Layout skladu

Transkript

Layout skladu
Layout skladu
O. Kánský 2016
SŠŽ Planá
Optimalizace objednávky
Optimalizace zásob
• Podle technické dokumentace – projektu
• Indexní metoda – podle zkušenosti
Umístění skladu
• poloha – vzdálenost, dostupnost
• přístupové cesty (auto, vlečka, …)
• orientace vzhledem ke světovým stranám
• převládající směry větru
• napojení na inženýrské sítě
• …
Plocha skladu
•
•
•
•
Provozní
skladová plocha
dopravní cesty, dopravníky
manipulační plochy (příjem, vychystávání, kompletace, …)
technologické zázemí (vzduchotechnika, klimatizace,
chlazení, trafostanice, elektrocentrála, úklidové místnosti…)
• servisní plochy (odstavná plocha, opravna, dobíjení, …)
Pomocné
Plocha skladu
•
•
•
•
•
vrátnice
informační systém, kartotéka
kanceláře
šatny, ohřívárny, WC, umývárny, …
jídelna, bufet, kuřárna, …
Správní
Sociální
KONEC