYNER Turnov) 14.66, 6. Adam Strnad (AK Hodonín) 14.12, 7. Tomáš Svoboda (TJ Znojmo) 14.08, 8.
Dominik Wünsche (TJ Znojmo) 14.07.
Disk (23) 1. MatČj Svoboda (TJ Sokol Kolín-atletika) 50.40, 2. Jan Doležal (TJ Sokol Hradec Králové)
50.27, 3. Filip Litavský (SC Start Karlovy Vary) 46.86, 4. Josef Egrt (AC SYNER Turnov) 42.95, 5. Martin
Jirkal (AK Bílina) 41.12, 6. Aleš Král (SK Nové MČsto nad Metují) 40.99, 7. Tomáš Svoboda (TJ Znojmo)
39.01, 8. Jan Uhrin (TJ Šumperk) 38.59.
Kladivo (22) 1. Jaroslav Lauterkranc (HvČzda SKP Pardubice) 65.53, 2. Adam KoláĜ (Spartak Praha 4)
58.31, 3. Václav Hejný (Spartak Praha 4) 55.55, 4. Josef Egrt (AC SYNER Turnov) 52.38, 5. David Letáþek
(TJ LIAZ Jablonec n/N.) 51.88, 6. MatČj Svoboda (TJ Sokol Kolín-atletika) 48.34, 7. Jakub Bobko (TJ LIAZ
Jablonec n/N.) 47.69, 8. Jan Houska (Spartak Praha 4) 47.12.
OštČp (22) 1. Dominik Sokola (AK KromČĜíž) 59.41, 2. MatČj Dynybyl (SK KotláĜka Praha) 53.80, 3. Aleš
Král (SK Nové MČsto nad Metují) 53.53, 4. Dominik Kraus (TJ Vodní stavby Tábor) 52.58, 5. Michal ýerný
(TJ Vodní stavby Tábor) 52.16, 6. OndĜej Dolák (TJ Spartak TĜebíþ) 51.96, 7. ZdenČk Šþudla (Atletický klub
AHA Vyškov) 51.67, 8. OndĜej VrtČl (SK PĜerov) 48.48.
5000 m chĤze (22) 1. Tomáš Gdula (HvČzda SKP Pardubice) 23:50.57, 2. Lukáš Joukal (TJ SOKOL Nová
Paka) 26:16.38, 3. Alexandr Malysa (AK Hodonín) 27:24.82, 4. Vít Hlaváþ (A. C. TEPO Kladno) 27:31.27, 5.
Jakub Nociar (Atletický klub AHA Vyškov) 33:37.34, Jakub Zecha (Atletický oddíl Slavia HavíĜov) DQ.
4x100 m (22) 1. TJ LIAZ Jablonec n/N. (Rapp-Hres-Karásek-Dostrašil) 43.57, 2. AC Slovan Liberec, o.s.
(Trafina-Kuþera-Lamaþ-KoláĜ) 44.08, 3. SKP Nymburk, o.s. (Novotný-Müller-Havel-Hodboć) 44.12, 4. ASK
Slavia Praha (Slavíþek-Hartych-Capouch-Sekyra) 44.68, 5. Atletický klub AHA Vyškov (Šþudla-Fišer-DolejšNavrátil) 44.92, 6. SK ZŠ Jeseniova Praha (Musil-Kubelka-Kukla-Šrámek) 44.94, 7. AC Pardubice
(Dunovský-SklenáĜ-Wiesner-Novotný) 44.96, 8- Spartak Praha 4 (Nardelli-Vanþura-Melicher-Konþický)
45.85.
4x400 m (23) 1. SK ZŠ Jeseniova Praha (Musil-Janoušek-Kukla-Šrámek) 3:30.59, 2. ASK Slavia Praha
(Hartych-Šimek-Sekyra-Hotový) 3:31.03, 3. TJ Sokol Opava (Turek-BeĖoviþ-Král-Palzer) 3:32.38, 4. AC
Slovan Liberec, o.s. (Kuþera-Lamaþ-Krákora-KoláĜ) 3:34.49, 5. Spartak Praha 4 (Nardelli-Pavlát-MelicherKonþický) 3:34.91, 6. AK Hodonín (Kuþerík-Kákona-Bartoník-P.Sasínek) 3:47.09.
DOROSTENKY
100 m/+0.4 (22) 1. Veronika Paliþková (AK Hodonín) 11.85, 2. Adéla Kadlecová (AC Slovan Liberec, o.s.)
12.30, 3. Lucie Zlatníková (AK Olomouc) 12.38, 4. Martina Homolová (TJ Sokol Velké MeziĜíþí) 12.49, 5.
Anežka Kubištová (HvČzda SKP Pardubice) 12.57, 6. Michaela Sejkorová (DĤm dČtí a mládeže Cvikováþek
Cvikov) 12.69, Lenka Novotná (TJ Nové MČsto na MoravČ) DQ, Hana Prochová (AC Moravská Slavia Brno)
DNF.
200 m/+3.2 (23) 1. Veronika Paliþková (AK Hodonín) 23.92, 2. Andrea Školová (AK ŠKODA PlzeĖ) 24.40,
3. ZdeĖka Seidlová (AC Vysoké Mýto) 24.50, 4. Hana Prochová (AC Moravská Slavia Brno) 24.64, 5.
Barbora DvoĜáková (TJ Dukla Praha) 25.23, 6. Lucie Zlatníková (AK Olomouc) 25.60, 7. Michaela Biþianová
(TJ LIAZ Jablonec n/N.) 25.82, 8. Anežka Kubištová (HvČzda SKP Pardubice) 25.97.
400 m (23) 1. ZdeĖka Seidlová (AC Vysoké Mýto) 54.72, 2. Pavla Falharová (SSK Vítkovice) 56.95, 3.
AlžbČta Kratochvílová (TJ Dukla Praha) 57.37, 4. Jana Slavíková (AC ýáslav) 58.11, 5. Sára Janušková
(SKP Union Cheb - klub atletiky) 58.24, 6. Zuzana Krupiþková (AC Pardubice) 58.54, 7. Nikol Oberherrová
(TJ Sokol Opava) 60.52, Natálie Kolajová (AK Hodonín) DNs.
800 m (23) 1. Natálie Kolajová (AK Hodonín) 2:14.28, 2. Klára KováĜíková (AK ŠKODA PlzeĖ) 2:15.99, 3.
KateĜina Siebeltová (TJ Slezan Frýdek-Místek) 2:19.15, 4. Adriana Paluková (TJ Dukla Praha) 2:21.61, 5.
Johanka Šafránková (TJ Lokomotiva Beroun o.s.) 2:22.59, 6. Magdalena Horynová (A. C. TEPO Kladno)
2:25.03, 7. Alena JuĜicová (SSK Vítkovice) 2:28.16, 8. Veronika ZboĜilová (AK Olomouc) 2:31.47.
43
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
1500 m (22) 1. Veronika Kupková (HvČzda SKP Pardubice) 4:47.50, 2. Veronika Sedláková (TJ CHS
TURBO ChotČboĜ) 4:48.76, 3. Tereza Hrochová (AC ýeská Lípa) 4:50.09, 4. Tereza PĜidalová (AK
Olomouc) 4:55.21, 5. Markéta PodpČrová (TJ Dukla Praha) 4:56.22, 6. Eliška Auersvaldová (AC ýáslav)
4:56.63, 7. Simona Mrkviþková (Spartak Praha 4) 4:59.25, 8. KateĜina Divišová (TJ Šumperk) 5:00.01.
3000 m (23) 1. Tereza Korvasová (AK Hodonín) 10:23.01, 2. Veronika Kupková (HvČzda SKP Pardubice)
10:31.67, 3. Michaela Sedláková (TJ CHS TURBO ChotČboĜ) 10:32.06, 4. Tereza Hrochová (AC ýeská
Lípa) 10:35.55, 5. Anna Hrubá (ASK Slavia Praha) 10:46.57, 6. Veronika Sedláková (TJ CHS TURBO
ChotČboĜ) 10:49.15, 7. Eliška Auersvaldová (AC ýáslav) 11:08.80, 8. Veronika Siebeltová (TJ Slezan
Frýdek-Místek) 11:14.18.
100 m pĜekážek/+1.7 (22) 1. Barbora DvoĜáková (TJ Dukla Praha) 14.10, 2. Veronika Šádková (SSK
Vítkovice) 14.11, 3. Veronika Dostálová (TJ Sokol Opava) 14.33, 4. Barbora Zatloukalová (AK Olomouc)
14.52, 5. Anna Neþinová (ŠAK Novoborská Praha) 14.66, 6. Kristýna Dobrovolná (Atletika Jihlava) 14.68, 7.
Michaela Šimeþková (Atletika Poruba o.s.) 14.83, 8. Dominika KrupaĜová (PSK Olymp Praha) 15.02.
300 m pĜekážek (23) 1. Jana Reissová (AK ŠKODA PlzeĖ) 42.04 rek., 2. Dominika KrupaĜová (PSK
Olymp Praha) 45.04, 3. Michaela Biþianová (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 45.08, 4. Karin Höferová (TJ LIAZ
Jablonec n/N.) 45.50, 5. Veronika Meczlová (AK ŠKODA PlzeĖ) 45.55, 6. Aneta Sladovníková (ASK Slavia
Praha) 46.16, 7. Anežka Kopecká (ASK Slavia Praha) 46.70, KateĜina Siebeltová (TJ Slezan Frýdek-Místek)
DQ.
1500 m pĜekážek (22) 1. Veronika Siebeltová (TJ Slezan Frýdek-Místek) 5:07.07, 2. Michaela Sedláková
(TJ CHS TURBO ChotČboĜ) 5:12.33, 3. Aneta Franková (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 5:15.68, 4. Zuzana
Braná (ASK Slavia Praha) 5:18.05, 5. Barbora Chytková (AC Vysoké Mýto) 5:23.68, 6. Chukhno/UKR
5:33.54, 7. Lucie Svobodová (AK Most) 5:35.57, 8. KateĜina ŠindeláĜová (AK ŠKODA PlzeĖ) 5:40.38, 9.
Hana Lolková (AK Olymp Brno) 5:40.42.
Výška (22) 1. Aneta Trávníþková (VSK Univerzita Brno) 1.70, 2. Jana Hartigová (AK Olymp Brno) 1.70, 3.
Pavla Cabrnochová (TJ Slavoj Stará Boleslav) 1.68, 4. Lucie ýepová (SSK Vítkovice) 1.65, 5. KateĜina
Fialová (AK Hodonín) 1.65, 6. Nikol Oberherrová (TJ Sokol Opava) 1.65, 7. Barbora Hanzlová (AK Most)
1.62, 8. Denisa Majerová (AK ŠKODA PlzeĖ) 1.62.
Tyþ (23) 1. KrajĖáková/SVK 3.70, 2. Zuzana Pražáková (TJ Sokol Kolín-atletika) 3.60, 3. Sabina
Pöschlová (A. C. TEPO Kladno) 3.30, 4. Lucie Petrželková (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 3.20, 5. Mariana Malá
(ASK Slavia Praha) 3.10, 6. Daniela Žuchová (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 2.95, 7. Irena Zlatohlávková (Atletika
Chrudim) 2.95, 8. Karolína Procházková (A. C. TEPO Kladno) 2.80, 9. Eva Šenková (Atletický klub AHA
Vyškov) 2.60.
Dálka (22) 1. Veronika Šádková (SSK Vítkovice) 6.01/+1.6, 2. Barbora DvoĜáková (TJ Dukla Praha) 5.72/0.6, 3. Nikola ýejchanová (AC SYNER Turnov) 5.66/+1.3, 4. Barbora Zatloukalová (AK Olomouc) 5.58/+1.3,
5. Dominika Galanská (AK Olomouc) 5.46/+0.7, 6. Iveta PohoĜelá (SK Nové MČsto nad Metují) 5.37/+1.0, 7.
Adéla Kadlecová (AC Slovan Liberec, o.s.) 5.35/+0.1, 8. Bára Doležalová (TJ Spartak TĜebíþ) 5.31/+1.2.
Trojskok (23) 1. Tereza Knoblochová (USK VŠEM Ústí n/L.) 11.61/+1.0, 2. Michaela Radová (TJ Sokol
SG PlzeĖ-PetĜín) 11.23/+2.9, 3. Natálie Kozáková (AC ýeská Lípa) 11.20/+0.7, 4. Petra Harasimova (TJ
Sokol Opava) 11.09/+1.6, 5. Markéta Režnarová (TJ Sokol Opava) 10.99/+1.6, 6. Mariana Malá (ASK Slavia
Praha) 10.74/+1.2, 7. Gabriela Vobrátilová (USK VŠEM Ústí n/L.) 10.44/+1.0, 8. Simona Vosátková (A. C.
TEPO Kladno) 10.40/+1.8.
Koule (22) 1. Kristýna ZbraĖková (AK Olomouc) 13.79, 2. Kristyna Hermannová (SSK Vítkovice) 13.69, 3.
Eliška Vinárková (TJ Sokol Opava) 13.43, 4. Anna Neþinová (ŠAK Novoborská Praha) 13.35, 5. Iva
KramáĜová (TJ Svitavy) 12.80, 6. Aneta Dobrsteinová (TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín) 12.62, 7. Petra Jonášová
(Spartak Praha 4) 12.52, 8. Andrea Abrhamova (A. C. TEPO Kladno) 12.02.
Disk (23) 1. Andrea Abrhamova (A. C. TEPO Kladno) 37.14, 2. Kristyna Hermannová (SSK Vítkovice)
36.69, 3. Zuzana Pražáková (TJ Sokol Kolín-atletika) 36.55, 4. Natálie Veselá (TJ TŽ TĜinec) 34.37, 5.
Andrea Prouzová (TJ Sokol Hradec Králové) 34.19, 6. Markéta Režnarová (TJ Sokol Opava) 33.60, 7.
Veronika Meczlová (AK ŠKODA PlzeĖ) 32.61, 8. Petra Jonášová (Spartak Praha 4) 31.48.
Kladivo (22) 1. Lucie StaĖková (AC Domažlice) 52.32, 2. Adéla Koreþková (HvČzda SKP Pardubice)
51.67, 3. Gabriela Komorousová (A. C. TEPO Kladno) 51.08, 4. Aneta Byrtusová (TJ TŽ TĜinec) 50.66, 5.
KateĜina Haasová (AC Domažlice) 48.03, 6. Eliška Sichrovská (AC SYNER Turnov) 46.50, 7. Gabriela
Landová (A. C. TEPO Kladno) 46.09, 8. Nikola Janková (HvČzda SKP Pardubice) 45.84.
OštČp (22) 1. Natálie Durþáková (AK Olomouc) 51.36, 2. Barbora Vernerová (AC Mladá Boleslav o.s.)
43.15, 3. Barbora Zatloukalová (AK Olomouc) 39.93, 4. Natálie Veselá (TJ TŽ TĜinec) 39.70, 5. Anna
Neþinová (ŠAK Novoborská Praha) 38.86, 6. Barbora Zábranská (A. C. TEPO Kladno) 36.11, 7. Pavlína
Novotná (AC Pardubice) 35.55, 8. Tereza Kristková (SKP Union Cheb - klub atletiky) 35.35.
5000 m chĤze (22) 1. Petra Jeníková (Spartak Praha 4) 28:57.53, 2. Natálie Závorková (TJ Slezan FrýdekMístek) 31:39.15, 3. Zdenka Hlaváþová (AK Hodonín) 44:10.64, 4. Denisa Jelínková (Atletický klub AHA
Vyškov) 43:53.70.
4x100 m (22) 1. TJ Dukla Praha (PaĢková-Myslíková-Kratochvílová-B.DvoĜáková) 48.58, 2. TJ LIAZ
Jablonec n/N. (ŠafaĜíková-Höferová-Hornová-Vokálová) 49.55, 3. AC Vysoké Mýto (Chytková-NovotnáValášková-Seidlová) 49.59, 4. AK Olomouc (ZboĜilová-Zatloukalová-Zlatníková-Galanská) 50.09, 5. AC
44
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Slovan Liberec, o.s. (DvoĜáková-TČmínová-VáĖová-Kadlecová) 50.29, 6. TJ Sokol Opava (HarazimováOberherová-Dostálová-Zemanová) 50.93, 7. AC ýeská Lípa (Vlková-Bendová-Kozáková-Malá) 51.14, 8.
ASK Slavia Praha (Prouzová-Svárovská-Burianová-Sladovníková) 51.45.
4x400 m (23) 1. AK Hodonín (Paliþková-SedláĜová-Žurková-Kolajová) 3:55.85, 2. TJ Slezan FrýdekMístek (Benþová-K.Siebeltová-Rašková-V.Siebeltová) 4:02.44, 3. ASK Slavia Praha (SladovníkováBurianová-Fajcová-Kopecká) 4:05.01, 4. AC Slovan Liberec, o.s. (DvoĜáková-TČmínová-Paskovská-VáĖová)
4:06.23, 5. AC ýeská Lípa (Vlková-Trþová-Kalvová-Hrochová) 4:22.49, 6. Atletický klub AHA Vyškov
(Hubáþková-Strnadová-Urbanová-Šenková) 4:27.66.
MISTROVSTVÍ ŽÁKģ A ŽÁKYĕ V PěESPOLNÍM BċHU
StĜelské Hoštice 30. 3. 2013
ŽÁCI 1. Jan Žaluda (SK Nové MČsto nad Metují) 10:04, 2. OndĜej Chloupek (TJ Klášterec n/O.) 10:16, 3.
Jan OsolsobČ (Atletický klub AHA Vyškov) 10:26, 4. VojtČch Hájek (SK Nové MČsto nad Metují) 10:37, 5.
Dominik Bartoník (AK Hodonín) 10:42, 6. Tomáš Krim (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 10:43, 7. Lukáš Krýsl (ŠAK
pĜi ZŠ PĜeštice) 10:44, 8. VojtČch Vondra (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 10:46.
MLADŠÍ ŽÁCI 1. Robin Idris Robin Beshir (AK Olymp Brno) 6:15, 2. František Honsa (Spartak Praha 4)
6:16, 3. Daniel Kotyza (VSK Univerzita Brno) 6:28, 4. Štefan Prášek (VSK Univerzita Brno) 6:32, 5. Jakub
TruhláĜ (Athletic Club Ústí n/L. o.s.) 6:33, 6. Antonín MatČjþek (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 6:36, 7. Radek
Tyl (SSK Vítkovice) 6:37, 8. Jakub Hercík (USK VŠEM Ústí n/L.) 6:40.
ŽÁKYNċ 1. Carmen Idris Beshirová (AK Olymp Brno) 11:08, 2. Michaela ýervínová (ASK Lovosice)
11:27, 3. Adéla ŠafáĜová (JAC Brno) 11:29, 4. Helena Benþová (TJ Slezan Frýdek-Místek) 11:37, 5.
KateĜina Pulgretová (TJ Nové MČsto na MoravČ) 11:41, 6. Sára Malá (AK Most) 11:42, 7. Alice Prokešová
(Athletic Runners Club Brno) 11:42, 8. Tereza Growková (SSK Vítkovice) 11:47.
MLADŠÍ ŽÁKYNċ 1. KateĜina Krejþí (PSK Olymp Praha) 6:52, 2. Barbora Havlíþková (SK ýtyĜi Dvory
ý.BudČjovice) 6:54, 3. Eliška Kohlertová (ASK Lovosice) 7:00, 4. Hana Pavelková (AK Most) 7:01, 5.
Michaela Knotková (AK Hodonín) 7:05, 6. Barbora Placatková (SK Sporting PĜíbram) 7:05, 7. Veronika
Novotná (SK SPORTING PĜíbram) 7:12, 8. Anna Suráková (TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín) 7:16.
MISTROVSTVÍ ŽÁKģ A ŽÁKYĕ VE VÍCEBOJÍCH
Stará Boleslav 24. - 26. 5. 2013
ŽÁCI devítiboj 1. Petr Pleva (AK PSK Zlín) 5500 (15.04-47.07-3.70-40.09-7.75-5.93-14.70-1.62-3:12.23),
2. Jan Kisiala (ASK Slavia Praha) 5114 (14.11-32.52-3.30-37.27-7.68-5.96-11.43-1.62-3:00.57), 3. Aleš
Svoboda (TJ Spartak TĜebíþ) 5064 (15.50-38.14-2.80-41.53-7.77-5.44-13.21-1.71-2:58.23), 4. Lukáš
Svoboda (TJ Spartak Vlašim) 5022 (14.04-34.16-2.80-44.02-7.90-5.67-12.58-1.77-3:19.33), 5. Pavel Prchal
(AK Bílina) 5004 (14.10-32.43-3.40-33.30-7.75-5.75-11.07-1.65-3:01.85), 6. Christian Stankuš (SSK
Vítkovice) 4771 (14.16-27.19-2.60-43.42-8.07-5.66-10.18-1.77-3:02.50), 7. Dan Bárta (TJ LIAZ Jablonec
n/N.) 4606 (14.26-26.86-3.80-24.76-7.93-5.52-11.50-1.44-3:03.85), 8. Jan Trafina (AC Slovan Liberec, o.s.)
4502 (14.41-21.46-2.70-32.12-7.62-5.57-10.72-1.50-2:54.88.
MLADŠÍ ŽÁCI pČtiboj 1. MatČj Krsek (A. C. TEPO Kladno) 2571 (9.79-40.06-7.39-5.23-2:21.35), 2. Michal
Maþek (SK ZŠ Jeseniova Praha) 2513 (9.28-48.87-7.81-4.78-2:22.74), 3. OndĜej Pavlas (Atletika Chrudim)
2479 (9.38-59.32-8.19-4.80-2:22.45), 4. Filip Bárta (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 2445 (9.77-42.92-7.735.22-2:25.01), 5. Jaroslav Vychodil (AK Olomouc) 2270 (9.52-52.56-8.02-4.75-2:37.36), 6. Thanh Hai Tran
(ASK Slavia Praha) 2250 (9.86-56.19-8.08-4.58-2:31.14), 7. Jan Jirásek (SK KotláĜka Praha) 2186 (9.6152.42-8.07-4.66-2:40.92), 8. Jakub Urban (ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo námČstí) 2185 (9.75-55.29-8.064.54-2:38.56).
ŽÁKYNċ sedmiboj 1. Jana Novotná (JAC Brno) 5002 (14.52-1.68-10.65-18.87-5.40-27.95-2:31.74), 2.
Michaela Hrubá (JAC Brno) 4899 (14.84-1.74-10.14-19.42-5.32-29.82-2:35.40), 3. Tereza Vokálová (TJ
LIAZ Jablonec n/N.) 4750 (14.45-1.62-9.02-19.52-5.40-29.21-2:34.07), 4. Tereza Semecká (TJ Dukla Praha)
4686 (14.18-1.41-11.29-19.20-5.13-31.31-2:35.37), 5. Ivana Reicheltová (JAC Brno) 4441 (15.16-1.5611.61-20.26-5.28-28.57-2:50.03), 6. Veronika Janíþková (TJ Spartak TĜebíþ) 4395 (15.14-1.41-9.94-19.384.99-22.88-2:23.84), 7. Amálie Švábíková (ASK Slavia Praha) 4283 (15.46-1.59-9.71-20.30-4.63-24.992:30.91), 8. Karolína Jirmanová (TJ Dukla Praha) 4215 (15.18-1.35-9.13-19.63-5.06-30.24-2:38.80).
MLADŠÍ ŽÁKYNċ pČtiboj 1. Anna Kerbachová (Spartak Praha 4) 3547 (9.53-55.24-7.87-5.23-2:30.42), 2.
Markéta Štolová (TJ VTŽ Chomutov) 2988 (9.42-38.98-8.32-4.69-2:38.35), 3. Nicoleta Turnerová (SK ZŠ
Jeseniova Praha) 2727 (9.94-33.38-8.40-4.53-2:40.74), 4. Nikol Hyjánková (SKM Valašské MeziĜíþí) 2710
(10.40-42.08-8.67-4.68-2:40.95), 5. Tereza Parásková (SK KotláĜka Praha) 2696 (10.23-34.88-8.61-4.712:39.29), 6. Anna Suráková (TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín) 2592 (10.66-30.41-8.68-4.53-2:31.79), 7. Michaela
Farová (TJ Vodní stavby Tábor) 2550 (10.54-42.94-8.70-4.39-2:46.62), 8. Valentýna PĜibylová (TJ Spartak
Vlašim) 2538 (10.19-36.28-8.78-4.36-2:43.40).
45
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
MISTROVSTVÍ ŽACTVA
Praha 21. - 22. 9. 2013
ŽÁCI
60 m/+2.8 (21) 1. Adam Röder (AK Olomouc) 7.12, 2. MatČj Krsek (A. C. TEPO Kladno) 7.18, 3. Pavel
Gocala (TJ SK ýéþova ý.BudČjovice) 7.19, 4. David Richter (SKP Union Cheb - klub atletiky) 7.33, 5. Adam
Fojcik (TJ Jäkl Karviná) 7.34, 6. Jaromír Valenta (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 7.36, 7. ŠtČpán Hampl (TJ
Sokol Kolín-atletika) 7.37, 8. JiĜí Polák (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 7.44.
150 m/+0.1 (22) 1. Adam Röder (AK Olomouc) 16.76, 2. David Richter (SKP Union Cheb - klub atletiky)
16.89, 3. Pavel Gocala (TJ SK ýéþova ý.BudČjovice) 16.95, 4. Jaromír Valenta (T. J. Sokol ýeské
BudČjovice) 17.02, 5. JiĜí Polák (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 17.34, 6. Aleš Moravec (TJ Sokol Kolínatletika) 17.47, 7. MatČj BČhounek (ASK Slavia Praha) 17.50, Pavel Jakl (TJ Slavoj BANES Pacov) DNP.
300 m (22) 1. Jakub Veselý (TJ Slavoj Stará Boleslav) 35.85, 2. Matouš Vojtek (AC Moravská Slavia
Brno) 36.24, 3. Tomáš Bach (TJ Klášterec n/O.) 36.68, 4. Lukáš Mazurek (AK PSK Zlín) 37.06, 5. Filip
Kotásek (SSK Vítkovice) 37.46, 6. MatČj Fiala (A. C. TEPO Kladno) 37.89, 7. David Odstrþil (SKM Valašské
MeziĜíþí) 38.56, David Richter (SKP Union Cheb - klub atletiky) DNP.
800 m (22) 1. VojtČch MlynáĜ (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 1:58.51, 2. Václav StanČk (AK PSK Zlín) 1:59.41,
3. Ludvík Salamon (TJ Jäkl Karviná) 2:05.18, 4. David ŠtČpánek (Athletic Club Ústí n/L. o.s.) 2:05.83, 5. Petr
Škoda (AC Slovan Liberec, o.s.) 2:09.23, 6. Jan Mužík (ATLETIKA Poliþka) 2:12.67, 7. Jan Klár (SK KotláĜka
Praha) 2:15.65, Adam Pecka (TJ Slavoj Stará Boleslav) DNF.
1500 m (21) 1. Jan Žaluda (SK Nové MČsto nad Metují) 4:18.67, 2. ŠtČpán Kuriš (ASK Slavia Praha)
4:25.84, 3. Jan OsolsobČ (Atletický klub AHA Vyškov) 4:26.02, 4. Patrik Vebr (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí)
4:29.48, 5. Marek Karas (TJ Spartak TĜebíþ) 4:29.58, 6. Lukáš Krýsl (ŠAK pĜi ZŠ PĜeštice) 4:36.97, 7. David
Pavelka (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 4:38.92, 8. Jan NČmec (TJ Olympia Bruntál) 4:40.26.
3000 m (22) 1. Jan OsolsobČ (Atletický klub AHA Vyškov) 9:21.11, 2. VojtČch Vondra (TJ Jiskra Ústí nad
Orlicí) 9:25.85, 3. VojtČch Hájek (SK Nové MČsto nad Metují) 9:26.67, 4. Jan Tesarþík (TJ Slezan FrýdekMístek) 9:36.56, 5. Tomáš Plojhar (AC Domažlice) 9:41.18, 6. Martin Bárta (HvČzda SKP Pardubice)
9:44.37, 7. Patrik Vebr (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) 9:49.91, 8. Martin Pavliš (ATLETIKA Poliþka) 9:54.26.
100 m pĜ./+1.7 (21) 1. Michael Kijanica (Atletika Poruba o.s.) 13.61, 2. Adam Smolka (TJ Sokol Opava)
13.62, 3. Dan Bárta (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 13.69, 4. Lukáš Desenský (TJ Sokol Hradec Králové) 13.86, 5.
Jakub Valášek (TJ Start HavíĜov) 13.88, 6. Jan Kisiala (ASK Slavia Praha) 14.20, 7. Jan Trafina (AC Slovan
Liberec, o.s.) 14.30, Lukáš Svoboda (TJ Spartak Vlašim) DNF.
200 m pĜ./-0.2 (22) 1. Jan Kisiala (ASK Slavia Praha) 25.58, 2. Dan Bárta (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 25.72,
3. Pavel Prchal (AK Bílina) 25.95, 4. Adam Smolka (TJ Sokol Opava) 26.56, 5. Lukáš Desenský (TJ Sokol
Hradec Králové) 26.78, 6. Michael Kijanica (Atletika Poruba o.s.) 26.96, 7. Adam Šufliarský (TJ Dukla Praha)
27.21, 8. Rostislav Mališka (SK PĜerov) 27.51.
1500 m pĜ. (21) 1. Jan Tesarþík (TJ Slezan Frýdek-Místek) 4:45.16, 2. VojtČch Bárta (SSK Vítkovice)
4:45.34, 3. Dominik Bartoník (AK Hodonín) 4:45.42, 4. Pavel Slavíþek (ASK Slavia Praha) 4:54.61, 5. Marek
Czeczotka (TJ TŽ TĜinec) 4:58.73, 6. Josef PrĤcha (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 4:59.74, 7. Geron Stewart
(Spartak Praha 4) 5:00.07, 8. Michal Kaþerovský (KPA Pardubice) 5:00.40.
Výška (21) 1. OndĜej Vodák (TJ Lokomotiva BĜeclav) 1.88, 2. Tadeáš ŠtČpánek (TJ StodĤlky Praha, o.s.)
1.88, 3. Marek Hoffmann (SSK Vítkovice) 1.84, 4. Christian Stankuš (SSK Vítkovice) 1.84, 5. Aleš Svoboda
(TJ Spartak TĜebíþ) 1.80, 6. David Holý (Atletika Chrudim) 1.75, 7= ZdenČk Kubát (TJ StodĤlky Praha, o.s.) a
Filip Samuel (AK Olomouc) 1.75.
Tyþ (21) 1. Dan Bárta (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 4.25, 2. Petr Pleva (AK PSK Zlín) 4.10, 3. OndĜej Kopecký
(ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo námČstí) 3.85, 4. MatČj Šþerba (Athletic Club Ústí n/L. o.s.) 3.65, 5= OndĜej
Sobota (TJ LIAZ Jablonec n/N.) a David Holý (Atletika Chrudim) 3.45, 7. Pavel Prchal (AK Bílina) 3.45, 8.
Prokop Coufal (Atletika Jihlava) 3.30.
Dálka (22) 1. Adam Röder (AK Olomouc) 6.63/-1.5, 2. Patrik Kraus (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 6.26/
-0.2, 3. Lukáš Kraþmar (BYAC Brno) 6.08/0.1, 4. Tomáš Vilímek (TJ Spartak TĜebíþ) 6.06/1.9, 5. Dominik
Orálek (AK Olomouc) 6.04, 6. Filip Bárta (T. J. Sokol ýeské BudČjovice) 6.03/-0.3, 7. Jan Trafina (AC Slovan
Liberec, o.s.) 5.97/0.7, 8. Filip SochĤrek (TRIATLET Karlovy Vary) 5.92/-1.4.
Koule (21) 1. Petr Pleva (AK PSK Zlín) 15.53, 2. JiĜí Kuþera (BYAC Brno) 14.54, 3. Aleš Svoboda (TJ
Spartak TĜebíþ) 14.06, 4. Jakub Motl (AK Šternberk) 13.82, 5. MatČj Plachý (AK Olomouc) 13.41, 6. Petr
Toman (TJ Slavoj Stará Boleslav) 12.96, 7. Petr Urbánek (ASK Slavia Praha) 12.95, 8. Michal Kudža (ŠAK
Chodov) 12.92.
Disk (22) 1. Petr Pleva (AK PSK Zlín) 55.74, 2. Pavel Jakl (TJ Slavoj BANES Pacov) 50.49, 3. Patrik
Pernica (BYAC Brno) 44.41, 4. David Koblischke (ASK Lovosice) 43.35, 5. Michael Šíp (HvČzda SKP
Pardubice) 42.83, 6. Adam Horák (TJ Lokomotiva BĜeclav) 38.90, 7. Miroslav Starþeviþ (BYAC Brno) 37.44,
8. OndĜej Sobota (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 36.36.
Kladivo (21) 1. Petr Toman (TJ Slavoj Stará Boleslav) 53.76, 2. Michael Šíp (HvČzda SKP Pardubice) 49.23,
3. Jan Balát (TJ Sokol Kolín-atletika) 46.55, 4. Petr Vašíþek (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 42.70, 5.
Denis Slavík (SSK Vítkovice) 42.64, 6. Daniel Kincl (Atletika Jemnice) 40.27, 7. Bruno Houser (AC Slovácká
Slávia Uh.HradištČ) 38.96, 8. Jakub Effler (AC ýeská Lípa) 37.99.
46
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
OštČp (21) 1. JiĜí Kuþera (BYAC Brno) 58.27, 2. Erik Veselý (TJ Lokomotiva BĜeclav) 48.08, 3. Jan
Zbránek (TJ Spartak TĜebíþ) 45.85, 4. Jan Rataj (TJ SOKOL Nová Paka) 45.51, 5. Patrik Pernica (BYAC
Brno) 44.89, 6. Filip Najman (USK VŠEM Ústí n/L.) 43.77, 7. Alexandr Šubrt (SKM Valašské MeziĜíþí) 43.20,
8. Jakub Stanovský (Atletický školní klub Mazurská) 42.04.
3000 m chĤze (21) 1. Matyáš Gajdoš (TJ Rumburk) 15:29.95, 2. Pavel Janúšek (SK ZŠ Jablonné v Podj.,
o.s.) 15:36.62, 3. Dominik Dupaþ (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 17:56.72, 4. Lukáš Kupka (TJ Sokol Kolín-atletika)
18:38.28, 5. Jakub Lipavský (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 19:39.39, 6. Petr Bezdiþka (Atletika Chrudim) 20:43.41,
7. Daniel Svoboda (SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.) 22:16.10, 8. Dominik Papp (Atletický klub AHA Vyškov)
23:12.08.
4x60 m (21) 1. T. J. Sokol ýeské BudČjovice (Bárta, Bosák, Polák, Valenta) 27.77, 2. ASK Slavia Praha
(Urbánek, BČhounek, Kisiala, Havel) 28.12, 3. AC Slovan Liberec, o.s. (Trafina, Zikmund, Mašek, Kosák)
28.54, 4. ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo námČstí (Petr, Kubík, Adamec, Kopecký) 28.61, 5. SK ZŠ Jeseniova
Praha (Raþko, Souþek, Maþek, Kubelka) 28.62, 6. TJ Sokol Hradec Králové (Desenský, Záhora, Archleb,
Roubal) 28.77, 7. Univerzitní sportovní klub Praha (Rotter, Šícha, VeþeĜa, Nulíþek) 29.11, 8. TJ LIAZ
Jablonec n/N. (Umlauf, Cvrþek, Sobota, Bárta) 29.52.
4x300 m (22) 1. T. J. Sokol ýeské BudČjovice (Kraus, Valenta, Bosák, Polák) 2:31.97, 2. ASK Slavia
Praha (Urbánek, PetĜík, BČhounek, Kisiala) 2:32.73, 3. A. C. TEPO Kladno (Fiala, Krsek, Ledvinka, Šimon)
2:32.87, 4. AK PSK Zlín (Pleva, StanČk, Hána, Mazurek) 2:33.84, 5. SSK Vítkovice (Myslivec, Hoffmann,
Fluxa, Kotásek) 2:36.38, 6. AC Slovan Liberec, o.s. (Trafina, Mašek, Škoda, Zikmund) 2:37.19, 7. TJ Sokol
Kolín-atletika (Moravec, Hampl, Dedík, Vejr) 2:38.70, 8. TJ Start HavíĜov (Valášek, Lukša, Lorenþiþ, Vácha)
2:39.27.
ŽÁKYNċ
60 m(+0.7 (21) 1. KateĜina Vávrová (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 7.67, 2. Petra ŠafaĜíková (TJ LIAZ
Jablonec n/N.) 7.89, 3. Karolína Jirmanová (TJ Dukla Praha) 7.92, 4. Tereza Fisková (TJ VTŽ Chomutov)
7.98, 5. Adéla Záhorová (TJ Vodní stavby Tábor) 7.98, 6. Tereza Valášková (AC Vysoké Mýto) 8.12, 7.
Tereza BlanáĜová (TJ Lokomotiva BĜeclav) 8.13, 8. Natálie Vlková (AC ýeská Lípa) 8.31.
150 m/-0.8 (22) 1. KateĜina Vávrová (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 18.30, 2. Anna Kerbachová
(Spartak Praha 4) 19.14, 3. Tereza Fisková (TJ VTŽ Chomutov) 19.16, 4. Petra ŠafaĜíková (TJ LIAZ
Jablonec n/N.) 19.40, 5. Tereza Valášková (AC Vysoké Mýto) 19.46, 6. Patricie Malá (AC ýeská Lípa) 19.56,
7. Anna Kozáková (AK ŠKODA PlzeĖ) 19.69, 8. Markéta Petrikoviþová (SKP Union Cheb - klub atletiky)
19.69.
300 m (22) 1. Nikola Bendová (Univerzitní sportovní klub Praha) 39.95, 2. Anna Kerbachová (Spartak
Praha 4) 40.07, 3. Tereza RybaĜíková (Atletický klub Kyjov) 41.96, 4. Markéta Škaldová (AK PSK Zlín)
42.12, 5. Barbora Hudeþková (TJ Šumperk) 42.77, 6. Kristýna Štíbrová (A. C. TEPO Kladno) 43.03, 7. Katrin
Sásová (AK Šternberk) 43.40, Veronika Janíþková (TJ Spartak TĜebíþ) DNP.
800 m (22) 1. Helena Benþová (TJ Slezan Frýdek-Místek) 2:17.74, 2. Marie Bušinová (Atletický klub
Kyjov) 2:19.29, 3. Lucie KrupaĜová (PSK Olymp Praha) 2:19.42, 4. Michaela Knotková (AK Hodonín)
2:19.82, 5. Anna Výletová (Atletický klub Kyjov) 2:20.53, 6. Alexandra Smoláková (AC Vysoké Mýto)
2:24.76, 7. Natália Kuželková (AC TJ Jiþín) 2:27.02, 8. Iveta Rašková (TJ Slezan Frýdek-Místek) 2:28.38.
1500 m (21) 1. Carmen Idris Beshirová (AK Olymp Brno) 4:50.89, 2. Michaela ýervínová (ASK Lovosice)
4:52.04, 3. Adéla ŠafáĜová (JAC Brno) 4:53.89, 4. Petra Pavlásková (TJ Slezan Frýdek-Místek) 4:54.62, 5.
Veronika Šrámková (TJ Baník StĜíbro) 4:55.31, 6. Tereza Growková (SSK Vítkovice) 5:01.22, 7. Barbora
Šestáková (TJ Olympia Bruntál) 5:03.10, 8. Žaneta Tvrdíková (TJ Slavoj Stará Boleslav) 5:03.98.
100 m pĜ./+2.6 (21) 1. Tereza Semecká (TJ Dukla Praha) 14.08, 2. Tereza Vokálová (TJ LIAZ Jablonec
n/N.) 14.14, 3. Veronika Janíþková (TJ Spartak TĜebíþ) 14.15, 4. Nikola Bendová (Univerzitní sportovní klub
Praha) 14.49, 5. Jana Novotná (JAC Brno) 14.71, 6. Denisa Vávrová (TJ Baník StĜíbro) 14.96, 7. Markéta
Štolová (TJ VTŽ Chomutov) 15.23, Pavlína MináĜová (TJ Jiskra Ústí nad Orlicí) DNF.
200 m pĜ./+0.7 (22) 1. Tereza Semecká (TJ Dukla Praha) 28.06 rek., 2. Veronika Janíþková (TJ Spartak
TĜebíþ) 28.59, 3. Denisa Vávrová (TJ Baník StĜíbro) 29.87, 4. Markéta Štolová (TJ VTŽ Chomutov) 30.50, 5.
AlžbČta Dostálová (ASK Slavia Praha) 30.91, 6. Barbora DvoĜáková (AC Slovan Liberec, o.s.) 31.32, 7.
Michaela Hrubá (JAC Brno) 32.14, Tereza Vokálová (TJ LIAZ Jablonec n/N.) DNF.
Výška (21) 1. Michaela Hrubá (JAC Brno) 1.76, 2. Lada Pejchalová (TJ Lokomotiva Trutnov) 1.73, 3.
Eliška Buchlovská (JAC Brno) 1.70, 4. Michaela Galuszková (TJ Desná) 1.59, 5. Kristýna MalíĜová (ASK
Lovosice) 1.59, 6. Šárka Polášková (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 1.55, 7. Karolína Franková (TJ LIAZ
Jablonec n/N.) 1.55, 8= Hana Váchová (TJ Vodní stavby Tábor), KateĜina Zelinková (TJ LIAZ Jablonec n/N.)
a Natálie ěezníþková (AK ŠKODA PlzeĖ) 1.50.
Tyþ (21) 1. Nikola Pöschlová (A. C. TEPO Kladno) 3.45, 2. Amálie Švábíková (ASK Slavia Praha) 3.40, 3.
Veronika Kovaþechová (SSK Vítkovice) 3.05, 4. Veronika Strýþková (AC ýejkovice) 3.05, 5. Tereza
Hromadníková (AK PSK Zlín) 2.95, 6. Andrea DuchoĖová (ASK Slavia Praha) 2.95, 7. Petra Šþerbová (TJ
TŽ TĜinec) 2.85, 8. Hana Klimentová (TJ Sokol Opava) 2.75.
Dálka (22) 1. Jana Novotná (JAC Brno) 5.87/-1.5, 2. Adéla Záhorová (TJ Vodní stavby Tábor) 5.60/0.1, 3.
Ivana Reicheltová (JAC Brno) 5.42/-1.6, 4. Karolína Jirmanová (TJ Dukla Praha) 5.40/-1.1, 5. Tereza
Brázdilová (AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ) 5.36-1.5, 6. Šárka Polášková (AC Slovácká Slávia
47
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Uh.HradištČ) 5.36/-1.0, 7. Barbora DvoĜáková (AC Slovan Liberec, o.s.) 5.11/-1.0, 8. Pavlína MináĜová (TJ
Jiskra Ústí nad Orlicí) 5.10/-0.2.
Koule (21) 1. Lada Cermanová (TJ Desná) 13.69, 2. Pavlína Kocurová (ŠAK Chodov) 13.37, 3. Barbora
Tylichová (HvČzda SKP Pardubice) 12.23, 4. Venuše Žitná (AK Bílina) 11.58, 5. Barbora Kohoutová (TJ
Vodní stavby Tábor) 11.33, 6. Ivana Reicheltová (JAC Brno) 11.15, 7. Kristýna Klossová (JAC Brno) 10.85,
8. Patricie Malá (AC ýeská Lípa) 10.58.
Disk (22) 1. Patricie Malá (AC ýeská Lípa) 32.24, 2. Iveta Mocharová (Atletika Jemnice) 31.46, 3. Barbora
Tylichová (HvČzda SKP Pardubice) 31.09, 4. Aneta Fridrichová (AK PSK Zlín) 30.00, 5. Kristýna Klossová
(JAC Brno) 29.87, 6. Kristýna ýechlovská (AC ýeská Lípa) 28.88, 7. Michaela Vedrová (SSK Vítkovice)
28.83, 8. Lucie RybáĜová (ASK Lovosice) 28.44.
Kladivo (22) 1. Kristýna ýechlovská (AC ýeská Lípa) 43.54, 2. Petra KopĜivová (SK ZŠ Jablonné v Podj.,
o.s.) 43.41, 3. Aneta Slavíková (AC Mladá Boleslav o.s.) 43.03, 4. Karolína Klišíková (AC Slovácká Slávia
Uh.HradištČ) 37.67, 5. Aneta Fridrichová (AK PSK Zlín) 37.24, 6. Aneta MaĖásková (AC Slovácká Slávia
Uh.HradištČ) 35.69, 7. KateĜina Sabolová (Atletika Chrudim) 32.80, 8. Markéta Schönpflugová (A. C. TEPO
Kladno) 32.59.
OštČp (21) 1. Nikol Tabaþková (Atletika Poruba o.s.) 50.57, 2. Iveta Mocharová (Atletika Jemnice) 37.28,
3. Patricie Gamonová (Atletika Poruba o.s.) 36.86, 4. Lada Cermanová (TJ Desná) 36.81, 5. Barbara
Havlíková (TJ Jiskra Otrokovice) 35.50, 6. Barbora KĜížkovská (Atletika Poruba o.s.) 34.75, 7. Michaela
Treglerová (ASK Slavia Praha) 34.73, 8. Jana Danihelková (SKP Union Cheb - klub atletiky) 34.44.
3000 m chĤze (21) 1. Lucie Nováková (TJ Jiskra Nový Bor) 16:27.82, 2. Markéta Boþková (TJ Jiskra
Nový Bor) 16:32.40, 3. Barbora Lejsková (TJ LIAZ Jablonec n/N.) 16:57.82, 4. Šárka Friedrichová (TJ LIAZ
Jablonec n/N.) 16:59.74, 5. KateĜina Arltová (TJ Jiskra Nový Bor) 17:00.63, 6. Andrea Pfefferová (TJ LIAZ
Jablonec n/N.) 17:39.62, 7. Lucie Jiránková (A. C. TEPO Kladno) 18:54.18, 8. Veronika Janošíková (AK
Šternberk) 19:13.14.
4x60 m (21) 1. JAC Brno (Novotná, Reicheltová, Hrubá, Božková) 30.24, AC Slovácká Slávia
Uh.HradištČ (Brázdilová, Polášková, Resslerová, Vávrová) 30.37, 3. TJ LIAZ Jablonec n/N. (ŠafaĜíková,
Barborová, HoĜení, Vokálová) 30.39, 4. ASK Slavia Praha (Dostálová, DuchoĖová, Mitroviþová, Jarošová)
30.72, 5. SK KotláĜka Praha (Nemešová, Jarešová, D´Ambrosca, Chodorová) 30.76, 6. Univerzitní sportovní
klub Praha (Kašparová, B. Jehliþková, A. Jehliþková, Bendová) 30.86, 7. TJ VTŽ Chomutov (Štolová,
Banoviþová, Kollárová, Fisková) 30.88, 8. AK ŠKODA PlzeĖ (BaštáĜová, BČlohlavová, Kozáková, Jonášová)
31.11.
4x300 m (22) 1. Atletický klub Kyjov (Výletová, RybaĜíková, Sekerková, Bušinová) 2:51.95, 2. ASK
Slavia Praha (Dostálová, Šimková, Švábíková, DuchoĖová) 2:52.44, 3. JAC Brno (Novotná, Reicheltová,
Hrubá, Božková) 2:53.54, 4.TJ LIAZ Jablonec n/N. (ŠafaĜíková, FoĜtová, Koucká, Vokálová) 2:54.78, 5. T. J.
Sokol ýeské BudČjovice (Zikešová, Kunová, Tvrzová, Volková) 2:56.27, 6. AC Vysoké Mýto (Novotná,
Smoláková, Hloupá, Valášková) 2:56.42, 7. SKP Union Cheb - klub atletiky (Duchková, Sabadinová,
Tiralová, Petrikoviþová) 2:57.13, 8. SK KotláĜka Praha (Nemešová, Jarešová, Parásková, D´Ambrosca)
2:57.68.
48
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
KONEýNÉ TABULKY SOUTċŽÍ DRUŽSTEV ýR 2013
ŽENY
MUŽI
Mistrovství ýR družstev
1. TJ Dukla Praha
2. VSK Univerzita Brno
3. HvČzda SKP Pardubice
4. ASK Slavia Praha
5. A. C. TEPO Kladno
6. AK KromČĜíž
7. SSK Vítkovice
8. TJ Sokol Kolín-atletika
9. AK Olomouc
10. AC Slovan Liberec, o.s.
247,5
149,5
134
121,5
119
116
70,5
70,5
57
34,5
Mistrovství ýR družstev
1. Univerzitní sportovní klub Praha
2. AK Olymp Brno
3. PSK Olymp Praha
4. HvČzda SKP Pardubice
5. TJ Sokol Kolín-atletika
6. A. C. TEPO Kladno
7. AK ŠKODA PlzeĖ
8. Spartak Praha 4
9. TJ LIAZ Jablonec n/N.
10. TJ TŽ TĜinec
292,5
184
134
117
108
102
61,5
42
39
36
Extraliga
1. TJ Dukla Praha
2. VSK Univerzita Brno
3. HvČzda SKP Pardubice
4. AK KromČĜíž
5. SSK Vítkovice
6. ASK Slavia Praha
7. A. C. TEPO Kladno
8. Spartak Praha 4
15/
15/
11/
9/
8/
7/
3/
2/
381,5
367,5
290
260
260,5
253,5
209
163
Extraliga
1. Univerzitní sportovní klub Praha 15/ 462
2. AK Olymp Brno
15/ 413
3. PSK Olymp Praha
12/ 269
4. HvČzda SKP Pardubice
7/ 222
5. TJ Sokol Kolín-atletika
7/ 215
6. AK ŠKODA PlzeĖ
6/ 205
7. A. C. TEPO Kladno
5/ 204
8. SSK Vítkovice
5/ 202
I. liga - skupina A
1. TJ Sokol Kolín-atletika
2. TJ Spartak TĜebíþ
3. PSK Olymp Praha
4. A. C. Sparta Praha
5. TJ Vodní stavby Tábor
6. AC Domažlice
7. TJ Slavoj Stará Boleslav
8. Atletika Jihlava
30/
28/
21/
19/
18/
12/
7/
7/
945,5
763,5
501,5
470,5
467
436
410
163
I. liga - skupina A
1. SK Spartak Praha 4
2. ASK Slavia Praha
3. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
4. TJ Vodní stavby Tábor
5. TJ Slavoj Stará Boleslav
6. TJ Lokomotiva Beroun o.s.
7. T. J. Sokol ýeské BudČjovice
8. A. C. Sparta Praha
30/
30/
21/
18/
18/
12/
8/
6/
780
738,5
535,5
523
464,5
348,5
320,5
274,5
I. liga - skupina B
1. AC Slovan Liberec, o.s.
2. TJ Jiskra Litomyšl
3. TJ Sokol Hradec Králové o.s.
4. AK Bílina
5. TJ LIAZ Jablonec n/N.
6. AC SYNER Turnov
7. Athletic club Ústí n/L.
8. AC Mladá Boleslav
30/
24/
19/
18/
17/
17/
15/
4/
779
627
564,25
534,5
532,5
489,5
510,25
202
I. liga - skupina B
1. TJ LIAZ Jablonec n/N.
2. AC ýeská Lípa
3. TJ Sokol Hradec Králové
4. AC Slovan Liberec, o.s.
5. AC TJ Jiþín
6. SK Nové MČsto nad Metují
7. AC Vysoké Mýto
8. SK KotláĜka Praha
29/
24/
22/
19/
19/
18/
9/
4/
746,5
604
558,5
538,5
509
517
328,5
202
I. liga - skupina C
1. AK Olomouc
2. TJ Sokol Opava
3. AK Hodonín
4. TJ Lokomotiva BĜeclav
5. AC Moravská Slavia Brno
6. TJ TŽ TĜinec
7. AC Slov.Slávia Uh.HradištČ
8. AK PSK Zlín
30/
30/
24/
18/
16/
14/
7/
5/
794,5
772
626,5
571
544
508,5
168
150,5
I. liga - skupina C
1. TJ TŽ TĜinec
2. AK Olomouc
3. TJ Sokol Opava
4. AK Hodonín
5. AC Moravská Slavia Brno
6. AK PSK Zlín
7. TJ Lokomotiva BĜeclav
8. TJ Jiskra Otrokovice
29/
28/
25/
22/
14/
14/
8/
4/
728
713,5
647,5
598
401,5
376
333,5
166
49
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
II. liga - skupina A
1. ASK DČþín
2. A. C. TEPO Kladno „B“
3. AK Most
4. VSK FTVS Praha
5. SK Aktis Praha
6. AC ýeská Lípa
23/ 882,5
18/ 798,5
17/ 721,5
12/ 545,5
10/ 479,5
4/ 244,5
II. liga - skupina B
1. AK ŠKODA PlzeĖ
2. TJ Slavoj BANES Pacov
3. Atletika Klatovy
4. T. J.Sokol ýeské BudČjovice
5. TJ Spartak Vlašim
6. SK Sporting PĜíbram
24/1011,5
17/ 707
14/ 682,5
11/ 577,5
11/ 539,5
5/ 275
II. liga - skupina C
1. HvČzda SKP Pardubice „B“
2. SK Nové MČsto nad Metují
3. AK Moravská TĜebová
4. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
5. TJ Svitavy
6. Atletika Chrudim
23/
20/
15/
14/
7/
5/
897,5
852
609,5
559
449
401
II. liga - skupina D
1. SK ZŠ Jeseniova Praha
2. Spartak Praha 4 „B“
3. TJ StodĤlky Praha
4. TJ Spartak TĜebíþ „B“
5. USK Praha „B“
6. PSK Olymp Praha „B“
21/
18/
15/
15/
11/
4/
785,5
788
669
637
584,5
302
II. liga - skupina A
1. AK Most
2. A. C. TEPO Kladno „B“
3. USK VŠEM Ústí n/L.
4. TJ VTŽ Chomutov
5. AK Chemopetrol Litvínov
6. ASK Lovosice
7. ASK DČþín
8. VSK FTVS Praha
9. TJ Lokomotiva Beroun o.s.
35/
30/
23/
21/
14/
12/
10/
3/
5/
746
701
586,5
503,5
387
344
261
69
27
II. liga - skupina B
1. SK ýtyĜi Dvory ý.BudČjovice
2. TJ Spartak Vlašim
3. TJ Sušice
4. SKP Union Cheb
5. TJ Slavoj BANES Pacov
6. Atletika Klatovy
7. AC Domažlice
8. AK ŠKODA PlzeĖ „B“
30/
26/
23/
20/
19/
10/
10/
2/
595,5
547,5
483,5
417,5
393
339
207
119
II. liga - skupina C
1. HvČzda SKP Pardubice „B“
2. TJ Lokomotiva Trutnov
3. AC ýáslav
4. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
5. Atletika Chrudim
6. TJ Svitavy
7. SK TýništČ nad Orlicí
22/
22/
21/
18/
17/
6/
6/
700,5
622,5
660,5
548,5
590
219
198
II. liga - skupina D
1. TJ Spartak TĜebíþ
2. SK ZŠ Jeseniova Praha
3. PSK Olymp Praha „B“
4. Spartak Praha 4 „B“
5. TJ StodĤlky Praha
6. Atletika Jihlava
23/1002
21/ 809,5
14/ 502
11/ 419
8/ 361,5
7/ 270
II. liga - skupina E
1. TJ Slezan Frýdek-Místek
2. TJ Šumperk
3. SK Hranice
4. Atletika Poruba o.s.
5. AK Šternberk
16/
16/
13/
10/
1/
Prolínací soutČž o úþast v II. lize v ýechách
1. AC Start Karlovy Vary
129
2. AC ýáslav
91
3. SK KotláĜka Praha
83
4. AC TJ Jiþín
74
5. AK Chemopetrol Litvínov
28
II. liga - skupina E
1. Atletický oddíl Slavia HavíĜov
2. TJ Jäkl Karviná
3. SK Hranice
4. TJ Šumperk
5. Atletika Poruba o.s.
6. AK Olomouc „B“
7. AK Bohumín
8. TJ Slezan Frýdek-Místek
9. TJ Slezan Opava
10. AK Šternberk
37/
34/
32/
29/
22/
20/
18/
12/
10/
4/
798
604
673
436,5
382
334,5
227
125
117,5
57
50
332
325,5
313
261
164
ýeský atletický svaz
II. liga - skupina F
1. Atletický klub AHA Vyškov
2. AC Moravská Slavia Brno „B“
3. SK PĜerov
4. TJ Znojmo
5. TJ Jiskra Otrokovice
6. TJ Sokol Brno - ŽabovĜesky
7. AC ProstČjov
8. AC ýejkovice
JUNIOěI
Mistrovství ýR
1. ASK Slavia Praha
2. SSK Vítkovice
3. AK Olomouc
4. AC Pardubice
5. TJ Sokol Opava
6. A. C. TEPO Kladno
7. AC Domažlice
8. TJ Sokol Kolín-atletika
Mistrovství ýech
1. ASK Slavia Praha
2. AC Pardubice
3. A. C. TEPO Kladno
4. TJ Sokol Kolín-atletika
5. AC Domažlice
6. AC Slovan Liberec, o.s.
7. Atletika Jihlava
8. HvČzda SKP Pardubice
9. TJ Sokol Hradec Králové
10. Spartak Praha 4
11. TJ LIAZ Jablonec n/N.
Mistrovství Moravy a Slezska
1. AK Olomouc
2. SSK Vítkovice
3. TJ Sokol Opava
4. VSK Univerzita Brno
5. AK Hodonín
6. AK PSK Zlín
7. TJ Lokomotiva BĜeclav
8. Atletický oddíl Slavia HavíĜov
9. TJ TŽ TĜinec
DOROSTENCI
Mistrovství ýR
1. TJ Sokol Opava
2. ASK Slavia Praha
3. AK Hodonín
4. TJ Sokol Hradec Králové
5. TJ LIAZ Jablonec n/N.
6. HvČzda SKP Pardubice
7. A. C. TEPO Kladno
8. AK Olomouc
Atletické výkony 2013
II. liga - skupina F
1. AC Slov.Slávia Uh.HradištČ
2. Atletický klub AHA Vyškov
3. AK KromČĜíž
4. SK PĜerov
5. TJ Znojmo
32/1263,5
25/ 696,5
21/ 432
20/ 370
16/ 278
15/ 269
9/ 183
3/ 91
24/
24/
23/
18/
16/
11/
7/
7/
3/
19/
17/
12/
6/
6/
472,5
453
231,5
150,5
149,5
246
243,5
200,5
107
82
66
60
55
JUNIORKY
Mistrovství ýR
1. AK Olymp Brno „A“
2. USK Praha
3. AK ŠKODA PlzeĖ
4. AC ýeská Lípa
5. TJ Sokol Kolín-atletika
6. AK Olymp Brno „B“
7. A. C. TEPO Kladno
8. AK Olymp Brno „C“
355
150
125,5
118
94
84
83
36,5
225
191
141,5
101
100
78
49,5
45
45
43
39
Mistrovství ýech
1. AC Pardubice
2. USK Praha
3. AK ŠKODA PlzeĖ
4. TJ Sokol Kolín-atletika
5. A. C. TEPO Kladno
6. AC Pardubice
7. TJ Vodní stavby Tábor
8. SK Spartak Praha 4
9. TRIATLET Karlovy Vary
10. TJ Lokomotiva Beroun o.s.
11. HvČzda SKP Pardubice
193
161
142
115
113
109
79
60
36
21
16
675,5
612
612
327
262
104,5
61
60
19
223
210
186
179,5
137
89,5
53
40
51
Mistrovství Moravy a Slezska
1. AK Olymp Brno „B“
2. AK Olymp Brno „A“
3. AK Olymp Brno „C“
4. SSK Vítkovice
5. AK PSK Zlín
6. TJ Lokomotiva BĜeclav
7. TJ Šumperk
19/
18/
17/
11/
8/
8/
2/
DOROSTENKY
Mistrovství ýR
1. A. C. TEPO Kladno
2. SSK Vítkovice
3. HvČzda SKP Pardubice
4. TJ LIAZ Jablonec n/N.
5. AK Hodonín
6. ASK Slavia Praha
7. TJ Slezan Frýdek-Místek
AK Most
208,5
185,5
164
159,5
153
138,5
111
nezúþastnil se
621,5
629,5
548
204
126,5
95
18
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Mistrovství ýech
1. ASK Slavia Praha
2. TJ LIAZ Jablonec n/N.
3. TJ Sokol Hradec Králové
4. HvČzda SKP Pardubice
5. A. C. TEPO Kladno
6. AK Bílina
7. Spartak Praha 4
8. Atletika Klatovy
9. TJ Vodní stavby Tábor
10. SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
11. SK TýništČ nad Orlicí
Mistrovství Moravy a Slezska
1. AK Hodonín „A“
2. TJ Sokol Opava
3. AK Olomouc
4. SSK Vítkovice
5. AK Hodonín
6. VSK Univerzita Brno
7. TJ Znojmo
8. TJ Šumperk
9. AC ProstČjov
Mistrovství ýech
1. A. C. TEPO Kladno
2. HvČzda SKP Pardubice
3. ASK Slavia Praha
4. TJ LIAZ Jablonec n/N.
5. AK Most
6. T. J. Sokol þeské BudČjovice
7. SK KotláĜka Praha
8. AC Domažlice
9. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
10. SK TýništČ nad Orlicí
246
162
144
137
110
91
70
50
32
29
21
27/
24/
19/
18/
15/
14/
8/
7/
2/
Mistrovství Moravy a Slezska
1. SSK Vítkovice
2. AK Hodonín
3. TJ Slezan Frýdek-Místek
4. AK Olomouc
5. TJ Sokol Opava
6. AK KromČĜíž
7. TJ Šumperk
8. TJ Znojmo
9. AK Olymp Brno
10. Atletický oddíl Slavia HavíĜov
699
600
286
244
210
206
148
134
58
ŽÁCI
Mistrovství ýR
1. ASK Slavia Praha
2. SSK Vítkovice
3. BYAC Brno
4. AK Olomouc
5. TJ Slavoj Stará Boleslav
6. TJ LIAZ Jablonec n/N.
7. TJ Lokomotiva BĜeclav
8. TJ Spartak TĜebíþ
9. TJ Sokol Kolín-atletika
10. SK ZŠ Jeseniova Praha
175,5
139,5
138
135
112
101
77
74,5
56,5
55
Mistrovství ýech skupina A
1. ASK Slavia Praha
2. SK ZŠ Jeseniova Praha
3. TJ Spartak TĜebíþ
4. Atletika Jemnice
5. T. J. Sokol ýeské BudČjovice
6. ŠAK Chodov
7. SKP Union Cheb - klub atletiky
8. TJ Nová Vþelnice
9. AK ŠKODA PlzeĖ
10. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
204
142
135
102
96
76
62,5
62
32
26
Mistrovství ýech skupina B
1. TJ LIAZ Jablonec n/N.
2. TJ Sokol Kolín-atletika
3. TJ Slavoj Stará Boleslav
4. TJ Sokol Hradec Králové
5. Atletika Chrudim
6. AC Slovan Liberec, o.s.
7. AK Most
8. Athletic Club Ústí n/L. o.s.
9. HvČzda SKP Pardubice
184
165
162
119
115,5
106
100
98,5
7
219
206
197
151
86
67
40
27
26
12
27/
27/
26/
21/
19/
15/
10/
9/
6/
4/
585
568
537
476,16
409,33
120,5
72
67
33
25
ŽÁKYNċ
Mistrovství ýR
1. JAC Brno
2. TJ LIAZ Jablonec n/N.
3. ASK Slavia Praha
4. AC ýeská Lípa
5. AC Slov.Slávia Uh.HradištČ
6. A. C. TEPO Kladno
7. Atletika Poruba o.s.
8. TJ Vodní stavby Tábor
9. AK PSK Zlín
10. SK KotláĜka Praha
184
169,5
143
100,5
80
63,5
63
59
49
40,5
Mistrovství ýech skupina A
1. ASK Slavia Praha
2. TJ Vodní stavby Tábor
3. SK KotláĜka Praha
4. Atletika Jihlava
5. SKP Union Cheb - atletika
6. AK ŠKODA PlzeĖ
7. TJ Nová Vþelnice
8. TJ Spartak TĜebíþ
9. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
288
186,5
137
109
99
74
66,5
17
13
Mistrovství ýech skupina B
1. TJ LIAZ Jablonec n/N.
242
2. A. C. TEPO Kladno
174,5
3. AC ýeská Lípa
145,5
4. Atletika Chrudim
92,5
5. ASK Lovosice
72
6. TJ Sokol Kolín-atletika
57
7. TJ DvĤr Králové n/L.
54
8. TJ VTŽ Chomutov
53
9. ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo nám. 34,5
10. TJ Sokol Hradec Králové
25
52
ýeský atletický svaz
Mistrovství Moravy a Slezska
1. SSK Vítkovice
2. BYAC Brno
3. AK Olomouc
4. TJ Lokomotiva BĜeclav
5. TJ Sokol Opava
6. AK PSK Zlín
7. TJ Start HavíĜov
8. AC Slov.Slávia Uh.HradištČ
9. SK PĜerov
Atletické výkony 2013
Mistrovství Moravy a Slezska
1. JAC Brno „A“
2. AC Slov.Slávia Uh.HradištČ
3. AK PSK Zlín
4. Atletika Poruba o.s.
5. SSK Vítkovice
6. TJ Sokol Opava
7. TJ Šumperk
8. AK Šternberk
9. JAC Brno „B“
205
179
151,5
106
90
83,5
73
70,5
36,5
213
161,5
150
137,5
82
79
62
33
13
PRAHA
MUŽI
1. SK KotláĜka Praha
36/
2. SK Aritma Praha
30/
3. AC Kovošrot Praha
24/
4. Spartak Praha 4 „C“
21/
5. TJ Sokol Kbely Praha
19/
6. Sokol Král.Vinohrady Praha
17/
7. TJ ýZU Praha
12/
8. AC Praha 1890
11/
9. A. C. Sparta Praha „B“
10/
JUNIOěI
1. ASK Slavia Praha
4/
2. Spartak Praha 4
2/
DOROSTENCI
1. Spartak Praha 4
9/
2. ASK Slavia Praha
8/
3. SK ZŠ Jeseniova Praha
7/
4. SK KotláĜka Praha
4/
5. A. C. Sparta Praha
1/
STARŠÍ ŽÁCI
1. ASK Slavia Praha „A“
19/
2. SK ZŠ Jeseniova Praha
16/
3. USK Praha
16/
4. TJ StodĤlky Praha, o.s.
12/
5. SK KotláĜka Praha
12/
6. ŠSK Újezd nad Lesy-Praha
7/
7. Spartak Praha 4
6/
8. Atletický školní klub Mazurská 5/
9. SC Radotín Praha
5/
10. ASK Slavia Praha „B“
2/
MLADŠÍ ŽÁCI
1. ASK Slavia Praha „A“
2. SK ZŠ Jeseniova Praha „A“
3. USK Praha
4. Spartak Praha 4 „A“
5. TJ StodĤlky Praha, o.s.
6. PSK Olymp Praha
7. SK KotláĜka Praha
8. ŠSK Újezd nad Lesy-Praha
9. SC Radotín Praha
10. Atletický školní klub Mazurská
11. ASK Slavia Praha „C“
12. SK Aktis Praha
13. AC Praha 1890
14. AC Kovošrot Praha
15. TJ Sokol Král.Vinohrady Praha
16. Spartak Praha 4 „B“
17. ŠAK Novoborská Praha
18. A. C. Sparta Praha
19. ATLETIK RUDNÁ
ŽENY
1. SK KotláĜka Praha „B“
2. AC Praha 1890
3. USK Praha „B“
4. SK Aritma Praha
5. TJ ýZU Praha
6. A. C. Sparta Praha „B“
631,33
382,33
208,83
193
185
155
113
120
135
282
31
112,5
122,5
100,5
48,5
5
8/ 145
5/ 87
4/ 65
3/ 77
DOROSTENKY
1. ASK Slavia Praha
2. SK KotláĜka Praha
3. A. C. Sparta Praha
4/ 170
2/ 73
0/
0
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. SK ZŠ Jeseniova Praha
2. ASK Slavia Praha „A“
3. USK Praha
4. SK KotláĜka Praha
5. Spartak Praha 4 „A“
6. PSK Olymp Praha
7. ŠSK Újezd nad Lesy-Praha
8. TJ StodĤlky Praha, o.s.
9. ASK Slavia Praha „C“
10. Atletický školní klub Mazurská
11. SC Radotín Praha
12. AC Kovošrot Praha
13. Spartak Praha 4 „B“
14. ASK Slavia Praha „D“
15. ŠAK Novoborská Praha
16. ATLETIK RUDNÁ
17. TJ Sokol Král.Vinohrady Praha
18. A. C. Sparta Praha
106,5
151,5
141
122
94
66,5
54
31
80
60
58,5
58
49
44
34
33,5
30
24
6
53
700
319,5
283,5
207
204
99
JUNIORKY
1. USK Praha
2. Spartak Praha 4
3. SK KotláĜka Praha
4. SK ZŠ Jeseniova Praha
STARŠÍ ŽÁKYNċ
1. ASK Slavia Praha
2. SK KotláĜka Praha
3. USK Praha
4. SK ZŠ Jeseniova Praha
5. Spartak Praha 4
6. ŠSK Újezd nad Lesy-Praha
7. SC Radotín Praha
8. Atletický školní klub Mazurská
9. TJ StodĤlky Praha, o.s.
462
191,5
177,5
114
103,5
36,5
47
47
22
16
24/
19/
14/
13/
10/
3/
17/
15/
13/
11/
9/
5/
4/
4/
3/
400,5
268
186
137
59,5
28
22
18
24
118,5
97
79
66,5
63
36,5
22,5
20
125
83
57,5
42
40,5
34
25
21
16
3
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
STěEDOýESKÝ KAS
MUŽI
1. AC ýáslav
2. TJ Kavalier Sázava
3. TJ Sokol Kolín-atletika
4. TJ Lokomotiva Beroun o.s.
13/
9/
5/
3/
JUNIOěI
1. A. C. TEPO Kladno
2. TJ Sokol Kolín-atletika
3. TJ Spartak Vlašim
4. TJ Lokomotiva Beroun o.s.
5. TJ Slavoj Stará Boleslav
15/ 310
12/ 194
6/ 117
4/ 63
1/ 67
DOROSTENCI
1. A. C. TEPO Kladno
2. TJ Sokol Kolín-atletika
3. TJ Slavoj Stará Boleslav
STARŠÍ ŽÁCI
1. TJ Slavoj Stará Boleslav
2. TJ Sokol Kolín-atletika
3. A. C.TEPO Kladno
4. TJ Lokomotiva Beroun o.s.
776,5
415,5
244
116
JUNIORKY
1. A. C. TEPO Kladno
2. TJ Sokol Kolín-atletika
3. TJ Lokomotiva Beroun o.s
4. TJ Spartak Vlašim
5. TJ Slavoj Stará Boleslav
DOROSTENKY
1. A. C. TEPO Kladno
2. TJ Slavoj Stará Boleslav
8/ 256
7/ 171
3/ 107
STARŠÍ ŽÁKYNċ
1. A. C.TEPO Kladno „A“
2. TJ Sokol Kolín-atletika
3. TJ Slavoj Stará Boleslav
4. TJ Lokomotiva Beroun o.s.
13/ 309,33
12/ 330,16
11/ 260
6/ 30,5
MLADŠÍ ŽÁCI
1. TJ Sokol Kolín-atletika
2. A. C. TEPO Kladno „A“
3. TJ Slavoj Stará Boleslav
4. TJ Lokomotiva Beroun o.s.
5. AC ýáslav
6. TJ Spartak Vlašim
7. Atletický oddíl - STěELA Žebrák
8. A. C. TEPO Kladno „B“
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. A. C. TEPO Kladno „A“
2. TJ Lokomotiva Beroun o.s.
3. TJ Slavoj Stará Boleslav
4. TJ Spartak Vlašim
5. TJ Sokol Kolín-atletika
6. AC ýáslav
7. SK Sporting PĜíbram
182,5
170
55
51
35,5
25
17
14
14/
13/
8/
4/
4/
333
294
188
134
103
6/ 477
3/ 110
15/
11/
9/
7/
387,5
224,5
163
161
139,5
123,5
97
75
60
42,5
22,5
JIHOýESKÝ KRAJ
MUŽI
1. TJ Lokomotiva Veselí n/Luž. 14/ 617
2. BechyĖský atlet.klub BechynČ 13/ 476
3. Atletika Písek
9/ 265,5
4. TJ Jiskra TĜeboĖ
5/ 131
5. SK ýtyĜi Dvory ý.BudČjovice
3/ 91,5
ŽENY
1. TJ Jiskra TĜeboĖ
2. TJ Sokol Milevsko
5/ 187
4/ 187
JUNIOěI
1. T. J. Sokol ýeské BudČjovice
2. SK ýtyĜi Dvory ý.BudČjovice
4/
1/
47
38
JUNIORKY
1. TJ Vodní stavby Tábor
2. T. J. Sokol ýeské BudČjovice
4/ 184
0/ 42
DOROSTENCI
1. TJ Vodní stavby Tábor
2. T. J. Sokol ýeské BudČjovice
3/ 140
3/ 131
DOROSTENKY
1. T. J. Sokol ýeské BudČjovice
2. Atletika Písek
4/ 111
0/ 32
STARŠÍ ŽÁCI
1. TJ Nová Vþelnice
2. T. J. Sokol ýeské BudČjovice
3. TJ Vodní stavby Tábor
4. SK ýéþova ý.BudČjovice
5. TJ Jiskra TĜeboĖ
9/ 329,5
9/ 283,5
6/ 201,5
4/ 97,5
2/ 64
STARŠÍ ŽÁKYNċ
1. TJ Vodní stavby Tábor
2. TJ Nová Vþelnice
3. T. J. Sokol ýeské BudČjovice
4. TJ Jiskra TĜeboĖ
8/ 189
6/ 125
4/ 78
2/ 30
54
ýeský atletický svaz
MLADŠÍ ŽÁCI
1. SKOK JindĜichĤv Hradec
2. TJ Vodní stavby Tábor
3. Sokol ýeské BudČjovice
4. SK ýtyĜi Dvory ý.BudČjovice
SK VČtĜní
Atletické výkony 2013
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. TJ Vodní stavby Tábor
2. TJ Nová Vþelnice
3. SK ýtyĜi Dvory ý.BudČjovice
4. TJ Lokomotiva Veselí n/Luž.
5. T. J. Sokol ýeské BudČjovice
6. Atletika Písek
SK VČtĜní
10/ 341
8/ 263
6/ 189
2/ 36
vylouþeno
14/ 454
12/ 193
10/ 160
7/ 89
7/ 64
4/ 34
vylouþeno
ZÁPADNÍ ýECHY
(PLZEĕSKÝ a KARLOVARSKÝ KAS)
MUŽI
1. SC Start Karlovy Vary
2. TJ Sušice AK Sokolov
3. ŠAK Chodov
4. SKP Rapid Sport
5. MÍLAěI Domažlice
6. ATLETCLUB NýĜany
7. AK ŠKODA PlzeĖ „B“
27/
24/
14/
14/
12/
12/
5/
839,5
633
520,5
362
381
332,5
136,5
JUNIOěI
1. AC Domažlice
2. Atletika Klatovy
3. AK ŠKODA PlzeĖ
4. SC Start Karlovy Vary
8/ 207
6/ 106
2/ 35
1/ 12
DOROSTENCI
1. Atletika Klatovy
2. AK ŠKODA PlzeĖ
3. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
5/ 160,5
5/ 146
2/ 76,5
STARŠÍ ŽÁCI
1. ŠAK Chodov
2. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
3. AK ŠKODA PlzeĖ
4. Atletika Klatovy
5. SKP Union Cheb
15/
12/
7/
6/
5/
MLADŠÍ ŽÁCI
1. ŠAK Chodov
2. TJ Baník StĜíbro AC Domažlice
3. SKP Union Cheb
4. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
5. AK ŠKODA PlzeĖ
6. AC Domažlice
7. ŠAK pĜi ZŠ PĜeštice
8. AKM Viktoria PlzeĖ
Skupina A - PlzeĖský KAS
1. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
2. AK ŠKODA PlzeĖ
3. Atletika Klatovy
4. ŠAK pĜi ZŠ PĜeštice
16/
8/
8/
8/
JUNIORKY
1. AK ŠKODA PlzeĖ
2. Atletiky Klatovy
3. TRIATLET Karlovy Vary
6/ 139
3/ 75
2/ 82
DOROSTENKY - PlzeĖský KAS
1. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
2. AK ŠKODA PlzeĖ
3. SKP Union Cheb
4. AC Domažlice
8/ 146
6/ 122
4/ 41
2/ 29
STARŠÍ ŽÁKYNċ
1. SKP Union Cheb
2. AK ŠKODA PlzeĖ
3. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
4. AC Domažlice
5. Atletika Klatovy
6. TJ Sušice
434
371
271
218
191
110
110
89
79
77
62
52
37
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. AKM Viktoria PlzeĖ
2. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
3. TJ Baník StĜíbro
4. SKP Union Cheb
5. TRIATLET Karlovy Vary
6. AK ŠKODA PlzeĖ
7. ŠAK pĜi ZŠ PĜeštice
8. AC Domažlice
259
172
165,5
163,5
Skupina A - PlzeĖský KAS
1. TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
2. AK ŠKODA PlzeĖ
3. ŠAK pĜi ZŠ PĜeštice
4. Atletika Klatovy
55
18/
15/
12/
8/
7/
2/
528
402
252
153
120
61
148
127
73
64
61
57
47
39
16/ 366
11/ 203,5
7/ 117,5
6/ 94
ýeský atletický svaz
Skupina B - PlzeĖský KAS
1. AC Domažlice
2. TJ Baník StĜíbro
3. AKM Viktoria PlzeĖ
Skupina C - Karlovarský KAS
1. ŠAK Chodov
2. SKP Union Cheb
3. TJ MDDM Ostrov
Atletické výkony 2013
12/ 413
8/ 208
4/ 95
8/ 304
7/ 221
3/ 51
Skupina B - PlzeĖský KAS
1. AKM Viktoria PlzeĖ
2. TJ Baník StĜíbro
3. AC Domažlice
4. MÍLAěI Domažlice
15/ 275
13/ 262,5
7/ 161,5
4/ 84
Skupina C - Karlovarský KAS
1. SKP Union Cheb
2. TRIATLET Karlovy Vary
3. ŠAK Chodov
4. TJ MDDM Ostrov
11/ 209
9/ 174
7/ 154
3/ 38
ŽENY
1. ASK ELNA Poþerady
2. AK Bílina
3. AK Most „B“
25/ 246
13/ 110
10/ 93
STARŠÍ ŽÁKYNċ
1. ASK Lovosice
2. TJ VTŽ Chomutov
3. AK Bílina
4. AK Most
5. ASK DČþín
6. USK VŠEM Ústí n/L.
7. AK Chemopetrol Litvínov
8. ASK ELNA Poþerady
24/
21/
17/
12/
10/
9/
8/
4/
426,5
322
159
124
104,5
98
86
4
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. Athletic Club Ústí n/L. o.s.
2. TJ VTŽ Chomutov
3. AK Chemopetrol Litvínov
4. AK Most
5. USK VŠEM Ústí n/L.
6. AK Bílina
7. SK ATLETIKA PRO DċTI o.s
8. ZŠ Prokopa Holého Louny
9. TJ Sokol Roudnice n/L.
34/
26/
26/
22/
22/
22/
5/
5/
3/
465
325,5
297,5
288
276
250
114
95
58
ŽENY
1. TJ LIAZ Jablonec „B“
2. AC SYNER Turnov
3. TJ Slovan Varnsdorf
4. AC Mladá Boleslav
5. AC ýeská Lípa „B“
6. TJ Rumburk
7. AC Slovan Liberec, o.s. „B“
31/
29/
24/
22/
18/
2/
1/
869,5
713
520,5
505,5
449
74
81,5
ÚSTECKÝ KAS
MUŽI
1. AK Chemopetrol Litvínov
2. TJ VTŽ Chomutov
3. ASK Lovosice
4. USK VŠEM Ústí n/L.
5. ASK ELNA Poþerady
6. Athletic Club Ústí n/L.
7. AFK LoKo Chomutov
8. AK Bílina „B“
9. AK Most „B“
27/
23/
21/
19/
12/
9/
8/
6/
2/
445
351
300
207
71,5
85,5
36
64
10
STARŠÍ ŽÁCI
1. AK Most „A“
2. Athletic Club Ústí n/L. o.s.
3. USK VŠEM Ústí n/L.
4. AK Chemopetrol Litvínov
5. AK Most „B“
6. AK Bílina
7. ASK ELNA Poþerady
8. ASK DČþín
24/
21/
18/
15/
10/
8/
4/
1/
500,5
451,5
273,5
164
62
44
11
10,5
MLADŠÍ ŽÁCI
1. Athletic Club Ústí n/L.
2. USK VŠEM Ústí n/L.
3. AK Most
4. AK Bílina
5. AK Chemopetrol Litvínov
6. SK ATLETIKA PRO DċTI o.s.
7. TJ Sokol Roudnice n/L.
8. ZŠ Prokopa Holého Louny
29/
24/
19/
18/
15/
7/
6/
0/
614
483,5
378,5
305,5
261,5
67
65
16
LIBERECKÝ KAS
MUŽI
1. AC TJ Jiþín
2. AC SYNER Turnov „B“
3. TJ LIAZ Jablonec n/N. „B“
4. AC Slovan Liberec, o.s. „B“
5. AC Jablonec n/N.
6. DDM Cvikováþek Cvikov
7. TJ Rumburk
34/1096,5
29/ 833
23/ 664
22/ 620,5
17/ 515
10/ 274
-3/ 65
56
ýeský atletický svaz
JUNIOěI
1. AC Slovan Liberec, o.s.
2. TJ LIAZ Jablonec n/N.
3. AC Mladá Boleslav o.s.
Atletické výkony 2013
9/ 194
5/ 127
4/ 104
DOROSTENCI
1. TJ LIAZ Jablonec n/N.
2. SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
3. AC Slovan Liberec, o.s.
4. AC Mladá Boleslav o.s.
12/ 462
9/ 242,5
6/ 154
3/ 83,5
STARŠÍ ŽÁCI
1. TJ LIAZ Jablonec n/N.
2. AC Slovan Liberec, o.s.
3. AC SYNER Turnov
4. SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
5. AC Mladá Boleslav o.s.
6. AC ýeská Lípa
7. AC TJ Jiþín
8. TJ Slovan Varnsdorf
24/
21/
15/
14/
14/
11/
3/
1/
MLADŠÍ ŽÁCI
1. TJ LIAZ Jablonec n/N.
2. AC Mladá Boleslav o.s.
3. AC SYNER Turnov
4. AC Slovan Liberec, o.s.
5. AC Jablonec nad Nisou, o.s.
6. AC ýeská Lípa
7. SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
Skupina A
1. AC Slovan Liberec, o.s. „A“
2. TJ LIAZ Jablonec n/N. „A“
3. AC Jablonec n/N., o.s.
4. TJ LIAZ Jablonec n/N. „B“
5. AC Slovan Liberec, o.s. „B“
Skupina B
1. AC ýeská Lípa
2. DDM Cvikováþek Cvikov
3. SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
Skupina C
1. AC Mladá Boleslav o.s. „A“
2. AC SYNER Turnov „A“
3. AC Mladá Boleslav o.s „B“
4. AC SYNER Turnov „B“
5. AC TJ Jiþín
JUNIORKY
1. AC ýeská Lípa
2. AC Slovan Liberec, o.s.
3. AC TJ Jiþín
4. AC SYNER Turnov
12/ 310,5
9/ 174,5
6/ 66,5
3/ 46,5
DOROSTENKY
1. TJ LIAZ Jablonec n/N.
2. AC ýeská Lípa
3. AC Mladá Boleslav o.s.
8/ 358
7/ 297
3/ 127
STARŠÍ ŽÁKYNċ
1. TJ LIAZ Jablonec n/N. „A“
2. AC ýeská Lípa
3. AC Slovan Liberec, o.s.
4. AC SYNER Turnov
5. TJ Jiskra Nový Bor
6. AC Mladá Boleslav o.s.
7. SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
8. AC TJ Jiþín
9. TJ Slovan Varnsdorf
605,5
411
207
235
203,5
161
49
8
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. TJ LIAZ Jablonec n/N.
2. AC Mladá Boleslav o.s.
3. AC ýeská Lípa
4. AC SYNER Turnov
5. TJ Jilemnice
6. AC Slovan Liberec, o.s.
7. DDM Cvikováþek Cvikov
8. SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
Skupina A
1. TJ LIAZ Jablonec n/N. „A“
2. AC Slovan Liberec, o.s. „A“
3. LIAZ Jablonec n/N. „B“
4. AC Slovan Liberec, o.s. „B“
191
152
106
82
48
25
9
14/ 1862
13/ 1732,5
9/ 1211
6/ 704,5
3/ 213
Skupina B
1. AC ýeská Lípa „A“
2. SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
3. DDM Cvikováþek Cvikov
4. TJ Slovan Varnsdorf
5. AC ýeská Lípa „B“
Skupina C
1. AC Mladá Boleslav o.s „A“
2. AC SYNER Turnov „A“
3. TJ Jilemnice „A“
4. AC TJ Jiþín
5. AC Mladá Boleslav o.s „B“
6. AC SYNER Turnov „B“
7. TJ Jilemnice „B“
8/ 1139
6/ 992
4/ 809
14/ 3680
13/ 3356
9/ 1440
5/ 892
4/ 625
VÝCHODNÍ ýECHY
KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KAS
MUŽI
1. ATLETIKA Poliþka
33/1037,5
2. Atletický klub Spartak SlatiĖany32/1011
3. HvČzda SKP Pardubice „C“
23/ 674
4. TJ Lokomotiva Trutnov
20/ 600,5
5. SK TýništČ nad Orlicí
16/ 460,5
6. TJ SOKOL Nová Paka
8/ 201
7. TJ Sokol Hradec Králové „B“
7/ 197,5
57
26/
24/
21/
16/
16/
13/
7/
5/
2/
632
397,5
230,5
153,5
151
127,5
59
52
31
186
112
87
87
85
55
52
12/ 2076
9/ 1664
6/ 710
-1/
21
12/
9/
7/
6/
1/
1577
1118
1248
1053
70
21/
16/
15/
14/
7/
7/
0/
3568
3001
2923
2752
1555
907
128
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
JUNIOěI
1. AC Pardubice
13/
2. TJ Sokol Hradec Králové
11/
3. HvČzda SKP Pardubice
10/
4. TJ Lokomotiva Trutnov
6/
5. Atletický klub Spartak SlatiĖany 5/
284,5
247
269
179
165,5
DOROSTENCI
1. AC Pardubice
2. HvČzda SKP Pardubice
3. TJ Sokol Hradec Králové
4. SK Nové MČsto nad Metují
5. Atletika Chrudim
6. SK TýništČ nad Orlicí
7. TJ DvĤr Králové n/L.
8. TJ SOKOL Nová Paka
478
454
347
236
187
168
183,5
47,5
22/
21/
18/
12/
11/
10/
9/
2/
JUNIORKY
1. AC Pardubice
2. HvČzda SKP Pardubice
3. TJ Sokol Hradec Králové
8/ 293
7/ 204
0/ 16
DOROSTENKY
1. HvČzda SKP Pardubice
21/
2. AC Pardubice
18/
3. Atletický klub Spartak SlatiĖany11/
4. TJ DvĤr Králové n/L.
9/
5. TJ Svitavy
7/
6. SK TýništČ nad Orlicí
5/
7. TJ Sokol Hradec Králové
3/
626
386
232
194
116
105
74
STARŠÍ ŽÁCI - Královéhradecký KAS
1. TJ Sokol Hradec Králové
12/ 887
2. TJ Sokol DvĤr Králové n/L.
9/ 208
3. TJ Lokomotiva Trutnov
7/ 231
4. TJ DvĤr Králové n/L.
7/ 210
STARŠÍ ŽÁKYNċ - Královéhradecký KAS
1. TJ Sokol Hradec Králové
17/ 430,5
2. TJ DvĤr Králové n/L.
16/ 591,5
3. TJ Sokol DvĤr Králové n/L.
14/ 388,5
4. TJ Sokol JaromČĜ
8/ 264
5. TJ Lokomotiva Trutnov
2/ 188,5
STARŠÍ ŽÁCI - Pardubický KAS
1. Atletika Chrudim
2. HvČzda SKP Pardubice
3. ŠAK ZŠ Pardubice
4. ATLETIKA Poliþka
5. AK Moravská TĜebová
STARŠÍ ŽÁKYNċ - Pardubický KAS
1. Atletika Chrudim
28/
2. ŠAK ZŠ Pardubice
23/
3. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
17/
4. HvČzda SKP Pardubice
17/
5. AC Vysoké Mýto
15/
6. TJ Svitavy
8/
7. AK Moravská TĜebová
0/
24/
18/
17/
12/
2/
948
776
750
251
59
884,5
562,5
396,5
395
325
142
37,5
MLADŠÍ ŽÁCI - Královéhradecký KAS
1. TJ Sokol Hradec Králové
15/ 589
2. TJ Sokol JaromČĜ
11/ 379,5
3. TJ Sokol DvĤr Králové n/L.
10/ 353
4. DČtské centrum OstromČĜ
2/ 209,5
MLADŠÍ ŽÁKYNċ - Královéhradecký KAS
1. TJ DvĤr Králové n/L.
19/ 653
2. TJ Sokol Hradec Králové
15/ 486,5
3. TJ Sokol DvĤr Králové n/L.
14/ 491,5
4. SK Plhov Náchod
8/ 180
5. TJ SOKOL Nová Paka
-1/ 49
MLADŠÍ ŽÁCI - Pardubický KAS
1. TJ Jiskra Litomyšl
145,5
2. Atletika Chrudim
116
3. ŠAK ZŠ Pardubice
112
4. HvČzda SKP Pardubice
87
5. AC Spartak ChoceĖ
82
6. ATLETIKA Poliþka
69,5
Skupina A
1. Atletika Chrudim
16/ 855,5
2. HvČzda SKP Pardubice
12/ 566
3. ŠAK ZŠ Pardubice
8/ 451,5
4. AC Pardubice
4/ 27
KPA Pardubice
odstoupil
MLADŠÍ ŽÁKYNċ - Pardubický KAS
1. Atletika Chrudim
2. ŠAK ZŠ Pardubice
3. HvČzda SKP Pardubice
4. TJ Svitavy
5. ATLETIKA Poliþka
6. AK Moravská TĜebová
Skupina A
1. Atletika Chrudim
24/
2. ŠAK ZŠ Pardubice
19/
3. HvČzda SKP Pardubice
17/
4. Atletický klub Spartak SlatiĖany 9/
5. AC Vysoké Mýto
8/
6. AC Pardubice
7/
Skupina B
1. TJ Svitavy
27/
2. ATLETIKA Poliþka
22/
3. AK Moravská TĜebová
18/
4. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
15/
5. AC Spartak ChoceĖ
14
6. TJ Jiskra Litomyšl
12/
7. Atletika TJ Sokol Žamberk
2/
Skupina B
1. TJ Jiskra Litomyšl
2. ATLETIKA Poliþka
3. AC Spartak ChoceĖ
4. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
5. AK Moravská TĜebová
6. Atletika TJ Sokol Žamberk
24/
19/
17/
11/
8/
3/
678
439
428
200
141
50
58
163,75
152,5
87,5
64,75
63,75
27,75
745,5
472,5
431
127
142,25
97,75
511,5
369,5
317
275,5
232
219
46
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
KAS VYSOýINA
MUŽI
1. TJ Slavoj BANES Pacov „B“
2. TJ Nové MČsto na MoravČ
3. Atletika Jemnice
4. TJ Spartak TĜebíþ „B“
5. Atletika Jihlava „B“
6. SVý Ledeþ nad Sázavou
7. TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
8. TJ Sokol Velké MeziĜíþí
9. TJ Jiskra Humpolec
16/ 113
11/ 43
11/ 41
9/ 115
8/ 123
6/ 47
5/ 44
2/ 15
1/
7
JUNIOěI
1. Atletika Jihlava
2. TJ Slavoj BANES Padov
3. Atletika Jemnice
4. TJ Sokol Velké MeziĜíþí
5. TJ Spartak TĜebíþ
6. TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
7. TJ Nové MČsto na MoravČ
14/ 278
9/ 101
7,5/ 38
6/ 101
4/ 54
3/ 12
1,5/ 7
DOROSTENCI
1. TJ Spartak TĜebíþ
2. Atletika Jihlava
3. Atletika Jemnice
4. TJ Slavoj BANES Pacov
5. TJ Nové MČsto na MoravČ
6. TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
7. TJ Sokol Velké MeziĜíþí
8. TJ Jiskra Humpolec
16/ 320,5
14/ 220
12/ 158,5
9/ 52
6/ 34
5/ 40
3/ 29
1/
2
STARŠÍ ŽÁCI
1. Atletika Jemnice
2. TJ Spartak TĜebíþ
3. Atletika Jihlava
4. TJ Slavoj BANES Pacov
5. TJ CHS TURBO ChotČboĜ
6. TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
7. TJ Nové MČsto na MoravČ
8. TJ Sokol Velké MeziĜíþí
9. TJ Jiskra Humpolec
17/
17/
14/
12/
10/
7/
7/
2/
1/
796
655
413,5
164
97,5
34
27
36
8
MLADŠÍ ŽÁCI
1. TJ Spartak TĜebíþ
2. TJ Jiskra Humpolec
3. Atletika Jihlava
4. TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
5. TJ Nové MČsto na MoravČ
6. TJ Slavoj BANES Pacov
7. TJ Sokol Velké MeziĜíþí
14/
11/
11/
7/
6/
5/
1/
680
436
426
296
134
178
65
ŽENY
1. TJ Nové MČsto na MoravČ
2. TJ Spartak TĜebíþ
3. TJ Slavoj BANES Pacov
4. Atletika Jihlava
4/
3/
2/
1/
68
68
31
38
JUNIORKY
1. Atletika Jemnice
2. TJ Spartak TĜebíþ
3. TJ Slavoj BANES Pacov
4. Atletika Jihlava
5. TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
8/
5/
5/
2/
1/
47
59
48
14
14
DOROSTENKY
1. TJ Spartak TĜebíþ
2. Atletika Jihlava
3. TJ Nové MČsto na MoravČ
4. Atletika Jemnice
5. TJ Slavoj BANES Pacov
6. TJ Sokol Velké MeziĜíþí
7. TJ CHS TURBO ChotČboĜ
8. TJ Jiskra Humpolec
16/ 164
13/ 110
11/ 115
10/ 47
10/ 48
3/ 41
2/ 12
1/
2
STARŠÍ ŽÁKYNċ
1. TJ Spartak TĜebíþ
2. Atletika Jihlava
3. Atletika Jemnice
4. TJ Slavoj BANES Pacov
5. TJ Sokol Velké MeziĜíþí
6. TJ Nové MČsto na MoravČ
7. TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
8. Batt klub N.MČsto na Mor.
15/
15/
12/
10/
8/
6/
2/
1/
645,5
658
431
282
108
63
24
18,5
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. TJ Spartak TĜebíþ
2. Atletika Jihlava
3. TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
4. TJ Jiskra Humpolec
5. TJ Sokol Velké MeziĜíþí
6. TJ Slavoj BANES Pacov
7. TJ Nové MČsto na MoravČ
14/
12/
9/
9/
6/
2/
1/
748
624,5
273
310,5
223
145
90
MORAVA A SLEZSKO
MLADŠÍ ŽÁCI
1. TJ Sokol Opava
2. SSK Vítkovice
3. Atletický klub AHA Vyškov
4. AK Olomouc
5. BYAC Brno
6. AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ
7. AK PSK Zlín
8. AC ProstČjov
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. SSK Vítkovice
2. JAC Brno
3. TJ Sokol Opava
4. AK PSK Zlín
5. TJ Lokomotiva BĜeclav
6. AK Olomouc
7. AC ProstČjov
174
98,5
96
75
74,5
52
34
12
59
166
117
88
55,5
53,5
47
33
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
JIHOMORASKÝ SVAZ
STARŠÍ ŽÁCI
1. BYAC Brno
2. TJ Lokomotiva BĜeclav
3. Atletický klub AHA Vyškov
4. AK Hodonín
5. AC Moravská Slavia Brno
6. VSK Univerzita Brno
7. Atletický klub Kyjov
8. TJ Znojmo
9. AC ýejkovice
27/
24/
19/
18/
15/
13/
10/
0/
0/
MLADŠÍ ŽÁCI
1. Atletický klub AHA Vyškov
2. BYAC Brno
3. VSK Univerzita Brno
4. AK Hodonín
5. AC Moravská Slavia Brno
6. TJ Lokomotiva BĜeclav
7. TJ Znojmo
STARŠÍ ŽÁKYNċ
1. JAC Brno „A“
2. JAC Brno „B“
3. TJ Jiskra Otrokovice
4. Atletický klub AHA Vyškov
5. AK Hodonín
6. TJ Lokomotiva BĜeclav
7. AC Moravská Slavia Brno
8. AC ýejkovice
9. Atletický klub Kyjov
10. TJ Znojmo
11. VSK Univerzita Brno
814,5
400
247,5
220
146
103
74
23
9
33/
30/
24/
22/
22/
19/
14/
13/
12/
5/
2/
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. JAC Brno
2. TJ Lokomotiva BĜeclav
3. AC Moravská Slavia Brno
4. AK Hodonín
5. Atletický klub AHA Vyškov
6. TJ Znojmo
136
118,5
110
84,5
77
45
45
484
431
215,5
228
189
175
158
131,5
122
31
14
189
126
100
76,5
53
15,5
OLOMOUCKÝ KAS
STARŠÍ ŽÁCI (spoleþný se Zlínským KAS)
1. AK Olomouc
27/ 683
2. AC Slov.Slávia Uh.HradištČ
23/ 442,5
3. AK PSK Zlín
20/ 392
4. SK PĜerov
18/ 252
5. SKM Valašské MeziĜíþí
13/ 181
6. AC ProstČjov
11/ 126
7. TJ Šumperk
10/ 112
8. AK KromČĜíž
10/ 94
9. AK Šternberk
3/ 51
STARŠÍ ŽÁKYNċ (spoleþný se Zlínským KAS)
1. AK PSK Zlín „A“
30/ 632
2. AC Slov.Slávia Uh.HradištČ
27/ 461,5
3. TJ Šumperk
24/ 364,5
4. AC ProstČjov
20/ 241
5. AK Šternberk
17/ 199
6. AK KromČĜíž
17/ 163
7. SK PĜerov
9/ 74
8. AK PSK Zlín „B“
7/ 54
9. AK Olomouc
7/ 51
10. TJ Uniþov
7/ 50
MLADŠÍ ŽÁCI
1. AK Olomouc
2. AC ProstČjov
3. TJ Šumperk
4. SKM Valašské MeziĜíþí
5. AK Šternberk
6. SK PĜerov
7. SK Hranice
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. AK Olomouc
2. AC ProstČjov
3. SKM Valašské MeziĜíþí
4. AK Šternberk
5. TJ Šumperk
6. SK PĜerov
7. TJ Uniþov
8. SK Hranice
21/
17/
14/
14/
9/
5/
4/
450,5
357
253
221
168,5
121
103
60
22/
22/
19/
14/
11/
11/
5/
4/
492
391
295
164
134
109
31
34
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
MORAVSKOSLEZSKÝ KAS
STARŠÍ ŽÁCI
1. SSK Vítkovice
2. TJ Sokol Opava
3. TJ Start HavíĜov
4. Atletika Poruba o.s.
5. TJ TŽ TĜinec
6. TJ Slezan Frýdek-Místek
28/1117
24/ 800,5
19/ 468
17/ 354
12/ 168
8/ 142
MLADŠÍ ŽÁCI
1. TJ Sokol Opava
2. SSK Vítkovice
3. TJ Start HavíĜov
4. TJ TŽ TĜinec
5. Atletika Poruba o.s.
6. TJ Slezan Frýdek-Místek
18/
14/
13/
7/
6/
5/
632
413
232,5
172
173,5
144
STARŠÍ ŽÁKYNċ
1. Atletika Poruba o.s.
2. TJ Sokol Opava
3. SSK Vítkovice
4. TJ TŽ TĜinec
5. TJ Start HavíĜov
6. AK Bohumín, o.s.
27/
24/
21/
12/
11/
9/
797
711,5
678
421,5
204
189
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. SSK Vítkovice
2. TJ Sokol Opava
3. Atletika Poruba o.s.
4. TJ Start HavíĜov
5. TJ Slezan Frýdek-Místek
6. TJ TŽ TĜinec
7. AK Bohumín, o.s.
21/
18/
13/
12/
10/
7/
3/
580
491
157
128
117,5
88,5
61
ZLÍNSKÝ KAS
STARŠÍ ŽÁCI (spoleþný s Olomouckým KAS)
1. AK Olomouc
27/ 683
2. AC Slov.Slávia Uh.HradištČ
23/ 442,5
3. AK PSK Zlín
20/ 392
4. SK PĜerov
18/ 252
5. SKM Valašské MeziĜíþí
13/ 181
6. AC ProstČjov
11/ 126
7. TJ Šumperk
10/ 112
8. AK KromČĜíž
10/ 94
9. AK Šternberk
3/ 51
STARŠÍ ŽÁKYNċ (spol. s Olomouckým KAS)
1. AK PSK Zlín „A“
30/ 632
2. AC Slov.Slávia Uh.HradištČ
27/ 461,5
3. TJ Šumperk
24/ 364,5
4. AC ProstČjov
20/ 241
5. AK Šternberk
17/ 199
6. AK KromČĜíž
17/ 163
7. SK PĜerov
9/ 74
8. AK PSK Zlín „B“
7/ 54
9. AK Olomouc
7/ 51
10. TJ Uniþov
7/ 50
MLADŠÍ ŽÁCI
1. AK PSK Zlín
2. AC Slov.Slávia U.HradištČ
3. TJ Jiskra Otrokovice
4. SKM Valašské MeziĜíþí
5. Atletický klub ELIM Vsetín
6. TJ Valašské MeziĜíþí
7. AK KromČĜíž
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1. AK PSK Zlín
2. AC Slov.Slávia U.HradištČ
3. SKM Valašské MeziĜíþí
4. Atletický klub ELIM Vsetín
5. AK KromČĜíž
6. TJ Jiskra Otrokovice
7. TJ Valašské MeziĜíþí
18/ 708,5
15/ 493
8/ 152
3/ 52
3/
9
2/ 10,5
1/
4
61
18/ 789
15/ 510
4/ 72
4/ 19
3/ 29
2/ 25
1/ 20
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
PěEKONANÉ A VYROVNANÉ REKORDY ýR V ROCE 2013
(venkovní sezona)
1. Olomouc 4. 5. - oštČp 500g dorostenky - Natálie Durþáková, 97 AK Olomouc - 54.92 m.
DĜíve: Durþáková 51.63/2012.
2. Vila Real de Santo António 25. 5. - 3000 m pĜekážek juniorky - Anežka Drahotová, 95
Univerzitní sportovní klub Praha - 10:10.45 m.
DĜíve: Sekanová 10:16.31/2008.
3. Tábor 15. 6. - 100 m junioĜi - ZdenČk Stromšík, 94 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ - 10.36 (vítr
+1.4 m/s).
DĜíve: Maslák 10.46/2009.
4. Tábor 15. 6. - 100 m junioĜi - ZdenČk Stromšík, 94 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ - 10.32 (vítr
+0.8 m/s).
DĜíve: Stromšík 10.36/2013.
5. Jablonec 23. 6. - 300 m pĜekážek dorostenky - Jana Reissová, 96 AK ŠKODA PlzeĖ - 42.04 s.
DĜíve: ěehounková 42.40/2009.
6. Uherské HradištČ 27. 6. - výška žákynČ – Michaela Hrubá, 98 JAC Brno - 1.83 m.
DĜíve: Nová 1.82/2007.
7. Paris-St.Denis 6. 7. - 400 m pĜekážek ženy - Zuzana Hejnová, 86 TJ Dukla Praha - 53.23 s.
DĜíve: Hejnová 53.29/2011.
8. Tampere 12. 7. - 200 m muži - Pavel Maslák, 91 TJ Dukla Praha - 20.51 s. (vítr -0.9)
DĜíve: Maslák 20.59/2012.
9. Tampere 13. 7. - 200 m muži - Pavel Maslák, 91 TJ Dukla Praha - 20.49 s. (vítr -0.3)
DĜíve: Maslák 20.51/2013.
10. Rieti 18. 7. - 10000 m chĤze na dráze ženy a juniorky - Anežka Drahotová, 97 Univerzitní
sportovní klub Praha - 44:15.87 min.
DĜíve: A.Drahotová 46:26.95/2012.
11. London 26. 7. - 400 m pĜekážek ženy - Zuzana Hejnová, 86 TJ Dukla Praha - 53.07 s.
DĜíve: Hejnová 53.23/2013.
12. Cheb 2. 8. - 300 m pĜekážek dorostenky - Jana Reissová, 96 AK ŠKODA PlzeĖ - 41.99 s.
DĜíve: Reissová 42.04/2013.
13. Moskva 12. 8. - 400 m muži - Pavel Maslák, 91 TJ Dukla Praha - 44.84 s.
DĜíve: Maslák 44.91/2012.
14. Moskva 13. 8. - 20 km chĤze ženy - Anežka Drahotová, 97 Univerzitní sportovní klub Praha 1:29:05 hod.
Vyrovnaný rekord: Dibelková 1:29:05/2005.
15. Moskva 12. - 13. 8. - sedmiboj ženy - Eliška Kluþinová, 88 Univerzitní sportovní klub Praha 6332 bodĤ (13.97/-0.6-1.86-14.19-24.91/-0.2=6.12/+0.7-45.76-2:12.50).
DĜíve: Kluþinová 6283/2012.
16. Moskva 15. 8. - 400 m pĜekážek ženy - Zuzana Hejnová, 86 TJ Dukla Praha - 52.83 s.
DĜíve: Hejnová 53.07/2013.
17. PlzeĖ 4. 9. - tyþ ženy - JiĜina Svobodová, 86 Univerzitní sportovní klub Praha - 4.76 m.
DĜíve: Baćurová 4.75/2007.
18. Praha 22. 9. - 200 m pĜekážek žákynČ – Tereza Semecká, 98 TJ Dukla Praha - 28.06 s (vítr
+0.7 m/s).
DĜíve: Koudelová 28.18/2009.
19. Ústí nad Orlicí 21. - 22. 9. - desetiboj dorostenci - Jan Doležal, 96 TJ Sokol Hradec Králové 7430 bodĤ (11.26/+0.9-6.72/+0.6-15.66-1.87-51.57=14.61/-0.2-49.32-4.02-54.70-4:55.97).
DĜíve: Patera 7360/2003.
62
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
20. Budapest 28. 9. - oštČp 500g žákynČ a dorostenky - Nikola Tabaþková, 98 Atletika Poruba
o.s. - 55.55 m
DĜíve: dorostenky Durþáková 54.92/2013, žákynČ Durþáková 51.63/2012
VÝKONY LEPŠÍ REKORDNÍCH, ALE NESPLĕUJÍCÍ PODMÍNKY PRO SCHVÁLENÍ
Nové MČsto nad Metují 8. 6 - 10000 m chĤze na dráze ženy - Lucie Pelantová, 86 PSK Olymp 45:57.53 min. Platný rekord: A.Drahotová 46:26.95/2012.
Výkon dosažen ve spoleþném závodČ s muži.
ZÁKLADNÍ REKORDY V NOVċ ZAVEDENÝCH DISCIPLINÁCH V ROCE 2013
Disk 0,75kg žákynČ
ýeská Lípa 20. 7. - Kristýna ýechlovská, 98 AC ýeská Lípa - 34.77 m.
Závodu se zúþastnily jen dvČ závodnice v rámci desetiboje.
Tábor 14. 9. - Pavlína Kocurová, 98 ŠAK Chodov - 34.23 m.
Dosud 1kg: 45.72 m.
Nebylo schváleno. ZĤstává v platnosti rekord v hodu diskem 1 kg - 45.72 m Vladimíra
Srbová z roku 1964.
4x300 m žáci
Praha 22. 9. - T. J. Sokol ýeské BudČjovice (Patrik Kraus,98-Jaromír Valenta,98-ŠtČpán
Bosák,98-JiĜí Polák,98) - 2:31.97 min.
4x300 m žákynČ
Praha 22. 9. - Atletický klub Kyjov (Anna Výletová,99-Tereza RybaĜíková,98-Adéla Sekerková,98Marie Bušinová,98) - 2:51.95 min.
NEJLEPŠÍ VÝKONY KATEGORIE 20 - 22 LET
1. Tampere 13. 7. - 200 m muži - Pavel Maslák, 91 TJ Dukla Praha - 20.49 s. (vítr -0.3)
DĜíve: Maslák 20.59/2012.
2. Tampere 14. 7. - 4x100 m ženy - ýeská republika (Lucie Domská,93-Barbora Procházková,91Petra Urbánková,91-Marta Chabrová,91) - 44.43 s.
DĜíve: ýR 44.93/2007.
3. Tampere 14. 7. - 4x100 m muži - ýeská republika (Jan Jirka,93-Lukáš ŠĢastný,91-Pavel
Maslák,91-Michal Desenský,93) - 39.23 s.
DĜíve: ýR 39.41/2011.
4. Moskva 12. 8. - 400 m muži - Pavel Maslák, 91 TJ Dukla Praha - 44.84 s.
DĜíve: Maslák 44.91/2012.
DODATEK HALOVÁ SEZONA 2013
1. Bratislava 26. 1. - 1500 m dorostenci - Filip Sasínek, 96 AK Hodonín - 3:55.35 min.
DĜíve: Pokorný 3:56.17/1992.
Byly pozdČ dodané podklady pro schválení rekordního výkonu.
63
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
REKORDNÍ LISTINA ýESKÉ REPUBLIKY
(stav k 31. 12. 2013)
MUŽI
100 m
200 m.
400 m
800 m
1000 m
1500 m
1 míle
2000 m
3000 m
5000 m
10 000 m
20 000 m
1 hod.
25 000 m
30 000 m
3000m pĜ
110 m pĜ
400 m pĜ.
Výška
Tyþ
Dálka
Trojskok
Koule
Disk
Kladivo
OštČp
Desetiboj
10.23
20.49
44.84
1:44.84
2:16.56
3:34.87
3:52.59
5:01.2
7:46.72
13:24.99
27:47.90
59:38.6
20 144.2
1:16:36.4
1:34:54.2
8:23.8
13.27
48.27
2.36
2.36
5.80
8.25
17.53
21.93
71.26
81.28
98.48
9026
4x100 m
38.82
oddil.
39.41
4x200 m
1:22.42
4x400 m
3:02.72
oddíl.
3:03.62
4x800 m
7:19.6
oddíl.
7:23.4
4x1500 m
15:26.4
ChĤze na dráze
20 000 m 1:22:48.5
2 hod.
27 310
30 000 m 2:12:17.0
50 000 m 3:58:28.1
Jan Veleba,86 Athletic Runners Club Brno
Pardubice
3.7.2010
Pavel Maslák,91 TJ Dukla Praha
Tampere
13.7.2013
Pavel Maslák,91 TJ Dukla Praha
Moskva
12.8.2013
Lukáš Vydra,73 Dukla Praha
Zürich
12.8.1998
Lukáš Vydra,73 Dukla Praha
Stockholm
5.8.1998
Jan Kubista,60 Sparta Praha
Praha
20.8.1983
Jozef Plachý,49 Dukla Praha
Stockholm
3.7.1978
Josef Odložil,38 Dukla Praha
Stará Boleslav
8.9.1965
Jan Pešava,72 Dukla Praha
Sankt Peterburg
27.6.1998
JiĜí Sýkora,54 Slezan Opava
Moskva
1.8.1980
Jan Pešava,72 Dukla Praha
Praha
8.6.1998
Ivan Uvizl,58 Vítkovice
Ostrava
25.9.1980
Ivan Uvizl,58 Vítkovice
Ostrava
25.9.1980
Emil Zátopek,22 ÚDA Praha
ýelákovice
29.10.1955
Pavel Kantorek,30 RH Praha
Stará Boleslav
31.10.1962
Dušan Moravþík,48 Dukla Praha
Praha
17.9.1972
Petr Svoboda,84 PSK Olymp Praha
Praha
14.6.2010
JiĜí Mužík,76 Dukla Praha
Athínai
3.8.1997
Ján Zvara,63 Sparta Praha
Praha
23.8.1987
Jaroslav Bába,84 AK SSK Vítkovice
Roma
8.7.2005
Adam Ptáþek,80 Dukla Praha
Praha
13.7.2002
Milan Mikuláš,63 RH Praha
Praha
16.7.1988
Milan Mikuláš,63 RH Praha
Praha
17.7.1988
Remigius Machura,60 Dukla Praha
Praha
23.8.1987
Imrich Bugár,55 Dukla Praha
San Jose
25.5.1985
Vladimír Maška,73 LIAZ Jablonec
Pacov
25.9.1999
Jan Železný,66 SSK Vítkovice
Jena
25.5.1996
Roman Šebrle,74 Dukla Praha
Götzis
26.-27.5.2001
(10.64-8.11-15.33-2.12-47.79=13.92-47.92-4.80-70.16-4:21.98)
ýSSR (souþasnČ i rekord ýR)
München
10.9.1972
(Jaroslav Matoušek, Juraj Demeþ, JiĜí Kynos, Ludvík Bohman)
Sparta Praha
Warszawa
19.6.1988
(Milan BČlošek, JindĜich Roun, JiĜí Mezihorák, Karel Kopeþek)
Sparta Praha
Praha
28.5.1988
(JiĜí Mezihorák, Milan BČlošek, Karel Kopeþek, JindĜich Roun)
ýeská republika
Helsinki
1.7.2012
(Daniel NČmeþek-Pavel Maslák-Josef Prorok-Jakub Holuša)
Dukla Praha
Ostrava
30.5.2001
(JiĜí Mužík, Radek Zachoval, ŠtČpán TesaĜík, Karel Bláha)
ýSSR (souþasnČ i rekord ýR)
London
22.6.1966
(Petr Bláha, Pavel PČnkava, Pavel Hruška, Jan Kasal)
Dukla Praha
Praha
19.10.1961
(Josef Odložil, Petr Holas, Milan Jílek, Tomáš Salinger)
ÚDA Praha
Praha
31.7.1954
(Dušan ýikel, Ivan Ullsperger, Stanislav Jungwirth, Alexander Zvolenský)
JiĜí Malysa,65 Czech Walking
Ivo Piták,58 LIAZ Jablonec
Ivo Piták,58 LIAZ Jablonec
Ivo Piták,58 LIAZ Jablonec
Rekordy dosažené v disciplinách mimo dráhu :
PĤlmaraton
1:01:31 Jan Pešava,72 Dukla Praha
Maraton
2:11:57 Karel David,64 MK Ostrava
20 km chĤze 1:19:18 JiĜí Malysa,66 Nové MČsto nad Metují
50 km chĤze 3:49:08 Miloš Holuša,65 PSK Olymp Praha
64
Bergen
Praha
Praha
Praha
Košice
Hamburg
Eisenhüttenstadt
Fribourg
7.5.1994
16.3.1986
16.3.1986
12.10.1985
4.10.1997
23.5.1993
17.6.2000
14.4.1996
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
ŽENY
100 m
11.09
200 m
21.97
400 m
47.99
800 m
1:53.28
1000 m
2:35.06
1500 m
4:01.84
1 míle
4:22.82
2000 m
5:44.98
3000 m
8:52.05
5000 m
15:44.11
10000 m
32:27.68
1 hod.
16 422
20 000 m 1:15:50.92
25 000 m
30 000 m
3000 m pĜ.
9:41.73
100 m pĜ.
12.73
400 m pĜ.
52.83
Výška
2.00
Tyþ
4.76
Dálka
6.89
Trojskok
15.20
Koule
22.32
Disk
74.56
Kladivo
71.16
OštČp
72.28
Sedmiboj
6332
Jarmila Kratochvílová,51 VŠ Praha
Bratislava
6.6.1981
Jarmila Kratochvílová,51 VŠ Praha
Bratislava
6.6.1981
Jarmila Kratochvílová,51 VŠ Praha
Helsinki
10.8.1983
Jarmila Kratochvílová,51 VŠ Praha
München
26.7.1983
Ludmila Formanová,74 AC ýáslav
Nice
17.7.1999
Ivana Walterová,62 VŠ Praha
Budapest
11.8.1986
Ivana Walterová,62 VŠ Praha
Bruxelles
5.9.1986
Andrea Šuldesová,75 USK Praha
Ostrava
12.6.2003
Andrea Šuldesová,75 Lokom. BĜeclav
Rieti
30.8.1998
Monika Hamhalterová,66 Bohemians
Grudziadz
21.6.1988
Alena Peterková,60 MBK HavíĜov
PlzeĖ
15.7.2000
Ivana Sekyrová,71 AK Sokolov
Ostrava
12.6.2008
Ivana Sekyrová,71 AK Sokolov
PlzeĖ
22.11.2009
neustaven
neustaven
Marcela Lustigová,82 USK Praha
Praha
13.6.2011
Lucie Škrobáková,82 USK Praha
Kladno
5.7.2009
Zuzana Hejnová,86 USK Praha
Moskva
15.8.2013
Zuzana HlavoĖová,73 USK Mogul NOCC
Praha
5.6.2000
JiĜina Svobodová,86 USK Praha
PlzeĖ
4.9.2013
Jarmila Strejþková,53 Škoda PlzeĖ
Praha
18.9.1982
Šárka Kašpárková,71 USK Praha
Athínai
4.8.1997
Helena Fibingerová,49 Vítkovice
Nitra
20.8.1977
ZdeĖka Šilhavá,54 RH Praha
Nitra
26.8.1984
KateĜina Šafránková,89 TJ Sokol Kolín-atletika Bar
18.3.2012
Barbora Špotáková,81 TJ Dukla Praha
Stuttgart
12.9.2008
Eliška Kluþinová,88 USK Praha
Moskva
12.-13.8.2013
(13.97/-0.6-1.86-14.19-24.91/-0.2-6.12/+0.7-45.76-2:12.50).
Desetiboj
6749 Barbora Špotáková,81 TJ Dukla Praha
Talence
25.-26.9.2004
(12.99-36.39-2.60-58.42-60.17=15.42-5.02-13.40-1.56-6:01.61)
4x100 m
42.98 ýSSR (souþasnČ i rekord ýR)
Zürich
18.8.1982
(ŠtČpánka Sokolová, Radislava Šoborová, TaĢána Kocembová, Jarmila Kratochvílová)
oddíl.
44.61 PSK Olymp Praha
Brno
2.7.2011
(Iveta Mazáþová, Monika Táborská, Jana Branišová, KateĜina ýechová)
4x200 m
1:39.9 Zbrojovka Brno
Brno
10.9.1968
(Zuzana Glosová, Alena Vozáková, Eva Putnová, Jana Šmerdová)
4x400 m
3:20.32 ýSSR (souþasnČ i rekord ýR)
Helsinki
14.8.1983
(TaĢána Kocembová, Milena MatČjkoviþová, Zuzana Moravþíková, Jarmila Kratochvílová)
oddíl
3:26.01 USK Praha
Daegu
2.9.2011
(Denisa Roslová, Zuzana Bergerová, Jitka Bartoniþková, Zuzana Hejnová)
4x800 m
9:15.2 Slávia VŠ Praha
Praha
12.10.1974
(Ivana Brožová, VČra Mertlíková, JindĜiška ýervená, Miluše Hrstková)
ChĤze na dráze
5000 m
21:52.12
10 000m
44:15.87
20 000 m
Lucie Pelantová,86 PSK Olymp Praha
Anežka Drahotová,95 USK Praha
neustaven
Rekordy dosažené v disciplinách mimo dráhu:
PĤlmaraton
1:11:02 Alena Peterková,60 MBK HavíĜov
Maraton
2:27:00 Alena Peterková,60 MBK HavíĜov
10km chĤze
44:20 Kamila Holpuchová,73 USK Praha
20km chĤze 1:29:05 Barbora Dibelková,83 USK Praha
1:29:05 Anežka Drahotová,95 USK Praha
N.MČsto nad Metují
Rieti
23.7.2011
18.7.2013
Oslo
Pardubice
Praha-Brandýs
Helsinki
Moskva
24.9.1994
29.4.1995
23.5.1993
7.8.2005
13.8.2013
Tábor
Novi Sad
Praha
Thessaloniki
Uherské HradištČ
Banská Bystrica
15.6.2013
25.7.2009
22.6.2008
16.9.1988
24.6.1962
16.6.1979
J U N I O ě I (do 19 let vþetnČ)
100 m
200 m
400 m
800 m
1000 m
1500 m
10.32
20.95
46.88
1:47.56
2:24.1
3:42.7
ZdenČk Stromšík,94 AC Sl.Sl.Uh.HradištČ
Pavel Maslák,91 AO Slavia HavíĜov
Petr VanČk,89 TJ Sokol Opava
Pavel Hujer,69 LIAZ Jablonec
Miroslav JĤza,43 Spartak ZJŠ Brno
Jan Holberg,60 Vítkovice
65
ýeský atletický svaz
1 míle
3000 m
5000 m
10 000 m
3000 m pĜ.
110 m pĜ.
400 m pĜ.
Výška
4:05.61
7:59.6
13:55.02
29:44.04
8:47.36
13.61
50.65
2.30
2.30
Tyþ
5.61
Dálka
7.91
7.91
Trojskok
16.00
Koule 6 kg
20.09
Disk 1,75 kg
62.68
Kladivo 6 kg
73.29
OštČp
81.95
Desetiboj
7748
4x100 m
39.57
oddíl
41.82
4x400 m
3:08.69
oddíl
3:15.34
ChĤze na dráze
10 000 m
42:14.0
Atletické výkony 2013
Lubomír Pokorný,75 Jiþín
Praha
Jan Holberg,60 Vítkovice
Ostrava
Jan Pešava,72 LIAZ Jablonec
Plovdiv
Jan Pešava,72 LIAZ Jablonec
Praha
Rostislav ŠevcĤ,65 Slavia KromČĜíž
Praha
Martin Mazáþ,90 PSK Olymp Praha
Mannheim
Stanislav NávesĖák,65 Sparta Praha
Praha
Jaroslav Bába,84 AK SSK Vítkovice
Villeneuve d’Ascq
Jaroslav Bába,84 AK SSK Vítkovice
Thessaloniki
Jan Kudliþka,88 TJ Sokol Opava
BĜeclav
Ivo Krsek,67 Jiskra Ústí nad Orlicí
Praha
Petr Lampart,83 Dukla Praha
Praha
Jaroslav Mrštík,67 LIAZ Jablonec
Praha
Remigius Machura,86 A.C.Sparta Praha
Kaunas
Marek Bárta,92 AK SSK Vítkovice
Ostrava
Lukáš Melich,80 AC Turnov
N.MČsto nad Met.
Jakub Vadlejch,90 TJ Dukla Praha
Domažlice
Tomáš DvoĜák,72 Dukla Praha
Thessaloniki
(11.05-7.40-13.05-1.96-49.35=14.42-38.62-4.20-61.36-4:34.22)
ýeská republika
Novi Sad
(Martin ěíþaĜ, Lukáš ŠĢastný, Pavel Maslák, Václav Zich)
SK Slavia Praha
Praha
(Ivan Šlehobr, Ludvík Bohman, Petr Holas, Martin Kruml)
ýeská republika
Beijing.
(Petr VanČk, Josef Prorok, Martin Hrstka, Aleš Veselý)
TJ Dukla Praha
Ostrava
(MatČj Pavlíþek, Václav Sedlák, Michal Brož, Miroslav Burian)
Radek PaĜízek,82 USK Mogul NOCC
Olomouc
1.6.1994
5.9.1979
11.8.1990
7.9.1991
21.7.1984
14.6.2009
22.7.1984
15.6.2003
3.8.2003
25.8.2007
19.8.1986
1.9.2002
28.6.1986
22.7.2005
1.10.2011
14.8.1999
26.9.2009
8.-9.8.1991
26.7.2009
22.6.1991
19.8.2006
19.6.2011
29.4.2001
J U N I O R K Y (do 19 let vþetnČ)
100 m
200 m
400 m
800 m
1000 m
1500 m
1 míle
3000 m
5000 m
10000 m
2000 m pĜ.
3000m pĜ.
100 m pĜ.
400 m pĜ.
Výška
Tyþ
Dálka
Trojskok
Koule
Disk
Kladivo
OštČp
Sedmiboj
4x100 m
oddíl
4x400 m
11.45
23.43
52.41
2:03.21
2:44.60
4:11.99
4:55.75
9:16.57
16:09.10
35:54.06
6:36.05
10:10.45
13.46
55.89
1.91
4.30
4.30
6.68
13.59
17.20
56.20
68.26
56.38
5873
Hana Benešová,75 Slavoj ýáslav
Jablonec
3.7.1993
Renata ýernochová,65 Vítkovice
Praha
2.6.1984
TaĢána Kocembová,62 Vítkovice
Ostrava
29.8.1981
Andrea Šuldesová,75 Loko BĜeclav
Jablonec
10.7.1994
Iva Jurková,66 Slov.Slavia U.HradištČ
Praha
23.9.1985
Iva Jurková,66 Slov.Slavia U.HradištČ
Praha
28.8.1984
Petra Drajzajtlová,773 PSK Olymp Praha
Bratislava
3.6.1991
Iva Jurková,66 Slov.Slavia U.HradištČ
Bratislava
25.5.1984
Helena Volná,80 SK Želez. ProstČjov
Annecy
31.7.1998
Hana Doleželová,73 LOT TĜinec
Ostrava
6.6.1992
Eva Tománková,84 TJ Nová Vþelnice
Tampere
27.7.2003
Anežka Drahotová,95 USK Praha
V.Real de S.António 25.5.2013
Jana PetĜíková,67 ZVVZ Milevsko
Cottbus
23.8.1985
Zuzana Hejnová,86 USK Praha
Kaunas
23.7.2005
Šárka Kašpárková,71 Zbrojovka Brno
Varaždin
27.8.1989
KateĜina Baćurová,82 SSK Vítkovice
Turnov
11.6.2000
KateĜina Baćurová,82 USK Mogul NOCC
Kladno
16.6.2001
Denisa Šþerbová,86 SSK Vítkovice
PlzeĖ
25.6.2004
Eva Doležalová,79 Lokomotiva BĜeclav
Praha
29.6.1997
Renata Bruková,70 Vítkovice
Praha
15.7.1989
Petra Jurášková,73 Vítkovice
Nitra
22.8.1992
KateĜina Šafránková,89 TJ Sokol Kolín-atletika Pardubice
7.5.2008
Irena Šedivá,92 TJ Lokomotiva Beroun, o.s.
Praha
13.6.2011
Barbora Špotáková,81 ASK Slavia Praha
Praha
22.-23.7.2000
(14.26-1.73-13.29-25.11=5.60-48.97-2:18.29)
45.59 ýeská republika
Kladno
2.7.2005
(Iveta Mazáþová, Pavla HĜivnová, Denisa Šþerbová, Martina Dostálová)
46.64 Škoda PlzeĖ
Ostrava
26.6.1993
(Martina Žabková, KateĜina ýelišová, Monika Kohoutová, ŠtČpánka Klapáþová)
3:35.96 ýSSR (souþasnČ i rekord ýR)
Schwechat
28.8.1983
(Renata ýernochová, Petra Pokorná, Jana Mrovcová, Jana Šlégrová)
66
ýeský atletický svaz
oddíl
3:47.92
ChĤze na dráze
5 000
22:29.6
10 000m
44:15.87
Atletické výkony 2013
Vítkovice
Praha
23.5.1992
(Lenka Šotkovská, Lenka Žižková, Iveta PoĜízková, Zuzana Pastušková)
Kamila Holpuchová,73 USK Praha
Anežka Drahotová,95 USK Praha
Banská Bystrica
Rieti
12.4.1991
18.7.2013
D O R O S T E N C I (do 17 let vþetnČ)
100 m
200 m
400 m
800 m.
1500 m
3000 m
2000 m pĜ.
110 m pĜ.
300 m pĜ.
400 m pĜ.
Výška
Tyþ
Dálka
Trojskok
Koule 5kg
Disk 1,5
Kladivo 5kg
OštČp 600g
OštČp 700g
Desetiboj
10.48
21.26
47.60
1:49.08
3:49.58
8:19.2
5:43.39
13.70
36.72
53.05
2.18
5.10
7.65
15.41
20.45
60.66
77.10
75.04
76.93
7430
4x100 m
41.11
oddíl
42.53
4x400 m
3:17.48
oddíl
3:20.24
ChĤze na dráze
5000 m
22:03.3
Marek Bakalár,95 A. C. TEPO Kladno
Jablonec
26.9.2012
Lukáš ŠĢastný,91 TJ Dukla Praha
Praha
7.6.2008
Pavel Maslák,91 AO Slavia HavíĜov
Rijeka
3.6.2008
Václav HĜích,72 Poldi Kladno
Ostrava
25.6.1989
Michal Kuþera,72 Spartak Ústí n. L.
Praha
2.7.1989
Václav Ovesný,61 Vítkovice
Budapest
30.7.1978
Jakub Holuša,88 TJ Sokol Opava
Marrakech
15.7.2005
Václav Sedlák,93 TJ Dukla Praha
Tábor
26.6.2010
Pavel BrádĖan,74 Sparta Praha
Budapest
31.7.1991
Josef Prorok,87 ASK Slavia Praha
Praha
7.6.2004
Tomáš PetĜina,65 Dynamo Pardubice
Lodž
8.8.1982
Jan Žalud,77 USK Praha
Pietrasanta
9.7.1994
Jaroslav KĜivka,56 RH Pardubice
Nitra
9.6.1973
Ivo Bilík,62 Sparta Praha
Bucuresti
15.9.1979
Vladislav Tuláþek,88 AK Bílina
Louny
13.8.2005
Jaromír Mazgal,93 AC SYNER Turnov
Tábor
26.6.2010
Lukáš Melich,80 AC Turnov
Kladno
17.9.1997
Jan Syrovátko,85 AFK SKP Pardubice
Nová Paka
3.8.2002
Jakub Vadlejch,90 AC Kovošrot Praha
Tábor
28.9.2007
Jan Doležal,96 TJ Sokol Hradec Králové
Ústí nad Orlicí 21.-22.10.2013
(11.26-6.72-15.66-1.87-51.57=14.61-49.32-4.02-54.70-4:55.97)
ýeská republika
Praha
7.6.2008
(Alexandr Herman, Lukáš ŠĢastný, Pavel Maslák, Martin ěíþaĜ)
SK Slavia Praha
Banská Bystrica
14.7.1990
(Martin Horník, Ludvík Bohman, Martin Kruml, Petr Holas)
ýSFR (souþasnČ i rekord ýR)
Budapest
31.7.1991
(David Horák, Michal Musil, Pavel BrádĖan, Jaroslav Veselý)
Vítkovice
Košice
12.7.1992
(Martin Holiš, Václav Buriánek, Jaroslav Haršány, Michal Musil)
Rudolf Cogan,71 LIAZ Jablonec
Praha
11.7.1987
Thessaloniki
Zofingen
Nitra
Sudbury
Debrecen
Leningrad
Schwechat
Opava
Nitra
Ostrava
Olomouc
Cheb
Sherbrooke
Leipzig
Praha
Sherbrooke
Ostrava
TĜinec
Praha
Stará Boleslav
Budapest
8.8.1991
2.7.1994
5.7.1992
28.7.1988
15.7.2001
10.8.1983
28.8.1983
21.6.2003
13.6.2009
20.6.2009
8.5.2010
2.8.2013
13.7.2003
6.7.1988
5.6.1999
13.7.2003
6.7.1996
9.6.1987
13.5.1984
9.9.2006
28.9.2013
D O R O S T E N K Y (do 17 let vþetnČ)
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
1500 m pĜ
100 m pĜ.
300 m pĜ.
400 m pĜ.
Výška
Tyþ
Dálka
Trojskok
Koule 3kg
Disk
Kladivo 3kg
OštČp 500g
11.78
11.78
23.76
53.14
2:06.01
4:15.57
9:19.56
4:53.78
13.61
13.61
13.61
41.99
57.54
1.89
4.20
6.40
13.22
17.17
53.64
70.23
55.55
Hana Benešová,75 Slavoj ýáslav
ŠtČpánka Klapáþová,78 Škoda PlzeĖ
Hana Benešová,75 Slavoj ýáslav
NadČžda Tomšová,71 Spartak SobČslav
Veronika Plesarová,84 AC Jiþín
VČra Nožiþková,66 LIAZ Jablonec
VČra Nožiþková,66 LIAZ Jablonec
Lucie KĜížová,87 Olympia Bruntál
Helena Tomková,92 SK PĜerov
Helena Tomková,92 SK PĜerov
Jana Sotáková, 93 AK Olymp Brno
Jana Reissová,96 AK ŠKODA PlzeĖ
Zuzana Hejnová,86 LIAZ Jablonec
Šárka Kašpárková,71 Zbrojovka Brno
KateĜina Baćurová,80 SSK Vítkovice
Denisa Šþerbová,86 AK SSK Vítkovice
Eva Doležalová,79 Lokomotiva BĜeclav
Eva ýerĖanová,71 Vítkovice
Vladimíra Palyzová,67 Sigma Hranice
KateĜina Šafránková,89 TJ Sokol Kolín
Nikola Tabaþková,98 Atletika Poruba o.s.
67
ýeský atletický svaz
Sedmiboj
5748
4x100 m
46.03
oddíl
46.64
4x400 m
3:41.6
oddíl
3:49.86
ChĤze na dráze
5000 m
22:32.87
Atletické výkony 2013
Zuzana Hejnová,86 LIAZ Jablonec
Stará Boleslav
13.-14.6.2003
(13.77-1.67-13.02-25.05=5.61-38.74-2:12.21)
ýSSR (souþasnČ i rekord ýR)
Leipzig
6.7.1988
(Ilona Procházková, Petra Petrásková, NadČžda Tomšová, Jana KĜivánková)
Škoda PlzeĖ
Ostrava
26.6.1993
(Martina Žabková, KateĜina ýelišová, Monika Kohoutová, ŠtČpánka Klapáþová)
ýSSR (souþasnČ i rekord ýR)
Praha
4.8.1979
(Olga Škopková, Helena Müllerová, Anna Filiþková, TaĢána Kocembová)
Vítkovice
Banská Bystrica
15.7.1990
(Petra Forejtarová, Gabriela Mádrová, Zuzana Pastušková, Lenka Žižková)
Anežka Drahotová,95 USK Praha
Lille
8.7.2011
Ž Á C I (do 15 let vþetnČ)
60 m
150 m
300 m
800 m
1500 m
3000 m
1500 m pĜ.
100 m pĜ.
200 m pĜ.
Výška
Tyþ
Dálka
Koule 4kg
Disk 1kg
Kladivo 4kg
OštČp 600g
Devítiboj
4x60 m
6.85
16.05
34.73
1:54.12
4:07.70
8:48.0
4:23.36
13.24
25.40
2.05
4.56
7.12
19.15
59.08
65.06
65.12
6045
26.71
3x300 m
1:48.04
4x300 m
2:31.97
ChĤze na dráze
13:39.13
3000 m
Marek Bakalár, 95 A. C. TEPO Kladno
Kladno
Marek Bakalár, 95 A. C. TEPO Kladno
Kladno
Lukáš Hodboć, 965 SKP Nymburk
Brno
Martin Hrstka,89 ŠAK Chrudim
ýáslav
Radek Vážanský,86 SSK Vítkovice
Ostrava
ZdenČk Mezulianik,65 Slavoj Bruntál
Ostrava
Petr Kaminski,92 TJ Start HavíĜov
TĜebíþ
Tomáš Homola,95 TJ TŽ TĜinec
Kladno
Tomáš Homola,95 TJ TŽ TĜinec
Hodonín
Daniel Kolenþík,86 ACP Junior Brno
Šumperk
Jan Žalud,77 USK Praha
Ostrava
Jaroslav Fikejz,27 AC Sparta Praha
Mladá Boleslav
Vladislav Tuláþek,88 AK Bílina
Blina
Jaromír Mazgal,93 AC SYNER Turnov
Pardubice
Lukáš Melich,80 AC Turnov
ýáslav
Jan Syrovátko,AFK SKP Pardubice
TĜinec
Jan Doþkal,85 ŠAK II.ZŠ Chodov
Praha
(13.57-43.87-4.30-37.01=7.48-6.26-13.39-1.87-3:10.02)
ýR - AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ
Olomouc
(Václav Vlþek, Jan KobČluš, Marek ěezníþek, Miroslav BĜustek)
ýeská republika
Brno
(Lukáš Hodboć, Michal Suchánek, Jonáš Tuþek)
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Praha
(Patrik Kraus, Jaromír Valenta, ŠtČpán Bosák, JiĜí Polák)
JiĜí Chaloupka,85 Sokol Nová Paka
TĜinec
2.10.2010
2.10.2010
14.9.2011
24.8.2004
23.6.2001
16.10.1980
23.9.2007
2.10.2010
18.9.2010
17.6.2001
28.6.1992
4.10.1942
10.6.2003
8.10.2008
8.7.1995
2.7.2000
21.-22.7.2000
21.9.2008
14.9.2011
21.9.2013
1.7.2000
Ž Á K Y N ċ (do 15 let vþetnČ)
60 m
150 m
300 m
800 m
1500 m
100 m pĜ.
200 m pĜ.
Výška
Tyþ
Dálka
Koule 3kg
Disk
Kladivo 3kg
OštČp 500g
Sedmiboj
7.60
17.86
39.09
2:09.45
4:33.52
13.78
28.06
1.83
3.61
6.11
15.12
45.72
53.29
55.55
5197
4x60 m
29.40
oddíl
29.73
KateĜina ýechová,88 ACP Junior Brno
ýeská Lípa
28.6.2003
KateĜina ýechová,88 ACP Junior Brno
ýeská Lípa
29.6.2003
Jana Polívková,85 Spartak Praha 4
Praha
12.6.2000
Lenka Kalábová,79 Slezan Frýdek-Místek
Pietrasanti
10.7.1994
Pavlína Vondrková,81 KIN ý.BudČjovice
Sparti
20.7.1996
Lucie Koudelová,94 AC Sl.Sl.Uh.HradištČ
Tábor
27.6.2009
Tereza Semecká,98 TJ Dukla Praha
Praha
22.9.2013
Michaela Hrubá,98 JAC Brno
Uh. HradištČ
27.6.2013
Petra Kozelková,91 TJ Sokol Opava
Hradec Králové
30.9.2006
Denisa Dubnová,74 Gottwaldov
Ostrava
10.6.1989
Eva ýerĖanová,71 Vítkovice
Praha
24.8.1986
Vladimíra Srbová,49 Lokomotiva Šumperk
Šumperk
11.10.1964
Vendula KoláĜová,93 AC Sl.Slávia Uh.HradištČ Hodonín
28.6.2008
Nikola Tabaþková,98 Atletika Poruba o.s.
Budapest
28.9.2013
KateĜina Cachová,90 AK SSK Vítkovice
Stará Boleslav
10.-11.6.2005
(14.88-1.58-10.60-18.41=5.81-26.21-2:27.68)
Moravskoslezský kraj
Brno
25.6.2005
(Veronika BĜeþková, Iveta Kolesárová, Petra Urbánková, Jana Slaninová)
AK Hodonín
Brno
25.6.2005
68
ýeský atletický svaz
3x300 m
2:03.75
4x300 m
2:51.95
ChĤze na dráze
3000 m
14:32.20
Atletické výkony 2013
(Lucie Krtiþková, Eliška Šímová, Petra Koryþánková, Martina Schmidová)
AC Vysoké Mýto
Olomouc
1.7.2012
(Šárka Novotná-Tereza Valášková-ZdeĖka Seidlová)
Atletický klub Kyjov
Praha
22.9.2013
(Anna Výletová, Tereza RybaĜíková, Adéla Sekerková, Marie Bušinová)
Eliška Drahotová,95 TJ Rumburk
Dubnica n.Váhom
19.9.2009
NEJLEPŠÍ VÝKONY ZÁVODNÍKģ KATEGORIE 20-22 LET
MUŽI
100 m
10.24
200 m
20.49
400 m
44.84
800 m
1:45.06
1500 m
3:38.47
5000 m
13:33.1
10 000 m
28:10.73
3000 m p Ĝ.
8:34.04
110 m pĜ.
13.63
400 m pĜ.
48.27
Výška
2.36
Tyþ
5.80
Dálka
8.11
Trojskok
17.34
Koule
21.74
Disk
62.54
Kladivo
75.24
OštČp
88.23
Desetiboj
8379
4x100 m
39.23
4x400 m
3:04.13
Ivan Šlehobr,76 PSK Olymp Praha
Jablonec
Pavel Maslák,91 TJ Dukla Praha
Tampere
Pavel Maslák,91 TJ Dukla Praha
Moskva
Roman Oravec,78 USK Mogul NOCC
Sopot
Jakub Holuša,88 TJ Dukla Praha
Praha
Ivan Uvizl,58 Vítkovice
Bratislava
Jan Pešava,72 LIAZ Jablonec
Helsinki
Luboš Gaisl,63 Dynamo Pardubice
Gateshead
Igor Kováþ,69 Sparta Praha
Ostrava
JiĜí Mužík,76 Dukla Praha
Athínai
Jaroslav Bába,84 AK SSK Vítkovice
Roma
Adam Ptáþek,80 Dukla Praha
Praha
Roman Orlík,72 Dukla Praha
Praha
Ján ýado,63 Slavia Praha IPS
Bratislava
Remigius Machura,60 VŠ Praha
Praha
Imrich Bugár,55 Dukla Praha
Habana
Pavel Sedláþek,68 Dukla Praha
Nitra
Petr Frydrych,88 TJ Dukla Praha
Ostrava
Robert ZmČlík,69 Vítkovice
Tokyo
(10.85-7.84-13.42-2.00-49.48=14.07-44.04-5.00-57.80-4:21.24)
ýeská republika
Tampere
(Jan Jirka, Lukáš ŠĢastný, Pavel Maslák, Michal Desenský)
ýeská republika
Turku
(David Nikodým, Lukáš Souþek, Jan Štejfa, JiĜí Mužík)
21.6.1997
13.7.2013
12.8.2013
6.8.1999
14.6.2010
7.6.1980
7.8.1994
29.6.1985
5.7.1991
3.8.1997
8.7.2005
13.7.2002
29.6.1994
26.5.1984
16.8.1982
13.9.1977
19.8.1989
27.5.2010
29.-30.8.1991
14.7.2013
13.7.1997
ŽENY
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
5000 m
10 000 m
3000 m pĜ.
100 m pĜ.
400 m pĜ.
Výška
Tyþ
Dálka
Trojskok
Koule
Disk
Kladivo
OštČp
Sedmiboj
11.31
22.47
48.59
1:57.28
4:05.52
15:44.11
33:22.81
9:42.01
13.08
54.96
1.95
4.52
6.65
14.19
17.40
61.34
69.39
60.54
6268
4x100 m
44.43
4x400 m
3:33.56
TaĢána Kocembová,62 Vítkovice
Praha
3.9.1983
TaĢána Kocembová,62 Vítkovice
Barcelona
8.7.1984
TaĢána Kocembová,62 Vítkovice
Helsinki
10.8.1983
Milena MatČjkoviþová,61 VŠ Praha
Leipzig
27.7.1983
Ivana Kleinová,62 VŠ Praha
Budapest
20.8.1984
Monika Hamhalterová,66 Bohemians
Grudziadz
21.6.1988
Monika Hamhalterová,66 Bohemians
Praha
15.7.1988
Michaela Mannová,82 DvĤr Králové n.L.
Bydgoszcz
19.7.2003
Lucie Martincová,82 USK Praha
Plovdiv
20.6.2004
Zuzana Hejnová,86 USK Praha
Ostrava
12.6.2008
Šárka Nováková,71 AAC Brno
Kerkrade
30.5.1992
KateĜina Baćurová,82 USK Praha
Praha
7.8.2004
Denisa Šþerbová,86 AK SSK Vítkovice
Haniá
9.6.2007
Eva Doležalová,79 USK Mogul NOCC
Göteborg
1.8.1999
ZdeĖka BartoĖová,54 VŽKG Vítkovice
Brno
8.9.1976
Martina Polišenská,66 Vítkovice
Olomouc
9.5.1988
KateĜina Šafránková,89 TJ Sokol Kolín-atletika Stockholm
18.6.2011
Jarmila Klimešová,81 PSK Olymp Praha
Bydgoszcz
19.7.2003
Eliška Kluþinová,88 A. C. TEPO Kladno
Kladno
15.-16.6.2010
(14.17-1.81-13.83-25.08=6.18-50.75-2:15.85)
ýeská republika
Tampere
14.7.2013
(Lucie Domská, Barbora Procházková, Petra Urbánková, Marta Chabrová)
ýeská republika
Göteborg
1.8.1999
(Martina Morawska, Petra Sedláková, Klára Dubská, Jitka Burianová)
69
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
1(-/(3äÌ9ë.21<ÿ(6.e5(38%/,.<
stav k 31. 12. 2013 (sestavil: RNDr. LudČk Follprecht)
muži
60 m
6.76
150 m
15.29
300 m
32.31
500 m
1:00.35
600 m
1:16.47
2 hodiny
37 123
200 m pĜ.
23.52
300 m pĜ.
35.99
1500 m pĜ.
4:00.6
2000 m pĜ.
5:32.4
bĜemeno (16 kg) 25.40
klasický pČtiboj 3881
sprint. trojboj
2898
vrh. trojboj
2580
vrh. þtyĜboj
3351
vrh. pČtiboj
3812
(bĜemeno 16 kg)
3x1000 m
7:15.6
100+200+
300+400 m
(klub)
1:54.26
1:54.5
400+300+
1:54.7
200+100 m
800+400+
3:09.2
200+100 m
800+200+
3:23.4
200+400 m
chĤze na dráze
3000 m
11:13.6
5000 m
18:47.10
10 000 m
40:50.39
1 hodina
14 370
chĤze na silnici
10 km
39:00
Roman
Zubek
Dukla Praha
Bílina
JiĜí
Vojtík
PSK Olymp Praha Pliezhausen
JiĜí
Vojtík
PSK Olymp Praha Pliezhausen
Pavel
Maslák
Dukla Praha
Cheb
Jaroslav RĤža
Dukla Praha
Turnov
Pavel
Kantorek
RH Praha
Stará Boleslav
Lukáš
Souþek
PSK Olymp Praha Praha
Josef
Prorok
ASK Slavia Praha Praha
JiĜí
Pazourek
VŽKG Vítkovice
Ostrava
Václav
Pátek
RH Praha
Praha
Vladimír Maška
LIAZ Jablonec n. N. Pardubice
Tomáš
DvoĜák
Dukla Praha
PĜerov
(7.20-65.11-23.16-44.65-4:41.07)
Jan
Veleba
ARC Brno
BĜeclav
(6.81-10.52-21.08)
Antonín Žalský
ASK Slavia Praha Domažlice
(19.15-56.94-45.17)
Vladimír Maška
LIAZ Jablonec n. N. Jablonec n. N.
(16.24-44.96-54.86-72.80)
Michal
Fiala
AK KromČĜíž
Kladno
(13.88-43.22-43.05-62.09-19.53)
Dukla Praha
Praha
Josef Odložil, Petr Holas, Stanislav Hoffman
Reprezentaþní družstvo dorostenci
Bygdoszcz
Tomáš Knebl, Jan Mazanec, JiĜí Kmínek, Jan Vrba
Dukla Praha
Aarhus
JiĜí Kynos, Vilém Mandlík, ZdenČk VáĖa, Tomáš Jungwirth
Sparta ýKD Praha
Praha
Miroslav Kodejš, Miroslav Tulis, Ivan Daniš, LudČk Šefrna
SK Slavia Praha
Praha
Tomáš Jungwirth, Antonín Štrupl, LudČk Bohman, Josef ýeliš
RH Praha
Praha
Miroslav JĤza, Pavel Vitouš, Josef Trousil, Pavel PČnkava
JiĜí
JiĜí
Miloš
JiĜí
Malysa
Malysa
Holuša
Mašita
SK N. MČsto n. Met.
SK N. MČsto n. Met.
PSK Olymp Praha
SK Spartak Praha 4
Opava
BydhošĢ
Dreux
Olomouc
Hubert
Sonnek
PSK Olymp Praha
Nitra
25. 8.2001
16. 5.2004
16. 5.2004
2. 8.2013
23. 5.2006
31.10.1962
13. 5.1997
4. 5.2012
23. 7.1969
20. 5.1986
9. 3.2003
1. 5.2007
7. 8.2013
26. 9.2009
24. 9.1997
12.10.2010
9. 6.1969
17. 7.1999
2. 8.1965
11.10.1970
10.10.1970
9. 6.1969
5.
15.
19.
4.
9.1999
6.2001
6.1992
8.2002
2. 4.1995
ženy
60 m
7.44
7.44
7.44
150 m
17.22
300 m
36.44
500 m
1:05.9
600 m
1:24.82
200 m pĜ.
27.51
300 m pĜ.
38.16
1500 m pĜ.
4:53.78
2000 m pĜ.
6:36.05
bĜemeno (10 kg) 22.41
desetiboj
6749
Erika
Suchovská
ACP Brno
Bílina
6.
Hana
Benešová
AC ýáslav
Bílina
14.
KateĜina ýechová
PSK Olymp Praha Cheb
2.
Erika
Suchovská
ACP Brno
Pliezhausen
8.
Helena
Fuchsová
PSK Olymp Praha Jablonec n. N.
10.
TaĢána
Kocembová
TJ Vítkovice
Ostrava
2.
Helena
Fuchsová
PSK Olymp Praha Runaway Bay
17.
Dagmar Votoþková
ASK Slavia Praha Praha
13.
Zuzana
Hejnová
Dukla Praha
Cheb
2.
Lucie
KĜížová
Olympia Bruntál
Opava
21.
Eva
Tománková
TJ Nová Vþelnice
Tampere
27.
KateĜina Šafránková
Sokol Kolín
Pardubice
4.
Barbora Špotáková
Dukla Praha
Talence
25.–26.
(12.99-36.39-2.60-58.42-60.17=15.42-5.02-13.40-1.56-6:01.61)
70
5.1995
9.1997
8.2013
5.1994
8.1999
8.1984
9.2000
5.1997
8.2013
6.2003
7.2003
3.2012
9.2004
ýeský atletický svaz
sprint. trojboj
2902
vrh. trojboj
2304
vrh. þtyĜboj
2877
vrh. pČtiboj
3082
(bĜemeno 10 kg)
vrh. pČtiboj
3240
(bĜemeno 20 Lb)
3x1000 m
9:06.21
100+200+
300+400 m
(klub)
2:08.55
2:17.49
400+300+
2:14.37
200+100 m
800+400+
3:48.3
200+100 m
800+200+
4:17.0
200+400 m
chĤze na dráze
3000 m
12:51.76
20000 m
1:39:52.2
1:39:52.2
30000 m
2:38:43.8
1 hodina
12 937
2 hodiny
22 239
chĤze na silnici
5 km
21:48
50 km
4:49:44
Atletické výkony 2013
Monika
Špiþková
Bohemians Praha Praha
11. 7.1989
(7.61-11.90-24.24)
Jarmila
Klimešová
PSK Olymp Praha Praha
15. 9.2010
(12.88-40.67-52.97)
Lenka
Ledvinová
PSK Olymp Praha Sušice
1. 5.2008
(14.34-37.53-34.23-63.22)
Olga
Krejþová
AK Most
Bílina
21. 7.2004
(13.20-37.74-30.38-34.96-15.25)
Tereza
Králová
HvČzda SKP Pardubice Brno
8. 5.2008
(12.01-33.00-26.88-58.26-15.41)
Spartak Praha 4
Praha
8. 5.2006
KateĜina ŠobáĖová, Alena Rücklová, Zuzana Rücklová
Reprezentaþní družstvo dorostenky
Donetsk
14. 7.2013
Andrea Školová, Veronika Paliþková, Jana Reissová, ZdeĖka Seidlová
Spartak TĜebíþ
BĜeclav
8.10.2013
Monika Sedláþková, Klára Vejmelková, Bára Doležalová, Veronika Janíþková
Spartak Praha 4
Praha
8. 5.2004
Aneta Pecnová, Jana Nováková, Lenka Šolcová, Jana Polívková
PSK Olymp Praha
Praha
1. 5.1991
Helena JeĜábková, Jana Blažková, NadČžda Tomšová, Marcela Tomšová
Bohemians ýKD Praha
Cottbus
5.10.1975
Dana DvoĜáková, Dana Ptáþníková, Dagmar Poustková, Eva Novozámská
Barbora
Zuzana
Lucie
Zuzana
Barbora
Jana
Dibelková
Schindlerová
Pelantová
Schindlerová
Dibelková
Zárubová
USK Praha
USK Praha
USK Praha
USK Praha
USK Praha
Atletik Praha 1890
Sušice
Nová Paka
Nová Paka
Nová Paka
Olomouc
Praha
8. 9.2007
17. 3.2007
17. 3.2007
15. 3.2008
7. 8.2004
12.10.1985
Lucie
Monika
Pelantová
ChodČrová
PSK Olymp Praha
USK Praha
Olomouc
Scanzorosciate
16. 4.2011
27.10.2002
junioĜi (do 19 let)
60 m
6.85
6.85
150 m
15.86
300 m
33.13
500 m
1:03.17
600 m
1:17.66
2000 m
5:14.25
1 hodina
18241
110 m pĜ. (1.067 m) 13.85
200 m pĜ.
24.58
24.58
300 m pĜ.
36.97
1500 m pĜ.
4:10.6
2000 m pĜ.
5:37.73
18.64
koule (7.26 kg)
disk (2.00 kg)
58.22
kladivo (7.26 kg) 69.26
bĜemeno (14 kg) 22.20
bĜemeno (16 kg) 20.23
klasický pČtiboj 3476
desetiboj
7748
(mužský rozsah)
sprint. trojboj
2693
vrh. trojboj
2519
Marek
Bakalár
A.C. Tepo Kladno Kladno
2.10.2010
Marcel
Kadlec
ASK Slavia Praha Kolín
18. 8.2013
Marcel
Kadlec
ASK Slavia Praha Cheb
2. 8.2013
Pavel
Maslák
AO Slavia HavíĜov Ostrava
27. 5.2010
Miroslav Burian
Dukla Praha
Praha
6. 5.2011
Martin
Hrstka
HvČzda SKP Pardubice Turnov
23. 5.2006
Lubomír Pokorný
TJ Jiþín
Praha
2. 8.1994
Václav
Ovesný
TJ Vítkovice
Ostrava
25.10.1979
JiĜí
Hudec
Zbrojovka Brno
Schwechat
26. 8.1983
JiĜí
Mužík
Sokol SG PlzeĖ-PetĜín TĜebíþ
27. 8.1995
Jaroslav Brückler
AC Slovan Liberec ýeské BudČjovice 11. 5.2010
Josef
Prorok
ASK Slavia Praha Praha
9. 5.2006
Vladimír ýerný
Slezan Opava
Ostrava
14.10.1976
Rostislav ŠevcĤ
Slávia KromČĜíž
Banská Bystrica 12. 7.1983
Remigius Machura
VŠ Praha
Nitra
8. 9.1979
Marek
Bílek
SK Slavia Praha
Nitra
22. 8.1992
Pavel
Sedláþek
Dukla Praha
Praha
12. 5.1987
Lukáš
Melich
AC Turnov
Pardubice
7. 3.1999
Lukáš
Melich
AC Turnov
Pardubice
7. 3.1999
Tomáš
Nešvera
A.C. Tepo Kladno PĜerov
1. 5.2007
(6.97-55.13-23.05-34.67-4:42.24)
Tomáš
DvoĜák
Dukla Praha
Thessaloniki
8.-9. 8.1991
(11.05-7.40-13.05-1.96-49.35=14.42-38.62-4.20-61.36-4:34.22)
Tomáš
Knebl
Lokom. Rakovník
Kladno
10. 6.2001
(7.00-10.87-21.62)
Jaromír Mazgal
AC Syner Turnov
Liberec
8.10.2011
(17.31-56.00-50.14)
71
ýeský atletický svaz
vrh. trojboj
2160
(mužský rozsah)
vrh. þtyĜboj
3029
vrh. pČtiboj
3682
(bĜemeno 15.88 kg)
4x200 m
1:28.7
4x800 m
7:54.9
4x1500 m
16:25.3
3x1000 m
7:35.0
100+200+
1:54.26
300+400 m
400+300+
1:58.2
200+100 m
800+400+
3:19.2
200+100 m
800+200+
3:35.3
200+400 m
3000 m
11:58.7
5000 m
20:19.8
20000 m
1:35:28.6
50000 m
4:47:08.0
1 hodina
13 361
bČhy na silnici
½ maraton
1:09:46
chĤze na silnici
10 km
41:31
20 km
1:28:44
50 km
4:21:05
Atletické výkony 2013
Antonín Žalský
AC Syner Turnov
Nová Paka
(15.62-48.07-44.09)
Jaromír Mazgal
AC Syner Turnov
Liberec
(17.31-56.00-50.14-39.87)
Jaromír Mazgal
AC Syner Turnov
Liberec
(17.31-56.00-50.14-39.87-13.56)
Lokomotiva Olomouc
Praha
Michal Balík, Roman Zrun, ZdenČk Rakowski, Pavel NČmec
TJ Vítkovice
Ostrava
Miroslav Fuks, JiĜí Masný, Jan Holberg, Miroslav Krátký
Zbrojovka Brno
Brno
Dobroslav Holásek, Jan Šober, Pavel Cigoš, JiĜí Berka
TJ Vítkovice
Ostrava
Miroslav Krátký, JiĜí Masný, Jan Holberg
Reprezentaþní družstvo dorostenci
Bygdoszcz
Tomáš Knebl, Jan Mazanec, JiĜí Kmínek, Jan Vrba
Lokomotiva Olomouc
Praha
Michal Balík, Roman Zrun, ZdenČk Rakowski, Pavel NČmec
Moser Karlovy Vary
Karlovy Vary
JiĜí Jirgl, Jaromír Berger, Edmund Janisch, Špiþák
Sparta ýKD Praha
Praha
Lubomír DvoĜák, J. Matoušek, Karel Kašpar, Vladimír Michálek
Pavol
Jati
TŽ TĜinec
ýadca
Pavol
Jati
TŽ TĜinec
ýadca
Pavel
Tomášek
Sp. Sokolovo Praha Stará Boleslav
Ivo
Majetiþ
Atletik Praha
Praha
Pavol
Jati
TŽ TĜinec
Mladá Boleslav
27. 9.1999
1. 8.1977
20. 7.1978
20. 9.1964
31.10.1987
15.10.1978
Jan
Kreisinger
ýD ý. BudČjovice
Domažlice
26. 4.2003
JiĜí
Pavel
Rudolf
Chaloupka
Svoboda
Cogan
Sokol Nová Paka
Alytus
AC Slovan Liberec Hronov
LIAZ Jablonec n. N. PodČbrady
12. 6.2004
10. 4.1999
2. 9.1989
8.10.2011
8.10.2011
2.10.1977
4. 8.1977
4.10.1974
4. 8.1977
17. 7.1999
2.10.1977
12. 7.1961
1. 5.1974
juniorky (do 19 let)
60 m
7.45
150 m
17.86
300 m
38.25
500 m
1:13.8
600 m
1:31.46
2000 m
6:28.2
1 hodina
15 220
200 m pĜ.
27.79
300 m pĜ.
41.99
1500 m pĜek. 4:53.78
bĜemeno (10 kg) 20.11
desetiboj
6304
sprint. trojboj
2791
vrh. trojboj
2094
vrh. þtyĜboj
2558
vrh. pČtiboj
3082
(bĜemeno 10 kg)
vrh. pČtiboj
3240
(bĜemeno 9.08 kg)
4x200 m
1:40.64
4x800 m
9:28.8
Gabriela Švecová
USK Praha
Sydney
17. 8.1996
KateĜina ýechová
AC Mor. Slavia Brno ýeská Lípa
29. 6.2003
Jana
Mrovcová
TJ Vítkovice
Ostrava
17. 5.1986
Dobroslava Žáková
Gottwaldov
Gottwaldov
30.10.1963
Lenka
Masná
ACP Junior Brno
Neustadt
19. 7.2003
Jana
Marešová
ODPM Náchod
Náchod
2. 8.1974
KateĜina Matoušová
VTŽ Chomutov
Praha
5. 9.2001
Eliška
Kluþinová
A.C. Tepo Kladno Brno
19. 5.2004
Jana
Reissová
AK Škoda PlzeĖ
Cheb
2. 8.2013
Lucie
KĜížová
Olympia Bruntál
Opava
21. 6.2003
KateĜina Šafránková
Sokol Kolín
Pardubice
2. 3.2008
Eliška
Vaníþková
SK ZŠ Jablonné v P. ýeská Lípa 10.–11. 8.2004
(13.37-28.46-3.80-30.59-62.43=16.38-5.15-10.82-1.68-5:54.57)
Stanislava Batlíková
Spartak Praha 4
Kladno
10. 6.2001
(7.66-12.14-24.75)
Jitka
Kubelová
Nové MČsto n. Mor. N. MČsto n. Mor. 8. 7.2009
(13.85-45.70-33.57)
Eva
Studniþková
AFK SKP Pardubice Pardubice
26. 8.1998
(11.46-39.01-47.74-32.96)
Olga
Krejþová
AK Most
Bílina
21. 7.2004
(13.20-37.74-30.38-34.96-15.25)
Tereza
Králová
HvČzda SKP Pardubice Brno
8. 5.2008
(12.01-33.00-26.88-58.26-15.41)
Spartak Praha 4
Praha
8. 5.2004
Aneta Pecnová, Lenka Šolcová, Jana Nováková, Jana Polívková
ODDM Náchod
Praha
10.10.1971
VČra Mertlíková, VČra Kuþerová, TaĢána Fingerová, Hana Soumarová
72
ýeský atletický svaz
100+200+
300+400 m
(klub)
400+300+
200+100 m
800+400+
200+100 m
(klub)
2:08.55
2:17.49
2:14.37
3:51.91
3:53.3
800+200+
4:22.4
200+400 m
chĤze na dráze
3000 m
13:18.96
20000 m
1:58:19.0
1 hodina
12 097
2 hodiny
20 259
bČhy na silnici
½ maraton
1:18:25
maraton
2:57:37
chĤze na silnici
5 km
22:41
10 km
44:31
20 km
1:29:05
50 km
6:48:13
Atletické výkony 2013
Reprezentaþní družstvo dorostenky
Donetsk
14. 7.2013
Andrea Školová, Veronika Paliþková, Jana Reissová, ZdeĖka Seidlová
Spartak TĜebíþ
BĜeclav
8.10.2013
Monika Sedláþková, Klára Vejmelková, Bára Doležalová, Veronika Janíþková
Spartak Praha 4
Praha
8. 5.2004
Aneta Pecnová, Jana Nováková, Lenka Šolcová, Jana Polívková
SG Ostrava
Brno
19. 5.2004
Simona Vrzalová, Alexandra Kavecká, Michaela Rinková, Barbora Koneþná
VŠ Praha
Praha
11. 5.1983
Lenka Podlešáková, Viera Cigániková, Kellerová, Pecková
Sparta ýKD Praha
Praha
20.10.1974
JiĜina Plívová, M. Parkanová, Jana Vášová, B. Kutilová
Ivana
Dana
Lucie
Dana
Mayová
Semelová
Pelantová
Semelová
LIAZ Jablonec n. N.
Spartak Praha 4
AC Praha 1890
Spartak Praha 4
Bílina
Praha
Mladá Boleslav
Praha
5. 9.1999
12.10.1985
9.10.2005
12.10.1985
Anežka
Kamila
Drahotová
Holpuchová
USK Praha
USK Praha
Praha
Franfurkt
6. 4.2013
25.10.1992
Kamila
Anežka
Anežka
Pavla
Holpuchová
Drahotová
Drahotová
Svobodová
VŠ Praha
USK Praha
USK Praha
AC Rumburk
Békescsába
Chiasso
Moskva
Scanzorosciate
8. 4.1990
14.10.2012
13. 8.2013
29.10.2000
dorostenci (do 17 let)
60 m
6.85
150 m
15.90
300 m
33.68
500 m
1:04.2
600 m
1:17.66
1000 m
2:26.1
1 míle
4:21.58
2000 m
5:28.5
5000 m
14:43.88
10000 m
32:37.8
1 hodina
18 058
110 m pĜ. (0.991 m) 14.06
110 m pĜ. (1.067 m) 14.52
200 m pĜ.
25.02
300 m pĜ. (0.914 m) 39.87
400 m pĜ. (0.914 m) 53.36
1500 m pĜ.
4:19.38
3000 m pĜ.
9:19.04
koule (7.26 kg)
16.61
18.59
koule (6.00 kg)
disk (2.00 kg)
51.92
disk (1.75 kg)
51.72
kladivo (7.26 kg) 59.90
kladivo (6.25 kg) 63.02
oštČp (800 g)
68.76
bĜemeno (12 kg) 21.42
bĜemeno (14 kg) 20.62
bĜemeno (16 kg) 17.11
osmiboj
6316
desetiboj
7123
(mužský)
desetiboj
(juniorský)
6994
Marek
Bakalár
A.C. Tepo Kladno Kladno
2.10.2010
Lukáš
ŠĢastný
Dukla Praha
Praha
5. 5.2008
Pavel
Maslák
AO Slavia HavíĜov Ostrava
12. 6.2008
OndĜej
KĜiþka
ASK Slavia Praha Praha
3. 5.1997
Martin
Hrstka
HvČzda SKP Pardubice Turnov
23. 5.2006
Pavel
Jehliþka
Slovan KadaĖ
Praha
3.10.1973
Roman
Oravec
SK SŠ Brno
TĜebíþ
27. 8.1995
Vladimír Pospíšil
Baník Most
Louny
24. 8.1996
Jan
Pešava
LIAZ Jablonec n. N. Praha
15. 7.1989
Martin
Zvoníþek
SK Slavia Praha
Milevsko
29. 9.1968
Václav
Ovesný
TJ Vítkovice
Ostrava
26.10.1978
Václav
Sedlák
Dukla Praha
Olomouc
2.10.2010
Robert
ZmČlík
TJ Vítkovice
Ostrava
7. 9.1986
Pavel
BradĖan
A.C. Sparta Praha Praha
17. 9.1991
Martin
ýadek
Slavia IPS Praha
Warszawa
16. 6.1976
Pavel
BradĖan
A.C. Sparta Praha Hof
28. 9.1991
ZdenČk
Mezuliáník
Slavoj Bruntál
Praha
11. 7.1981
Filip
Sasínek
AK Hodonín
Ústí n. O.
1. 9.2013
Remigius Machura
Sp. Rychnov n. Kn. Praha
10. 7.1977
Vladislav Tuláþek
AK Bílina
Bílina
9. 8.2005
Miroslav Menc
LIAZ Jablonec n. N. Gera
17. 9.1988
Marek
Bárta
AO Slavia HavíĜov TĜinec
26. 9.2009
Lukáš
Melich
AC Turnov
Praha
10. 6.1997
Lukáš
Melich
AC Turnov
Nymburk
23. 9.1997
Robert
Srovnal
AK Olomouc
Olomouc
13. 6.1992
Michal
Fiala
A.C. Kablo Kladno Pardubice
3. 3.2002
Jan
KošĢál
Spartak Hradec Král.
. .1987
Michal
Fiala
A.C. Kablo Kladno Pardubice
3. 3.2002
Lukáš
Patera
AC Pardubice
Sherbrooke 10.–11. 7.2003
(10.93-7.12-15.31-49.85=13.97-1.80-47.54-2:45.85)
Jan
PodČbradský
Bohemians Praha Praha
1.–2. 6.1991
(11.17-6.95-11.33-1.88-48.93-15.72-36.00-4.10-51.38-4:26.43)
Václav
Sedlák
Dukla Praha
Kladno
15.-16. 6.2010
(11.41-6.84-12.25-1.88-50.35=14.18-33.20-4.50-39.32-4:43.33)
73
ýeský atletický svaz
sprint. trojboj
2571
vrh. trojboj
2342
vrh. þtyĜboj
3040
4x200 m
1:31.8
(klub)
1:32.4
4x800 m
7:54.9
4x1500 m
17:29.0
3x1000 m
7:35.0
100+200+
1:54.26
300+400 m
400+300+
2:03.39
200+100 m
chĤze na dráze
3000 m
12:08.6
10000 m
42:31.6
1 hodina
12 660
chĤze na silnici
10 km
43:11
20 km
1:35:29
Atletické výkony 2013
Václav
Zich
ŠAK Chodov
Bílina
(7.10-11.05-22.09)
OndĜej
Pítr
AK Olomouc
Olomouc
(17.73-52.25-41.71)
OndĜej
Pítr
AK Olomouc
Olomouc
(17.73-52.25-41.71-51.29)
VýbČr Jižních ýech
Passau
Tomáš Král, Radovan Hrubý, Michal Brož, Lukáš Kohout
SK Moravská Slavia Brno
Brno
ZdenČk Pospíšil, VítČzslav Hrdliþka, Milan Kvapilík, JiĜí David
TJ Vítkovice
Ostrava
Miroslav Fuks, JiĜí Masný, Jan Holberg, Miroslav Krátký
Dynamo Pardubice
Ruþ, Douda, Kubiš, Doležal
TJ Vítkovice
Ostrava
Miroslav Krátký, JiĜí Masný, Jan Holberg
Reprezentaþní družstvo dorostenci
Bygdoszcz
Tomáš Knebl, Jan Mazanec, JiĜí Kmínek, Jan Vrba
AK Milo Olomouc
TĜinec
Martin Linduška, Ivo Dedek, David Jíša, David JuĜica
19. 8.2006
15.10.2000
15.10.2000
7.10.2001
21. 9.1941
1. 9.1977
.
.1977
4. 8.1977
17. 7.1999
8.10.1998
Vilém
Rudolf
Pavel
Švajda
Cogan
Svoboda
Sp. Sokolovo Praha Praha
LIAZ Jablonec n. N. Praha
SK Lokom. DČþín
Mladá Boleslav
29. 6.1961
2. 4.1988
13.10.1996
JiĜí
Tomáš
Chaloupka
Hlavenka
Sokol Nová Paka
USK Praha
12. 6.2004
10. 9.1994
Dudince
ýeská Lípa
dorostenky (do 17 let)
60 m
7.50
150 m
17.85
300 m
39.09
500 m
1:15.0
600 m
1:33.18
1000 m
2:50.0
1 míle
5:01.4
2000 m
6:33.46
5000 m
17:50.39
10000 m
36:55.0
1 hodina
15 186
100 m pĜ. (0.838 m) 13.50
200 m pĜ.
27.79
2000 m pĜ.
6:40.71
3000 m pĜ. 10:34.89
koule (4.00 kg)
15.25
kladivo (4.00 kg) 61.14
oštČp (600 g)
54.31
bĜemeno (10 kg) 17.39
sedmiboj
5641
(dorostenecký IAAF)
sedmiboj
5607
(ženský)
desetiboj
6439
(dorostenecký)
sprint. trojboj
vrh. trojboj
2725
1879
(koule 4 kg)
vrh. þtyĜboj
2414
(koule 4 kg)
4x200 m
1:44.68
Veronika Paliþková
AK Hodonín
Hodonín
27. 4.2013
Veronika Paliþková
AK Hodonín
Hodonín
27. 4.2013
Jana
Polívková
Spartak Praha 4
Ostrava
12. 6.2000
Jana
Rafajová
Spartak ZJŠ Brno Gottwaldov
4.10.1966
Drahomíra Eidrnová
AC ýáslav
Mitterteich
1. 7.2000
Ivana
Kleinová
Lok. Pramet Šumperk ZábĜeh
4. 9.1978
Lada
Brázdilová
AK KromČĜíž
HavíĜov
3. 9.1995
Idris Carmen Beshirová
AK Olymp Brno
Budapest
28. 9.2013
Lenka
Všeteþková
Sokol ý. BudČjovice Jablonec n. N.
1. 7.2001
Radka
Pátková
Nové MČsto n. Met. Náchod
5. 8.1987
RĤžena Aubrechtová
AC Praha 1890
Stará Boleslav
11.10.1992
Jana
PetĜíková
ZVVZ Milevsko
Praha
28. 8.1984
Eliška
Kluþinová
A.C. Tepo Kladno Brno
19. 5.2004
Martina
BaĜinová
SK PĜerov
Ostrava
14. 7.2007
Martina
BaĜinová
SK PĜerov
Brno
15. 9.2007
Dagmar Pešáková
Lokom. Olomouc
Ostrava
9. 7.1989
KateĜina Šafránková
Sokol Kolín
Halle
21. 5.2006
Andrea
KvČtová
Sokol StodĤlky
Praha
12. 5.2001
KateĜina Šafránková
Sokol Kolín
Pardubice
5. 3.2006
KateĜina Cachová
AK SSK Vítkovice Ostrava
14. 7.2007
(13.99-1.78-10.81-25.36=5.84-39.33-2:20.54)
Nikol
Ogrodníková
AK SSK Vítkovice Hengelo
21.–22. 7.2007
(14.07-1.66-12.59-26.03=5.62-48.15-2:23.33)
Eliška
Vaníþková
SK ZŠ Jablonné v P. ýeská Lípa 16.–17. 8.2003
(13.39-26.12-3.60-29.00-61.45=15.52-5.10-11.86-1.68-5:36.85)
Marcela VondĜejcová
HvČzda SKP Pardubice Litomyšl
29. 7.2006
(7.80-12.32-24.62)
Kamila
Hlaváþová
ŠAK SG Jablonec Jablonec n. N.
29. 9.1999
(13.00-38.62-32.52)
Barbora Ungermannová ŠAK SG Jablonec
11. 9.2002
(12.02-32.30-34.62-38.66)
VýbČr Jižních ýech
Passau
7.10.2001
Kristina Bažatová, Hana Syrovátková, Bohuslava VáĖová, Gabriela Vaculová
74
ýeský atletický svaz
(klub)
1:44.9
4x800 m
9:58.4
100+200+
300+400 m
400+300+
200+100 m
(klub)
2:08.55
2:17.98
2:19.13
chĤze na dráze
3000 m
13:28.08
10000 m
46:29.95
1 hodina
11 435
bČhy na silnici
½ maraton
1:19:33
chĤze na silnici
5 km
22:41
10 km
44:31
20 km
1:43:21
Atletické výkony 2013
RH Praha
Praha
Hana Šifferová, HoĜovská, Hana Kovandová, Helena Otáhalová
Sparta ýKD Praha
Praha
Jitka Mašatová, Renata ŠĢastná, Helena Klímová, Jitka Ornová
11.10.1965
2.10.1977
Reprezentaþní družstvo
Donetsk
14. 7.2013
Andrea Školová, Veronika Paliþková, Jana Reissová, ZdeĖka Seidlová
SG Ostrava
ýeské BudČjovice 13. 5.2003
Michaela Rinková, Veronika Šrámková, Barbora Klosová, Barbora Koneþná
ŠAK SG Jablonec n. N.
Praha
14. 5.1996
Veronika Abrahámová, Zuzana Rýdlová, Jana Hlavatá, Monika Brožová
Anežka
Anežka
Kamila
Drahotová
Drahotová
Holpuchová
USK Praha
USK Praha
Lokomotiva DČþín
N. MČsto n. Met. 26. 6.2012
Barcelona
11. 7.2012
Mladá Boleslav 15.10.1989
Anežka
Drahotová
USK Praha
Praha
31. 3.2012
Kamila
Anežka
Barbora
Holpuchová
Drahotová
Dibelková
VŠ Praha
USK Praha
USK Praha
Békescsába
Chiasso
PĜerov
8. 4.1990
14.10.2012
10. 9.2000
75
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
'/28+2'2%e7$%8/.<ÿ(6.e5(38%/,.<
stav k 31. 12. 2013 (sestavil: RNDr. LudČk Follprecht)
muži
ženy
100 m
100 m
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.32
10.33
10.34
10.35
10.35
10.35
10.35
Ivan
Ivan
František
Lukáš
JiĜí
ZdenČk
Jan
JiĜí
Jaroslav
ZdenČk
Ivo
Martin
Veleba
Šlehobr
Ptáþník
Milo
Valík
Stromšík
Veleba
Vojtík
Matoušek
Mazur
PištČk
BĜeĖ
2010
1997
1985
2008
1992
2013
2008
2004
1972
1982
1987
2004
11.09
11.31
11.32
11.34
11.36
11.38
11.45
11.45
11.48
11.51
11.51i
Jaroslav
Juraj
Roman
Matoušek
Demeþ
Lacko
11.32
11.40
11.47
1972
1972
1976
Pavel
JiĜí
Martin
Radek
Maslák
Valík
Duda
Zachoval
1981
1983
2012
1996
1997
1984
1993
2004
1990
1984
1989
Denisa
Hana
Iveta
Rosolová
Benešová
Mazáþová
2010
1999
2011
Monika
Špiþková
1992
Jarmila
TaĢána
Hana
Erika
Denisa
ŠtČpánka
Helena
Jitka
Pavlína
ŠtČpánka
Kratochvílová
Kocembová
Benešová
Suchovská
Rosolová
Sokolová
Fuchsová
Burianová
Vostatková
Klapáþová
1981
1984
1997
1998
2010
1983
1997
2000
1998
2006
Jarmila
TaĢána
Helena
Denisa
Jitka
Hana
Alena
NadČžda
Ludmila
Milena
Kratochvílová
Kocembová
Fuchsová
Rosolová
Burianová
Benešová
BulíĜová
Koštovalová
Formanová
MatČjkoviþová
1983
1983
1998
2011
2000
1997
1985
1996
1995
1983
Zuzana
Hejnová
2013
pochybné mČĜení:
11.46
s nedovolenou podporou vČtru:
10.22
10.24
10.34
10.34
Kratochvílová
Kocembová
ýechová
Suchovská
Vostatková
Sokolová
Benešová
Klapáþová
Kubalová
Šoborová
Špiþková
s nedovolenou podporou vČtru:
ruþní mČĜení (lepší v pĜepoþtu 0.24 s):
10.1
10.1
10.1
Jarmila
TaĢána
KateĜina
Erika
Pavlína
ŠtČpánka
Hana
ŠtČpánka
Renata
Radislava
Monika
2011
1992
1999
2001
ruþní mČĜení (lepší v pĜepoþtu 0.24 s):
10.0
10.1
200 m
Jaroslav
Ivo
20.49
20.60
20.61
20.65
20.67
20.69
20.74
20.78
20.80
20.81
20.81
Pavel
JiĜí
František
Jaroslav
Radek
VojtČch
Petr
Jan
JindĜich
JiĜí
Lukáš
Matoušek
PištČk
1973
1985
200 m
Maslák
Vojtík
BĜeþka
Matoušek
Zachoval
Šulc
Szetei
Schiller
Roun
Valík
ŠĢastný
2013
2008
1984
1972
2001
2008
2010
2008
1987
1987
2013
21.97
22.47
22.57
22.96
23.03
23.16
23.29
23.31
23.33
23.35
s nedovolenou podporou vČtru:
20.10
20.68
20.78
400 m
Radek
JiĜí
Rostislav
44.84
45.77
45.78
45.78
45.82
45.92
46.04
46.07
46.24
46.33
46.33
Pavel
Karel
JiĜí
Rudolf
Karel
Jan
JindĜich
Stanislav
Radek
Miroslav
Petr
Zachoval
Kynos
Pokorný
2001
1972
1992
400 m
Maslák
KoláĜ
Mužík
Götz
Bláha
PodČbradský
Roun
Sajdok
Zachoval
Tulis
BĜeþka
2013
1978
1998
2008
2000
1998
1985
1982
2002
1977
1985
47.99
48.59
50.21
50.84
50.85
51.18
51.79
51.84
51.84
51.88
lepší v hale:
51.27i
ruþní mČĜení (lepší v pĜepoþtu 0.14 s):
45.7
Josef
Trousil
1964
76
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
800 m
800 m
1:44.84
1:44.87
1:45.06
1:45.53
1:45.56
1:46.16
1:46.63
1:46.66
1:46.7
1:47.05
Lukáš
Pavel
Roman
Jozef
Jakub
Jan
Michal
Milan
Tomáš
Jaroslav
Vydra
Soukup
Oravec
Plachý
Holuša
Kubista
Šneberger
DrahoĖovský
Jungwirth
RĤža
1998
1996
1999
1977
2010
2013
2004
1986
1966
2005
1:53.28
1:56.56
1:56.96
1:57.28
1:58.56
1:59.56
2:00.10
2:01.12
2:01.22
2:01.9
Jarmila
Ludmila
Zuzana
Milena
Helena
Lenka
Jozefína
Ivana
Andrea
JindĜiška
Kratochvílová
Formanová
Moravþíková
MatČjkoviþová
Fuchsová
Masná
ýerchlanová
Walterová
Šuldesová
Kubeþková
1983
1999
1983
1983
2000
2013
1978
1986
1997
1979
1:58.37i Helena
2:01.88i Eva
1500 m
Fuchsová
Kasalová
2001
1998
4:01.84
4:06.13
4:07.35
4:08.27
4:08.39
4:09.52
4:09.75
4:09.87
4:10.97
4:11.99
Walterová
Šuldesová
Strnadová
ýapková
Jehliþková
Kuþeríková
Hoppová
Nožiþková
ýervenková
Jurková
1986
1998
1985
2012
1972
1990
2001
1988
1984
1984
lepší v hale:
1500 m
3:34.87
3:36.50
3:37.04
3:37.6
3:38.1
3:38.10
3:38.6
3:39.1
3:39.24
3:39.41
Jan
Michal
Jozef
Josef
Stanislav
Jakub
Pavel
Stanislav
Milan
Radim
Kubista
Šneberger
Plachý
Odložil
Jungwirth
Holuša
PČnkava
Hoffman
DrahoĖovský
Kunþický
1983
2004
1977
1966
1957
2011
1973
1966
1989
1988
3:39.34h Radim
5000 m
Kunþický
1989
4:10.39
5000 m
Romana
Sanigová
1995
13:24.99
13:25.13
13:25.62
13:25.80
13:25.90
13:28.2
13:29.0
13:31.92
13:32.0
13:32.4
Sýkora
Klimeš
Tesáþek
Pešava
Klimeš
Hoffman
PČnkava
Uvizl
Jánský
Petr
1980
1986
1986
1998
1986
1974
1974
1986
1973
1974
15:44.11
15:49.79
15:53.09
16:03.98
16:04.05
16:09.05
16:09.10
16:14.74
16:15.40
16:21.37
Monika
Michaela
Alena
Petra
Desana
Jana
Helena
Lenka
Iva
Lenka
Hamhalterová
Mannová
Peterková
Kamínková
Šourková
Kuþeríková
Volná
ŠvaĖhalová
Jurková
Všeteþková
1988
2004
1994
2003
1994
1994
1998
2003
1990
2009
15:40.65 Alena
10000 m
Peterková
1995
lepší v hale:
Ivana
Andrea
Milena
Tereza
Jaroslava
Jana
Renata
VČra
Jana
Iva
pochybné mČĜení:
JiĜí
Peter
Lubomír
Jan
Pavol
Stanislav
Pavel
Ivan
Josef
Stanislav
diskvalifikace pro doping:
10000 m
27:47.90 Jan
28:04.4 Ivan
28:09.4 Lubomír
28:11.51 JiĜí
28:14.12 Peter
28:21.8 Stanislav
28:23.15 Josef
28:23.16 Pavol
28:23.48 Stanislav
28:27.2 Vlastimil
½ maraton
Pešava
Uvizl
Tesáþek
Sýkora
Klimeš
Hoffman
Jánský
Klimeš
Tábor
Zwiefelhofer
1998
1986
1986
1981
1985
1974
1972
1984
1981
1979
32:27.68 Alena
33:09.3 Jana
33:13.21 Mária
33:22.81 Monika
33:38.68 Petra
33:47.70 Barbora
34:00.0 Jana
34:00.3 Desana
34:14.03 Iva
34:19.05 Monika
½ maraton
Peterková
Kuþeríková
Starovská
Hamhalterová
Drajzajtlová
Kuncová
Klimešová
Šourková
Jurková
Preibischová
1990
1988
1990
1988
2000
2005
1995
1995
1996
2013
1:01:31
1:02:29
1:02:35
1:02:37
1:03:28
1:03:32
1:03:34
1:03:34
Pešava
Klimeš
Uvizl
Klimeš
Tesáþek
Šubrt
Faschingbauer
Štefko
1997
1987
1992
1987
1988
1993
2002
2005
1:11:02
1:12:08
1:12:19
1:13:11
1:13:52
1:14:02m
1:14:06
1:14:10
Peterková
Starovská
Kamínková
Deverová
Klimešová
Pichrtová
Sekyrová
Pastorová
1994
1992
2004
1995
2002
2002
2013
2013
Jan
Peter
Ivan
Pavol
Lubomír
Luboš
Pavel
Róbert
77
Alena
Mária
Petra
Monika
Jana
Anna
Ivana
Petra
ýeský atletický svaz
1:03:42 Jan
1:03:46 ZdenČk
maraton
2:11:57 Karel
2:12:35 Róbert
2:12:59 Pavol
2:13:27 Peter
2:13:49 Ivan
2:14:08 Lubomír
2:14:19 Vlastimil
2:14:28 Josef
2:14:57 Miroslav
2:15:17 Jaroslav
110 m pĜekážek/H
13.27
13.48
13.48
13.53
13.53
13.58
13.61
13.72
13.75
13.75
Pavel
JiĜí
Martin
Aleš
Stanislav
Igor
Tomáš
Robert
Pavel
Jan
Atletické výkony 2013
Kreisinger
Mezuliáník
2010
1996
1:14:24 Iva
1:15:50 Iva
maraton
Jurková
Milesová
1995
2007
David
Štefko
Klimeš
Klimeš
Uvizl
Tesáþek
Zwiefelhofer
Jánský
Krsek
Kocourek
1993
2004
1988
1987
1993
1989
1980
1980
1975
1977
2:25:19 Alena
2:32:39 Anna
2:34:07 Mária
2:34:23 Ivana
2:36:44 Petra
2:38:35 Hana
2:38:51 Jarmila
2:39:20 Petra
2:39:21 Jana
2:39:31 Dana
100 m pĜekážek/H
Peterková
Pichrtová
Starovská
Sekyrová
Pastorová
Horáková
Urbanová
Kamínková
Klimešová
Hajná
1994
2002
1992
2012
2013
1986
1983
2008
2000
1990
Svoboda
Hudec
Mazáþ
Höffer
Sajdok
Kováþ
DvoĜák
ZmČlík
Šáda
ýech
2010
1987
2013
1987
2008
1992
1997
1996
1988
2007
12.73
13.05
13.16
13.21
13.28
13.30
13.32
13.35
13.35
13.36
Škrobáková
Rudová
Korešová
Hejnová
Seidlová
Novotná
Šþerbová
Tesárková
Hladká
Hejnová
2009
1997
2009
2004
2006
1998
2008
1988
1990
2011
ruþní mČĜení (lepší v pĜepoþtu 0.24 s):
13.3
13.4
13.5
Igor
Lubomír
Petr
Kováþ
Nádeníþek
ýech
s nedovolenou podporou vČtru:
1991
1971
1973
13.17
13.18
13.21
13.27
13.35
s nedovolenou podporou vČtru:
13.46
13.52
13.62
13.68
13.74
13.75
13.68
JiĜí
Aleš
Martin
Roman
Lubomír
Petr
Petr
Hudec
Höffer
Mazáþ
Šebrle
Nádeníþek
ýech
PeĖáz
1989
1986
2011
2001
1974
1974
2013
13.4
Robert
400 m pĜekážek/H
ZmČlík
1992
48.27
49.08
49.09
49.34m
49.43
49.64
49.66
49.68
49.78
49.84
Mužík
Souþek
TesaĜík
Kodejš
Uhlík
NávesĖák
PodČbradský
Prorok
Brož
DanČk
Lucie
Iveta
Jana
Michaela
Petra
Andrea
Denisa
Jitka
Blanka
Zuzana
Michaela
Zuzana
Jitka
Andrea
Olga
Hejnová
Hejnová
Tesárková
Novotná
Mencnarovská
2004
2010
1985
1998
1999
Hejnová
Rosolová
Bergrová
Rücklová
Filiþková
Ševþíková
Machotková
Wildová
Volfová
Šímová
2013
2012
2012
2005
1983
1983
1990
1981
2010
1996
pochybné mČĜení:
JiĜí
Lukáš
ŠtČpán
Miroslav
Michal
Stanislav
Jan
Josef
Michal
OndĜej
400 m pĜekážek/H
1997
1997
2003
1974
2005
1988
1998
2010
2013
2006
52.83
54.24
55.78
55.87
56.18
56.45
56.50
56.66
57.42
57.83
ruþní mČĜení (lepší v pĜepoþtu 0.14 s):
49.1
Miroslav
Kodejš
3000 m pĜekážek/SCH
1974
8:23.8
8:27.60
8:29.3
8:30.8
8:31.10
8:31.93
8:33.11
8:34.73
8:34.97
8:36.2
1972
2000
1972
1976
1989
1988
1984
1988
2003
1976
Dušan
Michael
Josef
František
JiĜí
Luboš
Václav
Marián
David
Miroslav
Moravþík
Nejedlý
Horþic
Bartoš
Švec
Gaisl
Pátek
Hunþík
Gerych
Šišovský
Zuzana
Denisa
Zuzana
Alena
Anna
Marcela
Zuzana
Dana
Kristina
Petra
3000 m pĜekážek/SCH
9:41.73
9:42.01
9:49.40
9:50.84
9:52.69
10:04.05
10:07.31
10:10.45
10:12.45
10:15.26
78
Marcela
Michaela
Jana
Lucie
Eva
Lenka
Barbora
Anežka
Martina
Renata
Lustigová
Mannová
Biolková
Sekanová
Krchová
Ptáþková
Kuncová
Drahotová
BaĜinová
Hoppová
2011
2003
2003
2010
2013
2007
2005
2013
2011
2002
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
výška/HJ
2.37i
2.36i
2.34
2.33
2.30i
2.29
2.28i
2.28
2.28
2.27i
výška/HJ
Jaroslav
Ján
Tomáš
Svatoslav
Jan
JindĜich
Josef
Róbert
Tomáš
ZdenČk
Bába
Zvara
JankĤ
Ton
JankĤ
Vondra
Hrabal
Ruffíni
Ort
Kubišta
2005
1987
2006
2004
1996
1985
1981
1991
2002
1990
Ján
Jaroslav
Jan
Zvara
Bába
JankĤ
1987
2005
1997
Adam
Jan
ŠtČpán
Michal
Jan
ZdenČk
Martin
Petr
František
Karel
Aleš
Ptáþek
Kudliþka
Janáþek
Balner
Netscher
Lubenský
Kysela
Špaþek
Jansa
Janko
Honþl
2003
2013
2002
2010
1996
1987
1998
2000
1983
1997
2004
Ptáþek
Kudliþka
Balner
Kysela
Špaþek
2002
2013
2010
1996
1999
Kudliþka
Ptáþek
Kudliþka
Špaþek
Kysela
Janko
2013
2007
2011
2000
2000
1995
2.00
1.99i
1.98i
1.96
1.95
1.95i
1.93
1.92
1.92
1.91
1.90
na otevĜeném hĜišti:
2.36
2.36
2.29
Adam
Jan
Michal
Martin
Petr
Jan
Adam
Jan
Petr
Martin
Karel
2007
2007
1992
4.75
4.72
4.64i
4.51
4.42i
4.22
4.20
4.10i
4.10
4.05
KateĜina
JiĜina
Pavla
Daniela
Romana
Šárka
Michaela
Lucie
Aneta
Rebeka
Baćurová
Ptáþníková
Hamáþková
Bártová
Maláþová
Mládková
Boulová
Palasová
Morysková
Šilhanová
2007
2012
2007
1998
2013
2003
2000
2002
2013
2013
Hamáþková
Palasová
Maláþová
2003
2002
2010
Romana
Šárka
Lucie
Maláþová
Mládková
Palasová
2010
2000
2002
Jarmila
Denisa
Martina
Jana
Ludmila
Hana
Lucie
Šárka
Eva
Helena
Strejþková
Šþerbová
Darmovzalová
Korešová
Jimramovská
Tasová
Komrsková
Kašpárková
Kuchtová
VinaĜová
1982
2004
2005
2009
1982
1983
2004
1998
1983
1996
Pavla
Lucie
Romana
dálka/LJ
Milan
Roman
ŠtČpán
Milan
Petr
Jan
Milan
Roman
Roman
Ján
Mikuláš
Novotný
Wagner
Gombala
Lampart
Leitner
KováĜ
Orlík
Šebrle
ýado
1988
2012
2012
1992
2002
1985
1998
1994
2001
1984
Gombala
Leitner
1995
1982
6.89
6.68
6.66
6.65
6.62
6.59
6.57
6.56
6.54i
6.54
Milan
Jan
s nedovolenou podporou vČtru:
6.80
6.64
6.61
s nedovolenou podporou vČtru:
8.42
8.31
8.26
8.15
8.12
Straková
Laláková
Kašpárková
4.41
4.26
4.10
na otevĜeném hĜišti:
8.12
8.10
Iva
Barbora
Šárka
exhibiþní výkon:
dálka/LJ
8.25
8.22
8.21
8.18i
8.18
8.17i
8.16
8.11
8.11
8.09
1.95
1.95
1.92
tyþ/PV
4.60
4.05
4.40
exhibiþní výkon:
5.83
5.82
5.81
5.70
5.70
5.50
2000
2006
2008
2005
1992
1993
1992
1977
2012
1998
1976
na otevĜeném hĜišti:
na otevĜeném hĜišti:
5.80
5.76
5.73
5.60
5.60
HlavoĖová
Laláková
Straková
Dubnova
Nováková
Kašpárková
Varcholová
Karbanová
Marešová
JankĤ
Bradáþová
na otevĜeném hĜišti:
tyþ/PV
5.81i
5.77i
5.76
5.76i
5.74i
5.73
5.65i
5.65i
5.62
5.50i
5.50
Zuzana
Barbora
Iva
Romana
Šárka
Šárka
Alena
Milada
OldĜiška
Inge
VČra
Milan
Petr
ŠtČpán
Jan
Tomáš
Gombala
Lampart
Wagner
Leitner
Votava
1992
2004
2012
1986
1999
79
Denisa
Lucie
Helena
Šþerbová
Komrsková
VinaĜová
2007
2001
1996
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
trojskok/TJ
17.53
17.25
17.23
17.34
17.29
17.21
16.87
16.62
16.62
16.59i
Milan
Ivan
Jaroslav
Ján
JiĜí
Vlastimil
JiĜí
Václav
Ivo
Jaroslav
trojskok/TJ
Mikuláš
SlanaĜ
Prišþák
ýado
Kuntoš
MaĜinec
Vyþichlo
Fišer
Bilík
Mrštík
1988
1987
1984
1984
1999
1983
1976
1972
1986
1991
Mrštík
1992
15.20
14.19
14.18
13.60
13.41
13.41
13.39
13.38i
13.30i
13.10
na otevĜeném hĜišti:
16.59
Jaroslav
Milan
13.38
13.25
KováĜ
2004
Remigius
Ladislav
Josef
Jaroslav
Martin
Petr
Jan
Karel
Antonín
Miroslav
1997
1999
2009
2012
1999
2004
1990
1997
2008
2005
Machura
Prášil
Kubeš
Brabec
Stašek
Stehlík
Marcell
Šula
Žalský
Menc
Alena
Gabriela
NezdaĜilová
Vaculová
1997
2008
s nedovolenou podporou vČtru:
koule/SP
21.93
21.47
21.20
21.04
20.98
20.96
20.76
20.71
20.71
20.68i
Kašpárková
Doležalová
Šestáková
Májková
VinaĜová
Hrabalová
Urbánková
NezdaĜilová
Vaculová
Šþerbová
na otevĜeném hĜišti:
s nedovolenou podporou vČtru:
16.69
Šárka
Eva
Martina
Lucie
Helena
KateĜina
Dagmar
Alena
Gabriela
Denisa
1987
2013
1983
1973
2013
2004
2011
1988
2004
2001
13.35
Gabriela
Vaculová
13.33
Magdaléna NedvČdová
13.18
Iva
Vedralová
koule/SP
2008
1999
2007
22.50i
21.05
20.80
19.30
17.99i
17.31
17.30
17.30i
16.92
16.80
Fibingerová
Šilhavá
Vašíþková
Vitoulová
Bruková
Matysová
Matoušková
Kárníková
Pospíšilová
DuchoĖová
1977
1983
1988
1987
1990
1975
1975
2010
2001
1975
22.32
Helena
17.29
Jana
17.20
Renata
disk/DT
Fibingerová
Kárníková
Bruková
1977
2008
1989
Helena
ZdeĖka
SoĖa
Alena
Renata
Jana
Danuše
Jana
VČra
Ludmila
na otevĜeném hĜišti:
disk/DT
71.26
Imrich
69.70
Gejza
67.18
Ludvík
67.13
Libor
66.00
Jan
64.90
Josef
63.62
Antonín
63.14
Josef
62.40
Marek
61.92
Miroslav
kladivo/HT
Bugár
Valent
DanČk
Malina
Marcell
Šilhavý
Wybraniec
Kubeš
Bílek
Pudivítr
1985
1984
1974
2001
2011
1975
1975
1983
1996
2009
74.56
ZdeĖka
67.71
VČra
65.50
Vladimíra
64.04
Jitka
63.26
Helena
62.66
Alice
62.16
Olga
61.34
Martina
60.16
SoĖa
59.02
Marcela
kladivo/HT
Šilhavá
Pospíšilová
Racková
Prouzová
Vyhnalová
MatČjková
Cinibulková
Polišenská
Vašíþková
PilaĜová
1984
2003
2001
1978
1975
1997
1987
1988
1985
1979
81.28
80.38
80.28
79.56
74.98
74.60
73.58
72.26
72.14
72.00
oštČp/JT
Vladimír
František
Lukáš
Pavel
JiĜí
ZdenČk
Milan
Miroslav
Josef
Radomil
Maška
Vrbka
Melich
Sedláþek
Chamrád
BednáĜ
Malát
Vriþan
Hájek
Skoumal
1999
1985
2013
1996
1980
1986
1988
1988
1974
1982
71.16
70.51
70.21
67.86
65.91
63.46
62.95
61.95
61.88
61.33
oštČp/JT
KateĜina
Lenka
Tereza
Lucie
Martina
Kristýna
Jana
Radka
Romana
KateĜina
Šafránková
Ledvinová
Králová
Vrbenská
Hajdu
Kroužková
Hyjánková
Hejretová
Grómanová
Chlupová
2012
2009
2013
2003
2001
2013
2008
2009
2012
2012
98.48
88.34
88.23
85.74
84.47
Jan
VítČzslav
Petr
Miroslav
Jakub
Železný
Veselý
Frydrych
Guzdek
Vadlejch
1996
2012
2010
2002
2010
72.28
65.91
62.60
57.41
56.20
Barbora
Nikola
Jarmila
Irena
Nikol
Špotáková
Tomeþková
Klimešová
Šedivá
Ogrodníková
2008
2004
2006
2012
2008
80
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
81.12
Miloš
79.84
ZdenČk
78.98
Patrick
78.78
Robert
78.64
Vladimír
desetiboj/decathlon
Steigauf
Adamec
Landmesser
Srovnal
Nováþek
1994
1987
1996
1995
1992
54.85
Andrea
54.54
Michaela
53.28
Petra
51.29
Tereza
51.01
Michaela
sedmiboj/heptathlon
KvČtová
Jaþková
Andrejsková
Vytlaþilová
Hejnová
2008
1999
2013
2013
2001
9026
8994
8627
8339
8314
8289
8256
8252
8141
7941
4x100 m
Roman
Tomáš
Robert
JiĜí
Jan
VČroslav
Kamil
Adam Seb.
Roman
Martin
Šebrle
DvoĜák
ZmČlík
Ryba
PodČbradský
Valenta
Damašek
Helcelet
HrabaĖ
Machura
2001
1999
1992
2000
2000
1988
1996
2013
1988
1983
6332
6268
6174w
6123
6105
6104
6079
6032
6007w
5998
4x100 m
Eliška
Zuzana
Michaela
KateĜina
Marcela
Denisa
Šárka
Helena
Dagmar
Ina
Kluþinová
Lajbnerová
Hejnová
Cachová
Koblasová
Šþerbová
Beránková
Otáhalová
Urbánková
Michajlova
2013
1988
2004
2011
1983
2008
2000
1984
1995
1997
39.41
39.48
39.96
40.10
40.32
40.35
40.77
41.26
41.38
41.39
4x400 m
Sparta ýKD Praha
Dukla Praha
RH Praha
Spartak Praha 4
ASK Slavia Praha
USK Mogul NOCC Praha
AK KromČĜíž
TJ Vítkovice
SK Spartak Praha 4
LIAZ Jablonec n. N.
1988
1998
1988
2012
2007
2000
2009
1983
2004
1981
44.61
44.78
45.18
45.88
45.94
46.45
46.64
46.74
46.77
46.90
PSK Olymp Praha
USK Praha
TJ Vítkovice
AK Olymp Brno
Slavia IPS Praha
VSK Univerzita Brno
AK Škoda PlzeĖ
A.C. Sparta Praha
Zbrojovka Brno
SK Spartak Praha 4
2011
2006
1986
2013
1989
1992
1993
1998
1981
2001
ruþní mČĜení (lepší v pĜepoþtu 0.24 s):
3:03.62 Dukla Praha
3:06.95 RH Praha
3:08.12 AK KromČĜíž
3:08.55 ASK Slavia Praha
3:08.58 Sparta ýKD Praha
3:10.2
Slavia VŠ Praha
3:10.41 A.C. Tepo Kladno
3:13.4
LIAZ Jablonec n. N.
3:13.52 Jiskra Domažlice
3:13.79 HvČzda SKP Pardubice
20 km chĤze/W
2001
1985
2010
2007
1974
1966
2006
1979
2003
2009
1:19:18 JiĜí
1:20:11 Tomáš
1:21:35 Hubert
1:21:57 Roman
1:21:58 Miloš
1:23:25 JiĜí
1:22:36 Ivo
1:25:21 Jaroslav
1:25:32 Miloš
1:25:42 Rudolf
50 km chĤze/W
Malysa
Kratochvíl
Sonnek
Bílek
Holuša
Mašita
Piták
Makovec
Zedník
Cogan
2000
1996
1996
1996
1997
1997
1985
1986
1997
1992
3:49:08
3:51:43
3:52:52
3:53:58
3:56:03
3:59:44
4:01:19
4:03:21
4:04:03
4:06:23
Holuša
Piták
Sonnek
Makovec
Bílek
Smola
Kmenta
Malysa
DzurĖák
Podroužek
1996
1986
1990
1992
1994
1990
1999
2001
1979
1980
Miloš
Ivo
Hubert
Jaroslav
Roman
Josef
František
JiĜí
Ján
Vladimír
46.5
Spartak ZJŠ Brno
4x400 m
1967
3:26.01 USK Praha
3:36.43 TJ Vítkovice
3:38.89 PSK Olymp Praha
3:40.63 Slavoj ýáslav
3:42.19 Sparta ýKD Praha
3:44.19 VSK Univerzita Brno
3:44.19 HvČzda SKP Pardubice
3:44.28 ACP Olymp Brno
3:44.54 SK Spartak Praha 4
3:44.74 SK Slavia Praha
20 km chĤze/W
2011
1983
1998
1994
1988
1993
2008
2006
2001
1993
1:29:05
1:29:05
1:32:07
1:32:10
1:39:48
1:40:17
1:40:22
1:40:55
1:43:51
1:44:29
2005
2013
2013
2011
2000
2000
2003
2005
2013
1990
Barbora
Anežka
Lucie
Zuzana
Lucie
Dana
Monika
Lenka
Hana
Kamila
Dibelková
Drahotová
Pelantová
Schindlerová
Nedomová
VavĜaþová
ChodČrová
Žídková
Herberová
Holpuchová
i = výkon dosažen v hale
m = meziþas
w = v desetiboji a sedmiboji souþet podpory vČtru
pĜes 6.0 m/s
81
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
1(-/(3äÌ9ë.21<1$Ô=(0Ìÿ(6.e5(38%/,.<
stav k 31. 12. 2013 (sestavil: RNDr. LudČk Follprecht)
muži
60 m
6.54h
6.59
100 m
9.83
150 m
15.35
200 m
19.83
300 m
30.97
400 m
44.49
500 m
1:00.35
600 m
1:16.47
800 m
1:43.24
1000 m
2:16.75
1500 m
3:31.17
1 míle
3:49.57
2000 m
4:57.72
3000 m
7:31.68
5000 m
12:48.81
10 000 m
26:20.31
20 000 m
56:25.98
25 000 m 1:16:36.4
30 000 m 1:34:54.2
1 hodina
21 285
2 hodiny
37 123
110 m pĜ.
12.87
200 m pĜ.
23.52
300 m pĜ.
35.99
400 m pĜ.
47.66
1500 m pĜ.
4:00.3
2000 m pĜ.
5:27.89
3000 m pĜ.
8:02.55
výška
2.38h
2.36
tyþ
6.03
dálka
8.60
trojskok
17.72
koule
22.01
disk
71.25
kladivo
84.86
oštČp
94.64
bĜemeno (16 kg) 25.40
desetiboj
8994
klasický pČtiboj
3881
sprint. trojboj
2898
vrh. trojboj
2580
vrh. þtyĜboj
3351
vrh. pČtiboj
3812
(bĜemeno 16 kg)
4x100 m
38.42
4x200 m
1:22.42
4x400 m
3:00.80
Seun
Ogunkoya
NGR
Praha
14. 2.1998
Kim
Collins
SKN
Cheb
2. 8.2013
Asafa
Powell
JAM
Ostrava
27. 5.2010
Kim
Collins
SKN
Cheb
2. 8.2013
Usain
Bolt
JAM
Ostrava
12. 6.2008
Usain
Bolt
JAM
Ostrava
27. 5.2010
Kirani
James
GRN
Ostrava
27. 6.2013
Pavel
Maslák
Dukla Praha
Cheb
2. 8.2013
Jaroslav RĤža
Dukla Praha
Turnov
23. 5.2006
Winfried Bungei
KEN
Ostrava
12. 6.2003
Jeffrey
Riseley
AUS
Ostrava
31. 5.2011
Cornelius Chirchir
KEN
Ostrava
12. 6.2003
Haron
Keitany
KEN
Ostrava
17. 6.2009
Daniel
Komen
KEN
Praha
14. 6.1999
Yusuf Kibet Biwott
KEN
Ostrava
27. 5.2010
Stephen Cherono
KEN
Ostrava
12. 6.2003
Kenenisa Bekele
ETH
Ostrava
8. 6.2004
Haile
Gebrselassie
ETH
Ostrava
27. 6.2007
Emil
Zátopek
ÚDA Praha
ýelákovice
29.10.1955
Pavel
Kantorek
RH Praha
Stará Boleslav
31.10.1962
Haile
Gebrselassie
ETH
Ostrava
27. 6.2007
Pavel
Kantorek
RH Praha
Stará Boleslav
31.10.1962
Dayron
Robles
CUB
Ostrava
12. 6.2008
Lukáš
Souþek
PSK Olymp Praha Praha
13. 5.1997
Josef
Prorok
ASK Slavia Praha Praha
4. 5.2012
L. J.
Van Zyl
RSA
Ostrava
31. 5.2011
Siegfried Herrmann
GDR
Praha
30. 6.1966
Nikolay
Matyushenko
URS
Ostrava
29. 7.1989
Paul Kipsiele Koech
KEN
Ostrava
31. 5.2011
Ivan
Ukhov
RUS
Hustopeþe
29. 1.2011
Ján
Zvara
Sparta ýKD Praha Praha
23. 8.1987
Sergey
Bubka
URS
Praha
23. 6.1987
Iván
Pedroso
CUB
Praha
10. 6.1997
Sheryf
El-Sheryf
UKR
Ostrava
17. 7.2011
Ulf
Timmermann
GDR
Praha
27. 6.1987
Virgilijus Alekna
LTU
Turnov
20. 5.2008
Koji
Murofushi
JPN
Praha
29. 6.2003
Jan
Železný
AK SSK Vítkovice Ostrava
31. 5.1996
Vladimír Maška
LIAZ Jablonec n. N. Pardubice
9. 3.2003
Tomáš
DvoĜák
Dukla Praha
Praha
3.–4. 7.1999
(10.54-7.90-16.78-2.04-48.08=13.73-48.33-4.90-72.32-4:37.20)
Tomáš
DvoĜák
Dukla Praha
PĜerov
1. 5.2007
(7.20-65.11-23.16-44.65-4:41.07)
Jan
Veleba
ARC Brno
BĜeclav
7. 8.2013
(6.81-10.52-21.08)
Antonín Žalský
ASK Slavia Praha Domažlice
26. 9.2009
(19.15-56.94-45.17)
Vladimír Maška
LIAZ Jablonec
Jablonec
24. 9.1997
(16.24-44.96-54.86-72.80)
Michal
Fiala
AK KromČĜíž
Kladno
12.10.2010
(13.88-43.22-43.05-62.09-19.53)
URS
Praha
27. 6.1987
Alexandr Yevgenev, Viktor Bryzgin, Vladimir Muravyev, Vladimir Krylov
Sparta ýKD Praha
Praha
28. 5.1988
JiĜí Mezihorák, Milan BČlošek, Karel Kopeþek, JindĜich Roun
GDR
Praha
28. 6.1987
Jens Carlowitz, Carlo Niestädt, Matthias Schersing, Thomas Schönlebe
82
ýeský atletický svaz
4x800 m
7:23.4
4x1500 m
15:26.4
3x1000 m
7:15.6
100+200+
1:51.36
300+400 m
400+300+
1:54.7
200+100 m
800+400+
3:09.2
200+100 m
800+200+
3:23.4
200+400 m
chĤze na dráze
3000 m
11:13.6
5000 m
18:37.43h
19:31.8
10 000 m
39:04.22h
41:34.0
20 000 m 1:23:53.0
30 000 m 2:12:17.0
50 000 m 3:58:28.1
1 hodina
14 370
2 hodiny
27 310
bČhy na silnici
pĤlmaraton
58:47
maraton
2:05:39
chĤze na silnici
20 km
1:18:24
50 km
3:39:54
Atletické výkony 2013
Dukla Praha
Praha
19.10.1961
Josef Odložil, Petr Holas, Milan Jílek, Tomáš Salinger
ÚDA Praha
Praha
31.7.1954
Dušan ýikel, Ivan Ullsperger, Stanislav Jungwirth, Alexander Zvolenský
Dukla Praha
Praha
9. 6.1969
Josef Odložil, Petr Holas, Stanislav Hoffman
GER
Praha
27. 5.2006
Stefan Kuhlee, Ronny Ostwald, Sebastian Emst, ? Ruch
Sparta ýKD Praha
Praha
11.10.1970
Miroslav Kodejš, Miroslav Tulis, Ivan Daniš, LudČk Šefrna
SK Slavia Praha
Praha
10.10.1970
Tomáš Jungwirth, Antonín Štrupl, LudČk Bohman, Josef ýeliš
RH Praha
Praha
9. 6.1969
Miroslav JĤza, Pavel Vitouš, Josef Trousil, Pavel PČnkava
JiĜí
Roman
Tomáš
Jozef
JiĜí
Miloš
Ivo
Ivo
JiĜí
Ivo
Malysa
Mrázek
Kratochvíl
Pribilinec
Mašita
Holuša
Piták
Piták
Mašita
Piták
SK N. MČsto n. Met.
TCH/SVK
USK Praha
TCH/SVK
SK Spartak Praha 4
PSK Olymp Praha
LIAZ Jablonec n. N.
LIAZ Jablonec n. N.
SK Spartak Praha 4
LIAZ Jablonec n. N.
Opava
Praha
Rumburk
Jablonec n. N.
Olomouc
Ostrava
Praha
Praha
Olomouc
Praha
5. 9.1999
23. 2.1991
22. 7.1995
1. 2.1986
4. 8.2002
6. 7.1995
16. 3.1986
12.10.1985
4. 8.2002
16. 3.1986
Atsedu
Eliud
Tsegay
Kiptanui
ETH
KEN
Praha
Praha
31. 3.2012
9. 5.2010
Jefferson Perez
Jesus Angel García
ECU
ESP
PodČbrady
PodČbrady
19. 4.1997
20. 4.1997
Chioma Ajunwa
Erika
Suchovská
Hana
Benešová
KateĜina ýechová
Veronica Campbell-Brown
Denisa
Rosolová
Silke
Gladisch
Helena
Fuchsová
Marita
Koch
TaĢána
Kocembová
Alena
Rücklová
Tatyana Providokhina
Milena
Strnadová
Nadezhda Raldugina
Grete
Andersen
Berhane Adere
Tatyana Kazankina
Meseret Defar
Ejegayehu Dibaba
Dire
Tune
neustaven
neustaven
Dire
Tune
Cornelia Oschkenat
Dagmar Votoþková
Zuzana
Hejnová
Zuzana
Hejnová
Lucie
KĜížová
Caroline Chepkurui
NGR
ACP Brno
AC ýáslav
PSK Olymp Praha
JAM
CZE
GDR
PSK Olymp Praha
GDR
TJ Vítkovice
Spartak Praha 4
URS
VŠ Praha
URS
NOR
ETH
URS
ETH
ETH
ETH
Ostrava
Bílina
Bílina
Cheb
Ostrava
Praha
Praha
Jablonec n. N.
Praha
Ostrava
Stará Boleslav
Praha
Praha
Praha
Praha
Ostrava
Praha
Ostrava
Ostrava
Ostrava
29.
6.
14.
2.
31.
14.
28.
10.
16.
2.
22.
31.
15.
18.
24.
12.
16.
27.
27.
17.
1.1998
5.1995
9.1997
8.2013
5.2011
5.2010
6.1987
8.1999
8.1984
8.1984
8.2007
8.1978
5.1985
8.1984
9.1974
6.2003
8.1984
6.2007
6.2013
6.2009
ETH
GDR
ASK Slavia Praha
Dukla Praha
Dukla Praha
Olympia Bruntál
KEN
Ostrava
Praha
Praha
Cheb
Ostrava
Opava
Ostrava
12.
28.
13.
2.
27.
21.
12.
6.2008
6.1987
5.1997
8.2013
6.2013
6.2003
7.2007
ženy
60 m
100 m
150 m
200 m
300 m
400 m
500 m
600 m
800 m
1000 m
1500 m
1 míle
2000 m
3000 m
5000 m
10 000 m
20 000 m
25 000 m
30 000 m
1 hodina
100 m pĜ.
200 m pĜ.
300 m pĜ.
400 m pĜ.
1500 m pĜ.
2000 m pĜ.
7.19h
7.44
7.44
7.44
10.76
17.34
21.99
36.44
48.16
1:05.9
1:28.58
1:55.80
2:39.5
3:56.63
4:40.6
5:35.62
8:33.01
14:30.18
30:26.67
1:05:35.3
18 517
12.47
27.51
38.16
53.32
4:53.78
6:22.30
83
ýeský atletický svaz
3000 m pĜ.
výška
tyþ
9:17.92
2.05
4.90h
4.83
dálka
7.26
trojskok
15.00
koule
22.50h
21.99
disk
73.90
kladivo
78.07
oštČp
68.81
bĜemeno (10 kg) 22.41
sedmiboj
6773
desetiboj
6304
sprint. trojboj
2902
vrh. trojboj
2304
vrh. þtyĜboj
2877
vrh. pČtiboj
3082
(bĜemeno 10 kg)
vrh. pČtiboj
3240
(bĜemeno 20 Lb)
4x100 m
42.98
4x200 m
1:37.93h
1:39.9
4x400 m
3:19.12
4x800 m
9:05.2
3x1000 m
9:06.21
100+200+
2: 05.86
300+400 m
400+300+
2:14.37
200+100 m
800+400+
3:48.3
200+100 m
800+200+
4:22.4
200+400 m
chĤze na dráze
3000 m
12:22.82h
12:51.76
5000 m
21:34.33
10 000m
45:57.53
20000 m
1:39:52.2
1:39:52.2
30000 m
2:38:43.8
1 hodina
12 937
2 hodiny
22 239
bČhy na silnici
pĤlmaraton
1:06:48
maraton
2:22:34
chĤze na silnici
10 km
41:52
20 km
1:29:05
Atletické výkony 2013
Milcah Chemos Cheywa
KEN
Ostrava
27. 6.2013
Blanka
Vlašic
CRO
Ostrava
12. 6.2008
Yelena
Isinbayeva
RUS
Praha
26. 2.2009
Stacy
Dragila
USA
Ostrava
8. 6.2004
Heike
Drechsler
GDR
Praha
28. 6.1987
Yamilé
Aldama
CUB
Ostrava
12. 6.2003
Helena
Fibingerová
VŽKG Vítkovice
Jablonec n. N.
19. 2.1977
Helena
Fibingerová
VŽKG Vítkovice
Opava
26. 9.1976
Diane
Gansky
GDR
Praha
27. 6.1987
Betty
Heidler
GER
Ostrava
24. 5.2012
Barbora Špotáková
Dukla Praha
Praha
16. 6.2008
KateĜina Šafránková
Sokol Kolín
Pardubice
4. 3.2012
Tatyana Chernova
RUS
Kladno
15.–16. 2011
(13.32-1.83-13.22-23.32=6.59-52.00-2:10.62)
Eliška
Vaníþková
SK ZŠ Jablonné v P. ýeská Lípa 10.–11. 8.2004
(13.37-28.46-3.80-30.59-62.43=16.38-5.15-10.82-1.68-5:54.57)
Monika
Špiþková
Bohemians Praha Praha
11. 7.1989
(7.61-11.90-24.24)
Jarmila
Klimešová
PSK Olymp Praha Praha
15. 9.2010
(12.88-40.67-52.97)
Lenka
Ledvinová
PSK Olymp Praha Sušice
1. 5.2008
(14.34-37.53-34.23-63.22)
Olga
Krejþová
AK Most
Bílina
21. 7.2004
(13.20-37.74-30.38-34.96-15.25)
Tereza
Králová
Hv. SKP Pardubice Brno
8. 5.2008
(12.01-33.00-26.88-58.26-15.41)
GDR
Praha
27. 6.1987
Silke Gladich, Heike Drechsler, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr
PSK Olymp Praha
Praha
13. 2.2000
Kristýna Šubrtová, Denisa Krejþová, Klára Dubská, Jitka Burianová
Zbrojovka Brno
Brno
10. 9.1968
Zuzana Glosová, Alena Vozáková, Eva Putnová, Jana Šmerdová
URS
Praha
18. 8.1984
Irina Baskakova, Natalya Nazarova, Marina Pinigina, Olga Vladykina
SC Neubrandenburg
GDR
Praha
10.10.1971
Schmidt, Fischer, Rost, Klatte
Spartak Praha 4
Praha
8. 5.2006
KateĜina ŠobáĖová, Alena Rücklová, Zuzana Rücklová
RUS
Praha
27. 5.2006
Mariya Bolikova, Olga Korsunova, Anastasia Kochetova, ?
Spartak Praha 4
Praha
8. 5.2004
Aneta Pecnová, Jana Nováková, Lenka Šolcová, Jana Polívková
PSK Olymp Praha
Praha
1. 5.1991
Helena JeĜábková, Jana Blažková, NadČžda Tomšová, Marcela Tomšová
Sparta ýKD Praha
Praha
20.10.1974
JiĜina Plívová, M. Parkanová, Jana Vášová, B. Kutilová
Ildikó
Barbora
Lucie
Lucie
Zuzana
Lucie
Zuzana
Barbora
Jana
Ilyes
Dibelková
Pelantová
Pelantová
Schindlerová
Pelantová
Schindlerová
Dibelková
Zárubová
HUN
USK Praha
PSK Olymp Praha
PSK Olymp Praha
USK Praha
USK Praha
USK Praha
USK Praha
Atletik Praha
Jablonec n. N.
Sušice
Kladno
N. MČsto n. Met.
Nová Paka
Nová Paka
Nová Paka
Olomouc
Praha
Gladys
Lydia
Cherono
Cheromei
KEN
KEN
Praha
Praha
Irina
Sylwia
Stankina
Korzeniowska
RUS
POL
PodČbrady
PodČbrady
84
2. 2.1991
8. 9.2007
2. 6.2012
8. 6.2013
17. 3.2007
17. 3.2007
15. 3.2008
7. 8.2004
12.10.1985
6. 4.2013
8. 5.2011
19. 4.1997
12. 4.2008
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
TABULKY ýESKÉ REPUBLIKY 2013
MUŽI
60 m
6.67
h 1
6.74
6.74
6.78
6.79
6.84
6.85
h
h
h
h
h
h
6.85
6.89
6.89
(10)
6.90
6.96
6.97
6.99
7.00
7.00
7.01
7.01
7.02
-0.3
h
h
Jan
6.81 -0.3
1s2 Libor
1j Marek
1b12 ZdenČk
3
Václav
1b1 Milan
1A= Lukáš
7.02 -1.0
1b1 Marcel
1b4 Pavel
4
Petr
Veleba
1b1
Žilka
Bakalár
Stromšík
Zich
Pírek
ŠĢastný
1b2
Kadlec
Hykl
Szetei
h
h
h
h
h
h
h
-0.7
h
5
Rostislav Šulc
3j VojtČch
Netymach
1
Jan
Demel
2b12 Jan
Jirka
5s1= VojtČch Kolarþík
5s1=Miloslav Petrák
S Jaroslav Hedviþák
3b1 Miroslav Sabadin
2b16 OndĜej
Benda
7.02 +0.9 1b1
7.02
h 7s1 Radek
Povýšil
S nedovolenou podporou vČtru
6.79 +2.6 1
ZdenČk
Stromšík
100 yardĤ
9.69m +0.8 7b3 ZdenČk
100 m
10.32 +0.8
10.36 +1.4
10.36 +0.8
10.38 +1.6
10.44 +0.8
10.45 +0.3
10.48 +0.6
10.49
10.50 0.0
10.50 +1.5
10.50 +1.0
10.51 +0.8
10.51 +0.6
10.51 -1.5
10.51 -1.2
10.51 -1.0
10.52 -0.1
10.52 -2.0
10.54
10.56 +0.6
10.56 -1.5
10.56 +1.0
1
1r1
2
1r6
3
1b1
1A
ZdenČk
Stromšík
Stromšík
Stromšík
Pavel
Maslák
Stromšík
Marek
Bakalár
Jan
Veleba
Stromšík
Maslák
1
Stromšík
1b1 Václav
Zich
1
Stromšík
7b3
Stromšík
2r3
Bakalár
2s1
Stromšík
1
Stromšík
1
Stromšík
1b1
Veleba
1b1
Veleba
Veleba
2A
Veleba
4
Stromšík
1r2 Pavel
Benda
(22 výkonĤ/6 atletĤ)
10.58 +1.4 2r1 Marcel
Kadlec
10.67 +1.5 5A Jan
Jirka
10.69 +0.3 1b1 Lukáš
ŠĢastný
061286 Athletic Runners Club Brno
120894
050276
160984
Praha
BĜeclav
PSK Olymp Praha
Praha
A. C. TEPO Kladno
Praha
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Praha
TJ Dukla Praha
Praha
AK KromČĜíž
Olomouc
TJ Dukla Praha
Praha
Kolín
ASK Slavia Praha
Kolín
TJ Spartak TĜebíþ
Praha
AK KromČĜíž
Praha
1602
0708
1602
2302
1202
1602
1801
0202
1808
1808
1202
1602
020281
251095
280795
051093
290595
130193
131290
070994
070385
Spartak Praha 4
AC Pardubice
AC Slovan Liberec o. s.
ASK Slavia Praha
TJ Slezan Opava
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
PSK Olymp Praha
Spartak Praha 4
1602
2302
0202
1202
1602
1602
1201
0208
2201
3004
1602
221086
110595
251194
040990
170787
230291
150693 AC Slovan Liberec o. s.
Praha
Praha
Jablonec
Praha
Praha
Praha
Jablonec
Cheb
Praha
Praha
Praha
J
J
22
J
V
J
J
22
J
22
J
22
251194 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh.HradištČ 2108 J
251194 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Ostrava
2706 J
251194 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Tábor
1506
Tábor
1506
210291 TJ Dukla Praha
Tábor
1506
Rieti
1807
110595 A. C. TEPO Kladno
Tábor
1506
061286 Athletic Runners Club Brno
Zlín
1708
Brno
1405
Potchefstroom2301
Nitra
0206
040990 TJ Dukla Praha
Praha
3006
Praha
0307
Ostrava
2706
Rieti
1807
Rieti
1807
Domažlice
1708
Ústí n. Orlicí 3108
BĜeclav
0708
N.MČsto n/Met0809
Potchefstroom2301
Brno
1405
Rieti
1907
250392 AK Most
Ústí n. Orlicí 3108
120894 ASK Slavia Praha
051093 ASK Slavia Praha
230291 TJ Dukla Praha
85
Tábor
Andorf
Praha
J-1
22
J-2
22
1506 J-3
1708 22
1006 22
ýeský atletický svaz
10.71 +1.5 2b1 Petr
Szetei
160984
(10)
10.72 +0.5 1
Jaroslav Hedviþák
131290
10.74
VojtČch
Šulc
121086
10.74 +0.5 2A Rostislav Šulc
020281
10.75 +1.5 1A Michal
Desenský 010393
10.78 +1.5 3b1 Jakub
ěezníþek
070495
10.82 +0.5 1b4 Petr
Lichý
120290
10.82 +0.4 3j VojtČch
Netymach 251095
10.83 +0.8 6
OndĜej
Benda
070385
10.84 +0.1 2r3 Milan
Pírek
170787
10.85 +1.5 5b1 Miloslav Petrák
130193
(20)
10.86 +1.4 4r1 Martin
ěíþaĜ
280591
10.87 0.0 1
VojtČch
Nohava
160692
10.87 +0.4 4j Miroslav Sabadin
070994
10.88 +0.4 5j VojtČch
Svoboda
230395
10.88 +1.0 1A Ladislav KĜížek
080482
10.89 +0.1 D JiĜí
Sýkora
200195
10.92 +1.0 1b3 Tomáš
Bošek
240485
10.95 +1.5 2A Jan
Ondráþek
100188
10.95 +1.6 1r2 Tomáš
Bárta
150495
10.95 -3.2 3r2 Lukáš
Milo
191083
(30)
10.96 +1.4 5r1 OndĜej
Sobotka
131089
10.98 -0.6 1B Daniel
Musil
151089
10.98 -0.2 2j Daniel
Maruštík
160994
10.98 +0.6 1r2d David
KoláĜ
270397
10.98 +0.6 2r2d Jakub
Burlák
260696
10.99 +0.1 D Adam
Hromþík
060389
10.99 +0.6 1b2 Jan
Feher
030186
11.00 +0.5 4A Martin
ýapek
110789
11.01 +0.7 4
Roman
Flaška
190188
11.01 +1.5 3A Dominik Müller
171097
(40)
11.01 +1.4 6r1 OndĜej
Kuptík
110791
11.02 +0.6 2b2 Dominik DvoĜák
090692
11.03 +1.1 4A OndĜej
Hrazdil
280492
11.03 -0.9 6b1 Roman
Novotný
050186
11.03 +0.8 4r1 Radek
Povýšil
150693
11.04 +1.5 4A Michal
Tlustý
191094
11.04 +1.0 3A Jan
HrnþíĜ
020892
11.05 +0.6 D Adam Sebastian Helcelet271091
11.05 +1.0 3B Jan
TesaĜ
260390
11.05 +0.6 3r2d Jakub
Rusek
060596
(50)
11.05 -0.1 1b1j VojtČch
Kolarþík
290595
S nedovolenou podporou vČtru
10.47 +2.5 6b1
Veleba
10.77 +3.4 2A VojtČch
Netymach 251095
10.85 +2.7 1b1 Ladislav KĜížek
080482
10.92 +2.2 1d David
KoláĜ
270397
10.96 +2.2 2d Jakub
Burlák
260696
10.98 +2.2 3d Jakub
Rusek
060596
10.98 +3.4 4A Michal
Tlustý
191094
10.99 +2.8 1A Martin
Lecjaks
070890
11.01 +2.8 1A JiĜí
Feigel
160997
11.02 +4.0 2
Lukáš
Hodboć
020396
11.03 +2.2 4d Jáchym
Procházka 220697
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
10.21 +1.1 1A Adam
Zavacký
270688
10.22 +0.7 1r1
Zavacký
10.67 +1.1 2A Tomáš
Benko
230385
Atletické výkony 2013
AK KromČĜíž
Praha
TJ Dukla Praha
Spartak Praha 4
Spartak Praha 4
TJ Sokol Hradec Králové
A. C. TEPO Kladno
TJ Dukla Praha
AC Pardubice
Spartak Praha 4
AK KromČĜíž
ASK Slavia Praha
Praha
2505
Potchefstroom2301
Praha
2505
Jablonec
1805
Praha
3006
Dubnica n.V. 2505
Jablonec
2206
Tábor
1506
Kladno
1805
Praha
3006
PSK Olymp Praha
AK Most
SKP Union Cheb - klub atletiky
AC Slovan Liberec o. a.
AK Bílina
TJ Spartak TĜebíþ
VSK Univerzita Brno
PSK Olymp Praha
JAC Brno
SSK Vítkovice
Tábor
MeziboĜí
Jablonec
Jablonec
Turnov
St. Boleslav
Ostrava
TĜebíþ
Bratislava
Tábor
1506
0706
2206
2206
2906
2505
2706
0206
0806
1506
TJ Spartak TĜebíþ
ASK Slavia Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
AC Slovan Liberec o. s.
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
VSK Univerzita Brno
Spartak Praha 4
ASK Slavia Praha
TJ Vodní stavby Tábor
TJ Sokol Hradec Králové
Tábor
Praha
Domažlice
Jablonec
Jablonec
St. Boleslav
Praha
Praha
Sušice
Jablonec
1506
2505
0806
2206
2206
2505
3006
2505
1405
1805
Spartak Praha 4
ASK Slavia Praha
AK Olomouc
AK KromČĜíž
AC Slovan Liberec o. s.
ASK Slavia Praha
AC Mladá Boleslav o. s.
TJ Dukla Praha
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Sokol Opava
Tábor
Praha
Hodonín
Praha
Ústí n. Orlicí
TĜebíþ
Turnov
Götzis
TĜebíþ
Jablonec
1506
3006
1805
0406
3108
0206
2906
2505
0206
2206
TJ Slezan Opava
BĜeclav
1409 J-12
AC Pardubice
AK Bílina
AC Slovan Liberec o. s.
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
TJ Sokol Opava
ASK Slavia Praha
AK Most
A. C. TEPO Kladno
SKP Nymburk o. s.
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Dubnica n.V.
Kolín
Litomyšl
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Kolín
ýeská Lípa
Praha
Liberec
Jablonec
2108
1409
0308
2206
2206
2206
1409
0809
1409
0607
2206
Hodonín
Hodonín
Hodonín
1805
1805
0805
AK Hodonín/SVK
AK Olomouc/SVK
86
3006
22
J-4
J-5
22
22
22
J-6
J-7
J-8
J-9
J-10
D-1
D-2
D-3
22
22
22
22
J-11
22
22
D-4
J
D
D
D
J
D
D
D
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
10.79 -2.4 1
Roman
Turþáni
280390
10.80 +1.5 1A Viliam
Papšo
230589
10.81 +1.1 3A Tomasz Warzecha 120594
10.90 +0.2 2A Vladimír Šimík
040390
10.93 +1.5 2A Ahmad
Hazer
040989
10.98 -2.0 2B Robert Diez Ibanez
221188
11.01 +0.8 1r2 Ahmad
Hazer
040989
JUNIOěI (1. - 12. viz muži)
11.06 +1.1 5A JiĜí
Frnka
240994
11.06 -0.1 3Aj JiĜí
Gvušþ
160895
11.08 -0.1 4Aj JiĜí
Kratina
280795
11.08 +0.7 3b1 Tomáš
Jonáš
280794
11.10 +0.6 3b2 Matyáš
Myškovský 030294
11.12 +1.0 4B Michal
Paćour
190894
11.15 +1.1 1r1 Adam
Grabmüller 021294
11.18 +0.1 2A Jakub
Žurovec
170295
(20)
11.18 +0.1 3A Albert
Holibka
210694
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
11.08 +0.3 2b1 Tomáš
Veszelka
090795
S nedovolenou podporou vČtru
11.11 +2.2 2r2 Tomáš
Jonáš
280794
11.13 +2.5 2b2 Albert
Holibka
210694
DOROSTENCI (1. - 4. viz muži)
11.06 +0.6 4r3 Jáchym
Procházka 220697
11.08 +1.0 4A Lukáš
Hodboć
020396
11.08 +0.2 2A JiĜí
Feigel
160997
11.16 +0.6 1A Filip
Habrda
120297
11.18 +0.2 1b4 Jan
Doležal
060696
11.21 +0.1 2r1d OndĜej
Rapp
180797
(10)
11.26
D David
Šrámek
280596
11.28 -1.1 1
Tomáš
Kroupa
160996
11.32 +1.0 5B Pavel
Gocala
010698
11.34 +0.8 2B OndĜej
KuþeĜík
241096
11.35 +0.1 1B Valeriy
Hres
090797
11.36 +1.2 1r1 Martin
Hes
100497
11.37
1b Denis
Dužík
96
11.42 +1.7 1r1d Michal
Suchánek 021196
11.42 -1.4 1b1 Adam
Röder
300398
11.43 +1.6 7r1 Michael
Urban
030597
S nedovolenou podporou vČtru
11.13 +2.2 6d Filip
Habrda
120297
11.28 +5.2 1b4 Matouš
Vojtek
190498
11.35 +2.2 8d Michal
Jarošek
120896
150 m
15.86 0.0
15.95 -0.1
15.97
h
15.98 +0.5
16.06
16.09 0.0
16.23
h
16.30 0.0
16.33
16.34 0.0
(10)
16.35 -0.8
16.38
h
16.40 -0.8
16.41
h
16.43
VSK Univerzita Brno/SVK
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
TJ TŽ TĜinec/POL
AK Hodonín/SVK
Athletic club Ústí n/L. o. s./LBA
ASK Slavia Praha/ESP
Athletic Club Ústí n/L. o.s./LBA
Olomouc
TĜebíþ
Hodonín
BĜeclav
Jablonec
Kladno
Liberec
0805
0206
1805
2408
1805
1805
0206
AK Olomouc
A. C. Sparta Praha
Spartak Praha 4
ASK ELNA Poþerady
A. C. TEPO Kladno
AC Pardubice
ASK Slavia Praha
AK Hodonín
Hodonín
Praha
Praha
Bílina
Praha
TĜebíþ
Praha
Olomouc
1805
2505
2505
1708
3006
0206
0509
2906
TJ Sokol Opava
Olomouc
2906
AK Olomouc/SVK
BĜeclav
2505
ASK ELNA Poþerady
TJ Sokol Opava
Jablonec
Opava
1805
2307
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
SKP Nymburk o. s.
A. C. TEPO Kladno
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TJ Sokol Hradec Králové
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Utrecht
Turnov
BĜeclav
ý.BudČjovice
Ostrava
Jablonec
1507
2906
2809
2505
2706
2206
SK ZŠ Jeseniova Praha
AC Pardubice
TJ SK ýéþova ý. BudČjovice
AK Hodonín
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK ŠKODA PlzeĖ
G Frýdlant n/O.
VSK Univerzita Brno
AK Olomouc
TJ Vodní stavby Tábor
Praha
Svitavy
TĜebíþ
Hodonín
BĜeclav
Sušice
TĜinec
Svitavy
Budapest
Tábor
1210
0709
0206 Ž
1805
2809
1405
1909
1506
2809 Ž
1805
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AC Moravská Slavia Brno
AK Bohumín o. s.
Jablonec
Brno
Jablonec
2206
1709 Ž
2206
2b1
1b1
1b1
1
1b1
3b1
1b1
4b1
2b1
4b1
Marcel
Jan
Lukáš
ZdenČk
Daniel
Václav
Petr
Miroslav
Michal
Pavel
Kadlec
Jirka
ŠĢastný
Stromšík
NČmeþek
Zich
Szetei
Sabadin
Tlustý
Benda
120894
051093
230291
251194
110891
040990
160984
070994
191094
250392
ASK Slavia Praha
Cheb
ASK Slavia Praha
Praha
TJ Dukla Praha
Praha
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh.HradištČ
TJ Dukla Praha
St. Boleslav
TJ Dukla Praha
Cheb
AK KromČĜíž
Praha
SKP Union Cheb-klub atletiky Cheb
ASK Slavia Praha
St. Boleslav
AK Most
Pliezhausen
0208
1005
1101
2108
2108
0208
1801
0208
2108
1205
1b1
1b2
2b1
1b1
3b1
VojtČch
Michal
Ladislav
Marek
Patrik
Nohava
Desenský
KĜížek
Bakalár
Šorm
160692
010393
080482
110595
211193
AK Most
TJ Sokol Hradec Králové
AK Bílina
A. C. TEPO Kladno
TJ Dukla Praha
0608
1801
0608
1201
2108
87
PBílina
Praha
Bílina
Praha
St. Boleslav
J
22
22
J
22
J
J
22
22
22
J
22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
16.48
h 1b3 Rostislav Šulc
16.49 -0.2 2b2 Martin
ýapek
16.52
4b1 OndĜej
Benda
16.56 +0.5 3b2 Pavel
JiráĖ
16.57
h 2b1 Petr
Lichý
S nedovolenou podporou vČtru
16.41 +4.2 1b1 ŠtČpán
KĜíž
16.53 +4.2 Daniel
Maruštík
200 m
20.49 -0.3
20.51 -0.9
20.67 -0.9
20.69 -0.9
20.76 -1.2
20.81 +1.9
20.87A+0.5
20.90 +0.8
20.99 -0.9
21.02 +0.8
21.03 -1.2
21.05A+0.5
21.08 +0.5
21.15 -1.5
21.16 +1.9
21.17 -1.0
21.17 -0.7
21.19A+0.5
21.19 +1.9
21.19 +1.0
21.22
21.33
21.36
21.46
21.47
21.48
21.53
21.66
21.70
21.75
21.77
21.80
21.83
21.83
21.84
21.84
21.85
21.86
21.88
21.89
21.90
21.94
22.03
22.05
22.06
22.11
22.12
22.14
22.14
+1.9
+0.8
+0.8
+0.2
+0.6
(10)
+0.7
+1.3
+1.7
+0.6
+1.2
0.0
+0.8
+0.2
+0.8
+0.2
(20)
+0.8
+1.2
0.0
h
+0.2
+1.2
+1.0
+1.2
+0.2
+2.0
(30)
-0.7
+0.9
+0.8
+0.8
020281
110789
070385
110885
120290
Spartak Praha 4
ASK Slavia Praha
Spartak Praha 4
VSK Univerzita Brno
TJ Dukla Praha
Praha
Praha
St. Boleslav
Pliezhausen
Praha
1801
1005
2108
1205
1201 22
300891 AC Start Karlovy Vary
160994 AK ŠKODA PlzeĖ
PlzeĖ
PlzeĖ
2008 22
2008 J
210291 TJ Dukla Praha
Tampere
1307 22
Tampere
1207
Tábor
1606
Tábor
1606
N.MČsto n/Met0809
Praha
0706 22
Potchefstroom1901
Zlín
1708
Tábor
1606
Praha
3006 22
N.MČsto n/Met0809
Potchefstroom1901
BĜeclav
0708
Tampere
1207
Praha
0706
Praha
2505
Tampere
1207
Potchefstroom1901
Praha
0706
Andorf
1708
3
Pavel
Maslák
1r1
Maslák
1
Maslák
1r3
Maslák
1b1
Maslák
1b1 Lukáš
ŠĢastný
1
Maslák
1b1 Jan
Veleba
2
ŠĢastný
1b1 Jan
Jirka
2b1
Veleba
2
Veleba
1b1
Veleba
4r2
Jirka
2b1
Jirka
1b1
Maslák
4r3
ŠĢastný
3
VojtČch
Šulc
3b1
V. Šulc
1b5
Jirka
(20 výkonĤ/5 atletĤ)
4b1 Michal
Desenský
2r2 Petr
Szetei
3b1 Václav
Zich
1b1 ZdenČk
Stromšík
3
Daniel
NČmeþek
010393
160984
040990
251194
110891
TJ Sokol Hradec Králové
Praha
AK KromČĜíž
Tábor
TJ Dukla Praha
Praha
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Hodonín
TJ Dukla Praha
Ústí n. Orlicí
0706 22
1606
3006
1805 J-1
0109 22
3b1
2b1
1b1
5
1j
1b1
3b2
1b2
4b2
2b2
Marek
Pavel
Michal
Marcel
VojtČch
Jaroslav
Daniel
Rostislav
Václav
Petr
Bakalár
Benda
Tlustý
Kadlec
Svoboda
Hedviþák
Musil
Šulc
Barák
Lichý
110595
250392
191094
120894
230395
131290
151089
020281
221090
120290
A. C. TEPO Kladno
AK Most
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
AC Slovan Liberec o. s.
TJ Dukla Praha
ASK Slavia Praha
Spartak Praha 4
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
Turnov
Turnov
TĜebíþ
Ústí n. Orlicí
Jablonec
Tábor
Praha
Turnov
Praha
Turnov
2805
2906
0206
0109
2306
1805
0706
2805
0706
2805
J-2
22
J-3
J-4
J-5
5b2
2j
1b1
2r3
3b2
3j
6b5
4j
4b2
2
Patrik
Albert
Jan
Josef
Roman
Miroslav
Tomáš
Daniel
Filip
Jáchym
Šorm
Holibka
Ondráþek
Prorok
Flaška
Sabadin
Bošek
Maruštík
KlvaĖa
Procházka
211193
210694
100188
161187
190188
070994
240485
160994
240777
220697
TJ Dukla Praha
TJ Sokol Opava
PSK Olymp Praha
ASK Slavia Praha
TJ Vodní stavby Tábor
SKP Union Cheb - klub atletiky
VSK Univerzita Brno
AK ŠKODA PlzeĖ
AK KromČĜíž
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Praha
Jablonec
St. Boleslav
Praha
Turnov
Jablonec
Andorf
Jablonec
Turnov
Utrecht
0706
2306
2906
1702
2805
2306
1708
2306
2805
1907
22
J-6
J-8
V
D-1
1
1b2
5r2
6r2
VojtČch
Jan
Michal
OndĜej
Kolarþík
Ján
Brož
Kuptík
290595
200293
160692
110791
TJ Slezan Opava
PSK Olymp Praha
TJ Dukla Praha
Spartak Praha 4
Opava
Praha
Tábor
Tábor
2209
2408
1606
1606
J-9
22
22
22
230291 TJ Dukla Praha
061286 Athletic Runners Club Brno
051093 ASK Slavia Praha
121086 Spartak Praha 4
88
J-7
ýeský atletický svaz
22.15
22.16
22.18
22.19
22.21
22.23
h 1b2 Radek
Fischer
090691
-0.9 4r3 Miloslav Petrák
130193
+1.5 1b1dTomáš
Kroupa
160996
+0.4 2b3 Tomáš
Boþek
121093
+1.0 1b1 VojtČch
Nohava
160692
+1.9 1r3d Lukáš
Hodboć
020396
(40)
22.23 +0.8 1b2 VojtČch
Netymach 251095
22.24 +0.3 1b3 Jan
Feher
030186
22.24 0.0 1b2 ZdenČk
Baláþek
021093
22.29 +1.0 4b1 Jan
HrnþíĜ
020892
22.29 +0.3 3b1 Ladislav KĜížek
080482
22.30 +1.2 5
Matyáš
Myškovský 030294
22.31 0.0 1b1 Pavel
Baar
180484
22.34
h 1b4 Radek
Povýšil
150693
22.34 -1.0 5b1 Martin
ýapek
110789
22.36 +0.2 3b1 Jakub
Uher
040883
Lepší ruþní þasy
21.9
1b1 Martin
Juránek
130391
22.1 +1.2 1b1d David
KoláĜ
270397
S nedovolenou podporou vČtru
21.65 +3.6 2
Michal
Tlustý
191094
21.82 +2.8 1d Jáchym
Procházka 220697
21.87 +2.4 1r3j Miroslav Sabadin
070994
21.95 +2.4 1b2 Miloslav Petrák
130193
22.08 +2.8 2d Tomáš
Kroupa
160996
22.17 +2.4 2b2 Jan
Feher
030186
22.31 +2.6 1b2 Martin
Tuþek
051295
22.32 +2.8 3d Filip
Habrda
120297
22.32 +2.4 4b2 Dominik DvoĜák
090692
22.36 +2.3 3r3j Adam
Grabmüller 021294
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
21.28 -2.1 1b2 Roman
Turþáni
280390
21.64 +0.7 5b1 Robert Diez Ibanez
221188
21.82 +2.0 1b4 Tomasz Warzecha 120594
21.82 +1.7 2b1 Viliam
Papšo
230589
21.96 -1.2 5b1 Mykhaylo Knysh
221183
22.13 -0.5 2b1 Vladimír Šimík
040390
JUNIOěI (1. - 11. viz muži)
22.38 +0.2 2b1j Tomáš
Bárta
150495
22.39 +0.4 4r1 Jakub
ěezníþek
070495
22.44 +1.5 1b2 Tomáš
Petr
150494
22.44 +0.3 1b1 JiĜí
Kratina
280795
22.46
h 2b1 Tomáš
Jonáš
280794
22.48 +0.5 1b2
22.52 +1.2 8j Adam
Grabmüller 021294
22.52 +0.3 2b1 David
César
091094
22.62 +1.3 1b1 Hynek
Pham
210994
22.62 +0.2 4b1 Tomáš
Homola
220795
Lepší ruþní þasy
22.2
2b1 Martin
Tuþek
051295
S nedovolenou podporou vČtru
22.67 +2.4 4r3j JiĜí
Kratina
280795
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
22.45 -0.4 4b1 Roman
Olejník
040494
22.57 +0.2 3b1 Miroslav Hlúbik
251194
DOROSTENCI (1. - 3. viz muži)
22.51 +1.9 2r3d Jakub
Burlák
260696
22.54 -0.3 2b1 JiĜí
Feigel
160997
22.56 -0.5 2r1 David
KoláĜ
270397
22.71 +0.5 2b2 Dominik Müller
171097
22.76 +1.8 2b2d Filip
Habrda
120297
22.81 +1.1 2b2 OndĜej
Rapp
180797
Atletické výkony 2013
Spartak Praha 4
Praha
ASK Slavia Praha
Tábor
AC Pardubice
Pardubice
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Olomouc
AK Most
MeziboĜí
SKP Nymburk o. s.
Jablonec
1202
1606
2808
2906
0706
2306
22
22
D-2
22
22
D-3
AC Pardubice
Spartak Praha 4
TJ Sokol Kolín-atletika
AC Mladá Boleslav o. s.
AK Bílina
A. C. TEPO Kladno
TJ Jiskra Litomyšl
AC Slovan Liberec o. s.
ASK Slavia Praha
TJ Lokomotiva BĜeclav
Kolín
Turnov
St. Boleslav
Jablonec
Bílina
Jablonec
Hr. Králové
Praha
Praha
Hodonín
1409
2805
2906
1805
1708
2306
1209
1202
2505
1805
J-10
AC Moravská Slavia Brno
AC Slovan Liberec o. s.
Brno
2207 22
Ml. Boleslav 0806 D
ASK Slavia Praha
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
SKP Union Cheb - klub atletiky
ASK Slavia Praha
AC Pardubice
Spartak Praha 4
AC Moravská Slavia Brno
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
Brno
Jablonec
Jablonec
Praha
Jablonec
Praha
Hodonín
Jablonec
Praha
Jablonec
VSK Univerzita Brno/SVK
ASK Slavia Praha/ESP
TJ ZŽ TĜinec/POL
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
VSK Univerzita Brno
AK Hodonín/SVK
Kladno
1805
Turnov
2805
Hodonín
1805 J
TĜebíþ
0106
N.MČsto n/Met0809
TĜinec
0106
JAC Brno
A. C. TEPO Kladno
ASK Slavia Praha
Spartak Praha 4
ASK ELNA Poþerady
ASK Slavia Praha
Athletic Runners Club Brno
Atletika Jihlava
TJ TŽ TĜinec
BĜeclav
Ústí n. Orlicí
TĜebíþ
Praha
Praha
Jablonec
Jablonec
Svitavy
TĜebíþ
Hodonín
2505
0109
0106
0709
1002
1805
2306
0709
2704
1805
AC Moravská Slavia Brno
Brno
2207 J
Spartak Praha 4
Jablonec
2306
AK Olomouc/SVK
TJ Sokol Opava/SVK
TĜinec
BĜeclav
0106
2505
Athletic Club Ústí b/L. o. s.
A. C. TEPO Kladno
AC Slovan Liberec o. s.
TJ Sokol Hradec Králové
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Jablonec
Praha
Jablonec
Jablonec
Svitavy
Turnov
2306
1409
2306
1805
1105
2906
89
2109
2306
2306
3006
2306
3006
1805
2306
3006
2306
22
22
J-11
22
J
D
J
22
D
J
D
22
J
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
22.84 +0.2 1b1 Jakub
Rusek
(10)
22.88 +0.5 3b3 Pavel
Gocala
22.92 -1.0 3b4 Jonáš
Tuþek
22.92 +1.9 4r3 Martin
Lamaþ
22.94 +0.3 4b3 Michal
Suchánek
22.95 +0.9 4b1 Jan
Doležal
23.02 +0.7 1b2 David
Šrámek
23.03 -2.0 3b3 Václav
Váchal
23.07 +0.3 3b1 Aleš
Steklík
23.14 +1.8 4b3 Valeriy
Hres
23.17 -1.2 1b3 Jakub
ýervík
Lepší ruþní þasy
22.3 +1.2 2b1d JiĜí
Feigel
S nedovolenou podporou vČtru
22.45 +2.4 3b1 David
KoláĜ
22.46 +2.8 5d Jakub
Burlák
22.50 +2.8 6d David
KoláĜ
22.74 +2.6 4b2 Jakub
Rusek
300 m
32.34
33.35
33.38
33.56
33.80
33.92
34.04
34.08
34.13
34.20
1
2b1
3b1
4b1
1b1
1b2
1b1
3b1
5b1
Pavel
Daniel
Jan
Roman
Patrik
VojtČch
Petr
Daniel
Michal
Petr
060596 TJ Sokol Opava
BĜeclav
1409
010698
060396
160297
021196
060696
280596
050796
170896
090797
160597
TĜebíþ
Kladno
Jablonec
Turnov
Liberec
Praha
St. Boleslav
Svitavy
Turnov
ý.BudČjovice
0206 Ž
1805
2306
2805
0206
0806
2906
0709
2906
0709
TJ SK ýéþova ý. BudČjovice
A. C. TEPO Kladno
AC Slovan Liberec o. s.
VSK Univerzita Brno
TJ Sokol Hradec Králové
SK ZŠ Jeseniova Praha
AC Domažlice
SK Nové MČsto nad Metují
TJ LIAZ Jablonec n/N.
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
160997 A. C. TEPO Kladno
Ml. Boleslav 0806
270397
260696
270397
060596
AC Slovan Liberec o. s.
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
AC Slovan Liberec o. s.
TJ Sokol Opava
Kolín
Jablonec
Jablonec
Hodonín
Maslák
NČmeþek
Jirka
Flaška
Šorm
Šulc
Szetei
Musil
Tlustý
Lichý
210291
110891
051093
190188
211193
121086
160984
151089
191094
120290
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
ASK Slavia Praha
TJ Vodní stavby Tábor
TJ Dukla Praha
Spartak Praha 4
AK KromČĜíž
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
Turnov
2805
Sušice
1405
Sušice
1405
Sušice
1405
Domažlice
1708
Potchefstroom2301
Sušice
1405
Praha
0706
Praha
0706
Sušice
1405
22
22
22
TJ Dukla Praha
TJ Slavoj Stará Boleslav
ASK Slavia Praha
VSK Univerzita Brno
PSK Olymp Praha
ASK Slavia Praha
Spartak Praha 4
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Dukla Praha
VSK Univerzita Brno
Cheb
St. Boleslav
Praha
Cheb
Domažlice
Praha
Chodov
Praha
Domažlice
Pliezhausen
0208
2108
0706
0208
1708
1005
0405
1801
1708
1205
22
0508 J
1409
2306
2306
1805
22
J
(10)
34.22
2b1 Michal
34.23
2b1 Jan
34.28
4b1 Václav
34.35
3b1 Tomáš
34.43
1b2 Jan
34.49
4b1 Martin
34.53
2b1 Radek
34.54
h 1b1 Michal
34.66
2b2 Václav
34.94
3b2 Pavel
Lepší ruþní þasy
34.8
1b1 Martin
Brož
TesaĜ
Barák
Bošek
Ján
ýapek
Fischer
Desenský
Zich
JiráĖ
160692
260390
221090
240485
200293
110789
090691
010393
040990
110885
Tuþek
051295 AC Moravská Slavia Brno
Brno
400 m
44.84
44.91
44.91
45.13
45.22
45.33
45.40
45.42
45.44
45.66
45.69
45.80
46.05
46.18
46.32
46.34
46.47
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
Maslák
NČmeþek
210291 TJ Dukla Praha
Moskva
1208 22
Moskva
1308
Zürich
2908
Paris-St.Denis0607
Ostrava
2706
Stockholm
2208
Praha
1006
Zagreb
0309
Moskva
1108
Göteborg
0303
Roma
0606
London
2607
Eugene
0106
Göteborg
0203
Moskva
0302
Stockholm
2102
Tampere
1207 22
h
h
h
h
3s3 Pavel
5
3
5
3b5
3
1b3
2
3r3
1
6
8
8
1s1
2b2
1b2
6
Daniel
110891 TJ Dukla Praha
90
22
22
22
ýeský atletický svaz
h 1r4
Maslák
1b1
Maslák
5b1
NČmeþek
(20 výkonĤ/2 atleti)
46.77
1
Jan
TesaĜ
260390
47.02
1r3 Petr
Lichý
120290
47.03
3b1 Jan
Kubista
230990
47.09
h 1b2 Josef
Prorok
161187
47.12
1r1 Martin
ýapek
110789
47.31
2r1 Tomáš
Bošek
240485
47.31
1
Michal
Desenský 010393
47.45
4b1 Patrik
Šorm
211193
(10)
47.62
1b2 Pavel
Benda
250392
47.82
h 2b2 VojtČch
Šulc
121086
48.18
4b1
47.83
1b1 Roman
Flaška
190188
47.89
2b1 Radek
Fischer
090691
48.05
1r1j Albert
Holibka
210694
48.05
4
Václav
Barák
221090
48.07
3b1 Miroslav Burian
090892
48.17
3
MatČj
Pavlíþek
021092
48.18
3r3 Tomáš
Krupka
280789
48.20
6b2 Michal
Brož
160692
(20)
48.29
2b2 Daniel
Musil
151089
48.49
2r1 Tomáš
Kroupa
160996
48.50
4r1 ZdenČk
Baláþek
021093
48.58
1r1d Lukáš
Hodboć
020396
48.60
1b1 JiĜí
VondĜejc
020981
48.73
1b1j Michal
Tlustý
191094
48.79
D Jaroslav Hedviþák
131290
48.84
5r1 Patrik
Drhlík
280791
48.87
4b2 Petr
Szetei
160984
48.88
3b1 Pavel
JiráĖ
110885
(30)
49.04
2b1 Martin
Tuþek
051295
49.06
2r1j Tomáš
Petr
150494
49.09
h 1b13 Jan
Ján
200293
49.09
D Pavel
Baar
180484
49.11
3b1 David
César
091094
49.13
1r3j Michal
DvoĜák
240495
49.18
2b1 Lukáš
Kožíšek
270992
49.22
D Adam Sebastian Helcelet271091
49.24
1b4 Tomáš
Boþek
121093
49.28
3r1j Filip
Šnejdr
160495
(40)
49.31
6
Jan
Chlopþík
101195
49.34
1b1j Dominik Kubalák
070994
49.35
2r3 VojtČch
Kolarþík
290595
49.36
3b1 JiĜí
Mužík
010976
49.43
3b1 Martin
Hošek
070787
49.48
h 2b10 JiĜí
Stehno
200293
49.51
1b1 Miroslav Vinkler
110880
49.53
h 1b9 MatČj
BlahĤt
200789
49.56
D JiĜí
Sýkora
200195
49.58
4b1 Tomáš
KĜikal
050390
(50)
49.58
6r2 Michal
KĜiklán
020493
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
47.38
1b1 Martin
Kuþera
100590
48.48
2b1 Jozef
Repþík
030886
48.84
1b2 Mykhaylo Knysh
221183
Atletické výkony 2013
46.54
46.57
46.60
Göteborg
Domažlice
Praha
0103
1309
1006
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
VSK Univerzita Brno
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Dukla Praha
Tábor
Tábor
Tábor
Wien
Tábor
Tábor
Ústí n. Orlicí
Ostrava
1606
1506
2407
0902
1506
1506
0109 22
2706 22
AK Most
SK Spartak Praha 4
Ostrava
Wien
Praha
Praha
Praha
TJ Vodní stavby Tábor
Spartak Praha 4
TJ Sokol Opava
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
2706
0902
1006
0706
0706
2206
Praha
3006
Praha
0706
Ústí n. Orlicí 0109
Tábor
1506
Ostrava
2706
22
ASK Slavia Praha
AC Pardubice
TJ Sokol Kolín-atletika
SKP Nymburk o. s.
HvČzda SKP Pardubice
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
AC Slovan Liberec o. s.
PSK Olymp Praha
VSK Univerzita Brno
Ostrava
2706
Ústí n. Orlicí 3108 D-1
Tábor
1506 22
2206 D-2
Pardubice
2505
Praha
2505 J-2
Kladno
0806
Tábor
1506 22
Tábor
2407
Olomouc
0805
22
J-1
22
22
22
AC Moravská Slavia Brno
Brno
ASK Slavia Praha
Jablonec
PSK Olymp Praha
Wien
TJ Jiskra Litomyšl
Nottwil
ARC Brno
Brno
ASK Slavia Praha
Jablonec
AC SYNER Turnov
Liberec
TJ Dukla Praha
Tampere
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Ostrava
TJ Sokol Hradec Králové
Jablonec
1405
2206
0902
2906
1405
2206
0206
1107
2706
2206
SSK Vítkovice
AK Hodonín
TJ Slezan Opava
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
TJ Spartak TĜebíþ
ŠAK Chodov
HvČzda SKP Pardubice
TJ Dukla Praha
TJ Spartak TĜebíþ
PSK Olymp Praha
Ústí n. Orlicí
BĜeclav
Ústí n. Orlicí
Liberec
Tábor
Wien
Svitavy
Wien
St. Boleslav
Tábor
0109
2505
3108
0206
1805
0902
1606
0902
2505
1805
TJ Vodní stavby Tábor
Tábor
1506 22
VSK Univerzita Brno/SVK
VSK Univerzita Brno/SVK
VSK Univerzita Brno/UKR
Olomouc
0805
Olomouc
0805
N.MČsto n/Met0809
91
J-3
J-4
22
J-5
J-6
22
22
22
J-7
J-8
J-9
J-10
V
22
J-11
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
JUNIOěI (1. - 11. viz muži)
49.64
1b2 Jan
Berg
111094
49.74
3b1 Michal
Paćour
190894
50.07
2b1j Martin
Sadil
140694
50.17
1b1 Daniel
Maruštík
160994
50.19
1b1 David
TesaĜ
051095
50.26
h 1b2j JindĜich
Goiš
010895
50.29
5b1 Pavel
KrĤta
250294
50.31
2b1 Kryštof
Hübner
140295
50.42
3b1j Jakub
Žurovec
170295
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
49.72
6b1 Miroslav Hlúbik
251194
49.80
3b1 Jakub
Bottlík
210694
50.25
2b1j Roman
Olejník
040494
DOROSTENCI (1. - 2. viz muži)
49.69
2b1 Jáchym
Procházka 220697
49.98
2b1 Filip
Sasínek
080196
50.19
1r3d Václav
Váchal
050796
50.49
1b1 Michal
Suchánek 021196
50.50
Os Jan
Doležal
060696
50.67
3b5 Vladimír ŠmiĜák
110596
50.98
1b1 MatČj
ýervený
141097
51.02
1b2 David
SklenáĜ
220697
(10)
51.04
5r1 Aleš
Steklík
170897
51.04
2b1 Martin
PivoĖka
220496
51.09
1b2 Dominik Mojžíš
160397
51.11
2r1d Michal
Jarošek
120896
51.21
3b1 Valeriy
Hres
090797
51.22
1b2 OndĜej
KuþeĜík
241096
51.32
7b2 Jonáš
Tuþek
060396
51.38
3b3 Šimon
Ekl
180596
51.57
1b1 Tomáš
Konþický
030296
51.66
5b1 Martin
Bláha
290796
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
51.19
1b1d Matúš
Talán
160196
ŠAK Chodov
AC Pardubice
AK Šternberk
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Sokol Opava
AK Hodonín
ASK Lovosice
AC Pardubice
AK Hodonín
Praha
Pardubice
BĜeclav
Vlašim
BĜeclav
Bratislava
Jablonec
Svitavy
BĜeclav
2809
2505
2505
2906
0810
0902
1805
0709
2505
TJ Sokol Opava/SVK
TJ Sokol Opava/SVK
AK Olomouc/SVK
Praha
Hodonín
Olomouc
2809
1805
0405
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
AK Hodonín
AC Domažlice
VSK Univerzita Brno
TJ Sokol Hradec Králové
SSK Vítkovice
TJ Lokomotiva Trutnov
AC Pardubice
Pardubice
0106
BĜeclav
2809
Jablonec
2206
Vyškov
0106
Donetsk
1007
Ostrava
2706
DvĤr Král.n/L. 2609
Ústí n. Orlicí 1805
SK Nové MČsto nad Metují
AC Domažlice
TJ Sokol JaromČĜ
AK Bohumín o. s.
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Hodonín
A. C. TEPO Kladno
AC Falkon Rokycany
Spartak Praha 4
A. C. TEPO Kladno
Ústí n. Orlicí
Praha
BĜeclav
Jablonec
Praha
Olomouc
Pardubice
Praha
Praha
Praha
3108
1409
0810
2206
1409
2906
2508
2809
1106
1409
VSK Univerzita Brno/SVK
Olomouc
0405
500 m
1:00.35
1:00.49
1:02.00
1:03.06
1:03.26
1:03.36
1:03.49
1:03.55
1:03.59
1:03.68
1
2
3
1b1
1b1
2b1
3b1
4b1
5b1
1b1
Pavel
Daniel
Patrik
Radek
Daniel
Martin
Tomáš
Tomáš
Václav
Dominik
Maslák
NČmeþek
Šorm
Fischer
Musil
ýapek
Bošek
Krupka
Barák
Kubalák
210291
110891
211193
090691
151089
110789
240485
280789
221090
070994
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
Spartak Praha 4
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
VSK Univerzita Brno
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
AK Hodonín
Cheb
Cheb
Cheb
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Hodonín
0208
0208
0208
1005
0305
0305
0305
0305
0305
2704
600 m
1:17.11
1:17.53m
1:17.97
1:19.07
1:20.88 h
1:21.54
1:21.98
1:22.28
1:22.50 h
1:22.66
2
1m
1
1b1
2b1
2
3
5b1
1b1
1
Jan
Jakub
Miroslav
Martin
Radek
Jan
Jan
Libor
Petr
Petr
Kubista
Holuša
Burian
Sadil
Fischer
Sýkora
Hlaváþ
Šic
Lohr
Jelínek
230990
200288
090892
140694
090691
180592
110394
150191
031091
250885
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
AK Šternberk
Spartak Praha 4
TJ Dukla Praha
ASK Slavia Praha
USK Praha
USK Praha
Spartak Praha 4
Dubnica n. V.
Hengelo
St. Boleslav
Pliezhausen
Praha
St. Boleslav
St. Boleslav
Pliezhausen
Praha
Praha
2108
0806
2108
1205
1201
2108
2108
1205
1101
3004
92
22
22
22
22
J
22
J
22
22
J
22
22
ýeský atletický svaz
800 m
1:46.16
1:47.05
1:47.06
1:47.41
1:47.66
1:47.68
1:47.79
1:47.98
1:47.94
1:47.99
1:48.17
1:48.33
1:48.41
1:48.76
1:48.77
1:48.82
1:49.05
1:49.07
1:49.26
1:49.30
8b4 Jan
Kubista
5b1
Kubista
1b1
Kubista
7
Kubista
4r6
Kubista
10b4 Jakub
Holuša
4
Holuša
h 4b2
Kubista
1b1
Kubista
1b1
Kubista
3b1 Miroslav Burian
10
Holuša
7b1
Holuša
1b1
Burian
5b2
Burian
3b1 Petr
Vitner
4b1
Burian
1b1
Kubista
2b1
Burian
4b1
Vitner
(20 výkonĤ/4 atleti)
1:50.15
3b2 Jakub
Ševþík
1:50.49
3b1 Martin
Sadil
1:51.27
8b2 Tomáš
Vystrk
1:51.29
6
Filip
Jalový
1:51.86 h 2b1 MatČj
BlahĤt
1:52.26
7b1
1:52.76
1b3 Filip
Sasínek
(10)
1:53.21
2
Jan
Pokorný
1:53.40
6b2 Adam
Zenkl
1:53.41
1b3 OndĜej
Chour
1:53.62 h 1b1 Jan
Pernica
1:56.36
1b2
1:53.78
6
Jan
Hlaváþ
1:53.80
2b1 Josef
Rygl
1:54.04
2b1 Roman
Paulík
1:54.19
2b3 Jan
Friš
1:54.19
5b3 Miroslav Lepíþek
1:54.24
6b1 Jan
Sýkora
(20)
1:54.31
6b3 David
TesaĜ
1:54.35
7b3 JiĜí
VondĜejc
1:54.39
4j David
Špindler
1:54.42
1
Petr
Kaminski
1:54.52
4b1 Jan
Murín
1:54.59 h 1b1 Adam
Kouba
1:54.97
4b2
1:54.86
2
Petr
Zimola
1:54.89
5j Jan
ýiviš
1:55.10
5b1 Lukáš
Olejníþek
1:55.14
4b1 JiĜí
Šacl
(30)
1:55.15 h 5b1 Libor
Šic
1:55.15
4b3 Jakub
Zemaník
1:55.19
5b1 MatČj
Trávníþek
1:55.23
1
Vladimír BartĤnČk
1:55.26
1b1 MatČj
Pavlíþek
1:55.32
2b1 Richard
Svoboda
1:55.34
1
OndĜej
Klesnil
1:55.38
1b1 Martin
Hošek
1:55.41
2
Lukáš
Hotový
Atletické výkony 2013
230990 TJ Dukla Praha
200288 TJ Dukla Praha
090892 TJ Dukla Praha
270190 TJ Nové MČsto na MoravČ
090990
140694
210993
040590
200789
SSK Vítkovice
AK Šternberk
TJ Slezan Opava
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
080196 AK Hodonín
230688
011295
221187
060581
TJ StodĤlky Praha o. s.
SSK Vítkovice
TJ LIAZ Jablonec n/N.
ASK Slavia Praha
110394
091292
050288
191295
100586
180592
ASK Slavia Praha
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Lokomotiva BĜeclav
SSK Vítkovice
SSK Vítkovice
TJ Dukla Praha
051095
020981
071094
280192
010392
230187
TJ Slezan Opava
HvČzda SKP Pardubice
AC Mariánské LáznČ o. s.
AO Slavia HavíĜov
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AK Bílina
201190
010195
170588
241194
150191
210695
160992
030180
021092
201182
190887
070787
240396
Ostrava
2706
Dessau
3105
Bottrop
1907
Rovereto
0309
Moskva
1008
Ostrava
2706
Beijing
2105
Wien
2901
Turnov
2805
N.MČsto n/Met0809
Tábor
2407 22
Hengelo
0806
Bottrop
1907
Praha
3006
Ostrava
2706
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n/Met0809
Praha
1006
Turnov
2805
Tábor
2407
Praha
Turnov
Ostrava
Knoxville
Luxembourg
Praha
Ostrava
1006
2805 J-1
2706 22
1204
0202
1006
2706 D-1
Tábor
1606
Praha
3006
Turnov
2805
Praha
0302
N.MČsto n/Met0809
Praha
0307
Jihlava
1708
BĜeclav
2408
Turnov
2805
Ostrava
2706
Turnov
2805
TJ Nové MČsto na MoravČ
AC Domažlice
AC Moravská Slavia Brno
TJ Nové MČsto na MoravČ
Ostrava
Ostrava
Jablonec
TĜinec
Neustadt
Praha
Praha
Praha
Jablonec
Hodonín
Tábor
2706
2706
2306
1105
0208
2501
1006
1206
2306
1805
1805
USK Praha
SSK Vítkovice
TJ Nové MČsto na MoravČ
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Dukla Praha
A. C. Sparta Praha
A. C. TEPO Kladno
TJ Spartak TĜebíþ
ASK Slavia Praha
Luxembourg
Turnov
Tábor
Klatovy
Praha
Praha
St. Boleslav
St. Boleslav
Hr. Králové
0202
2805
1805
0106
2408
2408
2808
2906
0806
93
J-2
J-3
22
J-4
22
J-5
J-6
22
22
J-7
J-8
22
J-9
22
22
D-2
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
1:55.43
5b1 David
Honzátko
120192
(40)
1:55.59
3r3 Josef
Šimsa
300896
1:55.84
3
Martin
PivoĖka
220496
1:55.95
2
Tomáš
Böhm
110689
1:55.97
6b1 Václav
Vlþek
101193
1:56.01
3
Miloš
Auersvald 021292
1:56.19 h 3b1 Petr
Lohr
031091
1:56.22
2
Jan
Schulhof
130389
1:56.27
2b1 Filip
Žižka
060393
1:56.31
3r2 Lukáš
NČmec
250993
1:56.36
1b4 Jan
Tomeš
090791
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
1:46.11
1b1 Jozef
Repþík
030886
1:47.81
2b1 Jozef
Pelikán
290784
1:48.50
2b1
Pelikán
1:51.99
7b1 Jaroslav Szabo
270287
1:54.21
3b1 Ján
BeĖa
040690
1:55.65
1
Johannes Raabe
280787
1:55.67
2d Matúš
Talán
160196
1:55.78
2b2 Peter
Ćurec
120992
1:56.32
1
Martin
Ćurec
120992
JUNIOěI (1. - 9- viz muži)
1:56.43
4r3 David
ýerný
281095
(10)
1:56.86
2b1 Petr
Musila
030795
1:57.01
6r2 Jan
Kušta
230694
1:57.11 h 4j JiĜí
Gregor
110394
1.57.94
3
1:57.16
4
Martin
Rejman
171095
1:57.88
2j Jakub
Šesták
160194
1:57.91
5b4 Petr
Berka
011094
1:57.91
8
Michal
Šmahel
290194
1:57.93
1b2 Dominik Kubalák
070994
1:58.12
9b1 David
Herka
150895
1:58.40
6r1 Josef
Havlíþek
080695
DOROSTENCI (1. - 4. viz muži)
1:56.97
1b2 Šimon
Ekl
180596
1:58.05
5r3 Tomáš
Halbrštát
020196
1:59.24
4
Vít
Palzer
280397
1:59.48
5b2 ŠtČpán
Janíþek
040196
1:59.69
3
Miloš
Šolc
220496
2:00.35
2
Martin
Hes
100497
(10)
2:00.46
1d Lukáš
Beneš
061196
2:00.47
6j Lukáš
Ožana
170697
2:00.71
6
JiĜí
Lietavec
151096
2:01.24
1
David
Kotek
171197
2:01.38
6b3 Jan
Sadil
100396
2:01.41
9b1 David
Král
020396
2:01.62
1d Dominik Kubec
270896
2:01.78
1d Viktor
Beneš
291296
2:01.83
1d Josef
Pavlát
300796
2:02.25
5b1 Dominik Mojžíš
160397
2:02.27
8
Jan
Šmíd
070797
1000 m
2:22.14
2:25.54
2:25.60
2:26.30
2:26.39
2:27.46
1
9b4
1b4
1
2
5b3
Jakub
Vladimír
Jakub
Petr
Jan
JiĜí
Holuša
BartĤnČk
Ševþík
Vitner
Sýkora
Šacl
200288
030180
090990
270190
180592
241194
PSK Olymp Praha
Praha
AC Domažlice
Ústí n. Orlicí
AC Domažlice
Hr. Králové
USK Praha
Jihlava
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Hodonín
Spartak Praha 4
Praha
USK Praha
Praha
AC Slovan Liberec o. s.
Turnov
AK Bílina
Bílina
TJ Sokol Opava
Ústí n.Orlicí
AC SYNER Turnov
Turnov
VSK Univerzita Brno/SVK
A. C. TEPO Kladno/SVK
1006 22
3108
0806
1905
1805
1206
2501
2906
1708
3108
2805
D-3
D-4
22
22
22
22
22
22
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
TJ Lokomotiva BĜeclav/SVK
Athletic Club Ústí n/L./GER
VSK Univerzita Brno/SVK
ASK Slavia Praha/SVK
AK AHA Vyškov/SVK
Tábor
2407
Tábor
2407
N.MČsto n/Met0809
Tábor
2407
Hodonín
1805
Turnov
2906
BĜeclav
2505 D
Tábor
2407 22
Vyškov
0106 22
AK ŠKODA PlzeĖ
Ústí n. Orlicí 3108
TJ Sokol Opava
TJ Dukla Praha
SKP Union Cheb-klub atletiky
AC Mladá Boleslav o. s.
AK KromČĜíž
TJ LIAZ Jablonec n/N.
ASK Slavia Praha
AK Hodonín
AK Hodonín
AC Pardubice
TĜinec
Ústí n. Orlicí
Praha
Klatovy
Turnov
Olomouc
Turnov
Praha
Olomouc
Hodonín
Ústí n. Orlicí
AC Falkon Rokycany
AC Spartak ChoceĖ
TJ Sokol Opava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK ŠKODA PlzeĖ
Praha
2408
Ústí n. Orlicí 3108
BĜeclav
2809
St. Boleslav 2906
St. Boleslav 2808
ý. BudČjovice 0709
TJ SK ýéþova ý. BudČjovice
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
AC ýáslav
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AK Šternberk
TJ Sokol Opava
HvČzda SKP Pardubice
TJ Nové MČsto na MoravČ
Spartak Praha 4
TJ Sokol JaromČĜ
A. C. TEPO Kladno
St. Boleslav
BĜeclav
BĜeclav
ý.BudČjovice
Ostrava
Olomouc
Pardubice
Jihlava
Praha
Svitavy
BĜeclav
0405
1409
2809
1909
2706
2906
2808
0806
0806
0709
2809
TJ Dukla Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
SSK Vítkovice
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Dukla Praha
TJ Nové MČsto na MoravČ
Sušice
Pliezhausen
Ostrava
Pardubice
Sušice
Pliezhausen
1405
1205
2708
2409
1405 22
1205 J
94
0106
3108
2402
0106
2906
0405
2805
2809
2906
1805
3108
ýeský atletický svaz
2:27.75
2:28.28
2:28.85
2:29.16 h
(10)
2:29.79
2:29.98 h
2:30.02
2:31.20
2:31.45
2:32.48
2:32.86
2:32.89
2:32.90
2:33.05
1500 m
3:38.71
3:42.73
3:42.66
3:44.79
3:45.43
3:45.65
3:46.73
3:47.30
3:47.38
3:48.72
3:49.07
h
3:49.90
3:50.13
h
h
3:50.25
3:50.30
3:50.50
3:50.66
3:51.22
3:51.62
3:51.83
3:52.71
3:53.06
3:53.38
3:54.40
3:54.50
3:54.51
3:54.83
3:54.85
h
h
h
3:55.07
3:55.17
(20)
3:55.81
3:55.88
3:55.99
3:56.82 h
3:57.10
3:57.61
3:57.83
3:58.08
3:58.43
3:58.92
Atletické výkony 2013
6b3
3
1
1b3
MatČj
David
Miroslav
Tomáš
Trávníþek
Špindler
Burian
Belada
160992
071094
090892
211186
TJ Nové MČsto na MoravČ
AC Mariánské LáznČ, o. s.
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
Pliezhausen
Sušice
Domažlice
Praha
1205 22
1405 J
1309 22
1801
b
2b3
1
2b4
1
2
1
2
2
1
Adam
Jan
Filip
Jakub
Roman
Jan
Pavel
Jan
Martin
OndĜej
Kouba
Pernica
Žižka
Zemaník
Paulík
Friš
Dymák
Hlaváþ
Sadil
Chour
270187
060581
060393
210695
050288
191295
121087
110394
140694
221187
AK Bílins
ASK Slavia Praha
AK Bílina
SSK Vítkovice
TJ Lokomotiva BĜeclav
SSK Vítkovice
HvČzda SKP Pardubice
ASK Slavia Praha
AK Šternberk
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Pliezhausen
Praha
Bílina
Ostrava
Zlín
Cheb
Kolín
Praha
Zlín
Liberec
1205
1801
0608
2708
1708
0208
0105
0305
1708
0805
11 Jakub
Holuša
8
Holuša
1
Petr
Vitner
2
Vitner
1
Vitner
9
Vitner
1b1
Vitner
1
Vitner
4
Holuša
13b2 Jan
Sýkora
1
Milan
Kocourek
3:55.07
1
2
Tomáš
Belada
6
Adam
Kouba
3:58.33
1
1
Lukáš
Kourek
2b1
Kourek
3
Roman
Rudolecký
4
Kourek
2
Sýkora
2
Petr
Zimola
10b1 OndĜej
Klesnil
(20 výkonĤ/10 atletĤ)
1
Lukáš
Olejníþek
3
MatČj
Trávníþek
5
Roman
Paulík
16b2 Jan
Friš
4b1 Filip
Sasínek
5b1 JiĜí
Šacl
6b1 David
Kuþera
6
Pavel
Dymák
3:59.41
10b1
8
Filip
Jalový
7b1 Jakub
Zemaník
3
4
5
7
4
1j
2
1
7
h 13
Radek
Josef
Viktor
Václav
3:58.76
David
Adam
Tomáš
Jan
Jan
JiĜí
Groh
Rygl
Gazda
Janoušek
8b1
Špindler
Zenkl
Jaša
Kubista
Pernica
Homoláþ
200288 TJ Dukla Praha
270190 TJ Nové MČsto na MoravČ
180592 TJ Dukla Praha
061287 AK KromČĜíž
211186 TJ Dukla Praha
230187 AK Bílina
040388 TJ Nové MČsto na MoravČ
091288 VSK Univerzita Brno
201190 TJ Nové MČsto na MoravČ
190887 A. C. TEPO Kladno
170588
160992
050288
191295
080196
241194
060891
121087
AC Moravská Slavia Brno
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Lokomotiva BĜeclav
SSK Vítkovice
AK Hodonín
TJ nové MČsto na MoravČ
AC Slovan Liberec o. s.
HvČzda SKP Pardubice
040590 TJ Dukla Praha
210695 SSK Vítkovice
230389
091292
290692
230885
AC SYNER Turnov
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Dukla Praha
Spartak Praha 4
071094
011295
110292
230990
060581
250290
AC Mariánské LáznČ o. s.
SSK Vítkovice
TJ Baník StĜíbro
TJ Dukla Praha
ASK Slavia Praha
AK KromČĜíž
95
22
J
J
J
J
Shanghai
1805
Praha
1006
N.MČsto n/Met2707
Budapest
0507
Pacov
1509
Praha
1006
Olomouc
0805
Ostrava
2706
Dublin
2206
Zürich
2908 22
Praha
1702
Tábor
1606
Praha
1702
Luxembourg 0202
MeziboĜí
0706
Praha
0406
Olomouc
0805
Praha
1702
Praha
1702
Praha
0406
Pacov
1509
Regensburg 0806
Praha
1206
Pacov
1509
N.MČsto n/Met2707
Zürich
2708
Olomouc
0805
Olomouc
0805
Olomouc
0805
Praha
1702
Olomouc
0805
Charlotte
1503
Olomouc
0805
Praha
1206
Ostrava
2706
Praha
0406
Praha
1702
Olomouc
0805
Praha
0307
BĜeclav
2505
Praha
3006
Dubnica n.V. 2505
N.MČsto n/Met2707
Praha
1702
22
J-1
D-1
J-2
22
J-3
22
22
J-4
J-5
22
ýeský atletický svaz
(30)
3:58.96
4:00.12 h
4:00.52
4:00.60
4:00.72
4:00.86
4:01.23
4:01.83
4:01.95
4:02.72
(40)
4:02.78
4:02.85
4:02.93
4:03.07
4:03.38
4:03.45
4:03.58
4:03.67 h
1
Petr
14 ŠtČpán
11b1 Miloš
1
Vladimír
1
Luboš
9
Michal
9
Jaroslav
5
Petr
2
OndĜej
4b1 Josef
Atletické výkony 2013
Bouzek
Kodeda
Auersvald
BartĤnČk
Gaisl
Pinkas
Doubek
Holánek
Chour
Šimsa
181289
050288
021292
030180
220685
060294
221193
300692
221187
300896
ASK Slavia Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
Spartak Praha 4
AK ŠKODA PlzeĖ
AC SYNER Turnov
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
Spartak Praha 4
TJ Sokol Velké MeziĜíþí
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AC Falkon Rokycany
ýeská Lípa
Praha
Olomouc
Pacov
Praha
Ostrava
Praha
Domažlice
ýeská Lípa
TĜebíþ
0906
1702
0805
1805
2505
2706
0406
1708
0906
0206
2
Jaroslav Luþ
170487
1
Michal
Šmahel
290194
1
Filip
Žižka
060393
12b1 Petr
Kaminski
280192
1
Marek
Uvizl
290492
4
Jan
Schulhof
130389
5
Josef
Šplíchal
260393
1
Josef
Havlíþek
280394
4:05.52
3j
4:03.86 h 8b1 OndĜej
Doležel
290392
4:04.00
13b1 VojtČch Schneider 180594
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
3:44.77
2
Jozef
Pelikán
290784
3:48.51
3
Jaroslav Szabo
270287
3:53.93
6
Peter
Ćurec
120992
4:00.73
1
Johannes Raabe
280787
4:03.54
3
Ondrej
Jurþák
310189
JUNIOěI (1. - 9. viz muži)
4:04.41
1j Pavel
Oliþ
241094
(10)
4:04.59
4
Jan
ýiviš
010195
4:04.76 h 1
Jakub
Šesták
160194
4:07.50
3
4:06.55
1
David
ýerný
281095
4.06.60
4
Martin
Rejman
171095
4:08.15
5
Jan
Koutný
270995
4:08.17 h 1
JiĜí
Svítek
090194
4:08.63
3
Petr
Berka
011094
4:08.65
4
Filip
Hradil
141195
4:08.76 h 7
Jan
Šíp
170495
4:09.02
1b2 Jan
Hlaváþ
110394
DOROSTENCI (1. - 2. viz muži)
4:06.25
8
Lukáš
Hotový
240396
4:06.45
1d Dominik Kubec
270896
4:06.89
2
David
Kotek
171197
4:09.15
1
Jakub
Smetana
231196
4:11.07
2
4:09.97
1
VojtČch
Vacek
96
4:10.41
9
Lukáš
Beneš
081196
4:11.32
3b1 Jan
Kocourek
120597
4:11.42
10 ŠtČpán
Janíþek
040196
(10)
4:11.99
3
Daniel
ZrĤst
210897
4:12.18
13 Sebastián Vošvrda
290196
4:12.43
1d MatČj
BeĖoviþ
270596
4:13.71
5
Lukáš
Ožana
170697
4:14.24
2j Šimon
Ekl
180596
4:15.58
1d Jáchym
KováĜ
250596
4:15.91
5d David
Král
020396
4:17.65
8
Jan
Turek
290496
4:18.12
2
ŠtČpán
Jirman
310397
AK Bílina
ASK Slavia Praha
AK Bílina
AO Slavia HavíĜov
Sportovní klub Studenec
AC Slovan Liberec o. s.
Spartak Praha 4
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AK Šternberk
SSK Vítkovice
Turnov
Kolín
Hr. Králové
Olomouc
St. Boleslav
Turnov
Praha
Praha
Jablonec
Bratislava
Olomouc
2906
1409
2408
0805
1109
2906
1206
2601
2206
2701
0805
A. C. TEPO Kladno/SVK
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
ASK Slavia Praha/SVK
Athletic Club Ústí n/L./GER
AK PSK Zlín/SVK
N.MČsto n/Met2707
N.MČsto n/Met2707
N.MČsto n/Met2707 22
Turnov
2906
TĜinec
0106
AC Domažlice
Domažlice
0806
AC Domažlice
AK KromČĜíž
St. Boleslav
Bratislava
Opava
ý.BudČjovice
Jablonec
Praha
Praha
Kolín
MeziboĜí
Praha
TĜebíþ
2906
0902
2209
0709
2206
2809
0302
1409
0706
2402
0206
G Jihlava
TJ SK ýéþova ý. BudČjovice
AK Olomouc
TJ Spartak TĜebíþ
Turnov
Jablonec
ý.BudČjovice
Bratislava
TĜebíþ
Jihlava
Tábor
BĜeclav
Tábor
2906
2206
0709
1512
0610
1809
1805
0810
1805
Atletika Chrudim
AC Mladá Boleslav o. s.
TJ Sokol Opava
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
AC Falcon Rokycany
TJ Jiskra Litomyšl
TJ Sokol Opava
TJ Sokol Opava
TJ Sokol Hradec Králové
Svitavy
Jablonec
TĜinec
Opava
PlzeĖ
Pardubice
Jablonec
Opava
BĜeclav
0709
1805
1105
2209
0809
2808
2206
2209
2809
AK ŠKODA PlzeĖ
AC Mladá Boleslav o. s.
SK Aktis Praha
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Bílina
ASK Slavia Praha
AC Domažlice
ASK Slavia Praha
HvČzda SKP Pardubice
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Atletika Jihlava
96
22
J-6
22
22
D-2
J-7
22
22
22
22
J-8
22
J-9
ýeský atletický svaz
4:18.21
3
1 míle
4:13.33
4:23.00
4:26.66
4:27.25
4:28.07
4:29.24
4:30.14
4:30.31
4:30.78
4:32.02
2000 m
5:28.31
5:31.77
5:32.22
5:32.34
5:32.87
5:35.64
5:36.8
2:39.84
5:41.07
5:41.80
3000 m
8:03.14
Atletické výkony 2013
Patrik
Sasínek
110397 AK Hodonín
BĜeclav
h 3b2
1
1
1
2
3
2
1
3
2
Filip
Roman
Pavel
Jan
Jakub
JiĜí
Martin
OndĜej
Josef
Martin
Jalový
Paulík
Dymák
Pokorný
Ambros
NČmeþek
Šplíchal
Kliþka
Šplíchal
KlvaĖa
040590
050288
121087
230688
280587
080482
260393
301188
260393
180581
TJ Dukla Praha
TJ Lokomotiva BĜeclav
HvČzda SKP Pardubice
TJ StodĤlky Praha o. s.
AC Moravská Slavia Brno
Atletický klub AHA Vyškov
Spartak Praha 4
TJ Svitavy
Spartak Praha 4
AC TRACK & FIELD Brno
Winston-Salem0102
Vyškov
0309
Kolín
1808
Klatovy
0805
Vyškov
0309
Vyškov
0309
Kolín
1808 22
Litomyšl
0308
Kolín
1808 22
Litomyšl
0308
h
h
h
h
h
h
Pavel
Luboš
ŠtČpán
Václav
Tomáš
Jan
Lukáš
OndĜej
Josef
OndĜej
Dymák
Gaisl
Kodeda
Janoušek
Edlman
Pernica
Kuþera
Fejfar
Šplíchal
Kliþka
121087
220685
050288
230885
260990
060581
241181
090789
260393
301188
HvČzda SKP Pardubice
AC SYNER Turnov
AK ŠKODA PlzeĖ
Spartak Praha 4
ASK Slavia Praha
USK Praha
VSK Univrsita Brno
AK KromČĜíž
Spartak Praha 4
TJ Svitavy
Praha
1101
Praha
1101
Praha
1101
Praha
1101
Praha
1101
Praha
1101
Brno
2207
DvĤr Král.n/L. 2208
Praha
1101 22
DvĤr Král.n/L. 2208
Kocourek
1
Kourek
Živec
Holuša
Rudolecký
3b1
Vitner
Lukeš
9
Klesnil
Olejníþek
Dymák
10
061287 AK KromČĜíž
1b1
3b1
4b1
5b1
6b1
7b1
1
1
h 8b1
2
h 5b3 Milan
8:21.91
8:04.39
2
Lukáš
8:04.61 h 2b2 Jakub
8:10.61 h 2
Jakub
8:13.14 h 8b3 Roman
8:13.78
8:14.64
1
Petr
8:21.83 h 4
Petr
8:35.75
8:23.17
2
OndĜej
8:23.94
5b1 Lukáš
8:23.98 h 5
Pavel
8:37.23
(10)
8:25.05
3
Jan
8:25.64 h 4b1 JiĜí
8:28.91
8:26.05 h 6
Tomáš
8:27.55
8:27.89 h 7
David
8:33.25
8:28.21 h 1b1 Jakub
8:38.36
8:28.23 h 8
Tomáš
8:30.15 h 2b1 Václav
8:30.33
6
MatČj
8:30.98 h 2
Jan
8:41.98
8:32.81
9b1 Petr
(20)
8:33.99 h 10 ŠtČpán
8:34.07 h 3
Filip
8:35.33 h 12 Jan
8:36.50
2
Vít
8:37.39 h 13 Luboš
040388
231190
200288
091288
TJ Nové MČsto na MoravČ
ASK Lovosice
TJ Dukla Praha
VSK Univerzita Brno
270190 TJ Nové MČsto na MoravČ
030592 TJ Slezan Frýdek-Místek
190887 A. C. TEPO Kladno
170588 AC Moravská Slavia Brno
121087 HvČzda SKP Pardubice
2809
Linz
3101
N.MČsto n/Met0809
Pliezhausen 1205
Blacksburg 2302
Praha
1602
Linz
3101
Pliezhausen 1205
Bílina
1708
Praha
1602
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n/Met0809
Pliezhausen 1205
Praha
1602
N.MČsto n/Met0809
Kreisinger
Homoláþ
3
Jaša
2
Kuþera
8
Zemaník
11
Edlman
Janoušek
Trávníþek
Sýkora
1
Holánek
160984 AK KromČĜíž
250290 AK KromČĜíž
300692 TJ Sokol Velké MeziĜíþí
N.MČsto n/Met0809
Wien
0902
Mar. LáznČ 0506
Praha
1602
Mar. LáznČ 0506
Praha
1602
N.MČsto n/Met0809
Praha
2201
N.MČsto n/Met0809
Praha
1602
Praha
2201
N.MČsto n/Met0809
Praha
0302
Dubnica n.V. 2505
Neustadt
0208
Kodeda
Jalový
JanĤ
Pavlišta
Gaisl
050288
040590
051193
220385
220685
Praha
Birmingham
Praha
Turnov
Praha
110292 TJ Baník StĜíbro
060891 AC Slovan Liberec, o. s.
210695 SSK Vítkovice
260990
230885
160992
180592
ASK Slavia Praha
Spartak Praha 4
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Dukla Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Dukla Praha
HvČzda SKP Pardubice
AC Slovan Liberec, o. s.
AC SYNER Turnov
97
22
22
J
22
22
22
1602
1001
1602 22
2906
1602
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
8:38.24 h 3b1 Josef
Havlíþek
280394
8:38.95
2
Adam
Kouba
270187
8:39.69
1
Adam
Zenkl
011295
8:40.17
3
Martin
Edlman
260990
8:40.41 h 4
Jan
Friš
191295
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
8:27.88
4
Jaroslav Szabo
270287
DOROSTENCI
8:50.68 h 1d Filip
Sasínek
080196
9.11.14
1
8:51.26
1d Dominik Kubec
270896
9:01.20
7
Sebastián Vošvrda
280196
9:11.92 h 3
Jáchym
KováĜ
250596
9:16.15
2
9:17.30 h 4d VojtČch
Sommer
080696
9.35.75
1
9:20.13 h 5d František Koukal
090596
9:23.93
11 Adam
Gaura
031096
9:24.40
1
Lukáš
Beneš
081196
9:26.17
1
Pavel
Hladík
200496
9:26.39
1d Jan
Turek
290496
(10)
9:26.55
5j Jakub
Zecha
270596
9:27.02 h 6d Jakub
Smetana
231196
9:27.21
6
Marek
Chrascina 160997
9:30.27
1d David
Kákona
120196
9:31.01
6
Daniel
ZrĤst
210897
9:32.44
2
Albert
Málek
280797
9:32.59
4
Matouš
Franc
051196
9:34.00
8
Lukáš
Svatoš
270296
9:36.37
2d David
Král
020396
9:36.61
4j JiĜí
Blahut
130996
5000 m
14:11.72
14:18.26
14:24.41
14:28.13
14:31.95
14:35.76
14:41.15
14:41.43
14:42.64
14:43.35
14:47.92
14:48.84
14:49.87
14:50.60
14:52.02
14:54.31
14:54.49
14:56.03
14:56.81
14:57.15
14:58.76
15:00.19
15:00.57
15:02.14
15:02.90
15:05.01
15:07.80
15:08.78
2b1 Lukáš
Kourek
1
Petr
Vitner
1
Milan
Kocourek
1
Kocourek
2
Kourek
2
OndĜej
Fejfar
3
OndĜej
Klesnil
3
Roman
Rudolecký
1
Kourek
1
Tomáš
Jaša
5
Kourek
2
Petr
Holánek
2
Rudolecký
6
Holánek
4
JiĜí
Homoláþ
3
MatČj
Trávníþek
7
Jan
JanĤ
2
Jaša
6
Kourek
8
Petr
Lukeš
(20 výkonĤ/12 atletĤ)
9
Jakub
Bajza
5
Josef
Havlíþek
1
David
Kuþera
1
Martin
Kuþera
9
Tomáš
Edlman
1
Pavel
Dymák
6
Martin
Edlman
3
Jakub
Holuša
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AK Bílina
SSK Vítkovice
ASK Slavia Praha
SSK Vítkovice
Praha
Bílina
BĜeclav
Bílina
Praha
2201 J
1708
1409 J
1708
2302 J
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
N.MČsto n/Met0809
AK Hodonín
Bratislava
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ TŽ TĜinec
TJ SK ýéþova ý. BudČjovice
HvČzda SKP Pardubice
TJ Sokol Opava
0902
2306
Pliezhausen 1205
Turnov
2906
Praha
2302
Kolín
1409
Praha
2302
Praha
0806
Praha
2302
BĜeclav
2408
Ml. Boleslav 0806
Pardubice
2905
BĜeclav
1409
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
Atletika Jihlava
TJ TŽ TĜinec
AK Hodonín
Atletika Chrudim
A. C. TEPO Kladno
TJ Sokol Kolín-atletika
AC Domažlice
TJ Sokol Opava
TJ Sokol Opava
BĜeclav
Praha
BĜeclav
BĜeclav
Jablonec
BĜeclav
Kolín
Jablonec
BĜeclav
BĜeclav
1409
2302
1409
2505
2306
2809
1409
2306
2505
2505
030592 SSK Vítkovice
Regensburg
Pardubice
Praha
Kladno
Kladno
Pardubice
Pardubice
Kladno
Tábor
Ústí n. Orlicí
Pardubice
Ústí n. Orlicí
Praha
Pardubice
Praha
Ústí n. Orlicí
Pardubice
Tábor
Dublin
Pardubice
0806
2508
0406
1805
1805
2508
2508
1805
1606
3108
2508
3108
0406
2508
0406
3108
2508
1606
2206
2508
140890
280394
060891
011280
260990
121087
260990
200288
Pardubice
2508
Praha
0406 J-1
Jablonec
1805 22
N.MČsto n/Met2707
Schifflange 0408
Pardubice
0603
Praha
0406
Dubnica n.V. 2505
HvČzda SKP Pardubice
AC Mladá Boleslav
TJ Jiskra Litomyšl
PSK Olymp Praha
040388 TJ Nové MČsto na MoravČ
270190 TJ Nové MČsto na MoravČ
061287 AK KromČĜíž
090789 AK KromČĜíž
190887 A. C. TEPO Kladno
091288 VSK Univerzita Brno
110292 TJ Baník StĜíbro
300692 TJ Sokol Velké MeziĜíþí
250290 AK KromČĜíž
160992 TJ Nové MČsto na MoravČ
051193 HvČzda SKP Pardubice
AK KromČĜíž
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AC Slovan Liberec o. s.
VSK Univerzita Brno
ASK Slavia Praha
HvČzda SKP Pardubice
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
98
22
22
22
22
22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
(20)
15:12.77
11 Robert
Míþ
300192
15:15.11
4
Luboš
Gaisl
220685
15:17.44
7
VojtČch
Schneider 180594
15:19.63
4
Lukáš
Olejníþek
170588
15:20.36
13 Lukáš
Kuþera
241181
15:21.22
1
ŠtČpán
Kodeda
050288
15:21.41
7
Václav
Janoušek
230885
15:22.95
1
Milan
Janoušek
230191
15:23.0
1
Martin
Šmíd
180180
15:23.08
8
Tomáš
Steiner
110586
(30)
15:23.16 h 1
Jan
ýelĤstka
220382
15:23.49
2
David
Pelíšek
311290
15:27.32
5
Jan
Kohut
171285
15:28.91
1
Petr
Pechek
110483
15:29.65
1
Aleš
Miko
060584
15:32.48 h 2
Aleš
Drahokoupil 191185
15:33.0
1
Dominik Kubec
270896
15:34.53
1
Radek
Hübl
170588
15:36.26
3
Radek
Groh
230389
15:36.74
2
Michal
Horáþek
051075
(40)
15:39.34
10 Dominik Sádlo
310895
15:39.97
2
Tomáš
Lichý
220394
15:40.57
3
Václav
Bitala
050477
15:43.1
1
Jáchym
KováĜ
250596
15:43.64
3
Pavel
Oliþ
251094
15:44.75
1
Jakub
Coufal
220386
15:44.75
3
Michal
Pinkas
060294
15:45.12
10 Martin
Šplíchal
260393
15:45.61
1
OndĜej
ýadek
190791
15:45.76
4
OndĜej
Chudý
300390
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
14:42.03
4
Juraj
Vitko
130886
15:26.79
8
Daniel
Noah
150384
JUNIOěI (1. - 8. viz muži vþetnČ dorostencĤ)
15:57.45
4
JiĜí
Dekastello 110594
15:59.0
3
Matouš
Vrzala
290894
(10)
15:59.05
1
JiĜí
Svítek
090194
16:09.27
6
Nikolaos Mach
201295
16:11.4
4
Jakub
Josef
061094
16:13.76
7
František Koukal
090596
16:14.86
5
Daniel
ZrĤst
210897
16:16.09
6
Adam
Gaura
031096
16:18.36
4
František Linduška
260994
16:19.20
6
Michal
Suchý
040394
16:32.85
8
Vít
Polášek
311094
16:45.2
6
Matouš
Franc
051196
10000 m
29:30.20
30:08.23
30:20.18
30:22.07
30:33.57
30:55.50
30:56.21
31:15.04
31:25.35
31:42.54
31:42.70
2
3
4
5
6
7
8
1
2
1
9
Milan
JiĜí
Jan
OndĜej
Vít
Roman
Martin
Radek
Jan
Tomáš
Kocourek
Homoláþ
Kreisinger
Fejfar
Pavlišta
Rudolecký
Edlman
Hübl
JanĤ
Pavlišta
Edlman
061287
250290
160984
090789
220385
091288
260990
170588
051193
VSK Univerzita Brno
AC SYNER Turnov
SSK Vítkovice
AC Moravská Slavia Brno
VSK Univerzita Brno
AK ŠKODA PlzeĖ
Spartak Praha 4
TJ Sokol Kolín-atletika
Atletický klub AHA Vyškov
VSK Univerzita Brno
Pardubice
2508 22
Tábor
1606
Kladno
1805 J-2
N.MČsto n/Met2707
Pardubice
2508
Vlašim
2906
Praha
0406
Pardubice
2509 22
Brno
1707
Kladno
1805
VSK FTVS Praha
AK Olomouc
VSK Univerzita Brno
TJ Maratonstav Úpice
SSK Vítkovice
Atletika Chrudim
HvČzda SKP Pardubice
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
AC SYNER Turnov
ýTBK ISCAREX ý.TĜebová
Praha
2602
Praha
1206
N.MČsto n/Met2707
TĜebíþ
0206
Frýdek-Místek2205
Praha
2602
Pardubice
0910 D
Chrudim
2906
Jablonec
1805
Olomouc
2906 V
SK Nové MČsto nad Metují
TJ TŽ TĜinec
SSK Vítkovice
TJ Jiskra Litomyšl
AC Domažlice
AK Bílina
AO Slavia HavíĜov
Spartak Praha 4
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
TJ Vodní stavby Tábor
Ústí n. Orlicí 3108
Frýdek-Místek2205
Frýdek-Místek2205
Praha
2809
TĜebíþ
0206
Chodov
0405
Praha
0307
Praha
0406
Bílina
2605
TĜebíþ
0206
Spartak Praha 4/SVK
Spartak Praha 4/USA
Pardubice
Praha
2508
0406
AK Most
SSK Vítkovice
Jablonec
Praha
2306
2809
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
TJ Dukla Praha
ASK Slavia Praha
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Chrudim
TJ TŽ TĜinec
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AC Mladá Boleslav o. s.
AO Slavia HavíĜov
TJ Sokol Kolín-atletika
DČþín
TĜebíþ
Praha
TĜebíþ
Chrudim
Olomouc
Vlašim
Jablonec
Jablonec
Praha
1904
0206
2809
0206
2906
2906
2906
1805
2306
2809
AK KromČĜíž
AK KromČĜíž
AK KromČĜíž
AK KromČĜíž
AC Slovan Liberec o. s.
VSK Univerzita Brno
ASK Slavia Praha
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
HvČzda SKP Pardubice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Domažlice
Pardubice
Pardubice
Liberec
Domažlice
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0405
0910
0910 22
0206
0405
260990 ASK Slavia Praha
99
J-3
J-4
V
D
J-5
J-6
22
22
D
D
D
D
ýeský atletický svaz
31:52.95
31:53.90
31:58.26
31:59.28
32:07.0
32:10:10
32:11.0
32:11.36
32:11.99
Atletické výkony 2013
1
Pavel
Dymák
10 Josef
Havlíþek
1
Petr
Pechek
11 Kamil
Krunka
1
Martin
Šmíd
1
Milan
Janoušek
2
Daniel
Orálek
1
David
Pelíšek
3
Dymák
(20 výkonĤ/18atletĤ)
2j Dominik Sádlo
1
Tomáš
Lichý
32:14.44
32:44.9
(20)
32:50.8
1
Robert
32:51.80
3
Michal
32:53.22
1
JiĜí
32:54.88
2
JiĜí
32:55.07
4
Dušan
32:59.54
3
Pavel
33:06.50
14 Michal
33:07.40
3
Miloš
33:08:48
4
JiĜí
33:08.89
12 Libor
(30)
33:08.94
3
Tomáš
33:09.77
4
Tomáš
33:12.57
5
Dalibor
33:20.98
1
Milan
33:22.08
1
Mulugeta
33:30.03
2
OndĜej
33:32.67
5
Jan
33:37.47
3
Jakub
33:37.81
1b2 David
33:41.46
16 Miloslav
(40)
33:41.64
6
Radim
33:57.17
17 JiĜí
33:57.72
6
Milan
34:15.22
4
JiĜí
34:23.88
2b2 Petr
34:26.71
5
Aleš
34:28.37
6
Radim
34:29.94
18 Nikolaos
34:30.05
3
Lukáš
34:33.75
3b2 Adam
Cizí státní pĜíslušník
32:13.40
2
Marcin
33:03.09
4
Petr
JUNIOěI (1. - 7. viz muži)
34:49.06
7
Adam
34:57.46
7
František
35:05.48
5
Michal
(10)
35:12.0
3
Marek
35:27.90
3
Vít
35:47.15
12 JiĜí
36:03.24
9
Tomáš
36:47.80
6
Daniel
37:17.22
8
Jakub
37:42.05
7
Tomáš
37:58.84
5
Martin
38:02.89
12 Lukáš
38:25.99
11 Petr
121087
280394
110483
251186
180180
230191
290370
311290
HvČzda SKP Pardubice
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
PSK Olymp Praha
SK Nové MČsto nad Metují
Atletický klub AHA Vyškov
TJ Sokol Kolín-atletika
AC Moravská Slavia Brno
AK Olomouc
Pardubice
Domažlice
St. Boleslav
Domažlice
Brno
Praha
Brno
Hodonín
Pardubice
1109
0405 J-1
2906
0405
1408
0910 22
1408 V
1805
0910
310895 SK Nové MČsto nad Metují
220394 TJ TŽ TĜinec
Domažlice
0405 J-2
Frýdek-Místek0910 J-3
Krupiþka
Horáþek
ýivrný
MiĜejovský
Podroužek
Kubriþan
Pinkas
Auersvald
Brychta
Bucifal
101178
051075
181080
210479
170174
181183
060294
021292
011174
180793
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
AC Moravská Slavia Brno
SK Nové MČsto nad Metují
TJ Jiskra nad Orlicí
AC Slovan Liberec o. s.
PSK Olymp Praha
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
Spartak Praha 4
TJ Nové MČsto na MoravČ
SK Nové MČsto nad Metují
Ústí n.Orlicí
Hodonín
Pardubice
Pardubice
Pardubice
St. Boleslav
Domažlice
Praha
St. Boleslav
Domažlice
2304
1805
0106
0106
0910
2906
0405
0910
2906
0405
Cink
Harom
Bartoš
Hochmut
Serbessa
ýadek
Kopecký
Coubal
Vaš
HoncĤ
091087
200880
280675
261287
220871
190791
241290
220386
161090
180394
ýTBK ISCAREX ý.TĜebová
SK Nové MČsto nad Metují
TJ LIAZ Jablonec n/N.
SK Sporting PĜíbram
Ortopedie Týn nad Vltavou
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
HvČzda SKP Pardubice
AK Bílina
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
SK Nové MČsto nad Metují
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pacov
PlzeĖ
Liberec
Pardubice
Liberec
Domažlice
Domažlice
0106
0106
0910
1805
2007
0204
0106
0206
0405
0405
Vetchý
Dekastello
Janata
Václavík
Kamic
Drahokoupil
Kasalík
Mach
Gdula
Hloušek
211075
110594
250485
021292
030782
191185
140181
201295
061291
060285
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
AK Most
TJ Maratonstav Úpice
A. C. Sparta Praha
MÍLAěI Domažlice
Atletika Chrudim
TJ Sokol Opava
TJ Dukla Praha
HvČzda SKP Pardubice
ASK Slavia Praha
Pardubice
Domažlice
Pardubice
Praha
Domažlice
St. Boleslav
Hodonín
Domažlice
Pardubice
Domažlice
0106
0405
0910
0910
0405
2906
1805
0405
1109
0405
Cieplak
Valachoviþ
300191 TJ Sokol Opava/POL
110985 TJ Lokomotiva BĜeclav/SVK
Hodonín
Hodonín
1805 22
1805
Gaura
Koukal
Suchý
031096 TJ TŽ TĜinec
090596 TJ Nové MČsto na MoravČ
040394 AC Mladá Boleslav o.s.
Hodonín
St. Boleslav
Liberec
1805
2906 D
0206
Chrascina
Polášek
Moravec
Dumbrovský
Raška
Cozl
KĜivohlávek
Žezulka
Joukal
DvoĜák
160997
311094
300396
300395
170996
141194
240895
090895
010197
071195
Frýdek-Místek0910 D
Šumperk
2906
Pardubice
0910
Hodonín
1805
Šumperk
2906 D
Trutnov
1205
Šumperk
2906
Praha
0106
St. Boleslav 2906 D
Pacov
1805
TJ TŽ TĜinec
AO Slavia HavíĜov
ýTBK ISCAREX ý. TĜebová
TJ Sokol Opava
TJ Slezan Frýdek-Místek
TJ Lokomotiva Trutnov
TJ Šumperk
TK StodĤlky Praha, o.s.
TJ SOKOL Nová Paka
SK Sporting PĜíbram
100
V
V
J-4
22
V
22
V
V
22
J-5
V
J-6
22
J-7
22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
20000 m
1:12:44.54 1
1:14:58.77 2
Radek
JiĜí
Brunner
Václavík
051274 SK Babice
250686 SK Babice
PlzeĖ
PlzeĖ
1311 V
1311
30000 m
1:50:04.42 1
1:53:17.82 2
Radek
JiĜí
Brunner
Václavík
051274 SK Babice
250686 SK Babice
PlzeĖ
PlzeĖ
1311 V
1311
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Mulugeta
Lukáš
Dušan
Jan
JiĜí
Radek
Pavel
Jakub
Tomáš
František
Serbessa
Olejníþek
Podroužek
Fousek
Brychta
Karnufek
Procházka
Janíþek
Blaha
Mahovský
220871
170588
170174
110191
011174
071193
020179
150178
081176
221283
BechyĖský atlet.klub BechynČ Písek
2606
AC Moravská Slavia Brno
Brno
2509
AC Slovan Liberec, o.s
Pardubice
1311
Maraton klub SEITL Ostrava
Frýdek-Místek1809
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jihlava
0609
SSK Vítkovice
Frýdek-Místek1809
AK Sokolov
Sokolov
1404
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh.HradištČ 0105
AK KromČĜíž
HavíĜov
1505
AC Moravská Slavia Brno
Brno
0409
2
1
3
2
2
2
2
3
4
2
JiĜí
Jan
Roman
Jan
Aleš
Jan
Tomáš
Pavel
Michal
Tomáš
Csirik
Kreisinger
Budil
Polášek
Borek
Sokol
Svoboda
Musil
Glier
Procházka
150292
160984
080569
291180
030977
151283
240170
300375
100382
180791
Atletika Písek, o.s.
AK KromČĜíž
Atletika Písek, o.s.
AO Slavia HavíĜov
VSK Univerzita Brno
AK Sokolov
neregistrovaný
AC Moravská Slavia Brno
AC Moravská Slavia Brno
HvČzda SKP Pardubice
Hodinovka
18059
18049
17442
17256
17240
17231
17228
17016
16995
16990
(10)
16830
16811
16741
16680
16680
16637
16635
16450
16443
16442
PĤlmaratón
1:05:35
3
Vít
Pavlišta
1:05:41
18 JiĜí
Homoláþ
1:05:50
11
Homoláþ
1:06:14
4
Robert
Krupiþka
1:07:17
14 Milan
Kocourek
1:07:18
3
Jakub
Bajza
1:07:19
2
Jan
Kreisinger
1:07:41
15 OndĜej
Fejfar
1:07:49
4
Petr
Pechek
1:07:54
21
Krupiþka
1:07:57
22
Fejfar
1:07:59
8
Kreisinger
1:08:01
6
Fejfar
1:08:17
1
Jan
Kohout
1:08:18m
Homoláþ
1:08:36
9
Homoláþ
1:08:41
22
Homoláþ
1:08:44
7
Kohut
1:08:58
7
Kreisinger
1:09:11
8
David
Gerych
(20 výkonĤ/13 atletĤ)
1:09:47
1
JiĜí
ýivrný
1:09:50
10 Pavel
Kubriþan
1:09:51
11 Aleš
Drahokoupil
1:09:53
12 Milan
Janoušek
1:09:54
24 Mulugeta Serbessa
1:09:56
25 Jan
Mrázek
1:09:58
2
Daniel
Orálek
1:10:27
3
Filip
Ospalý
1:10:34
13 David
Pelíšek
1:10:42
14 Martin
Kuþera
220385 AC Slovan Liberec o. s.
250290 AK KromČĜíž
Písek
2606
Jablonné v P. 1904
Písek
2606
HavíĜov
1505
Brno
0409
Sokolov
1404
Uh.HradištČ 0105
Brno
2509
Brno
2509
Pardubice
1311
V
V
22
V
22
V
V
22
V
V
V
V
030577 AK KromČĜíž
Pardubice
2004
Praha
0604
Ústí n.Labem 1509
Pardubice
2004
Ústí n.Labem 1509
Pardubice
2004
PlzeĖ
0508
N.MČsto n/Met0809
Pardubice
2004
Praha
0604
Berlin
0704
Paderborn
3003
Karlovy Vary 2505
Blansko
3108
Praha
1205
Olomouc
2206
Kazan
1207
Pardubice
2004
ý.BudČjovice 0806
Pardubice
2004 V
181080
181183
191185
230191
220871
040781
290370
150576
311290
011280
Hr.Králové
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Praha
Praha
Blansko
Blansko
Pardubice
Pardubice
101178
061287
140890
160984
090789
110483
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
AK KromČĜíž
AK KromČĜíž
AK KromČĜíž
AK KromČĜíž
TJ Maratonstav Úpice
171285 VSK Univerzita Brno
SK Nové MČsto nad Metují
PSK Olymp Praha
Atletika Chrudim
TJ Sokol Kolín-atletika
BechyĖský atlet.klub BechynČ
PSK Olymp Praha
AC Moravská Slavia Brno
AC Moravská Slavia Brno
AK Olomouc
VSK Univerzita Brno
101
1210
2004
2004
2004
0604
0604
3108
3108
2004
2004
22
V
V
V
ýeský atletický svaz
(20)
1:10:48
1:10:50
1:11:14
1:11:48
1:11:49
1:12:04
1:12:15
1:12:29
1:12:30
1:12:35
(30)
1:13:01
1:13:09
1:13:38
1:13:42
1:13:45
1:13:57
1:14:00
1:14:02
1:14:04
1:14:10
(40)
1:14:11
1:14:12
1:14:13
1:14:24
1:14:26
1:14:26
1:14:30
1:14:31
1:14:35
1:14:37
Maratón
2:19:37
2:21:37
2:21:56
2:24:32
2:24:52
2:24:57
2:28:23
2:28:29
2:29:04
2:31:24
2:33:00
2:33:36
2:34:23
2:34:57
2:35:16
2:35:42
2:36:17
2:36:28
2:36:47
2:36:59
2:37:18
2:37:33
2:37:58
2:38.18
2:38:21
2:38:29
2:39:02
Atletické výkony 2013
15
16
17
10
2
18
29
19
20
31
Pavel
Radek
Radim
Daniel
Lukáš
JiĜí
Martin
OndĜej
Dušan
Antonín
Brýdl
Hübl
Vetchý
Fekl
Kuþera
Brychta
Mužík
ýadek
Podroužek
Klika
200480
170588
211075
100478
241181
011174
080186
190791
170174
060864
SK Nové MČsto nad Metují
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
AK KromČĜíž
VSK Univerzita Brnp
TJ Nové MČsto na MoravČ
Spartak Praha 4
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
AC Slovan Liberec o. s.
TJ Lokomotiva Beroun o.s.
Pardubice
Pardubice
Pardubice
ý.BudČjovice
Brno
Pardubice
Praha
Pardubice
Pardubice
Praha
2004
2004
2004
0806
2004
2004
0604
2004
2004
0604
19
22
23
24
7
3
25
8
26
35
Dalibor
František
Miloš
JindĜich
Martin
Václav
Jakub
Tomáš
Milan
Aleš
Bartoš
Mahovský
Fiala
Král
Roubíþek
Bitala
Halama
Eisner
Janata
Borek
280675
221283
280685
230773
080375
050477
050679
130487
250485
030977
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AC Moravská Slavia Brno
TJ Dukla Praha
ýTBK ISCAREX ý.TĜebová
USK VŠEM Ústí n/L.
SSK Vítkovice
TJ Šumperk
neregistrovaný
TJ Maratonstav Úpice
VSK Univerzita Brno
Ústí n.Labem
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Dresden
Ostrava
Pardubice
PlzeĖ
Pardubice
Praha
1509
2004
2004
2004
2010
2906
2004
0508
2004
0604
27
9
3
28
29
10
30
11
46
31
Tomáš
JiĜí
Pavel
Michal
Petr
Pavel
Jakub
Jan
Vít
BoĜek
Mika
Žák
Kubát
KováĜ
Pravda
Procházka
Hodboć
Sokol
Ryška
Janþík
030287
070471
260871
180671
85
020179
85
151283
260775
221064
VSK Univerzita Brno
Maraton klub SEITL Ostrava
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Slavoj BENES Pacov
neregistrovaný
AK Sokolov
neregistrovaný
AK Sokolov
VSK Univerzita Brno
neregistrovaný
Praha
Úpice
Hr.Králové
Pardubice
Pardubice
Karlovy Vary
Pardubice
Karlovy Vary
Budapest
Pardubice
0604
2605
1210
2004
2004
2505
2004
2505
0809
2004
27 JiĜí
Homoláþ
12
Homoláþ
33 Vít
Pavlišta
13 Petr
Pechek
14 Mulugeta Serbessa
10
Pechek
16 Leoš
Pelouch
1
Serbessa
1
Serbessa
20 Jan
Mrázek
90 Jan
Kreisinger
23 Tomáš
Ondráþek
24 Radek
Brunner
6
Michal
KováĜ
6
Pavel
Brýdl
1
Serbessa
1
Brunner
112 Jan
Sokol
29 Robert
Krupiþka
1
Brunner
(20 výkonĤ/13 atletĤ)
128 František Mahovský
30 Daniel
Orálek
32 Martin
Trojan
5
Tomáš
Eisner
64 MatČj
Valtr
2
Petr
Pinćák
2
Miroslav Kluz
250290 AK KromČĜíž
220385
110483
220871
300975
040781
160984
300777
051274
180671
200480
151283
101178
221283
290370
090478
87
77
83
160970
V
V
V
22
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Frankfurt
Praha
AC Slovan Liberec, o.s.
Frankfurt
TJ Maratonstav Úpice
Praha
BechyĖský atlet.klub BechynČ Praha
München
SK ChotČboĜ
Praha
Apeldoorn
Senica
PSK Olymp Praha
Praha
AK KromČĜíž
Frankfurt
VSK Univerzita Brno
Praha
SK Babice
Praha
TJ Slavoj BANES Pacov
Bratislava
SK Nové MČsto nad Metují
Apeldoorn
Ostrava
Benešov u S.
AK Sokolov
Frankfurt
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Praha
Sosnová
2710
1205
2710
1205
1205 V
1310
1205 V
0302
1506
1205
2710
1205
1205
2403 V
0302
2809
1210
2710
1205
0211
AC Moravská Slavia Brno
AC Moravská Slavia Brno
SK ChotČboĜ
neregistrovaný
neregistrovaný
neregistrovaný
TJ TŽ TĜinec
2710
1205 V
1205
2710
2010
0709
0906 V
102
Frankfurt
Praha
Praha
Luzern
Amsterdam
Krásná Lípa
ýadca
ýeský atletický svaz
(20)
2:39:26
2:39:33
2:39:44
2:39:59
2:39:59
2:40:23
2:40:27
2:40:40
2:40:45
2:40:57
2:41:10
(30)
2:41:14
2:41:21
2:41:21
2:41:42
2:42:32
2:43:38
2:43:45
2:44:05
2:44:16
2:44:22
(40)
2:45:18
2:45:20
2:45:44
2:45:56
2:46:23
2:46:59
2:47:02
2:47:15
2:47:26
2:47:38
2
32
34
9
8
35
36
2
18
138
10
Jakub
Martin
Aleš
Petr
JiĜí
Petr
Pavel
JiĜí
Jan
Vlastimil
Petr
1
2
1
38
4
187
12
26
44
43
3
2
2
1
5
2
50
17
2
53
Atletické výkony 2013
SchoĜ
Frelich
Borek
Havelka
Brychta
Lajtkep
Frelich
Václavík
Fousek
KacíĜ
Urbánek
141283
250371
030977
180872
011174
260673
250371
250686
110191
010879
210681
TJ Slavoj BANES Pacov
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
VSK Univerzita Brno
AC Praha 1890
TJ Nové MČsto na MoravČ
AC Slovan Liberec, o. s.
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
A. C. Sparta Praha
Maraton klub Seitl Ostrava
TJ Lokomotiva Trutnov
AC Slovan Liberec, o.s.
ý.BudČjovice
Zürich
Praha
Apeldoorn
Porto Alegre
Zürich
Zürich
PlzeĖ
Košice
Paris
Dresden
2601
0704
1205
0302
2710
0704
0704
2311
0610
0704
2010
Petr
MinaĜík
Miloš
Fiala
Petr
Svoboda
JiĜí
JuĜiþka
Ervin Idris Beshir
Vít
Ryška
Zomáš
Ekl
Jan
Vodehnal
Martin
ŠindeláĜ
Jaroslav Martinek
050276
280685
151068
020976
151067
260775
83
050273
72
120769
AK PSK Zlín
TJ Dukla Praha
AC Moravská Slavia Brno
Atletika Jihlava
TJ Lokomotiva Zdice
VSK Univerzita Brno
neregistrovaný
HvČzda SKP Pardubice
neregistrovaný
AK Olomouc
Kladno
Kladno
Wien
Praha
Kladno
Frankfurt
Linz
Košice
Praha
Wien
1409
1409
2010
1205
1409
2710
2104
0610
1205
1404
V
Milan
Alexandr
Daniel
Jan
Martin
Aleš
Václav
Martin
Milan
Petr
300477
76
040565
88
87
020471
89
80
250485
75
Maraton klub Seitl Ostrava
neregistrovaný
TJ Slezan Frýdek-Místek
neregistrovaný
neregistrovaný
VSK Univerzita Brno
neregistrovaný
neregistrovaný
TJ Maratonstav Úpice
neregistrovaný
ý.BudČjovice
Benešov u S.
Ostrava
Zürich
ý.BudČjovice
Sosnová
Praha
Dresden
Rychnov n/K.
Praha
2601
1210
2809
0101
2601
0211
1205
2010
2508
1205
V
V
V
AK Hodonín
AC SYNER Turnov
SSK Vítkovice
SSK Vítkovice
AC Domažlice
AC Mladá Boleslav o. s.
TJ Sokol Opava
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TJ Sokol Opava
TJ Jiskra Litomyšl
Donetsk
Pliezhausen
BĜeclav
BĜeclav
Písek
Jablonec
Hr. Králové
Praha
BĜeclav
Jablonec
1007
1205
2505
2505
1105
2206
0806
1409
2505
2206
D-1
TJ Sokol Opava
TJ TŽ TĜinec
HvČzda SKP Pardubice
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
Atletika Jihlava
Jablonec
Jablonec
Praha
Jablonec
Jablonec
2206
2206
1409
2206
2206
Spartak Praha 4
AK Šternberk
MÍLAěI Domažlice
SSK Vítkovice
Spartak Praha 4
AK Šternberk
AC Domažlice
Praha
TĜinec
Jablonec
Jablonec
Praha
BĜeclav
Písek
1409
1105
2206
2206
0806
2809
1105
AK Hodonín/SVK
BĜeclav
2505
Adamec
Borovec
Šindelek
Fryc
Both
Palko
Chalupský
Stárek
Janata
Luhan
2000 m pĜekážek
5:45.03
3r3 Filip
Sasínek
080196
5:45.33
b Luboš
Gaisl
220685
6:00.05
1
Jan
Friš
191295
6:10.28
2
Michal
Pinkas
060294
6:12.13
1
Pavel
Oliþ
251094
6:14.97
2
Sebastián Vošvrda
290196
6:16.41
3
MatČj
BeĖoviþ
270596
6:17.44
1
David
Kotek
171197
6:18.65
3
Martin
Hlaváþek
031195
6:23.73
4
Jáchym
KováĜ
250596
DOROSTENCI (1. - 5. viz muži)
6:29.70
6
Jan
Turek
290496
6:30.00
7
Adam
Gaura
031096
6:38.30
2
Pavel
Hladík
200496
6:39.00
8
Lukáš
Ožana
170697
6:45.98
9
Antonín
Palán
241197
(10)
6:46.52
3
Martin
Kostohryz 200496
6:47.21
2d Jan
Sadil
100396
6:47.54
11 Robin
Knopf
090597
6:47.76
12 Lukáš
Chwistek
260497
6:50.95
1
Lukáš
SvČchota
060597
6:54.69
5
Filip
Furiš
051097
6:57.88
5
Lukáš
Svatoš
051097
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
6:13.68
3
Michal
Talán
160196
103
V
V
V
V
V
V
22
V
V
V
V
V
V
J
J
J
D-2
D-3
D-4
J
D-5
ýeský atletický svaz
3000 m pĜekážek
8:49.75
1
Milan
Kocourek
061287
8:53.64
14 Lukáš
Olejníþek
170588
8:57.93
2
Olejníþek
8:59.13
1
Olejníþek
9:00.24
8
Kocourek
9:00.99
3
Luboš
Gaisl
220685
9:04.32
4
Jan
Kreisinger 160984
9:04.75
5
Roman
Rudolecký 091288
9:05.74
2
Josef
Havlíþek
280394
9:05.89
1
Martin
Kuþera
011280
9:08.76
1
Tomáš
Jaša
110292
9:08.77
3
Martin
Edlman
260990
9:08.90
1
M.
Kuþera
9:09.60
2
Havlíþek
9:10.66
2
Petr
Holánek
300692
9:10.99
1
OndĜej
Fejfar
090789
9:11.25
4
Jan
Friš
191295
9:11.66
8
Olejníþek
9:12.37
6
David
Kuþera
060891
9:12.79
2
Tomáš
Edlman
260990
(20 výkonĤ/14 atletĤ)
9:12.93
7
JiĜí
Homoláþ
250290
9:18.91
4
Lukáš
Kuþera
241181
9:19.04
3
Filip
Sasínek
080196
9:19.85
1
Vít
Pavlišta
220385
9:23.69
4
Jan
JanĤ
051193
9:28.21
10 Viktor
Gazda
290692
(20)
9:28.64
5
Pavel
Oliþ
251094
9:30.46
6
Michal
ěežábek
250393
9:31.7
3
David
Pelíšek
311290
9:35.11
2
Michal
Šmahel
290194
9:39.25
2
Petr
Smolák
211194
9:40.22
4
JiĜí
Miler
300775
9:40.60
3
Martin
Hlaváþek
031195
9:40.79
2
Aleš
Drahokoupil 191185
9:41.95
5
Jaroslav Luþ
170487
9:43.02
8
OndĜej
Doležel
290392
(30)
9:46.89
6
Petr
Urbánek
210681
9:47.09
1
Petr
Kaminski
280192
9:48.25
7
JiĜí
Svítek
090194
9:48.92
12 Pavel
Procházka 020179
9:48.94
8
Jáchym
KováĜ
250596
9:50.24
9
OndĜej
Marek
130282
9:52.43
10 Dušan
Podroužek 170174
9:54.45
2
Milan
Hochmut
261287
9:56.43
7
Martin
Cink
140494
9:56.96
11 Michal
Suchý
040394
(40)
9:57.30
5
Lukáš
Gdula
061291
9:58.11
1
Jan
Kopecký
241290
9:58.36
4
Jan
Šíp
170495
10:00.25
8
Sebastián Vošvrda
290196
10:00.90
2
OndĜej
Svoboda
280487
10:03.89
10 Pavel
ŠtČpáník
080992
10:05.19
1
Petr
Nechvíl
220191
10:06.56
12 Dominik ŠimĤnek
071287
10:09.0
6
Radim
Kasalík
140181
10:09.1
7
Adam
Gaura
031096
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
9:22.8
1
Jakub
Valachoviþ 110985
Atletické výkony 2013
AK KromČĜíž
AC Moravská Slavia Brno
AC Slovan Liberec o. s.
ASK Slavia Praha
Turnov
2805
Ostrava
2706
Turnov
2805
Tábor
1506
Bydgoszcz 0806
Turnov
2805
Turnov
2805
Turnov
2805
Tábor
1506
Zlín
1708
Ústí n. Orlicí 0109
Tábor
1506
Kladno
1805
Kladno
1805
Ústí n. Orlicí 0109
N.MČsto n/Met0809
Tábor
1506
Dublin
2306
Turnov
2805
N.MČsto n/Met0809
AK KromČĜíž
VSK Univerzita Brno
AK Hodonín
AC Slovan Liberec o. s.
HvČzda SKP Pardubice
TJ Dukla Praha
Turnov
Kladno
Ústí n. Orlicí
Hr. Králové
Ústí n. Orlicí
Turnov
AC Domažlice
Spartak Praha 4
AK Olomouc
ASK Slavia Praha
AC Vysoké Mýto
AC Mladá Boleslav o. s.
TJ Sokol Opava
Atletika Chrudim
AK Bílina
AK Šternberk
Ústí n. Orlicí 0109
Ústí n. Orlicí 0109
TĜinec
0106
Praha
2809
Jablonec
2206
Hr. Králové 2408
Jablonec
2206
Tábor
1805
Hr. Králové 2408
N.MČsto n/Met0809
AC Slovan Liberec o. s.
AO Slavia HavíĜov
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
AK Sokolov
TJ Jiskra Litomyšl
AC Slovan Liberec o. s.
AC Slovan Liberec o. s.
SK Sporting PĜíbram
AC Pardubice
AC Mladá Boleslav o. s.
Hr. Králové
Jihlava
Hr. Králové
Tábor
Hr. Králové
Hr. Králové
Hr. Králové
Klatovy
Ústí n. Orlicí
Hr. Králové
2408
1905
2408
1506
2408
2408
2408
0106
0109
2408
HvČzda SKP Pardubice
HvČzda SKP Pardubice
ASK Slavia Praha
AC Mladá Boleslav o. s.
HvČzda SKP Pardubice
TJ Sušice
AC Spartak ChoceĖ
AC SYNER Turnov
TJ Sokol Opava
TJ TŽ TĜinec
Tábor
Svitavy
Praha
Ústí n. Orlicí
Svitavy
Ústí n. Orlicí
Svitavy
Hr. Králové
TĜinec
TĜinec
2407
0709
2809
0109
0709
0109
0805
2408
0106
0106
TJ Lokomotiva BĜeclav/SVK
TĜinec
0106
AC SYNER Turnov
AK KromČĜíž
VSK Univerzita Brno
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
VSK Univerzita Brno
TJ Baník StĜíbro
ASK Slavia Praha
TJ Sokol Velké MeziĜíþí
AK KromČĜíž
SSK Vítkovice
104
J-1
22
22
J-2
22
2805
1805
0109 D
2408
0109 22
2805 22
J-3
22
J-4
J-5
V
J-6
22
22
J-7
D
V
J-8
J-9
22
J-10
D
22
22
D
ýeský atletický svaz
9:26.9
2
Marcin
Cieplak
300191
9:33.70
7
Tomáš
ýelko
270484
JUNIOěI (1. - 14. vþetnČ dorostencĤ viz muži)
10:26.42
3
Jan
Koutný
270995
10:29.11
7
Jakub
Zeman
020795
10:31.53
5
Filip
Cenefels
050994
10:34.14
8
David
Špindler
071094
10:44.29
6
Antonín
Lakota
280295
10:45.70
14 Pavel
Hladík
200496
110 m pĜekážek
13.48 +0.4 1
Martin
Mazáþ
060590
13.52 +0.5 7r1
Mazáþ
13.63 +1.9 1
Mazáþ
13.64 +1.4 3r2
Mazáþ
13.65 +1.4 7r2
Mazáþ
13.66 -0.6 4r1
Mazáþ
13.68 -0.3 3
Mazáþ
13.68 -0.4 3b2
Mazáþ
13.68 -0.5 1
Mazáþ
13.69 -0.6 1r1
Mazáþ
13.69 +0.1 1
Mazáþ
13.72 +0.8 3b2
Mazáþ
13.75 -1.6 1
Mazáþ
13.77 +0.4 2
Petr
PeĖáz
270891
13.80 +0.3 4b2
Mazáþ
13.81 -0.5 1r2
Mazáþ
13.81 -0.5 1b1
Mazáþ
13.82 -0.6 1r1
PeĖáz
13.83 -0.6 1b1
Mazáþ
13.83 +1.7 6
Mazáþ
(20 výkonĤ/2 atleti)
14.22 +0.4 3
Jan
Carda
060289
14.35 -0.5 D Adam Sebastian Helcelet271091
14.35 +1.4 1r2 Michal
Brož
160692
14.36 +0.4 4
Václav
Sedlák
060293
14.36 -0.5 3
Jan
Ján
200293
14.43 -0.6 2r1 Tomáš
Kavka
160489
14.53 +0.9 1
Michal
Krejþí
230181
14.58 +0.4 6
Marek
Lukáš
160791
(10)
14.62 +0.2 1r2 Josef
Polách
140890
14.63 -0.6 2r2 Adam
Nejedlý
030288
14.64 +0.9 1b1 Stanislav Sajdok
220783
14.73 +0.9 D Jaroslav Hedviþák
131290
14.79 +1.6 4b1 Pavel
Baar
180484
14.82 +0.6 D Adam
Hromþík
060389
14.90 -0.6 1b2 JindĜich
VeþeĜa
290395
14.91 +0.9 2b1 Jakub
Uher
040883
14.97 +0.5 5b1 JiĜí
Sýkora
200195
15.00 +0.6 D Roman
Pulíþek
060391
(20)
15.02 -0.6 2b2 Martin
Pokorný
220988
15.07 +0.9 3
Jaroslav Brückler
060792
15.19 +1.3 1
Martin
Houdek
291082
15.19
3b1 Michal
Paćour
190894
15.22 +0.3 2b1 Petr
Zelinka
080987
15.26 +1.5 1b1 Jakub
Ryba
190886
15.26 +1.5 2b1 Šimon
Novotný
030792
15.28 +0.9 3b1 Tomáš
Homola
220795
15.32 -0.5 2b2 OndĜej
Hunþovský 221290
15.33 -2.2 2b2 Tomáš
Grüner
201089
(30)
Atletické výkony 2013
TJ Sokol Opava/POL
HvČzda SKP Pardubice/SVK
TĜinec
Kladno
0106
1805
ASK Slavia Praha
AK Olomouc
MÍLAěI Domažlice
AC Mariánské LáznČ o.s.
AC Spartak ChoceĖ
HvČzda SKP Pardubice
Kolín
Praha
Jablonec
Praha
Jablonec
Ústí n. Orlicí
1409
2809
2206
2809
2206
0109 D
VSK Univerzita Brno
Tábor
Moskva
Rhede
Kazan
Birmingham
London
Torino
Luzern
Cheb
Tábor
Tábor
Dublin
Domažlice
Tábor
Amsterdam
Rhede
ProstČjov
Praha
Praha
Kazan
1506
1108
2605
1107
3006
2707
0806
2707
0208
1506
2407
2306
1708
1506 22
3108
2605
1509
2505
0406
1107
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
PSK Olymp Praha
ASK Slavia Praha
USK Praha
TJ Dukla Praha
Tábor
Götzis
Ústí n. Orlicí
Tábor
Cheb
Praha
Turnov
Tábor
1506
2605
3108
1506
0208
2505
2906
1506
PSK Olymp Praha
TJ Dukla Praha
TJ TŽ TĜinec
TJ Dukla Praha
TJ Jiskra Litomyšl
VSK Univerzita Brno
AK Olomouc
TJ Lokomotiva BĜeclav
TJ Spartak TĜebíþ
AC o. s.
Praha
Tábor
Olomouc
Nottwil
Jablonec
St. Boleslav
ProstČjov
Olomouc
TĜebíþ
St. Boleslav
2505
1506
2906
3006
1805
2605
1509 J
2906
0206 J
2605 22
VSK Univerzita Brno
AC Slovan Liberec o. s.
AC Domažlice
AC Pardubice
TJ Lokomotiva BĜeclav
AK ŠKODA PlzeĖ
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TJ TŽ TĜinec
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
ProstČjov
1509
Turnov
2906
Domažlice
0806
St. Boleslav 2906
Hodonín
1805
Vlašim
2906
Vlašim
2906
Olomouc
2906
Praha
0406
N.MČsto n/Met0809
VSK Univerzita Brno
105
22
22
22
22
22
J
22
J
ýeský atletický svaz
15.34
15.36
15.36
15.42
15.43
15.45
15.51
15.53
15.54
15.60
+0.3 3b1 Marek
Ošmera
040787
2b2 David
Kovalský
270587
+0.1 7
Petr
Frolík
170791
+1.6 7b1 Radoš
Rykl
180395
+0.6 2
Jan
Vondráþek 200791
+0.6 3
Pavel
Sedlák
040183
-0.4 D Kajetán
ýásenský 050791
+0.9 5
Libor
Dinga
200284
-2.2 4b2 Martin
Juránek
130391
-1.5 1B Miloslav Petrák
130193
(40)
15.61
5b1 David
Linhart
250689
15.64 +0.3 5b1 Adam
Formánek 201283
15.64 +0.9 5b1 OndĜej
Honka
130593
15.67 +0.7 1b2 Tomáš
PetĜíþek
250372
15.68 +0.6 D Michal
Štefek
030591
15.71 +0.9 6b1 Robin
Madej
190894
15.84 +0.7 2b2 Petr
Mikuláþek 130995
15.87 -1.5 2b2 Petr
Klus
240985
15.87 +0.5 2b2 Martin
Nováþek
070688
15.90 +0.4 2
JiĜí
Kubeš
030495
Lepší ruþní þasy
14.1
1
Michal
Krejþí
230181
S nedovolenou podporou vČtru
13.62 +3.8 3
Mazáþ
13.68 +2.7 1
Petr
PeĖáz
270891
13.81 +3.6 1b2
PeĖáz
13.96 +2.6 1
PeĖáz
13.97 +3.6 1
PeĖáz
14.04 +3.6 2
Jan
Ján
200293
14.09 +3.6 3
Michal
Brož
160692
14.34 +3.6 4
Marek
Lukáš
160791
15.10 +3.6 5
Tomáš
Homola
220795
15.17 +3.6 6
Kajetán
ýásenský 050791
15.33 +3.6 7
Petr
Frolík
170791
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
13.94 +0.5 1b1 Viliam
Papšo
230589
14.13 +1.6 1b1 Ahmad
Hazer
040989
14.76 +1.6 3b1 Andrej
Bician
150584
14.89 +0.5 3b1 Slaven
Dizdareviþ 030881
15.21 +1.1 1b2 Ali
Hazer
170884
15.33 -0.8 3b1 Roman
Olejník
040494
JUNIOěI (99-100 cm)
14.41 +1.0 1
Tomáš
Homola
220795
14.45 +1.3 1
Michal
Paćour
190894
14.60 +1.0 3
Robin
Madej
190894
14.62 +1.3 1
JiĜí
Kubeš
030495
14.65 +0.5 D JiĜí
Sýkora
200195
14.70 +0.1 1b1 JindĜich
VeþeĜa
290395
14.71 +1.0 4
Radoš
Rykl
180395
14.77 0.0 1b1 Martin
Tuþek
051295
15.00 +1.9 3r1 Adam
Pecen
050595
15.16 -0.1 3r3 Adam
Grabmüller 021294
(10)
15.28 +0.3 2b1 Jan
Jánský
070395
15.32 +0.5 D Dominik Canini
030395
15.34 -0.1 4r3 Václav
Šilhavý
220695
15.35 -0.4 3r2 Lukáš
PilaĜ
280395
15.37 +0.3 3b1 Tomáš
Petr
150494
15.44 +1.0 2
Martin
Schmöger 030595
15.46 +0.2 3b1 Jan
Chlopþík
101195
15.48 +1.9 4r1 Martin
Sirota
111295
15.50 -0.1 1
Hynek
Pham
210994
Atletické výkony 2013
TJ Lokomotiva BĜeclav
PSK Olymp Praha
A. C. TEPO Kladno
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Spartak Vlašim
A. C. TEPO Kladno
ASK Slavia Praha
AC Slovan Liberec o. s.
AC Moravská Slavia Brno
ASK Slavia Praha
Hodonín
1805
St. Boleslav 2906
Tábor
2407
Jablonec
1805
Kladno
1105
Kladno
1105
Praha
1908
Turnov
2906
N.MČsto n/Met0809
Praha
2505
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Lokomotiva BĜeclav
TJ Sokol Opava
TJ TŽ TĜinec
SSK Vítkovice
SSK Vítkovice
AK Olomouc
AK KromČĜíž
TJ Spartak TĜebíþ
AK ŠKODA PlzeĖ
St. Boleslav
Hodonín
Olomouc
Olomouc
Kladno
Olomouc
Olomouc
Kladno
TĜebíþ
PlzeĖ
2906
1805
2906
2906
0906
2906
2906
1805
0206
2008
USK Praha
Praha
1009
Dubnica n. V.
Trnava
Trnava
Praha
Ústí n. Orlicí
Ústí n. Orlicí
Ústí n. Orlicí
Ústí n. Orlicí
Ústí n. Orlicí
Ústí n. Orlicí
Ústí n. Orlicí
2108
2906
2906
3006
3108
3108
3108
3108
3108
3108
3108
VSK Univerzita Brno
PSK Olymp Praha
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
TJ TŽ TĜinec
ASK Slavia Praha
A. C. TEPO Kladno
22
J
22
22
22
22
22
V
22
J
J
J
22
22
22
22
J
22
22
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
TĜebíþ
Athletic club Ústí n/L. o. s./LBA Jablonec
TJ Sokol Hradec Králové/SVK Jablonec
A. C. Sparta Praha/SVK
TĜebíþ
Athletic Club Ústí n/L. o. s./LBA Liberec
AK Olomouc/SVK
TĜinec
0206
1805
1805
0206
0206
0106 J
TJ TŽ TĜinec
AC Pardubice
SSK Vítkovice
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Spartak TĜebíþ
AK Olomouc
TJ Sokol Hradec Králové
AC Moravská Slavia Brno
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
Jablonec
Pardubice
Jablonec
Domažlice
St. Boleslav
Praha
Jablonec
TĜinec
Jablonec
Jablonec
2206
2505
2206
0806
2605
2809
2206
1105
2206
2206
A. C. TEPO Kladno
AK Most
Atletika klatovy
AC Pardubice
ASK Slavia Praha
AC Moravská Slavia Brno
SSK Vítkovice
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Atletika Jihlava
Kolín
St. Boleslav
Jablonec
Jablonec
Kolín
Svitavy
BĜeclav
Jablonec
Jihlava
1409
2605
2206
2206
1409
1506
2505
2206
2605
106
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
15.57 +1.0 3
VojtČch
ýech
090694
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
14.79 +0.1 2b1 Roman
Olejník
040494
DOROSTENCI (91.4 cm)
14.22 +0.2 2
Jan
Doležal
060696
14.29 +0.9 1
Vladimír ŠmiĜák
110596
14.36 +0.9 2
David
SklenáĜ
220697
14.59 +0.9 3
Christoher Kukla
150796
14.63 +0.9 4
Tomáš
Dostrašil
190896
14.98 +2.0 3r3 Marek
Novotný
130696
15.04 +0.9 5
David
Hájek
230296
15.10 +0.9 6
Daniel
Monzar
170497
15.11 -0.4 D Jan
Kuþera
150396
15.14 +1.1 1b1 Jakub
Kaplánek
220596
(10)
15.21 -0.4 D Daniel
Sekyra
140396
15.35 +2.0 4r3 Daniel
Špiþák
110997
15.38 +0.6 1
Mikuláš
Havel
011096
15.43 -0.1 1
Tomáš
Kroupa
160996
15.48 0.0 1
Ivo
Babiš
120497
15.51 +0.2 1b2 MatČj
Mach
171197
15.52 +2.0 5r3 Jan
NČmec
190397
15.52
D Tomáš
Capouch
240497
15.53 +0.1 4r1 Šimon
Adamec
190196
15.54 +1.0 1
JiĜí
OdváĜka
141096
S nedovolenou podporou vČtru
15.04 +2.1 2r1 Daniel
Monzar
170497
200 m pĜekážek
24.04 -0.5 1
Martin
24.40 0.0 1b1 Jan
25.07 0.0 2b1 JiĜí
25.10
2
Martin
25.17 -0.5 1b1 Jan
25.40 -0.5 2b1 Adam
25.54 +1.1 1b1 Dan
25.58 -0.2 1
Jan
25.73 -0.5 2
Martin
25.76 -0.5 1b2 Tomáš
(10)
25.83 +0.9 1b1 JindĜich
25.95 -0.2 3
Pavel
26.27 -1.1 1b1 Petr
26.47 -0.2 1r1 Rostislav
26.51 -0.1 2r3 Adam
26.66 +0.2 1b2 Roman
26.78 -0.2 5
Lukáš
26.82 -0.2 3r1 Adam
26.85 -0.2 4r1 Michael
27.12 -1.1 2b1 Alexander
Lepší ruþní þasy
24.5
2b3 Martin
300 m pĜekážek
36.56
1b1
36.92
2b1
36.99
3b1
37.42
4b1
37.74
1b2
38.16
5b1
38.19
1b2
38.90
2b2
38.90
1b1
Radek
Václav
Daniel
Jan
Michal
Tomáš
JiĜí
Lukáš
Jan
VSK Univerzita Brno
Svitavy
1506
AK Olomouc/SVK
Praha
2809
TJ Sokol Hradec Králové
SSK Vítkovice
AC Pardubice
SK ZŠ Jeseniova Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AC Pardubice
TJ Start HavíĜov
AC Jablonec nad Nisou o. s.
AC Slovan Liberec o. s.
AC ProstČjov
Hr. Králové
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Praha
Olomouc
0806
2206
2206
2206
2206
2206
2206
2206
1908
0405
ASK Slavia Praha
Praha
ŠAK ZŠ Pardubice Benešovo n.Jablonec
SKP Nymburk o. s.
Kladno
AC Pardubice
Pardubice
Atletika Poruba o. s.
Opava
ASK Slavia Praha
BĜeclav
TJ Spartak TĜebíþ
Jablonec
ASK Slavia Praha
Praha
Atletika Jihlava
Jablonec
AC ProstČjov
PĜerov
1908
2206
1105
2808
1106
2809
2206
1310
2206
1806
AC Jablonec nad Nisou o. s.
Jablonec
2206
Juránek
Ján
Stehno
Tuþek
Carda
Grabmüller
Bárta
Kisiala
Houdek
Petr
130391
200293
200293
051295
060289
021294
240298
100498
291082
150494
AC Moravská Slavia Brno
PSK Olymp Praha
ŠAK Chodov
AC Moravská Slavia Brno
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
ASK Slavia Praha
AC Domažlice
ASK Slavia Praha
Domažlice
Chodov
Chodov
BĜeclav
Bílina
Bílina
Kladno
Praha
Domažlice
Bílina
1309
0405
0405
1408
0608
0608
0510
2209
1309
0608
22
22
22
J
VeþeĜa
Prchal
Kašpar
Mališka
Smolka
Flaška
Desenský
Šufliarský
Kijanica
Nardelli
290395
040498
060991
180698
130398
190188
230798
040599
200598
070897
AK Olomouc
AK Bílina
Spartak Praha 4
SK PĜerov
TJ Sokol Opava
TJ Vodní stavby Tábor
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Dukla Praha
Atletika Poruba o. s.
Spartak Praha 4
Olomouc
Praha
Praha
Praha
Praha
Chodov
Praha
Praha
Praha
Praha
2808
2209
0510
2209
2209
0405
2209
2209
2209
0510
J
Ž
22
Ž
Ž
Tuþek
051295 AC Moravská Slavia Brno
Brno
1908 J
Fischer
Barák
Musil
Ján
Paćour
KĜikal
Stehno
Král
Šnajdr
090691
221090
151089
200293
190894
050390
200293
130692
120594
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
1005
1005
1005
1005
1405
1005
1005
1005
1405
Spartak Praha 4
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
PSK Olymp Praha
AC Pardubice
PSK Olymp Praha
ŠAK Chodov
ASK Slavia Praha
AC Domažlice
107
J
Ž
Ž
J
Ž
Ž
Ž
D
22
22
J
22
22
J
ýeský atletický svaz
38.98
6b1 Miloslav Petrák
38.98
2b2 Tomáš
Petr
38.99
3b2 Adam
Pecen
Lepší ruþní þasy
38.0
2b3 Lukáš
Král
DOROSTENCI
38.64
1
Vladimír ŠmiĜák
38.70
2
David
SklenáĜ
38.92
1b1 Jan
Kisiala
39.48
3
Vít
Müller
39.67
3b2 Tomáš
Kroupa
39.82
1b2 Filip
Sasínek
40.01
2b1 Daniel
Monzar
40.17
1b1 Lukáš
Hotový
40.30
1b1 MatČj
Mach
40.39
2b2 Dan
Bárta
(10)
40.47
3b2 Pavel
Prchal
40.56
1r3 Christopher Kukla
40.64
2r3 Daniel
Sekyra
40.74
1
Jakub
Kaplánek
40.78
3r3 Alexander Nardelli
40.91
4r3 David
Hájek
41.00
2b1 Petr
Rada
41.08
4r2 Tomáš
Capouch
41.41
1b2 Luboš
TĤma
41.59
5r2 MatČj
Hrbek
400 m pĜekážek
49.78
5
Michal
Brož
49.95
1
Václav
Barák
50.28
7
Barák
50.30
3r1
Brož
50.36
3s1
Brož
50.56
3s1
Barák
50.76
2
Brož
50.77
2r3
Barák
50.88
1b1
Barák
50.89
1b1
Brož
51.11
4
Brož
51.12
2b1
Brož
51.13
1b1
Barák
51.16
1
Brož
51.18
7b2 Josef
Prorok
51.23
1b1
Brož
51.29
2b1
Prorok
51.31
3b2
Brož
51.46
3b1 Radek
Fischer
51.56
3b2
Barák
(20 výkonĤ/4 atleti)
51.97
3
Daniel
Musil
52.21
1b1 Jan
Ján
52.42
1b2 JiĜí
Mužík
52.44
1
JiĜí
Stehno
52.50
1b1 Jan
TesaĜ
52.62
2r1 Lukáš
Kožíšek
(10)
52.62
4
Tomáš
Grüner
52.81
1b2 Martin
Juránek
52.89
3r2 Martin
Tuþek
53.03
4r2 Tomáš
KĜikal
53.19
2
Michal
Paćour
53.57
3
Tomáš
Petr
Atletické výkony 2013
130193 ASK Slavia Praha
150494 ASK Slavia Praha
050595 ASK Slavia Praha
Praha
Praha
Praha
130692 ASK Slavia Praha
Pliezhausen 1205 22
110596
220697
100498
310896
160996
080196
170497
240396
171197
240298
SSK Vítkovice
AC Pardubice
ASK Slavia Praha
SKP Nymburk o. s.
AC Pardubice
AK Hodonín
AC Jablonec nad Nisou o. s.
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Jablonec
Jablonec
Budapest
Jablonec
Praha
BĜeclav
BĜeclav
Praha
Praha
Budapest
2306
2306
2809 Ž
2306
1405
2809
2809
1106
1409
2809 Ž
040498
150796
140396
220596
070897
230296
141297
240497
201296
210396
AK Bílina
SK ZŠ Jeseniova Praha
ASK Slavia Praha
AC ProstČjov
Spartak Praha 4
TJ Sokol Opava
PSK Olymp Praha
ASK Slavia Praha
Atletika Klatovy
AC Pardubice
Budapest
Jablonec
Jablonec
TĜinec
Jablonec
Jablonec
Praha
Jablonec
Praha
Jablonec
2809 Ž
2206
2206
1105
2206
2206
1106
2206
1409
2206
Tampere
Tábor
Kazan
Tampere
Tampere
Kazan
Tábor
Kazan
Praha
Domažlice
Zürich
Kladno
Praha
Sušice
Velenje
Turnov
Turnov
Praha
Turnov
Dublin
1307 22
1606
1007
1107
1207
0907
1606
0807
0406
1708
2908
1805
1006
1405
0406
2805
2805
1006
2805 22
2206
1606
1805
0406
0109
2906
1506
160692 TJ Dukla Praha
221090 ASK Slavia Praha
161187 ASK Slavia Praha
090691 Spartak Praha 4
1005 22
1405 J
1005 J
151089
200293
010976
200293
260390
270992
ASK Slavia Praha
PSK Olymp Praha
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
ŠAK Chodov
TJ Slavoj Stará Boleslav
AC SYNER Turnov
Tábor
Tábor
Praha
Ústí n. Orlicí
St. Boleslav
Tábor
201089
130391
051295
050390
190894
150494
TJ Dukla Praha
AC Moravská Slavia Brno
AC Moravská Slavia Brno
PSK Olymp Praha
AC Pardubice
ASK Slavia Praha
Tábor
1606
N.MČsto n/Met0809
Tábor
1506
Tábor
1506
Praha
0307
Brno
2109
108
22
V
22
22
22
J-1
J-2
J-3
ýeský atletický svaz
53.78
54.15
54.23
54.50
Atletické výkony 2013
1b1
5r2
1b1
2b2
Jan
Jan
Jan
Petr
Chlopþík
Fadrhonc
HrnþíĜ
Jelínek
101195
180291
020892
250885
SSK Vítkovice
AC SYNER Turnov
AC Mladá Boleslav o. s.
Spartak Praha 4
BĜeclav
Tábor
Ml. Boleslav
Kladno
1409
1506
0806
1805
J-4
22
22
22
2r2
3b2
3
1r3
4b1
1b2
2b1
3b1
5
2b1
Viktor
Miroslav
Jeremy
Martin
Jan
David
Vladimír
Martin
Lukáš
Robin
Uher
Vinkler
Sova
Carda
Šnajdr
Linhart
ŠmiĜák
Hošek
Král
Madej
310395
110880
270894
281095
120594
250689
110596
070787
130692
190894
SSK Vítkovice
HvČzda SKP Pardubice
TJ Dukla Praha
TJ Slavoj BANES Pacov
AC Domažlice
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ TŽ TĜinec
TJ Spartak TĜebíþ
ASK Slavia Praha
SSK Vítkovice
Jablonec
Kladno
Jablonec
Jablonec
Tábor
St. Boleslav
TĜinec
TĜebíþ
Ústí n. Orlicí
Olomouc
2206
1805
2306
2206
1805
2906
0106
0206
0109
2906
J-5
2b1
6r2
6r3
1b2
3b1
2r1
2
2b2
3
1b1
Adam
Libor
Václav
Kryštof
Marek
Pavel
Jaroslav
Mirza
Tomáš
ŠtČpán
Formánek
Dinga
Kešner
Hübner
Ošmera
ýerný
RĤža
Selimoviþ
Šleis
Rillich
201283
200284
030791
140295
040787
051191
260983
250993
030685
130995
TJ Lokomotiva BĜeclav
AC Slovan Liberec o. s.
AC ýáslav
AC Pardubice
TJ Lokomotiva BĜeclav
ASK Slavia Praha
TJ Spartak TĜebíþ
AC Slovan Liberec o. s.
AC Domažlice
TJ Spartak Vlašim
Hodonín
Tábor
Tábor
Praha
Hodonín
Ústí n. Orlicí
Jihlava
Hr. Králové
Sušice
Klatovy
1805
1506
1506
2809
1805
3108
0806
2408
1405
0106
AK Šternberk
TJ Jiskra Litomyšl
Spartak Praha 4
SKP Nymburk o. s.
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Moravská TĜebová
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
SK ZŠ Jeseniova Praha
HvČzda SKP Pardubice
AC Moravská Slavia Brno
Olomouc
Praha
Praha
Liberec
Jablonec
Svitavy
Tábor
Jablonec
Ústí n. Orlicí
Hodonín
0405
1206
0709
0206
2206
0709
2407
2206
1805
1805
(20)
54.55
54.58
54.72
54.73
54.90
55.11
55.19
55.31
55.44
55.48
J-6
J-7
J-8
D
22
J-9
(30)
55.65
55.84
55.92
56.08
56.11
56.20
56.39
56.63
56.65
56.66
22
J-10
22
J-11
(40)
56.71
2b1 Martin
Sadil
140694
56.73
1
JiĜí
Jakoubek
150290
56.94
1b1 Jan
Nešpor
171288
56.97
5b1 Vít
Müller
310896
57.02
4r2 Martin
Sirota
111295
57.06
1b1 Michael
Havlík
010188
57.11
3b2 Šimon
Novotný
030792
57.30
5r2 Michal
Šístek
080795
57.31
1b1 Martin
Hrstka
010489
57.39
1b2 Martin
Schmöger 030595
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
50.58
1b1 Martin
Kuþera
100590
50.69
1b1
Kuþera
51.23
2b1
Kuþera
54.10
1b1 Ali
Hazer
170884
55.58
4b1 Roman
Olejník
040494
55.65
3b1 Ahmad
Hazer
040989
56.70
4b1 Tomáš
ýelko
270484
JUNIOěI (1. - 17. vþetnČ dorostencĤ viz muži)
57.45
5r1 Miloš
Zíka
180995
57.46
2b2 JiĜí
Kunt
150495
57.93
1b2 Martin
Perutka
250195
DOROSTENCI
54.64
2
Vladimír ŠmiĜák
110596
55.19
7
David
SklenáĜ
220697
55.30
1
Lukáš
Hodboć
020396
56.78
5
Vít
Müller
310896
Výška
2.31
2.30
2.28
2.28
2.27
2.27
2.26
h
h
h
h
h
3
Jaroslav
5A
3
2QB
2
3
h 1
Bába
Bába
Bába
Bába
Bába
Bába
Bába
VSK Univerzita Brno/SVK
J-12
D
J-13
22
J-14
J-15
N.MČsto n/Met0809
Kladno
1805
Praha
1006
Athletic Club Ústí n/L. o. s./LBA Jablonec
1805
AK Olomouc/SVK
Praha
2809 J
Athletic Club Ústí n/L. o. s./LBA Jablonec
1805
HvČzda SKP Pardubice/SVK Tábor
2407
TJ Sokol Opava
TJ Sokol Kolín-atletika
SSK Vítkovice
Jablonec
Praha
BĜeclav
2206
2809
1409
TJ TŽ TĜinec
AC Pardubice
SKP Nymburk o. s.
SKP Nymburk o. s.
Hr. Králové
Utrecht
Sušice
Hr. Králové
0806
1807
1405
0806
Göteborg
Ban.Bystrica
VendrynČ
Göteborg
Praha
Sillamäe
Ostrava
0203
0602
2901
0103
1402
2008
2201
020984 TJ Dukla Praha
109
ýeský atletický svaz
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.25
2.25
2.24
2.24
2.24
2.20
2.20
2.20
2.17
2.16
2.15
2.13
2.13
2.12
2.11
2.11
2.11
2.08
2.08
2.06
2.05
2.05
2.05
2.05
2.05
2.04
2.04
2.03
2.03
2.02
2.01
2.01
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
h 4=A
Bába
h 2A
Bába
1
Bába
8QA
Bába
2
Bába
4
Bába
2
Bába
h 1
Bába
h 1
Bába
1
Bába
9
Bába
1
Bába
1
Bába
(20 výkonĤ/1 atlet)
h 1
Martin
Heindl
020692
2.15
1
1
Petr
Pícha
190796
1
Jan
Vondra
220288
h 2B= Marek
Navrátil
141290
2.11
2
h 2B= Jan
Hostonský 161090
2.01
8
1j Matyáš
Dalecký
050194
h 2
David
Kovalský
270587
2.08
2
h 2
Tomáš
Veselý
190193
1.97
8
(10)
1
Stanislav Sajdok
220783
1
Josef
Skrþený
011186
2
Jan
Kašpar
050691
2d JiĜí
Zeman
071296
h 2
David
Šutera
100489
2.04
1
h S Adam Sebastian Helcelet271091
2.04
D
h 6
Kajetán
ýásenský 050791
2.01
9=
h 9
OndĜej
Stolín
171188
2.04
5
3
Jakub
Genža
200281
4
Roman
Novotný
050186
(20)
1
Adam
Blažek
090895
h 2
Daniel
Viktorín
021095
h 1j VojtČch
Hájek
040594
1.92
D
h S JiĜí
Sýkora
200195
2.01
D
h 2
Milan
Dzuriak
080695
2.01
3j
h 4j Petr
Friedl
040894
2.01
2j
h 4
Miroslav Hrubý
020293
1.96
12=
h 11 Dalibor
Hon
020878
2.00
3
1d Petr
Šimon
280996
1
Tomáš
Fišer
210396
(30)
4
David
Brabec
050292
2
Lukáš
Kopecký
230190
2
Mikuláš
Havel
011096
Atletické výkony 2013
Hustopeþe
2601
Brno
1202
Tábor
1606
Moskva
1308
Viersen
0109
Rabat
0906
Ostrava
2706
Praha
1702
ýejkovice
0803
Tábor
2407
Shanghai
1805
Dublin
2206
N.MČsto n/Met0809
JAC Brno
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TJ Sokol Kolín-atletika
AK Olomouc
AC Mladá Boleslav o. s.
TJ Sokol Kolín-atletika
PSK Olymp Praha
SSK Vítkovice
TJ TŽ TĜinec
TJ Dukla Praha
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Sokol Opava
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
ASK Slavia Praha
VSK Univerzita Brno
AK PSK Zlín
AK KromČĜíž
SSK Vítkovice
JAC Brno
TJ Slavoj Stará Boleslav
Bratislava
Vyškov
Hr. Králové
Kolín
Hustopeþe
Olomouc
Hustopeþe
Tábor
Opole
Essing
Mar. LáznČ
Bratislava
Tábor
0902
0106
0806
1808
2601
2906
2601
1606
0906
0601
0506
0902
2407
Hodonín
1805
Mar. LáznČ 0506
Ústí n. Orlicí 3108
Jablonec
2306
Praha
0701
Tábor
2909
Praha
0902
Tampere
1107
Praha
1702
Tábor
1606
Val. MeziĜíþí 0903
N.MČsto n/Met0809
Olomouc
2906
N.MČsto n/Met2707
22
D-1
J-1
22
22
D-2
22
22
SK ZŠ Jablonné v Podj. o. s.
Atletický klub AHA Vyškov
Praha
Brno
Praha
St.Boleslav
Praha
St. Boleslav
Praha
Jablonec
Praha
Jablonec
Praha
Tábor
Val. MeziĜíþí
Olomouc
Ml. Boleslav
Vyškov
2809
0501
0302
2505
0902
2505
1002
2306
2402
2306
0701
1606
0903
0805
0806
2906
SSK Vítkovice
TJ Sokol Kolín-atletika
SKP Nymburk, o.s.
Zlín
Kolín
BĜeclav
1708 22
1808
2809 D-5
TJ Spartak TĜebíþ
ASK ELNA Poþerady
SSK Vítkovice
TJ Vodní stavby Tábor
VSK Univerzita Brno
110
J-2
J-3
J-4
J-5
J-6
J-7
22
D-3
D-4
ýeský atletický svaz
1.99
1.99
1.98
h S
h S
h 2
1.98
1.98
1.97
1.97
D
4j
5
D
Jan
OndĜej
Kamil
1.97
Jaroslav
Vít
Petr
Adam
Atletické výkony 2013
Kubeš
Hunþovský
Kotlík
2
Hedviþák
Molva
Zelinka
Nejedlý
190694 TJ Dukla Praha
221290 ASK Slavia Praha
040977 TJ Jiskra Humpolec
131290
200895
080987
030288
Jablonec
Jablonec
Praha
Humpolec
Firenze
Jablonec
Hodonín
Kladno
1201 J-8
1201
2201 V
2109
0205
2306 J-9
1805
0806
AC Moravská Slavia Brno
AK Hodonín
Atletika Jihlava
JAC Brno
TJ Sokol Kolín-atletika
Atletika jihlava
AC Domažlice
Hr. Králové
Jablonec
Brno
Olomouc
Brno
Olomouc
TĜebíþ
Brno
Tábor
Tábor
Tábor
2408
1201
1202
0405
1202
2906
2704
1405
1805
1805
1805
AK ŠKODA PlzeĖ
SK Nové MČsto nad Metují
SSK Vítkovice
AC ýeská Lípa
TJ Sokol Kolín-atletika
Pacov
Ústí n. Orlicí
Kladno
Cvikov
Kolín
1805
1805
1805 22
1408 V
1808
SSK Vítkovice
SSK Vítkovice
SSK Vítkovice
Ostrava
Ostrava
Ostrava
2906 J
2906 22
2906 22
SSK Vítkovice/SVK
AK KromČĜíž/SVK
TJ Jiskra Litomyšl/POL
A. C. Sparta Praha/SVK
Tábor
2407
N.MČsto n/Met0809
Tábor
2407
Jablonec
1805 22
Tábor
1805
VSK Univerzita Brno
USK VŠEM Ústí n/L.
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AK Olomouc
AK Olomouc
TJ Sokol Hradec Králové
AK PSK Zlín
TJ TŽ TĜinec
TJ Sokol Opava
Praha
Praha
Pacov
Olomouc
Olomouc
Jablonec
Olomouc
Olomouc
Opava
1405
0302
1805
2409
2808
1901
0202
0405
1809
AK Olomouc/SVK
Praha
2809
TJ Sokol Opava
TJ Start HavíĜov
BĜeclav
Praha
St. Boleslav
Brno
Brno
2809
0902
2405
2702
1405
2306
TJ Dukla Praha
Atletika Jihlava
TJ Lokomotiva BĜeclav
TJ Dukla Praha
(40)
1.97
1.96
1.96
1
Jakub
Janda
070389
h S Michal
Štefek
030591
h 1B Filip
Navrátil
190497
1.94
1d
1.96
h 2B Marek
Kyzlink
030294
1.96
4
Filip
Dittrich
020693
1.95
1j František Nikodem
301095
1.95
5
Michal
Tišnovský 260595
1.95
3= Lukáš
Pokorný
140593
1.95
6
Ladislav Urban
150282
1.95
7
MatČj
Klukan
030395
(50)
1.95
1
Martin
Zeinert
220788
1.95
1
Jakub
Nosek
301089
1.95
6
Martin
Trybula
101092
1.95
2
Jan
JankĤ
100871
1.95
3= OndĜej
Hanuš
060388
Exhibice
2.04
1
Adam
Blažek
090895
2.00
2
Tomáš
Veselý
190193
2.00
3
Martin
Trybula
101092
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
2.24
2
Peter
Horák
071283
2.20
2
Horák
2.12
5
Michal
Kabelka
040285
1.95
1
Pawel
Wiesolek
130391
1.95
5
Slaven
Dizdareviþ 030881
JUNIOěI (1. - 13. viz muži)
1.94
1
Jakub
Surovþík
301094
1.92
h 1j Dominik Barvík
150395
1.92
2
Pavel
Hrdý
140395
1.92
1
Tomáš
Mráþek
090195
1.91
2
JindĜich
VeþeĜa
290395
1.89
h 2
Radoš
Rykl
180395
1.89
h 1j Dominik Lefner
300195
1.89
2j Šimon
Krejþí
110695
1.89
1
Dominik Klinger
020795
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
1.94
4
Tomáš
Veszelka
090795
DOROSTENCI (1. - 6. viz muži)
1.94
3
Tomáš
ýermák
100597
1.90
h S David
Hájek
230296
1.86
D
1.90
h 1
Patrik
Šmerda
231096
1.90
6
1.90
5d Tomáš
Flachs
080896
(10)
1.90
O Jan
Doležal
060696
1.90
3
Maxmilián Mlenský
260797
1.90
2
Petr
Kaiser
270696
1.89
3
Lukáš
Miþka
230596
1.89
1
Martin
Hlava
96
1.87
3
JiĜí
ŠtČpánek
040797
1.85
1
František Cais
190598
DDM Cvikováþek Cvikov
SSK Vítkovice
Atletický kloub AHA Vyškov
JAC Brno
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Sokol Hradec Králové
ASK Lovosice
TJ DvĤr Králové n/L.
TJ Slavoj BANES Pacov
LepaĜovo G Jiþín
JAC Brno
SK ýtyĜi Dvory ý. BudČjovice
111
Donetsk
1107
Cvikov
1408
Svitavy
0709
Pacov
1805
DvĤr Král. n/L.0110
Brno
2704
ý. BudČjovice 0906
22
D-6
J-10
22
J-11
J-12
22
J-13
ýeský atletický svaz
1.84
1.84
1.83
Tyþ
5.77
5.76
5.75
5.71
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.70
5.68
5.68
5.65
5.65
5.65
5.62
5.62
5.61
5.61
5.40
5.30
5.25
5.15
5.00
4.90
4.80
4.82
4.80
4.80
4.72
4.70
4.70
4.65
4.63
4.60
4.55
4.55
4.52
4.50
4.50
2
3
h 7=
Tomáš
Damián
Martin
1.83
Atletické výkony 2013
Doþkal
Lasota
Maršík
3
030397 AK OLomouc
97 G TĜinec
180596 TJ Lokomotiva Trutnov
h 1
Jan
Kudliþka
290488
1
Kudliþka
7
Kudliþka
h 5
Kudliþka
h 5
Kudliþka
h 3=QA
Kudliþka
5=
Kudliþka
2
Kudliþka
2
Kudliþka
5
Kudliþka
5
Kudliþka
2
Kudliþka
1
Kudliþka
2
Michal
Balner
120982
h 3
Kudliþka
2
Balner
1QA
Kudliþka
3=
Kudliþka
1=
Balner
h 1
Kudliþka
1
Kudliþka
(21 výkonĤ/2 atleti)
2
Lukáš
Posekaný 301292
h 2= Lukáš
BechynČ
041083
5.25
4=
6
Adam
Ptáþek
081080
h 5
Jaroslav Chlebík
070191
5.00
4
h S Adam Sebastian Helcelet271091
5.00
D
h 1
Michal
Kleinert
221192
4.40
6=
h 7
OndĜej
Honka
130593
4.80
5=
2
VojtČch
Hájek
040594
(10)
h S Jaroslav Hedviþák
131290
4.62
D
h 8= Marek
Lukáš
160791
4.62
D
2
Michal
Stuchlík
060993
h 5A Tomáš
Veverka
280592
4.60
9
h 6
Jan
Jánský
070395
4.70
1
2
Vít
Havelka
280493
1
Pavel
Baar
180484
7
Tomáš
Nešvera
020888
h 1
David
Fischer
250795
4.51
1
1
Marek
PČkný
201093
(20)
h 1B Václav
Sedlák
060293
4.42
D
h S JiĜí
Sýkora
200195
4.18
4
4
Vít
Zákoucký
200478
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
A. C. TEPO Kladno
AK ŠKODA PlzeĖ
AK KromČĜíž
VSK Univerzita Brno
TJ Dukla Praha
USK Praha
TJ Sokol Opava
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
TJ Sokol Opava
TJ Sokol Opava
A. C. TEPO Kladno
ASK Slavia Praha
TJ Jiskra Litomyšl
A. C. TEPO Kladno
TJ LIAZ Jablonec n/N.
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TJ Dukla Praha
TJ Spartak TĜebíþ
AC Slovan Liberec o. s.
112
Olomouc
1809
Opava
2409
Praha
2402
DvĤr Král. n/L.0110
Praha
Tábor
Moskva
Göteborg
Donetsk
Göteborg
Roma
Praha
Paris
Monaco
London
Berlin
Dubnica n. V.
Dubnica n. V.
Pardubice
Tábor
Moskva
Ostrava
PlzeĖ
Jablonec
Turnov
1702
1506
1208
0303
0902
0203
0606
1006
0607
1907
2707
0109
2108
2108
0502
1506
1008
2706
0409
2601
2805
Tábor
Praha
Praha
Praha
Praha
Kladno
Göteborg
Tampere
Praha
Kladno
Praha
Tábor
St. Boleslav
2407
1702
0406
1006
1702
1805
0303
1207
0202
1805
1702
1506
2906
Praha
1002
Kladno
0906
Praha
1702
Kladno
0906
Olomouc
2906
Praha
1801
Tábor
1506
Praha
1801
Jablonec
2206
Ústí n. Orlicí 3108
Hr. Králové 2408
N.MČsto n/Met0809
Jablonec
2301
Jablonec
1805
ý.BudČjovice 0709
Praha
Kladno
Praha
TĜebíþ
Liberec
22
22
22
22
22
J-1
22
22
22
J-2
22
J-3
22
2002 22
0906
1002 J-4
0206
0206 V
ýeský atletický svaz
4.42
4.42
4.41
4.40
4.40
4.40
4.35
4.35
4.32
3
4
h S
h S
D
1
1
(30)
1
h 4B=
4.30
h 2
4.30
4.30
4.30
4.28
4.25
4.23
4.22
Atletické výkony 2013
Tomáš
Jakub
Michal
Adam
Adam
Dan
Tomáš
KoĜínek
Böhm
Štefek
Nejedlý
Hromþík
Bárta
NČmec
100491
200884
030591
030288
060389
240298
170194
TJ Sokol Kolín-atletika
TJ Sokol Opava
SSK Vítkovice
TJ Dukla Praha
VSK Univerzita Brno
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AC Pardubice
St. Boleslav
Olomouc
Valencia
Jablonec
Nottwil
Budapest
Svitavy
2906
2906
2701
1301
3006
2809
1506
Martin
Tomáš
4.32
Roman
4.20
Petr
Vladimír
Radoš
Václav
Martin
Václav
OndĜej
Volák
Purman
5
Pulíþek
4
Sluka
Schertler
Rykl
Gabriel
Mikula
ýervinka
Kratochvíl
280789 AK ŠKODA PlzeĖ
071080 TJ Vodní stavby Tábor
USK Praha
TJ Šumperk
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Vodní stavby Tábor
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Sokol Opava
PlzeĖ
Praha
St. Boleslav
Jablonec
Tábor
Praha
Hranice
Turnov
TĜebíþ
Liberec
Hr. Králové
Opava
2008
2002
2906
3001
1805
0202
1805
2906
0206
0709
2408
2105
TJ Sokol Hradec Králové
TJ TŽ TĜinec
AK Olomouc
Spartak Praha 4
ASK Slavia Praha
AC Pardubice
Atletický klub AHA Vyškov
AC Slovan Liberec o. s.
SK ZŠ Jeseniova Praha
Jablonec
TĜinec
BĜeclav
Praha
Praha
Pardubice
Hr. Králové
Praha
Jablonec
1805
0106
2408
1801
1002
2905
0806
1405
2206
TJ Dukla Praha
Praha
Opava
Ostrava
Opava
Praha
Praha
Praha
Opava
Opava
1906
2208
2806
2208
1906 22
1906
1906
2208 22
0822 22
060391 AC Jablonec nad Nisou o. s.
h 8
280793
1
260781
1
180395
2
170488
1d
180496
6
030694
2
131293
(40)
4.21
5
Marek
Bareš
180595
4.21
5
Tomáš
PetĜíþek
250372
4.21
3= Václav
KrejþíĜ
010483
4.20
h 4B Robert
Kuþera
190588
4.20
h S Kajetán
ýásenský 050791
4.20
1
Jan
Dunovský 100697
4.20
2
Pavel
Dolejš
260796
4.15
2
Milan
Pecha
011294
4.15
1d Christopher Kukla
150796
Exhibice
5.83
1
Jan
Kudliþka
290488
5.75
1
Kudliþka
5.71
1
Kudliþka
5.65
2
Balner
5.30
6
Lukáš
Posekaný 301292
5.30
7= Adam
Ptáþek
081080
5.30
9
Lukáš
BechynČ
041083
4.85
5
OndĜej
Honka
130593
4.70
6
Tomáš
Veverka
280592
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
4.81
1
Tomáš
KrajĖák
300989
4.63
2
Szymon Czapiewski 190589
4.40
5
Andrej
Bician
150584
JUNIOěI (1. - 9. viz muži)
4.03
VojtČch
ýech
090694
(10)
4.00
3
Jakub
Holek
200395
3.84
h 1
Petr
Mikuláþek 130995
3.70
1j
3.80
h 2
Alexandr Rodriquez 240694
3.80
D Dominik Canini
030395
3.60
h S Jan
Kubeš
190694
3.60
6
Martin
Sirota
111295
3.60
1
Adam
Grabmüller 021294
3.60
5
Jaroslav Hrdliþka
200995
3.60
D Hwan Seung Han
270594
3.52
2j Dominik Lefner
300195
DOROSTENCI (1. - 4. viz muži)
4.10
h 1d David
Šrámek
280596
4.10
D
4.10
1d Jan
Doležal
060696
A. C. TEPO Kladno
AK KromČĜíž
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Sokol Opava
TJ Sokol Opava
AC Moravská Slavia Brno/SVK TĜinec
TJ Jiskra Litomyšl/POL
Hr. Králové
TJ Sokol Hradec Králové/SVK Liberec
0106
2408
0206
VSK Univerzita Brno
Vyškov
2906
TJ Sokol Opava
AK Olomouc
Praha
Olomouc
Olomouc
Praha
St. Boleslav
Jablonec
Praha
Praha
Kolín
Praha
BĜeclav
2809
1901
0405
0302
2605
1301
1405
0509
1409
1310
1409
Praha
Praha
Pardubice
0202
1310
2808
A. C. TEPO Kladno
AK Most
TJ Dukla Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
AK PSK Zlín
SK ZŠ Jeseniova Praha
TJ Sokol Hradec Králové
113
22
22
Ž
J-5
22
22
22
J-6
D-1
J-7
22
J-8
V
22
D-2
D-3
J-9
D-4
ýeský atletický svaz
4.01
h 2d
4.01
3.92
3.90
1
2d
h 4
Atletické výkony 2013
Daniel
3.95
Marek
David
Martin
3.70
Monzar
1
Purm
Hájek
Machura
6d
Šimon
Michal
Filip
Michael
Jan
Tomáš
Tomáš
Patrik
Luboš
Lukáš
Adamec
Novák
Schubert
Urban
Kuþera
Pulíþek
Capouch
Stupka
TĤma
Miþka
170497 AC Jablonec nad Nisou o. s.
Praha
BĜeclav
Ml. Boleslav
BĜeclav
Jablonec
Jablonec
2302
2809
3006
1409
1901
2206
Atletika Jihlava
TJ Sokol Opava
AC Jablonec nad Nisou o. s.
TJ Vodní stavby Tábor
AC Slovan Liberec o. s.
AC Jablonec nad Nisou o. s.
ASK Slavia Praha
AC ýeská Lípa
Atletika Klatovy
TJ Slavoj BANES Pacov
Praha
Hranice
Praha
Praha
Liberec
Praha
Praha
ýeská Lípa
PlzeĖ
ý.BudČjovice
2408
0106
1002
1002
0105
1002
0509
1007
0809
0709
AK KromČĜíž
Brno
1405
Olomouc
0202
Olomouc
0805
Olomouc
1901
Olomouc
1901
Linz
3101
Tábor
2407
Tábor
1606 J-1
Bratislava
0902
Praha
2002
Brno
1009 22
Kladno
1805
Praha
2601
Praha
1602
Brno
1405
Tábor
1606
N.MČsto n/Met2707
Olomouc
1901
Olomouc
0202
Praha
2002
Göteborg
0203 22
Tampere
1107
030996 TJ LIAZ Jablonec n/N.
230296 TJ Start HavíĜov
090897 TJ LIAZ Jablonec n/N.
(10)
3.85
3.81
3.80
3.60
3.60
3.50
3.50
3.45
3.45
3.42
Dálka
7.89
7.78
7.75
7.69
7.69
7.68
7.65
7.64
7.61
7.60
7.60
7.57
7.56
7.56
7.54
7.52
7.52
7.50
7.49
7.49
7.49
7.44
7.37
7.31
7.28
7.24
7.23
7.17
7.15
7.15
7.15
7.13
7.10
7.05
7.05
7.02
7.01
6
2
h S
h S
3
h S
2d
D
2
7
+0.7
h
+1.8
h
h
h
+0.8
-0.3
h
h
+1.8
+2.0
h
h
0.0
-0.1
+1.2
h
h
h
h
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
2
S
190196
041297
100497
030597
150396
290497
240497
181296
201296
230596
Pírek
170787
Pírek
Pírek
Pírek
Pírek
Pírek
Pírek
JiĜí
Sýkora
200195
Pírek
Pírek
Radek
Juška
080393
Roman
Novotný
050186
ŠtČpán
Wagner
051081
Pírek
Novotný
Wagner
Pírek
Juška
Wagner
Novotný
Adam Sebastian Helcelet271091
7.36 +0.9 D
(21 výkonĤ/6 atletĤ)
1j Matyáš
Vrtiška
260794
4
Adam
Hromþík
060389
3
Martin
Vachata
220185
1d Jakub
Rusek
060596
+0.4
+0.6
+1.2
+1.3
(10)
+1.1 5
h 2
+0.8
+1.7
+1.2
+2.0
+0.8
D
1
2d
3
1
+0.2 1
+0.8 2
(20)
h S
h 4
Milan
Bohumil
Tomáš
6.83 +1.4
Marek
Filip
Jan
JiĜí
Michal
Tadeáš
Filip
JiĜí
BČtuĖák
Nešvera
8
Lukáš
Dittrich
Doležal
Klepek
ýada
Sommer
Navrátil
Zeman
Adam
6.92 +0.8
Tomáš
6.79
Nejedlý
D
Nevtípil
4
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Lokomotiva BĜeclav
AK KromČĜíž
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
TJ Spartak Vlašim
VSK Univerzita Brno
TJ Dukla Praha
TJ Sokol Opava
101290 SSK Vítkovice
020888 A. C. TEPO Kladno
160791
020693
060696
060391
290185
110793
190497
071296
TJ Dukla Praha
AK Hodonín
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Sokol Opava
TJ Dukla Praha
TRIATLET Karlovy Vary
Atletický klub AHA Vyškov
TJ Sokol Opava
030288 TJ Dukla Praha
291190 AK Olomouc
114
Jablonec
2206 J-2
Brno
1405
N.MČsto n/Met0809
Jablonec
2206 D-1
Brno
1405
Praha
0302
Tábor
2407
Kladno
0806
PĜerov
1806
Jablonec
2206
Ústí n. Orlicí 0109
N.MČsto n/Met0809
Chodov
1905
BĜeclav
2809
BĜeclav
2809
Praha
Kladno
Olomouc
Hodonín
0902
0806
1901
1805
22
22
D-2
22
D-3
D-4
ýeský atletický svaz
6.98
h 3
6.97
6.96
6.96
+1.8 8
h S
h S
6.95
h 3j
6.95
6.95
6.93
+1.4 5
2
h 4
(30)
+1.5 3
+0.6 D
+1.1 1
+1.7 6
1
h 1
+0.9 1
+1.4 2
h 4
+0.8 7
(40)
0.0 4
h 2
D
3
h 6
h 5j
6.93
6.92
6.91
6.91
6.90
6.88
6.86
6.86
6.84
6.84
6.84
6.83
6.83
6.83
6.82
6.80
Atletické výkony 2013
Petr
6.97 -0.5
JiĜí
Michal
Pavel
6.96 +1.1
Radoš
6.71 +0.3
David
Lukáš
Patrik
Ogoun
2
Vondráþek
Štefek
Baar
3
Rykl
5
Štefek
Lípa
Macháþ
Adam
Jaroslav
Robert
Kajetán
Adam
Jan
ZbynČk
Radim
Sebastián
Pavel
Grabmüller
Hedviþák
Novotný
ýásenský
Röder
Demel
Hnízdil
KĤta
Gunþík
Sedlák
140884 TJ Slavoj Stará Boleslav
220992 SSK Vítkovice
290183 AK Hodonín
230493 AK PSK Zlín
Praha
1201
Tábor
1805
N.MČsto n/Met0809
Jablonec
1201
Praha
0902
Jablonec
1805
Praha
2302
Liberec
0206
Olomouc
0805
Hodonín
1805
Praha
0701
021294
131290
271189
050791
300398
280795
200681
020790
300194
040183
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
AK Olomouc
ASK Slavia Praha
AK Olomouc
AC Slovan Liberec o. s.
TJ StodĤlky Praha o. s.
SK ZŠ Jeseniova Praha
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
A. C. TEPO Kladno
Brno
Firenze
Praha
Tábor
Brno
Jablonec
Praha
Praha
Praha
Kladno
2109
0205
1206
2407
1109
1901
2906
2906
2302
1805
AC Slovan Liberec o. s.
HvČzda SKP Pardubice
AK Olomouc
TJ Lokomotiva BĜeclav
TJŠumperk
SSK Vítkovice
SK Nové MČsto nad Metují
DDM Cvikováþek Cvikov
AK Olomouc
Turnov
Praha
St. Boleslav
BĜeclav
Praha
Praha
Brno
Praha
Praha
Kolín
Ústí n.Orlicí
Hr. Králové
Praha
2805
2001
2605
2408
0701
2302
1405
1002
2302
0805
1805
2408
2809
HvČzda SKP Pardubice
AC Slovan Liberec o. s.
TJ Dukla Praha
TJ Sokol Hradec Králové
SSK Vítkovice
ASK Slavia Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Sokol Kolín-atletika
Dublin
2206
N.MČsto n/Met0809
Kladno
1805
Jablonec
1805
N.MČsto n/Met0809
Jablonec
2206
Jablonec
2206
Jablonec
2206
Jablonec
1805
Ústí n. Orlicí 0109
AK Olomouc/SVK
TJ Jiskra Litomyšl/POL
TJ Jiskra Litomyšl/POL
Hodonín
Jablonec
Hr. Králové
AK Olomouc/SVK
N.MČsto n/Met0809 J
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
ASK Slavia Praha
Atletika Poruba o. s.
Atletika Jihlava
AC Pardubice
AK Olomouc
TJ Slavoj Stará Boleslav
AK Bílina
AC Domažlice
Jablonec
St. Boleslav
Ostrava
TĜebíþ
Pardubice
BĜeclav
St. Boleslav
Turnov
BĜeclav
090988 HvČzda SKP Pardubice
030591 SSK Vítkovice
180484 TJ Jiskra Litomyšl
180395 TJ Sokol Hradec Králové
Pavel
Hýsek
300890
David
Beneš
280191
Petr
Mikuláþek 130995
Marek
Ošmera
040787
Tomáš
Hedrich
101189
Tomáš
Gröpl
091294
6.68 +0.9 8
6.79
h S Václav
ýermák
210993
6.78
h 6j Jan
Lonek
240994
6.72 -1.5 1j
6.78 +1.8 1
Jakub
Nosek
301089
6.78
0.0 3
Jakub
Janda
070389
6.78 +0.9 2
JindĜich
VeþeĜa
290395
S nedovolenou podporou vČtru
7.57 +5.0 6
Pírek
7.50 +2.4 1
Pírek
7.28 +2.4 1
JiĜí
Vondráþek 090988
7.17 +2.5 1
Pavel
Hýsek
300890
7.17 +2.8 4
Michal
ýada
290185
6.94 +2.2 2j Radoš
Rykl
180395
6.91 +2.2 3j Tomáš
Gröpl
091294
6.84 +2.4 4j Adam
Pecen
050595
6.79 +3.1 5
VojtČch
TruhláĜ
020292
6.78 +2.4 6
ZdenČk
Baláþek
021093
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
7.27
1
Tomáš
Veszelka
090795
7.07 +2.0 2
Pawel
Wiesolek
130391
6.98
0.0 1
Szymon Czapiewski 190589
S nedovolenou podporou vČtru
7.36 +2.8 2
Tomáš
Veszelka
090795
JUNIOěI (1. - 10. viz muži)
6.74 +2.0 6j David
Benedikt
090194
6.70 +0.2 1
Adam
Pecen
050595
6.65
h 2
OndĜej
KadČrka
061295
6.65 -0.4 1j Hynek
Pham
210994
6.57
3
Martin
Ludmila
260995
6.54
2j Adam
Klapil
170594
6.52
D VojtČch
Hájek
040594
6.52 +1.9 4
Petr
Šroubek
310195
6.52
3
Jan
Tauer
081295
Athletic Club Ústí n/L.
TJ Sokol Kolín-atletika
115
22
J-3
22
22
J-4
22
Ž
J-5
J-6
22
J-7
J-8
22
J-9
J-10
J
J
J
22
22
1805 J
1805
2408
2206
2906
1901
2704
2409
1409
2505
2906
0810
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
6.50
3
Jakub
Ryšavý
141294
6.50 +1.3 5
Jan
Flídr
110794
S nedovolenou podporou vČtru
6.60 +2.4 7
Petr
Šroubek
310195
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
6.65 -0.2 3j Ján
Šuba
060994
DOROSTENCI (1. - 4. viz muži)
6.73
1
Pavel
Gadas
020696
6.63
h 3d Jan
Waldhauser 261096
6.59 +1.5 6
6.56 -1.9 5
OndĜej
Rapp
180797
6.56
h 1
Vít
Müller
310896
6.37 +0.7 6
6.55 +0.3 6
David
Šrámek
280596
6.54
2
Jan
Kuþera
150396
(10)
6.46
1
Pavel
Strnad
140796
6.46
2d Tomáš
Kocábek
280196
6.44
1
Tomáš
Moša
110796
6.43
h 3
Marek
Novotný
130696
6.43
h 1
Tomáš
Pulíþek
290497
6.42
3
Jan
Kuklík
300396
6.35 +1.3 2
VojtČch
KošĢál
201296
6.34
1d Petr
Kaiser
200796
6.31
1
Petr
JankĤ
020597
6.30
h 7
Dominik Müller
171097
S nedovolenou podporou vČtru
6.36 +4.1 4
František Wiesner
250596
6.33 +3.1 3
Jan
Paidar
310896
Trojskok
15.52 +1.7
15.44 -0.2
15.23 +1.5
15.16
h
15.15
h
15.12
15.09
h
15.04 +1.4
14.99
h
14.97 -0.3
14.95
14.94 +1.9
14.94 +0.6
14.93 +1.2
14.93 +1.5
14.91 0.0
14.90
h
14.90 -1.1
14.89 +1.3
14.87 +0.8
1
Martin
Vachata
1
Vachata
2
Michal
ýada
1
Michal
BednaĜík
2
JiĜí
Vondráþek
1
Radek
Juška
1
BednaĜík
3
Vondráþek
3
ýada
1
Vondráþek
1
BednaĜík
1
Vachata
1
Juška
1
Juška
2
David
Beneš
3
Vachata
1
Vachata
1
ýada
3
Milan
Pírek
4
Stanislav Sajdok
(20 výkonĤ/8 atletĤ)
14.83 +0.4 3
ZbynČk
Hnízdil
14.78 +2.0 3
Lukáš
Kunc
(10)
14.62 +0.8 5
Jan
ýejka
14.60 +1.6 1
OndĜej
Hanuš
14.59
h 2
Bohumil BČtuĖák
14.58 +0.8 6
14.58
h 1
Matyáš
Vrtiška
13.95
2
14.53 +2.0 4
Jan
Lechner
14.53 +1.4 8
OndĜej
Stolín
AK Olomouc
AC Pardubice
BĜeclav
Praha
1409
2809
AK Bílina
Jablonec
1805
AK Hodonín/SVK
BĜeclav
2505
SK Hranice
SSK Vítkovice
PĜerov
Praha
Opava
SK ZŠ Jeseniova Praha
AC Slovan Liberec o. s.
BĜeclav
1909
2302
2105
2206
0712
2809
2206
0810
AK Bílina
SK KotláĜka Praha
TJ Sokol Opava
AC Pardubice
AC Jablonec nad Nisou o. s.
TJ Spartak Vlašim
AK Bílina
TJ DvĤr Králové n/L.
AC Moravská Slavia Brno
TJ Sokol Hradec Králové
Bílina
Praha
Opava
Praha
Jablonec
Praha
Praha
Pardubice
BĜeclav
Praha
2704
2708
1809
2001
0202
2708
1406
2808
2409
2302
Atletika Chrudim
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Ústí nad Orlicí1805
Praha
1409
TJ LIAZ Jablonec n/N.
SKP Nymburk, o.s.
220185 TJ Dukla Praha
Praha
BĜeclav
170787 AK KromČĜíž
220783 TJ TŽ TĜinec
N.MČsto n/Met0809
Tábor
1506
Tábor
1506
Praha
1702 J-1
Praha
1702
BĜeclav
2408 22
Praha
2302
Tábor
1506
Praha
1702
Pardubice
2508
Ústí nad L. 0105
Praha
3006
Ústí n. Orlicí 3108
Olomouc
2906
Ústí n. Orlicí 3108 22
Dubnica n.V. 2505
Praha
0701
Praha
0406
N.MČsto n/Met0809
Tábor
1506
200681 TJ StodĤlky Praha o. s.
020991 TJ Sokol Opava
Praha
0406
Ústí n. Orlicí 3108 22
060890 TJ Sokol Kolín-atletika
060388 TJ Sokol Kolín-atletika
101290 SSK Vítkovice
Tábor
1506
Praha
2408
Bratislava
0902
Tábor
1506
Praha
0302 J-2
Praha
2205
Ústí n. Orlicí 3108 22
N.MČsto n/Met0809
290185
270794
090988
080393
TJ Dukla Praha
USK VŠEM Ústí n/L.
HvČzda SKP Pardubice
TJ Lokomotiva BĜeclav
280191 HvČzda SKP Pardubice
260794 TJ Spartak Vlašim
281091 TJ LIAZ Jablonec n/N.
171188 VSK Univerzita Brno
116
ýeský atletický svaz
14.51 +0.8 8
14.48
h 2
14.42
14.40
14.37
14.37
14.26
14.26
14.24
14.21
14.20
14.17
0.0 2
h 3
(20)
+0.6
+0.5
-0.8
+1.1
+0.4
9
1
15
-j
2
4
-0.1 1
h 4
14.13 +0.3 3
14.11
5
(30)
14.05
5
14.02 +0.1 7
14.00 -0.4 4
13.97
h 2
13.94
h 2j
13.94
13.91
13.90
13.90
13.84
1
5
5
5j
4
+0.3
-0.6
+0.8
+1.3
0.0
(40)
13.83
h
6
Atletické výkony 2013
Petr
Hnízdil
VojtČch
TruhláĜ
14.47 +0.9 1
David
Machálek
Filip
Dittrich
14.35 +0.7 3
200681 TJ StodĤlky Praha o. s.
020292 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Adam
Hromþík
JiĜí
Zeman
Roman
Novotný
Tomáš
MatČjþek
Bohumil BČtuĖák
JiĜí
Klepek
Michal
Jursa
Daniel
Viktorín
13.12 +1.5 5
Lukáš
Kopecký
Lukáš
Lípa
060389
071296
050186
070295
101290
060391
140286
021095
Petr
Zelinka
OndĜej
Hunþovský
Petr
Ogoun
David
BČlica
13.63 +1.7 7
Michal
Malý
13.10 +0.1 1
Michal
Študent
Matyáš
Dalecký
Tomáš
Hostýnek
David
Benedikt
Ladislav Urban
080987
221290
140884
060493
Michal
Tišnovský
13.70 +1.4 3
13.83
h 4
David
Lojkásek
13.40 -0.3 7
13.82
1
Tomáš
Vykydal
13.81 +0.2 2
Tomáš
Moša
13.77 -0.3 2
Tomáš
Homola
13.76
h 5
Petr
Vašek
13.32 +1.5 6
13.73 +0.8 3
Kamil
Kotlík
13.71 +1.9 2
Petr
Souþek
13.68
1
Jan
Kotrhonz
13.65
3
Radoš
Rykl
13.65 -0.1 6
Martin
Štrouf
S nedovolenou podporou vČtru
15.24 +2.1 1
JiĜí
Vondráþek
15.23 +2.1 1
Vachata
15.02 +2.1 1j Michal
BednaĜík
14.98 +2.7 2
ýada
14.88 +2.7 3
Vachata
14.84 +2.4 4
Matyáš
Vrtiška
14.66 +3.8 2
David
Beneš
14.55 +2.8 3
OndĜej
Stolín
14.53 +2.5 2
Filip
Dittrich
14.34 +2.7 3j Tomáš
MatČjþek
14.01 +3.9 4j Antonín
Vobecký
13.88 +4.1 14 Vít
Pužman
13.77 +2.3 16 VojtČch
Kuþera
13.67 +2.1 6
JiĜí
Smetana
13.66 +4.0 6j OndĜej
Kulich
100588 AK PSK Zlín
020693 AK Olymp Brno
AK Hodonín
VSK Univerzita Brno
TJ Sokol Opava
AK KromČĜíž
AC Mladá Boleslav o. s.
SSK Vítkovice
TJ Sokol Opava
TJ Slavoj Stará Boleslav
JAC Brno
230190 TJ Sokol Kolín-atletika
290183 AK Hodonín
TJ Lokomotiva BĜeclav
ASK Slavia Praha
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Sokol Opava
131094 ASK Slavia Praha
060688
050194
290791
090194
150282
AC Moravská Slavia Brno
TJ Sokol Kolín-atletika
Atletika Klatovy
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
Atletika Jihlava
260595 JAC Brno
300494 SK KotláĜka Praha
180781
110796
220795
280294
TJ Šumperk
TJ Sokol Opava
TJ TŽ TĜinec
JAC Brno
040977
110675
220788
180395
120291
TJ Jiskra Humpolec
TJ LIAZ Jablonec n/N.
SK Sporting PĜíbram
TJ Sokol Hradec Králové
ASK Slavia Praha
090988 HvČzda SKP Pardubice
270794 USK VŠEM Ústí n/L.
260794
280191
171188
020693
070295
170495
161293
010785
111266
140495
TJ Spartak Vlašim
HvČzda SKP Pardubice
VSK Univerzita Brno
AK Olymp Brno
AC Mladá Boleslav o. s.
TJ Spartak Vlašim
A. C. TEPO Kladno
HvČzda SKP Pardubice
TJ Vodní stavby Tábor
AC Mladá Boleslav o. s.
117
Praha
Jablonec
ýeská Lípa
Praha
Bratislava
TĜinec
1206
0602 22
0906
1206
0902 22
0106
N.MČsto n/Met0809
BĜeclav
2809
N.MČsto n/Met0809
Jablonec
2306
Bratislava
0806
BĜeclav
2408
TĜebíþ
0206
Bratislava
0902
Turnov
2906
Praha
2408
BĜeclav
2408
Hodonín
Praha
Praha
Olomouc
Ústí n. Orlicí
Praha
Praha
Vyškov
Praha
Praha
Jablonec
St. Boleslav
1805
0406
2408
0202
3108
2302
2505
2906
2408
1206
2306
2906
Bratislava
Praha
Praha
Praha
Šumperk
BĜeclav
Praha
Praha
TĜinec
Tábor
Jablonec
Vlašim
Liberec
Pardubice
0902
2809
2302
2809
2906
2809
2809
2302
0106
1805
1805
2906
0206
2508
Kladno
1805
Bílina
1708
Jablonec
2306
Kladno
1805
Kladno
1805
N.MČsto n/Met0809
Praha
3006
Praha
3006
Olomouc
2906
Jablonec
2306
Jablonec
2306
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n/Met0809
TĜebíþ
0206
Jablonec
2306
D-1
J-3
22
J-4
22
J-5
J-6
22
J-7
J-8
J-9
D-2
J-10
J-11
V
V
J-12
22
J
J
22
22
J
J
22
V
J
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
15.45 +1.5 2
Tomáš
Veszelka
090795
15.35
1
Veszelka
15.09 +0.7 1
Mateusz Magiera
210793
14.67 +1.1 1
Jakub
Daroszewski 181191
14.06 -0.6 2j Ján
Šuba
060994
JUNIOěI (1. - 12. viz muži)
13.63
2
Antonín
Vobecký
170495
13.61 +0.2 5
Adam
Blažek
090895
13.41
2
OndĜej
Kulich
140495
13.26 +0.7 2
Jan
Flídr
110794
13.23
1j Vít
Molva
200895
13.20 +0.4 9
Adam
Grabmüller 021294
13.16
1j Adam
Pecen
050595
13.08
h 3
Jaroslav Zeman
150894
13.08 +2.0 6
Martin
RĤžiþka
291295
S nedovolenou podporou vČtru
13.26 +2.1 4
Daniel
Viktorín
021095
13.23 +3.6 10 Šimon
Krejþí
110695
DOROSTENCI (1. - 2. viz muži)
13.54 +0.2 3
Jan
Paidar
310896
13.49 +0.5 2
VojtČch
KošĢál
201296
13.46 +0.1 4
Michal
Šrom
291096
13.44 +0.2 6
OndĜej
Dolák
110197
13.40 0.0 1d Dominik Sokola
040796
13.39
h 1
Patrik
Šmerda
231096
13.34
5d
13.36 +0.6 8
Jan
Waldhauser 261096
13.20 +0.4 1d Lukáš
Souþek
110675
(10)
13.02 +0.4 5
Jan
Kuþera
150396
12.92
7
Mikuláš
Havel
011096
12.91
h 4
Tomáš
Pirochta
150197
12.86 +0.6 6
Jonáš
Tuþek
060396
12.81 +1.4 10d David
Volke
191097
12.80
11d Lukáš
Preisler
190197
12.75 +0.3 7
Václav
Cubínek
111196
12.73 +1.2 2
Daniel
Sekyra
140396
12.68 +1.7 -d Jan
Gerek
020696
12.63 -0.3 3
Petr
Šimon
280996
S nedovolenou podporou vČtru
13.48 +2.1 2d Lukáš
Souþek
110675
13.43 +2.1 3d Dominik Sokola
040796
12.84 +2.7 9d MatČj
Dynybyl
230196
12.68 +2.8 12d Jan
Gerek
020696
Koule
21.47
21.21
21.10
21.09
21.09
21.04
21.01
20.98
20.98
20.90
20.83
20.79
20.79
20.76
20.73
20.62
1
Ladislav
1
h 4
1
1
1
2A
1
Martin
5
1QA
1
2
3
3
h 1
1
Prášil
Prášil
Prášil
Prášil
Prášil
Prášil
Prášil
Stašek
Prášil
Prášil
Prášil
Prášil
Prášil
Prášil
Stašek
Prášil
AK Olomouc/SVK
N.MČsto n/Met0809
Hodonín
1805
TJ Sokol Opava/POL
TĜinec
0106
SK Nové MČsto nad Met./POL Ústí n. Orlicí 1805
AK Hodonín/SVK
Olomouc
0405 J
TJ Spartak Vlašim
SSK Vítkovice
AC Mladá Boleslav o. s.
AC Pardubice
Atletika Jihlava
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
Atletika Jihlava
ASK Slavia Praha
Vlašim
Praha
Liberec
Kolín
Jihlava
Praha
Praha
Praha
Brno
2906
2809
0709
1409
0806
2809
0509
1901
2109
JAC Brno
TJ TŽ TĜinec
Jablonec
Jablonec
1805
2306
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Bílina
HvČzda SKP Pardubice
TJ Spartak TĜebíþ
AK KromČĜíž
JAC Brno
SSK Vítkovice
TJ LIAZ Jablonec n/N.
BĜeclav
Hr. Králové
BĜeclav
Praha
TĜinec
Brno
Jablonec
Praha
Ml. Boleslav
2809
2408
2809
2809
1105
2702
2306
2809
0806
AC Slovan Liberec o. s.
TJ Sokol Hradec Králové
Atletika Jihlava
A. C. TEPO Kladno
USK VŠEM Ústí n/L.
TJ LIAZ Jablonec n/N.
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
SSK Vítkovice
SK ZŠ Jablonné v Podj. o. s.
Kolín
Liberec
Bratislava
BĜeclav
Jablonec
Jablonec
BĜeclav
Praha
Jablonec
ýeská Lípa
1409
0206
1512
2809
2306
2306
2809
1409
2306
0906
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK KromČĜíž
SK KotláĜka Praha
SSK Vítkovice
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
2306
2306
2306
2306
170590 TJ Dukla Praha
080489 VSK Univerzita Brno
118
Potchefstroom2004
Tábor
2407
Zürich
2808
Warszawa
2508
Domažlice
1309
Tábor
1506
Ústí n. Labem 2007
Chodov
0405
Moskva
1608
Moskva
1508
N.MČsto n/Met0809
Berlin
0109
Brussel
0609
Birmingham 3006
Praha
1702
Dublin
2206
ýeský atletický svaz
20.62
20.59
20.52
20.51
20.28
19.50
19.28
19.28
19.20
19.19
17.96
16.72
16.48
16.32
16.23
16.11
16.11
15.90
15.55
15.52
15.32
15.16
15.13
15.02
15.02
14.96
14.96
14.95
14.90
14.88
14.87
14.85
14.83
14.73
14.72
14.71
14.66
14.66
14.64
14.62
14.62
14.59
14.42
14.41
14.40
14.35
14.34
14.30
14.27
14.26
h 1
Prášil
1
Prášil
1
Prášil
h 1
Prášil
(20 výkonĤ/2 atleti)
2A Antonín
Žalský
070880
1
Tomáš
StanČk
130691
2
Jan
Marcell
040685
h 2
Vladislav Tuláþek
090788
18.52
1
1
Tomáš
Kozák
010590
5
Martin
Novák
051092
h 4B Petr
Novotný
230989
17.82
1A
2
Petr
Stehlík
150477
(10)
7
Jan
Tylþe
051282
3
ZdenČk
Cejnar
290682
4
Jaromír
Mazgal
200193
3
Marek
Bárta
081292
3
Tomáš
VoĖavka
040690
6
Miroslav Pavlíþek
310387
3
František Šmíd
281087
1
Vít
Mašek
010181
1
Petr
Vukliševiþ 250182
3
Pavel
Honal
030485
(20)
h S Adam Sebastian Helcelet271091
14.96
D
h 1
Jan
HorĖák
241194
14.95
1
8
Igor
Gondor
010379
h 3
Vladislav Hruška
100189
14.88
3
h 6
Lukáš
Gábor
140191
14.39
6
1
Tomáš
Jirásek
010183
5
Lukáš
Brenn
310780
3
Petr
Hlaviþka
100388
4
Pavel
Krejþa
070193
3
Tomáš
Koudela
230595
(30)
5
Jakub
ýerný
141087
1
JiĜí
Kliner
101084
3
OndĜej
Pítr
050588
4
JiĜí
Horký
050792
2
Michal
Fiala
220685
5
Tomáš
Skála
080194
1
Michal
Tlapák
010382
h 2
Miroslav Vachuta
301078
14.56
4
1
Tomáš
Jokl
270988
2
Jakub
Kocinger
171187
(40)
h 1
Radim
Štefek
171075
14.23
1
1
JiĜí
Vrabel
070964
2
VojtČch
ěíha
040191
h 2
Dominik KošaĜ
150394
1
Václav
Toman
201082
6
René
Hamberger 021192
2
Miroslav Petr
230478
7
Michael
Hajdovský 300475
Atletické výkony 2013
Olomouc
Olomouc
Litomyšl
Praha
2012
0805
0308
2201
TJ Dukla Praha
Halle
Pardubice
Tábor
Olomouc
DČþín
Opava
Tábor
Blacksburg
Greensboro
Dubnica n.V.
2505
1809 22
2407
2012
1409
2209
1506 22
0902
2405
2505 V
TJ Dukla Praha
TJ Sokol Hradec Králové
AC SYNER Turnov
SSK Vítkovice
A. C. TEPO Kladno
A. C. TEPO Kladno
A. C. Sparta Praha
SC Start Karlovy Vary
SC Start Karlovy Vary
TJ Slavoj Stará Boleslav
Tábor
Turnov
Turnov
Ústí n. Orlicí
Hr. Králové
Kladno
Praha
Bílina
Karlovy Vary
Tábor
1506
2906
2906 22
0109 22
1209
1805
0406
1708
2109
1805
TJ Dukla Praha
AC Slovan Liberec o. s.
Praha
0902 22
Götzis
2505
Otrokovice
0703 J
Hranice
0106
N.MČsto n/Met0809
Praha
0701
St. Boleslav 2906
Praha
1702 22
HvČzda SKP Pardubice
TJ Lokomotiva BĜeclav
TJ Dukla Praha
TJ Sokol Kolín-atletika
AK Olomouc
Pardubice
Hr. Králové
Jablonec
St. Boleslav
BĜeclav
2505
1209
1805
2906 22
2408 J
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Spartak TĜebíþ
AK Olomouc
AK Olomouc
AK KromČĜíž
ŠAK Chodov
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
Turnov
TĜebíþ
Olomouc
BĜeclav
Lovosice
Ústí n. Orlicí
Chrudim
Praha
Jablonec
Hr. Králové
Hr. Králové
2906
2609
2906
2408 22
1105
0109 J
2906
1002
1805
1504
2408
HvČzda SKP Pardubice
A. C. Sparta Praha
VSK Univerzita Brno
AK KromČĜíž
TJ Jiskra Litomyšl
AK Olomouc
AK Olomouc
SSK Vítkovice
VSK Univerzita Brno
A. C. Sparta Praha
A. C. Sparta Praha
ASK Slavia Praha
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
VSK Univerzita Brno
SK Nové MČsto nad Metují
SSK Vítkovice
TJ Vodní stavby Tábor
TJ Sušice
HvČzda SKP Pardubice
A. C. Sparta Praha
119
Ostrava
1901
Olomouc
0709
Olomouc
1506
Svitavy
0709
Ostrava
1901
ý. BudČjovice 2505
Praha
2408
Chrudim
2906
St. Boleslav 2906
V
V
22
J
22
V
ýeský atletický svaz
14.20
h S Marek
Lukáš
160791
14.19
h 6
Jan
Tauber
210991
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
16.31
2
Matej
Gašaj
271281
16.08
2
Radovan Pauer
020286
14.45
6
Michal
Holica
030692
JUNIOěI 6 kg
17.36
h 1
Tomáš
Skála
080194
16.87
1
16.67
1
Tomáš
Koudela
230595
16.50
1
Jan
HorĖák
241194
16.37
3
Josef
Korál
081195
16.11
h 2
Dominik KošaĜ
150394
15.75
2
15.70
h 1
Jan
Kubeš
190694
15.51
2
15.37
h 4
JiĜí
Porš
250195
14.91
4
15.03
h 1
Vratislav Bejþek
311294
14.79
3
14.85
h 2
JiĜí
Sýkora
200195
14.83
D
14.85
1
Jan
Touš
150795
(10)
14.75
4
Filip
Ernest
060395
14.34
4
Michal
Hanák
270694
14.29
h 2
Jan
Novák
011194
14.15
7
14.11
2
Lukáš
Tulis
120994
14.05
3
David
Urban
220694
14.02
6
Jakub
Ryšavý
141294
13.99
h 2
Karel
Mazálek
250894
13.69
2
13.96
h 2
Martin
Svatoš
130494
13.54
11
13.68
8
Jan
Odstrþil
240295
13.49
6
František Wiesner
250596
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
14.75
4
Filip
Ernest
060395
DOROSTENCI 5 kg
16.90
4
Filip
Litavský
010196
16.32
2
František Wiesner
250596
15.69
1
OndĜej
Houška
220297
15.66
D Jan
Doležal
060696
15.55
3
Jaroslav Lauterkranc 141196
15.17
1
OndĜej
Dolák
110197
14.95
h 1
Matyáš
ěihák
141096
14.49
1
14.88
3
Tomáš
Svoboda
040896
14.84
h 1
ZdenČk
Šþudla
060296
14.66
4
14.71
1
Adam
Strnad
101196
(10)
14.66
5
Josef
Egrt
240197
14.60
2
Dominik Wünsche
240596
14.07
8
14.54
h 4
Jakub
Bobko
090596
14.39
5
14.06
h 2
Tomáš
Moša
110796
13.94
1
13.93
h 2
Šimon
Adamec
190196
13.79
h 3
Filip
Schubert
100497
13.75
h 3
ŠtČpán
Kozák
210496
Atletické výkony 2013
TJ Dukla Praha
A. C. TEPO Kladno
Praha
Praha
0902 22
0701 22
TJ Spartak TĜebíþ/SVK
AK Hodonín/SVK
TJ Spartak TĜebíþ/SVK
Praha
TĜinec
St. Boleslav
2408
0106
2906 22
ŠAK Chodov
HvČzda SKP Pardubice
Praha
Chodov
BĜeclav
BĜeclav
Brno
Olomouc
BĜeclav
Praha
Praha
Praha
Jablonec
Praha
Szprotawa
Praha
St. Boleslav
Pardubice
2402
0405
1409
2505
2109
2701
2505
2201
2708
2402
2206
1002
1205
0302
2505
2905
VSK Univerzita Brno
TJ Sokol Opava
A. C. TEPO Kladno
Olomouc
BĜeclav
Praha
TJ Lokomotiva Trutnov
AC Slovan Liberec o. s.
AK Olomouc
VSK Univerzita Brno
AK Olomouc
AC Pardubice
Pardubice
Kolín
Praha
Olomouc
Svitavy
Praha
Praha
Praha
Kolín
0405
2505
1002
2206
2808
1409
2809
2012
1506
0202
2809
2809
1409 D
VSK Univerzita Brno/SVK
Olomouc
0405
SC Start Karlovy Vary
AC Pardubice
AK Most
TJ Sokol Hradec Králové
HvČzda SKP Pardubice
TJ Spartak TĜebíþ
SK Hranice
Hr. Králové
Jablonec
St.Boleslav
Ústí n. Orlicí
BĜeclav
Brno
Ostrava
TĜinec
Olomouc
Olomouc
Jablonec
Hodonín
0806
2206
1109
2109
2809
1210
2012
1105
0405
1502
2206
0108
Jablonec
Olomouc
Jablonec
Praha
BĜeclav
Ostrava
Opava
Praha
Jablonec
Praha
2206
2012
2206
2402
2809
1412
2209
0302
0202
2001
AK Olomouc
SSK Vítkovice
ASK Slavia Praha
SSK Vítkovice
TJ Dukla Praha
AC SYNER Turnov
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
TJ Spartak TĜebíþ
MÍLAěI Domažlice
TJ Znojmo
JAC Brno
Atletický kloub AHA Vyškov
AK Hodonín
AC SYNER Turnov
TJ Znojmo
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Sokol Opava
Atletika Jihlava
AC Jablonec nad Nisou o. s.
TJ Jiskra Litomyšl
120
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
13.76
h 5
Petr
Tancer
120897
13.72
2
Martin
Jirkal
060597
13.70
7
David
Kregl
021296
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
17.05
1
Viktor
DaĖo
220796
15.55
2
Nikolas
Broš
060296
Disk
61.86
60.38
60.16
59.96
59.06
59.05
59.01
58.90
58.84
58.71
58.45
58.41
58.38
58.25
58.21
58.02
57.81
57.80
57.77
57.68
57.37
56.37
56.29
54.94
54.53
AK Hodonín
AK Bílina
A. C. TEPO Kladno
Olomouc
Bílina
BĜeclav
2012
2704
0810
AK Hodonín/SVK
AK Hodonín/SVK
BĜeclav
BĜeclav
2809
2809
1
Petr
Vukliševiþ
1
Tomáš
VoĖavka
1
Igor
Gondor
2
Gondor
1
Vukliševiþ
1A
Gondor
2
Marek
Bárta
1
VoĖavka
1
Gondor
1
Gondor
1
Vukliševiþ
1
Bárta
1
Gondor
2
Gondor
1
Gondor
1
Gondor
4
Gondor
3
Gondor
1
Gondor
1
Tomáš
Jirásek
(20 výkonĤ/5 atletĤ)
2
Antonín
Žalský
1
Martin
Novák
3
Martin
Stašek
3
Tomáš
Jokl
2
Jaromír
Mazgal
250182 SC Start Karlovy Vary
040690 A. C. TEPO Kladno
010379 VSK Univerzita Brno
010183 HvČzda SKP Pardubice
Karlovy Vary 2109
Tábor
1506
Domažlice
1309
Sankt Pölten 3005
NýĜany
3006
Praha
2509
Tábor
1506 22
Ústí n. Labem 2007
Hr. Králové 1209
N.MČsto n/Met0809
NýĜany
0709
Kladno
1805
Pardubice
2508
Kladno
1805
Kladno
2205
ýeská Lípa 2807
Turnov
2805
Tábor
1506
N.MČsto n/Met2707
Pardubice
2909
070880
051092
080489
270988
200193
HvČzda SKP Pardubice
AK Olomouc
VSK Univerzita Brno
A. C. Sparta Praha
AC SYNER Turnov
N.MČsto n/Met2707
Ústí n. Orlicí 3108 22
Kladno
1805
Hr. Králové 1209
Lovosice
1105 22
1
1
1
3
2
2
9
3
1
5
Tomáš
Vladislav
JiĜí
Vladislav
Jaroslav
Tomáš
Petr
Lukáš
Miroslav
Petr
StanČk
Tuláþek
Horký
Hruška
Stanþík
Kozák
Novotný
Brenn
Petr
Stehlík
130691
090788
050792
100189
080486
010590
230989
310780
230478
150477
A. C. Sparta Praha
AK KromČĜíž
AK Olomouc
A. C. Sparta Praha
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
TJ Jiskra Litomyšl
AK Olomouc
TJ Lokomotiva BĜeclav
HvČzda SKP Pardubice
TJ Dukla Praha
Praha
DČþín
Olomouc
St. Boleslav
Olomouc
Praha
Columbia
Praha
Chrudim
Dubnica n.V.
4
1
9
3
6
1
5
2
6
Lukáš
Libor
Jan
Petr
David
Daniel
Pavel
Pavel
Jakub
Jan
Melich
Maška
Marcell
Hlaviþka
BartĤnČk
ýapek
Honal
PeĖáz
Kocinger
Tauber
160980
040383
040685
100388
290793
131292
030485
040469
171187
210991
TJ Dukla Praha
ASK DČþín
VSK Univerzita Brno
TJ Dukla Praha
TJ Jiskra Litomyšl
HvČzda SKP Pardubice
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Sokol Kolín-atletika
ASK Slavia Praha
A. C. TEPO Kladno
Jiþín
2708
Kladno
2408
N.MČsto n/Met0809
Praha
1206
Hr. Králové 1209
Pardubice
2906
Praha
2408
Torino
0708
St. Boleslav 2108
Ústí n. Orlicí 3108
1
1
8
1
5
8
JiĜí
JiĜí
Dominik
Tomáš
Michal
Ladislav
Sýkora
Švojgr
KošaĜ
Skála
Fiala
Prášil
200195
070581
150394
080194
220685
170590
TJ Spartak TĜebíþ
SK ZŠ Jeseniova Praha
SSK Vítkovice
ŠAK Chodov
AK KromČĜíž
TJ Dukla Praha
TĜebíþ
Praha
Linz
Chodov
Lovosice
Pacov
081292 SSK Vítkovice
(10)
54.04
53.07
52.32
52.04
52.02
50.58
50.47
48.79
48.73
48.27
2505
1409
2404
2906
2906
1206
1205
2509
2906
2505
22
22
V
V
(20)
48.27
47.48
47.12
47.03
47.03
46.93
46.75
46.64
46.63
45.95
22
22
V
22
(30)
45.57
45.40
45.20
45.18
44.91
44.70
121
2609 J
2906
2608 J
1905 J
1105
1509
ýeský atletický svaz
44.60
43.98
43.88
43.65
5
7
7
1
ZdenČk
Josef
Bohuslav
René
Atletické výkony 2013
Cejnar
Karas
Macháþ
Hamberger
290682
200878
180789
021192
(40)
43.65
2
Michal
Tlapák
010382
43.63
2
OndĜej
Semerád
050988
43.55
1
Rostislav Kyzlink
140590
43.52
2
OndĜej
Sádlo
020373
43.43
1
Jaroslav SmČlý
061171
43.32
6
OndĜej
Pítr
050588
43.03
D Adam Sebastian Helcelet271091
42.76
5
Miroslav Vachuta
301078
42.73
JiĜí
Vrabel
070964
42.71
6
Jan
Formáþek 140693
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
57.96
1
Matej
Gašaj
271281
53.73
2
Michal
Holica
030692
48.42
4
Radovan Pauer
020286
JUNIOěI 1.75 kg
52.31
1
Tomáš
Skála
080194
49.60
1
Dominik KošaĜ
150394
47.75
2
JiĜí
Sýkora
200195
47.42
1
Filip
Ernest
060395
46.80
3
Tomáš
Koudela
230595
46.53
2
Josef
Korál
081195
46.17
3= Jan
Odstrþil
240295
45.68
6
OndĜej
Novotný
190495
44.49
3
MatČj
Svoboda
110297
44.26
1
Jan
Touš
150795
(10)
44.14
1
Lukáš
Tulis
120994
43.97
8
Jakub
Ryšavý
141294
43.60
1
Michal
Hanák
270694
42.51
1
Vratislav Bejþek
311294
40.35
6
OndĜej
Kupka
150894
39.98
9
Jan
Novák
011194
38.68
D JindĜich
VeþeĜa
290395
38.42
1
Adam
KĜíž
290995
38.38
1
Adam
Holeþek
010495
38.04
3
Lukáš
PilaĜ
280395
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
47.42
1
Filip
Ernest
060395
42.16
6
Teodor
Szabo
300695
DOROSTENCI 1.5 kg
52.55
1
Jan
Doležal
060696
51.54
1
MatČj
Svoboda
110297
49.61
2
Filip
Litavský
010196
46.26
1
Josef
Egrt
240197
43.72
1
Matyáš
ěihák
141096
43.32
6
Marek
Mikeska
220796
43.10
2
Aleš
Král
220296
41.12
5
Martin
Jirkal
060597
40.78
2
Tomáš
Svoboda
040896
40.45
5
Tomáš
Moša
110796
(10)
39.16
4
Michal
ýerný
210897
39.09
7
Petr
Tancer
120897
39.05
1
OndĜej
Dolák
110197
38.59
8
Jan
Uhrin
120297
38.28
5
Martin
Machura
090897
37.68
2
Dominik Wünsche
240596
37.61
1
OndĜej
Houška
220297
TJ Sokol Hradec Králové
neregistrovaný
A. C. Sparta Praha
TJ Sušice
Turnov
Domažlice
Tábor
Passau
2906
1309 V
1805
2804 22
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
HvČzda SKP Pardubice
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
SK KotláĜka Praha
ASK Lovosivce
AK Olomouc
TJ Dukla Praha
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
VSK Univerzita Brno
AC SYNER Turnov
Chrudim
Pardubice
Hranice
Karlovy Vary
Lovosice
BĜeclav
Tampere
Jablonec
Ptuj
Turnov
2906
2909
0106
2109
1805
2408
1207
1805
2408
2906
TJ Spartak TĜebíþ/SVK
TJ Spartak TĜebíþ/SVK
AK Hodonín/SVK
Tábor
Tábor
BĜeclav
1805
1805
2408
ŠAK Chodov
SSK Vítkovice
TJ Spartak TĜebíþ
VSK Univerzita Brno
AK Olomouc
ASK Slavia Praha
AK Olomouc
AK Olomouc
TJ Sokol Kolín-atletika
HvČzda SKP Pardubice
Praha
BĜeclav
Praha
Olomouc
Praha
Praha
Praha
Kolín
Pardubice
0307
2505
2809
0405
2306
1106
2809
2809
1409 D
1707
TJ Lokomotiva Trutnov
AK Olomouc
TJ Sokol Opava
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
SSK Vítkovice
A. C. TEPO Kladno
AK Olomouc
AC Mladá Boleslav o. s.
TJ Slavoj Stará Boleslav
AC Pardubice
Svitavy
1506
Praha
2809
PĜerov
1704
Freital-Weissig0405
Olomouc
0405
Praha
2809
Praha
1310
ýeská Lípa 0906
St. Boleslav 0409
N.MČsto n/Met1105
VSK Univerzita Brno/SVK
AK Hodonín/SVK
Olomouc
BĜeclav
0405
2505
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Sokol Kolín-atletika
AC Start Karlovy Vary
AC SYNER Turnov
SK Hranice
AK Hodonín
SK Nové MČsto nad Metují
AK Bílina
TJ Znojmo
TJ Sokol Opava
BĜeclav
St. Boleslav
BĜeclav
St. Boleslav
Olomouc
BĜeclav
Svitavy
Jablonec
Olomouc
BĜeclav
2809
2108
1409
0405
2808
2809
1506
2306
0405
1409
TJ Vodní stavby Tábor
AK Hodonín
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Šumperk
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Znojmo
AK Most
Praha
BĜeclav
TĜebíþ
Jablonec
Praha
Brno
St. Boleslav
1409
1409
0606
2306
1405
2610
1109
122
V
V
22
V
V
22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
37.52
2
František Wiesner
250596
37.29
1
Antonín
Valenta
260697
36.82
1
OndĜej
Tomek
240797
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
51.18
2
Viktor
DaĖo
220796
45.19
3
Nikolas
Broš
060296
Kladivo
80.28
80.16
80.07
79.59
79.36
79.19
79.00
78.52
78.04
77.83
77.72
77.49
77.01
76.97
76.92
76.31
76.30
76.02
75.02
72.80
70.27
68.50
64.60
62.14
62.00
59.73
58.77
58.70
58.16
AC Pardubice
TJ Jiskra Litomyšl
TJ Spartak TĜebíþ
Pardubice
Litomyšl
TĜebíþ
2808
2707
1506
AK Hodonín/SVK
AK Hodonín(SVK
BĜeclav
BĜeclav
2809
1409
2
Lukáš
Melich
2
Melich
1
Melich
2
Melich
3
Melich
1
Melich
1
Melich
2QA
Melich
1
Melich
4
Melich
3
Melich
2
Melich
3
Melich
1
Melich
1
Melich
1
Melich
1
Melich
1
Melich
2
Melich
5
Melich
(20 výkonĤ/1 atlet)
2
Michal
Fiala
4
Miroslav Pavlíþek
6
Petr
Koucký
1
Vladimír Maška
1
Radek
Baran
1
Jan
Formáþek
1
Jan
DvoĜák
2
Libor
Maška
4
Ladislav Prášil
160980 TJ Dukla Praha
Szczecin
1506
Ostrava
2706
Castres
3006
Cetniewo
2906
Moskva
1208
Kladno
1805
Tokyo
0505
Moskva
1008
Tábor
1606
Dubnica n. V. 2108
Budapest
1007
Belém
1205
Warszawa
2508
Fukuroi
0305
N.MČsto n/Met2707
Florø
0806
Dubnica n.V. 2505
Pacov
1509
Dublin
2206
Rieti
0709
220685
310387
220885
060273
120288
140693
080490
040383
170590
AK KromČĜíž
A. C. TEPO Kladno
HvČzda SKP Pardubice
ASK DČþín
SSK Vítkovice
AC Syner Turnov
AC Mladá Boleslav o. s.
ASK DČþín
TJ Dukla Praha
Kladno
1805
N.MČsto n/Met2707
N.MČsto n/Met2707
ýeská Lípa 0809 V
TĜinec
1105
Ústí n. Orlicí 3108 22
Liberec
1307
DČþín
1905
Pacov
1509
2
2
1
1
3
4
5
3
3
1
Daniel
Roman
Václav
JiĜí
JiĜí
Josef
Jan
Miroslav
JiĜí
Ladislav
ýapek
Straško
Toman
Švojgr
Cabal
Korál
Tauber
Vachuta
Špaþek
Hromádka
131292
240392
201082
070581
200687
081195
210991
301078
010689
161089
HvČzda SKP Pardubice
HvČzda SKP Pardubice
TJ Vodní stavby Tábor
SK ZŠ Jeseniova Praha
TJ Sokol Hradec Králové
ASK Slavia Praha
A. C. TEPO Kladno
Athletic club Ústí nad Labem
AC Mladá Boleslav o. s.
PSK Olymp Praha
Pardubice
2905
Ústí n. Orlicí 3108
BechynČ
1210
Praha
2906
Pardubice
2505
Ústí n. Orlicí 3108
N.MČsto n/Met0809
Turnov
2906
Lovosice
1105
Pardubice
1505
5
2
1
7
1
2
2
1
3
9
Václav
Jakub
Jan
Tomáš
Jan
Jaroslav
Dalibor
Bohuslav
Radek
Pavel
Podzemský
ýížek
BartĤnČk
Jirásek
Král
Lauterkranc
Menšík
Macháþ
Molnár
PeĖáz
190685
260891
290181
010183
271092
141196
250972
180789
150694
040469
ASK Slavia Praha
TJ Slavoj Stará Boleslav
PSK Olymp Praha
HvČzda SKP Pardubice
SK Nové MČsto nad Metují
HvČzda SKP Pardubice
HvČzda SKP Pardubice
A. C. Sparta Praha
HvČzda SKP Pardubice
TJ Sokol Kolín-atletika
Pardubice
2508
St. Boleslav 1109
Pardubice
1610
N.MČsto n/Met0809
Svitavy
0709
Svitavy
0709
Chrudim
2906
NýĜany
1210
Pardubice
0106
N.MČsto n/Met0809
10
2
Dušan
Mojmír
Král
Klíma
120683 HvČzda SKP Pardubice
280775 AK Most
(10)
58.02
56.18
55.71
55.25
54.85
54.33
53.90
53.44
53.42
53.40
22
22
J
22
(20)
53.39
53.20
53.19
52.77
52.59
52.01
51.82
51.54
51.15
49.89
22
22
D
V
J
V
(30)
49.70
49.22
123
Praha
Kladno
3006
2906 V
ýeský atletický svaz
49.20
48.95
48.41
48.34
48.15
47.91
47.83
47.81
1
1
9
1
1
5
1
3
Michal
OndĜej
Tomáš
Miroslav
Tomáš
Tomáš
Pavel
Tomáš
Atletické výkony 2013
Maier
Petr
Koudela
Zeman
Sýkora
Flamík
Pittr
MinaĜík
150488
220384
230595
180462
150293
040485
231190
080991
AK Olomouc
AC Moravská Slavia Brno
AK Olomouc
TJ Jiskra Litomyšl
ASK Slavia Praha
HvČzda SKP Pardubice
AK ŠKODA PlzeĖ
A. C. TEPO Kladno
BĜeclav
Brno
Ústí n. Orlicí
Brno
Vlašim
Pardubice
Klatovy
ýeská Lípa
2408
0409
3108
0105
2906
2505
0106
0809
AC Moravská Slavia Brno
AK Most
AK Olomouc
TJ Šumperk
PSK Olymp Praha
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
HvČzda SKP Pardubice
A. C. Sparta Praha
SSK Vítkovice
AC ýáslav
Olomouc
ýeská Lípa
Hodonín
Šumperk
Praha
BĜeclav
Ústí n. Orlicí
St. Boleslav
Hranice
ýáslav
2906
2807
1805
2906
1405
2408
1805
2906
1805
0809
J
V
22
22
(40)
47.30
3
JiĜí
Dohnal
200188
46.86
5
JiĜí
Táborský
080763
46.70
1
Martin
Novák
051092
46.60
1
Michal
Skýpala
170189
46.51
4
JiĜí
Sikora
250674
46.46
4
Jaroslav Stanþík
080486
46.40
5
Roman
Koucký
161082
46.26
6
Jan
KošĢál
030370
46.24
1
OndĜej
Kupka
150894
46.09
1
Aleš
Kuklík
290172
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
58.38
1
Maciej
Dreger
110891
58.18
1
Michal
Holica
030692
55.98
2
Matej
Gašaj
271281
JUNIOěI 6 kg
61.36
1
Jaroslav Lauterkranc 141196
59.19
4
Josef
Korál
081195
57.08
1
Radek
Molnár
150694
55.35
1
Adam
Holeþek
010495
54.96
1
Tomáš
Koudela
230595
53.43
1
OndĜej
Kupka
150894
51.17
2
Adam
KoláĜ
251196
50.95
5
Jakub
BĜezina
160295
47.87
3
Jaroslav Beþka
141294
47.53
1
JiĜí
Porš
250195
(10)
46.64
4
MatČj
Svoboda
110297
44.81
6
Jan
Odstrþil
240295
44.80
4
Lukáš
Tulis
120994
44.31
5
Petr
Krus
090395
43.22
5
Marek
Fojtách
100794
42.44
5
Jan
Houska
311296
42.12
3
Václav
Hejný
030996
41.69
2
Adam
KĜíž
290995
41.64
3
VojtČch
Hájek
040594
40.52
1
VojtČch
Musil
270195
DOROSTENCI 5 kg
70.94
1
Jaroslav Lauterkranc 141196
61.08
1
Adam
KoláĜ
251196
57.21
1
Josef
Egrt
240197
55.55
3
Václav
Hejný
030996
51.88
5
David
Letáþek
220296
50.02
2
Jan
Houska
311296
48.64
1
MatČj
Svoboda
110297
48.45
4
Jakub
Bobko
090596
45.90
1
Tomáš
Doþkal
030397
45.88
1
Matouš
Vajda
030396
(10)
43.79
1
Tomáš
Svoboda
040896
43.49
1
OndĜej
Tomek
240797
42.78
6
Michael
Šíp
091098
41.91
8
Martin
Jirkal
060597
39.06
1
Michal
Nejedlý
120196
38.60
2
Aleš
Král
220296
V
22
V
V
J
V
SK Nové MČsto nad Met./POL Pardubice
TJ Spartak TĜebíþ/SVK
TĜebíþ
TJ Spartak TĜebíþ/SVK
TĜebíþ
0106 22
0206 22
0206
HvČzda SKP Pardubice
ASK Slavia Praha
HvČzda SKP Pardubice
TJ Slavoj Stará Boleslav
AK Olomouc
SSK Vítkovice
Spartak Praha 4
AK Olomouc
TJ Sokol Kolín-atletika
AC SYNER Turnov
Pardubice
Praha
Svitavy
St. Boleslav
Praha
BĜeclav
Liberec
Jablonec
Praha
St. Boleslav
2509 D
0307
1506
1109
2809
1409
0607 D
2206
2809
0405
TJ Sokol Kolín-atletika
AK Olomouc
TJ Lokomotiva Trutnov
SSK Vítkovice
TJ Lokomotiva BĜeclav
Spartak Praha 4
Spartak Praha 4
AC Mladá Boleslav o. s.
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Spartak TĜebíþ
Praha
Liberec
Praha
BĜeclav
Liberec
Praha
ýeská Lípa
St. Boleslav
TĜebíþ
2809 D
2206
0607
2809
1409
0607 D
1405 D
0906
1109
1209
HvČzda SKP Pardubice
Spartak Praha 4
AC SYNER Turnov
Spartak Praha 4
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Spartak Praha 4
TJ Sokol Kolín-atletika
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Olomouc
TJ Sokol Opava
Pardubice
St. Boleslav
BĜeclav
Jablonec
Jablonec
Praha
Kolín
BĜeclav
BĜeclav
Opava
0210
0405
2809
2206
2206
0605
0105
2809
1409
0507
TJ Znojmo
TJ Spartak TĜebíþ
HvČzda SKP Pardubice
AK Bílina
TJ Spartak TĜebíþ
SK Nové MČsto nad Metují
Brno
Jihlava
Praha
Praha
TĜebíþ
Svitavy
2609
2605
1409 Ž
1409
1306
0709
124
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
38.51
1
Václav
Dedek
201196
38.00
1
Tomáš
Rys
150897
37.96
3
Miroslav Drbal
120697
37.75
3
Tomáš
Bulko
120996
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
42.10
2
Nikolas
Broš
060296
38.20
7
Viktor
DaĖo
220796
OštČp
87.68
87.58
87.17
86.94
86.67
86.67
85.96
85.09
82.39
81.51
80.81
80.44
79.28
79.14
79.14
77.82
76.38
76.08
75.69
75.46
1
VítČzslav Veselý
1
Veselý
1
Veselý
1
Veselý
2
Veselý
2
Veselý
1
Veselý
1
Veselý
1
Petr
Frydrych
4QA
Veselý
2
Veselý
1
Veselý
1
Frydrych
1
Frydrych
2
Frydrych
1
Frydrych
1
Jan
Kubeš
2
Kubeš
7
Frydrych
1
Frydrych
(20 výkonĤ/3 atleti))
1
Jakub
Vadlejch
3
Jaroslav Jílek
1
Marek
Lukáš
2
Lukáš
Vrabec
1
Marek
Šanko
4
Tomáš
StanČk
4
Martin
SklenáĜ
75.85
74.15
73.28
73.07
71.38
67.01
66.29
TJ Baník StĜíbro
TJ Vodní stavby Tábor
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Olomouc
PlzeĖ
Pacov
Liberec
Olomouc
0809
0510
1310
0404
AK Hodonín(SVK
AK Hodonín/SVK
BĜeclav
BĜeclav
1409
2809
270283 TJ Dukla Praha
130188 TJ Dukla Praha
190694 TJ Dukla Praha
101090
221089
160791
250791
061194
130691
030392
Monaco
1907
Ostrava
2706
Moskva
1708
Praha
1006
Shanghai
1805
Brussel
0609
Oslo
0306
Doha
1005
Domažlice
1309
Moskva
1508
Beijing
2105
Dublin
2306
N.MČsto n/Met2707
Kladno
1805
Thum
3008
Olomouc
0805
Tábor
2407 J-1
Andorf
1708
Kazan
1007
Tábor
1606
TJ Dukla Praha
St. Boleslav 2808
HvČzda SKP Pardubice
N.MČsto n/Met0809
A. C. Sparta Praha
Ústí n. Orlicí 0109
Spartak Praha 4
Kladno
1805
A. C. TEPO Kladno
St. Boleslav 0409
A. C. Sparta Praha
Ústí n. Orlicí 0109
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh.HradištČ 2809
22
22
J-2
22
22
(10)
65.52
65.12
64.89
64.83
64.82
64.57
64.38
63.75
63.12
62.68
1
4
D
5
5
6
1
6
1
5
Martin
Svatoš
130494
Lukáš
Brenn
310780
Adam Sebastian Helcelet271091
David
Štefek
220992
Filip
ýermák
090191
JiĜí
DvoĜák
150989
Jakub
Kleþák
160689
Jan
Mihál
300786
Pavel
PeĖáz
031288
VojtČch
Kozák
231192
MÍLAěI Domažlice
TJ Lokomotiva BĜeclav
TJ Dukla Praha
SSK Vítkovice
TJ Sokol Opava
TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ Dukla Praha
A. C. TEPO Kladno
TJ Sokol Kolín-atletika
TJ Jiskra Litomyšl
Karlovy Vary 0105
ýeská Lípa 2807
Tampere
1207
Olomouc
0805
Ústí n. Orlicí 0109
Tábor
1606
Praha
0510
N.MČsto n/Met2707
Kladno
1105
Uh. HradištČ 2809
J-3
3
3
1
2
2
2
D
1
5
7
Michal
Jan
Tomáš
Jan
David
Jan
Pavel
Jaromír
Luboš
David
Puczok
ýervenka
Pužman
Michalec
Sekerák
AndČl
Krejþa
Mazgal
Nováþek
Polák
131186
020883
240384
090195
091074
181187
070193
200193
211174
170693
TJ TŽ TĜinec
AC Moravská Slavia Brno
A. C. TEPO Kladno
SK ZŠ Jeseniova Praha
A. C. TEPO Kladno
AK PSK Zlín
TJ Sokol Kolín-atletika
AC SYNER Turnov
TJ Slavoj Stará Boleslav
VSK Univerzita Brno
Olomouc
TĜinec
Kladno
Praha
PlzeĖ
BĜeclav
Pacov
Turnov
Praha
Olomouc
2906
0106
0205
2809
2008
2408
1407
2906
2408
0805
5
1
5
Daniel
Marian
Jan
Schubert
Gilar
HorĖák
270787 AK Hodonín
071174 HvČzda SKP Pardubice
241194 SSK Vítkovice
TĜinec
Chrudim
Jablonec
0106
2906 V
2206 J-5
22
22
22
22
(20)
61.74
61.38
61.31
60.59
60.52
60.25
60.22
59.89
59.47
59.20
J-4
V
22
22
V
22
(30)
59.18
58.88
58.74
125
ýeský atletický svaz
58.67
57.56
57.53
57.39
57.39
57.24
57.23
1
2
D
2
1
3
1
Martin
JiĜí
Pavel
OndĜej
ŠtČpán
JiĜí
Jakub
Atletické výkony 2013
Hrách
Matoušek
Baar
Hynek
Mikoška
Sýkora
Vedra
051175
120687
180484
180889
120695
200195
080995
(40)
57.23
6
René
Hamberger 021192
56.88
1
JiĜí
Tuláþek
031088
56.85
9
Tomáš
Revay
300485
56.75
8
Michal
Štefek
030591
56.60
4
Igor
Gondor
010379
56.09
3
Libor
BaĜtipán
131076
55.73
3
David
Kroupa
060795
55.38
2
Lukáš
Novotný
110684
55.31
2
JindĜich
Ottl
170991
55.00
2
Jakub
Nosek
301089
JUNIOěI (1. - 9. viz muži)
53.76
4
Jan
Doležal
060696
(10)
53.53
8
Martin
Podrazil
030895
52.31
3
Jan
Ring
050195
52.17
5
Jan
Novák
011194
51.92
1
Roman
Šnajdr
061195
51.72
5
Aleš
Král
220296
51.67
3
Dominik Sokola
040796
51.50
9
Michal
ýerný
210897
51.40
1
Filip
Litavský
010196
50.99
4
OndĜej
Dolák
110197
50.90
4
Petr
Vašek
280294
DOROSTENCI 700 g
59.41
1
Dominik Sokola
040796
58.59
1
Michal
ýerný
210897
57.53
1
Aleš
Král
220296
57.23
1
OndĜej
VrtČl
080497
57.07
O Jan
Doležal
060696
55.77
1
MatČj
Dynybyl
230196
54.11
1
Martin
Koneþný
201297
53.56
2
Dominik Kraus
040696
53.50
2
OndĜej
Dolák
110197
52.34
3
ZdenČk
Šþudla
060296
(10)
52.06
4
Matyáš
ěihák
141096
51.60
5
Tomáš
Moša
110796
50.73
6
Matouš
Vajda
030396
50.46
1
Patrik
Stupka
181296
49.26
2
Filip
Litavský
010196
49.17
7
Tomáš
ýermák
100597
48.89
1
Filip
Schubert
100497
48.78
1
Daniel
Werner
120896
46.62
2
Daniel
Monzar
170497
46.58
5
Dominik Wünsche
240596
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
48.45
4
Nikolas
Broš
060296
BĜemeno 16 kg (* = 15.88 kg)
22.16
1
Michal
Fiala
20.44
1
Petr
Koucký
16.68
3
Pavel
PeĖáz
16.60
4
Václav
Podzemský
16.42
V Václav
Toman
16.09*
V Jan
DvoĜák
220685
220885
040469
190685
201082
080490
ATLETCLUB NýĜany
TJ Dukla Praha
TJ Jiskra Litomyšl
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
AK PSK Zlín
TJ Spartak TĜebíþ
SSK Vítkovice
NýĜany
St. Boleslav
Asikkala
Turnov
BĜeclav
Praha
Opava
TJ Sušice
SK Nové MČsto nad Metují
SSK Vítkovice
SSK Vítkovice
VSK Univerzita Brno
AK Bílina
ASK Slavia Praha
SK ZŠ Jeseniova Praha
AK Most
SK Nové MČsto nad Metují
Praha
2408
Pardubice
0106
N.MČsto n/Met2707
Kladno
1805
Praha
2509
Turnov
2906
TĜebíþ
1808
Praha
2906
ýeská Lípa 0809
Ústí n. Orlicí 1805
TJ Sokol Hradec Králové
Turnov
2906 D
AK PSK Zlín
A. C. TEPO Kladno
A. C. TEPO Kladno
USK VŠEM Ústí n/L.
SK Nové MČsto nad Metují
AK KromČĜíž
TJ Vodní stavby Tábor
AC Start Karlovy Vary
TJ Spartak TĜebíþ
JAC Brno
Olomouc
Kladno
Kladno
Lovosice
Svitavy
Vyškov
Praha
Karlovy Vary
Kolín
BĜeclav
2906
2205
2408
0109
0709
2906
2408
2109
1409
1409
AK KromČĜíž
TJ Vodní stavby Tábor
SK Nové MČsto nad Metují
SK PĜerov
TJ Sokol Hradec Králové
SK KotláĜka Praha
VSK Univerzita Brno
TJ Vodní stavby Tábor
TJ Spartak TĜebíþ
Atletický klub AHA vyškov
Jablonec
2206
Praha
1409
N.MČsto n/Met1105
PĜerov
0105
Donetsk
1107
Kolín
0805
BĜeclav
1409
PlzeĖ
0809
TĜebíþ
0610
BĜeclav
2809
SK Hranice
TJ Sokol Opava
TJ Sokol Opava
AC ýeská Lípa
AC Start Karlovy Vary
TJ Sokol Opava
AC Jablonec nad Nisou, o.s.
TJ Sokol Hradec Králové
AC Jablonec nad Nisou, o.s.
TJ Znojmo
BĜeclav
BĜeclav
BĜeclav
Liberec
BĜeclav
BĜeclav
ýeská Lípa
Hr. Králové
ýeská Lípa
BĜeclav
2809
2809
2809
1205
2505
2809
1310
2204
1310
2505
AK Hodonín/SVK
BĜeclav
2505
AK KromČĜíž
HvČzda SKP Pardubice
TJ Sokol Kolín-atletika
ASK Slavia Praha
TJ Vodní stavby Tábor
AC Mladá Boleslav o. s.
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
BechynČ
Liberec
0303
1303
0303 V
0303
1210
1307
126
3006
2808
1808
2906
1409 J-6
2809 J-7
1308 J-8
22
22
V
J-9
22
D
D
D
D
D
ýeský atletický svaz
16.50*
15.86
15.80
1
5
6
Roman
OndĜej
Dalibor
Atletické výkony 2013
Straško
Semerád
Menšík
240392 HvČzda SKP /Pardubice
050988 HvČzda SKP Pardubice
250972 HvČzda SKP Pardubice
Klasický pČtiboj
(dálka-oštČp-200 m-disk-1500 m)
3258
1
Michal
Štefek
030591 SSK Vítkovice
6.54/+0.5 53.40 23.61/-1.0 36.76 4:55.58
3226
2
Marek
Ošmera
040787 TJ Lokomotiva BĜeclav
6.51/+1.0 46.68 23.40/-1.0 38.17 4:51.24
3202
3
Adam
Formánek 201283 TJ Lokomotiva BĜeclav
6.09/+1.3 47.83 23.57/-1.2 37.06 4:36.57
3051
4
David
Štefek
220992 SSK Vítkovice
6.58/+1.8 58.87 24.15/-1.0 29.41 5:14.19
2902
5
Petr
Klus
240985 AK KromČĜíž
6.49/+1.3 48.46 23.94/-1.0 31.85 5:21.59
2879
1
Pavel
Krejþa
070193 TJ Sokol Kolín-atletika
5.45
57.71 25.29/-0.3 35.23 5:00.77
2805
2
Lukáš
Kopecký
230190 TJ Sokol Kolín-atletika
6.50
47.22 25.35/-0.3 30.78 5:10.18
2770
6
Lukáš
Brenn
310780 TJ Lokomotiva BĜeclav
5.63/+0.7 53.85 25.52/-1.2 40.92 5:35.97
2706
1
OndĜej
Votinský
070192 SK KotláĜka Praha
6.14
43.80 24.00
24.85 5:04.34
2685
7
Adam
Fiala
280593 Atletika Poruba o. s.
6.14/+0.9 47.05 25.52/-1.0 32.32 5:20.08
(10)
2664
3
JiĜí
Leden
020374 Atletika Chrudim
5.91
42.15 24.80
28.45 4:58.72
2551
4
Hynek
Chalupníþek 060490 DDM Cvikováþek
5.89
33.91 24.80
26.73 4:51.61
2549
3
Michal
Štohanzl
301085 VSK FTVS Praha
4.92
44.28 24.86
28.30 4:48.29
2529
1
Aleš
ěíhošek
230185 SK PĜerov
5.57/+0.8 42.53 25.49/+0.8 25.37 4:50.68
2504
8
Jakub
Lacina
220387 TJ Lokomotiva BĜeclav
5.96/+1.1 50.71 26.07/-1.0 30.77 5:45.02
2481
9
Petr
Mikuláþek 130995 AK Olomouc
6.56/+1.8 34.44 24.92/-1.2 32.70 5:56.78
Desetiboj
8252
3
8075
4
7753
3
7606
8
7518
1
7437
5
7402
6
7341
5
7288
1
7286
8
7261
6
Brno
Pardubice
Pardubice
0409 22
0303
0303 V
PĜerov
0105 22
PĜerov
0105
PĜerov
0105
PĜerov
0105 22
PĜerov
0105
Kolín
1808
Kolín
1808
PĜerov
0105
Praha
0510 22
PĜerov
0105 22
Kolín
1808 V
Kolín
1808
Praha
0510
PĜerov
2809
PĜerov
0105
PĜerov
0105 J
Adam Sebastian Helcelet271091 TJ Dukla Praha
Tampere
1207 22
11.10/+0.4 7.36/+0.9 14.45 2.04 49.22 14.38/-0.3 43.03 5.00 64.89 4:37.93
Helcelet
Götzis
2605
11.05/+0.6 7.32/+0.2 14.96 2.03 50.36 14.35/+0.5 40.95 4.76 64.11 4:42.13
Marek
Lukáš
160791 TJ Dukla Praha
Kladno
0906
11.09/-0.7 7.17/+0.8 13.46 1.88 50.64 14.71/+1.1 40.35 4.62 69.17 4:44.51
Lukáš
Tampere
1207
11.19/-0.2 6.87/0.0 13.59 1.89 50.20 14.70/-2.3 39.63 4.40 63.96 4:33.94
Lukáš
St. Boleslav 2605
11.11/+0.1 6.96/+1.9 14.06 1.83 51.17 14.72/+0.6 39.45 4.40 65.92 4:46.90
Jaroslav Hedviþák
131290 TJ Dukla Praha
Kladno
0906
10.87/-0.7 6.80/0.0 12.14 1.91 48.79 14.91/+1.1 37.07 4.62 50.88 4:35.64
Pavel
Baar
180484 TJ Jiskra Litomyšl
Kladno
0906
11.15/-0.5 6.91/+2.1 12.91 1.91 49.44 15.08/+0.6 39.02 4.52 55.67 4:47.65
Baar
Nottwil
3006
11.15/-0.6 6.75/+0.4 12.70 1.86 49.09 15.03/+0.7 37.80 4.60 55.04 4:44.21
Baar
Asikkala
1808
11.16/+3.4 6.84/-1.0 13.39 1.91 50.76 15.15/+0.2 38.59 4.50 57.53 4:55.98
Hedviþák
Nottwil
3006
10.97/-0.7 6.67/+0.1 12.04 1.95 49.44 14.73/+0.9 37.80 4.60 45.27 4:42.63
Hedviþák
Firenze
0305
10.99/0.0 6.92/+0.6 12.54 1.98 49.90 15.06/+0.6 35.82 4.45 42.42 4:34.56
127
ýeský atletický svaz
7039
Atletické výkony 2013
2
Adam
Hromþík
060389 VSK Univerzita Brno
St. Boleslav 2605
10.99/+0.1 6.92/+2.0 12.14 1.86 50.42 14.82/+0.6 35.61 4.20 45.11 4:44.05
8
Václav
Sedlák
060293 TJ Dukla Praha
Kladno
0906 22
11.31/-0.5 6.67/-0.4 12.19 1.88 50.18 14.41/+1.1 38.54 4.42 40.92 4:46.41
10
Hromþík
Kladno
0906
11.15/-0.7 7.07/-0.3 11.59 1.82 50.18 15.01/+0.6 37.84 4.22 45.10 4:46.06
17
Hromþík
Nottwil
3006
11.20/-0.9 6.61/-0.2 11.73 1.80 49.88 14.88/+0.8 33.92 4.40 48.07 4:45.29
11 Michal
Štefek
030591 SSK Vítkovice
Kladno
0906
11.31/-0.5 6.58/-0.1 13.43 1.79 50.74 15.68/+0.6 36.74 4.02 55.70 4:59.63
3
Štefek
St. Boleslav 2605
11.22/+0.1 6.49/+2.5 12.46 1.89 52.37 16.32/+0.6 37.32 3.90 56.22 5:00.10
1
Marek
Ošmera
040787 TJ Lokomotiva BĜeclav
Pacov
1407
11.23/+0.8 6.63/+1.3 13.32 1.81 51.34 15.63/-0.8 35.31 3.35 49.87 4:53.14
4
Roman
Pulíþek
060391 AC Jablonec nad Nisou o. s.
St. Boleslav 2605 22
11.59/+1.1 6.00/-0.2 11.54 1.89 53.49 15.00/+0.6 33.16 4.20 52.04 5:01.66
1
Pulíþek
Liberec
1205
11.78/+1.0 6.12/+0.2 11.44 1.88 54.38 15.09/-0.5 37.88 4.20 51.63 5:06.96
(20 výkonĤ/9 atletĤ)
5
Dominik DvoĜák
090692 ASK Slavia Praha
St. Boleslav 2605
11.24/+0.1 6.46/-0.3 12.06 1.77 51.44 16.12/+0.2 33.39 3.80 41.19 5:21.15
7038
6996
6921
6828
6692
6590
6485
6467
6173
(10)
6054
6
6006
7
5932
8
5925
14
5923
2
5871
2
5785
9
5575
3
5538
1
5402
1
OndĜej
Hunþovský 221290 ASK Slavia Praha
St. Boleslav 2605
11.98/+1.1 6.54/+3.1 9.95 1.92 53.28 15.45/+0.6 26.86 3.50 41.21 4:42.19
Vít
Zákoucký
200478 AC Slovan Liberec o. s.
St. Boleslav 2605
11.91/+1.1 6.21/+1.3 11.88 1.77 55.90 16.88/+0.2 37.79 4.00 40.58 4:50.44
Jan
Horák
250390 AK ŠKODA PlzeĖ
St. Boleslav 2605
11.52/+0.1 6.37/+0.5 10.88 1.77 54.84 17.10/+0.2 29.94 4.00 47.76 5:07.01
Adam
Nejedlý
030288 TJ Dukla Praha
Kladno
0906
11.35/-0.5 6.92/+0.8 13.83 1.97 51.02 14.79/+1.1 36.59 NM 51.64 NF
Pavel
Krejþa
070193 TJ Sokol Kolín-atletika
Pacov
1407 22
12.29/+0.8 5.98/+1.5 14.00 1.84 55.26 17.78/-0.8 36.51 3.25 60.22 5:16.01
Martin
Gabriel
170584 AC Moravská Slavia Brno
Brno
2909
12.12
6.54
12.64 1.92 57.78 18.85
36.05 3.80 50.81 5:15.37
Adam
Fiala
280593 Atletika Poruba o. s.
St. Boleslav 2605
12.01/+1.1 6.33/-0.5 12.01 1.83 58.16 16.13/+0.2 33.61 3.50 46.06 5:18.48
Tomáš
Koptík
130483 ASK Slavia Praha
Pacov
1407
11.96/ +0.8 5.96/+0.2 11.16 1.84 55.40 17.00/-0.8 33.83 3.65 40.35 5:28.81
Jan
Jirovec
030289 ŠAK Chodov
Sokolov
1108
11.74
6.25
12.00 1.88 58.19 16.75
33.42 3.33 42.80 5:49.15
JiĜí
Jakoubek
150290 TJ Jiskra Litomyšl
Praha
0409
12.35
6.34
10.78 1.77 54.99 16.37
28.98 2.80 38.94 5:01.51
(20)
5382
1
5377
1
5336
2
5190
1
5141
2
5102
2
5096
1
5085
1
5001
3
4968
1
Karel
Bernášek
230489 A. C. TEPO Kladno
Kladno
1310
11.70
6.13
9.31 1.73 55.23 17.45
24.35 4.00 38.46 5:13.86
Filip
Spura
191092 VSK Univerzita Brno
TĜinec
2804
11.89
6.32
9.73 1.75 52.64 18.19
25.63 4.00 28.93 5:08.79
Jaroslav Drda
071091 TJ Vodní stavby Tábor
Liberec
1205
11.87/+1.0 6.10/+0.2 9.60 1.85 53.54 18.40/-0.5 26.25 2.80 32.57 4:30.98
JiĜí
Leden
020374 Atletika Chrudim
Ústí n. Orlicí 2209 V
12.06/+0.7 5.92/0.0 10.02 1.66 55.18 18.87/+0.1 29.08 3.42 40.24 4:54.31
Josef
Šmíd
211192 TJ Dukla Praha
Ústí n. Orlicí 2209 22
12.48/+1.0 5.42/+0.4 10.47 1.72 57.42 18.05/+0.1 32.26 3.52 45.00 5:09.55
Erik
Havel
131290 A. C. TEPO Kladno
Praha
0409
12.36
5.90
10.71 1.80 58.29 18.15
29.33 3.20 46.34 5:24.86
Lukáš
Venkrbec
030991 Atletika Jihlava
Pacov
1205
12.11/+1.5 5.98/+0.3 9.66 1.83 56.09 16.41/+3.0 25.85 2.70 32.84 5:07.79
Radek
ýuda
040691 SK ZŠ Jeseniova Praha
Praha
1310
12.35
5.22
8.84 1.62 54.48 17.93
27.66 3.20 42.71 4:33.46
Michael
Havlík
010188 AK Moravská TĜebová
Ústí n. Orlicí 2209
11.48/+0.9 5.43/+1.0 9.82 1.50 53.45 16.44/+0.1 26.34 2.22 40.00 5:01.96
Patrik
Drhlík
280791 AC Slovan Liberec o. s.
St. Boleslav 1310
11.55
6.10
8.65 1.72 52.06 17.65
25.09 2.50 24.53 5:03.63
128
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
(30)
4963
1
4938
4
4938
2
4931
2
4901
2
4897
1
4865
2
4847
2
4825
1
4774
2
OndĜej
Kratochvíl 131293 TJ Sokol Opava
Opava
2407
12.03/+1.1 5.88/+1.0 8.53 1.56 58.98 17.90/+3.1 22.67 4.22 35.90 5.00.29
JiĜí
Horák
060872 SK Nové MČsto nad Metují
Ústí nad Orlicí2209 V
12.69/+0.7 5.64/+0.2 10.02 1.81 59.75 17.32/+0.1 30.50 3.42 38.67 5.27.58
Jakub
ýížek
260891 TJ Slavoj Stará Boleslav
St. Boleslav 1310
12.39
5.44
11.54 1.54 56.93 19.40
40.54 2.50 39.85 5:11.73
Kajetán
ýásenský 050791 ASK Slavia Praha
Praha
1908
11.90/+0.5 4.85
12.03 1.87 53.69 15.51/-0.4 37.71 NM 47.50 NF
Martin
Procházka 240589 SK ZŠ Jeseniova Praha
Praha
1310
11.69
5.52
8.62 1.62 52.70 18.80
22.99 3.10 36.28 4:56.82
OndĜej
Lacko
150895 ASK Lovosice
Lovosice
1509 J
11.72/-1.1 5.64/-1.2 9.40 1.79 54.35 20.56/0.0 30.37 2.40 39.21 5:00.43
Michal
Broda
260288 TJ Jäkl Karviná
Opava
2407
12.35/+1.1 5.48/+3.2 8.38 1.66 52.70 18.28/+3.1 23.03 2.42 34.55 4:22.75
Jan
Berg
111094 ŠAK Chodov
Sokolov
1108
11.72
5.98
8.44 1.60 53.01 19.11
22.38 2.83 33.90 4:51.31
Lukáš
Kopecký
230190 TJ Sokol Kolín-atletika
Praha
2706
12.70
5.96
8.39 1.89 59.44 17.32
25.34 2.75 45.15 5:25.66
Pavel
Krpec
140187 SSK Vítkovice
Praha
2706
11.89
5.93
8.79 1.60 54.19 18.49
25.10 2.60 22.82 4:35.30
(40)
4750
1
4682
3
4663
3
4625
1
4603
3
4535
5
4495
4
4489
4
4481
3
4470
6
JUNIOěI
7521
1
6428
1
6307
2
6198
1
6070
3
5907
5
5687
2
5560
6
5501
7
5425
8
Jan
Koutník
250991 Spartak Praha 4
12.02
6.22
7.99 1.65 53.32 17.42
19.66 2.34
Karel
Bernášek
230489 A. C. TEPO Kladno
12.13
6.17
8.88 1.60 55.83 20.32
22.09 3.40
Marko
Igliþ
080491 ASK Slavia Praha
12.20
5.44
8.40 1.65 57.26 19.49
24.88 3.60
Petr
Cerina
210984 Atletika Klatovy
12.45
5.42
9.33 1.60 58.53 19.04
28.41 3.40
MatČj
Pavlíþek
021092 TJ Dukla Praha
11.95
5.37
8.59 1.45 50.90 18.00
24.05 2.00
Marek
Kyzlink
030294 AC Moravská Slavia Brno
12.53
5.87
10.15 1.81 58.19 20.45
25.22 2.40
Radek
Hykeš
030990 VSK FTVS Praha
12.00
5.91
8.05 1.60 56.71 19.94
23.07 2.75
Petr
Hála
280590 A. C. TEPO Kladno
12.02
5.60
8.28 1.55 54.12 21.86
24.25 2.80
Tomáš
Purman
071080 TJ Vodní stavby Tábor
12.89/+1.0 5.50/+0.8 11.62 1.73 64.63 19.72/-0.5 31.27 3.70
Lukáš
Pavelka
290490 Atletický klub AHA Vyškov
12.20
5.78
11.12 1.70 62.26 18.44
35.41 NM
Praha
2909
33.79 5:06.74
Kladno
1310
37.78 5:14.21
Praha
2706
39.51 5:14.82
Klatovy
1310
29.02 5:15.52
Praha
1310 22
23.84 4:31.83
Brno
2909
40.81 5:18.40
Praha
2706
35.00 4:59.90
Kladno
1310
32.02 4:38.64
Liberec
1205
41.04 6:06.31
Brno
2909
42.10 5:39.55
JiĜí
Sýkora
200195 TJ Spartak TĜebíþ
St. Boleslav 2605
10.89/+0.1 7.37
14.83 2.01 49.56 14.65/+0.5 42.39 4.00 49.20 5:09.44
JindĜich
VeþeĜa
290395 AK Olomouc
Praha
1310
11.58
6.34
12.39 1.88 53.62 14.84
38.68 3.40 47.04 5:03.31
VojtČch
Hájek
040594 TJ Slavoj Stará Boleslav
St. Boleslav 2605
11.76/+0.1 6.52
10.80 1.92 53.39 15.91/+0.5 32.63 4.40 36.75 4:54.58
Radoš
Rykl
180395 TJ Sokol Hradec Králové
Ústí n. Orlicí 2209
11.72/+0.9 6.38/+1.4 11.17 1.81 54.04 15.48/-0.2 33.42 4.02 46.45 5:09.17
Dominik Canini
030395 AK Most
St. Boleslav 2605
11.78/+0.1 5.83
12.01 1.74 53.75 15.32/+0.5 32.25 3.80 42.96 4:49.14
Adam
Grabmüller 021294 ASK Slavia Praha
St. Boleslav 2605
11.21/+0.1 6.65
9.28 1.80 51.20 15.46/+0.5 20.82 3.60 28.40 4:42.83
Jan
Decker
261095 ASK Slavia Praha
Praha
1310
11.50
6.03
11.30 1.62 53.31 15.58
37.05 3.00 44.60 5:34.52
Jan
Tauer
081295 AC Domažlice
St. Boleslav 2605
11.89/-0.8 6.29
8.45 1.86 52.48 16.85/+0.1 24.61 2.80 38.19 4:31.32
Václav
ýervinka
030694 TJ Sokol Hradec Králové
St. Boleslav 2605
12.45/-0.9 6.10
11.15 1.77 58.22 18.05/+0.1 30.73 4.10 46.08 5:06.87
JiĜí
Kubeš
030495 AK ŠKODA PlzeĖ
St. Boleslav 2605
11.63/+0.1 5.89
9.60 1.71 52.63 14.91/+0.5 26.95 2.90 30.85 5:07.61
129
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
(10)
5358
1
5312
1
5225
3
5218
9
5165
4
5105
2
5076
5
5055
6
5021
11
4995
12
DOROSTENCI
7430
1
6063
1
6050
1
5921
2
5803
4
5795
1
5708
1
5488
5
5450
7
5337
1
Marek
Kyzlink
030294 AC Moravská Slavia Brno
TĜinec
2804
12.55/-2.7 6.00/+1.5 11.38 1.84 55.85 17.19/0.0 28.98 3.20 41.95 5:09.96
Albert
Holibka
210694 TJ Sokol Opava
Opava
1407
11.13/+2.5 6.27/+1.2 11.80 1.56 50.36 19.20/+1.9 27.96 2.42 34.69 4:56.93
Jan
Minát
240794 ASK Slavia Praha
Praha
1310
11.91
5.85
11.14 1.66 55.99 18.68
32.32 3.50 38.44 5:10.07
Lukáš
PilaĜ
280395 AC Pardubice
St. Boleslav 2605
12.11/-0.8 5.85
12.59 1.62 56.46 16.00/+0.5 33.06 3.00 38.29 5:42.41
Tomáš
Petr
150494 ASK Slavia Praha
Praha
1310
11.34
5.86
9.38 1.52 51.80 15.55
17.67 2.20 36.58 4:44.59
Jakub
Holek
200395 TJ Sokol Opava
TĜinec
2804
12.43/-2.7 5.71/+0.6 10.03 1.69 53.94 16.31/0.0 23.04 3.50 32.58 5:10.70
Stanislav Macháþek 090494 AC Kovošrot Praha
Praha
1310
12.05
5.58
10.24 1.66 56.97 17.67
30.60 2.90 43.78 5:03.23
Robert
Zapotil
220495 ASK Slavia Praha
Praha
1310
12.01
5.37
10.61 1.52 56.22 18.35
35.40 3.40 44.51 5:20.71
Martin
RĤžiþka
291295 ASK Slavia Praha
St. Boleslav 2605
12.07/-0.9 5.90
9.01 1.59 52.90 16.41/+0.1 18.95 3.30 23.67 4:41.88
VojtČch
ýech
090694 VSK Univerzita Brno
St. Boleslav 2605
11.99/-0.9 6.14
10.13 1.77 54.50 16.06/+0.1 28.69 NM 33.95 5:12.31
Jan
Doležal
060696 TJ Sokol Hradec Králové
Ústí n. Orlicí 2209
11.26/+0.9 6.72/+0.6 15.66 1.87 51.57 14.61/-0.2 49.32 4.02 54.70 4:55.97
David
Šrámek
280596 SK ZŠ Jeseniova Praha
Praha
1310
11.26
6.30
11.45 1.73 52.12 16.26
27.34 4.10 36.78 4:54.96
David
Hájek
230296 TJ Start HavíĜov
St. Boleslav 2505
11.85/+1.7 6.24/-0.2 10.83 1.86 54.57 15.12/+1.2 29.56 3.80 30.15 4:52.72
Christopher Kukla
150796 SK ZŠ Jeseniova Praha
St. Boleslav 2505
11.87
5.63
13.01 1.71 55.38 15.34
34.42 3.50 42.92 4:52.38
Daniel
Monzar
170497 AC Jablonec nad Nisou o. s.
St. Boleslav 2505
11.95/+1.2 5.65/-0.2 9.57 1.68 53.57 15.25/+1.2 29.90 3.80 45.99 4:51.17
Jan
Kuþera
150396 AC Slovan Liberec o. s.
Praha
1908
11.73/+0.5 6.38
11.46 1.66 52.59 15.11/-0.4 29.44 3.50 32.15 5:04.48
OndĜej
Dolák
110197 TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
1407
12.07/+1.5 6.10/+2.0 13.52 1.75 57.73 16.32/+1.8 32.62 2.95 52.06 5:09.15
Pavel
Dolejš
260796 Atletický klub AHA Vyškov
St. Boleslav 2505
12.22/+1.2 6.01/+1.5 12.35 1.59 56.38 17.54/+0.2 32.73 4.10 34.20 4:58.30
Jan
NČmec
190397 TJ Spartak TĜebíþ
St. Boleslav 2505
12.05/+1.2 5.67/+0.4 11.16 1.68 54.65 16.07/-0.1 33.43 2.70 40.12 4:51.65
JiĜí
Bešta
300797 Atletika Klatovy
Klatovy
1310
12.24
6.17
10.73 1.70 54.80 16.05
28.47 3.00 39.80 5:16.20
(10)
5317
2
5290
2
5249
2
5202
1
5192
3
5191
2
5174
8
5162
9
5113
10
5065
2
František Wiesner
11.95/+0.9 5.87/+0.1
Filip
Navrátil
11.68/-0.9 6.33/+0.2
Jan
Miksa
11.89
5.79
Jakub
Rusek
11.12/+2.5 6.75/+1.8
Aleš
Král
11.83/+0.9 5.33/+0.8
Lukáš
Miþka
12.17/+2.3 5.62/+0.3
Jakub
UhlíĜ
12.06/+1.7 5.78/+0.6
JiĜí
Perkner
12.29/+1.5 5.92/+0.1
Daniel
Sekyra
12.08/+1.2 5.63/+0.1
Luboš
TĤma
12.45
5.64
250596 Atletika Chrudim
Ústí n. Orlicí 2209
15.37 1.72 55.88 17.64/+0.3 35.54 2.72 32.04 5.28.26
190497 Atletický klub AHA Vyškov
TĜinec
2804
10.68 1.90 57.90 16.83/0.0 31.07 2.60 37.10 5:32.70
011196 ASK Slavia Praha
Praha
1310
11.45 1.64 55.61 16.20
28.89 2.90 37.04 5:09.71
060596 TJ Sokol Opava
Opava
2407
9.94 1.76 57.29 15.84/+1.9 28.56 2.42 31.72 5:53.06
220296 SK Nové MČsto nad Metují
Ústí n. Orlicí 2209
11.74 1.50 55.34 21.06/+0.3 39.38 3.22 51.32 5:00.98
230596 TJ Slavoj BANES Pacov
Pacov
1205
11.16 1.89 58.54 16.43/+2.9 30.69 3.40 24.20 5:09.83
030296 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
St. Boleslav 2505
11.71 1.65 55.76 16.76/-0.1 29.02 2.60 37.20 4:57.86
190396 AK Bílina
St. Boleslav 2505
12.68 1.65 57.09 17.94/+0.2 31.77 3.40 32.06 5:07.86
140396 ASK Slavia Praha
St. Boleslav 2505
9.37 1.65 53.91 15.36/+1.2 24.51 2.70 32.55 4:55.00
201296 Atletika Klatovy
Klatovy
1310
9.63 1.55 53.87 17.17
26.23 3.40 39.92 4:59.91
130
ýeský atletický svaz
Osmiboj
6222
3
Atletické výkony 2013
Jan
Doležal
060696 TJ Sokol Hradec Králové
Donetsk
11.45/-1.7 7.10/+2.3 14.04 50.50 14.22/+0.3 1.90 57.07 2:52.10
Sprinterský trojboj
2898
1
Jan
6.81/-0.3
2684
1
Lukáš
7.02/-1.0
2666
2
Marcel
6.85/-0.3
2593
1
VojtČch
7.04
2591w
1
Ladislav
7.08/
2505
1
OndĜej
7.13/+0.7
2500
3
Jakub
7.47/-0.3
2484
1
Rostislav
7.13/0.0
2464
2
Pavel
7.23/0.0
2436
1
Martin
7.15/-0.9
Veleba
061286 Athletic Runners Club Brno
10.52/-0.1 21.08/+0.5
ŠĢastný
230291 TJ Dukla Praha
10.80/-0.2 21.80/-0.5
Kadlec
120894 ASK Slavia Praha
10.71/-0.2 22.80/-0.5
Nohava
160692 AK Most
10.93
22.34
KĜížek
080482 AK Bílina
10.85/+2.7 22.40/+3.4
Kuptík
110791 Spartak Praha 4
11.11/+1.6 22.51/+0.8
ěezníþek
070495 A. C. TEPO Kladno
11.08/-0.2 22.60/-0.5
Šulc
020281 Spartak Praha 4
11.23/-0.6 22.46/0.0
Baar
180484 TJ Jiskra Litomyšl
11.23/-0.6 22.31/0.0
Macháþek 151290 TJ Dukla Praha
11.26/-0.4 22.83/-0.5
Vrhaþský trojboj (koule-disk-oštČp)
2528
1
Igor
Gondor
010379
14.85 59.05 56.60
2337
1
Martin
Novák
051092
17.37 50.92 44.76
2334
1
Tomáš
Jirásek
010183
13.84 57.68 40.44
2323
2
Lukáš
Brenn
310780
14.31 48.79 59.54
2221
3
Tomáš
Kozák
010590
18.34 41.50 46.02
2220
3
Jan
Kubeš
190694
13.29 35.98 74.07
2204
4
Tomáš
Jokl
270988
14.05 52.93 46.74
2203
1
Petr
Frydrych
130188
12.16 41.62 70.00
2171
1
Adam Sebastian Helcelet271091
13.76 42.51 60.22
2135
2
Vladislav Hruška
100189
14.58 51.22 42.16
Vrhaþský þtyĜboj
(koule-disk-kladivo-oštČp)
3042
1
Tomáš
Jirásek
010183
13.84 57.68 51.88 49.61
2776
1
Lukáš
Brenn
310780
14.66 46.11 38.36 59.60
2732
2
Petr
Koucký
220885
13.43 39.95 59.36 46.30
2608
1
Petr
Frydrych
130188
12.16 41.62 33.37 70.00
2598
1
Pavel
PeĖáz
040469
13.08 45.63 47.05 45.19
2595
1
Václav
Toman
201082
13.68 38.09 55.71 43.22
2568
2
Jaromír
Mazgal
200193
15.01 47.56 37.08 43.47
1107
BĜeclav
0708
Kolín
1808
Kolín
1808 J
Praha
1109 22
Litomyšl
0308
Praha
0605
Kolín
1808 J
Hradec Králové1209
Hradec Králové1209
Vlašim
2408
VSK Univerzita Brno
Praha
2509
AK Olomouc
Uh.HradištČ
2809
HvČzda SKP Pardubice
Pardubice
2909
TJ Lokomotiva BĜeclav
Praha
2509
TJ Jiskra Litomyšl
Uh.HradištČ
2809
TJ Dukla Praha
Praha
2509 J
A. C. Sparta Praha
Praha
2509
TJ Dukla Praha
NýĜany
1210
TJ Dukla Praha
Lovosice
1105 22
A. C. Sparta Praha
Lovosice
1105
HvČzda SKP Pardubice
Pardubice
2909
TJ Lokomotiva BĜeclav
Liberec
1310
HvČzda SKP Pardubice
Pardubice
2909
TJ Dukla Praha
NýĜany
1210
TJ Sokol Kolín-atletika
Brno
2610
TJ Vodní stavby Tábor
BechynČ
1210
AC SYNER Turnov
Liberec
1310
131
ýeský atletický svaz
2555
2
Atletické výkony 2013
Bohuslav Macháþ
180789 A. C. Sparta Praha
13.46 39.36 51.54 44.42
Vrhaþský pČtiboj
(koule-disk-kladivo-oštČp-bĜemeno 16 kg) - * = 15.88 kg
3411
1
Václav
Toman
201082 TJ Vodní stavby Tábor
13.68 38.09 55.71 43.22 16.42
3359*
1
Lukáš
Brenn
310780 TJ Lokomotiva BĜeclav
14.66 46.11 38.36 59.60 12.33*
3373*
1
Pavel
PeĖáz
040469 TJ Sokol Kolín-atletika
13.08 45.63 47.05 45.19 15.69*
3194*
2
Jaromír
Mazgal
200193 AC SYNER Turnov
15.01 47.56 37.08 43.47 13.08*
3107*
Jan
DvoĜák
080490 AC Mladá Boleslav o. s.
12.31 33.96 58.77 31.48 16.09*
3007*
Jakub
Kocinger
171187 ASK Slavia Praha
13.82 43.03 38.66 44.52 12.03*
3007*
Jan
Formáþek 140693 AC SYNER Turnov
10.93 36.07 56.90 40.59 13.29*
3000 m chĤze
13:42.78
2
14:14.50 h 1
14:46.50
1
14:55.90 h 2
14:58.99
3
15:10.31 h 1
15:11.0
1
15:11.0
2
15:19.0
3
15:22.44 h 6
Tomáš
Filip
Matyáš
JiĜí
Vít
Josef
Karel
Pavel
Lukáš
ZdenČk
Gdula
Veselouš
Gajdoš
Skalka
Hlaváþ
Smola
Ketner
Schrom
Pazdera
Simon
090197
180595
311000
100995
260297
170764
110490
170391
290486
290660
5000 m chĤze
20:16.5 h 1
Lukáš
Gdula
061291
21:36.22 2
21:05.76
1
Karel
Ketner
110490
21:56.2 h 2
OndĜej
Motl
250794
23:03.84 3
23:07.0
8
Tomáš
Gdula
090197
23:21.36
5
Václav
KoláĜ
151089
23:26.55
6
JiĜí
Malysa
140866
23:30.91
7
Roman
ěíha
100690
23:45.13 h 2j Filip
Veselouš
180595
24:31.14
9
Filip
Hejkrlík
180979
25:14.99
10 JiĜí
Malysa
150591
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
23:17.63
4
Michal
Morvay
190896
DOROSTENCI (1. viz muži)
25:32.82 h 2d Lukáš
Joukal
010197
26:16.38 2d
26:41.31
12 Vít
Hlaváþ
260297
27:13.26 h 3
Alexandr Malysa
101197
27:24.82 3
28:06.47
2
Pavel
Janúšek
130299
33:37.34
5
Jakub
Nociar
211197
5 km chĤze
21:43m
32
21:59m
52
22:15m
48
22:24
3
23:07m
35
23:54
1
23:56m
49
Lukáš
Karel
Pavel
OndĜej
Vít
Tomáš
Filip
Gdula
Ketner
Schrom
Motl
Polášek
Gdula
Veselouš
061291
110490
170391
250794
311094
090197
180595
NýĜany
1210
BechynČ
1210
Liberec
1310
Brno
2610
Liberec
1310
Liberec
1307
Liberec
1307
Liberec
2109
HvČzda SKP Pardubice
AK Hodonín
TJ Rumburk
AK Hodonín
A. C. TEPO Kladno
SK SMOLA chĤze Praha
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
VSK Univerzita Brno
VSK Univerzita Brno
USK Praha
Praha
1409
Olomouc
0202
Budapest
2809
Olomouc
0202
BĜeclav
2809
Praha
0203
N.MČsto n/Met0806
N.MČsto n/Met0806
N.MČsto n/Met0806
Wien
0902
D
J
MŽ
J
D
V
HvČzda SKP Pardubice
22
HvČzda SKP Pardubice
AC Slovan Liberec o. s.
VSK Univerzita Brno
TJ Slezan Frýdek-Místek
AK Hodonín
AK Spartak SlatiĖany
AK KromČĜíž
Jablonec
2712
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n/Met0809
Jablonec
2712
N.MČsto n/Met0809
Lugano
1210
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n/Met0809
Praha
1002
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n/Met0809
HvČzda SKP Pardubice/SVK
N.MČsto n/Met0809 J
TJ SOKOL Nová Paka
SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
Atletikcý klub AHA Vyškov
Praha
1202
Jablonec
2206
N.MČsto n/Met0809
Praha
1202
Jablonec
2206
Liberec
0105
Jablonec
2206
HvČzda SKP Pardubice
AO Slavia HavíĜov
VSK Univerzita Brno
TJ Rumburk
AO Slavia HavíĜov
HvČzda SKP Pardubice
AK Hodonín
Lugano
Dudince
Lugano
Lugano
Dudince
Dudince
Lugano
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
TJ Rumburk
A. C. TEPO Kladno
AK Hodonín
132
1703
1905
1703
1703
1905
2303
1703
22
V
J
D-1
V
J
22
22
22
J
J
D-1
J
ýeský atletický svaz
24:23m
24:30m
25:09
13
3
10000 m chĤze
44:11.0
1A
44:34.6
3
44:54.0
2A
46:34.0
4A
47:51.69
2
48:21.0
5A
48:35.0
6A
49:11.0
1B
49:25.0
8A
50:18.0
9A
Atletické výkony 2013
JiĜí
JiĜí
Lukáš
Skalka
Malysa
Joukal
100995 AK Hodonín
150591 AK KromČĜíž
010197 TJ SOKOL Nová Paka
Lugano
Lugano
Dudince
Lukáš
Karel
Pavel
OndĜej
Vít
JiĜí
Roman
Filip
Tomáš
JiĜí
Gdula
Ketner
Schrom
Motl
Polášek
Malysa
ěíha
Veselouš
Gdula
Malysa
061291
110490
170391
250794
311094
150591
100690
180595
090197
140866
HvČzda SKP Pardubice
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
VSK Univerzita Brno
TJ Rumburk
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
AK KromČĜíž
TJ Slezan Frýdek-Místek
AK Hodonín
HvČzda SKP Pardubice
VSK Univerzita Brno
N.MČsto n/Met0806 22
Tesserete
2906
N.MČsto n/Met0806 22
N.MČsto n/Met0806 J
N.MČsto n/Met0806 J
N.MČsto n/Met0806 22
N.MČsto n/Met0806
N.MČsto n/Met0806 J
N.MČsto n/Met0806 D
N.MČsto n/Met0806 V
HvČzda SKP Pardubice
VSK Univerzita Brno
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
TJ Rumburk
VSK Univerzita Brno
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
AK Hodonín
AK KromČĜíž
TJ Slezan Frýdek-Místek
HvČzda SKP Pardubice
Lugano
PodČbrady
Brandýs n. L.
PodČbrady
Olomouc
Lugano
Dudince
PodČbrady
PodČbrady
Chiasso
1703
1304
0206
1304
3003
1703
2303
1304
1304
1310
VSK Univerzita Brno
HvČzda SKP Pardubice
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
AC Slovan Liberec o. s.
AK Hodonín
AC SYNER Turnov
SK Nové MČsto nad Metují
VSK Univerzita Brno
AK Spartak SlatiĖany
TJ Rumburk
PĜerov
PodČbrady
Olomouc
Brandýs n. L.
Lugano
Brandýs n. L.
PĜerov
PĜerov
Brandýs n. L.
Praha
1708
1304
3003
0206
1703
0206
1708
1708
0206
0405
HvČzda SKP Pardubice/SVK
N.MČsto n/Met0806 J
HvČzda SKP Pardubice
TJ Rumburk
VSK Univerzita Brno
SK SMOLA CHUZE Praha
AK Bílina
PSK Olymp Praha
neregistrovaný
Lugano
Lugano
Lugano
Praha
Praha
Praha
Praha
1210
1210
1210
0809
0809
0809
0809
Lugano
Tampere
PodČbrady
Dudince
Lugano
Dudince
PodČbrady
PodČbrady
SS Giovanni
Chiasso
Dudince
Dudince
1703 22
1007
1304 22
2303
1703
1905
1304
1304
0105
1310
1905
1905
10 km chĤze
42:52m
31 Lukáš
Gdula
061291
43:46m
24 Pavel
Schrom
170391
44:08
1
Karel
Ketner
110490
44:29
10 OndĜej
Motl
250794
46.34m
15 JiĜí
Malysa
140866
46:47
9
Vít
Polášek
311094
47:16
10 Filip
Veselouš
180595
47:39m
JiĜí
Malysa
150591
47:47m
Roman
ěíha
100690
47:51
2
Tomáš
Gdula
090197
(10)
48:21
2
Lukáš
Pazdera
290486
48:23
Vít
Hrdliþka
090987
48:57
4
Jakub
Zecha
270596
49:06
3
Václav
KoláĜ
151089
49:16
13 JiĜí
Skalka
100995
49:44
4
Martin
Nedvídek
250175
49:56
3
David
Šnajdr
111171
50:06
4
Milan
Švehla
040578
50:59
5
Filip
Hejkrlík
180979
51:04
3
Antonín
Kozelka
271185
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČžích družstev
49:07
7
Michal
Morvay
190896
Hodinovka chĤze
12895
2
Lukáš
11787
3
OndĜej
11395
5
Lukáš
10936
1
Josef
10375
2
Josef
10236
3
Miroslav
10115
4
Ivo
Gdula
Motl
Pazdera
Smola
Kalát
Fliegl
Majetiþ
061291
250794
290486
170764
061255
221154
210668
20 km chĤze
1:26:10
28
1:27:10
7
1:28:32
24
1:29:39
3
1:29:51
48
1:30:01
37
1:30:47
31
1:31:26
34
1:31.35
15
1:32:12
5
1:33:09
46
1:35:26
53
Gdula
Gdula
Schrom
Schrom
Schrom
Gdula
Ketner
Gdula
Ketner
Gdula
Ketner
Schrom
061291 HvČzda SKP Pardubice
Lukáš
Pavel
Karel
170391 VSK Univerzita Brno
110490 Atletický oddíl Slavia HavíĜov
133
1703 J
1703 22
2303 D
22
22
J
V
J
J
22
D
D
J
V
V
22
J
V
V
V
V
ýeský atletický svaz
1:37:22
1:38:19
1:42:58
1:43:35
1:45:33
1:46:54
1:46:55
1:48:27
1:48:36
(10)
1:49:00
1:50:07
1:51:51
1:52:07
1:52:57
1:55:44
1:57:19
1:58:06
1:59:14
2:03:25
(20)
2:05:51
2:13:31
2:14:19
2:17:08
2:24:17
2:24:10
2:25:04
8
OndĜej
Motl
15
Ketner
40 Roman
ěíha
41 Vít
Hrdliþka
69 Jakub
Zajíc
16
Zajíc
17 JiĜí
Skalka
11 Lukáš
Pazdera
(20 výkonĤ/9 atletĤ)
43 JiĜí
Malysa
19
20
21
22
23
46
25
26
28
29
Josef
Filip
Václav
Martin
Josef
Jaroslav
Filip
Miroslav
JiĜí
LudČk
170764
180595
151089
200685
061255
050886
180979
221154
281151
010964
SMOLA CHUZE Praha
Chiasso
AK Hodonín
Olomouc
AC Slovan Liberec o. s.
Olomouc
TJ Vodní stavby Tábor
Olomouc
AK Bílina
Olomouc
AC Slovan Liberec o. s.
PodČbrady
Atletický klub Spartak SlatiĖany Olomouc
PSK Olymp Praha
Olomouc
AK Bílina
Olomouc
AC Mladá Boleslav o. s.
Olomouc
1310
3003
3003
3003
3003
1304
3003
3003
3003
3003
30
32
33
35
36
3
37
Ivan
Elischer
Vladimír Kánský
Jaroslav Pták
Miloslav ýerv
Milan
Zeibert
ZdenČk Gonsiorovský
Stanislav Marek
130760
180140
070447
250950
160263
061041
051142
AC Ústí n/L. o. s.
Spartak Praha 4
AK Bílina
ATLETIKA Poliþka
TJ Spartak TĜebíþ
SC MARATHON PlzeĖ
TJ Spartak TĜebíþ
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Porto Alegre
Olomouc
3003
3003
3003
3003
3003
2610
3003
Lukáš
Jakub
Antonín
061291 HvČzda SKP Pardubice
080289 TJ Sokol Kolín-atletika
271185 TJ Rumburk
Dudince
Dudince
Dudince
2303 22
2303
2303
50 km chĤze
4:12:55
13
4:50:28
17
4:57:45
19
4x100 m
39.23
39.56
40.08
40.10
40.17
40.29
40.65
40.73
40.75
40.86
40.94
41.01
41.81
42.04
42.06
42.06
42.24
42.26
42.63
42.87
42.95
43.02
43.05
43.09
43.12
43.57
Atletické výkony 2013
Smola
Veselouš
KoláĜ
Tipka
Kalát
ýerný
Hejkrlík
Fliegl
Janoušek
Šolc
Gdula
Zajíc
Kozelka
250794 TJ Rumburk
100995 AK Hodonín
290486 VSK Univerzita Brno
Chiasso
Olomouc
PodČbrady
PodČbrady
Lugano
Olomouc
Olomouc
Chiasso
1310 J
3003
1304
1304
1703
3003
3003 J
1310
150591 AK KromČĜíž
PodČbrady
1304 22
100690 TJ Slezan Frýdek-Místek
090987 HvČzda SKP Pardubice
080289 TJ Sokol Kolín-atletika
5
ýR 22 Jirka, ŠĢastný, Maslák, Desenský
4R1 ýR 22 Jirka, ŠĢastný, Maslák, Desenský
4b2 ýR
Jirka, ŠĢastný, Maslák, Desenský
1
ýR 22 Desenský, ŠĢastný, Maslák, Jirka
2
ýR
Zich, R.Šulc, V.Šulc, Szetei
2
ýR
Zich, R.Šulc, V.Šulc, Szetei
1
ýR jun Bakalár, Netymach, Kadlec, Stromšík
1
ýR jun Bakalár, Netymach, Kadlec, Stromšík
1
ýR jun Netymach, Kadlec, ěezníþek, Stromšík
1b1 TJ Dukla Praha Lichý, ŠĢastný, Maslák, Zich
(10 výkonĤ/1 oddíl)
2
Spartak Praha 4 Feher, R. Šulc, V. Šulc, Benda
1
ASK Slavia Praha Kadlec, DvoĜák, Petrák, Jirka
2
AC Slovan Liberec o. s. KováĜ, Drhlík, Svoboda, Povýšil
3
ýR jun Sabadin, Kadlec, Povýšil, Svoboda
3
TJ Dukla Praha Sýkora, L.ŠĢastný, Lukáš, M.ŠĢastný
1
ASK Slavia Praha DvoĜák, Grabmüller, Petr, Tlustý
4b1 VSK Univerzita Brno Bošek, Mazáþ, PeĖáz, JiráĖ
3
Spartak Praha 4 Kratina, Benda, Kuptík, KuchaĜ
4
A. C. TEPO Kladno Frolík, ěezníþek, Myškovský, Feigel
1b1 TJ Sokol Opava Holibka, Honka, Klepek, Rusek
5
ASK Slavia Praha Havelka, Petrák, Krupka, Kavka
2
AC Pardubice PilaĜ, Netymach, Kroupa, Paćour
3
A. C. TEPO Kladno Jánský, Frolík, Myškovský, Bezák, ěezníþek
5
A. C. TEPO Kladno Jánský, Posekaný, Frolík, Feigl
6
TJ Sokol Hradec Králové Müller, Doležal, Šnejdr, Rykl
1b2d TJ LIAZ Jablonec n/N. Rapp, Hres, Karásek, Dostrašil
134
Tampere
1407
Tampere
1407
Dublin
2206
Turnov
2805
Turnov
2805
Praha
1006
Praha
0406
Tábor
1506
Praha
0307
N.MČsto n/Met0809
Tábor
Ústí n. Orlicí
Ústí n. Orlicí
Praha
Ústí n. Orlicí
Brno
Kladno
Turnov
Praha
Olomouc
Praha
Jablonec
Jablonec
Ústí n. Orlicí
Ústí n. Orlicí
Jablonec
1506
3108
3108
1006
3108
2109
1805
2805
0406
2906
0406
2206
2206
3108
3108
2206
V
J
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
22
22
22
22
J
J
J
22
22
J
22
J
22
J
J
22
22
D
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
(10 oddílĤ)
43.59
2b1 AK Olomouc Frnka, Hrazdil, Novotný, Nevtípil
43.65
4j
AC Domažlice PivoĖka, Váchal, Taner, Ledvina
43.70
1b1 SK ZŠ Jeseniova Praha Vlach, KĤta, Šustek, Musil
43.76
4b1 TJ Sokol Kolín-atletika FoĜt, Lonek, ŠindeláĜ, Baláþek
43.79
5b1 A. C. TEPO Kladno Bakalár, Tuþek, Pánek, Nešvera
43.89
5j
TJ Spartak Vlašim Rillich, Vrtiška, Vobecký, Vachtl
43.90
3b1 TJ Lokomotiva BĜeclav Ošmera, Uher, Juška, Hanzlíþek
43.91
6j
TJ Sokol Kolín-atletika Moravec, Kunt, Lonek, FoĜt
(16 oddílĤ)
Akademické a kombinované štafety:
43.38
1
Universita Karlova Praha Doležal, KĤta, Talácko, Nohava
43.68
3
StĜedoþeský kraj Hodboć, Myškovský, Feigl, Bláha
43.77
2b1 SG PlzeĖ Ledvina, Merxbauer, Šnajdr, Kubeš
S hostujícími závodníky jen v soutČžích družstev
42.01
3b1 AK KromČĜíž Veleba, Szetei, Pírek, Novotný
42.23
1b1 TJ Sokol Kolín-atletika FoĜt, Papšo, Lukáš, Hedviþák
42.45
1b1 PSK Olymp Praha ěíþaĜ, Sabadin, Polách, Vojtík
42.84
2b1 TJ Spartak TĜebíþ Netymach, Sobotka, Hošek, Paćour
42.87
5b1 SSK Vítkovice Molek, Švondrk, M. Štefek, D. Štefek
43.08
1b1 TJ Jiskra Litomyšl Wiesolek, Baar, Talácko, Nejedlý
43.19
2b1 TJ TŽ TĜinec Homola, Sajdok, Warzecha, Madej
43.22
3b1 AK Olomouc Frnka, Nevtípil, Benko, Olejník
43.22
2b1 AK SSK Vítkovice Kolarþík, Homola, Madej, Uher
43.25
3b1 TJ Vodní stavby Tábor Urban, Grabmüller, Petr, Flaška
43.31
1b2 ASK Slavia Praha DvoĜák, Decker, Berg, Gvušþ
43.35
3b1 AC Domažlice Faist, Ledvina, ýerný, Šnajdr
43.51
1b2 AC Slovan Liberec o.s. Výšek, Povýšil, Havel, Kotek
43.54
6b2 VSK Univerzita Brno Pokorný,Juránek,Hromþík,Knysh
43.55
2b1 AK Bílina Nejedlý,Benda,Jonáš,KĜížek
43.69
4b1 HvČzda SKP Pardubice Vinkler,VondĜejc,Stehno,Vondráþek
43.71
3b1 AK Olomouc Frnka, Tišnovský, Olejník, Veselka
43.73
1b2 Athletic Club Ústí n/L. Ali Hazer, Mužík, RĤžek, Burlak
43.80
4b1 AK Hodonín Šimík, Kubalák, KuþeĜík, Herka
43.81
1b2 PSK Olymp Praha Birnbaum, Macura, Kovalský, Ján
43.87
1b1 TJ Slavoj BANES Pacov Macháþek, Podolský, Carda, Novák
(19 oddílĤ)
Olomouc
2906
Jablonec
2206 J
Jihlava
1905
St. Boleslav 2906
N.MČsto n/Met0809
Jablonec
2206 J
Olomouc
2906
Jablonec
2206 J
Praha
Kolín
Praha
1206
2808 J
1405 J
Kladno
1805
Tábor
1805
Tábor
1805
TĜebíþ
0206
Kladno
1805
Jablonec
1805
TĜinec
0106
TĜinec
0106
Praha
2809 J
St. Boleslav 2906
Praha
2809 J
Tábor
1805
Hr. Králové 2508
N.MČsto n/Met0809
Hr. Králové 2508
N.MČsto n/Met0809
Praha
2809 J
Turnov
2906
TĜinec
0106
St. Boleslav 2906
Vlašim
2906
4x200 m
1:27.44 h 1b1 TJ Dukla Praha Lichý, NČmeþek, Šorm, ŠĢastný
1:27.62 h 2b1 ASK Slavia Praha Jirka, ýapek, Petrák, Barák
1:27.71 h 3b1 Spartak Praha 4 Šulc R., Feher, Fischer, Šulc V.
1:29.44 h 1b2 AC Slovan Liberec, o.s. Drhlík, Povýšil, Svoboda, Havel
1:29.59 h 2b1 ASK Slavia Praha II Krupka, ýapek, Musil, Pelc
1:29.86 h 1b1 ASK Slavia Praha junioĜi Grabmüller, Petr, Pecen, DvoĜák
1:31.70 h 3b1 AC Slovan Liberec junioĜi Kotúþek, Sita, Mahovský, Svoboda
1:30.98 h 2b1 AC Pardubice junioĜi Netymach, Paćour, ěíha, Kroupa
1:31.95 h 1b3 AC Domažlice junioĜi Ledvina, PivoĖka, Tauer, Šnajdr
1:32.93 h 1b2 AK ŠKODA PlzeĖ Maruštík, Kubeš, Bohmann, Šrom
kombinované štafety
1:32.41 h 1
ŠG Ostrava ŠmíĜák, Uher, Homola, Madej
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
1702
1702
1702
1702
0302
2402
2402
2402
2402
2402
Bratislava
2801 J
4x400 m
3:04.54
7r3 ýR
NČmeþek, Maslák, Lichý, TesaĜ
3:05.82
6
ýR 22
Desenský, Maslák, Šorm, NČmeþek
3:07.64 h 3
ýR
NČmeþek, Prorok, Lichý, Maslák
3:10.62
2b2 ýR
NČmeþek, Lichý, Barík, TesaĜ
3:11.60
3r1 ýR 22
Desenský, Šorm, Burian, NČmeþek
3:12.74
1b1 ASK Slavia Praha Barák, ýapek, Jirka, Musil
3:12.89
1
ASK Slavia Praha Krupka, ýapek, Musil, Barák
3:12.89
1
TJ Dukla Praha Sýkora, Burian, Pavlíþek, Šorm
3:13.52
1A TJ Dukla Praha Lichý, Kubista, Brož, NČmeþek
3:14.25
3b1 Spartak Praha 4 Kuptík, Jelínek, Fischer, V. Šulc
Moskva
Tampere
Goteborg
Dublin
Tampere
Kladno
Tábor
Ústí n. Orlicí
Dubnica
Kladno
1508
1407 22
0303
2306
1307 22
1805
1606
0109 22
2505
1805
135
J
J
J
J
J
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
(10 výkonĤ/3 oddíly)
3:15.41
2
ýR 19
Petr, César, Tuþek, Holibka
3:20.38
1b1 AK Hodonín Žurovec, F.Sasínek, Herka, Kubalák
3:20.49
2
AC Slovan Liberec o. s. Drhlík, Havel, Svoboda, Povýšil
3:20.68
2
ASK Slavia Praha DvoĜák, Hlaváþ, Hotový, Petr
3:21.27
3b1 ASK Slavia Praha Petr, DvoĜák, Král, Tlustý
3:21.79
4
Spartak Praha 4 Kašpar, Auersvald, Kuptík, Fišer
3:21.99
1b1 AK Hodonín Herka, Kubalák, KuþeĜík, Sasínek
3:22.11
5
AK ŠKODA PlzeĖ Maruštík, ýerný, Hes, Škoda
3.23.65
3b1 AC Domažlice PivoĖka, Tauer, Ledvina, Šnajdr
3:24.88
3b1 TJ Slavoj Stará Boleslav Hájek, Hatka,Linhart, TesaĜ
3:25.12
3b1 PSK Olymp Praha Ján, Sopoušek, KĜikal, Vojtík
3:25.31
6
SSK Vítkovice Rovenský, Zenkl, Friš, Chlopþík
(10 oddílĤ)
3:26.03
1b2 ASK Slavia Praha Valášek, Hlaváþ, RĤžiþka, Grabmüller
3:26.15
4b2 VSK Univerzita Brno Suchánek, Pivovarník, Klézl, Hromþík
3:26.89
4b1 SSK Vítkovice ŠmiĜák, Uher, Madej, Perutka
3:27.19
1b1 AC SYNER Turnov Tomeš, Fedor, Fadrhonc, Krištof
3:27.26
2b1 TJ Spartak TĜebíþ Hošek, Králík, Rygl, Sobotka
3:27.38
1b1 Spartak Praha 4 Konþický, Fetter, Koutník, Kašpar
3:27.64
5b1 TJ Vodní stavby Tábor KĜiklán, Drda, Urban, Flaška
3:27.77
1b3 SSK Vítkovice Ševþík, Trlica, Friš, Zemaník
3:28.01
5j TJ LIAZ Jablonec n/N. ýernák, Král, Jákl, Puš
3:28.53
5b1 AC Pardubice Paćour, Havlíþek, Hübner, Kroupa
3:29.42
6j TJ Sokol Hradec Králové Rykl, Doležal, Souþek, Šnejdr
3:29.57
3b2 A.C.TEPO Kladno Tuþek, Klesnil, Myškovský, Bernášek
(18 oddílĤ)
Akademické a kombinované štafety:
3:23.28
1
ýVUT Praha ýerný, Zimola, TesaĜ, KĜikal
3:25.96
2
Universita Karlova Praha Procházka, Vrba, Doležla, Broda
S hostujícími závodníky jen v soutČžích družstev
3:14.08
2b1 VSK Univerzita Brno Bošek, Repþík, Jirán, Kuþera
3:18.66
5b1 HvČzda SKP Pardubice Vinkler, VondĜejc, Vacek, Stehno
3:19.90
4b1 SSK Vítkovice Chlopþík, Kolarþík, Lepíþek, Rovenský
3:20.21
1b1 SSK Vítkovice Chlopþík, Kolarþík, Uher, ŠmiĜák
3:21.04
2b1 TJ Sokol Opava TesaĜ, Zíka, Hlúpik, Holibka
3:21.60
1b1 AC Domažlice ýerný, Hlaváþ, Tlustý, PivoĖka
3:22.25
2b2 A. C. TEPO Kladno Tuþek, Steiner, Grüner, Pelikán
3:22.39
2b1 A. C. Sparta Praha Pavlíþek, Sova, Kameník, SlanaĜ
3:22.89
1b2 VSK Univerzita Brno M.Juránek, Š.Juránek, Suchánek, Klofáþ
3:24.12
1b1 TJ Sokol Kolín-atletika Trávníþek, Szabo, ŠindeláĜ, Baláþek
3:24.39
2b1 TJ Lokomotiva BĜeclav BeĖa, Botlík, Ošmera, Formánek
3:25.26
2b1 TJ Jiskra Litomyšl Wiesolek, Nejedlý, Macek, Baar
3:26.09
1b3 SSK Vítkovice Vystrk, Ševþík, Chlopþík, Trlica
3:26.20
1b2 TJ Spartak TĜebíþ Hošek, Paćour, Sýkora, Sobotka
3:26.44
1b2 TJ Vodní stavby Tábor Grabmüller, Flaška, Mach, KĜiklán
3:27.32
1
AC Domažlice Špindler, Ekl, Ledvina, Šimsa
3:27.44
5b2 AK Olomouc Olejník, Sadil, Novotný, Hrazdil
3:27.53
2b1 USK Praha DvoĜák, Šic, Procházka, Lohr
3:27.88
1b2 AC Domažlice Tauer, Špindler, Šnajdr, Ekl
3:28.01
1b2 Athletic club Ústí n/L. o. s. Hazer, Mužík, Hazer, Posel
3:28.18
4b1 TJ LIAZ Jablonec n/N. Tassler, Chour, ýernák, Spura
3:28.47
4b1 AC Domažlice Rádl, ýiviš, Tauer, Špindler
3:29.51
2b1 AK Bílina Doležal, KrĤta, Kouba, KĜížek
(13 oddílĤ)
100-200-300-400 m
1:58.58
2
ýR dor
Habrda, Procházka, Hodboć, Kroupa
136
Praha
Jablonec
Ústí n. Orlicí
Brno
Ústí n. Orlicí
Ústí n. Orlicí
Hodonín
Ústí n. Orlicí
Jablonec
Praha
Tábor
Ústí n. Orlicí
0307
2306
0109
2109
0109
0109
1805
0109
2306
2408
1805
0109
Praha
2809
N.MČsto n/Met0809
Jablonec
2306
Turnov
2906
St. Boleslav 2906
Praha
0106
Praha
2408
N.MČsto n/Met0809
Jablonec
2306
Praha
2809
Jablonec
2306
Kladno
1805
Praha
Praha
22
J
J
J
J
J
J
1206
1206
Kladno
1805
Kladno
1805
N.MČsto n/Met0809
Praha
2809
Praha
2809
Praha
2408
N.MČsto n/Met0809
Tábor
1805
Kladno
1805
TĜebíþ
0206
Hodonín
1805
Jablonec
1805
Praha
2809
TĜebíþ
0206
St. Boleslav 2906
Kolín
1409
N.MČsto n/Met0809
Praha
0106
Praha
2408
Hr. Králové 2408
Jablonec
1805
St. Boleslav 2906
Hr. Králové 2408
Hr. Králové
J
J
22
J
22
22
0806
J
J
J
J
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
PěEHLED VÝKONNOSTI V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLINÁCH 2001 - 2013
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100 m
1
10.44
10
10.65
20
10.83
50
11.08
10.42
10.65
10.80
11.05
10.36
10.81
10.88
11.05
10.34
10.67
10.81
11.05
10.56
10.73
10.82
11.00
10.43
10.68
10.83
11.05
10.36
10.70
10.78
11.01
10.26
10.58
10.74
11.01
10.36
10.57
10.79
11.02
10.23
10.75
10.87
11.08
10.37
10.62
10.83
11.10
10.39
10.61
10.85
11.11
10.32
10.71
10.85
11.05
200 m
1
20.67
10
21.61
20
21.86
50
22.33
20.75
21.65
21.80
22.39
20.76
21.68
22.02
22.53
20.69
21.54
21.77
22.34
20.66
21.62
21.81
22.26
20.62
21.63
21.79
22.30
20.83
21.57
21.85
22.21
20.60
21.40
21.61
22.12
20.81
21.43
21.71
22.33
20.71
21.46
21.68
22.30
20.63
21.51
21.88
22.41
20.59
21.41
21.87
22.43
20.49
21.47
21.84
22.36
400 m
1
45.82
10
47.38
20
48.17
50
49.81
46.00
47.44
48.26
49.84
46.11
47.83
48.34
49.60
46.44
47.52
48.33
49.48
46.34
47.40
48.18
49.42
46.04
47.66
48.32
49.82
46.52
47.61
48.30
49.59
45.78
47.45
48.38
49.51
46.35
47.56
48.48
49.65
46.48
47.51
48.54
49.82
46.60
47.71
48.36
49.62
44.91
47.58
48.45
49.79
44.84
47.45
48.20
49.58
800 m
1
1:47.71
10
1:50.56
20
1:53.31
50
1:56.00
1:46.80
1:50.91
1:52.96
1:55.59
1:47.70
1:51.16
1:52.94
1:55.39
1:46.63
1:51.10
1:52.97
1:55.20
1:46.94
1:51.31
1:53.22
1:56.13
1:48.15
1:52.28
1:53.31
1:55.99
1:48.14
1:50.90
1:52.39
1:55.50
1:46.15
1:50.68
1:52.88
1:55.31
1:46.22
1:50.71
1:52.70
1:55.97
1:45.56
1:51.18
1:52.81
1:56.32
1:46.26
1:52.03
1:53.38
1:56.45
1:45.12
1:52.00
1:53.33
1:56.54
1:46.16
1:52.76
1:54.24
1:56.36
1500 m
1
3:42.08
10
3:52.63
20
3:55.7
50
4:02.98
3:39.31
3:52.70
3:56.43
4:02.20
3:37.10
3:54.82
3:55.52
4:02.19
3:36.50
3:51.92
3:56.90
4:04.40
3:38.02
3:52.94
3:57.67
4:03.68
3:39.96
3:52.09
3:56.72
4:02.43
3:41.87
3:48.96
3:52.54
4:01.00
3:40.43
3:50.24
3:54.32
4:03.65
3:42.15
3:51.09
3:55.5
4:04.58
3:38.47
3:51.60
3:56.72
4:04.44
3:38.10
3:52.10
3:57.04
4:03.22
3:42.44
3:50.69
3:55.62
4:04.17
3:38.71
3:51.83
3:55.17
4:04.00
5000 m
1
14:09.36
10
14:48.56
20
15:03.11
50
15:32.46
14:08.97
14:51.11
14:58.58
15:34.46
14:08.43
14:51.35
15:12.03
15:37.65
14:24.59
15:01.0
15:11.48
15:41.7
14:27.5
15:04.91
15:13.45
15:40.85
14:16.06
14:59.85
15:13.4
15:43.36
14:13.07
15:04.16
15:14.47
15:45.61
14:23.71
14:58.49
15:17.80
15:54.26
14:10.58
15:05.6
15:19.42
15:52.46
14:08.16
15:06.94
15:22.93
15:54.24
14:06.28
14:55.98
15:12.95
15:58.05
14:27.80
14:50.83
15:18.47
15:54.68
14:11.72
14:54.31
15:08.78
15:45.76
10000 m
1
29:24.77
10
31:23.13
20
32:01.23
50
33:17.1
29:31.90
31:20.41
32:29.5
33:45.45
30:16.4
31:37.21
32:34.0
33:58.10
29:55.46
31:33.39
32:17.54
33:29.0
29:41.17
32:09.45
32:54.00
33:51.16
30:02.88
31:51.29
32:52.54
34:13.8
30:18.52
31:51.18
33:00.80
34:15.72
30:14.16
32:13.69
32:39.46
34:56.28
30:44.82
32:00.09
32:59.73
34:16.67
29:56.15
32:13.18
33:11.94
34:25.22
29:09.64
32:12.47
32:55.69
34:38.63
29:06.21
31:39.78
32:48.75
34:28.86
29:30.20
31:42.70
33:44.9
34:33.75
Maraton
1
2:15:54
10
2:28:46
20
2:36:00
50
2:46:41
2:23:30
2:34:49
2:39:25
2:49:08
2:21:55
2:30:55
2:37:15
2:50:58
2:12:35
2:32:40
2:35:25
2:48:30
2:17:47
2:34:47
2:38:38
2:52:30
2:17:13
2:34:34
2:39:30
2:51:17
2:18:11
2:32:31
2:40.25
2:48.58
2:19:01
2:32:53
2:40:58
2:50:47
2:25:33
2:33:00
2:40:17
2:48:16
2:22:18
2:31:24
2:36:48
2:48:04
2:18:28
2:29:47
2:38:41
2:49:29
2:16:26
2:28:48
2:37:42
2:46:14
2:19:37
2:34:57
2:39:02
2:47:38
3000 m pĜ.
1
8:34:00
10
9:19.92
20
9:38.1
50
10:01.9
8:35.71
9:26.24
9:29.56
9:55.75
8:32.05
9:20.36
9:32.89
10:02.52
8:34.25
9:16.31
9:31.4
10:02.91
8:44.38
9:16.97
9:28.00
10:06.40
8:47.59
9:21.56
9:35.2
10:06.77
8:42.27
9:12.93
9:33.26
10:16.14
8:41.13
9:15.16
9:38.82
10:17.04
8:38.77
9:16.17
9:36.67
10:18.29
8:37.46
9:13.40
9:32.57
10:11.12
8:52.49
9:11.52
9:31.31
10:15.16
9:04.13
9:12:03
9:33.08
10:18.85
8:49.75
9:10.66
9:28:21
10:09.1
110 m pĜ.
1
13.80
10
14.61
20
15.10
50
15.66
13.77
14.37
15.05
15.72
13.96
14.56
15.09
15.66
13.79
14.66
15.13
15.57
13.88
14.77
15.23
15.73
13.68
14.60
15.00
15.87
13.64
14.62
15.04
15.73
13.29
14.44
14.93
15.79
13.33
14.49
15.06
15.88
13.27
14.70
15.11
15.94
13.68
14.75
15.10
15.81
13.83
14.59
15.02
15.90
13.48
14.58
15.00
15.90
400 m pĜ.
1
48.53
10
52.67
20
54.57
50
57.09
48.43
52.09
54.76
57.42
48.63
52.68
55.16
56.98
48.85
53.20
54.96
57.07
48.83
52.20
55.04
56.86
49.68
51.59
54.47
56.71
50.14
53.37
54.34
56.87
49.94
53.10
54.10
56.79
50.48
53.02
54.57
56.65
49.68
53.20
54.47
56.58
50.01
52.36
53.99
57.34
49.74
52.99
54.59
57.01
49.78
52.62
54.50
57.39
Výška
1
228
10
215
20
209
50
198
230
212
207
197
232
212
205
196
234
213
206
197
237
215
205
200
234
212
208
200
234
213
207
200
230
212
206
196
233
213
206
197
228
210
205
196
234
210
205
196
231
211
205
196
231
211
204
195
137
ýeský atletický svaz
Tyþ
1
10
20
50
Atletické výkony 2013
575
510
480
425
580
510
470
415
581
490
470
420
570
510
480
430
560
500
465
430
575
500
470
420
570
495
460
415
570
500
470
420
566
495
460
421
576
492
460
420
570
500
460
420
573
490
460
420
577
482
455
415
Dálka
1
811
10
730
20
720
50
700
818
742
721
694
804
735
722
690
796
746
720
681
811
743
724
686
788
737
713
685
798
747
722
682
821
738
720
692
816
738
716
686
806
734
712
685
801
730
715
681
822
729
711
681
789
728
705
678
Trojskok
1
16.63
10
15.12
20
14.52
50
13.93
16.24
14.98
14.50
13.95
16.40
14.81
14.54
14.01
16.37
14.84
14.55
13.79
16.48
14.98
14.50
13.92
16.34
15.01
14.60
13.86
16.16
14.84
14.49
13.79
16.14
14.87
14.52
13.75
15.81
14.87
14.39
13.77
15.85
14.77
14.33
13.63
15.78
14.72
14.37
13.67
15.67
14.93
14.33
13.62
15.52
14.78
14.40
13.65
Koule
1
20.68
10
16.25
20
15.67
50
14.14
20.28
16.44
15.57
14.15
20.33
16.65
16.00
14.20
20.96
16.72
15.83
14.03
20.80
16.61
15.57
14.01
19.71
16.47
15.09
14.09
20.35
16.47
15.41
14.13
20.28
16.42
15.26
14.18
20.11
16.56
15.46
14.09
20.53
17.37
15.56
14.06
20.76
17.16
15.50
14.01
20.38
17.75
15.67
14.13
21.47
16.72
15.16
14.19
Disk
1
10
20
50
67.13
52.14
48.07
43.89
64.78
51.49
48.10
43.12
64.23
52.29
47.13
43.28
65.38
52.21
47.93
43.84
63.11
53.25
48.23
43.77
60.45
51.52
47.65
43.39
61.08
51.20
48.37
43.59
63.59
51.61
47.76
43.38
64.83
54.13
48.33
44.71
62.81
52.56
48.83
43.89
66.00
54.76
49.26
43.47
63.17
53.92
48.78
43.02
61.86
54.53
48.27
42.71
Kladivo
1
80.09
10
55.42
20
51.58
50
47.06
78.72
55.89
51.24
46.81
78.80
54.52
52.02
46.89
78.87
54.47
52.23
45.57
79.36
56.39
51.70
47.71
77.91
60.34
51.76
46.50
74.74
60.23
51.44
46.55
76.97
57.30
51.34
46.19
78.91
60.02
50.60
46.43
73.24
57.79
52.00
46.52
75.40
56.75
53.07
46.22
79.44
58.41
53.34
45.98
80.28
58.16
53.40
46.09
OštČp
1
90.26
10
71.71
20
64.93
50
57.38
87.77
69.64
64.25
58.81
89.06
66.95
64.25
57.12
86.12
69.89
62.33
57.01
83.98
66.57
62.00
57.52
86.07
70.91
62.74
57.06
79.45
69.91
63.09
56.33
81.20
69.59
59.95
56.09
84.96
68.29
63.05
57.09
88.23
65.95
62.94
56.06
85.32
68.90
62.12
57.12
88.34
69.06
63.47
57.11
87.68
66.29
62.68
55.00
Desetiboj
1
9026
10
6877
20
6198
50
5256
8800
7001
6029
5295
8807
6672
6013
5454
8893
6651
6261
5159
8534
6756
6191
5163
8526
6733
6142
5115
8697
6693
6004
5123
8241
6629
5995
4903
8348
6546
6134
4831
7650
6319
5795
4637
8109
6829
6108
4509
8097
6347
5609
4407
8252
6173
5402
4609
20 km chĤze
1
1:20:21
10
1:35:17
20
1:45:00
50
2:09:12
1:22:12
1:37:39
1:44:22
2:06:06
1:23:46 1:24:02 1:22:31 1:25:45 1:26:49 1:25:45 1:31:11 1:30:55 1:30:26 1:28:12 1:26:10
1:40:15 1:41:06 1:43:18 1:42:01 1:44.06 1:43:05 1:41:04 1:37:20 1:45:11 1:44:29 1:48:36
1:47:14 1:50:55 1:54:20 1:55:59 1:51.49 1:54:51 1:56:05 1:50:24 1:55:28 1:56:27 2:03:25
2:14:03 2:12:03 2:31:00 2:32.02 2:47.27 2:20:17/36 2:34:43/36 2:25:53/33 2:27:57/34 2:47:50/37 2:25:04/27
50 km chĤze
1
3:58:54 3:56:30 3:58:05 4:12:02 4:03:42 3:59.32 3:59.22 3:58:42 4:10:32 4:31:28 4:33:57 4:14:56 4:12:55
10
5:08:26 6:00:27 5:43:07/9 5:44:22/9 5:38:44/6 5:43:16 6:27:02/8 5:28:32/6 5:41:46/5 5:09.52/4 5:27:23/5 4:52:01/5 4:57:45/3
138
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
ŽENY
60 m
7.24
h 1
7.33
7.42
7.46
h
h
h
7.47
7.49
h
h
7.54
7.59
7.60
7.61
7.62
7.63
7.64
7.65
7.67
7.69
7.70
7.71
7.74
7.75
ýechová
210388
1b1
Procházková 131291
Urbánková 261091
Paliþková
010597
1b1
Škrobáková 040182
Mazáþová 151286
2b1
Seidlová
100394
Slaninová
160790
Gerulová
080797
ýernochová 240294
h
h
h
h
(10)
-1.1 1A KateĜina Vávrová
h 1
Lucie
Domská
h 2
Pavla
HĜivnová
7.65 -0.1 1b1
h 6A Adéla
Chválková
h 1r1 Nikol
Šebestíková
h 2j Karolina Hlavatá
7.75
1b1
h 1A Nikola
Bendová
h 4
Marta
Chabrová
h 1B Martina
Schmidová
h 4r3 Lucie Ondraschková
100 m
11.34 +1.5
11.37 -0.2
11.46 -0.6
11.46 +0.4
11.49 +2.0
11.51
11.51 0.0
11.53 -0.7
11.54 -0.3
11.55 +0.4
11.57 -1.1
11.57 -0.2
11.58 +0.2
11.60 -0.1
11.67 +1.5
11.67 -0.1
11.67 -0.2
11.68 -1.1
11.68 +0.4
11.70 -1.3
11.70 +1.4
11.75
11.76
11.79
11.80
11.85
11.90
KateĜina
7.44 -0.1
2
Barbora
1
Petra
1d Veronika
7.50 +1.2
2b1 Lucie
3
Iveta
7.58 -0.1
1j Klára
1r2 Jana
2r1d Emily
2j Martina
Táborská
Štychová
Chabrová
USK Praha
SSK Vítkovice
AK Hodonín
USK Praha
USK Praha
USK Praha
SSK Vítkovice
SSK Vítkovice
VSK Univerzita Brno
Praha
Cheb
Praha
Linz
Praha
Hodonín
Praha
Praha
Cheb
Praha
Praha
Bratislava
Praha
060498 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Ostrava
131093 TJ Šumperk
Olomouc
080586 AK Olymp Brno
Olomouc
PĜerov
311089 SSK Vítkovice
Jablonec
241194 SSK Vítkovice
Ostrava
130694 USK Praha
Praha
Praha
041199 USK Praha
Praha
150991 AC Slovan Liberec o. s.
Wien
071290 USK Praha
Jablonec
121089 SSK Vítkovice
Blacksburg
2r3 KateĜina ýechová
210388
1
ýechová
1r1
ýechová
2b2
ýechová
4
ýechová
1r.
ýechová
2A
ýechová
2A
ýechová
3b2
ýechová
1b1
ýechová
1A
ýechová
2
Barbora Procházková 131291
1r3
ýechová
1b1
ýechová
1b2 Petra
Urbánková 261091
1r1
ýechová
6r1
ýechová
2A
Procházková
3r2 Klára
Seidlová
100394
1r3
Procházková
4r2
Procházková
(21 výkonĤ/4 atletky))
1
Jana
Slaninová
160790
1
Iveta
Mazáþová 151286
1
Veronika Paliþková
010597
3r3 Martina
ýernochová 240294
1A Pavla
HĜivnová
080586
2b1 Lucie
Domská
131093
+1.6
+0.8
+1.4
+0.5
+0.1
+1.9
(10)
11.93 -0.2 7
Monika
11.97 +0.6 1
Martina
12.00 +0.5 1b1 Marta
PSK Olymp Praha
PSK Olymp Praha
USK Praha
SSK Vítkovice
USK Praha
Lausanne
Tábor
Tábor
Budapest
Montreuil
Dessau
Dessau
Regensburg
Luzern
Turnov
Kladno
Tábor
Regensburg
Rhede
Südstadt
Kladno
Moskva
Kladno
Rieti
Tábor
Tampere
1602
0208
1602
1602
2302
2704
2201
1602
0208
2302
0202
0902
2302
0906
0202
0202
0105
2601
1201
0202
2409
2112
2302
2601
0802
22
22
D
J
D
J
Ž
22
J
J
Ž
22
0407
1506
1506
1007
0306
3105
3105
0806
1707
2805
1805
1506 22
0806
2605
1105 22
1805
1108
1805
1807 J-1
1506
1107
SSK Vítkovice
USK Praha
AK Hodonín
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
TJ Šumperk
Ostrava
1907
N.MČsto n/Met2707
Hr. Králové 0806 D-1
Rieti
1807 J-2
Brno
1405
Praha
3006 22
310388 USK Praha
010892 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
150991 AC Slovan Liberec o. s.
Tábor
1506
Ústí n. Orlicí 3108 22
Südstadt
1105 22
139
ýeský atletický svaz
12.05
12.07
12.10
12.13
12.13
12.13
12.16
12.17
12.20
12.20
12.21
12.25
12.26
12.26
12.27
12.27
12.28
12.29
12.30
12.30
12.33
12.34
12.36
12.38
12.42
12.45
12.45
+1.0
+0.7
+0.6
+0.6
+1.8
+1.9
-1.1
(20)
+1.8
-0.7
+0.9
+0.4
+1.7
-1.3
+1.2
+1.2
+0.4
-0.1
(30)
+1.2
+1.8
+0.4
+2.0
-1.1
+1.1
+0.2
+1.3
+0.6
-0.1
(40)
+1.5
+1.6
1s2
6B
2
1b2
2r2j
3b1
4B
KateĜina
Martina
Nikol
Andrea
Jana
Jana
Pavla
Atletické výkony 2013
Vávrová
060498
Schmidová 071290
Šebestíková 241194
Školová
200896
Janoušová 311095
Sotáková
250493
Humpolíková 220585
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Utrecht
USK Praha
Dessau
SSK Vítkovice
Ústí n. Orlicí
AK ŠKODA PlzeĖ
Sušice
A. C. TEPO Kladno
Jablonec
AK Olymp Brno
Praha
USK Praha
Kladno
1607
3105
3108
1405
2206
3006
1805
3r2j Kristýna
2
Adéla
1A Karolina
1b3d Emily
1A ZdeĖka
6r3 Veronika
2r1 Martina
2
Barbora
2A Helena
1
Lucie
Kobiánová
Chválková
Hlavatá
Gerulová
Seidlová
Soukalová
Hofmanová
KrĖoulová
Jiranová
Koudelová
101295
311089
130694
080797
020497
290489
060195
220493
050395
060794
AK Olymp Brno
SSK Vítkovice
USK Praha
SSK Vítkovice
AC Vysoké Mýto
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AC Slovan Liberec o. s.
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Sokol Kolín-atletika
AK Olymp Brno
Jablonec
Praha
Kolín
Olomouc
Jablonec
Tábor
Jablonec
Domažlice
Praha
Chodov
2206
2505
1409
0405
1805
1506
2206
0806
2809
0405
3r1j
4r2j
2
2r1
6B
1r3
2r2
1b1
2A
5
BoĜíková
Hlaváþková
Kadlecová
Zlatníková
Korešová
Prochová
Broumová
Homolová
Lepešková
Kerbachová
010895
240195
140396
140397
080481
130296
010395
160996
220793
090300
AK ŠKODA PlzeĖ
ASK Slavia Praha
AC Slovan Liberec o. s.
AK Olomouc
USK Praha
AC Moravská Slavia Brno
SK Mové MČsto nad Metují
TJ Sokol Velké MeziĜíþí
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Spartak Praha 4
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Hodonín
Kladno
Bratislava
Jiþín
Pacov
TĜebíþ
Praha
2206
2206
2206
1805
1805
0806
2906
1509
0206
1006
J-10
J-11
D-5
D-6
AC SYNER Turnov
HvČzda SKP Pardubice
A. C. TEPO Kladno
AK Olymp Brno
TJ LIAZ Jablonec n/N.
SK Aktis Praha
AK Olymp Brno
AK KromČĜíž
AC ýeská Lípa
TJ VTŽ Chomutov
Jablonec
Jablonec
Kladno
Bratislava
Jablonec
Jablonec
BĜeclav
Vyškov
Jablonec
MeziboĜí
2206
2206
2906
0806
1805
2206
2505
0106
2206
0706
D-9
D-10
Michaela
Šárka
Adéla
Lucie
Jana
Hana
Michaela
Martina
Klára
Anna
12.45
3r1 Nikola
ýejchanová 141197
12.45
3r2 Anežka
Kubištová
211196
12.45
1r1 KateĜina Líbalová
150983
12.46 +1.1 2r2 Markéta MrĖová
291091
12.48 +1.3 3r2 Eva
ŠafaĜíková 210975
12.48 +1.2 4r1j Markéta PadevČtová 230595
12.49 +0.4 3b1j Marcela Pírková
250196
12.49 +0.8 2b1 Zuzana
Muchová
011186
12.49 +1.2 5r1j Markéta Málková
221194
12.51 +1.0 1
Tereza
Fisková
110898
S nedovolenou podporou vČtru
11.56 +2.9 4b1
ýechová
11.93 +2.6 8r2 Martina
Schmidová 071290
12.03 +2.7 1r1 KateĜina Vávrová
060498
12.12 +2.2 1r3 Hana
Prochová
130296
12.18 +2.9 2b1 Lucie
Koudelová 060794
12.38 +2.2 2r3 Michaela Sejkorová 241097
12.39 +2.2 3r3 Lenka
Novotná
041297
12.41 +3.5 1r1 Anežka
Kubištová
211196
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
11.70 +0.4 1A Lenka
Kršáková
220291
12.01 +0.4 2b1 Alexandra Bezeková
130892
12.12 +0.8 5
Iveta
Putalová
240388
12.31 +1.3 1r2 Ewa
Rosiak
131091
12.31 +0.5 1r3 Denisa
Buþková
180989
JUNIORKY (1. - 14.viz ženy)
12.57 +1.8 5r2j Tran Vi
Tanh Phan 140195
12.61 +0.3 5b1 Anna
Švecová
110494
12.62 +0.4 4b1j Gabriela Žádníková 111094
12.62 +1.8 6r2j Karolína TesaĜová
290594
12.62 +1.8 7r2 Hana
Ptáþníková 140594
12.63 -0.3 2r1 Pavla
Janeþková 261095
Dubnica n. V.
USK Praha
Lausanne
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Utrecht
AC Moravská Slavia Brno
Jablonec
AK Olymp Brno
Brno
DDM Cvikováþek Cvikov
Jablonec
TJ Nové MČsto na MoravČ
Jablonec
HvČzda SKP Pardubice
Praha
2108
0407
1607
2106
2109
2106
2106
1409
Ž
J-3
D-2
J-4
22
J-5
J-6
D-3
D-4
J-7
22
J-8
J-9
D-7
J-12
D-8
22
MŽ
22
V
J-13
D-11
J-14
Ž
Ž
D
J
D
D
D
AK Hodonín/SVK
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
SK Nové MČsto nad Met./POL
AK Hodonín/SVK
Hodonín
1805 22
Turnov
2805 22
N.MČsto n/Met2707
Jablonec
1805 22
Hodonín
1805
HvČzda SKP Pardubice
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
SSK Vítkovice
Atletika Jihlava
HvČzda SKP Pardubice
AK Olymp Brno
Jablonec
Sušice
BĜeclav
Jablonec
Jablonec
Olomouc
140
2206
1405
2505
2206
2206
2906
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
S nedovolenou podporou vČtru
12.59 +3.4 4r3 Karolína TesaĜová
290594
12.61 +5.1 1b2 Adéla
Dubová
201294
DOROSTENKY (1. - 14. viz ženy vþetnČ žákyĖ)
12.52 +0.6 1r3 Lenka
Novotná
041297
12.53 +0.2 4r2 Michaela Sejkorová 241097
12.54 +0.5 1
Petra
ŠafaĜíková 291198
12.55
1b1d Barbora DvoĜáková 100597
12.55 +0.3 1r2 Dominika Galanská
160596
12.57 -0.9 2j AlžbČta Kratochvílová 130996
S nedovolenou podporou vČtru
12.52 +2.2 4r3 Lucie
Prokopová 140896
12.53 +2.1 1d Markéta Petrikoviþová120598
150 m
17.49 0.0
17.66 0.0
17.79 0.0
17.85 +1.4
18.10 0.0
18.11 0.0
18.13
h
18.16
h
18.16 0.0
18.22 -1.1
(10)
18.29
h
18.30 -0.8
18.71
h
18.85 +1.3
18.87
18.92
h
18.92 +1.0
18.93 0.0
18.93 +1.3
18.96 +1.0
200 m
23.25 +0.3
23.40 +0.3
23.51
h
23.65 +0.3
23.71
h
23.80 -2.1
23.82 +1.1
23.88 -1.5
23.89
h
23.92 -1.0
23.97
h
23.97 +0.3
23.98 -0.1
23.99 -0.3
23.99 +0.2
24.02 +1.4
24.04 -1.1
24.06 -0.3
24.11 +0.8
24.12 +0.3
24.14
24.37
24.43
24.46
+1.1
-0.7
-0.1
+0.4
Atletika Jihlava
AK Olymp Brno
Ústí n. Orlicí 3108
Brno
2109
TJ Nové MČsto na MoravČ
AC ýeská Lípa
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Dukla Praha
AK Olomouc
TJ Dukla Praha
St. Boleslav
Jiþín
Liberec
St. Boleslav
Hodonín
Praha
2906
1906
0607 Ž
0405
1805
2505
TRIATLET Karlovy Vary
SKP Union Cheb-klub atletiky
Jablonec
Domažlice
2106
0806 Ž
Cheb
Cheb
Cheb
Hodonín
Cheb
Cheb
Praha
Praha
Praha
Olomouc
0208
0208
0208
2704
0208
0208
1801
2002
0806
2404
1b1 KateĜina
2b1 Zuzana
3b1 Denisa
1b1 Veronika
4b1 Iveta
5b1 Jitka
1b13 Barbora
2b2 Jana
1b1 Anna
1b1 Pavla
ýechová
210388
Hejnová
161286
Rosolová
210886
Paliþková
010597
Mazáþová 151286
Bartoniþková 221285
Procházková 131291
Sotáková
250493
Kerbachová 090300
HĜivnová
080586
PSK Olymp Praha
TJ Dukla Praha
USK Praha
AK Hodonín
USK Praha
USK Praha
USK Praha
AK Olymp Brno
Spartak Praha 4
AK Olymp Brno
1b2
1
2b3
1b1
S
3b3
1b1
1b1
2b1
1b2
Seidlová
Vávrová
Hlavatá
Muchová
Novotná
Jiranová
Vedralová
Kobiánová
Šutová
BoĜíková
USK Praha
Praha
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Praha
USK Praha
Praha
AK KromČĜíž
PĜerov
JAC Brno
St. Boleslav
TJ Sokol Kolín-atletika
Praha
Spartak Praha 4
Praha
AK Olymp Brno
Praha
AK KromČĜíž
PĜerov
AK ŠKODA PlzeĖ
PlzeĖ
1101
2209
1801
1806
2405
1801
0305
1005
1806
2008
USK Praha
PSK Olymp Praha
Tábor
Tábor
Praha
Tábor
Praha
Tampere
Ostrava
Kladno
Praha
Rieti
Praha
Tábor
Ljubljana
Tábor
Praha
Dublin
Tábor
Tábor
Pardubice
Tábor
1606
1606
1702
1606
1702
1207 22
2706
1805
1702
1907 J-1
1702
1606
1307
1606
0307
2306
1606
1606
2508
1606
Ostrava
Brno
Donetsk
Praha
2706
1405
1207 D-1
0406
Klára
KateĜina
Karolina
Zuzana
Jana
Helena
Iva
Kristýna
Eva
Michaela
100394
060498
130694
011188
260199
050395
230486
101295
210790
010895
1
Denisa
Rosolová
210886
2
KateĜina ýechová
210388
1
Rosolová
3
Zuzana
Hejnová
161286
2
Hejnová
3r2 Barbora Procházková 131291
1b1
Procházková
1b1
ýechová
3
Procházková
3r2 Klára
Seidlová
100394
1r1
Rosolová
4
Martina
Schmidová 071290
4b3
Schmidová
1r3
Hejnová
1
K.
Seidlová
4b2
ýechová
1r2
Rosolová
2r3
Procházková
1b1
Procházková
5
K.
Seidlová
(20 výkonĤ/6 atletek)
2b1 Jana
Slaninová
160790
1b1 Pavla
HĜivnová
080586
2r6 Veronika Paliþková
010597
1b1 Jitka
Bartoniþková 221285
TJ Dukla Praha
USK Praha
USK Praha
USK Praha
SSK Vítkovice
AK Olymp Brno
AK Hodonín
USK Praha
141
D
22
22
M
J
Ž
J
Ž
J
J
J
ýeský atletický svaz
(10)
h 1b2 Petra
Urbánková 261091
24.65 -2.0 1b2
24.55 +1.5 4
KateĜina Vávrová
060498
24.56 +1.1 1r3 ZdeĖka
Seidlová
020497
24.57 -1.5 4b1 Lucie
Škrobáková 040182
24.61 +0.8 S KateĜina Cachová
260290
24.62 -0.3 3b7 Iveta
Mazáþová 151286
24.64 -1.4 2b2 Monika
Táborská
310388
24.69 0.0 1b1 Andrea
Školová
200896
24.70 +0.4 1b1 Helena
Jiranová
050395
24.73 +1.0 S Eliška
Kluþinová
140488
(20)
24.75 -0.3 3r3 Jana
Sotáková
250493
24.80
h 1j Karolína Hlavatá
130694
25.18 +0.4 4b1
24.85 +0.7 2b1 Pavla
Humpolíková 220585
24.93 -0.2 1
Martina
Štychová
010892
24.93 +1.1 2r3d Hana
Prochová
130296
24.94 +0.4 S Lucie Ondraschková
121089
24.96 +1.4 1b1j Jana
Janoušová 311095
25.01
h 2r2 Lucie
Domská
131093
25.51 -0.9 1b3
25.01 +1.9 5b1 Lenka
Masná
220485
25.03
h 2r1 Michaela BoĜíková
010895
25.13 -0.2 2
(30)
25.05 +1.0 1b1 Anna
Kerbachová 090300
25.10 +0.7 2b1 Klára
Lepešková 220793
25.12 -1.1 4r2 Martina
Hofmanová 060195
25.20 -2.4 2r2d Barbora DvoĜáková 100597
25.24 -0.2 1b1 Jana
Reissová
010196
25.25 +0.1 2b1j Marcela Pírková
250196
25.29 +0.7 1b3 Barbora KrĖoulová 220493
25.30 +0.1 1b1 Marta
Chabrová
150991
25.41 +0.7 3b1 Markéta PadevČtová 230595
25.41 +0.4 1b2 Šárka
Hlaváþková 240195
(40)
25.41 +0.4 2b2 Anna
Neþinová
310796
25.42 -0.5 2b1d Emily
Gerulová
080797
25.42 +0.2 1b3j Martina
ýernochová 240294
25.42 +1.3 1b2 Martina
Homolová 160996
25.43 +0.4 3b2 Lenka
Novotná
041297
25.45 +0.4 4b2 Iva
Vedralová 230486
25.46 +0.1 1b1 AlžbČta
Kratochvílová130996
25.51 +1.3 2b2 Kristýna Kobiánová 101295
25.52 +0.2 2b1 Sylva
Škabrahová 060991
25.56 +0.4 6b1 Nikol
Šebestíková 241194
25.56 +1.1 3r3d Anežka
Kubištová
211196
S nedovolenou podporou vČtru
23.92 +3.2 1d Veronika Paliþková
010597
24.04 +3.1 1j K.
Seidlová
24.40 +3.2 2d Andrea
Školová
200896
24.50 +3.2 3d ZdeĖka
Seidlová
020497
24.51 +3.1 2j Martina
Hofmanová 060195
24.56 +3.1 3j Jana
Janoušová 311095
24.62 +3.1 4j Karolína Hlavatá
130694
24.64 +3.2 4d Hana
Prochová
130296
24.71 +2.7 S Eliška
Kluþinová
140488
24.81 +2.8 S Lucie Ondraschková
121089
24.93 +2.1 2r1j Michaela BoĜíková
010895
25.23 +3.5 1b1 Markéta MrĖová
291091
25.36 +3.1 6j Markéta PadevČtová 230595
24.50
Atletické výkony 2013
SSK Vítkovice
Linz
1602
Kladno
1805
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Utrecht
1907
AC Vysoké Mýto
Jablonec
2306
USK Praha
Kladno
1805
USK Praha
Kazan
1007
USK Praha
Andorf
1708
USK Praha
N.MČsto n/Met0809
AK ŠKODA PlzeĖ
Klatovy
0106
TJ Sokol Kolín-atletika
Praha
2809
USK Praha
Kladno
0806
22
22
Ž
D-2
AK Olymp Brno
USK Praha
Tábor
1606
Praha
2402
Praha
2809
Praha
1206
Domažlice
0806
Jablonec
2306
Athens
1104
Ml. Boleslav 0806
Praha
1702
Tábor
2407
N.MČsto n/Met0809
Praha
1702
Domažlice
0806
22
J-3
Spartak Praha 4
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AC Slovan Liberec o. s.
TJ Dukla Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
AK Olymp Brno
AK ŠKODA PlzeĖ
AC Slovan Liberec o. s.
SK Aktis Praha
ASK Slavia Praha
Liberec
St. Boleslav
Tábor
Jablonec
Vlašim
TĜinec
Praha
Hr. Králové
St. Boleslav
St. Boleslav
0607
2906
1606
2306
2906
1105
0406
2408
2906
2906
MŽ
22
J-6
D-5
D-6
D-7
22
22
J-7
J-8
ŠAK Novodvorská Praha
SSK Vítkovice
AK Olymp Brno
TJ Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Nové MČsto na MoravČ
Spartak Praha 4
TJ Dukla Praha
ASK Slavia Praha
AK Olymp Brno
SSK Vítkovice
HvČzda SKP Pardubice
St. Boleslav
Olomouc
BĜeclav
Praha
St. Boleslav
St. Boleslav
Praha
Praha
BĜeclav
Praha
Jablonec
2906
0405
2505
2809
2906
2906
0806
2809
2408
0406
2306
D-8
D-9
J-9
D-10
D-11
AK Hodonín
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Kazan
Eugene
Jablonec
Brno
Jablonec
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
1107
0506
2306
1709
2306
USK Praha
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
AC Moravská Slavia Brno
SSK Vítkovice
A. C. TEPO Kladno
TJ Šumperk
PSK Olymp Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
AK ŠKODA PlzeĖ
AC Vysoké Mýto
AC Slovan Liberec o. s.
A. C. TEPO Kladno
USK Praha
AC Moravská Slavia Brno
USK Praha
SSK Vítkovice
AK ŠKODA PlzeĖ
AK Olymp Brno
SK Aktis Praha
142
D-3
J-2
22
D-4
J-4
22
J-5
D-12
J-10
22
J-11
D-13
D
J
D
D
J
J
J
D
J
22
J
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
25.52 +3.1 7j Markéta Málková
221194
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
23.88 +0.2 1b1 Lenka
Kršáková
220291
24.58 -1.4 1b2 Iveta
Putalová
240388
24.71 +0.4 3b1 Alexandra Bezeková
130892
24.97 0.0 1b2 Alexandra Štuková
020790
25.07 +0.4 3b1 Lucia
Mokrášová 270394
JUNIORKY (1. - 11. viz ženy)
25.57 +0.2 P Denisa
Chládková 170895
25.63 +0.7 1b2 Denisa
Vondrášková 190594
25.64 +0.7 2b3 Lucie
Zaplatílková 120794
25.66 +1.3 3b2 Markéta Málková
221194
25.67 +0.2 2b3j Lenka
Svobodová 121095
25.74 +1.4 1b2 Gabriela Žádníková 111094
25.75 +1.0 S Michaela Broumová 010395
25.80
h 3r4 Anna
Zekuciová 211095
25.85
h 3j Eliška
Moravcová 221094
DOROSTENKY (1. - 15. viz ženy vþetnČ žákyĖ)
25.59 +0.1 2b1 Jana
Novosadová 301297
25.62 -1.3 1d Michaela Biþianová
170697
25.64
h 3d Dominika KrupaĜová 290397
25.70 +0.2 1b3 Petra
Vlasáková 130996
25.77 -0.3 2r1d Lucie
Zlatníková 140397
S nedovolenou podporou vČtru
25.60 +3.2 6d Lucie
Zlatníková 140397
25.73 +2.4 1b1 Jana
Slavíková
050297
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
25.95 +1.7 1b5 Zuzana
Karaffová
130696
300 m
37.30
37.73
39.32
39.72
39.93
39.95
40.02
40.07
40.17
40.32
1b1
2b1
1b1
1b1
2b1
1
h 1b1
2
3b1
h 2b1
(10)
40.36
4b1
40.41
1b3
40.51
h 1b1
Jablonec
2306 J
AK Hodonín/SVK
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
AK Olymp Brno/SVK
AK Olymp Brno/SVK
Hodonín
1805 22
N.MČsto n/Met0809
Praha
0406 22
Pardubice
2508
Praha
2809 J
TJ Vodní stavby Tábor
USK Praha
A. C. TEPO Kladno
AC ýeská Lípa
AK Olymp Brno
SSK Vítkovice
SK Mové MČsto nad Metují
TJ MDDM Ostrov
AK Olymp Brno
St. Boleslav
TĜebíþ
Praha
Praha
BĜeclav
Hodonín
Kladno
Praha
Praha
2505
0206
0406
2809
2505
1805
0806
2402
2402
AC ýáslav
TJ LIAZ Jablonec n/N.
PSK Olymp Praha
TJ Lokomotiva Beroun o. s.
AK Olomouc
BĜeclav
ýeská Lípa
Praha
St. Boleslav
Jablonec
2809
0906
2402
2906
2306
AK Olomouc
AC ýáslav
Jablonec
Svitavy
2306
0709
AK Olomouc/SVK
Hodonín
1805
Denisa
Jitka
Jana
KateĜina
Klára
Nikola
ZdeĖka
Anna
Jana
Helena
Rosolová
210886
Bartoniþková 221285
Slaninová
160790
Vávrová
060498
Lepešková 220793
Bendová
041199
Seidlová
020497
Kerbachová 090300
Reissová
010196
Jiranová
050395
USK Praha
Cheb
0208
USK Praha
Cheb
0208
SSK Vítkovice
Sušice
1405
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Frýdek-Místek2805 Ž
T. J. Sokol ýeské BudČjovice Sušice
1405 22
USK Praha
Praha
2209 Ž
AC Vysoké Mýto
Praha
1501 D
Spartak Praha 4
Praha
2209 M
AK ŠKODA PlzeĖ
Sušice
1405 D
TJ Sokol Kolín-atletika
Praha
1501 J
Andrea
Marcela
Tereza
40.66
Jana
AlbČta
Michaela
Pavla
Martina
Pavla
Denisa
Školová
200896
Pírková
250196
Vokálová
160698
2b1
Sotáková
250493
Kratochvílová130996
BoĜíková
010895
HĜivnová
080586
Schmidová 071290
Janeþková 261095
Vondrášková 190594
AK ŠKODA PlzeĖ
AK Olymp Brno
TJ LIAZ Jablonec n/N.
40.65
h 2b2
40.73
1b2
40.76
1b2
40.92
1
40.93
h 1b3
40.95
1
40.96
1b1
V závodČ s muži
37.49mix
Zuzana
400 m
51.27
51.90
52.12
52.12
52.13
52.18
52.18
AC ýeská Lípa
h 2b2 Zuzana
1b2
h 3s2 Denisa
h 4
h 1b1
h 1b1
1b1
AK Olymp Brno
TJ Dukla Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
AK Olymp Brno
USK Praha
AK Olymp Brno
USK Praha
Sušice
Praha
Praha
Brno
Praha
Sušice
PlzeĖ
Olomouc
Praha
Uh.HradištČ
Praha
1405
1405
2112
1109
1801
1405
2008
2404
1801
1209
1005
Hejnová
161286 TJ Dukla Praha
Potchefstroom2301
Hejnová
Hejnová
Rosolová
Hejnová
Hejnová
Hejnová
Hejnová
161286 TJ Dukla Praha
Göteborg
Dublin
Göteborg
Göteborg
Wien
Luxembourg
Turnov
210886 USK Praha
143
0203
2206
0203
0303
0902
0202
2805
D
J
Ž
22
J
J
ýeský atletický svaz
52.20
52.42
52.55
52.57
52.71
52.87
53.04
53.20
53.25
53.42
53.57
53.57
53.66
53.74
54.28
54.72
55.56
56.29
56.48
56.78
56.95
57.00
57.01
57.10
57.16
57.18
57.18
57.37
57.51
57.52
57.62
57.73
57.82
57.89
58.08
58.14
58.18
58.28
58.37
58.37
58.41
58.42
58.43
58.52
58.55
58.66
58.74
58.80
58.83
58.85
58.87
58.89
58.97
Atletické výkony 2013
h
h
h
h
h
2r3
Rosolová
Göteborg
0103
2b1
Hejnová
Stockholm
2102
2b2
Rosolová
Moskva
0302
1b2
Rosolová
Stockholm
2102
5
Rosolová
Göteborg
0303
1
Jitka
Bartoniþková 221285 USK Praha
Tábor
1606
3
Bartoniþková
Torino
0806
h 1r4
Hejnová
Göteborg
0103
3b1
Bartoniþková
Vila Real de SA2505
2
Lenka
Masná
220485 PSK Olymp Praha
Tábor
1606
2r2
Bartoniþková
Kazan
0707
5s2
Bartoniþková
Kazan
0807
h 1
Rosolová
Bordeaux
2601
(20 výkonĤ/4 atletky)
1
Jana
Slaninová
160790 SSK Vítkovice
Tábor
2407
3
Sylva
Škabrahová 060991 AK Olymp Brno
Tábor
2407 22
1d ZdeĖka
Seidlová
020497 AC Vysoké Mýto
Jablonec
2306 D-1
1
Helena
Jiranová
050395 TJ Sokol Kolín-atletika
Praha
0307 J-1
1b1 Klára
Lepešková 220793 T. J. Sokol ýeské BudČjovice TĜebíþ
0206 22
h 2r4 Dana
Šatrová
121286 USK Praha
Praha
1602
(10)
1b2 Marcela Pírková
250196 AK Olymp Brno
Turnov
2805 D-2
2d Pavla
Falharová 071097 SSK Vítkovice
Jablonec
2306 D-3
h 4
Martina
Schmidová 071286 USK Praha
Praha
1702
h 1d Jana
Slavíková
050297 AC ýáslav
Praha
2402 D-4
57.22
6
Tábor
2407
h 2d Jana
Reissová
010196 AK ŠKODA PlzeĖ
Praha
2402 D-5
7
Pavla
Janeþková 261095 AK Olymp Brno
Praha
0307 J-2
h 1b3 KateĜina Halová
250681 AK PSK Zlín
Bratislava
2701
h 2j Lucie
Zaplatílková 120794 A. C. TEPO Kladno
Praha
2402 J-3
57.70
3j
Jablonec
2306
3d AlžbČta
Kratochvílová130996 TJ Dukla Praha
Jablonec
2306 D-6
h 2b5 Lucie
Ondraschková121089 SSK Vítkovice
Blacksburg 0902
(20)
1b1 Veronika Paliþková
010597 AK Hodonín
BĜeclav
2809 D-7
2b1 Natálie
Kolajová
020597 AK Hodonín
Olomouc
2906 D-8
1b1 Alena
Ulrichová
180194 SK Nové MČsto nad Metují
Praha
2809 J-4
3r1 KateĜina Troppová
160594 TJ Sokol Hradec Králové
Tábor
1506 J-5
2b1d Eliška
Nerudová
250897 AK Olomouc
BĜeclav
2505 D-9
2b1 KateĜina Turková
021191 ASK Slavia Praha
TĜebíþ
0206 22
7
Sára
Janušková 020897 SKP Union Cheb-klub atletiky Tábor
2407 D-10
1b2 Jana
Novosadová 301297 AC ýáslav
BĜeclav
2809 D-11
h 2b5 Anna
Hrudková
241193 ASK Slavia Praha
Wien
0902 22
58.37
1b1
Praha
0706
3r1d Zuzana
Krupiþková 070396 AC Pardubice
Jablonec
2206 D-12
(30)
1b1 Michaela Drábková
170692 SK Nové MČsto nad Metují
Jiþín
2906 22
3
Aneta
Foretová
280892 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Ústí n.Orlicí 3108 22
4r2 Julie
Jiravská
180992 USK Praha
Tábor
1506 22
h 1r3j Klára
ěeþinská
260494 AK Olomouc
Praha
2302 J-6
58.73
2b1
Hodonín
1805
1b2 Veronika Janíþková 120198 TJ Spartak TĜebíþ
Praha
0106 Ž
h 1b6 Nikola
ěehounková 290793 AC Pardubice
Wien
0902 22
2b1d Vendula Hluchá
180297 TJ Sokol Opava
Olomouc
0405 D-13
h 2r2j Denisa
Vondrášková 190594 ASK Slavia Praha
Praha
2302 J-7
2r1j Petra
Muzikantová 260295 AK PSK Zlín
Jablonec
2206 J-8
3b1 Radka
Hanzlová
180394 AC TJ Jiþín
Jiþín
2906 J-9
(40)
2b2 Aneta
Sladovníková280697 ASK Slavia Praha
ýáslav
2809 D-14
h 1r1d Michaela Biþianová
170697 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Praha
2302 D-15
59.17
2b1
Wroclaw
0109
h 1b2 Karin
Höferová
110496 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Jablonec
2601 D-16
h 2r1d Pavla
Vodiþková 070596 TJ Vodní stavby Tábor
Praha
2302 D-17
144
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
59.02
1
Zuzana
Koudelková 250793
59.05
2d Klára
KováĜíková 120297
59.10
1b2 Tereza
Vytlaþilová 250995
59.16
3r3d Nikol
Oberherrová 120797
59.18
3r3 Eva
Jeníková
281192
59.22
2b1 Jana
Cocherová 270581
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
53.99
2
Iveta
Putalová
240388
54.90
2b1 Alexandra Štuková
020790
56.19
6b1 Alexandra Bezeková
130892
57.35
1b1 Paula Habovštiaková 290988
58.06
2b1 Denisa
Buþková
180989
59.20
1b1j Martina
Sameková 150397
59.21
3b1 Martina
Grigláková 040888
JUNIORKY (1. - 10. viz ženy)
59.24
3r1j Jarmila
Gregovská 190495
60.09
h 3r2j Karolína Novotná
071094
60.15
h 4r2 Andrea
Doubková 151295
60.25
1
60.19
3r3j Dana
Prokopová 050195
60.33
3b2 Linda
MejstĜíková 280895
60.36
5
Olga
PĤþková
070994
60.44
1j Zuzana
Beránková 031095
60.95
1b3 Monika
Hrachovcová 100394
60.99
2b1 Hana
Caisová
090195
61.01
4b1 Markéta Vavreþková 261195
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
59.90
3b1j Eliška
MašláĖová 090695
60.41
1j Katarzyna Chryczyk
300595
DOROSTENKY (1. - 20. viz ženy vþetnČ žákyĖ)
AK PSK Zlín
AK ŠKODA PlzeĖ
ATLETIKA Poliþka
TJ Sokol Opava
USK Praha
TJ Slavoj Stará Boleslav
Praha
Domažlice
Praha
Jablonec
Ústí n. Orlicí
Praha
1206
0806
2809
2206
3108
2408
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
AK Olymp Brno/SVK
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
AK Hodonín/SVK
AK Hodonín/SVK
AK Olymp Brno/SVK
TJ Sokol Opava/SVK
Tábor
Kladno
Turnov
TĜinec
BĜeclav
Olomouc
Hodonín
2407
1805
2805 22
0106
2408
0405 J
1805
USK Praha
TJ Sokol Kolín-atletika
AC Vysoké Mýto
TJ Sokol Hradec Králové
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Olymp Brno
TJ Jiskra HavlíþkĤv DvĤr
USK Praha
SK ZŠ Jeseniova Praha
TJ Sokol Opava
2206
2302
1602
2808
2206
Praha
2809
Brno
2109
N.MČsto na M.0405
Praha
2809
Jihlava
1905
Olomouc
0405
AK Olymp Brno/SVK
HvČzda SKP Pardubice/POL
Olomouc
0405
N.MČsto n/Met1105
ASK Slavia Praha
HvČzda SKP Pardubice
USK Praha
SKP Union Cheb-klub atletiky
AK ŠKODA PlzeĖ
USK Praha
USK Praha
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Spartak Praha 4
Praha
Praha
Praha
Bílina
Praha
Praha
Praha
Bílina
Jablonec
Praha
1005
1005
1801
0608
1801
0305
1005
0608
0901
1005
Praha
Praha
Pardubice
500 m
1:17.71
1:18.19
1:18.31
1:18.35
1:18.45
1:18.72
1:19.11
1:19.39
1:19.52
1:19.67
1b1
2b1
h 2b1
1
h 3b1
1b1
3b1
2
h 2b1
4b1
KateĜina
Lenka
Eliška
Sára
Klára
Denisa
Jarmila
Jana
Linda
Anežka
Turková
021191
Švábíková 200384
Kluþinová
140488
Janušková 020897
KováĜíková 120297
Vondrášková 190594
Gregovská 190495
Cocherová 270581
MejstĜíková 280895
Koubková 040690
600 m
1:31.32
1:35.22
1:36.24
1:36.34
1:38.01
1:38.02
1:38.19
1:38.87
1:38.97
1:39.35
1
1
1
h 1b1
2
1
4
7
1
1
Diana
Michaela
KateĜina
Eliška
Sára
Barbora
Marie
Lucie
Linda
Michaela
Mezuliáníková100492 PSK Olymp Praha
Drábková
170692 SK Nové MČsto nad Metují
Turková
021191 ASK Slavia Praha
Nerudová
250897 AK Olomouc
Janušková 020897 SKP Union Cheb-klub atletiky
Veselá
170100 TJ Slavoj Stará Boleslav
Bušinová
220398 Atletický klub Kyjov
KrupaĜová 110799 PSK Olymp Praha
MejstĜíková 280895 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Knotková
180401 AK Hodonín
Cheb
Kolín
St. Boleslav
Bratislava
Cheb
St. Boleslav
Budapest
Budapest
St. Boleslav
Vyškov
0208
0105
1109
2601
0208
0505
2809
2809
2108
2909
Masná
Masná
Masná
Masná
Masná
Masná
Masná
Moskva
Moskva
Moskva
Tábor
Regensburg
Dessau
Liberec
1608
1508
1808
2407
0806
3105
0805
800 m
1:59.56
2:00.31
2:00.59
2:00.78
2:01.51
2:02.55
2:02.98
5s1 Lenka
5r3
8
1
1b2
2b1
1b1
220485 PSK Olymp Praha
145
22
D-18
J-10
D-19
22
22
D
D
J
J
J
22
22
D
D
MŽ
Ž
Ž
J
M
ýeský atletický svaz
2:03.15
2:03.34
2:03.40
2:03.41
2:03.53
2:04.17
2:04.33
2:04.82
h 1
Masná
h 1b1
Masná
h 4s2
Masná
1
Masná
2
Masná
1r2 Tereza
ýapková
240787
9
Masná
h 2b1 Dana
Šatrová
121286
2:09.39
6b1
2:04.87 h 3r2
Masná
2:05.03
1b1
Masná
2:05.12
2b1 Sylva
Škabrahová 060991
2:05.18
3r2
Škabrahová
2:05.46 h 2
Šatrová
(20 výkonĤ/4 atletky)
2:07.01
9
Diana Mezuliáníková
100492
2:08.47
4b1 Kristiina Mäki
220991
2:08.62 h 2
KateĜina Hálová
250681
2:09.78
1b1
2:09.04 h 4
Michaela Drábková
170692
2:10.83
7b1
2:09.75
2d Natálie
Kolajová
020597
2:10.29
2b1 Radka
Stružková 130489
(10)
2:11.03
3b1 Radka
Hanzlová
180394
2:11.14
1
Eliška
Kutrová
040893
2:11.54
2
Olga
PĤþková
070994
2:12.10 h 1d Eliška
Nerudová
250897
2:12.13
2b1
2:12.50
S Eliška
Kluþinová
140488
2:12.73 h 3
Anežka
Drahotová 220795
2:12.75
1b1 Adéla
Hofmannová 160391
2:12.95
1
Martina
Uvizlová
110386
2:13.34
1
Alena
Ulrichová
180194
2:13.88
2
Klára
KováĜíková 120297
(20)
2:13.95
S KateĜina Cachová
260290
2:14.57
3
Martina
Brejchová 080686
2:14.79
1b2 Radka
Janoušová 090192
2:14.99
3
KateĜina Turková
021191
2:15.58 h P Lucie Ondraschková
121089
2:15.61
S
2:15.58
3r1 Anežka
Koubková 040690
2:15.66
4
Lenka
Švábíková 200384
2:15.98
1
Helena
Benþová
270698
2:16.32
1
KateĜina Siebeltová 151096
2:16.57
2
Lucie
Maršánová 271190
(30)
2:16.82
4
KvČtoslava Pecková
160985
2:16.94
2
Veronika Siebeltová 151096
2:17.02
1d ZdeĖka
Seidlová
020497
2:17.11
2
Anna
Výletová
170299
2:17.73
1b1 Linda
MejstĜíková 280895
2:17.79
1d Karolína Hausenblasová261096
2:18.01
5r2 Monika
Hrachovcová 100394
2:18.08
3
Lucie
Šimeþková 010894
2:18.10 h 1
Petra
Pavlásková 101299
2:18.29
2
Gabriela Fojtová
200186
(40)
2:18.45
3
Michaela ýervínová 180599
2:18.69
4
Lucie
Volková
100298
2:18.89
3j Klára
ěeþinská
260494
2:19.05
1
Petra
Vašinová
150990
Atletické výkony 2013
USK Praha
USK Praha
AK Olymp Brno
PSK Olymp Praha
HvČzda SKP Pardubice
AK PSK Zlín
SK Nové MČsto nad Metují
AK Hodonín
USK Praha
AC TJ Jiþín
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
AK Olomouc
USK Praha
USK Praha
AC ýáslav
TJ Sokol Kolín-atletika
SK Nové MČsto nad Metují
AK ŠKODA PlzeĖ
USK Praha
TJ Sušice
TJ Nové MČsto na MoravČ
ASK Slavia Praha
SSK Vítkovice
Luxembourg
Wien
Göteborg
Kladno
Dublin
Tábor
Oslo
Wien
Praha
Göteborg
Praha
Regensburg
Tampere
Linz
0202
0902
0203
1805
2206
1506
1306
0902
0406
0103
0406
0806 22
1107
3101
Bydgoszcz
Praha
Luxembourg
Olomouc
Luxembourg
Praha
BĜeclav
Ostrava
0806
0406
0202
0805
0202
0406
2505
2706
22
22
Ostrava
Tábor
Tábor
Praha
Hodonín
Moskva
Praha
St. Boleslav
Bílina
Praha
Bílina
2706
1606
1606
2402
1805
1308
2002
2906
1708
2809
1708
J-1
22
J-2
D-2
Spartak Praha 4
HvČzda SKP Pardubice
TJ Slezan Frýdek-Místek
TJ Slezan Frýdek-Místek
TJ Nové MČsto na MoravČ
Nottwil
3006
Tábor
1606
Praha
0406
Bílina
1708
Fayetteville 0903
Athens
1204
Tábor
1506
Tábor
1606
Uh.HradištČ 2706
Frýdek-Místek1206
TĜebíþ
0206
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Slezan FrýdekMístek
AC Vysoké Mýto
Atletický klub Kyjov
TJ LIAZ Jablonec n/N.
ASK Slavia Praha
USK Praha
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
TJ Slezan Frýdek-Místek
ASK Slavia Praha
Bílina
1708
Frýdek-Místek1206
Pardubice
2808
Uh.HradištČ 2706
Wroclaw
0109
Praha
0806
Ústí nad Orlicí3108
Praha
2809
Praha
2112
Praha
2408
ASK Lovosice
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AK Olomouc
SK Hranice
Uh.HradištČ
Uh.HradištČ
Jablonec
Šumperk
146
22
D-1
J-3
22
J-4
D-3
22
22
Ž
D-4
D-5
D-6
Ž
J-5
D-7
J-6
J-7
Ž
2706 Ž
2706 Ž
2306 J-8
2906
ýeský atletický svaz
2:19.22
1b1 Vendula Hluchá
180297
2:19.29
2
Marie
Bušinová
220398
2:19.42
3
Lucie
KrupaĜová 110799
2:19.45
2d Veronika Kupková
020697
2:19.70
1
Hana
Pechová
160487
2:19.79
5
Moira
Stewartová 090695
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
2:10.85
2b1 Alexandra Štuková
020790
2:12.39
3
Paula Habovštiaková 290988
2:14.69
5b1 Iveta
Putalová
240388
2:15.92
6b1 Katarzyna Chryczyk
300595
2:16.10
3b1 Žofia
NaĖová
030291
JUNIORKY (1. - 9. viz ženy)
2:20.04
3b2 KateĜina ýermáková 030695
(10)
2:20.12
7b2 Kamila
Kleiberová 241295
2:20.37
5
Barbora Blahutová 280794
2:20.51
5
Jarmila
Gregovská 190495
2:21.56
1
Zuzana
Beránková 231095
2:22.73 h 3j Karolína Vachová
240694
2:23.49
3b2 Michaela Broumová 010395
2:23.78
8b2 Lucie
Belfínová
270695
2:24.02
2
Tereza
Zimovjanová 191295
2:25.21
5
Markéta Vavreþková 261195
2:25.39 h P Tereza
Vytlaþilová 250995
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
2:21.22
5
Eliška
MašláĖová 090695
DOROSTENKY (1. - 9. viz ženy)
2:20.17
8b2 Magdalena Horynová 080897
(10)
2:20.3
2b2 Zuzana
StaĖková
250697
2:20.32
6
Lucie
Lokšanová 120397
2:20.54
2b1 Tereza
Korvasová 290696
2:20.78
3b1 KateĜina Divišová
071097
2:21.31
2d Adriana
Paluková
310797
2:21.35
6b1 Johanka Šafránková 270497
2:21.82
5
Veronika Sedláková 160196
2:21.92
2
Veronika Rosová
260996
2:21.98
1
Sára
Janušková 020897
2:22.71
5r1 Barbora Chytková
291296
1000 m
2:46.65 h 1b1 Dana
Šatrová
121286
2:47.83 h 3
Adéla
Hofmannová 160391
2:49.86
1
Diana Mezuliáníková
100492
2:51.08
2
KateĜina Hálová
250681
2:58.92
1
Martina
Uvizlová
110386
2:59.07
1
Martina
Brejchová 080686
3:00.73
1
Renata
Vocásková 180796
3:01.07
2
Lenka
Švábíková 200384
3:02.92
1
Karolína Hausenblasová261096
3:03.54
1
Lucie
Šimeþková 010894
V závodČ s muži
2:52.09mix -b2 Radka
Stružková 130489
1500 m
4:08.78
4:10.63
4:18.24
4:18.96
4:19.79
4:21.03
4:21.44
10
8
7r2
1
2
4b1
3
Tereza
ýapková
240787
ýapková
Diana Mezuliáníková
100492
Lucie
Sekanová 050889
Mezuliáníková
Kristiina Mäki
220991
Eva
Krchová
100989
Atletické výkony 2013
TJ Sokol Opava
Atletický klub Kyjov
PSK Olymp Praha
HvČzda SKP Pardubice
Atletika Jihlava
Spartak Praha 4
BĜeclav
Praha
Praha
Pardubice
Jihlava
TĜebíþ
0810
2209
2209
2808
1905
0206
AK Olymp Brno/SVK
AK Hodonín/SVK
TJ Sokol Kolín-atletika/SVK
HvČzda SKP Pardubice/POL
AK PSK Zlín/SVK
Olomouc
Tábor
Olomouc
Olomouc
Hodonín
0805
2407
0805
0805 J
1805 22
AC SYNER Turnov
N.MČsto n/Met0809 J
TJ Sokol Kolín-atletika
AC Olymp Brno
USK Praha
TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
SSK Vítkovice
SK Nové MČsto nad Metují
AK Olomouc
PSK Olymp Praha
TJ Sokol Opava
ATLETIKA Poliþka
Praha
Brno
Tábor
Jihlava
Praha
Kladno
Ostrava
Kolín
Hodonín
Praha
0406
2109
1805
0806
2402
0906
2706
1409
1805
0902
AK Olymp Brno/SVK
Praha
2809
A. C. TEPO Kladno
Praha
0406
AC SYNER Turnov
AK Bílina
AK Hodonín
TJ Šumperk
TJ Dukla Praha
TJ Lokomotiva Beroun o. s.
TJ CHS TURBO ChotČboĜ
SVý Fokus Nový Jiþín
SKP Union Cheb-klub atletiky
AC Vysoké Mýto
Turnov
Bílina
BĜeclav
BĜeclav
Praha
St. Boleslav
Hr. Králové
Opava
Vlašim
Ústí n. Orlicí
1405
1708
0810
0810
0806
2906
2408
2409
2906
3108
USK Praha
AC ýáslav
PSK Olymp Praha
AK PSK Zlín
TJ Sokol Kolín-atletika
TJ Sušice
TJ Sokol Kolín-atletika
HvČzda SKP Pardubice
ASK Slavia Praha
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
Praha
Ames
Zlín
Zlín
DvĤr Král.n/L
Sušice
Kolín
Sušice
Praha
Domažlice
1801
2402
1708
1708
2208
1405
1808
1405
0305
0405
USK Praha
Pliezhausen 1205
USK Praha
Ostrava
Praha
Tampere
Tábor
Tábor
Regensburg
Tábor
PSK Olymp Praha
USK Praha
HvČzda SKP Pardubice
AK Olymp Brno
147
D-8
Ž
Ž
D-9
J-9
22
22
D
D
J
2706
1006
1307 22
1606
1606
0806 22
1606
ýeský atletický svaz
4:22.49
4:22.74
4:23.15
4:24.89
4:26.35
4:26.36
4:27.66
4:27.78
4:27.86
4:28.82
4:29.04
4:29.69
4:30.01
11
Sekanová
12
Krchová
2
ýapková
4
Anežka
Drahotová 220795
1
Sekanová
4r2
ýapková
1
Mezuliáníková
9b3 Adéla
Hofmannová 160391
6
Dana
Šatrová
121286
13b2
Hofmannová
5
Šatrová
h 1
Mäki
11b4
Hofmannová
(20 výkonĤ/8 atletek)
4:31.48
6
Radka
Stružková 130489
4:31.69
2
KvČtoslava Pecková
160985
(10)
4:32.49
2b1 Eva
Vrabcová
060286
4:32.51 h 1
Monika
Preibischová 040885
4:32.67
1
4:32.64
1j Radka
Hanzlová
180394
4:35.89
2j Moira
Stewartová 090695
4:36.06
1
Lada
Nováková 280593
4:37.28
3
Tereza
Zimovjanová 191295
4:38.38
4j Lucie
Šimeþková 010894
4:38.77
5b5 Tereza
Novotná
200592
4:39.46
2
Petra
Kubešová 180591
4:40.05
2
Michaela Drábková
170692
(20)
4:40.15
8
Martina
Uvizlová
110386
4:40.34
2
Veronika Kupková
020697
4:43.05
4
Tereza
Korvasová 290696
4:43.06
2
Veronika Sedláková 160196
4:43.14
1
Olga
PĤþková
070994
4:43.15
5
Barbora Blahutová 280794
4:43.45
1
Petra
Kamínková 190173
4:45.01
7
Marie
Miliþková
300892
4:45.84 h 5
Kamila
Gregorová 300481
4:46.32
8
Carmen Idris Beshirová 051098
(30)
4:46.45
2
Marta
Fenclová
230276
4:46.66
3
Radka
Janoušová 090192
4:47.46
3
Lucie
Maršánová 271190
4:47.58
1
Pavla
Zahálková 080289
4:47.62 h 7
Veronika Siebeltová 151096
4:54.43
12
4:47.82
1b2 Ivana
Sekyrová
131071
4:48.20
1
Alena
Ulrichová
180194
4:48.27
2
Lenka
Švábíková 200384
4:48.64
4
Michaela Sedláková 160196
4:49.69 h 8
Eliška
Drahotová 220795
(40)
4:49.72
8
Tereza
Hrochová
240296
4:49.93
9
Aneta
Franková
251096
4:50.60
1
Karolína Grohová
211190
4:51.76
3
Petra
Šmákalová 080577
4:51.84
4b1 Zuzana
Koucká
100393
4:51.94 h 2
Michaela ýervínová 180599
4:52.04
2
4:52.50
5b1 Valerie
Soukupová 130589
4:52.60 h 4
Zuzana
Krchová
130290
4:52.66
1
Adéla
ŠafáĜová
100698
4:52.67
3
Helena
Tlustá
050393
Atletické výkony 2013
USK Praha
AC ýáslav
USK Praha
Praha
1006
Praha
1006
Dublin
2306
Tábor
1606 J-1
Kladno
1805
Kazan
1007
N.MČsto n/Met2707
Palo Alto
2903 22
Vila Real de SA2505
Charlottesville1105
Tábor
1606
Praha
1702
Walnut
1804
USK Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
Tábor
1606
N.MČsto n/Met2707
AK Olymp Brno
AC Mariánské LáznČ o. s.
AC TJ Jiþín
Spartak Praha 4
TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
PSK Olymp Praha
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
TJ Sokol Hradec Králové
USK Praha
SK Nové MČsto nad Metují
N.MČsto n/Met0809
Praha
1002
Turnov
2805
Jablonec
2206
Jablonec
2606
Ústí n. Orlicí 0109
Jablonec
2206
Jablonec
2206
Raleigh
2903
Greensboro 0205
Ústí n. Orlicí 0109
TJ Sokol Kolín-Atletika
HvČzda SKP Pardubice
AK Hodonín
TJ CHS TURBO ChotČboĜ
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
AK Olomouc
HvČzda SKP Pardubice
A. C. TEPO Kladno
AK Olymp Brno
Tábor
Turnov
Ústí n. Orlicí
Pacov
Pardubice
Ústí n. Orlicí
BĜeclav
Turnov
Praha
Turnov
AC Pardubice
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ Nové MČsto na MoravČ
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Slezan Frýdek-Místek
Hr. Králové 2408
Pardubice
2508
Pacov
1509
Praha
1206
Praha
1702
Tábor
1606
N.MČsto n/Met0809
Praha
2809
Praha
0706
Pacov
1509
Praha
1702
AK Sokolov
SK Nové MČsto nad Metují
HvČzda SKP Pardubice
TJ CHS TURBO ChotČboĜ
USK Praha
AC ýeská Lípa
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TJ DvĤr Králové n/L.
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
ASK Slavia Praha
ASK Lovosice
TJ Vodní stavby Tábor
USK Praha
JAC Brno
TJ Mové MČsto na MoravČ
148
1606
2805
0109
1509
2508
0109
2408
2805
1702
2805
Ústí n. Orlicí 0109
Ústí n. Orlicí 0109
Liberec
0206
St. Boleslav 2906
TĜebíþ
0206
Jablonec
0203
Praha
2109
TĜebíþ
0206
Praha
0701
Brno
1009
N.MČsto na M 0405
J-2
J-3
22
J-4
J-5
22
22
22
D-1
D-2
D-3
J-6
J-7
V
22
Ž
V
22
D-4
V
J-8
D-5
J-9
D-6
D-7
V
22
Ž
Ž
22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
4:41.23
4
Katarzyna Chryczyk
300595
JUNIORKY (1. - 9. viz ženy)
5:03.49
6
KateĜina Procházková 090695
(10)
5:04.67 h 4j Lucie
Pehaniþová 260195
5:05.69
7j KateĜina ýermáková 030695
5:05.92 h 5j Karolína Vachová
240694
5:06.02
8j Karolína BoĜánková 181295
5:06.31
1j Kamila
Kleiberová 241295
5:07.93
5
Anna
Jílková
260995
5:08.80
6
Adéla
Frydrychová 200395
5:09.77
8
Linda
MejstĜíková 080895
5:12.76
3
Lucie
Belfínová
270695
5:17.2
2
Daniela
Forgáþová 010395
DOROSTENKY (1. - 7. viz ženy)
4:52.70
11 Zuzana
Braná
290196
4:52.89 h 1
Renata
Vocásková 180795
4:59.39
11
4:55.21
4
Tereza
PĜidalová
290897
(10)
4:55.80
1d KateĜina Divišová
071097
4:55.90
1
Karolína Hausenblasová261096
4:55.98 h 4
Markéta PodpČrová 201196
4:56.22
5d
4:56.33
1
Lucie
Lokšanová 120397
4:56.59 h 3
Lucie
Svobodová 021196
4:56.63
6d Eliška
Auersvaldová121096
4:56.65
3
Natálie
Kolajová
020597
4:57.90
1
KateĜina Siebeltová 151096
4:59.25
7
Simona
Mrkviþková 301096
5:00.03
8
Anna
Hrubá
030596
1 míle
4:49.92
4:58.01
5:01.00
h 6
h 6
h 3
Adéla
Petra
Tereza
2000 m
6:33.46
6:37.40
6:43.77
6:55.16
1
1
4
h 1
Carmen Idris Beshirová
Moira
Stewartová
Michaela ýervínová
Veronika Kupková
3000 m
9:13.28
9:26.10
9:26.28
9:28.49
9:30.45
9:31.38
9:32.55
9:34.23
9:36.15
5
1
1
6
2
2
3
h 1
h 2
9:36.18
9:37.18
9:43.90
9:44.89
9:46.75
9:52.26
9:54.92
HvČzda SKP Pardubice/POL
Turnov
2805 J
TJ Sokol Kolín-atletika
Jablonec
2206
AK Škoda PlzeĖ
AC SYNER Turnov
SSK Vítkovice
PSK Olymp Praha
TJ Sokol Kolín-atletika
A. C. TEPO Kladno
AC ýeská Lípa
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Olomouc
AC ýeská Lípa
Praha
Jablonec
Praha
Jablonec
Kladno
Praha
Jiþín
Jiþín
Hodonín
Ml. Boleslav
2402
2206
2402
2206
1105
2809
2906
2906
1805
0806
ASK Slavia Praha
TJ Sokol Kolín-atletika
Ústí n. Orlicí
Praha
Sokolov
Jablonec
0109
0712
2306
2206
BĜeclav
Praha
Praha
Jablonec
Praha
Praha
Jablonec
TĜinec
BĜeclav
Jablonec
Tábor
2505
2505
0202
2206
1409
1002
2206
0106
2809
2206
1805
AK Olomouc
TJ Šumperk
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
AK Bílina
AK Most
AC ýáslav
AK Hodonín
TJ Slezan Frýdek-Místek
Spartak Praha 4
ASK Slavia Praha
Hofmannová 160391 AC ýáslav
Kubešová 180591 USK Praha
Novotná
200592 TJ Sokol Hradec Králové
Seattle
0902
New York
2501
Winston-Salem1901
051098
090695
180599
020697
AK Olymp Brno
Spartak Praha 4
ASK Lovosice
HvČzda SKP Pardubice
Budapest
Praha
Budapest
Praha
Kristiina Mäki
220991
Lucie
Sekanová 050889
Anežka
Drahotová 220795
KvČtoslava Pecková
160985
Sekanová
A.
Drahotová
Eva
Vrabcová
060286
Mäki
Monika
Preibischová 040885
9:36.53
mix
3
Pecková
h 1
Mäki
h 1b1 Petra
Kubešová 180591
10:11.93 5
h 5b2
Kubešová
h 1
Preibischová
h 4b2
Kubešová
h 3
Petra
KuĜíková
251191
HvČzda SKP Pardubice
USK Praha
USK Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
Dessau
3105
Praha
0406
N.MČsto n/Met0809
Dublin
2206
N.MČsto n/Met0809
Praha
0406
N.MČsto n/Met0809
Praha
1602
Praha
1602
Pliezhausen 1205
Praha
0406
Linz
3101
New York
0802
Lincoln
1205
New York
1801
Praha
0202
New York
0202
Praha
1602
AK Olymp Brno
AC Mariánské LáznČ o. s.
USK Praha
.
TJ LIAZ Jablonec n/N.
149
2809
0605
2809
1101
Ž
J
Ž
D
22
J-1
22
22
22
22
ýeský atletický svaz
9:55.33
h 4
Atletické výkony 2013
Kamila
10:22.15
Gregorová 300481 A. C. TEPO Kladno
11
9:55.57
4
Preibischová
9:55.85
1
Lada
Nováková 280593 TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
9:57.04
1
Vrabcová
(20 výkonĤ/10 atletek)
9:58.62
1
Tereza
Korvasová 290696 AK Hodonín
9:58.87
7
Dana
Šatrová
121286 USK Praha
10:00:09
2
Marta
Fenclová
230276 AC Pardubice
10:03.44
5
Pavla
Zahálková 080289 AK ŠKODA PlzeĖ
10:04.13 h 8
Tereza
Novotná
200592 TJ Sokol Hradec Králové
10:24.71 3
10:14.10
1j Tereza
Zimovjanová 191295 PSK Olymp Praha
10:15.24
1
Moira
Stewartová 090695 Spartak Praha 4
10:17.46
2
Petra
Šmákalová 080577 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
10:19.57
4
Marie
Miliþková
300892 HvČzda SKP Pardubice
10:20.39
9
Eliška
Drahotová 220795 USK Praha
(20)
10:20.55
2j Barbora Blahutová 280794 AK Olymp Brno
10:26.70 h 5
Martina
BaĜinová
280190 SK PĜerov
10:27.5
4
Vendula PeteĜíková 310391 VSK FTVS Praha
10:29.13
12 Iva
Milesová
050377 PSK Olymp Praha
10:29.33 h 2d Veronika Siebeltová 151096 TJ Slezan Frýdek-Místek
10:30.42
3j Lucie
Šimeþková 010894 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
10:30.82
3
Michaela Sedláková 160196 TJ CHS TURBO ChotČboĜ
10:31.67
2d Veronika Kupková
020697 HvČzda SKP Pardubice
10:34.33
13 Barbora Jíšová
281292 AC SYNER Turnov
10:34.75
1
Anna
Hrubá
030596 ASK Slavia Praha
(30)
10:35.43 h 4d Tereza
Hrochová
240296 AC ýeská Lípa
10:35.55 4
10:37.49 h 5d Lucie
Svobodová 021196 AK Most
10:38.26
3
Veronika Sedláková 160196 TJ CHS TURBO ChotČboĜ
10:38.26
14 Carmen Idris Beshirová 051098 AK Olymp Brno
10:38.30
2
TaĢána
Metelková 280672 TJ Sokol Hradec Králové
10:38.44 h 7
Olga
PĤþková
070994 TJ Jiskra Nový Bor
10:38.72
15 Tereza
Zuzánková 180986 A. C. TEPO Kladno
10:40.08 h 8
Petra
Kotlíková
060982 TJ Slavoj BANES Pacov
10:40.47
5
Helena
Tlustá
150393 TJ Nové MČsto na MoravČ
10:42.59 h 6d Tereza
PĜidalová
290897 AK Olomouc
(40)
10:43.76
1
Karolína BoĜánková 181295 PSK Olymp Praha
10:46.14
3
Denisa
Kozáková
231079 HvČzda SKP Pardubice
10:47.54 h 1b3 Martina
Uvizlová
110386 TJ Sokol Kolín-atletika
10:48.08
5
Lucie
KĜížová
180587 HvČzda SKP Pardubice
10:49.03
7
Regina
Procházková 280286 Spartak Praha 4
10:50.21
16 Aneta
Korjenková 030887 AK ŠKODA PlzeĖ
10:52.90
4
Simona
Mrkviþková 301096 Spartak Praha 4
10:53.99
1
Renata
Vocásková 180796 TJ Sokol Kolín-atletika
10:54.13 h 1
Michaela Gomzyk-Omová 290581 AC SYNER Turnov
10:54.72 h 7d Eliška
Auersvaldová121096 AC ýáslav
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
10:08.31
7
Lucia
Janeþková 230395 AK Olymp Brno/SVK
10:54.48
3
Patrícia
Gánovská 021086 AC Moravská Slavia Brno/SVK
JUNIORKY (1. - 8. viz ženy)
10:59.18 h 2
KateĜina Chromá
230794 AK Olymp Brno
11:21.17 1j
11:15.65 h 6j Lucie
Davidová
020594 TJ Baník StĜíbro
11:16.53 2
(10)
11:19.32
5j Jana Hinterholzingerová 200694 MÍLAěI Domažlice
11:32.98
3
KateĜina Procházková 090695 TJ Sokol Kolín-atletika
11:39.40 h 7j Klára
Procházková 180394 AC Pardubice
150
Praha
1602
Praha
0406
Praha
0406
Pardubice
2508 22
N.MČsto n/Met2707
Bratislava
2505 D-1
Vila Real de SA2505
Pardubice
2508 V
Praha
0406
University Park2601 22
N.MČsto n/Met2707
Jablonec
2306 J-2
St. Boleslav 2906 J-3
St. Boleslav 2906 V
Pardubice
2508 22
Praha
0406 J-4
Jablonec
Lincoln
Praha
Praha
Praha
Jablonec
Hr. Králové
Jablonec
Praha
BĜeclav
2306
1101
1206
0406
2302
2306
0806
2306
0406
2809
Praha
2302
Jablonec
2306
Praha
2302
Pardubice
1505
Praha
0406
Liberec
0206
Praha
1602
Praha
0406
Praha
1602
N.MČsto n/Met2707
Praha
2302
Olomouc
2808
St. Boleslav 2906
Jablonec
2302
Pardubice
2508
N.MČsto n/Met0809
Praha
0406
St. Boleslav 2906
Praha
2809
Jablonec
1301
Praha
2302
J-5
22
V
D-2
J-6
D-3
D-4
22
D-5
D-6
D-7
D-8
Ž
V
J-7
22
D-9
J-8
D-10
D-11
D-12
Praha
Hodonín
0406 J
1805
Bratislava
Olomouc
Praha
PlzeĖ
0902
0405
2302
0809
Jablonec
Praha
Praha
2306
2809
2302
ýeský atletický svaz
11:42.19
7j Jana
Brantlová
180795
11:55.64 h 8j Pavla
Horová
291194
11:58.41
1
Tereza
Skuhrová
130194
12:00.92
3
Natálie
Dobrovodská300695
12:03.26
5
Tereza
Eliášková
140395
12:04.20
3
Jitka
Zwienerová 200695
12:14.31
12 Daniela
Forgáþová 010395
DOROSTENKY (1. - 13. viz ženy vþetnČ žákyĖ)
10:59.84 h 6
Adéla
Civínová
050998
11:01.16
2
Markéta PodpČrová 201196
11:03.02
6
Marie
Hroudová
150696
(11:03.51) 1
V. Siebeltová
11:05.93 h 9
Eva
Trþková
050597
(11:07.11) 1d
PĜidalová
(11:08.80) 7
Auersvaldová
11:11.63
3
Barbora Šestáková 270999
(11:24.01) 2
Svobodová
11:25.66
9
Barbora Chytková
291296
11:26.29
10 Aneta
Franková
251096
5000 m
16:23.43
16:25.56
16:31.11mx
16:38.47
16:42.00
16:47.24
16:51.18
16:51.22
16:51.25
16:53.81
17:02.49 h
17:11.70
17:15.04
17:16.86
17.18.63mx
5b3
6
6
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
-
Eva
Krchová
100989
Lucie
Sekanová 050889
Sekanová
Sekanová
Kristiina Mäki
220991
Anežka
Drahotová 220795
KvČtoslava Pecková
160985
Monika
Preibischová 040885
Mäki
Pecková
Petra
Kubešová 180591
Lada
Nováková 280593
Kubešová
Petra
Kamínková 190173
Marta
Fenclová
230276
17:47.92 1
17:18.99 h 4
Kubešová
17:19.71
5
Kubešová
17:19.93
3
Preibischová
17:20.34
1
Kamínková
17:24.44
4
Ivana
Sekyrová
131071
(20 výkonĤ/11 atletek)
17:38.48
5
Pavla
Havlová
060582
17:38.73
4
Eva
Vrabcová
060286
17:50.77
1
Petra
Šmákalová 080577
17:53.55
2
Valerie
Soukupová 130589
17:58.65
2
TaĢána
Metelková 280672
18:01.87
6
Pavla
Zahálková 080289
18:02.16
2
Marie
Miliþková
300892
18:06.26
7
Tereza
Zuzánková 180986
18:21.3
2
Moira
Stewartová 090695
(20)
18:22.8
3
Regina
Procházková 280286
18:27.07
3
Barbora Jíšová
281292
18:31.5
4
Hanka
Randáková 310386
18:31.54
1
Vendula PeteĜíková 310391
18:31.6
1
Milada
Barešová
75
18:32.46
3
Anna
Hrubá
030596
18:39.30
1
Radka
ChuraĖová 030677
18:45.54
3
Barbora Blahutová 280794
18:51.21
4
Lucie
Kolková
300982
18:52.7
5
JindĜiška Martínková 240684
Atletické výkony 2013
MÍLAěI Domažlice
HvČzda SKP Pardubice
ASK Slavia Praha
A. C. TEPO Kladno
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
AC ýeská Lípa
Jablonec
Praha
Praha
Kolín
Praha
TĜinec
Liberec
AK Most
TJ Dukla Praha
TJ Nové MČsto na MoravČ
Praha
2201 Ž
BĜeclav
2809
Pardubice
2508
Frýdek-Místek1104
Praha
2302
BĜeclav
1409
Jablonec
2306
BĜeclav
2809 Ž
DČþín
1905
Jablonec
2306
Jablonec
2306
AK Olymp Brno
SSK Vítkovice
AC Vysoké Mýto
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AK Olymp Brno
USK Praha
PlzeĖ
2306
2302
1405
1409
2809
1105
0206
AK Sokolov
Palo Alto
Vila Real
2407
Dublin
Tábor
Chodov
Tábor
Kladno
Kladno
Kladno
Landover
Ústí n. Orlicí
Greensboro
Olomouc
Pardubice
Jablonec
Annapolis
Fairfax
Tábor
BĜeclav
Kladno
2306
1606
0405
1606
1805
1805
1805
1402
3108
0304
2906
2509
1805
1201
1304
1606
2408
1805
PSK Olymp Praha
AK Olymp Brno
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
Atletika Písek, o.s.
TJ Sokol Hradec Králové
AK ŠKODA PlzeĖ
HvČzda SKP Pardubice
A. C. TEPO Kladno
Spartak Praha 4
Kladno
Tábor
TĜebíþ
TĜebíþ
Jablonec
Kladno
Ústí n. Orlicí
Kladno
Praha
1805
1606
0206
0206
1805
1805
3108
1805
2408
Spartak Praha 4
USK Praha
ASK Slavia Praha
VSK FTVS Praha
neregistrovaná
ASK Slavia Praha
TJ Lokomotiva Trutnov
TJ Sokol Opava
AC Moravská Slavia Brno
TJ Spartak Vlašim
Praha
Jablonec
Praha
Kladno
Blansko
TĜebíþ
Chrudim
Ústí n. Orlicí
BĜeclav
Praha
2408
1805
2408
2906
1904
0206
2906
3108
2408
2408
HvČzda SKP Pardubice
USK Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
AC Mariánské LáznČ o. s.
USK Praha
TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
AK Olomouc
AC Pardubice
151
2804
2605
22
J
22
22
V
V
V
V
22
J
22
22
V
D
V
J
ýeský atletický svaz
(30)
19:01.1
6
Denisa
Kozáková
231079
19:05.99
5
Jana
Kadlecová 061277
19:07.06
3
Klára
Skoupá
240481
19:10.85
8
Olga
PĤþková
070994
19:12.64
2
Lenka
Planiþková 140591
19:16.02
4
Dagmar Kynþlová
060372
19:18.21
4
Marie
Hroudová
150696
19:22.60
5
Iveta
FoĜtová
210672
19:30.02
5
Lucie
Davidová
020594
19:39.41
7
Lenka
Boroviþková 040173
(40)
19:39.97
5
Adéla
Indráková
260291
19:42.21
8
Lucie
Müllerová
041078
19:45.31
2
Jitka
BČlohlávková020676
19:45.61
9
Simona
JiĜiþková
150284
19:46.02
5
Adéla
Stránská
080991
19:46.90
6
Adriana
Slaníková
240993
19:46.94
6
Martina
KocháĖová 300385
19:47.28
7
Simona
Švecová
181077
19:50.56
1
Pavlína
Poláþková 120796
19:51.01
1
Jana
Pechková
070885
Pochybná vzdálenost
18:46.0
1
Simona
Švecová
181077
18:47.0
2
Martina
KocháĖová 200385
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
18:46.50
3
Patrícía
Gánovská 021086
19:05.3
7
Katarina BeĐová
010384
Atletické výkony 2013
HvČzda SKP Pardubice
AK Hodonín
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Olymp Brno
AK Olomouc
SK Nové MČsto nad Metují
TJ Nové MČsto na MoravČ
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Baník StĜíbro
SK Nové MČsto nad Metují
Praha
BĜeclav
Jiþín
Kladno
Olomouc
Jablonec
Ústí n. Orlicí
Jablonec
Ústí n. Orlicí
Jablonec
2408
2408
2906
1805
2906
1805
3108
1805
3108
1805
AC Moravská Slavia Brno
AC Slovan Liberec o. s.
TJ VTŽ Chomutov
TJ Sokol Hradec Králové
ýTBK ISCAREX ý. TĜebová
AK Hodonín
AK PSK Zlín
TJ Jiskra Otrokovice
AK Olymp Brno
TJ Maratonstav Úpice
Olomouc
Jablonec
Kladno
Jablonec
Jiþín
BĜeclav
Olomouc
Olomouc
Výškov
Trutnov
2906
1805
2906
1805
2906
2408
2906
2906
2906
1105
TJ Jiskra Otrokovice
AK PSK Zlín
Zlín
Zlín
1906 V
1906
AC Moravská Slavia Brno/SVK BĜeclav
Spartak Praha 4
Praha
10000 m
34:19.05
35:19.37
35:20.95
36:20.23mx
36:20.56
36:42.02mx
37:06.46
37:53:34mx
38:10.40
38:15.6mx
J
22
V
D
V
J
V
22
V
22
22
V
D
2408
2408
2
Monika
Preibischová 040885 AC Mariánské LáznČ o. s.
Domažlice
0405
3
Kristiina Mäki
220991 HvČzda SKP Pardubice
Domažlice
0405
4
Ivana
Sekyrová
131071 AK Sokolov
Domažlice
0405
Marta
Fenclová
230276 AC Pardubice
Pardubice
0910
14 Petra
Kubešová 180591 USK Praha
Ostrava
2706
Fenclová
Pardubice
1109
17
Kubešová
Tampere
1207
Fenclová
Pardubice
2905
5
Fenclová
Domažlice
0405
Adéla
Esentierová 280488 SSK Vítkovice
Frýdek-Místek0910
(10 výkonĤ/6 atletek)
38:42.26mx Denisa
Kozáková
231079 HvČzda SKP Pardubice
Pardubice
0910
38:59:32
6
Hanka
Randáková 310386 ASK Slavia Praha
Domažlice
0405
39:20.25mx Lada
Nováková 280593 TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
TĜebíþ
1808
40:25.83mx Anna
Krátká
030169 HvČzda SKP Pardubice
Pardubice
0910
(10)
40:59.72
7
Lenka
Boroviþková 040173 SK Nové MČsto nad Metují
Domažlice
0405
41:00.0 mx Lucie
Kolková
300982 AC Moravská Slavia Brno
Brno
1408
41:13.5 mx Jitka
Kalná
081275 Atletika Chrudim
Pardubice
0412
41:17.16
8
Lucie
Davidová
020594 TJ Baník StĜíbro
Domažlice
0405
41:32.73
1
Jana
Pechková
070885 TJ Maratonstav Úpice
Trutnov
1205
41:52.5 mx Veronika Siebeltová 151096 TJ Slezan Frýdek-Místek
Frýdek-Místek0610
41:53.0 mx Alena
Krcháková 101257 AC Moravská Slavia Brno
Brno
1408
42:01.0 mx Lada
Železná
89 neregistrovaná
Brno
1408
42:07.3 mx Ivana
ZboĜilová
071082 Maraton klub SEITL Ostrava
Frýdek-Místek0910
42:14.29mx -b2 Aneta Grabmüllerová 220193 AK Olymp Brno
DČþín
0105
(20)
42:23.29mx Jitka
Kalná
081275 Atletika Chrudim
Pardubice
0910
42:55.0 mx Dorota
Drozdová
271278 AC Moravská Slavia Brno
Brno
1408
43:09.55mx Vanda KadeĜábková-BĜezinová 130473 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín PlzeĖ
2007
43:39.3 mx Veronika Siebeltová 151096 TJ Slezan Frýdek-Místek
Frýdek-Místek0910
43:41.4 mx ZdeĖka
Komárková
74 neregistrovaná
Blansko
2709
43:42.21
9
Renata
Zítková
140475 Zítek team PlzeĖ
Domažlice
0405
152
V
22
V
V
22
22
V
V
V
J
D
V
22
V
V
D
V
V
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
43:44.1 mx -
Lucie
Szotkowská 101177 TJ TŽ TĜinec
20000 m
1:30:53.25mx 1
1:39:27.96mx 2
1:46:26.41mx 3
1:47:26:38mx 4
Radka
Zbíralová
Jaroslava Pokorová
Eliška Anna Kubiþková
Veronika Svobodová
Maraton klub Kladno o. s.
SC MARATHON PlzeĖ
SK KotláĜka Praha
neregistrovaná
PlzeĖ
PlzeĖ
PlzeĖ
PlzeĖ
2311 V
2311 V
2311 V
2311
30000 m
2:17:19.87mx 1 Radka
Zbíralová
030672 Maraton klub Kladno o. s.
2:39:49.72mx 2 Eliška Anna Kubíþková 021266 SK KotláĜka Praha
2:44:43.32mx 3 Veronika Svobodová 121286 neregistrovaná
PlzeĖ
PlzeĖ
PlzeĖ
2311 V
2311 V
2311
Hodinovka
16080mx
14854mx
14820mx
14481mx
14260mx
14251mx
14065mx
13716mx
13715mx
13652mx
AK Sokolov
AC Moravská Slavia Brno
HvČzda SKP Pardubice
TJ Spartak Vlašim
AC Moravská Slavia Brno
TJ Slezan Frýdek-Místek
Atletika Chrudim
Lanškroun
AAC Brno
neregistrovaná
Sokolov
1404
Brno
2509
Pardubice
1004
PlzeĖ
2508
Brno
0409
Frýdek-Místek1809
Pardubice
2311
Pardubice
1004
Brno
0409
Jihlava
0609
V
AK Sokolov
Maraton klub SEITL Ostrava
V
V
USK Praha
AC Pardubice
ASK Slavia Praha
TJ Lokomotiva Trutnov
Pardubice
2004
Pardubice
2004
Praha
0604
Praha
0604
Praha
1205
Praha
0604
Karlovy Vary 2505
Ústí n.Labem 1509
Karlovy Vary 2505
Pardubice
2004
PlzeĖ
0508
Praha
0604
Olomouc
2206
Hr. Králové 1210
ý. BudČjovice 0806
Ústí n.Labem 1509
Praha
0604
Pardubice
2004
Ústí n.Labem 1509
Praha
0604
Sportovní klub X-AIR Ostrava
Ústí n.Labem 1509
neregistrovaná
ACTIVITY Lanškroun
HvČzda SKP Pardubice
neregistrovaná
AC Moravská Slavia Brno
neregistrovaná
HvČzda SKP Pardubice
neregistrovaná
neregistrovaná
KPA Pardubice
Praha
Praha
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Praha
Hr. Králové
Olomouc
Ostrava
Pardubice
0604
0604 22
2004
2004
2004
0604
1210
2206 22
2809
2004
PSK Olymp Praha
Atletika Písek, o.s.
TJ Šumperk
Praha
Veleþin
Blansko
0604
2810
3108
-b1
-b1
2
1
Ivana
Lucie
Denisa
JindĜiška
Alena
Veronika
Jitka
Eva
Lenka
Alena
Sekyrová
Kolková
Kozáková
Martínková
Krcháková
Siebeltová
Kalná
Jirásková
JanþaĜíková
Srbová
030672
221072
021266
121286
Frýdek-Místek0910 V
131071
300982
231079
240684
101257
151096
081275
210964
060870
79
PĤlmaraton
1:14:06
1
Ivana
Sekyrová
131071
1:14:10
2
Petra
Pastorová 060177
1:16:00
12
Sekyrová
1:16:08
13
Pastorová
1:16.33
Pastorová
1:17:31
14 Petra
Kamínková 190173
1:17:31
5
Sekyrová
1:17:39
9
Sekyrová
1:17:46
6
Kamínková
1:18:07
3
Kamínková
1:18:14
2
Sekyrová
1:18:25
15 Anežka
Drahotová 220795
1:19:00
9
Kamínková
1:19:11
1
TaĢána
Metelková 280672
1:19:14
9
Sekyrová
1:19:33
10
Kamínková
1:19:48
17 Eva
Vail
110984
1:20:28
4
Marta
Fenclová
230276
1:20:56
11 Tereza
Lajdová
260793
1:21:15
18 Radka
ChuraĖová 030677
(20 výkonĤ/9 atletek)
1:21:18
12 Šárka
Macháþková 150983
(10)
1:21:24
19 KateĜina Kriegelová 260584
1:22:22
20 Michaela Mertová
090376
1:22:49
8
Lenka
Šibravová 050882
1:23:28
10 Lenka
Králová
85
1:24:17
11 Lucie
Kolková
300982
1:24:32
23 Monika
Emrichová
82
1:24:49
2
Denisa
Kozáková
231079
1:25:00
14 Karolína Leþbychová
91
1:25:16
1
Kristina
ýablová
87
1:25:20
12 Hana
Vejrostová 180883
(20)
1:25:41
27 KateĜina Pecháþková 130585
1:25:57
1
Valerie
Soukupová 130589
1:26:16
2
Eva
Filipiová
260586
AK Olomouc
USK Praha
TJ Sokol Hradec Králové
153
V
D
V
V
V
V
J
V
V
22
V
ýeský atletický svaz
1:26:23
1:26.28
1:26:32
1:26:36
1:26:59
1:28:05
1:28:10
(30)
1:28:15
1:28:24
1:28:31
1:28:46
1:29:02
1:29:07
1:29:18
1:29:30
1:29:38
1:29:41
(40)
1:29:54
1:30:04
1:30:50
1:30:50
1:30:55
1:30:56
1:31:05
1:31:06
1:31:34
1:31:38
Maraton
2:36:44
2:45:59
2:49:41
2:52:10
2:53:05
2:53:19
2:53.31
2:53:33
2:55:31
2:59:53
3:01:22
3:04:35
3:04:42
3:05:56
3:08:28
3:10:01
3:12:47
3:12:50
3:13:27
3:13:35
3:15:03
3:15:10
3:15:32
3:16:52
3:17:24
3:18:34
(20)
3:21:05
3:21:11
3:23:18
3:23:22
Atletické výkony 2013
1
15
13
14
16
18
11
Jana
Eva
Iva
Hanka
Jana
Radka
Petra
Dorazilová
Vítová
Milesová
Randáková
Pechková
Zbíralová
Krejþová
150478
110975
050377
310386
070885
030672
200279
AK KromČĜíž
SK Nové MČsto nad Metují
PSK Olymp Praha
ASK Slavia Praha
TJ Maratonstav Úpice
Maraton klub Kladno o. s.
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Osek n/B.
Ústí n.Labem
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice
ý.BudČjovice
1603
1509
2004 V
2004
2004
2004 V
0806
15
1
19
30
4
8
2
1
2
KateĜina
Iveta
Lenka
Eva
JindĜiška
Renata
Denisa
Ivana
Lenka
Anna
Matrasová
FoĜtová
Dušková
Beránková
Martínková
Hájková
KrejþiĜíková
Martincová
Hanušová
Krátká
201083
210672
190280
80
240684
180575
040688
220363
030579
010369
PSK Olymp Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
ýTBK ISCAREX ý. TĜebová
neregistrovaná
TJ Spartak Vlašim
TJ Maratonstav Úpice
neregistrovaná
AC Moravská Slavia Brno
SK Nové MČsto nad Metují
HvČzda SKP Pardubice
Olomouc
Brno
Pardubice
Praha
Dresden
Úpice
Ostrava
Košice
Hronov
Hr. Králové
2206
2004
2004
0604
2804
2605
2909
0610
1805
1210
1
1
2
1
7
17
1
35
11
2
Agnikana
Markéta
Tereza
Zuzana
Jana
Lenka
JiĜina
Petra
KateĜina
Dagmar
ŠenkýĜová
78
Gajdorusová
93
Bayerová
89
Krchová
130290
Víchová
72
Kreidlová
71
Kociánová 181181
Jiránková
280577
Teplá
76
Kynþlová
060372
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
USK Praha
neregistrovaná
neregistrovaná
Atletický klub AHA Vyškov
VSK FTVS Praha
neregistrovaná
SK Nové MČsto nad Metují
Zlín
Nové Veselí
Frymburk
DobĜíš
Jelenia Góra
Ústí n.Labem
Brno
Praha
Dresden
Benešov u S.
2909
3006
1105
2109
0305
1509
0101
0604
2010
1210
Maraton klub SEITL Ostrava
Sportovní klub X-AIR Ostrava
neregistrovaná
AC Moravská Slavia Brno
Maratón klub Kladno, o.s.
Praha
1205
Frankfurt
2710
Ostrava
2809
München
1310
Praha
1205
Praha
1205
Praha
1205
Apeldoorn
0302
Apeldoorn
0302
Praha
1205
Praha
1205
Apeldoorn
0302
ý. BudČjovice 2601
Hamburg
2104
Praha
1205
Ostrava
2809
Kladno
1409
Warszawa
2909
Košice
0610
Praha
1205
Sportovní chĤze Praha
HvČzda SKP Pardubice
KPA Pardubice
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AC Moravská Slavia Brno
ÁSK Slavia Praha
Benešov u S.
Kladno
Praha
Praha
München
Praha
1210
1409
1205
1205
1310
1205
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
Srch
Praha
Chicago
Berlin
2311 V
1205
1210 V
2909 V
8
Petra
Pastorová 060177
22 Šárka
Macháþková 150983
1
Macháþková
5
KateĜina Kriegelová 260584
13 Radka
ChuraĖová 030677
14
Macháþková
15 Lenka
Králová
310586
1
Petra
Kamínková 190173
3
ChuraĖová
16 Jana
Dorazilová 150478
17 Lenka
Šibravová 050882
6
Regina
Procházková 280286
1
Kriegelová
22 Petra
Bartáková 301079
18
Kriegelová
2
Eva
Filipiová
260586
1
Procházková
12 Lenka
Kubková
74
11 Ivana
Martincová 220363
19 Radka
Zbíralová
030672
(20 výkonĤ/14 atletek)
1
Michaela Dimitriadu 231273
2
Anna
Krátká
010369
22 Hana
Vejrostová 180883
23 Iveta
FoĜtová
210672
54 Alena
Krcháková 101257
25 Tereza
Lajdová
260793
1
30
412
205
Blanka
Radka
Vanda
Adéla
Masniþáková
Bínová
Berman
Bódiová
74
90
77
76
ASK ELNA Poþerady
TJ Lokomotiva Trutnov
TJ Sokol Písek
AK Olomouc
AK KromČĜíž
HvČzda SKP Pardubice
Spartak Praha 4
SK Nové MČsto nad Metují
TJ Šumperk
154
V
V
V
V
22
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
3:23:27
96 Svatoslava KacíĜová
160581
3:23:51
17 SoĖa
Rybáþková 171083
3:24:21
215 Barbora Soukupová 080284
3:25:07
19 Simona
Vlašimská
73
3:26:48
20 Danuše
Škrdová
290765
3:27:09
39 Klára
Jakešová
120587
(30)
3:27:11
11 Jana
Víchová
72
3:27:45
21 Ivona
KrejþíĜíková 040688
3:27:45
22 Denisa
KrejþíĜíková 040688
3:28:08
10 Hana
Veþerková
69
3:28:31
24 Helena
McAlorum
81
3:29:47
44 Radka
Ficová
73
3:30:13
85 Zuzana
Ernestová 150872
3:30:32
2
Hana
Müllerová
190174
3:31:42
27 Markéta Gruberová 180382
3:31:48
32 Lenka
Poklopová
89
(40)
3:32:07
50 Kristýna JeĜábková
78
3:32:44
1
Dana
JiĜiþná
69
3:33:00
51 Petra
Snížková
77
3:33:16
3
Jitka
Stehlíková 130976
3:33:41
1
Michala
Jáglová
81
3:34:00
56 Lenka
Hájková
69
3:34:00
57 Dana
Bernátová
74
3:34:01
16 Dita
PunþocháĜová
77
3:34:06
2
Lada
Zrzavecká
89
3:34:07
2449 Karolína Fuþíková
83
Kratší traĢ (42 km)
3:20:53m
Jana
Trojan
67
1500 m pĜekážek
DOROSTENKY
5:04.72
1
Tereza
Korvasová 290696
5:07.07
1
Veronika Siebeltová 151096
5:07.87
2
Zuzana
Braná
290196
5:12.33
2
Michaela Sedláková 160196
5:15.68
3
Aneta
Franková
251096
5:20.82
2
Veronika Kupková
020697
5:21.16
2
veronika Sedláková 160196
5:23.68
5
Barbora Chytková
291296
5:29.30
3
Lucie
Svobodová 021196
5:40.38
8
KateĜina ŠindeláĜová 180396
(10)
5:40.42
9
Hana
Lolková
141196
5:41.41
10 Barbora Kreidlová
130596
5:42.36
11 Lucie
Skalická
050897
5:42.45
2
Kristýna Háþková
170297
5:44.86
3
Lenka
Ondrašíková 030797
5:44.93
4
Iveta
Rašková
060898
5:46.03
4
Marie
Hroudová
150696
5:48.63
13 Tereza
JavĤrková 241297
5:51.96
14 Barbora JanĤrková 160597
6:00.27
15 Zuzana
Petrová
081296
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
5:40.10
2
Viktoriya Chukno
050596
2000 m pĜekážek
7:03.45
1
Veronika
7:22.87
3
Zuzana
7:37.23
12 Veronika
7:40.22
1
Karolína
7:41.01
2
KateĜina
Siebeltová
Braná
Kupková
Vachová
Siebeltová
151096
290196
020697
240694
151096
TJ Lokomotiva Trutnov
Maratón klub Kladno, o.s.
neregistrovaná
neregistrovaná
Maraton klub SEITL Ostrava
TJ Vodní stavby Tábor
Paris
Košice
Berlin
Košice
Košice
Praha
0704
0610
2909
0610 V
0610 V
1205
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
TJ Lokomotiva Trutnov
Atletický klub AHA Vyškov
Maratón klub Kladno, o.s.
neregistrovaná
LodĨ
Košice
Košice
Bratislava
Košice
Praha
Firenze
KromČĜíž
Košice
Athínai
1404
0610
0610
2403
0610
1205
2411
1910
0610
1011
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
AK KromČĜíž
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
neregistrovaná
Praha
UnhošĢ
Praha
KromČĜíž
Plasy
Praha
Praha
Dresden
Srch
Boston
1205
3003
1205
1910
0709
1205
1205
2010
2311
1504
neregistrovaná
Cape Town
3003 V
AK Hodonín
TJ Slezan Frýdek-Místek
ASK Slavia Praha
TJ CHS TURBO ChotČboĜ
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
HvČzda SKP Pardubice
TJ CHS TURBO ChotČboĜ
AC Vysoké Mýto
AK Most
AK ŠKODA PlzeĖ
BĜeclav
Jablonec
BĜeclav
Jablonec
Jablonec
Praha
Svitavy
Jablonec
Praha
Jablonec
2809
2206
2809
2206
2206
1409
0805
2206
1409
2206
AK Olymp Brno
T. J. Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
AK Olymp Brno
ASK Slavia Praha
SSK Vítkovice
TJ Slezan Frýdek-Místek
TJ Nové MČsto na MoravČ
SKP Nymburk o. s.
TJ Sokol Kolín-atletika
AK ŠKODA PlzeĖ
Jablonec
Jablonec
Jablonec
Praha
BĜeclav
BĜeclav
Svitavy
Jablonec
Jablonec
Jablonec
2206
2206
2206
2905
1409
1409 Ž
0805
2206
2206
2206
TJ Sokol PlzeĖ-PetĜín
Písek
1105
TJ Slezan Frýdek-Místek
ASK Slavia Praha
HvČzda SKP Pardubice
SSK Vítkovice
TJ Slezan Frýdek-Místek
Olomouc
Hr. Králové
Pliezhausen
Jablonec
BĜeclav
0405
0806
1205
2206
2505
155
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
D
D
D
J
D
ýeský atletický svaz
7:47.55
7:56.53
8:03.49
8:05.47
8:06.12
(10)
8:06.18
8:11.25
8:15.63
8:20.71
8:30.68
8:39.22
8:48.81
8:50.51
8:54.96
9:05.50
Atletické výkony 2013
2
3
1
3
2
Kamila
Jana
Lucie
Hana
Adéla
Kleiberová
Brantlová
Skalická
Lolková
Frydrychová
241295
180795
050897
141196
200395
TJ Sokol Kolín-atletika
MÍLAěI Domažlice
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
AC ýeská Lípa
Jablonec
Jablonec
Praha
BĜeclav
Kolín
2206
2206
2809
2505
1409
J
J
D
D
J
2
5
6
7
8
9
4
6
7
6
Kamila
Svatava
KateĜina
Barbora
Tereza
Nikola
Markéta
Zuzana
Daniela
Linda
Klepalová
Pavlíþková
ŠindeláĜová
JanĤrková
JavĤrková
ýerná
TesaĜová
Petrová
Bendová
Semrádová
120496
090694
180396
160597
241297
230994
090494
081296
130597
290495
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Sokol Kolín-atletika
SKP Nymburk o. s.
AC ýeská Lípa
AK Olymp Brno
AK ŠKODA PlzeĖ
AC ýeská Lípa
TJ Lokomotiva Beroun o. s.
Olomouc
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Olomouc
Kolín
Kolín
Jablonec
0405
2809
2809
2809
2809
2809
0405
1409
1409
2206
J
J
D
D
D
J
J
D
D
J
AK Olymp Brno
Ostrava
2706
Riga
3005
Dublin
2206
Vila Real de SA2505 J
Kazan
1007
Rieti
1807
Rieti
2007
Princeton
1005 22
Durham
0604
Philadelphia 2504
Charlottesville3003
Statesboro 2004
Durham
0505
Greensboro 0405
Durham
0604
Dubnica n.V. 2505 22
Tábor
1506
Greensboro 2405
N.MČsto n/Met0809
Winston-Salem1503
3000 m pĜekážek
9:52.69
8
Eva
Krchová
100989
9:59.96
3
Krchová
10:02.74
8
Krchová
10:10.45
5
Anežka
Drahotová 220795
10:17.96
9
Krchová
10:20.17
3r2
A. Drahotová
10:31.92
9
A. Drahotová
10:32.96
9b2 Petra
Kubešová 180591
10:33.81
4
Kubešová
10:39.36
5b2
Kubešová
10:41.61
1
Kubešová
10:42.95
2
Tereza
Novotná
200592
10:45.65
3
Novotná
10:55.02
1
Kubešová
10:59.29
7
Novotná
10:59.91
1
Michaela Drábková
170692
11:00.97
1
Drábková
11:01.06
16b1
Kubešová
11:04.06
1
Kamila
Gregorová 300481
11:04.33
3
Novotná
(20 výkonĤ/6 atletek)
11:05.66
1
TaĢána
Metelková 280672
11:06.97
1
Barbora Jíšová
281292
11:06.98
1
Pavla
Zahálková 080289
(10)
11:09.56
3
Ivana
Sekyrová
131071
11:23.42
2
Michaela Sedláková 160196
11:30.98
1
Petra
Šmákalová 080577
11:33.44
2
Helena
Tlustá
050393
11:39.06
4
Veronika Siebeltová 151096
11:39.66
4
Karolína Grohová
211190
11:44.00
1
Iva
Milesová
050377
11:48.00
3
Kristýna Šilhová
060293
11:49.08
3
Adéla
Stránská
080991
11:49.19
4
Aneta
Korjenková 030887
11:52.10
5
Lucie
KĜížová
180587
(20)
11:58.31
6
KateĜina Chromá
230794
12:07.58
5
Jana
Brantlová
180795
12:08.68
1
Eva
Filipiová
260586
12:08.90
4
Veronika Kupková
020697
12:11.83
2
Barbora Kreidlová
130596
12:20.17
7
Adriana
Slaníková
240993
12:25.12
4
Kamila
Kleiberová 241295
12:25.17
5
Adéla
Voráþková 290493
USK Praha
USK Praha
TJ Sokol Hradec Králové
SK Nové MČsto nad Metují
A. C. TEPO Kladno
TJ Sokol Hradec Králové
USK Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
Hr. Králové
Turnov
Tábor
AK Sokolov
TJ CHS TURBO ChotČboĜ
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
TJ Mové MČsto na MoravČ
TJ Slezan Frýdek-Místek
TJ DvĤr Králové n/L.
PSK Olymp Praha
AK Olymp Brno
ýTBK ISCAREX ý. TĜebová
AK ŠKODA PlzeĖ
HvČzda SKP Pardubice
N.MČsto n/Met0809
Ústí n. Orlicí 0109
Tábor
1805
Praha
3006
Ústí n. Orlicí 0109
Tábor
1506
Kladno
1805
Praha
3006
Hr. Králové 2408
Praha
3006
N.MČsto n/Met0809
V
D
V
22
D
AK Olymp Brno
MÍLAěI Domažlice
TJ Šumperk
HvČzda SKP Pardubice
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
AK Hodonín
TJ Sokol Kolín-atletika
SSK Vítkovice
Ústí n. Orlicí
Praha
Olomouc
Tábor
Tábor
Ústí n. Orlicí
Kladno
Tábor
J
J
156
2408 V
2805 22
2407
0109
3006
0709
2407
1805
0109
1805
2407
V
22
22
D
D
22
J
22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
12:25.37
4
Lenka
Boroviþková 040173 SK Nové MČsto nad Metují
Hr. Králové
12:31.74
1
Lenka
Dušková
190280 ýTBK ISCAREX ý. TĜebová
Svitavy
(30)
12:32.37
5
Simona
JiĜiþková
150284 TJ Sokol Hradec Králové
Hr. Králové
12:34.01
3
Tereza
Dubská
250989 TJ Lokomotiva Beroun o. s.
Tábor
12:37.27
1
Jitka
Vajcová
060279 AK Chemopetrol Litvínov
Kladno
12:41.74
6
Karolína Vachová
240694 SSK Vítkovice
Tábor
12:42.89
4
Denisa
Kozáková
231079 HvČzda SKP Pardubice
Tábor
12:48.45
6
Hana
Lolková
141196 AK Olymp Brno
Praha
12:50.09
6
Adéla
Frydrychová 200395 AC ýeská Lípa
Hr. Králové
12:52.39
2
Lucie
Svobodová 021196 AK Most
Kladno
12:54.60
1
Šárka Grabmüllerová 260969 TJ Sušice
Klatovy
12:57.88
2
Lucie
Skalická
050897 AK Olymp Brno
Olomouc
(40)
12:58.66
5
JindĜiška Martínková 240684 TJ Spartak Vlašim
Tábor
12:59.02
2
Barbora JanĤrková 160597 TJ Sokol Kolín-atletika
Turnov
13.08.70
1
Iva
Tržilová
230586 TJJ Lokomotiva Trutnov
Svitavy
13:20.79
6
Vanda KadeĜábková-BĜezinová 130473 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín Tábor
13:21.96
3
Gabriela Pelešková 250996 AK Most
Kladno
13:24.64
2
Eliška
ýešíková
221288 Atletický klub Spartak SlatiĖany Svitavy
13:39.37
8
Svatava Pavlíþková 090694 AK Olymp Brno
Kladno
13:50.58
4
Blanka
Adámková 270278 AC Moravská Slavia Brno
TĜinec
13:50.75
3
Ivana
Škodová
071281 TJ Lokomotiva Trutnov
Svitavy
13:57.14
4
Lucie
Navrátilová 240480 TJ Lokomotiva Trutnov
Svitavy
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
11:59.34
2
Patrícía
Gánovská 021086 AC Moravská Slavia Brno/SVK TĜinec
100 m pĜekážek
12.79 +0.3 1
Lucie
Škrobáková 040182
13.02 +0.9 2
Škrobáková
13.04 -1.0 1r1
Škrobáková
13.08 -0.5 7
Škrobáková
13.18 +0.9 2r1
Škrobáková
13.22 +1.4 3b1
Škrobáková
13.23 +0.4 3
Škrobáková
13.24 -0.5 1b1
Škrobáková
13.24 +1.3 2b2
Škrobáková
13.24 -0.5 5r1
Škrobáková
13.35 +0.2 6
Škrobáková
13.37 -0.1 7
Škrobáková
13.49 +0.3 2
Jana
Sotáková
250493
13.54 -3.0 2
Škrobáková
13.59 +1.8 1
Lucie
Koudelová 060794
13.62 -0.9 1r2
Sotáková
13.63 -4.8 1b1 Denisa
Rosolová
210886
13.65 -1.8 3A
Škrobáková
13.66 +0.3 6r1
Sotáková
13.68 +1.3 1
Koudelová
13.68 +1.5 1r3
Koudelová
(21 výkonĤ/4 atletky)
13.73 -0.1 S KateĜina Cachová
260290
13.74 +1.8 2
Karolina Hlavatá
130694
13.79 +1.8 3
Helena
Tomková
020192
13.82 -0.8 1
Nikola
Ogrodníková 180890
13.95 -0.7 S Alena
Galertová
180892
13.97 -0.6 S Eliška
Kluþinová
140488
(10)
14.02 +1.7 S Lucie Ondraschková
121089
14.14 0.0 1
Zuzana
Muchová
011186
14.14 +0.3 6
Aneta
Komrsková 070892
14.15 +1.3 2
Anna
Zekuciová 211095
14.16 -0.9 3r2 Michaela Nejedlová 280293
14.18 +0.4 1r2 Nikol
Šebestíková 241194
USK Praha
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
USK Praha
2408 V
0805
2408
1805
2408
2407
1805
3006
2408
2408
0106
0709
1805
2805
0709
1805
2408
0709
1805
0106
0709
0709
J
D
J
D
V
D
D
V
D
J
V
0106
Tábor
1506
Ostrava
2706
Tábor
1506
Birmingham 3006
Ostrava
2706
Dubnica n.V. 2108
Praha
1006
Praha
0406
Dublin
2306
Moskva
1608
Budapest
1007
Linz
2608
Tábor
1506 22
Vila Real
2605
Ústí n. Orlicí 3108 J-1
Tábor
1506
N.MČsto n/Met0809
St. Pölten
3005
Tampere
1307
Jablonec
2206
Ústí n. Orlicí 3108
USK Praha
USK Praha
SK PĜerov
SSK Vítkovice
USK Praha
USK Praha
Nottwil
Ústí n. Orlicí
Ústí n. Orlicí
Ostrava
St. Boleslav
Moskva
2906
3108 J-2
3108 22
1806
2505 22
1208
SSK Vítkovice
AK KromČĜíž
USK Praha
TJ MDDM Ostrov
ASK Slavia Praha
SSK Vítkovice
Athens
Praha
Tábor
Jablonec
Tábor
Jablonec
1204
1206
1506
2206
1506
2206
157
22
J-3
22
J-4
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
14.41
14.41
14.42
14.56
+0.4 1b1 Anna
Švecová
110494 T. J. Sokol ýeské BudČjovice
+1.8 5
Veronika Šádková
200296 SSK Vítkovice
+0.4 2b1 Eliška
Škaloudová 310890 TJ Slavoj Stará Boleslav
+0.6 2b2 Klára
Michalská 090493 AK Olymp Brno
(20)
14.60 +0.8 2b1 Helena
Jiranová
050395 TJ Sokol Kolín-atletika
14.75 -0.4 3
KateĜina Rajmová
011189 TJ Lokomotiva Veselí n/Luž.
14.77 +0.2 1b1 Gabriela Žádníková 111094 SSK Vítkovice
14.82 +0.5 1b1 Barbora Hamáþková 140292 TJ LIAZ Jablonec n/N.
14.89 +1.0 S Michaela Broumová 010395 SK Mové MČsto nad Metují
14.92 +1.3 5
Lenka
Svobodová 121095 AK Olymp Brno
14.95 +1.0 S Alexandra Mužíková
100283 ASK Slavia Praha
15.01 +0.4 3r2 Anna
Vachová
120795 ASK Slavia Praha
15.09 +0.5 2b1 Andrea
Doubková 151295 AC Vysoké Mýto
15.10 +1.5 4r3 Anna
Neþinová
310796 ŠAK Novoborská Praha
(30)
15.14 -0.2 1b3 Eva
ŠafaĜíková 210975 TJ LIAZ Jablonec n/N.
15.18 0.0 3
Veronika Janíþková 120198 TJ Spartak TĜebíþ
15.19 +0.8 1b1 Martina
Hofmanová 060195 AC Slovan Liberec o. s.
15.22 +1.8 4r1 Olga
Nováþková 190892 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
15.24 +0.8 4b1 Annemarie Skálová
060796 USK Praha
15.25 0.0 S Pavlína
BĜezinová 151294 AK Olymp Brno
15.28 +2.0 S Tereza
Vytlaþilová 250995 ATLETIKA Poliþka
15.29 +0.2 2b1 Veronika Dostálová 210597 TJ Sokol Opava
15.30 +1.9 4
Šárka
Buranská
131189 Spartak Praha 4
15.32 0.0 S Monika
Sedláþková 040995 TJ Spartak TĜebíþ
(40)
15.32 +0.4 2b1 Jaroslava VanČþková 080677 AC TJ Jiþín
15.36 +2.0 3r2 Kristýna Dobrovolná 120596 Atletika Jihlava
15.39 +1.2 4b2 Denisa
Vondrášková 190594 USK Praha
15.40 +1.1 2b2 Ludmila Matysková 120389 ASK Slavia Praha
15.40 +0.7 3
Eva
Šutová
210790 AK KromČĜíž
15.47 +0.3 1b3 KateĜina Klailová
300895 AK ŠKODA PlzeĖ
15.52 +1.2 5b2 Dominika KrupaĜová 290397 PSK Olymp Praha
15.53 0.0 S Denisa
Chládková 170895 TJ Vodní stavby Tábor
15.55 +1.5 6r3 KateĜina Plíhalová
270293 Spartak Praha 4
15.58 +2.0 S Adéla
BalĤsková 171291 SK PĜerov
S nedovolenou podporou vČtru
13.75 +2.2 S Lucie Ondraschková
121089 SSK Vítkovice
15.59 +2.9 1b2 Eliška
Lupaþová
070195 TJ Spartak Vlašim
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
14.61 -1.5 4
Lucia
Mokrášová 270394 AK Olymp Brno/SVK
14.98 +0.3 1
Claudia
Hladíková 110194 AK Olymp Brno/SVK
15.51 0.0 2b1 Miroslava Kažimirová 260488 AC Moravská Slavia Brno/SVK
JUNIORKY 1. - 25. viz ženy vþetnČ dorostenek a žákyĖ)
DOROSTENKY (0.762)
14.08 +1.0 1r3 Veronika Šádková
200296 SSK Vítkovice
14.10 +1.7 1
Barbora DvoĜáková 100597 TJ Dukla Praha
14.15 +1.1 1b1 KateĜina DvoĜáková 100597 TJ Dukla Praha
14.33 +1.7 3
Veronika Dostálová 210597 TJ Sokol Opava
14.35 -1.1 1
Annemarie Skálová
060796 USK Praha
14.51 +0.1 2b1 Anna
Neþinová
310796 ŠAK Novoborská Praha
14.52 +1.7 4
Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc
14.65 +1.3 2r1 Kristýna Dobrovolná 120596 Atletika Jihlava
14.66 +0.6 1b1 Michaela Šimeþková 231097 Atletika Poruba o. s.
14.81
2
Michaela Biþianová
170697 TJ LIAZ Jablonec n/N.
(10)
14.89 -0.8 4
Dominika KrupaĜová 290397 PSK Olymp Praha
15.03 +0.1 1
Michaela Radová
090396 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
15.14 +0.1 2
Denisa
Vávrová
150198 TJ Baník StĜíbro
15.16 +1.1 3r2 Lucie
Odvárková 110296 AK Most
15.39 +1.0 S Natálie
Myslíková 280397 TJ Dukla Praha
15.42 +1.0 4r3 Dominika Remešová 190696 AK Olymp Brno
158
St. Boleslav
Ústí n. Orlicí
St. Boleslav
Praha
2906 J-5
3108 D
2906
0406 22
Kolín
Praha
Olomouc
Hr. Králové
Kladno
Jablonec
Kladno
Jablonec
Hr. Králové
Ústí n. Orlicí
1409
1005
2906
2408
0806
2206
0806
2206
2408
3108
Hr. Králové
TĜebíþ
Jablonec
Ústí n. Orlicí
Kolín
St. Boleslav
Pacov
Olomouc
Sušice
St. Boleslav
2408
1808
1805
3108
1409
2505
1307
2906
1405
2505
V
Ž
J-12
22
D
J-13
J-14
D
Liberec
Ústí n. Orlicí
Praha
Praha
Vyškov
Praha
Praha
St. Boleslav
Ústí n. Orlicí
Pacov
0206
3108
2809
2505
2906
2809
2809
2505
3108
1307
V
D
J-16
Eugene
Pacov
0506
1805 J
Olomouc
BĜeclav
Hodonín
0805 J
1409 J
1805
Jablonec
Jablonec
Praha
Jablonec
Praha
BĜeclav
Jablonec
Jablonec
BĜeclav
Liberec
2206
2206
1409
2206
1405
2809
2206
2206
1409
0709
Praha
Domažlice
Domažlice
Jablonec
St. Boleslav
Jablonec
1006
0806
0806 Ž
2206
2405
2206
J-6
J-7
22
J-8
J-9
J-10
J-11
D
J-15
J-17
D
J-18
22
22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
15.42 0.0 1b2 Karin
Höferová
110496
15.42
S Aneta
Sladovníková280697
15.48 +1.0 S Petra
Harasimová 271097
15.55 +1.0 5r3 Nikola
Nemþeková 270697
S nedovolenou podporou vČtru
14.20 +2.7 2
Annemarie Skálová
060796
15.18 +5.6 1
Dominika Remešová 190696
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
15.32 -0.1 2b1 Eva
Jandová
131196
200 m pĜekážek
28.06 +0.7 1
Tereza
28.57 0.0 1b1 Lucie
28.59 +0.7 2
Veronika
28.82
1b1 Tereza
29.60 -0.6 2r3 Michaela
29.63 0.0 2b1 Nikola
29.87 +0.7 3
Denisa
30.06
1b2 Nikola
30.14 +1.4 1b4 Jana
30.19 -1.0 2r1 Barbora
(10)
30.30 -0.6 3r3 AlžbČta
30.31 -1.0 3r1 Markéta
30.60
2
Veronika
30.63 -0.2 2b1 Karolína
30.75 -1.2 1b2 Šárka
30.85
1
Barbora
30.86 +0.1 1b2 Tereza
30.87 -0.3 2b1 Tereza
30.91 -0.2 3b1 Andrea
31.06 +0.3 3b1 Anna
TJ LIAZ Jablonec n/N.
ASK Slavia Praha
TJ Sokol Opava
ŠAK Chodov
BĜeclav
Praha
St. Boleslav
Jablonec
2809
1210
2405
2206
USK Praha
AK Olymp Brno
Svitavy
Uh.HradištČ
1105
1206
AK Hodonín
Olomouc
0405
Semecká
130998
Koudelová 060794
Janíþková 120198
Vokálová
160698
Hrubá
210298
ěehounková 290793
Vávrová
150198
Bendová
041199
Novotná
260199
DvoĜáková 130698
ASK Slavia Praha
AK Olymp Brno
TJ Spartak TĜebíþ
TJ LIAZ Jablonec n/N.
JAC Brno
AC Pardubice
TJ Baník StĜíbro
USK Praha
JAC Brno
AC Slovan Liberec o. s.
Praha
Chodov
Praha
Jablonec
Praha
Chodov
Praha
Praha
Ostrava
Praha
2209
0405
2209
1409
2209
0405
2209
2905
0906
2209
Ž
J
Ž
Ž
Ž
22
Ž
Ž
Ž
Ž
Dostálová
Štolová
Meczlová
Jirmanová
Novotná
Veselá
Valášková
Jonášová
DuchoĖová
Herynková
ASK Slavia Praha
TJ VTŽ Chomutov
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Dukla Praha
AC Vysoké Mýto
TJ Slavoj Stará Boleslav
AC Vysoké Mýto
AK ŠKODA PlzeĖ
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
Praha
Praha
Domažlice
Praha
Svitavy
St. Boleslav
Svitavy
Tábor
Praha
Praha
2209
2209
1309
2905
0809
0409
0806
1409
2905
0806
Ž
MŽ
D
Ž
Ž
MŽ
Ž
Ž
Ž
Ž
TJ Dukla Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
USK Praha
PSK Olymp Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Spartak TĜebíþ
PSK Olymp Praha
USK Praha
TJ Dukla Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Cheb
Cheb
Praha
Sušice
Praha
Budapest
Praha
Sušice
Budapest
Jablonec
0208
0208
1005
1405
1409
2809
1005
1405
2809
2206
D-1
J
22
D-2
Ž
D-3
22
Ž
D-4
AK ŠKODA PlzeĖ
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Slezan Frýdek-Místek
HvČzda SKP Pardubice
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
TJ Sokol Hradec Králové
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ TŽ TĜinec
ASK Slavia Praha
Domažlice
0806
PlzeĖ
0809
Jablonec
2206
Praha
1409
Praha
0305
BĜeclav
2809
N.MČsto n/Met1105
Domažlice
0806
Jablonec
2206
Jablonec
2206
SSK Vítkovice
Atletika Jihlava
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Dukla Praha
TJ Sokol Opava
AC ýeská Lípa
Olomouc
Jihlava
St. Boleslav
Liberec
Jablonec
Jablonec
020399
011000
070196
100298
140398
170100
240598
240698
230499
210498
300 m pĜekážek
38.16
1
Zuzana
Hejnová
161286
41.99
2
Jana
Reissová
010196
43.89
1b2 Denisa
Vondrášková 190594
44.16
2b1 Nikola
ěehounková 290793
44.30
1b1 Michaela Biþianová
170697
44.38
1b2 Veronika Janíþková 120198
44.41
2b2 Dominika KrupaĜová 290397
44.61
3b1 Eva
Jeníková
281192
45.00
2b1 Tereza
Semecká
130998
45.23
2r2 Karin
Höferová
110496
(10)
45.51
1b1 Tereza
Jonášová
240696
45.53
1
Veronika Meczlová
070196
45.63
3r2 KateĜina Siebeltová 151096
45.73
1b2 Anežka
Kubištová
211196
45.81
2b2 KateĜina Ulrichová
130287
45.81
3b1 Aneta
Sladovníková280697
45.89
1
Lucie
Taclíková
201293
45.94
2b1 Kristýna PĜástková 051097
46.19
3r1 Lucie
Urbaczková 271196
46.19
2r3 Anežka
Kopecká
260897
DOROSTENKY (1. - 14. viz ženy vþetnČ žákyĖ)
46.29
1b1 Veronika Šádková
200296
46.29
1d Kristýna Dobrovolná 120596
46.30
1
Tereza
Vokálová
160698
46.44
1
KateĜina DvoĜáková 100597
46.69
3r3 Petra
Harasimova 271097
47.20
5r1 Daniela
Bendová
130597
159
D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
22
D-10
D-11
D-12
0405
0806
0405 Ž
0709
2206
2206
ýeský atletický svaz
400 m pĜekážek
52.83
1
Zuzana
Hejnová
161286
53.07
1
Hejnová
53.23
1
Hejnová
53.32
1
Hejnová
53.32
1
Hejnová
53.52
1s1
Hejnová
53.60
1
Hejnová
53.70
1
Hejnová
53.70
1
Hejnová
53.79
1
Hejnová
54.38
4
Denisa
Rosolová
210886
54.41
1
Hejnová
54.55
1
Hejnová
54.99
3
Rosolová
55.11
4
Rosolová
55.12
2
Rosolová
55.14
4s2
Rosolová
55.25
1r2
Hejnová
55.27
2
Rosolová
55.34
1b2
Rosolová
(20 výkonĤ/2 atletky)
58.69
1
KateĜina Hálová
250681
59.11
1r5 Jana
Reissová
010196
59.73
2
Karolina Hlavatá
130694
59.97
3
Kamila
NČmcová
121289
60.12
4
Denisa
Vondrášková 190594
61.10
2r1 Eva
Jeníková
281192
61.12
5
Nikola
ěehounková 290793
61.17
6
KateĜina Ulrichová
130287
(10)
62.11
1j Lenka
Svobodová 121095
62.80
4
Helena
Jiranová
050395
62.74
2
Lucie
Taclíková
301293
63.04
2r3 Andrea
Doubková 151295
63.83
2
Gabriela Žádníková 111094
63.83
2b1 Eliška
Škaloudová 310890
63.89
4r3 Pavla
Valešová
230683
63.91
1b2 Veronika Janíþková 120198
63.98
1
Klára
Lepešková 220793
64.28
5
Monika
Brusová
271092
(20)
64.29
4r3 Veronika Meczlová
070196
64.68
2b1 Adéla
Bártová
100295
64.92
1
Michaela Palová
280590
65.05
3r1 Veronika Lazarová
041091
65.28
4b1 KateĜina Plíhalová
270293
65.10
4
Denisa
Benešová 231294
65.43
1
KateĜina Siebeltová 151096
65.57
1
Eliška
Lupaþová
070195
65.65
2b2 Anna
Zekuciová 211095
65.88
2
Martina
Brejchová 080686
(30)
66.12
5r3 Kristýna Jelínková
271292
66.24
1b1 Michaela Biþianová
170697
66.37
1b3 Lucie
Fišerová
110285
66.44
2
Šárka
KlvaĖová
060484
66.46
1b2 Petra
Harasimova 271097
66.67
4r1 Kristýna PĜástková 051097
66.79
1b2 Karin
Höferová
110496
66.85
2b3 Lýdie
Brázdová
191190
66.89
1b3 Pavlína
BĜezinová 151294
66.93
3b1 Petra
Vítová
190195
Atletické výkony 2013
USK Praha
Moskva
London
Paris
Ostrava
Zürich
Moskva
Oslo
Eugene
Stockholm
Shanghai
Paris
Des Moines
Praha
Zürich
Eugene
Ostrava
Moskva
Moskva
Linz
Dublin
1508
2607
0607
2706
2908
1308
1306
0106
2208
1805
0607
2704
1006
2908
0106
2706
1308
1208
2608
2206
AK PSK Zlín
AK ŠKODA PlzeĖ
USK Praha
AK Olymp Brno
USK Praha
USK Praha
PSK Olymp Praha
ASK Slavia Praha
Tábor
Donetsk
Tábor
Tábor
Tábor
Tábor
Tábor
Tábor
1606
1007
1606
1606
1606
1506
1606
1606
AK Olymp Brno
TJ Sokol Kolín-atletika
TJ Sokol Hradec Králové
AC Vysoké Mýto
SSK Vítkovice
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Spartak TĜebíþ
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TĜinec
1105
Tábor
2407
Ústí n. Orlicí 0109
Ústí n. Orlicí 3108
BĜeclav
2505
St. Boleslav 2906
Tábor
1506
Praha
2906
ý. BudČjovice 2505
Tábor
2407
J-3
J-4
22
J-5
J-6
AK ŠKODA PlzeĖ
SSK Vítkovice
AK PSK Zlín
TJ TŽ TĜinec
Spartak Praha 4
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
TJ Slezan Frýdek-Místek
TJ Spartak Vlašim
TJ MDDM Ostrov
TJ Sušice
Ústí n. Orlicí
Olomouc
TĜinec
Ústí n. Orlicí
TĜebíþ
Jablonec
Hranice
Vlašim
Turnov
Vlašim
D
J-7
SK ZŠ Jeseniova Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Spartak Praha 4
SK PĜerov
TJ Sokol Opava
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Nové MČsto na MoravČ
AK Olymp Brno
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Ústí n. Orlicí 3108
Liberec
0206
N.MČsto n/Met0809
Buenos Aires 2610
Olomouc
2906
Ústí n. Orlicí 3108
Jiþín
2906
N.MČsto n/Met0809
Kladno
1805
Jiþín
2906
USK Praha
160
3108
2906
1105
3108
0206
2206
0106
2906
2805
2906
D
J-1
J-2
22
22
Ž
22
22
22
22
J-8
D
J-9
J-10
22
D
D
D
J-11
J-12
J-13
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
(40)
66.07
1b2 Aneta Sladovníková
280697 ASK Slavia Praha
67.08
2
Veronika Siebeltová 151096 TJ Slezan FrýdekMístek
67.08
6
Dominika KrupaĜová 290397 PSK Olymp Praha
67.20
7b1 Romana Klimoviþová 240384 TJ Lokomotiva Beroun o. s.
67.27
1b2 Šárka
Hezouþká 010187 A. C. Sparta Praha
67.42
1
Karolína ěeháková 020595 SK KotláĜka Praha
67.45
4
Tereza
Vokálová
160698 TJ LIAZ Jablonec n/N.
67.50
1b2 Petra
Skirþaková 280997 TJ LIAZ Jablonec n/N.
67.52
4r2 Barbora Capouchová 250694 ASK Slavia Praha
67.52
1b1 Nikol
Oberherrová 190696 TJ Sokol Opava
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČži družstev
58.41
2b1 Lucia
Slaniþková 081188 USK Praha/SVK
59.64
1
Andrea
Holleyová
200589 AK Olymp Brno/SVK
62.27
1b1 Alesia
Viskotova
170192 TJ Znojmo/UKR
63.43
1
Eliška
MašláĖová 090695 AK Olymp Brno/SVK
67.16
5b1 Martina
Sameková 150397 AK Olymp Brno/SVK
JUNIORKY (1. - 28. viz ženy vþetnČ dorostenek a žákyĖ)
Výška
1.89
1.86
1.86
1.86
1.86
1.84
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.82
1.82
1.81
1.81
1.81
1.81
1.80
1.80
h
h
h
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
h
1.78
h
h
1.78
S Eliška
Kluþinová
1
Romana Dubnova
2
Magdalena Nová
S
Kluþinová
S
Kluþinová
2
Nová
S KateĜina Cachová
1
Nová
S
Kluþinová
1
Michaela Hrubá
S
Cachová
6
Nová
7=QB
Nová
1A
Dubnova
1
Nikola
Strachová
1j
Strachová
S
Kluþinová
P
Kluþinová
1
Leona
Silnicová
1.77
2
1B
Nová
6
OldĜiška Marešová
1
Dubnova
1
Kluþinová
2=
Dubnova
2=
Nová
4
Marešová
1
Nová
1
Marešová
1
Hrubá
3
Marešová
1
Nová
1
Hrubá
(32 výkonĤ/8 atletek)
1
Nikola
PaĜilová
1.76
1
2
Šárka
Polášková
140488 USK Praha
041178 SSK Vítkovice
271092 SSK Vítkovice
260290 USK Praha
210298 JAC Brno
130594 TJ Slavoj Stará Boleslav
150393 SSK Vítkovice
141086 PSK Olymp Praha
TĜebíþ
Hranice
Hr. Králové
Praha
Praha
Praha
Svitavy
Jablonec
Jablonec
Olomouc
0206
1805
0806
2408
2408
1106
1105
1805
2206
0709
D
D
D
J-14
Ž
D
J-15
D
Kladno
1805
N.MČsto n/Met2707
BĜeclav
2408 22
BĜeclav
2505 J
Praha
2809 D
Talence
Tábor
Tábor
Kazan
Moskva
Tel Aviv
St. Boleslav
Kedzierzyn
Kladno
Uh.HradištČ
Kazan
Opole
Tampere
ýejkovice
Tábor
Opole
Nottwil
Valencia
Nitra
Olomouc
ýejkovice
Tokyo
Olomouc
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Opava
Praha
Uh.HradištČ
Tábor
Praha
Praha
1409
1506
1506
1007
1208
2507
2505
0606
0806
2706
1007
0906
1107
0803
1805
0906
2906
2701
3101
0805
0803
0505
0805
1805
1805
1805
1805
2105
2505
1206
1506
3006
2112
22
Ž
J-1
22
180594 JAC Brno
Brno
1601 J-2
Praha
2809
301198 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh.HradištČ 1206 Ž
(10)
1.78
1.77
1.77
1.76
1
1
2
2
Barbora
Veronika
Eliška
Nela
Laláková
Vavreþková
Buchlovská
Severová
020581
110990
270898
080787
USK Praha
Atletika Klatovy
JAC Brno
USK Praha
161
Louny
Klatovy
Uh.HradištČ
Praha
1008
0805 22
2706 Ž
2505
ýeský atletický svaz
1.75
h P
1.74
h P
1.74
1.74
1.73
1.72
S
3
1
h 4
1.72
(20)
h 1
1.72
1.71
1
h 3
1.71
P
1.71
1.71
1.71
1.71
1.70
1
4
4
4
h 1
1.70
1.70
1.70
h P
(30)
h P
h 5=
1.70
1.70
1.68
1.67
h 1d
1
3d
h P
1.67
h P
1.67
1.67
1.67
2
2
1
Atletické výkony 2013
Lucie Ondraschková
1.73
S
KateĜina Vodová
1.67
6
Pavlína
BĜezinová
Lada
Pejchalová
Jana
Novotná
Jana
Hartigová
1.70
5=
121089 SSK Vítkovice
160491 SSK Vítkovice
151294
151198
260199
161196
Alena
Roháþková 100795
1.65
7=
Michaela Galuszková 061298
Karolína Nieslaníková 210995
1.68
S
Denisa
Majerová
271097
1.62
8d
Lucie
Krtiþková
040191
Aneta
Trávníþková 100697
Vendula Gieszmanová 120894
KateĜina Zelinková
071098
Nikola
Ogrodníková 180890
1.66ex
3=
Adéla
Novotná
270394
Markéta Malariková 290588
Aneta
Komrsková 070892
1.68
S
Emily
Gerulová
080797
Natálie
Smolková 081097
Pavla
Cabrnochová 280597
Alena
Galertová
180892
1.66
S
Alexandra Mužíková
100283
1.65
S
Lucie
ýepová
260497
KateĜina Štychová
221295
Nikol
Oberherrová 120797
TJ Šumperk
TJ Lokomotiva Trutnov
JAC Brno
AK Olymp Brno
JAC Brno
TJ Desná
TJ TŽ TĜinec
AK ŠKODA PlzeĖ
AK Hodonín
VSK Univerzita Brno
USK VŠEM Ústí n/L.
TJ LIAZ Jablonec n/N.
SSK Vítkovice
USK Praha
TJ Lokomotiva BĜeclav
USK Praha
SSK Vítkovice
TJ Sokol Opava
TJ Slavoj Stará Boleslav
USK Praha
ASK Slavia Praha
SSK Vítkovice
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
TJ Sokol Opava
Fayetteville
Columbia
Johnson City
Jacksonville
St. Boleslav
Uh.HradištČ
Kladno
Ostrava
Bratislava
2202
1005
2202
1105
2505
2706
0510
2201
0806
Brno
Bratislava
Jiþín
Bratislava
TĜinec
Sušice
Jablonec
TĜinec
Hr. Králové
Jablonec
Uh.HradištČ
Ostrava
Ostrava
Praha
3001
0806
1606
0902
2704
2105
2206
0106
0806
2206
2706
1901
2906
0902
Praha
Praha
Kladno
Val. MeziĜíþí
Opava
Jablonec
Praha
Tampere
Praha
St. Boleslav
Ostrava
Domažlice
Olomouc
0902
1602
0806
0903
2209
2206
0902
1307
0902
2505
2706
1708
0709
Praha
Olomouc
Olomouc
BĜeclav
Jablonec
Hr. Králové
Praha
St. Boleslav
Praha
Praha
0806
2601
2906
2505
2206
2408
2601
2505
0902
1210
Praha
ý.BudČjovice
MeziboĜí
ý.BudČjovice
TýništČ n.Orl.
Praha
2302
0906
0706
0906
1808
2112
22
J-3
Ž
Ž
D-1
J-4
Ž
J-5
D-2
22
D-3
J-6
Ž
J-7
22
D-4
D-5
D-6
22
D-7
J-8
D-8
(40)
1.66
1.65
1
h P
1.65
1.65
1.65
1.64
1d
5d
2
h 1
1.64
h P
1.64
(50)
h 2d
Lada
Barbora
1.65
Eva
KateĜina
Kamila
Denisa
1.62
Tereza
1.61
Svárovská 100796
Zatloukalová 030697
3
Šenková
211196
Fialová
250797
Ajšmanová 130487
Chládková 170895
S
Vytlaþilová 250995
S
Zuzana
VojtČchová 280496
1.64
1
1.64
1
Lucie
Odvárková 110296
1.64
2
Adriana
Zykánová
131095
1.64
1
Michaela Broumová 010395
1.64
h 4
Kristýna MalíĜová
150299
Cizí státní pĜíslušnice
1.70
1
Zuzana
Karaffová
130696
1.68
9
Renata
Medgyesová 280183
1.67
3= Miroslava Kažimirová 260488
JUNIORKY (1. - 12. viz ženy)
1.63
h 9
Barbora Pánková
290195
1.58
8
ASK Slavia Praha
AK Olomouc
AK AHA Vyškov
AK Hodonín
AC ýeská Lípa
TJ Vodní stavby Tábor
ATLETIKA Poliþka
TJ Vodní stavby Tábor
AK Most
TJ Vodní stavby Tábor
SK Mové MČsto nad Metují
ASK Lovosice
D-9
D-10
D-11
D-12
J-9
J-10
D-13
D-14
J-11
J-12
Ž
AK Olomouc/SVK
Hodonín
AK Olymp Brno/SVK
Kladno
AC Moravská Slavia Brno/SVK Hodonín
1805 D
1805
1805
AK Olymp Brno
1202
1805
162
Brno
Hodonín
ýeský atletický svaz
1.63
1.62
1.62
1.61
Michaela Dudková
Nikol
Bošelová
Lucie
Randáková
KateĜina Klailová
1.59
3
1.60
h 6=j Tereza
Brázdová
1.60
3
1.58
h 3
Veronika Süssnerová
1.58
11 Petra
Minxová
DOROSTENKY (1. - 14. viz ženy)
1.63
1
KateĜina Frantová
1.63
1
Barbora Hanzlová
1.62
h 1
Karolína Mališová
1.61
7
1.62
S Natálie
Myslíková
1.61
S Anna
Neþinová
1.60
2
Veronika Dostálová
Tyþ
4.76
4.64
4.62
4.62
4.62
4.61
4.60
4.60
4.56
4.55
4.55
4.51
4.50
4.50
4.50
4.49
4.47
4.42
4.42
4.42
4.10
4.05
3.90
3.80
3.80
3.75
3.75
3.75
3.65
3.62
3.60
3.57
3.52
3.51
3.50
3.50
3.45
1
1
5
h P
1
JiĜina
Svobodová
h 3
Svobodová
h 4
Svobodová
3
Svobodová
4
Svobodová
1
Svobodová
h 4
Svobodová
1
Svobodová
h 3Q
Svobodová
1=QB
Svobodová
8=
Svobodová
5
Svobodová
1
Svobodová
5
Svobodová
1
Svobodová
5=
Svobodová
h 1
Svobodová
h 2
Svobodová
h 1
Svobodová
h 2
Romana Maláþová
(20 výkonĤ/2 atletky)
3
Aneta
Morysková
1
Rebeka
Šilhanová
5
Pavla
Rybová
1
Nikola
KrejþíĜová
4
Jana
Brožová
h 4
Monika
Chlebíková
3.72
1
h 5
Nikol
Jiroutová
3.50
4
1
Nikola
Suchelová
(10)
1
Lenka
Kuþerová
2
Zuzana
Žabková
2
Zuzana
Pražáková
h 1
Nikola
Pöschlová
3.45
1
2
Amálie
Švábíková
3.40
2
1
KateĜina Valová
h 1
Michaela Nosková
3.35
2
h 6
KateĜina Vodová
5
Sabina
Pöschlová
Atletické výkony 2013
190595
240395
230894
300895
SK KotláĜka Praha
TJ Lokomotiva Trutnov
TJ Vodní stavby Tábor
AK ŠKODA PlzeĖ
291294 TJ Vodní stavby Tábor
180594 AC ýeská Lípa
020295 AK Olomouc
050397 SSK Vítkovice
110496 AK Most
091196 TJ Sokol Opava
280397 TJ Dukla Praha
310796 ŠAK Novoborská Praha
210597 TJ Sokol Opava
200586 USK Praha
150587 USK Praha
190992
220395
200578
180489
101188
080188
USK Praha
AK Olymp Brno
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Olomouc
Spartak Praha 4
AC ýejkovice
300392 T. J. Sokol ýeské BudČjovice
080991 A. C. TEPO Kladno
190195
030892
260497
100998
AC Pardubice
AC Pardubice
TJ Sokol Kolín-atletika
A. C. TEPO Kladno
221199 ASK Slavia Praha
190182 TJ Šumperk
110190 AC Pardubice
160491 SSK Vítkovice
220397 A. C. TEPO Kladno
163
Praha
1106
Svitavy
1506
St. Boleslav 2906
Praha
0902
Praha
2505
Praha
2302
ý. BudČjovice 0906
Jablonec
1901
Hodonín
1805
Ostrava
Praha
Opava
Hodonín
St. Boleslav
Praha
Opava
1809
2010
1901
1805
2405
1210
2209
PlzeĖ
0409
Stockholm
2102
Göteborg
0203
Ostrava
2706
Zürich
2908
Praha
0406
Donetsk
0902
N.MČsto n/Met2707
Göteborg
0103
Moskva
1108
Moskva
1308
Luzern
1707
Kladno
1805
Jockgrim
2307
N.MČsto n/Met0809
Stockholm
2208
Praha
1602
Dresden
2501
Praha
0202
Praha
0202
Praha
0406
Brno
2109
N.MČsto n/Met0809
Olomouc
0805
Tábor
1606
Praha
1602
Olomouc
2906
Praha
1602
Praha
2505
St. Boleslav 1109
22
J-1
V
Svitavy
Hr. Králové
Jablonec
Praha
Praha
Praha
Praha
Šumperk
Pardubice
Pardubice
Winston-Sal.
Ústí n. Orlicí
J-2
22
D-1
Ž
1506
2408
2306
0712
2109
0712
2109
2906
2601
2505
2202
3108
22
22
Ž
22
D-2
ýeský atletický svaz
3.41
h 3j
Atletické výkony 2013
Markéta
3.10
DvoĜáková
1
070594 USK VŠEM Ústí n/L.
Praha
ýeská Lípa
2302 J-3
0809
Anna
KateĜina
Petra
3.35
Jana
KateĜina
3.30
Eliška
Klára
3.20
Jana
Lucie
3.20
Zdena
Cílková
Musilová
Kozelková
2
Reissová
Janatová
3j
Svobodová
Zemanová
5
Chlebíková
Petrželková
4d
BezĤšková
050693 Spartak Praha 4
150188 TJ Sokol Opava
150391 TJ Sokol Opava
Tábor
TĜinec
Praha
BĜeclav
Praha
Praha
1805
0106
1602
2408
0406
2302
2306
0806
2302
1805
1901
0903
2306
1805
Kristýna
Michaela
3.15
Daniela
2.95
Denisa
Mariana
Lucie
Anna
Veronika
3.05
Zuzana
2.85
Veronika
Cílková
270588
Dudková
190595
5j
Žuchová
230697
6d
JírĤ
070894
Malá
041096
Sedláková 120888
Jadrníþková 311295
Strýþková
170399
4
Muniová
070696
2
Kovaþechová150398
(20)
3.41
3.41
3.35
3
3
h 9
3.35
3.34
8
h 4j
3.31
3.25
1
h 4d
3.22
3.22
h 6
h 1
3.21
3
010196 AK ŠKODA PlzeĖ
081295 AC Pardubice
130994 AK ŠKODA PlzeĖ
080896 TJ LIAZ Jablonec n/N.
170393 USK Praha
210197 TJ LIAZ Jablonec n/N.
031284 AK Hodonín
Domažlice
Praha
Jablonec
Praha
Jablonec
Jablonec
Hodonín
22
22
D-3
J-4
J-5
D-4
22
D-5
(30)
3.20
3.16
13
h 5j
3.15
h 5d
3.15
3.15
3.10
3.10
3.10
1
2
2
1j
h 2
3.05
h 6d
3.05
3
Spartak Praha 4
SK KotláĜka Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
SSK Vítkovice
ASK Slavia Praja
A. C. TEPO Kladno
SSK Vítkovice
AC ýejkovice
USK Praha
SSK Vítkovice
N.MČsto n/Met0809
Praha
2302
2306
Praha
2302
Jablonec
2306
Ostrava
0906
BĜeclav
2809
Kladno
1105
BĜeclav
1409
Praha
2112
Praha
2109
Praha
2302
Praha
0706
Praha
2109
J-6
D-6
J-7
D-7
J-8
Ž
D-8
Ž
(40)
3.02
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3
h 2
6=
1
2
1
h 3
Andrea
Slouková
Hana
Luticová
KateĜina RadoĖská
Zuzana
Šulcová
Petra
Nová
Andrea
DuchoĖová
Tereza Hromadníková
2.95
5
1
Petra
Šþerbová
7d Irena Zlatohlávková
5B Michaela Nejedlová
170489
020493
091084
150682
021198
230599
031199
2.97
250298
2.95
070796
2.92
280293
Exhibice
4.50
1=
Svobodová
4.45
1
Svobodová
4.30
2
Maláþová
3.50
6
Anna
Cílková
050693
3.16
1
Veronika Kovaþechová150398
3.00
5ex Hana
Klimentová 181298
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČži družstev
4.00
4
Slavomíra SĐúková
181180
3.25
4
SoĖa
KrajĖáková 141296
3.00
2j Klaudia
Kálnayová 030397
JUNIORKY (1. - 8. viz ženy)
2.70
2
Helena
Korbová
290494
2.70
2
Michaela Burdová
100794
(10)
2.60
h 8
Eliška
Kubíková
290195
2.46
h 10 Eva
Sobotíková 190795
2.40
3
Jana
Týlová
020395
2.40
4= ŠtČpánka Lužáková
260495
AK Olomouc
AC Pardubice
TJ Sokol Hradec Králové
Spartak Praha 4
TJ Lokomotiva Beroun o. s.
ASK Slavia Praha
AK PSK Zlín
TJ TŽ TĜinec
Atletika Chrudim
ASK Slavia Praha
Olomouc
Praha
Jablonec
Jihlava
Kolín
Tábor
Praha
Praha
Opava
Jablonec
Praha
2906
2001
1805
1905
1406
1409
2112
2109
0409
2306
2002
Spartak Praha 4
SSK Vítkovice
TJ Sokol Opava
Sopot
Praha
Praha
Praha
Ostrava
Opava
3005
1906
1906
1906 22
2806 Ž
2208 Ž
22
Ž
Ž
Ž
Ž
D-9
22
A. C. TEPO Kladno/SVK
N.MČsto n/Met0809
AC Moravská Slavia Brno/SVK BĜeclav
2408 D
USK Praha/SVK
Praha
2505 D
SK ZŠ Jeseniova Praha
TJ Slavoj BANES Pacov
Jihlava
1905
ý.BudČjovice 0709
ASK Slavia Praha
TJ Sokol Opava
AC Pardubice
USK VŠEM Ústí n/L.
Praha
1101
Opava
1901
N.MČsto n/Met1105
ýeská Lípa 0809
164
ýeský atletický svaz
2.31
Zuzana
Víteþková
180494
2.30
8
2.30
6= Nikola
Tenglerová 071195
DOROSTENKY (1. - 9. viz ženy)
2.90
2
Monika
Vobrátilová 070797
2.90
3
Gabriela Vobrátilová 070797
2.80
h 9
Karolína Procházková 020196
2.80
1
2.74
1
Eva
Šenková
211196
2.60
2
Kristýna Sádecká
030996
2.60
1
KateĜina Švecová
271296
2.60
10d Denisa
Hubáþková 140896
2.60
2
Markéta Fuksová
090696
2.50
2
Petra
Halšková
030396
2.50
4
Lucie
Souþková
060597
2.45
2
Zuzana
Vongová
060997
Exhibice
2.51
4
Petra
Halšková
030396
Dálka
6.65
6.54
6.34
6.29
6.26
6.25
6.23
6.21
6.18
6.16
6.16
6.16
6.15
6.13
6.12
6.12
6.11
6.11
6.10
6.10
6.10
6.07
6.06
5.97
5.94
5.94
5.92
5.87
5.87
5.85
5.83
5.83
5.82
5.80
5.77
5.77
5.76
5.72
h 11
-0.4
+0.6
+1.8
+0.9
+1.0
+0.9
+0.4
+2.0
-0.1
+0.8
+0.6
0.0
+1.5
+0.9
+0.8
+0.7
h
+1.4
+0.8
0.0
+1.1
1
Jana
Korešová
080481
1
Korešová
4
Korešová
Denisa
Rosolová
210886
Korešová
2
KateĜina Líbalová
150983
S Eliška
Kluþinová
140488
S
Kluþinová
14QA
Korešová
1
Martina
Šestáková 121078
1
Korešová
4
Korešová
5
Líbalová
2QB Veronika Šádková
200296
S Lucie Ondraschková
121089
S
Kluþinová
1
Šádková
3
Lucie
Domská
131093
S
Ondraschková
3
Šestáková
1
Anna
Švecová
110494
(21 výkonĤ/9 atletek)
0.0 4
KateĜina Cachová
260290
(10)
+1.3 4=QB Barbora DvoĜáková 100597
+1.2 2
Michaela Kuþerová
010892
h 1d Emily
Gerulová
080797
-0.4 1
KateĜina Hýsková
241096
+1.6 1
KateĜina Vodová
160491
h P Alena
Galertová
180892
5.76 -0.3 S
-1.5 1
Jana
Novotná
260199
+1.5 2j Michaela Broumová 010395
-0.3 8
Michaela Nejedlová 280293
2
Lenka
Košárková 260792
(20)
+0.7 1
Iva
Vedralová 230486
h 7
Anna-Marie Rappová 250293
5.73 +1.0 2
+0.2 9
Hana
Luticová
020493
+1.4 3j Rebeka
Šilhanová
220395
+1.4 1
Natálie
Lesniková 050792
h P Markéta Malariková 290588
Atletické výkony 2013
SSK Vítkovice
Opava
BĜeclav
Jihlava
1901
2809
1905
Atletický klub AHA Vyškov
AC Pardubice
Atletika Jihlava
Atletický klub AHA Vyškov
Atletika Jihlava
TJ Sokol Opava
USK Praha
Atletika Poruba o.s.
ýeská Lípa
ýeská Lípa
Praha
DČþín
Uh.HradištČ
Ústí n. Orlicí
Jihlava
Jablonec
Praha
Olomouc
Praha
TĜinec
0809
0809
1901
1905
0709
1805
2605
2306
0709
0405
2708
1105
TJ Sokol Opava
Ostrava
2806
USK Praha
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Tábor
1506
Bratislava
0806
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n/Met0809
Vila Real de SA2505
Tábor
1506
Kladno
0906
Talence
1509
Moskva
1008
Olomouc
0805
Praha
0406
Linz
2508
N.MČsto n/Met0809
Donetsk
1307 D-1
Athens
1204
Moskva
1308
Praha
1702
Tábor
2407 22
Eugene
0606
Tábor
1506
St. Boleslav 2906 J-1
USK Praha
Tábor
1506
TJ Dukla Praha
AK Olomouc
SSK Vítkovice
TJ LIAZ Jablonec n/N.
SSK Vítkovice
USK Praha
Donetsk
TĜinec
Praha
BĜeclav
Radford
Praha
Kladno
Praha
Jablonec
Tábor
BĜeclav
1307
0106
2302
2809
2604
0902
0906
2209
2206
1506
2408
Praha
Praha
Praha
Tábor
Jablonec
Praha
Praha
2505
1702
1206
1506
2206
1206
0902
SK ZŠ Jeseniova Praha
USK VŠEM Ústí n/L.
USK VŠEM Ústí n/L.
A. C. TEPO Kladno
USK Praha
A. C. TEPO Kladno
USK Praha
TJ Lokomotiva BĜeclav
SSK Vítkovice
SSK Vítkovice
TJ Šumperk
JAC Brno
SK Nové MČsto nad Metují
ASK Slavia Praha
TJ Sokol Opava
Spartak Praha 4
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AC Pardubice
AK Olymp Brno
USK VŠEM Ústí n/L.
TJ Lokomotiva BĜeclav
165
D-2
22
D-3
D-4
22
Ž
J-2
22
22
22
22
J-3
22
ýeský atletický svaz
5.72
5.72
5.71
5.69
+0.2 1
+1.0 2
h 2
Jana
Jana
KateĜina
5.67 0.0
Barbora
Atletické výkony 2013
Sotáková
250493
Foltýnová
220886
DvoĜáková 100597
3
Zatloukalová 030697
AK Olymp Brno
ASK Slavia Praha
TJ Dukla Praha
TĜebíþ
Praha
Praha
BĜeclav
TĜinec
1808 22
2408
0202 D-5
2809
0106 D-6
+0.8 3
AK Olomouc
(30)
5.69
1
Petra
ŠtČpánková 120986 TJ Slavoj BANES Pacov
Pacov
1509
5.69 +1.4 3
Lenka
Svobodová 121095 AK Olymp Brno
Praha
2809 J-4
5.68
h 1
Nikol
Šebestíková 241194 SSK Vítkovice
Ostrava
1902 J-5
5.68 +1.0 4
Gabriela Žádníková 111094 SSK Vítkovice
TĜinec
0106 J-6
5.68 +0.2 1
Lenka
Brázdilová 090182 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Vyškov
2906
5.68
1
Nikola
PaĜilová
180594 JAC Brno
BĜeclav
2409 J-7
5.67 -1.8 3
Denisa
Chládková 170895 TJ Vodní stavby Tábor
Praha
2408 J-8
5.67
1
Martina
Hofmanová 060195 AC Slovan Liberec o. s.
Kolín
1409 J-9
5.66 +1.3 3d Nikola
ýejchanová 141197 AC SYNER Turnov
Jablonec
2206 D-7
5.66 -1.2 1
Adéla
Záhorová
131199 TJ Vodní stavby Tábor
Tábor
1409 Ž
(40)
5.65
1
Lenka
Kuþerová
190195 AC Pardubice
Svitavy
1506 J-10
5.64 -0.6 S Aneta
Komrsková 070892 USK Praha
Kladno
0906 22
5.63 -2.4 2
Karolína Jirmanová 100298 TJ Dukla Praha
Tábor
1409 Ž
5.60 -0.2 2
Helena
Tomková
020192 SK PĜerov
Vyškov
2906 22
5.58 +0.5 7
Dominika Galanská
160596 AK Olomouc
TĜinec
0106 D-8
5.58
1
Tereza
Vokálová
160698 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Brno
1109 Ž
5.57
8
Nikola
HorĖáþková 020393 SSK Vítkovice
TĜinec
0106 22
5.56
h 4
Iveta
Kubová
150683 AK ŠKODA PlzeĖ
Praha
1002
5.56
2
Michaela Hrubá
210298 JAC Brno
BĜeclav
1905 Ž
5.56 +0.7 7
KateĜina Kašparová 020995 TJ Vodní stavby Tábor
Tábor
2407 J-11
S nedovolenou podporou vČtru
6.42 +2.4 2
Denisa
Rosolová
210886 USK Praha
N.MČsto n/Met0809
6.26 +3.0 3
Korešová
Vila Real de SA2605
6.11 +2.3 1j Anna
Švecová
110494 T. J. Sokol ýeské BudČjovice Jablonec
2206 J
6.02 +2.4 2
KateĜina Vodová
160491 SSK Vítkovice
Jacksonville 1005 22
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev:
6.54 +1.3 1
Jana
Velćáková 030681 PSK Olymp Praha/SVK
Tábor
2407
6.48 +1.9 1
Renata
Medgyesová 280183 AK Olymp Brno/SVK
Kladno
1805
6.45 +0.9 2
Medgyesová
Tábor
2407
6.43 +1.9 Dana
Velćáková 030681 PSK Olymp Praha/SVK
N.MČsto n/Met0809
6.40 +0.6 3
J.
Velćáková
N.MČsto n/Met0809
6.19 -0.2 1
Medgyesová
N.MČsto n/Met2707
6.08 +1.3 6
Lucia
Slaniþková 081188 USK Praha/SVK
N.MČsto n/Met0809
6.03 -0.5 1
Lucia
Mokrášová 270394 AK Olymp Brno/SVK
BĜeclav
2809 J
5.96
1j Eliška
Chvílová
281094 AK Olymp Brno/SVK
BĜeclav
2505 J
5.73 -0.6 6
Claudia
Hladíková 110194 AK Olymp Brno/SVK
N.MČsto n/Met2707 J
5.64 -1.3 1
Ewa
Rosiak
131091 SK Nové MČsto nad Metují/POL Liberec
0206 22
5.57 +0.4 2
Miriam
Karperová 040176 TJ Sokol Hradec Králové/SVK Liberec
0206 V
S nedovolenou podporou vČtru
6.54 +3.8 1
Dana
Velćáková 030681 PSK Olymp Praha/SVK
N.MČsto n/Met0809
5.69 +3.0 2
Ewa
Rosiak
131091 SK Nové MČsto nad Metují/POL Jablonec
1805 22
5.65 +2.3 6
Paulina
Potyka
300795 TJ Sokol Opava/POL
TĜinec
0106 J
JUNIORKY (1. - 11. viz ženy)
5.51
h 1A Miroslava Machová
110594 T. J. Sokol ýeské BudČjovice Praha
1501 J
5.49 +1.1 6
Pavla
Nestrašilová 120594 A. C. TEPO Kladno
Jablonec
2206 J
5.46 -0.2 6
Jana
Janoušová 311095 A. C. TEPO Kladno
Praha
0406
5.45
h 3B Adéla
Novotná
270394 USK Praha
Praha
1501
5.43 +1.5 9
KateĜina Vaverková 241094 AK Olymp Brno
Jablonec
2206
5.42 +1.6 10 Kristina
Havlíková
210394 TJ Jiskra Otrkovice
Jablonec
2206
5.38
3j Petra
Opekarová
95 AK Olymp Brno
BĜeclav
1409
5.36
h P Pavlína
BĜezinová 151294 TJ Šumperk
Praha
0902
5.36 +1.0 16 Anna
Zekuciová 211095 TJ MDDM Ostrov
N.MČsto n/Met0809
S nedovolenou podporou vČtru
5.46 +2.5 8j Petra
Opekarová 080595 AK Olymp Brno
Jablonec
2206 J
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
5.44
3j Monika
BaĖoviþová 280895 AK Olymp Brno/SVK
BĜeclav
2505
166
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
DOROSTENKY (1. - 8. viz ženy)
5.47 +0.1 1d Bára
Doležalová 020296
5.45
1
Aneta
Palánová
160197
(10)
5.44
1
Natálie
Smolková 081097
5.43
1
Tereza
Edlová
010797
5.42
1d Lenka
Novotná
041297
5.39 +1.0 3
Michaela Šimeþková 231097
5.37 +0.7 1
Natálie
Myslíková 280397
5.37 +1.0 6d Iveta
PohoĜelá
140397
5.36 +0.4 4
Barbora Klímová
270697
5.35
2
Lada
Svárovská 100796
5.35 +0.1 7d Adéla
Kadlecová 140396
5.34
h 7d Lucie
Odvárková 110296
5.34 +0.1 6
Karin
Höferová
110496
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
5.50 +0.2 1d Eva
Jandová
131196
Trojskok
13.35 +1.8
13.24 +1.7
13.23 +0.5
13.14
h
13.14 -0.1
13.12
h
13.11
h
13.11 +0.3
13.09 +0.8
13.08
h
13.03 +0.5
13.01 -0.3
12.99 +0.6
12.97 +0.5
12.96
h
12.94 +0.1
12.94 +1.2
12.93
h
12.93 +0.3
12.89
h
12.63
h
12.62 -0.5
12.51
h
12.41 +1.6
12.34
h
12.33
h
12.21
12.21
12.05
12.01
12.00
11.95
11.89
11.86
(10)
-0.5
+1.3
+0.8
+0.2
+1.2
+1.2
+1.7
h
1
Lucie
Májková
2
Májková
1
Májková
1
Májková
2
Martina
Šestáková
2
Májková
3
Májková
1
Májková
1
Májková
1
Májková
1
Šestáková
2
Májková
12
Májková
7
Májková
1
Májková
3
Klára
Michalská
1
KateĜina Líbalová
1
Májková
4
Líbalová
5
Májková
(20 výkonĤ/4 atletky)
6C Lucie Ondraschková
5
Šárka
Buranská
4
ZdeĖka
Pražáková
12.17 +1.4 8
1
Dominika Horniaková
1
Iva
Vedralová
12.25 -0.1 6
1j Anna
Švecová
11.26 -1.0 6
7
1
8
3
4j
1
4
7
11.81 +1.2 11.79
h 9
Kamila
Nikola
Petra
KateĜina
Karolína
Lenka
Michaela
Jaroslava
11.77
Eliška
Nikola
11.50
Ajšmanová
PaĜilová
Opekarová
Kašparová
ýerná
Brázdilová
Nejedlová
VanČþková
2
ěádková
Machová
2
TJ Spartak TĜebíþ
JAC Brno
TĜebíþ
Svitavy
2704
1506
TJ Sokol Opava
SK KotláĜka Praha
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletika Poruba o. s.
TJ Dukla Praha
SK Nové MČsto nad Metují
AK Olymp Brno
ASK Slavia Praha
AC Slovan Liberec o. s.
ak Most
TJ LIAZ Jablonec n/N.
BĜeclav
Praha
Jihlava
Opava
Praha
Jablonec
Vyškov
Praha
Jablonec
Praha
BĜeclav
1409
0706
0806
2209
1405
2206
2906
0706
2206
2302
2809
AK Hodonín
Olomouc
0405 D
090788 AK Olymp Brno
121078 TJ Lokomotiva BĜeclav
090493 TJ LIAZ Jablonec n/N.
150983 A. C. TEPO Kladno
121089 SSK Vítkovice
131189 Spartak Praha 4
081183 TJ Vodní stavby Tábor
211092 TJ TŽ TĜinec
230486 Spartak Praha 4
110494 T. J. Sokol ýeské BudČjovice
130487
180594
080595
020995
141195
090182
280293
080677
Kladno
1805
N.MČsto n/Met0809
Tábor
1606
Olomouc
0202
Tábor
1606
Praha
1602
Wien
2901
Praha
1206
Brno
1405
Olomouc
1901
Olomouc
0805
Olomouc
0805
Budapest
1007
Dessau
3105
Bratislava
0902
Tábor
1606 22
Praha
3006
Praha
0701
Tábor
1606
Bratislava
2701
Fayetteville
Tábor
Praha
Tábor
Ústí n. Orlicí
Praha
Tábor
Praha
Tábor
2402
1606
1602
1606
3108 22
1801
1606
2402 J-1
1805
AC ýeská Lípa
Tábor
1606
JAC Brno
Praha
2809
AK Olymp Brno
N.MČsto n/Met0809
TJ Vodní stavby Tábor
Jablonec
2306
TJ Vodní stavby Tábor
Jablonec
2306
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh.HradištČ 1708
ASK Slavia Praha
Praha
3006
AC TJ Jiþín
Praha
1602
Liberec
0206
040591 AK Olymp Brno
N.MČsto n/Me 0809
050292 A. C. TEPO Kladno
Praha
1602
Kladno
1105
(20)
167
J-2
J-3
J-4
J-5
22
22
22
ýeský atletický svaz
11.76
11.75
11.67
11.63
11.57
11.55
11.55
11.55
11.49
11.48
11.45
11.44
11.39
11.39
11.38
11.38
11.35
11.32
11.32
11.32
-0.6 1
0.0 7
+0.6 3
2
h 11
+0.2 2
+1.4 2
h 13
USK VŠEM Ústí n/L.
USK Praha
AK Olymp Brno
TJ Valašské MeziĜíþí
TJ Sokol Kolín-atletika
TJ Lokomotiva BĜeclav
AK KromČĜíž
AK Olymp Brno
4
Tereza
Knoblochová 321297
Iveta
Mazáþová 151286
KateĜina Vaverková 241094
Veronika Palyzová
300491
Petra
Vachatová 220288
Eva
Doležalová 240579
Eva
Šutová
210790
Barbora Pánková
290195
11.26 0.0 2j
Pavlína
Posejpalová 200995
11.27 +0.3 3
Tereza
Douchová 051092
5
1
5
4
4
1
6
3
4
1
Aneta
Tereza
Petra
Natálie
KateĜina
Natálie
Lucie
Adéla
Kristina
Karolína
AK PSK Zlín
Olomouc
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Vyškov
TJ Sokol Kolín-atletika
Olomouc
AC ýeská Lípa
Praha
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
TĜebíþ
USK VŠEM Ústí n/L.
Kladno
AK Olymp Brno
Olomouc
TJ Sokol Hradec Králové
Jablonec
TJ Jiskra Otrokovice
TĜinec
HvČzda SKP Pardubice
Pardubice
2906
0106
0805
2809
0206
2906
0805
1805
0106
0106
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Olymp Brno
0906
2801
2809
2906
2408
2105
0106
1105
2408
0206
0806
h 4
0.0
(30)
+0.8
+0.9
+0.9
+1.5
0.0
Atletické výkony 2013
+1.5
+1.8
+0.7
+0.5
(40)
11.30 +1.3 2
11.29
h 1
PĜívarová
Brázdilová
Sotonová
Kozáková
Huclová
Lesniková
UhlíĜová
Urbancová
Havlíková
Jelínková
240892
180898
280394
100496
220790
050792
240791
180889
210394
301296
Dominika Balousová 120895
Rebeka
Šilhanová
220395
11.25 +1.2 5
11.25 +0.3 5
Hana
Luticová
020493
11.24 +0.6 6
Eliška
Škaloudová 310890
11.22 +1.3 1
Petra
Harasimova 271097
11.21 +0.6 6
Lenka
Košárková 260792
11.20
4j Tereza
Ševþíková 200894
11.16 -1.5 2
Martina
Tamchynová 031090
11.14 +0.2 6
Veronika Matulková 070895
11.14 -0.8 1d Michaela Radová
090396
S nedovolenou podporou vČtru
13.01 +3.1 2
Klára
Michalská 090493
12.86 +4.0 3
KateĜina Líbalová
150983
12.19 +3.6 6
Eliška
ěádková
040591
12.13 +2.4 2
Petra
Opekarová 080595
11.91 +3.4 6j KateĜina Vaverková 241094
11.47 +2.3 7j Dominika Balousová 120895
11.38 +2.2 8j Barbora Pánková
290195
11.23 +2.9 2d Michaela Radová
090396
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
13.58 +2.0 Dana
Velćáková 030681
12.61 +1.4 Jana
Velćáková 030681
12.02
1
Ewa
Rosiak
131091
11.92 +0.5 2
Paulina
Potyka
300795
11.85 +0.9 3
Claudia
Hladíková 110194
11.84
2j Monika
BaĖoviþová 280895
11.79
3j Eliška
Chvílová
281094
11.47
3
Zuzana
Karaffová
130696
11.45 +0.1 1d Anna
Dzyublyuk 070496
11.30 +1.2 1
Eva
Jandová
131196
S nedovolenou podporou vČtru
13.60 +2.5 1
Dana
Velćáková 030681
12.84 +2.7 4
Jana
Velćáková 030681
JUNIORKY (1. - 14. viz ženy)
11.07
h 2
MagdalénaHolubová
210495
10.94 -1.2 7
11.05 +0.8 5
Barbora Boháþková 100195
10.84
7j Sabrina
Adamíková 070795
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ TŽ TĜinec
DČþín
1905 D-1
Vila Real de SA2505
Ústí n. Orlicí 3108 J-6
Hodonín
1805 22
Praha
1602
Olomouc
2906
Vyškov
2906
Bratislava
1512 J-7
Olomouc
0405
Jablonec
1901 J-8
ýeská Lípa 0906
Olomouc
2906 22
22
Ž
J-9
D-2
22
22
J-10
D-3
AC Pardubice
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Sokol Opava
TJ Sokol Opava
AK PSK Zlín
SK Nové MČsto nad Metují
TJ Baník StĜíbro
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
ýeská Lípa
Bratislava
Praha
Jiþín
Praha
Opava
TĜinec
TĜinec
Hr. Králové
TĜebíþ
Domažlice
TJ LIAZ Jablonec n/N.
A. C. TEPO Kladno
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Olymp Brno
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
Kladno
1805
Kladno
1805
N.MČsto n/Met0809
Jablonec
2306
Jablonec
2306
Jablonec
2306
Jablonec
2306
Jablonec
2306
22
J
J
J
J
D
PSK Olymp Praha/SVK
N.MČsto n/Met0809
PSK Olymp Praha/SVK
N.MČsto n/Met0809
SK Nové MČsto nad Metují/POL Liberec
0206
TJ Sokol Opava/POL
TĜinec
0106
AK Olymp Brno/SVK
Praha
2809
AK Olymp Brno/SVK
BĜeclav
2505
AK Olymp Brno/SVK
BĜeclav
2505
AK Olomouc/SVK
Hodonín
1805
AK Hodonín/SVK
Olomouc
0405
AK Hodonín/SVK
BĜeclav
2809
22
J
J
J
J
D
D
D
PSK Olymp Praha/SVK
PSK Olymp Praha/SVK
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n/Met0809
TJ Lokomotiva Beroun o. s.
Praha
Praha
Brno
TĜinec
TJ Lokomotiva BĜeclav
TJ Lokomotiva BĜeclav
168
0302
2408
1405
1105
J-11
J-12
22
D-4
22
J-13
J-14
D-5
22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
10.80 -0.3 10 Adéla
Novotná
270394
(20)
10.78 +1.0 6
KateĜina Klailová
300895
10.68 +0.5 12 Anna
Zekuciová 211095
DOROSTENKY (1. - 6. viz ženy vþetnČ žákyĖ)
11.10 +0.1 2
Mariana Malá
041096
11.09
1
Ivana
Reicheltová 200698
10.99 +1.6 5d Markéta Režnarová 200196
10.98
1
Michaela Hrubá
210298
(10)
10.77 +1.5 1d Barbora Votinská
090896
10.77 +1.2 3
Nicolette Novotná
310398
10.76 +0.7 2d Tereza
Edlová
010797
10.74
h 8
Adriana
Jagošová
030996
10.60
1
10.74 -0.1 4
Michaela Šimeþková 231097
10.60 +0.7 Barbora Zakonovová 030197
10.54
h 3
Vendula Chybová
110597
10.51
2
Veronika Meczlová
070196
10.50 +1.3 2
SoĖa
Lisníková
010198
10.49 +1.0 4
Eva
Šenková
211196
S nedovolenou podporou vČtru
10.63 +3.0 2
Barbora Zakonovová 030197
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
11.10
2j Kristína
Karasová
120996
Koule
16.67
16.65
16.53
16.53
16.37
16.31
16.28
16.26
16.21
16.16
16.03
16.02
16.00
15.95
15.90
15.89
15.85
15.80
15.73
15.46
h
h
h
h
h
h
h
h
14.82
14.63
14.60
14.41
14.19
13.87
h
13.85
13.85
13.73
h
USK Praha
Praha
2809
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ MDDM Ostrov
Kolín
Praha
1409
2809
ASK Slavia Praha
JAC Brno
TJ Sokol Opava
JAC Brno
BĜeclav
St. Boleslav
Jablonec
Brno
2809
0405 Ž
2306
2307 Ž
SK KotláĜka Praha
Atletický klub AHA Vyškov
SK KotláĜka Praha
AK Olymp Brno
SSK Vítkovice
TJ LIAZ Jablonec n/N.
VSK Univerzita Brno
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Slezan Frýdek-Místek
Atletický klub AHA Vyškov
Praha
Uh.HradištČ
Praha
Bratislava
Svitavy
BĜeclav
Praha
Ostrava
PlzeĖ
Hranice
Vyškov
1106
0709 Ž
1106
0902
1506
2809
1409
1201
0809
1805 Ž
0106
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Praha
1409
AK Hodonín/SVK
BĜeclav
2505
Olomouc
Tábor
Halle
Turnov
Praha
Ostrava
Kladno
Praha
Praha
Linz
Praha
Dublin
Praha
Otrokovice
Jablonec
Nikíti
Jablonec
Lovosice
Praha
Jablonec
0805
1506
2505
2805
1006
2706
1805
1202
0406
3101
1602
2306
3006
0703
2601
1407
0602
1105
2901
1302
Opava
Tábor
Hranice
Ústí n. Orlicí
Moskva
Otrokovice
Olomouc
Ústí n. L.
Ústí n. Orlicí
Praha
Klatovy
2209
1506
0106
0109 22
1208
0702 22
2906
2007
0109 22
1602
0805
Pardubice
Otrokovice
Jablonec
2508
0703 J-1
2206
1
Jana
Kárníková 140281 HvČzda SKP Pardubice
1
Kárníková
7
Kárníková
2
Kárníková
5
Kárníková
7
Kárníková
1
Kárníková
1
Kárníková
1
Kárníková
3
Kárníková
1
Kárníková
5
Kárníková
1
Kárníková
1B
Kárníková
1
Kárníková
1
Kárníková
1
Kárníková
1
Kárníková
1
Kárníková
1
Kárníková
(20 výkonĤ/1 atletka)
1
Petra
Klementová 010688 AO Slavia HavíĜov
2
Kristýna Kroužková 050390 HvČzda SKP Pardubice
1
Romana Grómanová 111084 SSK Vítkovice
1
Jitka
Kubelová
021091 TJ Nové MČsto na MoravČ
S Eliška
Kluþinová
140488 USK Praha
1
Gabriela Pallová
021093 AK PSK Zlín
13.77
2
1
VČra Cechlová Pospíšilová191178 PSK Olymp Praha
2
Markéta ýervenková 200891 TJ Slavoj Stará Boleslav
4
Šárka
Hezouþká 010187 A. C. Sparta Praha
13.26
1
(10)
13.68
13.49
2
h 4
Andrea
Tereza
13.05
Valešová
Vytlaþilová
1
190180 HvČzda SKP Pardubice
250995 ATLETIKA Poliþka
169
ýeský atletický svaz
13.36
13.20
5
h 7
13.08
12.99
7
h 2
12.89
12.64
8
h P
12.57
h 3
12.51
6
Atletické výkony 2013
Kristina
Tereza
12.43
KateĜina
Lucie
12.80
Lenka
Alena
12.48
Barbora
12.34
Eliška
Jurigová
Králová
2
Klausová
Vaníþková
1
Ledvinová
Galertová
S
ZávĤrková
2
StaĖková
030594 SSK Vítkovice
221089 USK Praha
Lucie
Tereza
Eliška
KateĜina
Martina
12.33
Tereza
Zuzana
Nikol
Lenka
Natálie
Pupíková
110388
Pokorná
280391
Vinárková 180896
Klailová
300895
SvČdíková 300390
1
Douchová 051092
Kubicová
091089
Ogrodníková 180890
Matoušková 161293
Nádeníþková 200293
280289 PSK Olymp Praha
280786 SK ZŠ Jablonné v Podj. o. s.
110885 AK ŠKODA PlzeĖ
180892 USK Praha
030187 SK ZŠ Jablonné v Podj. o. s.
111184 A. C. TEPO Kladno
Kladno
1805 J-2
Praha
1602
Lovosice
1105
N.MČsto n/Met0809
Jablonec
2601
Jiþín
2906
N.MČsto n/Met0809
Praha
0902 22
Kladno
0806
Jablonec
2601
Jiþín
2906
Pardubice
2508
(20)
12.50
12.50
12.50
12.39
12.38
3
1
3
2
h 1
12.36
12.29
12.25
12.10
12.09
S
3
h 5
5
h 2
(30)
3
1
3
5
4
S
h P
h 1
h 5
12.07
12.05
11.98
11.93
11.86
11.82
11.80
11.75
11.70
11.68
1
(40)
11.65
h P
11.61
7
11.60
4
11.59
4
11.55
h P
Kamila
Machurová 220482
Kristyna Hermannová 070396
KateĜina Dufková
260985
KateĜina Jelínková
130196
Milena
Beþiþková 111183
Lucie Ondraschková
121089
Alexandra Mužíková
100283
Marta
Valtová
050391
Klára
Chytrá
011080
11.67
1
KateĜina Chvilíþková 040192
Aneta
Komrsková 070892
Barbora Nováková 050193
Kristýna ZbraĖková 030497
Radka
Hejretová
170587
Lucie
Galatíková 031295
11.22
S
11.53
h 1
Markéta Malariková 290588
11.53
h 3
Adriana
Bzirská
090695
11.32
6
11.52
h 2
Žaneta
Václavková 180280
11.43
h 2
Barbora Ungermannová 180585
11.43
2
Radka
PĜehnalová 040487
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
17.38
1
Anita
Márton
150189
17.30
1
Márton
12.63
6
Zinaida
Sendriuté
100684
12.02
4
Sarah
Leidl
050387
11.98
1
Alžbeta
Puškárová 200795
11.59
4
Karolína ýaklošová 171291
JUNIORKY (1. - 9. viz ženy vþetnČ dorostenek)
11.30
2
Lada
Svárovská 100796
(10)
11.24
8
Aneta
Dobrsteinová140896
11.20
h 2
Pavla
Jelínková
051194
11.17
1
Iva
KramáĜová 260397
11.14
h 2
Pavlína
BĜezinová 151294
TJ Jiskra Otrokovice
PSK Olymp Praha
TJ Sokol Opava
AK ŠKODA PlzeĖ
AC Slovan Liberec o. s.
TJ TŽ TĜinec
Spartak Praha 4
SSK Vítkovice
TJ Spartak Vlašim
AK Olymp Brno
Hodonín
Jihlava
Olomouc
Praha
Jablonec
Hr. Králové
TĜinec
Praha
Otrokovice
Ústí n. Orlicí
Otrokovice
A. C. Sparta Praha
SSK Vítkovice
AC TJ Jiþín
TJ Vodní stavby Tábor
A. C. Sparta Praha
SSK Vítkovice
ASK Slavia Praha
AK Chemopetrol Litvínov
A. C. Sparta Praha
1805
1805
2906
2809
2712
2408
2704
2408
0703
0109
0702
Tábor
Olomouc
Jiþín
Tábor
Olomouc
Eugene
Praha
Praha
Praha
Praha
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Vyškov
1805
0709
2906
1805
0805
0506
0902
1002
0302
2505
2906
USK Praha
TJ Lokomotiva Beroun o. s.
AK Olomouc
TJ Slavoj Stará Boleslav
AK Olymp Brno
0905
1805
2906
2906
2601
2704
0202
2402
2906
1501
0903
2906
TJ Lokomotiva BĜeclav
TJ Lokomotiva BĜeclav
Sokol Král. Vinohrady Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Atletický klub AHA Vyškov
AK Olymp Brno/HUN
Praha
Tábor
Olomouc
St. Boleslav
Olomouc
TĜinec
Olomouc
Praha
Olomouc
Praha
Jablonec
Vyškov
22
D
J-3
22
22
22
D
D
22
22
22
22
D
J-4
J-5
USK Praha/LTU
TJ Vodní stavby Tábor/GER
AK Olymp Brno/SVK
SK Nové MČsto nad Metují
Turnov
2805
N.MČsto n/Met0809
Vila Real de SA2605
Tábor
1805
BĜeclav
1409 J
Jablonec
1805 22
ASK Slavia Praha
Liberec
0805 D
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
TJ Svitavy
TJ Šumperk
Tábor
Praha
Chrudim
Olomouc
1805 D
1002
2906 D
0202
170
ýeský atletický svaz
11.14
2
Lucie
Rokošová 030295
11.12
h 5
Anna
Vachová
120795
11.11
1
Monika
Sedláþková 040995
11.04
h 3
Vendula Langerová 190995
11.04
h 8
Martina
Píšová
200794
11.02
h 2j Nikola
Kuklová
171095
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
11.14
24 Júlia
Koþárová
110694
DOROSTENKY 3 kg
14.78
h 1
Eliška
Vinárková 180896
13.71
1
14.50
h 1
KateĜina Jelínková
130196
14.22
1
14.35
1
Anna
Neþinová
310796
14.13
1
Kristýna Hermannová 070396
13.79
1
Kristýna ZbraĖková 030497
13.25
2
Iva
KramáĜová 260397
13.20
S Barbora Zatloukalová 030697
13.20
1
Aneta
Dobrsteinová140896
12.98
2
Natálie
Durþáková 050697
12.95
1
Andrea
Abrhamova 040396
(10)
12.85
h 1
Petra
Jonášová
180296
12.83
2
12.48
h 1
Daniela
Bendová
130597
12.36
1
12.44
1
Adéla
Koreþková 050797
12.30
h 3
Natálie
Veselá
040797
11.96
1
12.26
1
Radka
Hambergrová121296
12.19
h 2
Zuzana
Pražáková 260497
11.68
2
12.12
1
Markéta Režnarová 200196
11.83
h P Lada
Svárovská 100796
11.80
5
11.76
1
Bára
Doležalová 020296
11.70
h P KateĜina Zouharová 051296
Disk
58.80
58.40
58.30
57.80
57.67
57.54
57.21
57.10
57.03
56.90
56.74
56.60
56.60
56.52
56.25
56.18
56.09
56.06
55.96
55.93
48.58
47.71
47.14
Atletické výkony 2013
A. C. TEPO Kladno
ASK Slavia Praha
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Šumperk
SK ZŠ Jeseniova Praha
TJ Slavoj Stará Boleslav
DČþín
Praha
Pardubice
Olomouc
Praha
Praha
1905
2402
2808
0202
0302
0302
AK Olymp Brno/SVK
BĜeclav
2505
Sokol Opava
Ostrava
1412
Zlín
1708
Praha
2402
Hradec Králové0806
Praha
1409
BĜeclav
2809
2206
Svitavy
1105
Sonetek
1207
PlzeĖ
0809
Olomouc
2808
Kladno
1105
TJ Vodní stavby Tábor
ŠAK Novoborská Praha
SSK Vítkovice
AK Olomouc
TJ Svitavy
AK Olomouc
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
AK Olomouc
A. C. TEPO Kladno
Spartak Praha 4
AC ýeská Lípa
HvČzda SKP Pardubice
TJ TŽ TĜinec
TJ Sušice
TJ Sokol Kolín-atletika
TJ Sokol Opava
ASK Slavia Praha
TJ Spartak TĜebíþ
Atletikcý klub AHA Vyškov
1
VČra Cechlová Pospíšilová 191178 PSK Olymp Praha
2
Eliška
StaĖková
111184 A. C. TEPO Kladno
7
Jitka
Kubelová
021091 TJ Nové MČsto na MoravČ
1
Kubelová
1
Cechlová Pospíšilová
1
Kubelová
1B
Kubelová
1
StaĖková
1
Kubelová
1
StaĖková
1
Cechlová Pospíšilová
2
Kubelová
2
Cechlová Pospíšilová
1
Cechlová Pospíšilová
2
Kubelová
2
StaĖková
3B KateĜina Klausová
280289 PSK Olymp Praha
2
Kubelová
1
Cechlová Pospíšilová
1
Cechlová-Pospíšilová
(20 výkonĤ/4 atletky)
4
Zuzana
Kubicová
091089 Spartak Praha 4
1
Markéta Slavíková
220383 USK VŠEM Ústí n/L.
1
Lucie
Vaníþková 280786 SK ZŠ Jablonné v Podj. o. s.
171
Praha
0302
Praha
0706
Jablonec
0202
ýeská Lípa 2807
N.MČsto n/Met1105
Ostrava
1412
TĜinec
3004
Domažlice
0806
Praha
0302
Kladno
1105
Opava
2307
Praha
0802
Praha
1405
TĜebíþ
2704
Olomouc
2701
Brno
Dakar
Castellón
Chodov
Turnov
Tábor
Halle
MeziboĜí
Praha
Kladno
Tábor
Turnov
Tábor
Olomouc
Montgeron
Brno
Halle
Olomouc
MeziboĜí
Pardubice
1007
1206
1703 22
0405
2805
1506
2505
0706
1206
1805
2407
2805
1506
0805
1205
1007
2505
0805
0806
2606
Tábor
Pardubice
Jiþín
2407
1505
2906
ýeský atletický svaz
46.99
46.87
44.94
Atletické výkony 2013
5
6
8
Milena
Jana
Kamila
Beþiþková 111183 A. C. Sparta Praha
Kárníková 140281 HvČzda SKP Pardubice
Machurová 220482 A. C. Sparta Praha
Tábor
Tábor
Tábor
1506
1506
1506
2
4
1
1
1
6
3
2
4
3
KateĜina
Lenka
Romana
KateĜina
Jana
Andrea
Veronika
Monika
Markéta
JindĜiška
Dufková
Matoušková
Grómanová
Jelínková
Myrmusová
Valešová
Süssnerová
Müllerová
ýervenková
Noasová
AC TJ Jiþín
TJ Spartak Vlašim
SSK Vítkovice
TJ Vodní stavby Tábor
AK Hodonín
HvČzda SKP Pardubice
AC ýeská Lípa
TJ VTŽ Chomutov
TJ Slavoj Stará Boleslav
Spartak Praha 4
Jiþín
2906
Domažlice
1309
Olomouc
0709
ý. BudČjovice 2505
Hodonín
1805
Pardubice
2508
Praha
0307
MeziboĜí
0706
St. Boleslav 2906
Praha
2506
1
9
1
1
5
3
2
4
12
2
Gabriela
KateĜina
Denisa
Kristyna
ZdČnka
Klára
Pavla
Erika
Pavlína
Petra
Pallová
021093
Šafránková 080689
Beková
221093
Hermannová 070396
Müllerová
060577
Špaþková
010181
Kuklová
011195
Lorencová 061191
Bendzová 080587
Klementová 010688
AK PSK Zlín
TJ Sokol Kolín-atletika
TJ Sokol Opava
SSK Vítkovice
TJ Vodní stavby Tábor
AC Mladá Boleslav o.s.
AK Olymp Brno
AK PSK Zlín
A. C. Sparta Praha
Atletický oddíl Slavia HavíĜov
Olomouc
2906
N.MČsto n/Met0809
Opava
0406
Hranice
0106
St. Boleslav 2906
ýeská Lípa 0906
Opava
2105
Praha
1206
Tábor
1506
TĜinec
0106
1
1
4
3
1d
6
1
4
1d
5
Tereza
Pokorná
Vendula KoláĜová
Zuzana
Pražáková
Kristina
Jurigová
Andrea
Abrhamova
Petra
Andrejsková
Lenka
Dlouhá
Pavlína
MaléĜová
Radka Hambergerová
Eva
Hummelová
(10)
44.41
44.14
44.02
43.05
42.37
42.34
41.93
41.06
40.80
40.79
260985
161293
111084
130196
161091
190180
180594
150294
200891
260578
22
D-1
22
J-1
J-2
22
V
(20)
40.04
39.99
39.48
39.20
39.20
39.05
38.90
38.75
38.53
38.33
22
D-2
V
J-3
22
(30)
38.14
37.63
37.60
37.32
37.14
37.07
35.84
35.80
35.78
35.70
280391
230593
260497
030594
040396
250692
130388
010866
121296
170989
(40)
35.45
1
Tereza
Králová
221089
35.41
1
Iva
Toušová
080370
35.38
1
Lucie
Nováková 040790
34.78
1
Iva
KramáĜová 260397
34.76
5
Adriana
Bzirská
090695
34.75
1
Dagmar Aissi
041276
34.74
1
Lenka
Baronová
050782
34.56
1
Iva
Machová
240676
34.56
5
Pavlína
MaléĜová
010866
34.42
3
Magdaléna Holubová 210495
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
61.98
1
Zinaida
Sendriuté
100684
54.54
3
Anita
Márton
150189
49.45
5
Yvona
Tomanová 241072
45.45
1j Alžbeta
Puškárová 200795
43.92
1
Júlia
Koþárová
110694
JUNIORKY (1. - 6. viz ženy)
34.35
3j Johana
Filipová
260795
33.75
4
Gabriela Skleniþková 040594
32.33
7
Lucie
Rokošová 030295
31.46
3
Zuzana
Kotrþová
261095
(10)
30.81
1
Lucie
Galatíková 031295
30.80
6
Lucie
Kukelková 110194
30.59
3
Lenka
JuráĖová
080994
30.34
12 Simona
Bažantová 090195
PSK Olymp Praha
Jihlava
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh.HradištČ
TJ Sokol Kolín-atletika
Praha
SSK Vítkovice
Olomouc
A. C. TEPO Kladno
Jablonec
TJ Sokol Kolín-atletika
ýeská Lípa
AK Most
Kladno
TJ TŽ TĜinec
TĜinec
TJ Sušice
Domažlice
A. C. Sparta Praha
Lovosice
1905
0709
2809
0405
2306
2807
2906
0106
0806
1105
22
22
D-3
J-4
D-4
22
V
D-5
USK Praha
HvČzda SKP Pardubice
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Svitavy
TJ Lokomotiva BĜeclav
AC SYNER Turnov
SK ýtyĜi Dvory ý. BudČjovice
AK Olomouc
TJ TŽ TĜinec
TJ Lokomotiva Beroun o. s.
Brno
2404
Pardubice
0106
Praha
0709
Svitavy
0709
Olomouc
2906
Liberec
0105
ý. BudČjovice 0709
Olomouc
2404
Hodonín
1805
St. Boleslav 2108
USK Praha/LTU
AK Olymp Brno/HUN
A. C. TEPO Kladno/SVK
AK Olymp Brno/SVK
AK Olymp Brno/SVK
Vila Real de SA2605
Turnov
2805
N.MČsto n/Met0809 V
BĜeclav
1409 J
Praha
2809 J
SSK Vítkovice
A. C. TEPO Kladno
A. C. TEPO Kladno
PSK Olymp Praha
Jablonec
Kladno
Praha
Pardubice
2306 J
2408
2809
1109
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
TJ Vodní stavby Tábor
Brno
Opava
Uh.HradištČ
Tábor
2509
2105
1805
1805
172
V
D-6
J-5
V
V
J-6
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
29.85
4
Pavlína Zahradníþková
29.63
2
Pavlína
Dubská
29.38
11 Denisa
Šlechtová
29.05
3
Lucie
Hampová
28.48
8
Vendula Langerová
28.17
1
Denisa
KaĖáková
DOROSTENKY (1. - 6. viz ženy)
34.37
4d Natálie
Veselá
34.19
5d Andrea
Prouzová
34.14
1
Adéla
Koreþková
33.60
6d Markéta Režnarová
(10)
32.84
1
Lada
Svárovská
32.68
9
Kristýna ZbraĖková
32.61
7d Veronika Meczlová
32.16
4
Petra
Jonášová
31.11
4
Natálie
Durþáková
30.99
1
Anna
Neþinová
30.49
4
Nikola
Janková
30.37
1
Nikola
Prochová
30.06
4
Eliška
Vinárková
29.96
1
Dominika Burešová
Kladivo
70.21
69.31
69.03
68.65
67.80
67.75
67.68
67.15
66.70
66.70
65.88
65.84
65.79
65.43
64.98
64.74
64.64
63.46
62.84
62.54
60.39
59.45
58.12
56.27
53.26
51.90
51.10
1
Tereza
Králová
1
Králová
3
Králová
1
Králová
1
Králová
1
Králová
8
Králová
1
Králová
1
Králová
6
Králová
3
Králová
2
Králová
3
Králová
12A KateĜina Šafránková
1
Králová
11QA
Králová
13A
Králová
2
Kristýna Kroužková
2
Kroužková
3
Kroužková
(20 výkonĤ/3 atletky)
1
Romana Grómanová
2
KateĜina Chlupová
2
Lenka
Ledvinová
5
Vendula KoláĜová
7
Martina
Kluková
4
Zuzana
Kubicová
3
Pavla
Kuklová
030795
261095
280995
290895
190995
101095
Atletický klub AHA Vyškov
TJ Slovan Varnsdord
BechyĖský atlet. klub BechynČ
ASK Lovosice
TJ Šumperk
A. C. TEPO Kladno
Uh.HradištČ
Liberec
TĜebíþ
Lovosice
Olomouc
Kladno
0709
0607
0206
2109
0405
0205
040797
260497
050797
200196
TJ TŽ TĜinec
TJ Sokol Hradec Králové
HvČzda SKP Pardubice
TJ Sokol Opava
Jablonec
Jablonec
Chrudim
Jablonec
2306
2306
2906
2306
100796
030497
070196
180296
050697
310796
260597
270897
180896
220497
ASK Slavia Praha
AK Olomouc
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
Spartak Praha 4
AK Olomouc
ŠAK Novoborská Praha
HvČzda SKP Pardubice
AK Bílina
TJ Sokol Opava
TJ VTŽ Chomutov
Praha
TĜinec
Jablonec
Praha
BĜeclav
Praha
Pardubice
ýeská Lípa
Zlín
Lovosice
1106
0106
2306
1609
2505
2509
1505
0906
1708
2109
221089 USK Praha
080689 TJ Sokol Kolín-atletika
050390 HvČzda SKP Pardubice
Kladno
1805
N.MČsto n/Met2707
Cetniewo
2906
Pardubice
0708
Starý Plzenec 0806
Lovosice
1105
Ostrava
2606
Tábor
1506
Kolín
0105
Kazan
1007
Dublin
2306
Dakar
1206
Real Vila de SA2605
Castellón
1703
Sušice
1405
Moskva
1408
Castellón
1703
Kladno
1805
Tábor
1506
N.MČsto n/Met2707
111084
221086
110885
230593
200793
091089
011195
SSK Vítkovice
Brno
0105
PSK Olymp Praha
ýeská Lípa 2807
AK ŠKODA PlzeĖ
Sušice
2804
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Tábor
1506
HvČzda SKP Pardubice
N.MČsto n/Met2707
Spartak Praha 4
Lovosice
1105
AK Olymp Brno
Ústí n. Orlicí 3108
261095
170587
220893
200181
140281
050797
131095
260187
021093
011080
PSK Olymp Praha
TJ Slavoj Stará Boleslav
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TJ VTŽ Chomutov
HvČzda SKP Pardubice
HvČzda SKP Pardubice
A. C. TEPO Kladno
AK Hodonín
AK PSK Zlín
A. C. Sparta Praha
22
22
22
J-1
(10)
50.55
50.05
47.70
47.43
47.30
47.14
46.89
46.18
46.14
45.95
3
1
2
1
6
1
8
1
1
3
Zuzana
Radka
Markéta
Jana
Jana
Adéla
Lenka
Lenka
Gabriela
Klára
Kotrþová
Hejretová
Jirsová
Hyjánková
Kárníková
Koreþková
Blovská
Korábová
Pallová
Chytrá
173
Pacov
St. Boleslav
Pardubice
ýeská Lípa
Lovosice
Pardubice
Tábor
Olomouc
TĜinec
Praha
1509
2906
1610
0809
1105
0106
1506
2906
0106
2408
J-2
22
D
J-3
22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
(20)
45.56
45.55
45.00
44.87
44.42
44.40
44.28
44.10
43.44
43.16
1
1
2
10
1
4
1
2
1
5
Denisa
Erika
KateĜina
Gabriela
Daniela
Hana
Klára
Lucie
Lucie
Markéta
DvoĜáková 060194
Lorencová 061191
Chvilíþková 040192
Komorousová190196
Lenerová
180184
Korábová
160793
Špaþková
010181
Rokošová 030295
StaĖková
220597
ýervenková 200891
TJ Lokomotiva Trutnov
Ústí n. Orlicí
AK PSK Zlín
Hodonín
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Vyškov
A. C. TEPO Kladno
Kladno
TJ Slavoj Stará Boleslav
St. Boleslav
AC ýejkovice
TĜinec
AC Mladá Boleslav o .s.
ýeská Lípa
A. C. TEPO Kladno
Kladno
AC Domažlice
Vlašim
TJ Slavoj Stará Boleslav
Praha
1805
1805
2906
1805
1509
1105
0906
2906
2906
2408
1
5
5
3
3
4
2
4
5
6
Kristyna
Aneta
Michaela
Klára
Hana
Monika
Markéta
Tereza
Jana
Aneta
Hermannová 070396
Byrtusová 231096
Balá
081295
Tuþková
090590
Táborská
040489
Plachá
180490
Slavíková
220383
Pokorná
280391
Valešová
110987
Dobrsteinová140896
SSK Vítkovice
TJ TŽ TĜinec
A. C. TEPO Kladno
TJ Sokol Kolín-atletika
AK Olomouc
AK Olomouc
USK VŠEM Ústí n/L.
PSK Olymp Praha
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
1805
0106
2206
0105
2408
1805
2109
1405
2906
2906
J-4
22
22
D
22
J-5
D
22
(30)
42.82
42.57
42.28
42.02
41.82
41.42
41.31
41.24
40.89
40.51
Hranice
TĜinec
Jablonec
Kolín
BĜeclav
Hodonín
Lovosice
Praha
St. Boleslav
St. Boleslav
D
D
J-6
22
D
(40)
40.29
6
Adriana
Bzirská
090695 TJ Lokomotiva BĜeclav
TĜinec
0106
40.19
3
Kristýna Kudrnáþová 180595 HvČzda SKP Pardubice
Chrudim
2906
39.85
3
Kamila
Kolníková
030381 AC Mladá Boleslav o.s.
Jablonec
1805
39.70
11 Eva
Hummelová 170989 Spartak Praha 4
Tábor
1506
39.47
2
Nikola
Janková
260597 HvČzda SKP Pardubice
Pardubice
0106
39.34
7
Kamila
Machurová 220482 A. C. Sparta Praha
Praha
2408
39.03
4
Jitka
Hendrychová080592 AK Most
ýeská Lípa 0809
38.80
5
Denisa
Beková
221093 TJ Sokol Opava
BĜeclav
2408
38.78
2
Zuzana
Procházková 220394 A. C. TEPO Kladno
Kladno
0205
38.71
3
Barbora Ungermannová 180585 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Jiþín
2906
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
66.47
2
Nikola
Lomnická
160888 AK ŠKODA PlzeĖ/SVK
N.MČsto n/Met2707
54.70
1
Karolína ýaklošová 171291 SK Nové MČsto nad Metují/SVK Jablonec
1805
53.82
6
Veronika KaĖuchová 190493 AK Olymp Brno/SVK
N.MČsto n/Met2707
44.77
2
SoĖa
ýaklošová 180695 USK Praha/SVK
Kolín
1409
40.18
10 Yvona
Tomanová 241072 A. C. TEPO Kladno/SVK
Pardubice
2508
JUNIORKY (1. - 16. viz ženy vþetnČ dorostenek)
38.63
2
Tereza
Horníková 120395 AK ŠKODA PlzeĖ
Sušice
2804
37.63
5j Eliška
Pudivítrová 250394 A. C. TEPO Kladno
Kladno
1105
37.51
2
KateĜina Haasová
121196 AC Domažlice
ý.BudČjovice 0709
37.00
8
Natálie
Veselá
040797 TJ TŽ TĜinec
Hodonín
1805
DOROSTENKY 3 kg
37.00
56.65
1
Adéla
Koreþková 050797 HvČzda SKP Pardubice
Pardubice
0210
53.69
1
Lucie
StaĖková
220597 AC Domažlice
Klatovy
0106
52.02
1
Gabriela Komorousová190196 A. C. TEPO Kladno
St. Boleslav 0405
51.86
1
Kristýna Hermannová 070396 SSK Vítkovice
BĜeclav
1409
50.66
4
Aneta
Byrtusová 231096 TJ TŽ TĜinec
Jablonec
2206
48.08
1
Veronika Wantuloková 010296 TJ TŽ TĜinec
TĜinec
2004
48.03
5
KateĜina Haasová
121196 AC Domažlice
Jablonec
2206
47.74
1
Aneta
Dobrsteinová140896 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
Domažlice
0806
47.03
2
Nikola
Janková
260597 HvČzda SKP Pardubice
Svitavy
1506
46.50
6
Eliška
Sichrovská 171197 AC SYNER Turnov
Jablonec
2206
(10)
46.09
7
Gabriela Landová
211297 A. C. TEPO Kladno
Jablonec
2206
45.92
1
Natálie
Veselá
040797 TJ TŽ TĜinec
TĜinec
1505
44.22
12 Andrea
Prouzová
260497 TJ Sokol Hradec Králové
Jablonec
2206
40.76
4
Tereza
Komínková 311297 TJ Lokomotiva Trutnov
Pardubice
2808
40.62
7
Anna
Doubravová 191097 A. C. TEPO Kladno
BĜeclav
2809
40.28
5
Veronika Rulíková
090497 Atletický klub Spartak SlatiĖany Pardubice
2808
39.48
9
Andrea
Abrhamova 040396 A. C. TEPO Kladno
BĜeclav
2809
174
J-7
J-8
D
22
22
J-9
22
J
V
D
D
ýeský atletický svaz
38.25
38.17
37.97
1
4
6
OštČp
62.33
56.20
56.13
56.05
55.69
55.08
54.66
54.66
54.43
54.26
54.21
53.48
53.28
53.15
52.83
52.56
52.16
51.83
51.59
51.29
49.99
49.94
46.83
46.70
44.78
Anna
Kristýna
Lenka
Atletické výkony 2013
Bílková
020196 AK Sokolov
ZbraĖková 030497 AK Olomouc
Poloprutská 110796 SK Nové MČsto nad Metují
1
Barbora Špotáková 300681
1
Nikola
Ogrodníková 180890
1B Irena
Šedivá
190192
1
Ogrodníková
7
Ogrodníková
1
Ogrodníková
4
Šedivá
2
Šedivá
1
Ogrodníková
3
Ogrodníková
1
Ogrodníková
2
Šedivá
1
Petra
Andrejsková 250692
1
Andrejsková
4
Šedivá
1
Andrejsková
2
Šedivá
3
Ogrodníková
1
Šedivá
1
Tereza
Vytlaþilová 250995
(20 výkonĤ/5 atletek)
S Eliška
Kluþinová
140488
1
Natálie
Durþáková 050697
1
Nikol
Tabaþková 240198
2
KateĜina Klailová
300895
1
Andrea
Chodorová 180194
TJ Dukla Praha
SSK Vítkovice
USK Praha
3
6
S
3j
1
8
2
2
2
5
Pavla
Šárka
KateĜina
Hana
Veronika
Martina
Jitka
Eva
Barbora
Jana
3
1
1
1
6
S
1
5
1
5
1
S
3
2
2
3
1
8
1
Sokolov
Olomouc
Svitavy
2210
0405
1506
ATLETIKA Poliþka
Domažlice
1309
PĜerov
0105
Castellón
1603 22
Tábor
2407
Halle
2505
Opava
2304
Vila Real deSA2505
Sankt Pölten 3005
Bratislava
0806
Sankt Pölten 3005
Kladno
1805
Tábor
2407
Tábor
1606 22
Ústí n. Orlicí 0109
Velenje
0406
Kolín
1808
Tábor
1606
Tábor
1606
Tábor
1805
N.MČsto n/Met0809 J-1
USK Praha
AK Olomouc
Atletika Poruba o. s.
AK ŠKODA PlzeĖ
MÍLAěI Domažlice
Götzis
Hodonín
Hranice
Praha
Klatovy
2605
1805
0106
2809
0805
AC Domažlice
A. C. Sparta Praha
USK Praha
TJ Spartak Vlašim
A. C. Sparta Praha
SK ZŠ Jeseniova Praha
A. C. Sparta Praha
TJ Lokomotiva BĜeclav
TJ Sokol Opava
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Praha
Tábor
Nottwil
Jablonec
Praha
Tábor
St. Boleslav
Hodonín
Opava
Tábor
1006
2407
3006
2206
1305
1606
2906
1805
2209
1805
Veronika Süssnerová 180594
KateĜina Hejdrychová 030694
Simona
Bažantová 090195
Hana
Zabloudilová 220491
KateĜina Jelínková
130196
Alena
Galertová
180892
Radka
PĜehnalová 040487
KateĜina ýadová
280588
Yekaterina Yevsyukova 311290
Lucie
Mojdlová
140190
AC ýeská Lípa
ASK Slavia Praha
TJ Vodní stavby Tábor
TJ Sokol Milevsko
TJ Vodní stavby Tábor
USK Praha
AK AHA Vyškov
HvČzda SKP Pardubice
A. C. TEPO Kladno
TJ Slavoj Stará Boleslav
Praha
Praha
PlzeĖ
Humpolec
Tábor
St. Boleslav
Uh.HradištČ
Kladno
Kladno
St. Boleslav
2809
0409
0809
2109
1805
2605
0709
1805
2408
2906
J-6
J-7
J-8
22
D
22
Barbora Vernerová
Lucie Ondraschková
Veronika Chvátalová
Magda
Kubíková
Tereza
Douchová
Natálie
Veselá
Markéta Karpíšková
Andrea
Drápalová
Zdena
Janoušková
AC Mladá Boleslav o. s.
Ml, Boleslav
SSK Vítkovice
Eugene
SK ZŠ Jeseniova Praha
Praha
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh.HradištČ
TJ TŽ TĜinec
Olomouc
TJ TŽ TĜinec
Olomouc
HvČzda SKP Pardubice
Olomouc
AK Olymp Brno
Olomouc
AC ýeská Lípa
ýeská Lípa
3006
0606
2505
0709
2906
2906
2404
0805
0906
D
TJ Sokol Kolín-atletika
D
Ž
J-2
J-3
(10)
43.41
42.84
42.67
42.54
42.47
42.26
42.17
41.91
41.65
41.50
Vozárová
Hezouþká
Cachová
Habalová
Kalivodová
Píšová
Machurová
Doležalová
Mikulcová
ěežábková
100491
010187
260290
050595
020893
200794
060388
240579
121192
270693
22
J-4
22
J-5
22
22
(20)
41.45
40.96
40.91
40.80
40.79
40.64
40.22
39.91
39.56
39.35
(30)
39.31
39.06
38.98
38.81
38.57
38.54
38.52
38.47
38.23
270397
121089
020291
240887
051092
040797
220590
040793
090782
175
22
22
D
22
ýeský atletický svaz
38.14
S
KateĜina
Atletické výkony 2013
Vodová
160491 SSK Vítkovice
Jacksonville 1105 22
(40)
38.05
9
Anna
Neþinová
310796 ŠAK Novodvorská Praha
38.01
4
Michaela Hanáková 010893 TJ Sokol Opava
37.98
1
Aneta
Inochovská 110692 AK Olomouc
37.97
1
Hana
Schindlerová 200469 TJ LIAZ Jablonec n/N.
37.85
7
Jitka
Moudrá
150885 AK Olymp Brno
37.79
1
Kristýna ýechlovská 260698 AC ýeská Lípa
37.68
11 Lada
Studenovská 040482 TJ Vodní stavby Tábor
37.63
4
Adéla
Prudká
300591 TJ Jiskra Otrokovice
37.60
1
Vendula Eismanová 070489 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
37.26
4
Ivana
Machová
140396 T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
48.99
1
Sarah
Leidl
050387 TJ Vodní stavby Tábor/GER
44.66
3
Nicol
Leidl
161189 TJ Vodní stavby Tábor/GER
41.00
2
Veronika Hrušþová
221194 TJ Lokomotiva BĜeclav/SVK
JUNIORKY (1. - 16. viz ženy vþetnČ dorostenek a žákyĖ)
36.69
1
Michaela Broumová 010395 SK Nové MČsto nad Metují
36.50
2
Lada
Cermanová 160298 TJ LIAZ Jablonec n/N.
36.37
8
Tereza
Kristková
260697 SKP Union Cheb-klub atletiky
35.87
1
Nikola
Macháþková 010797 TJ Slavoj Stará Boleslav
DOROSTENKY 500 g
54.92
1
Natálie
Durþáková 050697 AK Olomouc
43.15
2
Barbora Vernerová 270397 AC Mladá Boleslav o. s.
43.05
1
KateĜina Jelínková
041196 TJ Vodní stavby Tábor
41.25
1
Nikola
Macháþková 010797 TJ Slavoj Stará Boleslav
40.96
S Anna
Neþinová
310796 ŠAK Novoborská Praha
40.83
2
Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc
40.15
2
Natálie
Veselá
040797 TJ TŽ TĜinec
38.93
2
Ivana
Machová
140396 T. J. Sokol ýeské BudČjovice
37.99
1
Bára
Machová
060696 SK Nové MČsto nad Metují
37.95
S Petra
Harasimova 271097 TJ Sokol Opava
(10)
37.71
3
Barbora Zábranská 141196 A. C. TEPO Kladno
37.61
1
Nikola
Nemþeková 270697 ŠAK Chodov
37.60
1
Petra
Jonášová
180296 Spartak Praha 4
37.28
1
Radka Hambergerová 121296 TJ Sušice
36.65
1
Tereza
Kristková
260697 SKP Union Cheb-klub atletiky
36.57
2
Pavlína
Novotná
240296 AC Pardubice
35.65
2
Nikola
Prochová
270897 AK Bílina
35.50
1
Lada
Svárovská 100796 ASK Slavia Praha
35.43
1
Pavlína
Házová
120597 TJ DvĤr Králové n/L.
35.30
2
Monika
Petrželová 300396 T. J. Sokol ýeské BudČjovice
BĜemeno
19.66
18.30
16.15
16.11
15.10
14.51
10 kg
1
KateĜina
2
Tereza
1
Romana
3
KateĜina
1
Martina
5
Zuzana
Sedmiboj
6332
7
6223
5
6190
3
6124
4
6013
2
Šafránková
Králová
Grómanová
Chlupová
Kluková
Kotrþová
080689
221089
111084
221086
200793
261095
TJ Sokol Kolín-atletika
USK Praha
SSK Vítkovice
PSK Olymp Praha
HvČzda SKP Pardubice
PSK Olymp Praha
Eliška
Kluþinová
140488 USK Praha
13.97/-0.6 1.86 14.19 24.91/-0.2 6.12/+0.7 45.76 2:12.50
Kluþinová
14.26/+0.3 1.89 13.09 24.95/+0.7 6.21/+2.0 45.39 2:16.07
Kluþinová
14.06/+1.1 1.83 13.91 24.73/+1.0 6.23/+0.4 44.30 2:19.31
Kluþinová
14.12/+0.8 1.86 13.57 24.71/+2.7 5.97/+2.3 43.33 2:17.40
Kluþinová
14.16/+0.2 1.81 13.48 25.23/-2.2 5.91/+0.5 45.72 2:18.66
176
Tábor
Olomouc
TĜinec
Hr. Králové
Kladno
Jablonec
Tábor
TĜinec
PlzeĖ
Praha
1805
2906
1105
2408
1805
1805
1606
0106
2008
2408
TĜebíþ
Tábor
TĜinec
0206
1805
0106 J
Jiþín
Jablonec
Domažlice
St. Boleslav
2906
1805 Ž
1309 D
1905 D
Olomouc
0405
2206
0805
1509
2505
0405
1505
0805
1409
2804
Kolín
St. Boleslav
St. Boleslav
Olomouc
TĜinec
Kolín
Praha
TĜinec
D
22
22
V
Ž
22
D
Ml. Boleslav 0806
Cheb
0507
Praha
0806
Domažlice
0806
Karlovy Vary 0105
Praha
1405
Svitavy
1506
Praha
1405
Pardubice
2808
ý. BudČjovice 0906
Pardubice
Pardubice
Ostrava
Pardubice
Pardubice
Pardubice
0303
0303
0903
0303
1002 22
0303 J
Moskva
1308
Talence
1509
Kladno
0906
Kazan
1107
Nottwil
3006
ýeský atletický svaz
5992
Atletické výkony 2013
12
Kluþinová
14.48/+0.4 1.75 13.26 24.86/+1.1 5.81/+1.5 49.99 2:16.82
7
Lucie Ondraschková 121089
SSK Vítkovice
13.75/+2.2 1.72 11.82 24.81/+2.8 6.10/+0.8 39.06 2:16.04
4
KateĜina Cachová
260290 USK Praha
13.73/-0.1 1.78 10.88 24.93/-1.4 5.91/+0.4 42.67 2:13.95
1
Cachová
13.94/-0.7 1.83 10.07 25.15/-0.6 5.80/-0.6 40.14 2:19.28
1
Ondraschková
14.02/+1.7 1.70 10.87 24.94/+0.4 6.12/+0.8 37.51 2:15.61
3
Ondraschková
14.11/+1.9 1.73 11.53 25.10/+0.6 5.87/+1.0 37.65 2:19.30
2
Alena
Galertová
180892 USK Praha
13.95/-0.7 1.65 12.29 25.66/-0.6 5.72/+0.1 40.64 2:26.21
8
Galertová
14.07/+1.1 1.65 12.48 25.74/-1.2 5.76/-0.3 38.18 2:24.00
17
Galertová
14.52/+0.5 1.66 11.88 26.30/-0.7 5.48/-0.6 39.74 2:23.96
11 Aneta
Komrsková 070892 USK Praha
14.19/+1.0 1.68 11.16 25.78/+1.0 5.64/-0.6 33.92 2:30.76
12 Alexandra Mužíková
100283 ASK Slavia Praha
14.95/+1.0 1.65 11.39 26.48/+1.0 5.43/0.0 32.69 2:23.10
13 Michaela Broumová 010395 SK Nové MČsto nad Metují
14.89/+1.0 1.59 9.39 25.75/+1.0 5.59/-0.3 34.31 2:23.49
1j
Broumová
15.11/ 0.0 1.62 9.72 26.18/+0.2 5.75/0.0 33.17 2:32.79
22
Mužíková
15.17/-0.6 1.60 10.97 27.12/-1.3 5.34/+0.8 33.35 2:22.68
3
Komrsková
14.77/-0.7 1.59 10.88 26.59/-0.6 5.21/-0.7 36.97 2:31.70
(20 výkonĤ/7 atletek)
1
Tereza
Vytlaþilová 250995 ATLETIKA Poliþka
15.28/+2.0 1.54 11.15 26.87/+1.6 4.93/+2.5 47.81 2:31.93
2j Pavlína
BĜezinová 151294 AK Olymp Brno
15.25/ 0.0 1.74 10.12 26.70/+0.2 5.10/+0.2 26.79 2:33.14
1
KateĜina Klailová
300895 AK ŠKODA PlzeĖ
16.08
1.54 11.11 27.83
5.20
45.08 2:36.37
5853
5899
5702
5701
5627
5473
5455
5263
5180
5010
4950
4847
4831
4827
4826
4643
4588
Götzis
2605
Eugene
0606
Nottwil
3006
St. Boleslav
2605
Athens
1204
Columbia
1005
St. Boleslav
2605 22
Kladno
0906
Tampere
1407
Kladno
0906 22
Kladno
0906
Kladno
0906 J-1
St. Boleslav
2605
Nottwail
3006
St. Boleslav
2605
Pacov
1407 J-2
St. Boleslav
2605 J-3
Praha
1310 J-4
Praha
1310
St. Boleslav
2605 J-5
TĜinec
2804 22
Pacov
1205 J-6
St. Boleslav
1310 J-7
Pacov
1407 22
Rosario
2411
St. Boleslav
2605 J-8
TĜinec
2804
St. Boleslav
2605 J-9
Pacov
1407 J-10
Praha
1310 22
(10)
4095
1
4021
3j
3941
1
3818
1
3811
1
3802
2
3735
2
3722
4j
3560
2
3509
5j
Lucie
Osobová
110285 USK Praha
15.72
1.58 9.98 28.29
4.61
30.73 2:41.81
Martina
Píšová
200794 USK Praha
17.28/0.0 1.50 9.85 29.31/-0.2 4.75/+0.6 39.62 2:34.96
Tereza
Douchová 051092 TJ TŽ TĜinec
18.17/-2.1 1.47 12.36 28.56/-1.3 4.97/0.0 30.08 2:39.29
Monika
Sedláþková 040995 TJ Spartak TĜebíþ
15.71/+1.5 1.37 9.98 27.34/+1.1 4.62
26.51 2.46.12
Nikola
Strachová 130594 TJ Slavoj Stará Boleslav
17.70
1.72 9.13 27.99
5.04
23.94 2:58.96
Adéla
BalĤsková 171291 SK PĜerov
15.28
1.57 7.88 29.24
4.74
24.41 2:42.52
Šárka
KlvaĖová
060484 SK PĜerov
16.80/+1.5 1.48 8.72 27.70/+1.5 4.31/+1.9 30.96 2:42.92
Karolína ěeháková 020595 SK KotláĜka Praha
16.18/0.0 1.50 7.04 27.54/-0.2 5.00/-0.3 17.39 2:37.41
Klára
Úlehlová
110782 SK Hranice
17.06/-2.1 1.41 8.58 27.12/-1.3 4.56/0.0 20.58 2:40.69
Eliška
PilaĜová
040295 TJ Spartak Vlašim
17.49/0.0 1.50 7.11 27.98/-0.2 4.58/+0.6 20.60 2:35.62
(20)
3476
3
3473
2
Michaela Burdová
100794 TJ Slavoj BANES Pacov
19.87/+2.0 1.51 7.07 26.63/+1.6 5.00/+2.7 22.00 2:40.84
Kristýna Jelínková
271292 SK ZŠ Jeseniova Praha
16.56
1.40 6.91 27.03
4.15
19.52 2:33.26
177
ýeský atletický svaz
3433
3
3346
2
3333
3
3263
1j
3220
2
3149
4
3079
1
3077
1
Atletické výkony 2013
Lucie
Galatíková 031295 AK Olymp Brno
20.30/-2.1 1.53 11.22 29.64/-1.3 4.48/0.0 28.01 2:44.67
Barbora Capouchová 250694 SK ZŠ Jeseniova Praha
17.89/+0.2 1.45 8.56 28.48/-0.8 4.31
26.15 2:49.85
Klára
BuĜilová
280590 PSK Olymp Praha
17.90
1.35 7.69 28.29
5.09
27.97 3:00.00
Eliška
Svobodová 130994 AK ŠKODA PlzeĖ
20.09/+0.9 1.48 8.51 29.03/-2.2 4.62
27.77 2:47.29
Hana
Habalová
050595 TJ Spartak Vlašim
17.61
1.44 8.63 29.88
4.27
33.82 3:09.12
Klára
Vernerová 210193 SK KotláĜka Praha
18.37
1.43 7.11 29.83
4.43
24.26 2:42.99
Monika
Greinerová 260886 AK ŠKODA PlzeĖ
18.20
1.25 9.26 29.44
4.14
18.62 2:33.79
Kamila
Ajšmanová 130487 AC ýeská Lípa
17.96
1.56 8.70 30.36
4.67
21.53 3:19.69
TĜinec
2804 J-11
Praha
1908 J-12
Praha
1310
Klatovy
0505 J-13
Vlašim
2804 J-14
Praha
1310 22
Praha
2706
ýeská Lípa
1310
Praha
1310 J-15
Klatovy
0505 J-16
Praha
1310
Praha
2706 22
Praha
1310 22
Praha
2706 V
Praha
0409 22
Praha
0409 22
Praha
2706 22
Praha
2706 22
Donetsk
1307
St. Boleslav
2505
St. Boleslav
2505
St. Boleslav
2505
St. Boleslav
2505
St. Boleslav
2505
Bílina
1205
Pacov
1407
Bílina
1205
(30)
3062
5j
Monika
Hrachovcová 100394 USK Praha
18.05
1.30 7.13 29.89
4.22
17.23 2:26.29
3042
2j Martina
BozdČchová 221294 AC Domažlice
17.99/+0.9 1.36 7.17 29.17/-2.2 3.99
21.19 2:39.58
2830
5
Petra
Dupalová
231187 USK Praha
18.65
1.15 6.33 29.12
3.97
18.81 2:26.70
2812
2
Alena
Kašparová 030192 UK FTVS Praha
19.52
1.44 8.01 29.75
4.84
29.79 3:56.05
2689
6
Adéla
Holakovská 290691 TJ Dukla Praha
19.71
1.25 6.75 30.63
4.39
16.47 2:35.98
2673
3
Pavlína
Vostatková 290974 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
20.79
1.44 8.18 29.18
4.47
15.50 3:07.45
2641
1
Lenka
Sontáková 290591 HvČzda SKP Pardubice
20.24
1.25 8.28 31.88
4.29
26.22 2:52.14
2605
2
Zuzana
Sachová
190892 SK ZŠ Jeseniova Praha
18.90
1.25 7.56 30.95
4.28
21.96 3:00.75
2561
4
Andrea
ýalfová
010791 UK FTVS Praha
19.12
1.25 6.51 29.57
4.25
19.57 3:00.79
2502
5
Eva
Brožová
130492 UK FTVS Praha
20.37
1.30 7.07 30.79
4.16
27.07 3:08.94
JUNIORKY (1. - 16. viz ženy)
DOROSTENKY
5178
18 Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc
14.83/-1.9 1.57 13.20 26.22/-0.7 5.54/+0.4 39.46 2:27.46
4928
2
Anna
Neþinová
310796 ŠAK Novoborská Praha
14.95/+1.0 1.59 12.73 26.22
5.21/+1.2 40.96 2:40.59
4854
3
Barbora DvoĜáková 100597 TJ Dukla Praha
14.16/+1.0 1.56 11.21 25.68
5.59/0.0 30.07 2:40.17
4514
4
Petra
Harasimova 271097 TJ Sokol Opava
15.48/+1.0 1.56 10.04 27.35/0.0 4.85/+0.9 36.61 2:28.64
4507
5
Bára
Doležalová 020296 TJ Spartak TĜebíþ
15.69/+1.1 1.47 11.69 26.33
5.38/+0.3 30.47 2.37.27
4331
6
Lada
Svárovská 100796 ASK Slavia Praha
15.75/+1.0 1.59 10.99 27.40/-0.3 5.01/-0.3 29.72 2:41.52
4138
1
Lucie
Odvárková 110296 AK Most
15.82/-1.1 1.62 7.35 27.87/+1.3 5.16/+1.1 25.64 2:33.61
4086
1
Daniela
Bendová
130597 AC ýeská Lípa
15.97/+1.9 1.48 11.10 27.67/+3.2 4.45/+0.3 34.98 2:44.44
4064
2
Barbora Hanzlová
291097 AK Most
16.18/-1.1 1.62 8.44 27.42/+1.3 4.65/+0.3 23.54 2:30.43
4061
1
Anežka
Kubištová
211196 HvČzda SKP Pardubice
16.13/+0.4 1.46 9.96 26.56/+1.4 4.55/0.0 26.69 2:33.10
(10)
4046
2
Aneta Sladovníková
280697 ASK Slavia Praha
15.42
1.43 8.88 26.97
5.18
18.94 2:32.09
178
Ústí n. Orlicí 2209
Praha
1310
ýeský atletický svaz
4005
10
3979
1
3869
11
3809
1
3806
4
3803
12
3797
2
3737
3
3679
5
Desetiboj
4695
1
Atletické výkony 2013
Tereza
Edlová
010797 SK KotláĜka Praha
15.77/+1.0 1.50 10.96 27.33/-0.3 5.08/-1.0 22.71 2:51.90
KateĜina Siebeltová 151096 TJ Slezan Frýdek-Místek
16.78
1.43 8.68 27.75
4.85
28.62 2:25.59
Michaela Sejkorová 241097 DDM Cvikováþek Cvikov
16.41/+1.1 1.50 10.59 26.58/0.0 4.65/-0.3 19.28 2:44.16
Denisa
Majerová
271097 AK ŠKODA PlzeĖ
16.88
1.60 9.60 28.13
4.73
18.59 2:38.57
Veronika Meczlová
070196 AK ŠKODA PlzeĖ
16.36
1.25 9.94 27.53
4.84
24.20 2:29.48
Pavla
Cabrnochová260597 TJ Slavoj Stará Boleslav
16.33/+1.0 1.65 10.52 28.89/-1.6 4.46/+0.9 25.93 2:57.38
Ivana
Machová
140396 T. J. Sokol ýeské BudČjovice
17.23/+1.9 1.42 9.99 28.37/+3.2 4.70/0.0 38.16 2:51.30
Mariana Malá
041096 ASK Slavia Praja
17.31/+1.9 1.45 10.20 29.02/+3.2 4.91/+3.8 25.24 2:38.47
Petra
Skirþaková 280997 TJ LIAZ Jablonec n/N.
16.58/+0.7 1.40 12.08 28.04/+0.3 5.00 /+1.2 16.77 2:30.67
Zuzana
14.32
Sprinterský trojboj
2742
1
Pavla
7.65/-0.1
2660
2
Helena
7.84/-0.4
2589
1
Anna
7.92/+1.9
2532
1
KateĜina
7.82/+0.3
2512
2
Jana
7.96/-0.1
2489
1
Martina
8.00/-0.3
2475
2
Zuzana
7.96/+1.6
2443
2
Iva
8.07/+1.9
2438
3
Lenka
8.00/+1.6
2420
3
Hana
8.05/-0.1
2420w
1
Lenka
8.02
St. Boleslav
2505
TĜinec
0610
St. Boleslav
2505
Klatovy
0505
Praha
1310
St. Boleslav
2505
Pacov
1407
Pacov
1407
Liberec
1205
Šulcová
150682 Spartak Praha 4
Praha
4.90
7.48 1.35 65.72 17.34
20.13 3.00 24.53 5:51.56
HĜivnová
080586 AK Olymp Brno
PĜerov
12.26/-2.1 25.07/-2.4
Jiranová
050395 TJ Sokol Kolín-atletika
Kolín
12.38/-1.2 25.06/+0.4
Kerbachová 090300 Spartak Praha 4
Praha
12.46/+1.1 25.40/+0.5
Líbalová
150983 A. C. TEPO Kladno
Jihlava
12.57/-0.6 26.17/-0.5
Sotáková
250493 AK Olymp Brno
PĜerov
12.72/-2.1 25.59/-2.4
Homolová 160996 TJ Sokol Velké MeziĜíþí
TĜebíþ
12.71/-0.6 25.74/-1.6
Muchová
011188 AK KromČĜíž
Uh.HradištČ
12.78/-0.7 25.89/0.0
Vedralová 230486 Spartak Praha 4
Praha
12.75/+1.1 25.93/+0.5
Brázdilová 090182 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh.HradištČ
12.91/-0.7 25.91/0.0
Prochová
130296 AC Moravská Slavia Brno
PĜerov
12.86/-2.1 26.05/-2.4
Novotná
041297 TJ Nové MČsto na MoravČ
Litomyšl
12.60/+2.9 26.69/+1.6
Vrhaþský trojboj (koule-disk-oštČp)
1778
1
Šárka
Hezouþká
12.65 30.21 36.91
1665
1
Markéta Slavíková
9.94 45.15 24.57
1661
1
Zuzana
Kubicová
11.19 43.50 22.22
2809
0105
1808 J
0605 M
1708
0105 22
1009 D
2809
0605
2809
0105 D
0308 D
010187 A. C. Sparta Praha
Praha
2509
220383 USK VŠEM Ústí n/L.
Liberec
1310
091089 Spartak Praha 4
Praha
2009
Praha
2009
Liberec
1310
Praha
Rieti
1002 J
1807
Vrhaþský þtyĜboj
(koule-disk-kladivo-oštČp)
2206
1
Zuzana
Kubicová
091089 Spartak Praha 4
11.19 43.50 41.99 22.22
2137
1
Markéta Slavíková
220383 USK VŠEM Ústí n/L.
9.94 45.15 38.15 24.57
3000 m chĤze
13:08.60 h 1j Anežka
Drahotová 220795 USK Praha
13:30m
oficiální meziþas
179
ýeský atletický svaz
14:08.76 h 2j
14:44.35 h 3j
15:27.65 h 4j
15:58.79
5
16:08.2mx h 16:21.87
1
16:28.0
1
16:31.79 h 1d
16:32.40
2
Eliška
13:31m
Adéla
15:26.40
Olga
Lucie
Lenka
Jaroslava
Kamila
Petra
Markéta
Atletické výkony 2013
Drahotová 220795
(neoficiální meziþas)
Frydrychová 200395
1
PĤþková
070994
Nováková 230998
Boroviþková 040173
Pokorová
221072
Veselá
270973
Jeníková
230196
Boþková
130300
5000 m chĤze
21:54.0mx h -
Anežka
Drahotová 220795
22:30.0m 1
22:41.93mx Lucie
Pelantová 070586
24:29.78mx Eliška
Drahotová 220795
26:35.40mx Hana
Herberová 130181
26:40.71mx Adéla
Frydrychová 200395
27:21.6mx Lenka
Boroviþková 040173
27:59.0mx Jaroslava Pokorová
221072
28:45.7
8
Petra
Jeníková
230196
28:57.2mx Anna
Málková
180763
30:26.11mx Martina
Netolická
250582
DOROSTENKY (1, viz ženy)
31:39.15
2
Natálie
Závorková 121096
34:10.64
3
ZdeĖka
Hlaváþová 151097
43:53.70
4
Denisa
Jelínková
101197
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
22:31.98mx Mária
Czaková
021088
24:52.47mx Mária
Gáliková
210580
25:21.25mx Katarína StrmeĖová 250193
5 km chĤze
22:25m
8
22:54m
10
23:52m
7
25:12
2j
27:27
1
27:39m
9j
27:46
5
27:53
1
28:45
8
28:45
2
Anežka
Lucie
Eliška
Adéla
Jaroslava
Anna
Lenka
Anna
Petra
Martina
Drahotová
Pelantová
Drahotová
Frydrychová
Pokorová
Selníková
Boroviþková
Málková
Jeníková
Netolická
220795
070586
220795
200395
221072
060994
040173
180763
230196
250582
10000 m chĤze
44:15.87
1
Anežka
Drahotová 220795
44:45.27
3
Eliška
Drahotová 220795
45.57.73mx Lucie
Pelantová 070586
52:17.08mx Hana
Herberová 130181
54:26.97mx Lenka
Boroviþková 040173
56:16.31mx 1
Adéla
Frydrychová 200395
59:11.58mx 2
Anna
Selníková
060994
60:06.04mx Olga
PĤþková
070994
61:14.68mx Martina
Netolická
250582
66:05.10mx Hana
Svitáková
251290
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
47:26.37mx Mária
Czaková
021088
48:47.81mx Mária
Gáliková
210580
Hodinovka chĤze
10418
1
Lenka
USK Praha
AC ýeská Lípa
TJ Jiskra Nový bor
TJ Jiskra Nový Bor
SK Nové MČsto nad Metují
SC MARARTHON PLZEĕ
TJ Slovan Varnsdorf
Spartak Praha 4
TJ Jiskra Nový Bor
USK Praha
Praha
Rieti
Praha
Liberec
Praha
Budapest
Jablonec
Opava
Ml.Boleslav
Praha
Praha
1002
1807
1002
0805
1002
2809
2712
0507
3006
1002
2109
J
J
J
Ž
V
V
V
D
M
PSK Olymp Praha
USK Praha
HvČzda SKP Pardubice
AC ýeská Lípa
SK Nové MČsto nad Metují
SC MARATHON PLZEĕ
Spartak Praha 4
Atletický klub AHA Vyškov
AK Olymp Brno
Jablonec
2712
Rieti
1807
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n.Met0809
N.MČsto n/Met0809
DČþín
0105
Olomouc
1506
Olomouc
1506
Tesserete
2906
Olomouc
1506
N.MČsto n/Met0809
TJ Slezan Frýdek-Místek
AK Hodonín
AK AHA Vyškov
Jablonec
Jablonec
Jablonec
HvČzda SKP Pardubice/SVK
AK ŠKODA PlzeĖ/SVK
AK ŠKODA PlzeĖ/SVK
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n/Met0809
N.MČsto n/Met0809 22
USK Praha
PSK Olymp Praha
USK Praha
AC ýeská Lípa
SC MARATHON PLZEĕ
SSK Vítkovice
SK Nové MČsto nad Metují
AHA Vyškov
Spartak Praha 4
AK Olymp Brno
Dudince
1905
Lugano
1703
Dudince
1905
Bor. Mikuláš 0106
PĜerov
1708
Lugano
1703
San Sebastián2303
Bacúch
2809
PodČbrady 1304
Praha
0405
USK Praha
USK Praha
PSK Olymp Praha
HvČzda SKP Pardubice
SK Nové MČsto nad Metují
AC ýeská Lípa
SSK Vítkovice
AK Olymp Brno
AK Olymp Brno
AC ýeská Lípa
Rieti
1807 J-1
Rieti
1807 J-2
N.MČsto n/Met0806
N.MČsto n.Met0806
N.MČsto n/Me 0806 V
Jablonec
2206 J-3
Jablonec
2206 J-4
N.MČsto n/Met0806 J-5
N.MČsto n/Met0806
N.MČsto n/Met0806
HvČzda SKP Pardubice/SVK
AK ŠKODA PlzeĖ/SVK
N.MČsto n/Met0806
N.MČsto n/Met0806
Boroviþková 040173 SK Nové MČsto nad Metují
180
Praha
J
J
J
V
V
D
V
2206
2206
2206
0809 V
J
J
J
V
J
V
V
D
ýeský atletický svaz
10 km chĤze
45:20m
1
Anežka
Drahotová 220795
45:29m
7
A. Drahotová
45:58m
2
Lucie
Pelantová 070586
45:59m
4
A. Drahotová
46:01m
10
Pelantová
46:18m
3
Pelantová
46:30
3
A. Drahotová
46.47m
15
Pelantová
47:13m
5
Pelantová
47:40m
11
Pelantová
49:02
8
Eliška
Drahotová 220795
49:40
7
E. Drahotová
49:42
1
E. Drahotová
50:25m
17 Hana
Herberová 130181
51:54m
40
E. Drahotová
52:05
11 Adéla
Frydrychová 200395
52:22
4
Frydrychová
52.58
3
Frydrychová
54:38m
24 Olga
PĤþková
070994
(20 výkonĤ/6 atletek)
55:34
5
Anna
Selníková
060994
57:07
6
Jaroslava Pokorová
221072
57:24
1
Lenka
Boroviþková 040173
59:10
9
Martina
Netolická
250582
(10)
59:16
1
Petra
Jeníková
230196
62:18
10 Hana
Svitáková
251290
62:38
11 Anna
Málková
180763
63:59
8
Viktorie
Michutová 050396
68:31
12 Karolína Jeníková
261068
20 km chĤze
1:29:05
7
Anežka
Drahotová 220795
1:30:54
7
A. Drahotová
1:32:07
5
Lucie
Pelantová 070586
1:32:08
2
Pelantová
1:33:23
12
Pelantová
1:33.43
4
A. Drahotová
1:33:54
5
Pelantová
1:34:07
12
Pelantová
1:34:13
3
Pelantová
1:37:03
9
Pelantová
1:40:23
57
Pelantová
1:43:51
17 Hana
Herberová 130181
1:46:02
35 Eliška
Drahotová 220795
1:53:39
24 Olga
PĤþková
070994
1:57:23
25 Lenka
Boroviþková 040173
(15 výkonĤ/6 atletek)
2:04:59
26 Martina
Netolická
250282
2:08:36
9
Anna
Málková
180763
2:10:32
28 Hana
Svitáková
251290
2:17:27
18 Jaroslava Pokorová
221072
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČžích družstev
1:41:29
7
Mária
Gáliková
210580
4x100 m
44.10
44.20
44.43
44.50
44.53
44.54
4
1b2
5
4
2
2
Atletické výkony 2013
USK Praha
AK Olymp Brno
Moskva
Lugano
PodČbrady
PodČbrady
Lugano
Olomouc
Dudince
Dudince
SS Giovanni
Kazan
Dudince
PodČbrady
Dudince
PodČbrady
Lugano
PodČbrady
Olomouc
Lugano
PodČbrady
1308
1703
1304
1304
1703
3003
1905
1905
0105
1007
1905
1304
2303
1304
1703
1304
3003
1703
1304
SSK Vítkovice
SC Marathon PlzeĖ
SK Nové MČsto nad Metují
AK Olymp Brno
Olomouc
Olomouc
Radvance
Olomouc
3003 J
3003 V
2405 V
3003
Spartak Praha 4
AC ýeská Lípa
AHA Vyškov
TJ Jiskra Nový Bor
Spartak Praha 4
TĜebíþ
Olomouc
Olomouc
Lugano
Olomouc
0510
3003
3003
1703
3003
USK Praha
HvČzda SKP Pardubice
USK Praha
AK Olymp Brno
SK Nové MČsto nad Metují
Moskva
Lugano
La Coruna
PodČbrady
Lugano
PodČbrady
SS Giovanni
Dudince
Olomouc
Kazan
Moskva
PodČbrady
Lugano
PodČbrady
PodČbrady
1308
1703
0106
1304
1703
1304
0105
1905
3003
1007
1308
1304
1703
1304
1304
AK Olymp Brno
Atltický klub AHA Vyškov
AC ýeská Lípa
SC MARATHON PLZEĕ
PodČbrady
Havlovice
PodČbrady
Havlovice
1304
2605 V
1304
2605
AK ŠKODA PlzeĖ/SVK
Olomouc
3003
Monaco
Dublin
Tampere
Lausanne
Luzern
Praha
1907
2206
1407 22
0407
1707
1006
PSK Olymp Praha
USK Praha
HvČzda SKP Pardubice
AC ýeská Lípa
PSK Olymp Praha
ýR Mazáþová, Schmidová, Procházková, ýechová
ýR Mazáþová, Procházková, Urbánková, ýechová
ýR 22 Domská, Procházková, Urbánková, Chabrová
ýR Mazáþová, Schmidová, Urbánková, ýechová
ýR Mazáþová, Schmidová, Procházková, ýechová
ýR Mazáþová, Urbánková, Schmidová, ýechová
181
J
J
J
J
D
V
D
V
J
J
J
V
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
44.66
44.77
45.15
45.24
2b1 ýR Mazáþová, Urbánková, Schmidová, ýechová
Regensburg 0806
1
USK Praha Mazáþová, Procházková, Schmidová, Táborská
Tábor
1506
2
USK Praha Mazáþová, Schmidová, K.Seidlová, Procházková
Vila Real de SA2505
1b1 ýR 22 Domská, Procházková, Urbánková, Chabrová
Kladno
1805 22
(10 výkonĤ/1 oddíl)
45.71
1
ýR jun. K.Seidlová, Hofmanová, Šebestíková, ýernochová
Praha
0307 J
45.78
3
ýR K.Seidlová, Humpolíková, Táborská, Chválková
Praha
1006
45.81
1b1 USK Praha Korešová, Bartoniþková, Hlavatá, Rosolová
N.MČsto n/Met0809
45.88
2
AK Olymp Brno HĜivnová, Sotáková, ýernochová, MrĖová
Tábor
1506
46.74
3
USK Praha K.Seidlová, Humpolíková, Galertová, Komrsková
Tábor
1506
46.90
4b1 SSK Vítkovice Chválková, Slaninová, Ogrodníková, Šádková
Kladno
1805
47.84
1
USK Praha Komrsková, Hlavatá, K.Seidlová, Galertová
Ústí n.Orlicí 3108 22
47.90
2j AK Olymp Brno Koudelová, Kobiánová, Svobodová, Dubová
Jablonec
2206 J
48.33
3
AC Slovan Liberec Kadlecová, DvoĜáková, Hofmanová, Chabrová Ústí n.Orlicí 3108 22
48.58
4
Spartak Praha 4 Buranská, Kubicová, Vedralová, Baštovanská Tábor
1506
48.58
1b1 TJ Dukla Praha PaĢková, Myslíková, Kratochvílová, B.DvoĜáková Jablonec
2206 D
48.83
4
A.C.TEPO Kladno Líbalová, Janoušová, Zaplatílková, Štíbrová Praha
0406
49.17
1b1 AK Olomouc Zlatníková, Zatloukalová, Galanská, Kuþerová
TĜinec
0106 22
49.21
3
SSK Vítkovice Falharová, Šádková, Žádníková, Šebestíková
Jablonec
2206 J
49.26
1
AK KromČĜíž V.Muchová, Symerská, E.Šutová, Z.Muchová
Vyškov
2906 J
49.27
3
ýR žák. Vávrová, ŠafaĜíková, Jirmanová, Kerbachová
Budapest
2809 Ž
49.40
2b1 USK Praha Skálová, Novotná, Sudková, Hlavatá
Praha
2809 J
49.49
4
HvČzda SKP Pardubice Ptáþníková, A. a E.Kubištová, Pham Tram Jablonec 2206 J
(10 oddílĤ)
49.55
2b1 TJ LIAZ Jablonec n/N. ŠafaĜíková, Höferová, Hornová, Vokálová Jablonec
2206 D
49.59
3b1 AC Vysoké Mýto Chytková, Novotná, Valášková, Seidlová
Jablonec
2206 D
49.74
3
AK ŠKODA PlzeĖ Školová, KrĖoulová, BoĜíková, Kozáková
Pardubice
2508
49.82
3b1 T. J. Sokol ý. BudČjovice Machová, Lepešková, Vejdová, Švecová Tábor
1805
49.82
5
ASK Slavia Praha Kolínová, Vachová, Jakschová, Hlaváþková Jablonec
2206 J
50.09
4b1 AK Olomouc ZboĜilová, Zatloukalová, Zlatníková, Galanská
Jablonec
2206 D
50.10
2b1 ASK Slavia Praha Hlaváþková, Hrudková, Svárovská, Sladovníková Praha
1405 J
50.21
1
AC ýeská Lípa Málková, Bendová, Kozáková, Vlková
ýeská Lípa 0906 J
50.29
5b1 AC Slovan Liberec o. s. DvoĜáková, TČmínová, VáĖová, Kadlecová Jablonec 2206 D
50.38
3b1 A. C. TEPO Kladno Procházková,S.Pöschlová,Zaplatílková,Janoušová Praha 1405 J
50.41
2
AC Sl.Sl. Uh.HradištČ Resslerová,L.Brázdilová,Sedláþková,Foretová Vyškov 2906
50.61
4b2 TJ LIAZ Jablonec ŠafaĜíková,Hýsková,SirĤþková,Soukalová
N.MČsto n/Met0809
50.64
1b2 TJ Lokomotiva BĜeclav Boháþková, Šestáková, Lánská, Blanárová Hodonín
1805
50.87
4b1 TJ Sokol Hradec Králové Veselá, Troppová, Ćurćová, Valešová Jiþín
2906
50.91
2b2 Spartak Praha 4 Rajmonová, Brožová, Plíhalová, Koubková
Tábor
1805
50.92
1b1 ASK Slavia Praha Foltýnová, Ulrichová, Turková, Svárovská
TĜebíþ
0206
50.93
1b2 TJ Sokol Opava Harazimová, Oberherová, Dostálová, Zemanová Jablonec
2206 D
50.98
7j AC ýeská Lípa jun. Málková, Kalvová, Trþová, Vélová
Jablonec
2206 J
(19 oddílĤ)
S hostujícími závodníky jen v soutČžích družstev
47.18
2
TJ Sokol Kolín-atletika Putalová, Jiranová, Novotná, Bezeková Olomouc
0805
47.77
4b1 AK Olymp Brno Domská, Nejedlová, Koudelová, MrĖová
N.MČsto n/Met0809
48.15
3
AK Olymp Brno Moudrá, Domská, Michalská, Dubová
Praha
0406
48.24
1b1 ASK Slavia Praha Hlaváþková,PadevČtová,Hrudková,Kobiánová Tábor
1805
48.35
6b1 A.C.TEPO Kladno B.DvoĜáková,Kratochvílová,Janoušová,Líbalová N.M.n.Met. 0809
48.43
3
AK Olymp Brno Svobodová,Jirková,MrĖová,Homolová
Olomouc
0805
48.67
3b2 AK ŠKODA PlzeĖ Zekuciová, BoĜutová, Tomášová, Chlebíková Kladno
1805
48.92
1b1 TJ Sokol Opava Zemanová, Košárková, Grigláková, Veverková Hodonín
1805
48.98
6b1 AK Olymp Brno Nejedlová, Májková, Michalská, Štuková
Kladno
1805
49.11
1b1 TJ LIAZ Jablonec P.ŠafaĜíková, ýejchanová, Rappová, Soukalová Jablonec 1805
49.16
2
AK Olymp Brno Svobodová,HĜivnová,Štuková,Vytlaþilová
Pardubice
2508
49.21
1b2 HvČzda SKP Pardubice Ptáþníková, Kubištová, Pham, Hálová N.MČsto n/Met0809
49.39
1b1 AC ýeská Lípa Málková, Kalvová, Kozáková, Hofmanová
Praha
2809 J
49.57
3b1 AK ŠKODA PlzeĖ Majerová, Benešová, PĜástková, ŠindeláĜová Praha
2809 J
49.61
3b1 AK Hodonín Buþková, Herzánová, Paliþková, Krtiþková
TĜinec
0106
49.95
1b2 ASK Slavia Praha Foltýnová,Ulrichová,Turková,Vondrášková
Tábor
1805
50.11
2b1 AC ýeská Lípa Málková,Kalvová,Sejkorová,Malá
Jiþín
2906 J
50.18
3b1 TJ TŽ TĜinec Falharová, HorĖáþková, Bártová, Žádníková
Hodonín
1805
50.29
1
AK Olymp Brno Pírková, Šilhanová, Opekarová, Ostrožlíková
Olomouc
0405 J
182
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
50.31
4b1 AK PSK Zlín Kalencká, Hromadníková, Doležalová, Muzikantová Hodonín
50.33
5b1 AC MS Brno Freibergerová, Prochová, Vaverková, JeĜábková TĜinec
50.43
4b1 TJ Slavoj Stará Boleslav Škaloudová, Cocherová, VáĖová, Vomáþková Tábor
50.66
1b1 TJ Spartak TĜebíþ Dobrovolná, TesaĜová, Sedláþková, Špaþková Jihlava
50.74
5b1 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín Karešová, M.Radová, Adlerová, Štychová Tábor
50.86
1b1d AK Hodonín Dzyublyuk, Kolajová, M.Sedláþková, SedláĜová
Olomouc
Kombinované štafety
49.17
2
StĜedoþeský kraj Janoušová, Vlasáková, Jiranová, Slavíková
Kolín
50.05
1b1 SG Brno Pírková, Palánová, Jagošová, Šilhanová
Praha
50.70
1
G Šumperk P. a V. Opekarová, Domská, BĜezinová
Šumperk
2808 J
1405 J
2604
4x200 m
1:41.53
1:42.38
1:43.29
1:44.61
1:45.31
1:45.78
1:45.96
1:46.08
1:46.79
1:47.05
0302
1702
1702
2402
0302
2402
2402
2402
2402
2402
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
1b1
1
2
1b1
2b1
1b2
2b1
1b2
3b1
2b2
USK Praha Humpolíková-HĜíchová-Seidlová-Schmidová
Praha
AK Olymp Brno MrĖová-Moravcová-Pírková-HĜivnová
Praha
ASK Slavia Praha Nejedlová-Hlaváþková-Hrudková-Vondrášková Praha
TJ Dukla Praha PaĢková-Kratochvílová-Semecká-DvoĜáková B. Praha
Spartak Praha 4 Baštovanská-Kubicová-Rajmonová-vedralová Praha
AK Olomouc Zlatníková-Zatloukalová-ZboĜilová-Nerudová
Praha
AK SSK Vítkovice Šádková-Frantová-Falharová-Gerulová
Praha
A. C. TEPO Kladno Bártová-Horynová-Zaplatílková-Janoušová Praha
LIAZ Jablonec n. N. Hornová-ŠafaĜíková-Vokálová-Biþianová
Praha
ASK Slavia Praha Kolínová-Burianová-Kopecká-Sladovníková Praha
1805
0106
1805
1905
1805
0405 D
D
D
D
J
D
D
4x400 m
3:28.49 h 3
ýR
Rosolová, Bartoniþková, Masná, Hejnová
Göteborg
0303
3:30.48
4r1 ýR
Rosolová, Bartoniþková, Slaninová, Hejnová
Moskva
1608
3:36.95
2A ýR
Bartoniþková, Masná, Rosolová, Hejnová
Dublin
2306
3:40.15
3
USK Praha Bartoniþková, Schmidová, Hlavatá, Rosolová
Vila Real de SA2505
3:43.36
8
ýR jun.
Jiranová, Hlavatá, Janeþková, Z. Seidlová
Rieti
2107 J
3:44.49
1
USK Praha Rosolová, Šatrová, Hlavatá, Schmidová
Tábor
1606
3:50.67
2
ýR jun.
Jiranová, Zaplatílková, Janeþková, Hlavatá
Praha
0307 J
3:52.74
2
AK Olymp Brno NČmcová, Kutrová, PĤþková, Škabrahová
Tábor
1606
3:55.11
3
ASK Slavia Praha Kodrová, Turková, Ullrichová, Hrudková
Tábor
1606
3:55.62
1
AK Olymp Brno MrĖová, PĤþková, Kutrová, Škabrahová
Ústí n. Orlicí 0109 22
(10 výkonĤ/3 oddíly)
3:55.85
1d AK Hodonín Paliþková, SedláĜová, Žurková, Kolajová
Jablonec
2306 D
3:56.16
1r1j USK Praha Vondrášková, Gregovská, Hrachovcová, Hlavatá
Jablonec
2306 J
3:58.06
4
Spartak Praha 4 Vedralová, Plíhalová, Vaškovanská, Buranská Tábor
1606
3:58.67
3
AK Olymp Brno Svobodová, PĤþková, BĜezinová, Kobiánová
Brno
2109 J
4:00.66
5
AK PSK Zlín Muzikantová, Palová, Koudelková, Hálová
Tábor
1606
4:01.45
3b1j TJ LIAZ Jablonec n/N. Höferová, MejstĜíková, Balousová, Biþianová Jablonec 2306 J
4:01.47
3
ASK Slavia Praha Hrudková,Hausenblasová,Sladovníková,Turková Ústí n.Orl. 0109 22
4:01.67
6
TJ Sokol Hradec Králové Prokopová, Taclíková, Troppová, Valešová Tábor
1606
4:02.44
2d TJ Slezan Fr.-Místek Benþová, K.Siebeltová, Rašková, V.Siebeltová Jablonec 2306 D
4:04.48
4b1j TJ Sokol Kolín-atletika Novotná, Kleiberová, Sotonová, Jiranová Jablonec
2306 J
(10 oddílĤ)
4.04.95
7
TJ Nové MČsto na MoravČ Brázdová, Janoušová, Maršánová, Novotná Tábor 1606
4:04.99
1b1 TJ Sokol Opava Veverková, Vavreþková, Oberherrová, Hluchá Hodonín
1805
4:05.01
3d ASK Slavia Praha Sladovníková, Burianová, Fajcová, Kopecká Jablonec
2306 D
4:05.82
3
AK Olomouc Nerudová, ZboĜilová, PĜidalová, ěeþínská
TĜinec
0106 J
4:06.23
4d AC Slovan Liberec o. s. DvoĜáková, TČmínová, Paskovská, VáĖová Jablonec 2306 D
4:06.38
3b1 AK ŠKODA PlzeĖ BoĜíková, KováĜíková, Jonášová, Reissová
N.MČsto n/Met0809
4:07.69
1b2j A. C. TEPO Kladno Jílková, Horynová, Wojasová, Zaplatílková Jablonec
2306 J
4:08.04
1b2 ASK Slavia Praha Burianová, Fojtová, Hausenblasová, Krupková Tábor
1805
4:08.04
2b1 SK Nové MČsto nad Met. Vlþková, Ulrichová, Hanušová, Drábková Hr.Králové 2408
4.09.24
1b1 AC Vysoké Mýto Novotná, Chytková, Doubková, Seidlová
Liberec
0206 J
(18 oddílĤ)
S hostujícími závodníky jen v soutČžích družstev
3:48.75
1b1 USK Praha Slaniþková,Bartoniþková,Hlavatá,Rosolová
N.MČsto n/Met0809
3:51.71
1b1 AK Olymp Brno Štuková, Škabrahová, Pírková, NČmcová
Kladno
1805
3:54.78
2b1 TJ Sokol Kolín-atletika Jiranová, Uvizlová, Putalová, Bezeková N.MČsto n/Met0809
4:01.20
1
A. C. TEPO Kladno Štíbrová, Horynová, Kratochvílová, Zaplatílková Turnov
2805
4:02.69
1b1 TJ Sokol Opava Hluchá, Oberherrová, Grigláková, Veverková BĜeclav
2408
183
ýeský atletický svaz
4:03.03
4:03.34
4:04.40
4:04.62
4:05.31
4:05.50
4:05.96
4:07.21
4:07.47
4:09.31
4:09.85
4b
1b2
1b1
1b1
2
3b1
5b2
3b1
1b1
2b1
3b1
Atletické výkony 2013
HvČzda SKP Pardubice Milíþková, Hálová, Švábíková, Chryczyk Kladno
1805
HvČzda SKP Pardubice Ptáþníková, Pham, Kubištová,Hálová
N.MČsto n/Met0809
TJ Sokol PlzeĖ-PetĜín Meczlová,H.Radová,Štychová,Šmákalová St.Boleslav 2906
Hv. SKP Pardubice Novosadová, Auersvaldová, Kupková, Slavíková BĜeclav 2809 D
AK PSK Zlín Doležalová,NaĖová,Janeková,Muzikantová
TĜinec
0106
TJ Loko Beroun Gregovská,Šafránková,Hofmannová,Klimoviþová St.Boleslav 2906
TJ Sokol Kolín Brázdová,Janoušová,Vocásková,Sotonová
N.MČsto n/Met0809
AC Slovan Liberec o. s. Trejbalová, VáĖová, Jiravská, Beránková Jablonec
1805
AC ýeská Lípa MejstĜíková, Vítová, Balousová, Hofmanová
Praha
2809 J
AK ŠKODA PlzeĖ Meczlová, Benešová, PĜástková, ŠindeláĜová Praha
2809 J
TJ Slavoj Stará Boleslav Škaloudová, VáĖová, Vomáþková, Cocherová Tábor 1805
100-200-300-400 m
2:08:55
4
ýR dor. Školová, Paliþková, Reissová, Z.Seidlová
Donetsk
2:17.49
1b1 TJ Spartak TĜebíþ Sedláþková, Vejmelková, Doležalová, Janíþková BĜeclav
2:18.01
2b1 Gym. Arabská Praha DvoĜáková, DvoĜáková, ěeháková, Hlavatá BĜeclav
1407 D
0810 J
0810 J
PěEHLED VÝKONNOSTI V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLINÁCH 2001 - 2013
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
100 m
1
11.75
10
12.00
20
12.25
50
12.64
11.56
12.05
12.21
12.60
11.65
12.08
12.24
12.64
11.45
11.97
12.21
12.57
11.70
12.08
12.26
12.62
11.58
12.02
12.24
12.73
11.55
12.01
12.24
12.59
11.51
11.98
12.28
12.64
11.62
12.00
12.27
12.61
11.44
11.90
12.25
12.60
11.40
12.06
12.22
12.62
11.32
11.96
12.22
12.61
11.34
11.90
12.16
12.51
200 m
1
23.47
10
24.51
20
24.90
50
25.78
23.35
24.53
25.02
25.80
23.47
24.63
25.05
25.66
23.47
24.51
25.06
25.70
23.92
24.49
24.98
25.79
23.35
24.59
24.91
25.79
23.61
24.59
25.03
25.67
23.56
24.41
25.00
25.73
23.90
24.45
25.08
25.71
23.03
24.37
24.81
25.65
23.08
24.75
25.09
25.75
23.45
24.51
24.79
25.69
23.25
24.46
24.73
25.56
400 m
1
51.99
10
55.36
20
57.21
50
59.27
52.93
55.61
56.99
59.04
53.87
56.15
56.65
58.59
54.81
55.89
56.92
58.74
53.97
56.47
57.52
58.97
52.91
55.85
56.90
58.81
53.20
55.52
57.01
58.83
52.82
55.28
57.04
59.38
52.61
55.63
57.22
59.01
50.85
56.23
56.89
59.03
50.84
56.51
57.39
59.30
52.07
56.20
57.50
58.85
51.27
56.48
57.51
59.22
800 m
1
1:58:23
10
2:08.88
20
2:12.64
50
2:17.56
1:59.09
2:09.10
2:12.66
2:16.60
2:04.81
2:09.23
2:12.51
2:16.43
2:03.39
2:08.54
2:12.54
2:17.04
2:05.00
2:09.80
2:12.63
2:18.56
2:03.45
2:09.61
2:13.31
2:18.55
2:02.36
2:09.52
2:13.23
2:18.17
2:02.78
2:09.91
2:12.87
2:17.86
2:00.10
2:08.72
2:13.49
2:19.11
1:59.71
2:10.21
2:13.62
2:18.20
2:00.92
2:10.88
2:12.97
2:18.75
2:01.38
2:10.34
2:13.15
2:18.70
1:59.56
2:10.29
2:13.88
2:19.79
1500 m
1
4:06.34
10
4:33.29
20
4:39.88
50
4:47.98
4:10.42
4:30.21
4:38.45
4:47.15
4:07.76
4:29.25
4:40.49
4:50.05
4:10.11
4:32.98
4:37.25
4:50.89
4:20.13
4:30.64
4:39.37
4:51.70
4:16.37
4:33.20
4:40.58
4:52.79
4:16.21
4:30.98
4:38.78
4:53.23
4:15.09
4:33.49
4:39.34
4:52.96
4:15.45
4:31.28
4:39.16
4:54.01
4:14.66
4:30.03
4:41.45
4:57.78
4:08.89
4:32.49
4:39.74
4:54.26
4:08.27
4:31.65
4:41.21
4:54.29
4:08.78
4:31.69
4:40.05
4:52.67
3000 m
1
9:04.42
10
9:52.40
20
10:02.63
50
10:37.49
9:18.10
9:42.47
10:03.0
10:35.77
9:11.61
9:53.65
10:12.81
10:47.42
8:53.73
9:52.91
10:13.41
10:49.91
9:23.79
9:54.25
10:06.77
10:43.94
9:19.11
9:58.48
10:13.42
10:48.57
9:17.60
9:55.76
10:17.48
10:48.60
9:25.90
9:43.91
10:07.62
10:56.69
9:24.17
9:59.15
10:17.64
10:55.72
9:16.85
9:48.31
10:21.09
11:04.45
9:17.58
9:58.63
10:11.79
10:59.00
9:29.10
9:59.62
10:24.94
11:01.51
9:13.28
9:57.04
10:20.39
10:54.72
5000 m
1
16:32.27
10
17:33.4
20
17:56.5
50
19:50.06
16:20.14
17:34.57
18:04.42
19:17.10
15:54.10
17:30.74
18:05.9
20:11.10
15:49.79
17:26.56
18:30.16
19:46.3
16:11.52
17:44.44
18:35.1
19:52.4
16:34.59
17:54.51
18:36.87
19:38.9
16:11.08
17:43.14
18:15.30
19:54.31
16:43.14
17:38.67
18:25.69
19:49.80
16:18.95
17:57.03
18:38.03
19:40.54
16:35.51
17:58.19
18:49.08
20:00.63
16:27.94
17:48.52
18:30.19
20:04.28
16:42.99
17:46.78
18:20.61
19:57.69
16:23.43
17:18.63
18:21.3
19:51.01
10000 m
1
34:22.43 33:59.58 33:58.20 34:41.97 33:47.70 35:33.95 35:51.37 35:56.95 35:43.86 35:26.4 35:06.92 35:12.47 34:19.05
10
39:23.73 39:57.15 37:56.68 37:20.67 38:37.07 46:18.1 39:39.23 41:17.71 41:09.13 39:03.62 38:15.00 38:51.86 40:25.83
20
45:50.0 49:57.53 42:53.0 42:50.0 51:04.02 46:20.9 44:21.31 44:41.0 41:50.6 40:05.38 42:22.19 42:14.29
Maraton
1
2:37:07 3:32:39 2:49:28 2:35:12 2:33:02 2:49:29 2:40.50
10
3:21:31 3:31:10 3:22:49 3:08:50 3:23:05 3:14:22 3:13.17
20
3:41:39 3:43:11 3:39:13 3:20:28 3:30:33 3:27:09 3:29.47
184
2:39:20 2:46:37 2:48:49 2:45:33 2:34:23 2:36:44
3:06:15 3:07:30 3:06:40 3:07:17 3:01:35 3:05:56
3:25:46 3:24:11 3:25:26 3:20:24 3:16:14 3:18:34
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
3000 m pĜ.
1
11:06.17 9:45.94 9:42.01 9:50.08 10:07.31 10:14.61 10:04.05 9:55.30 9:51:19 9:41.85 9:41.73 10:02.15 9:52.69
10
11:19.48 11:10.27 11:20.81 11:14.36 11:03:36 10:51.10 10:55.30 11:27.29 11:41.11 11:02.23 11:17.46 11:06.98
20
12:25.17 12:45.50 12:06.93 11:55.61 11:45.12 11:41.49 11:56.56 11:56.08 11:46.22 11:50.67 12:03.78 11:52.10
100 m pĜ.
1
13.52
10
14.42
20
14.81
50
15.77
13.36
14.44
14.97
15.90
13.15
14.41
14.83
15.71
13.08
14.56
14.88
15.72
13.07
14.38
14.76
15.73
13.27
14.36
14.84
15.57
13.30
14.27
14.88
15.78
12.93
14.04
14.74
15.75
12.73
14.47
14.82
15.73
12.90
14.18
14.73
15.63
12.89
14.27
14.98
15.80
12.81
14.21
14.55
15.60
12.79
13.97
14.56
15.58
400 m pĜ.
1
57.60
10
61.69
20
63.64
50
68.60
57.31
62.89
64.85
67.98
57.09
61.88
64.10
67.18
56.34
61.56
63.60
66.93
55.87
61.96
62.94
67.38
55.83
61.72
64.48
67.29
55.04
61.13
63.21
66.74
54.96
61.48
63.55
67.62
54.90
61.90
64.50
68.15
54.13
61.35
64.62
68.72
53.29
62.18
64.63
67.89
53.38
61.21
63.70
67.80
52.83
61.17
64.28
67.52
Výška
1
189
10
175
20
173
50
165
194
180
174
166
196
181
175
165
195
180
174
166
196
176
173
165
199
178
173
166
195
178
173
165
198
178
173
165
196
176
170
163
192
175
170
163
189
177
170
163
192
176
171
164
189
178
172
164
Tyþ
1
10
20
50
456
360
320
280
456
360
330
280
460
370
330
290
452
370
325
290
455
363
340
300
450
370
350
295
475
370
351
290
453
377
342
285
455
370
344
290
466
365
350
300
465
366
341
302
472
365
338
300
476
375
341
292
Dálka
1
651
10
606
20
581
50
550
654
605
578
553
641
601
579
551
668
600
581
550
666
598
580
551
653
611
578
550
665
609
583
550
659
601
579
547
665
604
577
553
643
595
574
550
642
593
571
550
647
595
577
552
665
607
583
556
Trojskok
1
13.46
10
12.21
20
11.95
50
11.26
13.98
12.49
12.03
11.13
14.10
12.48
12.08
11.09
14.20
12.47
11.91
11.24
14.34
12.52
11.87
11.11
13.82
12.28
12.00
11.23
13.96
12.49
11.98
11.17
14.16
12.34
11.69
10.97
14.18
12.19
11.89
10.94
13.94
12.26
11.81
11.09
13.25
12.11
11.66
10.92
13.60
12.22
11.57
11.08
13.35
12.33
11.79
11.14
Koule
1
16.92
10
13.55
20
12.64
50
11.30
16.60
13.29
12.36
11.27
15.90
13.70
12.50
11.27
16.40
13.54
12.70
11.55
16.81
14.04
12.79
11.35
16.97
13.99
12.92
11.22
16.74
14.29
13.23
11.38
17.29
14.23
12.64
11.45
17.16
13.85
12.72
11.31
17.30
14.13
12.80
11.50
16.47
13.77
12.63
11.26
16.65
13.69
12.26
11.33
16.67
13.73
12.51
11.43
Disk
1
10
20
50
65.50
43.10
40.52
34.91
64.10
41.83
40.42
35.31
67.71
42.96
40.33
35.13
66.42
43.96
41.45
35.33
66.81
45.33
41.64
35.08
65.44
45.55
41.26
34.59
66.18
44.48
40.87
34.41
63.10
45.60
41.20
36.05
62.91
44.91
40.48
35.23
63.40
45.56
40.39
35.60
63.40
45.65
40.90
35.79
60.94
44.73
40.92
35.13
58.80
44.94
40.79
34.42
Kladivo
1
66.20
10
47.56
20
41.40
50
30.98
66.26
48.23
41.73
33.14
67.86
49.37
44.12
35.29
66.86
50.03
45.05
37.49
64.54
50.25
45.00
37.04
67.17
52.77
46.03
37.82
67.63
52.27
45.78
37.72
69.03
49.27
46.14
38.49
70.51
50.32
46.15
37.86
70.10
50.29
44.92
38.36
69.39
50.22
46.28
36.72
71.16
49.53
45.89
37.97
70.21
51.10
45.95
38.71
OštČp
1
65.71
10
46.31
20
42.89
50
37.87
61.43
46.02
43.14
38.70
60.54
46.53
42.28
38.79
65.91
46.08
43.28
37.95
65.74
46.02
43.06
38.02
66.21
46.64
43.51
37.63
67.12
46.93
44.60
38.29
72.28
46.65
42.24
38.60
68.23
45.67
42.04
38.74
68.66
43.20
40.62
37.74
71.58
45.73
41.99
38.04
69.55
46.62
42.24
37.56
62.33
44.78
41.50
37.26
Sedmiboj
1
5958
10
4742
20
4266
50
3003
6032
4623
4107
3024
5870
4847
4402
2999
6065
4713
4331
2905
5695
4768
4191
3204
5828
4975
4384
3243
6017
5067
4178
3369
6104
4979
4128
3127
6015
4686
3975
3236
6268
4721
3848
2756
6123
4393
3572
2714
6283
4742
3869
2779
6332
4588
3509
2502/40
10 km chĤze
1
49:19
10
59:00
46:27
60:36
46:13
64:46
45:34
60:55
44:50
55:36
47:49
57:12
46:20
56:59
45:18
57:56
46:09
58:25
44:54
55:57
45:55
56:31
44:31
60:48
45:20
59:10
20 km chĤze
1
1:42:33 1:39:24 1:33:24 1:33:08 1:29:05 1:39:19 1:34:44 1:32:57 1:32:26 1:32:57 1:32:10 1:32:53 1:29:05
10
2:06:46 2:07:13 2:32:12 2:25:26 2:08:51 2:30:50/8 2:12:23/7 2:24:27/8 2:16:45/5 2:08:02/5 2:10:27/5 2:06:04/5 2:17:57
185
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
ŽÁCI
50 m
6.36
6.44
6.63
6.66
6.76
h 1
Pavel
6.45 -0,6
h 1r1 Adam
-0,6 ST Martin
h 1
Filip
-0,6 ST JiĜí
Gocala
ST
Fojcik
ýechtický
SochĤrek
Machek
60 m
7.13 +1,8 1s1 Adam
Röder
7.19
h 1A Pavel
Gocala
7.20 +0,2 1A
7.24 +1,2 2s2 MatČj
Krsek
7.25
h 2
Adam
Fojcik
7.28 +1,8 2s1
7.28
h 2A David
Richter
7.31 +1,8 4s1
7.29 +1,8 3s1 Jaromír
Valenta
7.32
h 2A Dominik ŠprĖa
7.45
1A
7.34 +0,2 3A ŠtČpán
Hampl
7.35
1
Aleš
Moravec
7.38
1
Matouš
Vojtek
(10)
7.38 +1,7 1r1 Vít
VodváĜka
7.39 +0,9 1A MatČj
BČhounek
7.39 +1,2 4s2 JiĜí
Polák
7.39
h 3A Filip
Brom
7.41 +1,5 1
Pavel
MinaĜík
7.42 +1,8 1r2 OndĜej
Hajnyš
7.43 +1,2 6s2 Dominik Orálek
7.45
h 1b2 Šimon
Hána
7.46 +0,9 2A Dominik Dlouhý
7.47 +1,2 1
Filip
SochĤrek
(20)
7.47 +1,7 1
OndĜej
Kollárik
7.47
h 3b2 Jakub
Veselý
7.47
h 2r3 Tomáš
Bach
Lepší ruþní þas
7.2
h 1A Tomáš
Umlauf
S nedovolenou podporou vČtru
7.12 +2,8 1
Adam
Röder
7.18 +2,8 2
MatČj
Krsek
7.19 +2,8 3
Pavel
Gocala
7.23 +3,4 1r1 Jaromír
Valenta
7.37 +3,4 2r1 Pavel
MinaĜík
7.37 +2,4 2s2 Matouš
Vojtek
7.38 +3,4 3r1 Dominik ŠprĖa
7.38 +2,3 3s1 MatČj
BČhounek
7.39 +3,1 2r1 JiĜí
Polák
7.44 +2,7 1A OndĜej
Kollárik
7.45 +2,7 2A JiĜí
Machek
7.47 +3,8 1B Jakub
Sýkora
MLADŠÍ ŽÁCI (1. viz žáci)
7.51
h 2A Michal
Maþek
7.67 +0,9 4A
7.52 +1,9 1s1 Filip
Bárta
7.67 +0,2 1b1 ŠtČpán
Voborník
7.67
h 1b1 David
Drštiþka
7.70 +0,2 2b1 František Buba
7.76 -1,0 1A Daniel
Vejražka
010698 TJ SK ýéþova ý.BudČjovice
160498
080698
210598
030498
TJ Jäkl Karviná
TJ Lokomotiva Veselí n/Luž.
TRIATLET Karlovy Vary
Atletika Poliþka
ý,BudČjovice
Jihlava
Opava
Jihlava
Sokolov
Jihlava
300398 AK Olomouc
010698 TJ SK ýéþova ý.BudČjovice
1611
1708
1301
1708
1801
1708
101199
190198
190498
Praha
Praha
Kladno
A. C. TEPO Kladno
Praha
TJ Jäkl Karviná
Jablonec
Praha
SKP Union Cheb - klub atletiky Praha
Praha
T. J. Sokol ýeské BudČjovice Praha
TJ Jiskra Otrokovice
Praha
Dubnica n/V.
TJ Sokol Kolín-atletika
Kladno
TJ Sokol Kolín-atletika
Kolín
AC Moravská Slavia Brno
BĜeclav
2109
1412
0510
2109 M
0203
2109
1412
2109
2109
2112
1206
0510
1406
1905
060198
200799
220498
140299
210598
140198
081098
170499
150698
210598
AK ŠKODA PlzeĖ
ASK Slavia Praha
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Spartak Praha 4
BYAC Brno
TJ DvĤr Králové n/L.
AK Olomouc
AK PSK Zlín
SC Radotín Praha
TRIATLET Karlovy Vary
Tábor
Praha
Praha
Praha
Brno
Uh. HradištČ
Praha
Olomouc
Praha
Chodov
1409
0706
2109
1412
2704
2406
2109
1312
0706
0405
260798 HvČzda SKP Pardubice
180498 TJ Slavoj Stará Boleslav
040798 TJ Klášterec n/O.
Svitavy
Praha
Praha
0806
0712
2112
240898 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Jablonec
0312
300398
130500
010698
200398
210598
190498
270298
200799
220498
260798
030498
240698
Praha
Praha
Praha
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Praha
Ústí n. Orlicí
Ústí n.Orlicí
Jablonec
2109
2109 M
2109
2406
2406
2406
2406
2406
2109
1606
1606
1409
Praha
Praha
Uh. HradištČ
Vyškov
Olomouc
Vyškov
Brno
1512
0706
2406
2909
1312
2909
1009
130500
160498
201198
200398
270298
AK Olomouc
A. C. TEPO Kladno
TJ SK ýéþova ý.BudČjovice
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
BYAC Brno
AC Moravská Slavia Brno
TJ Jiskra Otrokovice
ASK Slavia Praha
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
HvČzda SKP Pardubice
Atletika Poliþka
TJ VTŽ Chomutov
020600 SK ZŠ Jeseniova Praha
050200
250700
280200
140400
110500
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AK Hodonín
SK PĜerov
TJ TŽ TĜinec
TJ Klášterec nad OhĜí
186
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
7.79
1
Eliáš
Urban
7.80 +0,2 3b1 Kryštof
Kašpárek
7.81 +0,2 4b1 OndĜej
Kadlec
7.81
h 2b1 Jaroslav Vychodil
S nedovolenou podporou vČtru
7.67 +2,2 2s2 Tomáš
NČmejc
7.68 +2,2 3s2 Daniel
Vejražka
110200
160200
090300
300400
Atletický klub AHA Vyškov
TJ Jiskra Otrokovice
Atletika Jemnice
AK Olomouc
BĜeclav
Vyškov
Vyškov
Olomouc
1905
2909
2909
1312
240200 TJ Vodní stavby Tábor
110500 TJ Klášterec nad OhĜí
Uh. HradištČ 2406
Uh. HradištČ 2406
010698
300398
160498
200398
201198
130500
TĜebíþ
Budapest
BĜeclav
Vlašim
BČlá n/Rad.
Budapest
0206
2809
2809
2906
1209
2809 M
190498 AC Moravská Slavia Brno
Brno
1709
Röder
Richter
Gocala
Valenta
Fojcik
Veselý
Polák
Vojtek
Moravec
BČhounek
300398
201198
010698
200398
160498
180498
220498
190498
190198
200799
AK Olomouc
SKP Union Cheb - klub atletiky
TJ SK ýéþova ý.BudČjovice
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TJ Jäkl Karviná
TJ Slavoj Stará Boleslav
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AC Moravská Slavia Brno
TJ Sokol Kolín-atletika
ASK Slavia Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Ostrava
Kladno
Praha
Brno
Praha
Praha
2209
2209
2209
2209
0906
0510
2209
1304
2209
2209
Pavel
MinaĜík
Lukáš
Mazurek
OndĜej
Hajnyš
Jan
Kisiala
17.70 +1,3 1b1
17.73 -0,2 1b1 Filip
Kotásek
17.74
1b1 MatČj
Krsek
17.75 -0,6 1b1 Rostislav Mališka
17.80 +0,2 2b2 Pavel
Jakl
17.82 +0,1 1b1 Tomáš
Bach
17.84
2b2 MatČj
Fiala
S nedovolenou podporou vČtru
16.69 +3.7 1b1 Adam
Röder
17.37 +2.8 2b1 Tomáš
Bach
17.47 +3.7 3b1 David
Odstrþil
MLADŠÍ ŽÁCI (1. viz žáci)
17.98 +1,4 1
Daniel
Vejražka
18.27 +1,4 2
Eliáš
Urban
18.32 +0,1 2b2 Filip
Bárta
18.43
1b1 Michal
Maþek
18.49
1b2 MatČj
Nádhera
18.80
2b2 Antonín
MatČjþek
18.82
1b1 František Buba
18.85 +1,4 4
Kryštof
Kašpárek
18.96 +1.4 5
Filip
Blatník
210598
160798
140198
100498
BYAC Brno
AK PSK Zlín
TJ DvĤr Králové n/L.
ASK Slavia Praha
180698
130500
180698
230698
040798
260698
SSK Vítkovice
A. C. TEPO Kladno
SK PĜerov
TJ Slavoj BANES Pacov
TJ Klášterec nad OhĜí
A. C. TEPO Kladno
Ostrava
Uh. HradištČ
DvĤr Králové
Praha
Praha
Ostrava
Kladno
Olomouc
Kladno
MeziboĜí
Kladno
0906
1509
1206
1412
0305
1806
1509 M
0409
0510
1406
2106
110500
110200
050200
020600
090600
010300
140400
160200
261100
TJ Klášterec n/ O.
Brno
Atletický klub AHA Vyškov
Brno
T. J. Sokol ýeské BudČjovice Tábor
SK ZŠ Jeseniova Praha
Praha
SKP Union Cheb – klub atletiky PlzeĖ
T. J. Sokol ýeské BudČjovice Tábor
TJ TŽ TĜinec
Opava
TJ Jiskra Otrokovice
Brno
TJ Sokol Hradec Králové
Brno
200 m
22.88 +0,5
23.20 +1,2
23.32 -1,1
23.39 +1,5
23.41 -1,2
010698
160498
200398
190498
201198
TJ SK ýéþova ý.BudČjovice
TJ Jäkl Karviná
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AC Moravská Slavia Brno
SKP Union Cheb - klub atletiky
100 m
11.32 +1,0 5B Pavel
Gocala
11.42 -1,4 1b1 Adam
Röder
11.47 +0,1 2B Adam
Fojcik
11.54 +0,8 2r1 Jaromír
Valenta
11.60 +0,1 1
David
Richter
11.62
1b3 MatČj
Krsek
S nedovolenou podporou vČtru
11.28 +5,2 1b4 Matouš
Vojtek
150 m
16.76 +0,1
16.89 +0,1
16.95 +0,1
17.02 +0,1
17.13 -0,8
17.33 +0,2
17.34 +0,1
17.42
17.47 +0,1
17.50 +0,1
(10)
17.54 -0,8
17.56 +0,7
17.63 +0,5
17.65
h
1
2
3
4
2b1
1b2
5
1b2
6
7
Adam
David
Pavel
Jaromír
Adam
Jakub
JiĜí
Matouš
Aleš
MatČj
3b1
2b1
1
1b2
3b3
1b1
1b2
2b1
2b3
Pavel
Adam
Jaromír
Matouš
David
Gocala
Fojcik
Valenta
Vojtek
Richter
TJ SK ýéþova ý.BudČjovice
AK Olomouc
TJ Jäkl Karviná
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
SKP Union Cheb - klub atletiky
A. C. TEPO Kladno
300398 AK Olomouc
040798 TJ Klášterec n/O.
190498 SKM Valašské MeziĜíþí
187
Uh. HradištČ 1206
Jablonec
1409
Uh. HradištČ 1206
1109
1109
1409
1806
2809
0105
1709
1109
1109
TĜebíþ
0206
Šumperk
2906
ý. BudČjovice 0709
Blansko
2004
ý. BudČjovice 0709
ýeský atletický svaz
300 m
35.43
35.72
36.01
36.58
1b1 Jakub
1b3 Matouš
h 1b1 Pavel
36.30
h 1b3 JiĜí
37.77
3
Tomáš
1b1 Adam
1b1 Adam
5
David
4
Lukáš
3b2 MatČj
Atletické výkony 2013
Veselý
Vojtek
Gocala
2
Polák
2b1
Bach
Röder
Fojcik
Richter
Mazurek
Fiala
180498 TJ Slavoj Stará Boleslav
190498 AC Moravská Slavia Brno
010698 TJ SK ýéþova ý BudČjovice
040798
300398
160498
201198
160798
260698
Budapest
Vyškov
Praha
Uh. HradištČ
T. J. Sokol ýeské BudČjovice Praha
PlzeĖ
TJ Klášterec nad OhĜí
Praha
AK Olomouc
Uh. HradištČ
TJ Jäkl Karviná
Ostrava
SKP Union Cheb - klub atletiky Uh. HradištČ
AK PSK Zlín
Praha
A. C. TEPO Kladno
Kolín
2809
1205
2112
2606
2112
0809
2209
1509
0906
2606
2209
1406
220498
36.68
36.76
36.83
36.89
37.06
37.13
(10)
37.46
1b1 Jakub
37.46
5
Filip
37.70
3r2 David
37.84
1b1 Jan
37.90
5b1 Aleš
37.95
2r2 Michael
37.98
1b1 Jan
38.02
2b2 Pavel
38.06
1b1 MatČj
38.13
1b2 MatČj
MLADŠÍ ŽÁCI (1. viz žáci)
38.67
4b1 Eliáš
39.23
1b2 Michal
39.65
1b1 Daniel
39.78
1b1 OndĜej
40.26
2b1 Kryštof
40.88
3b2 ŠtČpán
41.19
1b2 David
41.22
1b1 Lukáš
41.26
2b1 Filip
Valášek
Kotásek
Odstrþil
Kisiala
Moravec
Kijanica
Jankoviþ
Prchal
BČhounek
Krsek
010498
180698
190498
100498
190198
200598
220898
040498
200799
130500
TJ Start HavíĜov
SSK Vítkovice
SKM Valašské MeziĜíþí
ASK Slavia Praha
TJ Sokol Kolín-atletika
Atletika Poruba o.s.
TJ Lokomotiva Trutnov
AK Bílina
ASK Slavia Praha
A. C. TEPO Kladno
Ostrava
Praha
Praha
Praha
Kladno
Uh. HradištČ
Trutnov
Bílina
Praha
Kolín
1806
2209
2109
0905
0510
2506
3108
2704
0706
2909 M
Urban
Maþek
Vejražka
Kadlec
Kašpárek
Rottenborn
Drštiþka
VeĜmiĜovský
Blatník
110200
020600
110500
090300
160200
120700
280200
220400
261100
Atletický klub AHA Vyškov
SK ZŠ Jeseniova Praha
TJ Klášterec nad OhĜí
Atletika Jemnice
TJ Jiskra Otrokovice
AC Domažlice
SK PĜerov
TJ Sokol Opava
TJ Sokol Hradec Králové
Ostrava
Kladno
Jablonec
Vyškov
Vyškov
Kolín
Vyškov
Opava
Jablonec
0906
0510
2909
2909
2909
2909
2909
0610
2909
400 m
52.38
53.81
53.90
54.64
54.91
Tomáš
Jakub
Dan
Jan
David
Bach
Ledvinka
Bárta
Tesarþík
ŠtČpánek
040798
010498
240298
240598
021198
TJ Klášterec nad OhĜí
A. C. TEPO Kladno
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Slezan Frýdek-Místek
Athletic Club Ústí n/L. o.s.
DČþín
1905
Praha
1409
Jablonec n/N. 1809
Olomouc
0709
MeziboĜí
0709
Tomáš
Daniel
Martin
Michal
František
Michálek
Vejražka
Janeþek
Maþek
Honsa
050900
110500
081200
020600
150500
AKM Viktoria PlzeĖ
TJ Klášterec nad OhĜí
ZŠ TGM Otrokovice
SK ZŠ Jeseniova Praha
Spartak Praha 4
NýĜany
MeziboĜí
Dubnica n/V.
Praha
Praha
1505
1406
1206
0506
1806
MlynáĜ
StanČk
Žaluda
Pecka
Klinkovský
1b1
Tesarþík
Salamon
ŠtČpánek
Bartoník
Krim
130498
050198
030498
241198
210298
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
AK PSK Zlín
SK Nové MČsto nad Metují
TJ Slavoj Stará Boleslav
BYAC Brno
BYAC Brno
TJ Slezan Frýdek-Místek
TJ Jäkl Karviná
Athletic Club Ústí n/L. o.s.
AK Hodonín
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Praha
Praha
Svitavy
Praha
Bratislava
Kladno
Ostrava
Praha
Praha
Ostrava
Liberec
2209
2209
0709
2408
0902
0510
1806
2209
2209
2706
0709
1b2
3b2
1b
1b3
2b2
600 m
MLADŠÍ ŽÁCI
1:38.4
1
1:41.54
1
1:42.54
2b1
1:43.76
1b1
1:43.77
1b1
800 m
1:58.51
1:59.41
2:01.80
2:04.04
2:04.31 h
2:04.53
2:05.18
2:05.83
2:06.46
2:07.47
(10)
1
2
4
9b2
1b1
VojtČch
Václav
Jan
Adam
JiĜí
2:10,43
1
Jan
3
Ludvík
4
David
8b2 Dominik
3
Tomáš
240598
120398
021198
260998
101298
188
ýeský atletický svaz
2:07.52
1
2:07.95
1b1
2:07.98
2
2:08.84
11
2:08.88
10
2:09.23
5
2:09.68
2
2:09.75
1
2:09.78 h 2
2:10.09
1b2
MLADŠÍ ŽÁCI
2:13.15
4
2:14.58
5r2
2:15.33
2
2:16.16
3
2:16.18
1r1
2:17.44
5
2:18,00
3r1
2:18.75
4b1
2:18.82
7
2:21.35
P
TJ Klášterec nad OhĜí
ASK Slavia Praha
SVý Fokus Nový Jiþín
A. C. TEPO Kladno
TJ StodĤlky Praha, o.s.
AC Slovan Liberec, o.s.
VSK Univerzita Brno
AC Moravská Slavia Brno
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Lokomotiva BĜeclav
Bílina
1405
Praha
0806
Frýdek-Místek 2510
BĜeclav
2809
Praha
0709
Praha
2209
Znojmo
2605
ý. BudČjovice 2010
Bratislava
1512
Kladno
0510
Robin
Idris Beshir 220201
Antonín
MatČjþek
010300
Tomáš
Michálek
050900
Nikolay Romanchenkov 240800
Daniel
Kotyza
051000
Pavel
HalíĜ
250400
Lukáš
VeĜmiĜovský 080400
OndĜej
Kadlec
090300
František Honsa
150500
MatČj
Krsek
130500
AK Olymp Brno
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AKM Viktoria PlzeĖ
AC Slov. Sl. Uh.HradištČ
VSK Univerzita Brno
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Sokol Opava
Atletika Jemnice
Spartak Praha 4
A. C. TEPO Kladno
MeziboĜí
Praha
Uh.HradištČ
Uh. HradištČ
Brno
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
TĜebíþ
Uh. HradištČ
St. Boleslav
Jan
Václav
Jan
VojtČch
Jakub
Žaluda
StanČk
Tesarþík
MlynáĜ
Žaluda
030498
050198
240598
130498
030498
SK Nové MČsto nad Metují
AK PSK Zlín
TJ Slezan Frýdek-Místek
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
SK Nové MČsto nad Metují
Budapest
2809
Budapest
2809
Praha
2112
Ústí nad Orlicí 1308
DvĤr Králové 2208
Daniel
Antonín
Tomáš
František
Daniel
Kotyza
MatČjþek
Michálek
Honsa
Vrba
051000
010300
050900
150500
010100
VSK Univerzita Brno
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
AKM Viktoria PlzeĖ
Spartak Praha 4
TJ Sokol Opava
BĜeclav
Kolín
Kolín
Kolín
Litomyšl
2108
2909
2909
2909
0406
Václav
Jan
Marek
Jan
4:22.45
4
ŠtČpán
5
Adam
6
Jan
7
Tomáš
13 Dominik
2b1 VojtČch
StanČk
Žaluda
Machalický
Tesarþík
4
Kuriš
Pecka
OsolsobČ
Plojhar
Bartoník
MlynáĜ
050198
030498
080198
240598
AK PSK Zlín
SK Nové MČsto nad Metují
AK Šternberk
TJ Slezan Frýdek-Místek
050998
241198
040498
210198
260998
130498
ASK Slavia Praha
TJ Slavoj Stará Boleslav
Atletický klub AHA Vyškov
AC Domažlice
AK Hodonín
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Bratislava
Hranice
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
BĜeclav
Brno
2706
2706
2706
1512
1805
2706
2706
2706
2706
2408
1109
VojtČch
Martin
OndĜej
Lukáš
Michal
Tomáš
JiĜí
Patrik
Marek
JiĜí
Hájek
Bárta
Chloupek
Krýsl
Kaþerovský
Krim
Klinkovský
Vebr
Karas
KĜeþek
230498
120898
020399
070399
140698
101298
210298
191198
150598
190898
SK Nové MČsto nad Metují
HvČzda SKP Pardubice
TJ Klášterec nad OhĜí
ŠAK pĜi ZŠ PĜeštice
KPA Pardubice
TJ LIAZ Jablonec n/N.
BYAC Brno
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Sokol Kolín-atletika
Brno
1109
Svitavy
0806
Uh. HradištČ 2706
Uh. HradištČ 2706
Ústí nad Orlicí 1805
Uh. HradištČ 2706
Jablonec
0203
Praha
2109
Praha
2109
Praha
0712
Robin
Daniel
Jakub
František
Idris Beshir
Kotyza
Hercík
Honsa
220201
051000
180400
150500
TJ Lokomotiva Zdice
VKS Universita Brno
USK VŠEM Ústí n/L.
Spartak Praha 4
Jablonec
Brno
MeziboĜí
Praha
1000 m
2:33.74
1
2:36.35
2
2:40.94 h 1b1
2:41.8
1
2:43.14
1
MLADŠÍ ŽÁCI
2:58.28
1
3:02.11
1
3:02.15
2
3:04.59
3
3:04.91
2b2
1500 m
4:14.41
4:15.11
4:17.25
4:18.07
OndĜej
ŠtČpán
Lukáš
Jakub
Radek
Petr
Daniel
Matouš
Marek
MatČj
Atletické výkony 2013
1
2
3
h 3
4:18.90
4:19.64
4:19.89
4:19.97
4:20.92
4:23.38
(10)
4:26.62
3b1
4:26.90
1
4:27.51
8
4:27.99
9
4:28.10
16
4:29.21
11
4:28.46 h 1
4:29.48
4
4:29.58
5
4:34.11 h 1
MLADŠÍ ŽÁCI
4:40.60 h 7
4:51.01
1
4:54.65
1
4:55.9
1b2
Chloupek
Kuriš
Symerský
Ledvinka
Moucha
Škoda
Suchánek
Vojtek
Karas
Osiþka
020399
050998
280398
010498
051098
031098
150299
190498
150598
020599
189
1406
2109
2606
2606
1009
2606
2406
0610
2606
2605
0203
0509
0806
1209
ýeský atletický svaz
4:57.76
4:58.80
5:03.50
5:07.13
5:09.09
5:09.16
9b2
2
1
1
1
4
3000 m
9:21.11
1
9:25.85
2
9:26.67
3
9:36.56
4
9:41.18
5
9:44.37
6
9:48.93 h 2
9:49.91
7
9:53.15
4
9:54.26
8
(10)
9:56.85
2
10:02.60
9
10:03.65
10
10:04.38
11
10:04.45 h 5
10:06.33
12
10:08.36
5
10:09.23
3
10:11.06 h 6
10:13.45
1
Atletické výkony 2013
Radek
Štefan
Tomáš
OndĜej
Filip
Tomáš
Tyl
Prášek
Michálek
Kramný
Novák
Dufek
140300
010400
050900
080900
060100
200300
SSK Vítkovice
VSK Universita Brno
AKM Viktoria PlzeĖ
TJ Sokol Opava
Atletika Chrudim
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Kladno
Hranice
StĜíbro
Opava
Svitavy
Ml. Boleslav
0510
0809
2605
0610
0806
2006
Jan
VojtČch
VojtČch
Jan
Tomáš
Martin
JiĜí
Patrik
Petr
Martin
OsolsobČ
Vondra
Hájek
Tesarþík
Plojhar
Bárta
Klinkovský
Vebr
Janúšek
Pavliš
040498
120898
230498
240598
210198
120898
210298
191198
130299
230898
Atletický klub AHA Vyškov
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
SK Nové MČsto nad Metují
TJ Slezan Frýdek-Místek
AC Domažlice
HvČzda SKP Pardubice
BYAC Brno
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
Atletika Poliþka
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Jablonec
Praha
Ml. Boleslav
Praha
2209
2209
2209
2209
2209
2209
0303
2209
3006
2209
Lukáš
Tomáš
VojtČch
Dominik
OndĜej
VojtČch
Josef
JiĜí
Pavel
Šimon
Krýsl
Krim
Podjukl
Bartoník
Chloupek
Scholaster
Koþí
KĜeþek
Slavíþek
Hausenblas
070399
101298
120898
260998
020399
010698
110398
190898
161098
210698
ŠAK pĜi ZŠ PĜeštice
TJ LIAZ Jablonec n/N.
SK Hranice
AK Hodonín
TJ Klášterec nad OhĜí
SSK Vítkovice
AC ProstČjov
TJ Sokol Kolín-atletika
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
Domažlice
Praha
Praha
Praha
Jablonec
Praha
Olomouc
St. Boleslav
Jablonec
Kladno
0806
2209
2209
2209
0303
2209
2808
0409
0303
0510
1500 m pĜekážek
4:41.68
1
Dominik
4:42.91
1
VojtČch
4:45.16
1
Jan
4:48.95
1
ŠtČpán
4:50.47
3
Pavel
4:50.63
2
Marek
4:52.49
3
Jan
4:56.91
1
Michal
4:58.73
5
Marek
4:59.01
1
Josef
(10)
5:00.07
7
Geron
5:00.79
9
Petr
5:02.46
10 Filip
5:02.74
1
OndĜej
5:03.88
11 Daniel
5:04.02
12 Šimon
5:04.11
13 Jan
5:06.34
4
Damián
5:06.76
1
Petr
5:07.69
2
Jan
Bartoník
Bárta
Tesarþík
Kuriš
Slavíþek
Machalický
OsolsobČ
Kaþerovský
Czeczotka
PrĤcha
260998
310398
240598
050998
161098
080198
040498
140698
050598
110798
AK Hodonín
SSK Vítkovice
TJ Slezan Frýdek-Místek
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
AK Šternberk
Atletický klub AHA Vyškov
KPA Pardubice
TJ TŽ TĜinec
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Kladno
0510
Uh.HradištČ 1509
Praha
2109
Praha
2908
Kladno
0510
Ostrava
0906
Ostrava
0906
Svitavy
0805
Praha
2109
ý. BudČjovice 2505
Stewart
Hanuš
Lukša
Chloupek
Suchánek
HavíĜ
Jaroš
Vích
Janúšek
Mužík
210998
081298
190699
020399
150299
190898
230498
140898
130299
100898
Spartak Praha 4
SK KotláĜka Praha
TJ Start HavíĜov
TJ Klášterec nad OhĜí
VSK Univerzita Brno
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
ASK Slavia Praha
SK ZŠ Jeseniova Praha
SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
ATLETIKA Poliþka
Praha
Praha
Praha
Jablonec
Praha
Praha
Praha
Kladno
Jablonec
Svitavy
2109
2109
2109
1409
2109
2109
2109
0510
0409
0805
60 m pĜekážek
MLADŠÍ ŽÁCI
9.09 +0,2 1b1 Jaroslav
9.20
P Michal
9.31
h 1b2 Pavel
9.50 +1,9
9.36
h 2b1 David
9.38 -0,3 P OndĜej
9.47 +1,9 3
Jakub
9.53
1b1 Lukáš
Vychodil
Maþek
Schindler
4
Drštiþka
Pavlas
Urban
MartiĖák
300400 AK Olomouc
020600 SK ZŠ Jeseniova Praha
090200 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Vyškov
Praha
Jablonec
Uh. HradištČ
Olomouc
St. Boleslav
Uh. HradištČ
Opava
2909
1210
0911
2706
1312
2605
2706
1709
280200
180500
130700
180500
SK PĜerov
Atletika Chrudim
ŠAK ZŠ Pardubice
Atletika Poruba o.s.
190
ýeský atletický svaz
9.61
9.62
9.64
9.67
-0,3 P
+0,2 2b1
2b1
+0,2 3b1
Atletické výkony 2013
Jan
Jirásek
Nikolay Romanchenko
Pavel
HalíĜ
Adam
Ondra
100 m pĜekážek
13.61 +1,7 1
Michael
Kijanica
13.62 +0,9 1
Jan
Kisiala
13.62 +1,7 2
Adam
Smolka
13.69 +1,7 3
Dan
Bárta
13.72 +1,6 1
Lukáš
Svoboda
13.78 +1,7 2r1 Lukáš
Desenský
13.88 +1,7 5
Jakub
Valášek
14.02 +0,5 1r5 Marek
Hoffmann
14.10 +0,9 D Pavel
Prchal
14.13 +0,4 1
Patrik
Kraus
(10)
14.13 +1,5 2b1 Vincent
VeþeĜa
14.16 +0,9 D Christian Stankuš
14.25
D MatČj
BČhounek
14.30
1b1 Dominik Rataj
14.30 +1,7 7
Jan
Trafina
14.32 +0,2 2r3 VojtČch
Záhora
14.32 +1,3 3b1 David
Holý
14.37 -0,3 3b1 Erik
Jelínek
14.37 -0,3 4b1 Rostislav Mališka
14.53 +0,8 2r1 Jakub
Prunar
(20)
14.53 +1,1 2b2 Daniel
Kincl
S nedovolenou podporou vČtru
13.65 +2,2 1r2 Lukáš
Svoboda
14.03 +2,2 3r2 Jan
Trafina
14.08 +2,2 4r2 Christian Stankuš
14.09 +2,2 5r2 Pavel
Prchal
14.18 +2,3 1b2 OndĜej
Kopecký
14.27 +2,4 4r3 Erik
Jelínek
14.34 +3,8 1b1= Rostislav Mališka
14.43 +2,3 4r1 Adam
Šufliarský
200 m pĜekážek
25.54 +1,1 1b1
25.58 -0,2 1
25.95 -0,2 3
26.47 -0,2 1r1
26.51 -0,1 2r3
26.78 -0,2 5
26.82 -0,2 3r1
26.85 -0,2 4r1
27.30 +0,5 2b1
27.63 +0,1 3r2
(10)
27.99
2b1
28.02 +1,1 3b1
28.17 +0,5 4b1
28.29 +0,1 4r2
28.30
3b1
28.53 -1.5 1b1
28.63 -0,2 5r1
28.68 -0,2 6r1
28.69 +1,1 1b2
28.84 -0,5 1
230600
240800
250400
190200
SK KotláĜka Praha
AC Slov. Sl. Uh.HradištČ
TJ Sokol Hradec Králové
Atletika Jihlava
St. Boleslav
Vyškov
Jablonec
Vyškov
2605
2909
2909
2909
200598
100498
130398
240298
211298
230798
010498
240998
040498
040698
Atletika Poruba o.s.
ASK Slavia Praha
TJ Sokol Opava
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Spartak Vlašim
TJ Sokol Hradec Králové
TJ Start HavíĜov
SSK Vítkovice
AK Bílina
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Praha
Uh. HradištČ
Praha
Praha
Brno
Uh. HradištČ
Praha
Uh. HradištČ
St. Boleslav
ý.BudČjovice
2109
2706
2109
2109
1109
2606
2109
2606
2405
1905
060498
070498
200799
290598
080599
260298
040398
031198
180698
100599
USK Praha
Praha
SSK Vítkovice
St. Boleslav
ASK Slavia Praha
Praha
SK ZŠ Jeseniova Praha
Praha
AC Slovan Liberec, o.s.
Praha
TJ Sokol Hradec Králové
Uh. HradištČ
Atletika Chrudim
Jablonec
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh. HradištČ
SK PĜerov
Uh. HradištČ
USK Praha
Praha
0409
2405
1210
1505
2109
2606
1409
1509
1509
0706
051198 Atletika Jemnice
TĜebíþ
0610
211298
080599
070498
040498
160598
031198
180698
040599
TJ Spartak Vlašim
Praha
AC Slovan Liberec, o.s.
Praha
SSK Vítkovice
Praha
AK Bílina
Praha
ŠAK ZŠ Pardubice
Jablonec
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Praha
SK PĜerov
Uh. HradištČ
TJ Dukla Praha
Praha
2109
2109
2109
2109
1409
2109
1206
2109
0510
2209
2209
2209
2209
2209
2209
2209
0806
2209
Dan
Jan
Pavel
Rostislav
Adam
Lukáš
Adam
Michael
Jan
Erik
Bárta
Kisiala
Prchal
Mališka
Smolka
Desenský
Šufliarský
Kijanica
Jedliþka
Jelínek
240298
100498
040498
180698
130398
230798
040599
200598
130198
031198
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Kladno
ASK Slavia Praha
Praha
AK Bílina
Praha
SK PĜerov
Praha
TJ Sokol Opava
Praha
TJ Sokol Hradec Králové
Praha
TJ Dukla Praha
Praha
Atletika Poruba o.s.
Praha
SK KotláĜka Praha
Praha
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Praha
Jan
Christian
Vincent
Jakub
David
Dominik
OndĜej
Jakub
Aleš
Patrik
Trafina
Stankuš
VeþeĜa
Souþek
ŠtČpánek
Rataj
Mašek
Valášek
Svoboda
Kraus
080599
070498
060498
210398
021198
290598
030599
010498
170498
040698
AC Slovan Liberec, o.s.
SSK Vítkovice
USK Praha
SK ZŠ Jeseniova Praha
Athletic Club Ústí n/L. o.s.
SK ZŠ Jeseniova Praha
AC Slovan Liberec, o.s.
TJ Start HavíĜov
TJ Spartak TĜebíþ
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
191
Jablonec
0409
Kladno
0510
Praha
0806
Praha
2209
Jablonec
1409
Praha
1306
Praha
2209
Praha
2209
TĜebíþ
2704
ý. BudČjovice 1905
ýeský atletický svaz
300 m pĜekážek
38.92
1b1 Jan
40.39
2b2 Dan
40.47
3b2 Pavel
Kisiala
Bárta
Prchal
100498 ASK Slavia Praha
240298 TJ LIAZ Jablonec n/N.
040498 AK Bílina
Budapest
Budapest
Budapest
2809
2809
2809
OndĜej
1.88
Tadeáš
Christian
Filip
1.79
Marek
1.84
Michal
David
Tomáš
1.80
Lukáš
Aleš
Vodák
1
ŠtČpánek
Stankuš
Samuel
6
Hoffmann
3
Tacina
Holý
Praský
1
Svoboda
Svoboda
160398 TJ Lokomotiva BĜeclav
Praha
Praha
Praha
Ostrava
Olomouc
Uh. HradištČ
Val. MeziĜíþí
Praha
TĜinec
Uh. HradištČ
Praha
Chomutov
St. Boleslav
Jihlava
2112
2109
1306
1806
1312
2606
0903
2109
1005
2606
1412
2509
1205
1905
Adam
1.81
ZdenČk
Filip
JiĜí
Nnamdi
MatČj
ŠtČpán
Jan
Jakub
Filip
Orava
1
Kubát
Slouka
Kuþera
Okonkwo
Koneþný
Svoboda
Vojtek
Valášek
Samuel
090498
050599
260498
010798
210799
030899
100299
010498
081198
Olomouc
Olomouc
Praha
Kladno
Kladno
Olomouc
PlzeĖ
Tábor
TĜinec
Ostrava
Uh. HradištČ
1312
0409
1310
0510
0510
1312
0809
1409
0612
0906
2606
Marek
Hoffmann
240998 SSK Vítkovice
Ostrava
2906
JiĜí
Strakoš
Tadeáš VojtČch Hacuš
Antonín
MatČjþek
Eliáš
Urban
OndĜej
Barták
Adam
Prokeš
David
ŠpĤrek
Pavel
HalíĜ
Štefan
Prášek
1.57
2
Adam
Novosad
00
200600
010300
110200
190700
00
170100
250400
010400
Opava
0412
Kladno
0510
Kolín
2909
Brno
2307
ýáslav
0609
N.MČsto n.Met2105
Uh. HradištČ 2706
Brno
1009
Brno
2812
Vyškov
2909
Zlín
0412
Bárta
Pleva
Kopecký
Šþerba
Prchal
Sobota
3
Dedík
Samuel
Kisiala
Svoboda
240298
060398
160598
091298
040498
040898
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK PSK Zlín
ŠAK ZŠ Pardubice
Athletic Club Ústí n/L. o.s.
AK Bílina
TJ LIAZ Jablonec n/N.
h 3
4
1
3
Dan
Petr
OndĜej
MatČj
Pavel
OndĜej
3.50
Petr
Filip
Jan
Aleš
240598
081198
100498
170498
TJ Sokol Kolín-atletika
AK Olomouc
ASK Slavia Praha
TJ Spartak TĜebíþ
5=
h 4=
8
David
Jan
Lukáš
Holý
Rotter
Desenský
040398 Atletika Chrudim
280199 USK Praha
230798 TJ Sokol Hradec Králové
Výška
1.94
h 1ž
1.91
1.87
1.87
1
1
h 1
1.85
h 1
1.85
1.85
1.85
1
2
h 1
1.84
1.84
(10)
1.84
1
2
h 2
1.82
D
1.81
3
1.81
4
1.81
h 3
1.80
1
1.80
2
1.80
h 1
1.79
3
1.79
6
Exhibice
1.86
1
MLADŠÍ ŽÁCI
1.72
h 1
1.70
6
1.63
10
1.62
5
1.62
1
1.61
1
1.61
4=
1.61
1
1.61
h 1
1.60
h 1
Tyþ
4.40
4.10
3.85
3.70
3.70
3.70
1
2
2
1
3
h 3
3.60
3.50
3.50
3.50
(10)
3.45
3.40
3.35
Atletické výkony 2013
020898 TJ StodĤlky Praha, o.s.
070498 SSK Vítkovice
081198 AK Olomouc
240998 SSK Vítkovice
090498 TJ TŽ TĜinec
040398 Atletika Chrudim
300399 AK Chemopetrol Litvínov
211298 TJ Spartak Vlašim
170498 TJ Spartak TĜebíþ
041198 SK Hranice
TJ StodĤlky Praha, o.s.
AC ProstČjov
BYAC Brno
AK PSK Zlín
SK ýtyĜi Dvory ý.BudČjovice
TJ Jiskra Nová BystĜice
SSK Vítkovice
TJ Start HavíĜov
AK Olomouc
Gymnázium Vítkov
TJ LIAZ Jablonec n/N.
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Atletický klub AHA Vyškov
TJ Sokol Kolín-atletika
ZŠ Vrchlabí
SKM Valašské MeziĜíþí
TJ Sokol Hradec Králové
VSK Univerzita Brno
300901 AK PSK Zlín
192
Budapest
Praha
Uh. HradištČ
Bílina
Praha
Praha
Jablonec
Praha
Uh. HradištČ
Praha
Praha
2809
2109
2506
0409
1409
1412
1409
2112
2506
2908
0709
Praha
Praha
BĜeclav
2109
2112
2809
ýeský atletický svaz
3.35
9
VojtČch
3.30
1
Filip
3.30
8
Prokop
3.30
9
VojtČch
3.22
10 Lukáš
3.03
2
Adam
3.01
2
David
MLADŠÍ ŽÁCI (1. viz žáci)
2.95
4
OndĜej
2.75
4
Vladimír
2.40
5
Pavel
Dálka
6.90
1
6.39 +2,0 1
6.39 +0,8 1
6.30 -1,0 1
6.26
1
6.25
h 1
6.16
6.16
6.15
6.15
+0,8
+1,5
+0,4
h
3
3
16
2
Adam
Jan
Patrik
Filip
Dominik
Lukáš
6.25
Jakub
Tomáš
Petr
OndĜej
6.02
Atletické výkony 2013
Kurfürst
Šþerba
Coufal
Prade
Svoboda
Horák
Král
100898
060901
270699
190898
211298
240899
020698
Pavlas
Nišþák
HalíĜ
180500 Atletika Chrudim
020201 Atletika Chrudim
250400 TJ Sokol Hradec Králové
Chrudim
2407
Svitavy
0809
Ústí n. Orlicí 2109
Röder
Kisiala
Kraus
SochĤrek
Orálek
Kraþmar
1
Valášek
Vilímek
Pleva
Vodák
1
300398
100498
040698
210598
081098
230498
010498
100398
060398
160398
AK Olomouc
ASK Slavia Praha
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TRIATLET Karlovy Vary
AK Olomouc
BYAC Brno
BYAC Brno
TJ Start HavíĜov
TJ Spartak TĜebíþ
AK PSK Zlín
TJ Lokomotiva BĜeclav
Brno
Schwechat
Uh. HradištČ
Tábor
Uh. HradištČ
Bratislava
Brno
Uh. HradištČ
Tábor
TĜinec
Bratislava
BĜeclav
1109
1905
2606
1409
1509
0902
2704
2606
1409
0106
1512
1905
240998
080599
260498
280599
200799
050200
170498
201098
110200
070498
SSK Vítkovice
AC Slovan Liberec, o.s.
BYAC Brno
AK Olomouc
ASK Slavia Praha
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
TJ Spartak TĜebíþ
Athletic Club Ústí n/L. o.s.
Atletický klub AHA Vyškov
SSK Vítkovice
Brno
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Olomouc
Praha
Praha
TĜebíþ
Jablonec
Opava
Ostrava
1109
2606
2606
1312
2106
2209 M-1
1506
1409
0610 M-2
1412
080599 AC Slovan Liberec, o.s.
Jablonec
1409
140400
130500
300400
030300
020600
160200 TJ Jiskra Otrokovice
270100 A. C. TEPO Kladno
290700 TJ Sokol Kolín-atletika
Vyškov
Kolín
Uh. HradištČ
Krnov
Praha
Praha
Uh. HradištČ
Kolín
Praha
2909
1406
2706
2211
1512
2106
2706
2909
0712
300400 AK Olomouc
Uh. HradištČ 2706
230500 AK Olomouc
Olomouc
Hranice
Olomouc
Opava
Olomouc
Hranice
Praha
Svitavy
SlatiĖany
Olomouc
(10)
6.14
4
Marek
Hoffmann
6.11 +0,6 4
Jan
Trafina
6.08 +0,5 5
JiĜí
Kuþera
6.08
h 2
Jan
Nastoupil
6.07
1
MatČj
BČhounek
6.03 -0,3 6
Filip
Bárta
6.02 +1,1 1
Aleš
Svoboda
6.00 +1,3 2
JiĜí
JahodáĜ
6.00
1
Eliáš
Urban
5.99
h 1
Christian Stankuš
S nedovolenou podporou vČtru
6.20 +2,1 1
Jan
Trafina
MLADŠÍ ŽÁCI (1. - 2. viz žáci)
5.80 +0,8 1
František Buba
5.77
2
MatČj
Krsek
5.77 +0,3
Jaroslav Vychodil
5.70
h 1
Jakub
Mecner
5.63
h 2
Michal
Maþek
5.55
3
5.49 +0,4 6
Kryštof
Kašpárek
5.48
1
David
Herák
5.45
h 3
JiĜí
Kraus
S nedovolenou podporu vČtru
5.79 +2,5 2
Jaroslav Vychodil
Koule 3kg
MLADŠÍ ŽÁCI
14.09
h 1
13.73
h 2
12.91
12.88
12.84
12.84
12.31
12.20
h 3
2
1
1
1
h 1
Jakub
13.24
Robin
13.59
Lukáš
Jakub
Michal
Jan
Jakub
Michal
Héža
1
Hrdliþka
1
Vrožina
Mecner
Maþek
VostĜel
Holý
Zrník
TJ Sokol Hradec Králové
Athletic Club Ústí n/L. o. s.
Atletika Jihlava
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Spartak Vlašim
TJ Lokomotiva BĜeclav
AK Bohumín o.s.
TJ TŽ TĜinec
A. C. TEPO Kladno
AK Olomouc
TJ Sokol Opava
SK ZŠ Jeseniova Praha
080500 SSK Vítkovice
010100
030300
020600
140600
180300
240200
SSK Vítkovice
TJ Sokol Opava
SK ZŠ Jeseniova Praha
TJ Jiskra Litomyšl
Atletika Chrudim
AK KromČĜíž
193
BĜeclav
2809
Kolín
1406 M
Praha
2109
Praha
2109
ý. BudČjovice 0709
Uh. HradištČ 1509
Ostrava
1806
2012
0809
2012
0610
2010
0809
1806
0409
2905
2202
ýeský atletický svaz
12.20
12.10
12.09
1
1
1
Koule 4kg
15.61
1
14.74
h 1
Radek
JiĜí
Dominik
Dojþar
OsolsobČ
Dufek
170200 ŠAK Chodov
040301 Atletický klub AHA Vyškov
230600 SK ZŠ Jeseniova Praha
PlzeĖ
Vyškov
Kolín
2809
2708
2909
Petr
JiĜí
14.59
Lukáš
Aleš
Petr
OndĜej
Petr
MatČj
13.41
Jakub
Tomáš
Pleva
Kuþera
3
Svoboda
Svoboda
Urbánek
Dadák
Toman
Plachý
5
Motl
Vilímek
060398 AK PSK Zlín
260498 BYAC Brno
Uh. HradištČ
Brno
Brno
Kladno
Pacov
Praha
Ostrava
Kladno
Praha
Praha
Praha
Bratislava
2606
3001
1009
0510
1205
0409
0906
0510
2112
2109
2109
1512
Beneš
Šíp
Kudža
1
Teplý
Popoviþ
Stanovský
Doubek
Effler
Horák
Veselý
150298
170898
030698
270198
310198
240899
180498
Jablonec
Uh. HradištČ
Praha
Sokolov
TJ Znojmo
Znojmo
TJ Lokomotiva BĜeclav
Uh. HradištČ
Atletický školní klub Mazurská Praha
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
PlzeĖ
AC ýeská Lípa
Zittau
TJ Lokomotiva BĜeclav
BĜeclav
TJ Slavoj Stará Boleslav
Kladno
0712
2606
1412
2105
0210
1509
0706
0809
1409
2004
0305
14.46
14.29
13.98
13.87
13.84
13.84
1
1
1
2
3
h 3
13.82
13.40
(10)
13.32
13.27
13.25
4
h 1
13.17
13.15
13.06
13.04
13.01
13.00
13.00
1
4
1
1
3
1
1
Adam
Michael
Michal
13.14
Aleš
Viktor
Jakub
Lukáš
Jakub
Adam
Jakub
h 1
5
h 2
Atletické výkony 2013
211298
170498
130898
220998
140498
080598
TJ Spartak Vlašim
TJ Spartak TĜebíþ
ASK Slavia Praha
TJ Krnov
TJ Slavoj Stará Boleslav
AK Olomouc
290298 AK Šternberk
100398 TJ Spartak TĜebíþ
180598 ASK ELNA Poþerady
091098 HvČzda SKP Pardubice
260298 ŠAK Chodov
Disk
55.74
53.82
46.79
45.10
44.41
43.91
42.06
40.85
39.97
39.35
(10)
39.20
38.62
38.56
38.33
38.17
36.54
36.36
36.28
36.24
36.22
1
1
1
1
3
1
2
1
1
V
Petr
Pavel
Michael
David
Patrik
Adam
Petr
Aleš
Daniel
Jan
Pleva
Jakl
Šíp
Koblischke
Pernica
Horák
Toman
Svoboda
Piekielko
Rataj
060398
230698
091098
220299
010598
240899
140498
170498
300498
040398
AK PSK Zlín
TJ Slavoj BANES Pacov
HvČzda SKP Pardubice
ASK Lovosice
BYAC Brno
TJ Lokomotiva BĜeclav
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Spartak TĜebíþ
SSK Vítkovice
TJ SOKOL Nová Paka
Praha
Tábor
Svitavy
St. Boleslav
Praha
Kladno
Jablonec
TĜebíþ
TĜinec
Liberec
2209
1409
1205
1109
2209
0510
1409
1808
1505
1310
1
3
V
1
6
1
1
D
2
2
Petr
Filip
Miroslav
Jakub
OndĜej
Michal
Dominik
Jakub
Pavel
René
Dedík
Trþ
Starþeviþ
Souþek
Sobota
Kudža
Horký
Effler
Prchal
Holý
240598
260198
021298
210398
040898
260298
071299
310198
040498
290398
TJ Sokol Kolín-atletika
AC SYNER Turnov
BYAC Brno
SK ZŠ Jeseniova Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
ŠAK Chodov
AK Olomouc
AC ýeská Lípa
AK Bílina
ŠSK ZŠ Borotín
Kolín
Zittau
Brno
Praha
Kladno
StĜíbro
Olomouc
ýeská Lípa
Bílina
Pacov
1406
1409
2809
0706
0510
2605
2808
2007
2704
1509
Kladivo
53.76
51.16
46.60
46.55
45.12
43.73
42.98
42.70
42.64
1
4
1
3
1
2
1
4
5
Petr
Michael
Patrik
Jan
JiĜí
Martin
František
Petr
Denis
Toman
Šíp
Hájek
Balát
Kubeš
Hanák
Franc
Vašíþek
Slavík
140498
091098
111198
081298
130399
060298
130100
270598
300698
TJ Slavoj Stará Boleslav
Praha
HvČzda SKP Pardubice
Budapest
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Jiþín
TJ Sokol Kolín-atletika
Praha
TJ Slavoj Stará Boleslav
St. Boleslav
SSK Vítkovice
Kladno
Spartak Praha 4
Praha
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Praha
SSK Vítkovice
Praha
194
2109
2809
1606
2109
1109
0510
0510 M
2109
2109
ýeský atletický svaz
42.29
(10)
42.01
41.32
41.24
40.27
39.98
39.93
39.18
38.96
36.06
35.51
OštČp
58.27
50.87
47.92
46.90
46.34
45.73
45.54
45.51
45.44
45.18
(10)
44.01
43.65
43.63
43.45
43.28
43.20
43.16
42.50
42.48
42.40
Atletické výkony 2013
1
Jan
Chlupáþek
090899 TJ Spartak TĜebíþ
3
1
1
6
2
5
1
7
5
1
Jakub
Jan
Tomáš
Daniel
Jakub
Petr
Martin
Bruno
Patrik
Bohumír
Motl
Rataj
Kincl
Kincl
Effler
Puncmann
Feder
Houser
Šimeþek
Brhel
290298
040398
010298
051198
310198
060798
120598
150498
010599
140798
AK Šternberk
Kladno
TJ SOKOL Nová Paka
Trutnov
Atletika Jemnice
TĜebíþ
Atletika Jemnice
Praha
AC ýeská Lípa
Zittau
TJ Sokol Kolín-atletika
Kladno
AC Domažlice
PlzeĖ
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Praha
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh. HradištČ
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh. HradištČ
0510
3108
1506
2109
1409
0510
2008
2109
1509
1206
1
5
1
1
1
2
1
4
1
3
JiĜí
Erik
Lukáš
Jan
Patrik
Pavel
Jakub
Jan
Jakub
Jakub
Kuþera
Veselý
Svoboda
Zbránek
Pernica
Strýþek
Veselý
Rataj
Stanovský
Souþek
260498
241098
211298
150398
010598
300698
180498
040398
030698
210398
BYAC Brno
TJ Lokomotiva BĜeclav
TJ Spartak Vlašim
TJ Spartak TĜebíþ
BYAC Brno
BYAC Brno
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ SOKOL Nová Paka
Atletický školní klub Mazurská
SK ZŠ Jeseniova Praha
Praha
Budapest
Pacov
TĜebíþ
Ostrava
Ostrava
Kladno
Praha
Praha
Kladno
2109
2809
1307
1506
0906
0906
0305
2109
0806
0510
4
6
1
VT
D
7
1
1
VT
1
Filip
Christian
Filip
Tomáš
MatČj
Alexandr
JiĜí
Petr
Aleš
Radek
Najman
Stankuš
SochĤrek
Vilímek
Sellner
Šubrt
Klinkovský
Pleva
Svoboda
StĤj
240899
070498
210598
100398
040498
130298
210298
060398
170498
030298
USK VŠEM Ústí n/L.
SSK Vítkovice
TRIATLET Karlovy Vary
TJ Spartak TĜebíþ
TJ StodĤlky Praha, o.s.
SKM Valašské MeziĜíþí
BYAC Brno
AK PSK Zlín
TJ Spartak TĜebíþ
DDM Cvikováþek Cvikov
Brno
Brno
PlzeĖ
TĜebíþ
Praha
Praha
Vyškov
Uh. HradištČ
TĜebíþ
Jiþín
1109
1009
0809
0606
1210
2109
1205
2404
2609
1606
Švarc
Pavlas
VepĜek
Kubáþ
Malinovský
DvoĜák
Nejedlík
Grundmann
Dufek
MartiĖák
190700
180500
00
040300
00
070100
170100
190201
230600
180500
TJ ýZ Strakonice
Atletika Chrudim
ZŠ BystĜice p.Host.
ZŠ Heyrovského Olomouc
ZŠ Arbesova Jablonec n/N.
ZŠ Mladé Buky
ASK Slavia Praha
ZŠ Mladé Buky
SK ZŠ Jeseniova Praha
Atletika Poruba o.s.
Uh. HradištČ
SlatiĖany
KromČĜíž
Šumperk
Liberec
D.Králové n/L
Praha
D.Králové n/L
Uh. HradištČ
TĜinec
2506
2905
0905
2105
2105
1605
1709
1605
2506
1605
Kriket MLADŠÍ ŽÁCI
73.73
1
Antonín
71.34
1
OndĜej
69.82
1
Dan
68.90
1
Radek
67.22
1
Jan
65.80
1
Václav
65.39
1
Tomáš
65.24
2
Martin
64.67
4
Dominik
64.61
1
Lukáš
Devítiboj
5500
1
5402
1
5183
1
5064
3
5004
5
4803
1
4771
6
Petr
Pleva
15.04/+1.1 47.07 3.70
Lukáš
Svoboda
13.90/+1.8 34.74 3.15
Jan
Kisiala
13.68
36.11 3.10
Aleš
Svoboda
15.50/+1.1 38.14 2.80
Pavel
Prchal
14.10/+0.9 32.43 3.40
Dan
Bárta
14.08/+1.2 25.77 3.50
Christian Stankuš
14.16/+0.9 27.19 2.60
TĜebíþ
060398 AK PSK Zlín
St. Boleslav
40.09 7.75/-0.8 5.93/-0.4 14.70 1.62 3:12.23
211298 TJ Spartak Vlašim
St. Boleslav
47.92 7.89/-0.5 5.69/+0.7 13.83 1.81 3:08.97
100498 ASK Slavia Praha
Praha
38.75 7.67
5.92
11.97 1.58 3:03.12
170498 TJ Spartak TĜebíþ
St. Boleslav
41.53 7.77/-0.8 5.44/-2.4 13.21 1.71 2:58.23
040498 AK Bílina
St. Boleslav
33.30 7.75/+1.3 5.75/-2.8 11.07 1.65 3:01.85
240298 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Liberec
29.09 7.88/+0.2 5.56/+0.4 11.05 1.68 3:00.15
070498 SSK Vítkovice
St. Boleslav
43.42 8.07/-0.4 5.66/-1.8 10.18 1.77 3:02.50
195
1010
2505
2505
1310
2505
2505
1205
2505
ýeský atletický svaz
4683
2
4563
3
4502
8
(10)
4487
9
4475
4
4433
10
4402
5
4379
6
4317
2
4313
7
4279
2
4231
1
4156
13
PČtiboj
MLADŠÍ ŽÁCI
2571
1
2513
2
2479
3
2445
4
2124
1
2270
5
2250
6
2236
1
2208
1
2186
7
Atletické výkony 2013
Tadeáš
ŠtČpánek
15.37
33.46 2.00
MatČj
BČhounek
14.25
27.53 2.60
Jan
Trafina
14.41/+1.1 21.46 2.70
020898 TJ StodĤlky Praha o. s.
Praha
36.67 8.13
5.81
10.49 1.88 2:59.66
200799 ASK Slavia Praha
Praha
28.41 7.60
5.58
10.89 1.55 3:00.56
080599 AC Slovan Liberec o. s.
St. Boleslav
32.12 7.62/-0.8 5.57/-1.5 10.72 1.50 2:54.88
OndĜej
Kopecký
14.89/+1.1 NM 3.60
Petr
Urbánek
15.18
28.52 2.40
Marek
Hoffmann
14.30/+0.9 24.07 2.40
Jan
Rotter
15.19
35.53 2.90
Radek
Moucha
16.46
35.83 2.50
Tomáš
Vilímek
15.46/+1.6 33.99 2.53
Adam
Pekárek
16.66
33.11 2.50
Pavel
Jakl
15.67/+1.8 42.51 2.45
Lukáš
Desenský
14.81/0.0 29.20 3.20
Filip
Najman
15.76/+1.1 32.00 2.50
160598 ŠAK ZŠ Pardubice
St. Boleslav
32.70 7.74/+1.3 5.75/-0.6 11.14 1.62 2:55.11
130898 ASK Slavia Praha
Praha
33.98 7.66
5.33
12.96 1.55 3:09.50
240498 SSK Vítkovice
St. Boleslav
28.62 7.77/+1.3 5.71
9.73 1.74 3:08.02
280199 USK Praha
Praha
35.55 8.08
5.16
10.68 1.45 3.06.87
051098 TJ StodĤlky Praha o. s.
Praha
36.25 7.91
5.24
11.34 1.48 2:59.87
100398 TJ Spartak TĜebíþ
Pacov
41.65 8.06/+2.1 5.55/+2.8 12.84 1.50 3:40.79
270199 ASK Slavia Praha
Praha
32.11 7.88
5.53
11.56 1.73 3:22.77
230698 TJ Slavoj BANES Pacov
Pacov
31.31 7.68/+0.5 5.21/+1.4 10.66 1.54 3:35.78
230798 TJ Sokol Hradec Králové
Hr. Králové
34.25 7.78/+0.2 5.20/-0.2 9.76 1.49 3.31.98
240899 USK VŠEM Ústí n/L.
St. Boleslav
43.07 8.30/-0.4 4.89/-0.2 10.60 1.65 3:25.50
MatČj
Krsek
130500 A. C. TEPO Kladno
9.79/-0.3 40.06 7.39/+0.3 5.23/+0.4 2:21.35
Michal
Maþek
020600 SK ZŠ Jeseniova Praha
9.28/-0.3 48,87 7.81/+0.3 4.78/+0.4 2:22.74
OndĜej
Pavlas
180500 Atletika Chrudim
9.38/-0.3 59.32 8.19/+0.3 4.80/-0.2 2:22.45
Filip
Bárta
050200 T. J. Sokol ýeské BudČjovice
9.77/-0.3 42.92 7.73/+0.3 5.22/-0.3 2:25.01
OndĜej
Kadlec
090300 Atletika Jemnice
10.14/+3.0 52.70 7.91/+1.5 5.11
2:29.43
Jaroslav Vychodil
300400 AK Olomouc
9.52/0.0 52.56 8.02/+0.3 4.75/+0.2 2:37.36
Thanh Hai Tran
260100 ASK Slavia Praha
9.86/0.0 56.19 8.08/+0.3 4.58/+0.7 2:31.14
Pavel
HalíĜ
250400 TJ Sokol Hradec Králové
9.83/0.0 51.24 8.14/+1.2 4.73
2:30.05
Jakub
Urban
130700 ŠAK ZŠ Pardubice
9.96
54.29 8.16
5.00
2:37.12
Jan
Jirásek
230600 SK KotláĜka Praha
9.61/-0.3 52.42 8.07/+0.5 4.66/+0.4 2:40.92
2000 m chĤze MLADŠÍ ŽÁCI
12:59.47
2
Jakub
Lipavský
15.25.06
1
JiĜí
OsolsobČ
15:43.55
2
David
Navrátil
15:51.86
3
OndĜej
Bittner
16:07.35
2
Martin
Jurásek
3000 m chĤze
14:46.50
1
15:36.62
2
16:01.58 h 1
Matyáš
Pavel
Filip
16:01.73
Gajdoš
Janúšek
Srbecký
1
170600
040301
090900
080301
280201
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Atletický klub AHA Vyškov
Atletický klub AHA Vyškov
Atletický klub AHA Vyškov
TJ LIAZ Jablonec n/N
311000 TJ Rumburk
130299 SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
050799 TJ Rumburk
TJ Rumburk
196
1310
1310
2505
2505
1310
2505
1310
1310
1205
1310
1407
0505
2505
St. Boleslav
2605
St. Boleslav
2605
St. Boleslav
2605
St. Boleslav
2605
TĜebíþ
2109
St. Boleslav
2605
St. Boleslav
2605
Hr. Králové
0505
Pardubice
0405
St. Boleslav
2605
Liberec
Vyškov
Vyškov
Vyškov
Liberec
0606
1405
1405
1405
0805
Budapest
Praha
Jablonec
DČþín
2809 M
2109
1301
0105
ýeský atletický svaz
17:14.45
1
17:32.78
2
18:17.02
4
18:57.47
3
19:06.15
4
19:14.12
7
19:14.47
2
(10)
19:26.27
4
19:40.09
4
19:53.60
2
20:02.33
6
20:04.50
7
20:11.09
8
20:18.82
9
20:24.73 h 5
20:25.1
1
20:39.53
6
Atletické výkony 2013
Dominik
Lukáš
VojtČch
Jakub
František
Karel
Dominik
Dupaþ
Kupka
Kurfürst
Lipavský
Vyþítal
Hevessy
Papp
231098
130598
100898
170600
230600
031098
190599
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Sokol Kolín-atletika
TJ Sokol Hradec Králové
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Rumburk
A. C. TEPO Kladno
Atletický klub AHA Vyškov
Kladno
Kladno
BĜeclav
Kladno
Zittau
BĜeclav
Vyškov
0510
0510
2809
0510 M
1409 M
2809
1405
Jan
Tomáš
Jan
Denis
Marek
Kryštof
Filip
Daniel
Filip
Petr
Bílek
Brejcha
OsolsobČ
Slavík
Sechra
Kubista
Brandejský
Svoboda
Zeman
Bezdiþka
210898
081098
040498
300698
060799
160198
210399
031299
230899
100998
TJ Slavoj Stará Boleslav
ASK Slavia Praha
Atletický klub AHA Vyškov
SSK Vítkovice
SSK Vítkovice
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Sokol Kolín-atletika
SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
Atletický klub AHA Vyškov
Atletika Chrudim
Jablonec
Kladno
Vyškov
Kladno
Kladno
Kladno
Kladno
Jablonec
Vyškov
Jablonec
1409
0510
1405
0510
0510
0510
0510
1301
2708
1409
4x60 m
27.77
1b1 T.J. Sokol ýeské BudČjovice Bárta, Bosák, Polák, Valenta
Praha
28.00
1
AK Olomouc Röder, Orálek, ýesnek, Emereoha
Uh.HradištČ
28.12
2b1 ASK Slavia Praha Urbánek, BČhounek, Kisiala, Havel
Praha
28.14
1
BYAC Brno MinaĜík, Kuþera, Reiner, Vican
Ostrava
28.54
3b1 AC Slovan Liberec, o.s Trafina, Zikmund, Mašek, Kosák
Praha
28.61
4b1 ŠAK ZŠ Pardubice Petr, Kubík, Adamec, Kopecký
Praha
28.62
1b2 SK ZŠ Jeseniova Praha Raþko, Souþek, Maþek, Kubelka
Praha
28.77
5b1 TJ Sokol Hradec Králové Desenský, Záhora, Archleb, Roubal
Praha
28.90
1b1 TJ Sokol Kolín Hampl, Moravec, Dedík, Dobiáš
Brno
28.96
2b1 TJ StodĤlky Praha, o.s. Štogl, ŠtČpánek, Moucha, Kubár
Praha
(10)
29.11
2b2 USK Praha Rotter, Šícha, VeþeĜa, Nulíþek
Praha
29.30
1
Atletika Jemnice TesaĜ, Bastl, T.Kincl, D.Kincl
Pacov
29.33
2b2 TJ Start HavíĜov Vácha, Lukša, Lorenþiþ, Valášek
Brno
29.35
3b1 ASK Slavia Praha Vokrouhlík, Burski, Havel, PetĜík
Kladno
29.39
3
TJ Jäkl Karviná Jelen, Parikrupka, Salamon, Fójcik
Ostrava
29.45
4
SKM Valašské MeziĜíþí Jasný, Šubrt, HrĖa, Odstrþil
Ostrava
29.45
1b1 TJ Lokomotiva BĜeclav Veselý, Vašíþek, Vodák, Gabþa
Uh. HradištČ
29.50
2b1 AK PSK Zlín Mazurek, Tomanec, Vavruša, StanČk
Šumperk
29.52
3b2 TJ LIAZ Jablonec n/N Umlauf, Cvrþek, Sobota, Bárta
Praha
29.58
1
TJ Spartak TĜebíþ Chlupáþek, Svoboda, Vilímek, Nestrašil
TĜebíþ
S hostujícím závodníkem
28.62
1b1 AK Olomouc Orálek, Emereoha, Peperník, Röder
Šumperk
29.14
2b1 BYAC Brno MinaĜík, Ronaldo, Slouka, Kraþmar
Kladno
29.29
1
TJ Sokol Opava ýermín, Fojcik, Capko, Jelen
TĜinec
29.30
2
AK Olomouc Nastoupil, Samuel, Koneþný, Machalický
Uh.HradištČ
Kombinované štafety
27.30
1b2 Zlínský kraj ŠprĖa, Odstrþil, Pleva, Mazurek
Uh. HradištČ
27.36
2b2 Praha Rataj, BČhounek, Kisiala, Brom
Uh. HradištČ
27.49
1b1 Olomoucký kraj Orálek, Röder, Mikuláþek, Mališka
Uh. HradištČ
27.51
2b1 Jihoþeský kraj Valenta, Bosák, Svoboda, Gocala
Uh. HradištČ
27.55
3b1 Královehradecký kraj Hajnyš, Jankoviþ, Desenský, Záhora
Uh. HradištČ
27.68
3b2 Jihomoravský kraj MinaĜík, Kuþera, Reiner, Vojtek
Uh. HradištČ
27.75
4b1 Moravskoslezský kraj Kijanica, Hoffmann, Valášek, Smolka
Uh. HradištČ
27.91
5b1 Ústecký kraj Chloupek, Bach, Prchal, Sýkora
Uh. HradištČ
27.99
4b2 Liberecký kraj Trafina, Zikmund, Housa, Bárta
Uh. HradištČ
28.03
1b2 Olomouc, ZŠ Heyrovského Röder, Emereoha, Orálek, BlahĤšek Litomyšl
28.23
6b1 PlzeĖský kraj VodváĜka, ýerný, Kaþírek, Marek
Uh. HradištČ
28.32
5b2 Vysoþina Nestrašil, Kincl, Svoboda, Jakl
Uh. HradištČ
MLADŠÍ ŽÁCI
30.82
1b1 TJ Sokol Kolín Šanc, Semotam, Kraus, Holub
Brno
31.63
2b1 A.C. TEPO Kladno DvoĜák, Herák, Sobotka, Krsek
Kladno
32.01
1b1 SK ZŠ Jeseniova Praha ZavĜel, Vyroubal Jaroš, Maþek
Praha
197
2109
1206
2109
0906
2109
2109
2109
2109
1109
0706
2109
0109
1109
0510
0906
0906
1509
1405
2109
1506
1405
0510
1505
1206
2706
2706
2706
2706
2706
2706
2706
2706
2706
0406
2706
2706
1109
1509
1209
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
32.22
1
TJ LIAZ Jablonec n/N Bura, Schindler, Klíma, Hacuš
32.25
3b1 VSK Universita Brno Kotyza, Vodiþka, Žílka, Prášek
32.30
1b1 Athletic Club Ústí n/L Mašek, Švingr, TruhláĜ, Erlebach
32.60
1b1 TJ Sokol Opava Groda, Mecner, VeĜmiĜovský, VojkĤvka
32.97
1b1 BYAC Brno Matoušek, Auda, Slavíþek, Franc
33.41
2b1 AC Mladá Boleslav, o.s. Švantner, Rýdl, UhlíĜ, Topfer
33.51
1
Atletický klub AHA Vyškov Navrátil, Hajzler, OsolsobČ, Urban
Kombinované štafety
29.61
1b1 Jihoþeský kraj Bárta, Janda, MatČjþek, NČmejc
29.77
1b2 StĜedoþeský kraj Krsek, Semotam, Kraus, Holub
29.87
2b2 Moravskoslezský kraj VermíĜovský, Vrba, Buba, Mecner
30.21
3b2 Praha Jína, Jirásek, Janovský, Maþek
30.30
1b1 Jihomoravský kraj Voborník, Matoušek, Vondráþek, Urban
30.45
2b1 Jihomoravský kraj Pernica, Mezlík, Vondráþek, Urban
30.56
3b1 Zlínský kraj Kusák, Majerþák, Kadla, Kašpárek
30.68
4b1 Ústecký kraj Vejražka, Erlebach, Štiblický, Kubík
30.71
2b1 Moravskoslezský kraj Buba, Groda, Hrabovský, Mecner
31.23
5b1 Královehradecký kraj Blatník, Fiala, HalíĜ, Novotný
Turnov
Brno
MeziboĜí
Hranice
Opava
Turnov
BĜeclav
2209
1109
1709
0809
0610
2209
1905
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Vyškov
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Vyškov
Uh. HradištČ
2706
2706
2706
2706
2909
2706
2706
2706
2909
2706
4x300 m
2:31.97
1b3 T. J. Sokol ýeské BudČjovice Kraus, Valenta, Bosák, Polák
Praha
2:32.73
1b1 ASK Slavia Praha Urbánek, PetĜík, BČhounek, Kisiala
Praha
2:32.87
2b1 A. C. TEPO Kladno Fiala, Krsek, Ledvinka, Šimon
Praha
2:33.84
3b1 AK PSK Zlín Pleva, StanČk, Hána, Mazurek
Praha
2:36.38
4b1 SSK Vítkovice Mysliwiec, Hoffmann, Fluxa, Kotásek
Praha
2:37.19
5b1 AC Slovan Liberec, o.s. Trafina, Mašek, Škoda, Zikmund
Praha
2:38.70
1b2 TJ Sokol Kolín-atletika Moravec, Hampl, Dedík, Vejr
Praha
2:39.27
2b2 TJ Start HavíĜov Valášek, Lukša, Lorenþiþ, Vácha
Praha
2:40.01
2b3 TJ StodĤlky Praha, o.s. Kubát, ŠtČpánek, Štogl, Moucha
Praha
2:40.25
2
TJ Jäkl Karviná Jelen, Parikrupa, Salamon, Fójcik
Ostrava
(10)
2:40.94
3b3 SK ZŠ Jeseniova Praha Souþek, Raþko, Vích, Kubelka
Praha
2:42.17
1b1 ASK Slavia Praha Havel, DvoĜák, Kuriš, Urbánek
Tábor
2:42.97
4b3 Atletika Jemnice Kincl T., Kincl D., Bartoš, Bastl
Praha
2:43.91
2b1 TJ LIAZ Jablonec n/N Bárta, Krim, Cvrþek, Štulík
Liberec
2:44.05
4b2 AC Moravská Slavia Brno Hladký, Richter, Klaška, VojtČch
Praha
2:44.31
1b2 TJ Lokomotiva BĜeclav Osiþka V., Veselý, Král, Osiþka M.
Kladno
2:44.47
5b2 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí Svatoš, Vondra, Vebr, MlynáĜ
Praha
2:44.79
5b3 SK KotláĜka Praha Jína, Klár, Hoza F., Hoza J.
Praha
2:45.42
1b1 USK Praha Ešner, Nulíþek, Šícha, Pruner
Praha
2:45.82
4b1 ASK Slavia Praha Vokrouhlík, Burski, Kuriš, PetĜík
Kladno
S hostujícím závodníkem
2:39.95
2b1 BYAC Brno Ronaldo, Jahoda, Kraþmar, Bartoník
Kladno
2:40.70
1b1 AK Most Bach, BartoĖ, Kolátor, Chloupek
Jablonec
2:40.88
3b1 AK Olomouc Coufal, Emereoha, Koneþný, Machalický
Kladno
2:44.23
2b1 Athletic Club Ústí n/L. Šþerba, Hock, Preiss, Posel
Jablonec
Kombinované štafety
2:44.43
1
Ústí nad Labem, okres Rajchert, ŠtČpánek, TruhláĜ, Novotný
Chomutov
2:45.81
2
Most, okres Morávek, Praský, Urbanský, MaĜík
Chomutov
MLADŠÍ ŽÁCI
3:06.50
1
TJ Sokol Kolín Barták, Holub, Semotam, Kraus
Vlašim
3:17.80
1
A. C. TEPO Kladno Kuþera, Sobotka, Ledvinka, DvoĜák
Kladno
3:20.8
1
HvČzda SKP Pardubice Hubáþek, Koutník, Hemerka, Zítka
Chrudim
3:26.44
1
TJ Jiskra Litomyšl Siegl, Kladivo, Nešpor Blažek
Litomyšl
3:26.59
2
TJ Sokol Kolín Viter, Höfer, Podnecký, PĜíhoda
Vlašim
3:28.78
3
TJ Spartak Vlašim Kopecký, NedČla, Groþek Jan, Prokop
Vlašim
3:29.22
4
TJ Slavoj Stará Boleslav BouĜil, HoĜejší, Majer, Jisl
Vlašim
3:31.40
2
A. C. TEPO Kladno Velich, Reichel, Glaser, Hung
Kladno
3:32.37
1
AC Moravská Slavia Brno Hladký, Kinc, Habr, Oppelt
Brno
3:39.30
2
AC Moravská Slavia Brno PunþocháĜ, MatČjíþek, Pavelka, Doležal Brno
198
2209
2209
2209
2209
2209
2209
2209
2209
2209
0906
2209
1409
2209
0606
2209
0510
2209
2209
0806
0510
0510
1409
0510
1409
2509
2509
2106
2106
1505
1505
2106
2106
2106
2106
1304
1304
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
ŽÁKYNċ
50 m
6.95
h 1
Jana
7.14 -0,3 ST Karolína
7.33 +0,4 1b1 Nikola
7.35 -0,3 ST Karolína
7.35
h 1
Tereza
Novotná
Fuksová
RĤžiþková
Jelínková
Urbanová
260199
011098
011099
310300
200600
60 m
7.62 -1,1 1A KateĜina Vávrová
060498
7.70
h 1A Nikola
Bendová
041199
7.91 -0,5 1A
7.83
h 1r4 Tereza
Fisková
110898
7.92 +1,2 1r1
7.85
1r3 Anna
Kerbachová 090300
7.89 +0,7 2
Petra
ŠafaĜíková 291198
7.90 +1,8 2s1 Karolína Jirmanová 100298
7.92 +0,5 1r1 Tereza
Valášková 240598
7.92 -0,2 3
Adéla
Záhorová
131199
7.98 +0,3 1
Jana
Novotná
260199
8.01 +0,6 2b2 Alexandra Rafajová
300898
(10)
8.01
h 1b1 Michaela Barborová 110399
8.03
V Jolana
Mizerová
98
8.08
V Veronika Janíþková
120198
8.08 +2,0 2b1 Denisa
Vávrová
150198
8.08
h 1B Tereza
BlanáĜová 140299
8.09
h 2A Venuše
Žitná
070798
8.09 +1,6 1A Apolena Výborná
120398
8.10
h 1b1 KateĜina Božková
271098
8.11
h 3b1 Anna
Šuhájková 300198
8.11 +1,3 1r5 Lucie
Jarešová
050598
S nedovolenou podporou vČtru
7.81 +2,5 1s1 Anna
Kerbachová 090300
7.85 +2,1 1
Tereza
Valášková 240598
7.87 +2,6 2r1 Adéla
Záhorová
131199
8.05 +2,6 4r1 KateĜina Božková
271098
8.11 +2,4 6s1 Berenika Kusová
180898
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. - 2. viz žákynČ)
8.15
3r3 Markéta Štolová
011000
8.18
4r3 AlžbČta
Levínská
270700
8.18
h 3r5 Eliška
Kordová
160101
8.25
2b2
8.25
1b2 Barbora Antošová
070900
8.25
1r2 Bára
Holainová 141201
8.29 +1,0 1r1 Hana
Bumbálková 270701
8.30
2b1 Eliška
OuĜedníková 300100
8.30
5r3 Iveta
Myslivcová 180800
S nedovolenou podporou vČtru
8.16 +2,5 3s1 Eliška
Kordová
160101
8.28 +2,2 2s2 Hana
Bumbálková 270701
8.28 +2,9 2r2 Tereza
ýurdová
201100
100 m
12.05 +1,0
12.45 -0,1
12.51 +1,0
12.54 +0,5
12.68 +1,6
12.70 +1,6
12.71
12.74 -0,4
1s1
5
1
1
2r1
1A
MB
1B
KateĜina Vávrová
Anna
Kerbachová
Tereza
Fisková
Petra
ŠafaĜíková
Adéla
Záhorová
Markéta Petrikoviþová
Karolína Jirmanová
Tereza
Valášková
060498
090300
110898
291198
131199
120598
100298
240598
JAC Brno
Atletika Jihlava
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Sokol Velké MeziĜíþí
TJ SK ýéþova ý.BudČjovice
Sokolov
Jihlava
OkĜíšky
Jihlava
ý.BudČjovice
1801
1708
3108
1708
1611
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Ostrava
USK Praha
Praha
Praha
TJ VTŽ Chomutov
Jablonec
Bílina
Spartak Praha 4
Uh. HradištČ
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Praha
TJ Dukla Praha
Praha
AC Vysoké Mýto
Ústí n. Orlicí
TJ Vodní stavby Tábor
Uh. HradištČ
JAC Brno
Chodov
AK PSK Zlín
Šumperk
0906
2112
0706
0203
1405
2406 M-1
2109
2109
1606
2506
0405
1405
TJ LIAZ Jablonec n/N.
ZŠ Hlavní ZubĜí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Baník StĜíbro
TJ Lokomotiva BĜeclav
AK Bílina
TJ DvĤr Králové n/L.
JAC Brno
AC Pardubice
SK KotláĜka Praha
Jablonec
Kolín
Kolín
Cheb
Praha
Praha
JaromČĜ
Olomouc
Praha
Uh. HradištČ
0911
1806
1806
0507
2112
2302
0806
1312
1201
2406
Spartak Praha 4
AC Vysoké Mýto
TJ Vodní stavby Tábor
JAC Brno
ASK DČþín
Uh. HradištČ
Ústí n. Orlicí
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
2406 M
1606
2406
2406
2406
TJ VTŽ Chomutov
ŠAK ZŠ Pardubice
TJ Lokomotiva Beroun o.s.
TJ LIAZ Jablonec n/N.
SSK Vítkovice
SK Speed Brno
SKP Nymburk, o.s.
TJ Nové MČsto na MoravČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Praha
Kolín
Turnov
Uh. HradištČ
Brno
St. Boleslav
Uh. HradištČ
2406
2406
2112
2909
1605
2406
1605
1205
2506
TJ Lokomotiva Beroun o.s.
SK Speed Brno
A. C. TEPO Kladno
Uh. HradištČ 2406
Uh. HradištČ 2406
Jablonec
1409
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Utrecht
Spartak Praha 4
Praha
TJ VTŽ Chomutov
MeziboĜí
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Liberec
TJ Vodní stavby Tábor
TĜebíþ
SKP Union Cheb - klub atletiky Pacov
TJ Dukla Praha
Budapest
AC Vysoké Mýto
Hr. Králové
199
1607
1006 M
0706
0607
0206
1805
2809
2408
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
S nedovolenou podporou vČtru
12.03 +2,7 1r4 KateĜina Vávrová
12.53 +2,1 1
Markéta Petrikoviþová
060498 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Utrecht
120598 SKP Union Cheb - klub atletiky Domažlice
150 m
18.16 0,0 1b1 Anna
Kerbachová 090300 Spartak Praha 4
Praha
18.30 -0,8 1
KateĜina Vávrová
060498 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Praha
18.74
h 1b1 Nikola
Bendová
041199 USK Praha
Praha
18.99 +0,6 2b1
Praha
18.87
S Jana
Novotná
260199 JAC Brno
St. Boleslav
18.97 -0,1 1
Tereza
Fisková
110898 TJ VTŽ Chomutov
MeziboĜí
19.10 -0,6 1b2 Tereza
Valášková 240598 AC Vysoké Mýto
Svitavy
19.20
S Tereza
Semecká
130998 TJ Dukla Praha
St. Boleslav
19.22 0,0 2b1 Karolína Jirmanová 100298 TJ Dukla Praha
Praha
19.25 +0,2 1b1 Petra
ŠafaĜíková 291198 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Jiþín
19.25 0,0 1b1 Markéta Petrikoviþová 120598 SKP Union Cheb - klub atletiky Cheb
(10)
19.38
S Veronika Janíþková 120198 TJ Spartak TĜebíþ
St. Boleslav
19.42
S Michaela Hrubá
210298 JAC Brno
St. Boleslav
19.49
h 2b1 Anna
Šuhájková 300198 AC Pardubice
Praha
19.51
h 2b1 Eliška
Floriánová 240499 JAC Brno
Praha
19.62
1b1
Znojmo
19.52 +0,6 S Tereza
Vokálová
160698 TJ LIAZ Jablonec n/N.
St. Boleslav
19.56 -0,8 6
Patricie
Malá
140298 AC ýeská Lípa
Praha
19.57 0,0 3b1 Anna
D‘Ambrosca 160298 SK KotláĜka Praha
Praha
19.64
h 1b2 AlžbČta
Dostálová 020399 ASK Slavia Praha
Praha
19.67 -0,6 2b1 Tereza
Brázdilová 180898 AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh. HradištČ
19.69 -0,7 1b1 Adéla
Záhorová
131199 TJ Vodní stavby Tábor
Tábor
19.69 -0,8 7
Anna
Kozáková
061199 AK ŠKODA PlzeĖ
Praha
S nedovolenou podporou vČtru
19.15 +2,6 2b1 Petra
ŠafaĜíková 291198 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Jablonec
19.43 +2,6 3b1 Patricie
Malá
140298 AC ýeská Lípa
Jablonec
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. viz žákynČ)
19.96
S Barbora Veselá
170100 TJ Slavoj Stará Boleslav
St. Boleslav
20.11
1b1 Eliška
Kordová
160101 TJ Lokomotiva Beroun o.s.
Kladno
20.14 +1,2 2b1 Nicoleta Turnerová 300500 SK ZŠ Jeseniova Praha
Praha
20.19 +1,0 1b1 Nikola
ŠantrĤþková 230300 TJ Sokol Hradec Králové
D.Králové n/L
20.22 0,0 1b2 Aneta
Tiralová
170400 SKP Union Cheb - klub atletiky Sokolov
20.22 +0,6 3b3 Kristýna Schönpflugová 050100 A. C. TEPO Kladno
Kladno
20.23 -1,6 3b2 Bára
Holainová 141201 SSK Vítkovice
Ostrava
20.25
1b1 KateĜina Benešová 030100 AC Moravská Slavia Brno
Brno
20.31
2b1 Linda
Dufková
070501 Spartak Praha 4
Praha
Lepší ruþní þasy
20.0
1b1 Sára
ýelišová
281100 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
PlzeĖ
200 m
24.55 +1,5 4
KateĜina Vávrová
25.05 +1,0 1b1 Anna
Kerbachová
25.85 +0,2 3b3 Eliška
Zikešová
25.97 -0,2 3b1 Markéta Petrikoviþová
26.12 -0,1 1b1 Tereza
Fisková
26.15
h 2b10 Eliška
Floriánová
S nedovolenou podporou vČtru
25.80 +3,1 1b1 Markéta Petrikoviþová
300 m
39.72
39.95
40.07
40.51
1b1
1
2
1b1
40.99
41.60
4
5
KateĜina
Nikola
Anna
Tereza
40.66
Veronika
Eliška
Vávrová
Bendová
Kerbachová
Vokálová
2b1
Janíþková
Floriánová
060498
090300
200198
120598
110898
240499
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Utrecht
Spartak Praha 4
Liberec
T. J. Sokol ýeské BudČjovice St. Boleslav
SKP Union Cheb - klub atletiky Domažlice
TJ VTŽ Chomutov
DČþín
JAC Brno
Wien
120598 SKP Union Cheb - klub atletiky Pacov
060498
041199
090300
160698
AC Slov. Slávia Uh.HradištČ
USK Praha
Spartak Praha 4
TJ LIAZ Jablonec n/N.
120198 TJ Spartak TĜebíþ
240499 JAC Brno
200
1507
0806
0806 M
2209
1412
2106
2405
1406
0806
2405
0806
1606
0507
2405
2405
1412
1201
2605
2405
2209
0806
1412
1509
1409
2209
1409
1409
1210
2106
2204
1206
2106
0510
0906
1304
1309
2905
1907
0607 M
2906
0806
1905
1901
1805
Frýdek-Místek 2805
Praha
2209
Praha
2209 M-1
Praha
2112
Brno
1109
Uh. HradištČ 2606
Uh. HradištČ 2606
ýeský atletický svaz
41.70
41.86
41.96
41.97
(10)
42.01
42.12
42.40
42.40
42.42
42.51
42.52
5b1
1b1
3
2r1
Atletické výkony 2013
Markéta Petrikoviþová
Marie
Bušinová
Tereza
RybaĜíková
Eliška
Perná
2b1
4
2b1
3b1
1b1
2r3
h 2b1
120598
220398
271198
190299
SKP Union Cheb - klub atletiky
Atletický klub Kyjov
Atletický klub Kyjov
ŠAK ZŠ Pardubice
Sušice
Ostrava
Praha
Uh. HradištČ
1405
0906
2209
2506
Barbora Hudeþková
Markéta Škaldová
Anna
D‘Ambrosca
Petra
Herzogová
Markéta Štolová
Tereza
Fisková
Karolína Jirmanová
42.59
1b1
42.62
1b2 Petra
ŠafaĜíková
42.67
3r4 SoĖa
Vejražková
42.68
3b1 Tereza
Nemešová
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. - 2. viz žákynČ)
43.06
2b2 Barbora Veselá
43.07
1
Michaela Knotková
43.35
1b1 Anna
Suráková
43.61
1b2 Bára
Holainová
43.85
1b3 Tereza
Kašpárková
44.15
h 1b5 Lenka
Suchá
44.28
1b1 Eliška
Kordová
44.29
1b2 KateĜina Benešová
290798
270298
160298
150698
011000
110898
100298
TJ Šumperk
AK PSK Zlín
SK KotláĜka Praha
AK PSK Zlín
TJ VTŽ Chomutov
TJ VTŽ Chomutov
TJ Dukla Praha
Ostrava
Praha
Praha
Ostrava
MeziboĜí
Uh. HradištČ
Praha
Domažlice
291198 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Brno
110898 SKP Union Cheb - klub atletiky Uh. HradištČ
051298 SK KotláĜka Praha
Praha
0906
2209
0706
0906
1709 M-2
2506
1412
1708
1109
2506
0706
170100
180401
051000
141201
110300
050700
160101
030100
TJ Slavoj Stará Boleslav
AK Hodonín
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
SSK Vítkovice
AK PSK Zlín
JAC Brno
TJ Lokomotiva Beroun o.s.
AC Moravská Slavia Brno
Kolín
Hodonín
Praha
Ostrava
Kladno
Bratislava
Kolín
Blansko
2909
2704
2106
0906
0510
1512
2909
0606
400 m
58.52
59.46
59.96
60.55
120198
160698
270698
290798
TJ Spartak TĜebíþ
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Slezan Frýdek-Místek
TJ Šumperk
Praha
Hr. Králové
Olomouc
Šumperk
0106
2508
0405
2906
170100
180401
120101
040600
050700
TJ Slavoj Stará Boleslav
AK Hodonín
TJ Jilemnice
USK Praha
JAC Brno
St. Boleslav
Vyškov
Jablonec
Kolín
Vyškov
0505
2909
2909
2909
2909
Helena
Benþová
Anna
Výletová
Petra
Pavlásková
Michaela ýervínová
Lucie
Volková
Marie
Bušinová
Lucie
KrupaĜová
Michaela Knotková
Carmen Idris Beshirová
Nikola
Baumová
270698
170299
101299
180599
100298
220398
110799
180401
051098
110998
TJ Slezan Frýdek-Místek
Atletický klub Kyjov
TJ Slezan Frýdek-Místek
ASK Lovosice
T. J. Sokol ýeské BudČjovice
Atletický klub Kyjov
PSK Olymp Praha
AK Hodonín
AK Olymp Brno
TJ DvĤr Králové n/L.
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Praha
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Praha
Praha
Praha
St. Boleslav
JaromČĜ
2706
2706
2112
2706
2706
2209
2209
2209 M
2808
0806
Tereza
KateĜina
Barbora
Alexandra
Veronika
Petra
Andrea
Veronika
Dominika
Natália
120898
230599
291298
080398
070198
240199
230499
120198
010898
030398
SSK Vítkovice
TJ Nové MČsto na MoravČ
TRIATLET Karlovy Vary
AC Vysoké Mýto
TJ Baník StĜíbro
TJ Sokol Hradec Králové
ASK Slavia Praha
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jilemnice
AC TJ Jiþín
Ostrava
Jihlava
Písek
Uh. HradištČ
Domažlice
JaromČĜ
Uh. HradištČ
St. Boleslav
Turnov
Jiþín
2706
0806
1105
2706
0806
0806
2706
2505
1405
2906
1b2
1b2
3b1
2b1
Veronika Janíþková
Tereza
Vokálová
Helena
Benþová
Barbora Hudeþková
600 m
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1:38.02
1
Barbora
1:39.35
1
Michaela
1:42.64
1
Emma
1:43.12
1
Veronika
1:43.84
2
Lenka
800 m
2:15.98
2:17.11
2:18.10
2:18.45
2:18.69
2:19.29
2:19.42
2:19.82
2:20.71
2:21.51
(10)
2:21.56
2:22.22
2:22.48
2:23.11
2:23.21
2:23.35
2:23.35
2:23.84
2:24.0
2:24.21
1
2
h 1
3
4
2
3
4
1
1
5b2
2
2
7
1
2
8
S
1
2
Veselá
Knotková
Pokorná
Petrásková
Suchá
Growková
Pulgretová
Pribiþinová
Smoláková
Šrámková
ýerenková
DuchoĖová
Janíþková
Hanušová
Kuželková
201
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. viz žákynČ)
2:24.97
1b2 Barbora Veselá
2:26.49
2
Anna
Suráková
2:28.34
3
Eliška
Surmová
2:28.41
1r1 Radka
Bužková
2:28.74
1
Markéta Boþková
2:28.90
2
Lenka
Suchá
2:29.44
9b1 Jana
Nováková
2:29.52 h 3b3 Barbora Placatková
2:29.90
1
Aneta
Kaniová
2:29.91
2
Emma
Pokorná
170100
051000
110700
020300
130300
050700
170700
271200
060100
120101
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
SSK Vítkovice
SK Sporting PĜíbram
TJ Jiskra Nový Bor
JAC Brno
SSK Vítkovice
SK Sporting PĜíbram
AC ýeská Lípa
TJ Jilemnice
St. Boleslav
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
Turnov
BĜeclav
Ostrava
Praha
Turnov
Turnov
1000 m
3:10.26
3:11.09
3:12.67
3:13.09
3:13.36
3:13.89
120898
110998
180599
010999
291298
050998
SSK Vítkovice
TJ DvĤr Králové n/L.
ASK Lovosice
AK Most
TRIATLET Karlovy Vary
AK Most
Ostrava
2708
D. Králové n/L 2208
Bílina
2704
Bílina
2704
Karlovy Vary 0105
Bílina
2704
1b1
3
3b1
4b1
1b1
5b1
Tereza
Nikola
Michaela
Sára
Barbora
Adéla
Growková
Baumová
ýervínová
Malá
Pribiþinová
Civínová
1500 m
4:46.32
8
4:51.94 h 2
Carmen Idris Beshirová
Michaela ýervínová
4:52.04
2
4:52.66
1b1 Adéla
ŠafáĜová
4:54.48
2b1 Petra
Pavlásková
4:55.31
5
Veronika Šrámková
4:55.84
2
Tereza
Growková
4:57.63
7
KateĜina Pulgertová
4:58.47
3b1 Anna
Výletová
5:00.04 h 4
Sára
Malá
5:07.49
2
5:00.50
7
Lucie
Volková
(10)
5:03.10
7
Barbora Šestáková
5:03.81
4
Alexandra Salamonová
5:03.98 h 5
Adéla
Civínová
5:12.20
2
5:03.98
8
Žaneta
Tvrdíková
5:04.81
4b1 Helena
Benþová
5:06.23
1
Lea
Chvalovská
5:07.50
6b1 Julie
Rampírová
5:10.65
5
Sarah
Janulíková
5:11.91 h 2b1 Lucie
KrupaĜová
5:12.20
3
Eliška
Surmová
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. viz žákynČ)
5:12.42 h 3
Barbora Placatková
5:19.71
1
5:13.37
4b1 Dominika Stránská
5:15.34
3
KateĜina Krejþí
5:17.97 h 4
Kristýna Prouzová
5:18.54
1
Barbora Havlíþková
5:18.82 h 1
Hana
Pavelková
5:19.21 h 2
Eliška
Kohlertová
5:19.47
3
Klára
Strnadová
5:23.60
4
Julie
BiþišĢová
3000 m
10:38.26
14
10:59.84 h 6
11:11.63
3
11:30.18 h 8
11:34.64
3
Carmen Idris Beshirová
Adéla
Civínová
Barbora Šestáková
Sára
Malá
Sarah
Janulíková
051098 AK Olymp Brno
180599 ASK Lovosice
100698
101299
070198
120898
230599
170299
010999
JAC Brno
TJ Slezan Frýdek-Místek
TJ Baník StĜíbro
SSK Vítkovice
TJ Nové MČsto na MoravČ
Atletický klub Kyjov
AK Most
100298 T. J. Sokol ýeské BudČjovice
270999 TJ Olympia Bruntál
010498 AO Slavia HavíĜov
050998 AK Most
250698
270698
110198
120299
170699
110799
110700
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Slezan Frýdek-Místek
SK KotláĜka Praha
TJ Slezan Frýdek-Místek
AK Šternberk
PSK Olymp Praha
SSK Vítkovice
271200 SK Sporting PĜíbram
1205
2606
2606
2406
1605
1905
0906
2112
2209
2209
Turnov
2805
Jablonec
0203
Praha
2109
Brno
1009
Brno
1109
Praha
2109
BĜeclav
2505
N.MČsto n/Met2707
Brno
1109
Jablonec
0203
DČþín
1905
St. Boleslav 2906
Praha
Ostrava
Jablonec
Kladno
Praha
Brno
Kolín
Brno
Ostrava
Praha
Uh. HradištČ
2109
0906
0203
2906
2109
1009
0805
1109
0906
0602
1509 M
211100
240600
081200
120500
281000
090600
040201
150200
AC ýeská Lípa
PSK Olymp Praha
TJ Lokomotiva Beroun o.s.
SK ýtyĜi Dvory ý.BudČjovice
AK Most
ASK Lovosice
Atletický klub AHA Vyškov
PSK Olymp Praha
Praha
0712
St. Boleslav 1205
Kladno
0510
Praha
0706
Praha
0712
ý. BudČjovice 1905
Praha
2302
Praha
2302
Vyškov
2906
Praha
0706
051098
050998
270999
010999
170699
AK Olymp Brno
AK Most
TJ Olympia Bruntál
AK Most
AK Šternberk
Praha
Praha
BĜeclav
Praha
Šumperk
202
0406
2201
2809
2201
2906
ýeský atletický svaz
11:39.70 h 1
11:46.95
4
11:47.71
2
11:49.65
4
11:57.56
2
Barbora
Alexandra
Julie
Tereza
Eliška
Atletické výkony 2013
Pribiþinová
De Sousa
Rampírová
Jakoubková
Brožková
Praha
Domažlice
Olomouc
Praha
Kolín
0202
0806
0405
2809
1409
1500 m pĜekážek
5:44.93
4
Iveta
Rašková
060898 TJ Slezan Frýdek-Místek
6:13.66
5
Alexandra Smoláková 080398 AC Vysoké Mýto
6:33.18
6
Tereza
Bencová
280599 TJ Slezan Frýdek-Místek
BĜeclav
Svitavy
BĜeclav
1409
0805
2809
60 m pĜekážek
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
9.05
h 1b1 Anna
9.36 0,0
9.04
h 1b1 Markéta
9.28 +1,1
9.06
h 1b2 Barbora
9.52 0,0
9.74
h 1r1 Veronika
9.93 +0,4
9.78 +1,1 2
Nicoleta
9.88
P Viktorie
9.90
P Barbora
9.94 +1,1 3
Tereza
9.96
1b1 Veronika
9.97 +1,0 V Eliška
0901
0905
0712
2706
2112
2605
1412
2909
2706
1610
1610
2706
2209
2809
Kerbachová
1b1
Štolová
1
Veselá
P
Juchelková
1b1
Turnerová
Suchánková
Begová
ýurdová
Jégrová
Reindlová
100 m pĜekážek
14.18 +1,9 S Tereza
Semecká
14.23 +0,7 1
Jana
Novotná
14.33 +1,3 1r3 Tereza
Vokálová
14.34 +1,3 1r2 Nikola
Bendová
14.40 +0,7 3
Veronika Janíþková
14.46 +0,7 4
Denisa
Vávrová
14.58 +0,7 5
Pavlína
MináĜová
14.84 +1,9 S Michaela Hrubá
14.92 -0,3 2b1 Karolína Jirmanová
15.13 -1.2 2b1 Tereza
Valášková
(10)
15.14 +1,3 3r3 Markéta Štolová
15.16 +1,5 S Ivana
Reicheltová
15.17 +1,9 S Lucie
Jarešová
15.21 +0,9 1r5 Michaela Barborová
15.22 -0,7 1b1 Amálie
Švábíková
15.22
S Anna
Kerbachová
15.22
S Barbora Veselá
15.39
1
Nikola
Dyrynková
15.41
4b1 Michaela Galuszková
15.52 +1,3 6r3 Barbora DvoĜáková
S nedovolenou podporou vČtru
14.08 +2,6 1
Tereza
Semecká
14.14 +2,6 2
Tereza
Vokálová
14.15 +2,6 3
Veronika Janíþková
15.30 +4,5 1b1 Michaela PĜikrylová
15.31 +2,7 3r1 Vanessa Paskovská
15.40 +4,5 2b1 KateĜina Resslerová
15.46 +4,5 3b1 Veronika Májová
200 m pĜekážek
28.06 +0,7 1
Tereza
28.59 +0,7 2
Veronika
28.82
1b1 Tereza
Semecká
Janíþková
Vokálová
291298
261299
120299
030399
270299
TRIATLET Karlovy Vary
MÍLAěI Domažlice
TJ Slezan Frýdek-Místek
AK Olymp Brno
TRIATLET Karlovy Vary
090300 Spartak Praha 4
300500
071001
240300
201100
080600
131000
SK ZŠ Jeseniova Praha
AK Olomouc
AK Olomouc
A. C. TEPO Kladno
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Vodní stavby Tábor
Praha
Praha
Praha
Uh. HradištČ
Praha
St. Boleslav
Ostrava
Vyškov
Uh. HradištČ
Olomouc
Olomouc
Uh. HradištČ
Turnov
Tábor
130998
260199
160698
041199
120198
150198
230299
210298
100298
240598
TJ Dukla Praha
JAC Brno
TJ LIAZ Jablonec n/N.
USK Praha
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Baník StĜíbro
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
JAC Brno
TJ Dukla Praha
AC Vysoké Mýto
St. Boleslav 2405
Uh. HradištČ 2706
Praha
2109
Praha
2109
Uh. HradištČ 2706
Uh. HradištČ 2706
Uh. HradištČ 2706
St. Boleslav 2405
Praha
0409
Ústí nad Orlicí 1606
011000
200698
050598
110399
221199
090300
170100
060999
061298
130698
TJ VTŽ Chomutov
JAC Brno
SK KotláĜka Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
ASK Slavia Praha
Spartak Praha 4
TJ Slavoj Stará Boleslav
TJ Lokomotiva Beroun o.s.
TJ Desná
AC Slovan Liberec, o.s.
Praha
St. Boleslav
St. Boleslav
Uh. HradištČ
Praha
Praha
St. Boleslav
St. Boleslav
Liberec
Praha
130998
160698
120198
050699
060898
120598
101098
TJ Dukla Praha
Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Praha
TJ Spartak TĜebíþ
Praha
AC ProstČjov
Uh. HradištČ
AC Slovan Liberec, o.s.
Praha
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh.HradištČ
SK PĜerov
Uh.HradištČ
011000 TJ VTŽ Chomutov
170100 TJ Slavoj Stará Boleslav
120300 SSK Vítkovice
130998 TJ Dukla Praha
120198 TJ Spartak TĜebíþ
160698 TJ LIAZ Jablonec n/N.
203
Praha
Praha
Jablonec
2109 M
2405
2405
2606
0905
1210 M
1210 M
1205
0606
2109
2109
2109
2109
1206
2109
1206
1206
2209
2209
1409
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
29.60 -0,6 2r3 Michaela Hrubá
29.87 +0,7 3
Denisa
Vávrová
30.06
1b2 Nikola
Bendová
30.14 +1,4 1b4 Jana
Novotná
30.19 -1,0 2r1 Barbora DvoĜáková
30.30 -0,6 3r3 AlžbČta
Dostálová
30.31 -1,0 3r1 Markéta Štolová
(10)
30.63
1b1 Karolína Jirmanová
30.75 -1,2 1r2 Šárka
Novotná
30.85
1
Aneta
Veselá
30.86 +0,1 1b2 Tereza
Valášková
30.87 -0,3 2b1 Tereza
Jonášová
30.91 -0,2 3b1 Andrea
DuchoĖová
31.06 +0,3 3b1 Anna
Herynková
31.12
1b1 Patricie
Gamonová
31.17 -0,6 1b1 Eliška
Perná
31.20 -2,0 2
Lucie
Pertlíková
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. - 2. viz žákynČ)
31.69 +1,1 1b3 Eliška
Reindlová
32.85 -2,0 4
Eliška
BČhounková
33.11 +1,5 1b4 Natálie
Pražáková
33.65 -1,1 1b2 Tereza
ŠimĤnková
33.78
1b2 Aneta
BednáĜová
34.09 -0,4 1b3 Tereza
Parásková
34.86 -0,1 5b2 Tereza
Schejbalová
34.96 -1,1 3b2 Lenka
Horká
300 m pĜekážek
44.38
1b2
45.00
2b1
45.51
1
46.30
1
47.70
1
48.15
1b3
210298
150198
041199
260199
130698
020399
011000
JAC Brno
TJ Baník StĜíbro
USK Praha
JAC Brno
AC Slovan Liberec, o.s.
ASK Slavia Praha
TJ VTŽ Chomutov
Praha
Praha
Praha
Ostrava
Praha
Praha
Praha
100298
140398
050100
240598
240698
230499
210498
160298
190299
010199
TJ Dukla Praha
AC Vysoké Mýto
AC Domažlice
AC Vysoké Mýto
AK ŠKODA PlzeĖ
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
Atletika Poruba o.s.
ŠAK ZŠ Pardubice
Atletika Jihlava
Praha
2905
Svitavy
0809
St. Boleslav 0409 M
Svitavy
0806
Tábor
1409
Praha
2905
Praha
0806
Frýdek-Místek 2805
Svitavy
0806
TĜebíþ
1506
131000
010300
080200
111100
040200
210600
310300
170400
TJ Vodní stavby Tábor
TJ Sokol Velké MeziĜíþí
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Jiskra HavlíþkĤv Brod
TJ DvĤr Králové n/L.
SK KotláĜka Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ Sokol Velké MeziĜíþí
Kladno
TĜebíþ
TĜebíþ
Jihlava
Jablonec
Tábor
Tábor
Jihlava
0510
1506
2704
0806
1409
1409
1409
0806
TJ Spartak TĜebíþ
TJ Dukla Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AC Slovan Liberec, o.s.
TJ Slezan Frýdek-Místek
Budapest
Budapest
Domažlice
St. Boleslav
Zittau
BĜeclav
2809
2809
0806
0405
1409
2809
Praha
Svitavy
Hr. Králové
2906
1105
2508
Veronika
Tereza
Tereza
Tereza
Barbora
KateĜina
Janíþková
Semecká
Jonášová
Vokálová
DvoĜáková
Krtková
120198
130998
240698
160698
130698
270598
400 m pĜekážek
63.91
1b2 Veronika
67.45
4
Tereza
67.96
1b2 Šárka
Janíþková
Vokálová
Novotná
120198 TJ Spartak TĜebíþ
160698 TJ LIAZ Jablonec n/N.
140398 AC Vysoké Mýto
Michaela
Šárka
Eliška
Lada
Jana
Michaela
KateĜina
Kristýna
1.62
Tereza
Veronika
Hrubá
Polášková
Buchlovská
Pejchalová
Novotná
Galuszková
Zelinková
MalíĜová
11
Soukupová
Májová
210298
301198
270898
151198
260199
061298
071098
150299
Tereza
Ivana
Johana
1.58
Karolína
Hana
Gabriela
Josefína
Pavla
Vokálová
Reicheltová
Zafarová
S
Franková
Váchová
Novotná
Komínková
Meidlová
160698 TJ LIAZ Jablonec n/N.
200698 AC ýeská Lípa
190498 SK ZŠ Jeseniova Praha
Výška
1.83
1.78
1.77
1.74
1.73
1.72
1.71
1.64
1
1
2
3
1
1
4
h 4
1.62
1.62
(10)
1.62
1.60
1.60
1
1
S
h 3
h 1
1.60
1.60
1.60
1.59
1.59
3
3
h 2
1
1
2209
2209
2905
0906
2209
2209
2209 M
JAC Brno
Uh. HradištČ 2706
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh. HradištČ 1206
JAC Brno
Uh. HradištČ 2706
TJ Lokomotiva Trutnov
Uh. HradištČ 2706
JAC Brno
Kladno
0510
TJ Desná
Jiþín
1606
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Uh. HradištČ 2706
ASK Lovosice
Praha
2012
Kladno
2408
020398 TJ Jiskra Nová BystĜice
ý. BudČjovice 1905
101098 SK PĜerov
Šumperk
2105
020998
060299
090798
120698
080599
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Vodní stavby Tábor
A. C. TEPO Kladno
SK Atletika Hustopeþe, o.s.
AC ProstČjov
204
St. Boleslav
Hustopeþe
Praha
Praha
Jiþín
Tábor
Praha
BĜeclav
ProstČjov
2405
2501
3101
1210
1606
2909
1412
1505
1605
ýeský atletický svaz
1.59
S Amálie
1.59
1
Patricie
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
1.55
1
Tereza
1.54
5
Aneta
1.54
h 1
Simona
1.52
1.53
1
KateĜina
1.53
1
Daniela
1.52
1
Lucie
1.52
2
Petra
1.52
3
Tereza
1.52
h 2
Lucie
1.51
1
Nikola
Tyþ
3.57
h 1
3.52
h 2
3.10
h 2
3.05
3.00
3.00
2.97
2.95
2.95
2.80
3
2
1
1
1
5
h 5
(10)
2.75
2.73
2.65
2.65
2.60
2.60
2.60
2.60
2.60
9
2
10=
12
2
2=
2
7
h 4
Atletické výkony 2013
Švábíková
Burajová
221199 ASK Slavia Praha
080499 SK DVOJKA Praha
St. Boleslav
Praha
2405
2906
Parásková
Župníková
OšĢádalová
4
Mastná
Vránová
MacháĖová
FráĖová
Pogányová
Kantorová
Sojková
210600 SK KotláĜka Praha
110700 TJ Orlová LutynČ
130400 AC ProstČjov
Uh. HradištČ
Ostrava
TĜinec
Uh. HradištČ
Kladno
Veselí n/Luž.
Brno
Uh. HradištČ
Uh. HradištČ
TĜinec
Jiþín
2606
0906
0612
2606
0509
0709
1605
1206
2606
0612
1606
Nikola
Pöschlová
3.45
1
Amálie
Švábíková
3.40
2
Veronika Strýþková
3.05
4
Veronika Kovaþechová
Petra
Nová
Andrea
DuchoĖová
Petra
Šþerbová
Hana
Klimentová
Tereza Hromadníková
Barbora Rynešová
2.70
6
Petra
FráĖová
Andrea Starþeviþová
Tereza
Kašpárková
KateĜina Iviþiþová
Barbora Jehliþková
KateĜina BuĜvalová
Rafaela
Burdová
Aneta
Putnová
Sára
Škrobánková
2.53
5
Barbora Hlaváþová
2.52
1
Exhibice
3.16
1
Veronika Kovaþechová
3.00
5
Hana
Klimentová
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. - 3. viz žákynČ)
2.50
8
Vendula Hanáková
2.33
h 2
Leona
Vokálová
Dálka
5.87
5.66
5.63
5.58
5.56
5.52
5.52
5.49
5.46
5.44
(10)
5.44
5.42
-1,5 1
-1,2 1
-2,4 2
1
2
1
3
1
+1,6 7
2
3
1
Jana
Adéla
Karolína
Tereza
Michaela
Michaela
Ivana
Tereza
Michaela
Šárka
Novotná
Záhorová
Jirmanová
Vokálová
Hrubá
Galuszková
Reicheltová
Brázdilová
Gieselová
Polášková
Pavlína
MináĜová
Michaela Barborová
141200
060400
180400
160100
070601
160100
270300
A. C. TEPO Kladno
TJ Nová Vþelnice
Atletický klub AHA Vyškov
AK PSK Zlín
JAC Brno
TJ Sokol Opava
AC SYNER Turnov
100998 A. C. TEPO Kladno
221199 ASK Slavia Praha
170399 AC ýejkovice
150398
021198
230499
250298
181298
031199
070599
SSK Vítkovice
TJ Lokomotiva Beroun o.s.
ASK Slavia Praha
TJ TŽ TĜinec
TJ Sokol Opava
AK PSK Zlín
TJ LIAZ Jablonec n/N.
160100
021298
110300
020899
060699
070498
011298
070298
060101
AK PSK Zlín
JAC Brno
AK PSK Zlín
AC ýejkovice
USK Praha
Atletika Chrudim
TJ Slavoj BANES Pacov
JAC Brno
TJ Sokol Opava
Praha
0712
Praha
2109
Praha
0712
Praha
2109
Praha
2112
Praha
2109
Praha
2109
Kolín
1406
Tábor
1409
Opava
0409
Frýdek-Místek 2805
Praha
2109
Praha
2112
Kladno
0510
160399 ŠAK ZŠ Pardubice
Praha
BĜeclav
Praha
Praha
Praha
Jablonec
Tábor
Kladno
Praha
Uh. HradištČ
Svitavy
2109 M-1
1905
2109 M-2
2109
0409
1409
1409
0510
1412 M-3
1509
0809
150398 SSK Vítkovice
181298 TJ Sokol Opava
Ostrava
Ópava
2806
2208
150500 AK PSK Zlín
011001 TJ LIAZ Jablonec n/N.
Kladno
Jablonec
0510
1603
260199
131199
100298
160698
210298
061298
200698
180898
250999
301198
JAC Brno
Praha
TJ Vodní stavby Tábor
Tábor
TJ Dukla Praha
Tábor
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Brno
JAC Brno
BĜeclav
TJ Desná
Ml. Boleslav
JAC Brno
BĜeclav
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Šumperk
AK Olomouc
Uh. HradištČ
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Ostrava
230299 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
110399 TJ LIAZ Jablonec n/N.
205
Brno
Ml. Boleslav
2209
1409
1409
1109
1905
2006
0810
1405
2706
0906
1109
3006
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
5.41 +1,1 1
Anna
Kerbachová 090300
5.39
1
Barbora DvoĜáková 130698
5.36
3
Denisa Stojanoviþová 150598
5.31
6= Veronika Janíþková 120198
5.30 +0,1 1
Nicolette Novotná
310398
5.27
1
Michaela Jursová
030398
5.26
4
Tereza
RĤžiþková 240199
5.24 +1,7 1
Patricie
Gamonová 160298
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. viz žákynČ)
5.23
5
Leona
Vokálová
011001
5.07 +0,1 2
Viktorie
Suchánková 071001
5.07
h 1
Eliška
OuĜedníková 300100
5.06
1
5.03
1
Anísa
Filali
101000
5.00 +0,8 1
Anna
Suráková
051000
4.99
4
Barbora Antošová
070900
4.99
1QA Tereza
Parásková 210600
4.96
h 1
Veronika RĤžiþková 130300
4.95
2
Miroslava Hanzalíková 040401
(10)
4.95 -0,4 4
KateĜina Vohánková 240300
4.95 -0,6 2
Nikol
Hyánková 270401
Trojskok
11.44 +0,9
11.09
10.98
10.77 +1,2
10.50 +1,3
10.48
10.33
10.32
10.22
10.02
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Vyškov
JAC Brno
St. Boleslav
JAC Brno
Brno
Atletický klub AHA Vyškov
Uh. HradištČ
TJ Slezan Frýdek-Místek
Hranice
TJ VTŽ Chomutov
Kladno
TJ TŽ TĜinec
Hodonín
SK KotláĜka Praha
Praha
A. C. TEPO Kladno
Kladno
TJ Slezan Frýdek-Místek
BĜeclav
0106
0405
2307
0709
1805
2408
1805
1605
2906
2505
Koule 2kg
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
12.16
1
Anna
Kerbachová 090300
12.08
1
Tereza
Štorchová 030800
12.04
1
Michaela Vedrová
220100
11.94
h 1
Denisa
PĜeþková
00
11.73
1
Sára
Spívalová
190500
11.36
1
Lucie
Bisová
050800
11.29
1
Nikola Neumeisterová 091000
11.26
1
Markéta Schönpflugová 050100
11.01
1
Michaela Dušková
170200
10.97
2
Karolína Klišíková
080200
Spartak Praha 4
Praha
TJ Vodní stavby Tábor
Kolín
SSK Vítkovice
TĜinec
Ostrava
Ostrava
Atletika Chrudim
Chrudim
TJ Slavoj Stará Boleslav
Kladno
TJ Svitavy
Jablonec
A. C. TEPO Kladno
Kladno
TJ Spartak Vlašim
ýáslav
AC Slovácká Slavia Uh.HradištČ Hranice
0506
2909
1605
1412
1610
1509
2909
3105
0609
0809
Koule 3kg
13.94
13.46
12.60
12.34
h
160298
270398
110499
130199
TJ Desná
ŠAK Chodov
HvČzda SKP Pardubice
TJ Nová Vþelnice
070798
200698
140298
290498
260698
050898
AK Bílina
JAC Brno
AC ýeská Lípa
AK ŠKODA PlzeĖ
AC ýeská Lípa
TJ Vodní stavby Tábor
Budapest
Karlovy Vary
Pardubice
Jablonec
Tábor
Chomutov
Ostrava
Ml. Boleslav
Domažlice
Jablonec
Nové Zámky
2809
1206
2808
0303
1409
2509
0906
2006
0806
0712
1110
Olomouc
Ostrava
1312
1305
12.20
12.09
12.07
12.06
11.82
11.78
(10)
11.70
11.61
1
1
1
3
2
2
17
1
3
5
2
1
2
3
Tereza
Ivana
Michaela
Nicolette
SoĖa
Adéla
Michaela
Lucie
Nikola
Iveta
Brázdilová
Reicheltová
Hrubá
Novotná
Lisníková
Kollárová
Jursová
Jarešová
Kinclová
Rašková
180898
200698
210298
310398
010198
210998
030398
050598
210198
060898
Spartak Praha 4
AC Slovan Liberec, o.s.
VSK Universita Brno
TJ Spartak TĜebíþ
Atletický klub AHA Vyškov
TJ TŽ TĜinec
JAC Brno
Atletika Poruba o.s.
Uh. HradištČ
Liberec
BĜeclav
BĜeclav
Vyškov
TĜinec
BĜeclav
Hranice
2606 M
0606
2409
0810
2909
2506
1905
1805
TJ LIAZ Jablonec n/N.
AK Olomouc
SKP Nymburk, o.s.
JAC Brno
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
TJ LIAZ Jablonec n/N.
SK KotláĜka Praha
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Lokomotiva BĜeclav
St. Boleslav
Uh. HradištČ
Praha
Kolín
BĜeclav
PlzeĖ
Ml. Boleslav
Brno
Jablonec
BĜeclav
2108
2606
0712
1406
1905
2809
2006
1009
0911
1905
ZŠ Prokopa Holého Louny
SKM Valašské MeziĜíþí
Uh. HradištČ 2606
Vyškov
2909
1
1
1
3
h 3
1
Lada
Pavlína
Barbora
Dita
12.21
Venuše
Ivana
Patricie
Lucie
Kristýna
Barbora
Cermanová
Kocurová
Tylichová
Poslušná
2
Žitná
Reicheltová
Malá
Zelenková
ýechovská
Kohoutová
h 1
1
Nikola
Nikol
Flašarová
011199 TJ Šumperk
Tabaþková 240198 Atletika Poruba o.s.
206
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
11.54
4
Tereza
Semecká
130998
11.47
1
Markéta PĤlpánová 270499
11.40
1
Johana
Sukeníková 150999
11.35
6
KateĜina Sabolová
080698
11.32
1
Kristýna Klossová
251199
11.09
1
Anna
Kerbachová 090300
11.07
h 4
Kristýna Vrabcová
290199
11.06
h 1
Michaela Sýkorová
250398
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČži družstev
14.46
1
Patrícia
Slošárová 290198
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. viz žákynČ)
10.58
8
Tereza
Štorchová 030800
10.38
3
Michaela Vedrová
220100
Disk 0,75kg
34.77
D Kristýna ýechlovská 260698
34.23
1
Pavlína
Kocurová
270398
34.01
1
Patricie
Malá
140298
33.22
1
Gabriela Šrámková 290399
32.49
1
Kristýna Klossová
251199
31.95
1
Barbora Tylichová
110499
31.63
1
Michaela Vedrová
220100
31.46
2
Iveta
Mocharová 240598
31.11
2
Aneta
Fridrichová 010399
30.90
3
Venuše
Žitná
070798
(10)
30.65
1
Nikol
Tabaþková 240198
30.31
1
Lucie
RybáĜová
230898
30.28
2
Dita
Poslušná
130199
30.25
2
Tereza
Sovová
180398
30.02
1
Nikola
Davidová
240598
29.83
1
Barbora Tichá
160999
29.83
1
Gabriela Šrámková 290399
29.81
1
Nikola
Kinclová
210198
29.70
1
Alena
Langová
140598
29.52
1
Simona
Fleischerová 301198
Cizí státní pĜíslušnice jen v soutČži družstev
44.02
1
Patrícia
Slošárová 290198
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. viz žákynČ)
27.59
6
Veronika Koppová
260600
25.37
3
Tereza
Štorchová 030800
Disk 1kg
30.54
29.32
28.81
28.17
27.60
4
9
1
4
7
Kladivo 3kg
48.32
4
45.76
1
43.70
6
40.19
1
38.17
3
37.80
1
37.38
1
36.91
2
36.64
3
34.05
5
(10)
33.62
1
33.43
1
TJ Dukla Praha
TJ Jilemnice
TJ Sokol Opava
Atletika Chrudim
JAC Brno
Spartak Praha 4
AK Chemopetrol Litvínov
Atletika Poruba o.s.
Kladno
Turnov
Opava
Uh. HradištČ
BĜeclav
Praha
Praha
Ostrava
0510
1406
1106
2706
1905
2405 M
1412
1412
JAC Brno/SVK
Kladno
0510
TJ Vodní stavby Tábor
SSK Vítkovice
Kladno
Ostrava
0510
0906
AC ýeská Lípa
ŠAK Chodov
AC ýeská Lípa
TJ Sokol Kolín-atletika
JAC Brno
HvČzda SKP Pardubice
SSK Vítkovice
Atletika Jemnice
AK PSK Zlín
AK Bílina
ýeská Lípa
Tábor
Jiþín
Jablonec
Brno
Ústí n. Orlicí
Olomouc
Praha
Uh. HradištČ
Kladno
2007
1409
1606
1409
1607
1606
2808 M
2209
1509
0510
Atletika Poruba o.s.
ASK Lovosice
TJ Nová Vþelnice
ŠAK ZŠ Pardubice
AK Bílina
Atletika Chrudim
TJ Sokol Kolín-atletika
A. C. TEPO Kladno
TJ Šumperk
SSK Vítkovice
Opava
0409
St. Boleslav 1109
Tábor
1409
Svitavy
0806
Bílina
0409
Chrudim
0506
Kolín
1808
St. Boleslav 1205
Uh. HradištČ 1206
Frýdek-Místek 2805
JAC Brno/SVK
Kladno
AK PSK Zlín
TJ Vodní stavby Tábor
Uh. HradištČ 1509
ý. BudČjovice 1905
Barbora
Kristýna
Patricie
Iveta
Lucie
Tylichová
ýechlovská
Malá
Mocharová
RybáĜová
110499 HvČzda SKP Pardubice
260698 AC ýeská Lípa
140298AC ýeská Lípa
240598 Atletika Jemnice
230898 ASK Lovosice
Petra
Aneta
Kristýna
KateĜina
Karolína
Aneta
Adéla
Lucie
Aneta
Eliška
KopĜivová
Slavíková
ýechlovská
Houdková
Klišíková
Fridrichová
Šnobelová
Goliášová
MaĖásková
Palátová
051098
020698
260698
190698
080200
010399
200198
120598
020799
061098
KateĜina
Barbora
Sabolová
Kohoutová
080698 Atletika Chrudim
050898 TJ Vodní stavby Tábor
BĜeclav
Jablonec
Jablonec
Budapest
ýeská Lípa
SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s. Budapest
AC Mladá Boleslav o.s.
Zittau
AC ýeská Lípa
Budapest
TJ Slavoj BANES Pacov
Pacov
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Kladno
AK PSK Zlín
Uh. HradištČ
SSK Vítkovice
Ostrava
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh. HradištČ
AC Slovácká Slávia Uh.HradištČ Uh. HradištČ
ASK Slavia Praha
Kladno
207
0510
2809
1805
0409
2809
0809
2809
1409
2809
1805
0510 M-1
1206
1806
1206
1206
0510
Svitavy
0806
ý. BudČjovice 0906
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
32.84
6
Markéta Schönpflugová 050100
31.77
4
Michaela Sýkorová
250398
31.49
2
Veronika Bártová
281098
31.17
7
Lada
Cermanová 160298
30.29
3
Dita
Poslušná
130199
29.34
5
Aneta
Župníková 110700
29.23
1
Iveta
Mocharová 240598
29.12
1
Dominika Doskoþilová 021098
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. - 3. viz žákynČ)
27.91
3
Adéla
ýeþáková 090400
A. C. TEPO Kladno
Atletika Poruba o.s.
Atletika Poruba o.s.
TJ Desná
TJ Nová Vþelnice
TJ Orlová LutynČ
Atletika Jemnice
A. C. TEPO Kladno
Kladno
0510 M-2
Frýdek-Místek 2805
Opava
0409
Kladno
0510
Tábor
1409
Frýdek-Místek 2805 M-3
Pacov
2508
Kolín
1406
TJ Slavoj BANES Pacov
Pacov
240198
160298
240598
280898
260698
091298
050598
090498
160298
090798
Atletika Poruba o.s.
Atletika Poruba o.s.
Atletika Jemnice
Atletika Poruba o.s.
AC ýeská Lípa
TJ Jiskra Otrokovice
SK KotláĜka Praha
SKP Union Cheb - klub atletiky
TJ Desná
AK Sokolov
Budapest
2809
Frýdek-Místek 2805
Budapest
2809
Ostrava
0906
Ml. Boleslav 2006
Brno
1109
Tábor
1409
PlzeĖ
2008
Jiþín
1606
PlzeĖ
0809
260199
140999
230299
110499
050898
160500
080898
201099
090798
020899
JAC Brno
ASK Slavia Praha
TJ ýZ Strakonice
HvČzda SKP Pardubice
TJ Vodní stavby Tábor
Atletika Chrudim
AC ýeská Lípa
AK Bohumín o.s.
AK Sokolov
TJ TŽ TĜinec
Brno
1109
Praha
1310
Brno
1109
Ústí n.Orlicí 1606
ý. BudČjovice 0906
Chrudim
1109 M
Jiþín
1606
TĜinec
1505
Cheb
0507
Frýdek-Místek 2805
030800
090300
280300
220100
040401
080100
260600
190500
120800
TJ Vodní stavby Tábor
Spartak Praha 4
TJ Spartak TĜebíþ
SSK Vítkovice
TJ Lokomotiva BĜeclav
SSK Vítkovice
AK PSK Zlín
Atletika Chrudim
SK ýtyĜi Dvory ý.BudČjovice
Kladno
St. Boleslav
TĜebíþ
Olomouc
BĜeclav
Ostrava
Kladno
Jablonec
ý.BudČjovice
Tabaþková
ýechlovská
Cermanová
Gamonová
Danihelková
Šustrová
Havlíková
Mocharová
Doleželová
Žitná
240198
260698
160298
160298
090498
090798
091298
240598
210900
070798
Atletika Poruba o.s.
Hranice
AC ýeská Lípa
Jablonec
TJ Desná
Jablonec
Atletika Poruba o.s.
Hranice
SKP Union Cheb – klub atletiky Domažlice
AK Sokolov
Vlašim
TJ Jiskra Otrokovice
BĜeclav
Atletika Jemnice
TĜebíþ
AC ProstČjov
Praha
AK Bílina
Bílina
0106
1805
1805
0106
1309
2906
2408
1808
2809
1708
Linková
BartoĖová
Vedrová
Stejskalová
Nováková
030500
100201
220100
201000
170700
TJ DvĤr Králové n/L.
TJ DvĤr Králové n/L.
SSK Vítkovice
SK Speed Brno
SSK Vítkovice
0905
0905
0809
1109
1709
OštČp 500g
55.55
1
Nikol
Tabaþková
39.35
1
Patricie
Gamonová
38.80
4
Iveta
Mocharová
38.57
2
Barbora KĜížkovská
38.45
1
Kristýna ýechlovská
38.14
4
Barbara Havlíková
38.04
2
Lucie
Jarešová
37.16
1
Jana
Danihelková
36.96
1
Lada
Cermanová
36.46
2
Nikol
Šustrová
(10)
36.17
1
Jana
Novotná
35.98
S Michaela Treglerová
35.82
2
Petra
ýerná
35.81
1
Barbora Tylichová
34.90
3
Barbora Kohoutová
34.48
1
Lucie
Pecháþková
34.34
3
Christina ýerná
34.25
4
Hana
HolaĖová
34.22
3
Nikol
Šustrová
34.00
3
Anna
Nogolová
MLADŠÍ ŽÁKYNċ (1. viz žákynČ)
33.34
5
Tereza
Štorchová
32.95
1
Anna
Kerbachová
30.12
8
Veronika Hübschová
29.40
2
Michaela Vedrová
29.37
1
Miroslava Hanzalíková
28.30
8
Johana
Prudká
26.67
16 Veronika Koppová
26.65
11 Sára
Spívalová
25.63
6
Jaromíra Rybáková
OštČp 600g
46.83
1
37.79
1
36.50
2
35.84
2
35.79
8
35.56
2
35.20
5
34.69
2
34.02
7
32.47
2
Nikol
Kristýna
Lada
Patricie
Jana
Nikol
Barbara
Iveta
Karolína
Venuše
Kriket
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
63.34
1
Adéla
61.10
2
Anežka
58.45
1
Michaela
58.27
1
Eliška
58.00
1
Jana
208
D.Králové n/L
D.Králové n/L
Hranice
Brno
Opava
1509
0510
1109
0610
2808
2510
0906
0510
1409
1905
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
57.22
57.15
57.11
57.04
56.66
2
1
1
1
1
Tereza
Anna
Tereza
Jana
Veronika
KlempíĜová
Kerbachová
Žáková
Libovická
Hübschová
080200
090300
201200
061201
280300
TJ DvĤr Králové n/L.
D.Králové n/L
Spartak Praha 4
Praha
AC Slovácká Slavia Uh.HradištČ Uh.HradištČ
AK Bílina
Jablonec
TJ Spartak TĜebíþ
TĜebíþ
Sedmiboj
5002
1
4899
2
4750
3
4686
4
4592
1
4441
5
4395
6
4283
7
4215
8
4167
9
Jana
Novotná
260199 JAC Brno
14.52/+1.9 1.68 10.65 18.87 5.40/+0.9 27.95 2:31.74
Michaela Hrubá
210298 JAC Brno
14.84/+1.9 1.74 10.14 19.42 5.32/0.0 29.82 2:35.40
Tereza
Vokálová
160698 TJ LIAZ Jablonec n/N.
14.45/+1.5 1.62 9.02 19.52/+0.6 5.40/+0.7 29.21 2:34.07
Tereza
Semecká
130998 TJ Dukla Praha
14.18/+1.9 1.41 11.29 19.20
5.13/0.0 31.31 2:35.37
Anna
Kerbachová 090300 Spartak Praha 4
15.22
1.46 10.56 19.10
5.18
32.12 2:35.52
Ivana
Reicheltová 200698 JAC Brno
15.16/+1.5 1.56 11.61 20.26/-0.1 5.28/+1.6 28.57 2:50.03
Veronika Janíþková 120198 TJ Spartak TĜebíþ
15.14/+1.9 1.41 9.94 19.38
4.99/0.0 22.88 2:23.84
Amálie
Švábíková 221199 ASK Slavia Praha
15.46/+1.9 1.59 9.71 20.30/-0.1 4.63/+0.2 24.99 2:30.91
Karolína Jirmanová 100298 TJ Dukla Praha
15.18/+1.5 1.35 9.13 19.63
5.06/+0.5 30.24 2:38.80
Lucie
Jarešová
050598 EK KotláĜka Praha
15.17/+1.9 1.50 7.83 20.17/-0.1 4.51/-1.1 31.18 2:33.27
(10)
4161
10
4091
11
4057
12
4018
3
3973
1
3915
1
3866
2
3861
2
3815
13
3760
14
St. Boleslav
2505
St. Boleslav
2505
St. Boleslav
2505
St. Boleslav
2505
Praha
1310 M
St. Boleslav
2505
St. Boleslav
2505
St. Boleslav
2505
St. Boleslav
2505
St. Boleslav
2505
Patricie
Malá
140298 AC ýeská Lípa
St. Boleslav
15.59/+1.2 1.56 10.91 19.61
4.65/+0.2 20.91 2:44.48
KateĜina Resslerová 120598 AC Slovácká Slávia Uh. HradištČ St. Boleslav
15.67/+1.5 1.50 8.51 20.28/-0.1 4.84/-0.9 23.69 2:32.27
Šárka
Polášková 301198 AC Slovácká Slávia Uh. HradištČ St. Boleslav
16.47/+1.2 1.65 9.49 21.25/+0.3 5.14/+1.0 30.06 2:56.75
Andrea
DuchoĖová 230499 ASK Slavia Praha
Praha
15.59
1.35 7.46 20.32
4.88
28.93 2:28.99
Barbora Veselá
170100 TJ Slavoj Stará. Boleslav
St. Boleslav
15.22
1.42 7.81 19.96
4.82
18.97 2:31.24
Petra
ýerná
230299 TJ ýZ Strakonice
Pacov
16.11
1.42 8.19 20.12
4.28
34.05 2:39.52
Venuše
Žitná
070798 AK Bílina
Bílina
16.12/-0.5 1.35 10.07 19.93/+1.3 4.65
33.11 2:57.90
Nikola
Dyrynková 060999 TJ Lokomotiva Beroun
St. Boleslav
15.94
1.42 8.81 20.87
4.67
28.54 2:41.58
Anna
D´Ambrosca 160298 SK KotláĜka Praha
St. Boleslav
16.06/+1.2 1.44 8.99 20.39/+0.6 4.50/-0.3 20.49 2:34.93
Tereza Hromadníková 031199 AK PSK Zlín
St. Boleslav
16.27/+1.5 1.44 8.13 20.27/+0.3 4.70/+0.2 17.99 2:34.40
PČtiboj
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
3547
1
Anna
Kerbachová 090300 Spartak Praha 4
9.53/0.0 55.24 7.87/+0.8 5.23/-0.2 2:30.42
2988
2
Markéta Štolová
011000 TJ VTŽ Chomutov
9.42/0.0 38.98 8.32/+0.8 4.69/+0.2 2:38.35
2982
1
Barbora Veselá
170100 TJ Slavoj Stará. Boleslav
9.62
36,57 8.39
4.68
2:31.24
2727
3
Nicoleta Turnerová 300500 SK ZŠ Jeseniova Praha
9.94/0.0 33.38 8.40/+0.8 4.53/+0.4 2:40.74
2710
4
Nikol
Hyjánková 270401 SKM Valašské MeziĜíþí
10.40/+0.4 42.08 8.67/-0.2 4.68/+1.3 2:40.95
2696
5
Tereza
Parásková 211000 SK KotláĜka Praha
10.23/+0.4 34.88 8.61/+0.2 4.81/+1.5 2:39.29
209
1605
0105
3004
2909
2109
2505
2505
2505
1310
1310
1407
1205
1310
2505
2505
St. Boleslav
2605
St. Boleslav
2605
St. Boleslav
3004
St. Boleslav
2605
St. Boleslav
2605
St. Boleslav
2605
ýeský atletický svaz
2592
6
2580
1
2566
1
2552
1
Anna
Suráková
051000 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
10.66/+0.4 30.41 8.68/+0.8 4.53/+1.2 2:31.79
Michaela Farová
140400 TJ Vodní stavby Tábor
10.28/+1.0 46,37 8.86/-1,0 4.58
2:52.92
Barbora Begová
240300 AK Olomouc
9.90
38,79 8.55
4.12
2:49.36
Hana
Koucká
231000 TJ LIAZ Jablonec n/N.
10.36
36,66 8.73/+0.1 4.60/+1.2 2:46.6
2000 m chĤze
10:29.98
1
Lucie
14:11.85
5
Nicol
14:42.38
6
Karolína
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
10:56.51
2
Barbora
11:26.34
2
Markéta
11:49.09
3
KateĜina
11:49.10
4
Šárka
14:32.12
3
Karolína
15:07.41
7
RĤžena
15:43.63
1
Lucie
15:50.71
2
Adéla
16:15.87
3
Lucie
16:15.95
4
Klára
3000 m chĤze
15:58.79
5
16:32.40
2
16:39.0
2
16:59.74
4
17:00.63
5
17:39.62
6
18:54.18
7
19:13.14
8
19:15.21
9
19:37.52
5
(10)
19:53.62
6
19:58.75
10
20:00.00
7
20:07.11
12
21:02.0
2
21:04.99
14
22:14.78
4
22:25.30
5
22:37.35
11
22:40.49
6
4x60 m
30.18
30.24
30.37
30.39
30.57
30.72
30.88
31.11
31.31
31.32
(10)
31.41
31.64
31.68
1b1
1b2
1b1
2b2
2b1
2b1
1b3
4b1
4b2
5b2
Atletické výkony 2013
St. Boleslav
2605
Tábor
2809
Olomouc
1610
Hr. Králové
0405
Nováková
Reichlová
Brožová
230998 TJ Jiskra Nový Bor
290698 AC SYNER Turnov
041298 AC ýeská Lípa
Liberec
Liberec
Liberec
0606
0606
0606
Lejsková
Boþková
Arltová
Friedrichová
Kuþerová
ŠĢastná
MacháĖová
Matalová
Fleková
Adámková
120600
130300
171200
161000
180900
010600
080400
110601
210100
271201
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Jiskra Nový Bor
TJ Jiskra Nový Bor
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ LIAZ Jablonec n/N
SK ZŠ Jablonné v Podj., o.s.
Atletický klub AHA Vyškov
Atletický klub AHA Vyškov
Atletický klub AHA Vyškov
Atletický klub AHA Vyškov
Liberec
Liberec
Liberec
Liberec
Liberec
Liberec
Vyškov
Vyškov
Vyškov
Vyškov
0606
0805
0606
0606
0805
0606
1405
1405
1405
1405
Lucie
Markéta
Barbora
Šárka
KateĜina
Andrea
Lucie
Veronika
Martina
Veronika
Nováková
Boþková
Lejsková
Friedrichová
Arltová
Pfefferová
Jiránková
Janošíková
Sládková
Kubenková
230998
130300
120600
161000
171200
010899
280398
220698
091198
150798
TJ Jiskra Nový Bor
TJ Jiskra Nový Bor
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ LIAZ Jablonec n/N.
TJ Jiskra Nový Bor
TJ LIAZ Jablonec n/N.
A. C. TEPO Kladno
AK Šternberk
ASK Slavia Praha
SSK Vítkovice
Budapest
Praha
Ml. Boleslav
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
BĜeclav
2809
2109
3006
2109
2109
2109
2109
2109
2109
2809
Veronika
Monika
Christina
Dagmar
Nicol
KateĜina
KateĜina
Veronika
Barbora
Michaela
Havelková
ýaganová
ýerná
DvoĜáková
Reichlová
Šmalcová
Mareþková
Šenecová
Ženková
PĤlpánová
111298
210998
080898
090198
290698
270499
200698
090699
310198
110799
ASK Slavia Praha
TJ Slezan Frýdek-Místek
AC ýeská Lípa
Atletický klub AHA Vyškov
AC SYNER Turnov
TJ Sokol Opava
TJ Sokol Hradec Králové
ŠAK ZŠ Pardubice
HvČzda SKP Pardubice
Atletika Chrudim
Kladno
Praha
Kladno
Praha
Jiþín
Praha
Jablonec
Jablonec
BĜeclav
Jablonec
0510
2109
0510
2109
1509
2109
1409
1409
2809
1409
USK Praha Kašparová, Jehliþková B., Jehliþková A., Bendová
Praha
JAC Brno Novotná, Reicheltová, Hrubá, Božková
Praha
AC Sl. Sl. Uh.HradištČ Brázdilová, Polášková, Resslerová, Vávrová Praha
TJ LIAZ Jablonec nN ŠafaĜíková, Barborová, HoĜení, Vokálová Praha
SK KotláĜka Praha D'Ambosca, Chodorová, Jarešová, Vlnasová Praha
ASK Slavia Praha Dostálová, DuchoĖová, Mitroviþová, Jarošová Praha
TJ VTŽ Chomutov Štolová, Banoviþová, Kollárová, Fisková
Praha
AK ŠKODA PlzeĖ BaštáĜová, BČlohlavová, Kozáková, Jonášová Praha
TJ Dukla Praha Kvasniþková, Bouší, Semecká, Jirmanová
Praha
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí Hájková, Dušková, Skalická, MináĜová Praha
2908
2109
2109
2109
2908
2109
2109
2109
2109
2109
1b1 SKP Union Cheb Duchková, Petrikoviþová, Sabadinová, Vejražková Písek
2b1 JAC Brno Božková, Sklenská, Plisková, Schlager
Kladno
6b2 AC Slovan Liberec Zámeþníková, Paskovská, DvoĜáková, Palcová Praha
1105
0510
2109
210
M
M
M
M
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
31.77
4b1 SK ZŠ Jeseniova Praha Sumegová, Zárubová, RybáĜová, Floriánová Praha
2808
31.77
3b3 AK Bílina Mrzenová, Schuldesová, Sentenská, Žitná
Praha
2109
31.79
1b2 A. C. TEPO Kladno Junová, Šoustková, Štíbrová, Najmanová
Kolín
1406
31.87
3b1 AC ýeská Lípa Kaniová, ýerná,Vlková, Malá
Jablonec
0409
31.87
3b1 ASK Lovosice Bartošová, Kopeþná, MalíĜová, Vatrová
Jablonec
1409
Kombinované štafety
29.87
1b2 Zlínský kraj Brázdilová, Resslerová, Rafajová, Vávrová
Uh. HradištČ 2706
29.97
1b1 Jihomoravský kraj Božková, Floriánová, Hrubá, Novotná
Uh. HradištČ 2706
30.13
2b1 Pardubický kraj Skalická, Valášková, Novotná, MináĜová
Uh. HradištČ 2706
30.26
2b2 Ústecký kraj Fisková, Žitná, Kopeþná, Kusová
Uh. HradištČ 2706
30.33
3b2 Praha Bendová, Jarešová, Semecká, Jirmanová
Uh. HradištČ 2706
30.40
4b2 Kraj Vysoþina Marešová, Pertlíková, Fuksová, Janíþková
Uh. HradištČ 2706
30.45
3b1 Jihoþeský kraj Burdová, Raþková, ýerná, Záhorová
Uh. HradištČ 2706
30.54
5b2 Karlovarský kraj BĜicháþková, Petrikoviþová, Vejražková, Bílková Uh. HradištČ 2706
30.60
4b1 Liberecký kraj ŠafaĜíková, Vokálová, Barborová, Malá
Uh. HradištČ 2706
30.65
5b1 PlzeĖský kraj BČlohlavová, Rubášová, Jonášová, Vávrová
Uh. HradištČ 2706
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
32.10
2
AK PSK Zlín Hanáková, Kašpárková, FráĖová, Koppová
Uh. HradištČ 1206
32.73
1b1 TJ Lokomotiva Beroun Holubová, Klimentová, Hradecká, Kordová Brno
1109
33.22
2b1 TJ Spartak Vlašim Dušková, Doubková, PĜibylová, Nováková
Kladno
1509
33.23
1b1 TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín Adlerová, Lokajíþková, Pelešková, ýelišová StĜíbro 2605
33.26
1b3 SK Speed Brno Wismanová, Lenská, Šmerdová, Bumbálková
Brno
1109
33.43
1
TJ Lok. BĜeclav Jaborníková, Hanzalíková, Hönigová, Gabrielová BĜeclav
1905
33.54
1b1 A.C. TEPO Kladno ýurdová, ýervenková, Jiránková, Schönpflugová S.Boleslav 1205
33.64
3b1 JAC Brno Klinkovská, Suchá, Filali, Zahradníþková
Brno
1109
33.83
1b1 TJ LIAZ Jablonec n/N. Kamlerová, Hallmanová, Koucká, Jégrová Jiþín
1606
33.90
1b1 TJ Sokol Opava Solná, Brixová, Bjalková, PospČchová
Opava
0610
4x300 m
2:51.95
1b1 Atletický klub Kyjov Výletová, RybaĜíková, Sekerková, Bušinová Praha
2:52.44
2b1 ASK Slavia Praha Dostálová, Šimková, Švábíková, DuchoĖová Praha
2:53.54
3b1 JAC Brno Novotná, Reicheltová, Hrubá, Božková
Praha
2:54.78
4b1 TJ LIAZ Jablonec nN ŠafaĜíková, FoĜtová, Koucká, Vokálová
Praha
2:55.59
2b1 USK Praha Kašparová, Bendová, Jehliþková B., Jehliþková A.
Praha
2:56.27
5b1 T.J. Sokol ýeské BudČjovice Zikešová, Kunová, Tvrzová, Volková Praha
2:56.42
1b2 AC Vysoké Mýto Novotná, Smoláková, Hloupá, Valášková
Praha
2:56.56
3b1 SK KotláĜka Praha Nemešová, Jarešová, Chvalovská, D'Ambrosca Praha
2:57.13
6b1 SKP Union Cheb Duchková, Sabadinová, Tiralová, Petrikoviþová Praha
2:57.92
2b1 TJ Slezan Frýdek-Místek Benþová, Bencová, Krtková, Rašková Ostrava
(10)
3:01.05
1b1 A.C. TEPO Kladno Šoustková, Jiránková, Najmanová, Štíbrová St. Boleslav
3:01.16
3b1 TJ Lokomotiva BĜeclav Komínková, V. + P. Hönigová, BlanáĜová Ostrava
3:01.93
4b2 AC Slovan Liberec DvoĜáþková, Zámeþníková, Pelcová, Paskovská Praha
3:02.39
5b2 TJ Dukla Praha Semecká, Bouší, Kvasniþková, Jirmanová
Praha
3:02.54
1b2 AK Šternberk Furišová, Sásová, Janulíková, Lanþová
Ostrava
3:03.56
2
TJ StodĤlky Praha o. s. Švehlová, Voborská, Souþková, Patoþková Praha
3:04.16
4b1 PSK Olymp Praha Kunická, BiþišĢová, Háková, KrupaĜová
Praha
3.05.80
1b2 AK PSK Zlín Rochovanská, Hromadníková, Henzlová, Šrámková Klabno
3:06.14
2b2 Atletika Poruba o. s. Hadašová, KĜížkovská, Kublová, Vacurová Kladno
3:06.17
2b2 AK AHA Vyškov Novotná, DvoĜáková, Urbanová, Strnadová
Ostrava
S hostující závodnicí jen v soutČžích družstev
3:04.71
2b1 AC ýeská Lípa Vlková, Oswaldová, Malá, Cristina-Colaco
Liberec
MLADŠÍ ŽÁKYNċ
3:07.14
1b1 A.C. TEPO Kladno Jiránková, ýurdová, Schönpflugová, Rydlová Kladno
3:11.55
2b1 TJ Lokomotiva Beroun Klimentová, Prouzová, Marešová, Kordová Kladno
3:13.07
1
TJ Spartak Vlašim Dušková, Holadová, Dýcková, Nováková
Vlašim
3:13.28
2
TJ Slavoj Stará Boleslav ýechová L., ýechová E., Korelová, Krojidlová Vlašim
3:15.01
5b1 TJ Vodní stavby Tábor Farová, Suková, Reindlová, BČlohlavová Kladno
3:26.4
1
HvČzda SKP Pardubice Zámeþníková, Šírová, Brožová, Šanderová Chrudim
3:26.62
1b2 TJ Lokomotiva Beroun Šamanová, Holybová, Sobotková, Mistrová Kladno
3:31.8
2
Atletika Chrudim Jeþmínková, Svobodová, Šandová, Špániková Chrudim
3:32.36
3
TJ Sokol Kolín Suchá, Peerová, Blehová, Zemanová
Vlašim
3:33.0
3
ŠAK Pardubice Buriánová, Indráþková, Sádecká, MaĜejovská
Chrudim
211
2209
2209
2209
2209
0806
2209
2209
0806
2209
0906
0706
0906
2209
2209
0906
1306
0806
0510
0510
0906
0606
2106
2106
2106
2106
0510
1505
2106
1505
2106
1505
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
VETERÁNSKÉ TABULKY ýESKÉ REPUBLIKY 2013
Zisk medailí na ME v hale v San Sebastian (ŠpanČlsko) 19.3. - 24.3.2013
Zisk medailí na ME mimo dráhu v Úpici (ýR) 23.5. - 26.5.2013
Zisk medailí na WMG (SvČtové veteránské hry) v Torino (Itálie) 2.8.-11.8.2013
Zisk medailí na MS v bČhu do vrchu v Jánských Lázních (ýR) 31.8.2013
Zisk medailí na MS v Porto Alegre (Brazílie) 16.10. - 27.10.2013
ZLATO
Hykl Pavel
60m
Gryc Miloš
disk
Benek ZdenČk
kladivo
Benek ZdenČk
bĜemeno
Adlerová Alexandra
oštČp
Adlerová Alexandra
bĜemeno
Klimešová Jarmila
oštČp
Blaha-Král-Vetchý
tým 10km
Brychta-Blaha-Žák
kros 3x4km
Žák-Freilich P.-Freilich M. - tým pĤlmaraton
Janþík-Šourek-Petráš
tým pĤlmaraton
Mach František
pĤlmaraton
Procházka-ŠĤcha-Kubíþek - tým pĤlmaraton
ýech-Pirk-Šejbl
kros 3x2km
Kánský Vladimír
10km chĤze
Kánský-Gonsiorovský-Marek - tým 30km chĤze
Buchar Jan
10km
Buchar-Matzner-Soukup tým 10km
Sekyrová Ivana
10km
Metelková TaĢána
pĤlmaraton
Sekyrová-Metelková-Doubková - tým 10km
Boroviþková-Málková-Pokorová - tým 20km chĤze
Metelková-Doubková-Sekyrová - kros 3x2km
Cupalová-Ellingerová-RoþĖáková - kros 3x2km
PeĖáz Pavel
bĜemeno
PeĖáz Pavel
vrhaþský pČtiboj
ýepek Robert
800m
Kolínek František
3000m pĜ.
ěechka BedĜich
koule
Libra JiĜí
1500m
Libra JiĜí
5000m
Matzner Karel
400m
Panocha Václav
koule
Panocha Václav
disk
Panocha Václav
vrhaþský pČtiboj
KovaĜíková-Keprtová-Zodererová-RoþĖáková - 4x400m
Doubková KateĜina
2000m pĜ.
Kárníková Hana
disk
Špotáková Ludmila
oštČp
RoþĖáková Miloslava
400m
RoþĖáková Miloslava
2000m pĜ.
Klimešová Jarmila
oštČp
Král-Žák-Malý
tým bČh do vrchu
Hájková-Havlová-Digmayerová - tým bČh do vrchu
Sekyrová Ivana
bČh do vrchu
Sekyrová-Boroviþková-Fronková - tým bČh do vrchu
PaulĤ Blanka
bČh do vrchu
Lorenc Jaroslav
výška
Gryc Miloš
disk
Hlusiþka-Matzner-Beránek - tým kros
Boroviþková Lenka
5000m chĤze
Boroviþková Lenka
10km chĤze
Boroviþková Lenka
20km chĤze
212
7,05
49,44
34,15
16,40
33,57
12,57
31,99
1:38:26
41:58
3:44:31
3:53:31
1:22:13
5:10:01
27:17
1:00:49
11:03:44
59:16
3:25:16
36:35
1:22:05
1:56:27
6:26:15
23:46
37:03
15,01
3498
2:04,00
12:03,41
13,74
6:18,30
23:56,71
94,49
10,40
29,99
3932
6:10,4
8:23,64
26,20
28,91
94,48
11:17,06
32,00
22 b.
13 b.
47:15
14 b.
52:33
158
47,28
2:36:51
28:01,00
59:34
2:07:48
M35 San Sebastian
M60 San Sebastian
M80 San Sebastian
M80 San Sebastian
W55 San Sebastian
W55 San Sebastian
W65 San Sebastian
M35 Úpice
M35 Úpice
M40 Úpice
M45 Úpice
M60 Úpice
M65 Úpice
M65 Úpice
M70 Úpice
M70 Úpice
M80 Úpice
M80 Úpice
W40 Úpice
W40 Úpice
W40 Úpice
W40 Úpice
W40 Úpice
W65 Úpice
M40 Torino
M40 Torino
M45 Torino
M55 Torino
M60 Torino
M75 Torino
M75 Torino
M80 Torino
M80 Torino
M80 Torino
M80 Torino
W240+ Torino
W40 Torino
W55 Torino
W60 Torino
W65 Torino
W65 Torino
W65 Torino
M35 Jánské LáznČ
W35 Jánské LáznČ
W40 Jánské LáznČ
W40 Jánské LáznČ
W55 Jánské LáznČ
M60 Porto Alegre
M60 Porto Alegre
M75 Porto Alegre
W40 Porto Alegre
W40 Porto Alegre
W40 Porto Alegre
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
STěÍBRO
FranČk Vladimír
výška
Salaba Tomáš
oštČp
Fiedler Karel
tyþ
Vonášek Josef
dálka
ŠafaĜíková Eva
60m
ŠafaĜíková Eva
60m pĜ.
Adlerová Alexandra
kladivo
Blaha Tomáš
10km
Klika-Petráš-Šourek
tým 10km
Kratochvíl-Vacarda-Motálek - tým 10km
Motálek-Kubeþek-Kratochvíl - kros 3x4km
Kalát-Adam-PrĦckner
tým 30km chĤze
NČmec-Krsek-Rus
tým 10km
Mach-Krsek-Rus
tým pĤlmaraton
Málek-ŠĤcha-Krejcar
tým 10km
Procházka-Kocián-ýech - tým pĤlmaraton
Kánský-Gonsiorovský-Marek - tým 10km chĤze
Matzner Karel
10km
Soukup JiĜí
10km
BalcaĜík Alois
10km chĤze
Hájková Renata
pĤlmaraton
Hájková-Mikulecká-ŠimĤnková - tým 10km
ŠimĤnková-Mikulecká-Hájková - kros 3x2km
Metelková TaĢána
10km
Boroviþková Lenka
10km chĤze
Boroviþková Lenka
20km chĤze
PaulĤ-Pechková-KováĜíková - tým 10km
Krcháková-Keprtová-Hrozová -tým pĤlmaraton
RoþĖáková-Cupalová-Hovorková - tým 10km
Ellingerová Dana
10km
Vacková-KováĜíková-PaulĤ - kros 3x2km
Železný Tomáš
dálka
PeĖáz Pavel
disk
ýepek Robert
1500m
Zapala Alois
výška
ýapková Jana
kladivo
ýapková Jana
bĜemeno
ýapková Jana
vrhaþský pČtiboj
RoþĖáková Miloslava
800m
RoþĖáková Miloslava
1500m
Klimešová Jarmila
koule
Král JindĜich
bČh do vrchu
Poduška-Moravþák-Vacarda - tým bČh do vrchu
Kolínek-Bufka-Gombita tým bČh do vrchu
Mach-Krupiþka-Krsek
tým bČh do vrchu
Libra-Hlusiþka-Brádle
tým bČh do vrchu
Hájková Renata
bČh do vrchu
PaulĤ-Hynštová-Hronová - tým bČh do vrchu
Šlechtová-Keprtová-Hrozová - tým bČh do vrchu
Popovová-Cupalová-RoþĖáková - tým bČh do vrchu
Brychta JiĜí
8km kros
ýepek Robert
800m
Friþ Jaromír
desetiboj
Matzner Karel
2000m pĜ.
Matzner Karel
8km kros
Hanáková Miroslava
8km kros
RoþĖáková Miloslava
2000m pĜ.
185
53,21
350
400
7,80
8,79
34,97
32:44
1:45:34
1:49:17
47:47
10:10:05
1:59:35
4:19:15
2:16:48
5:21:02
3:18:56
1:01:58
1:24:02
1:28:33
1:29:07
2:12:18
27:03
37:50
57:24
2:00:12
2:16:47
5:43:24
2:49:00
58:35
29:37
645
46,66
4:16,65
176
21,49
10,17
1875
3:33,06
7:28,88
10,48
42:29
23 b.
42 b.
22 b.
28 b.
49:12
17 b.
28 b.
17 b.
26:16
2:03,10
6514
12:20,69
52:37
33:57
11:11,75
213
M35
M50
M60
M75
W35
W35
W55
M35
M45
M50
M50
M55
M60
M60
M65
M70
M70
M80
M85
M85
W35
W35
W35
W40
W40
W40
W55
W55
W65
W75
W55
M35
M40
M45
M45
W35
W35
W35
W65
W65
W65
M40
M50
M55
M60
M70
W35
W55
W60
W65
M35
M45
M60
M80
M80
W45
W65
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
BRONZ
Rubeš Jan
trojskok
Vykydal KvČtoslav
60m pĜ.
Vonášek Josef
trojskok
Matzner Karel
3000m
Boroviþková Lenka
3000m chĤze
Špotáková Ludmila
oštČp
Klimešová Jarmila
koule
Valíþková Marie
kladivo
Valíþková Marie
bĜemeno
Král JindĜich
10km
ħák JiĜí
pĤlmaraton
Žák-Mrklovský-Neumann - tým 10km
Vobnášil-Bulva-Neumann - kros 3x4km
Janþík BoĜek
pĤlmaraton
Smola Josef
30km chĤze
Kratochvíl Pavel
10km
Kratochvíl-Suchý-Kopeþek - tým pĤlmaraton
Siegel-Tománek-Mitáþek - tým pĤlmaraton
Veverka-Kolínek-Siegel kros 3x4km
Málek Jaroslav
10km
Málková Anna
10km chĤze
Málková Anna
20km chĤze
KnýĜová-Kubiþková-Siegelová - tým pĤlmaraton
Jirásková-Siegelová-Matyášová - kros 3x2km
PaulĤ Blanka
10km
Krcháková Alena
pĤlmaraton
RoþĖáková Miloslava
10km
Matzner Karel
2000m pĜ.
PeĖáz Pavel
koule
PeĖáz Pavel
kladivo
ěechka BedĜich
disk
Gryc Miloš
kladivo
Gryc Miloš
bĜemeno
Novotná Lenka
oštČp
Kárníková Hana
koule
Kárníková Hana
vrhaþský pČtiboj
Klimešová Jarmila
kladivo
Klimešová Jarmila
vrhaþský pČtiboj
Brychta-Ondrášek-Vébr tým bČh do vrchu
Petráš Rostislav
bČh do vrchu
Petráš-Janþík-Soukup
tým bČh do vrchu
Šmída OldĜich
bČh do vrchu
Marek-Kánský-Rataj
tým bČh do vrchu
Havlová Marie
bČh do vrchu
Naxerová-Matyášová-Jirásková - tým bČh do vrchu
VanČþková-Zahálková-Pštrossová - tým bČh do vrchu
Bártl Radek
tyþ
ýepek Robert
1500m
Burda JiĜí
tyþ
Matura JiĜí
bĜemeno
Burda JiĜí
desetiboj
Gryc Miloš
bĜemeno
Adam Petr
5000m chĤze
Gonsiorovský ZdenČk
20km chĤze
Matzner Karel
800m
214
8,50
12,38
8,49
17:73,36
16:38,85
26,20
9,49
12,79
6,40
32:45
1:14:12
1:51:03
51:39
1:14:58
2:53:54
34:56
4:10:22
4:19:16
48:05
42:22
1:02:58
2:08:36
2:00:02
29:09
40:32
1:32:51
53:22
12:50,58
13,77
46,93
46,81
42,11
16,97
28,51
9,07
2907
24,16
3698
28 b.
42:57
30 b.
50:29
39 b.
50:41
37 b.
27 b.
400
4:16,59
360
13,09
5683
17,12
27:48,51
2:24:10
3:49,06
M70
M75
M75
M80
W40
W60
W65
W65
W65
M35
M40
M40
M40
M45
M45
M50
M50
M55
M55
M65
W45
W45
W45
W45
W55
W55
W65
M80
M40
M40
M60
M60
M60
W45
W55
W55
W65
W65
M35
M45
M45
M65
M70
W35
W45
W50
M35
M45
M45
M45
M45
M60
M60
M70
M80
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
San Sebastian
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Úpice
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Torino
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Jánské LáznČ
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
Porto Alegre
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
TABULKY
MUŽI
100m
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
85 let
200m
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
85 let
400m
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
85 let
800m
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
85 let
1500m
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
85 let
5000m
35 let
40 let
11,09
11,71
12,58
13,14
13,00
13,65
14,72
14,87
15,49
24,03
Filip
Karel
JiĜí
JiĜí
JiĜí
Václav
JiĜí
Jan
Antonín
František
KlvaĖa
Koleþko
Burda
Janouch
Urban
Štefek
Kukla
Rubeš
Kábele
Tomášek
240777
130572
150967
020959
050255
090451
241044
291242
160835
100325
AK KromČĜíž
Spartak Praha 4
Slavoj Pacov
Praha
Jiskra Otrokovice
Dukla Praha
Mladá Boleslav
Bohemians Praha
ASK Slavia Praha
Jiskra Otrokovice
Turnov
Praha
Pacov
Kolín
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Praha
Olomouc
280513
060613
130713
180813
150613
150613
150613
150613
300613
150613
22,05
24,92
25,32
26,96
26,56
29,42
33,46
32,77
34,33
64,44
Filip
JiĜí
Pavel
Miloš
JiĜí
Ivo
Karel
Antonín
Antonín
JiĜí
KlvaĖa
Pour
Fleischmann
PadevČt
Urban
Strnad
Šebelka
Jankovský
Kábele
Soukup
240777
131170
210963
010663
050255
300351
300948
070542
160835
300627
AK KromČĜíž
Sokol JaromČĜ
Sokol Milevsko
SK Aktis Praha
Jiskra Otrokovice
Jiskra Litomyšl
AC Slovan Liberec
ASK Slavia Praha
ASK Slavia Praha
L100 Hradec Králové
Turnov
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Praha
Praha
Praha
Kolín
Trutnov
280513
150613
150613
150613
150613
051013
051013
070613
180813
110513
49,36
54,91
55,63
57,09
69,84
67,46
68,05
76,31
104,66
94,49
170,95
JiĜí
JiĜí
Pavel
Pavel
Jaroslav
ŠtČpán
Václav
Antonín
Jaroslav
Karel
JiĜí
Mužík
Pour
Fleischmann
Fleischmann
Ptáþník
Michaloviþ
Šejbl
Jankovský
Merta
Matzner
Soukup
010976
131170
210963
210963
030954
110452
071144
070542
170135
160329
300627
Athletic Club Ústí n/L.
Sokol JaromČĜ
Sokol Milevsko
Sokol Milevsko
Kámen
1. FC Žamberk
Atletika Písek
ASK Slavia Praha
ISCAREX ýeská TĜebová
M-Team Zvole
L100 Hradec Králové
Liberec
Olomouc
ý. BudČjovice
Porto Alegre
Lovosice
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Trutnov
Torino
Trutnov
020613
150613
090613
241013
140913
150613
150613
150613
090513
080813
090513
1:56.58
2:06.83
2:00.83
2:15.05
2:34.27
2:56.53
3:02.68
2:55.93
3:58.12
3:49.06
6:32.50
Martin
Radim
Robert
Petr
Jaroslav
Jan
Václav
Jaroslav
Jaroslav
Karel
JiĜí
Aust
Bárta
ýepek
PekaĜ
Hrabuška
Dušek
ŠĤcha
ýech
Merta
Matzner
Soukup
291013
280373
050668
120463
150757
290951
130246
201241
170135
160329
300627
TJ Dukla Praha
Atletika Poruba
PSK Olymp Praha
TJ Slavoj Stará Boleslav
MK Seitl Ostrava
Sokol VermČĜovice
PIM RC StĜíbro
L100 Praha
ISCAREX ýeská TĜebová
M-Team Zvole
L100 Hradec Králové
Bílina
Hranice
Bílina
Jablonec
Opava
Olomouc
Olomouc
St. Boleslav
Trutnov
Porto Alegre
Trutnov
170813
180513
170813
180513
050713
150613
150613
280813
100513
211013
100513
4:19.90
4:28.29
4:16.59
4:39.83
5:03.39
5:14.94
5:49.24
6:38.77
6:18.30
13:17.46
Michal
Jaroslav
Robert
Petr
Miroslav
Miroslav
Václav
Ludvík
JiĜí
JiĜí
Horáþek
Martínek
ýepek
Motálek
Kravþík
Krsek
Šejbl
Šteinc
Libra
Soukup
051075
120769
050668
010161
050953
240949
071144
230741
020737
300627
AC Moravská Slavia Brno
AK Olomouc
PSK Olymp Praha
Spartak TĜebíþ
BK SAK Karviná
ESAB Vamberk
Atletika Písek
AC Vrchlabí
LBC N.MČsto/M.
L100 Hradec Králové
Olomouc
Hranice
Porto Alegre
Olomouc
Frýdek-Místek
Olomouc
Olomouc
Trutnov
Torino
Trutnov
290613
010613
261013
150613
010513
150613
150613
090513
090813
090513
15:36.74
16:05.0
Michal
Daniel
Horáþek
Orálek
051075
290370
AC Mor.Slavia Brno
AC Mor.Slavia Brno
Olomouc
Brno
290613
170713
215
ýeský atletický svaz
45 let
16:23.52 Milan
Serafin
50 let
17:07.22 ýenČk
Filingr
55 let
18:58.0
Miroslav Nosek
60 let
19:31.0
JiĜí
NČmec
65 let
22:05.60 Manfred Krassa
70 let
24:10.82 František Joch
75 let
23:02.2
JiĜí
Libra
85 let
42:04.9
JiĜí
Soukup
10000m
35 let
32:51.80 Michal
Horáþek
40 let
32:11.0
Daniel
Orálek
45 let
35:20.4
Daniel
Šindelek
50 let
35:17.84 Vladimír Vacarda
55 let
39:28.61 Petr
Vácha
60 let
38:34.32 Svatopluk Kudliþka
65 let
47:09.0
Libor
Smejkal
70 let
49:24.99 František Joch
75 let
46:22.45 JiĜí
Libra
85 let
85:31.22 JiĜí
Soukup
hodinovka
35 let
17442
Dušan
Podroužek
40 let
18059
Mulugeta Serbessa
45 let
16353
JiĜí
Jansa
50 let
16304
Vladimír Vacarda
55 let
14812
ZdenČk
Bufka
60 let
14265
Vladimír Varmuža
65 let
12650
Miroslav ěíha
70 let
12810
Lubomír Šoustar
75 let
10275
JiĜí
Lech
pĤlmaraton
35 let
1:09:11
David
Gerych
40 let
1:09:54
Mulugeta Serbessa
45 let
1:12:35
Antonín
Klika
50 let
1:16:24
Vladimír Vacarda
55 let
1:18:03
Josef
Siegel
60 let
1:22:13
František Mach
65 let
1:32:40
Pavel
Lichnovský
70 let
1:40:26
Milan
Procházka
75 let
2:17:06
KvČtoslav Hána
maratón
35 let
2:28:23
Leoš
Pelouch
40 let
2:24:52
Mulugeta Serbessa
45 let
2:41:21
Petr
Svoboda
50 let
2:49:04
JiĜí
Rerych
55 let
3:05:57
Jan
Flídr
60 let
3:23:51
František Hájek
65 let
3:33:15
Jan
Pirk
70 let
4:47:18
JiĜí
BĜezina
75 let
4:30:37
ZdenČk
Kopecký
110m pĜekážek (99.1cm-13.72-9.14-14.02)
35 let
17,12
Stanislav Kalvoda
40 let
17,64
Petr
Veleba
45 let
19,72
JiĜí
Burda
100m pĜekážek (91.4cm-13.00-8.50-10.50)
50 let
17,67
JiĜí
Janouch
55 let
17,06
Oto
ýech
100m pĜekážek (84cm-16.00-8.00-12.00)
60 let
17,22
Ivo
Strnad
65 let
23,57
Petr
Ronovský
80m pĜekážek (76.2cm-12.00-7.00-19.00)
75 let
20,32
Josef
Vonášek
400m pĜekážek (91.4cm-45.00-35.00-40.00)
35 let
52,42
JiĜí
Mužík
Atletické výkony 2013
200365
61
220755
311248
100344
300841
020737
300627
TJ Šumperk
TRIATLET Karlovy Vary
AC Mor.Slavia Brno
Lockar Vlašim
ŠAK Chodov
ARIMO Strážnice
LBC Nové MČsto/Met.
Liga 100 Hradec Králové
Hranice
Chodov
Brno
Praha
Chodov
Porto Alegre
Pardubice
Pardubice
010613
040513
170713
290513
040513
181013
091013
020113
051075
290370
040565
261159
54
020550
47
300841
020737
300627
AC Moravská Slavia Brno
AC Mor.Slavia Brno
TJ Slezan Frýdek-Místek
AC Slovan Liberec
VAPE Jablonec/N.
LRS Vyškov
Brno
ARIMO Strážnice
LBC Nové MČsto/Met.
Liga 100 Hradec Králové
Hodonín
Brno
Frýdek-M.
Pardubice
DČþín
Olomouc
Brno
Porto Alegre
Pardubice
Trutnov
180513
140813
091013
091013
010513
150613
140813
221013
091013
120513
170174
220871
250266
261159
57
210150
45
290341
37
AC Slovan Liberec
BAK BechynČ
Atletika Písek
AC Slovan Liberec
AC ýeská Lípa
BK Hodonín
SKP Nymburk
KÚ ý.BudČjovice
Brno
Pardubice
Písek
ý.BudČjovice
Pardubice
Jablonné v P.
Uh. HradištČ
Stará Boleslav
ý.BudČjovice
Brno
131113
260613
220513
131113
190413
010513
070913
220513
040913
030577
220871
060864
261159
110358
50
47
260641
110437
AK KromČĜíž
BAK BechynČ
Lokomotiva Beroun
AC Slovan Liberec
AC ChoceĖ
TJ LIAZ Jablonec
Praha
ASK Slavia Praha
Veselí/M.
Pardubice
Praha
Praha
Srch
Pardubice
Úpice
Praha
Úpice
Senica
200413
060413
060413
231113
200413
260513
060413
260513
150613
300975
220871
151068
250262
57
49
200448
39
301237
SK ChotČboĜ
BAK BechynČ
AC Mor. Slávia Brno
AC Mor. Slávia Brno
MK Kladno
FGT Stolany
Praha
SK PĜerov
Budvar ý. BudČjovice
Praha
Praha
VídeĖ
Košice
Amsterodam
Srch
Praha
Praha
Kladno
120513
120513
201013
061013
201013
231113
120513
120513
140913
130576
270171
150967
Sokol Brno-ŽabovĜesky
Spartak TĜebíþ
Slavoj BANES Pacov
Olomouc
Torino
Porto Alegre
150613
050813
171013
020959
090156
Praha
TJ Neratovice
Lovosice
Olomouc
150913
150613
300351
101244
Olymp Praha
AC Praha 1890
Praha
Olomouc
201013
150613
160737
Bohemians Praha
Praha
201013
010976
AC Ústí/L.
Praha
040613
216
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
40 let
66,53
Petr
Veleba
260171 Spartak TĜebíþ
45 let
71,10
Petr
Mach
191164 Atletika Poliþka
300m pĜekážek (76.2cm-50.00-35.00-40.00)
60 let
57,65
Ludvík
Toman
081149 Slavoj Pacov
3000m pĜekážek (91.4cm - 28 pĜekážek - 7x vodní pĜíkop)
35 let
09:40.22 JiĜí
Miler
300775 AC Mladá Boleslav
40 let
11:10.19 Jan
Fiala
280972 AC Moravská Slavia Brno
45 let
10:32.16 Milan
Serafin
200365 TJ Šumperk
50 let
11:40.59 JiĜí
Hajzler
220163 AHA Vyškov
55 let
12:03.41 František Kolínek
250856 AK Perná
2000m pĜekážek (76.2cm - 18 pĜekážek - 5x vodní pĜíkop)
60 let
08:00.93 Jaroslav Krsek
251251 Ústí nad Orlicí
65 let
10:26.32 František Kubíþek
231246 BM auto Mikulov
75 let
12:44.30 KvČtoslav Hána
110437 VHS plus Veselí/M.
80 let
12:20.69 Karel
Matzner
160329 M-Team Zvole
výška
35 let
200
Dalibor
Hon
020878 VSK Univerzita Brno
40 let
195
Jan
JankĤ
100871 AC ýeská Lípa
45 let
182
Alois
Zapala
050466 AK Hodonín
50 let
167
Libor
Vykydal
050162 Praha
55 let
175
Jaroslav Lorenc
220953 Sokol ýeské BudČjovice
60 let
170
Jaroslav Lorenc
220953 Sokol ýeské BudČjovice
65 let
142
František Vykydal
140744 TJ Šumperk
70 let
127
Ivan
Sobotka
160737 Sokol Brno-ŽabovĜesky
75 let
123
Josef
Vonášek
040436 Bohemians Praha
80 let
108
Karel
Matzner
160737 M - team Zvole
85 let
90
JiĜí
Soukup
300627 L100 Hradec Králové
tyþ
35 let
450
Vít
Zákoucký
200478 Slovan Liberec
40 let
421
Tomáš
PetĜíþek
250372 TJ TŽ TĜinec
45 let
373
JiĜí
Burda
150967 TJ Slavoj Pacov
50 let
271
JiĜí
Janouch
020959 Praha
55 let
303
Jaromír
Friþ
160953 AK Škoda PlzeĖ
60 let
363
Antonín
Hadinger
161251 TJ LIAZ Jablonec
65 let
205
ZdenČk
Kašpar
060548 Slovan Liberec
dálka
35 let
649
Tomáš
Železný
120378 Sokol ýeské BudČjovice
w651
40 let
630
Tomáš
PetĜíþek
250372 TJ TŽ TĜinec
45 let
590
JiĜí
Burda
150967 Slavoj BANES Pacov
50 let
540
Jan
Pospíšil
260759 AC Praha 1890
55 let
413
JiĜí
Kleþka
170456 Atletika Klatovy
60 let
490
Ivo
Strnad
300351 Jiskra Litomyšl
65 let
396
JiĜí
Kukla
241044 Mladá Boleslav
70 let
427
Jan
Rubeš
291242 TJ Bohemians Praha
75 let
385
Josef
Vonášek
160737 TJ Bohemians Praha
85 let
304
Josef
Neþek
041127 Banka Praha
trojskok
35 let
13,73
Kamil
Kotlík
040977 Spartak TĜebíþ
40 let
13,16
Martin
Sýkora
231270 AK Bílina
45 let
13,67w
JiĜí
Smetana
111266 TJ Vodní stavby Tábor
50 let
11,32
Jan
Pospíšil
010159 AC Praha 1890
55 let
10,21
LudČk
Urban
121255 AC Praha 1890
60 let
9,20
Bohumil Hovorka
010952 AC Ústí/L.
65 let
8,21
Petr
Ronovský
101244 AC Praha 1890
70 let
8,77
Jan
Rubeš
291242 TJ Bohemians Praha
75 let
8,26
Josef
Vonášek
160737 TJ Bohemians Praha
85 let
4,63
František Tomášek
100325 TJ Jiskra Otrokovice
koule 7,26 kg
35 let
16,72
Petr
Stehlík
150477 Dukla Praha
40 let
14,10
Milan
Syrovátka
310870 Slavoj Stará Boleslav
45 let
14,41
JiĜí
Vrabel
070964 USK Brno
Torino
TýništČ/O.
080813
190513
Porto Alegre
191013
Hradec Kr.
Uh. HradištČ
Olomouc
Uh. HradištČ
Torino
240813
070913
070913
070913
030813
Olomouc
Torino
Torino
Porto Alegre
150613
030813
030813
271013
Olomouc
Cvikov
Hodonín
Šumperk
Olomouc
Tábor
Šumperk
Olomouc
Olomouc
Písek
Šumperk
100813
140813
180513
110813
150613
290913
010913
150613
150613
270713
010913
Liberec
TĜinec
Olomouc
Písek
Olomouc
Olomouc
ýeská Lípa
020613
010613
150613
270713
150613
150613
200713
Praha
Pacov
Olomouc
Porto Alegre
Písek
PlzeĖ
Praha
Olomouc
Ptuj
Olomouc
Praha
070613
180513
290613
161013
270713
050713
051013
150613
240813
150613
220613
Tábor
Turnov
TĜebíþ
Olomouc
Praha
Praha
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
180513
290613
020613
150613
060613
220613
150613
150613
150613
150613
Dubnica/V.
St. Boleslav
Olomouc
250513
290613
150613
217
ýeský atletický svaz
koule 6 kg
50 let
13,08
Jan
55 let
14,31
Vladislav
koule 5 kg
60 let
14,36
BedĜich
65 let
11,12
ZdenČk
koule 4 kg
70 let
12,00
Václav
75 let
10,67
Milan
koule 3 kg
80 let
10,40
Václav
85 let
5,23
František
disk 2 kg
35 let
48,73
Miroslav
40 let
46,64
Pavel
45 let
42,73
JiĜí
disk 1.5 kg
50 let
41,22
Jan
55 let
41,42
Evžen
disk 1 kg
60 let
54,64
BedĜich
65 let
49,25
Václav
70 let
35,84
Václav
75 let
28,69
Arnošt
80 let
29,99
Václav
oštČp 800g
35 let
60,52
David
40 let
54,53
Robert
45 let
53,85
Robert
oštČp 700g
50 let
51,66
Tomáš
55 let
41,76
Pavel
oštČp 600g
60 let
42,51
František
65 let
39,04
Václav
oštČp 500g
70 let
31,87
Ivan
75 let
26,68
Josef
oštČp 400g
80 let
28,81
Pavel
85 let
12,02
JiĜí
kladivo 7.26 kg
35 let
49,22
Mojmír
40 let
62,14
Vladimír
45 let
46,86
JiĜí
kladivo 6 kg
50 let
52,66
Miroslav
55 let
39,44
František
kladivo 5 kg
60 let
45,32
Pavel
65 let
34,12
Ladislav
kladivo 4 kg
70 let
42,45
František
75 let
29,24
Milan
kladivo 3 kg
80 let
37,99
Zdenek
bĜemeno 15.88 kg (35 liber)
35 let
13,53
Martin
40 let
15,81
Pavel
45 let
13,72
Libor
bĜemeno 11.34 kg (25 liber)
50 let
19,35
Miroslav
55 let
14,27
Karel
Atletické výkony 2013
Bakala
Konþický
241062
140258
AC Slovan Liberec
Atletika Chrudim
Brno
Pardubice
280913
250513
ěechka
Kašpar
161250
060548
Sokol Domažlice
AC Slovan Liberec
Olomouc
Brno
150613
280913
Vašata
Mikula
170943
311236
Sokol Hradec Králové
TJ LIAZ Jablonec
Brno
Jablonec
280913
190913
Panocha
Tomášek
220333
100325
AC Ústí/L.
Jiskra Otrokovice
Torino
Šumperk
080813
010913
Petr
PeĖáz
Vrabel
230478
040469
070964
HvČzda SKP Pardubice
Chrudim
Sokol Kolín
Torino
AC Moravská Slavia Brno Ptuj
290613
070813
240813
Bakala
Ohlídal
241062
250957
AC Slovan Liberec
ProstČjov
Brno
Opava
280913
050713
ěechka
Sosna
Vašata
Boldan
Panocha
161250
220248
170943
210734
220333
Sokol Domažlice
Sokol Písek
Sokol Hradec Králové
TJ Klatovy
AC Ústí/L.
PlzeĖ
Olomouc
Brno
PlzeĖ
Torino
050713
150613
280913
050713
070813
Sekerák
Štorch
SklenáĜ
091074
100271
190268
A. C. TEPO Kladno
PlzeĖ
TJ Vodní stavby Tábor
Tábor
AC Sl. Slávia Uh.HradištČ Hodonín
200813
180513
180513
Salaba
Taibr
170263
130856
Jiskra Ústí/Orl.
GFXŠ Liberec
Olomouc
Olomouc
150613
150613
Dráb
Sosna
191049
220248
TJ TŽ TĜinec
Sokol Písek
Olomouc
Olomouc
150613
150613
Sobotka
Vonášek
140643
160737
Sokol Brno ŽabovĜesky
TJ Bohemians Praha
Brno
Praha
301013
220613
Jílek
Soukup
060129
300627
Dukla Praha
L100 Hradec Král.
Ptuj
Šumperk
240813
010913
Klíma
Maška
Táborský
280775
060273
080763
AK Most
ASK DČþín
AK Most
Kladno
ýeská Lípa
ýeská Lípa
290613
080913
280713
Zeman
Vrbka
180462
230758
Litomyšl
Sokol Brno ŽabovĜesky
Brno
Brno
091013
280913
Zajíc
Jasanský
020853
280447
Slavoj Pacov
TJ LIAZ Jablonec
Pacov
Jablonec
051013
040713
Valíþek
Mikula
190241
311236
Sokol Brno ŽabovĜesky
TJ LIAZ Jablonec
Brno
Jablonec
140813
020513
Benek
080231
Sokol Brno ŽabovĜesky
Brno
010513
Heinl
PeĖáz
Novotný
230673
040469
130663
TJ LIAZ Jablonec
Sokol Kolín
Sokol Brno-ŽabovĜesky
Brno
Liberec
Brno
080513
131013
290513
Zeman
Hošek
180462
040458
Litomyšl
AK KromČĜíž
Brno
Olomouc
121013
150613
218
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
bĜemeno 9.08 kg (20 liber)
60 let
18,51
Miloš
Gryc
070549 TJ Znojmo
Brno
65 let
13,15
Petr
Všianský
200644 Sokol Brno-ŽabovĜesky
Brno
bĜemeno 7. 26 kg
70 let
16,82
František Valíþek
190241 Sokol Brno-ŽabovĜesky
Brno
75 let
15,98
Milan
Mikula
311236 TJ LIAZ Jablonec
Jablonec
bĜemeno 5. 45 kg
80 let
15,48
Zdenek
Benek
080231 TJ Sokol Brno-ŽabovĜesky Pardubice
desetiboj (100m-dálka-koule 7.26-výška-400m-110m pĜ/99.1cm-disk 2-tyþ-oštČp 800-1500m)
35 let
3690
Jan
Jeneš
120274 Úvaly u Prahy
Lovosice
13,43-497-9,43-160-62,00-21,61-28,89-230-31,95-6:09.71
40 let
3989
Miloš
Endrle
091069 Praha 8
Lovosice
13,52-503-9,07-165-62,23-21,15-21,62-230-23,61-5:58.59
45 let
5683
JiĜí
Burda
150967 Slavoj Pacov
Porto Alegre
12,73/+0.7-590/-0.4-9,75-154-61,00-19,72/+1.0-30,21-360-33,12-6:18.05
desetiboj (100m-dálka-koule 6-výška-400m-100m pĜ/91.4cm-disk 1.5-tyþ-oštČp 700-1500m)
50 let
5172
JiĜí
Janouch
020959 Praha
Lovosice
13,19-468-9,59-145-65,63-17,67-25,91-270-39,81-6:31.11
55 let
4319
Jaroslav Ptáþník
030954 Kámen
Lovosice
14,43-387-9,55-120-69,84-21,27-27,06-220-28,29-6:44.10
desetiboj (100m-dálka-koule 5-výška-400m-100m pĜ/84cm-disk 1-tyþ-oštČp 600-1500m)
60 let
6514
Jaromír
Friþ
160953 AK Škoda PlzeĖ
Porto Alegre
14,30/-0.3-469-13,55-157-69,27-19,37/-0.3-39,64-300-38,62-7:44.52
65 let
3976
Karel
Šebelka
300948 Slovan Liberec
ýeská Lípa
16,50-354-8,33-117-81,25-DNF-25,79-170-25,24-6:28.41
klasický pČtiboj (dálka-oštČp 800-200m-disk 2-1500m)
35 let
2769
JiĜí
Leden
020374 Atletika Chrudim
Kolín
591-42,15-24,80-28,45-4:58.72
40 let
2413
Kamil
Vrátný
231072 AC Praha 1890
Praha
550-27,70-26,57-19,52-4:59.22
klasický pČtiboj (dálka-oštČp 700-200m-disk 1.5-1500m)
50 let
2113
Ivan
RĤžiþka
251161 SK TýništČ/Orl.
Praha
498-19,82-29,20-27,13-6:30.73
55 let
1946
JiĜí
Volný
130356 TJ Slezan Opava
Kolín
374-30,94-32,66-26,86-7:02.49
klasický pČtiboj (dálka-oštČp 600-200m-disk 1-1500m)
60 let
3091
ŠtČpán
Michaloviþ
110452 Žamberk
Praha
446-35,49-29,43-31,02-5:51.71
65 let
2577
Karel
Šebelka
300948 Slovan Liberec
Praha
353-28,77-33,46-27,96-6:22.07
klasický pČtiboj (dálka-oštČp 500-200m-disk 1-1500m)
75 let
2616
Josef
Vonášek
160737 TJ Bohemians Praha
Praha
370-25,33-37,49-21,90-8:27.01
sprinterský trojboj (60m-100m-200m)
35 let
2057
JiĜí
Leden
020374 Atletika Chrudim
Litomyšl
7,68-11,96-24,54
40 let
1768
Václav
Toman
270672 Sokol Hradec Král.
St. Boleslav
8,24-12,92-26,31
45 let
1960
Josef
Král
090268 SVý Ledeþ/S.
Kolín
8,23-12,84-26,80
50 let
1926
JiĜí
Janouch
020959 Praha
Kolín
8,48-13,14-28,46
60 let
831
Milan
PitaĜ
050648 Slovan Liberec
Liberec
10,36-17,22-36,81
65 let
953
Pavel
Rudolf
171244 Slovan Liberec
Kolín
10,64-17,15-37,81
75 let
2185
Antonín
Kábele
160835 ASK Slavia Praha
Kolín
9,72-15,55-34,33
vrhaþský pČtiboj (kladivo 7.26-koule 7.26-disk 2-oštČp 800-bĜemeno 15.88)
35 let
2989
Václav
Širc
090576 Sokol Kolín
Liberec
36,38-11,83-39,90-48,67-13,12
40 let
3794
Pavel
PeĖáz
040469 Sokol Kolín
Brno
47,05-13,08-45,63-45,19-15,88
219
270413
240713
310713
290813
030313
150913
150913
171013
150913
150913
171013
131013
180813
051013
051013
180813
051013
051013
051013
030813
150913
180813
180813
080513
180813
180813
131013
261013
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
45 let
3272
JiĜí
Matura
250867 TJ LIAZ Jablonec
Jablonec
39,35-12,09-36,66-27,54-13,40
vrhaþský pČtiboj (kladivo 6-koule 6-disk 1.5-oštČp 700-bĜemeno 11.34)
50 let
3828
Miroslav Zeman
180462 Jiskra Litomyšl
Brno
51,71-11,24-40,66-39,27-19,14
55 let
3140
Jaroslav Hubáþek
070355 Sokol Hradec Král.
Brno
34,45-10,68-36,12-30,93-12,98
vrhaþský pČtiboj (kladivo 5-koule 5-disk 1-oštČp 600-bĜemeno 9.08)
60 let
3628
Miloš
Gryc
070549 TJ Znojmo
Porto Alegre
41,11-10,31-47,38-28,26-17,28
65 let
3348
ZdenČk
Kašpar
060548 AC Slovan Liberec
Brno
29,87-11,12-41,03-32,10-10,73
vrhaþský pČtiboj (kladivo 4-koule 4-disk 1-oštČp 500-bĜemeno 7.26)
70 let
3433
Václav
Vašata
170943 Sokol Hradec Králové
Liberec
31,06-11,63-34,56-23,35-14,08
75 let
3461
Milan
Mikula
311236 TJ LIAZ Jablonec
Jablonec
27,94-10,67-25,65-18,82-15,91
vrhaþský pČtiboj (kladivo 3-koule 3-disk 1-oštČp 400-bĜemeno 5.45)
80 let
3932
Václav
Panocha
220333 AC Ústí/L
Torino
29,27-10,18-27,77-23,17-14,31
5000 m chĤze dráha
35 let
27:51.68 Tomáš
Zapadlo
181273 AC Slovan Liberec
Liberec
45 let
23:26.55 JiĜí
Malysa
140866 VSK Univerzita Brno
N.MČst/Met.
50 let
31:14.5
Miloslav Sviták
310559 AC ýeská Lípa
Olomouc
55 let
27:27.36 Miroslav Fliegl
221154 PSK Olymp Praha
Liberec
60 let
27:48.51 Petr
Adam
080550 AC OH Praha
Porto Alegre
65 let
32:37.13 Jaroslav Pták
070447 ASK DČþín
Písek
70 let
29:36.7
Vladimír Kánský
180140 Spartak Praha 4
Olomouc
85 let
43:32.8
Alois
BalcaĜík
270528 Železárny ProstČjov
Olomouc
10000m chĤze dráha
40 let
50:55.0
David
Šnajdr
211171 SK Nové MČsto nad Metují N.MČsto/Met.
45 let
50:18.0
JiĜí
Malysa
140866 VSK Univerzita Brno
N.MČsto/Met.
50 let
57:06.1
ZdenČk
Simon
290660 USK Praha
Tesserete
55 let
55:15.95 Josef
Kalát
061255 HvČzda Trnovany
DČþín
60 let
69:45.30 JiĜí
Pták
311051 ASK DČþín
DČþín
65 let
64:38.72 Jaroslav Pták
070447 AK Bílina
DČþín
70 let
62:46.2
Vladimír Kánský
180140 SK Spartak Praha 4
Tesserete
10 km chĤze silnice
35 let
49:44
Martin
Nedvídek
250175 AC SYNER Turnov
Praha
40 let
49:56
David
Šnajdr
211171 SK Nové MČsto nad Metují PĜerov
45 let
46:34
JiĜí
Malysa
140866 VSK Univerzita Brno
Olomouc
50 let
55:00
ZdenČk
Simon
290660 USK Praha
Praha
55 let
55:09
Josef
Kalát
061255 HvČzda Trnovany
Praha
60 let
57:57
Petr
Adam
080550 AC OH Praha
Olomouc
65 let
63:33
Jaroslav Pták
070447 AK Bílina
PĜerov
70 let
60:18
Vladimír Kánský
180140 Spartak Praha 4
TĜebíþ
85 let
88:33
Alois
BalcaĜík
270528 Železárny ProstČjov
Radvanice
20 km chĤze silnice
45 let
1:49:00
Josef
Smola
170764 SMOLA CHUZE Praha
Chiasso
50 let
2:05:51
Ivan
Elischer
131060 AC Ústí/L.
Olomouc
55 let
1:52:57
Josef
Kalát
061255 HvČzda Trnovany
Olomouc
60 let
1:59:14
JiĜí
Janoušek
281151 Jiskra Otrokovice
Olomouc
65 let
2:14:19
Jaroslav Pták
070447 AK Bílina
Olomouc
70 let
2:13:31
Vladimír Kánský
180140 Spartak Praha 4
Olomouc
30 km chĤze silnice
45 let
2:53:54
Josef
Smola
170764 SMOLA CHUZE Praha
Havlovice
55 let
3:03:33
Josef
Kalát
061255 HvČzda Trnovany
Havlovice
60 let
3:17:42.6 Petr
Adam
080550 AC OH Praha
Havlovice
65 let
3:26:03
Jaroslav Pták
070447 AK Bílina
Havlovice
70 let
3:37:22
Vladimír Kánský
180140 Spartak Praha 4
Havlovice
4x100m
40 let
50,19
Písecká štafeta 1 Král-Janouch-Toman-Pour
Písek
220
080813
121013
080513
271013
280913
131013
190913
090813
010513
080913
150613
080513
181013
270713
150613
150613
080613
080613
290613
010513
010513
010513
290613
020613
170813
300313
020613
040513
300313
170813
051013
240513
131013
300313
300313
300313
300313
300313
260513
260513
260513
260513
260513
270713
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
4x400m
35 let
4:26.56
60 let
6:07.75
65 let
5:03.37
ýR
Štogl-Libra-Hovorka-Knapp
Slovan Liberec Šebelka-Rudolf-Kašpar-PitaĜ
Písecká štafeta 2 Jankovský-ýech-Šejbl-Pirk
Torino
Jablonec
Písek
100813
010613
270713
12,48
14,28
14,00
22,00
17,78
19,07
Eva
Zuzana
Jana
Miloslava
Ludmila
Anna
ŠafaĜíková
Ernestová
Frabšová
Keprtová
Suková
Klausová
210975
150872
050764
161248
171044
210942
TJ LIAZ Jablonec
Lokomotiva Trutnov
ASK Slavia Praha
ISCAREX ýeská TĜebová
Zetor Brno
PSK Olymp Praha
Jablonec
Trutnov
Ptuj
Trutnov
Olomouc
Olomouc
180513
100513
240813
100513
150613
150613
28,36
28,05
28,72
45,79
40,80
41,80
Jitka
Eva
Erika
Miloslava
Miloslava
Anna
Boþkayová
Rejmannová
Zapalová
Keprtová
RoþĖáková
Klausová
110775
160373
300966
161248
280245
210942
SK ýtyĜi Dvory ý.BudČjovice ý.BudČjovice
AK Most
Bílina
AK Hodonín
Torino
ISCAREX ýeská TĜebová Trutnov
M-Team Zvole
Praha
PSK Olymp Praha
Praha
070913
170813
070813
110513
051013
201013
64,54
67,93
64,26
98,13
93,31
148,28
Miroslava
Zuzana
Erika
Miloslava
Miloslava
Vlasta
Sedláþková
Ernestová
Zapalová
Keprtová
RoþĖáková
Zlatníková
190577
150872
300966
161248
280245
180941
Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Lokomotiva Trutnov
AK Hodonín
ISCAREX ýeská TĜebová
M-Team Zvole
TJ LIAZ Jablonec
Praha
Trutnov
Torino
Trutnov
Ptuj
Olomouc
290613
090513
050813
090513
240813
150613
2:29.93
2:37.85
2:31.93
3:02.40
2:55.8
3:49.79
3:33.06
5:21.99
Miroslava Sedláþková 190577 Jiskra Ústí /O.
Vanda KadeĜábková-BĜezinová 130473 Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
Miriam
Stewartová
140764 Spartak Praha 4
Helena
Vavrušová
150361 AC Praha 1890
Alena
Krcháková
101257 AC Moravská Slavia Brno
Miloslava Keprtová
161248 ISCAREX ýeská TĜebová
Miloslava RoþĖáková
280245 M-Team Zvole
Vlasta
Zlatníková
180941 TJ LIAZ Jablonec
Praha
Trutnov
Praha
Praha
Brno
Trutnov
Torino
Turnov
300613
100513
290613
100913
050813
100513
090813
250813
4:46.45
4:43.45
5:18.65
5:32.06
5:40.23
7:05.79
7:22.13
10:14.45
8:15.75
Marta
Petra
Miriam
Libuše
Alena
Miloslava
Miloslava
Marie
Dana
Fenclová
Kamínková
Stewartová
Vlachynská
Krcháková
Keprtová
RoþĖáková
Polívková
Ellingerová
230276
190173
140764
110162
101257
161248
280245
171239
180238
Sokol Hradec Králové
AK Olomouc
SK Spartak Praha 4
AC Sl. Slávia Uh.HradištČ
AC Moravská Slavia Brno
ISCAREX ýes.TĜebová
M-Team Zvole
AK Duchcov
LRS Vyškov
Hradec Kr.
BĜeclav
Olomouc
Uh. HradištČ
Hodonín
Olomouc
Ptuj
Olomouc
Ptuj
240813
240813
150613
070913
180513
150613
240813
150613
240813
17:18.63
17:16.86
21:53.27
21:01.59
19:59.36
24:46.3
26:24.53
32:31.64
Marta
Petra
Miroslava
Libuše
Alena
Jana
Miloslava
Dana
Fenclová
Kamínková
Hanáková
Vlachynská
Krcháková
Chlupatá
RoþĖáková
Ellingerová
230276
190173
190466
110162
101257
020450
280245
180238
Sokol Hradec Králové
AK Olomouc
Sokol Buþovice
AC Sl. Slávia Uh.HradištČ
AC Moravská Slavia Brno
SABZO Praha
M-Team Zvole
LRS Vyškov
Pardubice
Olomouc
Vyškov
Vyškov
Olomouc
Praha
Porto Alegre
Olomouc
250913
290613
210313
290613
290613
290513
181013
150613
36:20.23
35:20.95
46:02.51
53:55.0
41:53.0
53:00.67
59:30.18
Marta
Ivana
Eva
Iva
Alena
Miloslava
Eva
Fenclová
Sekyrová
Jirásková
Zittová
Krcháková
Keprtová
Cupalová
230276
131071
210964
59
101257
161248
231247
Sokol Hradec Králové
AK Sokolov
Lanškroun
Brno
AC Mor.Slavia Brno
ISCAREX ýes.TĜebová
Sokol Buþovice
Pardubice
Domažlice
Pardubice
Brno
Brno
Pardubice
Porto Alegre
091013
040513
091013
140813
140813
091013
211013
ŽENY
100m
35 let
40 let
45 let
60 let
65 let
70 let
200m
35 let
40 let
45 let
60 let
65 let
70 let
400m
35 let
40 let
45 let
60 let
65 let
70 let
800m
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
1500m
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
75 let
5000m
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
75 let
10000m
35 let
40 let
45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
221
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
hodina
35 let
14065
Jitka
Kalná
081275 Atletika Chrudim
40 let
16080
Ivana
Sekyrová
131071 AK Sokolov
45 let
13716
Eva
Jirásková
210964 Lanškroun
50 let
12794
Libuše
Vlachynská 110162 AC Sl. Slávia Uh.HradištČ
55 let
14260
Alena
Krcháková
101257 AC Moravská Slavia Brno
60 let
10517
Miloslava Keprtová
161248 ISCAREX ýeská TĜebová
65 let
10580
Marie
Kociánová
46 Brno
pĤlmaraton
35 let
1:14:10
Petra
Pastorová
060177 MK Seitl Ostrava
40 let
1:14:06
Ivana
Sekyrová
131071 AK Sokolov
45 let
1:32:18
Jana
Matyášová
65 Dolní Dobrouþ
50 let
1:29:30
Ivana
Martincová
220363 Moravská Slávia Brno
55 let
1:32:51
Alena
Krcháková
101257 AC Moravská Slavia Brno
60 let
1:52:38
Dagmar DvoĜáþková 161050 TK Brno
65 let
2:01:20
Jarmila
Hesounová
43 Praha
75 let
2:23:47
Dana
Ellingerová
180238 Brno
maratón
35 let
2:36:44
Petra
Pastorová
060177 MK Seitl Ostrava
40 let
2:53:33
Petra
Kamínková
190173 AK Olomouc
45 let
3:20:53
Jana
Trojanová
67 Praha
50 let
3:13:25
Ivana
Martincová
220363 Moravská Slávia Brno
55 let
3:17:24
Alena
Krcháková
101257 AC Moravská Slavia Brno
65 let
4:53:49
Jarmila
Hesounová
43 Praha
100m pĜekážek (84cm-13.00-8.50-10.50)
35 let
15,14
Eva
ŠafaĜíková
210975 TJ LIAZ Jablonec n/N.
80m pĜekážek (76.2cm-12.00-8.00-12.00)
40 let
15,18
Milada
RĤžiþková
161268 SC Radotín
15,18
Dana
DvoĜáková
011071 AC Praha 1890
80m pĜekážek (76.2cm-12.00-7.00-19.00)
55 let
19,25
Blanka
Vykydalová 230456 TJ Šumperk
400m pĜekážek (76.2cm-45.00-35.00-40.00)
35 let
73,15
Martina
Coganová
021176 AC Jiþín
40 let
70,74
Eva
Rejmannová 160373 AK Most
2000m pĜekážek (76.2cm- 18 pĜekážek - 5x vodní pĜíkop)
40 let
8:05.63
Lenka
Boroviþková 040173 SK Nové MČsto/Met.
45 let
8:07.4
Miroslava Hanáková
190466 Sokol Buþovice
65 let
11:11.75 Miloslava RoþĖáková
280245 M-Team Zvole
výška
35 let
151
Jaroslava VanČþková
080677 AC Jiþín
40 let
144
Petra
Šebelková
160472 AC Slovan Liberec
45 let
127
Irena
KoláĜová
110166 TJ Oslavany
50 let
135
Zuzana
Pumprlová
201060 ZábĜeh
55 let
126
Blanka
Vykydalová 230456 TJ Šumperk
tyþ
35 let
390
Pavla
Rybová
200578 TJ LIAZ Jablonec n/N.
40 let
240
Michaela Kasparová
240473 SK Hranice
45 let
180
Alena
Svitáková
130566 AC ýeská Lípa
dálka
35 let
523
Eva
ŠafaĜíková
210975 TJ LIAZ Jablonec/N.
40 let
514
Eva
Rejmannová 160472 AC Slovan Liberec
45 let
437
Erika
Zapalová
241166 AC Slovan Liberec
50 let
420
Zuzana
Pumprlová
201060 ZábĜeh
65 let
332
Ludmila Suková
171044 Zetor Brno
70 let
153
Vlasta
Zlatníková
180941 TJ LIAZ Jablonec n/N.
trojskok
35 let
11,77
Jaroslava VanČþková
080677 AC TJ Jiþín
40 let
10,59
Petra
Šebelková
160472 AC Slovan Liberec
45 let
8,60
Alena
Rychnová
241166 AC Slovan Liberec
koule 4 kg
35 let
11,24
ZdeĖka
Müllerová
060577 TJ Vodní stavby Tábor
40 let
10,92
Júlia
KovaĜíková
060171 Spartak Praha 4
45 let
10,65
Linda
Formánková 131265 Spartak Praha 4
222
Pardubice
Sokolov
Pardubice
Praha
Brno
Pardubice
Brno
131113
140413
100413
110913
040913
100413
040913
Pardubice
Pardubice
Dresden
Košice
Úpice
Blansko
Praha
Pardubice
200413
200413
201013
061013
260513
310813
060412
200413
Praha
Apeldoorn
Cape Town
Košice
Mnichov
Praha
120513
030213
300313
061013
131013
120513
Hradec Kr.
240813
Olomouc
Olomouc
150613
150613
Praha
201013
Jiþín
ýeská Lípa
290613
080913
Olomouc
Porto Alegre
Porto Alegre
150613
271013
271013
Liberec
Hradec Kr.
Olomouc
Olomouc
Písek
020613
240813
150613
150613
270713
N. MČsto/Met.
Hranice
Ptuj
080913
180513
240813
Jiþín
Kladno
Šumperk
Ptuj
Brno
Praha
290613
290613
010913
240813
190813
051013
Liberec
Hradec Kr.
Olomouc
020613
240813
150613
Tábor
Jihlava
Jihlava
180513
190513
190513
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
koule 3 kg
50 let
9,46
Zdena
Plesarová
170658 Jiskra Otrokovice
55 let
9,59
Zdena
Plesarová
170658 Jiskra Otrokovice
60 let
8,90
Ludmila Špotáková
130950 Sokol Kladno
65 let
10,48
Jarmila
Klimešová
051147 TJ Šumperk
70 let
5,78
Anna
Klausová
210942 PSK Olymp Praha
disk 1 kg
35 let
40,79
JindĜiška Noasová
260578 Spartak Praha 4
40 let
35,41
Iva
Toušová
080370 HvČzda SKP Pardubice
45 let
35,80
Pavlína
MaléĜová
010866 TJ TŽ TĜinec
50 let
26,62
Zdena
Plesarová
170658 TJ Jiskra Otrokovice
55 let
27,73
Hana
Kárníková
280255 TJ Spartak Vlašim
60 let
24,56
Ludmila Špotáková
130950 TJ LIAZ Jablonec
65 let
22,38
Milada
Peterková
180648 A.C. Sparta Praha
70 let
8,86
Vlasta
Zlatníková
180941 TJ LIAZ Jablonec n/N.
oštČp 600g
35 let
35,43
JindĜiška Noasová
260578 Spartak Praha 4
40 let
37,97
Hana
Schindlerová 200469 TJ LIAZ Jablonec n/N.
45 let
35,15
Dana
Jandová
160168 TJ LIAZ Jablonec n/N.
oštČp 500g
50 let
27,23
Irena
Stahlová
190159 Atletika Klatovy
55 let
31,84
Alexandra Adlerová
200956 HvČzda Trnovany
oštČp 400g
60 let
28,91
Ludmila Špotáková
130950 Sokol Kladno
65 let
33,30
Jarmila
Klimešová
051147 TJ Šumperk
70 let
14,35
Anna
Klausová
210942 PSK Olymp Praha
kladivo 4 kg
35 let
38,65
Monika
Viþánková
100478 AK PSK Zlín
40 let
29,47
Michaela Kasparová
240473 SK Hranice
45 let
33,37
Pavlína
MaléĜová
010866 TJ TŽ TĜinec
kladivo 3 kg
50 let
39,12
ZdeĖka
Plesarová
170658 Jiskra Otrokovice
55 let
36,97
Alexandra Adlerová
200956 HvČzda Trnovany
60 let
20,93
Milada
Peterková
180648 AC Sparta Praha
65 let
26,24
Jarmila
Klimešová
051147 TJ Šumperk
bĜemeno 9.08 kg (20 liber)
35 let
10,17
Jana
ýapková
240374 TJ Slavoj St.Boleslav
45 let
10,84
Dana
Jandová
160168 TJ LIAZ Jablonec
bĜemeno 7.26 kg (16 liber)
50 let
13,49
ZdeĖka
Plesarová
170658 Jiskra Otrokovice
55 let
13,53
Alexandra Adlerová
200956 HvČzda Trnovany
bĜemeno 5. 45 kg
60 let
8,37
RĤžena
Rubášová
030549 Atletika Klatovy
65 let
10,90
Jarmila
Klimešová
051147 TJ Šumperk
sedmiboj (100m pĜ./84cm-výška-koule 4-200m-dálka-oštČp 600-800m)
35 let
2942
Pavlína
Vostatková
290974 Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
20,79-144-8,18-29,18-447-15,50-3:07.45
klasický pČtiboj (dálka-oštČp 600-200m-disk 1-800m)
35 let
1075
Alena
Bouchnerová 270674 AC ýeská Lípa
370-17,16-36,06-21,24-3:51.36
40 let
2134
Evženie Votínská
290571 SK KotláĜka Praha
400-22,45-30,31-19,58-3:04.15
45 let
1741
Alena
Rychnová
241166 AC Slovan Liberec
416-10,97-33,25-14,99-3:22.92
klasický pČtiboj (dálka-oštČp 400-200m-disk 1-800m)
65 let
2360
Miloslava RoþĖáková
280245 M-Team Zvole
276-13,37-40,80-13,92-3:42.30
70 let
643
Vlasta
Zlatníková
180941 TJ LIAZ Jablonec n/N.
153-7,97-67,27-8,86-5:31.55
sprinterský trojboj (60m-100m-200m)
45 let
1982
Michaela Kolcová
290566 TJ Sokol Dolní Poþernice
9,37/-0.5-14,95/-1.0-30,64/-1.4
223
Brno
Opava
Olomouc
Torino
Praha
080513
050713
150613
030813
201013
Praha
Pardubice
TĜinec
Olomouc
Ptuj
Ptuj
Torino
Praha
250613
010613
010613
150613
240813
240813
080813
051013
TĜebíþ
020613
Hradec Králové 240813
Jiþín
290613
Klatovy
Olomouc
150913
150613
Torino
Ptuj
Praha
050813
240813
201013
BĜeclav
Olomouc
TĜinec
240813
070913
010613
Brno
Ptuj
Olomouc
Brno
080513
240813
150613
080513
Torino
Liberec
040813
131013
Brno
Olomouc
080513
150613
Klatovy
Torino
150913
040813
Praha
260613
Praha
051013
Praha
051013
Praha
051013
Praha
051013
Praha
051013
Kolín
180813
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
vrhaþský pČtiboj (kladivo 4-koule 4-disk 1-oštČp 600-bĜemeno 9.08)
35 let
1875
Jana
ýapková
240374 Slavoj St.Boleslav
26,09-8,06-18,57-18,24-8,51
Torino
100813
45 let
Liberec
130713
Brno
080513
Torino
100813
Klatovy
150913
Brno
080513
Mladá Boleslav
Opava
Opava
Liberec
Liberec
300613
050713
050713
010513
010513
DČþín
Olomouc
Olomouc
Olomouc
010513
150613
150613
150613
Olomouc
Olomouc
Radvanice
300313
300313
240513
PodČbrady
Havlovice
Havlovice
130413
260513
260513
Torino
100813
3227
Dana
Jandová
160168 TJ LIAZ Jablonec/N
31,32-9,58-25,94-32,29-10,79
vrhaþský pČtiboj (kladivo 3-koule 3-disk 1-oštČp 500-bĜemeno 7.26)
50 let
3257
ZdeĖka
Plesarová
170658 Jiskra Otrokovice
36,38-9,46-24,36-19,00-13,49
55 let
2907
Hana
Kárníková
280255 TJ Spartak Vlašim
26,65-8,72-27,54-15,09-9,44
vrhaþský pČtiboj (kladivo 3-koule 3-disk 1-oštČp 400-bĜemeno 5.45)
60 let
2306
RĤžena
Rubášová
030549 Atletika Klatovy
16,72-6,84-16,27-19,29-8,37
65 let
3967
Jarmila
Klimešová
051147 TJ Šumperk
26,24-9,47-20,42-30,82-10,48
3000m chĤze dráha
35 let
16:28.0
Kamila
Veselá
270973 TJ Slovan Varnsdorf
40 let
16:21.87 Jaroslava Pokorová
221072 SC MARATHON PlzeĖ
45 let
21:32.33 Blanka
Harasimová 290867 Sokol Opava
60 let
21:04.37 Alena
Winterová
020449 TJ Rumburk
70 let
22:26.12 Vlasta
Zlatníková
180941 TJ LIAZ Jablonec
5000m chĤze dráha
35 let
30:55.67 Olga
PĤþková
110574 Jiskra Nový Bor
40 let
27:21.6
Lenka
Boroviþková 040173 SK Nové MČsto/Met.
45 let
28:57.2
Anna
Málková
180763 AHA Vyškov
70 let
41:15.4
Marie
Polívková
171239 AK Duchcov
10 km chĤze silnice
40 let
57:07
Jaroslava Pokorová
221072 SC MARATHON PlzeĖ
45 let
62:38
Anna
Málková
180763 AHA Vyškov
60 let
73:38
Alena
Winterová
020449 TJ Rumburk
20 km chĤze silnice
40 let
1:57:23
Lenka
Boroviþková 040173 SK Nové MČsto/Met.
45 let
2:08:36
Anna
Málková
180763 AHA Vyškov
60 let
2:38:45
Alena
Winterová
020449 TJ Rumburk
4x400m
50 let
6:10.42
ýR
KováĜíková-Keprtová-Zodererová-RoþĖáková
224
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
'23/Ě.<$'2'$7.<38%/,.$&(Å$7/(7,&.e9ë.21<´
ýSR 1958
MUŽI
10.4
1b2 Vilém
Mandlík
070436
10.5
1r Václav
Janeþek
090329
10.6
1r František Miklušþák
190235
10.7
1r Josef
Trousil
020235
10.7
r
Václav
Kynos
250338
10.7
1
Vilém
Bogaþ
150934
10.8
3r2 Štefan
Molnár
290334
s nedovolenou podporou vČtru
10.6
1r Eugen
Hrušovský 050534
10.6
w 1
Václav
Kynos
250338
200 m
plnoautomatické mČĜení:
21.94y 0.0 1b1 Vilém
Mandlík
070436
21.0
1
Vilém
Mandlík
070436
21.4
1
Ján
Šteso
261237
21.8
Václav
Pelák
090738
výkon s neúplnou zatáþkou (teþnový start):
20.8
1/2 1
Vilém
Mandlík
070436
21.3
1/2 2
Ján
Šteso
261237
400 m
plnoautomatické mČĜení:
48.81y
2
Jaroslav Jirásek
060632
47.9
1r Vilém
Mandlík
070436
800 m
1:51.6
3r Alexander Zvolenský 060131
1500 m
3:47.0
2b1 Alexander Zvolenský 060131
3:49.7
4b1 Ludvík
Liška
080429
3:51.7
5b1 Antonín
Kamenský 130431
1 míle
5
Alexander Zvolenský 060131
4:08.90
5000 m
14:41.6
2
Pavel
Kantorek
080230
110 m pĜekážek
15.0
1r1 Ivo
Pechar
110238
15.1
Jan
Kebrle
100235
15.2
1
Alois
Krul
280127
15.2
3r2 Ctislav
Havel
070638
15.4
5
Rudolf
Houfek
150537
200 m pĜekážek
25.2
1
Miroslav Borsuk
130131
25.4
2
Jan
Kebrle
100235
25.4
2
Jan
Klinka
260639
400 m pĜekážek
53.8
1
Miroslav Borsuk
130131
55.2
2
Petr
Byþkovský 240636
55.1
2
Jaroslav Jirásek
060632
Výška
1.98
1
Vladimír Savþinský 130934
Tyþ
4.21
1
Vladimír DČdek
130232
Dálka
7.26
3
Josef
Bílek
250933
Trojskok
14.56
Jaroslav ýepek
171232
Koule
17.22
2
Jaroslav Plíhal
300636
16.11
7
ZdenČk
NČmec
030233
177 68
174 74
178 70
182 70
176 64
Dukla Praha
Dukla Praha
Dukla Praha
Slavia Praha VŠ
Dukla Praha
VŽKG Vítkovice
173 76 Slávia Bratislava
Praha
Minsk
Kolín
Praha
Minsk
Ostrava
Ostrava
1209
1107
0105
0305
1107
0110
1807
171 65 Slávia Košice
176 64 Dukla Praha
Košice
Praha
05
1510
177 68
177 68
168 65
180 74
Dukla Praha
Dukla Praha
Slávia Bratislava
RH Praha
London
Praha
Bratislava
Bratislava
2405
1405
3108
3108
177 68 Dukla Praha
168 65 Slávia Bratislava
Budapest
Budapest
0709
0709
174 67 Dukla Praha
177 68 Dukla Praha
London
Erfurt
2405
2409
173 62 Dukla Praha
Erfurt
2509
173 62 Dukla Praha
181 75 Dukla Praha
177 68 SONP Kladno
Praha
Praha
Praha
0510
0510
0510
173 62 Dukla Praha
London
2405
175 63 Dukla Praha
Brno
3105
180 78
181 80
185 84
176 73
Praha
Katowice
Brno
Ostrava
Leipzig
0510
0709
3105
2007
2709
179 74 VŽKG Vítkovice
181 80 VŽKG Vítkovice
188 75 RH Praha
Ostrava
Ostrava
Katowice
2505
0806
1708
179 74 VŽKG Vítkovice
Spartak Stalingrad
174 67 Dukla Praha
Ostrava
Praha
Brno
1907
2505
3105
188 88 Slávia Košice
Olomouc
0106
175 71 VŽKG Vítkovice
Ostrava
2009
179 77 RH Praha
Ostrava
1907
Dukla Praha
VŽKG Vítkovice
Spartak Brno ZJŠ
Dukla Praha
Dukla Praha
Spartak Hradec Král.
TýništČ n. O. 1210
185 99 Dukla Praha
Praha
186 95 Spartak Praha Sokolovo Praha
225
2006
2006
ýeský atletický svaz
15.30
Disk
51.48
49.82
Desetiboj
5813
Atletické výkony 2013
1
František RĤžiþka
261237
Spartak Praha Sokolovo Praha
1
1
Gejza
Miloš
Valent
160628 191 100 Dukla Praha
Velkoborský 060134 186 95 VŽKG Vítkovice
1
JiĜí
11.7
Trmal
270336 190 84 Dynamo Praha
Praha
6.23 13.14 1.7855.2 16.2
36.79 4.00 49.45 5:01.0
Praha
Ostrava
10000 m chĤze
48:33.8
Vratislav Dubják
110627 173 68 VŽKG Vítkovice
Kutná Hora
20 km chĤze
1:36:24.2
1
Milan
SkĜont
241130 184 69 Dukla Praha
Praha
1:37:32.4
2
Václav
Balšán
191114 164 56 Spartak Praha Sokolovo Praha
1:38:50
3
ZdenČk
Pavelka
100636 178 63 Slavia Praha VŠ
Hranice
50 km chĤze
4:35:51
3
Milan
SkĜont
241130 184 69 Dukla Praha
Leipzig
4:44:50
6
Vratislav Dubják
110627 173 68 VŽKG Vítkovice
PodČbrady
4:52:58
7
JindĜich
Malý
270327 168 62 Spartak Hradec Králové PodČbrady
4:53:13
8
Miroslav FronČk
140629 175 71 SONP Kladno
PodČbrady
4:59:40
9
ŠtČpán
Sedláþek
170230
TJ Gottwaldov
PodČbrady
4x100 m
40.6
1
Dukla Praha Janeþek, Miklušþák, Mandlík, Kynos
Minsk
4x200 m
1:29.5
1
RH Praha David, Šimánek, Gáborík, Holub
Praha
4x1500 m
16:30.0
1
Dynamo Praha Kupka, Sušanka, ýesal, Hec
Praha
400x300x200x100 m
RH Praha David, Šimánek, Gáborík, Holub
Praha
1:58.8
1
800x400x200x100 m
3:14.9
1
RH Praha Kuþera, Havrlent, Šimánek, Gáborík
Praha
ŽENY
100 m
12.1
2
Libuše
Strejþková 090633
12.2
1
VČra
Švajgrová 240832
12.2
1
Anna
KovaĜíková 180935
12.3
2
Gertruda Prokopová 090936
s nedovolenou podporou vČtru
Alena
Stolzová
061137
12.0 +3.7 4
12.1
1
Marta
Pospíšilová 130638
12.1 +3.7 5
VČra
Švajgrová 240832
12.3
2
Miroslava Trkalová
240534
200 m
24.7
2
Libuše
Strejþková 090633
24.9
1
Anna
KovaĜíková 180935
25.0
2
Gertruda Prokopová 090936
25.6
2
Marie
Novotná
291136
25.7
2
Eva
Pletková
180936
400 m
57.5
1
Gertruda Prokopová 090936
58.4
4b1 BedĜiška Kulhavá
041231
58.9
1b2 Marie
Hladíková 290435
59.0
1
Olga
Davidová
090530
800 m
2:18.2
2
Gertruda Prokopová 090936
2:23.1
1
Anna
RĤžiþková 040737
80 m pĜekážek
11.6
2
Marie
Novotná
291136
Výška
1.64
1
Olga
Davidová
090530
1.53
1
Milada
Popková
040438
1.52
3
Tatjána
Maslovová 101137
1.52
1
Alena
Hejtmánková 071136
1.52
1
Marie
Novotná
291136
169 64
164 62
164 54
169 58
Spartak Ústí nad Labem Montceau
VŽKG Vítkovice
Brno
VŽKG Vítkovice
Ostrava
VŽKG Vítkovice
Brno
2004
0806
2009
2610
2610
1506
1506
0510
2809
1210
1210
1210
1210
1107
2809
2809
2709
2809
2005
0106
1409
0106
169 55 RH Praha
Brno
Spartak Praha Sokolovo Praha
164 62 VŽKG Vítkovice
Brno
170 64 Spartak Stalingrad
Praha
0507
1805
0507
1805
169 64
164 54
169 58
165 55
Spartak Ústí nad Labem Montceau
VŽKG Vítkovice
Ostrava
VŽKG Vítkovice
Ostrava
Slavia Praha VŠ
Praha
Dynamo Praha
Praha
2005
0806
0806
0806
0106
169 58
167 62
164 60
176 64
VŽKG Vítkovice
Ostrava
Spartak Ústí nad Labem Praha
Slavia Praha VŠ
Praha
Spartak Praha Sokolovo Praha
1907
2106
2106
1009
169 59 VŽKG Vítkovice
Ostrava
Spartak Hradec Králové Brno
1409
0806
165 55 Slavia Praha VŠ
0806
Praha
176 64 Spartak Praha Sokolovo Bratislava
VŽKG Vítkovice
Praha
Spartak Praha Sokolovo Praha
175 70 Dynamo Žilina
Žilina
165 55 Slavia Praha VŠ
Karlovy Vary
226
2806
1910
2405
0806
2408
ýeský atletický svaz
Dálka
5.84
5.49
Koule
14.07
13.40
13.06
12.66
Disk
43.38
OštČp
46.22
42.56
PČtiboj
3741
Atletické výkony 2013
1
1
Anna
Olga
KovaĜíková 180935 164 54 VŽKG Vítkovice
Kuboviþová 180140 165 40 Slávia Trnava
1
3
1
2
Marie
Chýlková
JiĜina
NČmcová
KvČtoslava Škopková
Jaruška Vaculová
160330
030437
020340
020528
1
Jaruška
020528 166 75 VŽKG Vítkovice
Vaculová
174 75
175 82
169 76
166 75
VŽKG Vítkovice
RH Praha
Slavoj ý. BudČjovice
VŽKG Vítkovice
1
Anna
ýierna
080735 166 59 Slávia Bratislava
1
Marie
Klimtová
241233
VŽKG Vítkovice
(koule, výška, 200 m, 80 m pĜ., dálka)
1
Marie
Orendáþová 291136 165 55 Slavia Praha VŠ
9.56 1.51 27.5 12.6 4.72
Ostrava
Trenþín
2009
2505
Ostrava
Berlin
ý.BudČjovice
Ostrava
2505
1805
0806
2505
Katowice
1105
Bratislava
Katowice
0806
1105
Praha
4x200 m
VŽKG Vítkovice KovaĜíková, Prokopová, Švajgrová, Garþarová Praha
1:44.3
1
3x800 m
7:34.0
1
RH Praha Davidová,Kryšpínová,Fomenková
Praha
200x100x100x200 m
1:15.8
1
VŽKG Vítkovice KovaĜíková, Prokopová, Švajgrová, Garþarová Praha
-0510
2709
2809
2809
TABULKY ýESKÉ REPUBLIKY 2012
mužské složky
150 m
16.27 +0.2 1b1 Rostislav Šulc
020281
400 m
DOROSTENCI (1. - 4. viz muži)
51.03
1b2 Jáchym
Procházka 220697
1500 m
3:49.88
4b1 Roman
Rudolecký 091288
3:55.60
2
Jakub
Zemaník
210695
1500 m pĜekážek
4:26.24
1
Jaromír
Odvárka
030782
110 m pĜekážek
DOROSTENCI 91.4 cm
14.39 +0.7 1b1 Tomáš
Homola
220795
400 m pĜekážek
50.91
4r2 Michal
Brož
160692
Výška
2.31
h 5A Jaroslav Bába
020984
2.18
h 3B David
Šutera
100489
2.11
h 10 Stanislav Sajdok
220783
2.04
1
Exhibice
2.07ex
1
Stanislav Sajdok
220783
Tyþ
5.62
h 1A
Kudliþka
5.60
1B
Kudliþka
5.50
h 1A
Kudliþka
5.45
1= Michal
Balner
120982
4.55
2A Petr
Urban
051089
Dálka
Cizí státní pĜíslušníci jen v soutČži družstev
zrušit
7.09
2
Kamil
Tyma
150391
(viz 7.53 /POL)
Spartak Praha 4
Praha
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí 0206 Ž
VSK Univerzita Brno
SSK Vítkovice
Luxembourg 1109
Ostrava
2505 D-1
ASK Slavia Praha
Praha
SSK Vítkovice
0405
0405
N. MČsto n. Met.
2606
TJ Dukla Praha
Helsinki
2706 22
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
TJ Dukla Praha
TŽ TĜinec
Hustopeþe
Hustopeþe
VendrynČ
TĜinec
2801
2801
3001
0909
TŽ TĜinec
Ostrava
3005
TJ Dukla Praha
SK ýtyĜi Dvory ý. BudČjovice
Praha
Praha
Praha
Kladno
Praha
1502
0507
2001
0206
0507
SK Nové MČsto nad Metují/SVK Hr. Králové
227
0206 22
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Koule
DOROSTENCI 5 kg
16.68
D Josef
Korál
081195 TJ Sušice
OštČp
zrušit
61.51
5
Petr
PeĖáz
270891 PSK Olymp Praha
házel
61.51
5
Pavel
PeĖáz
031288 TJ Sokol Kolín-atletika
Vrhaþský þtyĜboj (koule-disk-kladivo-oštČp)
2495
2
Bohuslav Macháþ
180789 A. C. Sparta Praha
13.66 40.85 47.69 42.37
4x100 m
41.76
1b1 AK KromČĜíž Szetei-KlvaĖa-Pírek-Novotný
400-300-200-100 m
1:59.95
1
Spartak Praha 4 Urban-Derka-Feher-Benda
Praha
1310
Opava
0809 22
Opava
0809
Sušice
2904
Kladno
0206
Praha
0805
AK Olomouc
Schwechat
2705 Ž
TJ Sokol Velké MeziĜíþí
Pacov
0809 D
USK Praha
Vyškov
1706
USK Praha
Praha
2602
AC ýáslav
Fayetteville
2801
AC ýáslav
Manhattan
0812
AC ýáslav
AK Olymp Brno
Palo Alto
Wien
0604
2101 22
AK Olymp Brno
Praha
2502 22
AK Olymp Brno
Kladno
0206 22
TJ LIAZ Jablonec n/N.
Praha
2502 22
Atletika Písek
Velešín
2810
TJ Lokomotiva Trutnov
Model Obaly a. s.
Apeldoorn
Praha
Praha
0502
1305
1305
USK Praha
Vyškov
1606
USK Praha
AK ŠKODA PlzeĖ
London
Praha
0808
0109 D
Dukla Praha
TJ Sokol SG PlzeĖ-PetĜín
USK Praha
USK Praha
Praha
Brno
Praha
Liberec
1301
1106
2701 D-10
0909
AK SSK Vítkovice
Ostrava
3005 J
ženské složky
100 m
12.34 +0.8 1A Lucie
Zlatníková 140397
S nedovolenou podporou vČtru
12.38 +3.9 1
Martina
Homolová 160996
200 m
23.93 +1.4 2
Zuzana
Hejnová
191286
400 m
53.58
h 1
Zuzana
Hejnová
191286
800 m
2:13.96 h 5b1 Adéla
Hofmannová 160391
1000 m
2:54.86 h 1
Adéla
Hofmannová 160391
1500 m
4:36.50
12b5 Adéla
Hofmannová 160391
4:37.05 h 2
Michaela Šaršonová 060692
3000 m
9:56.45 h 5
Michaela Šaršonová 060692
5000 m
18:02.59
5
Michaela Šaršonová 060692
zrušit
18:06.64mx h- Petra
KuĜíková
251191
PĤlmaraton
1:28:24
1
Valerie
Soukupová 130589
Maraton
2:50:11
1
Radka
ChuraĖová 030677
2:55:22
11
ChuraĖová
3:23:23
36 Lucie
Nedomová 281078
100 m pĜekážek
13.46 +1.0 1r2 Zuzana
Hejnová
191286
400 m pĜekážek
53.38
3
Zuzana
Hejnová
191286
62.60
2b3 Jana
Reissová
010196
Tyþ
3.70
h 3
Jana
Brožová
101188
3.50
2
3.00
h 5
Eliška
Kopeþná
271295
3.00
2
Eliška
Vaníþková 280786
Exhibice
3.10
4
Denisa
JírĤ
070894
DOROSTENKY (1. - 11. viz ženy)
2.81
11
Kopeþná
Dálka
6.04 +1.3 1
Veronika Šádková
200296
ý. BudČjovice 0206
SSK Vítkovice
228
Praha
0209 D-1
ýeský atletický svaz
Atletické výkony 2013
Sedmiboj
DOROSTENKY
3824
2
Anežka
Kubištová
211196 HvČzda SKP Pardubice
Litomyšl
15.70/-1.0 1.33 9.43 26.90/-2.6 4.59
25.15 2:38.87
Desetiboj
5144
1
Eliška
Škaloudová 310890 TJ Slavoj Stará Boleslav
St. Boleslav
13.66 4.67 10.10 1.45 64.06 16.05 27.72 2.12 32.02 6:01.68
Vrhaþský þtyĜboj (koule-disk-kladivo-oštČp)
2086
1
Klára
Špaþková
010181 AC Mladá Boleslav o. s.
Liberec
9.63 36.99 16.71 42.10
Vrhaþský pČtiboj (koule-disk-kladivo-oštČp-bĜemeno 9,08 kg)
2707
1
Klára
Špaþková
010181 AC Mladá Boleslav o. s.
Liberec
9.63 36.99 16.71 42.10 12.10
5000 m chĤze
25:04.5mx 1
Adéla
Frydrychová 200395 AC ýeská Lípa
ýeská Lípa
10000 m chĤze
55:22.47mx 1
Linda
Vítová
131093 USK Praha
Praha
59:16.1mx 1
Martina
Netolická
250582 AK Olymp Brno
ýeská Lípa
59:51.67mx 2
Anna
Selníková
060994 SSK Vítkovice
Praha
60:21.4mx 2
Hana
Svitáková
251290 AC ýeská Lípa
ýeská Lípa
62:03.87mx 3
Barbora Havranová 220393 TJ Jiskra Nový Bor
Praha
66:03.27mx 4
Anna
Gazdová
010393 SK Nové MČsto nad Metují
Praha
67:32.61mx 5
Jana
Nováková 130293 AC ýeská Lípa
Praha
4x100 m
46.35
3
ýR
Mazáþová-Humpolíková-KrĖoulová-Procházková
Haldesleben
48.70
3b1 TJ Sokol Kolín-atletika Novotná-Sovadínová-Sotonová-Jiranová Kolín
Žáci
10 km chĤze
52:10
9
Tomáš
Gdula
090197 HvČzda SKP Pardubice
229
Lugano
0710
1410
0807
0807
2903 D
2206
2903
2206
2903
2206
2206
2206
J
J
22
J
J
J
1507
2908 J
1803

Podobné dokumenty

zde - AHA Vyškov

zde - AHA Vyškov (Milan Skoþovský - dále spolupracovali Ing. Václav KlvaĖa, MUDr. Petr Brandejský, Ing. Miloš Alter, Ing.Vlastimil Šroubek, Milan Urban, JiĜí Hetfleiš)

Více

ýESKÝ ATLETICKÝ SVAZ ATLETICKÉ VÝKONY

ýESKÝ ATLETICKÝ SVAZ ATLETICKÉ VÝKONY 8:11,31, 2. Ribas (Por.) 8:13,21 - 5000 m (a) 1. Weidlinger (Rak.) 14:18,73, ...8. Milan Kocourek 14:51,69 3000 m pĜ. 1. Vroemen (Ned.) 8:24,64, ...6. Petr Mikulenka 8:43,48 - 110 m pĜ. (2,3) 1. Pe...

Více

zde - AHA Vyškov

zde - AHA Vyškov Doplňky a opravy publikace „Atletické výkony 2014“ .................................................... strana (RNDr. Luděk Folprecht, Milan Urban, MUDr. Petr Brandejský)

Více

PĜíloha

PĜíloha website name not available website name not available website name not available website name not available

Více

sborník příspěvků - DISCO 2010 | Distance Education Conference

sborník příspěvků - DISCO 2010 | Distance Education Conference znČní vČtšiny pĜíspČvkĤ, které budou na této konferenci pĜedneseny. Mnozí z vás jsou pravidelnými úþastníky konferencí o distanþním vzdČlávání, které od roku 2002 ve dvouletých intervalech poĜádá C...

Více