elektronická verze

Transkript

elektronická verze
Noviny
zdarma
nejen
pro havíře
27. srpna 2015 číslo 29 ročník 45
3
www.okd.cz
Provoz
4
Hospodaření
11
Golf
Demolice
zvýší bezpečí
Ekmark o
budoucnosti
Talent
z Lipin
DZ 2 – 160 tun šrotu
a plus pro životní prostředí
Neprohrajeme, budou-li
investice uvážlivé
Golfová akademie NOKD
představuje sport gentlemanů
Bezpečnostní heslo měsíce: ŘEKNI NE ALKOHOLU A DROGÁM! ŘEKNI ANO ŽIVOTU!
Získávají ocenění za výkony v ražbě
a také za výsledky v bezpečnosti
DARKOV – Letošní rok zahájili raziči hlavního předáka Damiana
Szkota z dodavatelské firmy Alpex
skvěle. V lokalitě Darkov Důlního
závodu 1 v prvních třech měsících dosáhli na tři limitní výkony. Vynikající výsledek zopakovali ještě v květnu a pololetí tak zakončili se čtyřmi limity na kontě. Jenže to není ve výčtu úspěchů
této třicetičlenné party všechno.
Za výsledky v období letošních
prvních šesti měsíců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obdržela ocenění vedení závodu
s patřičnou finanční odměnou.
FOTO: Archiv OKD
Kolektiv Damiana Szkota
z Alpexu z lokality
Darkov Důlního závodu 1
má za sedm měsíců
na svém kontě už pět
limitních výkonů
Razičský kolektiv hlavního předáka Damiana Szkota usiluje v srpnu o svůj letošní šestý limitní výkon.
Patří k nejspolehlivějším
kolektivům
Maćkowiak. „V červenci to potvrdil dalším limitem ve štrece
240 460, kde v profilu SPN 16 vrtacím vozem a nakladačem DH
vyrazil 49 metrů. Překonal tak
stanovený technický režim o více
„Szkotův kolektiv s vedoucím úseku Januszem Zgudou patří dlouhodobě k našim nejlepším a nejspolehlivějším,” tvrdí vedoucí
provozu příprav Alpexu Zenon
než 10 procent. Přitom s chodbou
zatáčeli a projížděli pod starým
důlním dílem 236 560, což vyžadovalo značné množství víceprací,” umocňuje Maćkowiak výkon
klasiků. Ti na zmiňovaném praco-
višti v červenci začínali a v srpnu
usilují o další limit. Pokud vše půjde jako doposud, chodbu 240 460
vedoucí v kameni k budoucímu
porubu 240 400 dokončí do konce roku.
Vedoucí provozu příprav Alpexu
Zenon Maćkowiak.
Damian Szkot patří mezi hornické
matadory.
Hlavní předák má na paměti
hlavně bezpečnost
vaze. Pokud kolektiv dosáhne mimořádného výkonu, Szkot nikdy
neopomene zmínit zásluhy kolegů
z dopravy, mechaniků, elektrikářů a lidí dalších profesí.
Chlapi ze Szkotova kolektivu velmi dobře vědí, jak důsledný je jejich šéf v otázkách bezpečnosti. Před každou šichtou si všichni musí ujasnit, co přesně budou dělat, jak hodlají postupovat,
na co si mají dávat obzvlášť pozor.
Samozřejmostí je pořádek na pracovišti, uspořádání všeho potřebného tak, aby měli chlapi všechno hezky po ruce. Hlavní předák
raziče po příchodu na čelbu upozorňuje na důlní nástrahy, nabádá
k opatrnosti, obezřetnosti a roz-
Společnost NWR zveřejnila pololetní výsledky hospodaření
LONDÝN – Mateřská společnost
OKD, skupina New World
Resources, oznámila 20. srpna
neauditované výsledky svého hospodaření za první polovinu letošního roku. Firma vykázala tržby
286 milionů EUR (7,7 miliardy
korun) a ukazatel EBITDA (zisk
před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace) ve výši 3 miliony EUR (81 milionů korun).
Energetické uhlí společnost prodávala v průměru za 52 EUR (1400
korun) za tunu, což představuje
meziroční pokles o 10 %, průměrná cena koksovatelného uhlí se
meziročně zvýšila o 7 % na 93 EUR
za tunu (2510 korun). 62 % prodejů (2,08 milionu tun) připadalo
na koksovatelné, 38 % na energetické uhlí. Pro letošní rok má NWR
nasmlouvané ceny pro tři čtvrtiny
předpokládané produkce koksovatelného uhlí za průměrnou cenu 93
EUR za tunu. Průměrná dohodnutá cena energetického uhlí činí 52
EUR za tunu.
Cíl v těžbě potvrzen
V první polovině roku společnost
vytěžila 3,6 milionu tun uhlí, což
představuje meziroční pokles
o 20 %, a prodala 3,3 milionu tun,
což je o 17 % méně než ve stejném
období loňského roku. Na skládkách bylo na konci června
938 tisíc tun uhlí, tedy o 8 % více
než na konci prvního pololetí
roku 2014.
Čistý stav hotovosti činil
na konci června 89 milionů EUR
(2,4 miliardy korun), firmě se
tedy podařilo zastavit její pokles
a mezi kvartály se výše hotovosti
skupiny zvýšila o 4 miliony EUR.
Čistý dluh byl na konci června
286 milionů EUR (7,7 miliardy
korun).
Společnost NWR potvrdila cíl vytěžit v letošním roce
7,5–8 milionů tun uhlí. Cílem je
snížit náklady na vytěženou tunu
na zhruba 65 EUR v porovnání
se 71 EUR v první polovině roku.
60 % prodejů by v letošním roce
mělo připadnout na koksovatelné uhlí.
Společnost nadále trápí především velice nízké ceny uhlí
na světových trzích. „Trh, na kterém se pohybujeme, je velmi tvrdý. Ceny koksovatelného uhlí ve světě za poslední tři
roky spadly o 60 procent, jen letos se propadly o pětinu,“ uvedl
předseda představenstva NWR
Gareth Penny.
Bezpečnost zůstává prioritou
FOTO: Archiv OKD
Klíčový bezpečnostní ukazatel úrazové četnosti LTIFR (počet úrazů vedoucích k pracovní
neschopnosti v délce minimálně
tří dnů/1 milion odpracovaných
hodin) se v první polovině roku
meziročně snížil na 5,54 proti
8,18 v první polovině loňského
roku. Nicméně tragická srpnová
událost v oblasti Pomocného závodu lokality Darkov, kde zemřeli
tři naši kolegové a dva byli zraněni, tyto dobré výsledky v bezpečnosti zahalila do stínu.
V první polovině roku společnost OKD vytěžila 3,6 milionu tun uhlí.
Marek Síbrt
Pokračování na straně 2
Lidé z kolektivu
Hlavní předák: Damian Szkot
Vedoucí úseku: Janusz Zguda
Směnoví předáci: Grzegorz
Widuch, Tomasz Targosz, Stanisław
Potyrak, Stanisław Nocula
Mechanik úseku: Daniel Dastig
Ze světa
Banka tlačí těžaře
ke splátkám
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ – Jediný privátní držitel dluhopisů největšího
evropského producenta koksovatelného uhlí, společnosti JSW,
ING Bank Slaski, tlačí těžařskou
firmu k tomu, aby v blízké době
splatila část dluhu. Informoval
o tom Puls Biznesu. Černouhelná
společnost bojující s nízkými
cenami uhlí a rostoucími náklady
požádala minulý měsíc držitele
dluhopisů, aby posunuli splátky
do konce října. Minulý rok JSW
vydala dluhopisy za 700 milionů
zlotých (5 miliard korun) a 164
milionů dolarů, jimiž financovala
koupi dolu Knurow-Szczyglowice
od státního gigantu, společnosti Kompania Weglowa. Ta
balancuje na hraně přežití.
Držitelé dluhopisů mají nárok
žádat jejich proplacení v případě,
že se firmě nepodaří umístit
dluhopisy na zahraničních trzích.
To se v důsledku špatné situace
na trhu stalo.
JSW snížila náklady na řízení
likvidity, nicméně není schopná
splatit předčasně své závazky. ms
2
Z OKD
číslo 29 | ročník 45
Nejlepší kolektivy v bezpečnosti
Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
KARVINÁ – V červenci pracovalo v OKD celkem 90 kolektivů, z toho 20 rubáňových, 57 přípravářských a 13 kolektivů vybavování a likvidace.
Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 38 kolektivů, z toho:
ƒ v Důlním závodě 1: Dva kolektivy rubání, 14 kolektivů příprav a čtyři kolektivy vybavování a likvidace,
ƒ v Důlním závodě 2: Jeden kolektiv rubání, osm kolektivů příprav a dva
kolektivy vybavování a likvidace,
ƒ v Důlním závodě 3: Jeden kolektiv rubání, pět kolektivů příprav a jeden
kolektiv vybavování a likvidace.
Petr Svrčina
ČERVENEC 2015
Rubání – kombajny
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba (t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
kombajn, výztuž
SL 500/3,3 kV K01; DBT 2800/6000/1,75
1.
ALPEX Czaja (140706)
Witek
Důlní závod 1
99 519
3828
476,8
60,987
2,50
2.
ALPEX Wozniak (139808)
Dziugieł, Ing.
Důlní závod 1
71 291
2546
342,5
42,435
2,11
KGE 750 F K01; FAZOS 22/48/0,5
3.
Koval (401200)
Miarka
Důlní závod 2
54 428
2341
573,8
50,064
2,79
SL 300/3,3 kV C03; FAZOS 17/37 POz-MD1
4.
Szwed (14098, 340506)
Kubanek
Důlní závod 1
46 854
3471
331,7
80,592
2,37
KGS 445/RW D02; FAZOS 17/37 POz-MD
5.
Badura (467501)
Puffer
Důlní závod 1
37 237
1816
708,7
45,271
3,56
SL 300/3,3 kV D01; FAZOS 15/31 POz-MD
6.
ALPEX Kražewski (332205)
Szewczyk
Důlní závod 2
32 091
1411
466,5
33,540
2,34
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75
7.
Turaz (11632)
Tomica
Důlní závod 1
27 418
1261
265,3
30,345
1,46
SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
8.
ALPEX Fal (331315)
Dziugieł
Důlní závod 2
15 310
766
273,9
18,270
1,74
KSW 460 NE C03; FAZOS 15/31 POz-MD
9.
Strenczek (371202)
Pochopeň
Důlní závod 2
14 949
672
319,1
13,815
1,60
SL 300/3,3 kV C02; FAZOS 12/25 2x4020
10.
POLCARBO Zubrzycki (340506)
Wowry
Důlní závod 1
14 202
757
116,6
27,456
1,35
KGS 445/RW D02; FAZOS 17/37 POz-MD
vedoucí úseku
důl
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
pluh, výztuž
36 252
1648
1052,2
33,065
5,51
RHH 42 K01; DBT 600/1400
18 994
717
448,3
13,075
2,55
RHH 800 P02; KG 291-5/15
FOTO: Adam Januszek
Rubání – pluhy
Marek Vlček (druhý zprava) a zástupce vedoucího úseku Miroslav Hrnčíř při předávání ocenění.
Pořadí
kolektiv
1.
Pokorný (161102)
2.
Majs (112407)
těžba
Pamánek, Ing. Důlní závod 1
Hykl
Důlní závod 3
(t)
Přípravy – kombajny
BEZÚRAZOVÉ ZAKONČENÍ
DLOUHÝCH LET NA ČELBĚ
Základem bezpečné práce je
pořádek a určitá disciplína,
vzkázal již bývalým kolegům
z revíru OKD Ivo Mojžíšek
Mojžíšek s tím, že za základ pro
bezpečnou práci považoval pořádek
na čelbě i v přístupových chodbách.
A disciplínu spočívající v plnění
uložených úkolů.
Mojžíškův kolektiv VOKD dosáhl
ocenění v pololetní bezpečnostní
soutěži OKD za práci na úvodní
třídě 371 020 pro budoucí porub
371 000 (zůstalo za ním 480 metrů), zarážce 332 247 (23 metrů),
větrním spojení 400 090 mezi
bloky ve 40. sloji (220 metrů)
a štrece 400 046, kde momentálně chystají výduch pro rubání
400 006. „Na tomto pracovišti se
Ivo s čelbou loučil. Teď tam kluci
s Markem Vlčkem mají za sebou necelých osmdesát metrů s vrtačkou
VVH-1 R a nakladačem NSU. Razí
překopně v kameni, denně okolo
dvou a půl metru,“ řekl Vodička.
STONAVA – Důstojnou tečku za bezmála třicet let trvající hornickou
kariérou učinil nyní již bývalý hlavní
předák příprav Ivo Mojžíšek. Dovedl
kolektiv VOKD z úseku Davida
Vodičky razící v Důlním závodě 2 –
Sever k zisku jedné z cen v pololetní
bezpečnostní soutěži OKD!
„Je to hezké završení mé práce
v havírně, kterou jsem zahájil
vlastně už v učení ve druhé půli
osmdesátých let minulého století.
Vyučil jsem se pro VOKD a celou
Ocenění přebíral nový
hlavní předák Marek
Vlček společně se
zástupcem vedoucího
úseku VOKD
Miroslavem Hrnčířem.
Tento hornický matador, který v dolech působí od roku 1974 a prošel
prakticky všemi profesemi, moc
dobře ví, že bez kolektivního pojetí,
dobré organizace, profesionálního
přístupu, ale také zápalu a patřičné motivace nelze v dole trvale
dosahovat potřebných výsledků.
Není náhodou, že Damian Szkot loni
obdržel podnikové vyznamenání
Zlatý Darkovák.
Stabilní výkonnost
Szkotova kolektivu
„Na Szkotově kolektivu si také
hodně cením skutečnosti, že si
udržuje stabilní výkonnost, přestože v něm dochází k personálním
důl
měsíční
ražba (m)
m/d
čistý výlom/den
(m3/den)
1.
ALPEX Pasik (401321)
Bajaczyk, Ing.
Důlní závod 2
225,00
8,65
213,75
57,84
MR 340X-Ex SANDVIK C02
2.
ALPEX Zbela (332247/1)
Palej
Důlní závod 2
190,00
8,26
165,29
44,95
MR 340X-Ex SANDVIK K04
typ zařízení
3.
Herink (14078I)
Neuwert
Důlní závod 1
143,00
7,53
125,69
49,14
AM-50 K02
4.
ALPEX Marcol (332227/1)
Bajaczyk, Ing.
Důlní závod 2
123,00
5,35
120,86
29,57
AM-50/132 C01
5.
ALPEX Skubik (40943/3)
Kiełbasa
Důlní závod 1
118,00
4,92
95,38
28,78
MR 340X-Ex SANDVIK D02
6.
Špička (240521)
Poloček
Důlní závod 1
105,00
6,18
155,03
34,65
AM-50/132 D06
7.
ALPEX Drzeniek (332229)
Palej
Důlní závod 2
102,00
4,64
120,50
24,71
AM-50/132 C02
8.
Vereš (364260)
Firla
Důlní závod 2
96,00
4,57
96,46
31,91
AM-50/132 C03
9.
ALPEX Koszałka (240523/3)
Zguda, Mgr.
Důlní závod 1
93,00
4,89
96,92
30,54
AM-50/132 D07
10.
ALPEX Gurda (463390)
Bajaczyk, Ing.
Důlní závod 2
92,00
3,54
97,66
23,47
MR 340X-Ex SANDVIK C03
Přípravy – klasické technologie
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční ražba
(m)
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
m/d
typ zařízení
1.
Tománek (0745261)
Pavelek
Důlní závod 3
106,00
5,11
115,45
30,56
2.
Doseděl (61104/1)
Neuwert
Důlní závod 1
94,00
4,48
81,25
24,87
DH-DT1 (BTRL 1) P02, DH-L 1200 (K 312 LS) P05
VVH-1B K01, D 1131 HAUSHERR,NOELL K02
3.
Hantschel (1124350)
Dobrovolný
Důlní závod 3
93,00
4,23
79,42
29,90
VVH-1RA P02, D 1131 HAUSHERR,NOELL P14
4.
Cypra (1124352)
Dobrovolný
Důlní závod 3
87,00
4,19
94,76
32,71
VVH-1RA P06, D 1131 HAUSHERR,NOELL P17
5.
TKBČ, s.r.o. Bukovský (0824251)
Krebes
Důlní závod 3
87,00
3,74
84,57
22,79
VVH-1R P07, DH-L 1200 (K 312 LS) P07
Rubání – kombajny
Ivo Mojžíšek naplnil NPE.
I vedoucí úseku má recept
na bezpečnost podobný jako dřívější hlavní předák. „Pořádek musí
být! To platilo i za Švejka…“ podotkl
s upozorněním, že poslední úraz
zaznamenala tato parta čítající čtyři
desítky razičů ještě v Chlebovicích.
Tedy před více než čtyřmi lety. V kolektivu fungují směny pod taktovkami předáků Libora Talaše, Martina
Hradilíka, Jaroslava Sakaře a Jana
Hambálka. Na údržbu technologie
dohlíží úsekoví zámečníci v čele
s Josefem Gorolem.
Radek Lukša
Získávají ocenění za výkony v ražbě
a také za výsledky v bezpečnosti
Dokončení ze strany 1
vedoucí úseku
LEDEN–ČERVENEC 2015
FOTO: Josef Lys
dobu zůstal firmě věrný,“ nechal
se slyšet Mojžíšek, který opustil
šachtu na přelomu června a července kvůli naplnění NPE. Začínal
ještě v původním Dole Paskov
a vypracovával se – jak se říká –
od píky. Z dělníka přes směnového
předáka na předáka hlavního. Toho
dělal téměř patnáct let, kolektiv
pod ním razil hlavně ve Staříčí
a Chlebovicích, poté rok na ČSA
a poslední dobu v ČSM, respektive
Důlním závodě 2.
„Hodně mě toho naučil Fero
Takáč, ten mi kdysi dělal směnového předáka. No, a podobné je to
s Markem Vlčkem, který místo mě
se zástupcem vedoucího úseku
přebral ocenění. Znám ho od doby,
kdy nastoupil na čelbu jako mladý
kluk. Taky se hodně učil, posledních více než deset let vedl vlastní
směnu. Považuji ho za vhodného
nástupce ve funkci a přeji mu
spoustu metrů bez úrazů,“ dodal
čelbový výkon
(cm/hl/sm)
kolektiv
Pořadí
změnám,” zdůrazňuje vedoucí
provozu Maćkowiak a připomíná
loňský odchod několika zkušených
havířů na pracoviště Room & Pillar
(chodba-pilíř) v Důlním závodě 2
ve Stonavě. Tehdy po doplnění
novými lidmi se jednotlivé osádky
opět daly dohromady a dostaly se
do výborné kondice.
Také v srpnu raziči ve štrece
240 460 usilují o limitní výkon.
„Do konce měsíce sice schází
ještě několik dnů, ale pokud se nic
mimořádného nestane, mohl by
si kolektiv Damiana Szkota na své
konto připsat další, v pořadí už šestý
letošní limit,” uzavírá vedoucí provozu příprav Zenon Maćkowiak.
Josef Lys
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
1.
ALPEX Wozniak
2.
ALPEX Czaja
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
důl
těžba (t)
tuny / den
Dziugieł, Ing.
Důlní závod 1
583 975
3627
543,2
63,331
2,87
Witek
Důlní závod 1
391 121
2426
327,9
56,048
2,48
3.
Koval
Miarka
Důlní závod 2
341 246
1898
539,3
35,903
2,63
4.
ALPEX Kražewski
Szewczyk
Důlní závod 2
316 490
1627
577,1
38,407
2,90
5.
POLCARBO Dąbek
Sėdkowski
Důlní závod 2
256 674
1737
611,5
40,992
3,09
6.
Badura
Puffer
Důlní závod 1
251 539
1753
539,1
40,976
3,34
7.
POLCARBO Zubrzycki
Wowry
Důlní závod 1
200 975
1103
192,2
22,229
1,42
8.
Špalek
Huspeka
Důlní závod 2
151 810
1024
346,5
20,723
2,53
9.
Szwed
Kubanek
Důlní závod 1
133 537
1037
214,4
21,630
1,59
10.
Rzidký
Sztula
Důlní závod 1
116 597
968
166,2
15,661
1,29
důl
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
kombajn, výztuž
Rubání – pluhy
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
1.
Pokorný
Pamánek, Ing. Důlní závod 1
2.
Zeman
Balon
Důlní závod 3
těžba
(t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
181 747
1549
985,8
34,054
5,16
130 001
736
375,1
11,390
2,24
pluh, výztuž
Přípravy – kombajny
měsíční
ražba (m)
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
m/d
1.
Gardoň
Wdówka
Důlní závod 1
1047,00
6,80
2.
ALPEX Figura
Kiełbasa
Důlní závod 1
948,00
3.
ALPEX Skubik
Kiełbasa
Důlní závod 1
880,00
4.
Vereš
Firla
Důlní závod 2
5.
POL-ALPEX Ślubowski
Kołacz, Ing.
Důlní závod 2
6.
ALPEX Tatarczyk
Kuligowski
Důlní závod 1
7.
POLCARBO Łebski
Kirchner
Důlní závod 2
čistý výlom/den
(m3/den)
čelbový výkon
(cm/hl/sm)
125,93
35,85
6,36
149,12
38,64
6,15
146,65
35,67
848,00
4,84
82,62
31,27
824,00
5,25
116,77
38,50
819,00
5,81
120,35
36,57
725,00
5,33
130,00
36,55
28,30
8.
Kolomý
Wdówka
Důlní závod 1
709,00
4,96
110,96
9.
ALPEX Koszałka
Zguda, Mgr.
Důlní závod 1
676,00
4,90
115,54
30,51
10.
Herink
Neuwert
Důlní závod 1
656,00
5,05
92,08
30,83
typ zařízení
Přípravy – klasické technologie
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční ražba
(m)
m/d
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
1.
Tománek
Pavelek
Důlní závod 3
622,00
4,76
108,07
29,12
2.
Plaček
Gajdzica
Důlní závod 3
606,00
4,88
97,13
33,53
3.
TKBČ, s.r.o. Bukovský
Krebes
Důlní závod 3
530,00
3,48
74,51
20,79
4.
TKBČ, s.r.o. Macha
Krebes
Důlní závod 3
507,00
3,16
64,89
19,98
5.
Doseděl
Neuwert
Důlní závod 1
488,00
3,44
68,40
19,40
POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
typ zařízení
Z OKD
27. srpna 2015 | www.ihornik.cz
3
Nedobudovaná koksovna
mizí ze zemského povrchu
Demolice naproti
severní lokalitě
Důlního závodu 2 čeká
nevyužívané a dlouho
chátrající objekty;
zbytek areálu slouží
k podnikání
Objekt č. 14, venkovní skládka s jeřábovou dráhou...
FOTO: Důlní závod 2
STONAVA – Pohřebiště betonových kvádrů a ocelových konstrukcí s mnohdy až hororovým
nádechem v hustém březovém
porostu. Tak vypadala část areálu plánovaného koksárenského
provozu naproti severní lokalitě stonavské šachty. Přibližně
od poloviny prázdnin zde rachotí těžká mechanika dodavatelských firem demolující vytipované objekty a vracející krajině její
původní ráz.
„Monstrózní jeřábová dráNaproti severní lokalitě Důlního závodu 2 probíhá demolice nedostavěné koksovny.
ha s délkou okolo padesáti, šířtonové i cihlové budovy. Změna
blematické ostraze včetně zmíDodavatelé z firem
kou dvaceti a výškou patkrajiny je již znát,“ uvedl Ocisk.
něné bezpečnosti proto vedení
DAV,
Stavočestav
nácti metrů, jež měla
Mizí tak nebezpečná mísOKD rozhodlo o demolici,“ líčil
a Pastva se podsloužit jako venkovní
ta a zákoutí, snižuje se možnost
Ocisk.
le něj „pustili“
skládka, už je pryč.
tvorby černých skládek, což proOddělení investic a odbor
do likvidace staZmizela v průběhu
spěje i životnímu prostředí. „Čas
energetiky a životního prostřeveb, které dlounecelých čtrnácého
ukáže, jaké možnosti skýtá těchdí těžební společnosti ve spohá léta jen cháti dnů. Pečlivě eviTolik tun železn
to několik kilometrů čtverečlupráci s kolegy z povrchových
traly a hrozily
dovaný systém odšrotu odvezli po
vé
ních,“ řekl vedoucí provozu povrprovozů
Důlního
závodu
2
nejvíce
než
potenvozu kovového odbo
řá
je
demolici
chové služby s tím, že zbytek neprve provedli podrobnou invenciálním nebezpadu ukázal, že z toy.
dráh
dobudované koksovny pronajíturu technického stavu, prověpečím. Nikdy nehoto objektu č. 14
mají k podnikání. V zachovalých
řili energetické rozvody, sítě či
dostavěný areál přezůstalo 160 tun šrotu,“
budovách funguje autoservis,
potrubní řády a vypracovali stušel pod OKD ze správy
informoval vedoucí provozu
prodej hutního materiálu i chrádii, z níž vychází bourací plán.
OKK Koksovny před dvěma a půl
povrchové služby Důlního závoněná dílna.
„Likvidují se železné haly, belety. „I vzhledem k rozloze a produ 2 Radomil Ocisk.
Radek Lukša
160
… v průběhu čtrnácti dnů zmizel z povrchu zemského.
Jen bezpečná práce je dobře odvedená
STAŘÍČ – Jako příjemné překvapení se jeví chlapům z kolektivu
Plenění a renovace (PaR) Důlního
závodu 3 částka na zajištění společensko-kulturní akce, kterou poskytla společnost OKD za jejich
pololetní výsledky v bezpečnosti a hygieně práce. Na druhé straně ji vnímají rovněž jako zaslouženou – vždyť všichni dlouhodobě odcházejí ze šachty domů živí
a zdraví!
Hlavním předákem dvaatřiceti
dělníků „hospodařících“ v lokalitách Staříč a Chlebovice na mo-
Pan Horníček dole v dole
mentálně čtyřech pracovištích
pleniček a v pěti renovačních dílnách je Jan Rzyman. Úsek vede
Jiří Zátopek. „Do práce pochopitelně všichni chodíme pro peníze, ale my si zakládáme na tom,
že ji dokážeme dělat bez úrazů.
Dobře odvedená práce je bezpečná práce,“ shodli se s tím, že
od doby, co se v OKD takto soutěží, pouze jednou svou kategorii nevyhráli. Skončili druzí. A to
měli za pololetí pouze jeden evidovaný úraz.
Svůj podíl na tom mají i revírnící – od nejzkušenějšího Mojmíra
Bebka přes Ivana Veleckého až
po nejmladšího Františka Fodora.
„A důležitý je úsekový mechanik Dušan Turek, který se stará
o všechny stroje ne jen na jednom
místě, jako to je v rubání či na čelbách,“ podotkl Zátopek.
Jeho parta v Chlebovicích obkládá dvě pracoviště. Jedno
na díle 121 5344 za postupují-
cím porubem 121 761/1 s horníky Petra Zemana, další na díle
112 5445 po vydobytém rubání 112 406. V lokalitě Staříč plení na pracovišti 080 4251 za postupujícím porubem 080 211
„Od roku 2010, kdy
se začalo soutěžit,
jsme jen v jediném
pololetí nebyli první.
Takovou sérií se může
pochlubit málokdo,“
řekl vedoucí úseku
Jiří Zátopek.
FOTO: Radek Lukša
Zakládáme si na tom,
že kamarádi z úseku se
ze šachty vracejí domů
živí a zdraví, nechali se
slyšet Zátopek a Rzyman
za Plenění a renovace
Důlního závodu 3
Jan Rzyman přebírá od výkonného ředitele OKD další ocenění pro kolektiv PaR.
horníků Tomasze Szadziewicze
a na díle 2042 likvidují původní hlavní překop čtvrtého patra.
„Naše renovační dílny poskytují
tolik materiálu, že kolegové přípraváři v současnosti budují při-
bližně z třiceti procent ze znovu
používaných hajcmanů, což šetří šachtě nemalé peníze,“ upozornil Zátopek.
K jeho specialitám přitom patří jednání na rovinu, což považuje
za jeden se zdrojů výsledků na poli
bezpečnosti. „Prostě se na úseku
chováme k lidem normálně, snažíme se jim namíchat koktejl příkazů, doporučení, úkolů, nařízení
a rad tak, aby to pochopili a spolupracovali,“ vysvětloval Zátopek
s tím, že hodně dělá také společné
mimopracovní setkávání v uvolněnější atmosféře.
Kolektiv PaR si totiž jednou
za čas nadpracuje hodiny, aby se
pobavil při sportu. „Mnohdy zazní zajímavé nápady a poznatky,
na které třeba v práci není čas,“
poznamenal Zátopek. I nyní se
podle něj chystá akce, na níž využijí čtyřicetitisícovou odměnu
za výsledky v bezpečnostní soutěži.
Radek Lukša
Z OKD / Za branami OKD
číslo 29 | ročník 45
Kostel s novou rozetou
FOTO: Adam Januszek
STONAVA – Radní v čele se starostou
Stonavy Ondřejem Feberem
si velmi váží svého skvostu –
Římskokatolického kostela svaté
Maří Magdaleny. Důkazem toho je
poskytnutí finančních prostředků,
které posloužily na opravu vzácné
vitrážové rozety v průčelí kostela.
„Místní farář Roland Manowski
nás ještě před prázdninami požádal
o pomoc. Farnost totiž uspěla při
vyřizování dotace na ministerstvu
kultury a získala na opravu 67 tisíc
korun,“ sdělil starosta hornické
obce s tím, že náklady na opravu
činily přes 214 tisíc korun, a tak zbývající část peněz (147 tisíc) uvolnila
obec ze svého rozpočtu. „Tím se tak
pokryly veškeré náklady na opravu,“
dodal Feber.
Kostel sv. Maří Magdaleny je
od roku 1992 prohlášen za kulturní
památku a od roku 1989 v něm bylo
provedeno mnoho oprav a záchranných akcí.
aja
Kostel sv. Maří Magdaleny ve Stonavě.
FAJNE LÉTO V DOLE MICHAL
okruhu mapujícím cestu horníka
od vrátnice k ohlubni. Prohlídky
se mimořádně uskuteční od jedné
do pěti odpoledne každou celou
hodinu.
Fajne Léto probíhá v Moravskoslezském kraji v rámci Techno Trasy,
která představuje region s ohledem
na jeho industriální minulost. V letošním – čtvrtém – ročníku se ještě
představí dvě lokality: Hasičské
muzeum v Ostravě-Přívoze a Dolní
oblast Vítkovice ukazující surovinový
tok od šachty po vysokou pec.
OSTRAVA – Sedmé zastavení letošního poznávacího putování po regionálních technických památkách
a zajímavostech připadne na sobotu 29. srpna a areál historického
Dolu Michal v Michálkovicích.
Fajne léto zde startuje v poledne,
odkdy je také až do desáté hodiny
večerní vstup do areálu historické
šachty zdarma! „Čeká vás program
pro všechny věkové kategorie,
který se ponese rovněž v duchu
havířiny,“ vzkázali organizátoři
s tím, že vstupné nebudou tento
den vybírat ani na 1. (krátkém)
uzi
Na co se těšit na historické šachtě?
ƒ Nářadí a kahany našich dědů,
havířů – výstava hornického
vybavení
ƒ A pořád se točí – spouštění parního stroje rekonstruovaného
díky Nadaci OKD
ƒ Co si vyrobíme, to si odneseme
– odlévání cínových plaketek
s logem Dolu Michal
ƒ Projížďka terénním veteránem –
jízdy po areálu šachty
ƒ Co nastřílíme, to vyhrajeme
– soutěž ve střelbě ze vzduchové
pistole
ƒ Co si uvaříme, to taky sníme –
kotlíkový guláš, grilování masa,
opékání buřtů
ƒ Bezpečně z prázdnin do školy –
pravidla silničního provozu
ƒ Hrajeme si se psy – ukázky
canisterapie
ƒ Muzika dle našeho přání – DJ
Tommy Rix a DJ Haox
ODMÍTÁME PROHRÁT: DESATERO OKD PRO ŘÍZENÍ NÁKLADŮ
Musíme smysluplně investovat do naší
budoucnosti na základě současné
a očekávané ekonomické situace
DARKOV – Moji kolegové se v předchozích částech tohoto seriálu věnovali otázkám, jako jsou plánování nebo kontrola nákladů. Já
bych se chtěl dotknout toho, jak
smysluplně investovat s ohledem
na současné, ale také očekávané
ekonomické podmínky a kondici
naší společnosti.
V současném prostředí extrémně nízkých cen, kdy například tři
společnosti v USA, patřící mezi
největší producenty černého uhlí,
čelí bankrotu, je mimořádně obtížné, ne-li téměř nemožné fungovat úspěšně. Ceny koksovatelného uhlí se za poslední tři roky doslova zřítily o 60 %, v dosavadním
průběhu roku 2015 klesly o více
než 20 %. Energetické uhlí z mnoha našich porubů prodáváme pod
výrobními náklady. Tato situace, která bude podle predikcí většiny analytiků a expertů pravděpodobně trvat několik dalších let,
nás nutí k tomu, abychom se zaměřili na to, jak investovat a přežít, aniž bychom si znemožnili budoucí fungování.
Historicky
byly
investice
do společnosti OKD, do rozvoje
nových těžebních kapacit a technologií z velké části financovány
z vlastních zdrojů, což představuje také investici pro budoucnost.
Bylo to možné proto, že firma generovala zisk a byla schopná tyto
investice financovat a také dokázala získat peníze na kapitálových
trzích, což lze vidět na příkladu
programu POP 2010. Nicméně situace se změnila a v roce 2015 nejsme schopni financovat investice bez toho, aniž by případně měly
negativní dopad na stav naší hotovosti, a také si nemůžeme dojít pro
potřebné prostředky na kapitálové trhy. Co pro nás tato nová situace znamená?
Především musíme pečlivě zvažovat každou investici pro roky
2016, 2017 a případně následují-
Dale R. Ekmark, výkonný ředitel OKD.
cí léta. Investici můžeme schválit pouze v případě, že nám pomůže přežít, a to i přes pokračující pokles na trhu s černým uhlím.
Všechny investice financujeme
z naší hotovostní rezervy a hlavním cílem je, aby byla výše hoto-
vosti v letošním roce zachována.
Funguje to stejně jako v případě našeho osobního účtu v bance. Když všechny peníze utratíme,
nemůžeme dále fungovat.
Klíčové je, že v roce 2016 budeme investovat do projektů, kte-
ré nám přinesou profit v krátké
době, jako jsou například peníze do přečistné flotace v Závodě
úpraven. Znamená to také, že budeme muset snížit metráž na úroveň nutnou jen pro těžbu v roce
2016 a první polovině roku 2017.
Z hornického hlediska to představuje riziko, ale jinou možnost v současnosti nemáme.
Kdybychom utráceli peníze, ať již
za investice, nebo v provozu, které mohou být přínosem například
v letech 2017 nebo 2018, v důsledku čehož by nám došla hotovost
již v roce 2016, nedávalo by to přece žádný smysl. Veškeré investice
budeme realizovat velice uvážlivě.
V případě, že se ekonomické
podmínky zlepší a udržíme naše
náklady pod kontrolou, bude společnost OKD opět schopna investovat v plném rozsahu. Do té
doby musíme mít pod kontrolou naše náklady, výsledky výroby musí odpovídat plánu nebo ho
překračovat. Musíme investovat
tak, abychom si zajistili vlastní
budoucnost, a především toto vše
musíme dělat bezpečně.
Zdař Bůh!
FOTO: OKD
4
V roce 2016 bude OKD investovat do projektů, které přinesou profit v krátké době.
Skoronehoda ho zavedla do Velkých Karlovic
Ivo Kubiš, mistr
povrchových provozů
Závodu servisních služeb,
strávil v hotelu Lanterna
víkend plný pohody
za velmi přínosný a motivující.
Svědčí o tom fakt, že jen z našeho
pracoviště – nádvoří, kde máme
třicet zaměstnanců, letos registrujeme deset skoronehod. Lidé
chodí s očima dokořán, všímají si nebezpečných situací a upozorňují na ně. Pokud mají s pí-
LAZY – „Tak nádherné prostředí a takovou úroveň služeb
jsem opravdu nečekal,” nadšeně líčí mistr povrchových provozů Závodu servisních služeb
Ivo Kubiš okolí a vybavení hotelu
Lanterna ve Velkých Karlovicích.
S dcerou tam strávil třetí srpnový
víkend zcela zdarma. Byla to odměna za jeho postřeh upozorňující na skoronehodu.
Josef Lys
Z čeho mohou autoři úspěšných hlášení skoronehod vybírat
Hotel ODRA – Ostravice
Pro 2 osoby v termínu dle dohody na pátek – neděli:
2x ubytování s plnou penzí,
bazén, sauna, vstup do fitness bez omezení, 1x parafínový zábal, 1x
klasická masáž zad a šíje, 1x perličková koupel, 1x vířivá koupel na HK,
1x vířivá koupel na DK, 1x vstup do wellness
Do hotelu si vzal kolo
Hotel NIVA Luhačovice
FOTO: Josef Lys
Společnost OKD ve snaze snižovat úrazovou četnost uplatňuje
Program sdílení skoronehod, který je klíčovým pilířem bezpečnostní kampaně firmy pro rok 2015.
Všem zaměstnancům umožňuje
zapojit se do aktivního řešení situace v oblasti bezpečnosti práce.
A k tomu je motivuje možností získat víkendový poukaz do některého z pěti rekreačních zařízení.
Kubiš si za své hlášení, které komise vyhodnotila jako jedno z nejzávažnějších, a za následné odstra-
semným zpracováním problémy,
rád jim pomáhám,” tvrdí Kubiš.
Podle něj je velkým povzbuzením fakt, že za nahlášení skoronehody už šest zaměstnanců jeho
útvaru absolvovalo pobyt v některém z rekreačních středisek.
Ivo Kubiš ukazuje opravené místo, kde došlo k utržení části betonové podlahy čerpací stanice.
nění nebezpečí úrazu vybral hotel
Lanterna. „Mám rád aktivní odpočinek a hotel i jeho okolí nabízí v tomto směru hodně možností,
například cyklostezky. Proto jsme
si sebou přivezli kola a řádně si jich
užili. V hotelu je k dispozici wellness, bazény, sauna nebo masáže. Vše umocňuje milý a ochotný
3N = Naštěstí nedošlo k neštěstí
Skoronehoda je událost, při níž mohlo dojít k ohrožení života, zdraví nebo
majetku. Jen štěstím, shodou okolností nebo díky náhodě k žádným
negativním důsledkům nedošlo. Užívaná zkratka: 3N – Naštěstí nedošlo
k neštěstí.
personál a skvělá kuchyně. Mohli
jsme také využívat služeb nedalekého hotelu Horal, kde je navíc
k dispozici posilovna či bowling,
a z teras jsou nádherné vyhlídky
do krajiny,” líčí Kubiš prostředí,
kde trávil tři dny.
Podal už tři skoronehody
Rekreační pobyt si zasloužil za písemné upozornění na utržení části betonové podlahy čerpací stanice, k čemuž došlo při našlápnutí
na okraj této podlahy. Naštěstí se
uvedená nehoda obešla bez zranění. Následně byl odstraněn utržený betonový kus a podlaha upravena do bezpečného stavu.
Nebyla to však první skoronehoda nahlášená mistrem povrchových provozů. Na svém
kontě má od počátku roku další dvě. Upozornil na nebezpečně vyčnívající drát z betonu po demolici části budovy zasahující do přístupové cesty,
nebo na půlmetrovou propadlinu mezi dvěma objekty. Obě
tato místa byla následně patřičně zabezpečena.
Všichni chodí
s očima dokořán
„Program sdílení skoronehod vyhlášený vedením OKD považuji nejen já, ale řada mých kolegů
Termín dle dohody na pátek – neděli:
přípitek na uvítanou pro 2 osoby, ubytování a stravování pro 2 osoby
ve formě polopenze,
1x relaxační masáž zad nebo končetin, 1x slatinný zábal, 1x dvouhodinový vstup do wellness centra, volné vstupy do venkovního a vnitřního
bazénu a fitcentra pro 1 osobu
Hotel Horal – Velké Karlovice
Pro 2 osoby v termínu dle dohody na pátek – neděli:
2x ubytování se snídaní a večeří HORAL***S, neomezený vstup
do Wellness Horal (bazénů, saunového světa, kardio fitness)
Hotel Galik** – Velké Karlovice
Pro 2 osoby v termínu dle dohody na pátek – neděli:
2x ubytování s polopenzí, 4x vstup do Wellness Horal (bazénů, saunového světa, kardio fitness), 1x bowling v hotelu Galik**
Hotel Lanterna – Velké Karlovice
Pro 2 osoby v termínu dle dohody neděle – úterý:
2x ubytování se snídaní a večeří LANTERNA**** – pokoj Standard,
s neomezeným vstupem do L-SPA i Wellness Horal bazénů, saunového
světa, kardio fitness
Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
27. srpna 2015 číslo 29 ročník 45
Milovník historie, kterého
fascinuje karbonská příroda
Petr Bury, revírník
příprav dodavatelské
firmy POLCARBO, je
také členem Komise
životního prostředí
města Karviná
Adam Januszek
www.carbon-fossils.cz
Jižní lokalita Důlního závodu 2 ve Stonavě je současným pracovištěm Petra Buryho.
Fauna vzácnější než flóra
Petr Bury
Otec tří dětí pracuje pro společnost OKD už 17 let. V roce 1997
úspěšně složenou maturitní
zkouškou zakončil studium oboru Mechanik strojů a zařízení.
Osm let po tom zvládl i rekvalifikační studium oboru Hlubinné
dobývaní ložisek. Revírníkem
byl už v THK – ČECHPOL,
VOKD i v současnosti u firmy
POLCARBO.
„Na webu, který jsem založil
na začátku tohoto roku a jež si
každý den prohlédne kolem třiceti
lidí, mám i různé odkazy, z nichž
jsem čerpal. Web se postupně rozvíjí, zatím je hotový tak z šedesáti procent. Každou volnou chvíli se tomu věnuji, ale časově je to
samozřejmě náročnější,“ říká.
S návštěvností webových stránek
je spokojený, každý měsíc křivky
na grafu rostou.
Mezi zajímavé a úsměvné kousky ve sbírce Petra Buryho patří
koprolit – fosilní výkal z prehistorického období. Ve své sbírce má
téměř 30 druhů karbonské flóry, ale také dva možné druhy fauny. „A právě fauna je vzácnější
než flóra,“ přibližuje. Doba trvání karbonu se odhaduje na 65 milionů let.
JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK
Zpěvačka Věra Špinarová obohatí program XXI. Obecní slavnosti.
Tradičně na konci prázdnin
proběhne Obecní slavnost
Hlavními hvězdami programu
v Petrovicích budou Michal
Hrůza a Věra Špinarová
PETROVICE U KARVINÉ −
Motokrosový areál v Dolních
Marklovicích po třech týdnech opět
ožije. Nikoliv však burácením silných
strojů, nýbrž zábavou, dobrým
jídlem a pitím. Poslední prázdninová
sobota (29. srpna) patří každoročně
kulturnímu vyžití obyvatel obce
a širokého okolí.
„Přehoupli jsme se do třetí dekády existence. Program 21. Obecní
slavnosti je opět velice bohatý.
Osobně se nejvíc těším na vystoupení Věry Špinarové,“ podotkl
a pozval všechny starosta Petrovic
u Karviné Marian Lebiedzik.
Slavnostní zahájení proběhne
v 15 hodin. Představí se mažoretky
z kroužku Petrovické panenky a také
děti z místní ZŠ i MŠ. Od půl čtvrté
vystoupí první kapela – Brouci Band,
což je revivalová skupina, která má
ve svém repertoáru písně nejznámější kapely na světě The Beatles.
Program je letos opět namíchán
tak, aby si na své přišly všechny věkové kategorie. Nebude tak chybět
ohňová show, Hypochondr show,
Moulové a bublinky či oblíbená
tombola.
Od 19 hodin se na pódiu představí zpěvák Michal Hrůza se svou kapelou Hrůzy. A krátce před desátou
večerní přijde na řadu hlavní hvězda
– Věra Špinarová a kapela Adam
Pavlík band.
Následovat bude ohňostroj
a po něm už moderovaná diskotéka
s oblíbeným Romanem Pastorkem
až do ranních hodin. Vstupné je
80 Kč, děti do 150 cm mají vstup
zdarma.
aja
Bohatý víkend ve Frýdku-Místku
FRÝDEK-MÍSTEK – Hola hej, lidičky
zdejší i přespolní, na vědomost
všem se dává, že 29. a 30. srpna po celý den bude park Pod
Zámkem patřit rytířům, žoldnéřům
a kejklířům. Tak zvou pořadatelé
na letošní Frýdecké historické
slavnosti. Sobotní program začne
ve 20 hodin, nedělní potrvá od 10
do 18 hodin. Chystají se turnaje,
Pozor na fosilie ve stropu
Současný revírník příprav dodavatelské firmy POLCARBO pracoval v minulosti také pro THKČECHPOL i VOKD. Svůj důlní
kolektiv si Petr Bury velmi chválí. „V kolektivu nás je celkem osm
FOTO: archiv
a jsme výborná parta, která se
schází i po práci. Zrovna nedávno slavil kolega narozeniny, sešli
jsme se na zahradě a bylo to fajn,“
líčí Bury, který zná detailně celý
revír.
I díky svým zkušenostem radí
všem chlapům v revíru, ať si dávají
pozor na fosilie ve stropu. „Strop
je v tom případě hodně nesoudržný a pozor na to. Většina z nás to
pozná, ale může se najít někdo,
kdo o tom neví,“ dodává na závěr.
FOTO: archiv Petra Buryho
KARVINÁ – Lukostřelba, hledání
starých mincí detektorem kovů
nebo karbonská fauna a flóra.
Nadřízený polských zaměstnanců
z jižní lokality Důlního závodu 2
má zajímavé zájmy a koníčky.
A právě zájem o karbonskou
přírodu, která vznikla před zhruba 354 miliony let, je velmi pozoruhodný. Úlovky sbíral 12 let jen
do krabic, ale podle jeho slov je taková sbírka bezcenná. „Manželka
mě s tím chtěla vyhodit. Nakonec
mě přinutila, abych si všechno hezky uspořádal a roztřídil,“
usmívá se amatérský sběratel fosilií karbonských vrstev a prozrazuje, že většinu karbonské fauny
a flóry určuje díky internetu, protože z odborných knih to není úplně možné.
Mezi zajímavé
a úsměvné kousky
ve sbírce Petra
Buryho patří koprolit
– fosilní výkal
z prehistorického
období.
Lukostřelba – jeden z jeho velkých koníčků.
průvody nebo střelba z hákovnic.
V sobotu 29. srpna ve 20 hodin
v Hospůdce U Arnošta vystoupí
Dalibor Vašinka jako David Gilmour,
Libor Weiss co Nicholas B. Mason,
Jarmil Ostřanský co George
R. Waters a Vítězslav Jiřík – Roger
K. Barnett. Revivalová kapela Pink
Floyd Forever nachystala rozlučku
s prázdninami.
uzi
Jak ludě plantaju pisnički
Sedeli zme Na Upadnici a skoro se
dlubali v nose, jak zme se nudili. Ani to
pivko do nas něpadalo tajak obvykle.
„Co se robi, že je tu take ticho?“ ozval
se ode dveři Jaryn, kery se zas po dluhe
době objevil mezi nami. „Ale, spadla
na nas, tajak na fobalisty Banika,
jakasik deka,“ pravil sem mu popravdě. „To jako, že stě mimo formu tajak
ti podpruměrni fotbalisti s tymi velmi
nadpruměrnymi platami, keři se navic
myslija, že su ti nejlepši ni-li v Evropě,
tak určitě v naši republice, a zatym
něumiju nic inšiho, niž pluvať a řvať
na rozhodčich, že im něpřeju?“ pravil krkolomnu a na svuj obvykly řečnicki styl
něsmirně komplikovanu větu Jaryn. „Ja
bysem Baniček tak něpomluval, bo přeci
tyn jeho včilejši majitel tvrdi, že je Banik
včil finančně i hračski tak konsolidovany, jak nikdy předtym,“ křiknul od vedlejšiho stola posměšně stary Kolder.
„Už už se Poldek zdvihal se zaťatymi
pěsťami, když Jaryn znova spustil: „Když
vam neni do řeči, tuž se poďtě aspoň
zazpivať. Třebas Prši, prši...!“ „Di do řiti
s taku pisničku! Dejme se tu našu:
Beskyde, Beskyde,“ navrhnul Erďa. „Ani
nahodu! Tu pisničku přimo něsnašam,
bo sem se asik do svoji třicitky myslel,
že ovečky zatača jakisik černy Okipača
a strašlivo sem se ho jako děcko bal. Až
na mojich třicatinach mi vysvětlili, že
je to černooki bača!“ pravil na to Jaryn
a za všeobecneho smichu se objednal pivo. „To muj synek, když byl
maly, se zas bal
Kekamnůma.
Divil sem se,
kaj take strašidlo zebral,
až raz z něho
vypadlo, že se
řikali ve školce taku
basničku o zimě kaj
byl veršik že ,zima
je pejskovi, ke kamnům
kouká!’ No a tyn muj
bimboň se to přeložil jako že
,Kekamnům kouká!’ Ja zas měl
problem s pisničku Chodime,
chodime hore po dědině…
Tam je zas taki verš: vstavaj
milá, spišli… a já se dycki
myslel, že to je v jakymsik
tym jižněmoravskim nařeču
stavaj mila rychle či jak pravime my rychli! Až nědavno sem přišel na to,
že je to spravně:
vstavaj milá,
spíš-li. Jako esli
mila spiš, tuš
stavej!… Ale
vubec nejlepši
byla cera
mojiho brachy. Když byla
mala, tak když zme našemu dědkovi
v Suche vinšovali k narozeninam a zpivali Sto lat, tak zpivala stolař, něch žije
nam, bo dědek byli stolař. Až když zme
aji jejimu tatikovi zpivali Sto lat!, tak se
ptala, čemu mu to zpivame, když neni
stolař!? A to už ji bylo okolo dvaceti. Ja,
ja, ludě všecko splantaju. Aji pisnički!“
pravil sem z očami uslzenymi od smicha.
Ani zme něpostřehli, jak Jaryn naraz
zrobil Na Upadnici fajnu naladu. A tu
ešče potuploval svojim frkem Erďa: „Pta
se vnuk dědy: A co orální sex, staříčku?
– No právě při něm je ta moje jako saň!
– A jak se chráníte? – Seberu jí zuby!
Fajne, ni?“
Tuž zdař buh, vaš Lojzek
6
Panorama
Průmyslového dědictví j
Hornické
slavnosti OKD
Obliba šachet či továren
jako cílů návštěv turistů
není podle agentury
CzechTourism výhradně
tuzemskou specialitou
Němcové
Kar viná, park Boženy
12. 9. 2015
FOTO: Archiv OKD
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – Historické šachty Anselm
(Eduard Urx) v Petřkovicích
a Hlubina v Moravské Ostravě platí za nejlákavější turistické cíle v regionu. Náleží totiž do komplexu
památek Dolní oblasti Vítkovice
a Landek Parku; ten v návštěvnosti v českých poměrech překonávají
pouze Pražský hrad, populární zoologická zahrada a obrovský aqua-palác v Praze. Více informací poskytla Martina Fišerová z agentury
CzechTourism.
Hornické slavnosti se v Karviné vracejí také do zrekonstruovaného amfiteátru
letního kina.
Těžní věž na Hlubině i z hornictví vycházející symboly se objevují na suvenýrech.
hodobě roste, a může nás těšit, že
Česká republika je v tomto směru
díky dlouholeté průmyslové tradici velmi bohatou destinací. Už v dobách Rakousko-Uherska platily
české země za takzvanou kovárnu
monarchie a dnes by toto unikátní
dědictví bylo škoda nevyužít. Co se
týče hornických památek, jistě není
bez zajímavosti, že geovědní a montánní turismus je jedinou formou
Hornické slavnosti OKD se blíží
KARVINÁ – Již za dva týdny bude karvinský park Boženy Němcové a areál
fotbalového hřiště patřit oslavě svátku horníků. V Karviné je letos největším tahákem česká hudební legenda
slavící letos třicet let své existence,
pubrocková skupina Tři sestry. Ta
je nepřehlédnutelným fenoménem
tuzemské hudební scény především
díky kombinaci různých hudebních
žánrů od punku až po metal, ale také
originálními texty a svým lídrem Lou
Fanánkem Hagenem.
V Karviné ale zahraje také populární regionální skupina Ahard. A to
jak sama, tak se zpěvačkou Tanjou.
Chybět nebudou ani mladé talenty
české hudby. Havířovská kapela
Nebe, která sklidila úspěch v několika soutěžích v kategorii Objev roku
nebo Objev roku v anketě Český
slavík 2014, zpěvačka Elis. Hudební
program na louce v parku naproti
dětskému hřišti začíná ve dvě hodiny
odpoledne.
Na fotbalovém hřišti ve Staříči
se letos představí Argema, která
zahajuje hudební program o půl třetí
odpoledne, Roman Vojtek nebo skupina Traktor. Hlavní program obstarají
revivalové kapely Scorpions revival,
Kabát revival a AC/DC revival.
Hornické slavnosti se v Karviné
vracejí do zrekonstruovaného
amfiteátru letního kina, kde bude
umístěna Nadace OKD stage. Na ní se
představí jednak akrobaté a cirkusáci, ale také pěvecké a folklorní soubory (Permoník, Ostravica). Chybět
nebude ani divadlo, mažoretky nebo
taneční vystoupení.
Uctění památky horníků
Stejně jako v uplynulých letech
začnou oslavy hornického svátku pietními akty jako vyjádřením
úcty k těm, kteří zemřeli při práci
v hornictví. V Karviné začíná pietní
akt na Univerzitním náměstí, průvod
krojovaných horníků s hornickou
kapelou se následně vydá centrem
města do kostela svatého Marka, kde
bude sloužena Mše svatá za zesnulé
horníky.
Důlní závod 3 zahájí oslavy hornického svátku již ráno 11. září pietním
aktem s připomenutím památky
těch, kteří zemřeli při výkonu práce
v hornictví. Kytice budou položeny
u pamětních desek v lokalitách
Staříč a Chlebovice. V poledne
zároveň vedení závodu ocení vybrané
zaměstnance.
Bohatý program pro děti
Obě akce budou mít pochopitelně
jako každý rok speciální sekci pro
děti. „Máme připraveno ve spolupráci
s Nadací OKD a jejími partnery velké
množství atrakcí. Na své si přijde určitě každý. Chybět nebudou kolotoče,
skákací hrad, soutěže nebo kreativní
dílny, jejichž cílem je rozvíjet fantazii,
dovednosti a talenty dětí. Ty se stejně
jako loni budou moci projet na ponících. Speciální tréninkovou jednotku
pro zájemce připraví také fotbalisté
MFK OKD Karviná,“ říká za organizátory Lenka Flámová z OKD.
Jako v minulých letech se se
svou expozicí představí na parkovišti u amfiteátru bánští záchranáři.
Akce se zúčastní také Spolek svatá
Barbora, jehož prostřednictvím společnost OKD pečuje o rodiny, jejichž
otec nebo manžel zemřel při práci
v hornictví.
ms
Program Hornických slavností OKD
v parku Boženy Němcové v Karviné
11.00 – pietní akt, kladení věnců
na Univerzitním náměstí v Karviné
11.30 – průvod krojovaných horníků
a hornické kapely ke kostelu svatého Marka
12.00 – Mše svatá za zesnulé horníky v kostele svatého Marka
OKD stage
14.00 – Elis
15.15 – Nebe
16.40 – Ahard, Tanja & Ahard
18.30 – Vaťák
20.45 – Tři sestry
Nadace OKD stage –
amfiteátr letního kina
13.00 – 13.10 – Mažoretky Michelle
13.15 – 13.35 – Permoník
13.40 – 14.10 – Ostravička
14.10 – 14.20 – Akcent
14.20 – 14.55 – Barevný podzim
15.00 – 15.15 – Občanské sdružení
Bílá holubice
15.15 – 15.50 – Barevný podzim
15.55 – 16.40 – Šmoulové
a bublinky
16.40 – 16.50 – Permoník – Červená
Karkulka
15.55 – 17.05 – Workout Karviná
17.05 – 17.20 – Kung Fu
17.25 – 17.55 – Juventus
18.00 – 18.30 – Akrobatiko – cirkus
Program Dne horníků
ve Staříči
14.30 – Argema
15.45 – Roman Vojtek
16.50 – Traktor
18.15 – Scorpions revival
19.45 – Kabát revival
21.00 – AC/DC revival
Existuje podobný trend
v zahraničí?
Určitě ano, například evropská
síť European Route of Industrial
Heritage – ERIH, česky tedy
Evropské cesty průmyslového dědictví. Ta sdružuje desítky industriálních památek z několika evropských zemí, které se stejně jako u nás těší rostoucí popularitě. Co se uhelného hornictví
týče, jsou v databázi ERIH mu-
České podzemí 2016 v Ostravě
Důl Hlubina se po rekonstrukci těší oblibě.
Agentura CzechTourism se problematikou industriálního a montánního turismu dlouhodobě zabývá.
Její Institut turismu se například
podílí na pořádání konference
České podzemí, což je putovní setkání desítek odborníků z oblasti
montánní archeologie, speleologie, památkové péče, cestovního
ruchu a jiných oborů. Ti se zabývají
problematikou průzkumu, ochrany
a turistického využití starých
a opuštěných důlních děl a také
popularizací montánního turismu.
Čtvrtý ročník konference se ostatně uskuteční v květnu 2016 právě
v Ostravě.
Kdo sestavuje žebříčky
popularity?
Žebříček návštěvnosti turistických
cílů sestavuje oddělení marketingového výzkumu agentury na základě počtu návštěvníků jednotlivých
objektů nebo destinací. Naším cílem je poskytnout médiím i široké
veřejnosti obraz o aktuálním vývoji v cestovním ruchu a oblíbenosti
různých typů turistických cílů.
Ostravské šachty a fabriky v TOP
10. Jak si to vysvětlujete?
Technické památky patří k turistickým cílům, jejichž oblíbenost dlou-
Staré vysoké pece navštívili i hlavní předáci a vedoucí úseků z Důlního závodu 2.
Havířské písně vs. John Cage
Ostravské dny přinášejí
přehlídku klasické muziky
v experimentální podobě
– a spojení Hornické
kapely s modernou
k tomu patřilo
OSTRAVA – Ostravskými dny, devítidenním festivalem zaměřeným na klasickou hudbu v soudobé
avantgardní, experimentální i riskantní podobě, se také letos nesou
havířské stopy. A to jak účinkováním Hornické kapely na unikátním
koncertu pro tři orchestry v Trojhalí
na Karolině, tak částí devítidenního
programu odehrávajícího se přímo
v areálu dolu Hlubina.
„Ostrava je stále industriál –
šachty a továrny – prostě to k tomuto městu patří. Ostravské dny
se konaly například třikrát v areálu Dolu Michal. A protože objevují nejen novou hudbu, skladatele
či interprety, ale i nové prostředí,
rozhodli jsme se tentokrát pro Důl
Hlubina. Jsou tam rekonstruované prostory, v nichž se dobře hraje,“ řekla za organizátory Kristyna
Konczyna. Hornickou kapelu pak
vybrali také kvůli spojitosti havířiny a regionu. A navíc jim připadlo,
že se hudebně „hodí" k americkému skladateli Johnu Cageovi. Právě
do jeho kompozic Atlas Eclipticalis
a Winter Music nechali krojované
muzikanty s dirigentem Jaroslavem
Šindelem simultánně vstoupit.
FOTO: Hornická kapela
Hlavním lákadlem v Karviné
jsou Tři sestry, ve Staříči bude
produkce především rocková
cestovního ruchu s vlastním specializovaným bakalářským studijním
oborem. Vyučují ho na Hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity
Ostrava.
Hornická kapela v Trojhalí Karolina vstoupila do skladeb Johna Cage.
„Very good! Wonderful music!“ slova
afroamerického skladatele George Lewise,
která adresoval orchestru v havířských krojích,
snad není zapotřebí překládat.
„Do klasiky v moderním podání náhle vnikly harmonické hornické skladby. Zahráli jsme tři
– směsku kladenských písniček
včetně Cestičky k Mayrovce, Už
zase z věže zaznívá či Kladno, černé Kladno, pak Děvčátko z kolonie
a Ta česká hornická kapela. Efekt
byl znatelný, líbilo se to nejen plnému Trojhalí, ale i samotným muzi-
kantům včetně našeho pětačtyřicetihlavého ansámblu. Aplaus byl
obrovský,“ konstatoval umělecký
vedoucí Hornické kapely Jaroslav
Šindel.
Ojedinělého hudebního experimentu se ostatně účastnili i horníci. Darkovský dopravář Daniel
Kovár, hrající na velký buben, si
kvůli tomu podle Šindela vyměnil
šichtu. Na klarinet hrál Ota Kalník
z ČSM a na tubu Jarda Ivašek, vyřazený z Darkova. „Jen saxofonistovi Mirku Sáčkovi, pracujícímu
v přípravách také v darkovské lokalitě, to nevyšlo, byl v práci,“ zakončil dirigent.
Ostravské dny 2015 probíhají od pátku 21. srpna, přičemž
na programu je dvacet vystoupení,
na nichž se podílejí až dvě stovky
hudebníků z celého světa. „Zazněly
či zazní stěžejní skladby 20. i 21.
století a také kompozice mladých
skladatelů, studentů či absolventů nejprestižnějších univerzit, jimž
se v Ostravě dostane premiéry.
Festival končí v sobotu 29. srpna,“dodala Konczyna.
Radek Lukša
Hudba a performance v Dole Hlubina
Letošním rokem je datován vznik
kompozic, které nabídne program
Music & Performance v Provozu
Hlubina v areálu historické ostravské šachty v pátek 28. srpna od 22
hodin. A to „Bury Me Beneath The
Willow“ Iana Mikysky, „Equidistant
– B Quartal“ Jamese Falzoneho,
„I Kiss The So-called Dawn“ Jamese
Ilgenfritze či „GAP“ od Lucie Vítkové.
Autoři sami i vystoupí, a to pod taktovkou dirigenta Devina Maxwella.
Panorama
Top 10 v Česku v uplynulém roce
ƒ Pražský hrad
1799,3
ƒ Zoologická zahrada Praha 1382,2
ƒ AquaPalace Praha
845,3
ƒ Dolní oblast Vítkovice + Landek
Park, Ostrava
808,9
ƒ Staroměstská radnice v Praze 739,8
ƒ Pivovary Plzeňský Prazdroj
a Gambrinus, Pivovarské muzeum
a podzemí v Plzni
600
nů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti do vašeho regionu novináře
z Polska, Skandinávie a Beneluxu.
A s naším ostravským koordinátorem Davidem Karčmářem řešíme i program Market Meetingu
Visegrádské čtyřky na téma tradiční spolupráce v cestovním ruchu.
Ovlivňují cestovní ruch velké akce?
Určitě ano, aktuálně například hokejový šampionát či mistrovství
Evropy ve fotbale do 21 let výraz-
ƒ Zoologická zahrada
Zlín-Lešná
585,1
ƒ Židovské muzeum v Praze
580
ƒ Petřínská rozhledna v Praze 557,4
ƒ Zoologická zahrada Ostrava 540,5
ƒ Zoologická zahrada
Dvůr Králové
464,2
(návštěvnost je uváděná v tisících osob)
ně ovlivnily návštěvnost řady tuzemských měst. Zejména sportovní akce s nadnárodním přesahem
mají potenciál přilákat do naší republiky desítky tisíc návštěvníků.
Zcela zřejmé je to i v případě festivalu Colours of Ostrava, jenž je
skutečně masovou akcí konající
se navíc v industriálním prostředí Dolní oblasti Vítkovice s černouhelným dolem i provozem vysokých pecí.
Radek Lukša
zea ve Velké Británii, Belgii,
Německu, Španělsku, Itálii, Irsku,
Nizozemsku, Francii, Rakousku,
ale i na Ukrajině, v Bulharsku,
Polsku, Slovensku, Slovinsku a samozřejmě ČR. Z našich konkrétně ostravský Landek Park a Důl
Michal nebo skanzen Mayrau
ve Vinařicích.
Můžete se hlásit do turnaje
Horník Bowling Cup 2015
Do soutěže čtyřčlenných
družstev můžete
poslat přihlášku už teď,
nejpozději do 6. října
OSTRAVA – Už v říjnu se uskuteční
tradiční bowlingový turnaj Horník
Bowling Cup 2015 určený amatérům tohoto populárního sportu.
Hrát mohou čtyřčlenné týmy složené ze zaměstnanců OKD, dodavatelských a spolupracujících firem,
jejich rodinných příslušníků, přátel, čtenářů našich novin, prostě
všech příznivců tohoto sportu.
Jako vždy očekáváme velký zájem za strany zaměstnanců
OKD. Základní kolo se uskuteční
17. 10. v hernách ve Frýdku-Místku
(Šatlava) a Havířově (bude upřesněno), finále pak 24. 10. v herně
Bowling SKY v Ostravě-Porubě.
Díky podpoře společnosti OKD
a dalších spolupořadatelů v ní opět
půjde o hodnotné ceny. Pro ty nejlepší jsou vedle pohárů a diplomů
připraveny rekreační poukazy.
Soutěž je dvoukolová. V prvním
kole (sobota 17. října) se hraje o finále (sobota 24. října), do kterého postoupí z každé herny družstva s nej-
Redakce
Horník Bowling Cup patří k nejlépe dotovaným soutěžím svého druhu v České republice.
Horník Bowling Cup 2015
Turnajová ustanovení – herní pravidla – herní systém
Jak Ostravsko vnímá vaše agentura z hlediska turistického
potenciálu?
Ostravsko považujeme za velmi
dynamický a perspektivní region
z hlediska návštěvnosti. I proto
jsme tuto oblast začlenili do řady
aktivit, které uvedený region propagují na domácím či zahraničním
trhu. Hned v příštím týdnu proběhne takzvaný press trip pro zástupce
šesti médií z Německa a Rakouska
s názvem Navštivte fajn místa v ČR
vlakem na trase Praha – Olomouc –
Ostrava. Destinace severní a jižní
Moravy a Prahy představíme v říjnu touroperátorům z německy hovořících zemí. Ve stejném měsíci
vezmeme v rámci projektu Zvýšení
povědomí o atraktivitách regio-
Účastníci turnaje
Ohlubeň na historické šachtě Hlubina posloužila nedávno jako relaxační čajovna.
Lovci zážitků i mladí cestovatelé
Prohlídka důlní expozice na šachtě Anselm a komentáře od těch
nejzasvěcenějších – bývalých
havířů, dnes průvodců – nechyběly
v jednom z dílů seriálu Lovci zážitků,
vysílaného televizí Prima Cool.
Průmyslové dědictví se odráží také
v kampani cílící na mladé cestovatele a právě zdejší památkové doly
a továrny jsou tím, co prezentaci
Ostravy v cizině jednoznačně
odlišuje od jiných měst. „Tato
témata zařadíme i do obsahu webu
www.ceskozemepribehu.cz, který
na podzim chystáme spustit v nové
podobě,“ řekl regionální koordinátor agentury pro severní Moravu
a Slezsko David Karčmář.
Turnaje se mohou zúčastnit pouze
osoby starší 18 let, dále pak ti, kteří
nejsou v době pořádání turnaje
registrováni ani evidováni v České
bowlingové asociaci.
Počítání skóre
Družstvo je čtyřčlenné (hry se
mohou zúčastnit maximálně čtyři,
minimálně tři hráči).
Do konečného výsledku družstva
se započítávají nejlepší výsledky tří
hráčů. Nejhorší výsledek se škrtá –
nepočítá. V případě nemoci či jiných
příčin neúčasti jednoho ze čtyř
hráčů mohou hrát tři hráči.
Hrací systém,
postup do finále
Doubrava slavila na náměstí
Hornická obec pořádala
předposlední srpnovou
sobotu každoroční
Doubravské slavnosti.
Hlavní hvězdou programu
byla talentovaná
zpěvačka Elis
Všechna družstva budou absolvovat
jedno kolo, dvě hry. Výsledek kola,
součet výsledků obou her,
rozhoduje o postupu
družstev do finále. Do finále postoupí z obou
heren celkem 9 družstev. Počet postupujících
družstev z jednotlivých heren
určí postupový klíč. V případě
shodného výsledku více družstev na posledním postupovém
místě postoupí do finále všechna
družstva se shodným výsledkem.
družstvo, které je vylosované jako
poslední, hraje na dráze samostatně. Rozhodčí může rozhodnout
o řazení družstev na drahách jinak.
Důvod k vyřazení z turnaje
Neúčast v kterémkoliv kole je důvodem k vyřazení družstva ze soutěže.
Dále pak nesplnění podmínek pro
účastníky turnaje.
Sporné situace
Všeobecná herní pravidla bowlingového sportu obsahují celou řadu
definic a podrobností zabývajících
se určitými situacemi, které mohou
v průběhu turnaje nastat – například
definice přešlapu a jeho detekce,
úprava bowlingové koule, dráhy,
rozběžiště, možné
chyby v záznamu
bodů, specifikace
neplatných bodů
apod.
Soutěž v pojídání párků lákala přihlížející.
s půlhodinovým zpožděním. Na závěr akce museli organizátoři improvizovat, jelikož skupina VKV nedorazila kvůli zlomené ruce bubeníka.
„Elis byla příjemná, pěkně zpívala,
ale zpoždění přece jen pár lidí odradilo. Ti, kdo zůstali, ale určitě nelitovali,“ doplnila Šárka Hugáňová.
Obecní slavnosti si všichni dosyta užili, pro nejmenší byla nachystána spousta soutěží, skákací hrad,
malování na obličej a další atrakce.
Především pánové pak ocenili přehlídku historických vozidel, zaujal
také iluzionista Ondřej Sládek.
Hasičská soutěž
pro domácí sbor
Dopoledne před samotnou akcí proběhl už sedmý ročník Memoriálu
Jana Neděly, dlouholetého velitele doubravského Sboru dobrovolných hasičů. Na jeho počest se
tak každoročně sjíždějí jednotky
Vítězné domácí družst
vo v
akci.
dobrovolných hasičů a soutěží
mezi sebou.
Letos se soutěže v požárním útoku
(napojení motorové stříkačky pomocí
čtyř dílů savic a sacího koše na vodní
zdroj) na přesnost a samozřejmě rychlost zúčastnilo osm týmů – Doubrava
I, Doubrava II, Marklovice-Petrovice
u Karviné, Bohumín-Kopytov,
Rychvald, Rychvald-ženy, OrlováMěsto a polský sbor obce Jedlownik.
„V čase 21.27 vteřin vyhrálo
naše domácí družstvo Doubrava I.
Kolegům z Marklovic jsme tak vrátili porážku z minulého roku a celkově už máme čtyři triumfy,“ těšilo velitele SDH Doubrava Pavla
Slávika. Po skončení příjemného
dopoledne se Sbor dobrovolných
hasičů přesunul na slavnosti a příjemná předposlední srpnová sobota pokračovala.
Adam Januszek
Pro zdárné vyřešení všech sporných
situací, které mohou nastat v průběhu turnaje Horník Bowling Cup
2015, platí:
ƒ Výsledek, který zaznamená
elektronické zařízení dané herny je
platný, jestliže rozhodčí dané herny nebo ředitel turnaje po poradě
s provozovatelem herny neurčí
jinak.
ƒ Veškerá řešení sporných situací
jsou v kompetenci ředitele turnaje.
Startovné
Při prezenci v základním kole i ve finále předloží každý startující občanský průkaz nebo pas. Turnajové
startovné družstva činí 400 Kč na
kolo. Družstvo uhradí startovné při
registraci základního kola i finále.
Další ustanovení
ƒ Během turnaje je zakázáno
konzumovat donesené nápoje
a potraviny.
ƒ Je zakázáno používat při hře vlastní hrací koule.
ƒ Výhry jsou připraveny pro
čtyřčlenná družstva.
Aktuální výsledky turnaje
budou uveřejněny v týdeníku Horník a na webových
stránkách.
Dvojice družstev
na dráze
FOTO: archiv obce Doubrava
DOUBRAVA − Bohatý doprovodný
program, hudební vystoupení, soutěž v pojídání párků, výborná nálada a více návštěvníků než v loňském
roce. Takové byly Doubravské slavnosti v sobotu 22. srpna v centru obce.
„Kromě místních obyvatel slavnosti každoročně lákají i lidi, kteří v Doubravě v minulosti bydleli.
Pochopitelně nás to velmi těší,“ řekla za pořadatele Šárka Hugáňová
z obecního úřadu. O občerstvení se
opět postaraly místní spolky, vyhlášené jsou především zákusky připravené členy TJ Sokol.
Lákala také soutěž v pojídání párků, která bohužel vítěze mezi šesti
odvážlivci nepoznala. Pravidla byla
jasná – sníst deset tlustých párků
za deset minut. „Sedm a půl párku snědl David Szkuta. Tento rok
byla pravidla přísnější. Obvyklých
osm párků nahradilo rovných deset. Rekord drží z roku 2011 Štěpán
Smolka, který je snědl za 4 minuty
a 16 vteřin,“ usmála se Hugáňová.
Došlo i na další zajímavosti. Hlavní
hvězda programu, zpěvačka Elis –
vlastním jménem Eliška Mrázová,
Objev roku 2014 v anketě Český slavík Mattoni – bloudila a dorazila
lepšími výsledky – celkem devět.
Počet postupujících družstev z jednotlivých heren určí postupový klíč.
Turnaje se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let, které nejsou
v době pořádání turnaje registrovány ani evidovány v České bowlingové asociaci (ČBA). Přihlášku najdete na straně 10 a na www.ihornik.cz.
FOTO: Josef Lys
je škoda nevyužít
7
Žádáme všechny účastníky
turnaje, aby si registraci či
evidenci ověřili na oficiálních
stránkách ČBA
(www.czechbowling.cz). Na pozdější
reklamace nebude brán zřetel.
Na každé bowlingové dráze hraje
najednou dvojice družstev, kterou
určí los z vyplněných registračních
karet kola přítomných družstev.
Losování provede rozhodčí
ihned po prezenci daného
kola. V případě, že
je v dané herně
lichý počet družstev,
Fotbalisté zpříjemní oslavy horníků
KARVINÁ − Ani letošní ročník
Hornických slavností OKD
se neobejde bez velkého
stanu Městského fotbalového klubu Karviná včetně
osobně přítomných úspěšných
hráčů. Mezi návštěvníky dorazí
nejstarší dorostenci a mládežničtí reprezentanti v čele s Ondřejem
Lingrem.
Ten má za sebou mimo jiné
květnové ME v Bulharsku či pár
dnů starý úspěch na výborně
obsazeném Memoriálu Václava
Ježka, který společně se svými
spoluhráči opanoval. Kromě
Lingra přijde také brankář Jiří
Ciupa a záložník Martin Berešík.
„Těším se, že se ukážeme lidem.
Vždyť fotbal hrajeme pro ně. Aspoň nás
blíže poznají,“ těší se Ciupa. A program
fotbalistů? Trénink nanečisto obsahující žonglování, střelbu na přesnost
a ukázka fotbálku pod vedením zkušeného trenéra, který se v klubu stará o ty
nejmenší členy, Michaela Klose.
Fotbalisté se budou na všechny těšit
i se svými podpisovými kartičkami v sobotu 12. září v Parku Boženy Němcové
od půl čtvrté odpoledne.
aja
Po šichtě
číslo 29 | ročník 45
Vodní nádrž
na Vltavě
Citosl. upozornění (nář.)
Obdělaný
pozemek
Egyptská bohyně války
Holá lebka
(hnutí)
Starořecká hra
v kostky
Kód mobil.
telefonu
Slavnostní
Záře
Jméno
Bernhardtové
Český malíř
a grafik
Český zpěvák
Židovské učení
Lotyšský
šachista
Přímořské
pískoviště
Starší karetní hra
Únosce Heleny
Značka astatu
Šampaňské
Krátký dámský
plášť
Výr. z ovčí
syrovátky
Člen Sněmovny
lordů
Lesní šelma
Metamorfovaná
křemičitá
hornina
Sumerské
město
Masarykovy
iniciály
Planetka
Hrabavý pták
Prodejna
(zastar.)
MPZ čes.
letadel
Evropské
peníze
Mez. kód letiště Tachilek
Lid. přitakání
2. DÍL TAJENKY
Vzorec sulfidu
tantalnatého
Plovoucí led
Vilka
Tajenka křížovky č. 28: „... špatnou cestu ať se stydí obec.” Výherce křížovky č. 28. Ludmila Ďurická z Ostravy
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: [email protected]
Sudoku
1
2 4
8
7
6 5
2
6
5 8
2 4 7
9 1 8 3
6
7
3 5
6
4 7 1 9
3
2 1
5
3
1
2 6 1
9 7
9
2
4
5
3
2
7
1
9
3
6
4
8
9
1
3
6
4
8
5
7
2
6
2
9
3
8
1
4
2
4
1
5
9
6
7
1
7
8
6
2
5
3
5
1
3
2
4
9
8
8
9
5
4
7
2
6
2
9
8
6
7
1
3
5
BERAN 21. 3. – 20. 4.
VÁHY 23. 9. – 23. 10.
Když si obléká kabát, manželka se
ho ptá:
„Je to vážný případ?”
„Určitě to bude něco hodně vážného,” odvětí lékař. „Už jsou u toho tři
doktoři.”
6
7
Jak luštit sudoku:
Každý řádek,
sloupec a každý
čtverec (3 x 3
políčka) musí
obsahovat čísla
od 1 do 9.
Řešení dnešního
sudoku:
5
4
Přestanete se vyhýbat otevřeným
střetům a jednou provždy
ukončíte i spor, který vám nedal
spát. Vyplatí se vám i pohovořit
s člověkem, kterého ostatní
podceňují. Možná jde jen o obyčejnou závist a obavy ze zdatné
konkurence. Vašemu milostnému
životu by prospěl pobyt
v přírodě, někde daleko
od lidí i od potomstva.
4
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
Státní
pokladna
Vymřelý
kočovník
Koruna (slang.)
1
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
Zde (oblastně)
1. DÍL TAJENKY
3
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
Vojenský odvod
(zastarale)
6
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
Dělit na dvě
části
7
RYBY 21. 2. – 20. 3.
Harold Lloyd
4
BÝK 21. 4. – 20. 5.
Seveřan
Staroegyptský
džbán
Nadhlavník
Dvě
šestnáctiny
Vtip
U lékaře doma zvoní telefon. Ze
sluchátka se ozve kamarádský hlas
jednoho kolegy: „Co je s tebou?
Potřebujeme čtvrtého do pokeru.”
„Chvíli vydržte, hned jsem u vás,”
odpovídá lékař.
Trnovník
9
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
Napomínat
3
RAK 22. 6. – 22. 7.
Zkr. Německé
korespondenč- Značka zlata
ní akademie
8
LEV 23. 7. – 23. 8.
Evropanka
7
PANNA 23. 8. – 22. 9.
Balonek
5
Z objektivních důvodů nebo kvůli
zdravotním potížím jste řadu činností hodili na vedlejší kolej a teď
se vám zdá, že všechno hoří.
Navíc jste ochromeni pocitem,
že to nezvládnete. Nemusíte si
dělat vrásky, hvězdy stojí při vás.
Při větší snaze a houževnatostí
zvládnete skoro všechno.
Máte šanci se blýsknout
na veřejnosti
Kupředu se dostanete jen tehdy,
pokud opustíte vyjeté koleje a přijdete s něčím novým. Nesnažte se
ovlivňovat běh událostí. Mají přirozený rytmus, daný postavením
planet, a každý nevhodný zásah
by se mohl obrátit proti vám.
Na obzoru se jeví problémy s majetkem a možná i soudní
spory. Partner bude citlivě
vnímat vaše potřeby.
Smotat
9
Vzrušující chvilka, o které v poslední době sníte, vás čeká trochu dál od domova. Sedět doma
znamená nebýt ve středu dění.
V zájmu pohody v rodině a klidu
partnera vyslechněte pozorně názory partnerových rodičů a věřte,
že nic není tak horké, jak se uvaří.
Škola začíná a ratolesti
očekávají, že víkend bude
patřit jen jim.
Nečekaně se ozve osoba, které
dlužíte malou službičku. Moc
času na rozmyšlenou nebudete
mít. Budete muset hodně improvizovat, ale ve finále vše dopadne
nad očekávání. Seznámíte se
s důležitými lidmi, na které vaše
vynalézavost udělá dojem.
S uspokojením zjistíte, že
při větší snaze zvládnete
téměř vše.
Severomoravská řeka
1
Více si začnete všímat všeho,
co se říká o vaší práci a jejích
vyhlídkách. Z několika náhodně
posbíraných střípků dáte dohromady zajímavou mozaiku. Výzva
ke sportování neznamená výzvu
se předvádět. Důsledky by mohly
být nejen bolestivé, ale hrozí
i delší pracovní neschopnost. Svou energii raději
věnujte dovádění s dětmi.
Očekávejte skvělé výsledky.
Dosáhnete je po bouřlivém
rozhovoru s příbuzným, který vás
nevědomky inspiruje. Se zjevnou
nedůvěrou budete přijímat lichotky
od někoho, o kom víte, že vás za vašimi zády neustále pomlouvá. Nelze
vyloučit i ostrá slova, která
mu vmetete. Okolnosti vám
hrají do karet, takže vítězem
budete vy.
Pomůcka:
Anat, skarn,
THL, Ulla.
8
Cestování je krásná věc, ale
pozor na ztrátu peněz a dokladů.
Kritickými místy jsou zejména
hotely, nádražní haly a hromadné
dopravní prostředky. K odvážným
a originálním krokům vás inspiruje
prodloužený víkend a přítomnost
milé osoby. V rozmařile náladě budete mít tendenci
dávat najevo emoce, které
však niterně necítíte.
Budete nuceni posbírat síly
a rychle se dát do odstraňování
problémů, které se nahromadily
v poslední době. Kolegy nemile
překvapí vaše poněkud agresivnější chování. Sympatie ani pomoc
proto moc neočekávejte. V partnerském životě vás čeká náročná
zkouška. Ve vašem okolí se
pohybuje osoba, která vám
vůbec není lhostejná.
Poté, co čtyřletá Lucky objeví tělo zavražděné matky v rodinném
bazénu, ji její otec Gino Santangelo, nechvalně proslulý mafián,
drží doslova ve zlaté kleci. Nezkrotná Lucky však v patnácti uteče
a začne si vychutnává život, lásku a nenávist. I ve víru drog a sexu
se u ní kupodivu projevují vlastnosti, které z ní v dospělosti udělají
odvážnou a nesmiřitelnou ženu.
MOUDROST DNEŠKA. Jsme národem poněkud
dezorientovaných bibliofilů, kamaráde.
Mnozí si stále pletou… (VIZ TAJENKA).
6
Nechtějte toho dosáhnout příliš
mnoho najednou. Vaše výsledky
sice nemusejí odpovídat vašim
představám, ale i tak to bude
lepší, než jste ještě před několika
dny mohli doufat. Někdo z bezprostředního okolí vám prokáže
cennou službu. Nebylo by správné ji odmítnout. Pozorně
naslouchejte lidem, kteří
už mají něco za sebou.
Doba dovolených a letních
prázdnin dětí je u konce. I když
to byla doba odpočinku, vaše
fyzická kondice není až tak dobrá,
jak si myslíte. Nepřehánějte výzvy
přátel ke sportování. Pozvolným
rozjezdem nic nepokazíte.
Houževnatost prokážete v pracovních povinnostech.
Je tady jistá naděje
na slušnou odměnu.
5
Budete se muset smířit se
skutečností, že i jiní mají určité
schopnosti. Uvidíte, že ve spolupráci s jistou osobou se vám
povede dokončit něco, na co
vám samotným nestačí síly. Spor
s vlivnou osobou by poškodil
vaše zájmy. Mohla by se proti vám
obrátit i nálada vašeho
okolí. Partnerovy nářky
přejděte s noblesou.
Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)
Křížovka o knihu
Horoskop na období od 27. 8. do 2. 9.
2
8
Recept
Tipy Horníka
HAVÍŘOV
Historie
Galerie Maryčka v KD Petra
Bezruče zve na výstavu, jejíž
pojmenování hovoří za vše:
Havířovská historie – Jak jsme
tady žili. Městské kulturní středisko ji pořádá při příležitosti 60.
výročí založení města. Přístupna
bude za dobrovolné vstupné od 3.
do 30. září.
Výstava
Letošní havířovské jubileum si připomenou také v Galerii Radost v
KD Radost. A to výstavou obrazů,
výběru z tvorby místního malíře
Oskara Pawlase (1924 – 2012).
Vernisáž se koná ve čtvrtek 2. září
v 17 hodin.
Soutěž
Pětatřicátý ročník mezinárodní
soutěže dětské kresby a grafiky
s názvem Krásná jako kvítka…
se nesl v duchu tématu Moje
město. Práce budou k vidění od
úterý 1. září ve Výstavní síni Viléma
Wünscheho v KD Leoše Janáčka.
Havířovské děti ve své tvorbě pamatovaly i na historickou spojitost
města s horníky, šachtami a uhlím!
OSTRAVA
Blues
Hudebna Pepy Streichla (restaurace Schönthal) ve Vítkovicích
hostí v pátek 28. srpna Retro
Blues. Akustické duo Petr „Džetro“
Ritzka a Lubomír „Bužma“ Khýr
vystupuje především s vlastní
tvorbou. Zahraje od 19 hodin. uzi
Ostružinový koláč s tvarohem
Přísady:
Těsto: 300 g hladké mouky,
130 g másla, 90 g moučkového cukru, 1 vejce, 1/2 prášku
do pečiva
Náplň: 500 g plnotučného
tvarohu (ve vaničce), 1 vanilkový cukr, 180 g moučkového
cukru, 2 vejce, 4 - 5 lžic rumu,
250 ml mléka, 1 vanilkový
pudinkový prášek, 500 g
ostružin
Postup přípravy:
Mouku prosejeme spolu
s moučkovým cukrem
a práškem do pečiva.
Do sypké směsi přidáme
na lístky nakrájené změklé
máslo a rozklepneme vejce.
Směs promícháme a pečlivě
vypracujeme na vále. Poté těsto vyválíme na pečicím papí ře
(30 x 40 cm) a přeneseme ho
na plech. Při přípravě náplně
musíme dávat pozor, aby se
nám tvaroh nesrazil. Proto ho
nejprve rozšleháme s cukrem,
pak přidáme vejce. Jakmile
je směs dobře zpracovaná,
pomalu, po troškách přidáváme
rum. Vše společně vyšleháme.
Nakonec v mléce rozmícháme
pudinkový prášek a tuto směs
vlijeme do tvarohu. Náplň je
poměrně řídká. Nalijeme ji
na těsto, bohatě posypeme
ostružinami a pečeme v předehřáté troubě při teplotě
180 °C po dobu 30 minut,
koláč necháme ještě 5 minut
dojít ve vypnuté troubě.
Górnik
27 sierpnia 2015 numer 29 rocznik 12
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
www.okd.cz
Hasło bhp miesiąca: „Powiedz NIE alkoholu i narkotykom! Powiedz: TAK, chcę żyć!“
Otrzymują wyróżnienia za osiągnięcia na przodku,jak
również za wyniki w dziedzinie bezpieczeństwa
limitowego na odcinku 240 460,
gdzie w profilu SPN 16 przy pomocy wozu wiertniczego i ładowarki nakladačem DH wykonali
49 metrów. Wypracowany przez
nich wynik był od ustalonego trybu technicznego wyższy o ponad
10 procent. Pomimo tego, że musieli wykonać skręt korytarza i
poprowadzić go pod starym wyrobiskiem 236 560, co pociągnęło za sobą konieczność wykonania szeregu dalszych prac dodatkowych,” podkreśla Maćkowiak
osiągniecie górników pracujących metodą klasyczną. Na wspomnianym odcinku w lipcu podjęli
starania o dalszy wynik limitowy i
te kontynuowali także w sierpniu.
O ile wszystko pójdzie tak, jak do
tej pory, to chodnik 240 460 prowadzony w kamieniu do przyszłego wyrobiska 240 400 dokończą
do końca roku.
DARKÓW – Górnicy głównego
przodowego Damiana Szkota z
firmy zewnętrznej Alpex skvělerozpoczęli świetnymi wynikami
rok bieżący. W ruchu górniczym
Darków Zakładu Górniczego Nr 1
w trakcie pierwszych trzech miesięcy wypracowali trzy wyniki limitowe. świetne dokonania powtórzyli również w maju i półrocze zakończyli czteroma selimitami na kontěna koncie. Tyle, że to
nie koniec w wyliczaniu sukcesów
tej liczącej … członków brygady.
Za wyniki osiągnięte w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy za okres pierwszego półrocza
na swoim odcinku pracy otrzymała nagrodę kierownictwa zakładu
oraz związaną z tym nagrodę finansową.
Główny przodowy dba przede
wszystkim o bezpieczeństwo
Pracownicy brygady Szkota są
bardzo dobrze świadomi faktu,
jak konsekwentny jest ich szef w
kwestiach bezpieczeństwa. Przed
rozpoczęciem każdej zmiany pracownicy muszą dokładnie ustalić,
co będą robić, jakie metody pracy wybiorą, na co muszą przede
wszystkim uważać. Rzeczą, o której się nie dyskutuje, jest porządek
Należą do najbardziej
niezawodnych zespołów
w miejscu pracy, uporządkowanie
wszystkiego. Co jest niezbędne
do pracy, musi być zorganizowane tak, aby górnicy mieli wszystko
pod ręką. Po przyjściu na przodek
główny przodowy zwraca swoim górnikom uwagę na ewentualne zagrożenia, wzywa do ostrożności, przezorności i postępowania z rozwagą. O ile brygada wypracuje wyjątkowe wyniki, Szkot
nigdy nie zapomni wspomnieć
wkładu kolegów z transportu, mechaników, elektryków i pracowników innych profesji. Ten górniczy lider, który w kopalniach pracuje od roku 1974 i pracował na
prawie wszystkich stanowiskach
górniczych, jest bardzo dobrze
świadomy faktu, iż bez bez współpracy w ramach zespołu, dobrej
organizacji, profesjonalnego podejścia, ale również zaangażowania i odpowiedniej motywacji, na
kopalni nie można na stało wypracowywać pożądanych wyników. To nie przypadek, że Damian
Szkot w roku ubiegłym został laureatem zakładowej nagrody Złoty
Darkowianin.
Stabilna wydajność brygady
Szkota
„Jeśli chodzi o ludzi Szkota, to
bardzo cenię sobie również tegoově , że utrzymuje stabilną wydajność pracy, pomimo zmian
„Brygada Szkota z kierownikiem
odcinka Januszem Zgudą należy od dłuższego czasu do naszych
najlepszych i najbardziej niezawodnych,” twierdzi kierownik odcinka prac przygotowawczych firmy Alpex Zenon Maćkowiak. „W
lipcu umocniła swą pozycję przez
wypracowanie dalszego wyniku
Główny przodowy: Damian Szkot
Kierownik odcinka: Janusz
Zgudaprzodowi
Zmianowi: Grzegorz Widuch,
Tomasz Targosz, Stanisław
Potyrak, Stanisław Nocula
Mechanik odcinka: Daniel
Dastig
FOTO: OKD
Ludzie brygady
Kierownik odcinka prac przygotowawczych firmy Alpex Zenon Maćkowiak.
Bogdanka redukuje koszty
i przechodzi restrukturalizację
FOTO: Josef Lys
Zespół Damiana Szkota
z Alpexu w ruchu
górniczym Darków
Zakładu Górniczego Nr
1 ma na swoim koncie
już pięć wyników
limitowych za siedem
ostatnich miesięcy
Damian Szkot zalicza się do górniczych matadorów.
personalnych,” podkreśla kierownik Maćkowiak i przywołuje przeniesienie w roku ubiegłym
kilku doświadczonych górników
na odcinek Room & Pillar (korytarz-filar) w ramach Zakładu
Górniczego Nr 2 w Stonawie. Po
tym i po uzupełnieniu personalnym zespołu o nowych ludzi poszczególne zespoły ponownie się
zgrały i szybko osiągnęły świetną
kondycję.
Również w sierpniu górnicy
przodkowi na odcinku 240 460
walczą o wynik limitowy. „Do
końca miesiąca co prawda brakuje jeszcze kilka dni, jednak o
ile nie dojdzie do jakiegoś wyjątkowego wydarzenia, brygada Damiana Szkota może przypisać sobie na swoje konto dalszy, z
kolei już ósmy wynik limitowy,”
podsumował kierownik odcinka
prac przygotowawczych Zenon
Maćkowiak.
Josef Lys
Spółka NWR opublikowała wyniki za pierwsze półrocze
LONDYN – Firma macierzysta
dla OKD, grupa New World
Resources, opublikowała 20
sierpnia szacunkowe jeszcze nieaudytowane wyniki finansowe
za pierwsze półrocze bieżącego
roku. Firma wykazała przychody
w wysokości 286 milionów euro
(7,7 miliard koron), natomiast
wskaźnik EBITDA (zysk przez
odliczeniem odsetek, podatków i
amortyzacji) w wysokości 3 milionów euro (81 milionów koron).
Spółka sprzedawała węgiel energetyczny po średnio 52 euro (1400
koron) za tonę, to spadek w skali
roku o 10 %, średnia cena węgla
koksowego wzrosła w skali roku o
7 % na 93 euro za tonę (2510 koron). Ze zrealizowanej sprzedaży (2,08 milionów ton) - 62 % to
węgiel koksowy, natomiast 38 %
węgiel energetyczny. Na rok bieżący NWR zawarła umowy na
trzy czwarte zakładanej produkcji
węgla koksowego po średniej cenie 93 euro za tonę. Przeciętna
uzgodniona cena węgla energetycznego to 52 euro za tonę.
Cel w wydobyciu
potwierdzony
W pierwszej połowie roku spółka wydobyła 3,6 milionów ton węgla, to w skali roku spadek o 20 %,
natomiast sprzedała 3,3 milionów
ton, to o 17 % mniej niż w identycznym okresie roku ubiegłego.
Na zwałach na końcu czerwca zalegało 938 milionów ton węgla,
a więc o 8 % więcej niż na końcu
pierwszego półrocza roku 2014.
Na rachunkach spółka miała na
koniec czerwca sumę gotówki w wysokości 89 milion euro
(2,4 miliarda koron), firmie uda-
ło się więc zahamować spadek
gotówki pozostającej do dyspozycji. natomiast między kwartałami stan płynności finansowej
grupy wzrósł o 4 miliony euro.
Zadłużenie netto wynosiło na
końcu czerwca 286 milionów euro
(7,7 miliarda koron).
Spółka NWR potwierdziła
swój plan wydobycia w roku bieżącym 7,5-8 milionów ton węgla.
Celem jest ograniczenie kosztów
każdej wydobytej tony na około 65 euro w porównaniu z kwotą
71 euro w pierwszej połowie roku
bieżącego. W roku bieżącym 60 %
z ogólnie zrealizowanej sprzedaży
ma przypaść na węgiel koksowy.
Spółka nadal boryka się przede
wszystkim ze stale spadającymi
cenami surowca na rynkach światowych. „Rynek, na którym się poruszamy, jest bardzo twardy. Ceny
węgla koksowego w świecie spadły w okresie ostatnich trzech lat o
60 procent, tylko w roku bieżącym
o jedną piątą," powiedział prezes
zarządu NWR Gareth Penny.
Bezpieczeństwo stale
najważniejsze
Kluczowy wskaźnik częstotliwości wypadków LTIFR (częstość
wypadków zakończonych zwolnieniem lekarskim na co najmniej trzy dni / milion odpracowanych roboczogodzin) w pierwszej połowie roku poprawił się na
5,54 w porównaniu z liczbą 8,18
w identycznym okresie roku ubiegłego. Jednak tragiczny w skutkach wypadek, który miał miejsce w sierpniu w ramacg Zakładu
Pomocniczego w ruchu górniczym Darków, gdzie śmierć ponieśli trzej nasi koledzy a dwa
byli ranni, położyły się cieniem na
tych dobrych wynikach w zakresie bezpieczeństwa.
KATOWICE – Akcje wschodniopolskiej spółki węglowej Bogdanka
utraciły na wartości, gdy spółka
Enea wypowiedziała jej wieloletnią umowę na dostawy węgla
energetycznego. Horyzont dostaw
w ramach kontraktu pierwotnie
ustalono do roku 2025, koncern
energetyczny postanowił go jednak skrócić do końca roku 2017.
Władze Bogdanki nie ukrywały
zaskoczenia i rozczarowania.
Zarząd koncernu Enea swoją
decyzję uzasadnił faktem, że
uzgodnione ceny dostaw węgla nie
odzwierciedlają aktualnej sytuacji
na rynku, która jest zasadniczo
odmienna od tej w roku 2010, gdy
podpisano kontrakt. - Nie stać
nas na tak drogi węgiel, a warunki
handlowe dotychczasowej umowy
znacznie odbiegają od aktualnej
sytuacji na rynku. To, za ile i na jakich warunkach kupujemy paliwo,
istotnie wpływa na cenę prądu,
a my jesteśmy odpowiedzialni za
bezpieczne dostawy taniej energii
do 2,5 miliona klientów. Dlatego
wypowiedzieliśmy kontrakt i będziemy szukać nowych sposobów
na zapewnienie sobie węgla w
optymalnej cenie. Rozwiązanie
umowy przyczyni się do długoterminowej poprawy konkurencyjności całej naszej Grupy Enea. Wiąże
nas dalej inna umowa z Bogdanką,
dotycząca przyszłych dostaw
węgla na potrzeby powstającego
bloku 1075 MW, który rozpocznie
pracę w 2017 r. - mówi Paweł
Orlof, wiceprezes Enea S.A.
Prezes Bogdanki Zbigniew Stopa
podkreślił, że nadal będzie prowadził negocjacje z Eneą. Wyraził
nadzieję, że uda się osiągnąć
kompromis, jednak jego zdaniem
firma nie może sprzedawać węgla
poniżej ceny produkcji. To jego
zdaniem zasadnicza różnica
między firmą prywatną, jaką jest
Bogdanka, a państwowymi, nieoficjalnie dotowanymi firmami, które
sprzedają węgiel poniżej ceny
produkcji i tym samym deformują
Marek Síbrt
Horník-Górnik ƒ Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys ƒ E-mail: [email protected] ƒ Tel.: +420 596 262 801 ƒ Komórka: +420 605 279 864
rynek. Bogdanka zwraca na to
uwagę od dłuższego czasu i wystosowała w tej sprawie pismo
do Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów.
Bogdanka redukuje koszty
Bogdanka w ubiegłym tygodniu
podała do wiadomości publicznej
wyniki zysków i strat za pierwsze półrocze bieżącego roku i
podkreśliła, że musi dostosować
się do sytuacji na rynku węgła
kamiennego, gdy ceny pozostają
na bardzo niskim poziomie. Firma
ograniczyła zaplanowane na rok
bieżący inwestycje o następnych
80 milionów euro na 360 milionów
złotych, to o 200 milionów mniej,
niż zakładano uprzednio. Ze względu na trudną sytuację na rynku
firma jako swój główny cel podała
zapewnienie niezbędnej płynności
finansowej poprzez dalsze obniżanie kosztów oraz inwestycji na
minimalny dopuszczalny poziom,
który nie ograniczy rozwoju spółki
w przyszłości. Już w pierwszym
półroczu przyjęto szereg kroków
naprawczych. Bogdanka obniżyła
w pierwszym półroczu bieżącego
roku metraż do 10,4 kilometrów,
to o sześć kilometrów mniej w porównaniu z identycznym okresem
roku ubiegłego. Jednocześnie
zmniejszyła plan wydobycia do 8,5
milionów ton, przy wydobyciu w
pierwszym półroczu na poziomie
zrealizowanych 3,9 miliona ton,
to w skali roku spadek o 8,5 %. Ze
spółki odeszło w tym roku ponad
200 pracowników, następni odejdą do końca roku.
Bogdanka podkreśliła, że
jeżeli sytuacja na rynku nie ulegnie
poprawie, to będzie zmuszona do
końca roku podjąć następne kroki
naprawcze mające na celu obniżanie kosztów. W pierwszej połowie
roku firma wypracowała przychody
ze sprzedaży na poziomie 844
milionów złotych, to o 11 % mniej
niż w tym samym okresie ubiegłego
roku. Jednocześnie zysk netto
wyniósł 75 milionów złotych.
ms
10
Panorama
číslo 29 | ročník 45
Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
Přihláška na bowlingový turnaj
Jméno a přijmení
Trvalé bydliště
Blahopřejeme
Dne 22. 8. 2015 oslavil své 50. narozeniny pan Jozef Tančibok.
Stálé zdraví, štěstí a pohodu v osobním i pracovním životě
z celého srdce přeje Dáša, Jozef s Nikolou a vnoučata Ingrid a Matěj.
Přehled aktuálních výběrových řízení vyhlášených v Horníku č. 29
Telefon
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
4990
Investice stavební (ISTAV)
Kapitán
Investice
strojní (ISTR)
2. hráč
Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
3. hráč
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
4. hráč
Tipy Horníka
Neúplná přihláška bude vyřazena z registrace.
Čestně prohlašuji, že členové družstva jsou starší 18 let
a nejsou registrovanými hráči. Souhlasíme s podmínkami turnaje.
Podpis kapitána:
Frýdek–Místek …
ORLOVÁ
Letní kino
Jak se dokáže zvrtnout rodinná
dovolená? To se dozví v neděli 30.
srpna návštěvníci letního kina, kde
od půl deváté promítají americkou
dobrodružnou komedii s názvem
Bláznivá dovolená. Rusty Griswold
se chystá překvapit manželku
Debbie a dva syny cestou do
zábavného parku Walley World…
Geocaching
Na zajímavých místech v Orlové,
Petřvaldu a Doubravě se v průběhu srpna objevily kešky – cíle
hry geocaching kombinující sport
a turistiku s hledáním ukrytých
schránek dle zeměpisných souřadnic. Návod, jak se zapojit, a kde
najít schované poklady, skýtá web
geocaching.com.
uzi
Hornické
D
K
O
i
t
s
o
n
slav
ové
c
m
ě
N
y
n
e
ž
o
B
rk
a
P
,
Karviná
12. 9. 2015
OKD stage
Tři sestry
Elis
Nebe
NOKD stage
Permoník
Cirkus trochu jinak
Ostravica
workout Karviná
a další...
Tanja & Ahard
Vaťák
Foto: František Ortmann
Doprovodný program: kolotoče | skákací hrad | jízda na ponících | malování na obličej | kreativní
dílny (graffiti, výtvarný kroužek, výroba placek, korálků) | deskové hry | soutěže o ceny | naučné hry...
Generální partner
Hlavní partneři
Mediální partneři
Produktový partner
Partneři
Noviny
zdarma
nejen pro
havíře
27/25-X/15
Herna: Havířov …
KARVINÁ
Nadace
OKD
27. srpna 2015 číslo 29 ročník 45
www.nadaceokd.cz
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
Práce s dětmi přináší
své ovoce a pořádání
akademií má smysl.
Jasně to deklaruje
Matyáš Sliwka, Mistr
klubu pro rok 2015
Bylo náročné se z tenisu
přeorientovat na golf?
Ani ne. Znám hodně tenistů, kteří
přešli právě ke golfu. Pohyby těla
jsou mnohdy u těchto sportů podobné. Můj trenér René Pink mě
seznámil se svými záměry, abych
se postupně zlepšoval a výkonnostně rostl.
Matyáš Sliwka (s trofejí) – nejlepší hráč Golf Resortu Lipiny 2015.
Každoročně láká golfová akademie další mladé zájemce o tento
sport. Čím si vysvětlujete takový zájem?
Myslím si, že to je díky výborným
trenérům a samozřejmě i celému
areálu, který je nejlepším na Moravě
a celkově čtvrtým v republice.
Tréninkové podmínky i plochy jsou
vynikající a neměnil bych.
byly tréninkové košíky plné míčků na zdejším odpališti. To mě
také donutilo se do golfu opravdu vrhnout naplno.
Jak jste se vůbec o akademii
těžařské nadace dozvěděl?
To si přesně nevzpomínám. Ale
taťka asi někde uviděl leták, a tak
ho napadlo mě přihlásit. V minulosti navíc pracoval ve společnosti OKD jako poradce pro municipální vztahy a dobře zná činnost
Nadace OKD.
Hned v jejím prvním ročníku
v roce 2012 jste skončil druhý.
Tomu se říká husarský kousek.
Asi ano. Turnaj se konal asi tři
měsíce po tom, co jsem tady
byl poprvé. Taťka mě pak vzal
na golf asi ještě dvakrát. Ale já
jsem byl s druhým místem spokojený, protože druhou cenou
Prozradíte, jak vypadá váš běžný tréninkový den?
Golf je hodně individuální sport.
Trénuji průměrně pětkrát týdně,
z toho dvakrát s trenérem. Snažím
Golfová akademie Nadace OKD
Společný projekt Golf Resortu
Lipiny a Nadace OKD si během své
existence, která se datuje od roku
2012, získal mezi dětmi ze základních škol na Karvinsku velkou
popularitu. Hornická nadace se
snaží podpořit celosvětový trend
dětské obliby golfu, který patří
podle odborníků mezi nejzdravější
sporty. Je bezkontaktní, umožňuje
zdravý pohyb v přírodě, udržuje
celkovou kondici, podporuje
samostatnost a vlastní rozhodování, posiluje sebevědomí a učí děti
smyslu pro fair play.
Máte vzor a na jakém hřišti byste si chtěl někdy zahrát?
Dříve to byl Tiger Woods, momentálně to je Rory McIlroy. A zahrát bych si chtěl samozřejmě
na nějakém hřišti v Americe, třeba
na Floridě.
Objíždíte turnaje po Česku
i Slovensku. Jak jsou na tom
podle vás jiná hřiště? Kde se
vám hraje nejlépe?
Samozřejmě tady v Golf Resortu
Lipiny, vždyť je to moje domovské hřiště. Ale výborný je také areál Prague City Golf na Zbraslavi
nebo
Penati
Golf
Resort
na Slovensku.
Každý den se nesl ve znamení jiné aktivity, v pondělí jízdy na motokárách.
uzi
Na závěr tradiční otázka, jaký
máte golfový sen?
Na PGA Tour to nevidím, ale
European Tour nebo Czech PGA
Tour bych si někdy chtěl zahrát
a golfem si minimálně pravidelně
přivydělat. K tomu ale vede ještě
hodně práce a úsilí. Adam Januszek
… ženské družstvo získalo opět Pohár Nadace OKD.
Srdcovku má i zámečník úseku P1
Milan Žabčík zařídil jako ostřílený
Srdcař letos pro SDH Frýdek nové
dresy, Petr Soukup se postaral o minigrant na podporu soutěže o Pohár
Nadace OKD. U frýdeckých hasičů
Soukup působí čtvrtým rokem, je
také velitelem družstva. Na šachtě je
nicméně již dvacet let, hned po vojně
nastoupil na Staříč. Celou dobu fárá
jako zámečník v přípravách, nyní
v úseku Martina Dobrovolného. Je
také členem ZBZS.
SRDCAŘSKÉ BRANKY NA TURNAJI
FOTO: Radek Lukša
TĚRLICKO – Vyvrcholení celoroční práce havířovského sdružení ADAM – Autistické děti a my
proběhlo počátkem srpna na příměstském táboře v Těrlicku.
Pětadvacet děvčat a chlapců s diagnózou PAS (porucha autistického spektra) si se svými sourozenci
užívalo skutečně bohatý program
díky grantu z těžařské nadace.
Pondělí? Jízdy na motoká-
ře pro větší, na koni pro ty menší
a výlet do Chlebovic na rozhlednu. Úterý? Pěšky pochod s geocachingem z Těrlicka do Albrechtic
na paintball. Středa? Aquapark
v Olomouci. Čtvrtek? Návštěva
funparku Žirafa v Ostravě pro
menší a sjíždění řeky Opavy
na raftech. A pátek? Společná
prohlídka technických expozic
a zajímavostí v U19 v Dolní oblasti Vítkovice.
„Děti zvládaly pro autisty
mnohdy stresující situace: změny prostředí, přítomnost dalších lidí, hlučné prostředí nebo
cestování spojené s čekáním.
A z každého dne si pak odnášely zážitky, které je posouvají někam dále. Dokázaly dělat spoustu věcí bez rodičů a jejich pomoci.
Podotýkám, že to právě panovala
tropická vedra, šestatřicet stupňů ve stínu,“ informovala předsedkyně sdružení ADAM Marie
Gerdová.
Ta s manželem Martinem, bývalým přípravářem Dolu Lazy,
poslala na tábor Adama a Elišku.
Razič z Důlního závodu 2 – Sever
Tomáš Vařák dceru Adélku, důlní
elektromontér Kamil Pežga z lokality Jih na stejné šachtě syna
Lukáše, mechanik bezpečnostní
jeho družstva zásahové jednotky
a profesionál HBZS Ostrava Milan
Žabčík. Ten letos ze sportu kvůli
zdravotním problémům vypadl.
V žádném případě to ale neplatí
pro jeho aktivity v SDH. Výsledkem
je další minigrant (pro Szturce
vyhlášeného Srdcařem roku 2013
už třetí) na nákup dresů pro muže
a dorost. Ti první drží v požárním
sportu v Beskydské lize průběžně
třetí příčku. A střední dorostenec
Miroslav Kačandy spolu se starším
dorostencem Markem Hotou reprezentovali frýdecké hasiče v Praze
na mistrovství ČR, kde vybojovali
čtvrté, respektive dvanácté místo.
FRÝDEK-MÍSTEK – Ženské družstvo
Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Frýdek sice tento rok nesoutěží tak
jako muži či dorostenci v dresech
pořízených z minigrantu těžařské
nadace, zato ale dosáhlo krásného
úspěchu. Tím je obhajoba prvenství
ve druhém ročníku bojů o pohár
Nadace OKD v požárním útoku!
Zatímco místní hasičky za sebou
nechaly ve Velké ceně FrýdkuMístku o Pohár Nadace OKD
dalších deset týmů z okolí, muži
dopadli hůře. „Nedařilo se jim, pravý
proudař šel na post levého proudaře
a takzvaně prostříkal na terči. Je
z toho páté místo ze čtyřiadvaceti,“
líčil sportovní referent SDH, velitel
S golfem je většinou spojené příjemné počasí a teplo. Jak se připravujete během zimního období?
Existují tady v areálu tzv. zimní
jamky, ale jezdím také do Ostravy.
Na Černé louce nebo ve Vítkovicích
je golfová hala. Tam také trénuji.
Malí autisté v „zápřahu“ ve velkém vedru
Pětina účastníků
příměstského tábora
pocházela z hornických
rodin; jejich maminky
a tátové zaplatili díky
podpoře z NOKD necelou
polovinu původní ceny
POHÁR NADACE OKD PATŘÍ
OPĚT HASIČKÁM Z FRÝDKU
Příměstský tábor sdružení ADAM měl nabitý program, včetně paintballu.
techniky v darkovské lokalitě Zbyněk Miczka kluky Jardu
a Tomáše, zástupce velitele ZBZS
z Důlního závodu 2 Martin Szturc
potomky Vaška a Aničku a další zaměstnanec OKD Michal
Teköneš syny Davida a Aleše.
„Podpora z Nadace OKD nám
umožnila snížit cenu příměstského tábora na méně než polovinu
původní částky. Rodiče kvitovali,
že si mohli odpočinout, a byli spokojeni s tím, jak jsme měli o děti postaráno. Pomáhalo nám deset speciálních pedagogů a patnáct dob-
rovolníků – takže se každý staral
o jednoho hendikepovaného,“ vysvětlila Gerdová s tím, že sdružení
ADAM nyní eviduje na 120 rodin
malých autistů. Na prázdninový
pobyt proto vybralo ty, které maximálně spolupracují a účastní se
největšího počtu pořádaných akcí.
ADAM provozuje i na ZŠ
Jarošova dvakrát do měsíce sportovní kroužek pro děti s autismem, jemuž zařídil minigrant Srdcovka báňský záchranář
Szturc.
Radek Lukša
PALKOVICE – Do hliníkových branek
pořízených z minigrantu těžařské
nadace padaly na hřišti v Palkovicích
v sobotu 22. srpna góly při mládežnickém fotbalovém turnaji. Avizovaný
mezinárodní rozměr se neúčastí polských týmů, pravda, scvrkl na česko-slovenský sousedský. „Utkali
se naši, Metylovice, Palkovice,
Fryčovice a hosté z Turzovky, kteří
nakonec zvítězili. Turnaj předcházel
programu obecních Dožínek,“ uvedl
předseda fotbalového oddílu TJ
Sokol Palkovice Josef Bílek s tím,
že branky zařídil Srdcař z Green Gas
DPB Jaroslav Čechmánek.
„Slouží k zápasům na šířku
hřiště a využívají je především
naše družstva přípravky, mladších
FOTO: Radek Lukša
Matyáši, kdy jste začal se sportem gentlemanů?
Před třemi lety díky bezplatné akademii Nadace OKD. Vzpomínám
si, že se mi sem vůbec nechtělo.
V té době byl na prvním místě tenis
a nic jiného pro mě neexistovalo.
I přesto mě sem můj otec přihlásil
a po pár ranách se mi golf moc zalíbil. Bylo to dáno i tím, jak se k nám
trenéři chovali. Přestože jsme byli
začátečníci, tak nás respektovali,
radili nám a vysvětlovali. V tenise
to bylo úplně naopak.
Zatímco muži z SDH Frýdek skončili v soutěži pátí, ...
Sledujete golf i v televizi?
Samozřejmě se dívám, ale jelikož
se většinou vysílá kvůli časovému
posunu až v noci, tak se vždycky
vydržím koukat jen na část přenosu. Ale nahrávám si to, takže o nic
podstatného nepřijdu.
FOTO: Golf Resort Lipiny
KARVINÁ – Toto jméno si velmi
dobře zapamatujte, protože ho určitě ještě uslyšíte. Teprve patnáctiletý golfový talent je totiž od půlky srpna nejlepším hráčem Golf
Resortu Lipiny, neboť ovládl v pořadí už čtvrté oddílové mistrovství
bez rozdílu věku. „Je moc fajn, že
se mi to podařilo. Vždyť nás startovalo kolem sedmdesáti. Myslím
si, že moje vítězství hodně lidí čekalo. Pochopitelně jsem z toho byl
trochu nervózní, ale podařilo se,“
říká student orlovského gymnázia, kterého na golfu nejvíc fascinuje dlouze letící míček.
se zdokonalovat ve všem. Důležitá
je krátká hra, kde se nakonec rozhoduje. Mě ale víc baví dlouhé
rány a táhne mě to k nim. Vždycky
mě potěší, když si míček k jamce přihraji dlouhým úderem, spíš
než krátkým na pět metrů.
FOTO: Radek Lukša
Golfová akademie Nadace OKD
objevila opravdu velký talent
Nová branka ze Srdcovky.
žáků a dorostu. Jsou podstatně,
troufám si říci, že více než o polovinu
lehčí než staré železné. A tím pádem
i bezpečnější,“ řekl Bílek, jenž má
třicet let odpracováno v technických
a vedoucích funkcích Dolu Staříč, respektive Paskov a dnes spolupracuje
s dodavatelskou firmou VOKD.
uzi
12
Sport
číslo 29 | ročník 45
Mladí siláci zabodovali
na evropském šampionátu
Vzpěračská škola Oty
Zaremby – olympijského
vítěze z Moskvy 1980 –
sklízí úspěchy za poctivou
práci s mládeží
„Pro všechny naše závodníky to byla ohromná zkušenost.
Musím vyzdvihnout šestá místa
Martina Štreichla, který ve váze
do 69 kg obsadil ve dvojboji šesté
místo, když zvedl nad hlavu celkem 217 kg, a Markéty Bijokové.
Ta v kategorii do 63 kg zvedla
ve dvojboji 136 kg,“ chválil Pavel
Khek s tím, že právě Bijoková vytvořila čtyři nové české rekordy a Štreichlovi chyběla v nadhozu tři kila na bronzovou medaili. Bijokové pak v nadhozu chyběla k bronzu
také tři kila, nakonec
skončila pátá.
Tolik mladých
Neztratili se však
vzpěračů se zúča
stani další zástupci panilo ME ve švéd
ské
třící pod hlavičku odLandskroně.
dílu olympijského vítěze
Oty Zaremby. Ve věkové kategorii do 15 let obsadila ve své váhové kategorii Ladislava Pokorná
ve dvojboji deváté místo, na stejné
umístění dosáhl Miroslav Vavrek.
Martin Štreichl s osobním trenérem Pavlem Khekem.
Desátou příčku bral Petr Kmeťo,
Důl 9. květen je neodmyslitelně spjat se vzpíráním.
jedenáctý byl Matěj Bittner a dvanáctý František Polák. V kategoVždyť to byl patronátní podnik Sportovního klubu
rii do 17 let se představil Vlastimil
Moskál, který si vytvořil ve váze
vzpírání Baník Havířov.
do 62 kg nové osobní rekordy
a skončil nakonec desátý.
Baník Havířov,“ vysvětluje bývalý juniorský světový rekordman.
300
Vedou žákovskou ligu
Sedm zástupců na ME
Poslední oddílové úspěchy jsou
spjaté s mistrovstvím Evropy
do 15 a 17 let, které hostila švédská Landskrona v prvním srpnovém týdnu. S reprezentací odjelo
pět vzpěračů, dvě vzpěračky, trenér Khek a jako vedoucí české výpravy Emil Brzóska. Cesta autobusem nejprve vedla do polského města Świnoujście, odkud celá
výprava pokračovala trajektem až
do Švédska, konkrétně do Ystadu.
Následoval dojezd autobusem
do cílové destinace.
„Cesta po moři trvala asi sedm
hodin, ale byla příjemná a rychle utekla. Sice jsme trajekt má-
Markéta Bijoková v akci.
Aby se dostavily ještě větší úspěchy i v zahraničí a například v budoucnu zacinkala jedna z medailí, je potřeba být v tuzemské
špičce. A to v Horní Suché jsou.
„Momentálně vedeme ligu starších i mladších žáků a v lize juniorek jsou holky druhé. V minulém roce jsme tyto soutěže
ovládli, a navíc jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší oddíl v celé
republice,“ říká závěrem hrdě
Pavel Khek s tím, že tyto výsledky včetně nedávného mistrovství Evropy jsou pro všechny velkou motivací do další tréninkové
dřiny.
Adam Januszek
FOTO: Robert Schedling
Rekordy pro Bijokovou
FOTO: archiv VŠOZ
HORNÍ SUCHÁ − I díky dvěma bývalým havířům Luboši Sršňovi
a Emilu Brzóskovi funguje na vysoké úrovni už třetí rok
Vzpěračská škola Oty Zaremby
v Horní Suché. Oddíl se specializuje na mladé naděje, kterých má
nyní mezi třiceti až čtyřiceti.
Třetím do party je Pavel Khek,
který 25 let působil jako trenér
v Havířově. „Potom však přestali
mít o moje služby zájem,“ říká bývalý skvělý vzpěrač, mistr Evropy
z roku 1979. Ještě o tři roky dříve
se navíc stal Khek světovým rekordmanem v juniorské kategorii
do 20 let, když v pouhých osmnácti letech zdvihl nad hlavu 170 kg.
Dalšího mimořádného úspěchu
dosáhl tento dnes už trenér v roce
1983, kdy v trhu zvedl nad hlavu 197 kg. „A trvalo dalších 22
let, než mě někdo v Česku překonal. Až v roce 2005 se to podařilo
Petru Sobotkovi,“ usmívá se.
Své zkušenosti tak Khek spolu s kolegy Sršněm a Brzóskou,
bývalými havíři z dolu 9. květen,
předávají až pětkrát týdně mladým nadějím. „Důl 9. květen je
neodmyslitelně spjat se vzpíráním. Vždyť to byl patronátní podnik Sportovního klubu vzpírání
lem nestihli, protože v Polsku byly
hrozné zácpy, ale nakonec vše
dobře dopadlo. Dokonce si myslím, že to ještě víc utužilo kolektiv, protože bylo dost času se vzájemně poznat,“ podotkl. Na sever
Evropy se sjely více než tři stovky
sportovců ze sedmadvaceti států.
Po utkání mohl být spokojený kapitán MFK OKD Karviná Pavel Eismann (ve žlutém dresu).
Fotbalová Karviná jede!
Valcíři neměli šanci
Poslední srpnovou sobotu
nastoupí MFK OKD na novém
stadionu ve Vítkovicích proti
domácímu třetiligovému týmu
v pohárovém utkání
FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ – Tak
snadnou práci čekal jen málokdo.
Svěřenci kouče Webera cestovali
ke třicet kilometrů vzdálenému
soupeři jako favorit, ale na druhou
stranu pro nažhavené domácí to byl
první domácí duel sezony, ve kterém
si chtěli vylepšit prozatímní dvě
porážky a nepříznivé skóre s nulou
v kolonce vstřelených gólů a čtyřkou
v kolonce obdržených.
Ani jedno se jim nepovedlo –
Karviná vyhrála 2:0. „Začali jsme
dobře, do dvacáté minuty se nám
povedlo vstřelit dva góly. Ještě
to však chtělo definitivní pojistku
v podobně třetí branky, což se však
nepovedlo. I tak jsme spokojení.
Prodloužili jsme úspěšnou sérii
v derby zápasech, povedlo se nám
udržet čisté konto a po třech kolech
máme sedm bodů,“ hodnotil Jozef
Weber.
A měl pravdu – karvinským
fotbalistům se v regionálních derby
daří. V minulé sezoně proti Třinci,
Frýdku-Místku a Opavě posbírali
pět výher a jednu remízu a v nové
sezoně začali opět výhrou. „Snad
v tom budeme pokračovat,“ usmál
se hlavní trenér MFK OKD.
Do smíchu mu přestalo být
ve chvíli, kdy přišla řeč na zbytečné
vyloučení Mateje Sivriće. „Hrubá
nedisciplinovanost, bude to mít
ještě interní dohru,“ přiznal.
Co se vlastně stalo? Jeden z domácích hráčů atakoval po hodině
hry brankáře Pindrocha. Sivrić
se jej chtěl zastat, a tak na hráče
vystartoval. „Potom se svalil na zem
a uviděl jsem červenou. Ale tu jsme
měli dostat oba, ne jenom já,“ říkal
zklamaně fotbalista, který v zápase
také skóroval. Ve dvaadvacáté
minutě těžil z dobré přihrávky, naznačil střelu, míč si zasekl a takřka
do prázdné brány skóroval. První
branku vstřelil v samotném úvodu
hlavou Jan Sedlák.
„Oba góly jsme hostům darovali.
V týmu mi chybí kvalita, nutně
potřebujeme posílit, protože jinak
se budeme trápit,“ trefně vystihl
situaci týmu trenér Valcířů Mikuláš
Radványi.
Po středeční dohrávce
s Varnsdorfem, která skončila
až po uzávěrce Horníka, čeká
na Karvinou druhé kolo MOL Cupu,
tedy národního poháru. V sobotu
29. srpna se představí v Moravské
části Ostravy – ve Vítkovicích – proti
domácímu týmu, ve kterém figuruje
hned několik borců, kteří prošli
karvinským klubem.
Dá se očekávat, že trenér Weber
sáhne do sestavy a dá příležitost
hráčům, kteří doposud nedostali
tolik příležitostí. I přesto chce druholigový favorit postoupit, vyřazení
by byla nepříjemná kaňka na velmi
solidním začátku této sezony.
aja
Jaroslav Hudeček: Trápí nás střelba a zranění hráči
KARVINÁ − Tréninková morálka, nasazení, rychlý přechod
do útoku a forma brankářů. To
jsou aspekty, s nimiž je šéf lavičky na konci letní přípravy spokojený. „Odtrénovali jsme toho
dost, kluci všechno zvládli,“ tvrdí
Jaroslav Hudeček, který postrádá
v týmu leváky a přeje si ještě někoho do Karviné přivést.
Je něco, co vás naopak momentálně trápí?
Velká marodka, to je moc špatné. Jak je to u kluků vážné, není
zatím jisté. Pevně věřím, že se
všichni dají do prvního mistrovského utkání dohromady. Pokud
by se tak nestalo, nastanou vážné problémy se složením sestavy.
Předposlední srpnový víkend se
ukázal své kvality Petr Freiberg
z Náchoda. Otázka visí nad druhým Srbem – Bugarčičem. Ten
nás zatím příliš nepřesvědčil.
Usilovně ještě sháníme jedno-
nám navíc na turnaji v Litovli, kde
jsme obsadili třetí místo, zranili další tři hráči. Do startu soutěže už raději s nikým hrát nebudeme. Možná modelový zápas proti
Ostravě, ale to ještě není jisté.
Jak se kádr proměnil od konce
minulé sezony, v níž jste skončili
na čtvrtém místě?
Odešli Jiří Lefan, Gabriel
Hricišon, Polák Osmola, Ivan
Ivkovič a bohužel také náš nejlepší hráč Radim Chudoba. Naopak
jsme uplatnili opci na Luboše
Veřmiřovského, hlavního tahouna týmu. Určitě uzavřeme příchod Srba Nemanji Skrobiče
na post levé spojky. V přípravě
ho leváka, protože po odchodech
dvou výborných hráčů Ivkoviče
s Chudobou nám v kádru zůstal
pouze Paululik, který je momentálně úplně z formy a jeho střelecká potence je opravdu špatná.
A střelecká potence dalších
hráčů?
Zatím nic moc. V těchto dnech
na tom chceme pracovat, ale zranění některých hráčů nám to nabourávají. Právě v útoku nám nejvíc teče do bot. Úspěšnost střelby
máme na mizerných čtyřiceti procentech, což nemůže v žádném
případě stačit na výhru v jakémkoli zápase. Kluci dřou a bojují, ale neproměňování vyložených
šancí nás trápí.
Takže nějaká závěrečná generálka nebude?
Ne! Ani nebyla v plánu. Čtrnáct
dnů před ligou už jsem chtěl dát
klukům klid, aby se těšili na Duklu.
Chceme ještě pilovat herní věci.
Jenže bez klíčových hráčů typu
Veřmiřovského, Monczky či
Mlotka to je hodně složité.
FOTO: HCB OKD Karviná
Házenkáři HCB OKD
Karviná vstoupí do nové
sezony v sobotu 5. září
na horké palubovce
pražské Dukly
Přísný dohled na svěřence musí být.
S čím jste naopak spokojený?
S přechodem do rychlého útoku,
s brankáři a týmovým duchem.
To je v pořádku. Naopak v nepořádku je celkově levá strana. Tam
budeme mít určitě velké problémy a mám z toho upřímně velký
strach.
S kolika hráči pro podzimní část
počítáte?
S šestnácti, možná osmnácti hráči
včetně gólmanů. Mám v plánu zařadit do áčka ještě dorostence Jardu
Zuzánka, který s námi absolvoval
celou přípravu a jeví se velmi dobře.
V nové sezoně vás čeká obhajoba čtvrtého místa. S jakými cíli
do ní vstupujete?
Chceme se dostat mezi osmičku
nejlepších do play off a následně
se uvidí. Soutěž bude vyrovnaná.
Předprodej permanentek
Od 27. srpna každý den kromě
neděle v dopoledních i odpoledních hodinách (8.30–11.15
a 16–18 hodin, soboty od 8
do 12) na sekretariátu klubu.
Permanentka v ceně 500 Kč
opravňuje ke vstupu na všechna domácí utkání sezony
2015/2016, tedy včetně play
off a Českého poháru.
HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 „ Ředitel Ing. David Švábenický; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: [email protected] „ Adresa redakce:
Stonavská č. p. 2179, 735 06 Karviná-Doly; e–mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 737 043 230, e–mail: [email protected];
ústředna: 596 261 111 „ Grafika Robin CaÏs, e–mail: [email protected] „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz „ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace
MK ČR E 18683 „ Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc „ Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
V jakých týmech vidíte hlavní
favority?
Samozřejmě
obhájce
titulu
z Plzně bude nebezpečný a také
Hranice. To je pro mě černý kůň
celé extraligy. Mají výborně poskládaný tým, navíc velmi zkušený. Ani Plzeň na tom není tak
dobře. U nich to bude především o morálce, a jak se s tím
vyrovnají.
Karvinský fanoušek je zvyklý
na nedělní dopolední termín domácích zápasů. Zůstane to při
starém?
Ano, čas domácích utkání zůstává v 10.30 hodin. Máme to zažité a nechtěli jsme do toho zasahovat. Máme tady navíc fotbal, domácí zápasy hrají fotbalisté v sobotu odpoledne a neradi bychom
se pouštěli do bojů o fanouška.
To by nebylo správné, naopak.
Každý klub by měl udělat maximum pro to, aby byl fanoušek
spokojený. Vždyť se sport dělá
hlavně pro něj.
Adam Januszek
7I>QȢàPQɿBAKȝH
PRVNÍ
2012
1
FFénix content mark
Fén
eting první ročník
Vítěz
Sou
S
outtěž Fénix
content mark
eting
ĺRok druhý
Druhý
Sou
S
outtěž Fénix
content mark
eting
ĺRok druhý
Zvláštní
ocenění

Podobné dokumenty

Svorníky, kotvy, těsnění, od revíru OKD po Indii

Svorníky, kotvy, těsnění, od revíru OKD po Indii Ložiska jsou z velké části již vydobyta a náklady na těžbu zbytku zásob dále porostou VARŠAVA – Polské těžaře energetického uhlí drtí nízké ceny, které v západoevropských přístavech klesly za tři r...

Více

Fedrunkový kahan zůstal Paskovu

Fedrunkový kahan zůstal Paskovu Přípravy – klasické technologie čelbový čistý výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)

Více

Celé číslo ke stažení

Celé číslo ke stažení Praha únor 2007 Lubomír Nátr

Více