schůzce 19. 10. v Pardubicích

Transkript

schůzce 19. 10. v Pardubicích
Zápis ze setkání aktivistů „Ochrana rodiny“
konané dne 19. 10. 2013 v Pardubicích v hotelu „Staré časy“ (14.00 – 16.00 hod.)
Seznam účastníků: ing. Mojmír Kovář, ing. arch. Jan Florián, ing. Aleš Hodina, Anna Brychtová, Mgr. Tomáš
Jarský, Radoslav Kinčl
Záměr a cíl: setkání za účelem navázání spolupráce v oblasti ochrany rodiny proti násilnému prosazování
sexuální výchovy a rodové ideologie (Globální sexuální revoluci - GSR) a juvenilní justici, s cílem vystoupení
na mezinárodní konferenci o rodině 21. 10. 2013 v Senátu PČR.
Východisko: GSR, která je v knize Gabriele Kuby poprvé představena v souvislostech:
– myšlenkoví průkopníci od dob Francouzské revoluce
– obrat od feminismu ke gender ideologii
– strategické globální prosazování gender ideologie prostřednictvím OSN, EU, národních vlád
– politické znásilnění jazyka
– epidemické rozšíření pornografie
– zrušení všech morálních norem zrovnoprávněním homo-, bi-, trans- a intersexuality s heterosexualitou,
které sahá až po homomanželství s možností adopce
– jako nejnebezpečnější aspekt kulturní revoluce - převýchova mládeže ve školách a školkách předčasnou
sexualizací.
(Ztráta svobody ve jménu svobody)
Komentář: Kniha G. Kuby se snaží otevírat lidem oči, aby viděli a pochopili dnešní vývoj společnosti. Juvenilní
justice znamená:
– systém ochrany práv dětí, který otevírá dveře zneužívání pravomocí sociálních pracovníků, odebírajcích
děti i z fungujících rodin, za účelem jejich umístění do náhradní nebo pěstounské péče
– děti se stávájí zbožím, zajímavým pro sociální systém, pro pěstounské rodiny, organizace a instituce
(příspěvek na děti)
– vstup sociálních pracovníků do příbytků bez povolení na základě anonymního udání a odebírání dětí z
vykonstruovaných důvodů
– děti často končící psychicky a fyzicky týrané, jsou posouvány na adopci, nebo se stávají předmětem
obchodu s orgány
– na Slovensku je připravován zákon, podobný s oním přijatým v ČR k 1. 1. 2013, přesto neúspěšně
vetovaný V. Klausem
– juvenilní justice je přijata v zemích: UK, USA, Finsko, Švédsko, Norsko, Francie, Itálie, Ukrajina,
Izrael a další
Co to pro nás znamená?:
– zánik rodinných stereotypů, rodinné výchovy a jazyka (zavedení pojmů rodová rovnost, otázka pohlaví
není biologickou věcí, ale věcí volby, tedy děti si samy určí svůj rod bez ohledu na pohlaví, se kterým se
narodily
– extra práva pro LGBTI osoby (lesby, gayové, bisexuálové apod.), v ČR už existující požadavek na
registrované partnerství a adopcí dětí bude časem i na Slovensku. Svá práva tam mají už chráněna i
novelou trestního zákona
– zavádění sexuální výchovy do škol od středních škol po mateřské
Současná praxe v EU:
– Německo: pokutování a věznění rodičů, kteří odmítnou účast svých dětí na sexuální výchově.
– Francie: zatýkání lidí za nošení stereotypního symbolu rodiny na oblečení (přestupek o konání v rozporu
s dobrými mravy)
– tradiční rodinu nahradí moderní partnerství, oslovení matka, otec nahradí pojmy rodič 1, rodič 2
– chybí ochrana tradiční rodiny, manželství, vztahu muže, ženy a dětí
– propagace jinakosti v rozporu s faktem, že na vznik života je potřebný muž a žena
Doporučení:
– zřízení zvláštních webových stránek k problematice juvenilní justice a navrhovanému řešení, případně
využití stávajích webových stránek www.soudci.info
– účastníci tohoto setkání zašlou návrhy názvu a obsahu těchto stránek ing. A. Hodinovi na
[email protected] do 31. 10. 2013
– záměrem VORPu je pozvání G. Kuby na květen 2014 do ČR
– okamžitá propagace knihy G. Kuby: Globálna sexuálna revolúcia – GSR 2013, Bratislava, Lúč,
Špitálská 7, 813 59 Bratislava, 416 stran
Závěr: Téma bude referováno mluvčím FAK ČR a SR a koordinátorem POR SPOV ČR na XII. mezinárodní
konference o rodinné politice v Senátu 21. října
V Hradci Králové dne 19. 10. 2013
Zpracoval: ing. Mojmír Kovář