stáhnout - ELEKTROBOCK CZ sro

Komentáře

Transkript

stáhnout - ELEKTROBOCK CZ sro
RJ403 - Dvojúrovňový teplotní spínač
RJ403 (na DIN lištu) slouží jako dvojúrovňový teplotní spínač (např.
ke spínání dvou oběhových čerpadel při zadané teplotě T1 a T2 a
následnému zastavení čerpadla při poklesu teploty o pevnou
hysterezi 5°C).
Teplota sepnutí relé RE1 se nastavuje pomocí knoflíku T1 ( 20°C až
60°C ) a druhá (vyšší) teplota sepnutí relé RE2 pomocí knoflíku T2
( 30°C až 80°C ). Pro rozepnutí obou relé musí dojít k poklesu
o pevnou hysterezi 5°C. Po připojení teplotního čidla ke svorkovnici
CT1 a mechanickému upevnění druhého konce čidla na objekt, kde
chceme měřit teplotu, můžeme zařízení zapnout do elektrické sítě.
Po připojení k síti se na zařízení rozsvítí LED dioda indikující napájecí
napětí.
Příklad: Na knoflíku T1 je nastaveno 30°C a na knoflíku T2 50°C.
Pokud teplota objektu, kde je umístěno čidlo CT1 bude vyšší než
30°C, sepne relé RE1, pokud teplota dále poroste a přesáhne teplotu
50°C, sepne i relé RE2. Jakmile teplota, při které seplo relé klesne o
hysterezi 5°C, odpovídající relé rozepne. Po opětovném zvýšení
teploty nad 30°C opět sepne relé RE1 a celý proces se opakuje.
Upozornění: Není možné nastavit teplotu T2 nižší než teplotu T1.
Pokud tedy nastavíte na knoflíku T1 např. 40°C a na knoflíku T2
30°C, nastaví se v zařízení T2 také na 40°C.
Technické parametry
Napájení
230VAC/50Hz
Spotřeba
<1W
Pracovní teplota
0 až 50°C
Rozsah regulace
20 až 80°C
Hystereze
5°C
Výstup
relé
Spínaný proud
max 5A/AC1
Typ kontaktu
přepínací
Funkce přepínače funkcí:
Poloha ON - Relé RE1 a RE2 jsou
stále sepnuta (bez ohledu na teplotu)
Poloha OFF - Relé RE1 i RE2 jsou
stále vypnuta (bez ohledu na teplotu)
Poloha AUTO - Relé RE1 a RE2 spínají
při nastavených teplotách
Indikační led:
PWR - indikuje napájecí napětí
RE1, RE2 - indikuje sepnutí relé RE1
nebo RE2
Stavy indikačních led:
PWR:
(svítí) - připojené napájecí napětí
RE1, 2:
(svítí) - sepnutí relé RE1 (RE2)
(bliká) - odpojené čidlo nebo překročení
povoleného rozsahu teplot
Schéma zapojení:
Obr. 1
CT1
Svorkovnice pro připojení
teplotního čidla
Knoflík k nastavení
teploty T1
Přepínač funkcí
polohy: ON, AUTO, OFF
Indikace napájení
Knoflík k nastavení
teploty T2
Indikace sepnutí relé RE1
Indikace sepnutí relé RE2
L
N
Příklad použití:
M
M
Info: Pokud dojde k poruše čidla (odpojeno nebo zkrat) a zařízení
bude pracovat v režimu AUTO, dojde k trvalému sepnutí obou relé
RE1 i RE2.
Montáž a připojení regulátoru může provádět pouze osoba s
odpovídající elektrotechnickou kvalifi kací!
Doporučení: Při použití krouceného vodiče, použíjte dutinky.
ZÁRUČNÍ LIST
(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)
číslo výrobku:
kontroloval:
Pb
datum prodeje:
razítko prodejny:
čidlo je součástí balení
typ: CT01-10k
V případě záručního a pozáručního servisu,
zašlete výrobek včetně dokladu o koupi
na adresu výrobce. Záruka se nevztahuje
na poruchy vzniklé následkem neodborné
instalace, zásahem do konstrukce zařízení.
ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
www.elbock.cz +420 725 027 685
+420 725 027 686

Podobné dokumenty

RJ402 - Rozdílový teplotní spínač

RJ402 - Rozdílový teplotní spínač Info: Pokud dojde k poruše čidla (zkrat nebo odpojeno) a zařízení bude pracovat v režimu AUTO, dojde k trvalému sepnutí relé RE1. Montáž a připojení regulátoru může provádět pouze osoba s odpovída...

Více

PT14-HT - ELEKTROBOCK CZ sro

PT14-HT - ELEKTROBOCK CZ sro Z výroby je pro přednastaveno 18 °C a pro 23 °C. Tuto předvolbu si může každý změnit. Po výpadku napájení se termostat vždy přepne do stavu a vrátí se do továrního nastavení.

Více

PH-PC-SW - ELEKTROBOCK CZ sro

PH-PC-SW - ELEKTROBOCK CZ sro Přidat zařízení (do zvolené místnosti vloží zařízení - při vkládání zařízení doporučujeme zapnout volbu „ Kreslit“, vložené zařízení se zobrazí v půdorysu vždy na stejné pozici vpravo nahoře a je v...

Více

PH-PC-SW - ELEKTROBOCK CZ sro

PH-PC-SW - ELEKTROBOCK CZ sro Výběr jazyka (volba jazyku pro PH-PC-SW, při změně jazyka je nutné program zavřít a znovu otevřít) Typ centrální jednotky (po připojení jednotky se automaticky načte typ CJ) Wifi/ethernet komunikace...

Více

Bezdrátový termostat BPT710

Bezdrátový termostat BPT710 ● indikace slabých baterií

Více

Tlakový snímač, Série PE5

Tlakový snímač, Série PE5 Odběr klidového proudu

Více

ph_ws02_cz:Layout 1.qxd

ph_ws02_cz:Layout 1.qxd Třída ochrany Pracovní teplota Rozměry (DxŠxH)

Více

Budova bývalého soudu ve zlíně

Budova bývalého soudu ve zlíně HISTORIE BUDOVY – DOSTAVBA 40. LÉTA

Více