REJOICE 2008

Komentáře

Transkript

REJOICE 2008
oleg krušanov
KUZNĚVŮV DEN
flowersmanufactory2008
úvodintroduction
obsahcontent
Taky máte pocit, že ten čas tak strašně
letí...? Zdá se to být jen pár týdnů,
co jsme vydávali naši Rejoice kuchařku
“COOK IT 2007“, a už tu má me katalog
nový. Nechce se ani věřit, že už v pořadí
desátý. Ano, už právě tolik let se Vá m
naše dílna z Vysočiny snaží připravovat
hezké a praktické věci s logem kytičky.
Také letos se rodina našich výrobků
rozrostla o řadu nových členů. To
ostatně poznáte hned, jak se pustíte do
prohlížení. Nebo letos říkejme raději
čtení? Dobře. Tak tedy: přejeme hezké
a zajímavé “počteníčko“! Ať se Vá m i tento
desátý díl příběhu Rejoice flowers
manufactury líbí minimálně stejně, jako
ty kapitoly předchozí.
KAPITOLA PRVNÍ CHAPTER ON E
Have you got the sa me feeling that the
time passes so fast...? It has been just
a few weeks since we edited our Rejoice
cookery book “COOK IT 2007“ and here comes
our new catalogue. It is hard to believe
that it is the tenth in a row. Yes, for
that many years our manufactory from
Highlands has been trying to prepare nice
and practical things with the flower logo.
The fa mily of our products has grown
this year as well. Anyway, you will soon
find out when you start looking through
this catalogue. Or rather reading it this
year? All right. Have a pleasant and an
interesting “reading”! Enjoy this tenth
part of the Rejoice flowers manufactory
story minimally as much as the chapters
before.
trika t-shirts
door-weed/t-shirt
chicory/marigold
lily of valley/yellow rocket
okra/endive
chive
mint/horse tail
rowanberry/hood
oleander
snowdrop/poppy
parsnip/rose
elm/devilwood
lavender
KAPITOLA DRUHÁ CHAPTER TWO
technické oblečení technic cloths
grenadin/thimble/thimble plus
grenadin plus
lunette
lunette plus
ox daisy
hop
betony
coltsfoot
thyme
stem
spinning-whell
KAPITOLA TŘETÍ CHAPTER THREE
6
8
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
26
27
28
29
29
30
30
31
KAPITOLA TŘETÍ CHAPTER FOUR
dětské oblečení children‘s wear
kids hood
kids moth
kids sun
kids t-shirt
colombine
fern
carrot
mistletoe
kids cap
doplňky
KAPITOLA PÁTÁ CHAPTER
32
corn flower/dandelion
49
52
53
53
53
54
54
54
55
55
57
doplňky accessories
capmanchester/cap/capgirls
castro
lok/oregano/squill
pond lily/bed straw/sage
thorn/mag
oxenlip/sorrel/snowflake
neck/weed/everlasting
saffron
sundew/sunflower/bindweed
57
KON EC THE EN D
70
31
kalhoty trousers
moth/3/4 moth
fat moth
cala mus/hemp
bell-flower/nettle
plantain
yarrow/pimpernel/kingcup
blueberry
canyon/cranberry
sun/vervain
jessa min/moth shorts
skirt/anemone
50
34
35
37
38
39
41
42
43
44
45
46
Rejoice flowers manufactory
registered trade mark of Bohemian Highlands since 1998
58
59
61
62
63
65
66
67
69
kapitola
první
chapter one
košile
trika
t-shirts
mikiny
svetry
sweaters
sweatshirts
shirts
“Vzduch od móře je vždy suchý, vzduch od móře je vždy suchý…“ Opakoval si stále dokola a dlouhým klacíkem rýpal
do mechu, který se zabydlil na eternitovém loži střechy před ním. “Neměl by snad být logicky vlhký?“ Chodil sem
na střechu starého pavlačového domu vždy, když si chtěl odpočinout, relaxovat či jen tak si porýpat. Ale kdo mi to
jen tvrdil? Střechy zde tvořily úplný labyrint a jeho bavilo v něm myšlenka mi bloudit. “Že by Chalidin?“ Moře dnes
nebylo vidět, spalo, krajina v oparu dostala melancholickou náladu. A on s ní. “Kuzněv to byl!“ “Další prosím.“
“The air from the sea is always dry, the air from the sea is always dry…“ he repeated again and again while
digging with a long thin stick into the moss which settled on the eternit bed of the roof in front of him. “Should
not it be logically wet?“ He used to come onto the roof of an old gallery-access house whenever he wanted to have
a rest, to relax or just to dig. “But who told me this?“ Roofs created here an entire labyrinth and he enjoyed
wandering in it in his thoughts. “Was it Chalidin?“ The sea was not visible today, it slept, the landscape in the
haze got a melancholic mood. And so did he. “It was Kuznyev!“ “Next, please.”
15
14
Girl’s Rejoice undershirt with spaghetti shoulder
straps. With original Rejoice graphic design.
material 95% cotton, 5% elastane
size XS, S, M, L, XL
05
03
03
02
02
01
04
01
10
09
08
03
02
03
Elastic Rejoice girl’s undershirt with bordered
shoulder straps. With original Rejoice graphic
design. Transport pouch.
material 95% cotton, 5% elastane
size XS, S, M, L, XL
04
04
6*7
02
01
01
Dívčí rejoice nátělník se špagetovými ramínky.
Doplněný originální rejoice grafikou.
materiál 95% bavlna, 5% elastan
velikost XS, S, M, L, XL
13
Rejoice triko klasického střihu s dlouhým rukávem.
Transportní váček. Doplněno originální rejoice grafikou.
materiál 100% bavlna
velikosti XS, S, M, L, XL, XXL
Rejoice T-shirt with classic comfortable cut and long
sleeves. Transport pouch. With original Rejoice graphic
design.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL, XXL
Pružné rejoice dívčí tílko s lemovanými
ramínky. Doplněno originální rejoice grafikou.
materiál 95% bavlna, 5% elastan
velikost XS, S, M, L, XL
11
04
DOOR-WEED
MARIGOLD
12
05
Rejoice T-shirt with classic comfortable cut and
short sleeves. Transport pouch. With original
Rejoice graphic design.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL, XXL
06
Rejoice triko klasického pohodlného střihu
s krátkým rukávem. Transportní váček. Doplněno
originální rejoice grafikou.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
07
T-SHIRT
CHICORY
Do ordinace vstoupil muž s červenou diplomatkou
v podpaždí. Hned na první pohled ho na něm něco zarazilo.
Neměl boty. A navíc nevypadla na to, že by si chtěla
nechat opravit zuby v tomto sanatoriu pro náročné. Ano,
z profilu se mu zdál muž býti spíše ženou.
Sanatorium Dornin si nemohlo vybrat lepší místo,
vyhlášenou klidnou čtvrt nad městem, na malém návrší.
Bylo umístěno v krásném domě z devatenáctého století
a z oken byl opravdu nevšední výhled na město.
“Co tu jen může chtít tenhle Člověk?“ kladl si již podruhé
strohou otázku. Otáčel se nervózně na podpatku a špičkou
pravé boty si pohrával se zatoulaným chomáčem vaty. “Proč
ho sem jen Derevna pustila!“ spílal jí předem, ale obranou
polohu za křeslem nezměnil. Bylo časné ráno, v oknech se
ještě svítilo a tak tu, oba ještě rozespalí, stáli proti
sobě a mlčeli. Zelené, nezdravě lesklé stěny ordinace se
k nim přidaly.
A man with a red briefcase under his arm entered the
surgery. Something struck him at the first sight. He
didn’t have shoes. Moreover, she didn’t seem like having
her teeth repaired in this sanatorium for affluent ones.
Yes, the man looked more like a woman from the profile.
Sanatorium Dornin couldn’t have chosen a better place,
a renowned quiet quarter above the town, on a tiny
hillock. It was situated in a beautiful house from the
nineteenth century and had a really extraordinary view
of the town. “W hat does this Person want in here?” he
asked the brief question for the second time. He turned
nervously on the heel and played with a cotton fluff with
the tip of his right shoe. “W hy only did Derevna let him
in!” scolded her in advance, though he didn’t change his
defence position behind the armchair. It was an early
morning, there was still light in the windows and so they,
both sleepy, stood there face to face in silence. Green,
unhealthily glossy walls of the surgery joined them.
8*9
LILY
01
02
03
04
Dívčí rejoice elastické triko raglánového střihu s krátkým
rukávem. Doplněno originální rejoice grafikou.
materiál 95% bavlna, 5% elastan
velikost XS, S, M, L, XL
Girl’s Rejoice elastic T-shirt in raglan style with short
sleeves. With original Rejoice graphic design.
material 95% cotton, 5% elastane
size XS, S, M, L, XL
YELLOW
ROCKET
Dívčí rejoice elastické triko s dlouhým na konci
rozšířeným rukávem. Tvarovaný spodní díl. Doplněno
originální rejoice grafikou. Transportní váček.
materiál 95% bavlna, 5% elastan
velikost XS, S, M, L, XL
01
02
03
04
05
06
07
Girl’s Rejoice elastic T-shirt with long sleeves, flared
at the end. Lower part shaped. With original Rejoice
graphic design. Transport pouch.
material 95% cotton, 5% elastane
size XS, S, M, L, XL
OKRA
Elastické rejoice triko s krátkým rukávem.
Doplněno originální rejoice grafikou.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
10*11
05
04
Girl’s open necked polo T-shirt with
a collar. Transport pouch.
material 100% cotton
size XS, S, M, L
03
Dívčí polo triko s límečkem a rozhalenkou
u krku. Transportní váček.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L
02
ENDIVE
01
01
02
03
04
05
Elastic Rejoice T-shirt with short sleeves.
With original Rejoice graphic design.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL, XXL
Kuzněv už už připravoval vyschlé rty k
obligátní otázce, když v tom Člověk vytáhl
špinavými prsty z červené aktovky obálku
se zeleným pruhem. Teatrálně ji otevřel a
začal z ní vytahovat fotografie. Mnohé z
nich byly poškozené, některé naopak docela
nové, černobílé, barevné i kolorované. Jedno
však měly společné. Na všech byly zachyceny
domovní dveře. Mezi skutečnými historickými
skvosty vyčuhovaly i nepovedené historizující
kopie prokládané několika kousky z poslední
doby. Ozvalo se zaklepání. Nemohl si však
nevšimnout, že mezi tou spoustou fotografií
je i obrázek dveří sanatoria Dornin. Ale ne ty
vchodové, reprezentační, nýbrž dveře do dvora,
kde byl sklad a úložiště odpadu.
Kuznyev was about to prepare his dried lips
for an obligatory question when suddenly the
Person pulled with its dirty fingers out of
the red briefcase an envelope with a green
stripe. The Person opened it theatrically and
started taking out photographs. A lot of them
were da maged, some on the contrary quite new,
black and white, colour and also colorized.
However, there was one thing they had in
com mon. All depicted front doors. Among real
historical gems there were also unsuccessful
historicizing copies sticking out, accompanied
with few recent pieces. There was a knock at
the door. He couldn’t leave unnoticed that
a mong the lot of photographs there was a
picture of a door of Sanatorium Dornin. Not the
front, representative one but the door leading
into the yard where a storeroom and a waste
storage site were.
HORSE TAIL
01
02
Loose fitting ladies sweatshirt, a hood and flared
sleeves. Lower part shaped. Transport pouch.
material 100% cotton
size XS, S, M, L
03
Dámská mikina volného střihu s kapucou a rozšířenými
rukávy. Tvarovaný spodní díl. Transportní váček.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L
01
02
03
04
03
Rejoice sweatshirt in raglan style with elastic bands
on the sleeves and the lower part. With original
Rejoice graphic design. Transport pouch.
material 100% cotton
size M, L, XL, XXL
Dámská klokanka raglánového střihu na dlouhý zip
s olemovanou kapucou. V předním díle dvě hluboké
kapsy. Rukávy ukončeny pružnou manžetou s otvorem
na palec ruky. Poutko na pověšení. Transportní váček.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L
Ladies full zip kangaroo sweatshirt in raglan style with
a bordered hood. Two deep pockets on the front part.
Sleeves finished with stretchable bands and openings
for thumbs. Hanging loop. Transport pouch.
material 100% cotton
size XS, S, M, L
01
Rejoice mikina raglánového střihu s pružným
patentem na rukávech i spodním díle. Doplněna
originální rejoice grafikou. Transportní váček.
materiál 100% bavlna
velikost M, L, XL, XXL
MINT
02
04
CHIVE
12*13
04
Kuzněv studoval každičký detail dveří ne snad proto, že by
je neznal, ale spíš proto, že chtěl najít klíč. Do místnosti
vstoupil Jakušin. Vysvětlení, proč si Člověk vybral právě
tyto dveře. Co se mu na těchto obyčejných dveřích zdálo tak
zajímavé? Dveře. Dveře. Dveře. Co je to jenom za prazvláštní
koníček. A co s tím má m společného já jako stomatolog? Že
by snad ta kompozice dvou klik, moderní a historické? Té
věky ošoupané, dnes však zašlé, a její nepoužívané kolegyně
z moderní doby vedle ní? To prostoupení zkušeností a zášti,
zásluh a zbytečnosti?
Kuznyev studied each little detail of the door, not because
he didn’t know it but because he wanted to find a clue.
Jakushin entered the room. An explanation why the Person
had chosen just this door. W hat did he or she find so
interesting on this ordinary door. Door. Door. Door. W hat
an odd hobby it is. And what does it have to do with me
– a dentist? Could it be the composition of two handles,
a modern and a historical one? One worn by ages, but dim
today next to her not used colleague from modern times. The
pervasion of experience and envy, merits and mistakes?
Rejoice kratší přiléhavá celo propínací mikina raglánového
střihu. V členících švech na předním díle dvě kapsy.
Stojáček, rukávy a pas zakončeny pružnou manžetou.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
08
07
06
05
04
01
Shorter, close-fitting, full zip Rejoice sweatshirt in raglan
style. Two pockets in dividing seams on the front part.
Stand-up collar, sleeves and waist finished with stretchable
bands.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL, XXL
14*15
S ná mahou zvedl oči od prapodivné sbírky času ve snaze najít
nějaké vodítko v očích Člověka. Jeho pohled však našel pouze
oči Jakušina. Kde je? Bim. Kdo? Bim. On! Bim. Kdo jako? Bim.
Před chvílí tu byl. Bim. Nikoho jsem neviděl. Bim. Rozběhl
se po schodech dolů. Bim. Minul nevkusně umístěné žluté
svítidlo. Bim. Cítil krev v puse. Bim. V mezipatře se rozhlédl
vlevo a vpravo. Bim. A mířil dál ke dveřím do dvora. Bim.
Protože si byl jist, že HO ta m najde. Bim. Hodiny odbily pravé
poledne.
With effort he raised his eyes from the strange collection
of time trying to find a clue in the Person’s eyes. His look
only found Yakushin’s eyes. W here is he? Ding. W ho? Ding.
Hh! Ding. W ho then? Ding. He was here a moment ago. Ding.
I didn’t see anybody. Ding. He ran down the stairs. Ding. He
left tastelessly placed yellow light. Ding. He felt blood in
his mouth. Ding. On the mezzanine floor he looked to the left
and to the right. Ding. And he headed towards the door into
the yard. Ding. Because he was sure he would find HIM there.
Ding. The clock struck noon.
HOOD
03
ROWANBERRY
02
01
02
03
01
04
02
05
Men’s kangaroo full zip sweatshirt in raglan style with a double
hood and a fastening string. Two deep front pockets with
zips. Sleeves finished with stretchable bands. Lower tunnel
with openings for an elastic fastening string and a self-tightening
button. Hanging loop. Transport pouch.
material 100% cotton
size M, L, XL, XXL
03
06
Pánská klokanka raglánového střihu na dlouhý zip s dvojitou
kapucou na stahování . Dvě hluboké přední kapsy na zip. Rukávy
ukončeny pružným patentem. Spodní tunýlek s otvory na gumu se
samo svorkou. Poutko na pověšení. Transportní váček.
materiál 100% bavlna
velikost M, L, XL, XXL
04
OLEANDER
Rejoice klokanka s dvojitou kapucou se stahováním.
Rukávy a spodní díl ukončeny pružnou manžetou. Poutko
na pověšení. Doplněné originální rejoice grafikou.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
Rejoice kangaroo sweatshirt with a double hood and a
fastening string. Sleeves and lower part bordered with
stretchable band. Hanging loop. With original Rejoice
graphic design.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL, XXL
04
01
02
03
04
POPPY
ROSE
Dámská rejoice košile s krátkým rukávem
se zapínáním na knoflíky. Odvětraná záda.
Boční rozparky. Transportní váček.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L
Men’s Rejoice sweater with classic
comfortable cut, lower part and sleeves
finished with bands.
material 80% sheep’s wool, 20% polyamide
size S, M, L, XL
Ladies Rejoice shirt with short sleeves and
button fastening. Vented back. Side slits.
Transport pouch.
material 100% cotton
sizes XS, S, M, L
Men’s Rejoice shirt with short sleeves and
button fastening. Vented back. Breast zipped
pocket. Side slits. Transport pouch.
material 100% cotton
size M, L, XL, XXL
04
03
01
Ladies Rejoice sweater in raglan style,
V-neck.
material 80% sheep’s wool, 20% polyamide
sizes S, M, L, XL
Pánská rejoice košile s krátkým rukávem
se zapínáním na knoflíky. Odvětraná záda.
Náprsní kapsa na zip. Boční rozparky.
materiál 100% bavlna
velikost M, L, XL, XXL
01
Dámský rejoice svetr raglánového střihu,
u krku do písmene V.
materiál 80% ovčí vlna, 20% polyamid
velikost S, M, L, XL
02
SNOWDROP
PARSNIP
02
03
01
02
03
Pánský rejoice svetr klasického střihu,
spodní díl a rukávy ukončeny patentem.
materiál 80% ovčí vlna, 20% polyamid
velikost S, M, L, XL
16*17
02
01
02
Rejoice men’s full zip jacket with an anatomically shaped hood with a fastening string.
Critical seams backed. Bottom part finished with an elastic fastening string and a selftightening button. Waist fastening with an outlet in main front pockets. Two deep front
pockets with a zip. Two inner deep side mesh cargo pockets. One inner pocket suitable for
MP3. Sleeves finished with a silicon buckle and Velcro fasteners. Transport pouch.
material 100% polyamide - upper material,
100% PU (polyurethane) - membrane
(water column: 10. 000 mm,
permeability: 5.000 g/m2/24 hours)
size M, L, XL, XXL
01
03
04
Rejoice pánská celopropínací bunda s anatomicky tvarovanou kapucou se stahováním.
Podlepené kritické švy. Spodní díl bundy ukončený pružnou gumou a samosvorkou.
Stahování v pase s vývodem v hlavních předních kapsách. Dvě hluboké přední kapsy na
zip. Dvě hluboké boční síťované vnitřní cargo kapsy. Jedna vnitřní kapsa na MP3. Rukávy
ukončeny silikonovou přezkou na suchý zip. Transportní váček.
materiál 100% polyamid – vrchní materiál, 100% PU (polyuretan) – membrána
(vodní sloupec: 10.000mm, prodyšnost: 5.000 g/m2/24hod.)
velikost M, L, XL, XXL
03
DEVILWOOD
LAVENDER
01
Rejoice jacket with a short zip. Elastic fastening string with a self-tightening
button in the hood. Mesh lining inside all jacket. Hanging loop. Two connected
front pockets. Sleeve cuffs finished with elastic bands and Velcro fasteners with
plastic ends. Yoke at the back and longer lower part. Bottom part finished with
a tunnel with an elastic fastening string and a self-tightening button.
material Cotton rich level – 74% cotton, 26% polyamide
size XS, S, M, L, XL, XXL
02
Rejoice bunda na krátký zip. V kapuci stahování na pružnou šňůru
a samosvorku. Uvnitř celé bundy vložka ze síťoviny. Poutko na pověšení. Dvě
spolu spojené přední kapsy. Manžety u rukávů ukončeny gumou a zapínáním
na suchý zip s plastovou koncovkou. V zadním díle bundy sedlo a prodloužený
spodní díl. Konec bundy ukončen tunýlkem s pružnou šňůrou a samosvorkou.
materiál Cotton rich level – 74% bavlna, 26% polyamid
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
03
ELM
18*19
Rejoice dámská celopropínací bunda s anatomicky tvarovanou kapucou se stahováním.
Podlepené kritické švy. Spodní díl bundy ukončený pružnou gumou a samosvorkou.
Dvě hluboké přední kapsy na zip. Jedna vnější kapsa na zip na spodní části rukávu.
Dvě hluboké boční síťované vnitřní cargo kapsy. Jedna vnitřní kapsa na MP3. Rukávy
ukončeny silikonovou přezkou na suchý zip. Transportní váček.
materiál 100% polyamid – vrchní materiál, 100% PU (polyuretan) – membrána
(vodní sloupec: 10.000mm, prodyšnost: 5.000 g/m2/24hod.)
velikost XS, S, M, L
Rejoice ladies full zip jacket, anatomically shaped hood with a fastening string. Critical
seams backed. Bottom part finished with an elastic fastening string and a selftightening button. Two deep front pockets with a zip. One outer zipped pocket on the
bottom part of the sleeve. Two inner deep side mesh cargo pockets. One inner pocket
suitable for MP3. Sleeves finished with a silicon buckle and Velcro fasteners. Transport
pouch.
material 100% polyamide - upper material, 100% PU (polyurethane) - membrane
(water column: 10. 000 mm, permeability: 5.000 g/m2/24 hours)
size XS, S, M, L
V průchodě vedoucím do dvora však Člověk nebyl a co víc, nebyly
ta m ani dveře, hnědé zašlé a polepené dveře, které míjel
dennodenně. Dveře, které zde pokorně stály desítky let, věčně se
vzdalující a navracející přítelkyně, tato nerozlučná dvojice byla
pryč. Kuzněv zmateně oh matával opuštěné dveřní závěsy, ve snaze
najít vysvětlení, či se alespoň probudit. Uslyšel klapot bot
nesoucí jejich majitele dolů po schodech k němu. To ho přeci jen
vytrhlo z přemýšlení a jen díky tomu si všiml fotografie, která
ležela v místě dveří, jež se staly minulostí. Na ní byla žena,
kolem pětadvaceti, špinavě blond vlasy stažené do culíku. Ljuba,
jeho pradávná milenka.
However the Person was not in the passage leading to the yard,
moreover there was not even the door, brown dim door smothered
with stickers he used to pass day by day. The door which stood
here humbly, perpetually receding and returning friends, this
inseparable couple was gone. Kuznyev touched abandoned hinges
in confusion, trying to find an explanation or at least to wake
up. He heard the clatter of shoes leading its owner down the
stairs towards him. This interrupted his thinking after all and
thanks to that he noticed a photograph lying on the place of the
door which beca me the past. In the picture there was a woman, in
her mid-twenties, mousy hair tied in a ponytail. Ljuba, his old
mistress.
kapitola
druhá
chapter two
technical
20*21
oblečení
Jakušin ho popadl za rameno, třásl s ním
a opakoval: “Co ti je, co ti je?“ Kuzněv
mžoural v polosvětle a nepoznával člověka,
který s ním třásl v průchodu. “Co se ti
stalo?. Přinesl jsem ti dopis, který ti
přišel a ty začneš něco blábolit a vystřelíš
jako z praku. Tohle ti došlo z ministerstva
už včera, ale zapomněl jsem ti to dát, tak
se nezlob.“ Koho mi jen připomíná, ptal se
Kuzněv sám sebe. Žádného takového typického
hezouna s krátce střiženými, lehce
zvlněnými vlasy osobně neznal.
Yakushin grabbed him by his shoulder,
shaking with him, he repeated: What’s the
matter with you, what’s the matter with
you. Kuznyev narrowed his eyes in the half
light and couldn’t recognize the man who
was shaking with him in the passage. What’s
the matter with you, I brought you a letter
you got, you started babbling something
and catapulted yourself. This was delivered
from the ministry yesterday but I forgot
to hand it to you, I’m sorry. Who does he
remind me of, Kuznyev asked himself. He
didn’t personally know such a typical goodlooker with short wavy hair.
THIMBLE PLUS
Co ale bylo evidentní, on jeho znal dokonale. Věděl jeho jméno,
znal jeho pracovní místo. Jak si ho tak unaveně prohlížel, přišlo
mu, že má čím dál pronikavější pohled, jeho zrak ho bodal po těle.
Zná mý-nezná mý ho pohledem přibíjel ke kříži, nutil ho přemýšlet
chtě nechtě o všech svých prohřešcích, co v životě spáchal. Klekl
si, modlil se jako při své poslední hodině. Hezoun mezitím ztmavl
a rozpouštěl se v šeru průjezdu.
W hat was evident, he knew him perfectly. He knew his na me and
his job. Exa mining him tiredly, it ca me to his mind that his look
is more and more penetrating, his eyes pierced his body. Knownunknown nailed him to the cross with his eyes, forced him to think
willingly or not about all his misdeeds which he had done in his
life. He kneeled, and prayed like on his death bed. Meanwhile the
good-looker darkened and dissolved in the dimness of the passage.
THIMBLE
Men’s Rejoice T-shirt with long sleeves in raglan style.
Longer back part. Transport pouch.
material 55% polyester, 45% bamboo fibre
size M, L, XL, XXL
Pánské rejoice triko s krátkým rukávem raglánového
střihu. Prodloužený zadní díl. Transportní váček.
materiál 55% polyester, 45% bambusové vlákno
velikost M, L, XL, XXL
Men’s Rejoice T-shirt with short sleeves in raglan
style. Longer back part. Transport pouch.
material 55% polyester, 45% bamboo fibre
size M, L, XL, XXL
SWEET
BASIL
PLUS
22*23
Pánské rejoice triko s dlouhým rukávem raglánového
střihu. Prodloužený zadní díl. Transportní váček.
materiál 55% polyester, 45% bambusové vlákno
velikost M, L, XL, XXL
SWEET
BASIL
Dámské rejoice triko s dlouhým
rukávem raglánového střihu.
Prodloužený zadní díl.
Transportní váček.
materiál 55% polyester,
45% bambusové vlákno
velikost XS, S, M, L
Dámské rejoice triko s krátkým rukávem raglánového
střihu. Prodloužený zadní díl. Transportní váček.
materiál 55% polyester, 45% bambusové vlákno
velikost XS, S, M, L
Ladies Rejoice T-shirt with long
sleeves in raglan style. Longer
back part. Transport pouch.
material 55% polyester, 45%
bamboo fibre
size XS, S, M, L
Ladies Rejoice T-shirt with short sleeves in raglan
style.
Longer back part. Transport pouch.
material 55% polyester, 45% bamboo fibre
size XS, S, M, L
GRENADIN PLUS
Rejoice pánské dlouhé podvlíkačky v pase na gumu.
Transportní váček.
materiál 55% polyester,45% bambusové vlákno
velikost M, L, XL, XXL
Rejoice men’s long underpants with an elastic waist band.
Transport pouch.
material 55% polyester, 45% bamboo fibre
size M, L, XL, XXL
GRENADIN
Rejoice pánské spodky s nohavičkou v pase
na gumu.Transportní váček.
materiál 55% polyester,45% bambusové
vlákno
velikost M, L, XL, XXL
LUNETTE
Rejoice dámské spodky s krátkou nohavičkou
v pase na gumu. Transportní váček.
materiál 55% polyester,45% bambusové vlákno
Rejoice men’s underpants with legs and an
elastic waist band. Transport pouch.
material 55% polyester, 45% bamboo fibre
size M, L, XL, XXL
Rejoice ladies underpants with shorter legs and
an elastic waist band. Transport pouch.
material 55% polyester, 45% bamboo fibre
size XS, S, M, L
velikost XS, S, M, L
LUNETTE
PLUS
Rejoice dámské dlouhé podvlíkačky v pase na gumu.
Transportní váček.
materiál 55% polyester,45% bambusové vlákno
velikost XS, S, M, L
Rejoice ladies long underpants with an elastic waist
band. Transport pouch.
material 55% polyester, 45% bamboo fibre
size XS, S, M, L
24*25
BAMBOO
Rejoice treková ponožka s vyztuženými
kritickými partiemi.
materiál 83% bambusové vlákno,
12% polypropylen, 5% elastan
velikost 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
Rejoice track socks with reinforced
critical parts.
material 83% bamboo fibre, 12%
polypropylen5% elastane
size 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
Venku se pomalu začalo šeřit, vzduch zchladl stříbrem měsíce, ale
Kuzněv se čím dál tím víc potil. Po tváři a rukou se mu proplétaly
pra mínky potu a soutěžily, který bude v cíli první. Zanechávaly
za sebou žluté stopy, nezdravě žlutá zna mení. Kuzněv vypadal jako
odšťavovač na citrusy. Pod ním se začala tvořit louže slaného
citronového džusu. Jakušin proběhl kolem něj a jak poskakoval po
schodech, vypadl mu zrovna do kaluže potu chomáč tmavězeleného mechu.
Ten jako by ožil, nasál do sebe životodárnou tekutinu a rozkvetl do
krásy.
Outside it started getting dark slowly, the air cooled down by the
silver of the moon but Kuznyev sweated more and more. Little strea ms
of sweat interlaced his face and hands and competed which one was
going to be first in the finish. They left yellow traces behind.
Unhealthily yellow signs. Kuznyev looked like a citrus juicer.
A puddle of salty lemon juice started to form below him. Yakushin ran
past him and while jumping on the stairs he dropped a fluff of dark
green moss into the pool of sweat. It seemed to come back to life,
absorbed the life-giving liquid and blossomed into beauty.
OX DAISY
Rejoice pullover přes hlavu raglánového
střihu s krátkým zipem ke krku a stojáčkem.
Transportní váček.
materiál 100% polyester
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
Rejoice pullover in raglan style with a short
zip to the neck and a stand-up collar.
Transport pouch.
material 100% polyester
size XS, S, M, L, XL, XXL
Kuzněv se vzpa matoval pohledem na oživlé klubko mechu.
Nemohl vystát pocit člověka odtékajícího do nezná ma,
člověka v odšťavovači. Začal ze sebe strhávat promočené,
zežloutlé šaty a odhazoval je na hromadu vedle sebe.
Žlutý mošt se rozstřikoval po okolních stěnách. Kuzněv
se rozdělil na dvě poloviny, nahou živou a mrtvou
oblečenou. Půlku čistou a špinavou. Rozběhl se nahý
po schodech a rozhazoval ruka ma, aby ze sebe dostal
poslední krůpěje žlutého potu.
Kuznyev recovered by looking at the animate ball of
moss. He couldn’t stand the feeling of a person flowing
off into unknown, a person in a juicer. He started
tearing down his da mp, yellow clothes and threw it at
a heap next to himself. The yellow juice was splashing
at surrounding walls. Kuznyev devided into two halves,
a naked alive and a dead dressed one. Half clean and
half dirty. He ran down the stairs naked and waved his
arms to get rid of the last drops of yellow sweat.
26*27
HOP
Rejoice pánské mikroflísové kamaše v pase na
gumu. Dvě hluboké přední kapsy. Nohavice
ukončeny manžetou. V pase stahování na šňůru se
samosvorkou. Transportní váček.
materiál 100% polyester
velikost M, L, XL, XXL
Rejoice men’s microfleece leggings with an elastic
waist band. Two deep front pockets. Trousers
finished with a band. Elastic fastening string and a
self-tightening button in the waist. Transport pouch.
material 100% polyester
size M, L, XL, XXL
BETONY
Rejoice dámské mikroflísové kamaše, v pase na
gumu. Dvě hluboké přední kapsy. V pase stahování
na šňůru se samosvorkou. Nohavice ukončeny
manžetou. Transportní váček.
materiál 100% polyester
velikost XS, S, M, L
Rejoice ladies microfleece leggings, with an elastic
waist band. Two deep front pockets. Elastic fastening
string and a self-tightening button in the waist.
Trousers finished with a band. Transport pouch.
material 100% polyester
size XS, S, M, L
03
Rejoice men’s softshell full zip waistcoat. Bottom part finished
with an elastic fastening string and a self-tightening button.
Fastening string in the collar. Two deep front pockets with a zip.
material Sympatex softshell, upper material: 84% polyester,
16% elastan, membrane: 100% polyester (windproof membrane
SYMPATEX), inner material: 100% polyester-fleece
size M, L, XL, XXL
02
Rejoice men’s softshell full zip jacket. Sleeves finished with a silicon buckle
and Velcro fasteners. Bottom part finished with an elastic fastening string
and a self-tightening button. Fastening string in the collar. Two deep front
pockets with a zip.
material Sympatex softshell, upper material: 84% polyester, 16% elastan,
membrane: 100% polyester (windproof membrane SYMPATEX),
inner material: 100% polyester-fleece
size M, L, XL, XXL
01
03
STEM
Rejoice pánská softshellová celopropínací vesta. Spodní díl vesty
ukončen pružnou gumou se samosvorkou. Stahování límce. Dvě
hluboké přední kapsy na zip.
materiál Sympatex softshell, vrchní materiál: 84% polyester, 16%
elastan, membrána: 100% polyester (větru vzdorná membrána
SYMPATEX), spodní materiál: 100% polyester-fleece.
velikost M, L, XL, XXL
01
02
COLTSFOOT
Rejoice pánská softshellová celopropínací bunda. Rukávy ukončeny
silikonovou přezkou na suchý zip. Spodní díl bundy ukončen pružnou
gumou se samosvorkou. Stahování límce. Dvě hluboké přední kapsy na zip.
materiál Sympatex softshell, vrchní materiál: 84% polyester, 16% elastan,
membrána: 100% polyester (větru vzdorná membrána SYMPATEX),
spodní materiál: 100% polyester-fleece.
velikost M, L, XL, XXL
THYME
28*29
03
02
01
03
02
Rejoice ladies softshell full zip jacket in raglan style. Sleeves
finished with a silicon buckle and Velcro fasteners. Bottom part
finished with an elastic fastening string and a self-tightening button.
Fastening string in the collar. Two deep front pockets with a zip.
material Sympatex softshell, upper material: 84% polyester,
16% elastan, membrane: 100% polyester (windproof membrane
SYMPATEX), inner material: 100% polyester-fleece
size XS, S, M, L
SPINNING-WHELL
01
Rejoice dámská softshellová celopropínací bunda raglánového
střihu. Rukávy ukončeny silikonovou přezkou na suchý zip. Spodní
díl bundy ukončen pružnou gumou se samosvorkou. Stahování
límce. Dvě hluboké přední kapsy na zip.
materiál Sympatex softshell, vrchní materiál: 84% polyester, 16%
elastan, membrána: 100% polyester (větru vzdorná membrána
SYMPATEX), spodní materiál: 100% polyester-fleece.
velikost XS, S, M, L
Rejoice dámská softshellová celopropínací vesta. Spodní díl vesty ukončen pružnou
gumou se samosvorkou. Stahování límce. Dvě hluboké přední kapsy na zip.
materiál Sympatex softshell, vrchní materiál: 84% polyester, 16% elastan,
membrána: 100% polyester (větru vzdorná membrána SYMPATEX), spodní
materiál: 100% polyester-fleece.
velikost XS, S, M, L
Rejoice ladies softshell full zip waistcoat. Bottom part finished with an elastic
fastening string and a self-tightening button. Fastening string in the collar. Two
deep front pockets with a zip.
material Sympatex softshell, upper material: 84% polyester, 16% elastan,
membrane: 100% polyester (windproof membrane SYMPATEX), inner material:
100% polyester-fleece
size XS, S, M, L
kapitola
tøetí
chapter three
sukně
trousers
skirts
kalhoty
šaty
dresses
30*31
šortky
shorts
Světlezelený mech měl břicho tmavozelené, takže když začal válet sudy – měnil barvy jako na
kolotoči. Jakušin mu při tom pomáhal kouskem žlutozeleného drátu, který našel na střeše.
Pozdní večery zde míval ze všeho nejraději. Padající tma totiž neskrývala, nezahalovala
život kolem, jak by se mohlo zdát. Naopak, s přicházející tmou se rozsvěcovaly televizory
oken bytů, monitory připojené k životu rodin. Televizní síť s milionem progra mů, milionem
telenovel. Bez zvuku. Zrovna zahlédl v domě přímo před ním, nebyl s to přesně v noci
rozeznat, o který dům se jedná, jak po osvětleném schodišti běží nahá žena. Snad i muž.
Bere schody po dvou, po třech, stoupá po patrech neuvěřitelnou rychlostí. Pohyb osoby
je komicky trhaný tím, jak se znovu a znovu objevuje v dalších oknech osvětlujících
schodiště.
The light green moss had a dark green stomach and so when rolling down, it changed
colours like on a merry-go-round. Yakushin helped it roll with a piece of a yellow
green wire which he had found on the roof. He liked late evenings in here the best.
The falling darkness didn’t hide and cover the life around as if it might have
seemed. On the contrary, with coming darkness TV screens of windows switched
on – monitors attached to fa mily lives. Television network with millions of
channels, millions of soap operas. Without sound. Just at that moment, in the
house right in front of him, at night he was not able to precisely recognize
which house it was, he had spotted a naked woman running up the alight
stairs. Perhaps a man, too. The movement of the person is comically broken
when appearing again and again in the next windows lighting the staircase.
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
01
02
03
3/4
MOTH
Klasické rejoicky® s tvarovaným klínem. Dvě hluboké přední
kapsy,jedna zadní kapsa s patkou na suchý zip. Zdvojená
látka na kolenou a zadním díle. V pase na gumu s páskem na
přezku a plastovým ukončením, vytkávané poutko. Vývod
pásku v pase zadního dílu.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL, X
Classic Rejoice trousers with a shaped crotch. Two deep front
pockets, one back pocket with a flap and Velcro fastener.
Double fabric on knees and the back part. Elastic waist band,
a belt with a buckle and a plastic end, woven belt loops. Belt
outlet in the waist at the back.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL, XXL
FAT MOTH
Klasické rejoicky® vyráběné s přestávkami od roku
1998. Tvarovaný klín, dvě hluboké přední kapsy, jedna
zadní kapsa s patkou na suchý zip. Zdvojená látka na
kolenou a zadním díle. Nohavice ukončeny pružnou
šňůrou se samosvorkou. V pase na gumu s páskem
na přezku a plastovým ukončením, vytkávané poutko.
Vývod pásku v pase zadního dílu. Transportní váček.
materiál 100% bavlna – stone wash
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
MOTH
Classic Rejoice trousers produced with breaks since
1998. Shaped crotch, two deep front pockets, one back
pocket with a flap and Velcro fastener. Double fabric on
knees and the back part. Legs finished with an elastic
fastening string and a self-tightening button.
Elastic waist band, a belt with a buckle and a plastic end,
woven belt loops. Belt outlet in the waist at the back.
Transport pouch.
material 100% cotton – stone wash
size XS, S, M, L, XL, XXL
Klasické rejoicky ® s tvarovaným klínem. Dvě hluboké přední kapsy, jedna
zadní kapsa s patkou na suchý zip. Zdvojená látka na kolenou a zadním
díle. Nohavice ukončeny pružnou šňůrou se samosvorkou.V pase na gumu
s páskem na přezku a plastovým ukončením, vytkávané poutko. Vývod pásku
v pase zadního dílu. Transportní váček.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
Classic Rejoice trousers with a shaped crotch. Two deep front pockets, one
back pocket with a flap and Velcro fastener. Double fabric on knees and the
back part. Legs finished with an elastic fastening string and a self-tightening
button. Elastic waist band, a belt with a buckle and a plastic end, woven belt
loops. Belt outlet in the waist at the back. Transport pouch.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL, XXL
32*33
01
02
03
04
05
06
Další obrazovka situovaná trošku nalevo od
televizního vysílače dávala na konkurenční stanici
také zajímavý progra m. V místnosti zařízené
nábytkem ze 60. let, na stole pokrytém měkkou
žlutohnědou dekou s nepatrným geometrickým
vzorem, se svíjí batole. Pravděpodobně to
bude kuchyně, protože stůl je obklopen
jídelním židlemi. Tvor kope noha ma a
ruka ma, obrací se ze zad na břicho jako
veliký brouk, mrská sebou jako vorvaň,
vzpíná se jako arabský hřebec. Chvíli se
směje a chvíli řve. Očividně. Napínají
se mu šlachy na krku, nabíhají mu žíly.
Jakušin slyší pouze hluk ulic, motory
aut a kvílení aut. Civilizační řev
dítěte.
On the next screen situated slightly
to the left of the TV transmitter
there was an interesting progra m me
on a competitive channel as well.
In a room equipped with a furniture
from the 60’s, on a table covered
with a soft yellow brown blanket
with a minute geometrical pattern,
there was a wriggling toddler. It
must be the kitchen because the table
is surrounded with dining chairs. The
creature is kicking with its legs and
arms, turning from its back to its
stomach like a huge beetle, flopping
about like a whale, rearing like
an Arabian stallion. Sometimes it
is laughing and sometimes yelling.
Obviously. Sinews on its neck are
stretching and its veins are becoming
visible. Jakushin can only hear noisy
streets, car engines and breaks. The
civilization screa m of the child.
CALAMUS
34*PB
Light, loose fitting Rejoice trousers with an
elastic waist and a fastening string. Woven front
belt loops. Two deep front pockets and two back
pockets with flaps and Velcro fasteners. Legs
finished with an elastic fastening string and a
self-tightening button. Transport pouch.
material 80% cotton, 20% polyester
size XS, S, M, L, XL, XXL
05
06
07
Lehké rejoicky® volného střihu v pase na gumu a
šňůru se stahováním. Vytkávané přední poutko.
Dvě hluboké přední kapsy a dvě zadní kapsy
s klopou na zip. Nohavice ukončeny pružnou
šňůrou a samosvorkou. Transportní váček.
materiál 80% bavlna, 20% polyester
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
02
03
04
HEMP
01
Doběhl až do své ordinace, kde se zhroutil do
károvaného křesílka pro hosty nedaleko jeho
knihovny. Poslední dobou mu knihy sloužily spíše
jako dekorace, byl natolik pohlcen prací, že čtení
vystřídal pouze lačným přejížděním hřbetů knih. Teď
ale, snad ve snaze uniknout, možná v touze uvěznit
se, popadl první knihu, která přivábila jeho prsty
– Nezvalovu Manon Lescaut. Než si stačil přečíst
první verše, vypadlo z knihy několik fotografií.
Zase ty zpropadené dveře, dveříčka a brány. Už už
s nimi chtěl zlostně udeřit o hranu odpadkového
koše, když v tom mu z hromádky vyplavala jedna
odlišná. Fotografie jeho ženy Petrevny. Fotografie,
kterou nikdy předtím neviděl, byl si však jist
tím, že ta dá ma s modrým kloboukem je jeho žena.
Ta, která se s ním každé ráno loučila. Ta, která
ho každý večer vítala doma. Ta zde byla zahrnuta
ve sbírce fotografií dveří.
He ran to his surgery where he collapsed into
the checked armchair for guests, not far from
his bookcase. Recently he had used books as
a decoration only, he was so absorbed by work,
that he substituted reading with hungrily running
his fingers over book backs. But now, probably
trying to escape or longing to imprison himself,
he grabbed the first book which attracted
his fingers – Nezval’s Manon Lescaut. Before
he managed to read the first verse, several
photographs had fallen out of the book. Again
the da mned doors and gates. He was about to
hit them angrily against the bin’s edge when
suddenly one different photo surfaced in the
heap. A photo of his wife Petrevna. A photo
he had never seen before, however he was sure
that the lady with the blue hat is his wife.
That one who told him good-bye each morning.
That one who welcomed him each evening. This
one has been included in this collection of
photographs of doors.
Rejoicky® volného střihu. Pevný pas s poutky,
v bočních partiích na gumu. Poklopec na zip a druk.
Pásek s přezkou a plastovým ukončením. Dvě
hluboké přední kapsy, jedna zadní kapsa lištová na
zip. Anatomicky tvarovaná kolena, kolena a zadní
díl nezdvojeny. Nohavice ukončeny pružnou šňůrou
a samosvorkou. Transportní váček.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
Loose fitting Rejoice trousers. Fixed waist with belt
loops, with an elastic bands at the sides. Fly with
a zip fastener and a popper. Belt with a bucket and
a plastic end. Two deep front pockets, one back
zipped lined pocket. Anatomically shaped knees.
Knees and back part not doubled. Legs finished with
an elastic fastening string and a self-tightening button.
Transport pouch.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL, XXL
01
02
03
04
03
04
03
02
02
01
01
PLANTAIN
Pánské rejoicky® z manšestru. Poutka v pase s páskem s kovovou
přezkou. Poklopec na zip a džínový knoflík. Dvě hluboké přední
kapsy a dvě našívané zadní kapsy. Transportní váček.
materiál 100% bavlna – stone wash
velikost M, L, XL, XXL
Men’s corduroy Rejoice trousers. Belt loops in the waist, belt with
a metal buckle. Fly with a zip fastener and a jean button. Two deep
front pockets a two sewed on back pockets. Transport pouch.
material 100% cotton – stone wash
size XS, S, M, L, XL, XXL
36*37
BELL-FLOWER
Dámské bokové rejoicky® z manšestru. Pevný pas s poutky, poklopec
na zip a druk. Boční tvarovaná partie. Dvě přední kapsy, dvě zadní
kapsy s patkou na suchý zip. Transportní váček.
materiál 100% bavlna – manchester se stone wash úpravou
velikost XS, S, M, L, XL
Ladies Rejoice corduroy hip trousers. Fixed waist with belt loops, fly
with a zip fastener and a popper. Side parts shaped. Two front pockets,
two back pockets with flaps with Velcro fastening. Transport pouch.
material 100% cotton – corduroy with stone wash finish
size XS, S, M, L, XL
Kdo zhotovil tento portrét? On to nebyl. Kdo jej umístil do knihy v jeho knihovně? A proč? A proč zrovna do Manon
Lescaut? Vrhl se zpět ke knihovně a začal prohledávat ostatní knihy. Ve všech byl stejný svazek fotografií. Náhoda
zde neměla místo. Nohy mu začaly mizet pod ohromnou spoustou obrázků. Cítil se omá men. Nebo možná spíš chtěl být
omá men, uniknout. Na rudé stěně jeho ordinace visel obrázek rozkvetlých máků proti modrooké obloze. Vzpomněl si na
poučky o výrobě opia ze zelených makovic. A na ka maráda Otkina, šikovného a zároveň a matérského podivína, který
udivoval svými znalostmi celou střední školu v Krasnojarsku.
W ho made this portrait? He didn’t. W ho placed it into a book in his bookcase? And why? And why just into Manon
Lescaut? He hurled back to the bookcase and started searching other books. An
identical packet of photographs was in all of them.
There was no place for accidents in here.
His legs started to vanish under a huge lot
of pictures. He felt dizzy. Or probably he
wanted to be dizzy, to escape. On the red
wall of his surgery there was a picture of
blossomed poppies against the blue-eyed sky. He
remembered propositions about opium production
of green poppy heads. And his friend Otkin,
a skilful and an a mateur freak who a mazed all
the secondary school in Krasnoyarsk with his
knowledge.
NETTLE
Bokové rejoicky® dámského střihu. Pevný
pas s poutky. Poklopec na zip a druk. Pásek
s přezkou. Dvě přední klínové kapsy, dvě
zadní kapsy s patkou. Transportní váček.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL
HULL
PIMPERNEL
Rejoicky volného střihu. V pase poutka a pásek
s přezkou ukončen plastovou sponou, která
lze uchytit na pásek. Poklopec na zip a druk.
Dvě hluboké přední kapsy, jedna malá, dvě
zadní tvarované kapsy na suchý zip a poutko.
Transportní váček.
materiál 100% bavlna – stone wash
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
Pánské rejoicky® volného střihu. V pase
poutka a pásek s přezkou. Nastavitelný
obvod pasu na suchý zip. Poklopec na zip
a druk. Dvě hluboké přední kapsy a dvě
lištové zadní kapsy na zip. Zdvojený sed na
zadním díle. Anatomicky tvarovaná kolena.
Nohavice ukončeny posuvným stahováním
na suchý zip. Transportní váček.
materiál 70% bavlna, 30% nylon
velikost M, L, XL, XXL
®
Ladies Rejoice hip trousers. Fixed waist
with belt loops. Fly with a zip fastener and
a popper. A belt with a buckle. Two front
wedge-shaped pockets, two back pockets
with flaps. Transport pouch.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL
07
06
05
03
01
02
3/4
38*PB
Men’s loose fitting Rejoice trousers. Belt
loops and a belt with a buckle. Adjustable
waist with Velcro fasteners. Fly with a zip
fastener and a popper. Two deep front
pockets and two back lined pockets with a
zip. Double fabric at the back. Anatomically
shaped knees. Legs finished with an
adjustable Velcro fastening. Transport
pouch.
material 70% cotton, 30% nylon – slight
waterproof finish, peach finish.
size M, L, XL, XXL
08
04
Loose fitting Rejoice trousers. Belt loops in the
waist and a belt with a buckle finished with a
plastic end adjustable to the belt. Fly with a zip
fastener and a popper. Two deep front pockets,
one small pocket, two back shaped pockets with
Velcro fastener and a loop. Transport pouch.
material 100% cotton – stonewash finish
size XS, S, M, L, XL, XXL
NETTLE
Bokové 3/4 rejoicky® dámského střihu. Pevný pas
s poutky. Poklopec na zip a druk. Pásek s přezkou.
Dvě přední klínové kapsy, dvě zadní kapsy s patkou.
Boční rozparky.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL
Ladies 3/4 Rejoice hip trousers. Fixed waist with belt
loops. Fly with a zip fastener and a popper. A belt
with a buckle. Two front wedge-shaped pockets, two
back pockets with flaps. Side slits.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL
01
02
03
04
01
02
03
KINGCUP
Nemohl se zbavit myšlenek na svoji ženu. Chce ho někdo vydírat? Hlavou mu proběhla nesmyslná úvaha, kolik peněz má
na účtu a kolik by tedy mohl případně dát jako výkupné. A není teď právě vhodná chvíle osvobodit se? Být zase chvíli
sá m. Nesmysl. Miluje ji. Přiskočil ke svému stolu, popadl telefon a chvatně vyťukal číslo jejího mobilního telefonu.
505. Potřeboval slyšet její hlas. 879. A uvěřit, že je v pořádku. 653. … Volaná kráva neexistuje, zkontrolujte si prosím
volané číslo. Vytočil její číslo ještě desetkrát, ale odporovalo mu stále stejné ozná mení. Klid. Zase je nějaká porucha
na síti.
He couldn’t get rid of thoughts about his wife. Does somebody want to blackmail him? An absurd consideration went
03
Pánské 3/4 rejoicky® volného střihu. V pase poutka a pásek s přezkou.
Nastavitelný obvod pasu na suchý zip. Poklopec na zip a druk. Dvě
hluboké přední kapsy a dvě lištové zadní kapsy na zip. Zdvojený sed na
zadním díle. Anatomicky tvarovaná kolena. Transportní váček.
materiál 70% bavlna, 30% nylon – lehce voděodolná úprava, peach
velikost M, L, XL, XXL
break free? To be alone again? Nonsense! He loves her. He jumped at his table, grabbed the phone and hastily dialled her
mobile phone number. 505. He needed to hear her voice. 879. And believe she is all right. 653. … The cow you are calling
does not exist, please check the number you are calling. He dialled her number ten more times but the sa me announcement
02
Men’s, loose fitting 3/4 Rejoice trousers. Belt loops and belt with a
buckle. Adjustable waist with Velcro fasteners. Fly with a zip fastener
and a popper. Two deep front pockets and two back lined pockets
with a zip. Double fabric at the back. Anatomically shaped knees.
Transport pouch.
material 70% cotton, 30% nylon – slight waterproof finish, peach finish.
size M, L, XL, XXL
through his head, how much many he has got and how much he could possibly pay as ransom. And isn’t it the right time to
03
01
contradicted him. Calm down. There must be a network breakdown.
BLUEBERRY
01
02
Dámské 3/4 rejoicky® volného střihu. Pevný pas s poutky. Poklopec
na zip a dva druky. Tvarovaná boční a zadní partie kalhot. Dvě hluboké
přední kapsy. Transportní váček.
materiál 70% bavlna, 30% nylon – lehce voděodolná úprava, peach
velikost XS, S, M, L
40*PB
Ladies, loose fitting 3/4 Rejoice trousers. Fixed waist with belt loops.
Fly with a zip fastener and two poppers. Shaped side and back part of
the trousers. Two deep front pockets. Transport pouch.
material 70% cotton, 30% nylon – slight waterproof finish, peach finish.
size XS, S, M, L, XL, XXL
42*PB
03
Loose fitting Rejoice trousers with a lining, elastic band in
the waist, belt loops and a belt with a buckle. Fly with a zip
fastener and a popper. Anatomically shaped knees. One lined
pocket with a zip fastener at the back. Bottom part of legs
with zip fasteners and a false hem with a popper. Transport
pouch.material Cotton rich level – 100% polyamide,
lining 100% cotton
size XS, S, M, L, XL, XXL
05
04
02
03
01
02
In following hours he started to
behave concisely. He remembered
that at the cottage in Lutan
Forest there was no signal.
Im mediately he set off. All the
journey he was endlessly dialling
her number and heard the recorded
message innumerable times. He
wanted to throw the phone out of
the window but stopped his hand at
the last moment. He wanted to keep
at least the last possibility of
contact. Not to be alone. He was
approaching their cottage along
forest paths at an unbelievable
speed, stones were beating against
the undercarriage, brightly green
branches of low spruces were
hitting his side window. Beautiful
day. Blue sky. Tuesday 26th May.
CANYON
Vypodšívkované rejoicky® volného střihu, v pase pružná
guma, poutka a pásek s přezkou, poklopec se zdrhovadlem,
druk. Anatomicky tvarovaná kolena. V zadním díle jedna
lištová kapsa na zip. Spodní část nohavic opatřena zdrhovadly
a légou na druk. Transportní váček.
materiál Cotton rich level – 100% polyamid,
podšívka 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
CRANBERRY
Dámské rejoicky® volného střihu. Pevný pas s poutky.
Poklopec na zip a dva druky. Tvarovaná boční a zadní
partie kalhot. Dvě hluboké přední kapsy. Nohavice
ukončeny posuvným stahováním na suchý zip.
Transportní váček.
materiál 70% bavlna, 30% nylon – lehce voděodolná
úprava, peach
velikost XS, S, M, L
Ladies, loose fitting Rejoice trousers. Fixed waist with
belt loops. Fly with a zip fastener and two poppers.
Shaped side and back part of the trousers. Two deep
front pockets. Legs finished with an adjustable Velcro
fastening. Transport pouch.
material 70% cotton, 30% nylon – slight waterproof finish,
peach finish.
size XS, S, M, L, XL, XXL
01
V následujících hodinách začal jednat
víc než zkratkovitě. Vzpomněl si, že
na chatě v Lutanských lesích nemají
signál. Oka mžitě se ta m rozjel.
Celou cestu donekonečna vytáčel
její číslo a nesčetněkrát vyposlechl
na mluvený vzkaz. Chtěl telefon
vyhodit z okna, ale v poslední chvíli
ruku zastavil. Chtěl si ponechat
alespoň poslední možnost kontaktu.
Nebýt sá m. Neuvěřitelnou rychlostí
se blížil k jejich dřevěnici po
lesních cestách, štěrk mu bubnoval do
podvozku, jasně zelené větve nízkých
smrčin mu narážely do bočního okénka.
Bylo krásně. Modrá obloha. Úterý
26. května.
JESSAMIN
Dámské rejoice šortky s bočnímy rozparky. Dvě přední klínové kapsy, dvě
zadní kapsy s patkou. Pevný pas s poutky, doplněný bavlněným páskem
s přezkou a plastovým ukončením. Poklopec na zdrhovadlo a druk.
materiál 75% bavlna, 25% polyamid
velikost XS, S, M, L, XL
SUN
Ladies Rejoice shorts with side slits. Two front wedge-shaped pockets,
two back pockets with flaps. Fixed waist with belt loops, accompanied
with a cotton belt with a buckle and a plastic end. Fly with a zip fastener
and a popper.
material 75% cotton, 25% polyamide
size XS, S, M, L, XL
06
Classic Rejoice shorts with an elastic waist band
and a fastening string with a self-tightening button.
Two deep front pockets, two back pockets.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL, XXL
44*PB
Classic Rejoice shorts with a shaped crotch, two deep
front pockets, one back pocket with a flap and Velcro
fastener, double fabric at the back. Elastic band in the
waist, belt with a buckle and a plastic end. Woven belt
loop, belt outlet in the waist at the back.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL, XXL
01
02
03
04
04
03
03
Klasické rejoice šortky s tvarovaným klínem, dvě
hluboké přední kapsy, jedna zadní kapsa s patkou na
suchý zip, zdvojený sed na zadním díle. Pas na pružnou
gumu s páskem na přezku a plastovým ukončením.
Vytkávané poutko a vývod pásku v pase zadního dílu.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
02
01
03
Men’s loose fitting Rejoice shorts. Belt loops in the waist and a belt with
a buckle. Adjustable waist with Velcro fasteners. Fly with a zip fastener
and a popper. Two deep front pockets and two back lined pockets with
a zip. Double fabric at the back. One side pocket with a flap and Velcro
fastener. Transport pouch.
material 70% cotton, 30% nylon – slight waterproof finish, peach finish
size M, L, XL, XXL
01
Pánské rejoice šortky volného střihu. V pase poutka a pásek s přezkou.
Nastavitelný obvod pasu na suchý zip. Poklopec na zip a druk. Dvě
hluboké přední kapsy a dvě lištové zadní kapsy na zip. Zdvojený sed na
zadním díle. Jedna boční kapsa s klopou na suchý zip. Transportní váček.
materiál 70% bavlna, 30% nylon – lehce voděodolná úprava, peach
velikost M, L, XL, XXL
02
VERVAIN
02
MOTHSHORTS
01
04
05
05
06
Klasické rejoice šortky v pase na gumu
a šňůru se samosvorkou. Dvě hluboké
přední kapsy, dvě zadní kapsy.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL, XXL
01
Rejoice ladies corduroy skirt. Fixed waist with belt
loops and a belt with a metal buckle. Fly with a zip
fastener and a jean button. Two front pockets and
two back sewed on pockets. Transport pouch.
material 100% cotton – stonewash finish
size XS, S, M, L
02
Rejoice dámská manšestrová sukně. Pevný pas
s poutky a páskem s kovovou přezkou. Poklopec
na zip a džínový knoflík. Dvě přední kapsy a dvě
zadní našívané kapsy. Transportní váček.
materiál 100%bavlna – stonewash
velikost XS, S, M, L
03
ANEMONE
SKIRT
Rejoice zavinovací sukně
s páskem na přezku.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL
Rejoice wrap-around skirt,
a belt with a buckle.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL
01
46*PB
02
03
04
Jak se blížil k místu, kde stávala
jejich chata, k malebné louce uzavřené
kolem dokola starými buky, příroda
kolem něho se měnila v předtuše něčeho
zlého. Konce výhonů smrků rezly, duby
a buky žloutly a opadávaly. Člověku by
se mohlo zdát, že vládu jara najednou
pokořil podzim. Vtom uviděl jejich
roubenici. V okolí byly stromy bez
listí, jindy jasně zelená louka zrezla
dohněda. Nebyl to podzim. Všechno
v okolí usychalo. Centrem umírání
byla očividně stará dřevěná chata.
Jejich chata. Vběhl do ní, prohledal
ji i v místech, ka m by se neschovalo
ani malé dítě, ale po jeho ženě ani
pa mátky. Ani rozestlaná postel, ani
nedopitá káva.
W hen he was coming near to the place
where their cottage used to be, to
a picturesque meadow surrounded by
old beeches, the countryside changed
in apprehension about the future. The
sprout ends of spruces turned into
rusty colour, oaks and beeches turned
yellow and shed their leaves. You might
believe that the reign of spring was
suddenly subjugated by the autumn.
Finally he saw their wooden cottage.
In its surroundings there were trees
without leaves, once brightly green
meadow turned into rusty brown. It
was not the autumn. Everything around
withered. The centre of dying was
evidently an old wooden cottage. Their
cottage. He ran inside, searched
it, included such spots where not
a little baby could hide but
there was no trace after his
wife. Not even a scattered
bed, not an unfinished
cup of coffee.
Ani neza mkl, naskočil do auta a s plynovým pedálem přikovaným
k podlaze uháněl zpět. Až po několika kilometrech si uvědomil,
že neví ka m jede. Kde je zpět? Ve městě? Na klinice? Kde všude
má hledat svou ženu? A ztratila se vůbec? Osoba s fotografiemi,
ta by mohla znát odpověď na tyto otázky, ale kde TO má hledat.
Začalo pršet. Jemně, ale nevlídně. Zpoza za mlžené čelní sklo
automobilu zahlédl podivně vypadající dům. Trůnil si na malé
výšince, ale na odiv okolí stavěl jen to, že je opuštěn. Do světa
se díval jen otvory ve zdech, bez oken a starou slávu připomínal
jen oranžovočervený pruh na malbě mezi okny. Zastavil.
CORN FLOWER
Rejoice boková sukně s členícími švy. Pevný
pas s poutky. Poklopec na zip a druk. V bočních
dílech dvě lištové kapsy na zip.
materiál 75% bavlna, 25% polyamid
velikost XS, S, M, L, XL
Rejoice hip skirt with dividing seams. Fixed waist
with belt loops. Fly with a zip fastener and a
popper. In side parts two lined zipped pockets.
material 75% cotton, 25% polyamide
size XS, S, M, L, XL
DANDELION
Rejoice dámské šaty na špagetová ramínka.
V bočním švu krytý zip.
materiál 100% bavlna
velikost XS, S, M, L, XL
Rejoice ladies dress with spaghetti shoulder
straps. Covered zip fastener in a side seam.
material 100% cotton
size XS, S, M, L, XL
02
03
04
He didn’t even lock, jumped into the car and raced back with
the accelerator pedal chained to the floor. Only after a few
kilometres he realised that he didn’t know where he was going.
W here is back? In the town? At the clinic? W here should he look
for his wife? Had she really got lost? The Person with photographs
should know answers to these questions but where should he look
for IT? It started raining. Softly but unpleasantly. Through the
misted windscreen he noticed a strangely looking house. It perched
on a little hill but displayed only its loneliness. He looked at
the world through holes in its walls, without windows, only one
orange red stripe on the painting between windows remembered its
old glory. He stopped.
01
01
48*PB
02
03
04
05
06
Procházel se kolem domu, nezastavily jej ani husté
křoviny, které zbořeninu obklopovaly. Cítil energii
toho opuštěného místa, místa které zatím jenom zvenku
oh matával tykadly. Zdi byly pomalované různými
podpisy, tak jako symboly lásky v naivní i nativní
podobě. Vstoupil kdysidvěřmi do kdysipředsíně. Nějak
na něho doléhalo všude obklopující kdysi, cítil se
ztotožněn, součástí. Prošel do kdysiobývacíhopokoje
a na zdi před ním, nad kdysikrbem černě svítily dva
nápisy. Od ostatních se lišily jednoduše. Byl to shluk
čísel. Ale mezi nimi byly dvě vyděděná, menší 505388294
a nedaleko větší 505879653. Na první pohled ho upoutala
jen odlišnost a provedení těchto nápisů, po chvíli si
uvědomil, že to jsou čísla jeho telefonu a telefonu
jeho ženy.
He walked around the house, dense shrubbery which
surrounded the ruins couldn’t stop him. He felt the
energy of the abandoned place, the place he had only
been touching with his feelers from the outside. Walls
were covered with various signatures, symbols of love
in a naive and a nativist form. He entered the oncehall through the once-door. The surrounding “once”
appealed to him, he identified with it, he felt its
part. He continued into the once-living room and on the
wall in front of him, above the once-fire place there
were two black shining signs. They differed easily from
the others. It was a group o numbers. Among them there
were two disinherited numbers, a smaller one 505388294
and a bigger one 505879653 not far from it. At first
sight he was only interested in the difference and
realisation, after a while he realised that they were
his and his wife’s phone numbers.
čtvrtá
four
dětské
kapitola
chapter
children’s
50*51
oblečení
clothing
T-SHIRT
KIDS
Vyšel před dům, opřel se o starý buk s vykotlaným
místem ve výšce prsou. Vytáhl z kapsy telefon
Rejoice dětské triko s krátkým rukávem volného střihu.
Doplněno hravou rejoice grafikou.
materiál 100% bavlna
velikost 122, 134, 146, 158
a zkoušel se opět dovolat na telefon své ženy.
Tentokrát se neozvalo nic, jen zlověstné vrčení
Rejoice children’s loose fitting T-shirt with
short sleeves. With playful
Rejoice graphic design.
material 100% cotton
size 122, 134, 146, 158
colours mix
barvy mix
nekonečna. Na podruhé i na podesáté. Nevědomky
začal prsty prohledávat dutinu. Po chvíli nah mátl
něco povědomého. Mezitím, než TO vytáhl na denní
světlo, si přál, ať TO není ono. Světlo mu ukázalo
balíček fotografií. Opět dveře i dvířka, a mezi
nimi zase jedna odlišná fotografie.
He went in front of the house, leaned against
an old beech with a hollow at the height of his
chest. He took his phone out of the pocket and
tried to phone his wife. This time there was no
sound, just a sinister growling of infinity. For
the second time and for the tenth time, too.
Unconsciously he started to search the hollow
with his fingers. After a while he felt something
fa miliar. Meanwhile, before he pulled IT out on the
day light, he had wished IT not to be it. The light
showed him a packet of photographs. Again doors
and gates, and again one different photograph
a mong them.
52*PB
KIDS
SUN
KIDS
MOTH
®
Dětské rejoicky volného střihu. V pase na gumu
a šňůru se samosvorkou. Dvě hluboké přední kapsy
a jedna zadní kapsa na suchý zip s patkou. Zdvojené
přední a zadní záplaty. Nohavice ukončeny pružnou
šňůrou se samosvorkou.
materiál 100% bavlna
velikost 122, 134, 146, 158
barvy mix
Children’s Rejoice trousers loose fitting. Elastic waist
band with a fastening string and a self-tightening
button. Two deep front pockets and one back
pocket with Velcro fastening and a flap. Front and
back patches doubled. Legs finished with an elastic
fastening string and a self-tightening button.
material 100% cotton
size 122, 134, 146, 158
colours mix
HOOD
KIDS
Rejoice dětská klokanka s kapucou se stahováním na
šňůru, spodní díl a rukávy ukončeny pružnou manžetou.
Doplněno originální rejoice grafikou.
materiál 100% bavlna
velikost 122, 134, 146, 158
barvy mix
Rejoice children’s kangaroo sweatshirt with a hood,
fastening string, lower part sleeves finished with an elastic
band. With original Rejoice graphic design.
material 100% cotton
size 122, 134, 146, 158
colours mix
Rejoice dětské šortky volného střihu. Dvě přední
a dvě zadní kapsy. V pase pružná guma se
šňůrou a samosvorkou.
materiál 100% bavlna
velikost 122, 134, 146, 158
barvy mix
Rejoice children’s loose fitting shorts. Two front
a two back pockets. An elastic band with a
fastening string and a self-tightening button in
the waist.
material 100% cotton
size 122, 134, 146, 158
colours mix
COLOMBINE
CARROT
Dětská rejoice celopropínací softshellová bundička s kapuckou. Dvě
přední kapsy na zip. Rukávy ukončeny silikonovou přezkou na suchý
zip. Spodní díl bundy ukončen pružnou gumou se samosvorkou.
materiál Sympatex softshell, vrchní materiál: 84% polyester,
16% elastan, membrána: 100% polyester (větru vzdorná membrána
SYMPATEX), spodní materiál: 100% polyester – fleece
velikost 122, 134, 146, 158
Children’s belt with a metal buckle and a stamped Rejoice logo.
material 100% polyester
size universal
colours mix
Girl’s Rejoice dress with binding
shoulder straps and a fastening string
in the waist.
material 100% cotton
size 122, 134, 146, 158
colours mix
Children’s, loose fitting, 3/4 Rejoice trousers.
Elastic waist band with a fastening string and
a self-tightening button. Two deep front pockets
and one back pocket with Velcro fastening and
a flap. Front and back patches doubled.
material 100% cotton
size 122, 134, 146, 158
colours mix
Pan Šipkin chodil na pravidelnou kontrolu tak
často, že nebylo prakticky co kontrolovat.
Druhou možností bylo i to, že dával na
odiv svůj stříbrný porost dokonale sladěný
o Kuzněvovi. Dnes ani včera nepřišel do práce.
Neomluvil se.
A ředitel chce vysvětlení. Navíc
Jakušin říkal, že se poslední dobou choval
Dětské rejoice ponožky nad kotníky.
materiál 80% bavlna, 15% polypropylen, 5% elastan
velikost 19-20, 21-22
barvy mix
Dětské 3/4 rejoicky® volného střihu. V pase na
gumu a šňůru se samosvorkou. Dvě hluboké
přední kapsy a jedna zadní kapsa na suchý zip
s patkou. Zdvojené přední a zadní záplaty.
materiál 100% bavlna
velikost 122, 134, 146, 158
barvy mix
obklopenou stříbrnými křoviska mi vousů vešel
se zrcátkem do ústního království pan Šipkina.
zuby s chladným stereotypem a přemýšlel přitom
SUNFLOWER
FERN
“Otevřete ústa prosím, tááák, děkuji,“
automaticky pronesl Chalidin. Růžovou branou
s nezdravě růžovými rty. Chalidin prohlížel
KIDS
03
02
MISTLETOE
Dětský pásek s kovovou přezkou s vyraženým rejoice logem.
materiál 100% polyester
velikost jedna univerzální
barvy mix
Dívčí rejoice šatičky na vázací ramínka
a se stahováním v pase na šňůrku.
materiál 100% bavlna
velikost 122, 134, 146, 158
barvy mix
Children’s Rejoice full zip softshell jacket with a hood. Two front
pockets with a zip. Sleeves finished with a silicon buckle and Velcro
fasteners. Bottom part finished with an elastic fastening string and a
self-tightening button.
materiál Sympatex softshell, upper material: 84% polyester,
16% elastan, membrane: 100% polyester (wind-proof membrane
SYMPATEX), inner material: 100% polyester – fleece.
size 122, 134, 146, 158
01
KIDS
nějak podivně. “Tak všechno v pořádku…“.
“Open your mouth, please, thaaat’s right,
thank you,” Chalidin uttered automatically.
Children’s Rejoice socks above ankles.
material 80% cotton, 15% polypropylene, 5% elastan
size 19-20, 21-22
colours mix
He entered the oral kingdom of Mr. Shipkin
through a pink gate surrounded with the
silver shrubbery of his beard with a little
mirror. Mr. Shipkin went for regular checks so
regularly that there was practically nothing
FIREBALL
KIDS
Rejoice dětská kšiltovka s nastavitelným stahováním.
materiál 100% bavlna
velikost jedna universální
colours mix
Rejoice children’s cap with adjustable fastening.
material 100% cotton
size one universal
colours mix
to check. Second explanation could be that he
displayed his silver growth perfectly matching
with his unhealthily pink lips. Chalidin
exa mined the teeth with a cold stereotype and
thought about Kuznyev. He didn’t come to work
today and yesterday. He didn’t apologize. And
the head master wants an explanation. Moreover,
Yakushin said he had recently behaved quite
oddly. “Everything’s all right...”
54*PB
kapitola pátá
five
doplňky
accessories
chapter
Byl to obrázek zasněžené krajiny, romanticky
ojíněné. Svým způsobem to byla staticko-dyna mická
kompozice naplněná napětím. Některé stromy hrdinně
vzpřímeně vzdorovaly tíze jinovatky, jiné se pod ní
romantically frosted. It was a sort of staticdyna mic composition filled with tension. Some trees
were upright, heroically resisting the weight of
prohnuly jako luk, ustoupily, prohrály, sklonily
frost, others bent like a bow, they withdrew, lost,
hlavu. Kuzněv si v tom našel symboliku pro sebe.
bowed their heads. Kuznyev found in it symbolism
Nesmím se vzdát, nesmím podlehnout. Musím bojovat.
Ale s kým?
56*57
It was a picture of a snow-covered landscape,
for himself. I mustn’t give up, I mustn’t surrender.
I must fight. But who with?
FIREBALL
Klasická rejoice kšiltovka s kovovou přeskou na
stahování. Doplněna originální rejoice grafikou.
materiál 100% bavlna nebo COTTON RICH LEVEL
74% bavlna, 26% polyamid
velikost jedna universální
barvy mix
Classic Rejoice cap with a metal buckle for fastening.
With original Rejoice graphic design.
material 100% cotton or COTTON RICH LEVEL
74% cotton, 26% polyamide
size one universal
colours mix
GROMWELL
Rejoice bekovka s vnitřní podšívkou
a kšiltem na cvoček.
materiál 100% bavlna
velikost S, M, L, XL
barvy mix
CASTRO
Rejoice čepice se stahováním na
pružnou šňůru a přezku. Doplněno
originální rejoice grafikou.
materiál Cotton rich level – 74% bavlna,
26% polyamid
velikost jedna univerzální
barvy mix
Rejoice cap with an elastic fastening
string and a buckle for fastening. With
original Rejoice graphic design.
material Cotton rich level – 74% cotton,
26% polyamide
size one universal
colours mix
58*PB
CAP GIRLS
Rejoice kšiltovka s vnitřní podšívkou a plastovou
přezkou na stahování.
materiál 100% bavlna
velikost jedna universální
barvy mix
Rejoice cap with an inside lining and a plastic
buckle for fastening.
material 100% cotton
size one universal
colours mix
Rejoice back cap with an inside lining and
a peak with a popper.
material 100% cotton
size S, M, L, XL
colours mix
Sloupaný mech na střeše zešedl, opustil ho život. Z malého přenosného
rádia se plížila pomalá hudba. Jakušin byl pobaven výjevem, který
sledoval hluboko v ulici pod sebou. Staré babky se tlačily u pojízdné
prodejny s fantastickým názvem “Ráj kuřat“. Ovšem byla-li to vůbec
prodejna… Stejně dobře to mohlo být i varietní vystoupení minicirkusu,
tak jako i školka pro za městnané ma minky slepice. Ač nebylo slyšet,
bylo vidět, jak se ženy krásně hádají o pořadí ve frontě. Pro Jakušina
to byla hádka těly. Automaticky sáhl po tabatěrce. Ve chvíli, kdy si
chtěl vytáhnou jednu z gumičkou připoutaných cigaret, mu z krabičky
vypadly dvě malé fotografie.
The peeled off moss on the roof turned grey, life abandoned it.
Slow music crept from a small portable radio. Yakushin was a mused
by a scene he was observing in the street deep below him. Old
women ja m med around a store on wheels with a fantastic na me “The
Paradise of Chicken”. If it was a store... It could also be a variety
performance of a mini circus, or a kindergarten for employed mothers
– hens. He didn’t hear but he could see how the women were lovely
arguing about the position in the queue. It was an argument through
bodies for Yakushin. He grasped at his cigarette case automatically.
W hen he wanted to pull out one of the cigarettes fastened by a rubber
band, two small photographs fell out of the case.
Na první fotografii bylo zachyceno klubko
barevných kuřat, neskutečně barevných.
Jednoznačně živá kuřata ve velikonočních
barvách. Pro někoho snad ráj kuřat. Hlas
z rádia: “Vědci zjistili, že díky globálnímu
oteplování nebude již nikdy v naší zemi
padat sníh, důsledky jsou pro mnohé regiony
závisle na turistickém…“ Druhá fotografie
znázorňovala Kuzněva. Byl to portrét ne
nepodobný dokladové fotografii, neosobní.
“Kdo mi jen dal tyto dvě fotografie do
tabatěrky? A kdy, když ji nikdy neodkládá m?“
Pohlédl dolů kde z předchozího výjevu zbyl
jen pojízdný krá mek s nápisem ráj kuřat.
OREGANO
The first one depicted a ball of colourful chickens,
unbelievably colourful. Obviously life chickens in
Easter colours.
For somebody, perhaps the paradise
Rejoice kšilt se stahováním na suchý zip.
materiál 100% bavlna
velikost jedna universální
barvy mix
of chicken. A radio voice: “Scientists found out, that
there was not going to snow anymore in our country
because of global warming, the consequences for
Rejoice peak with Velcro fastening.
material 100% cotton
size one universal
colours mix
many regions dependent on touristic....” The second
photograph portrayed Kuznyev. The portrait was similar
to an identification photograph, impersonal. “W ho gave
me these two photographs into my cigarette case? And
when, if I never put it away?“ He looked down where
from the previous scene there was only left the store
on wheels with the sign – the paradise of chicken.
BURDOCK
Rejoice klobouk s vnitřní podšívkou.
materiál 100% polyamid nebo 100% bavlna
– stone wash úprava, podšívka 100% bavlna
velikost M, L, XL
barvy mix
Rejoice hat with an inside lining.
material 100% polyamide or 100% cotton
- stonewash finish, lining 100% cotton
size M, L, XL
colours mix
60*61
TULIP
Rejoice zavazovací šátek s kšiltem.
materiál 100% bavlna
velikost jedna universální
barvy mix
Rejoice wrap-around scarf with
a peak.
material 100% cotton
size one universal
colours mix
POND LILY
Rejoice dvoukomorový turistický batoh s integrovanou
pláštěnkou proti dešti. Samostatný vstup do spodní
komory batohu. Předěl na zip mezi komorami s možností
otevření. Výškovo nastavitelná hlava batohu s vnitřní a
venkovní kapsou na zip. Uvnitř uchycení na klíče. Boční
kompresní popruhy a rychlý spodní úchyt na lyže. Možnost
uchycení cepínu, nebo hůlek. Čelní Bunjee cord systém
na rychlé uchycení věcí z venku batohu. Vnitřní kapsa
a úchyt na Camelbak. Vyústění na Camelbak na boku
batohu. Ergonomicky tvarovaný a odvětraný zádový systém
REJOIBAG. Hrudní zapínací popruh s píšťalkou pro pomoc
v nouzi. Bederní pás. Objem: 45 l
materiál 100% polyester (PES White Dots/Nylon 600D)
Rejoice two-compartment tourist rucksack with an
integrated raincoat. Separate zip-entry to the lower
compartment of the rucksack. Zip-divider between
compartments enables its opening. Height-adjustable top
with inside and outside zipped pockets. Key clip inside. Side
compression straps and a fast bottom attachment point for
skis. Attachment point for poles or an ice axe. Front Bunjee
cord system for fast stowage of external gear. Inner pocket
and an attachment point for Camelbak. Outlet for Camelbak
on the side of the rucksack. Ergonomically shaped and vent
back-system REJOIBAG. Fastening chest harness with an
emergency whistle. Hip belt. Capacity: 45 l.
material 100% polyester (PES White Dots/Nylon 600D)
62*PB
BED STRAW
SAGE
Rejoice jednokomorový zipový malolitrážní batoh s integrovanou pláštěnkou proti
dešti. Možnost široce otevřít hlavní komoru batohu s kapsou na Camelbak. Vyústění
na Camelbak v horní části zad batohu. Dvě síťové boční kapsy. Přední kapsa na zip pro
formát A4. Menší přední kapsa na zip s jednoduchým organizérem a úchytem na klíče.
3M reflexní prvky pro zvýšení bezpečnosti. Možnost uchycení cepínu, nebo hůlek.
Ergonomicky tvarovaný a odvětraný zádový systém REJOIBAG. Hrudní zapínací popruh
s píšťalkou pro pomoc v nouzi. Na ramenních pásech dvě kapsy. První stretchová na
mobil/MP3 a druhá síťovaná na různé drobnosti. Objem:30 l
materiál 100% polyester (PES White Dots/Nylon 600D)
Rejoice jednokomorový lehký malolitrážní batoh s integrovanou pláštěnkou proti
dešti. Dvě síťové boční kapsy. Čelní Bunjee cord systém na rychlé uchycení
věcí z venku batohu. Vrchní víko batohu s kapsou na zip a uvnitř úchyt na klíče.
V těle batohu kapsa a úchyty na Camelbak. Vyústění na Camelbak v horní části
zad batohu. Možnost uchycení cepínu, nebo hůlek. Ergonomicky tvarovaný a
odvětraný zádový systém REJOIBAG. Hrudní zapínací popruh s píšťalkou pro
pomoc v nouzi. Na rameních pásech dvě kapsy. První stretchová na mobil/MP3 a
druhá síťovaná na různé drobnosti. Objem:20 l
materiál 100% polyester (PES White Dots/Nylon 600D)
Rejoice one-compartment low-litre zip around rucksack with an integrated raincoat.
Main compartment with a Camelbak pocket, wide opening possible. Camelbak outlet
in the upper part of the back. Two mesh side pockets. Front zipped A4 pocket. Smaller
front zipped pocket with an easy organiser and a key clip. 3M reflective safety details.
Attachment point for poles or an ice axe. Ergonomically shaped and vent back-system
REJOIBAG. Fastening chest harness with an emergency whistle. Two pockets on shoulder
straps – first stretch pocket suitable for a mobile or MP3, second mesh pocket for small
things. Capacity: 30 l
material 100% polyester(PES White Dots/Nylon 600D)
Rejoice one-compartment, lightweight, low-litre rucksack with an integrated
raincoat. Two mesh side pockets. Front Bunjee cord system for fast stowage
of external gear. Top lid with a zipped pocket and a key clip inside. Main
compartment with a pocket and Camelbak holder. Camelbak outlet in the upper
part of the back. Attachment point for poles or an ice axe. Ergonomically shaped
and vent back-system REJOIBAG. Fastening chest harness with an emergency
whistle. Two pockets on shoulder straps – first stretch pocket suitable for a
mobile or MP3, second mesh pocket for small things. Capacity: 20 l
material 100% polyester(PES White Dots/Nylon 600D)
MAG
Magnéziový lezecký váček, doplněn originální rejoice grafikou.
materiál vrchní látka – 100% bavlna, podšívka – 100% polyamid
barvy mix barev a motivů
Magnesium climbing pouch, with original Rejoice graphic design.
material upper fabric - 100% cotton, lining - 100% polyamide
colours mixture of colours and designs
THORN
Magnéziový lezecký váček, doplněn
originální rejoice grafikou.
materiál vrchní látka – 100% bavlna,
podšívka – 100% polyamid
barvy mix barev a motivů
Magnesium climbing pouch, with
original Rejoice graphic design.
material upper fabric - 100% cotton,
lining - 100% polyamide
size one universal
colours mixture of colours and designs
Celou noc bloudil lesem. Snad
i proto mu svítání přišlo
nějak nadpozemské. Slunce se
rafinovaně proplétalo mezi
kmeny stromů a vytvářelo
tak fantaskní, promyšleně
prosvícenou barokní krajinu.
Nemohl se na tu scénu
vynadívat. I přese všechno
v něm nepohasl vnitřní
neklid, pocit prázdnoty
a bezmoci v něm setrvával.
Bloudil dál ztracen ranním
lesem. Bez naděje na
nalezení cíle, o kterém
neměl ani potuchy.
All night he was
wandering in the wood.
That might be the reason
why the dawn seemed so
unearthly to him. The
sun twisted ingeniously
between the tree trunks
and created a fanciful,
premeditatedly
irradiated baroque
landscape. He couldn’t
stop looking at the
scene. Nevertheless
the inner anxiety
didn’t fade, the
sense of emptiness
and impotence
remained in him. He
continued wandering,
lost in the morning
forest. Without
the least hope in
finding his target
which he didn’t
know.
64*65
NECK
Rejoice šňůra na klíče nebo mobil.
materiál 100% polyamid
velikost jedna universální
barvy mix barev a motivů
Rejoice fastening string for keys or a
mobile phone.
material 100% polyamide
size one universal
colours mixture of colours and
designs
SORREL
Rejoice kapsička na krk.
materiál vrchní látka – 74% bavlna, 26%
polyamid, podšívka – 100% polyamid
velikost jedna universální
barvy mix
Rejoice neck pocket.
material upper fabric - 74% cotton, 26%
polyamide, lining - 100% polyamide
size one universal
colours mix
SAFFRON
MISTLETOE
Pánské rejoice boxerky v pase do gumy
a s bočními rozparky. Transportní váček.
materiál 100% bavlna
velikost M, L, XL, XXL
barvy mix
Dámský pásek s kovovou přezkou s vyraženým rejoice logem.
materiál 100% polyester
velikost jedna universální
barvy mix
Ladies belt, metal buckle with a stamped Rejoice logo.
material 100% polyester
size one universal
colours mix
Men’s Rejoice boxer shorts, elastic band in
the waist and side slits. Transport pouch.
material 100% cotton
size M, L, XL, XXL
colours mix
WEED
Pánský pásek s kovovou přezkou s vyraženým rejoice logem.
materiál 100% polyester
velikost jedna universální
barvy mix
Men’s belt, metal buckle with a stamped Rejoice logo.
material 100% polyester
size one universal
colours mix
66*67
Najednou si vzpomněl na dopis, který mu kdosi předal ještě v sanatoriu. Dopis z ministerstva.
V naději, že v něm najde vysvětlení jej spěšně roztrhl. V obálce byl prázdný formulář
sociálních dávek. Kuzněv se zastavil u průzračné studánky, aby se napil, osvěžil a umyl
si obličej. Když se naklonil nad vodní hladinu ani ho nepřekvapilo, že nespatřil svůj
obličej. Místo něj se nad hladinou vznášel podivný syntetický balón oranžové barvy.
Jeho struktura byla pozna menána mnoha kazy. Na povrchu se navíc skvěla bublina,
studené mrtvé oko. Poté co se osvěžil, odplul. Lesem se vznášel oranžový balon
nevelkých rozměrů, orosený vodou z místní studánky.
Suddenly he remembered the letter which somebody gave him in the
sanatorium. The letter from the ministry. Hoping he might have
found an explanation inside, he tore it hastily. In the envelope
there was an empty form for social benefits. Kuznyev paused
at a lucid well to have a drink, refresh himself and wash
his face. W hen he leaned over the water level he was not
even surprised that he didn’t see his face. Instead of
him there was a strange orange synthetic balloon
floating above the water. His structure was
marked with lots of flaws. A bubble – a cold
dead eye was on its surface, too. After
refreshing himself, he floated away. A
orange smallish balloon was floating
in the wood, beaded with water
from the local well.
“Tak za to že si byl tak hodný, dostaneš
obrázek,“ sklonil se Chalidin k malému
chlapci a nabídl mu na výběr z několika
obrázků s pohádkovými motivy. Chlapec
energicky sáhl po kartičce zobrazující
pohádkového Honzu, jak si vykračuje ke
zlatému zá mku. V ruce sukovici a přes ra meno
uzlík buchet. Dnes je to rok, co se Kuzněv
ztratil. Prapodivně ztratil. Nezbyly po něm
žádné osobní před měty. Policejní pátrání
také nepřineslo žádný výsledek. S ním
zmizela i jeho žena. Policejní předpoklad
zní, že společně odjeli nezná mo ka m,
pravděpodobně na západ.
“For being such a good boy you will get
a picture,” Chalidin bent to a little boy and
offered him to choose from several pictures
with fairy tale motives. The boy grasped with
energy at a card with John walking towards
a golden castle. A stick in his hand and
a sack of cakes over his shoulder. Today,
it has been a year since Kuznyev got lost.
Weirdly got lost. No personal belongings
were found. Police investigation didn’t
bring any results. His wife got lost, too.
The police assumes that they left together
unknown where, probably to the west.
OXENLIP
Rejoice peněženka trojdílná.
materiál vrchní látka – 100% bavlna,
podšívka – 100% polyamid
barvy mix
Rejoice three-section wallet.
material upper fabric - 100% cotton, lining
- 100% polyamide
colours mix
YARROW
Rejoice peněženka na zip s tištěnou grafikou.
materiál 100% polyamid
velikost jedna universální
barvy mix barev a motivů
Rejoice zipped wallet with a printed design.
material 100% polyamide
size one universal
colours mixture of colours and designs
Rejoice peněženka dvoudílná.
materiál materiál vrchní látka – 100% bavlna,
podšívka – 100% polyamid
barvy mix
Rejoice two-section wallet.
material upper fabric - 100% cotton,
lining - 100% polyamide
colours mix
EVERLASTING
Větší rejoice peněženka na zip s tištěnou
grafikou s vnější kapsou na drobné.
materiál 100% polyamid
velikost jedna universální
barvy mix barev a motivů
Bigger Rejoice zipped wallet with a printed
design and an outer pocket for change.
material 100% polyamide
size one universal
colours mixture of
colours and designs
68*PB
SNOWFLAKE
SUNDEW
01
03
05
02
04
Rejoice treková ponožka s vyztuženými
kritickými partiemi.
materiál 83% bavlna, 12% polypropylen,
5% elastan
velikost 3-4,5-6,7-8,9-10,11-12
Rejoice track socks with reinforced critical
parts.
material 83% cotton, 12% polypropylene,
5% elastan
size 3-4,5-6,7-8,9-10,11-12
06
BINDWEED
Rejoice ponožka pod kotníky.
materiál 80% bavlna, 15% polypropylen,
5% elastan
velikost 3-4,5-6,7-8,9-10,11-12
Rejoice ankle socks.
material 80% cotton, 15% polypropylen,
5% elastan
size 3-4,5-6,7-8,9-10,11-12
01
02
SUNFLOWER
03
Rejoice sportovní ponožka nad kotník.
materiál 80% bavlna, 15% polypropylen, 5% elastan
velikost 3-4,5-6,7-8,9-10,11-12
04
Rejoice sport socks above ankles.
material 80% cotton, 15% polypropylene, 5% elastan
size 3-4,5-6,7-8,9-10,11-12
05
06
70*PB
01
02
03
04
Jakušin byl potěšen novými přírůstky na jeho střeše. Překvapen byl dokonce i nějakým
zvláštním druhem mechu, který zde zatím ještě neviděl. Měl prapodivné dlouhé tenké
vlasce, tykadla, vyrůstající z hustého, šedomodrého koberce. Ležel na rozpáleném
plechu, hlavu podepřenou stočenou dekou. Byl víkend, blažená doba pro jeho
pozorování. Sledoval stříbrná letadla na obloze. Ještě víc ho však uchvacovaly
bílé stopy jejich minulé přítomnosti. To jak se ostré čáry s časem
rozpouštějí a po několika minutách vytrácejí. Kdyby tak zase nemusel jít
do práce. Kousek od něj vítr popohnal sluncem vybledlou fotografii
sanatoria Dornin.
Yakushin was pleased with new growths on his roof. He was also
surprised by a strange kind of moss he had never seen here
before. It had bizarre long thin hairs, feelers growing
from a dense grey blue carpet. He was lying on the
hot tin, his head was supported with a rolled
blanket. It was the weekend, an idyllic time for
his observations. He watched silver planes
in the sky. He was astonished by white
traces of their past presence. How the
sharp lines dissolved in time and
disappeared after few minutes.
If only he didn’t have to go
to work again. Not far
from him the wind lifted
a weathered photograph
of Sanatorium
Dornin.
konec
the end
rejoice colors!
01
05
09
13
19
02
06
10
14
20
03
07
11
15
04
08
12
motives
72*73
motivy
25
31
37
26
32
21
27
16
22
17
18
FRAGILE?
43
49
55
61
67
38
44
50
56
62
68
33
39
45
51
57
63
69
28
34
40
46
52
58
64
70
23
29
35
41
47
53
59
65
71
24
30
36
42
48
54
60
66
72
SPORTSMAN
STOJANSTAND
ZÁVĚSNÁ CEDULEHANGING LABEL
ZÁVĚSNÝ BANNER
HANGING BANNER
CEDULE SMALT
ENAMEL LABEL
SÁČEKBAG
BEDÝNKAWOODEN BOX
PLAKÁTYPOSTERS
BANERYBANNERS
SAMOLEPKYSTICKERS
REJOICE SINCE 1998
Maximální dovolená srážlivost u výrobků ze 100% bavlny je 2 cm na 1 m délky materiálu. Při šetrném zacházení a doporučeném čištění si výrobky zachovávají pěkný vzhled i stálost barev. Při praní nepoužívat
agresivních pracích prášků nebo prášků s bělícícmi účinky. Prát a sušit po rubu a nevystavovat intenzivnímu slunečnímu záření. Doporučení k údržbě potisků: vždy žehlit po rubu nebo přes plátno. Kytková dílna
poskytuje na všechny výrobky 25 měsíců záruku. Pozáruční opravy po domluvě možné. Při případné reklamaci prosíme zaslat výrobek čistý(vypraný) a zbavený veškerých nečistot. Jinak jsme nuceni reklamované
zboží vrátit nazpět. Firma REJOICE® si vyhrazuje právo na průběžné změny k výrobkům i barevnicím. Ceník je platný do vydání nového. Navštivte naše internetové stránky www.rejoice.cz.
Maximum shrinkage allowed is 2 cm to 1 m of the material length. The intems will retain their shape and colour if you follow the washing instructions. Use a gentle washing programme with non bio detergent.
Wash and dry inside out. Do not expose to direct sunlight. When ironing printed items always iron on the inside of the garment. The . ower manufactory provides a guarrantee of 25 months to all products. Later
repairs are also possible after special arrangement. In the case of a complaint, before you send the product back, wash it and remove all dirt from it. Otherwise, we will have to send the goods back to you.
REJOICE reserves the right to change the products and colours. The price list is valid until a new one. Visit our web pages www.rejoice.cz.
74*PB
D E S I G N E D BY P EO P L E F R O M T H E C Z E C H R E P U B L I C
Catalogue concept & graphic design & prepress Martin Pazderník, K7 design © 2007 product photos Rejoice
image photos stock.xchng / morgueFile novel by Oleg Krušanov © 2007 translation Pavla Pazderníková printed by Tiskárna David Humpolec
All rights reserved © 2007 Rejoice
REJOICE FLOWERS MANUFACTORY
Rejoice s.r.o.
Družstevní 262,
Batelov 588 51
Czech republic
telefon* +420 602 795 323
+420 731 470 907
fax*
+420 567 314 021
e-mail* [email protected]
www.rejoice.cz

Podobné dokumenty