SACHARIDY - Monosacharidy – příručka pro učitele Obecné

Transkript

SACHARIDY - Monosacharidy – příručka pro učitele Obecné
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
SACHARIDY - Monosacharidy – příručka pro učitele
Obecné informace:
Téma Monosacharidy se probírá v rozsahu jedné vyučovací hodiny.
Navazující učivo
Před probráním tématu Monosacharidy probereme krátkou úvodní informaci o sacharidech.
Doporučuji souběžně s teoretickou částí zařadit laboratorní práci, v níž si žáci ověří
vlastnosti monosacharidů. Laboratorní práce může být zařazena před probráním teorie.
Na téma Monosacharidy navazují kapitoly Oligosacharidy a Polysacharidy.
Téma souvisí s biologií – metabolismus, stavba prokaryotické a eukaryotické buňky.
Ovládání interaktivní výukové aplikace
Interaktivní výuková aplikace je především určena pro promítání na interaktivní tabuli. Byla
připravena pro prohlížeč MS Internet Explorer 6.0. Výuková aplikace obsahuje skripty
v JavaScriptu, proto pro její správnou funkci je nutno povolit skripty. Byla připravena pro
rozlišení 1024 x 768. Zvolte celoobrazovkové zobrazení. (K přepínání mezi zobrazením
v okně a celoobrazovkovým slouží klávesa F11.) Odkazy jsou zvýrazněny podtrženým
písmem. Pro přechod na další snímek zvolte šipku umístěnou v dolním rohu snímku.
Odkaz
Dále
Zpět
Dále
Vysvětlivky
V další části metodické příručky jsou použity tyto typy písma:
•
Text, který mají žáci v pracovních listech (texty souhlasí s výukovou aplikací).
•
Text, který si žáci doplňují do pracovních listů.
•
Text, kterým jsou napsány poznámky, doporučení.
-1-
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
Sacharidy - monosacharidy
Úvodní část se týká sacharidů.
Sacharidy
• Jsou nejrozšířenější organické látky.
• Tvoří největší podíl organické hmoty na Zemi.
•
•
•
•
•
Jsou hlavním zdrojem energie.
Tvoří rezervu energie.
Jsou stavebními složkami buněk, tkání, pletiv.
Jsou zdrojem C pro syntézu buněčných stěn.
Jsou součástí fyziologicky účinných látek (hormony, antibiotika, glykosidy,
koenzymy).
Chemické složení
Molekula sacharidu se skládá pouze ze tří prvků: uhlík, kyslík, vodík.
Klasifikace:
Nyní následuje téma Monosacharidy.
Monosacharidy
•
•
•
Obsahují jedinou monosacharidovou jednotku.
Základem molekuly je C-řetězec, složený ze 3 – 7 atomů uhlíku.
Na C-řetězci jsou vázány:
o
jedna nebo více hydroxylových skupin
o
jedna skupina karbonylová
nebo
Žáci si dopíší do rámečků skupiny.
Klasifikace
1. Podle karbonylové skupiny:
o aldosy - vážou aldehydickou skupinu
o
ketosy - vážou ketonickou skupinu
-2-
.
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
2. Podle počtu atomů C:
o triosy - 3 atomy C
o tetrosy - 4 atomy C
o pentosy - 5 atomů C
o hexosy - 6 atomů C
o heptosy - 7 atomů C
Kliknutím na heslo aldosy otevřeme přehled všech aldos:
Aldosy
Nejjednodušší aldosa je glyceraldehyd.
Toto jsou dva optické izomery.
Genetická řada D-aldos
Kliknutím na název sacharidu ukážeme jeho vzorec a model. Žáci jako příklad aldosy
v pracovních listech mají pouze D-glukosu:
Tollensův vzorec
Haworthyho vzorec
-3-
Model
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
Nyní následuje pro lepší učitelovu orientaci přehled Tollensových vzorců aldos (kliknutím na
příslušný název se zobrazí Tollensův vzorec, Haworthyho vzorec a model), žáci toto nemají
v pracovních listech.
D – erytrosa
D - threosa
D - ribosa
D - allosa
D - altrosa
D - arabinosa
D - glukosa
D - mannosa
D - xylosa
D - gulosa
D - idosa
D - lyxosa
D - galaktosa
D - talosa
-4-
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
Kliknutím na heslo ketosy otevřeme přehled všech ketos.
Ketosy
Nejjednodušší ketosa je dihydroxyaceton.
Genetická řada ketos
Kliknutím na název sacharidu ukážeme jeho vzorec a model. Žáci jako příklad ketosy
v pracovních listech mají pouze D-fruktosu:
Tollensův vzorec
Haworthyho vzorec
Model
Nyní následuje pro lepší učitelovu orientaci přehled Tollensových vzorců ketos (kliknutím na
příslušný název se zobrazí Tollensův vzorec, Haworthyho vzorec a model), žáci toto nemají
v pracovních listech.
Dihydroxyaceton
D - erythrulosa
-5-
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
D - ribulosa
D - psikosa
D - fruktosa
D - xylulosa
D - sorbosa
D - tagatosa
Struktura
Glukosa - struktura
•
•
•
Poloacetálová vazba.
Vznikne mezi karbonylovým atomem C
a hydroxylovou skupinou na 5., nebo 4. uhlíku.
Vznikne cyklická forma monosacharidu:
o pyranosa - šestičlenná,
o furanosa - pětičlenná.
Kliknutím na slovo pyranosa otevřeme snímek vzniku pyranosy a později klikneme na
furanosa.
Pyranosa
Furanosa
Další snímek představuje Hawortyho vzorec
D glukopyranosy:
Hawortyho vzorec
V cyklické formě
vzniká nový
asymetrický uhlík,
proto vzniknou další
izomery = anomery
alfa a beta.
-6-
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
Fyzikální vlastnosti
• Bezbarvé.
• Krystalické.
• Rozpustné ve vodě.
• Sladká chuť.
• Zahříváním karamelizuje:
o bonbónový cukr,
o karamel,
o kulér.
Reakce
Kliknutím na heslo „reakce“ otevřeme přehled reakcí:
Klikněte na heslo „na karbonylové skupině“.
Reakce na karbonylové skupině
Karbonylová skupina se oxiduje, proto monosacharidy vystupují
jako redukční činidla. (Žáci si dopíší vzorec.)
Monosacharidy dokazujeme Fehlingovým činidlem:
Kliknutím na tlačítko „Přehrát“ přehrajeme animaci důkazu monosacharidů.
Žáci mají v pracovních listech tři kádinky, kde si vybarví (dopíší) postupné zbarvení roztoku:
Bezbarvý cukerný roztok
Modrá barva: přidáno
Fehlingovo činidlo
Oxidace
Aldosy mohou snadno oxidovat a vznikají:
o aldonové kyseliny
Červenooranžová:
výsledné zbarvení po
zahřátí
Redukce
Monosacharidy se redukují na cukerné
alkoholy = alditoly:
D-glukosa kyselina glukonová
D – glukosa D – glucitol
o aldarové kyseliny
(též D – sorbit = sladidlo pro diabetiky)
D-glukosa kyselina glukarová
-7-
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
Reakce na hydroxylových skupinách
Klikněte na heslo „reakce na hydroxylových skupinách“:
A) esterifikace
B) eterifikace
Uvádíme pouze přehled, z časových důvodů tyto reakce dále neprobíráme.
Lihové kvašení
Klikněte na heslo „Lihové kvašení“:
• Způsobují mikroorganismy – kvasinky.
Hexosy líh
C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
Význam
Kliknutím na heslo Význam se otevře nabídka významných monosacharidů. Kliknutím na
název sacharidu ukážeme přehled jeho vlastností a využití:
D-glukosa: (Žáci si dopíší Tollensův vzorec)
• Cukr hroznový, dextrosa, cukr škrobový
Tollensův vzorec
(vyrábí se ze škrobu).
• Součást krve živočichů (0,1%).
• Bílá, krystalická, sladká látka.
• V medu, v ovoci.
• V moči znamená diabetes.
Význam:
• Zdroj energie.
• Umělá výživa.
• Výroba vitamínu C.
• Antibiotika.
• Kyselina mléčná, kyselina citrónová.
D-fruktosa
•
•
•
Cukr ovocný, levulosa.
Obsažen v ovoci a medu.
Nejsladší sacharid vůbec.
•
•
Obsažena v mléce.
Je součástí glykoproteinů,
hemicelulos a rostlinných slizů.
L-galaktosa je obsažena v
polysacharidu agaru.
D-galaktosa
•
D-ribosa:
•
•
-8-
Je součástí RNA.
Její derivát 2-deoxy-D-ribosa je
vázán v DNA.
Projekt SIPVZ č.0636P2006 Buňka – interaktivní výuková aplikace
www.sszdra-karvina.cz
D-ribulosa:
•
Je meziprodukt fotosyntézy.
Shrnutí:
•
•
Nejrozšířenější organické látky na Zemi jsou sacharidy.
Molekula sacharidu se skládá z C, O, H.
•
•
Kromě C-řetězce obsahuje skupiny -OH a –CHO nebo
.
Molekula monosacharidu se poloacetálovou vazbou přemění na pyranosu
nebo furanosu.
Glukosu najdeme v ovoci, medu, krvi.
Přítomnost glukosy dokážeme Fehlingovým činidlem.
•
•
Test
1) 2 – 10 monosacharidových jednotek obsahují:
a) monosacharidy
b) oligosacharidy
c) polysacharidy
2) Hroznový cukr je:
a) aldohexosa
b) ketohexosa
c) aldopentosa
3) Pyranosa nebo furanosa vznikne spojením:
a) poloacetálovou vazbou
b) peptidovou vazbou
c) glykosidickou vazbou
4) Aldonové nebo aldarové kyseliny vzniknou:
a) oxidací
b) redukcí
c) alkoholovým kvašením
Po kliknutí na variantu a, b nebo c se správné odpovědi zvýrazní tučně, nesprávné budou v aplikaci
přeškrtnuty. Pokud chceme test zadat opakovaně, stiskněte klávesu F5, označení
správných/nesprávných odpovědí bude zrušeno.
Po kliknutí na se dostaneme na úvodní snímek lekce,
z ní pak kliknutím na  se dostaneme na snímek Prezentace (seznam témat)
-9-

Podobné dokumenty

Monosacharidy – fyzikální a chemické vlastnosti

Monosacharidy – fyzikální a chemické vlastnosti c) Fehlingova reakce Aldosy mohou reagovat podobně jako aldehydy, ale poněkud méně ochotně s Fehlingovým činidlem (Fehlingův roztok I: roztok modré skalice, Fehlingův roztok II: alkalický roztok vi...

Více

Membránový transport – příručka pro učitele

Membránový transport – příručka pro učitele Ovládání interaktivní výukové aplikace Interaktivní výuková aplikace je především určena pro promítání na interaktivní tabuli. Byla připravena pro prohlížeč MS Internet Explorer 6.0. Výuková aplika...

Více

Od stavebních bloků k polymerům života

Od stavebních bloků k polymerům života Možní kandidáti na předchůdce RNA v ranné historii Země. a) threosová nukleová kyselina, b) peptidová nukleová kyselina, c) analog nukleové kyseliny odvozený od glycerolu, d) pyranosyl RNA. B – zna...

Více

Tlak v kapalinách a plynech – příručka pro učitele

Tlak v kapalinách a plynech – příručka pro učitele Ovládání interaktivní výukové aplikace Interaktivní výuková aplikace je především určena pro promítání na interaktivní tabuli. Byla připravena pro prohlížeč MS Internet Explorer 6.0. Výuková aplika...

Více

SACHARIDY (cukry)

SACHARIDY (cukry) reaguje s alkoholem i s dalším monosacharidem

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ BUŇKY – příručka pro učitele

ROZMNOŽOVÁNÍ BUŇKY – příručka pro učitele Ovládání interaktivní výukové aplikace Interaktivní výuková aplikace je především určena pro promítání na interaktivní tabuli. Byla připravena pro prohlížeč MS Internet Explorer 6.0. Výuková aplika...

Více

MT Měrky - PAPco, sro

MT Měrky - PAPco, sro 134.002.100 Referenční blok MPU „Reference blok 2 “ Reference typ bloku 2 se skládá ze 2 ocelových tyčí a dvou stálých magnetů. Musí být kalibrován tak, že +4 značka představuje +100 A / m a -4 zna...

Více