Digitální učební materiál

Komentáře

Transkript

Digitální učební materiál
Digitální učební materiál
Projekt
Šablona
Tematická
oblast
DUM č.
RVP
Zpracovala
Klíčová slova
CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM)
Pokrmy z hovězího a vepřového masa
Společná pro celou sadu
32_Ch18_1_12
Téma Masité pokrmy1
65-51-H/01 Kuchař – číšník Ročník 2.
Předmět
Mgr. Zoja Novotná
beef, leg, soup, onion, seasoning, sauce
Angličtina
Kdy červenec 2013
Toto dílo obsahuje citace v souladu s § 31 odst. 1 písm. c) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském
a může být použito výhradně při vyučování.
Anotace
Digitální učební materiál je určen k opakování názvů postupů masitých pokrmů. Pomocí pracovního
postupu, který koresponduje s předmětem Technologie, snadněji vtáhneme žáky do problematiky
odborné angličtiny. Stejné postupy v obou předmětech slouží k dlouhodobému zapamatování názvů,
vytváření asociací a jejich snadnějšímu zapamatování. Pracovní list obsahuje řazení pokrmů do
tematických skupin.
Druh výukového zdroje: pracovní list zpracovaný ve Wordu
Typ interakce: frontální
Soubor název
Soubor – popis obsahu
32_Ch18_1_12_Masité_pokrmy1 Soubor – výukový materiál pracovní list
2 tabulky – práce s textem
Řešení pro učitele
Metodický list
Digitální učební materiál je určen k písemnému opakování. Vyučující rozdá pracovní listy, žáci po
přečtení textu zařazují slova do jednotlivých skupin v tabulce.
Pracovní list je zaměřen na odbornou terminologii z oblasti Pokrmy z hovězího a vepřového masa
s přílohami.
Procvičuje se znalost odborných anglických slovíček z oboru a psaní anglického textu.
Kontrola správnosti může být prováděna hromadně nebo může pracovní list sloužit vyučujícímu
k opakování se známkou.
Žáci řadí uvedené názvy a suroviny do skupin.
Časová náročnost 7-10 minut.
Zdroje:
RUNŠTUK, Jaroslav a kol. Receptury teplých pokrmů. Hradec Králové: 6. vyd. R plus, 2009. 564 s.
ISBN: 978-80-904093-0-9.
ŘEŠETKA, Miroslav. Anglicko-český a česko-anglický slovník. Olomouc: 7. vyd., 2001 FIN Publishing.
1311 s. ISBN: 80-903381-4-3.
FRONEK, Josef. Anglicko-český slovník. Havlíčkův Brod: 1. vyd. LEDA, 2003. 1204 s.
S t ř e d n í šk o la p o t r a v iná ř sk á , o bc ho d u a s lu ž e b B r no
Sídlo: C ha rbulova 106, 618 00 Brn o
ISBN 80-85927-13-6.
S t ř e d n í šk o la p o t r a v iná ř sk á , o bc ho d u a s lu ž e b B r no
Sídlo: C ha rbulova 106, 618 00 Brn o
Pracovní list Řazení pokrmů do skupin
Zařaďte jednotlivá jídla do příslušných slovních skupin v tabulce.
Nepřekládejte! (Některá slova nepatří do žádné skupiny.)
Smoked pork and sauerkraut, boiled beef, vegetable salad, lentils and egg, roll, stuffed
chicken, sirloin steak, bacon and eggs, white bread dumplings, pancakes filled with fruit,
Czech pork roast, roast meat Znojmo style, rice, bouillon with noodles, potato pancakes,
Hungarian goulash, doughnuts, beef in cream sauce, cauliflower soup, Russian egg, pasta,
Goulash Szeged style
Beef dishes
Pork dishes
Side dishes
Goulash Mexico style, bay leaf, pasta, breaded fried fillet, beef sirloin with cream sauce,
sausage, boiled meat in dill sauce, dumpling, beef steak, ginger, eggplant, stuffed brisket,
radish, Szeged goulash, bread, grilled knuckle, Capuchin goulash, cutlet with caraway seeds,
roast goose, caraway, tomato soup, fried breaded carp, baked potato, allspice, beef stew
Beef meat
Spices
Pork meat
Side dishes
Řešení
pracovní list Řazení pokrmů do skupin
Úkol 1
Beef dishes
Pork dishes
sirloin steak, boiled beef,
Smoked
pork
roast meat Znojmo style,
sauerkraut,
Czech
Hungarian goulash, beef in roast,
cream sauce
Goulash
Side dishes
and Bread, roll, white bread
pork dumpling, rice,
Szeged potato pancakes, pasta
style
Úkol 2
Beef meat
Goulash Mexico
style,
sirloin with cream
sauce, boiled meat in
dill sauce, beef steak,
Capuchin
beef stew
goulash,
Spices
Bay leaf, ginger,
caraway, allspice
Pork meat
Side dishes
breaded fried fillet,
Pasta, dumpling,
stuffed brisket,
bread, baked potato
Szeged goulash,
grilled knuckle, cutlet
with caraway seeds

Podobné dokumenty

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt Šablona Tematická oblast DUM č. RVP Zpracovala Klíčová slova

Více

Digitální učební materiál - Střední škola potravinářská, obchodu a

Digitální učební materiál - Střední škola potravinářská, obchodu a Projekt Šablona Tematická oblast DUM č. RVP Zpracovala Klíčová slova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tematická oblast DUM č. RVP Zpracovala Klíčová slova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál RVP Zpracovala Klíčová slova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál RVP Zpracovala Klíčová slova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. RVP

Více

Vyjadřování množství

Vyjadřování množství ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR PRODAVAČ MGR. DITA HEJLOVÁ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt Šablona Tematická oblast DUM č. RVP Zpracovala Klíčová slova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Odborná biologie, část biologie – Společná pro celou sadu organismus 1 32_Ch27_1_17 Téma Tok ...

Více