ROBÁTKA + PRVNÍ KRŮČKY v RC LETNÁ

Komentáře

Transkript

ROBÁTKA + PRVNÍ KRŮČKY v RC LETNÁ
HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
V RC LETNÁ – JANOVSKÉHO 24, PRAHA 7
ROBÁTKA - PONDĚLÍ
13:45-14:30
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA: 12.BŘEZNA
2012
PROGRAM ROBÁTKA JE URČEN PRO DĚTI OD 4 DO 18 MĚSÍCŮ. NA JEHO VÝVOJI SE PODÍLELA CELÁ ŘADA
ODBORNÍKŮ Z OBLASTI HUDEBNÍ PEDAGOGIKY, PEDIATRIE A DĚTSKÉ NEUROPSYCHOLOGIE. DĚTI ZÍSKÁVAJÍ V
KURZU PRVNÍ ELEMENTÁRNÍ POVĚDOMÍ O HUDBĚ, DŮLEŽITOU ČÁSTÍ JE "VOLNÉ OBJEVOVÁNÍ“ S PODNĚTY OD
LEKTORKY, DÁLE PAK SPOLEČNÝ ZPĚV, POSLECH HUDBY A JEDNODUCHÉ HUDEBNĚ-POHYBOVÉ HRY. ÚLOHA RODIČŮ
SPOČÍVÁ V ZAJIŠTĚNÍ A ZAOPATŘENÍ DĚTÍ.
OBSAH UČIVA: POZNÁVÁNÍ SVĚTA HUDBY PROSTŘEDNICTVÍM SENZOMOTORICKÝCH ZKUŠENOSTÍ.
POČET VE SKUPINĚ: 8-12 DĚTÍ V DOPROVODU JEDNOHO Z RODIČŮ
PRVNÍ KRŮČKY - PONDĚLÍ
14:35-15:20
UKÁZKOVÁ HODINA ZDARMA: 12.BŘEZNA
2012
PROGRAM PRVNÍ KRŮČKY PRO DĚTI OD 1,5 ROKU DO 4,5 ROKU VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE VŠECHNY
DĚTI SPONTÁNNĚ REAGUJÍ NA ZVUKY, TÓNY A RYTMUS. OBSAHEM JSOU JEDNODUCHÉ PÍSNĚ, VYPRÁVĚNÍ, HUDEBNĚ
POHYBOVÉ A RYTMICKÉ HRY, POSLECH SKLADEB, JEDNODUCHÉ TANEČNÍ KRŮČKY, RYTMIZOVÁNÍ BÁSNÍ, HRA NA
RYTMICKÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE A DOPLŇUJÍCÍ VÝTVARNÉ ČI PRACOVNÍ ČINNOSTI. KAŽDÁ HODINA ROZVÍJÍ URČITÉ
TÉMA ZE ŽIVOTA DĚTÍ. DÍKY AKTIVNÍ ÚČASTI JEDNOHO Z RODIČŮ (PRARODIČŮ/AU-PAIR), VYUŽÍVÁNÍ ZAJÍMAVÝCH
UČEBNÍCH MATERIÁLŮ JE HUDEBNÍ PŮSOBENÍ CÍLENÉ A INTENZIVNÍ.
OBSAH UČIVA: TEMATICKÉ PÍSNĚ, RYTMICKÉ HRY, ELEMENTÁRNÍ HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJE, POHYBOVÉ HRY
SPOJENÉ S POSLECHEM HUDBY, VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI.
POČET VE SKUPINĚ: 8-12 DĚTÍ S DOSPĚLÝM DOPROVODEM.
KAPACITA OMEZENA!! V PŘÍPADĚ ZÁJMU, JE NUTNÉ SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT: [email protected]
PŘI REZERVACI, PROSÍM, ZAŠLETE – JMÉNO ŽÁKA, VÁŠ TELEFON, DATUM NAROZENÍ DÍTĚTE.
HODINOU VÁS PROVEDE LEKTORKA MICHAELA DOPITOVÁ - TEL: 605 914 190
CENA: 1.440,- KČ /12 LEKCÍ DO KONCE POLOLETÍ +150,-KČ REGISTRAČNÍ POPLATEK, TZV. "ZÁPISNÉ" DO
YAMAHA HUDEBNÍCH ŠKOL ČR
PRVNÍ UKÁZKOVÁ LEKCE JE ZDARMA! ZÁJEMCI O KURZ HRADÍ POLOLETNÍ ŠKOLNÉ (12LEKCÍ) PO UL
PŘEVODEM NA ÚČET HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA – ČÍSLO: 0681767329/0800, DO 1 TÝDNE OD UL.
K ČEMU SLOUŽÍ POPLATEK "ZÁPISNÉ" DO YAMAHA HUDEBNÍCH ŠKOL ČR:
NOVÍ ŽÁCI, KTEŘÍ DOSUD NIKDY NENAVŠTĚVOVALI KURZY YAMAHA (KDEKOLIV V ČR), HRADÍ PŘI PLATBĚ PRVNÍHO
ŠKOLNÉHO REGISTRAČNÍ POPLATEK, TZV. "ZÁPISNÉ" 150,-KČ. JEDNÁ SE O ADMINISTRATIVNÍ POPLATEK,
KTERÝ HRADÍ KAŽDÝ ŽÁK 1X ZA SVOU KARIÉRU DOCHÁZKY DO YAMAHA HUDEBNÍCH ŠKOL. ZA TENTO POPLATEK JE
ZAVEDEN DO SYSTÉMU YAMAHA HUDEBNÍCH ŠKOL ČR A JE MU POSKYTOVÁN SERVIS (NAPŘ. SYSTÉM OMLOUVÁNÍ
LEKCÍ Z DŮVODU NEMOCI A VÝBĚRU NÁHRAD, SLEVY PŘI NÁKUPU HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ YAMAHA ATD.)
UČEBNÍ MATERIÁLY:
UČEBNÍ MATERIÁLY NEJSOU V CENĚ ŠKOLNÉHO A KUPUJÍ SE PŘÍMO VE VÝUCE. KE KAŽDÉMU PROGRAMU JE
PRACOVNÍ SEŠIT A CD V KOMPLETU / ROBÁTKA – 320,-KČ, PRVNÍ KRŮČKY – 400,-KČ.
MATERIÁLY PODLÉHAJÍ AUTORSKÝM PRÁVŮM A NELZE JE DÁLE KOPÍROVAT NEBO VEŘEJNĚ PREZENTOVAT. SLOUŽÍ
POUZE PRO VÝUKU A K DOMÁCÍMU OPAKOVÁNÍ.
PROSÍME RODIČE, ABY UČEBNÍ MATERIÁLY NEHRADILI Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PŘEVODEM, ALE
ZAKOUPILI SI JE VŽDY V HOTOVOSTI, PŘÍMO U LEKTORKY NA KURZU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
NÁHRADNÍ HODINY ZA OMLUVENÉ LEKCE:
VŠECHNY ŘÁDNĚ OMLUVENÉ LEKCE SI MŮŽETE NAHRADIT KDEKOLIV NA POBOČKÁCH HUDEBNÍ ŠKOLY YAMAHA
IVANY VÁCHOVÉ, KTERÁ VAŠE KURZY ZAJIŠŤUJE - PO ZJIŠTĚNÍ VOLNÉHO MÍSTA U KONKRÉTNÍ LEKTORKY
ZAVOLÁNÍM NA JEJÍ TELEFON: VIZ - ROZVRHY NA WWW.YAMAHASKOLA-PRAHA.CZ
OMLUVA MUSÍ BÝT SMS ZPRÁVOU NEBO EMAILEM PŘÍMO LEKTORCE, A TO NEJPOZDĚJI DEN PŘEDEM, S UVEDENÍM
JMÉNA DÍTĚTE, POBOČKY A KURZU (NAPŘ.: „JAN NOVAK, LETNÁ, KKK1, 10HOD – ZÍTRA SE OMLOUVÁME“).
I. VÁCHOVÁ ŘEDITELKA HŠY - TEL: 777 63 44 55, [email protected], WWW.YAMAHASKOLA-praha.cz