František Ringo Čech

Komentáře

Transkript

František Ringo Čech
Pořadatelé
pořadatelé
Pořadatel:
Občanské sdružení Kunovjan
Město Kunovice
Spolupořadatelé:
Podporovatelé:
Město Uherské Hradiště Město Staré Město
Zlínský kraj
Folklorní sdružení České republiky
Mediální partner:
Český rozhlas Brno
MF DNES
Dobrý den s Kurýrem
Slovácký Deník, Slovácké noviny
Radio PROGLAS
Radio Čas Zlín
RTA Zlín, soukromá televizní agentura
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Děti-kultura-sport
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Klub kultury Uherské Hradiště
Program obnovy venkova
Spolek pro Obnovu venkova v České republice
Škola vesnice v Modré
a sponzoři
Osobní záštitu nad festivalem převzali:
MVDr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje
MUDr. Pavol Sedláček, MPH - predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
16. ročník Mezinárodního festivalu „Kunovské léto“ probíhá v rámci oslav 90ti let OSA. 2
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2009
Vážení přátelé folkloru, milé děti, vážení hosté!
dovolte mi, abych vás všechny srdečně přivítal na letošním 16. ročníku mezinárodního dětského
folklorního festivalu “Kunovské léto”.
Opět se můžeme těšit na to, že prostranství několika krásných měst a obcí na Slovácku ovládne zpěv
a tanec v podání členů řady souborů, které k nám zavítaly jak z České republiky, tak ze Slovenska
a dokonce i z poměrně vzdálených míst Evropy: z Rumunska, Ukrajiny, Chorvatska, Lotyšska či
Maďarska. S radostí jsem přijal záštitu nad touto milou akcí, která nabízí nejen muzicírování a roztančená
pódia, ale také ukázky řezbářského umění, jarmark lidových řemesel a mnoho příležitostí pro přátelská
a neformální setkání.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na organizaci festivalu podílejí, neboť během několika let se
jim podařilo vytvořit v kraji slunce, vína a zpěvu vyhledávanou kulturní událost oslavující letní slunovrat
opravdu tvůrčím způsobem.
A zvláště bych chtěl smeknout před všemi, kdo se ve svém volném čase věnují udržování a rozvíjení
folklorních tradic a jsou ochotni s nadšením a zápalem pro věc předávat své umění mladé generaci
a dětem.
Přeji všem hostům, ať se v našem kraji dobře cítí a odvezou si z něj ty nejlepší vzpomínky, všem
vystupujícím přeji vnímavé publikum a nám všem pak spoustu pěkných zážitků, které se dotknou našeho
srdce a obohatí naši duši!
A za rok se těším opět na shledanou!
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje
Vážení priatelia,
S ve¾kou radosťou som prevzal záštitu nad týmto medzinárodným detským folklórnym festivalom.
Prihraničná spolupráca a partnerské vzťahy medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Zlínskym
krajom majú rôzne podoby. Od spoločného budovania ciest v hraničnom území, cez spoločné
europrojekty v oblasti cestovného ruchu, až po kontakty našich škôl či kultúrnych zariadení. Som rád,
že k podujatiam s dlhou tradíciou, akými sú Slávnosti bratstva na Javorine, Kopaničiarske slávnosti
v Starom Hrozenkove či Myjavský folklórny festival, sa pripájajú aj mladšie originálne festivaly ako je
“Kunovské leto”. Toto medzinárodné stretnutie detských folkloristov je zárukou, že ¾udové piesne, tance
i tradičné remeslá budú mať svojich pokračovate¾ov aj v nasledujúcich desaťročiach. Takéto podujatia,
na ktorých sa stretávajú mladí ¾udia z rôznych krajín Európskej únie, sú zároveň garanciou priate¾ských
a partnerských vzťahov ich účastníkov aj v dospelom veku.
Organizátorom podujatia želám, aby sa im vydarili nielen všetky hudobno-tanečno-spevácke
vystúpenia, ale aj celý bohatý sprievodný program – od rezbárskeho sympózia, cez svätojánsky jarmok až po vyhlásenie výsledkov a večerný ohňostroj.
Všetkým účastníkom festivalu prajem naozaj príjemný vstup do nového astronomického leta.
MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja
3
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2009
Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské Léto patří ve své XVI. leté historii mezi nejvýznamnější
folklorní festivaly v České republice. Je to jeden ze sedmi dětských folklorních festivalů; festival, který má
rovněž statut CIOFF. Je to určitě jeden z nejpříjemnějších festivalů mezi 59 členskými festivaly Folklorního
sdružení ČR.
V první řadě bych chtěl poděkovat městu Kunovice, jmenovitě starostovi panu Jiřímu Vařechovi,
městu Uherské Hradiště a panu starostovi Liboru Karáskovi a místostarostce Ivaně Majíčkové, rovněž
starostovi Starého Města panu Josefu Bazalovi. Velké poděkování patří dvěma patronům, hejtmanovi
Zlínského kraje panu Stanislavu Mišákovi a Pavlu Sedláčkovi, předsedovi Trenčianského samosprávného
kraja. Rovněž bych chtěl zdůraznit, že letošní XVI. ročník probíhá v rámci oslav 90ti let OSA. Také je
třeba poděkovat všem dalším pořadatelům, sponzorům, mediálním partnerům např. Českému rozhlasu,
Místním Infostránkám, Dětské tiskové agentuře, Radiu Proglas, RTA Zlín. Největší poděkování patří všem
dětským účinkujícím a jejich vedoucím. Skláním se před prací pořadatelů a celého jejich týmu. Přijďte se
podívat na “Kunovské léto”.
Zdeněk Pšenica
předseda FoS ČR
Je mi ctí přivítat již šestnáctý ročník mezinárodního dětského folklorního festivalu “Kunovské léto” na
půdě královského města Uherské Hradiště!
Jsem velmi rád, že mohu opět po roce přivítat v ulicích našeho města folklorní soubory z různých
oblastí světa. Za patnáct let existence festivalu se ho zúčastnilo bezmála 200 dětských souborů z naší
republiky, Slovenska, Turecka, Polska, Ruska, Maďarska, Řecka, Mexika, Konga, Tchai-wanu, Indie
a dalších. Letos festival seznámí návštěvníky i účastníky s dalšími kulturami světa prostřednictvím souborů
z Rumunska, Ukrajiny, Chorvatska či Lotyšska.
Těším se, že náměstí a ulice našeho města opět ožijí folklorem, hudbou a pestrobarevnými kroji.
Festival “Kunovské léto” stírá hranice nejen mezi hudebními žánry, zeměmi, ale i městy. Díky tomu mohou
návštěvníci ochutnat ukázku umění dětí z celého světa. Festival se podle mezinárodního hodnocení
zařadil mezi nejpůsobivější a nejotevřenější akce tohoto druhu. O významu a úspěchu festivalu vypovídají
také ohlasy z nejvyšších míst našeho státu. Je to bezpochyby i zásluhou profesionálního vedení a dalších
pořadatelů, kterým bych touto cestou rád poděkoval.
Za vedení města a za všechny spoluobčany dětský folklorní festival pozdravuji a “Kunovskému létu”
přeji tradičně krásné počasí a stále větší počet spokojených návštěvníků.
Ing. Libor Karásek,
starosta města Uherské Hradiště
Vážení přátelé, milí hosté,
jsem potěšen, že vás mohu pozdravit a přivítat při příležitosti 16. ročníku festivalu “Kunovské
léto”, které je především svátkem dětí, lidové písně, hudby a tance. Stalo se místem plného života
a mládí. Vždyť děti jsou budoucností národa i celé naší země. Je na nás, jak se společně přičiníme, abychom
je vychovali k vzájemné lásce a úctě. Není v životě vyššího cíle, než dobře vychovat své děti.
Díky trpělivé, pečlivé a neúnavné práci pořadatelů můžeme říci, že festival “Kunovské léto”
vychoval již řadu vynikajících tanečníků, zpěváků, ale i muzikantů, kteří postupně dorůstají do dospělých
souborů, prezentují se v různých přehlídkách, soutěžích a stávají se tak nositeli tradic a pokračovateli
nás dospělých.
Vážení hosté, milé děti, přeji vám, abyste zde prožili krásné chvíle plné přátelství, hudby, zpěvu
a tance. Nám všem přeji, aby vydrželo hezké počasí a pořadatelům přeji hodně sil a úspěšné zvládnutí
celého festivalu. Ať žije Mezinárodní dětský folklorní festival “KUNOVSKÉ LÉTO” 2009.
4
Josef Bazala
starosta Starého Města
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2009
Vážení přátelé, milí festivaloví hosté,
všechny Vás vítám na XVI. Mezinárodním dětském folklorním festivalu v Kunovicích. Je mně ctí
a potěšením, že naše město může být hostiteli mladých, nadaných a nadšených umělců jak z České
republiky, tak i z Evropy.
Mimo jiné jsou Kunovice prezentovány letectvím a leteckou výrobou s více jak 70-ti letou tradicí.
Patříme mezi nejmenší města, jež se mohou pyšnit přívlastkem universitní město. Zásluhu na tom má sídlo
první soukromé vysoké školy na Moravě, Evropský polytechnický institut.
Chloubou našeho města je také to, že jsme nositeli ceny Rudolfa II. Masarykovy akademie umění,
kterou jsme obdrželi v roce 2004 za péči o lidovou kulturu, tradice a zvyky.
Festival, kterého jste účastníky, každoročně vyjadřuje náš vztah a lásku k folklorním tradicím, jíž jsou
tance a písně tou nejlepší vizitkou.
Přeji Vám všem příjemný pobyt nejen v Kunovicích, ale i v okolí našeho regionu, kde budete rovněž
svým vystupováním rozdávat radost, úsměv, pohodu a dobrou náladu, kterou přeji i Vám tady u nás.
Ing. Jiří Vařecha
starosta Kunovic
Mezinárodní dětský folklorní festival “Kunovské léto” otevírá svou 16. kapitolu. Mohli bychom jej přirovnat
k dítěti, ze kterého se rodičům a všem, kteří kolem něj vyvíjejí péči a starostlivost, podařilo vypěstovat
z dítěte dospělého a samostatného jedince. Naše odrostlé děti dnes zastávají funkce festivalových
moderátorů, hostesek a pomocníků. Ti, kteří před patnácti lety vystupovali jako předškoláci, jsou dnes
v týmu organizátorů na zodpovědných funkcích. Někteří z nás, kteří jsme si tehdy mysleli, že jsme
mladíci, kteří nezestárnou, máme o šestnáct let a řada z nás se honosí titulem babička a dědeček. Tak
i festival dospěl.
Přeji festivalu, aby měl kolem sebe vždy poctivé a nadšené lidi, kteří budou vždy ochotni udělat vše pro
příkladnou reprezentaci uherskohradišťské souměstí, Zlínského kraje a České republiky v mezinárodním
měřítku. Aby měl vždy své partnery a podporovatele, jejichž morální, finanční a věcná záštita je výrazem
partnerství i úcty k této práci. Aby i svůj patronát vnímali jako poslání a radost.
Přeji dětem a mladým lidem, kteří na festival přijíždějí jako „vyslanci“ svých zemí, aby u nás prožili
příjemné chvíle a po návratu do svých zemí s nadšením tlumočili poselství nových přátelství s dětmi
a lidmi neobyčejného regionu, označovaného za „srdce Slovácka“.
Vám všem, milí čtenáři a vzácní návštěvníci festivalu, přeji, aby se náš kraj stal alespoň na chvíli vašim
novým domovem, kam se budete znovu a rádi vracet.
PhDr. Romana Habartová
ředitelka festivalu
5
Pozvánka do Kunovic
naše město
Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od
Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího
ústí do řeky Moravy. Jsou rozloženy na ploše 2 854,9 ha v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu
jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby.
Město má díky své poloze na křižovatce starobylých obchodních cest a bohatou historii. Svědčí o tom
množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské leželo na území
dnešních Kunovic několik osad, jejichž funkcí bylo střežení přístupu k centru Velkomoravské říše.
Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice stávají správním a církevním
centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. Jméno Cunovitz zřejmě pochází od franckého knížete
Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku 1196.
Královská osada „Grúň“ se zeměpanským hradem a tvrzí byla na čas i biskupským sídlem. Městečkem
se Kunovice staly již před rokem 1466. V 17. století byly Kunovice terčem ničivých nájezdů. K plnému
rozvoji Kunovic dochází po 2. polovině 19. století. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice
zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím.
Rozvoji průmyslu v dalších letech napomohlo vybudování železnice. Kunovice se staly důležitým
železničním uzlem spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Největšími zdejšími podniky
druhé poloviny 19. století se staly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou, a začal se rozvíjet potravinářský
průmysl. V minulosti prosluly Kunovice také výrobou letadel, která začala po r. 1936 v letecké továrně
Avia. V novém závodě LET Kunovice, budovaném v padesátých letech pak byla postupně rozvíjena výroba
lehkých a malých dopravních letadel. Součástí podniku je i letiště s mezinárodním statutem, které dnes
nabízí letecké spojení s Evropou. Po stagnaci a úpadku podniku LET v 90. letech 20. století se začíná
tradice letecké výroby v Kunovicích obnovovat v novém sousedním podniku Evektor. Zdejší bohatou
leteckou tradici dnes připomíná unikátní Slovácké letecké muzeum.
Jako hospodářsko-správní centrum byly a jsou Kunovice také významným místem v oblasti kultury.
Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Ke kulturně historickým a uměleckým
památkám se řadí také řada sakrálních plastik a křížů. Nejstarší kříž pochází z roku 1747.
Kulturní historickou památkou byl v roce 1995 prohlášen komplex pozdně renesančních budov ve
středu města, bývalý „kunovický zámek“, později panský dvorec lichtenštejnských knížat.
Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, soukromá střední odborná škola, Vyšší odborná škola právní a první soukromá vysoká škola v České republice, Evropský polytechnický institut.
Bohatý kulturní život, kterým město žije, je v úzkém spojení s místními tradicemi – především
masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi. Z odkazů kulturního
dědictví čerpají čtyři místní dětské folklorní soubory, dva folklorní soubory dospělých a dvě cimbálové
muziky. Od roku 1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Kunovské
léto“. Od roku 2004 se festival honosí statutem CIOFF. O tom, že Kunovice jsou baštou folkloru svědčí
i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění městu Cenu Rudolfa II., za příkladný
vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za trvalou ochranu kulturního dědictví
předků v regionu.
Ve sportu Kunovice nejvíce proslavila ženská házená, která zde má dlouholetou tradici. Zdejší fotbalový klub
hraje již několik let II. ligu kopané. Své místo si zde našel u nás méně tradiční sport - softbal. Slovácký aeroklub
využívá letiště k provozování vyhlídkových letů v motorových i bezmotorových letadlech. Je zde i speciální
škola létání a parašutismu, pro zájemce jsou připraveny také tandemové seskoky a balónové létání.
Obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat mnoha sportovišť – široké vyžití nabízí sportovní hala,
sokolské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště a koupaliště.
Od roku 1971 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 začíná
novodobá historie samostatných Kunovic, roku 1997 byly prohlášeny městem, v němž dnes žije více
než pět tisíc obyvatel, ochotných otevřít srdce a přichystat svým hostům vše nejlepší, co jim celý rok
přinesl.
…Vítejte u nás …
6
Pozvánka do Kunovic
kunovice
The town of Kunovice is situated in south-eastern Moravia, in the south-western part of Zlínský District,
about 3km to the south of Uherské Hradiště in the region called Slovácko. Located in the Dolnomoravský
Vale on the Olšava River not far from its mouth into the Morava about 185 metres above the sea, the town
covers the area of 2, 854.9 ha. In the south, Kunovice borders on the Hlucká Upland stretching from the
Vizovické Heights, in the west on the Chřiby Hills.
Kunovice has a rich history thanks to its significant military-strategic location on the cross­roads of the
ancient trade paths. Numbers of archaeological finds from the Old Stone Age prove this. In the times of
Great Moravia, there were several settlements scattered in the area of today’s Kunovice whose purpose was
to control the accession to the centre of the Great Moravian Empire. Great Moravia declined and Moravia annexed to Bohemia, Kunovice became the ad­min­is­trative and
religious centre of the newly established frontier Hlucká Province. Allegedly, the name of Cunovitz comes from
the Frankish Duke, Kuno, whose descendants were called Kunovici. The first written report of Kunovice dates
back to 1196. The princely settlement of “Grúň” along with the manor and the fortress functioned temporarily
as the bishop’s resi­dence. Kunovice was elevated to the status of a town before the year 1466. In 17th century,
Kunovice got heavily plundered by foreign raiders, but later on, in the second half of 19th century, the town
greatly developed due to its position suitable for growing fruit, vegetable and grapevine.
Industries grew rapidly with the building of the railways. Kunovice became a major railway junction, the
connection between Vlárská Railway and Břeclav – Přerov railroad track. The biggest local en­ter­prises in the
late-19th century were two brick-works, a mill with a power house, and food pro­cessing industry was set in
motion. In the past, Kunovice became renowned for the production of aircraft, which commenced after the
year 1936 in Avia aircraft factory. In the 1950s, a new enterprise, LET Kunovice, was set up to specialize in
the manufacture of small and light airbuses. The international aero­drome that is part of the factory offers
flights to various destinations in Europe. Following the stagnation and decline of LET in the 1990s, the tradition of aircraft production is being reno­vated by the adjacent Evektor company. The rich tra­dition of aircraft
industry is materialized in the unique Slovácké Aircraft Mu­seum lying close to Evektor.
An administrative-economical centre, Kunovice was and still is a notable place in terms of cultural
events. Besides the most valuable historical memory, the Church of St. Petr and Pavel, Kunovice boasts
about various other historical and art sights, such as sacral sculptures and roods the oldest coming from
the year 1747. In 1995, the complex of late renaissance buildings in the centre, the former “Kunovice
manor”, later a mansion of Liechtenstein aristocracy, was listed on the cultural heritage.
Education-wise, in the town there are two elementary schools, a folk arts school, a private high special
school, a higher special school for lawyers and the first private university in the Czech Re­pub­lic, European
Polytechnic Institute. The bountiful cultural events coming out of local traditions – namely Shrovetide,
Kings´Ride, and Village Festival have given the town its special character. The old cultural heritage pro­vides
themes for four children’s ensembles, two grown-ups’ ones and two cimbalom bands. Since 1994 the town
has been the host of the International Children’s Folklore Festival called “Kunovské léto” (CIOFF). The fact
that Kunovice is put down as the bastion of folklore life can be manifested by the Rudolf II Prize given in
2004 to the town by the Masaryk Academy of Arts for the support, development and promotion of culture,
and particularly for the permanent conservation of the cultural heritage of our ancestors in the region.
As far as sports are concerned, Kunovice became most famous for the women’s handball which has a long
tradition here. The local football team has been for a few years a participant in the 2nd Division, the second
highest competition in the country. Also a less traditional sport, softball, has found its place in our town. Slovácký
Aero Club uses the local aerodrome to offer scenic flights in small aircraft and gliders. Available is a special school
for flying and parachuting, you can try ballooning and tandem para­chute jumping. For both residents and visitors
to the town there are many sports facilities ready for instant use – a sports hall, Sokol playing area, football pitch
and an illuminated imitation grass pitch, tennis courts, softball pitch and a swimming pool.
Between 1971 and 1990 Kunovice was part of the conurbation, then separated from Uherské Hradiště
and the new history of independent Kunovice culminated in 1997 when it was officially proclaimed town.
Today there live over five thousand inhabitants ever ready to open their hearts and treat their guests to the
best food the year has provided.
… Well, why not come round…
7
Program festivalu
PROGRAM FESTIVALU
Pondělí 15. června 2009
Příjezd řezbářů - Čechy, Morava, Slovensko, Polsko
Příprava dřeva - přírodní areál Kunovice
Úterý 16. června 2009
09.00
Zahájení řezbářského sympozia - přírodní areál Kunovice
Středa 17. června 2009
09.00
Zahájení řezbářské školy - přírodní areál Kunovice - přednášky, dílny
16.00
Festivalový pořad zahraničních souborů - Lázně Luhačovice
čtvrtek 18. června 2009
Průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice
10.00
Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště
15.00
Přijetí na radnici - Uherské Hradiště
15.00
Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště 16.00
Vystoupení na Masarykově náměstí a v ulicích - Uherské Hradiště
16.00
Slavnostní předání ceny města Uh. Hradiště, ceny Vl. Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké
výroby - Reduta Uh. Hradiště
20.00
Společenské setkání vedoucích souborů - Reduta Uherské Hradiště
Pátek 19. června 2009
10.00
Výchovné koncerty - Uh. Brod, Uh. Hradiště, Kunovice, Otrokovice, Velehrad
15.00
Sportovní zápolení - sportovní hala Kunovice
18.00
“Jak zaseješ, tak sklidíš”, premiéra souboru Děcka z Kunovic a CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh
- Klub kultury Uherské Hradiště
20.00
„Na pomezí žánrů“ - F. R. Čech a kapely Milana Schelingera - přírodní areál Kunovice
20.30
Taneční zábava - přírodní areál Kunovice
22.00
Večerka pro děti
Sobota 20. června 2009
08.00
Svatojánský jarmark lidových řemesel - Mariánské nám.,  Uh. Hradiště
09.00
Pozvánky na festival - Uherské Hradiště, Morový sloup
10.00
Národní přehlídka dětského verbuňku - Mariánské nám., Uh. Hradiště
10.00
Vystoupení zahraničních souborů - Zahrada Moravy Staré Město
10.00
Vystoupení zahraničních souborů „V zámku a podzámčí” - Přerov
13.00
Přijetí zástupců souborů u starosty - radnice Kunovice
15.30 „Naše děti“ - soutěžní pořad - přírodní areál Kunovice
19.00 „Večerní muzicírování” - zábavní a taneční večer s CM Lúčka, Kanonýři, DISCO Rádia Čas, Rokaso,
rukodělná dílna pro děti “Na cestě do světa”, vzlet balonu, táborák, malování na obličej - přírodní
areál Kunovice
22.00
Ohňostroj, večerka pro děti
02.00
Večerka pro dospělé
Neděle 21. června 2009
07.30
Mše svatá za festivalové děti - chrám Páně Kunovice
08.30
Koncert duchovní písně - chrám Páně Kunovice
10.00
Profilové vystoupení zahraničních souborů - Zahrada Moravy Staré Město
13.30
Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí - Kunovice
14.45
Vernisáž řezbářských děl - přírodní areál Kunovice
15.00
„Kde jsme doma“- závěrečný galaprogram - přírodní areál Kunovice
17.00
„Loučení“ - slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění
Ústupový plán: V případě nepříznivého počasí se programy budou realizovat s půlhodinovým zpožděním
ve sportovní hale v Kunovicích, v klubu Kultury v Uh. Hradišti a v budově školy ve Starém Městě.
8
Program festivalu
PROGRAMme FESTIVAL
Monday 15th June 2009
Arrival of woodcarvers from Czech, Slovakia, Poland
Tuesday 16th June 2009
09.00
Opening of woodcarvers symphosium Open Air Area, Kunovice
Arrival of foreign ensembles
Wednesday 17th June 2009
Arrival of another ensembles
09.00
Opening of woodcarvers workshops – Open-air area, Kunovice
16.00
Performance of foreign ensembles – Spa of Luhačovice
Thursday 18th June 2009
Paralelly Woodcarvers symposium and woodcarvers workshops – Open Air Area in Kunovice
10.00
Invitation to Festival – Masaryk´s Square in Uherské Hradiště
15.00
Reception at the Town Hall of Uherské Hradiště
15.00
Festive parade through streets of Uherské Hradiště
16.00
Performance in Masaryk´s Square and in the streets of Uherské Hradiště
16.00
Awful Assigment of Award of Town of Uherské Hradiště – Vladimír Bouček´s award of presentation
and development of folklore artworks – Reduta Uh. Hradiště
20.00
Meeting of Foreign Ensembles – Reduta Uherské Hradiště
Friday 19th June 2009
parallelly Woodcarvers symposium – through the whole festival
10.00 Educational concerts in Uherské Hradiště, Kunovice, Otrokovice, Velehrad
(paralelly)
15.00
Sports competitions – sports hall in Kunovice
18.00
First Appearance of group Děcka z Kunovic and CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh – Culture Club in
Uh. Hradiště
19.30
,,At the Confines of Genres” – F. R. Čech and Milan Schelinger´s band - Open-air area in Kunovice
22.00
Going to bed for children
Saturday 20th June 2009
8.00
St. John’s fair of folk crafts – Mariánské Square in Uherské Hradiště
9.00
Invitation to the festival in Uherské Hradiště
10.00
„Verbíři“ National contest and shepherd games in Zelný trh in Uh. Hradiště
parallelly Woodcarvers symposium – through the whole festival
10.00
,,V zámku a podzámčí” – preformance of foreign ensembles - Přerov
13.00
Reception at the Town Hall of Kunovice
15.30
„Our children” – competitive programme – Open-air area in Kunovice
19.00
„Evening Musicmaking“ – evening of entertainment and dancing with rich programme and games,
handcraft workshop, Lúčka dulcimer band, country band Kanonýři, Disco, modern dances, foreign
group entrances, bonfire, enjoy yourselves time for everybody, games and competitions for children
– Open-air area in Kunovice
22.00
Fireworks, the end and going to bed for children
02.00
The end for adults
Sunday 21nd June 2009
07.30
Holy Mass in favour of festival children in local church
08.30
Concert of religious songs in local church
10.00
Parade of Ensembles – Zahrada Moravy Trade Fair in Staré Město
parallelly In wood carved - workshop of woodcarvers
13.30
Festive parade with short performance in front of the Town
14.45
Vernissage of woodcarved works – Open-air area in Kunovice
15.00
,,Where our home is?” main festival programme in Open-air area
17.00
Festive finishing of the festival with declaration of the winners and awarding prizes and diplomas
Alternate variant: In case of bad weather the programmes from Open-air area will be realised with an half-hour
delay in the Sports hall in Kunovice.
9
Mistři a výstavy
řezbářské sympozium
Osm let se festival v Kunovicích profiluje řezbářským sympoziem, které si získalo velký zájem
veřejnosti i řezbářů samotných. Doposud se sympozia zúčastnilo kolem 50ti řezbářů, letos zavítá
do Kunovic šest mistrů řezbářů. Tvůrčí setkání vybraných mistrů především z Moravy, Čech
a Slovenska je koncertem dřeva, rukou, tentokrát na téma „Život“. úlohou každého řezbáře je
vytvořit v průběhu týdne plastiku v životní velikosti. Materiálem je dubová kulatina.
Půl roku před zahájením sympozia pracuje lektor s vybranými řezbáři, kteří systematicky
zpracovávají dané téma formou výtvarných návrhů pro předem určená místa a města na
Uherskohradišťsku. Jejich návrhy jsou konzultovány nejen s mistrem řezbářem, ale také
s profesionálními sochaři, výtvarníky, architekty a místními samosprávami. Plastiky se stanou součástí přírodního areálu v Kunovicích, budou zdobit lokality v Kunovicích,
v Uh. Hradišti a v obcích Zlínského kraje.
Řezbářské sympozium:
Autor setkání:
Zahájení:
Praktické vedení:
15. – 19. června 2009, Přírodní areál Kunovice
Libor Habarta 15. června 2009
Andrej Irša, řezbář
Řezbáři:
Ing. Marián Hutira (26.4.1983), Hruštín, Slovensko
V letech 1997 – 2001 studoval Střední odborné učiliště
elektrotechnické v Nižné, obor uměleckořemeslné
ztracování dřeva, řezbářské práce, poté v letech 20032008 si rozšířil vzdělání na Technické univerzitě ve
Zvolenu – Dřevařská fakulta, obor - procesy zpracování
dřeva – chemické zpracování dřeva.
Řezbářství ho však okouzlilo v dětství. Zpočátku byl
jen pozorovatelem, později jako student střední školy
oboru umělecko-řemeslné zpracování dřeva se dřevu
začal věnovat naplno. Fascinuje ho svou strukturou
a pro hlubší pochopení tohoto přírodního materiálu
vystudoval vysokou školu. V současné době pracuje
na střední škole jako učitel odborných předmětů. Při zaměstnání se věnuje ve volném čase vlastní
tvorbě. Zaměřuje se spíše na realistickou řezbu, kterou zpočátku charakterizovala reliéfní řezba. Poslední období je v jeho životě přelomovým s hlavní pozorností na zahradní zoomorfní plastiky a sochy
lidové a pohádkové tématiky, s nádechem abstraktního projevu. V červnu 2008 se podílel na výuce
dětí v řezbářské škole ve slovenské základní škole v Szarvaši v Maďarsku. V budoucnu autor plánuje
účast na řezbářském sympoziu Návraty k Siváňovi 2009.
Dílo: Túžba
10
Mistři a výstavy
Branislav Petráš (20.7.1975), Bočany, Slovensko
K práci se dřevem měl vždy blízko. Je paradoxem,
že již na SPŠ strojní se více zajímal o opracovávání
dřeva, než o kov. Prvním kontaktem se pro něj
stalo soustružení. Na podomácky zhotoveném
soustruhu sám začal vyrábět misky, stojany a svícny
z ořechového a třešňového dřeva a tato práce jej
naplňovala a posunovala vpřed. Tomuto koníčku
se věnoval do nástupu na ZVS, začal rozvíjet další
zájmy, folkové muzicírování a náhodou se mu do
rukou dostala kniha „Návštěva u řezbáře“ od Heřmana
Kotrby a zde začala druhá etapa zájmu o dřevo. Kniha
jej vlastně přivedla k řezbářství. Začal jako samouk
a sám musel přicházet na různé techniky, které už jiní objevili. Směr v tomto krásném umění byl daný
prostředím, kde žil. Jedním z jeho zájmů je myslivectví, a tak se tvorba zúžila na výrobu podložek
pod trofeje. Při pátrání po informacích o této činnosti využil všech dostupných možností a začaly
ho oslovovat práce různých významných a zkušených autorů. O osobním setkání s Andrejem Iršou
se rozhodl posunout svou laťku možností dál a pokusit se přistupovat ke dřevu nově. Sympozium
v Kunovicích je první velkou zkušeností.
Dílo: Kocúrikus kubikus in kominus
Zdeněk Macháček ml. (1.7.1975), Brno
Se sochařstvím se setkává od dětství intenzívně
díky svému otci, akademickému sochaři Zdeňku
Macháčkovi. Proto se také vyučil truhlářem, v letech
1994-1998 působil na Střední škole uměleckých
řemesel u sochaře R. Pantůčka a scénografa M. Milfajta a v letech 1999-2000 na VOŠUP v Praze u akad.
sochaře Häckela a prof. Sukupa. Od roku 2001 se
plně začal věnovat dřevěné plastice. Postupem času
začal dřevo kombinovat s i s jinými materiály jako jsou
kámen, vitráže, kov.
Od roku 2006 vystavuje sochy
a obrazy společně. Ztišení, Svítání, Probuzení, Rozkvět lásky,
Radost z růstu, Světlo za světlem - to jsou názvy obrazů a soch zároveň cyklicky
na sebe navazujících vernisáží, při kterých nechává nahlédnout do svého nitra
a skrze které chce divákům předávat impulsy svých prožitků.
K tématům lásky, mezilidských vztahů a duchovního hledání jej inspiruje rodina,
příroda a jak sám dodává „Vesmír v nás“. V současné době působí ve svém
rodišti, které považuje za svůj domov, a kde má sám k sobě, svým blízkým
a své práci nejužší vazby.
Účastní se mezinárodních sympozií ve Ždáru nad Sázavou (1993, 1994), v Brně,
Mokré Hoře (2002), v Lípě (2002), v Havířově (2002), Brněnského plenéru
(2004), Slévačského sympozia Štěpánov (2007) a sympozia v Kunovicích.
Dílo: Motýlek
11
Mistři a výstavy
Martin Kalman (23.8.1978), Pohorelá, Slovensko
Autor se dřevořezbě věnuje od roku 2002. Začal snad
jako každý řezbář s jedním nožíkem a postupně se začal do dřeva zařezávat víc až mu propadl. Je samoukem
a jeho práci ovlivnili lidoví řezbáři regionu. Lidová
řezba či plastika jej však neuspokojovala a hledal další
možnosti vyjadřování prostřednictvím dřeva. Při vlastním hledání narazil na pro něj neznámé osobnosti jako
jsou Andrej Irša z Kátova nebo akademický sochař Imrich Fodor z Kremnice, kteří mu pomohli při formování
vlastních uměleckých myšlenek.
Patří ke generaci mladých řezbářů a stále se snaží
vzdělávat se tak, aby jeho díla byla srozumitelná, čitelná
a aby lidem navozovala kladné pocity a emoce, které
dokáže dřevo v člověku vyvolat. Zaměřil se na realistickou dřevořezbu (lidé, zvířata), vlastní náměty
spočívají v moderní stylizaci. Inspirace hledá ve svém okolí, v přírodě a výtvarných pocitech. Od roku
2008 se dřevořezbě věnuje jako živnostník a většinu svých realizací motivuje přáními zákazníků.
K nejvýznamnějším realizacím patří díla vytvořená na sympoziu v Malackách 2008 - Mořská panna,
v Žiaru nad Hronom pak Plamen vášně. V roce 2008 se zúčastnil řezbářské školy v Kunovicích, která
jej přivedla na další možnosti uplatnění. Řezbářstvím se chce zabývat nadále, a to lidovou tvorbou,
ale i exhibičními programy na různých setkáních s názvem Řezbářství jak ho neznáte.
Dílo: Víla
Učitelé a žáci Střední odborné školy lesnické a rybářské ve Bzenci – Přívoze
Patrik Wrzecionko (1991)
Dílo: Vyžraná duše
Hana Konečná (1988)
Dílo: Plejtvák
Marek Strejček (1991)
Dílo: Marův Ďábel
Ladislav Sedláček (1984)
Dílo: Provaz za ní
12
DO DŘEVA ŘEZANÉ
Sedm let má veřejnost možnost zúčastnit se řezbářské školy. Zájemci o řezbářství mají
příležitost bezprostředně sledovat zkušenější autory při práci, nahlédnout do dokumentací prací
a budou mít možnost pracovat s profesionálními řezbářskými nástroji. Zkušený řezbář Andrej
Irša (autor sousoší Kristus a apoštolové) pracuje se zájemci prostřednictvím internetu po celý rok
a připravuje frekventanty školy na ukončení řezbářské školy formou absolventského listu.
Do řezbářské školy se hlásí velké množství žáků, kteří se po absolvování této školy chtějí
zabývat oborem řezbář. OS Kunovjan z důvodu profesionalizace celého setkání navázalo
spolupráci se Střední odbornou školou lesnickou a rybářskou ve Bzenci – Přívoze, kde se tento
obor začal vyučovat. V roce 2009 se stala partnerem řezbářské školy v Kunovicích. Iniciativa
vzešla od učitelů odborného výcviku oboru řezbář (Zdeněk Péč, Mgr. Lubomír Sedláček a Ladislav
Sedláček), kteří se snaží více prezentovat tento obor a tím přitáhnout nové adepty na studium
čtyřletého oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva, ukončeného maturitní zkouškou.
Po celou dobu konání akce se škola bude prezentovat výstavou prací žáků tohoto oboru od
Hany Konečné, Marka Strýčka, Patrika Wrzecionka i Ladislava Sedláčka.
Pod vedením Andreje Irše, Zdeňka Péče i Ladislava Sedláčka a některých učňů se i další
zájemci mohou naučit poznávat druhy dřev, brousit dláta, seznámit se základními řezbářskými
technikami a druhy povrchových úprav a výsledky celoroční přípravy budou zúročeny vlastními
pracemi se dřevem.
Účastníky řezbářské školy budou rovněž tři nejlepší výrobci dlát z České a Slovenské republiky,
kteří budou přítomné uchazeče zasvěcovat do údržby a zacházení s těmito specifickými nástroji.
Materiálem pro uchazeče bude lípa a vyhlášené téma pro účastníky školy je letos jednotné –
vytvoření busty. Adepti si vedle získaných vědomostí, které budou připraveny v grafické i textové
podobě, mohou odnést svá první díla. V současné době se na řezbářskou školu připravuje kolem
třiceti budoucích absolventů ve věkovém rozpětí od 15 do 60 let. Do školy se přihlásilo v roce
2009 třicet posluchačů.
Řezbářská škola:
Zahájení:
Autor setkání:
Lektor:
17. – 19. června 2009, Přírodní areál Kunovice
17. června 2009 v 9.00 hodin
OS Kunovjan
Andrej Irša, Zdeněk Péč
Vernisáž řezbářských děl:
21. června 2009, 14.45 hod., Přírodní areál Kunovice
13
Profilové pořady
Pozvánky na festival - profilové zahraniční pořady
Festival “Kunovské léto” má ve své programové nabídce zařazeny profilové pořady, které
budou i v letošním roce patřit dětským folklorním souborům ze zahraničí s pozvánkami na
náměstích. Za slunného počasí dělají radost především těm, kteří se mohou na chvíli zastavit
v každodenním shonu. Snad výběr letošních atraktivních souborů zaujme naši veřejnost natolik,
že zhlédnutí jejich rozmanitého folklorního materiálu všechny přiláká na další komponované
pořady do přírodního areálu v Kunovicích, v Uherském Hradišti nebo na Zahradě Moravy ve
Starém Městě. Tradičně zajíždějí folklorní soubory předvést své umění lázeňským hostům do
Luhačovic. Letos poprvé projevili zájem o představení také představitelé Radnice v Uherském
Brodě, na Velehradě a pořadatelé festivalu v Přerově. Středa 17. června 2009, 16.00 hodin – Luhačovice, Lázeňská kolonáda
Realizace:
PhDr. Blanka Petráková, Marie Smilková, Marta Polášková
Moderátor:
PhDr. Blanka Petráková
Soubory:
Doina - Cluje-Napoca, Rumunsko
Ivan Mažuraniæ – Karlovacz, Chorvatsko
Čtvrtek 18. června 2009, 10.00 hodin - Masarykovo nám., Uherské Hradiště
Realizace: Libor Habarta
Moderátor: Terezie Habartová
Soubory:
Doina
– Cluje-Napoca, Rumunsko
Ivan Mažuraniæ
– Karlovacz, Chorvatsko
Gaida
– Preili, Lotyšsko
Belencéres
– Békéscsaba, Maďarsko
14
Profilové pořady
Představení pro školy a sociální ústavy
Návštěvy škol, ústavů a realizování tzv. výchovných koncertů neodmyslitelně patří k našemu
festivalu. Prezentace folkloru různých zemí Evropy, přiblížení tradic různých národopisných oblastí
zprostředkovává dětem a mladým divákům a posluchačům neopakovatelné zážitky. Nabízí se
také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro děti.
Pátek Realizace:
Moderátor:
Soubory:
19. června 2009, 10.00 hodin – Klub kultury Uh. Hradiště
KK Uh. Hradiště, o.s. Kunovjan a Jakub Sabák
Pavlína Velecká
Ivan Mažuraniæ – Karlovacz, Chorvatsko
Belencéres – Békéscsaba, Maďarsko
Radost – Pardubice, Česká republika
Pátek 19. června 2009, 10.00 hodin – ÚSP Otrokovice
Realizace:
Libor Habarta
Moderátor:
Zdeňka Hašková
Soubor:
Malý Mionší - Orlová
Pátek
Realizace:
Moderátor:
Soubor:
Pátek
Realizace:
Moderátor:
Soubor:
19. června 2009, 10.00 hodin - Ústav sociální péče Kunovice
Ivana Janásová, Tomáš Miklík
Ivana Janásová
Gaida – Preili, Lotyšsko
19. června 2009, 10.00 hodin - areál ZŠ Velehrad
Julie Habartová, Lukáš Hromčík
Julie Habartová
Perlyna – Lubny, Ukrajina
Gerulata - Bratislava-Rusovce, Slovensko
Doina - Cluje-Napoca, Rumunsko
15
Profilové pořady
Folklorní festival V zámku a podzámčí
Jsou tomu teprve tři roky, co se folklorní soubor Haná Přerov rozhodl realizovat svůj dlouholetý
nápad – vlastní folklorní festival. Místem konání se stal Přerov, průmyslové město, se kterým
hanáckou lidovou kulturu spojuje málokdo. Našim cílem je seznámit návštěvníky s lidovou
kulturou různých národů, jejichž příslušníci žijí na našem území. Proto dostal podtitul Sousedé.
Třetí ročník proběhne od 19. do 21. června 2009 na Horním náměstí. Zahraniční soubory
přijedou díky spolupráci organizátorů s pořadateli XVI. mezinárodního dětského folklorního
festivalu “Kunovské léto”.
Sobota
Realizace:
Moderátor:
Soubory:
16
20. června 2009, 10.00 – 12.00 hodin – Horní náměstí – Přerov
Ing. Eva Zehnalová, Mgr. Lubor Maloň, Jakub Sabák
Ing. Eva Zehnalová
Belencéres – Békéscsaba, Maďarsko
Perlyna – Lubny, Ukrajina
Reprezentační setkání
Přijetí na radnici
Festival “Kunovské léto” podporuje a zaštiťuje město Kunovice, role spolupořadatele se ujalo
“uherskohradišťské souměstí” s městy Uherské Hradiště a Staré Město. Spoluúčast vyjadřují další
obce Zlínského kraje a mikroregiony. Patronátu se ujímá řada významných osobností regionu
a státu. Za festivalem léta stojí dlouhá řada sponzorů či partnerů, bez nichž by festival na svém
začátku neměl naději na život. Na podpoře festivalu se významně podílí Ministerstvo kultury
České republiky, Zlínský kraj, Folklorní sdružení České republiky, kulturní instituce - Slovácké
muzeum v Uh. Hradišti, Klub kultury v Uh. Hradišti.
Od prvního ročníku významně spolupracuje sdružení „Kunovjan“ s Nadací Děti-kultura-sport Uherské Hradiště. Festival se po léta obrací na své věrné přátele a podporovatele sponzory,
jejichž výčet je skromně uveden v závěru sborníčku. Nelze na tomto místě opomenout mediální
partnery jako jsou – MF DNES, Slovácký Deník, Dobrý den s kurýrem, Mediatel - Zlaté stránky,
Český rozhlas Brno, Rádio PROGLAS, Rádio Čas, RTA Zlín, regionální televizní agentura, TV MIC
Uh. Hradiště, Dětská tisková agentura. Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský.
Jejich zástupci jsou hosty také na radnicích jmenovaných měst.
Přijetí zástupců souborů u starostů hradišťského souměstí se stalo významným reprezentačním
setkáním nejen jich, ale i hostů z České republiky, ze zahraničí, osobností našeho kulturně
společenského života a zástupců médií. Představitelé měst přibližují Uherské Hradiště jako město,
které skýtá návštěvníkům festivalu nahlédnutí do dávné minulosti, poznání přítomnosti atraktivního
historického města, Staré Město nabízí pohled ke kořenům velkomoravským a Kunovice jako
mladé tradiční město s bohatou folklorní minulostí, zvykoslovím a výjimečným lidovým oděvem
nebo historií a muzeem letectví. Čtvrtek Realizace:
Starosta:
18. června 2009 – Uherské Hradiště – 15.00
Iva Mošťková
Ing. Libor Karásek Sobota
Realizace: Místostarostka:
20. června 2009 – Kunovice – 13.00
Ivana Lůčná
Mgr. Ivana Majíčková
17
Propagační pořady
slavnostní průvod
Kdo rád zavítá na folklorní slavnosti a festivaly, těší se také na atmosféru slavnostního průvodu,
který je příležitostí k přehlídce svátečních krojů a kostýmů, jejichž barvami a tóny se rozzáří
a rozezní města Uherské Hradiště a Kunovice. Před příchodem slavnostního průvodu bude
pódium na Masarykově náměstí patřit orchestru ZUŠ Uh. Ostroh - BMV (Banda Milana
Všetuly).
Čtvrtek
Trasa:
Realizace:
18. června 2009, 15.00 – 17.00, Uherské Hradiště
Bastion, Prostřední ul., Mariánské nám., Protzkarova ul., Masarykovo nám.
Tomáš Miklík, Libor Habarta
Pořadí souborů:
Hradišťánek (UH), Doina (Rumunsko), Stodolánek (Modrá), Ivan Mažuranič (Chorvatsko), Trnéčka (Jarošov), Lhotáček (Nová Lhota), Geruláta (SK), Polešovjánek, Handrláček (Kunovice), Perlyna (Ukrajina),
Popovjánek (Popovice), Belencéres (Maďarsko), Buchlovjánek
(Buchlovice), Kunovjánek (Kunovice), Malý Mionší (Orlová), Velehrádek,
Merínek (Kunovice), Dolinečka (Staré Město), Gaida (Lotyšsko)
Neděle:
Trasa:
Realizace:
21. června 2009, 13.30, Kunovice
Radnice Kunovice, Letní areál Kunovice
Tomáš Miklík
Taneční pozvánka:
Moderátor:
Radnice a společný odchod do areálu na závěrečný galaprogram
Barbora Majíčková
Pořadí souborů:
Gaida (Lotyšsko), Merínek (Kunovice), Fialka (Slovensko), Malý Mionší
(Orlová), Dolinečka (Staré Město), Belencéres (Maďarsko), Kunovjánek
(Kunovice), Radost (Pardubice), Děcka z Kunovic, Ďumbiér (Slovensko),
Hradišťánek (UH), Perlyna (Ukrajina), Handrláček (Kunovice), Ivan
Mažuranič (Chorvatsko), Geruláta (Slovensko), Doina (Rumunsko)
18
Doprovodné programy
Sportovní zápolení
Po několik let se tanečníci, muzikanti i vedoucí souborů zapojují do poměřování sil, které není
pro folklorní soubory a festivaly obvyklé. Ke „Kunovskému létu“ neodmyslitelně patří i sportovní, taneční, dovednostní, intelektuální i zábavné soutěžení na souši. Soutěže se odehrávají
ve sportovní hale v Kunovicích. Vítězové jsou příjemně sladce odměněni.
Pátek Realizace:
Tým:
Moderátor:
19. června 2009, 15.00, Sportovní hala Kunovice
Zdeňka Hašková, Kateřina Hašková, Ivana Šáchová
Veronika Šáchová, Vendulka Habartová, Jiřina Habartová,
Marie Řiháčková, Ivana Lůčná, Michaela Křiváková,
Pavlína Hubíková, Alena Bočková
Zdeňka Hašková, Kateřina Hašková
19
Premiérový pořad
Jak zaseješ, tak sklidíš
Folkorní soubor Děcka z Kunovic a cimbálová muzika Pramének ze ZUŠ Uh. Ostroh
spolupracuje více jak deset let. Za tuto dobu připravili řadu zajímavých hudebních a tanečních
čísel, které měly úspěch v regionálních, národních i mezinárodních přehlídkách. Děti - tanečníci,
muzikanti a zpěváci, nám odrůstají z dětských střevíčků. Proto jsme se rozhodli připravit pro
“Kunovské léto” 2009 premiérový pořad, který by měl ukázat, že ten kdo dobře zaseje, může
sklidit dobrou úrodu.
Pátek
19. června 2009, 18.00 – 21.00, Klub kultury Uherské Hradiště
Autor pořadu:
Romana Habartová, František Říha
Autor veršů:
Romana Habartová, Jan Čada
Pořadem provází:
Terezie Habartová
Učinkují:
Děcka z Kunovic
Hrají a zpívají:
CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh
Město Kunovice,
Občanské sdružení Kunovjan,
folklorní soubor DĚCKA Z KUNOVIC
a CM PRAMÉNEK, ZUŠ Uherský Ostroh
Vás srdečně zvou
na
slavnostní představení
Jak zaseješ,
Jak zaseješ,
Primáš:
Anna Surá, Michal Jurásek
tak sklidíš...
pátek, 19. června 2009 v 18.00 hodin
Klub kultury v Uherském Hradišti
Regionální televizní agentura
Mediální partner
20
J
Na pomezí žánrů
František Ringo Čech a kapela MIlana Schelingera
Festival Kunovské léto se snaží každoročně programovou skladbu obohatit vždy něčím zajímavým
a přilákat do přírodního areálu široký okruh návštěvníků.
V programech se vystřídaly vynikající osobnosti a soubory, např. Dan Nekonečný a Šum
Svistu s půvabnými exotickými tanečnicemi, kapela Šlapeto, bratislavské vysokoškolské
kolektivy - originální Koleno, struhující Gymnik, FLERET a Jarmila Šuláková, nový BROLN
s Lubošem a Dušanem Holých, Vlastou Grycovou, Růženou Kučerovou, Ludmilou Malhockou,
Františkem Černým, Martinem Hrbáčem, Magdou Múčkovou a dalšími, u všeho byl Český
rozhlas Brno. V roce 2007 to byla kapela Jam & Bazar s největšími hity 70. - 80. let 20. století
(ABBA, Boney M, Bee Gees, Suzi Quatro, Blondie, Donna Summer). Společně s Jam & Bazar byl
pořad věnován vynikající osobnosti světového formátu - Fredu Mercury v Queenmanii s Fredem
Mercury alias Petrem Pačůtem. Vloni jsme pozvali Petera Nagyho, a letos v Kunovicích zazní
výběr těch nejlepších hitů s F. R. Čechem a kapelou Milana Schelingera.
Pátek 19. června 2009, 20.00 hodin, Přírodní areál Kunovice
(za nepříznivého počasí ve Sportovní hale)
19. června 2009, 21.30 hodin
Disco Radio Čas
VRACí !
E
S
L
á
KR
František Ringo Èech
a kapela Milana Schelingera
Pøírodní areál Kunovice I Pátek 19. èervna 2000 hod.
21
Tradiční řemesla
svatojánský jarmark lidových řemesel
K festivalu Kunovské léto patří Svatojánský lidový jarmark, realizovaný ve spolupráci s Městem
Uherské Hradiště na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti. Um a vlastní výrobu zde prezentují
tradiční řemeslníci, ale i začínající tvůrci. Když se obrátíme do minulosti, právě Uherské Hradiště
patřilo k místům, kam výrobci z venkova přinášeli své zboží k výměně a prodeji. Na Mariánském
náměstí v Uh. Hradišti lze sledovat práci více jak stovky prodejců, kteří reprezentují jednotlivé
regiony Moravy, Slezska a příhraniční oblasti Slovenska.
Svatojánský jarmark je od roku 2005 zvýrazněn další významnou iniciativou. V souladu s účinnější
péčí o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda v roce 2003 a v návaznosti na tradice
místního regionu, rozhodlo Město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby jako výraz uznání jejich
práce. Ing. arch. Vladimír Bouček byl nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční
lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou osobností města.V roce 2005 byla cena předána
Františku Mikulcovi, hradišťskému krojovému krejčímu, v roce 2006 cenu získala Františka
Snopková, zaškolená v dílnách Ústředí lidové umělecké výroby a drobnou figurální tvorbou
z kukuřičného šustí. V roce 2007 byla cena udělena Haně Špalkové v oboru uměleckého zpracování
přírodních pletiv – košíkářství, která pracuje se zeleným vrbovým proutím, pedigem, červeným proutím
nebo šénem. V roce 2008 získal cenu Antonín Hájek z Uh. Hradiště za práci se dřevem, soustružení
a intarzie pomocí vylévání cínem. O letošním laureátovi rozhodlo zastupitelstvo v Uh. Hradišti
v dubnu 2009. Cenu převezme Anna Pohunková z Uh. Hradiště, tvůrkyně krojů na
Uherskohradišťsku a Igor Chrástek ze Zlechova za práci s hlínou – výrobu zakuřované hrnčiny.
Čestné ocenění udělila odborná komise Marii Sobkové z Uh. Hradiště, která sice není přímým
výrobcem, ale na zachování a rozvoji lidové umělecké výroby se významně podílí svým
pedagogickým příkladem.
Čtvrtek
Realizace:
Program:
18. června 2009, 16.00 hodin, Reduta, velký sál, Uherské Hradiště
Město Uherské Hradiště
Hradišťánek
Sobota
20. června 2009, 9.00 - 12.00 hodin,
Morový sloup, Mariánské nám., UH
Realizace: Marta Polášková, Libor Habarta
Moderátor: Pavlína Velecká
Soubory:
22
Hradišťánek (UH)
Doina (Rumunsko)
Stodolánek (Modrá)
Ivan Mažuranič (Chorvatsko)
Geruláta (SK)
Polešovjánek (Polešovice)
Radost (Pardubice)
Fialka (Slovensko)
Ďumbiér (Slovensko)
Soutěžní pořady
Národní přehlídka dětského verbuňku 2009
- Verbuňk jako mistrovské dílo
V roce 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO Koichiro Matsuura slovácký verbuňk za
Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk se tak stal první
oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi devadesát prohlášených
fenoménů z celého světa. Tanec byl oceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň a byl
označen za výraz kulturní identity celé oblasti Slovácka. O zápisu předložených nominací
rozhodovala šestnáctičlenná mezinárodní porota, jejíž členkou byla i česká etnoložka PhDr.
Martina Pavlicová, CSc. Porota doporučila k zápisu celkem 43 nominovaných lidových prvků
(15 z Asie, 11 z Afriky, 10 z Evropy, 7 z Ameriky). Podrobnější informace o prohlašování
Mistrovských děl ústního a nemateriálního dědictví lidstva nalézt na internetových stranách
UNESCO: www.unesco.org
Název tance je odvozen z německého slova Werbung (tj. najímání, ucházení se) a z praxe náboru
do vojenské služby, prováděného u nás do roku 1781 za účasti profesionálních vojenských
tanečníků, jejichž projev byl asi jedním z impulsů ke vzniku tohoto tance. K předchůdcům
verbuňku patří tzv. mládenecké tance, ale i jiné pohybové formy, z nichž se postupně vyvinul.
Patří k nim tance do skoku, soutěživé tance o to, kdo nejvýše vyskočí, individuální projev
mužů v točivých tancích, dále – a asi především – přizdobovaná (cifrovaná) chůze mužů
v průvodech a při obřadních obchůzkách a snad další tance se soutěživými prvky. Dalším
impulsem bylo zřejmě též rozšíření písní novo-uherského stylu. Etnochoreologové soudí,
že se verbuňk formoval jako samostatný tanec ve druhé polovině 19. století a v průběhu
20. století se vyvinul do šesti regionálních typů. Zápis Slováckého verbuňku na uvedený
seznam je pro Českou republiku mimořádnou událostí, ale přináší sebou i řadu opatření
a povinností, ke kterým se náš stát v rámci nominace zavázal.
Charakter tance
Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru. Je tancem improvizovaným
a má zvláštní ráz. Přestože se převážně tančí kolektivně, každý z interpretů tančí sám za
sebe, přičemž jeho projev respektuje výraz vlastní regionální nebo lokální příslušnosti, včetně
vlastního přínosu do svého tanečního umění a povahy. Verbuňk je provázen určitým okruhem
písní, mezi nimiž od druhé poloviny 19. století převládají tzv. písně novo-uherské.
Slovácký verbuňk má obvykle tři části:
předzpěv, při němž je pohyb tanečníka, pokud nestojí společně s ostatními ve vázaném
půlkruhu, velmi individuální
taneční část pomalou
a taneční část rychlou, která je volnou pohybovou kompozicí s osobitou atmosférou.
Verbuňk je v České republice rozšířen pouze na Slovácku, kde se pro něj užívají nebo užívaly
i jiné názvy – cifra, cifrování, cifruňk, čardáš, čardášování, verbování, skákání, grepčení
(grebčení).
Podle stavu současného bádání lze hovořit o šesti typech slováckého verbuňku:
1. subregion strážnického Dolňácka - kolem města Strážnice
2. subregion kyjovského Dolňácka - okolí města Kyjov
3. podoblast hanácko-slováckého pomezí – okolí měst Hustopeče a Ždánice
4. subregion Horňácko – okolí Velké nad Veličkou
5. subregion hradišťského Dolňácka – okolí Uherského Hradiště a Uherského Brodu
6. podoblast Podluží – okolí města Břeclav
23
Soutěžní pořady
Při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici pracuje Sbor lektorů a znalců Slováckého
verbuňku a jeho hlavním úkolem je spolupráce při tvorbě a realizaci opatření pro uchování
a rozvoj mužského Slováckého tance - verbuňk. Sbor lektorů a znalců verbuňku pracuje ve
složení:
Předseda: PhDr. Karel Pavlištík, CSc. Místopředsedové: Ing. Rudolf Tuček , Josef Bazala
Tajemník: Mgr. Jan Blahůšek
Členové: Zdenek Duroň, Erik Feldvabel, Jan Gajda, PhDr. Romana Habartová, Ing. Štěpán
Hubačka, Ladislav Jagoš, Martin Jelínek, Martin Kaňa, Josef Létal, MgA. Jan Maděrič, Jiří Mach,
Tomáš Machalínek, Josef Machálek, Rostislav Marada, Ivan Marčík, Mgr. Jitka Matuszková,
PhD., Štěpán Melichar, Mgr. David Pavlíček, MUDr. Jan Pavlík, ing. Ludvík Pavlištík, Aleš
Popelka, Mgr. Milan Stašek, Lukáš Stávek, Ing. Vojtěch Studénka, Josef Šťastný, Jaroslav Švach,
Vilém Trumpeš, Doc. Ladislav Vašek, Ing. Petr Vozár, Mgr. Miroslav Vymazal, Mgr. Michal
Závodný.
Národní přehlídka dětského verbuňku
Jednou z aktivit Sboru znalců a lektorů je soutěžní přehlídka dětských verbířů Slovácka.
Zasedání sboru v roce 2007 v NÚLK ve Strážnici doporučilo a odsouhlasilo, že vrcholnou
národní přehlídkou bude soutěž v rámci Mezinárodního dětského festivalu „Kunovské
léto“, kde se jeho pořadatelé věnují už 15 let regionální přehlídce v dětském verbuňku
podoblasti hradišťské Dolňácko. Každým rokem se tu představuje kolem 30ti malých verbířů
od předškolního věku do 165 let. Soutěž během let nabývala na významu. Proto se lektoři
a znalci dohodli, že od roku 2007 budou probíhat v jednotlivých podregionech Slovácka
(včetně souborů a sólistů mimo region, kteří se věnují oblasti Slovácka v jiných místech)
místní postupové přehlídky dětských verbířů. Vyvrcholením se stane národní finále nejlepších verbířů v Uh. Hradišti dne 20. 6. 2009.
Lektoři se dohodli na sjednocení jednotlivých kategoriích a věkovém rozpětí tanečníků:
I. kategorie:
nejmladší1.-3. místo (ročníky 2000 – 200x)
II.
střední 1.-3. místo (ročníky 1997 - 1999)
III.
nejstarší 1.-3. místo (ročníky 1994 - 1996)
Absolutní vítěz
Postupy z regionálních kol
absolutní vítěz /pokud je jiný než vítězové kategorií/
vítěz z každé kategorie (porota by mohla mít právo vyslat ještě jednoho tanečníka, případně
dva) z regionálních kol v případě výborného výkonu - způsob „divoké karty“. Může se stát, že v jedné kategorii se v jednom roce sejde více vynikajících tanečníků, což je
nutné respektovat a ocenit. Vítězové jednotlivých kategorií se představí na Strážnickém festivalu
v dospělé soutěži O nejlepšího verbíře Slovácka. Ve všech jmenovaných podoblastech proběhlo
v květnu 2009 výběrové kolo. Postupové přehlídky se zúčastnilo 60 mladých verbířů, z nichž
se v Národní přehlídce představí tito sólisté:
24
Soutěžní pořady
Verbuňk jako mistrovské dílo
– Národní přehlídka dětských verbířů 2008
Nejmladší kategorie – do devíti let
Lukáš Balajka, 9 let, Modrá
Robin Feldvábel, 9 let, Staré Město
Jan Kapsa, 6 let, Uh. Brod
Pavel Varmuža, 8 let, Svatobořice-Mistřín
Jakub Doležal, 7 let, Kostelec
Marek Slezáček, 7 let, Kostelec
Benjamin Stagl, 9 let, Bulhary
Petr Huňař, 6 let, Stará Břeclav
Jaroslav Černý, 5 let, Lužice
Jakub Rigby, 9 let, Čejkovice
Štěpán Sigmund, 7 let, Šakvice
Filip Ždánský, 9 let, Archlebov
Střední kategorie – od desíti do dvanácti let
Štěpán Kapsa, 10 let, Uh. Brod
Patrik Matušina, 12 let, Mařatice
Tomáš Horníček, 10 let, Staré Město
Martin Vašulka,12 let, Kyjov
Michal Varmuža, 11 let, Svatobořice Mistřín
Martin Ott,10 let, Dubňany
Tomáš Ptáčník, 12let, Stará Břeclav
František Blažek, 10 let, Stará Břeclav
Jan Karas, 10 let, Lužice
Martin Vašíček, 12 let, Dambořice
Josef Pavka, 11 let, Čejkovice
Pavel Harvánek, 12 let, Moravský Žižkov
Nejstarší kategorie – od třinácti do patnácti let
Lukáš Činč, 14 let, Zlín
Michal Buchtík, 13 let, Buchlovice
David Šeda, 13 let, Buchlovice
Martin Čapka, 14 let, Hrušky
Vít Loveček, 15 let, Velké Pavlovice
Jakub Prokop, 13 let, Břeclav
Pavel Smejka,14 let, Archlebov
Jan Včelouch, 15 let, Moravský Žižkov
Martin Svoboda, 15 let, Šakvice
Dennis Michna, 15 let, Kyjov
Aleš Amler, 14 let, Kyjov
Sobota
Produkce: Doprovází:
Moderátor: 20. června 2009, 10.00 hodin, Červinkova zeď, Zelný trh, Uh. Hradiště
Libor Habarta, Martina Habartová
Cimbálová muzika Mladí Burčáci s primášem Zdenkěm Staškem
Tereza Habartová a Borek Papp
25
Soutěžní pořady
Odborná porota:
Rudolf Tuček – verbíř, znalec verbuňku, vítěz soutěží na MFF Strážnice, předseda lektorů
verbuňku na MFF Strážnice, folklorista, zpěvák
Ivan Marčík, Uherský Brod – verbíř, dlouholetý tanečník a zpěvák Olšavy, člen sboru lektorů
a znalců verbuňku z subregionu Uherskobrodsko při NÚLK ve Strážnici
Erik Feldvabel, Staré Město – zpěvák a tanečník souboru Dolina, verbíř, několikanásobný
vítěz soutěží ve verbuňku na MFF Strážnice, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu
hradišťské a brodské Dolňácko při NÚLK ve Strážnici
Tomáš Machalínek, Kyjov – folklorista, zpěvák, tanečník, dlouholetý člen Slováckého souboru
v Kyjově, verbíř, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu kyjovské Dolňácko při NÚLK
ve Strážnici, porotce strážnické “Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku”
Josef Bazala, Staré Město – zpěvák, tanečník, verbíř, dlouholetý vedoucí souboru Dolina
a Dolinečka, vítěz verbířských soutěží, organizátor verbířských soutěží Uherskohradišťska
a Brodska, lektor a znalec verbuňku z regionu hradišťské a brodské Dolňácko při NÚLK
ve Strážnici, porotce strážnické “Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku”.
Michal Závodný, Archlebov – verbíř, vítěz soutěží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku
z regionu hanácké Slovácko při NÚLK ve Strážnici
26
Soutěžní přehlídka choreografií
naše děti
Kdo se věnuje práci s dětmi, a ve folklorních souborech pak zvláště, nezbytně musí téměř
denně pátrat ve sbírkách a sbornících, kronikách a zápiscích, mezi pamětníky, kteří často barvitě
vyprávějí o obyčejném a neobyčejném životě v minulosti. I když se nám zdá, že už se v dnešní
době pro scénu nedá nic nového vymyslet a vytvořit, při hledání materiálu obvykle znovu
a znovu narazíme na novou písničku, nový zápis tance, utkví nám v paměti zlomek
vyprávění stařenky či strýčka, jenž nás inspiruje k vytvoření nové choreografie. Jejich povídání o tom, jak to vypadalo před naším, kde stávala lavečka pod starou hruškou nebo
oškorušou, za naším, na dvoře, pod návratím, ve chlévku, v humně nebo ve stodole. A co
pak nabízely louky a pole. Všude tam – se ocitneme se soubory z našeho okolí i ze zahraničí.
Naši předkové prožívali spoustu pěkných chvil, které předávají dětem k pochopení a zaznamenání jejich vzpomínek tanečním a hudebním vyjádřením.
Přehlídka choreografií „Naše děti“
Věneček, Kunovice
Gaida, Preili, Lotyšsko
Merínek, Kunovice
Fialka, Partyzánske, Slovensko
Malý Mionší, Dolní Lomná
Dolinečka, Staré Město
Belencéres, Békéscsaba, Maďarsko
Kunovjánek, Kunovice
Radost, Pardubice
Ďumbier, Liptovský Mikuláš
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Handrláček, Kunovice
Ivan Mažuraniæ, Karlovacz, Chorvatsko
Gerulata, Bratislava-Rusovce, Slovensko
Doina, Cluje-Napoca, Rumunsko
Sobota
Autor, režie:
Inspice:
Průvodce pořadem:
Doprovází:
20. června 2009, 15.30 – Přírodní areál Kunovice
Romana Habartová
Marta Polášková, Jiřina Habartová, Marie Řiháčková,
Vendulka Habartová, Veronika Šáchová
Terezie Habartová
muziky zúčastněných souborů
27
Zábavní pořady
Večerní muzicírování
Oblíbenou aktivitou festivalu v době, kdy už jsou téměř všechny povinnosti za námi, kromě
slavnostní neděle, jsou večerní doprovodné programy pro děti a mládež, rodiče i seniory.
Všichni bez rozdílu věku si mohou v nabídce vybrat. Jsou připraveny hry virtuálního, intelektuálního, dovednostního a zábavného charakteru, soutěže, kde si mohou účastníci ověřit hbitost,
zručnost, postřeh či smysl pro humor. Úspěch a zájem zaznamenala výtvarná a rukodělná dílna,
připravovaná ve spolupráci s domem dětí ze Strážnice, letos zarámovaná příznačně titulem
Písnička je svět. V průběhu večera a začínající noci se představí další kolektivy moderního tance
s taneční skupinou FAJN, která vznikla v roce 2003 jako zájmový taneční kurz při pobočce
ZUŠ v Kunovicích. Věnuje se moderním tanečním stylům jako hip-hop a street dance, právě
v těchto kategoriích se prezentovala na tanečních soutěžích v Brně a ve Zlíně. V současné
době tancuje ve skupině dvacet děvčat od 7 do 15 let. Vedoucími jsou Barbora a Alžběta
Majíčkovy. Skupina Aerobik klubu Stonožka pod vedením Bohdany Poláchové se představí
s choreografií Dračice. Jsou vítězkami okresních, krajských i celorepublikových soutěží ve
skupinových choreografiích v aerobiku a pódiových skladbách. Při soumraku se představí
i orientální taneční skupina Šaryhan, která pracuje pod vedením Blanky Simanové. Schází se tři
roky. Účastní se soutěží, reprezentovaly v Sazce Aréně v Praze a dnes vystoupí s havajským
tancem Ahoha, v rytmu srdce. Letos pořadatelé nabídnou i představení Sokolského loutkového
divadla z Uh. Hradiště, které bylo založeno v r. 1920.
Sobota
20. června 2009, 18.00 – 2.00 hodin, přírodní areál Kunovice
Realizace:
Marta Polášková, Antonín Polášek, Libor Habarta
Tým:
Alena Bočková, žáci ZŠ Červená Cesta, Kunovice
Spolupráce: DDM Strážnice
Tančí:
moderní tanec Rokaso
moderní tanec FAJN Kunovice
Aerobik klub, Stonožka, ASPV, TJ Ostrožská Nová Ves
Šaryhan z Kunovic
Hrají:
CM Lúčka Kudlovice, muziky z Maďarska, Slovenska a Rumunska
Kántry kapela Kanonýři
Disco
Zábava:
divadelní představení - pohádka “Honza u krále aneb Kouzelná píšťalka”,
(malé pódium)
vzlet balónu, ohňostroj, tvůrčí dílna,
sportovní soutěže, malování na obličej
28
Duchovní setkání
mše svatá a koncert duchovní písně
…Když duše neví, co to znamená milovat Boha, zaplavuje ji často změť hlasů nejrůznějšího
původu. Ty hlasy sice nevydávají žádné zvuky, ale jsou silné. Jsou to hlasy srdce, rozumu,
výčitek svědomí, hlasy smutku, vášní, beznaděje… a my jdeme jak slepí za tím či oním hlasem
a svůj den naplňujeme činy, které jsou těmito hlasy motivovány nebo ovlivňovány. Často se
však zvedne jiný hlas, který je silnější než ty ostatní. Je to spíše světlo, které probleskuje ve
zmatené duši. Je to téměř nepostřehnutelná myšlenka, která se duši nabízí. Je však mnohem
křehčí než ostatní. Je to snad hlas Boží?
…a tak ten hlas přišel před rokem k nám…zvonění, které oznámilo, že k nám někteří z nás
shlíží už shora….
Neděle 21. června 2009, 7.30 - 8.15, 8.30 – 9.15, chrám Páně v Kunovicích
Mši za festivalové děti a naši Lidku Habartovou slouží P. Jaroslav Polách
Autor pořadu:
Romana Habartová
Recitace:
Romana Habartová
Duchovní poezie:
Antonín Reček
Účinkují:
všechny soubory festivalu 2009
sólo, zpěv - Tereza Habartová
varhany - Josef Fojta
29
Přehlídkové pořady
zahrada moravy - staré město
Už několik let se děti festivalu prezentují na zajímavé výstavní a prodejní akci, kterou pořádá
Střední zemědělská škola a Gymnázium, Školní hospodářství a Městský úřad STARÉ MĚSTO
už čtrnáctou sezónu. Třídenní reprezentativní akce nabízí ukázky řemeslné výroby - domácí
zpracování výrobků – zhlédnutí zemědělské mechanizace – prohlídku muzea zemědělské
techniky Slovácka - výstavu vín - výstavu hasební techniky - zahradnické potřeby - stavební
doplňky - rozbory vody a půdy – autosalony - dražby zvířat – jezdecké odpoledne – ukázky
chovu drobných hospodářských zvířat - expozici sokolnictví – módní přehlídky – vystoupení
našich a zahraničních souborů.
Sobota a neděle 20. – 21. června 2009 Areál Střední zemědělské školy a gymnázia ve Starém Městě
Realizace: Střední zemědělská škola a Gymnázium, Školní hospodářství
a Městský úřad STARÉ MĚSTO
Garant:
Bohumil Otáhal, Tomáš Miklík, Marta Polášková
Inspice:
OS Slunéčko
Spolupráce: Libor Habarta
Moderuje: Radka Bečicová
Učinkují:
dětské folklorní soubory “Kunovského léta”
Sobota:
Trnéčka - Jarošov
Lhotáček - Nová Lhota
Popovjánek - Popovice
Buchlovjánek - Buchlovice
Malý Mionší - Dolní Lomná
Velehrádek - Velehrad
Dolinečka - Staré Město
Gaida - Preili, Lotyšsko
Neděle:
Gaida - Preili, Lotyšsko
Fialka - Partyzánske, Slovensko
Malý Mionší - Dolní Lomná, Česká republika
Belencéres - Békéscsaba, Maďarsko
Radost - Pardubice, Česká republika
Ďumbier - Liptovský Mikuláš, Slovensko
Perlyna - Lubny, Ukrajiny
Ivan Mažuraniæ - Karlovacz, Chorvatsko
Gerulata - Bratislava-Rusovce, Slovensko
Doina - Cluje-Napoca, Rumunsko
30
Přehlídkové pořady
kde jsme doma
Často si lidé, a jistě i děti, kladou otázku, kde jsme doma. V neskutečně rychlém žití, plném
povinností, práce, shonu, honby za úspěchem, ziskem a kdoví čím ještě, se ani řada z nás
nestihne zamyslet, kde domov náš… Na tuto otázku vám však už děti ve školce odpoví: Čáp
má domov tam, kde má své hnízdo a kde hřeje svá čápátka a my máme domov u maminky.
I naše děti mají svá hnízdečka – ve své rodině, ve své obci, ve své zemi, tam, odkud
pocházejí a kam se za malou chvíli budou opět vracet. V nedělním galaprogramu se vám
svými tanečními a hudebními vstupy zúčastněných souborů pokusí děti kus svého domova
předat jako vzpomínku na „Kunovské léto 2009“.
Účinkují:
Gaida – Preili, Lotyšsko, Merínek - Kunovice, Fialka – Partyzánske, Slovensko, Malý Mionší
- Dolní Lomná, Dolinečka - Staré Město, Belencéres – Békéscsaba, Maďarsko, Kunovjánek
- Kunovice, Radost – Pardubice, Děcka z Kunovic, Ďumbier – Liptovský Mikuláš, Slovensko, Hradištánek - Uherské Hradiště, Perlyna – Lubny, Ukrajiny, Handrláček - Kunovice,
Ivan Mažuraniæ – Karlovacz, Chorvatsko, Gerulata - Bratislava-Rusovce, Slovensko, Doina
- Cluje-Napoca, Rumunsko
Neděle Realizace:
Inspice:
Slovem provází:
21. čevrna 2009, 15.00 - 17.00 hod., Přírodní areál Kunovice
Romana Habartová
Marta Polášková, Jiřina Habartová, Marie Řiháčková a hostesky
Pavlína Velecká
31
Slavnostní rozloučení
slavnostní ukončení festivalu
Šestnáct let se v srdci Evropy, Slovácka a uprostřed uherskohradišťského souměstí
setkávají děti různých národností, nejen z Evropy. Možná o reprezentaci v zahraničí příliš
nepřemýšlejí, ale jejich nadšení a odpovědi, proč jsou tu, jsou výmluvné. …Přijeli jsme vám
ukázat naše tradice, přišli jsme se pochlubit, co umíme my, přišli jsme vám udělat radost našimi
písničkami, hudbou a tanci… a také, přijeli jsme se podívat, jak se žije u vás, jak se mluví česky,
jakou podobu mají vaše tradice a co je pro vás typické… a čím se od sebe odlišujeme…
K těmto dětským postřehům není třeba nic dodávat. O to šlo při zrodu festivalu také nám.
Přivést do srdce stařičkého kontinentu mládí z celého světa, umožnit jim už v mladém věku
přirozeně vnímat osobitnost tradiční kultury své země se všemi jejími projevy, uvědomovat si
svůj původ, kořeny, mít možnost srovnání a hledání kulturních souvislostí a obohacovat svůj
život novým poznáním.
V souvislosti se vstupem dalších zemí i naší republiky do společenství evropských národů
se stále častěji hovoří o národní identitě a její možné ztrátě. Myslím, že děti, které se právě na
našem festivalu setkávají (a nejen tady) by mohly opět odpovídat za dospělé.
Od dětství se setkávají s odkazem předků díky rodinnému zázemí, tradičnímu prostředí,
v některých zemích díky školám specializovaným na lidové umění, ale i díky poučeným
souborovým vedoucím umocňují vztah k prostředí, kde žijí - kde mají svůj domov, na který
jsou patřičně hrdí.
Za šestnáct let se u nás vystřídalo přesně 252 dětských folklorních souborů a dalších
210 kolektivů, které se podílely na doprovodných pořadech. Každým rokem to bylo
kolem 500 - 700 účinkujících. Není špatným zhodnocením přivést do našeho regionu za
uplynulé období kolem 11 700 malých i dospělých účinkujících, kteří ve svých krajích o nás
– o naší zemi, o naší kultuře, tradicích, přírodě a našich dětech či lidech mluví, rádi
se k nám vracejí nebo doporučují dalším, aby se mohli i oni obohatit o nové zážitky
a poznatky z našeho po všech stránkách zajímavého regionu. A každým rokem se nejen ze zemí,
které se na tomto festivalu už účastnily, hlásí další. To je velké zhodnocení této aktivity.
Za uplynulá léta se u nás vystřídaly soubory z Čech, Slovácka a Kopanic, Valašska,
Lašska, Slezska, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Ruska, Rakouska, Maďarska,
Chorvatska, Itálie, Makedonie, Srbska, Bulharska, Řecka, Arménie, Gruzie, Turecka, Mexika,
Konga a Taiwanu.
Děti rozličných národností si rozumějí, aniž by dostatečně znali protější jazyk, navazují přátelské vztahy, které jsou upevňovány nejen formou dopisování, ale i dalšími aktivitami, jež
provázejí jednotlivé folklorní soubory a často také rodiny.
Těší nás, že nové poznání a trvalá přátelství nacházíte právě u nás. A vzpomínáme na
všechny naše bývalé kamarády, vedoucí souborů a pevné opory našeho týmu, kteří už nejsou
mezi námi.
Zveme Vás už nyní na další setkání, které se uskuteční ve dnech 14. - 20. června 2010.
Jsme na dobré cestě k dvacítce!
32
Romana Habartová
O souborech
DOINA - Cluj-Napoca, Rumunsko
Cluj-Napoca je největším městem Transylvánie a jedno z největších a nejvýznamnějších měst
Rumunska. Folklorní soubor DOINA byl založen v roce 1994 učitelkou choreografie Camelií
a Ion Motoc a zanedlouho se stal jedním z nejlepších v Rumunsku.
Soubor získal ocenění v národních i mezinárodních soutěžích. Soubor má 20 tanečních párů
a 6 muzikantů. Tanečníci v malém souboru jsou ve věku 9-12, velký soubor pracuje s věkovou
kategorií 14-18 let. Muzikanti jsou ve věku 18-30 a jsou studenty i učiteli školy umění.
Soubor se svou muzikou vystupuje s tradičními tanci a hudbou z atraktivní rumunské části, zvané Transylvánie. Muziku tvoří troje housle, viola, kontrabas, akordeon, saxofon a klarinet.
Kroje jsou velmi staré a šité ručně místními staršími ženami. Muzika hraje tradiční staré rumunské
písně z Transylvánie a jiných částí země. Tradičními nástroji jsou píšťalka, caval, housle, viola,
kontrabas, taragot. Doina bude v Kunovicích prezentovat národopisné oblasti Transylvánie
(Transilvania), Nasaud (Nãsãud), Codru, Fagaraš (Fãgãraº) s Banát (Banat).
Sobota:
tanec z oblasti Fagaraš
Neděle:
tanec z Transylvánie
Vedoucí souboru:
Taneční vedoucí:
Vedoucí muziky:
Horodinca Monica Liliana
Camelia a Ion Motoc
Traian Covrig
33
O souborech
PERLYNA – Poltava, Ukrajina
Folklorní soubor Perlyna byl založen v roce 1995 s cílem soustředit folklor regionu Poltava.
Soubor tvoří 31 tanečníků ve věku 11-13 let. V repertoáru souboru jsou tance lyrického,
humorného a hravého charakteru jako jsou tance “Lubens’ki Kozaky”, “Soloha”, “Svatann’a”,
“Choho Kozaky Plachut“. Soubor také prezentuje folklor města Lubny jako “Torbyn”, “Lubens’ka
Pol’ka”.
Soubor se účastní místních, regionálních, národních i mezinárodních koncertů, soutěží
a festivalů. Hudební složka byla založena v roce 1995 a v jejím repertoáru jsou tradiční tance
a písně Ukrajiny. Muziku vytvářejí housle, bajan (harmonika) a buben.
Zajímavé součástky ženského a mužského kroje tvoří vinok (ženská pokrývka hlavy), sorochka
(mužská a ženská košile), plakhta (ženská sukně), fartuk (ženská zástěra), sukně, svytka (krátký
mužský kabát), sharovary (mužské kalhoty), cherevychky (ženské taneční boty), sapogy (mužské
taneční boty). Sobota: Posul’s’ka Pliasova – polka z regionu Poltava
Liubliu Hrytsia – humorný tanec v rychlém tempu
Neděle:
Hopak – rychlý obřadní tanec
Kozachok – rychlý tanec regionu Poltava
Taneční vedoucí: Minakova Tetyana
Vedoucí muziky: Kysil Yuriy
34
O souborech
Belencéres a muzika Bivaly - Maďarsko
Soubor Belencéres byl založen v roce 1993 žáky základní školy a v současnosti má 400
členů v rámci Základní školy umění. Dospělý soubor o 455 členech vede nadaci, jejíž cílem
je prezentovat karpatské folklorní tance na vysoké úrovni. Soubor se účastní mezinárodních
festivalů. V roce 2007 byl jeden z tanečníků oceněn cenou Golden spurs (oceněním Zlaté
ostruhy). Soubor ze zabývá materiálem různých národopisných oblastí, tanci minority, žijící
v župě Békés. Předvádí svatební tanec z města Elek, párový tanec z vesnice Méhkerék, tance
z regionu Kalotaszeg, cikánský tanec Örkõi, cikánský verbuňk oblasti Upper Maros, dívčí tanec
regionu Ajak, rumunské tance z oblasti Arad (Nadab-Mácsa), kolový ženský tanec z oblasti
Magyarbõd, tance z města Szék, tance z oblasti Severní velké planiny. Muzika Bivaly tvoří
housle, viola a basa.
Sobota: Neděle: Verbuňk a čardáš (Csárdás)
Tance z oblasti Moldvai
Vedoucí soubor: Umělecký vedoucí: Vedoucí muziky: Lehoczki Mihály
Mahovics Tamás
Schäfer Szilveszter
35
O souborech
GAIDA – Preuli, Lotyšsko
Folklorní soubor GAIDA pochází z města Preili v Lotyšsku a byl založen v roce 1985.
V současnosti čítá 80 dětí ve věku 7-18 let. Zakladatelkou a vedoucí je Gaida Ivanova, hudební
doprovod vede Inita Poksane. Soubor tancuje tradiční a původní tance zrůzných etnografických
oblastí a využívá i stylizované choreografické tance Lotyšska. Rád se pouští i do tanečního
materiálu ze zahraničí. Soubor se účastní různých soutěží, přehlídek a festivalů v Lotyšsku, ale
také festivalů v Litvě, Maďarsku, Německu, Rusku, Polsku, Bělorusku a nyní také v ČR.
Ředitelkou Preiliské školy je Nora Snepste.
Sobota:
Děti se v sobotu představí tradičními tanci
White dance, Polka s Acikups
Neděle:
Tradičním tanečním blokem s tanci
Crop dance, Abram polka a Come to dance.
Vedoucí souboru:
Gaida Ivanova
36
O souborech
IVAN MAŽURANIÆ - Karlovac, Chorvatsko
Folklorní soubor Ivan Mažuraniæ pochází z města Karlovac a byl založen v roce 1999 z cílem
dát dohromady děti, které by se snažily udržovat místní kulturní dědictví i kulturní odkaz
Chorvatska a byly tak zachovány dětské kroje, písně a tance.
Soubor má dohromady 60 dětí ve věku 6-17let, které jsou rozděleny do tří skupin: 6-9 let, 10-14
let a 14-17 let. Soubor se účastní téměř všech kulturních akcí města Karlovac i celé Karlovacké
župy. V roce 2005 získal 2. místo na MDF v městě Kutina. V repertoáru mají dětské písně
a tance z různých oblastí Chorvatska spojených se svátky a zvláštními událostmi z chorvatského
kulturního dědictví a reprezentují regiony: Medimurje – zemědělský region blízko Maďarska
mezi řekami Mura a Drava. Tance odráží bohatý život přerušený válkami, jelikož byl region
cílem dobyvatelů z Maďarska, Rakouska a Francie. Kostýmy a písně mají maďarské prvky, které
nejsou příliš bohaté, ale barevné a ženské šátky jsou vyrobeny z krajky. Region Lika představují
tance z horského regionu. Tančení na kamenu, kostýmy jsou z vlny (proti chladu), tance jsou
doprovázeny jedním nástrojem. Posavina je zemědělský region podél řeky Sava, kostýmy
jsou bohatě barevně vyšívány. Pokuplje tvoří region podél řeky Kupa s kombinací hor a údolí,
kostýmy jsou čistě bílé, vyšívané, s modrou vestičkou. A Zagorje je regionem blízko hlavního
města Zagreb - zdejší kostýmy jsou bílé, bohatě vyšívané několika barvami, tance jsou impulsivní
a živé,reprezentující charakter zdejších lidí.
Muziku tvoří housle, basa, Bugarija, Brač, Bisernica, Samica.
Sobota:
Neděle:
Pod Mostec – tance a písně regionu Zagorje
Lipo nas je pogledat sa strane - tance a písně regionu Karlovačko pokuplje
Taneční vedoucí: Vedoucí muziky: Primáš: Kristina Medari
Prof. Astrid Pavletiæ
Josip Vladiæ
37
O souborech
ĎUMBIER – Liptovský Mikuláš, Slovensko
Soubor Ďumbier vznikl v roce 1968. Za dlouhou dobu trvání se vyprofiloval mezi přední soubory
Slovenska a zpracovává oblast Liptov s obcemi Závažná Poruba, Vrbica, Važec, Smrečany.
Ročně uskuteční na 50 – 60 vystoupení. V současné době je v souboru kolem 90 – 110 dětí
ve věku od 5 do 15 let, a jejich vedoucí jim připravují hlavně materiál zabývající se tradičními
hrami, zvyky, písněmi středního Liptova. Soubor procestoval 18 států, získal několikrát hlavní
cenu na celoslovenských festivalech, Zlatou hvězdu v Polsku (2009), 1. místo MDF Súhvezdie
hôr (2009) a Grand prix v Polsku, každoročně vystupuje na MFF vo Východné. Muziku tvoří
housle, kontry a kontrabas.
Sobota:
Neděle:
Varila Hanička - Dětské hry ze středního Liptova, blok získal účast na celoslovenském festivalu v Likavke v roce 2007
(choreografie M. Štrkolcová, Z. Strychová) a 2. místo na festivalu Sedmikvítek
v Havlíčkově Brodě
Tanec z Komjatnej, Liptovská trojka - typické tance z regionu Liptov
Taneční vedoucí: Vedoucí muziky: Primáš: 38
¼udmila Štrkolcová
Mgr. Vladimír Struhár
Matej Uhrín
O souborech
GERULATA – Bratislava, Slovensko a lidová hudba Ferkovci
Dětský folklorní soubor Gerulata působí v Bratislavě – Rusovcích od roku 1992. V současné
době má 50 členů vě věku od 4 do 15 roků. Ve svém repertoáru se zaměřuje na několik regionů
Slovenska, především na Liptov, Šariš, Myjavu, Nitru, Zemplín, Pováží a Pohroní. Účinkoval
na festivalech v Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku, v České republice, v Srbsku a v Bulharsku. Soubor doprovází ¾udová hudba Ferkovci, kterou tvoří kolektiv mladých lidí z Bratislavy.
Původní název muziky zněl - ¾udová hudba Andreja Záhorca a po změně vedoucího byl soubor
přejmenován. Muzika se věnuje interpretaci lidové hudby regionů z celého Slovenska, ale
i zpracovávání písní starších slovenských umělců, a také zahraničního folkloru. Dnes ji tvoří
dvoje housle, viola, klarinet, píšťalka a kontrabas. Hráli divákům nejen v Evropě, ale také na
americkém a australském kontinentě. Soubor zpracovává materiál z oblastí: Liptova, Šariše,
Horehroní, Zemplína, Myjavy, Nitry, a oblastem odpovídá i používaný kroj.
Sobota:
Neděle:
Hybaj dole, hybaj - pásmo her, zpěvů a tanců z liptovské oblasti – Liptovské
Sliače. Pásmo tvoří z dívčí hry se zpěvem, mluveným slovem, věšení Jánošíka,
s chlapeckými odzemky a společným tancem se zpěvem.
Choreografie - Alžbeta Uhráková a Andrej Sabo. Ked sebe zašpivam - Tanec z šarišské oblasti – z Hanušoviec. Tanec tvoří chlapčenský verbunk (Marhanská, Bašistovská), dívčí karičky se zpěvem
a párové tance.
Choreografie – Andrej Sabo.
Taneční vedoucí: Vedoucí muziky: Alžbeta Uhráková
Tomáš Dávid
39
Fialka – Partyzánske, Slovensko
Dětský folklorní soubor Fialka vznikl v roce 1992 jako přípravka dospělého souboru Jánošík
Partizánske. Účinkuje v něm více než 80 dětí města Partyzánske a širokého okolí. Soubor se
pravidelně účastní významných folklorních festivalů na Slovensku (Východná, He¾pa, Myjava,
Sihelné,Prievidza, Likavka), ale i v zahraničí (Polsko, Morava, Španielsko). Do svých programů
vedoucí zařazují písně, tance a pásma z Horní Nitry,Těrchové a Čičman. Tanečníky doprovází
šestičlenná dětská lidová hudba. Vedle scénického provedení tanců, určených hlavně pro scénu
se kolektiv rád účastní rovněž fašankových obchůzek, vánočního koledování, a stavění májů
v městě i v okolních obcích.
Sobota: Pásmo z Horní Nitry
Neděle: Kde jsme doma - tradiční materiál svého regionu
40
O souborech
Malý Mionší II. a muzika Mionší - Orlová
Soubor Malý Mionší byl založen v roce 1974 v oblasti Těšínského Slezska, v Orlové. Od svého
vzniku byl součástí Matice Slezské a známého folklorního areálu Slezských dnů v Dolní Lomné.
Od samého počátku soubor prezentoval tance a zvyky Těšínského Slezska. Za 35 let své činnosti
se soubor zúčastnil vystoupení jak v ČR, tak v zahraničí. V loňském roce byl soubor v maďarském
Szegedu, letos v květnu se soubor zúčastnil folklorního festivalu v Bulharském Slivenu. Soubor vystupuje v nově pořízených krojích z Horní Lomné.
Muzika vznikla současně s taneční složkou. Vedoucím muziky je učitel Dalibor Stonawski. Má
tři hudební tělesa. Dospělou cimbálovou muziku, mládežnickou a dětskou, kterou tvoří více než
30 muzikantů. Nástrojové obsazení tvoří cimbál, basa, troje housle, flétny a gajdy. V loňském
roce se dospělá muzika zúčastnila přehlídky cimbálových muzik ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Taneční složku vedou od roku 2006 Marta Črná a František Tichý.
Sobota: Ondráš
Neděle: Klepaný valčík, tanec Jablunkovských Jacků, Ověnžoki - nejstarší tanec,
nejtypičtější pro horskou oblast Hrčava, Bukovec
Taneční vedoucí: Vedoucí muziky: Marta Černá, František Tichý
Dalibor Stonawski
41
O souborech
RADOST - Pardubice
Soubor Radost působí v Pardubicích od roku 1977 v DDM Alfa Pardubice. Má 120 členů
ve věku od 4 let po dospělou kategorii. Pravidelně se zúčastňuje folklorních festivalů u nás
i v zahraničí. Doprovází jej lidová muzika pod vedením Radima Koppitze, která hraje v obsazení - dvoje housle, dva klarinety, flétna a basa. Choreografkou a uměleckou vedoucí je od
založení Jitka Vítková.
Soubor se specializuje na oblasti Chrudimska, Nasavrcka a Pardubicka.
Sobota: Já jsem od Pardubic - různé choreografické zpracování mateníků z Pardubic
a okolí.
Neděle: Mládenci marnotratný - výběr tanců z našeho regionu.
Taneční vedoucí: Vedoucí muziky: 42
Jitka Vítková
Radim Koppitz
O souborech
Popovjánek - popovice
Soubor Popovjánek byl založen v roce 1995 jako soubor folklorní a dal si za úkol obnovovat
a udržovat lidové tradice ve své vesnici. Postupem času se z folklorního souboru stal soubor
taneční, který do svého repertoáru zařadil také tance country a historické, začal zpracovávat
také irské tance. Do své činnosti zahrnuje tradiční akce jako je Vynášení Moreny, vystoupení
k Svátku matek, účast na Slováckých hodech v Popovicích, Vánoční zpívání a tradiční štědrovečerní koledování po dědině. Mezi tradiční akce patří také akce pro děti z Popovic jako je
Mikulášský karneval, dětské diskotéky na ukončení školního roku a prázdnin, několikadenní
pobyty na táborové základně v Újezdu u Val. Klobouk.
Soubor se již pětkrát zúčastnil celorepublikové soutěžní přehlídky dětských tanečních skupin
Sedmikvítek nejdříve v Opavě, později v Liberci a v Českém Dubě. Díky úspěchu v této soutěži
vystupovaly děti v Praze v Kongresovém paláci, Lucerně a Žofínském paláci.
Od roku 2000 funguje soubor jako občanské sdružení. V současné době soubor navštěvuje
45 dětí ve věku od 4 do 16 let. Soubor čerpá z tradic a folkloru Uherskohradišťska a Uherskobrodska.
Pro vystoupení na festivalu Kunovské léto jsme připravili pásmo Klučiska sú potvory - o věčném
škádlení kluků a děvčat a taky společném tancování (trojicové tance) a pásmo Děcka poďte
si hrát - dětské hry a říkadla, tanec hlucké sedlcké. Vedoucí souboru: Jitka Nováková
43
O souborech
Polešovjánek - Polešovice
Soubor Polešovjánek existuje od dubna 2008 pod hlavičkou Folklorního sdružení Polešovice.
Byl založen za účelem udržování a prohlubování tradic a zvyků v obci a také proto, aby bylo
dětské hravosti a dovedností využíváno v městysi Polešovice po celý rok. V loňském roce soubor
vystupoval s pásmem Zarážení hory na Vinařských slavnostech v Polešovicích, měl příležitost
představit se širší veřejnosti na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek v Uh. Hradišti.
Soubor má vlastní muziku, která hraje ve složení dvoje housle, kontry, basa.
Děvčata se představí hrou „Pletla kytku z rozmarýnku“, malí chlapci se pokusí zaverbovat
a zatančí společný párový taneček.
Vedoucí souboru:
Vedoucí muziky, primáš:
44
Michaela Otrusinová, Richard Drobil
Jaroslav Cvek
O souborech
BUCHLOVJÁNEK - BUCHLOVICE
Taneční kroužek pro děti předškolního věku vznikl v Buchlovicích před čtyřmi roky.
V současné době je rozdělen na dvě skupinky. Mladší skupinku navštěvují děti od 3 do 5 let
a starší skupinku děti od 4 do 7 let. V současné v souboru pracuje celkem 35 dětí z Buchlovic,
Břestku, Osvětiman a Medlovic.
Hlavním záměrem práce je radost z tancování, zpívání a získávání vztahu k tradicím našeho
kraje, ale i ke krojům. Odměnou pro rodiče i vedoucí je pak bezprostřednost dětí na
vystoupeních.
Buchlovjánek v loňském roce obnovil v minulosti oblíbenou zpěváckou soutěž „Buchlovský
koštéř“ a soutěži dětských zpěváčků dal název „Buchlovský slavíček“. Děti pravidelně vystupují
v Buchlovicích v domově pro seniory, na Česnekových slavnostech, v rámci týdne pro
rodinu na „Zpívání ze srdíčka“ na hradě Buchlově a ve Břestku. Velkou zkušeností pro děti
byly uherskohradišťské “Slavnosti vína 2008”, kde měly možnost reprezentovat mikroregion
Buchlov.
Pásmo: Jarní uklízení
Vedoucí: Simona Dvouletá
Hana Andrlová
Hana Hrkalíková
45
O souborech
Velehrádek – Velehrad
Soubor Velehrádek byl na Velehradě založen v roce 2008. V současné době má za sebou pouhé
čtyři vystoupení na regionální úrovni. Sdružuje děti ve věku od 5 do 9 let a soubor reprezentuje
hlavně mikroregion Buchlov. V současné době má skupinka svůj malý vlastní doprovod.
Na „Kunovském létě“ se děti představí ve čtvrtek tanečním číslem Dětské hry a
v sobotu tanečním blokem Jarní.
Vedoucí: Eva a Jiří Valentovi
46
O souborech
Stodolánek - Modrá
První zkouška folklorního souboru Stodolánek proběhla v květnu roku 2007, ale teprve od
září 2008 začal nacvičovat soubor pravidelně. Protože Stodolánek nemá muziku, jeho hlavní
náplní je scénické zpracování tradičních lidových zvyků a obyčejů, prostřednictvím mluveného
slova, písní a jednoduchých tanečků, za doprovodu flétny. Věnuje se zejména oblasti Slovácka
a okrajově také oblasti Čech. Za krátkou dobu působení se Stodolánek předvedl s pásmy Betlém, Po fašanku aneb Velikonoce za dveřmi, O husách a Svatojánské, a to především na
akcích své domovské obce Modrá, ale také v jiných obcích regionu či v Praze na Staroměstském
náměstí. Soubor tvoří v současné době 13 dětí z Modré a Velehradu, na flétnu doprovází Lucie
Březinová, vedoucí souboru je Mgr. Jarmila Stašková.
Děti se představí s pásmy: O husách – co si asi husy povídají a co všechno je možné okolo
nich zažít? Připomínka toho, že kdysi nejen děti, vyháněly na pastvu.
A pak s číslem Po fašanku aneb Velikonoce za dveřmi, které přiblíží zvyky z období předjaří
a jara, jak se udržovaly v různých obměnách ve většině slovanských národů, tedy i na celém
území Čech a Moravy. Pásmo Po fašanku aneb Velikonoce za dveřmi přibližuje tyto zvyky
ze dvou opačných konců naší republiky. Na Slovácko nás pozve například masopustní rej,
vynášení zimy nebo vítání jara a velikonoční zvyky a hry nás zavedou do západních Čech na
Podbrdsko.
Vedoucí souboru:
Mgr. Jarmila Stašková
Flétnový doprovod:
Lucie Březinová
47
Trnéčka - Jarošov
Soubor Trnéčka pracuje v Jarošově a zaměřuje se především na nejmenší věkovou kategorii,
děti od 3 do 7 let. Formou hry se seznamují se základy taneční a hudební kultury, aby si
během let děti dokázaly zatancovat a zazpívat si. Taneční skupina spolupracuje s mladou
cimbálovou muzikou, jejíž vznik inicioval Jan Minks v roce 2005. Muzika je specifická tím, že
ji tvoří muzikanti z různých regionů. Soubor se zaměřuje na oblast Horňácka a Strážnicka,
ale nevyhýbají se i jiným podoblastem Dolňácka a Slovácka. Cimbálová muzika účinkuje na
různých společenských a soukromých akcích, v současné době doprovází také soubor Jasénka
z Blatničky. Cimbálová muzika Jana Minkse hraje ve složení: Jan Minks – prim, Jiřina Miklošková,
Daniel Trýska – terc, Martin Varsamis – cimbál, Marek Kotača – klarinet, Dominik Vajčner,
Lukáš Holubík – kontrabas a Tomáš Janoška – kontry.
Na festivalu v Kunovicích se děti představí pásmem První taneční krůčky, Verbuňk. Předvedou se
s jednoduchými tanečky a písničkami Šíte ně maměnko košulenku, Janíčku můj, nic neslubuj,
Zdálo sa ně, zdálo, Vrť sa dífča, vrť sa a verbuňkem Za Moravú třešně sú.
Vedoucí souboru:
Lenka Stöhrová a Jana Kadlčíková
Vedoucí muziky a primáš: Jan Minks
48
O souborech
Lhotáček - Nová Lhota
Národopisný soubor Lhotáček působí při Základní a Mateřské škole v Nové Lhotě. Navštěvuje
jej 15 dětí ve věku od 5-12 let. Nová Lhota patří do mikroregionu Horňácko a má své specifické nářečí, které je nosným prvkem v pásmu „Pod Šibenákem“, což je kopec nad Novou
Lhotou. Děti ze Lhotáčku zatím vystupovali pouze na oblastních přehlídkách Mladé Horňácko,
Horňácké slavnosti a místních kulturních akcích. Lhotáček nyní vede Štěpánka Minksová
a Ludmila Fojtíková. Soubor doprovází Horňácká muzika Jana Minkse.
Vedoucí taneční složky:
Vedoucí muziky:
Štěpánka Minksová a Ludmila Fojtíková
Jan Minks
49
O souborech
DOLINEČKA, STARÉ MĚSTO
Dětský folklorní soubor Dolinečka ze Starého Města byl založen v roce 1955 při Základní
škole ve Starém Městě, kde působí dodnes. V současné době tvoří soubor převážně děti ze
Starého Města, ale také z nedalekých vesnic. Ve třech skupinách pracuje přibližně 80 dětí ve
věku od 3 do 13 let. Dolinečku I navštěvují děti ve věku 4 – 8 let. Děti pracují pod vedením
Kateřiny Bazalové a Jarmily Vránové. Dolinečku II vedou manželé Alena a Vlastimil Chlupovi
a Alena Pluhařová, skupinka je určena pro 3 – 13leté děti. V Dolinečce III, která se představí
na festivalu v roce 2009, působí v současnosti nejstarší děti ve věku 8 – 12 let pod vedením
Martina Baláže a Jarmily Tomeškové. Soubor doprovází cimbálová muzika „Bálešáci“ s primášem
Tomášem Vavříkem. Nástrojové obsazení tvoří housle, viola, kontrabas, cimbál, klarinet, flétna.
Při zpracování dětského a tanečního folkloru se soubor orientuje především na oblast Starého
Města a uherskohradišťského Dolňácka. Děti se aktivně účastní vynášení Mařeny, dožínek,
hodů, vánočního koledování a jiných akcí. Soubor se reprezentuje jak na domácím poli, tak
na festivalech nejen v ČR ale také v zahraničí (Rakousko, Maroko). V letošním roce získaly děti
z Dolinečky také řadu ocenění, Dolinečce III se podařilo probojovat do krajského kola Přehlídky
dětských folklorních souborů. Úspěch zaznamenali také v přehlídce dětských verbířů.
V sobotu se soubor s muzikou představí pásmem Na jarmarku, kde se scházeli nejrůznější
řemeslníci – ševci, kováři, řezníci, cibuláři, dráteníci, pláteníci, hrnčíři a řada dalších. Všude
bylo slyšet vyvolávání, veselé švitoření a smlouvání. Náměstí se proměnilo v tržiště, které
zaplnili trhovci s nejrůznějšími výrobky a pochutinami. Kolem dokola se linula vůně perníků,
koláčů a medoviny. A právě takovou atmosféru řemeslného trhu v dětském podání můžete
s námi zažít.
Neděle bude věnovaná Dívčímu rozjímání. Každá mladá dívka si někdy pomyslela na svého
milého, chtěla vědět jaký bude, odkud přijde, kdy se vdá. A proto mladá děvčata chodívala
k vodě házet věneček, který jim měl napovědět budoucnost.
Vedoucí souboru:
Vedoucí muziky:
50
Jarmila Tomešková a Martin Baláž
Tomáš Vavřík
O souborech
Hradišťánek – Uherské Hradiště
Tato skupina zahájila svou činnost v roce 1999 pro děti 5-6leté. Za téměř 9 let své činnosti děti
vystupovaly na mnoha akcích v bližším i vzdálenějším okolí, několikrát se účastnily festivalu
Dětská Strážnice, dvakrát byly hosty MFF Strážnice. V poslední době vystoupily např. na
Dožínkách Zlínského kraje v Kroměříži a v posledních dvou letech navštívily prestižní a tanečně
hodně náročné Vinobraní na Pražském hradě. Zúčastnily se projektu „Hradišťánek uvádí své
hosty“, s nímž vystoupily jak doma, tak v Praze – Senátu.
Soubor doprovází CM ZUŠ pod vedením Pavla Štulíra, která je již několikátou generací mladých
muzikantů. V letošním roce zvítězili v celostátní přehlídce CM.
Soubor má i své sólisty. Kristýna Daňhelová je také vítězkou pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku
i vítězkou celostátního kola Zpěváček ve Velkých Losinách v roce 2007. V roce 2006 se za
tuto skupinku zúčastnili Kristýna Daňhelová a Ondřej Janča šestitýdenního folklorního pobytu
v Minnesotě v USA, v „Songs of Hope“. Soubor se věnuje folklornímu materiálu z Dolňácka
i oblasti moravsko–slovenského pomezí. CM ZUŠ v Uh. Hradišti je tvoří cimbál, 2x kontrabas
a housle.
Sobota: Vyletěla holubička - tanec z Dolněmčí
Neděle:
Keďja pojdzem - tanec Korytné
Vedoucí souboru:
Jitka Čerstvá
Gabriela Fornálová
Jana Venclová
Vedoucí CM: Pavel Štulír
Primáš:
Ondřej Bazala
51
O souborech
Věneček - KUNOVICE
V květnu roku 2009 vznikla v Kunovicích nová skupinka dětí, která nese název ,,Věneček”. Je to
obdivuhodné, ale sešly se zde nejmenší děti ve věku 1,5 - 4 roky. Výjimečné je i to, že zkoušky
navštěvují i rodiče, kteří sebe a své děti učí prvním říkánkám, písničkám a tanečkům.
V sobotu na festivale ,,Kunovské léto” batolata vystoupí úplně poprvé. Pásmo se jmenuje Vráno,
vráno, k nám a doufáme, že se budeme líbit.
Vedoucí skupiny a choreografie: Zdeňka Hašková
52
O souborech
KUNOVJÁNEK, KUNOVICE
Soubor Kunovjánek byl založen na podzim roku 2006. Pracuje s dětmi od 3 do 8 let. Soubor je
rozdělen na dvě samostatně pracující avšak společně vystupující skupinky, které se navzájem
doplňují. V té mladší se děti učí novému kolektivu, poznávají jiné děti, učí se prvnímu tanečnímu
umu, lidovým písničkám a říkadlům, které jsou jiná než v mateřské škole. V té starší už je tancování
i zpívání nejen o říkadlech, děti se učí být velkými tanečníky a zpěváky, i když si stále rádi hrají.
Děti vedeme hlavně k přirozenému projevu a k lásce k folkloru. Rády vidíme na jejich rtech úsměv
a šťastné oči, to je pro nás tím největším úspěchem a tou nejkrásnější odměnou.
Velkou oporou je nám Město Kunovice, které nás ve všech směrech podporuje.
Sobota:
Neděle:
Na třešňách - jevištní ztvárnění, jak se sadí, jak kvete a jak se kradú třešně
v Kunovicách. Také veselé tancování a hraní si v třešňovém sadu.
Spi děťátko spi - pásmo říkanek a ukolébavek, se kterým děti z Kunovjánku vystupují
na vítání občánků v Kunovicích.
Vedoucí souboru: Mgr. Romana Kalná
Martina Hejnová
Pavlína Velecká
Vedoucí muziky a primáš muziky Lintava: Ondra Siman
53
O souborech
MERÍNEK, KUNOVICE
Dětský folklorní soubor Merínek vznikl v roce 2000, ale tato skupinka spolu pracuje druhým
rokem. V současnosti jej navštěvuje celkem 24 dětí ve věku 5 až 12 let. Děti se zde učí
poznávat lidové zvyky, tradice a řemesla, která se odrážejí i v jejich tanečních pásmech. Učí
se nové písničky, říkadla a seznamují se s prvními tanečními kroky, které jsou základem her
a dětských tanečků.
Merínek se již v minulosti zúčastnil různých pěveckých soutěží, kde se jeho děti úspěšně
prezentovaly, ale v tomto složení se zatím představily jen na festivalu ve Valašských Kloboukách
a zavítaly na Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů v roce 2008. Soubor doprovází mladá cimbálová
muzika Lintava z Kunovic.
Sobota:
Skřidélkový taneček - tanec vychází ze zvyku v Kunovicích. Když měl někdo
v ulici svátek, chodívali mu kamarádky a kamarádi zahrát tzv. „štandrle“.
Místo hudebních nástrojů jim sloužilo kuchyňské nádobí především
pokličky, kterým se v Kunovicích říkalo „skřidélky“. Odtud název tance.
Choreografie: Ivana Majíčková a Alžběta Majíčková
Neděle:
Gdyž sem šla na trávu - o dívčím a chlapeckém škádlení nad bolavou
nožičkou.
Choreografie: Pavlína Rathúská a Alžběta Majíčková
Vedoucí souboru Alžběta Majíčková a Pavlína Rathúská
Vedoucí muziky Ondřej Siman
54
O souborech
HANDRLÁČEK, KUNOVICE
Soubor je jedním ze čtyř dětských kolektivů v Kunovicích, které jsou bohaté na kulturní tradice.
Soubor pracuje od roku 1997 a sdružuje děti od devíti do dvanácti let. Většina dětí navštěvuje
soubor od raného dětství, kde se začaly postupně seznamovat s říkadly, písničkami, hrami, ale
dnes znají i regionální tanec - Hluckou, Straňanské i Kopanice.
Vystupuje především doma při nejrůznějších příležitostech, navštívil Liptálské slavnosti, Vizovice,
Mělnický vrkoč. V roce 2006 reprezentoval v Polsku, o rok později v Srbsku.
Sobota: Neděle:
Řemesla - taneční číslo o řemeslech bez doprovodu hudby
Vedoucí souboru:
Jana Holásková
Martina Kozelková
Ondřej Fornůsek
Jak šohaj ke galánce přišel - párový tanec z Dolňácka
55
O souborech
DĚCKA Z KUNOVIC
Děcka z Kunovic májí dlouholetou tradici. První skupinka dětí, která v Kunovicích pracovala
pod tímto názvem, se začala scházet kolem roku 1964. Současný soubor je už sedmou
generací, má kolem 30 dětí ve věku 12 - 18 let. Zřizovatelem je Město Kunovice. Zpracovávaný
materiál je převážně z oblasti Dolňácka a moravsko-slovenského pomezí. Soubor systematicky
spolupracuje a tvoří s cimbálovou muzikou „Pramének“ ze ZUŠ v Uherském Ostrohu.
Uměleckým vedoucím patnácti členné muziky je František Říha, ředitel školy, který muzice
vtiskl osobitý a nenapodobitelný hudební rukopis, na postu primáše je Anna Surá. Za dobu
trvání měl kolektiv možnost se představit na Přehlídce folklorních souborů v Praze (2000), na
festivalu Dětská Strážnice (2000-2004, 2008), kde se představují i jako moderátoři pořadů,
byl pozván do programu Hradišťánek uvádí své hosty. Vystupuje na místních a okresních
akcích, pět let se představuje na Slováckých slavnostech vína a Dnech otevřených památek
v Uherském Hradišti. V roce 2001, 2003, 2005 a 2007 soubor postoupil v okresní a oblastní
soutěži mezi nejlepší soubory České republiky do Zemské přehlídky v Kroměříži, Liptále
a Uherském Brodě. Kolektiv byl na MFF Strážnice (2001, 2005), ve Starém Hrozenkově,
v Havířově, Brně, Praze, Moravské Nové Vsi, při Otevírání pramenů v Luhačovicích, na
slovenských festivalech – V He¾pě, Trenčanské Turné, v Bratislavě. Reprezentoval na
festivalech v Polsku a Českém Těšíně, v bulharském Slivenu a Burgasu, na mezinárodním
festivalu v italském Rosetu a několikrát na Slovensku. Cimbálová muzika získala v roce
2003 druhé místo v celostátním kole muzik ve Vysokém Mýtě a 1. místo v roce 2006
v Břeclavi, v roce 2009 opět 1. místo v celostátní soutěži cimbálových muzik v Luhačovicích.
V rámci letošního festivalu se představí slavnostním premiérovým představením Jak zaseješ,
tak sklidíš.
Sobota: Probouzení jara – dívčí hra s Evičkou, mařenou a létečkem.
Neděle: Nepojdzem na ty Kopanice – tance hrozenské a kopaničářský čardáš.
Umělecká vedoucí a choreografka:Romana Habartová
Vedoucí taneční složky:
Martina Habartová
Organizační vedoucí:
Šárka Smělíková
Umělecký vedoucí muziky:
František Říha
Primáš:
Anna Surá, Michal Nožička
56
“Kunovské léto” 2009
Folklorní soubory na festivalu „Kunovské léto” 2009
Zahraničí:
Doina - Cluje-Napoca, Rumunsko
Gaida – Preili, Lotyšsko
Perlyna – Lubny, Ukrajiny
Ivan Mažuraniæ – Karlovacz, Chorvatsko
Belencéres – Békéscsaba, Maďarsko
Ďumbier – Liptovský Mikuláš, Slovensko
Fialka – Partyzánske, Slovensko
Gerulata - Bratislava-Rusovce, Slovensko
Česká republika:
Radost – Pardubice, Česká republika
Malý Mionší - Dolní Lomná, Česká republika
Soubory z regionu:
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek IV., Uh. Hradiště
Buchlovjánek, Buchlovice
Popovjánek, Popovice
Trnéčka, Jarošov
Lhotáček, Nová Lhota
Velehrádek, Velehrad
Stodolánek, Modrá
Polešovjánek, Polešovice
Věneček, Kunovice
Kunovjánek, Kunovice
Merínek, Kunovice
Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Muziky:
Muzika Bivaly - Békéscsaba, Maďarsko
Lidová hudba Ferkovci – Bratislava, Slovensko
CM Pramének, ZUŠ Uherský Ostroh
57
“Kunovské léto” 2009
Odborná porota festivalu 2009
Ing. Rudolf Tuček – znalec verbuňku, vítěz soutěží na MFF Strážnice, předseda lektorů verbuňku
na MFF Strážnice, folklorista, zpěvák
Ivan Marčík, Uherský Brod – verbíř, dlouholetý tanečník a zpěvák Olšavy, člen sboru lektorů
a znalců verbuňku z subregionu Uherskobrodsko při NÚLK ve Strážnici
Miloslav Plachý, Kunovice – folklorista, zpěvák, muzikant a tanečník Hradišťanu „Staňkovské éry“,
dlouholetý umělecký vedoucí souboru Kunovjan v letech 1969-91, choreograf
Jaroslav Švach, Břeclav – verbíř, dlouholetý tanečník a zpěvák Břeclavanu, bývalý vedoucí
Břeclavánku, organizátor folklorních aktivit na Podluží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku
z regionu hanácké Slovácko při NÚLK ve Strážnici
Ing. Tomáš Machalínek, Kyjov – folklorista, zpěvák, tanečník, dlouholetý člen Slováckého souboru
v Kyjově, verbíř, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu kyjovské Dolňácko při NÚLK
ve Strážnici, porotce strážnické „Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“
Josef Bazala, Staré Město – zpěvák, tanečník, verbíř, dlouholetý vedoucí souboru Dolina
a Dolinečka, vítěz verbířských soutěží, organizátor verbířských soutěží Uherskohradišťska
a Brodska, lektor a znalec verbuňku z regionu hradišťské Dolňácko při NÚLK ve Strážnici, porotce
strážnické „Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“
Michal Závodný, Archlebov – verbíř, vítěz soutěží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu
hanácké Slovácko při NÚLK ve Strážnici
Hana Sluštíková, Zlín – taneční pedagog, choreograf a autor pořadů
PhDr. Věra Kovářů, Brno – znalkyně lidové kultury Slovácka a Valašska, tanečnice a zpěvačka,
etnografka, choreografka, choreoložka, poradkyně folklorních souborů Moravy a Slezska
Ing. Taťána Pálenská, Strážnice – dcera legendárního primáše Slávka Volavého, znalkyně
subregionu Veselsko a Strážnicko, bývalá tanečnice a zpěvačka souboru Danaj, autorka pořadů
na festivalech v ČR, vedoucí souboru Seniorů, spoluzakladatelka Senior festivalu v petrovských
Plžích, moderátorka
Mgr. Magdalena Petříková, Strážnice – etnografka, tanečnice a zpěvačka, specializace na
národopisnou oblast Horňácko, pozorovatel NÚLK Strážnice a CIOFF, moderátorka
Mgr. Magdalena Múčková, Hroznová Lhota – hudební pedagog, cimbalistka, zpěvačka, umělecká
vedoucí CM Danaj ze Strážnice, autorka pořadů, hudební upravovatelka
PhDr. Romana Habartová, Kunovice – etnografka, choreografka, dlouholetá tanečnice souboru
Kunovjan, bývalá umělecká vedoucí FS Kunovjan, umělecká vedoucí souboru Děcka z Kunovic,
hodnotitelka a autorka pořadů na festivalech u nás i v zahraničí, moderátorka
58
Tým festivalu
Realizační tým festivalu 2009
Ředitelka festivalu: Romana Habartová
Vedoucí organizačního výboru a hospodář: Libor Habarta
Tajemnice festivalu, vedení týmu hostesek: Marta Polášková
Jednatel festivalu: Zdeněk Habarta
Ubytování, stravování, doprava:
Jakub Sabák
Technické zajištění areálu: Tomáš Miklík
Doprava: Zdeněk Habarta, Jaroslav Fišer, Antonín Polášek
Překlady a tlumočení: Ing. Lucie Polášková
Jakub Sabák, Terezie Habartová
Správce areálu: Miroslav Chrástek
Dohled v areálu: Jiří Lůčný
Koordinátorka města: Ivana Lůčná
Zajištění jarmarku:
Marta Polášková, Libor Habarta
Dokumentace:
Jakub Sabák, Miloš Snížek, Romana Habartová,
Radek Frýsa
Programový vedoucí: Romana Habartová
Moderace a inspice:
Pavlína Velecká, Terezie Habartová,
Zdeňka Hašková, Romana Habartová, Barbora
Majíčková, Kateřina Hašková
Produkční soutěží verbířů a muzik: Ivana Šáchová, Martina Habartová
Zábavy, soutěže, přehlídky: Iva Šáchová, Zdeňka Hašková, Kateřina Hašková
Raut, hostesky:
Marta Polášková
Péče o účinkující: Ludmila Straňáková, Ivana Lůčná
Pitný režim pro účinkující:
Antonín Habarta
Ceny:
Jiřina Habartová, Marie Řiháčková
Zdravotní a hygienická služba:
Libor Habarta Vstupenky: Jana Holásková, Jarmila Fornůsková,
Jiřina Habartová, Marie Řiháčková
Hostesky: Kristýna Kovářová, Denisa Kukulková,
Jana Hlaváčová, Simona Miskovičová, Veronika
Friedlová, Soňa Černušková, Julie Habartová,
Lukáš Hromčík, Alan Olšák, Michal Frecer, Jan
Duna, Vendula Hetmerová, Kateřina Vašíčková,
Kateřina Andrýsková, Kristýna Andrýsková, Barbora
Trubačíková, Michaela Kočišová
OS Slunéčko
Pozdrav všem, kteří jsou v současné době nemocní a nemohou být s námi. A velké poděkování
všem, kteří se s prací pro festival rozloučili a nyní se ocitají v roli vzorných prarodičů, kteří na
festival přivádějí svá vnoučata.
59
Uplynulé ročníky
festival „Kunovské léto” 1994 - 2008
1. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1994 se zúčastnily tyto soubory:
Jičíňánek, Jičín
Olšinka, Orlová
Valášek, Zlín
Štěpnička, Veselí nad Moravou
Šohajek, Vlčnov
Hradišťánek III. a IV., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., III., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
2. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1995 se zúčastnily tyto soubory:
Zespól piesni i tanca ziemi cieszynskiej, Polsko
Štvorlístok, Trenčianská Turná
Malí Jackové, Jablunkov
Ostrožánek, Uherský Ostroh
Žerotínek, Strážnice
Kohútek, Bánov
Kopaničárek, Starý Hrozenkov
Sedmikvítek, Frenštát pod Radhoštěm
Pálavánek, Mikulov
Hradišťánek V., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
3. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1996 se zúčastnily tyto soubory:
Šeltinis, Litva
Teplanček, Trenčanská Teplá
Barvínek, Zlín
Břeclavánek, Břeclav
Ostravička, Frýdek-Místek
Rosénka, Praha
Slezánek, Český Těšín
Nivnička, Nivnice
Ostrožánek, Uherský Ostroh
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek III., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
4. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1997 se zúčastnily tyto soubory:
Solnyško, Rusko
Komes, Polsko
Perníček, Pardubice
Vonička, Havířov
Pištělákův dětský soubor písní a tanců, Brno
Hradišťánek VI., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
5. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1998 se zúčastnily tyto soubory:
Trójczyce, Polsko
Jarošáček, Mělník
Tecza, Polsko
Jičíňáček, Jičín
Lúčka, Bratislava
Nivnička, Nivnice
Bajdýšek, Třebíč
Zálesáčci, Luhačovice
Hlubinka, Ostrava
Dolinečka, Staré Město
Handrláček I., II., Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
6. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1999 se zúčastnily tyto soubory:
Powiœloki, Polsko
Artugna, Itálie
Mladinka, Plzeň
Lučinka, Praha
Malá Lipta, Liptál
Slováček, Brno
Radovánek, Napajedla
Světlovánek, Bojkovice
Rosénka, Spytihněv
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Malý Handrláček, Kunovice
Handrláček I, II, Kunovice
Děcka z Kunovic
7. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2000 se zúčastnily tyto soubory:
Mousikochoreytikos Omilos Alexandrias, Řecko
Kočo Racin, Makedonie
Ryki, Polsko
Vrchárik, Slovensko
Malý Vizovjánek, Vizovice
Malušata, Liptál
Malenky, Ostrov Kančúch, Vlčnov
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Handrláček I, Kunovice
Handrláček II, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
8. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2001 se zúčastnily tyto soubory:
Ani, Armenie
Zemplén, Maďarsko
Žuna, Chorvatsko
Zamojszczyzna, Polsko
Štvorlístok, Slovensko
Rozmarýnek, Praha
Vonička, Havířov DFS Skoronice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Malý Handrláček I a II, Kunovice
Handrláček I a II, Kunovice
Děcka z Kunovic
60
Uplynulé ročníky
festival „Kunovské léto” 1994 - 2008
9. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2002 se zúčastnily tyto soubory:
Trakijce, Sinite kambanky, Bulharsko
Starinš, Narbuli, Lotyšsko
Dzieciêcy zespó³ tañca ludowego Œwidnik, Polsko Ďumbier, Šarišanček, Slovensko Malý Furiant, České Budějovice Malá Ostravica, Frýdek Místek
Malá Jasénka, Vsetín Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uherské Hradiště Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
Handrlák, Kunovice
10. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2003 se zúčastnily tyto soubory:
Tonalli, Ambar, Mexiko
Darshali, Mumbai, Indie
Aglika, Sliven, Bulharsko
Šeltinis, Kaunas, Litva
Pieniny, Spišská Stará Ves, Slovensko
Mladinka, Plzeň
Slezánek, Český Těšín
Kopaničárek, Starý Hrozenkov
Štěpnička, Veselí nad Moravou
Dolinečka, Staré Město
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
11. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2004 se zúčastnily tyto soubory:
Mimino, Tbilisi - Gruzie
Philip Kutev, Kotel - Bulharsko
Zsivajgó, Kazár - Maďarsko
Zamojszczyzna, ZamoϾ - Polsko
He³pančok, He³pa - Slovensko
Jičíňáček, Jičín
Malá Lipta, Liptál
Vínek, Zlín
Světlovánek, Bojkovice
Popovjánek, Popovice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
12. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2005 se zúčastnily tyto soubory:
M-Bunda - Kongo
Mileta Protiæ, Tovariœevo - Srbsko
Ahmet Uyar, Bursa - Turecko
Memelite, Bauska - Lotyšsko
Békés, Békés - Maďarsko
Powiœloki, Opole Lubelskie - Polsko
Skaličánek, Skalica; Kapušančan, Kapušany
Gymnik, Bratislava - Slovensko
Kyjovánek - Kyjov
Malá Vonica - Zlín
Dolinečka - Staré Město
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
13. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2006 se zúčastnily tyto soubory:
Pungo Music & Dance Theater, Hsin-Ying City - Taiwan
Astghik, Aghavnadzor - Arménie
Bakony - Höcögö, Vérteskethely
Eszterlánc, Réde - Maďarsko
Vesselie, Sliven - Bulharsko
Warszawianka, Warszawa - Polsko
Kremienok, Bratislava - Slovensko
Úsměv, Opava
Veličánek, Velká nad Veličkou
Křenováček, Křenovice
Popovjánek, Popovice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
14. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2007 se zúčastnily tyto soubory:
Řecko - Ailotos
Srbsko - Kud “Orfej” Andriljek
Slovensko - Klások
Maďarsko - “Bakony”
Mladinka - Plzeň
Břeclavánek - Břeclav
Ovečky - Valašské Meziříčí
Dolinečka - Staré Město
Hradišťánek - Uh. Hradiště
Děcka z Buchlovic - Buchlovice
Kyjovánek - Kyjov
Kunovjánek - Kunovice
Merínek- Kunovice
Malý Handrláček - Kunovice
Děcka z Kunovic - Kunovice
Handrláček - Kunovice
15. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2008 se zúčastnily tyto soubory:
Řecko - Laografikos Omilos Poligirou
Itálie - Herbessus
Gruzie - Laprebi
Turecko - Ahoy Folk Dance Group
Slovensko - Zemplínik
Maďarsko - Höcögõk
Slovensko - Malý vtáčnik
Slovensko - Turanček
Klobúčánek - Valašské Klobouky Holúbek - Uherský Brod
Dolinečka - Staré Město
Hradišťánek - Uh. Hradiště
Děcka z Buchlovic - Buchlovice
Kyjovánek - Kyjov
Kunovjánek - Kunovice
Děcka z Kunovic - Kunovice
Handrláček - Kunovice
61
Sponzoři festivalu
Sponzoři XVI. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2009
Agentura NP - Staré Město
Alena Zdráhalová - Kunovice
Bradáč koberce - Kunovice
CItröen uh car s.r.o. - Uh. Hradiště
D & Z servis, spol. s r.o. - Kunovice
EUROFLOOR Trade - Kunovice
Favex s.r.o. - Uherské Hradiště
FRANEK - Kunovice
Gemco s.r.o. - Uherské Hradiště
H + H autobazar - Kunovice
Heger - Kunovice
Hoč - truhlářství - Staré Město
Jeřáby UB a.s. - Kunovice
Klenotnictví Sládková - Uh. Hradiště
Klub kultury - Uh. Hradiště
Kovář - maso-uzeniny - Míkovice
LEF - Milotice
Marie Řiháčková - Kunovice
Meks Červenák - Uh. Hradiště
PaPP - Uh. Hradiště
Peugeot - lion car - Kunovice
PS Slovácko - Kunovice
Restaurace u Hlaváčka - Kunovice
Řiháček - RS group
SITCOM - Uherské Hradiště
Schulte - Uherské Hradiště
Termos - Kunovice
Tradix - Uherské Hradiště
Trefal, s.r.o. - Kunovice
Tufír - šlosar - Kunovice
Václav Seménka - vODO-TOPO-ELEKTRO - Kunovice
Wiki - Kyjov
62
Sponzoři festivalu
Sponzoři XVI. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2009
Mediální partner
akce se koná
za finanční podpory
mk čr
63
„Kunovské
17. ročník
Mezinárodního dětského folklorního festivalu
„Kunovské léto“
se uskuteční
14. – 20. 6. 2010
Programový sborník 16. MDFF „Kunovské léto“ 2009
Texty a grafická úprava: Romana Habartová
Překlady: Lucie Polášková, Jakub Sabák, Terezie Habartová
Fotografie: Martin Sekanina, Jakub Sabák, Romana Habartová a archiv souborů a sdružení Kunovjan
Vydalo: Občanské sdružení „Kunovjan“
Tisk: Agentura NP, Staré Město
Náklad 450 kusů
Červen 2009
Občanské sdružení „Kunovjan“
686 04 KUNOVICE, Záchalupčí 952
tel. +420 775 085 333, + 420 775 084 333
E-mail: [email protected]
64
léto”
65

Podobné dokumenty