List opatření

Transkript

List opatření
List opatření
Zadní Lodrantka, soutok s Loučnou po Ostřetín,
revitalizace
ID_OP
LA110125
ID_KO
27,28
Typ opatření
revitalizace
ID_RVT PA_0029
Tok
Zadní Lodrantka
ID_Podtyp
1,4
Lokalizace
od soutoku s Loučnou po obec Ostřetín
Správce t.
ZVHS
Název opatření
ř.km Správce
ř.km ZMVH
0
12,7
UPOVR_ID
10559000
TOK_ID
10100501
HMWB
ne
Popis současného stavu:
Napřímené meliorované koryto, negativní ovlivnění nivního prostoru.
Zakrytí
Příčné objekty
Opevnění břehu
Opevnění dna
Směrová úprava
ne
ano
ano
ano
ano
Délka toku [km]
Délka RVT [km]
Plocha RVT [ha]
RVT koryta
RVT nádrže
RVT odst. ramen
RVT tůně
RVT niva
RVT překážky
11
16
33
ano
ne
ano
ano
ano
Popis navrhovaného stavu:
Ve vybraných úsecích (pozitivní ovlivnění předmětu ochrany SPA) návrat
toku do přírodě blízkých tvarů, napojení nivního prostoru, zlepšení
podmínek pro faunu i floru vodního toku a nivy.
ne
Parametry opatření
Realizovatelnost Vypořádání pozemků
nesnadné
Ekonom. kalkul. Náklady
Jednotka
110
m2
Druh území
CHKO
NP
ne
ne
Lesnictví
Průmysl
žádné
žádný
Techn. realiz.
Střety v území
významné
střední
Počet
Celkové náklady Priorita
330000
38800000
2
MZCHÚ
NATURA
ne
ano
Rekreace
Zemědělství
žádná
částečně
Kód
b
Oblast povodí Horního a středního Labe
Lokalita
IN/EX/K
Lokal. IN Lokal. EX
ex
Zvláště chráněné druhy
Širší vztahy
Tech. památka
ne
Plavba
žádná
Studie
ne
Využití toku
Připravenost
Kult. památka
ne
PPO
nevýznamná
Projekt
ne
Archeol. lokalita
ne
Rybářství
žádné
UR
SP
ne
ne
Energie
žádné
Financování
Přínos OP
MP
Ovl. průtoku
Stav koryta
Popis
Přínos
Vliv na HMWB
Oblast povodí Horního a středního Labe

Podobné dokumenty

Zemědělský půdní fond

Zemědělský půdní fond LEGENDA: P DNÍHO FONDU

Více

Tabulka D.10 - Zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně

Tabulka D.10 - Zastavěná území nechráněná nebo nedostatečně Chrudimka Loučná Labe Divoká Orlice Labe Divoká Orlice Divoká Orlice Rokytenka

Více

PLÁNU mezinárodní oblasti povodí Odry Návrh

PLÁNU mezinárodní oblasti povodí Odry Návrh oblasti povodí, tzn. dobrého ekologického stavu (resp. potenciálu) a dobrého chemického stavu povrchových vod a dobrého kvantitativního a chemického stavu podzemních vod. Mezinárodní oblast povodí ...

Více

itálie 2014 - kampanie – paestum – residence flora

itálie 2014 - kampanie – paestum – residence flora ITÁLIE 2014 - KAMPANIE – PAESTUM – RESIDENCE FLORA Nabídka pro skupiny s obsazením min. 6ti apartmánů

Více

PrOdEjnÍ a sErvisnÍ sÍť ivECO www.iveco.cz

PrOdEjnÍ a sErvisnÍ sÍť ivECO www.iveco.cz PrOdEjnÍ a servisnÍ sÍť IVECO Děčín

Více

Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského

Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016 Autoři textu: kolektiv autorů, sestavil Ing. Karel Kříž Vydal: Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, 258 ...

Více

Registr chráněných území - etapová zpráva 2004

Registr chráněných území - etapová zpráva 2004 Podrobný popis situace ve zranitelných oblastech navržených ke zrušení ........................................18 Oblast Z1 - povodí Rokytnice v Ašském výběžku ........................................

Více

BU NOVÉ SEDLO – FK OSTROV

BU NOVÉ SEDLO – FK OSTROV O našem dnešním soupeři: Historie klubu FK Ostrov se začala psát v roce 1950, kdy byla založena TJ Baník Ostrov. V roce 1959 byl klub přejmenován na Rudou hvězdu. V roce 1962 převzala sportoviště T...

Více