katalog Bona - Podlahy

Komentáře

Transkript

katalog Bona - Podlahy
Obsah
Zastoupení pro ČR
2
Obchodní zástupci pro jednotlivé regiony
2
Program odborných seminářů
3
Přihláška na odborný seminář
3
Technické informace
4
Vrchní laky
5
Vrchní laky a oleje
6
Základní laky
7
Lepidla
8
Lepidla a penetrační nátěry
9
Stěrkovací hmoty
10
Tmely
11
Přípravky na údržbu
12
Brusky
14
Brusivo – Bona Abrasives
16
Lišty
19
Nanášecí prostředky
20
Elektronářadí
21
Ostatní
22
Ukázky tiskové inzerce
23
Brožury k objednání
23
Informace o Reklamačním řádu
24
1
Katalog výrobků 2003
Zastoupení pro ČR
Vedoucí prodeje:
David Veselý
mobil: 606 745 662
provolba: 547 422 617
e-mail: [email protected]
Bona CR s.r.o.
Vídeňská 100
619 00 Brno
tel.: 547 422 611
fax: 547 213 106
e-mail: [email protected]
http: //www.bona.cz
Hlavní účetní:
Ing. Vítězslav Polok
provolba: 547 422 613
e-mail: [email protected]
Ředitel:
Ladislav Daněk
mobil: 602 710 597
provolba: 547 422 611
e-mail: [email protected]
Objednávky a odbyt:
David Winzor
e-mail: [email protected]
provolba: 547 422 619
Ústředna:
Radka Chamraďová
provolba: 547 422 611
e-mail: [email protected]
Technický poradce:
Ing. Otakar Macháček
mobil: 602 737 346
provolba: 547 422 616
e-mail: [email protected]
Asistentka ředitele:
Blanka Bártíková
provolba: 547 422 612
e-mail: [email protected]
Reklama a semináře:
Jitka Mrázková
provolba: 547 422 618
e-mail: [email protected]
Obchodní zástupci pro jednotlivé regiony
Děčín
Liberec
Hradec Králové
Karlovy Vary
Pardubice
Kladno
Nymburk
Kolín
Plzeň
Ostrava
Svitavy
Olomouc
Jihlava
Brno
Jindřichův Hradec
České Budějovice
Sídlo firmy
1
Jihozápadní Čechy
obchodní a technický poradce:
Ing. Vladimír Brož
K Parku 4
326 00 Plzeň
tel./fax: 377 431 779
mobil: 602 790 632
e-mail: [email protected]
2
Severovýchodní Čechy
obchodní a technický poradce:
Hynek Brázda
Pod Zámečkem 1761
500 06 Hradec Králové
tel./fax: 495 499 039
mobil: 602 717 518
e-mail: [email protected]
3
Praha
obchodní a technický poradce:
Zdeněk Novák
Komenského nám. 221
261 01 Příbram III
tel./fax: 318 632 778
mobil: 602 713 595
e-mail: [email protected]
4
Vysočina
obchodní a technický poradce:
Dušan Farkaš
Herálec 194
582 55 Herálec
tel./fax: 569 445 197
mobil: 602 164 206
e-mail: [email protected]
Katalog výrobků 2003
2
5
Morava
obchodní a technický poradce:
Luděk Růžička
Sídlištní 8
724 00 Ostrava
tel./fax: 596 768 206
mobil: 602 784 071
e-mail: [email protected]
Program odborných seminářů
pořádaných firmou Bona CR s.r.o. v roce 2003
Termíny:
20.
10.
24.
15.
3.
4.
4.
5.
–
–
–
–
České Budějovice
Hradec Králové
Brno
Kostomlaty nad Labem
22. 5.
5. 6.
11. 9.
2. 10.
–
–
–
–
Praha
Jihlava
Plzeň
Teplice
16. 10. – Ostrava
30. 10. – Liberec
13. 11. – Praha
Účastnický poplatek ve výši 300,– Kč lze uhradit hotově na místě. V ceně je zahrnuto občerstvení.
Pokud máte zájem zúčastnit se výše uvedených seminářů, kontaktujte nás na telefonu 547 422 611
(sl. Mrázková), nebo nám zašlete vyplněnou přihlášku.
Přihláška na odborný seminář
Datum
Místo konání
20. 3.
Č. Budějovice
Přesný název firmy: ............................................................................................................................
10. 4.
Hradec Králové
Adresa firmy: ......................................................................................................................................
24. 4.
Brno
15. 5.
Kostomlaty n. Lab.
22. 5.
Praha
5. 6.
Jihlava
11. 9.
Plzeň
PSČ: ..................................................................................................................................................
Kontaktní osoba, telefon: ...................................................................................................................
IČO: ..................................................................... DIČ: ....................................................................
Počet osob
2. 10. Teplice
V .................................................. dne ........................
................................................................
Razítko a podpis
Vyplněný kupón vystřihněte a zašlete nám, prosím, na adresu: Bona CR s.r.o., Vídeňská 100, 619 00 Brno
tel.: 547 422 611, fax: 547 213 106, e-mail: [email protected], http: //www.bona.cz
16. 10. Ostrava
30. 10. Liberec
13. 11. Praha
Přihláška na odborný seminář
Datum
Místo konání
20. 3.
Č. Budějovice
Přesný název firmy: ............................................................................................................................
10. 4.
Hradec Králové
Adresa firmy: ......................................................................................................................................
24. 4.
Brno
15. 5.
Kostomlaty n. Lab.
22. 5.
Praha
5. 6.
Jihlava
11. 9.
Plzeň
PSČ: ..................................................................................................................................................
Kontaktní osoba, telefon: ...................................................................................................................
IČO: ..................................................................... DIČ: ....................................................................
Počet osob
2. 10. Teplice
V .................................................. dne ........................
................................................................
Razítko a podpis
Vyplněný kupón vystřihněte a zašlete nám, prosím, na adresu: Bona CR s.r.o., Vídeňská 100, 619 00 Brno
tel.: 547 422 611, fax: 547 213 106, e-mail: [email protected], http: //www.bona.cz
16. 10. Ostrava
30. 10. Liberec
13. 11. Praha
3
Katalog výrobků 2003
Technické informace
LAKY
Stupeň
provozního
zatížení
A lt e r na t iv y
druh povrchu
Střední
Silné
Zvláště silné
obývací pokoje a ložnice
školní prostory, mateřské školy,
vestibuly a kuchyně
restaurace, prodejní prostory
a veřejné budovy
holé dřevo
přelakování
holé dřevo
2–3x GEL
3x MEGA
1
1x SEAL, PRIME
2-3x SPECTRA
2
3x SPECTRA
3
2–3x GEL
2–3x SPECTRA
2–3x GEL
2–3x TRAFFIC
4
1x SEAL, PRIME
2x MEGA
1x SEAL, PRIME
2–3x TRAFFIC
5
2–3x MEGA
2–3x GEL
2–3x FLOW
6
2–3x GEL
2x MEGA
1x SEAL, PRIME
2-3x FLOW
přelakování
přelakování
2–3x GEL
3x TRAFFIC
1–2x MEGA
1x SEAL, PRIME
3x MEGA
1–2x SPECTRA
holé dřevo
2x TRAFFIC
1x SEAL, PRIME
3x TRAFFIC
1–2x TRAFFIC
2–3x GEL
3x FLOW
2x FLOW
1x SEAL, PRIME
3x FLOW
1–2x FLOW
lamelové parkety s vysokými hranami
masivní parkety o tloušťce 10 mm
do 25 cm x 5 cm dub apod.
jednovrstvé
upravené
vícevrstvé
upravené
vícevrstvé
bez úpravy
Struktura podkladu
plovoucí potěry
i s podlahovým
vytápěním
desky pro pokládání
1000/1250
1000/1250
1000/1250
850
1250
850/998
masivní parkety o tloušťce 10 mm
do 25 cm x 5 cm buk apod.
masivní parkety o tloušťce 10 mm ostatní
parketové palubky
dřevěná dlažba RE-V do tloušťky 4 cm
dřevěná dlažba RE-V/W
malé formáty, dub apod.
malé formáty, buk, hevea, eukalyptus apod.
formáty palubek
dvouvrstvé - vlysy
850/1000
1000/1250
1000/1250
1000/1250
1250
850
850
1000/1250
1000
- tabule
trojvrstvé palubky - tloušťka > 13 mm
- tloušťka 10-13 mm, délka < 1200 mm
1000
1000
1000
- tloušťka 10-13 mm, délka > 1200 mm
dvouvrstvé
intarzové parkety
Druh podkladu
cementové potěry
anhydritové potěry
1000/1250
1000/1250
1000/1250
anhydritové tekuté potěry
potěry z litého asfaltu
podklady stěrkované cementovou vyrovnávací hmotou
dřevotřískové desky V 100
Katalog výrobků 2003
4
BonaBond R770
2K-PUR
parketové vlysy a řemeny, dub a podobné
druhy dřeva
parketové vlysy a řemeny, buk a podobné
druhy dřeva
tabulové parkety
mozaikové parkety
BonaBodnd S755
jednovrstvé
(masivní)
bez úpravy
BonaBond S760
Druh parket
BonaBond D720
Universal
Ozubená
špachtle
Skupina parket
Bonacoll Object
LEPIDLA
Vrchní laky
název
provedení
obj. číslo
balení
TRAFFIC
mat
111 76 621
3 x 4,5 l
polomat
111 34 600
3 x 4,5 l
MEGA
polomat
111 14 105
3x5l
jednosložkový lak na vodní bázi pro silné
zatížení
mat
111 14 205
3x5l
lesk
111 14 005
3x5l
polomat
111 14 101
10 x 1 l
SPECTRA
polomat
111 20 002
3x5l
jednosložkový lak na vodní bázi
pro střední zatížení
mat
111 20 003
3x5l
polomat
111 20 001
10 x 1 l
SPORT
lesk
111 13 072
2 x 10 l
dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi
pro zvláště silné provozní zatížení
FLOW
dvousložkový polyuretanový lak pro silné
zatížení (chemicky odolnější než Mega)
jednosložkový lak na vodní bázi
do tělocvičen
5
Katalog výrobků 2003
Vrchní laky a oleje
název
provedení
D-5
obj. číslo
balení
114 10 005
4x5l
jednosložkový rozpouštědlový polyuretanový lak
určený pro silné zatížení
CORK
polomat
111 60 105
3x5l
jednosložkový lak na vodní bázi
pro korkové podlahy
polomat
111 60 101
10 x 1 l
CARL’S OIL 45
113 534 120
2x5l
přírodní olej pro povrchovou ochranu dřevěných
podlah – střední provozní zatížení
113 534 113
6x1l
CARL’S OIL 90
116 534 006
2x5l
111 350 005
12 x 0,1 l
přírodní olej pro povrchovou ochranu dřevěných
podlah – silné provozní zatížení
LINK
tužidlo pro lepší přilnavost laků Sport a Mega při
přelakování již nalakovaných dřevěných podlah
Katalog výrobků 2003
6
Základní laky
název
obj. číslo
balení
SEAL
120 20 002
3x5l
jednosložkový základní lak na vodní bázi s vyšším
obsahem pevných částic
120 20 001
10 x 1 l
PRIME
120 15 005
3x5l
jednosložkový základní lak na vodní bázi
120 15 001
10 x 1 l
GEL
120 00 200
1x5l
jednosložkový základní stěrkovací lak na vodní
bázi
7
Katalog výrobků 2003
Lepidla
název
obj. číslo
balení
BONABOND S 755
210 01 031
25 kg
210 76 008
8 kg
210 76 015
15 kg
210 76 025
25 kg
220 72 006
6 kg
220 72 012
12 kg
220 72 022
22 kg
220 12 025
25 kg
220 70 010
10 x 1 l
syntetické lepidlo na parkety na bázi PVAC
s nízkým obsahem rozpouštědel
Nevhodné pro celoplošné lepení mozaikových
a hotových parket
BONABOND S 760
syntetické lepidlo na parkety na bázi PVAC
s nízkým obsahem rozpouštědel
Vhodné pro celoplošné lepení mozaikových
a hotových parket
BONABOND
D 720 UNIVERSAL
disperzní lepidlo na parkety s nízkým obsahem
vody
BONACOLL OBJEKT
disperzní lepidlo pro lepení vlysových parket
na savé podklady; nevhodné pro buk
BONABOND D 700 (D 3)
bílý klíh pro lepení hotových parket do pera
a drážky
Katalog výrobků 2003
8
Lepidla a penetrační nátěry
název
obj. číslo
balení
BONABOND R 770
230 77 006
6 kg
250 41 005
5 kg
200 50 002
4x5l
200 51 005
4x5l
dvousložkové polyuretanové lepidlo
bez rozpouštědel
BONABOND R 410
dvousložková epoxidová bariéra proti vlhkosti
BONABOND D 500
penetrační nátěr pod syntetická a disperzní
lepidla
BONABOND D 510
penetrační nátěr pod stěrkovací hmoty
BonaBond H 600, H 610
9
Katalog výrobků 2003
Stěrkovací hmoty
název
obj. číslo
balení
BONABOND H 600
200 60 025
1 pytel
25 kg
samonivelační stěrka se zvýšenou pevností
1 paleta
1 000 kg
BONABOND H 610
200 61 025
vyrovnávací stěrka se zvýšenou tvarovou stabilitou
a pevností, zušlechtěná umělou pryskyřicí
Katalog výrobků 2003
10
1 pytel
25 kg
1 paleta
1 000 kg
Tmely
název
obj. číslo
balení
MIX & FILL
120 12 234
4x5l
roztok k přípravě tmelu na vodní bázi
120 12 231
10 x 1 l
GAP MASTER
pružný akrylátový tmel
barvy
bílá
– pro bílé pigmentované hmoty
920 01 000
12 ks
béžová
– pro smrk a jedli
920 02 000
12 ks
karamel
– pro středně tmavý dub
920 03 000
12 ks
středně hnědá
– pro pařený buk, třešeň
920 04 000
12 ks
světle hnědá
– pro buk
920 05 000
12 ks
krémová
– pro javor, jasan, břízu
920 06 000
12 ks
dub
– pro dub
920 07 000
12 ks
třešeň
– pro třešeň, teak, pařený buk
920 08 000
12 ks
11
Katalog výrobků 2003
Přípravky na údržbu
název
obj. číslo
balení
PARKETT FRESHEN UP
310 590 313
10 x 1 l
310 590 020
4x5l
310 10 501
10 x 1 l
320 10 002
10 x 1 l
310 10 104
4 x 4 kg
leštěnka k údržbě lakovaných dřevěných podlah;
poškrábané a mdlé povrchy oživuje a zajišťuje
větší odolnost proti oděru
D 509 POLISH
leštěnka k ochraně a údržbě laminátových
plovoucích podlah, PVC a keramické dlažby
PARKETT POLISH REMOVER
odstraňovač polišů
POLISH PASTE
vosk
Katalog výrobků 2003
12
Přípravky na údržbu
název
obj. číslo
balení
D 505 POLISH
310 100 01
10 x 1 l
320 316 001
6x1l
320 502 013
4x1l
leštěnka k údržbě lakovaných dřevěných podlah; používá
se v kombinaci s Polish Pastou
CARL’S HS - VOSK
vosk pro údržbu olejovaných dřevěných podlah
CARL’S TEKUTÉ MÝDLO
čisticí prostředek pro čištění naolejovaných podlah s nízkou
hodnotou pH
13
Katalog výrobků 2003
Brusky
název
tech. údaje
obj. číslo
balení
411 00 10
1 ks
BONA UNIVERSAL
pásová bruska
motor
220 V / 2,3 kW (1fázový)
šířka válce
200 mm
otáčky válce
1700 ot. / min.
rozměr pásu
200 x 750 mm
hmotnost
74 kg
BONA UNIVERSAL PLUS
pásová bruska
411 00 03
1 ks
motor
220 V, 380 V / 2,3 kW, 3 kW (1–3fázový)
šířka válce
200 mm
otáčky válce
1700 ot. / min.
rozměr pásu
200 x 750 mm
hmotnost
74 kg
BONA MIDI
válcová bruska
411 15 00
motor
220 V / 1,8 kW (1fázový)
šířka válce
200 mm
otáčky válce
2200 ot. / min.
rozměr pásu
200 x 551 mm
hmotnost
58 kg
Katalog výrobků 2003
14
1 ks
Brusky
název
provedení
obj. číslo
balení
411 30 00
1 ks
230
411 23 00
1 ks
330
411 23 01
1 ks
EDGE
bruska na okraje a schody
motor
220 V / 1,2 kW
průměr brusného kotouče
150 mm
otáčky kotouče
3200 ot. / min.
hmotnost
9 kg
BONA VIKING
bruska na okraje a schody
typ
motor
220 V / 2 kW
průměr brusného kotouče
178 mm
otáčky kotouče
3000 ot. / min.
hmotnost
15 kg
15
Katalog výrobků 2003
Brusivo – Bona Abrasives
název
obj. číslo
balení
BONA SAND SCRAD SYSTEM
pro jemné mezibroušení laku
PAD 400 mm
609 71 001
8 ks
WING zrnitost 150
630 91 150
50 ks
zrnitost 16
609 10 016
10 ks
zrnitost 24
609 10 024
10 ks
zrnitost 36
609 10 036
10 ks
zrnitost 60
609 10 060
10 ks
zrnitost 80
609 10 080
10 ks
zrnitost 100
609 10 100
10 ks
zrnitost 120
609 10 120
10 ks
zrnitost P24
609 11 024
10 ks
zrnitost P36
609 11 036
10 ks
zrnitost P40
609 11 040
10 ks
zrnitost P60
609 11 060
10 ks
zrnitost P80
609 11 080
10 ks
zrnitost P100
609 11 100
10 ks
zrnitost 16
609 20 016
10 ks
zrnitost 24
609 20 024
10 ks
zrnitost 36
609 20 036
10 ks
zrnitost 60
609 20 060
10 ks
zrnitost 80
609 20 080
10 ks
zrnitost 100
609 20 100
10 ks
zrnitost 120
609 20 100
10 ks
zrnitost P24
609 21 024
10 ks
zrnitost P36
609 21 036
10 ks
zrnitost P60
609 21 060
10 ks
zrnitost P80
609 21 080
10 ks
zrnitost P100
609 21 100
10 ks
BRUSNÉ PÁSY
200 x 750 mm
ZIRKON BRUSNÉ PÁSY
200 x 750 mm
BRUSNÉ PÁSY
200 x 551 mm
ZIRKON BRUSNÉ PÁSY
200 x 551 mm
Katalog výrobků 2003
16
Brusivo – Bona Abrasives
název
obj. číslo
balení
zrnitost P24
609 90 024
25 m
zrnitost P36
609 90 036
25 m
zrnitost P60
609 90 060
25 m
zrnitost P80
609 90 080
25 m
zrnitost P100
609 90 100
25 m
zrnitost P24
609 91 024
25 m
zrnitost P36
609 91 036
25 m
zrnitost P60
609 91 060
25 m
zrnitost P80
609 91 080
25 m
zrnitost P100
609 91 100
25 m
zrnitost 24
609 41 024
25 ks
zrnitost 40
609 41 040
50 ks
zrnitost 60
609 41 060
50 ks
zrnitost 80
609 41 080
50 ks
zrnitost 100
609 41 100
50 ks
zrnitost 24
609 42 024
25 ks
zrnitost 40
609 42 040
50 ks
zrnitost 60
609 42 060
50 ks
zrnitost 80
609 42 080
50 ks
zrnitost 100
609 42 100
50 ks
zrnitost 24
609 31 024
25 ks
zrnitost 40
609 31 040
50 ks
zrnitost 60
609 31 060
50 ks
zrnitost 80
609 31 080
50 ks
zrnitost 100
609 31 100
50 ks
BRUSNÉ PLÁTNO š. 200 mm
BRUSNÉ PLÁTNO š. 250 mm
KOTOUČKY ∅ 178 mm,
SUCHÝ ZIP
ZIRKON, KOTOUČKY ∅ 178 mm,
SUCHÝ ZIP
KOTOUČKY ∅ 150 mm,
SUCHÝ ZIP
17
Katalog výrobků 2003
Brusivo – Bona Abrasives
název
obj. číslo
balení
zrnitost 24
609 32 024
25 ks
zrnitost 40
609 32 040
50 ks
zrnitost 60
609 32 060
50 ks
zrnitost 80
609 32 080
50 ks
zrnitost 100
609 32 100
50 ks
zrnitost 24
609 50 024
25 ks
zrnitost 40
609 50 040
50 ks
zrnitost 60
609 50 060
50 ks
zrnitost 80
609 50 080
50 ks
zrnitost 100
609 50 100
50 ks
zrnitost 120
609 50 120
50 ks
zrnitost 100
609 60 100
15 ks
zrnitost 120
609 60 120
15 ks
zrnitost 150
609 60 150
15 ks
zrnitost 80
609 62 080
10 ks
zrnitost 100
609 62 100
10 ks
zrnitost 120
609 62 120
10 ks
zrnitost 24
609 70 024
10 ks
zrnitost 40
609 70 040
10 ks
zrnitost 60
609 70 060
10 ks
zrnitost 80
609 70 080
10 ks
zrnitost 100
609 70 100
10 ks
– k údržbě
609 80 004
6 ks
hnědý
– k čištění
609 80 002
6 ks
zelený
– k mezibroušení
609 80 001
6 ks
červený – na olej a pastu
609 80 003
6 ks
černý
640 14 000
6 ks
ZIRKON, KOTOUČKY ∅ 150 mm,
SUCHÝ ZIP
KOTOUČKY ∅ 200 mm,
SUCHÝ ZIP
MŘÍŽKA ∅ 200 mm
MŘÍŽKA ∅ 400 mm
BRUSNÝ KOTOUČ DPS ∅ 407 mm
SUPERPAD
bílý
– k matování a čištění
Katalog výrobků 2003
18
Lišty
název
provedení
obj. číslo
balení
ZÁKLADNÍ PROFILY
délka 2,7 m hliník
distanční profil
521 81 010
10 ks
základní profil
10,5–17,5 mm
521 81 020
10 ks
v nabídce i délka 0,9 m; balení – 25 ks
7–11,5 mm
521 81 030
10 ks
PŘECHOD
bronz
521 83 010
10 ks
délka 2,7 m
javor
521 83 020
10 ks
v nabídce i délka 0,9 m; balení – 25 ks
stříbro
521 83 030
10 ks
světlý bronz
521 83 040
10 ks
světlý buk
521 83 050
10 ks
světlý dub
521 83 060
10 ks
tmavý buk
521 83 070
10 ks
tmavý dub
521 83 080
10 ks
zlato
521 83 090
10 ks
SCHODEK
bronz
521 84 010
10 ks
délka 2,7 m
javor
521 84 020
10 ks
v nabídce i délka 0,9 m; balení – 25 ks
stříbro
521 84 030
10 ks
světlý bronz
521 84 040
10 ks
světlý buk
521 84 050
10 ks
světlý dub
521 84 060
10 ks
tmavý buk
521 84 070
10 ks
tmavý dub
521 84 080
10 ks
zlato
521 84 090
10 ks
OKRAJ
bronz
521 82 010
10 ks
délka 2,7 m
javor
521 82 020
10 ks
v nabídce i délka 0,9 m; balení – 25 ks
stříbro
521 82 030
10 ks
světlý bronz
521 82 040
10 ks
světlý buk
521 82 050
10 ks
světlý dub
521 82 060
10 ks
tmavý buk
521 82 070
10 ks
tmavý dub
521 82 080
10 ks
zlato
521 82 090
10 ks
19
Katalog výrobků 2003
Nanášecí prostředky
název
obj. číslo
balení
VÁLEČEK SRN
421 01 000
1 ks
270 mm
423 51 270
1ks
350 mm
423 51 350
1 ks
váleček určený pro laky na vodní bázi
STĚRKA RAPID
materiál nerez
STĚRKA NA LEPIDLO
180 mm šířka
mozaikové parkety – 850 G
- jemná
423 01 180
10 ks
vlysky – 1000 G
- střední
423 02 180
10 ks
hotové parkety a čtverce – 1250 G
- hrubá
423 03 180
10 ks
Katalog výrobků 2003
20
Elektronářadí
název
tech. údaje
obj. číslo
balení
411 05 16
1 ks
talíř pro smirek
412 51 0406
1 ks
talíř pro PAD
412 51 0405
1 ks
411 05 17
1 ks
unašeč magnezitů
412 510 403
1 ks
segment magnezitů
412 510 505
5 ks
magnezity – zrnitost 16
412 510 410
5 ks
– zrnitost 36
412 510 436
5 ks
411 51 0139
1 ks
MAXIMA
talířová bruska k mezibroušení, čištění, údržbě
apod.
výkon
1000 W
hmotnost
40 kg
otáčky
140 ot. / min.
šířka
400 mm
MAXIMA PLUS
talířová bruska i k vyrovnání betonových
a cementových podkladů
výkon
1300 W
hmotnost
56 kg
šířka
400 mm
otáčky
154 ot. / min.
PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ
MAXIMA
průmyslový vysavač k odsávání vody a veškerých
nečistot s příslušenstvím
výkon
1000 W
hmotnost
13 kg
obsah prach
25 l
obsah voda
22 l
21
Katalog výrobků 2003
Ostatní
název
obj. číslo
balení
bílá
541 209 63
1 ks
červená
541 208 64
1 ks
černá
541 208 80
1 ks
zelená
541 209 97
1 ks
žlutá
541 209 48
1 ks
modrá
541 209 14
1 ks
plastový
992 20 002
1 ks
plastové křídlo
992 20 003
1 ks
541 02 000
25 ks
velikosti: 52–54
450 20 054
1 ks
56–58
450 20 058
1 ks
60–62
450 20 062
1 ks
BAREVNÉ SAMOLEPÍCÍ PÁSKY 3M
pro značení sportovních hřišť v tělocvičnách
REGÁL BONA
KORKOVÉ LIŠTY
délka 90 cm
10 x 22 mm
OVERAL BONA
Katalog výrobků 2003
22
Ukázky tiskové inzerce
SPECTRA
jasná volba pro domácnost.
Vrchní jednosložkový lak na vodní bázi
Vyšší hustota,
snadné lakování.
KDE NAKOUPÍTE:
MORAVA
● Bělotín: MOSAIC s.r.o., tel.: 581 698 744-5 ● Boskovice: ANATIS s.r.o., tel.: 516 454 436 ● Brno: MASIV PARKET CENTRUM, tel.: 541 249 168; V-PLAST Vsetín s.r.o., tel., fax: 545 535 444; LINO-comp s.r.o.,
tel., fax: 548 530 396 ● Hodonín: LIGNUM HOLZ s.r.o., tel., fax: 518 342 939 ● Jihlava: EKOSPEKTRUM, tel., fax: 567 305 958 ● Lanškroun: Václav Turek - TRUHLÁŘSTVÍ, tel., fax: 465 324 623 ● Loštice:
DŘEVOPAR s.r.o., tel.: 583 445 247 ● Moravany u Brna: KRATOCHVÍL - Parket Profi, tel.: 547 212 811 ● Olomouc: V-PLAST Vsetín s.r.o., tel., fax: 585 312 578; B.G.A. spol. s r.o., tel., fax: 585 225 411;
ARDOR, tel., fax: 585 230 550 ● Ostrava: ABC- PARKET s.r.o., tel., fax: 596 618 333; ALTABIX s.r.o., tel.: 596 616 677; V-PLAST Vsetín s.r.o., tel., fax: 596 133 654; MAGNUM PARKET a.s., tel., fax: 592 923 732
● Přerov: TOOM - Tvrdý Tomáš, tel.: 581 225 697 ● Rožnov pod Radhoštěm: DAPO - podlahy, tel., fax: 571 653 030 ● Šumperk: DACO Šumperk, tel., fax: 583 211 364; LEOŠ DANĚK, tel.: 583 216 255 ● Staré
Město u Uh. Hradiště: P.J. PARKET, tel., fax: 572 542 828 ● Vsetín: Petr Krabica - LINO, tel., fax: 571 415 454; V-PLAST Vsetín s.r.o., tel., fax: 571 411 055 ● Vyškov: MAGNUM PARKET a.s., tel.: 517 318 111
● Zlín-Prštné: COLORMAT s.r.o., tel., fax: 577 226 345 ● Znojmo: RUDOLF ŠTĚDRÝ, tel., fax: 515 243 919
ČECHY
Bakov nad Jizerou: SPEKTRO - Petr Lochman, tel., fax: 326 781 080 ● Benešov u Prahy: ADOZ s.r.o., tel.: 317 725 767; KARSIS, tel.: 317 725 150 ● Beroun: APOKORK Petr Bárta, tel.: 311 625 790
České Budějovice: Václav Wölfel - PARKETY, tel., fax: 386 350 880; PODLAHY ČEČETKA v.o.s., tel., fax.: 387 315 486 ● Český Krumlov: PODLAHY ČEČETKA v.o.s., tel., fax: 380 717 934 ● Česká Lípa:
PMP-REGIA STYL s.r.o., tel.: 487 826 616 ● Hořovice: APOKORK Petr Bárta, tel.: 311 512 659 ● Hradec Králové: B+B PODLAHY s.r.o., tel.: 495 401 091 ● Hronov: DTV s.r.o., tel.: 491 482 781 ● Cheb:
VOBORNÍK MARTIN, tel., fax: 354 433 913 ● Chomutov: ADAPT s.r.o., tel.: 474 626 916 ● Chotěboř: Ing. Roman Juránek, tel.: 569 624 127 ● Jičín: LONO, tel.: 493 523 111 ● Karlovy Vary: KOREC - podl.
krytiny, tel.: 353 587 743; Podlahářství MAREČEK, tel.: 353 560 702; Podlahářství - ZBYNĚK ZAPLETAL, mobil: 602 852 286; VLADIMÍR FRIŠ A SYN, tel.: 353 236 475 ● Kladno: 5M - KLADNO, tel.: 312 682 751
Klatovy: PETR NOVÁK, tel.: 376 322 229; REDNEX s.r.o., tel.: 376 320 017 ● Kolín-Sendražice: Velkoobchod barvy Ing. EHRMAN, tel., fax: 321 728 256 ● Kopidlno: BENKO s.r.o., tel.: 493 552 237 ● Kostomlaty
nad Labem: KOREC - podl. krytiny, tel., fax: 325 538 303 ● Liberec: AVIS - COLOR, tel.: 485 161 612; MĚDÍLEK - podl. krytiny, tel., fax: 485 150 882; JAPA - podlahářství, tel.: 486 131 313 ● Litvínov: PODLAHY
- Zilcher, tel.: 603 448 318 ● Mladá Boleslav: PODLAHY DUFEK - Rejmon, tel., fax: 326 723 492 ● Modlany-Kateřina: RIEGER, tel., fax: 417 563 095 ● Most: CYGNUS - Interiéry, tel., fax: 476 108 585;
PODLAHÁŘSTVÍ BENDA, tel.: 477 705 630; PODLAHÁŘSTVÍ P+P, tel.: 476 206 836 ● Náchod: WICK PETR - podlahářství, tel.: 491 422 428 ● Nymburk: KOREC - podl. krytiny, tel: 325 512 885 ● Pardubice: FLOS
- podl. krytiny, tel., fax: 466 535 590; PODLAHÁŘSTVÍ Michal Horák, tel.: 466 530 497; LEPOS - podlahové krytiny, tel.: 466 513 248 ● Písek: KULOMB - Hrouda Jiří, tel.: 382 221 444; PODLAHÁŘSTVÍ PROKOP,
tel.: 382 210 055 ● Plzeň: PARKET STUDIO S+S, tel., fax: 377 329 322; KESKO - RADOMÍR KESL, tel., fax: 377 430 795; H+K INSTAPEX, tel., fax: 377 327 565; PARKETCENTRUM, tel., fax: 377 537 858 ● Praha 3:
Václav Wölfel - PARKETY, tel., fax: 271 772 780; PÚVAP s.r.o., tel.: 271 731 415 ● Praha 4: BARVY LAKY DROGERIE, tel., fax: 244 460 307 ● Praha 5: BOMA PARKET, tel., fax: 251 556 572 ● Praha 6:
ZAHRADNÍK PARKET s.r.o., tel.: 233 355 222; KPP - KRATOCHVÍL, Parket Profi s.r.o., tel.: 233 311 531; INOVA STAV PRAHA, tel.: 224 313 452 ● Praha 7: RIEGER - podl. krytiny, tel.: 266 710 692; BOMA
PARKET, tel.: 220 803 708 ● Praha 9: LUKOR - podlahové krytiny, tel.: 283 083 111 ● Přelouč: KOBERCE STRNAD, tel.: 466 942 142 ● Příbram: SEDLÁČEK, tel.: 318 626 915 ● Rohovládova Bělá: STRNAD podl. krytiny, tel.: 466 942 142 ● Rychnov u Jablonce nad Nisou: KOREK JELÍNEK s.r.o., tel.: 483 388 327 ● Sedlice: BK Továrna na parkety, tel.: 383 493 414 ● Solnice: BARVY - LAKY KAREL DUŠEK,
tel.: 494 590 269 ● Strakonice: BNK a.s., tel.: 383 328 493 ● Tábor: ADOZ s.r.o., tel.: 381 256 151; FALIKO - PAVEL MÍKA, tel.: 381 251 859 ● Teplice: RIEGER - podl. krytiny, tel., fax: 417 530 844 ● Trutnov: THAMM
JIŘÍ, tel.: 499 818 614 ● Ústí nad Labem: Podlahářství - KAREL RYBÁŘ, tel.: 475 533 719; Parketářství - BEDŘICH BRABEC, mobil: 603 473 806 ● Vysoké Mýto: JÍLEK LADISLAV, mobil: 723 157 638 ● Žatec:
DŘEVOMATERIÁLY, tel., fax: 415 712 350
●
●
●
www.bona.cz
Bona CR s.r.o.
Vídeňská 100, 619 00 Brno
tel.: 547 422 611, fax: 547 213 106, e-mail: [email protected], http://www.bona.cz
bezplatná infolinka: 800 100 103
Vrchní lak Spectra
Vrchní lak Flow
Brožury
Rychlý
průvodce
laky odshora
až dolů
Broušení
dřevěných podlah
Jaké je tajemství
Jaké je tajemství
produktu Mix&Fill?
Mix&Fill – představení
tmelu na vodní bázi
Neviditelná
ochrana
Neviditelná ochrana
Představení nejdokonalejšího
laku Bona Traffic
www.bona.cz
To nejlepší pro dřevěné podlahy
www.bona.cz
produktu Mix&Fill?
Rychlý průvodce laky odshora až dolů
Seal + Spectra – představení
nových laků Bona
Cenné rady
Broušení dřevěných podlah
Detailně popsaný systém broušení
(určeno odborníkům)
Začátek dobrý.
Konec dobrý.
pro broušení a ochranu
všech dřevěných podlah
Cenné rady
Správný postup při broušení
a lakování dřevěných podlah
(určeno domácím kutilům)
Začátek dobrý. Konec dobrý.
Správný postup při broušení
a lakování dřevěných podlah
Vybrané brožury Vám rádi na požádání zašleme poštou, kontaktujte nás, prosím, na tel. čísle 547 422 618, popř. pište na e-mail
[email protected] (nezapomeňte uvést adresu doručení).
23
Katalog výrobků 2003
Informace o Reklamačním řádu
Ručení
V případě poskytování vzorků nelze jejich vlastnosti považovat za závazné. Záruky na jakékoli
vhodnosti k použití, jakož i záruky za díla zhotovená s dodaným materiálem, zásadně nepřebíráme,
poněvadž společnost Bona CR nemá (žádný) vliv na odborné zpracování. Deklarace vlastností
a záruky na obaly výrobků společnosti Bona CR jsou závazné jen tehdy, když zákazník prokáže, že
zpracování provedl podle pokynů výrobce. Společnost Bona CR nepřebírá záruku, pokud jsou k jí
dodaným produktům přidávány další látky, ledaže by produkty byly obstarány námi, s upozorněním
na zamýšlené smíchání, nebo přimísení těchto produktů bylo námi písemně výslovně povoleno.
Ručení společnosti Bona CR je kromě toho vyloučeno v případě, že jsou v pracovním úseku použity výrobky jiných výrobců, poněvadž tím nelze vyloučit chemické reakce různých složek, které
mohou vést ke škodám. Ručení společnosti Bona CR je vyloučeno i tehdy, když příprava a úprava
bezprostředního pracovního úseku jakož i okolí (např. odborná příprava a odborný stav podkladu,
bezprašné okolí, řádná vlhkost vzduchu a teplota místnosti, atd.) neprobíhá podle pokynů společnosti Bona CR. Naše ústní a písemné poradenství ohledně technických aplikací pro použití a zpracování konkrétních produktů společnosti Bona CR je založeno na laboratorních zkouškách, praktických zkušenostech a také na údajích uživatele a je prováděno nezávazně podle našeho
nejlepšího vědomí. Poněvadž na místě zpracování se zpravidla musí vycházet z různých podmínek
s ohledem na bezprostřední pracovní okolí a použité materiály, je uživatel povinen výrobky společnosti Bona CR, které mají být použity, před zpracováním podrobit praktické zkoušce s přihlédnutím k pokynům na obalu, k údajům v Technických a Bezpečnostních listech jednotlivých produktů
a dodacím podmínkám. Doporučení, obsažená v našich Technických listech, se vztahují výlučně na
produkty společnosti Bona CR. Jsou-li zvoleny jiné kombinace produktů nebo nejsou-li dány předpoklady pro jejich bezchybné zpracování, pak pokyny platí jen omezeně nebo jsou zcela nepoužitelné. Ručení nemůže být založeno ani na našich pokynech, ani na ústní konzultaci – ledaže by nám
bylo možno do té míry přičíst úmysl nebo hrubou nedbalost. Nepatrné odchylky naší dodávky
ohledně barvy, struktury, viskozity nebo doby schnutí nepředstavují žádnou vadu.
Povinnost přezkoumat
Zjevné vady musí být písemně ohlášeny do 2 týdnů. Jinak musí být vady písemně ohlášeny bezprostředně po zjištění. V obchodním styku platí neprodlená povinnost reklamace a přezkoumání.
Vady je nutno písemně oznámit do 2 týdnů po obdržení zboží. Smluvní partner se zavazuje především prověřit vhodnost zboží pro zamýšlené použití. Jestliže je taková prověrka použitelnosti opomenuta, je ručení společnosti Bona CR za škody na větších plochách vyloučeno, pokud by bylo
bývalo možno pokusným zpracováním škodě zabránit. Vyloučení platí také pro reklamace pachu
a emisí. Vrácení zboží bez předchozího souhlasného písemného vyjádření je nepřípustné. V případě
vrácení zboží zákazník ručí za odeslání podle zákonných směrnic pro přepravu nebezpečného
zboží a nese riziko až do převzetí zboží v našem skladu zboží.
Omezení ručení
Nároky na náhradu škody z titulu škod následkem vad(y), porušení vedlejších smluvních nebo
zákonných povinností, chybné nebo neúplné konzultace, prokázaného porušení požadavku, zavinění při uzavírání smlouvy nebo nedovoleného jednání, jsou, když smluvně není se zahrnutím dodacích a platebních podmínek přijata jiná úprava, vyloučeny, když nároky zákazníka nejsou založeny
na úmyslném nebo hrubě nedbalém jednání, jež by bylo možno vytknout nám nebo našemu
zástupci nebo na zaviněném porušení základních povinností, nároky z prokázaného porušení
pohledávky, zavinění při ukončení smlouvy nebo v případě následných škod z titulu vad se promlčují ve stejné lhůtě jako záruční práva, pokud jsou založena na věcné vadě nebo na vlastnosti
nakupované věci. Ručení podle zákona o ručení za výrobek tím není dotčeno. Omezení ručení platí
také pro osobní ručení našich výkonných zástupců.
Katalog výrobků 2003
24

Podobné dokumenty

VII. ročník ZŠ

VII. ročník ZŠ Technické , dřevěná kuželka, první pomoc při úrazech, kovomateriály, řezání a pilování, ozdoba z drátu, druhy plastů, opracování teplem, postavičky z plastových víček zobrazování, dřevomateriály, ř...

Více

Elektroskop

Elektroskop Elektroskop (elektrometr) – je to přístroj pomocí kterého zjišťujeme, zda je těleso elektricky nabité. Dotkneme-li se kovové destičky např. kladně nabitou tyčí, budou elektrony z desky přitahovány ...

Více

Zde

Zde © Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2015

Více

Kompletní mycí program pro vaší kuchyň

Kompletní mycí program pro vaší kuchyň etolit lesk odstraňuje usazeniny škrobů a bílkovin, kávy a čaje, čistí do hloubky, nevhodný pro hliník, stříbro, barevné kovy a nádobí, které není odolné

Více

ÚOCHB AV ČR v.v.i. - Institute of Organic Chemistry and Biochemistry

ÚOCHB AV ČR v.v.i. - Institute of Organic Chemistry and Biochemistry RP doporučuje vedení a) zajistit pozvání vedoucích Laboratoře radioisotopů (Dr. Elbert) a Vývojových dílen (Ing. Mudra) na nejbliţší zasedání Rady k prezentaci detailních informací o vyuţívání serv...

Více