BakaláŎi - Tisk rozvrhů

Transkript

BakaláŎi - Tisk rozvrhů
1.A
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
7
00
0
-7
45
P
o
7
45
1
-8
30
BI
Šeb
(BI1)
HU
HU
Ú
Nzv (HV)
t
VKVT
VKVT
Bla
(VV)
TV1
TV
S
Sko (TV1)
t
TV2
TV
Hro (TV2)
A2
AJ
Č
Mar (A2)
t
AJK1
AJK
Gur (1A)
N2
NJ
P
Gab (N2)
á
N3
NJ
8
35
2
-9
ČJ1
7
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
00
-7
45
7
45
-8
30
M
Hob
(M2)
(1B)
ČJ
Žyt
(1B)
ČJ1
ČJ
Žyt
(1B)
M
M2
Pch (P3)
HU
HU
Nzv (HV)
VKVT
VKVT
Bla
(VV)
CH
Hro (TV1)
PT2
PT
N2
NJ
Gab (N2)
N3
NJ
Boh (RJ)
35
- 11
M
Jár
20
M2
11
30
5
- 12
15
ČJ2
ČJ
(3C)
Von (ČJ)
Pch (P3)
Pch (P3)
PT1
PT
FY
Ves
(FY)
PT1
PT
12
25
6
- 13
10
ZSV
Smo
(ZSV)
E: BI LBI1 Šeb (LBi)
B: CH LCH1 Šeb (LCh)
(ZE1)
(CH2)
Smo
Šeb
Ves
Von
Nvs
AJK
Z
-Oběd-
(3C)
Špa (A2)
Jár
Tom
(1A)
(CH1)
Jár
Tom
M
Z
(1A)
8
35
(ZE1)
1.B
2
-9
20
A1
AJ
Jir
(A1)
A2
AJ
Mar (N2)
Ryn
(1B)
9
30
3
- 10
15
CH
Lou
(CH1)
A1
AJ
Jir
(1D)
A2
AJ
Mar (A2)
BI
Gur (A1)
(BI1)
AJ
Jir
(N2)
AJK
ČJ2
ČJ
Žyt
(3D)
M
M1
NJ N1 Gab (N2)
FJ F1 Ská (FJ)
FJ F3 Kru (3D)
RJ R3 Har (1B)
Nov
D
Kal
(ČJ)
- 14
50
15
Von
Mar
(ČJ)
10
35
4
- 11
20
VKVT
11
30
(A2)
5
- 12
15
VKVT
VKVT
VKVT
HU
HU
Bla
(VV)
HU
Pur (HV)
D
Kal
(1B)
A1
AJ
Jir
(A1)
A2
AJ
Mar
(CH2)
A2
AJ
Mar (3C)
AJK1
AJK
Bla
(VV)
HU
Pur (HV)
M
Hob
- 13
BI
(BI1)
Z
Tom
(ZE2)
PT
NJ N1 Gab (N2)
FJ F1 Ská (3E)
FJ F3 Kru (FJ)
RJ R3 Har (1D)
CH
Lou
Ves
Hob
Kal
D
(1B)
10
Nov
(M2)
(CH1)
(M2)
25
(A1)
NJ N2 Chr (N1)
Gur (1C)
FY M
12
45
15
55
- 16
(rozvrh platný od 1.9.2016)
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
Špa (A1)
A2
AJ
Mar (A2)
TV1
TV
Hro (TV1)
AJ AJ
A2
Mar
(A2)
A1
Špa
(1A)
N2
NJ
Boh
(CH2)
D
M
(DĚ)
(1A)
Nvs
A1
6
- 15
10
N3
(ČJ)
Špa
00
9
Gab (N2)
D
A2
(DĚ)
(FY)
05
Jár
ČJ AJ AJ BI
(Rynd Jan, 1B)
AJK2
A1
(CH2)
D
14
8
NJ
Nvs
ZSV CH FY ČJ
A1
TV2
Gur (1C)
AJ
00
Sko (TV2)
D: BI LBI3 Šeb (LBi)
C: CH LCH2 Šeb (LCh)
- 14
TV
EB: FY LFY2 Ves (LFy)
DA: FY LFY1 Ves (LFy)
15
7
AJ
FC: FY LFY3 Ves (LFy)
(CH1)
Šeb
A1
13
F: BI LBI2 Šeb (LBi)
M
TV
TV
(3C)
10
4
AJK2
Hob (M2)
TV2
M1
Pch (P3)
PT
NJ N2 Chr (N1)
Gon (TV2)
15
Jár
Hob (M2)
TV1
- 10
M
PT2
ČJ ZSV
Žyt
30
3
Von (ZSV)
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
1
9
20
ČJ
Boh (1C)
0
(Šebková Irena, 1A)
PT1
Šeb
(BI1)
13
15
7
- 14
Bakaláři
00
FC: BI LBI3 Nov (LBi)
FC: CH LCH2 Lou (LCh)
FC: FY LFY1 Ves (LFy)
EB: BI LBI2 Nov (LBi)
EB: CH LCH1 Lou (LCh)
EB: FY LFY3 Ves (LFy)
DA: BI LBI1 Nov (LBi)
DA: CH LCH3 Lou (LCh)
50
15
00
- 15
45
ZSV
15
10
55
- 16
(rozvrh platný od 1.9.2016)
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
Ryn
(ZSV)
(FY)
RJ R3 Har (1B)
Ves
NJ N2 Chr (N1)
FJ F1 Ská (3C)
FJ F3 Kru (FJ)
PT1
PT
Tum (P2)
Tum (P2)
TV1
- 14
NJ N1 Gab (N2)
Pch (P1)
PT
05
9
FY
Pch (P1)
PT2
14
8
PT2
PT
TV
Gon (TV1)
TV2
TV
Hro (TV2)
Z
Tom
(ZE1)
Bakaláři
1.C
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
7
00
0
-7
45
7
45
1
-8
30
8
35
2
-9
P
Pra
o
A1
(A2)
A2
AJ
Smo (N1)
NJ M
N2
Ú
t
Mih
S
t
(N1)
(ZE2)
(ZE2)
ČJ
Č
t
Kor
(ZE2)
D
P
á
Kal
(DĚ)
Nov
TV1
7
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
00
-7
45
7
45
1
-8
30
(ZE2)
M
Kva
(1D)
Gur
(A2)
ZSV
Ryn
(1D)
EB: FY LFY3 Tuz (LFy)
DA: BI LBI1 Nov (LBi)
DA: CH LCH3 Ška (LCh)
Tom
(BI2)
N2
NJ
Mih
(N1)
Boh
(CH2)
N3
NJ
A1
AJ
Ška (TV2)
Gur (1C)
TV
TV1
ČJ
Kor
TV2
TV
Hal
1.D
-9
20
Lou
(CH1)
Z
Bri
(BI2)
Kva
(1D)
A1
AJ
Mar (N2)
AJK2
AJK
Gur (1C)
ČJ
(CH2)
RJ R3 Har (1B)
NJ N2 Chr (N1)
FJ F1 Ská (FJ)
FJ F3 Kru (3D)
(3E)
M
Ška (TV2)
35
35
- 11
M
20
Hal
11
30
5
- 12
BI
15
(ZSV)
M1
(M1)
(BI1)
M ČJ
Kor
(M1)
(ČJ)
(1B)
ČJ1
ČJ
Kor
(3E)
M
Hal
M2
(M1)
9
30
- 10
15
35
- 11
A2
D
(A2)
(DĚ)
A1
AJ
Mar (N2)
AJ
Pra
10
4
BI
Bri
(BI1)
D
Kal
(1D)
BI
Bri
(BI1)
FC: BI LBI3 Bri (LBi)
FC: CH LCH2 Lou (LCh)
FC: FY LFY1 Urz (LFy)
EB: BI LBI2 Bri (LBi)
EB: CH LCH1 Lou (LCh)
EB: FY LFY3 Urz (LFy)
DA: BI LBI1 Bri (LBi)
DA: CH LCH3 Lou (LCh)
20
Kal
Pra
Boh
11
30
(N2)
5
- 12
BI
15
Lou
(1D)
RJ R3 Har (1D)
M
ČJ
NJ N2 Chr (N1)
FJ F1 Ská (3E)
FJ F3 Kru (FJ)
ČJ1
Kva (ZE2)
Kor
Pch (P3)
Pch (P3)
PT2
PT
FY
Urz
(FY)
Tum (P2)
A1
AJ
Pra
(FJ)
A2
AJ
Smo (1C)
A2
AJ
Smo (A2)
AJK1
AJK
N2
Mih
12
25
(1C)
6
- 13
10
(1D)
PT2
PT
Z
Bri
(ZE1)
05
- 14
50
15
00
9
- 15
45
15
(rozvrh platný od 1.9.2016)
10
55
- 16
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
PT2
PT
NJ
N3
HU
HU
Pur (HV)
VKVT
Boh (FJ)
VKVT
Roch (VV)
CH
HU
HU
Pur (HV)
VKVT
VKVT
Roch (VV)
Ška
(CH1)
M
D FY
(M1)
(DĚ)
Kal
Tuz
(FY)
Tuz
(FY)
13
15
7
- 14
Bakaláři
00
ZSV
14
05
8
- 14
50
15
00
9
- 15
45
15
10
55
- 16
(rozvrh platný od 1.9.2016)
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
Ryn
(CH1)
NJ N1 Gab (N2)
M1
PT1
14
8
PT
Tum (P2)
Bri
ČJ
Kor
00
NJ NJ FY
(CH1)
AJ
- 14
Pch (P1)
N3
(CH2)
Mar (A2)
15
Pch (P1)
(ZE2)
CH
AJ
13
7
Hal
A2
A1
PT1
Tom
(Brinke Tomáš, 1D)
3
10
Gur (1C)
ZSV Z
Smo
- 13
PT
Ška
Hal
25
PT2
(BI1)
Smo
12
6
PT
Nov
(M1)
ČJ2
TV
8
(A2)
AJK2
AJK
Gon (TV1)
2
10
4
Z ZSV CH
TV2
NJ N1 Gab (N2)
Kor
EB: BI LBI2 Nov (LBi)
EB: CH LCH1 Ška (LCh)
Pra
AJK M
AJK1
FC: FY LFY1 Tuz (LFy)
TV
M CH
Kva
15
Gon (TV1)
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
0
- 10
FC: CH LCH2 Ška (LCh)
(M1)
BI
30
3
FC: BI LBI3 Nov (LBi)
Hal
BI
Nov
9
20
AJ
(Škapa Adam, 1C)
(1D)
HU
HU
Pur (HV)
VKVT
-Oběd-
VKVT
Roch (VV)
FY AJ
Urz
(FY)
ČJ2
ČJ
Kor
A2
Pra
HU
HU
Pur (HV)
VKVT
VKVT
Roch (VV)
NJ N2 Chr (N1)
NJ N1 Gab (N2)
FJ F1 Ská (3C)
FJ F3 Kru (FJ)
RJ R3 Har (1B)
(A2)
M
M2
TV1
TV
(1D)
Kva (3C)
Gon (TV2)
Pch (P3)
Pch (P3)
Ška (TV1)
PT1
PT
M
Kva
(ZE2)
PT1
PT
TV1
TV2
TV
TV
Gon (TV2)
TV2
TV
Ška (TV1)
Bakaláři
1.E
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
7
00
0
-7
45
P
o
7
45
1
-8
30
8
M
Jár
(3C)
Smo (A1)
t
Jár
(3C)
Lna
(P1)
Z
P
á
PG1
Lna
Tom
(ZE1)
7
00
0
-7
45
7
45
1
-8
30
Von
(3D)
P
á
-9
20
Nov
(BI1)
ČJ2
ČJ
Von (RJ)
t
t
35
(P2)
(ČJ)
2.A
M
M1
Kva (3C)
Chr
(N1)
Ves
(CH2)
Z CH
Ott
(ZE1)
Šeb
(CH1)
ZSV ČJ
Hni
(ZSV)
Von
(ČJ)
30
9
30
- 10
Mih
15
Smo (1B)
HU
HU
Pur (HV)
VKVT
VKVT
Roch (VV)
AJK2
AJK
Gur (1C)
A1
AJ
15
N3
(N1)
Lna
(P2)
ČJ1
ČJ
Flo
(CH2)
M
M2
(3C)
10
35
4
- 11
20
N1
Chr
NJ N2 Chr (N1)
NJ N1 Gab (N2)
FJ F1 Ská (3E)
RJ R3 Har (1D)
-ObědČJ2
ČJ
Flo
(CH2)
Hor
(DĚ)
(CH2)
M
Jár
11
30
M1
(3C)
5
- 12
(ČJ)
ČJ1
ČJ
Von (ČJ)
M
M2
Kva (ZE2)
H1
HU
Nov
(BI2)
(1D)
A1
M
Mar (A1)
Pra
(A2)
(3C)
A2
AJ
M
Kva
(ZE2)
Ryn
AJK2
AJK
AJ
TV1
TV
Kva
TV1
TV
Kob (TV2)
AJK1
00
- 15
45
TV1
15
10
55
- 16
(rozvrh platný od 1.9.2016)
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
TV
Tum (TV1)
TV2
TV
Kob (TV2)
NJ N3 Boh (1C)
NJ N2 Chr (N1)
NJ N1 Gab (N2)
Erh
FJ F1 Ská (3C)
(BI1)
RJ R3 Har (1B)
AJK
Gur (1C)
A2
AJ
Jár
(1B)
AS2
Šil
(1A)
(P2)
AS2
Šil
(P2)
FC: BI LBI3 Erh (LBi)
FC: FY LFY1 Urz (LFy)
FC: CH LCH2 Lou (LCh)
EB: BI LBI2 Erh (LBi)
EB: FY LFY3 Urz (LFy)
EB: CH LCH1 Lou (LCh)
DA: BI LBI1 Erh (LBi)
Bakaláři
DA: FY LFY2 Urz (LFy)
12
25
6
- 13
D
10
(DĚ)
13
15
7
- 14
00
NJK1
NJK
Chr
(1C)
NJK3
NJK
Mih
(N1)
14
05
8
- 14
50
Mar
(A2)
FY
Bla
(VV)
(FY)
Mih
(N1)
HU
Ves
VKVT
N3
N1
NJ
Chr (N2)
N3
NJ
Mih
(1C)
A1
Z
15
00
9
- 15
45
AJ AJ
A2
V1
H1
Pra
A1
55
- 16
(rozvrh platný od 1.9.2016)
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
(A2)
AS1
AS
Šil
15
10
(P1)
AS2
AS
Tum (P3)
AS1
AS
Šil
(P1)
AS2
AS
Tum (P3)
Ott
(ZE1)
ZSV
Hni
(ZSV)
AJ
Tum (TV2)
Tum (TV2)
Mar (A2)
TV2
TV1
15
9
M AS AS
Pra (DĚ)
TV
50
TV
Kal
D
Gon (TV1)
TV2
- 14
TV2
Špa (A1)
Gon (TV1)
TV
05
Tum (TV1)
(1D)
BI NJ
Ida
AJK
ZSV
Bla
(VV)
14
TV
(CH2)
Nzv (HV)
VKVT
BI
00
Lou
Nzv (HV)
V1
- 14
8
CH BI
Hor
Tho (M2)
AJK1
15
15
(BI1)
(ZSV)
NJ N3 Boh (RJ)
13
7
Erh
Ryn
(N1)
Von
10
ZSV
AS1
Šil
- 13
(3C)
(P1)
AS
25
M
PG2
CH ČJ
Šeb
12
6
Jár
AJ
(Novotná Zdeňka, M2)
3
- 12
A1
Jár
NJ FY D
N1
11
5
Špa (A1)
ČJ BI NJ NJ
Ú
Č
8
AS1
Flo
FJ F1 Ská (FJ)
2
(P1)
ČJ
RJ R3 Har (1B)
A2
PG
Šil
NJ N1 Gab (N2)
20
PG
AS
NJ N2 Chr (N1)
- 11
Smo (BI2)
Lna
NJ N3 Boh (1C)
35
(FY)
PG2
(P1)
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
t
Roch (VV)
Urz
PG PG
t
S
VKVT
VKVT
(FY)
PG1
Č
o
HU
Pur (HV)
Urz
10
4
AJ
HU
AJ
A1
Z
15
(ZE2)
A2
AJ
- 10
Tom
(1D)
Špa (A2)
30
3
M FY FY
S
P
9
20
Flo
(CH1)
t
-9
(Jára Václav, M1)
CH ČJ
Lou
Ú
35
2
A2
AJ
Bakaláři
2.B
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
7
00
0
-7
45
P
o
7
45
1
-8
30
M
Lau
(1A)
8
35
2
-9
t
Šeb
(CH1)
BI
Tom
ČJ
Nvs (1D)
t
M
Lau
M2
(1A)
(1A)
t
Urz
(FY)
(BI2)
A1
Mar (A2)
á
A2
AJ
7
S
t
Č
t
P
á
ČJ
11
Nvs
(ZE1)
(1A)
- 12
D
15
Kal
(1A)
Nvs
30
Žyt
(3D)
(DĚ)
TV1
TV
(ZSV)
Nvs
CH
Šeb
(CH1)
00
0
-7
45
7
45
1
2.C
-8
30
8
35
2
-9
20
V1
VKVT
Bla
(VV)
Žyt
9
30
- 10
15
10
35
4
- 11
20
BI CH M FY
Hro
(BI2)
Ška
(CH2)
Z CH
Bri
(CH2)
ČJ1
ČJ
Pet
(ČJ)
M
M2
Hob (M2)
Ška
(CH1)
ČJ2
ČJ
Pet
(ČJ)
M
M1
Hob (M2)
Hob
(M2)
F3
FJ
Kru
(3E)
Chr
(P3)
N1
NJ
F3
FJ
(ČJ)
FJ
Kru
F3
(FJ)
N1
NJ
Chr
(1B)
Ves
(FY)
M
Hob
(M2)
Šil
AS
HU
V1
VKVT
Bla
Hor
(3D)
A1
AJ
Špa
(CH2)
A2
AJ
Mrs
(A1)
11
30
(VV)
5
- 12
15
FY
(FY)
A1
AJ
Špa (A1)
A2
AJ
AS1
AS
Šil
(P1)
AS2
AS
Tum (P2)
Tum (P2)
FJK FJK1 Bea (FJ)
RJ R3 Har (3D)
NJK NJK1 Gab (N2)
FJ F1 Kru (3C)
NJK NJK2 Chr (CH2)
NJ N1 Gab (N2)
RJK R3 Har (3D)
NJ N2 Chr (CH2)
FJ F3 Ská (DĚ)
6
7
25
- 13
10
ZSV
13
15
- 14
00
Ryn
AJK2
D
(A1)
(1B)
AJK1
AJK
Tho (A2)
Ida
14
05
8
- 14
D
TV
AS2
AS
Tum (P2)
Šil
Hob
(M2)
45
FJK3
TV1
Kob (TV2)
Kob (TV1)
AJK1
AJK
Tho
(CH2)
AJK2
AJK
Ida
(BI2)
FC: BI LBI3 Hro (LBi)
FC: BI LBI3 Hro (LBi)
FC: CH LCH2 Ška (LCh)
FC: CH LCH2 Ška (LCh)
FC: FY LFY1 Ves (LFy)
FC: FY LFY1 Ves (LFy)
EB: BI LBI2 Hro (LBi)
EB: BI LBI2 Hro (LBi)
EB: CH LCH1 Ška (LCh)
EB: CH LCH1 Ška (LCh)
EB: FY LFY3 Ves (LFy)
EB: FY LFY3 Ves (LFy)
DA: BI LBI1 Hro (LBi)
DA: BI LBI1 Hro (LBi)
DA: CH LCH3 Ška (LCh)
DA: CH LCH3 Ška (LCh)
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
15
10
55
- 16
(rozvrh platný od 1.9.2016)
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
TV1
Chr (N1)
NJK1
TV2
NJK
Hro
- 16
TV
Tum (P2)
AS
(CH2)
M
- 15
Sko (TV2)
(RJ)
AJ
00
Sko (TV1)
BI
AJ
15
Bea (3E)
A2
A1
50
9
(P1)
AS2
55
Hor
FJK
(P1)
15
Bakaláři
AS
Šil
45
Kal
AJK
AS
AS1
- 15
Urz
FJK FJK3 Bea (FJ)
12
00
FJ F3 Ská (3C)
(DĚ)
Mrs
(RJ)
AS2
15
NJ N2 Chr (ZE2)
(CH2)
Chr
NJ
(P1)
50
(rozvrh platný od 1.9.2016)
NJ N1 Gab (N2)
Mrs (N2)
AS1
Špa (3E)
N1
FJ F3 Ská (BI2)
- 14
10
FJ F1 Kru (FJ)
TV
NJ N1 Gab (N2)
05
9
RJ R3 Har (1B)
TV2
RJ R3 Har (1B)
14
8
(3C)
TV1
AS
Nzv (HV)
L
00
L1
Žyt
NJ N2 Chr (RJ)
H1
- 14
TV
FJ F1 Kru (FJ)
(3C)
15
7
(M2)
Kru (ZSV)
ČJ FY D
Pet
Ves
(3C)
13
AS1
(Hrozinka Šimon, CH2)
3
L2
Kob (TV2)
TV
H1
HU
L
10
Kob (TV1)
TV2
(ZSV)
Nzv (HV)
- 13
Gon (TV1)
Hni
(1D)
25
Gon (TV2)
L1
Hni
12
6
Žyt
L ZSV L
Pra (BI2)
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
t
20
ČJ
Tom
AJ
P
Ú
- 11
5
FY BI ČJ ZSV
Č
o
35
4
Z
ČJ
Lau
10
L2
ČJ2
M
Z
15
Ott
(1A)
M1
- 10
(ZE1)
Lau
Nvs (3E)
30
3
Ott
(3E)
ČJ1
S
P
9
20
CH M
Ú
(Kalousek Miroslav, BI2)
TV
ČJ
TV2
TV
Pet
(ČJ)
ZSV Z
Ryn
Bri
(BI2)
(ZE1)
HU
HU
H1
H1
Nzv (HV)
Nzv (HV)
Bla
Bla
V1
VKVT
(VV)
V1
VKVT
(VV)
Bakaláři
2.D
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
7
00
0
-7
45
7
P
o
45
1
-8
Z
30
Tom
(CH2)
8
35
2
-9
t
Tuz
Lou
(CH1)
NJK3
NJK
Č
t
Chr
(N2)
á
(M2)
Erh
(BI1)
7
00
0
-7
45
7
45
1
-8
30
P
o
t
Č
t
P
á
(ZSV)
ČJ2
ČJ1
ČJ
Nvs (3E)
Nvs
Tuz (M2)
Tuz (FY)
M1
(STU)
M
M2
AJK1
AJK
Tho (3E)
A2
Hni
AJ
(DĚ)
Jir
(M2)
FC: BI LBI3 Erh (LBi)
FC: BI LBI3 Erh (LBi)
FC: CH LCH2 Lou (LCh)
FC: CH LCH2 Lou (LCh)
FC: FY LFY1 Tuz (LFy)
FC: FY LFY1 Tuz (LFy)
EB: BI LBI2 Erh (LBi)
EB: BI LBI2 Erh (LBi)
EB: CH LCH1 Lou (LCh)
EB: CH LCH1 Lou (LCh)
EB: FY LFY3 Tuz (LFy)
EB: FY LFY3 Tuz (LFy)
DA: BI LBI1 Erh (LBi)
DA: BI LBI1 Erh (LBi)
DA: CH LCH3 Lou (LCh)
DA: CH LCH3 Lou (LCh)
Nvs
Tuz
(DĚ)
10
35
- 11
20
Lou
(CH1)
A1
11
30
5
- 12
15
TV1
TV
Ška (TV1)
TV2
TV
Kob (TV3)
AJ
Mrs
(A1)
Jir
(1D)
H1
HU
Nzv (HV)
V1
VKVT
8
35
2
-9
20
ČJ
Šle
(1B)
9
30
- 10
Jir
(M1)
Hni
(3D)
(CH1)
FY ČJ M
Urz
(CH2)
Šle
(1B)
NJK FY
NJK3
Chr
(N2)
PG2
PG
Lna
(P1)
ALG1
ALG
Top (1D)
Hal
(M1)
TV1
TV
-ObědH1
HU
Nzv (HV)
V1
(FY)
10
35
4
- 11
20
11
30
5
- 12
Hor
(DĚ)
Z
Ott
(ZE1)
BI CH
Gon
(BI1)
TV1
TV
Erh
(CH1)
M
PG
AJ
ALG1
ALG
Top (1D)
(P1)
ALG2
ALG
Top (1D)
NJ N2 Chr (RJ)
TV2
TV
PG1
Lna
(P1)
ALG2
ALG
Top (1D)
A1
Špa (BI2)
A2
AJ
00
Jir
(RJ)
(A1)
A1
Mrs
(A1)
(P1)
NJ N3 Boh (N1)
AS
Šil
AS2
AS
Tum (P2)
FY
(M2)
RJK R3 Har (3D)
NJ N3 Boh (N1)
NJ N1 Gab (N2)
FJ F3 Ská (DĚ)
6
7
13
15
- 14
M
00
M1
Hal
(M1)
Hal
(M1)
Šle
(1B)
Šle
(1B)
ČJ1
ČJ2
ČJ
A1
AJ
Špa (ČJ)
A2
-ObědR3
RJ
Har (1B)
NJ
Chr (RJ)
N2
N1
NJ Gab (N2)
F1
Kru (FJ)
- 15
45
AJK2
15
55
- 16
(rozvrh platný od 1.9.2016)
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
AJK
Ida
(ZE2)
Mrs
(A1)
A1
AJ
NJ N2 Chr (ZE2)
NJ N1 Gab (N2)
FJ F3 Ská (3C)
D
Nvs
(ZE2)
FJK FJK1 Bea (FJ)
NJ N3 Boh (N1)
M2
00
10
FJ F1 Kru (FJ)
ČJ
NJ N2 Chr (CH2)
10
15
9
Tuz
NJK NJK1 Gab (N2)
FJ
50
RJ R3 Har (1B)
NJK NJK2 Chr (CH2)
- 13
- 14
AS1
FJ F1 Kru (3C)
25
05
AJ AJ
A2
RJ R3 Har (3D)
12
14
(ČJ)
AJ
Jir
(1A)
Bakaláři
14
05
8
- 14
Z
50
Ott
(ZE1)
15
00
9
- 15
D
45
15
10
55
- 16
(rozvrh platný od 1.9.2016)
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
Hor
(ČJ)
RJ R3 Har (1B)
NJ N3 Boh (N1)
NJ N2 Chr (ZE2)
NJ N1 Gab (N2)
FJ F1 Kru (FJ)
ZSV
Hni
(ZSV)
V1
VKVT
V1
VKVT
Roch (VV)
Roch (VV)
Nzv (HV)
Nzv (HV)
H1
Hal
Jir
- 14
8
Nvs
ČJ
PG
Lna
15
Gon
PG
(P1)
FJ F1 Kru (FJ)
M
(M1)
Lna
RJ R3 Har (1B)
15
7
(ZE1)
(ČJ)
Hro (TV2)
PG1
Tum (P2)
FJK FJK3 Bea (FJ)
Nvs
Hro (TV2)
PG2
AS2
AS
Z
(1B)
TV
(P1)
M
(BI1)
13
AS1
NJ N1 Gab (N2)
Ška (TV1)
Urz
Kob (TV2)
VKVT
Ška (TV1)
TV2
TV
Tom
(BI1)
Erh
TV2
Tuz
M ZSV CH D
Hal
Ška (TV1)
Erh
BI
(1D)
AJ
TV1
TV
Roch (VV)
BI
Špa (1B)
10
Roch (VV)
A2
A1
AJ
- 13
FJ F3 Ská (BI2)
(ZE2)
15
25
AS
(Halenková Jana, ZE1)
3
12
6
Šil
A2
AJ
Tuz
(M2)
2.E
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
S
15
4
BI ČJ M FY D
P
t
- 10
Hni
CH ZSV
t
30
3
M ZSV CH
M
S
Ú
9
20
ČJ
Ú
(Tuzar Jan, ZE2)
HU
RJ R3 Har (3D)
RJK R3 Har (3D)
NJ N3 Boh (N1)
NJ N3 Boh (N1)
NJ N2 Chr (CH2)
FJK FJK1 Bea (FJ)
NJ N1 Gab (N2)
NJK NJK1 Gab (N2)
FJ F1 Kru (3C)
NJK NJK2 Chr (CH2)
H1
HU
AJK1
AJK
Tho (A2)
AJK2
AJK
Ida
(A1)
Bakaláři
3.A
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
7
00
0
-7
45
P
o
7
45
1
-8
30
ČJ
Šle
(1B)
M
Ú
t
Lau
(1A)
D
S
t
Hor
Č
BI
(3E)
t
Šeb
(BI2)
FY
P
á
Urz
(M1)
8
35
2
-9
7
P
o
00
-7
45
7
45
1
-8
30
M
Jár
(3C)
Ú
t
S
(TV2)
(1A)
N1
NJ
Žyt
L
(N1)
L2
(DĚ)
t
Č
Ves
(FY)
FJ
F3
t
Ská (FJ)
P
M
á
Jár
(1A)
ZSV
Hni
(ZSV)
TV2
(TV1)
(CH1)
TV
Gon (TV2)
TV
Ška
Z
(ZE1)
Žyt
AJK
(ZE1)
AJK2
35
3.B
-9
20
(BI2)
ČJ
M
(3C)
9
30
3
- 10
15
Ves
(DĚ)
D
Hor
ČJ2
Flo (ZE1)
M
Jár
M1
(3C)
A2
ČJ
Flo
(A1)
(CH2)
A2
AJ
Flo
L
(A1)
L1
Dvo (3C)
L1
(3D)
ČJ1
ČJ
A1
AJ
Smo (N2)
A2
AJ
Jir
(A1)
13
N3
(1B)
Šle
(1B)
Lau
(1A)
Lau
(1A)
M
Urz
FC: CH LCH2 Ška (LCh)
FC: FY LFY1 Urz (LFy)
EB: BI LBI2 Šeb (LBi)
EB: CH LCH1 Ška (LCh)
EB: FY LFY3 Urz (LFy)
DA: BI LBI1 Šeb (LBi)
D
00
14
05
8
- 14
50
A1
15
00
9
- 15
45
15
10
55
- 16
(rozvrh platný od 1.9.2016)
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
AJ
Smo (N2)
A2
AJ
(DĚ)
Jir
(1A)
D
SCA1 301 Mrs (A1)
SBI 308 Erh (BI1)
SBI 308 Erh (BI1)
SNJ 303 Mih (N2)
SMD 304 Hor (DĚ)
SMD 304 Hor (DĚ)
SZ 306 Ott (ZE1)
SZ 306 Kok (ZE1)
SFMB 307 Jár (3C)
SFMB 307 Jár (3C)
Hor
(DĚ)
A1
AJ
Smo (DĚ)
M1
FC: BI LBI3 Šeb (LBi)
- 14
SNJ 303 Gab (N2)
ČJ
Šle
M2
Chr (1C)
SCA1 301 Mrs (A1)
15
Hor
ČJ2
A2
AJ
CH
Ška
Jir
(3C)
N1
NJ
Mih
Žyt
L
(1C)
L2
(3D)
Flo
A1
AJ
Pra
L
(A2)
L2
Dvo (3C)
10
35
4
- 11
20
TV1
TV
Sko (TV2)
TV2
TV
Jel
(TV1)
TV1
TV
Sko (TV2)
TV2
TV
Jel
(TV1)
A1
AJ
Pra
L
(A2)
L2
(CH1)
(1A)
5
6
7
11
30
- 12
15
FC: BI LBI3 Hro (LBi)
FC: CH LCH2 Erh (LCh)
FC: FY LFY1 Ves (LFy)
EB: BI LBI2 Hro (LBi)
EB: CH LCH1 Erh (LCh)
EB: FY LFY3 Ves (LFy)
10
Hni
Ott
SCA1 301 Mrs (A1)
F1
SFCE 302 Flo (A2)
SMD 304 Hor (DĚ)
SMD 304 Hor (DĚ)
SMD2 305 Kal (ZSV)
SMD2 305 Kal (ZSV)
SNJ 303 Gab (N2)
SNJ 303 Mih (N2)
FJ
Kru (3E)
N3
NJ Kok (N1)
N1
Mih (1C)
A2
AJ
(1C)
L1
ZSV
Hni
Hor
Hni
(CH1)
00
SFCE 302 Flo (A2)
Hor
Erh
- 14
SCA1 301 Mrs (A1)
Har (RJ)
(ZSV)
CH
15
ZSV Z
Dvo (3D)
(DĚ)
13
R3
RJ
L
- 13
(ZE1)
DA: CH LCH3 Erh (LCh)
Flo
25
Bakaláři
(ČJ)
DA: BI LBI1 Hro (LBi)
NJ
12
Dvo (M2)
D
Šle
(ZSV)
(Florianová Petra, ČJ)
(A2)
AJ
NJ
(ZSV)
Pra
A1
AJ
(N1)
Šeb
ČJ
Jár
N1
Hni
ČJ
M2
10
NJ
Chr (3C)
M
- 13
Mih
N3
Žyt
25
NJ
Ott
L
12
Hni
(DĚ)
Flo (ZE1)
15
(CH1)
(1D)
ČJ1
- 12
DA: CH LCH3 Ška (LCh)
BI FY
Hro
30
(FY)
(1A)
Tho (ČJ)
8
11
(1B)
(N1)
Šle
AJK
2
Z
20
7
ČJ ZSV ZSV BI ČJ
AJK1
Ida
L
- 11
6
L1
NJ
Ott
35
5
FY
N3
Chr
10
4
(ZE1)
CH
TV1
Jel
15
Lau
TV
Mih
- 10
30
M
Gon (TV1)
Jel
3
TV2
TV1
TV
Flo
FY
9
20
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
0
(Horáčková Alena, DĚ)
14
05
8
- 14
50
15
00
9
- 15
45
FJ
F3
Ská (FJ)
Z
15
10
55
- 16
(rozvrh platný od 1.9.2016)
40
AJK1
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
AJK
Ida
(BI2)
AJK2
AJK
Tho (A2)
Ott
(ZE1)
RJ R3 Har (RJ)
FJ F1 Kru (FJ)
FJ F3 Ská (3D)
NJ N3 Kok (ZE2)
NJ N1 Mih (N1)
D ZSV CH
(DĚ)
R3
RJ
Har (RJ)
FJ
Kru (3D)
F1
N3
NJ Kok (N1)
NJ
N1
Mih (1C)
Erh
(ZSV)
(CH1)
Hro
Flo
BI ČJ
(BI2)
(BI2)
Bakaláři
3.C
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
7
00
0
-7
45
7
45
1
-8
30
TV1
TV
P
Gon (TV2)
o
TV2
TV
Jel
(TV1)
ČJ
Ú
t
Nvs
(BI2)
D
S
t
Kal
(DĚ)
8
35
2
-9
M
Jár (3C)
M
Kva
(ZE2)
M
Hal
(M1)
M2
M3
t
Lou
(CH1)
Mih
7
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
00
-7
45
7
45
1
30
FY
Ves
(FY)
(FY)
FJ
F2
Ská (FJ)
(3D)
M
Jár (3C)
M
Kva
(ZE2)
M
Hal
(M1)
M3
M4
FC: BI LBI3 Erh (LBi)
FC: FY LFY1 Tuz (LFy)
FC: FY LFY1 Tuz (LFy)
EB: BI LBI2 Erh (LBi)
EB: BI LBI2 Erh (LBi)
EB: CH LCH1 Lou (LCh)
EB: CH LCH1 Lou (LCh)
EB: FY LFY3 Tuz (LFy)
EB: FY LFY3 Tuz (LFy)
DA: BI LBI1 Erh (LBi)
DA: BI LBI1 Erh (LBi)
DA: CH LCH3 Lou (LCh)
DA: CH LCH3 Lou (LCh)
Nvs
(3C)
35
Lau (1A)
M
Jár (3C)
M
Kva
(ZE2)
M
Hal
(M1)
AJK1
-9
20
M1
M
Lau (1A)
M
Jár (3C)
M
Kva
M2
M3
(ZE2)
Šeb
(CH2)
ČJ1
ČJ
Von (3D)
A2
AJ
Mar (A2)
Von
(ČJ)
AJK2
AJK
Tho (ZSV)
3.D
2
(STU)
9
30
3
- 10
(ČJ)
Hni
(ZSV)
15
CH
Šeb
(BI1)
M1
M
Lau (1A)
M
Jár (3C)
M2
M3
M
Kva
(ZE2)
ČJ2
ČJ
Von (ČJ)
A1
AJ
Mrs
(A1)
M1
M
Lau (1A)
M
Jár (3C)
M
Kva
M2
M3
Kal
(DĚ)
(ZE2)
- 12
15
N1
Mih
A2
AJ
Mrs
(CH2)
A1
AJ
Flo
Tuz
(3D)
Tuz
(FY)
(FY)
Z
N1
ČJ2
ČJ
Nvs (ZE1)
N1
NJ
(1A)
Mih
- 11
20
A1
AJ
Mrs (N2)
A2
AJ
Mar (A2)
Z
Ott
(1C)
SNJ 303 Mih (N2)
SMD2 305 Kal (ZSV)
SZ 306 Ott (ZE1)
SZ 306 Kok (ZE1)
SFMB 307 Jár (3C)
SFMB 307 Jár (3C)
M1
M
Jár (3C)
M
Kva
(ZE2)
M
Hal
(M1)
M2
M3
M4
6
- 12
15
Hni
- 15
Z
45
15
55
- 16
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
Ott
(ZE1)
A1
Flo
(VV)
FY BI
Tuz
Erh
(FY)
(3C)
25
- 13
10
Bakaláři
13
Bri
15
7
- 14
D
00
(1A)
FJ F1 Kru (3E)
FJ F2 Ská (FJ)
NJ N1 Mih (1C)
EB: BI LBI2 Bri (LBi)
EB: BI LBI2 Bri (LBi)
EB: CH LCH1 Šeb (LCh)
EB: CH LCH1 Šeb (LCh)
EB: FY LFY3 Ves (LFy)
EB: FY LFY3 Ves (LFy)
DA: BI LBI1 Bri (LBi)
DA: BI LBI1 Bri (LBi)
DA: CH LCH3 Šeb (LCh)
DA: CH LCH3 Šeb (LCh)
SBI 309 Bri (CH1)
SBI 309 Bri (CH1)
SFCE 302 Flo (A2)
SFCE 302 Flo (A2)
SMD 304 Hor (DĚ)
SMD 304 Hor (DĚ)
SMD2 305 Kal (ZSV)
SMD2 305 Kal (ZSV)
SZ 306 Ott (ZE1)
SZ 306 Kok (ZE1)
SFMB 307 Jár (3C)
SFMB 307 Jár (3C)
M1
M
Lau (1A)
M
Jár (3C)
M
Kva
M2
M3
(ZE2)
Z CH
Ott
(BI2)
(ZE1)
AJ
RJ R3 Har (RJ)
FJ F1 Kru (3D)
FJ F2 Ská (FJ)
NJ N1 Mih (1C)
NJ N3 Kok (N1)
Šeb
(CH2)
TV1
14
05
8
- 14
50
15
00
9
- 15
45
15
10
55
- 16
(rozvrh platný od 1.9.2016)
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
Kal
SCA1 301 Mrs (A1)
FC: FY LFY1 Ves (LFy)
Mar (A2)
(CH1)
00
AJ
(BI2)
FC: CH LCH2 Šeb (LCh)
A2
Lou
15
Mrs (BI2)
SCA1 301 Mrs (A1)
FC: FY LFY1 Ves (LFy)
(A1)
50
A2
(ZSV)
FC: CH LCH2 Šeb (LCh)
A1
- 14
(rozvrh platný od 1.9.2016)
AJ
RJ R3 Har (RJ)
FC: BI LBI3 Bri (LBi)
Bri
12
ZSV BI
(ZE1)
BI
-Oběd-
5
FC: BI LBI3 Bri (LBi)
AJ
SNJ 303 Gab (N2)
SMD2 305 Kal (ZSV)
Lau (1A)
05
10
Hni
NJ N3 Kok (N1)
Mrs
SBI 308 Erh (BI1)
SFCE 302 Flo (A2)
M
14
9
SCA1 301 Mrs (A1)
SBI 308 Erh (BI1)
(ZSV)
30
00
SFCE 302 Flo (A2)
(BI1)
11
- 14
8
ZSV CH
BI ZSV
Erh
15
(ZSV)
SCA1 301 Mrs (A1)
N3
NJ
13
7
Hni
NJ
(ZE1)
35
10
Chr (N2)
Ott
10
- 13
(N1)
FY FY
4
25
NJ
(CH1)
Chr
12
N3
(Veselá Lenka, 3D)
ČJ ZSV D
Von
30
6
Chr (1C)
Lou
M3
M4
11
5
NJ
CH
M2
AJK
Kal
8
M
20
Erh
M1
Ida
FY ČJ
Ves
M2
FC: CH LCH2 Lou (LCh)
FY CH
Ves
Lau (1A)
FC: BI LBI3 Erh (LBi)
(CH2)
-8
M
M1
FC: CH LCH2 Lou (LCh)
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
0
(BI2)
(TV1)
(N1)
NJ
(1C)
TV
N3
- 11
Flo
A2
AJ
TV1
D
35
BI
TV2
ČJ
10
A1
Gon (TV2)
Nvs (3C)
á
15
4
(A1)
TV
ČJ1
P
- 10
AJ
M4
Jel
30
3
Mrs
M1
Lau (1A)
CH ČJ
Č
9
20
M
(Erhart Lukáš, 3C)
R3
RJ
Har (RJ)
FJ
Kru (FJ)
F1
N1
NJ Mih (N1)
N3
NJ Kok (ZE2)
TV1
BI
Bri
(CH1)
AJK1
AJK
Ida
(A1)
AJK2
AJK
Tho (A2)
TV
Gon (TV2)
TV2
TV
Ška (TV1)
TV
Gon (TV1)
TV2
TV
Ška (TV2)
Bakaláři
3.E
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
7
00
0
-7
45
7
45
1
-8
30
ZSV
P
o
Hni
(ZSV)
TV1
TV
Ú
Hro (TV2)
t
TV2
TV
Kob (TV1)
FJ
F2
S
t
Ská (FJ)
8
35
2
-9
Č
t
M2
M
Jár (3C)
M
Kva
Hal
AJK1
AJK
P
Ida
á
AJ
Jir
(N2)
A2
AJ
Pra
(FJ)
PG2
PG
Kah (P2)
WA1
WA
Kre
(A1)
AJK2
AJK
Tho (A2)
Kor
(3E)
7
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
00
0
-7
45
7
45
1
-8
30
15
TV1
TV2
TV
Kob (TV1)
M2
M
Jár (3C)
M
Kva
M3
(ZE2)
M4
M
Hal
Kah (P2)
WA1
WA
Kre
(P3)
M2
M
Jár (3C)
M
Kva
(ZE2)
M
Hal
(M1)
M3
M4
CH BI
Šeb
Erh
(BI1)
8
35
(BI1)
4.A
2
-9
20
10
35
4
- 11
20
ČJ2
ČJ
Kor
(1D)
A1
AJ
Jir
(1C)
ČJ
Kor
(3E)
(M1)
PG2
PG
(P3)
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
P
(M1)
A1
- 10
Hro (TV2)
(ZE2)
M4
30
3
TV
M3
M
Ská (FJ)
9
20
FJ ČJ
F3
(Korfová Petra, 3E)
PG1
PG
Kah (P3)
WA2
WA
Kre
(P1)
404
Žyt (FJ) Žyt (FJ)
SLI 401 Pet (ČJ)
SLI 401 Šle (ČJ)
SPSY 410 Rák (ZSV)
SPSY 410 Rák (ZSV)
SZ 412 Tom (ZE2)
SZ 412 Tom (ZE2)
SZ 414 Kok (ZE1)
SZ 414 Ott (ZE1)
SAN 421 Erh (BI1)
SAN 421 Erh (BI1)
SHUS
409
Smo
(ZSV)
419
SHUS
409
Smo
(ZSV)
419
SBI Tom (BI1) SBI Tom (BI1)
SBI
420
Bri
(BI2)
422
SMBG Hro
(BI1)
408
SEP Hni
(ZSV)
411
SD20 Hor
(DĚ)
405
SBI
420
Bri
(BI2)
422
SMBG Hro
(BI1)
408
SEP Hni
(ZSV)
411
SD20 Hor
(DĚ)
405
SCVU SCVU
Bla
(ZE2)
Bla
(ZE2)
30
9
30
- 10
15
Žyt
(ČJ)
Šeb
(CH1)
A1
AJ
Jir
(1B)
A2
AJ
Pra (BI2)
10
35
4
- 11
20
Žyt
(ČJ)
ČJ BI
Žyt
(ČJ)
NJK3
NJK
Gab (N2)
FJK3
FJK
Bea
(FJ)
N3
NJ
15
ČJ1
ČJ
Kor
(1D)
A2
AJ
Pra
(A2)
25
- 13
Hro
(BI1)
FC: BI LBI3 Erh (LBi)
FC: CH LCH2 Šeb (LCh)
FC: FY LFY1 Ves (LFy)
EB: BI LBI2 Erh (LBi)
EB: FY LFY3 Ves (LFy)
N3
NJ Kok (N1)
PG1
PG
SZ 306 Ott (ZE1)
SZ 306 Kok (ZE1)
SFMB 307 Jár (3C)
SFMB 307 Jár (3C)
M
Jár (3C)
WA2
M
Kva
(ZE2)
(P1)
M
Hal
(M1)
Kah (P3)
WA
M3
M4
Hni
(ZSV)
R3
RJ
Har (RJ)
FJ
Ská (FJ)
NJ
Mih (1C)
F2
N1
N3
NJ Kok (N1)
5
- 12
15
A1
(3D)
N3
NJ
Hor
(DĚ)
Top
(1D)
12
25
(TV3)
M
M1
6
- 13
10
-Oběd-
TV1
TV
Sko (TV2)
TV2
TV
Jel
(TV1)
M
M2
Jár
(1A)
Jár
(1A)
Ská
Ská
Žyt
(3D)
Žyt
(3D)
FJ
(FJ)
BI
Hro
(BI2)
FJ
(FJ)
D
Dvo
(DĚ)
ČJ2
ČJ
D
Dvo
(DĚ)
F3
15
55
- 16
40
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
Ská (FJ)
FY D
Ves
Hor
(FY)
(DĚ)
N1
NJ Mih (N1)
N3
NJ Kok (ZE2)
Z
BI
(3E)
(BI1)
Erh
310
Top
(1D)
13
15
7
- 14
00
N3
FJ
Ská
F3
(FJ)
ČJ1
ČJ
A1
AJ
Jir
(1A)
A2
AJ
Flo (ZE1)
14
05
8
- 14
D
50
Dvo
(ZSV)
ZSV ZSV
Ryn
Gab (N2)
F3
45
F3
Gab (N2)
Gab (N2)
F3
Ská (3D)
NJ
(3C)
Sko
FJ
- 15
Bakaláři
Jár
TV1
Har (RJ)
00
(rozvrh platný od 1.9.2016)
10
SALG SALG
A2
M
15
R3
RJ
310
(FJ)
(1A)
50
Tom
AJ
AJ
- 14
9
FY FJ
DA: CH LCH3 Šeb (LCh)
M2
05
(FY)
DA: BI LBI1 Erh (LBi)
SNJ 303 Mih (N2)
Mih (1C)
14
8
Ves
EB: CH LCH1 Šeb (LCh)
SNJ 303 Gab (N2)
ČJ TV
Žyt
00
SBI 309 Bri (CH1)
NJ
Flo
- 14
SBI 309 Bri (CH1)
N1
Jir
15
F2
Ská (FJ)
30
13
SCA1 301 Mrs (A1)
FJ
11
10
SCA1 301 Mrs (A1)
Har (RJ)
Kre
12
7
R3
RJ
(Žytek Jakub, FJ)
3
- 12
6
CH ZSV D
SKL SKL ČJ ČJ
404
11
5
(3E)
TV
TV2
Jel
(TV1)
ZSV
Ryn
(ZSV)
AJK1
Ryn
(3E)
AJK1
15
00
9
- 15
45
403
15
(rozvrh platný od 1.9.2016)
10
55
- 16
40
403
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
SNJ Gab (N2) SNJ Gab (N2)
407
SMS Kal
(DĚ)
417
407
SMS Kal
(DĚ)
417
SMM Jár (3C) SMM Jár (3C)
A1
AJ
Jir
(A2)
Flo
(A1)
A2
AJ
AJK
Tho (A2)
AJK2
AJK
Ida
(A1)
402
SLF
Von (ČJ)
406
SMVT
Roch (VV)
402
SLF
Von (ČJ)
406
SMVT
Roch (VV)
AJK
Tho (1C)
AJK2
AJK
Ida
(1B)
Bakaláři
4.B
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
7
00
0
-7
45
7
45
1
-8
30
404
SKL
P
Žyt
o
(FJ)
413
SZ
Bri
Ú
(ZE1)
401
SLI Pet (ČJ)
410
SPSY Rák
t
(ZSV)
414
SZ Kok (ZE1)
421
SAN Erh
(BI1)
409
8
35
2
-9
Smo (ZSV)
t
420
SBI
Bri
Č
(BI2)
422
SMBG Hro
(BI1)
408
SEP Hni
t
(ZSV)
411
SD20 Hor
(DĚ)
405
P
Žyt
(ZE1)
(1B)
401
Bla
(ZE2)
7
P
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
00
-7
45
7
45
1
-8
30
Flo
(ZSV)
414
Ott
SAN Erh
409
420
SBI
Bri
TV1
TV
Sko (TV1)
TV2
TV
(BI1)
408
411
SD20 Hor
Bla
8
35
-9
20
30
NJ N2 Gab (N2)
FJ F1 Bea (M2)
FJ F2 Ská (FJ)
RJ R3 Har (RJ)
Sko
Gab (N2)
BI
Bea (FJ)
(BI1)
FJK2
D
NJ N2 Gab (N2)
FJK FJK1 Bea (FJ)
FJ F1 Bea (FJ)
FJ F2 Ská (3D)
FJ F2 Ská (3D)
RJK R3 Har (RJ)
RJ R3 Har (RJ)
30
- 10
15
10
35
- 11
20
A1
Pra
M
M1
Hob (M2)
ČJ2
ČJ
Bri
(ZE1)
421
Bri
413
(ZE1)
421
SAN Erh
(BI1)
SAN Erh
(BI1)
SPSY Rák
(ZSV)
SPSY Rák
(ZSV)
410
412
410
412
SZ Tom (ZE2)
SZ Tom (ZE2)
SZ Kok (ZE1)
SZ
414
415
SDIP
Hal
(M1)
419
SBI
Tom (BI1)
414
Ott
(ZE1)
415
SDIP
Hal
(M1)
419
SBI
Tom (BI1)
Nvs
(3D)
FJ
Ská
F3
(FJ)
N3
NJ
Kok (N1)
M
Kva
(ZE2)
Tuz
(DĚ)
ČJ
Pra
(A2)
(3C)
M
M
M2
Hob (M2)
ČJ1
ČJ
Von (3D)
(FY)
Ida
(M2)
(ČJ)
15
12
25
6
- 13
10
(BI2)
TV1
TV
BI
SCVM Hal
(M1)
SCVM Hal
(M1)
(BI2)
DA: CH LCH3 Lou (LCh)
Nvs
Lou
405
SCVU SCVU
Bla
(ZE2)
Bla
(ZE2)
(CH2)
FJK3
FJK
FJ
(DĚ)
405
Mar
FJ
SD20 Hor
Tom
A1
AJ
Kok (ZE1)
(TV2)
(DĚ)
416
AJ
ČJ
Nvs (1D)
Špa (A1)
TV
SD20 Hor
416
A1
ČJ2
Jel
TV2
(BI1)
411
(ZE2)
(TV3)
Bea (3E)
SMBG Hro
411
ČJ1
Sko
Mar (ZE2)
(BI1)
422
(TV2)
TV1
Sko (TV1)
SMBG Hro
422
TV2
FC: BI LBI3 Tom (LBi)
FC: CH LCH2 Lou (LCh)
FC: FY LFY1 Tuz (LFy)
EB: BI LBI2 Tom (LBi)
EB: CH LCH1 Lou (LCh)
EB: FY LFY3 Tuz (LFy)
DA: BI LBI1 Tom (LBi)
A2
AJ
Ská
F3
(FJ)
N3
NJ
NJK3
NJK
Ská
F3
(FJ)
N3
NJ
(1B)
(BI1)
13
15
7
- 14
00
(CH2)
ZSV
Smo
(BI2)
ČJ
45
407
15
55
- 16
40
407
(1D)
TV
TV2
Hro
(TV3)
(DĚ)
Kal
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
(DĚ)
AJK1
AJK
Tho
(CH2)
AJK2
AJK
Ida
(BI2)
FJ
F1
Bea
(FJ)
Har
(RJ)
R3
RJ
(ZSV)
402
SLF
Von (ČJ)
406
SMVT
Roch (VV)
402
SLF
Von (ČJ)
406
SMVT
Roch (VV)
14
05
8
- 14
50
AJK1
AJK
Tho
(CH2)
AJK2
AJK
Ida
(BI2)
15
00
9
- 15
45
407
SMS
15
55
(DĚ)
Kal
Jár
(3C)
Jár
SMM
CH
Lou
(CH1)
- 16
40
407
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
SMS
Kal
417
(rozvrh platný od 1.9.2016)
10
(DĚ)
417
SMM
(3C)
AJK1
AJK
Tho (A2)
AJK2
AJK
Ida
(A1)
Nvs
(1A)
Z
Kok
(ZE2)
Kva
Tuz
Kok
(FY)
- 15
Bakaláři
Smo
Kok (ZE2)
(ZE2)
00
(rozvrh platný od 1.9.2016)
10
Von
Kok (N1)
ČJ CH M FY
15
Kal
Ryn
ČJ
AJK
(M2)
Nvs
50
ZSV
AJK2
AJK1
AJK
BI ČJ
Tom
- 14
(1B)
Von
Tho (3E)
Hob
Jel
05
9
ZSV SMS SMS
SZ SZ ČJ FY TV TV ZSV
413
14
Ryn
A2
- 12
00
Ryn
(N2)
(A1)
30
- 14
A2
Flo
11
15
(A1)
Kal
A1
5
13
8
D ZSV
Gon
(Novosadová Barbora, FY)
9
10
Von (3D)
AJ
NJK NJK2 Gab (N2)
- 13
7
AJ
AJ
Kal
25
Flo
(TV3)
NJ
N2
12
6
AJ
TV
Mih (N1)
4
15
TV1
NJ
N1
(ČJ)
3
- 12
(BI2)
NJ N1 Mih (1C)
4.C
2
(3D)
(ZSV)
(ZE2)
11
Gon
NJK NJK1 Mih (1C)
(DĚ)
405
20
NJ N1 Mih (1C)
Von
(ZSV)
- 11
5
ČJ BI
ČJ
422
SEP Hni
35
Hro (TV2) FJK
(BI2)
SMBG Hro
A2
Pra (M2)
(BI1)
Smo (ZSV)
(1B)
AJ
(ZE1)
421
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
0
AJ
410
10
4
Von
A1
SLI Šle (ČJ)
SPSY Rák
15
Kal
SZ
SZ
- 10
D
(FJ)
Bri
30
3
413
404
SKL
SCVU SCVU
á
9
20
SHUS SHUS
S
(Vondráčková Ivana, ZSV)
Z
(ZE2)
402
SLF
Von (ČJ)
406
SMVT
Roch (VV)
402
SLF
Von (ČJ)
406
SMVT
Roch (VV)
Bakaláři
4.D
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
7
00
0
-7
45
P
o
7
45
1
-8
30
ČJ
8
Kor
Ú
SAN Erh
(BI1)
401
-9
Z
S
t
414
SZ
Kok
(ZE1)
(3D)
421
SAN Erh
SHUS
Smo
(ZSV)
SHUS
Smo
(ZSV)
SDIP Hal
(M1)
SDIP Hal
(M1)
SBI Tom
(BI1)
SBI Tom
(BI1)
SBI Bri
(BI2)
SBI Bri
(BI2)
SMBG Hro
(BI1)
SMBG Hro
(BI1)
SEP Hni
(ZSV)
SEP Hni
(ZSV)
SD20 Hor
(DĚ)
SD20 Hor
(DĚ)
SCVM Hal
(M1)
SCVM Hal
(M1)
420
422
408
t
411
416
405
P
Bla
(ZE2)
7
o
Ú
t
S
t
Č
t
P
á
00
0
-7
45
7
45
1
-8
30
OS1
OS
ČJ
Kor
Z
411
35
20
OS1
OS
NJ
N1
Mih (N1)
NJK3
NJK Kok (ZE1)
N2
Hal
(M1)
NJK NJK2 Gab (N2)
NJ N1 Mih (1C)
NJ N3 Kok
NJ N2 Gab (N2)
FJ F1 Bea (FJ)
RJK R3 Har (RJ)
RJ R3 Har (RJ)
30
- 10
15
OS2
OS
10
35
- 11
20
OS2
OS
Kah (P2)
Kah (P2)
Kah (P2)
Kah (P2)
AJ
NJ N3 Kok (N1)
421
SAN Erh
(BI1)
401
SLI Pet (ČJ)
410
SPSY Rák
(ZSV)
412
SZ Tom (ZE2)
SHUS
409
Smo
(ZSV)
SDIP Hal
(M1)
415
419
PG
421
SAN Erh
(BI1)
401
SLI Šle (ČJ)
410
SPSY Rák
(ZSV)
412
SZ Tom (ZE2)
SHUS
409
Smo
(ZSV)
SDIP Hal
(M1)
415
419
SBI Tom (BI1) SBI Tom (BI1)
422
SMBG Hro
(BI1)
408
SEP Hni
(ZSV)
411
SD20 Hor
(DĚ)
405
422
SMBG Hro
(BI1)
408
SEP Hni
(ZSV)
411
SD20 Hor
(DĚ)
405
SCVU SCVU
Bla
(ZE2)
Bla
(ZE2)
PG1
PG
A1
Špa (A1)
A2
AJ
Mrs (1C)
M
Hm
(1A)
Muz (P1)
PG1
PG
NJ N1 Mih (1C)
NJ N2 Gab (N2)
FJ F2 Ská (FJ)
RJ R3 Har (RJ)
NJ
N1
Mih (N1)
NJK3
NJK Kok (ZE1)
N2
NJ Gab (N2)
FJK2
FJK Bea (FJ)
FY
Urz
(M2)
TV1
FY
Ryn
(3E)
(ZSV)
NJK NJK1 Mih (1C)
NJ N3 Kok (N1)
NJK NJK2 Gab (N2)
NJ N1 Mih (1C)
NJ N3 Kok
NJ N2 Gab (N2)
FJ F2 Ská (3D)
FJ F2 Ská (3D)
RJK R3 Har (RJ)
RJ R3 Har (RJ)
AJK1
AJK
Tho
(CH2)
AJK2
AJK
Ida (ZE2)
ČJ1
11
30
- 12
- 14
00
AJK1
05
15
M1
00
- 15
45
403
SNJ
40
403
Jár
CH
(3C)
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
SNJ
Jár
(M2)
SMM
417
SMM
(3C)
Lou
TV1
(CH1)
TV
FJ
F1
Bea
(FJ)
Špa (A1)
Hro (TV2)
Har
(RJ)
BI
- 16
Ida
AJK
Gon (TV3)
AJ
55
Gab (N2)
417
Mar (M2)
A2
15
Gab (N2)
AJK2
TV2
TV
Bri
R3
RJ
ČJ ZSV
Kor
(BI1)
Pet
(1B)
(ZSV)
FC: BI LBI3 Bri (LBi)
FC: CH LCH2 Lou (LCh)
FC: FY LFY1 Urz (LFy)
EB: BI LBI2 Bri (LBi)
EB: CH LCH1 Lou (LCh)
EB: FY LFY3 Urz (LFy)
Bakaláři
12
25
6
- 13
10
Hm
(1A)
M
M2
13
15
7
- 14
00
TV1
14
05
Jel
TV2
TV
Ška (TV1)
AJK1
AJK
Tho
Pet
(ČJ)
Pet
(ČJ)
Ida
TV
(TV2)
TV2
TV
Ška (TV1)
ČJ1
ČJ
Pet
(ČJ)
(BI1)
FY
(N2)
(FY)
AJK
BI
(1A)
(BI1)
Tom
Ida
A1
00
- 15
45
407
Tuz
15
(rozvrh platný od 1.9.2016)
10
55
- 16
40
407
(DĚ)
Kal
(DĚ)
Hal
(M1)
Hal
(M1)
418
ZSV
16
11
45
- 17
30
17
12
35
- 18
20
SMS
Kal
418
SMM
Ryn
(ZSV)
RJ
R3
Har
AJK2
AJK1
Tho (A2)
M
(A1)
Tom
AJK
Pet
(CH2)
AJK2
AJK
ČJ BI
15
SMM
(1A)
TV1
50
(TV2)
Hm
ČJ
- 14
9
SMS
(1A)
ČJ2
8
TV
Hm
Hm
15
DA: BI LBI1 Bri (LBi)
(FY)
(3E)
50
(rozvrh platný od 1.9.2016)
10
DA: CH LCH3 Lou (LCh)
Tuz
Jel
- 14
9
Tho (ZE2)
A1
AJ
14
8
AJK
AJ
FY M
M
15
A2
(FY)
5
13
7
ČJ
Urz
ČJ ZSV ČJ
Pet
10
Špa (1B)
AJ
(Tománková Veronika, BI1)
4
- 13
Mar (A2)
A1
Hro (TV2)
FJK FJK1 Bea (FJ)
25
Kor (BI2)
TV
Muz (P1)
PG
ČJ
12
6
Kor (BI2)
TV2
Muz (P1)
PG2
ČJ2
TV
NJ N3 Kok (N1)
9
15
Gon (TV1)
(ZE1)
3
- 12
(CH1)
Gab (N2)
Muz (P1)
PG2
30
Lou
FJ F1 Bea (M2)
NJK NJK1 Mih (1C)
4.E
-9
NJ N1 Mih (1C)
M
Ott
416
8
Bri
NJ
(1B)
11
5
BI CH
(3D)
408
2
20
RJ R3 Har (RJ)
Pet
422
(ZE2)
- 11
NJ N2 Gab (N2)
420
405
35
ZSV
419
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
M
10
(CH2)
415
Bla
15
NJ N3 Kok (N1)
409
SCVU SCVU
á
- 10
4
(M1)
414
(ZE1)
419
Č
P
(BI1)
401
Ott
415
30
3
Hal
SZ
409
9
20
SLI Pet (ČJ) SLI Šle (ČJ)
t
(Loužecká Ivana, CH1)
Ott
(1D)
421
35
2
(RJ)
402
SLF
Von (ČJ)
406
SMVT
Roch (VV)
402
SLF
Von (ČJ)
406
SMVT
Roch (VV)
AJ
Špa (A2)
A2
AJ
Mrs
(A1)
Bakaláři

Podobné dokumenty

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT n public space in nearby courtyard of the House of the Lords of Kunštát [In case of bad weather in interior hall]

Více

ztracené bednění

ztracené bednění 9D=A{ACE\KLcFQ F9CDG FcF\ KLJGHQ9L9C\F=FGKF\ Více

Giá sửa chữa và bảo dưỡng xe tại Porsche Brno

Giá sửa chữa và bảo dưỡng xe tại Porsche Brno Giá trong bảng giá tính theo 1 giờ làm việc Giá chưa có DPH Thành viên HDN được giảm 15% công sửa chữa bảo dưỡng, 10% phụ tùng thay thế và dầu nhớt

Více

Detlef Weigel (15. 12. 1961)

Detlef Weigel (15. 12. 1961) LEAFY (LFY) – mutant lfy produkuje více květních stvolů než WT; květy jsou zelené a mají pouze

Více

u « w ¹—œù«Ë uK( qJA s

u  « w  ¹—œù«Ë uK( qJA   s Íb¹b'« ŸU�b�« ÂU??�√ …dOš_« …«—U³*« ÆU¼¡UMŁ√Ë r¼uFM� s�_« ‰Uł— Ê√ ¡ôR¼ b�√Ë Z²Š«Ë ¨ U??²??�ö??�« i??F??Ð ‰U????šœ≈ s??� dOž  UI¹UC�ò U¼d³²Ž« U� vKŽ —uNL'« s�  UÝ—UL*« pKð Ê√ «u×{Ë√Ë ¨å…—d³� o¹dH�« ...

Více

Odporové snímače teploty do interiéru design ABB - Gas-Me

Odporové snímače teploty do interiéru design ABB - Gas-Me Legrand Galea Life Legrand Valena Legrand Cariva Moeller Original Moeller Intense Moeller Pure Moeller Mysterious Schneider UNICA Dop. měricí proud Max. měřicí proud

Více

MUDr_Zigo_Peter_AVS_pristroje

MUDr_Zigo_Peter_AVS_pristroje znamné korelace EEG záznamu s různými fyziologickými a patologickými stavy. Logickým důsledkem byl pokus o vlivnění EEG záznamu např. účinkem rytmické stimulace světelem nebo zvukem. Toto probíhal...

Více

Katalog regulátorů MINIREG

Katalog regulátorů MINIREG A + Dle PRS29 (OBCHODNÍ NÁZEV FPR6S, FPR6L) B + VÝSTUPNÍ TESTOVACÍ BOD A+L+F B + DLE BS 3016 (OBCHODNÍ NÁZEV FBS7S; FBS7L) A + TESTOVACÍ BOD VSTUP TLAKU. + F + X (TRUBIČ�KA) B + SC HVÁLENÁ ZNAČ KA ...

Více