2-3-Vliv časné defibrilace na přežití srdeční zástavy

Transkript

2-3-Vliv časné defibrilace na přežití srdeční zástavy
Vliv časné defibrilace na
přežití náhlé zástavy oběhu
MUDr. Eva Smržová
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o.
Oddělení intenzívní medicíny- Masarykova nemocnice o.z., Krajská zdravotní a.s.
1.Odborné symposium ČRR “Resuscitace
2011”
AHA- řetězec přežití
1. časná diagnostika stavu a aktivace ZZS
2. časná základní KPR
3. časná defibrilace
4. časná rozšířená resuscitace
Časná defibrilace
1998- „ERC guidelines for the use of AEDs“
Guidelines 2000- časná defibrilace- doporučení třídy I
Guidelines 2005- užití AED first respondery- doporučení třídy IIa
Guidelines 2010….“Defibrillation is a key link in the Chain of Survival and is
one of the few interventions that have been shown to improve outcome
from VF/VT cardiac arrest…“
www.mediprax.cz
(Časná) defibrilace- fakta
jediná účinná metoda léčby komorové fibrilace
úspěšnost s časem klesá
klíčový moment celého řetězce přežití
Vstupní rytmy při NZO
Kasina v USA- ValenzuelaTD et al. N EnglJ Med 2000
148 pacientů, VF 71%
Long-term outcomes of Out-of-hospital cardiac arrest after succesful
early defibrillation- N Engl J Med. 2003 Bunch T.J. et al.
330 pacientů, 61% VF
Use of AED by first responders in out of hospital cardiac arrest- Anouk P van
Alem et al, BMJ 2003
469 pacientů, 66% VF
Resuscitation Outcomes Consortium(USA)- Nichol G. JAMA 2008
11 898 pacientů (2006-2007), 23% VF
ZZSHMP- O.Franěk, 2010
541 pacientů, 33% VF
(Časná) defibrilace- fakta
jediná účinná metoda léčby komorové fibrilace
úspěšnost s časem klesá
klíčový moment celého řetězce přežití
Patofyziologie ischemie myokardu
KOMOROVÁ FIBRILACE
0 perfuse myokardu
0 produkce ATP
funkční léze
Kontrakce za podmínek ischemie může vést
ke strukturálním lézím myokardiálních
buněk(disrupce sarkolemy).
strukturální léze
Postupný pokles hladiny ATP během VF souvisí s
úspěšností defibrilace= dramatický pokles účinnosti
defibrilace s časem.
Cardiac Arrest(The Science and Practice of Resuscitation Medicine)- Norman A.Paradis et al., Williams
et Wilkins
Patofyziologie ischemie myokardu
1.
Elektrická fáze 0-4 min od kolapsu, časná ischémie
2.
Cirkulační fáze 4-10 min od kolapsu, setrvalá ischémie
3.
Metabolická fáze nad 10 min od kolapsu, globální poškození tkání
2.+3. riziko poškození ischemického myokardu výbojem?
Je racionální KPR před defibrilací?
Weisfeldt ML, Becker LB. Resuscitation after cardiac arrest: a 3-phase time-sensitive model. JAMA
2002
(Časná) defibrilace a čas
pokles úspěšnosti o 10-12% za minutu(3-4% při KPR)
(Časná) defibrilace a čas
Nereálné pro jakoukoliv záchrannou službu
kdekoliv na světě, nutno hledat jiný způsob, jak
časně defibrilovat…
AED!!
AED
Letecké společnosti
VirginAtlantic(Velká Británie, 1990)
QantasAirways(Austrálie, 1991)
AmericanAirlines(USA, 1997)
Kasina v USA
průměrná doba do podání výboje 4,4 ±2,9 min
při podání výboje do 3 minut přežití u 74%postižených
ValenzuelaTD et al. N EnglJ Med 2000
Seattle a King County (2000–2004)
7185 NZO (z toho 16% na veřejných místech)
letiště (7/rok), věznice (1/rok), nákupní centra (0,6/rok), sportovní areály a
průmyslové podniky (0,4/rok), golfová hřiště a nádraží (0,1/rok), fitness centra
(0,08/rok) a domovy důchodců (0,04/rok)
Hazinski MF. Circulation2005
(Časná) defibrilace- fakta
jediná účinná metoda léčby komorové fibrilace
úspěšnost s časem klesá
klíčový moment celého řetězce přežití
Kasina v USA a časná defibrilace
Rapid defibrillation by nontraditional responders: the casino
project- Terence D. Valenzuela, Henry S. Bjerke- Academic Emergency Medicine, May 1998
18 kasin, prospektivní studie, 5/1996- 12/1997
22 pacientů, z nich mělo 15 NZO, 11 bylo spatřených, u 10 byl vstupní
rytmus VF
46% propuštěno z nemocnice, 70% se vstupním rytmem VF propuštěno
z nemocnice
průměrná doba kolaps- výboj 2.2+-1.1 minuty
KPR versus KPR+AED
Cardiopulmonary resuscitation alone vs. cardiopulmonary
resuscitation plus automated external defibrillator use by nonhealthcare professional: A meta-analysis on 1583 cases of outof-hospital cardiac arrest- Tommaso Sanna, Giuseppe La TorreResuscitation(2008) 76, 226-232
metaanalýza- 3 studie, 1583 pacientů
přežití do příjmu/propuštění
Závěr: skupina KPR+AED signifikantně vyšší úspěšné přežití
KPR versus KPR+AED
Dlouhodobé přežití po úspěšné časné defibrilaci
Long- Term Outcomes of Out-of-Hospital Cardiac Arrest after
Successful Early Defibrillation- T.Jared Bunch, Roger D.White; N Engl J
Med 2003; 348: 2626-33
11/1990- 1/2001, byla časná defibrilace pro VF; kontrolní skupina(věk, pohlaví,
choroby)- ne NZO
330 NZO- 61% VF, 18% PEA, 22% asystolie(z nedefibrilovatelných se dožili jen 4
s PEA propuštění z nemocnice)
200 pacientů s NZO s VF, kteří byli časně defibrilováni; 72% přijato do nemocnice,
40% neurologicky intaktní při propuštění. Průměrná doba sledování byla 4.4±3.0
roku; 19 pacientů zemřelo, očekávané pětileté přežití(79%) bylo identické s kontrolní
skupinou(věk, pohlaví a choroby), ale nižší než v kontrolní skupině(věk, pohlaví)86%.
Závěr: Dlouhodobé přežití pacientů, kteří podstoupili časnou defibrilaci pro NZO, je
obdobné jako u pacientů, kteří neměli NZO(stejný věk, pohlaví a choroby). Kvalita
života je u většiny přežívajících obdobná jako kvalita života v populaci obecně.
AED a „first- respondeři“
Use of automated external defibrillator by first responders in out
of hospital cardiac arrest: prospective controlled trial- Anouk P van
Alem, Rob H Vrenken- BMJ 2003; 327:1-5
spatřená NZO 1/2000- 1/2002; 469 pacientů; 243 pacientů(65% VF)
v experimentální skupině, 226(67%VF) v kontrolní skupině. Střední čas kolaps- výboj
11 minut/13 minut.
propuštění 44(18%) vs 33(15%), ROSC 139(57%)/108(48%), příjem
103(42%)/74(33%)
Závěr: Užití AED first respondery nezlepšuje významně přežití do propuštění
z nemocnice, ačkoliv zvyšuje počet ROSC a příjmů do nemocnice.
Guidelines 2010….“dodání prvního výboje do 5 minut od přijetí výzvy dispečinkem je
velmi důležitým cílem. AED programy se musí soustředit i na optimalizaci přístupu
dispečinků(civic response adn the dispatch process)“
AED při NZO dle USA registru
Survival After Application of Automatic External Defibrillators Before Arrival of the
Emergency Medical System: Evaluation in the Resuscitation Outcomes
Consortium Population of 21 Million- Myron L. Weisfeldt, Colleen M.Sitlani- JACC
2010;55;1713-1720
retrospektivní studie, 12/2005 až 5/2007; 215 provozovatelů ZZS na 7 místech USA a 3 místech
Kanady.
celkem 13 769 OHCA, 4 403(32%) bylo resuscitováno bez AED před příjezdem EMS, 289(2.1%)
dostalo AED před příjezdem. Celkové přežití do propuštění z nemocnice bylo 7%, 9% ve skupině
CPR no AED(382 z 4 403), 24%(69 z 289) ve skupině s AED a 38%(64 ze 170) ve skupině AED
s výbojem. V multivariabilní analýze hodnotící 1, věk a pohlaví; 2, KPR svědkem; 3, místo
zástavy(veřejné či doma); 4, EMS response interval; 5, spatřená zástava; 6, vstupní rytmus
defibrilovatelný/nedefibrilovatelný; 7, místo studie, bylo použití AED spojeno s vyšším přežitím do
propuštění
Závěr: Použití AED vede k téměř dvojnásobnému přežití po NZO
randomizovaná studie AED umístěných v domácnostech pacientů po IM- přežití nebylo lepší u
pacientů, kteří měli doma AED a vycvičeného člena domácnosti k jeho používání ve srovnání
s pacienty, jejichž rodinní příslušníci prošli pouze výcvikem KPR
„Speed is more important than training“
AED při NZO dle USA registru
Survival After Application of Automatic External Defibrillators
Before Arrival of the Emergency Medical System: Evaluation in
the Resuscitation Outcomes Consortium Population of 21
Million- Myron L. Weisfeldt, Colleen M.Sitlani- JACC 2010;55;1713-1720
Před 20 lety- VT/VF vstupním rytmem u 70-80% NZO, v dnešní době tvoří jen 10-30%
Non VT/VF NZO neprofitují z použití AED, jehož použití v těchto situacích může navíc znamenat
zdržení život zachraňujících úkonů(laická KPR). V této studii byla použita data z populačního
registru mimonemocničních NZO k testování hypotézy, že přes klesající incidenci VT/VF jako
vstupního rytmu při NZO a přes možná zdržení KPR svědky při aplikaci AED při non VT/VF,
pacienti s NZO, u kterých byl použit AED před příjezdem ZZS, mají vyšší přežití než pacienti, u
kterých AED použito nebylo.
AED při NZO dle USA registru
Časná defibrilace- shrnutí
Časná defibrilace je klíčovým článkem řetězce
přežití(časná= do 3-5 minut)
= ANO projektům PAD, AED, ALE cost/benefit!!
1. školení laiků
2. účelné rozmísťování AED
3. o AED musí vědět dispečer ZZS- nutná registrace!
Aktuální úkoly?
tvorba metodického doporučení MZd pro používání AED
na veřejných místech(doporučené lokality, registrace na
spádovém OS ZZS, doporučený postup pro BLS+AED)
národní registr AED- implementace dat do
dispečerských programů, uzpůsobení přístupu ZZS…
Společný cíl je jasný- defibrilace do 3-5 minut…
1.Odborné symposium ČRR “Resuscitace 2011”

Podobné dokumenty

ZDE - Česká resuscitační rada

ZDE - Česká resuscitační rada přístroje byly v terminálech rozmístěny v rozestupech 90 sekund 21 NZO (z toho 18 VF), outcome 11 (61%) Caffrey SL et al. Public use of automated external defibrillators. N Engl J Med 2002

Více

Prožitek blízké smrti a Bible

Prožitek blízké smrti a Bible mozkem. Je synonymem smrti jedince. Následuje biologická smrt – smrt buněk – pokračující destruktivní proces všech tkání. Prožitek blízké smrti – PBS (ang. Near-death experience, NDE) typicky vznik...

Více

Neodkladná resuscitace - Společnost urgentní medicíny a medicíny

Neodkladná resuscitace - Společnost urgentní medicíny a medicíny okysličené krve u osob postižených náhlou zástavou oběhu (NZO) s cílem uchránit před nezvratným poškozením vitálně důležité orgány, zejména mozek a srdce. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) [angl.:...

Více

Kde je umístěn automatizovaný externí defibrilátor?

Kde je umístěn automatizovaný externí defibrilátor? from an international multicenter trial: advisory statement from the AHA Emergency Cardiovascular Committee; the Council on Cardiopulmonary, Perioperative, and Critical

Více

2-4-PRO-Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné

2-4-PRO-Umělé dýchání není při resuscitaci vždy nutné Locke et al. Bystander CPR: concerns about mouth-tomouth contact. Arch Intern Med 1995

Více