Sport

Transkript

Sport
Jaro už je tady !!!!!
Nápady na výletyAquapalace Praha
Rekordy světa
Recenze na počítačové
hry
Sport
Zábava
Jaro už je snad konečně tady!
Jaro
Sněženky už vykukují,
tulipány prozrazují
pár lístečků v zahrádce,
říkaly to pomlázce.
Vajíčka už v ošatce,
líbí se to i pomlázce.
Víla jaro připravuje
a kytičky pozdravuje.
(Anna Větrovská, 3. třída)
Den Země – 22. dubna
Tento svátek je ovlivněn původními dny
Země, které se konaly při oslavách jarní
rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly
příchod jara. V moderním pojetí jde o
ekologicky motivovaný svátek,
upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách
řešení.
Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell začal volat
po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den
Země byl slaven v San Francisku. Tato oslava byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako
ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově orientovaný happening bojovníků proti válce
ve Vietnamu. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do
politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat
obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. Od roku 1990
slaví celý svět 22. duben jako Mezinárodní den Země.
(Wikipedie)
Planeta Země
Země je jedinou planetou sluneční soustavy, na které je prokázána
existence života. Je třetí planetou sluneční soustavy. Průměrná
vzdálenost planety Země od Slunce je 149 600 000 km. Oběh kolem
Slunce trvá planetě Země 365,26 dne. Planeta Země je doprovázena
jedním přirozeným satelitem - Měsíc.
Země je největší planetou zemského typu. Průměr planety Země je 12
700 km a hmotnost 5,9×1024 kg.
Vážíme si naší planety?
Každý živočich nebo rostlina má v místě svého růstu vše, co potřebuje k životu: přísun vody,
potravy, tepla, slunečního záření aj., některé věci člověk nemůže nebo nechce ovlivnit. Někdy
se ale stává, že uměle zasahuje do toho, co příroda zamýšlela trochu jinak.
Co člověk na Zemi znečišťuje především:

Čisté ovzduší je pro člověka důležité, ale chováme
se, jakoby nám vůbec nevadilo, že si jej sami
znečišťujeme. Tak např. jízdou v autech, která
výfukem do ovzduší vypouštějí spoustu škodlivin
(oxid uhličitý, methan, olovo atd.), nesprávným
spalováním různých nebezpečných látek,
používáním sprejů, které obsahují freon...
Tyto škodliviny ovlivňují atmosféru (vzdušný obal Země, díky němuž můžeme
dýchat), na různých místech ji mohou ztenčovat, nebo úplně zničit. Tyto díry pak
propouštějí škodlivou složku slunečních paprsků (tzv. „UV záření“), před kterou nás
atmosféra chránila a my můžeme onemocnět např. rakovinou kůže (když jsme dlouho
nechráněni na sluníčku), nebo můžeme mít různé zrakové potíže.
Jiným problémem, který souvisí se znečišťováním ovzduší, je celkové oteplování
planety, způsobené škodlivinami v atmosféře. Ty naopak vytvářejí jakýsi podivný
obal, díky kterému se pak naše planeta chová jako jeden velký skleník. Určitě víš, že
se skleníky na zahradách staví proto, aby udržovaly teplo uvnitř pro teplomilné
rostliny.
Od toho také vznikl název našeho problému „skleníkový efekt“. Tento způsobuje, že
ledovce na pólech pomalu, ale jistě roztávají a odpařují se, jako vařící se voda. Tím se
zmenšuje zásoba pitné vody velice důležitá pro přežití (člověk bez vody vydrží pouze
3 dny!).

Voda je znečišťována chemikáliemi, které čističky odpadních vod klidně propouštějí
do řek, chemickým průmyslem, loděmi jež jsou na motorový pohon, či tankery, které
mívají často nehody a jejich náklad - ropa a chemikálie se tak dostanou do moře.
S tím souvisí i znečišťování půdy. Zemědělství se pro větší
výdělek snaží vypěstovat co nejvíce, a tak potřebuje hnojivo, to
je však téměř vždy uměle vytvořené a škodlivé. I když se ti zdá,
že to ničemu neškodí, existují tzv. „podzemní vody“, kterými se
tyto škodliviny dostanou až do řek a moří, kde díky nim umírají
zvířata. Stejně tak škodlivé jsou skládky odpadů.
To vše se však začalo dít už dávno a teprve v posledních letech se dá říct, že se lidstvo těmito
problémy začalo opravdu zabývat. Zda to ale bude stačit a zda všichni uděláme něco pro to,
aby naše planeta zůstala taková jaká je i pro další generace, to záleží na každém z nás. Začít
můžeš třeba tím, že budeš poctivě třídit odpad :-)
(alik.idnes.cz)
Doufáme, že jste Den Země patřičně
oslavili…
Nový film - Babovřesky
V lehkém nadhledu a komediální nadsázce se vrší řada
neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění, které
zamotají hlavu hlavním aktérům příběhu v obci
Babovřesky. Podtitulek ´z dopisu venkovské drbny ´
napovídá, že na scénu vstupují místní zbožné ženy v
čele s Horáčkovou, „univerzální“ drbnou, která pracuje
na Obecním úřadě a sedá v kostele v první lavici. O
všem ví, od všeho má klíče, všude byla dvakrát. Do
všeho zasahuje a mluví. A právě do této vísky koncem
jara přijíždí nový farář. Zbožné ženy čekají váženého
starého důstojného pána, ale z auta vyskočí mladý,
sportovní, asi třicetiletý kluk a tím to všechno začíná.
Herci:
Lukáš Langmajer
Martin Matejka
Norbert Lichý
Lubomír Kostelka
Jan Kuželka
Jiří Pecha
Lucie Bílá
Jitka Sedláčková
Miro Noga
Jan Dolanský
Pavel Kikinčuk
Lucie Plekancová Vondráčková
Jana Synková
Veronika Žilková - Stropnická
Jindřiška Kikinčuková
Natálie Zbořilová
Voda, sluníčko, tobogány, vlnobití, vířivky, klouzačky, spacebowl,
divoká řeka, pirátská loď a spousta zábavy pro celou rodinu. To
všechno najdete v největším aquaparku ve střední Evropě v Praze
Čestlisích:
Ale pozor!! Kdo říká, že jsou tu jen vodní atrakce? V aquapalace
najdete i obrovskou venkovní zónu, saunový svět (finské sauny, římské
lázně, venkovní sauny), fitness (velká posilovna, skupinové cvičení,
rehabilitace) a luxusní hotel.
Není to sice úplně nejlevnější, ale za aquapark o rozloze 9 150m2 to
stojí.
!!!SAMA JSEM TO VYZKOUŠELA!!!
Tereza Kučerová
Sport-proč sportovat
Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých
pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli
téhož sportovního odvětví. Prvním ze zdrojů, ze kterých se sport vyvinul je podle historiků potřeba
výcviku armád, která vyústila v nejrůznější hry a soutěže zaměřené na bojové dovednosti a na
fyzickou zdatnost (zápas, lukostřelba, jízda na koni). Druhým zdrojem jsou rituální aktivity, kdy
byla určitá forma soutěže prováděna jako součást obětního rituálu nebo rituálu předpovídání
budoucnosti - do první kategorie patří řecké olympijské soutěže, do druhé kategorie mayské obřadní
míčové hry.
Úrovně provozování sportu
V současné době je sport provozován na několika různých úrovních:
1. na vrcholové úrovni profesionálně nebo poloprofesionálně - sportovec v takovém případě
obvykle denně trénuje, často i několik hodin nebo na „plný úvazek“, účastní se soutěží na
mezinárodní nebo národní úrovni
2. na výkonnostní úrovni poloprofesionálně nebo amatérsky - obvyklý je pravidelný trénink v
rozsahu několika až několika desítek hodin týdně, registrace v některém sportovním svazu a
pravidelná účast v soutěžích
3. na rekreační úrovni - příležitostné sportování maximálně několika hodin týdně, bez oficiální
registrace nebo s registrací v amatérských soutěžích
Proč sportovat
Přiměřený pohyb i odpočinek tělu prospívá. Potvrdily to výsledky řady studií a výzkumů. Otázka je
jen to, co lze označit slovem přiměřený. Podívejme se tedy blíže na některé klady sportování:
1. Pohyb pomáhá proti špatné náladě a stresu. Stačí dvacet minut cvičení a produkce hormonů
endorfinu a serotoninu, jejichž nedostatek způsobuje např. deprese, úzkosti či agresivitu,
stoupá. Pozitivní účinky posiluje cvičení v přírodě.
2. Odpolední nebo podvečerní sportování navozuje kvalitní a hlubší noční spánek. Ráno se
probouzíme odpočatější a lépe se soustředíme na práci.
To jsou jen některé možnosti.
Petr Pšeničný
I žáci naší školy sportují…
(Fotografie z turnaje ve stolním tenise ze 4.4.2013)
JUST CAUSE 2
Jelikož přesně netuším, co jsem vám slíbil, že dnes
zrecenzuji, bude tu nejspíš něco, co nečekáte. To vám
ale snad vadit nebude, protože to, co tu chystám je
podle mého opravdový herní klenot. Hra se jmenuje
Just Cause 2 [čazt ko:s dvě]. Ocitnete se v kůži agenta
CIA Ricka Rodrigueze. Ten je vybaven samoskládacím
padákem a jakýmsi hákem, kterým se může přitáhnout
k čemukoli a přitáhnout si kohokoli. Jste vysazeni na
ostrovním ráji Panau, kde musíte zabít svého přítele a
mentora.
PANAU
Je to ostrovní ráj, kde je hned několik klimatických pásem. Sníh a led, tropy, a tak nějak
průměr. O dopravní prostředky nebudete mít nouzi. Všude létá spousta letadel, helikoptér,
stíhaček, jezdí auta a motorky a pluje spousta lodí. A když nebudete mít poblíž řeku ani silnici
a na vzdušnou dopravu nebudete chtít čekat, tak si můžete zavolat black market [blek markit].
V něm si
můžete objednat jakýkoliv dopravní prostředek,
jakoukoli
zbraň nebo od určité mise použít Extraction
[extrakt]. Po
použití Extraction vás vysadí vrtulník poblíž
vašeho
safehouse [sejfhaus]. Ale vraťme se k herní
mapě. Hra
se odehrává cca na 350 km čtverečních a má
úžasnou
grafiku.
BLBNUTÍ S HÁKEM
Riko ho má připevněný na levé ruce a může se díky němu přitáhnout naprosto k čemukoliv.
Na zdi, na stropy, na vozidla, na stromy. Pokud chcete, můžete si například takto snadno a
rychle „čmajznout“ letadlo, vrtulník, auto nebo třeba moped.  To už je jen vás. Hákem se
však dá i zabíjet. Můžete s ním jednoduše přetáhnout nepřítele, nebo ho hákem připoutat
k vozidlu a “trochu ho povozit“ a nebo ho připoutat k jakési plynové bombě a nechat ho
“odletět“.
Závěrem bych chtěl poděkovat za přečtení této recenze (pokud jste jí četli) a chtěl bych říct,
že v příštím čísle bych měl zrecenzovat Age of Empires III. Pokud byste mněli nějaké otázky,
dodatky či něco jiného můžete se obrátit na redakci nebo vše sepsat a vhodit do schránky u
hlavního vstupu do školy. Děkuji a na shledanou.
Matouš Boudný
Rekordy světa
Největší bublina ze žvýkačky
Největší bublinu ze žvýkačky "stvořil" Chad Fell z USA ve státě Alabama 24.4.2004,
její průměr činil 50,8 cm.
Největší bota
Dne 17.11.2010 v Amsterdamu (Nizozemsko) předvedla firma
Nationaal Fonds Kinderhulp obrovskou botu 5,5 x 2,11 metrů a
vysokou 2,9 metrů. Jedná se o repliku Converse Chuck Taylor All
Stars o velikosti 4013!!
Nejdelší jazyk
Chanel Tapperová z USA má nejdelší ženský jazyk světa.
29.9.2010 ji byla naměřena délka 9,75 cm od špičky k hornímu rtu.
Z mužů má nejdelší jazyk Stephen Taylor z Velké Británie, jehož
jazyk měří 9,8 cm.
Nejdelší vlasy
Nejdelší dokumentované vlasy patří Xie Qiuping (Čína), jsou dlouhé 5,63 m. K
rekordnímu měření došlo 8. května 2004. Vlasy jí rostou od roku 1973, kdy ji bylo 13
let.
Největší žlučový kámen
Žlučový kámen, který vážil 6,29 kg, byl odstraněn 29. prosince 1952 ze žaludku 80
leté ženy.
Hanka Vokatá
Otázky k zamyšlení
a) Jak se vám líbily Velikonoce?
b) Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
c) Kam byste chtěli jet na výlet a kdy?
d) Co byste chtěli mít ve škole nového?
(Odpovědi můžete vhazovat do naší schránky.)
A jeden trochu velikonoční vtip …
Víte, co řekne slepice, když snese hranaté vajíčko?
„Jauvajs“
Vylušti si sudoku.
Natálie Spilková