Program muzeum - Severočeské muzeum v Liberci

Transkript

Program muzeum - Severočeské muzeum v Liberci
MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM 2016
program Severočeského muzea
21.00
Příběh módy — přehlídka historického spodního prádla
18—24 hodin
•výtvarný workshop (Vyrobte si knoflíkové jo-jo)
•hudební produkce — liberecký dixieland OLD STARS
•komentované prohlídky expozicí hudebních automatů
•audiovizuální projekce SUPŠS Kamenický Šenov
•léčivé jiskření — ukázka léčivého elektrického přístroje
•výstava „Příběhy české přírody“
•výstava „Bakalaureáty 2016“
•výstava „Krajinou znějícího ticha“
•prezentace Muzea hraček Jablonec nad Nisou
•prezentace SUPŠ Turnov
•předvádění výroby skleněných šperků
•zpřístupněná věž, terasa a rajská zahrádka
Občerstvení
•stánky před muzeem
Doprava
Historické autobusy — dobrovolné jízdné
Možnost nástupu/výstupu u Automuzea Vratislavice n. N.
Liberec: 17.20, 18.20, 19.20, 21.20, 22.20, 23.20
Jablonec n. N.: 17.20, 18.20, 19.20, 21.20, 22.20, 23.20
Historické tramvaje — dobrovolné jízdné
v Liberci mezi Rybníčkem a Lidovými sady
CO KDE NALEZNETE
PŘÍZEMÍ
•výtvarný workshop (Vyrobte si knoflíkové jo-jo)
•hudební produkce — liberecký dixieland OLD STARS
•komentované prohlídky expozicí hudebních automatů
•audiovizuální projekce SUPŠS Kamenický Šenov
•výstava „Příběhy české přírody“
•výstava „Bakalaureáty 2016“
•vstup do rajské zahrádky
SUTERÉN
•léčivé jiskření — ukázka léčivého elektrického přístroje
1. PATRO
•výstava „Krajinou znějícího ticha“
•prezentace Muzea hraček Jablonec nad Nisou
•prezentace SUPŠ Turnov
•předvádění výroby skleněných šperků
•vstup na terasu
PARK
•vstup na věž
www.muzeumlb.cz