B16_Kap. 8 - nerezove potrubi ACO PIPE

Komentáře

Transkript

B16_Kap. 8 - nerezove potrubi ACO PIPE
collect:
Shromažďovat,
pojmout
a zachycovat
154
Potrubní systémy
8
Kliknutím na číslo stránky se
přesunete na požadovaný výrobek
Potrubní systémy
Nerezové hrdlové
potrubí ACO PIPE®
Základní informace
Klíčové vlastnosti
Těsnící materiály
Chemická odolnost nerezové oceli a pryžových
těsnění
Průtoky potrubí
Doporučení pro čištění nerezové oceli
156
157
158
159
Rovné potrubí
Rovné potrubí s hrdlem
Rovné potrubí se dvěma hrdly
164
167
Tvarovky
Kolena
Odbočky
Odbočky s redukcí
Rekuční spojky
Zátky
Čistící kusy
Zápachové uzávěry
Spojky
Opravárenské spojky
Hrdlo prodloužené
Koleno prodloužené
Odbočka 87,5° šikmá
Větrací hlavice
169
170
171
172
Přechodky speciální
Přírubové přípojky
Přechod na litinové potrubí
Těsnění
Pojistka hrdla
Řezáky pro krácení potrubí
176
177
178
Úvod
Příslušenství
160
163
173
174
175
179
8
155
8
Potrubní systémy
ACO PIPE® - Nerezové hrdlové potrubí
Základní informace
ACO PIPE ® je spolehlivý, lehký a odolný hrdlový potrubní
systém, navržený, vyrobený a testovaný pro splaškové,
dešťové a průmyslové odpadní vody.
Spolu s ostatními produkty ACO vytváří dokonalý systém
a nabízí dlouhodobě udržitelný odvodňovací systém
s jedinečnými výhodami pro zákazníky. Zejména s ACO
vpusťmi a žlaby z nerezové oceli poskytují komplexní řešení
odvodnění.
Hrdlový spoj zajišťuje rychlou a snadnou montáž pro
spolehlivý systém gravitační a podtlakové kanalizace.
Potrubí vyrábíme v různých průměrových i délkových
variantách. K dispozici je potrubí o vnějších průměrech
50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm 200 mm
a 250mm v délkách od 150 mm do 6 000 mm.
Celý potrubní systém je vybaven unikátním dvojitým
těsněním poskytujícím bezproblémové a spolehlivé
utěsnění - pokaždé.
Široká škála dostupných tvarovek je vyráběna pomocí
pokročilé techniky tváření, čímž se snížily výrobní náklady
a minimalizovalo množství svarů na výrobku. To se příznivě
projevuje na maximální spolehlivosti systému.
Nerezové potrubní systémy jsou vhodné zejména pro
aplikace, které podléhají tepelnému šoku. Mnoho typů
systémů, jako např. kameninová a sklolaminátová potrubí,
je náchylné k prasknutí, když vystaveny náhlým změnám
teploty.
8
Aplikace
Typické aplikace pro systém ACO PIPE® jsou:
Pozemní aplikace v průmyslových
odvětvích a rezidenční výstavbě
Aplikace v průmyslovém odvětví
†† Potravinářský průmysl
†† Nápojový průmysl
†† Farmaceutický průmysl
†† Ostatní průmysl
Aplikace v rezidenční výstavbě
†† Dešťové svody
†† Koupelny a technické místnosti
†† Domovní kanalizace
Námořní aplikace na nových
i restaurovaných lodích jsou
zaměřeny na
†† Výletní lodě
†† Trajekty
†† Super jachty
†† Ropné plošiny
Pro námořní aplikace je kompetentní
naše sesterská společnost
ACO Marine (www.acomarine.com).
156
B16
Potrubní systémy
8
Klíčové vlastnosti a výhody
Nerezové potrubní systémy ACO PIPE® nabízejí stejné výhody jako běžné ocelové potrubí pro odvod
dešťových a splaškových vod, ovšem oproti běžnému ocelovému potrubí je užitná hodnota mnohem
vyšší díky specifickým výhodám materiálů korozivzdorných ocelí.
Snadná montáž
Pro spojování trubek a tvarovek používá systém ACO PIPE® vlastní hrdlový systém. To
umožňuje velmi snadné spojení bez použití speciálních nástrojů, strojů nebo zařízení
(jako např. u svařovaného potrubí). Instalace je tedy velmi rychlá a nákladově efektivní.
Systémové řešení
Více než 1 500 různých prvků (rovné trubky, kolena, odbočky, přechodky a redukce)
spolu s širokou škálou příslušenství vytváří komplexní a kompletní potrubní systém systém ACO PIPE®.
Certifikace
Nerezový potrubní systém ACO PIPE® je navržen, vyroben, zkoušen a kontrolován
podle všech požadovaných standardů a norem. Potrubní systém je testován na tlak,
podtlak, hluk, oheň a těsnost. Na vyžádání má naše společnost k dispozici všechny
důležité certifikáty pro doložení kvality výroby, odolnosti produktu a shody.
Odolnost
Použití moderních technologií, kvalitních materiálů a osvědčených procesů
povrchových úprav propůjčuje našim výrobkům vysokou odolnost proti vnějším vlivům
prostředí. Předpokládaná životnost přesahuje 50 let.
8
Hygiena
Hladké svařování, kvalita povrchu a plná pasivace (moření) všech nerezových výrobků
ACO PIPE® zajišťují prevenci proti korozi a umožňují snadné čištění.
Hrdlové spojení
Velmi spolehlivé pro podtlakové a gravitační
potrubní systémy.
ACO PIPE dvoubřité těsnění poskytuje
ultimátní spolehlivost systému. Unikátní
a propracovaný design těsnění zajišťuje
perfektní těsnost.
Výhody hrdlových spojů
††Snadná montáž
††Úspora času
††Úspora nákladů
††Těsné spojení
157
B16
8
Potrubní systémy
Těsnící materiály
Informace k používáným těsnícím materiálům
Systém nerezového hrdlového potrubí ACO PIPE® je vybaven jedinečným
dvojitým těsněním, které je vyrobeno z pryže EPDM nebo FPM (Viton®).
Dvoubřité těsnění poskytuje zvýšenou bezpečnost pro maximální dlouholetou
spolehlivost.
EPDM (ethylen propylen dienový monomer)
Černé pryžové těsnění, které je vhodné pro většinu aplikací, kde se v odpadní
vodě nevyskytují stopy benzinu a olejů. Výborně odolává vodě a teplotám až
do 130°C (dlouhodobě, v řádech měsíců).
FPM (fluorelastomer) – Viton ®
Zelené pryžové těsnění je vhodné pro speciální aplikace, kde se v odpadní
vodě vyskytují oleje, rozpouštědla, kyseliny a jiné silné chemikálie
(např. aceton, metyl alkohol) a to i při zvýšených teplotách.
Těsnící materiály
Typ pryže
EPDM
FPM (Viton®)
NBR
Černá
Zelená
Černá
-50 / +130 / +150 °C
-20 / +200 / +300 °C
-30 / +80 / +100 °C
Vynikající
Dobrá
Dobrá
Kyseliny
Dobrá
Vynikající
Uspokojivá
Zásady
Dobrá
Vynikající
Uspokojivá
Neuspokojivá
Vynikající
Vynikající
ASTM olej č. 1
Neuspokojivá
Vynikající
Vynikající
ASTM olej č. 3
Neuspokojivá
Vynikající
Vynikající
Dobrá
Dobrá
Omezená
Barva
Teplotní odolnost
Odolnost
Voda
8
Chemikálie
Benzen/Benzin
Tuky a oleje
Ozon a vlivy počasí
158
B16
Potrubní systémy
8
4
2
3
3
1 1 4
1 4
4
2
1 1 4
4
2
1 2
4
1 1 1 1 3
3
4
4
4
1 1 1 2
4
2
2
4
2
4
4
2
Chlorid hořečnatý
Síran hořečnatý
Rtuť
Methanol
Chlormethan
Methylene chloride
Naftalen
Chlorid nikelnatý
Síran nikelnatý
Kyselina dusičná
Kyselina šťavelová
Kyselina chloristá
Kyselina fosforečná
Kyselina pikrová
Bromid draselný
Uhličitan draselný
Chlorečnan draselný
Kyanid draselný
Hydroxid draselný
Dusičnan draselný
Manganistan draselný
Síran draselný
Sulfid draselný
Chlorid draselný
1,2-dichlorpropan
Chlorid amonný
Dusičnan stříbrný
Uhličitan sodný
Octan sodný
Hydrogenuhličitan sodný
Hydrogensíran sodný
Hydrogensiřičitan sodný
Bromid sodný
Chlorečnan sodný
Chlorid sodný
Kyanid sodný
Fluorid sodný
Hydroxid sodný
Chlornan sodný
Dusičnan sodný
Síran sodný
Sulfid sodný
Siřičitan sodný
Chlorid cínatý
Síra
Chlorid sirnatý (dichlorsulfan)
Oxid siřičitý
Kyselina sírová
Kyselina siřičitá
Chlorid thionylu
Toluen
Trichloroethylen
Terpentýn
Dimethylbenzen (Xylen)
Síran zinečnatý
NBR
4
2
3
4
1
1
2
3
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
2
-
FPM (Viton®)
1 1 1 2
1 1 1 1 1 2
2
1 1 1 4
1 1 1 1 4
2
4
1 1 1 4
2
4
4
4
1 1 1 4
2
1 1 2
2
1 3
1 EPDM
NBR
1 1 1 1 4
1 1 2
1 1 1 4
2
1 1 1 1 1 1 4
4
4
1 1 1 1 1 2
1 2
1 1 4
4
4
1 1 2
2
2
1 1 1 1 1 1 4
1 1 1 1 4
1 4
1 AISI 316 L
FPM (Viton®)
1 1 1 1 4
4
1 3
1 1 1 4
2
1 1 1 1 1 1 4
4
4
1 1 1 1 1 2
1 3
1 1 4
4
4
1 1 2
3
2
1 1 1 1 1 1 4
1 1 1 1 4
1 4
1 1 = Velmi dobrá odolnost do provozní meze
materiálu
2 = Střední odolnost
3 = Omezená nebo proměnlivá odolnost
4 = Neuspokojivá odolnost
AISI 304
EPDM
Aceton
Kyselina octová 30%
Kyselina octová 100%
Anhydrid kyseliny octové
Chlorid hlinitý
Síran hlinitý
Uhličitan amonný
Chlorid amonný
Hydroxid amonný
1-chlorpentan (C5H11Cl)
Anilin
Anilin hydrochlorid
Chlorid barnatý
Hydroxid barnatý
Benzaldehyd
Benzen
Kyselina benzoová
Tetraboritan sodný
Kyselina boritá
Brom
Chlorid bromný (BrCl)
Kyselina bromovodíková
Bromoethylen (C2H3Br)
Butanol
Octan butylnatý
Kyselina máselná (CH3CH2CH2COOH)
Hydrogensíran a siřičitan vápenatý
Chlorid vápenatý
Hydroxid vápenatý
Chlornan vápenatý
Sirouhlík
Tetrachlormethal
Kyselina chloroctová (mono)
Chlorid ClKyselina chlorečná (HClO3)
Chlor Cl2 (suchý)
Chlorobenzen
Chloroform
Kyselina chlorsulfonová
Chlorid měďnatý
Dusičnan měďnatý
Síran měďnatý
Éther
Chlorid ethylnatý
Mastné kyseliny
Fluor F2 (suchý)
Kyselina fluorovodíková
Formaldehyd
Kyselina mravenčí
Furfural
Kyselina gallová (trihydroxybenyoová)
Kyselina chlorovodíková
Peroxid vodíku
Jód (vlhký)
Octan olovičitý
AISI 316 L
1 = V elmi dobrá odolnost do provozní meze
materiálu
2 = Střední odolnost
3 = Omezená nebo proměnlivá odolnost
4 = Neuspokojivá odolnost
AISI 304
Chemická odolnost nerezové oceli a pryžových těsnění
2
1 1 1 1 2
1 2
1 3
3
4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 3
1 1 1 1 3
1 2
1 4
1 1 1 4
1 1 1 1 3
1 1 2
4
3
1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 2
1 2
1 3
3
4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2
1 1 1 1 1 1 2
1 4
1 1 1 4
1 1 1 1 2
1 1 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
4
4
1 1 3
1 2
2
2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1 2
1 4
1 2
2
4
4
4
4
-
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1 1 1 1 4
4
4
1 1 4
2
4
2
1 2
1 1 1 1 2
2
1 1 1 2
2
2
1 1 4
3
4
4
2
4
3
1 -
Poznámka:
Hladiny koncentrací a doby vystavení mají přímý vliv na odolnost nerezové oceli vůči chemikáliím. Každá aplikace by proto měla být
pečlivě přezkoumána, aby byla zvolena vhodná nerezová ocel a těsnění.
Předpoklad:
Uvedená data slouží pouze jako vodítko, pro podrobnější informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.
159
B16
8
8
Potrubní systémy
Průtoky potrubí
Tabulka průtoků pro potrubí instalované s různými spády
Hodnoty pro dešťovou odpadní vodu
Hodnoty založeny na Colebrook-Whiteově rovnici.
Koeficient drsnosti ks = 0.6 mm
Spád
Potrubí Ø 75 mm
Potrubí Ø 110 mm
Potrubí Ø 125 mm
[%]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
10.0
7.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
2.74
2.38
1.94
1.84
1.73
1.62
1.50
1.37
1.23
1.06
0.87
1.52
1.31
1.07
1.02
0.96
0.90
0.83
0.76
0.68
0.59
0.48
8.40
7.28
5.94
5.64
5.31
4.97
4.60
4.20
3.76
3.25
2.66
2.01
1.74
1.42
1.35
1.27
1.19
1.10
1.00
0.90
0.78
0.63
23.81
20.62
16.83
15.97
15.06
14.08
13.04
11.90
10.64
9.22
7.53
2.60
2.25
1.84
1.74
1.64
1.54
1.42
1.30
1.16
1.01
0.82
33.61
29.11
23.77
22.55
21.26
19.88
18.41
16.80
15.03
13.01
10.63
2.83
2.45
2.00
1.90
1.79
1.67
1.55
1.41
1.26
1.10
0.89
Spád
8
Potrubí Ø 50 mm
Potrubí Ø 160 mm
Potrubí Ø 200 mm
Potrubí Ø 250 mm
[%]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
10.0
7.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
64.15
55.56
45.36
43.03
40.57
37.95
35.13
32.07
28.68
24.84
20.28
3.31
2.87
2.34
2.22
2.10
1.96
1.81
1.66
1.48
1.28
1.05
116.89
101.22
82.65
78.40
73.92
69.14
64.01
58.43
52.26
45.26
36.95
3.83
3.32
2.71
2.57
2.43
2.27
2.10
1.92
1.71
1.48
1.21
218.31
188.95
154.13
146.17
137.77
128.82
119.20
108.74
97.18
84.05
68.48
4.45
3.85
3.14
2.98
2.81
2.63
2.43
2.22
1.98
1.71
1.40
Poznámka:
Výše uvedené průtoky předpokládají volný výtok z potrubí. Pro instalace, kde není volný výtok z potrubí, může být průtok ovlivněn
navazujícím škrtícím elementem.
Pro menší spády, Colebrook-Whiteova rovnice uvádí příliš nízké hodnoty průtoky (pokud se spád potruí blíží k nule, rychlost průtoku se
blíží nule).
Pro potrubí instalované bez nebo s minimálními spády (< 1 %), by měla být použita tabulka průtoků založena na rovnici prostorově
promněného proudění.
160
B16
Potrubní systémy
8
Tabulka průtoků pro potrubí instalované s různými spády
Hodnoty pro splaškovou odpadní vodu
Hodnoty založeny na Colebrook-Whiteově rovnici.
Koeficient drsnosti ks = 0.6 mm
Spád
Potrubí Ø 50 mm
Potrubí Ø 75 mm
Potrubí Ø 110 mm
Potrubí Ø 125 mm
[%]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
10.0
7.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
2.30
1.99
1.63
1.54
1.46
1.36
1.26
1.15
1.03
0.89
0.73
1.27
1.10
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
0.64
0.57
0.49
0.40
7.14
6.19
5.05
4.79
4.52
4.23
3.91
3.57
3.19
2.77
2.26
1.71
1.48
1.21
1.14
1.08
1.01
0.93
0.85
0.76
0.66
0.54
20.45
17.71
14.46
13.72
12.94
12.10
11.20
10.23
9.15
7.92
6.47
2.23
1.93
1.58
1.50
1.41
1.32
1.22
1.12
1.00
0.86
0.71
28.97
25.09
20.49
19.43
18.32
17.14
15.87
14.49
12.96
11.22
9.16
2.44
2.11
1.72
1.64
1.54
1.44
1.34
1.22
1.09
0.94
0.77
Spád
Potrubí Ø 160 mm
Potrubí Ø 200 mm
Potrubí Ø 250 mm
[%]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
Průtok
Q [l/s]
Rychlost
v [m/s]
10.0
7.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
55.61
48.16
39.32
37.30
35.17
32.90
30.46
27.80
24.87
21.53
17.58
2.87
2.49
2.03
1.93
1.82
1.70
1.57
1.44
1.28
1.11
0.91
101.81
88.17
71.99
68.30
64.39
60.23
55.76
50.90
45.53
39.43
32.19
3.34
2.89
2.36
2.24
2.11
1.98
1.83
1.67
1.49
1.29
1.06
206.87
177.84
143.52
135.71
127.46
118.69
109.29
99.10
87.86
75.18
60.25
4.22
3.62
2.93
2.77
2.60
2.42
2.23
2.02
1.79
1.53
1.23
8
Poznámka:
Výše uvedené průtoky předpokládají volný výtok z potrubí. Pro instalace, kde není volný výtok z potrubí, může být průtok ovlivněn
navazujícím škrtícím elementem.
Pro menší spády, Colebrook-Whiteova rovnice uvádí příliš nízké hodnoty průtoky (pokud se spád potruí blíží k nule, rychlost průtoku se
blíží nule).
Pro potrubí instalované bez nebo s minimálními spády (< 1 %), by měla být použita tabulka průtoků založena na rovnici prostorově
promněného proudění.
161
B16
8
Potrubní systémy
Průtoky potrubí
Tabulka průtoků pro potrubí instalované bez nebo s minimálními spády
Hodnoty založeny na rovnici prostorově promněného proudění
Stricklerův koeficient = 90
Průměr potrubí
[mm]
50
75
110
125
160
8
200
Délka
[mm]
Spád
0.0%
Průtok Q [l/s]
0.25%
Průtok Q [l/s]
0.5%
Průtok Q [l/s]
0.75%
Průtok Q [l/s]
5
0.40
0.57
0.75
0.92
10
0.30
0.54
0.75
0.92
0.92
15
0.26
0.53
0.75
20
0.23
0.53
0.75
0.92
5
1.45
1.75
2.40
2.90
10
1.10
1.72
2.35
2.90
15
0.95
1.70
2.35
2.90
20
0.85
1.70
2.35
2.90
5
4.50
5.55
6.75
8.15
10
3.60
5.05
6.60
8.15
15
3.20
4.90
6.50
8.15
20
2.80
4.80
6.50
8.15
5
6.45
7.90
9.60
11.45
10
5.20
7.25
9.50
11.45
15
4.55
7.00
9.50
11.45
20
4.10
6.85
9.50
11.45
5
13.00
15.40
18.60
21.20
10
10.90
14.30
18.50
21.20
15
9.50
13.80
18.40
21.20
20
8.50
13.50
18.30
21.20
5
24.80
29.00
34.20
38.70
38.40
10
20.80
26.70
33.80
15
18.60
25.70
33.70
38.40
20
17.00
25.00
33.60
38.40
Poznámka:
Pokud je k výpočtu průtoku potrubím s minimálním nebo žádným spádem použita rovnice pro prostorové promněnné proudění, definuje velikost
průtoku délka trubky k výtoku. Hodnoty průtoku, uvedené v tabulce, byly vypočteny za předpokladu volného výtoku potrubí dané délky.
Výše uvedené průtoky předpokládají volný výtok z potrubí. Pro instalace, kde není volný výtok z potrubí, může být průtok ovlivněn
navazujícím škrtícím elementem.
162
B16
Potrubní systémy
8
Doporučení pro čištění nerezové oceli
Četnost
Postup
Fyzikální činitelé
Příklady chemických
čistících prostředků pro
ACO nerezové
odvodnění
Chemické
prostředky
Denně
Odstranění
organických
usazenin (tuků,
bílkovin, sacharidů
a polysacharidů)
††Pára
††Střední tlak vody
do max 25 bar
††Mechanická /
kinetická energie
(kartáče, CIP
střední rychlost)
††Žíraviny
(hydroxid sodný,
hydroxid draselný)
††Mycí prostředky
/ povrchově
aktivní látky
Standardní chemické
prostředky pro čištění podlah
by měli být dostatečné.
Oxofoam, Endorochlor
(JohnsonDiversey)
Týdně
Odstranění
anorganických
usazenin, které by
mohli podporovat
velmi odolné biofilmy
Mechanické abrazivní
metody – leštění
††Kyselina dusičná
pro pasivaci
nerezové oceli, kde
je možné očekávat
působení chloru
††Anorganické
kyseliny (kyselina
fosforečná)
††Slabé organické
kyseliny
††Acifoam (JohnsonDiversey)
††Acigel (JohnsonDiversey)
††Super Dilac
(JohnsonDiversey)
Podle potřeby
Odstranění zbytků
opachové vody
Odstranění přebytku
vody stěrkou
Alkohol
(isopropylalkohol,
ethanol)
Chlorové tablety (Suma Tab
D4 od JohnsonDiversey)
jsou často přidávány
do vody v pachovém uzávěru
v mikrobiálně citlivých
oblastech výroby
Poznámka:
Tyto pokyny jsou pouze orientační. Vždy se řiďte pokyny výrobce, aby nedošlo k poškození zařízení.
Všechny postupy musí být ověřeny a přizpůsobeny konkrétní aplikaci.
Každý postup čištění, včetně těch, které doporučuje dodavatel zařízení, musí být řádně ověřeny pro zařízení, na které budou aplikovány
a to i s ohledem na očekávání po určité době používání.
163
B16
8
8
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
Rovné potrubí s hrdlem
Základní rozměry
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Délka hrdla
L [mm]
Síla stěny
T [mm]
50
51
62.0
47
42
1
75
76
87.5
72
50
1
110
111
125.5
107
57
1
125
126
141.0
122
63
1
160
161
178.0
156
70
1.25
200
201
219.0
195
80
1.5
250
251
268.6
245
90
1.5
L
D
[mm]
D2
D1
T
D3
D
Informace pro objednání
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
Délka
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
150
98500
98550
98501
98551
250
98502
98552
98503
98553
500
98504
98554
98505
98555
750
98506
98556
98507
98557
1000
98508
98558
98509
98559
1500
98510
98560
98511
98561
2000
98512
98562
98513
98563
3000
98514
98564
98515
98565
4000
419458
419482
419459
419483
5000
419466
419490
419467
419491
6000
419474
419498
419475
419499
150
98516
98566
98517
98567
250
98518
98568
98519
98569
500
98520
98570
98521
98571
750
98522
98572
98523
98573
1000
98524
98574
98525
98575
1500
98526
98576
98527
98577
2000
98528
98578
98529
98579
3000
98530
98580
98531
98581
4000
419460
419484
419461
419485
5000
419468
419492
419469
419493
6000
419476
419500
419477
419501
L
Průměr: D=50mm (DN 50)
8
D
L
Průměr: D=75mm (DN 70)
D
164
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B14
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
Těsnění EPDM
8
Těsnění VITON®
Délka
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
150
98532
98582
98533
98583
250
98534
98584
98535
98585
500
98536
98586
98537
98587
750
98538
98588
98539
98589
1000
98540
98590
98541
98591
1500
98542
98592
98543
98593
2000
98544
98594
98545
98595
3000
98546
98596
98547
98597
4000
419462
419486
419463
419487
5000
419470
419494
419471
419495
6000
419478
419502
419479
419503
150
419692
419712
419693
419713
250
419694
419714
419695
419715
500
419696
419716
419697
419717
750
419698
419718
419699
419719
1000
419700
419720
419701
419721
1500
419702
419722
419703
419723
2000
419704
419724
419705
419725
3000
419706
419726
419707
419727
6000
419710
419730
419711
419731
150
98548
98598
98549
98599
250
98600
98650
98601
98651
500
98602
98652
98603
98653
750
98604
98654
98605
98655
1000
98606
98656
98607
98657
1500
98608
98658
98609
98659
2000
98610
98660
98611
98661
3000
98612
98662
98613
98663
4000
419464
419488
419465
419489
5000
419472
419496
419473
419497
6000
419480
419504
419481
419505
L
Průměr: D=110mm (DN 100)
D
L
Průměr: D=125mm (DN 125)
D
L
Průměr: D=160mm (DN 150)
D
B14
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
165
8
8
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
Délka
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
500
419383
419384
419385
419386
1000
419387
419388
419389
419390
2000
419391
419392
419393
419394
3000
419395
419396
419397
419398
500
417071
417072
417073
417074
1000
417075
417076
417077
417078
2000
417079
417080
417081
417082
3000
417083
417084
417085
417086
L
Průměr: D=200mm (DN 200)
D
Průměr: D=250mm (DN 250)
L
8
D
166
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B14
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
8
Rovné potrubí se dvěma hrdly
Informace pro objednání
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
Délka
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
250
419554
419594
419555
419595
500
419556
419596
419557
419597
750
419558
419598
419559
419599
1000
419560
419600
419561
419601
1500
419562
419602
419563
419603
2000
419564
419604
419565
419605
3000
419566
419606
419567
419607
250
419568
419608
419569
419609
500
419570
419610
419571
419611
750
419572
419612
419573
419613
1000
419574
419614
419575
419615
1500
419576
419616
419577
419617
2000
419578
419618
419579
419619
3000
419580
419620
419581
419621
500
419582
419622
419583
419623
750
419584
419624
419585
419625
1000
419586
419626
419587
419627
1500
419588
419628
419589
419629
2000
419590
419630
419591
419631
3000
419592
419632
419593
419633
Průměr: D=50mm (DN 50)
L
D
Průměr: D=75mm (DN 70)
L
D
8
Průměr: D=110mm (DN 100)
L
D
B14
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
167
8
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
Délka
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
500
419787
419799
419788
419800
750
419789
419801
419790
419802
1000
419791
419803
419792
419804
1500
419793
419805
419794
419806
2000
419795
419807
419796
419808
3000
419797
419809
419798
419810
500
419634
419646
419635
419647
750
419636
419648
419637
419649
1000
419638
419650
419639
419651
1500
419640
419652
419641
419653
2000
419642
419654
419643
419655
3000
419644
419656
419645
419657
500
419658
419659
419660
419661
1000
419662
419663
419664
419665
2000
419666
419667
419668
419669
3000
419670
419671
419672
419673
Průměr: D=125mm (DN 125)
L
D
Průměr: D=160mm (DN 150)
L
D
8
Průměr: D=200mm (DN 200)
L
D
168
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B14
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
8
Potrubní kolena
Informace pro objednání
Rozměry
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
D
a
b
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
50
86
40
98700
98750
98701
98751
75
107
53
98702
98752
98703
98753
110
134
67
98704
98754
98705
98755
1251)
161
93
419732
419734
419733
419735
160
181
105
98706
98756
98707
98757
200
215
129
419411
419413
419412
419414
250
297
198
-
417088
-
417090
50
62
24
98708
98758
98709
98759
75
76
32
98710
98760
98711
98761
110
93
42
98712
98762
98713
98763
125
110
50
419736
419738
419737
419739
160
131
55
98714
98764
98715
98765
2001)
152
60
419407
419409
419408
419410
2501)
177
76
-
417092
-
417094
50
57
16
98716
98766
98717
98767
75
71
21
98718
98768
98719
98769
110
85
27
98720
98770
98721
98771
125
98
28
419740
419742
419741
419743
160
110
40
98722
98772
98723
98773
200
137
45
419403
419405
419404
419406
250
153
58
-
417096
-
417098
50
54
12
98724
98774
98725
98775
75
66
16
98726
98776
98727
98777
110
78
15
98728
98778
98729
98779
125
84
19
419744
419746
419745
419747
160
99
29
98730
98780
98731
98781
200
123
31
419399
419401
419400
419402
250
136
40
-
417100
-
417102
Úhel: 87,5°
b
a
87.5°
1)
1)
D
b
Úhel: 45°
a
1)
45°
D
a
b
Úhel: 30°
30°
D
a
b
Úhel: 15°
15°
D
Poznámka:
1) Kolena průměru 125mm, 200mm a 250mm jsou vyrobena ze segmentů.
B14
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
169
8
8
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
Potrubní odbočky
Informace pro objednání
Rozměry [mm]
D
a
b
c
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
ObjedObjednací číslo nací číslo
ObjedObjednací číslo nací číslo
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
Jednoduchá 87,5°
50
106
71
-
98732
98782
98733
98783
75
139
90
-
98734
98784
98735
98785
110
183
117
-
98736
98786
98737
98787
125
220
135
-
419748
419750
419749
419751
160
288
184
-
98738
98788
98739
98789
200
333
206
-
419419
419421
419420
419422
250
363
215
-
-
417104
-
417106
50
128
57
76
98748
98798
98749
98799
75
179
74
110
98800
98850
98801
98851
110
233
88
149
98802
98852
98803
98853
125
273
103
170
419760
419762
419761
419763
160
332
119
222
98804
98854
98805
98855
200
415
151
274
419427
419429
419428
419430
250
513
172
336
-
417108
-
417110
50
106
71
-
98740
98790
98741
98791
75
139
90
-
98742
98792
98743
98793
110
183
117
-
98744
98794
98745
98795
160
288
184
-
98746
98796
98747
98797
50
128
57
76
98806
98856
98807
98857
75
179
74
110
98808
98858
98809
98859
110
233
88
149
98810
98860
98811
98861
160
332
184
222
98812
98862
98813
98863
250
509
172
336
-
417120
-
417122
50
106
71
-
419162
419210
419163
419211
b
a
87.5°
D
Jednoduchá 45°
b
c
a
45°
D
Dvojitá 87,5°
87.5°
b
a
8
D
Dvojitá 45°
45°
b
c
a
45°
D
Dvojitá - Rohová 87,5° - 90°
87.5°
90°
139
90
-
419164
419212
419165
419213
110
183
117
-
419166
419214
419167
419215
125
220
135
-
417020
417021
417054
417055
160
288
184
-
419168
419216
419169
419217
b
a
D
75
D
170
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B14
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
8
Potrubní odbočky s redukcí
Informace pro objednání
Rozměry [mm]
D1
D2
a
b
c
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
ObjedObjednací číslo nací číslo
ObjedObjednací číslo nací číslo
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
Jednoduchá 87,5°
b
a
D2
87.5°
D1
75
50
139
90
-
98928
98930
98929
98931
110
50
183
117
-
98932
98934
98933
98935
110
75
183
117
-
98936
98938
98937
98939
125
75
187
110
-
419752
419754
419753
419755
125
110
205
127
-
419756
419758
419757
419759
160
110
288
184
-
400691
400693
400692
400694
200
160
293
186
-
419415
419417
419416
419418
250
200
349
226
-
-
417112
-
417114
75
50
144
56
94
400661
400663
400662
400664
110
50
147
42
119
400665
400667
400666
400668
110
75
182
60
135
400669
400671
400670
400672
125
75
200
65
141
419764
419766
419765
419767
125
110
250
90
160
419768
419770
419769
419771
160
110
332
119
191
400699
400701
400700
400702
200
160
359
123
250
419423
419425
419424
419426
250
200
429
175
307
-
417116
-
417118
75
50
139
90
-
98940
98942
98941
98943
110
50
183
117
-
98944
98946
98945
98947
110
75
183
117
-
98900
98902
98901
98903
160
110
288
184
-
400695
400697
400696
400698
75
50
144
56
94
400673
400675
400674
400676
110
50
147
42
119
400677
400679
400678
400680
110
75
182
60
135
400681
400683
400682
400684
160
110
332
119
190
400703
400705
400704
400706
250
200
429
150
307
-
417124
-
417126
Jednoduchá 45°
45°
b
c
a
D2
D1
Dvojitá 87,5°
b
a
D2
87,5°
D1
Dvojitá 45°
45°
45°
b
c
a
D2
D1
B14
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
171
8
8
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
Redukční spojky
Informace pro objednání
Rozměry [mm]
D1
D2
a
b
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
ObjedObjednací číslo nací číslo
ObjedObjednací číslo nací číslo
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
Excentrické
D1
75
75
7
-
98892
-
98893
50
110
110
25
-
98978
-
98979
75
110
110
15
-
98894
-
98895
110
160
160
22
-
98896
-
98897
200
250
180
15
-
417135
-
417136
110
125
125
0
-
419780
-
419781
125
160
160
0
-
419811
-
419812
160
200
200
0
-
419441
-
419442
200
250
180
0
-
417133
-
417134
a
b
50
D2
Centrické
a
D1
D2
Zátky potrubí
Informace pro objednání
Rozměry
D
D2
a
b
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
1.4301
1.4404
50
58
45
-
-
98888
75
85
45
-
-
98889
110
120
45
-
-
98890
125
135
50
-
-
419782
160
170
50
-
-
98891
200
210
50
-
-
98994
250
260
83
-
-
417131
50
58
45
28.3
-
419138
75
85
45
29.4
-
419139
110
120
45
167
-
419140
160
170
50
214
-
419141
250
260
83
302
-
417132
Standardní
a
D2
D1
Speciální s pojistkou hrdla
172
b
D1
a
D2
8
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B14
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
8
Čistící kusy
Informace pro objednání
Rozměry
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
D
a/
D2
b/l
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
75
139
90
98913
98963
98914
98964
110
183
117
98915
98965
98916
98966
125
210
135
419783
419785
419784
419786
160
288
184
98917
98967
98918
98968
200
293
186
419676
419678
419677
419679
250
290
184
-
417128
-
417130
250
864
419268
419270
419269
419271
b
a
Standardní
D
Speciální s ochranou proti vniknutí hlodavců
D2
l
110
8
D1
Zápachové uzávěry (sifony)
Informace pro objednání
Rozměry [mm]
D
a
b
c
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
ObjedObjednací číslo nací číslo
ObjedObjednací číslo nací číslo
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
D
Standardní
50
50
50
149
98822
98872
98823
98873
75
75
75
193
98824
98874
98825
98875
110
110
110
254
98826
98876
98827
98877
160
160
160
347
98828
98878
98829
98879
a
c
2.5°
b
B14
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
173
8
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
Potrubní spojky
Informace pro objednání
Rozměry
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
D
a
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
50
54
98920
98970
98921
98971
75
75
98922
98972
98923
98973
a
Standardní
D
110
84
98924
98974
98925
98975
125
140
419813
419815
419814
419816
160
110
98926
98976
98927
98977
200
136
419431
419433
419432
419434
250
181
-
417160
-
417161
Opravárenské potrubní spojky (přesuvné)
Informace pro objednání
Rozměry
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
D
a
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
50
44
98830
98880
98831
98881
75
46
98832
98882
98833
98883
110
52
98834
98884
98835
98885
125
70
419772
419774
419773
419775
Standardní
a
8
D
160
76
98836
98886
98837
98887
200
100
419435
419437
419436
419438
250
182
-
417139
-
417141
Hrdlo prodloužené (délkový kompenzátor)
Informace pro objednání
Rozměry
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
D
a
b
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
50
159
102
98664
98666
98665
98667
75
175
113
98668
98670
98669
98671
110
200
121
98672
98674
98673
98675
125
250
165
419776
419778
419777
419779
160
292
170
98676
98678
98677
98679
250
400
190
-
417143
-
417145
a
b
Standardní
D
174
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B14
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
8
Potrubní koleno 87,5° prodloužené
Informace pro objednání
Rozměry [mm]
D
a
b
c
Těsnění EPDM
e
Těsnění VITON®
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
f
Standardní
e
f
50
123
71
50
75
25
419146
419000
419147
419001
75
146
87
50
88
32
419148
419002
419149
419003
110
175
103
250
103
39
419150
419004
419151
419005
160
222
126
250
183
92
419152
419144
419153
419145
87.5°
b
a
c
D
Potrubní odbočka 87,5° šikmá
Informace pro objednání
Rozměry [mm]
D
a
b
c
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
ObjedObjednací číslo nací číslo
ObjedObjednací číslo nací číslo
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
Standardní
8
50
128
57
117
98814
98864
98815
98865
75
179
74
157
98816
98866
98817
98867
110
233
88
209
98818
98868
98819
98869
160
332
184
302
98820
98870
98821
98871
b
c
a
87.5°
D
Větrací hlavice
Informace pro objednání
D
Objednací číslo
Objednací číslo
[mm]
1.4301
1.4404
110
-
98962
Standardní
D
B14
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
175
8
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
Potrubní přechodky
Informace pro objednání
Rozměry
Těsnění EPDM
Těsnění VITON®
D1
D2
a
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
Přípojka s vnitřním závitem a hladkým koncem (přechod ze závitové trubky)
a
D2
50
Rp 1¼"
72
-
98956
-
-
50
Rp 1½"
75
-
98957
-
-
50
Rp 2"
80
-
98958
-
-
D1
Přípojka s vnějším závitem a hladkým koncem (přechod ze závitové trubky)
a
D2
50
Rp 1¼"
100
-
419330
-
-
50
Rp 1½"
100
-
419331
-
-
50
Rp 2"
100
-
419332
-
-
D1
Přípojka s vnitřním závitem a hrdlem (přechod na závitovou trubku)
D1
50
R 1¼"
58
-
419333
-
419334
50
R 1½"
58
-
419335
-
419336
50
R 2"
58
-
419337
-
419338
a
8
D2
Přípojka s vnějším závitem a hrdlem (přechod na závitovou trubku)
D1
R 1¼"
58
-
419250
-
419251
50
R 1½"
58
-
419252
-
419253
50
R 2"
58
-
419254
-
419255
a
50
D2
176
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B14
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
Rozměry
Těsnění EPDM
8
Těsnění VITON®
D1
D2
a
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
Objednací
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
1.4301
1.4404
1.4301
1.4404
32
50
90
-
419373
-
-
40
50
90
-
419374
-
-
Přípojka s pryžovou redukcí
a
D1
D2
Potrubní přípojky s přírubou PN 16 DIN 2633
Informace pro objednání
Rozměry
D1
Materiál 1.4404
D3
D4
n x D5
a
Objednací
číslo
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Těsnění
EPDM
Těsnění
VITON®
D2
[mm]
Objednací
číslo
S hrdlem
50
DN 40
110
150
4 × 18
100
419256
419257
50
DN 50
125
165
4 × 18
100
419258
419259
75
DN 65
145
185
4 × 18
100
419260
419261
110
DN 100
180
220
8 × 18
100
419262
419263
D4
200
DN 200
295
340
12 × 22
102
419514
419515
D4
50
DN 40
110
150
4 × 18
192
419264
-
50
DN 50
125
165
4 × 18
192
419265
-
75
DN 65
145
185
4 × 18
245
419266
-
110
DN 100
180
220
8 × 18
259
419267
-
160
DN 150
240
285
8 × 22
200
419540
-
200
DN 200
295
240
12 × 22
240
419541
-
a
D1
D5
D2
D3
S hladkým koncem
D3
D2
a
D5
D1
Poznámky:
n - počet děr pro šrouby v přárubě
Příruba PN 6 a PN 10 dostupná na poptávku.
B14
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
177
8
8
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
Potrubní přechod pro napojení litinového potrubí do hrdla ACO PIPE
Informace pro objednání
D
l
Objednací číslo
[mm]
[mm]
1.4404
75
121
98904
110
137
98906
D
Objednací číslo
Objednací číslo
[mm]
EPDM
VITON®
DN 70/75
400580
-
DN 100/110
400581
-
l
Standardní
D
Těsnění
Informace pro objednání
Redukční manžeta pro napojení litinového potrubí do hrdla ACO PIPE
Redukční manžeta pro napojení hladkého konce ACO PIPE do litinového potrubí
8
DN 70/75
400586
-
DN 100/110
400587
-
DN 150/160
400588
-
DN 70/75
419370
-
DN 100/110
419371
-
50
98400
98404
75
98401
98405
110
98402
98406
125
419453
419454
160
98403
98407
200
98433
98437
250
417146
417147
Sada redukčních manžet pro spojení ACO PIPE a litinového potrubí
Náhradní těsnění do hrdla
178
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
B14
ACO PIPE®
Nerezové hrdlové potrubí
8
Pojistka hrdla
Informace pro objednání
D
a
Objednací číslo
[mm]
[mm]
1.4404
50
40
419134
75
40
419135
110
43
419136
160
43
419137
a
D
Standardní
Poznámky:
Při použití pojistky hrdla lze dosáhnout zvýšené tlakové odolnosti hrdlového spoje až 2,0 bar (D = 50, 75 a 110 mm)
nebo 1,0 bar (D = 160 mm)
Řezáky pro krácení potrubí
Informace pro objednání
D [mm]
Poznámka
Objednací číslo
50 - 110
v plastovém kufru
419363
Manuální řezák - sada
8
Náhradní řezné kotoučky pro manuální řezák obj. č. 419363
-
minimální odběr 10 ks
419365
50 - 110
s řezákem je nutné objednat
i držák trubek
419364
110 - 160
s řezákem je nutné objednat
i držák trubek
400738
Manuální řezák
Náhradní řezné kotoučky pro manuální řezáky obj. č. 419364 a 400738
-
minimální odběr 10 ks
400578
125
s řezákem je nutné objednat
i držák trubek
419857
160
s řezákem je nutné objednat
i držák trubek
400742
Držák trubek pro manuální řezáky
B14
Ceny naleznete v samostatném ceníku k tomuto katalogu. Aktuální ceník naleznete vždy na našich webových stránkách
www.aco.cz nebo jej žádejte u našich obchodních zástupců a partnerů.
179

Podobné dokumenty

Řešení úloh

Řešení úloh 203 a) AsH3, b) BiH3, c) PCl5, d) H(PHFO2), e) Ca(H2PO4)2, f) SbCl(O), g) Tl(H2PO4), h) KSrPO4, j) Na2H2P2O7, k) H4P2O6, l) BaHPO4, m) Sb2O3, n) MgHAsO4 ⋅ 7 H2O, o) H4P2O7, i) PH3, p) K4P2O7, q) Bi...

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie úměrné. Uvolní-li se při jakémkoli ději energie ∆E , která ze soustavy unikne,zmenší se i hmotnost soustavy o ∆m (a naopak). Převodní faktor mezi energií a hmotností je však tak velký, že při energ...

Více

Přírodovědný klokan – Kadet - Katedra algebry a geometrie

Přírodovědný klokan – Kadet - Katedra algebry a geometrie Rychlík EC 121 Košičan se pohybuje na trase dlouhé 60 km mezi Pardubicemi a Českou Třebovou v ideálním případě (nejsou-li problémy na trati) tak, že na počátku rovnoměrně zrychluje, potom se pohybu...

Více

VORT PRESS LL I - KLIMAVEX CZ as

VORT PRESS LL I - KLIMAVEX CZ as odsávaní středních a velkých místností v komerčních prostorech a domácnostích, včetně místností s vysokou relativní vlhkostí. Ventilátory s připojením na potruí ø 100mm, dostupné ve verzi standard ...

Více

Schéma zkoušek Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO

Schéma zkoušek Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy (IPO Vždy musí být umožněna kontrola identity předvedených psů pomocí tetování nebo mikročipů. Psy, které není možno identifikovat, popíše delegovaný rozhodčí v příloze určené pro zastřešující organizac...

Více

Kompletní mycí program pro vaší kuchyň

Kompletní mycí program pro vaší kuchyň čaje, čistí do hloubky, nevhodný pro hliník, stříbro, barevné kovy a nádobí, které není odolné vůči alkáliím

Více

laboratorní přístroje a technika PODZIMNÍ MANEKO NOVINY 2005

laboratorní přístroje a technika PODZIMNÍ MANEKO NOVINY 2005 chlazení, které je důležité zvláště při sterilizaci kapalin v tlakově uzavřených nádobách.

Více