Ples ZŠ - Základní škola Rosice

Komentáře

Transkript

Ples ZŠ - Základní škola Rosice
Ples ZŠ
Dne 17.2. 2012 se v prostorách kulturního domu Crystal Rosice konal stužkovací
ples žáků 9. tříd místní základní školy. Plesu předcházely rozsáhlé přípravy.
Dávala se dohromady bohatá tombola, chlapci sháněli vhodné obleky a dívky si
vybíraly ty nejkrásnější šaty. V 19:30 nastal okamžik s velkým O. Do Crystalu se
začali scházet, jak rodiny žáků 9. tříd, tak i učitelé a široká veřejnost. Diváci se
usadili u svých stolů a začal stužkovací ceremoniál. Obě 9. třídy i se svými
třídními učiteli si nastoupily na parket. Všem to moc slušelo, zejména dívkám
muselo dát práci sehnat tak krásné šaty. Pan ředitel a pan starosta města začali
svou zdravicí a pak přistoupili ke stužkování. Po předvolání svého jména žák
vystoupil z řady a byl ostužkován starostou. Rodiče se dmuli pýchou a nadšeně
své děti fotili. Po stužkování přišel na řadu proslov zástupců tříd. Po dojemných
proslovech následovalo společné focení a pak už tanec žáků s jejich rodiči.
Všichni tancovali (nebo se pokoušeli ☺). Tancovalo se i celý večer na písničky
od živé kapely. V 00:00 se předávaly ceny hlavní tomboly a lidé začali pomalu
odcházet. Celkově, když shrneme tento večer, tak byl velice vydařený. Všichni si
jej užili budou na něj jistě rádi vzpomínat.
Tereza Wagnerová 9. A
Wagnerová Tereza