Předpověď počasí - 1. oddíl Junáka Hradec Králové

Transkript

Předpověď počasí - 1. oddíl Junáka Hradec Králové
1. skautský oddíl Hradec Králové
www.jednickahk.estranky.cz
Předpověď počasí
Červánky
Už naši předkové si všimli, že různě zbarvená
obloha před východem nebo západem slunce
měla za následek různé změny v počasí. Pro
odhad budoucího vývoje počasí je důležité
pořadí barev, které určujeme od obzoru
vzhůru. Jestliže jsou barvy v pořadí červená,
oranžová, žlutá a zelená, přinášejí vždy
ochlazení, v létě bouřky s přeháňkami a v zimě
sníh. Zdola šedá, špinavá žluť a blankytná
modř znamená oteplení. Purpurová červeň po
západu slunce na jasné obloze je předzvěstí
pěkného
počasí. Zrovna tak je tomu, když se dlouho po
západu slunce udržuje nad západním obzorem stříbřitá zář na jasné obloze.
Rostliny
Svítí-li slunce a pampelišky se přesto zavírají, určitě přijde déšť. Je to však i obráceně: když je nebe
zatažené mraky, ale pampelišky květy otvírají, znamená to, že z mraků pršet nebude
Půjdete-li na houby do lesa, všimněte si ostružin a kapradiny hasivky orličí. Předpovědí nám počasí
na 15 – 20 hodin dopředu. Jejich listy se před špatným počasím otáčejí vzhůru, před pěkným se
stáčejí dolů. Před pošmourným a deštivým počasím uzavírá své květy svlačec a málem až k zemi
sklání kvítek sedmikráska.
Zvířátka
Včely
Citlivost včel na počasí je odedávna známa. Včelaři vědí, že včela je před
bouří neklidná a není dobře v této době včelky vyrušovat. Bodají. Když
ráno včelky z úlů vyletují na pastvu, ale nevzdalují se daleko, je to
znamením, že ten den přijde déšť. A jestliže se za pěkného počasí včelky hromadně vracejí do úlů,
určitě přijde bouřka.
Vlaštovky
Na jarní přílet vlaštovek se těšíme, protože vlaštovky
považujeme za symbol jara. Vlaštovka má načervenalé
hrdlo a hlouběji vykrojený ocas než jiřička, se kterou si ji
často pleteme. Vlaštovky jsou zvyklé na přítomnost člověka.
Hnízda si staví uvnitř budov.
Říká se: „Vlaštovky létají nízko pře zemi, bude pršet.“.
Vlaštovky létají za svou potravou, kterou je hmyz. Ten je
citlivý na změnu tlaku. Při přechodu tlakových níží, v nichž
tlak klesá, létá hmyz stále níže a za ním létají vlaštovky. Tlaková níže přináší obyčejně zhoršení
počasí a někdy i déšť.
Pavouci
Za nejcitlivější proroky počasí jsou považováni pavouci. Když křížový pavouk = křižák venku rozpřádá
pavučinu, bude teplo. Trvale pěkné počasí nám pavouk ukáže, když tká pavučinu zvolna, dávaje si na
čas. Jakmile na něm zpozorujeme jakýsi spěch, bude určitě nejisté počasí. Kdykoliv pavučinu čistí,
prohlíží a spravuje, nastane suché, parné počasí a bezvětrno. Stále pěkné počasí předpovídá tím, že
pokojně sedí uprostřed pavučiny se skrčenýma nohama. Jestliže v této poloze vytrvá, i když začalo
mžít, určitě se brzo vyjasní, ať si oblaka hrozí, jak chtějí. Jakmile však nemá skrčeny nohy a je
přichystán ke skoku, bude buď veliké parno anebo přijde bouřka. Obojí však bude trvat jen krátce.
Jakmile má síť potrhanou nebo má na ní veliká oka a sám kdesi v koutečku sedí, můžeme čekat
bouřky a lijavce.
V chladném podzimu,
zimě a časném jaru
zastupují úlohu
křížových pavouků
pavouci pokoutní.
Jakmile pokoutník
strhanou pavučinu
opět na starém místě
rozepne, můžeme
počítat s mírným
průběhem počasí.
Když se však
přestěhuje blíže ke
kamnům nebo do
jiných teplejších koutů,
přijde tuhá zima.
Nastávající oblevu
nám ohlásí tím, že se
přestěhuje blíže
k oknu. Na špatné
počasí ukazují také
tím, že si dělají zásoby
chycených much a zapřádají je do zásoby. Třeskutá zima přijde, jestliže pavoučci nepokojně přebíhají
sem a tam.
Bude pěkné počasí, když:
• je ráno velká rosa
• je v lese tepleji než na louce
• mravenci lezou kolem mraveniště a vynášejí kukly
• jsou po dešti růžově načervenalé mraky
• je v noci bezvětří a po východu slunce vzniká vánek,
který k poledni zesílí a večer opět ochabne
• je brzy ráno chladno, slunce vychází jasně a mlhy z
lesů přitom nestoupají
Bude pršet, když:
• se paří lesy (stoupají z nich mlhy)
• jsou dálky čisté (průhledné)
• je slyšet zvuk z velké dálky (např. houkání vlaku)
• je po západu slunce hustá mlha
• večer vítr zesílí - delší déšť
• se zarosí kameny a vlhne sůl - nástup vlhkého
teplého vzduchu
• slepice sedí v hloučku a nehrabou; když se slepice
neschovávají před deštěm, bude dlouho pršet
• mravenci nevylézají ven
• komáři štípají více než obvykle
• bříza intenzívně voní
Vítr
Budete-li bedlivě pozorovat vítr, zjistíte, že během dne se jeho směr mění. V případě, že směrově
stálý mírný nebo silný vítr začíná měnit směr, může to být znamením změny počasí. V tom případě
stočení větru doleva, to znamená proti směru hodinových ručiček, například ze západního směru na
jihozápadní, bývá velmi často předzvěstí změny počasí k horšímu. Určitě je tomu tak, když zároveň
klesá tlak. Jestliže nastane stočení větru doprava, to znamená ve směru hodinových ručiček, k němuž
dochází rychle a za silného větru, mění se prudce i počasí. Podle toho, jaká přešla fronta, bude tepleji
nebo chladněji. Srážky buď ustanou nebo naopak zesílí. Příznaky změny počasí podle změny směru
větru je však nutné spojovat také s oblačností. Z toho vidíme, že při předpovědi počasí nelze brát
v úvahu pouze jednoho činitele, ale stav musíme posuzovat komplexně.

Podobné dokumenty

Anatomická stavba listu

Anatomická stavba listu meristémů růstového vrcholu stonku. Morfologicky bývá list rozlišen na řapík (petiolus) a listovou čepel (lamina) nebo je bezřapíkatý, přisedlý. Růstový vrchol vodního moru kanadského (Elodea canad...

Více

Technický list Dolle MINI+

Technický list Dolle MINI+ Dřevěné skládací půdní schody • 4 dílné skládací půdní schody- vhodné pro velmi malé stavební otvory

Více

Exkurze do Radějova

Exkurze do Radějova Pprojekt MŠMT Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta č. 0469/2009 Cílem akce bylo seznámit děti s rozmanitostí druhů rostlin a živočichů v různých typech prostředí, upozornit je na složitosti...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint suchozemští i vodní tělo rozděleno na části hlava, hruď (hlavohruď), zadeček, 3 třídy - korýši, pavoukovci, hmyz

Více