Globální SEXuální REVOLUCE

Komentáře

Transkript

Globální SEXuální REVOLUCE
Gabriele Kuby
Globální
SEXuální
REVOLUCE
ztráta SVOBODY ve jménu SVOBODY
Globální
SEXuální
REVOLUCE
Německá spisovatelka a publicistka Gabriele Kuby napsala
11 knih s tématikou lásky, sexuality, čistoty, sexuální revoluce
a genderové ideologie. Současnou
sexuální revoluci a společenské
změny popisuje v nejnovější knize
Globální sexuální revoluce – Ve
jménu svobody ztrácíme svobodu.
Přijala pozvání, aby své myšlenky
i novou knihu osobně prezentovala v České republice.
Autorka Gabriele Kuby a nakladatel Jiří Brauner
Vás zvou na uvedení a besedu
o nově vydané knize
G LO B Á L N Í S E X UÁ L N Í R E V O LU C E
V úterý 1. dubna v 17 hod. 2014
Biskupské gymnázium- aula
Barvičova 85, Brno
Možnost zakoupení knihy na místě
více o autorce: www.kuby.sk • www.gabriele-kuby.de
Kniha popisuje současnou kulturní revoluci
a společenské změny.
Ukazuje slepou uličku, do které se dostává
naše dnešní společnost a hledá východisko z ní
v opětovném návratu ke křesťanským hodnotám.