Výsledky Klubové výstavy MSBMK v Brně, 6.9.2014 Anglický buldok

Transkript

Výsledky Klubové výstavy MSBMK v Brně, 6.9.2014 Anglický buldok
Výsledky Klubové výstavy MSBMK v Brně, 6.9.2014
Anglický buldok
PSI
Tř.štěňat
1 AARON Riami bull-CMKU/AB/6326/1 4-31 .3.201 4
nenastoupil
o:Baron Bulldog v on Rauscher-m:Riana Civ áňov dv or
ch:M.Hromek,Židlochov ice-m:M.Hromek,Židlochov ice
2 ACTION BEAR Kvítko z Čertova-CMKU/AB/6356/1 4-30.4.201 4
N
o:Ch.Jack Jolly Joker is Kibuciu-m:Xanta Kv ítko z Čertov a
ch:I.Liškov á,Chrastav a-m:I.Liškov á,Chrastav a
3 ALFRED CRAZY FRIEND Kvítko z Čertova-CMKU/AB/6360/1 4-30.4.201 4 VN4
o:Ch.Jack Jolly Joker is Kibuciu-m:Xanta Kv ítko z Čertov a
ch:I.Liškov á,Chrastav a-m:Ing.P.Lenčéš,Zábřeh
4 APOLO Šakamira-CMKU/AB/6269/1 4-1 3.3.201 4
VN3
o:Churchill Srdce Hané-m:Greta Morav ia Loamba
ch:K.Řiháčkov á,Borkov any -m:K.Řiháčkov á,Borkov any
5 ARCANSAS RAMBO Kvítko z Čertova-CMKU/AB/6362/1 4-30.4.201 4 nenastoupil
o:Ch.Jack Jolly Joker is Kibuciu-m:Xanta Kv ítko z Čertov a
ch:I.Liškov á,Chrastav a-m:I.Liškov á,Chrastav a
6 ARIEN SIR Pupulu-CMKU/AB/6331 /1 4-31 .3.201 4
o:Only The Lonely Eppins Puntenel-m:Xirra Kv ítko z Čertov a
ch:V .Šafaříkov á,Chrastav a-m:K.Tesařov á,Praha 5
VN2
7 AZAZEL THE DARKWIND Pupulu-CMKU/AB/6332/1 4-31 .3.201 4
N
o:Only The Lonely Eppins Puntenel-m:Grand.Ch.Xirra Kv ítko z Čertov a
ch:V .Šafaříkov á,Chrastav a-m:V .Šafaříkov á,Chrastav a
8 FLYNN Bulldog von Rauscher-CMKU/AB/6298/1 4-1 0.3.201 4
VN1
o:Golden Star Bull Henry -m:Daphne Bulldog v on Rauscher
ch:Ing.M.Drahov zalov á,Brno -m:Ing.M.Drahov zalov á,Brno
Tř.dorostu
9 EX OFFO Rendog-v y řizuje se-1 4.2.201 4
nenastoupil
o:Mechas Remrombory -m:Anife Remdog
ch:R.Patolánov á.Libiš-m:R.Patolánov á,Libiš
Tř.mladých
10 AUGUST BULLDOG z Dobročkovic-CMKU/AB/61 62/1 3-5.8/201 3
V2
o:Aragorn luv ó Hercý nia-m:Pipetka Morav ia Falaris
ch:J.Hladík Dobročkov ice-m:K.Huťkov á,Rataje
11 CRIŠPÍN Rendog-CMKU/AB/61 30/1 3-1 7 .6.201 3
VD4
o:Do Crusheds Cream Crusher-m:Flower Testudo
ch:R.Patolánov á.Libiš-m:R.Patolánov á,Libiš
12 ELECTRONIC SPIKE Zlonínské pláně-CMKU/AB/61 42/1 3-27 .6.201 3
V3
o:Bentley z Jasmínov ého nebe -m:Ox ana Bay bull Z eridanu dog lov e
ch:S.Lapka,Praha-m:M.Kutílkov á,Černuc
13 HARLEY Black Argus-CMKU/AB/61 69/1 3-22.8.201 3
o:Edition in White Liatris Bulls-m:Omg Gošin´s
V1,CAJC
ch:A.Lescheov á,Horní Chobolice -m:J.Slapničkov á,Brno
Tř.mezitřída
14 BRUNO Biba Bull´s Bulldog-CMKU/AB/5991 /1 2-1 8.1 1 .201 2
V2,res.CAC
o:Marty do Zelené budky -m:Biba Bull od Konce duhy
ch:K.Matušinská, Ostrav a-m:P.Tomek,Třebíč
15 FLASH spod Tatier-CMKU/AB/61 67 /-1 3/1 3-7 .3.201 3
VD3
o:Aristoteles Angelical glamour-m:Ema Čierna v rana
ch:A.Šteczov á,Poprad,SK-m:D.Cincibus,Chv aletice
16 J.Ch.PRIDEOFBULLY Sir Kevin-CMKU/AB/61 68/-1 3/1 2/1 4-26.1 1 .201 3
o:Prideofbully Winstone-m:Ch.Prideofbully Holly ´s gift
ch:S.Bragger,UK-m:P.Hološkov á,Brno
V1,CAC
Klubov ý v ítěz,BOB,
Vítěz klubov é v ý stav y
Tř.otevřená
17 ABSOLUTELY BEAR Limithd Edition by Diesel-CMKU/AB/5949/-1 2/1 21 9.6.201 2
o:Diesel Cassy dog-m:Kimberly Chi-Kikamonka Bull
V1,CAC
ch:M.Klučkov á,Hurbanov o,SK-m:B.Schuldesov á,Plzeň
18 NATAN Kvítko z Čertova-CMKU/AB/5905/1 2-30.7 .201 2
VD2
o:Denny Jalkon-m:Kelly Fatimin Dv or
ch:I.Liškov á,Chrastav a-m:D.Šihorov á,Ostrav a 3
Tř.vítězů
19 AFORIK Rendog-CMKU/AB/57 87 /1 1 -28.1 1 .201 1
o:Ocobo King Auther-m:Z´Eridanu dog lov e Sav ana My Desiré
ch:R.Patolánov á.Libiš-m:A.Blinka,Senec,SK
V2,res.CAC
20 ARAGON Iuvó Hercýnia-CMKU/AB/4966/08/09-7 .1 0.2008
V3
o:Macm Johnson-m:Okey Dokey Bajoka
ch:I.Jurkov á,Iv anov ice na Hané -m:I.Hladíkov á,Dobro čkov ice
21 J.Ch.Ch.DON AMOS Bulldog von Rauscher-CMKU/AB/5869/1 2/1 3-20.4.201 2
o:Lemon v om Amos Amigos-m:Rebeca Bulldog Arcita
V1,CAC
ch:Ing.M.Drahov zalov á,Brno -m:V .Páv íčkov á,Česká Třebov á
22 FREDY Moravia Loamba-CMKU/AB/551 2/1 0 -4.1 2.201 0
VD4
o:My sty le Monsoon Ocobo -m:Ey sha Morav ia Loamba
ch:P.Kuchy ňkov á,Krumv íř-m:P.Kuchy ňkov á,Krumv íř
Anglický buldok
FENY
Tř.štěňat
23 ABIGEIL FROM LENIN Kvítko z Čertova-CMKU/AB/6362/1 4-30.4.201 4 VN4
o:Ch.Jack Jolly Joker is Kibuciu-m:Xanta Kv ítko z Čertov a
ch:I.Liškov á,Chrastav a-m:I.Liškov á,Chrastav a
24 ADELE Šakamira-CMKU/AB/627 1 /1 4-1 3.3.201 4
VN3
o:Churchill Srdce Hané-m:Gréta Morav ia Loamba
ch:K.Řiháčkov á,Borkov any -m:K.Řiháčkov á,Borkov any
25 AKIRA Riami bull-CMKU/AB/6329/1 4-31 .3.201 4
VN2
o:Baron Bulldog v on Rauscher-m:Riana Civ áňov dv or
ch:M.Hromek,Židlochov ice-m:M.Hromek,Židlochov ice
26 AMBRA Šakamira-CMKU/AB/627 2/1 4-1 3.3.201 4
o:Churchill Srdce Hané-m:Gréta Morav ia Loamba
ch:K.Řiháčkov á,Borkov any -m:K.Řiháčkov á,Borkov any
VN1
27 ASSASSIN Princess Pupulu-CMKU/AB/6333/1 4-31 .3.201 4
N
o:Ch.Only The Lonely Eppins Puntenel-m:Xirra Kv ítko z Čertov a
ch:V .Šafaříkov á,Chrastav a-m:V .Šafaříkov á,Chrastav a
28 NONA Bulldog Mi-Ol-Win-v y řizuje se-1 .5.201 4
nenastoupil
o:Y es-Man Y orick Bulldog Mi-Ol-Win-m:Calamity Jane Bulldog Mi-Ol-Win
ch:O.Winklerov á,Buštěhrad-m:P.Hološkov á,Brno
29 XENIE LADY Moravia Falaris-CMKU/AB/6325/1 4-27 .3.201 4
nenastoupil
o:Aragon luv ó Hercý nia-m:Lady Jane Morav ia Falaris
ch:J.Stříž,Ratíškov ice-m:A.Střížov á,Ratíškov ice
Tř.dorostu
30 ERINE Bella Bulldog von Rauscher-CMKU/AB/627 5/1 4-6.3.201 4
N2
o:Brampton Mr.Harv ard-m:Garula Esdeka
ch:Ing.M.Drahov zalov á,Brno -m:Ing.M.Drahov zalov á,Brno
31 ESENES Rendog-v y řizuje se-1 4.2.201 4
VN1
o:Mechas Remrombory -m:Anife Remdog
ch:R.Patolánov á.Libiš-m:R.Patolánov á,Libiš
Tř.mladých
32 AGNES NANCY BULLDOG z Dobročkovic-CMKU/AB/61 64/1 3-5.8.201 3 VD
o:Aragon luv ó Hercý nia-m:Pipetka Morav ia Falaris
ch:J.Hladík Dobročkov ice-m:J.Kožiakov á,Hranice
33 ANSELMA BULLDOG z Dobročkovic-CMKU/AB/61 65/1 3-5.8.201 3
o:Aragon luv ó Hercý nia-m:Pipetka Morav ia Falaris
ch:J.Hladík Dobročkov ice-m:J.Hladík,Dobročkov ice
V3
34 GOLDEN BOBI Black Argus-CMKU/AB/61 03/1 3-6.5.201 3
V4
o:Edition in White Liatris Bulls-m:Hellen Danisev
ch:A.Lescheov á,Horní Chobolice -m:B.Nov ákov á,Slav ko v u Brna
35 HERMÍNA Moravia Loamba-CMKU/AB/6227 /1 3-27 .1 1 .201 3
nenastoupil
o:Churchill Srdce Hané-m:Ey sha Morav ia Loamba
ch:P.Kuchy ňkov á,Krumv íř-m:P.Kuchy ňkov á,Krumv íř
36 KATY Srdce Hané-CMKU/AB/61 91 /1 3-7 .1 0.201 3
V2
o:Only The Lonely Eppins Puntenel-m:Hanny Srdce Hané
ch:L.Nov ákov á,Prostějov -m:M.Pospíšilov á,Kojetín
37 KORDULA Srdce Hané-CMKU/AB/61 92/1 3-7 .1 0.201 3
V1,CAJC,BOJ
o:Only The Lonely Eppins Puntenel-m:Hanny Srdce Hané
ch:L.Nov ákov á,Prostějov -m:L.Nov ákov á,Prostějov
Tř.mezitřída
38 BARCHA Biba Bull´s Bulldog-CMKU/AB/5992/1 2-1 8.1 1 .201 2
VD2
o:Marty do Zelené budky -m:Biba Bull od Konce duhy
ch:K.Matušinská, Ostrav a-m:P.V alný ,Kopřiv nice
39 NOELLE BELLE Shaxaree-CMKU/AB/6027 /1 2-31 .1 2.201 2
V1,CAC
o:Lemonv om Amos Amigos-m:Daphnne Deep Red Shax aree
ch:L.Drkulov á,Olomouc -m:L.Drkulov á,Olomouc
40 U MAMY Moravia Falaris-CMKU/AB/5999/1 2-1 0.1 2.201 2
o:Churchill Srdce Hané-m:Olga Carev na Morav ia Falaris
ch:J.Stříž,Strážov ice-m:I.Kopecký ,Poličná
Tř.otevřená
VD3
41 BERTHA BELLYFUL Diplomate Ambassadeur-CMKU/AB/561 3/1 1 -30.4.201 1
o:Brana de Garepa Tom-Son-m:Barbie Model Bulldog´s Heart
V1,CAC
ch:Mgr.L.Kaška,V rbice-m:Mgr.L.Kaška,V rbice
42 DAPHNE Bulldog von Rauscher-CMKU/AB/587 2/1 2-20.4.201 2
V2,res.CAC
o:Lemon v om Amos Amigos-m:Rebeca Bulldog Arcita
ch:Ing.M.Drahov zalov á,Brno -m:Ing.M.Drahov zalov á,Brno
43 FIFFI Moravia Loamba-CMKU/AB/551 4/1 0 -4.1 2.201 0
D
o:My sty le Monsoon Ocobo-m:Ey sha Morav ia Loamba
ch:P.Kuchy ňkov á,Krumv íř-m:P.Kuchy ňkov á,Krumv íř
44 IRISA Kvítko z Čertova-CMKU/AB/5646/1 1 /1 2-9.6.201 1
VD
o:Ey man Erwin Britcherst Dog-m:Kelly Fatimin Dv or
ch:I.Liškov á,Chrastav a-m:V .Šafaříkov á,Chrastav a
45 JABBA Cassy dog-CMKU/AB/-1 8.1 0.201 0
V3
o:Giani di Bella Natura-m:Indian Summer Z´eridanu dog lov e
ch:I.Kocsis,Palárikov a,SK-m:K.Kurtinov á,Ostrav a-Dubina
46 PIPETKA Moravia Falaris-CMKU/AB/57 1 9/1 1 /1 3-21 .9.201 1
nenastoupila
o:Zestful Zeus Liatris Bulls-m:Luisa Morav ia Falaris
ch:J.Stříž,Ratíškov ice-m:J.Hladík,Dobročkov ice
47 J.Ch.PÍNA Kvítko z Čertova-CMKU/AB/5942/1 2-31 .8.201 2
o:Jadejewel of the Tiv oli Bulls-m:Ice Cream Miss Kv ítko z Čertov a
ch:I.Liškov á,Chrastav a-m:I.Liškov á,Chrastav a
VD
48 RÁCHEL Civáňov dvor-CMKU/AB/5987 /-1 2/1 1 /1 4-1 9.9.201 1
VD4
o:Beneton Red Head-m:Cherry Karmapa
ch:P.Civ áň,Nitra, SK-m:F.Flek,Drnov ice
Tř.vítězů
49 Ch.ISABELLA Kvítko z Čertova-CMKU/AB/5647 /1 1 /1 2-9.6.201 1
V2,res.CAC
o:Ey man Erwin Britcherst Dog-m:Kelly Fatimin Dv or
ch:I.Liškov á,Chrastav a-m:I.Liškov á,Chrastav a
50 JACKIE Srdce Hané-CMKU/AB/6048/1 3-9.3.201 3
V1,CAC,Klubov ý
v ítěz
o:Nev ermore Shedag-m:Ich.,Ch.,J.Ch. Elisabeth Srdce Hané
ch:L.Nov ákov á,Prostějov -m:L.Nov ákov á,Prostějov
51 J.Ch.,Ch.PL PIPPI Kvítko z Čertova-CMKU/AB/5943/1 2-31 .8.201 2
V3
o:Jadejewel of the Tiv oli Bulls-m:Ice Cream Miss Kv ítko z Čertov a
ch:I.Liškov á,Chrastav a-m:V .Šafaříkov á,Chrastav a
Tř.veteránů
52 ANGELÍNA z Jasmínového nebe-CMKU/AB/4230/06/08-6.8.2006
V2
o:Kancho Kogan Action Alet-m:Y agga Framako Prag
ch:L.Průchov á,Praha-m:S.Lapka,Praha 1 5
53 I.Ch.,Ch.J.Ch. ROBOBULL English Rose Mystyle-CMKU/AB/3897 /-05/05/061 1 .2.2002
o:Ch.My sty le Amos Ocobo -m:Robobull Monaminute
ch:Mrs.C.Robertson,London,Anglie -m:L.Nov ákov á,Prostějov
V1,nejlepší v eterán
Francouzský buldoček
PSI
Tř.štěňat
54 FIAMMINGO ROY Skorpius-v y řizuje se-4.5.201 4
N2
o:Eagle Ey ed Flat Dev ils-m:Cairah Soffi Skorpius
ch:P.Kunzlov á,V elké Meziříčí-m:H.Lencov á,V elké Meziříčí
55 CHAVIER SAMUEL-B Batom-CMKU/FB/7 7 7 8/1 4-1 5.3.201 4
VN1
o:Malv in El Aglaos-m:Camilka-B Batom
ch:B.Tomanov á,Bav orov -m:L.Šuhájkov á,Pelhřimov
Tř.dorostu
56 DENIS Meg Bull-v y řizuje se-20.1 .201 4
nenastoupil
o:Domel Golden V erni V ergo -m:Carmen Effector
ch:A.Pala Czenstochowa.PL-m:P.Mošať,Belince,Slov ensko
57 INDY Alcsiligeti-CMKU/FB/7 854/-1 4/1 4-21 .1 .201 4
VN1
o:Absolute Red By Amazing Surprise-m:Eden Alcsiligeti
ch:B.Simonne Gy ore,Szolnok,HU-m:D.Jarmarov á,Přerov 2
Tř.mladých
58 ASH z Lantíkova-CMKU/FB/7 392/1 3-1 5.5.201 3
V
o:Endy Jiskra naděje-m:Gemma z Jemčiny
ch:Bc.J.Holkov á,Netv ořice-m:M.Žák a D.Kresov á,Židlo chov ice
59 EVO Aleos Bull-CMKU/FB/7 67 1 /-1 3/1 3-23.6.201 3
o:Chocholate de La Ribera del Duero -m:Nezemnoy Krasoty V ictoria Aleos
V
ch:G.Rodriguez,Sev ille,ES-m:L.Šimkov á,V eselí nad Lužnicí
60 GARGAMELLE Slavic storm-SPKP 4692-1 7 .9.201 3
V
o:MC Donald Action Alet-m:Ballantines Finest Slav ic storm
ch:M.V ašíček,Hlohov ec,SK-m:F. a V .Domanská,V rakúň,SK
61 GERRY Žďárská Merkury-CMKU/FB/7 643/1 3-22.1 1 .201 3
V1,CAJC
o:Daddy ´s Boy of Anima Canis-m:Demy Amy Žďárská Merkury
ch:K.Hronov á,Újezd-m:A.Lubojacká,Ostrav a-Poruba
62 GUCCI Žďárská Merkury-CMKU/FB/7 644/1 3-22.1 1 .201 3
V4
o:Daddy ´s Boy of Anima Canis-m:Demy Amy Žďárská Merkury
ch:K.Hronov á,Újezd-m:K.Trenzov á,Bílov ice nad Sv itav ou
63 HELZA POPPIN C´Anima Filosofo-SPKP 4809-7 .9.201 3
V3
o:Hellzapoppin Camembert-m:Krutay a Stay a Jiv ara
ch:A.Denisov a,Cazzago Bradia,IT-m:M.V ašíček,Hlohov ec,SK
64 KRYPTONITE V.Moezelś Oever-CMKU/FB/7 7 87 /-1 4/1 3-20.1 0.201 3
VD
o:Gianfranco V .Moezel´s Oev er-m:Ex cellenz V .Moezel´s Oev er
ch:A.Broersma,Raerd-m:L.Sosnov á,Sadská
65 OBELIX Anjelský dar Beliniec-SPKP 47 90-3.1 1 .201 3
VD
o:Kodus-m:Isabella de Morav ie Noblesse
ch:P.Mošať,Belince,SK-m:P.Mošať,Belince,SK
66 TI AMO Aglaos-CMKU/FB/7 600/1 3-26.1 0.201 3
o:Frusty le Premier Parmis les Meilleurs-m:Malina Darla Aglaos
ch:J.Kreplov á,Sadská-m:Ing.R.Albrechtov á,Hradec Králov é
V2
67 UNO NERO Boy Kaul-CMKU/FB//7 41 0/1 3-5.6.201 3
V
o:Frusty le Premier Parmis les Meilleurs-m:Kiss Bully Kiarra
ch:K.Ulmanov á,Ostrav a-m:K.Ulmanov á,Ostrav a 30
Tř.mezitřída
68 BONGO Frbul Slovakia-CMKU/FB/7 240/-1 3/1 2-6.1 1 .201 2
VD2
o:MC Donald Action Alet-m:Black Lady Beauty bully
ch:B.Škv arenina,Bošany ,SK-m:K.Hronov á,Nížkov
69 FRANKLIN Bonoda-CMKU/FB/7 288/1 3-24.2.201 3
VD3
o:Art Lemako-m:Beauty Another Dream
ch:MV Dr,CSc.M.Štourač,Brno -m:H.Křížov á,Pardubice
70 SAN SIMON Bulls Bolt-CMKU/FB/7 483/1 3/1 2-1 6.1 .201 3
o:Ch.Etienne de El Mencey Loco -m:Kookaii de la Parure
V1,CAC
Klubov ý v ítěz,BOB
ch:Sanchez Alay o Miguel,Peru-m:J.Kreplov á,Sadská
71 VIKTOR Civáňov dvor-CMKU/FB/7 527 /-1 3/1 2-1 2.1 1 .201 2
VD4
o:Harry Civ áňov dv or-m:Ox ana Civ áňov dv or
ch:P.Civ áň,Nitra, SK-m:P.Skoumalov á,Brno
Tř.otevřená
72 ARNOŠT Regia Uttis-CMKU/FB/6581 /1 1 -20.4.201 1
VD2
o:V ´Esprit de Soleure-m:Ajda La cour de Ciara
ch:I.Herinkov á,Dolní Loučky -m:Ing.Š.Krakov ská,V y škov
73 ARTUR LADY ALISON-CMKU/FB/6459/1 1 -27 .2.201 1
o:Edgar iz Palev y ch Buldogov -m:Ester Hawortia
VD
ch:G.Jarošov á,Bruzov ice-m:D.Slov ákov á,Polanka nad Odrou
74 BENJAMIN Lady Alison-CMKU/FB/6906/1 2-27 .3.201 2
VD
o:Gregory iz Samary Gorodka dlja Palev y h Buldgov -m:Ester Hawortia
ch:G.Jarošov á,Bruzov ice-m:K.Hatalov á,Přerov
75 CHARLIE Alsamar-CMKU/FB/7 385/1 3-27 .5.201 3
VD
o:Makankoa´s Jocky -m:Manddy Psí radost
ch:M.Saulichov á,Nečín-m:I.Hamanov á,Brno
76 KENZO de Moravie noblesse-CMKU/FB/6833/1 2-4.1 2.201 1
VD
o:Orrik od Oskarky -m:Blackie de Morav v ie Noblesse
ch:P.Bartošíkov á, Zlín-m:J.Koluchov á,Hodonín
77 KODY Anjelský dar Beliniec-CMKU/FB/7 485/-1 3/1 2-7 .1 1 .201 2
VD
o:Lucas srdce Hrona-m:Barbie Anjelský dar Beliniec
ch:P.Mošať,Belince,SK-m:J.Raška,Dubňany
78 NOEL CALLANGER Kaul-CMKU/FB/7 1 60/1 2-1 4.8.201 2
VD4
o:Elliot Civ áňov dv or-m:Alex is Mia Morav ia
ch:K.Ulmanov á, Ostrav a-m:K.Ulmanov á,Ostrav a 30
79 NYIRSÉGI RÁNCOS NOBEL-CMKU/FB/7 097 /-1 2/1 2-20.3.201 2
V1,CAC
o:Ny irségi Ráncos Kilián-m:Ny irségi Ráncos Dalma
ch:N.Somkó,Ny iregy háza Fészek,HU-m:E.Zajícov á,Brumov ice
80 PARIS z Rybího města-CMKU/FB/7 039/1 2-1 1 .7 .201 2
o:Natiel z Ry bího města-m:Cocco-Chanel Canis bull
ch:A.Zajaczov á,Ostrav a-m:M.Buroňov á,Ostrav a-Zábřeh
VD
81 PEGAS z Rybího města-CMKU/FB/7 040/1 2-1 1 .7 .201 2
VD3
o:Natiel z Ry bího města-m:Cocco-Chanel Canis bull
ch:A.Zajaczov á,Ostrav a-m:M.Šeděnkov á,Hav ířov -Šumbark
Tř.vítězů
82 ALATYR NOIX Slavic storm-SPKP 3693-1 3.1 2.2009
V1,CAC
o:Ch.Fozzy v .d.Mestreechteneerkes-m:Ch.Dolores Hawortia
ch:M.V ašíček,Hlohov ec,SK-m:M.V ašíček,Hlohov ec,SK
83 EXTERN Milagnes-CMKU/FB/7 1 69/-1 2/1 2-30.5.201 2
V2,res.CAC
o:I.Ch.Supurb V esunius Milagnes-m:Ch.Isabella V .Marv er´s Fortuna
ch:A.Milska,Wierzbica,PL-m:J.Čamkov á,Ostrav a-Heřmanice
Tř.veteránů
84 I.Š GAIUS Potala Dalajlama-CMKU/FB/4335/05/04/06-30.1 0.2004
o:Multš.Kobold de Bav iere-m:Mirabella Marv igras iz Palev y h Buldogov
v eterán
V1,
nejlepší
ch:T.Urek,Trbov lje Slo -m:T.Pchálek,Ostrav a 24
Tř.čestná
85 MAKANKOA´S Jocky-CMKU/FB/657 0/1 1 /1 0 -1 6.1 0.201 0
o:Zoe Boy v .Fiv elzight-m:I.Ch.Makamkoa´s April
ch:Herera Mateos, Miguel Santos,ES-m:J.Matuška,Třebechov ice p.Orebem
V1
Francouzský buldoček
FENY
Tř.štěňat
86 APRIL Buffoon bull´s-v y řizuje se-28.4.201 4
VN1
o:Sopianoe Imperator Delon-m:Enny Zeck haus
ch:K.Bánov á,Rimav ská Sobota,SK-m:L.Calábkov á,Brodek u Přerov a
87 CHIAN-B Batom-CMKU/FB/7 7 82/1 4-1 1 5.3.01 4
VN2
o:Malv in El Aglaos-m:Camilka-B Batom
ch:B.Tomanov á,Bav orov -m:M.Nov osadov á,Hrušov any n Jev .
Tř.dorostu
88 GREIS ze Zámeckého Žerotínu-CMKU/FB/7 7 07 /1 3-29.1 2.201 3
VN2
o:Lov e Drink-m:Y onesca ze Zámeckého Žerotínu
ch:L.Kry stoňov á,Strážnice-m:V .Skudov á,Brno
89 HAPPY PRALINE Slavíc storm-SPKP 4836-1 0.1 .201 4
VN1
o:Frusty le Premier Parmis les Meilleurs-m:CARAMELA PRALINE Slav ic storm
ch:M.V ašíček,Hlohov ec,SK-m:M.V ašíček,Hlohov ec,SK
Tř.mladých
90 BEATRICE Aquarella Bohemika-CMKU/FB/7 568/1 3-23.1 0.201 3
V2
o:Frusty le Premier Parmis les Meilleurs-m:Eau-de-Rose du Jardin des Gourmandises
ch:L.Šimkov á,Zlukov -m:L.Šimkov á,V eselí nad Lužnicí
91 BRITNEY Marso-CMKU/FB/7 7 01 /1 3-28.1 1 .201 3
V
o:F´Nav arro-m:Coco Beauty Marso -Bull
ch:L.Linhart,Nižní Lhoty -m:L.Linhart,Dobrá
92 ELLY Žďárská Merkury-CMKU/FB/7 37 4/1 3-1 1 .5.201 3
VD
o:MC Donald Action Alet-m:Amy Žďárská Merkury
ch:K.Hronov á,Újezd-m:P.Gahurov á,Kroměříž
93 ELSA Mia Moravia-CMKU/FB/7 331 /1 3-20.4.201 3
VD
o:Atos Mia Morav ia-m:Bree Mia Morav ia
ch:M.Kis Pisti Kozákov á,Ostrav a-m:Z.Libosv árov á,Drslav ice
94 EVELIN Soli Deo Gratia-CMKU/FB/7528/-13/13-7.6.2013
V
o:Nagy erdöi Champion Artur-m:Adda Des cen dens
ch:M.Gallov á,Rožňav a, SK-m:L.Kry stoňov á,Strážnice
95 EVITA Mia Moravia-CMKU/FB/7 335/1 3-20.4.201 3
VD
o:Atos Mia Morav ia-m:Bree Mia Morav ia
ch:M.Kozákov á,Ostrav a-m:M.Kis Pisti Kozákov á,Ostrav a-Michalkov ice
96 GEORGESSA Žďárská Merkury-CMKU/FB/7 645/1 3-22.1 1 .201 3
VD
o:Dadd´s Boy of Anima Canis-m:Demy Amy Žďárská Merkury
ch:K.Hronov á,Újezd-m:K.Hronov á,Nížkov
97 GLORY OF THE SUN Flat Devils-CMKU/FB/ 7 51 7 /1 3-30.8.201 3
V3
o:Eagle Ey ed Flat Dev ils-m:A Small Bundle Flat Dev ils
ch:K.Pejšov á,Střelná-m:J.Crhákov á,K.Borov cov á,Brno
98 HOLLY od Oskarky-CMKU/FB/7 503/1 3-1 4.8.201 3
o:Orest od Oskarky -m:Saba od Oskarky
V
ch:J.Čamkov á,Ostrav a-m:P.Dav id,Ostrav a-Sv inov
99 CHERRY Fawenia-SPKP 4665 -28.7 .201 3
V
o:Artuš z Perthenov a hradu-m:Ky ra Mops Breeding
ch:F.Domanská a V eronika,V rakúň,SK-m:F. a V . Domanská,V rakúň,SK
100 JUST Chanel des Landes du Marchairuz-CMKU/FB-8.1 1 .201 3
VD
o:Ch.Frederico Fellini du Nowtd´ay ot-m:Charlotte des Lawdes du Mar
ch:A.Rochat -Forestier,Le Brassus,CH-m:P.Šnajdrov á,Popův ky
101 OTYLKA Dívčí plamen-CMKU/FB/7 424/1 3-1 9.6.201 3
VD
o:Ipon du Miriem-m:Bomb Dív čí plamen
ch:D.Fuchsíkov á, Opav a-m:A.Zajaczov á,Ostrav a-Třebov ice
102 PADUA Beauty bully-SPKP 47 59-30.1 0.201 3
VD
o:Belmondo Ten Y ears After-m:Hope Beauty bully
ch:T.Šutov ská,Topoĺčany -m:T.Šutov ská,Topoľčany ,SK
103 QUERIDA MANCHITA Bitt Box-CMKU/FB/7 404/1 3-1 8.6.201 3
V1,CAJC
o:Crazy Feeling Dionisio -m:Kev e-Bull´s Opium
v ítěz
Klubov ý
ch:J.Matuška,Třebechov ice p/Oreb.-m:Mgr.L.Kaška,V rbice
104 TIC-TAC Aglaos-CMKUPFB/7 601 /1 3-26.1 0.201 3
V4
o:Frusty le Premier Parmis les Meilleurs-m:Malina Darla Aglaos
ch:J.Kreplov á,Sadská-m:J.Kreplov á,Sadská
105 VICTORIA Kaul-CMKU/FB/7 41 4/1 3-1 4.6.201 3
o:Crazy Feeling Dionisio -m:Alex is Mia Morav ia
nenastoupila
ch:K.Ulmanov á,Ostrav a-m:K.Ulmanov á,Ostrav a 30
Tř.mezitřída
106 ELIZABETH do Nepohody-CMKU/FB/7 489/1 3-1 .6.201 3
D
o:Edgar iz Palev y ch Buldogov -m:Catherine do Nepohody
ch:A.Juřička,Lhota-m:A.Juřička,V alašské Meziříčí
107 GAIA od Oskarky-CMKU/FB/7 304/1 3-8.4.201 3
V4
o:Pascha od Oskarky -m:Innes Čmoudov o srdce
ch:J.Čamkov á,Ostrav a-m:J.Čamkov á,Ostrav a-Heřmanice
108 MAFIA Anjelský dar Beliniec-SPKP 457 8-1 0.4.201 3
VD
o:Kodus-m:Buggy Sweet Soul
ch:P.Mošať,Belince,SK-m:P.Mošať,Belince,SK
109 MELLY Beauty bully-SPKP 447 4-1 .1 2.201 2
V3
o:Charlie de Morav ie noblesse -m:Good Angel Beauty bully
ch:T.Šutov ská,Topoĺčany -m:T.Šutov ská,Topoľčany ,SK
110 OLIVIA FANCY Bitt Box-CMKU/FB/7 37 1 /1 3-4.5.201 3
o:Crazy Feeling Dionisio -m:Fancy Sunny Bitt Box
V1,CAC,
Klubov ý v ítěz
ch:J.Matuška,Třebechov ice p/Oreb.-m:J.Matuška,Třebechov ice p.Orebem
111 QEERY de Moravie noblesse-CMKU/FB/7 242/1 3-6.2.201 3
V
o:Iv ko du Miriem-m:Baccara Elita z Údolia V táčnik
ch:P.Bartošíkov á, Zlín-m:P.Bartošíkov á,Zlín 4
112 QUSI z Rybího města-CMKU/FB/7 27 8/1 3-1 4.3.201 3
o:Fedor Hawortia-m:Niké z Ry bího města
ch:A.Zajaczov á,Ostrav a-m:L.Kry stoňov á,Strážnice
VD
113 ROXANNE de Moravie noblesse-CMKU/FB/7 245/1 3-1 0.2.201 3
VD
o:Iv ko du Miriem-m:Quessy Tenuto
ch:P.Bartošíkov á, Zlín-m:J.Štork,Kanice
114 RONJA Kaul-CMKU/FB/7 205/1 2-1 0.1 2.201 2
VD
o:Edgar iz Palev y ch Buldogov -m:Chilli Pepper Kaul
ch:K.Ulmanov á,Ostrav a-m:A.Truhlářov á,Holice v Čechách
115 SISSY de Moravie Noblesse-CMKU/FB/7 249/1 3-1 1 .2.201 3
VD
o:Iv ko du Miriem-m:Noblesse Brána Morav y
ch:P.Bartošíkov á, Zlín-m:D.Štorkov á,Kanice
116 VAYA Kaul-CMKU/FB/7 41 3/1 3-1 4.6.201 3
V2,res.CAC
o:Crazy Feeling Dionisio -m:Alex is Mia Morav ia
ch:K.Ulmanov á,Ostrav a-m:K.Ulmanov á,Ostrav a 30
Tř.otevřená
117 AISCHA Doudlebské stráně-CMKU/FB/7 008/1 2-1 8.7 .201 2
V1,CAC
o:A´v igdors Rev az Rien de Pareil-m:Charisma Strážní pes
ch:J.Marešov á Straňany -m:J.Gerla,Kelč
118 AMAZONA z Perthenova hradu-CMKU/FB/67 38/1 1 -24.8.201 1
VD
o:El Capone du Terroir de Fontfroide -m:Bernadeta od Dona Carmine
ch:JUDr.K.Perthenov á,Hradec Králov é -m:JUDr.K.Perthenov á,Hradec Králov é
119 BANSHEE Vyšehorský dvůr-CMKU/FB/67 49/1 1 -4.9.201 1
o:Gregory iz Samary Gorodka dlja Palev y h Buldgov -m:Dolly Civ áňov dv or
ch:Ing.P.Lenčéš,V y šehoří-m:Ing.P.Lenčéš,Zábřeh
D
120 DEMI AMI Žďárská Merkury-CMKU/FB/6868/1 1 2-5.2.201 2
V2,res.CAC
o:Georges de la Coeur de la Mer-m:Amy Žďárská Merkury
ch:K.Hronov á,Újezd-m:K.Hronov á,Nížkov
121 DIDI od Oskarky-CMKU/FB/7 1 7 6/1 2-7 .1 1 .201 2
V
o:Ipon du Miriem-m:Aranka Bull Pard
ch:J.Čamkov á,Ostrav a-m:J.Čamkov á,Ostrav a-Heřmanice
122 ELISCHKA ze Zámeckého Žerotínu-CMKU/FB/7 1 7 7 /1 2-2.1 1 .201 2
VD
o:Iv ko du Miriem-m:Y onesca ze Zámeckého Žerotínu
ch:L.Kry stoňov á,Strážnice-m:H.Juračkov á,Bojkov ice
123 GODIVA FRIEDA Aglaos-CMKU/FB//601 7 /09-31 .1 2.2009
VD
o:Ch.Fozzy v .d.Mestreschteneerkes-m:Ch.Angel Baby Aglaos
ch:J.Kreplov á,Sadská-m:P.Kemetzhöfer,Maustrenk,Austria
124 GREISA Bull Pard-CMKU/FB/7 1 09/1 2-3.1 0.201 2
V4
o:Colin z Alšov a nábřeží-m:Klaudie Psí radost
ch:J.Doležalov áFrý dek-Místek-m:l.Jarkulišov á,Dolní Benešov -Zábřeh
125 NAOMI Marso-Bull-CMKU/FB/7 059/1 2-1 6.7 .201 2
VD
o:Diplomate Ambassadeur of Gy psy the Dog at Golden Ey es -m:Coco Beauty Marso-Bull
ch:M.Linhart,Dobrá-m:L.Linhart,Dobrá
126 NINA RICCI Kaul-CMKU/FB/7 1 65/1 2-1 4.8.201 2
V3
o:Elliot Civ áňov dv or-m:Alex is Mia Morav ia
ch:K.Ulmanov á,Ostrav a-m:K.Ulmanov á,Ostrav a 30
127 PARIS HILTON Kaul-CMKU/FB/7 07 2/1 2-31 .8.201 2
VD
o:Priest´Bull Apollo-m:Ami Kaul
ch:K.Ulmanov á,Ostrav a-m:M.Schmidt,Ostrav a-Dubina
Tř.vítězů
128 KEEKEE SUNNY Bitt Box-CMKU/FB/7 1 1 9/1 2-9.1 0.201 2
V1,CAC
o:Makankoa´s Jocky -m:Kev e-Bull´s Opium
ch:J.Matuška,Třebechov ice p/Oreb.-m:J.Matuška,Třebechov ice p.Orebem
Tř.veteránů
129 ANUŠKA z Vartnovského hrádku-CMKU/FB/4080/04-1 3.6.2004
D
o:Lump Draczy n-m:Ginnet ze Zámeckého Žerotínu
ch:Ing.R.Zajíc,Brumov ice u Opav y -m:Ing.R.Zajíc,Brumov ice
130 KEVE-BULl´S Opium-CMKU/FB/4858/-06/06-1 3.4.2006
V1
o:Grand Chef Tex as-Tex -m:Kev e Bull´s Musette
ch:J.Matuška,Třebechov ice p/Oreb.-m:J.Matuška,Třebechov ice p.Orebem
M O P S - béžový s černou maskou
PSI
Tř.mladých
131 CANDY CUTE PUG ze Sametu-CMKU/MOP/6221 /1 3-28.1 1 .201 3
o:Ch.Hrabě Anns´i z Lobkov ický ch v inic -m:Remizmenti Buflák Rebeka
ch:J.Hájkov á,Louny -m:B.Hubálkov á,Mělník
132 J.Ch.NOSFERATT Pibaro-CMKU/MOP/61 36/1 3-3.7 .201 3
V1,CAJC,BOJ
V2
o:I.Ch.Joshua Pibaro -m:Ch.Nikita Pibaro
ch:P.Paný rek,Mečeříž-m:P.Paný rek,Mečeříž
Tř.mezitřída
133 Ch.CHIPS Pibaro-CMKU/MOP/601 1 /1 2-7 .1 1 .201 2
V1,CAC
o:I.Ch.,Ch.Monpasie Fokus Pokus-m:Ch.Alison Pibaro
ch:P.Paný rek,Mečeříž-m:P.Paný rek,Mečeříž
Tř.vítězů
134 GNOCCI PUG Otakon-CMKU/MOP/5252/09-8.8.2009
V2,res.CAC
o:Nabucos Ay rton Senna-m:Eška Perali Morav ia
ch:O.Konečný ,Chudčice-m:O.Konečný ,V ev erská Bítý ška
135 Ch.SEMLANS Ivan-Alexander-CMKU/MOP/5698/-1 1 /1 1 -1 .4.201 1
o:Sparv öga´s Quess Who -m:Semlans Sigrid
,CAC
Klubov ý v ítěz, BOB
ch:H.Gunilla,Brösarp,Šv édsko -m:P.Paný rek,Mečeříž
M O P S - béžový s černou maskou
FENY
Tř.mladých
136 FRUTELLA iz Zhemchuzhiny Kuzbassa-CMKU/MOP/6353/-1 4/1 3-4.1 2.201 3
o:Anjos Armani-m:Dushechka Dzhenni iz Zhemchuzhiny Kuzbassa
V1,CAJC
ch:I.A.Kosenko,Prokopiev sk,RU-m:P.Paný rek,Mečeříž
137 WEINA z Lobkovických vinic-CMKU/MOP/61 83/1 3-23.9.201 3
V3
o:Tangetoppens´ Beef Tartar-m:Nela z Lobkov iocký ch v inic
ch:B.Hubálkov á,Mělník-m:I.Ky selkov á,Teplice
138 WENDY z Lobkovických vinic-CMKU/MOP/61 84/1 3-23.9.201 3
V2
o:Ch.Tangetoppens´ Beef Tartar-m:Ch.Nela z Lobkov iocký ch v inic
ch:B.Hubálkov á,Mělník-m:B.Hubálkov á,Mělník
Tř.mezitřída
139 BASIE Xentamal-CMKU/MOP/6082/1 31 1 .3./201 3
V2,res.CAC
o:Etti Perali Morav ia-m:Xenta Pibaro
ch:Ing.F.Pražák,Hranice-m:F.Pražák,Drahotuše-Hranice IV
140 VANILKA z Lobkovických vinic-CMKU/MOP/6023/1 2-8.1 2.201 2
V1,CAC
o:Hrabě Anns´I z Lobkov ický ch v inic -m:Nika z Lobkov ický ch v inic
ch:B.Hubálkov á,Mělník-m:B.Hubálkov á,Mělník
Tř.vítězů
141 BIKINI MINI Mira Canis-CMKU/MOP/57 28/-1 1 /1 1 -1 1 .3.201 1
V2,res.CAC
o:J.K´S Clean Sweep-m:Quirli Girlie v om Sachsen Adel
ch:R.Smigielska,Tulce PL-m:T.Sládečkov á,Ostrav a 1 0
142 CH. UTAJA z Lobkovických vinic-CMKU/MOP/5931 /1 2-6.7 .201 2
V1,CAC
o:Ch.Tangetoppen´s Beef Tartar-m:Maggie z Lobkov ický ch v inic
Klubov ý v ítěz
ch:B.Hubálkov á, Mělník-m:B.Hubálkov á,Mělník
Tř.veteránů
143 EŠKA Perali Morávia-CMKU/MOP/4031 /05/07 -3.7 .2005
o:Kastanjan Billbergia-m:Passiflora Bonomiella
v etrán
ch:D.Hniličkov á,Staré Město -m:O.Konečný ,V ev erská Bítý ška
V1,
nejlepší
M O P S - černý
PSI
Tř.mladých
144 GLORIOUS FUTURE Deklareishen Men-CMKU/MOP/6227 /-1 4/1 3-3.9.201 3
o:Cash v om Sachsen Adel-m:Monirentes Riv iera
V1,CAJC
ch:E.Zhirov a,Kharkov ,UA -m:L.Oliv ov á,Praha 2
Tř.vítězů
145 Ch.BLACK JADE PAKONY BOSCO-CMKU/MOP/561 3/-1 0/1 0-24.9.201 0
o:Black-Schnau Goodwill-m:Töpszli-Mopszli Leila
V1,CAC
ch:B.Pethö,Felsöpakony ,HU-m:L.Oliv ov á,Praha 2
M O P S - černý
FENY
Tř.mezitřída
146 ELDERBERRY Flash of Joy-CMKU/MOP/6207 /-1 3/1 3-31 .3.201 3
V1,CAC
o:Rose´s Jet-m:Persik bis Shmak Zimny ay a Skazka
ch:N.Bry lkov a,Obninsk,RU-m:T.Sládečkov á,Ostrav a 1 0
Tř.otevřená
147 BLACK JADE PAKONY SYLVIE-CMKU/MOP/5895/-1 2/1 2-1 8.1 .201 2
o:Par L´ex cellance Swiss Showman-m:Zorka de Lamico
ch:P.B.Szidónia,Eötv os,HU-m:T.Sládečkov á,Ostrav a 1 0
VD1

Podobné dokumenty