Váš dealer DUNLOP Goodyear Dunlop Tires Czech sro Vyskočilova

Transkript

Váš dealer DUNLOP Goodyear Dunlop Tires Czech sro Vyskočilova
Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Telefon: +420 234 092 777
Fax: +420 234 092 700
Goodyear Dunlop Tires Slovakia s.r.o.
Drieňová 1
821 01 Bratislava 2
Telefon: +421 232 111 112
Fax: +421 232 111 113
Dunlop neustále zavádí nové výrobky a rozměry.
Kontaktujte svého dealera pro nejnovější informace.
Váš dealer DUNLOP
ŘIDIČI
ZNAJÍ
NÁKLADNÍ PNEUMATIKY –
VÝROBNÍ PROGRAM
Nová generace pneumatik
pro nákladní automobily a autobusy
Obsah
Dálkový provoz
Strana
Řízená osa
6
Hnaná osa
6
Přívěsy/návěsy
6–7
Regionální provoz
Strana
Řízená osa
8–9
Hnaná osa
8–9
Přívěsy/návěsy
10
Zimní provoz
Strana
Řízená osa
11
Hnaná osa
11
Městské autobusy
Strana
Řízená osa/použití na všech pozicích
Hnaná osa
12–13
12
Silnice, terén, staveniště
Strana
Řízená osa
Hnaná osa
Přívěsy/návěsy
14
14
14–15
Terénní (off-road)/MPT radiální
Strana
Hnaná osa
16
MPT
17
Obsah
Dálkový provoz
Stránka
Řízená osa
6
Hnaná osa
6
Přívěsy/návěsy
6–7
Regionální provoz
Stránka
Řízená osa
8–9
Hnaná osa
8–9
Přívěsy/návěsy
10
Zimní provoz
Stránka
Řízená osa
11
Hnaná osa
11
Městský provoz/Autobusy
Stránka
Řízená osa/všechny pozice
Hnaná osa
12–13
12
Silnice, terén, staveniště
Stránka
Řízená osa
Hnaná osa
Přívěsy/návěsy
14
14
14–15
Terénní provoz/MPT Radiální
Stránka
Hnaná osa
16
MPT
17
SORTIMENT PNEUMATIK PRO
NÁKLADNÍ AUTOMOBILY A AUTOBUSY
SP352/SP351T
SP452
SP351/SP241/SP332/SP252
SP 344/SP341/SP331/SP160/SP321/SP111
SP 444/SP442/SP431
SP242/SP150/SP163
SP362/SP650/SP651
SP050
SP741 City/SP331 City/SP321 City/SP121 City
SP531 City
SP382
SP482
SP282/SP231/SP281/SP502
SP492/SP921/SP931
SPPG7/SPPG8/SPT9
2
Pomocí tohoto obsahu naleznete rychle vhodnou pneumatiku pro každé použití.
Pro lepší orientaci si prosím nechte záložku obálky odklopenou, zatímco si prohlížíte brožuru.
ŘIDIČI ZNAJÍ
První patent na vzduchem plněné
pneumatiky získal John Boyd Dunlop
v roce 1876. Od té doby je značka
Dunlop v čele inovací v oblasti vývoje
pneumatik, přináší nové znalosti
a objevy a přispívá tak i k dosažení
dnešní úrovně konstrukce samotných
vozidel. Dunlop znamená partnerství
v automobilovém průmyslu.
Dunlop nabízí kompletní sortiment
pneumatik jak pro dálkový, regionální
i smíšený provoz, linkové autobusy
v městském provozu, tak i pro automobily v náročném terénu, např. na
staveništích. Jejich funkčnost hraje
významnou roli při dosahování úspor
při provozu dopravního vozového
parku.
Pneumatiky Dunlop jsou vyvíjeny
komplexně tak, aby vyhovovaly požadavkům nasazení na různých osách
vozidel a aby obstály ve všech podmínkách provozu, včetně těch nejnáročnějších. Všechny pneumatiky Dunlop jsou vyvíjeny s cílem vyjít vstříc
požadavkům provozovatelů autodopravy a přinést jim snížení nákladů.
Především však plní svoji funkci ve
všech druzích provozu a mají výjimečně dlouhou životnost.
J. B. Dunlop
3
NOVÁ GENERACE PNEUMATIK DUNLOP
AŽ DO KONCE ŽIVOTNOSTI PLNÝ VÝKON
Všechny pneumatiky Dunlop nové generace pro
nákladní automobily jsou konstruovány podle
shodného konceptu – aby si udržely optimální
výkonnost ve všech parametrech jako jsou: ovladatelnost, silný záběr, dobré brzdné vlastnosti,
rovnoměrnost opotřebení atd., to vše až do konce
své životnosti; „Total Life Performance – až do
konce životnosti plný výkon“. Získat maximální
kilometrový výkon, hospodárnost, úspornost
a výkonnost – to vše pneumatiky Dunlop splňují.
Směrově orientovaný dezén, který zřetelně zlepší
záběr, výrazně sníží jízdní hlučnost a prodlouží životnost – takové jsou nákladní pneumatiky Dunlop.
Nově vyvinutá konstrukce pneumatik a složení
běhounových směsí výrazně snižují napětí, kterým
jsou kostry pneumatik vystavovány. V kombinaci
s novými zesílenými materiály jsou nákladní pneumatiky Dunlop schopny docílit mimořádných kilometrových výkonů a zároveň mají výbornou protektorovatelnost.
Vylepšené je i složení vnitřní gumy – vnitřního
povrchu pneumatiky. Její omezenou propustností
se zmenšuje možnost úniku molekul vzduchu skrze
stěnu pneumatiky, a tím se snižuje samovolný
úbytek hustícího tlaku.
U nových pneumatik Dunlop pro dálkový provoz
jsme opět docílili dalšího znatelného snížení
valivého odporu. Aby se dosáhlo výrazné úspory
spotřeby paliva, je důležité, aby byly všechny pozice
osazeny pneumatikami s nízkým valivým odporem.
S tímto zřetelem byly vyvinuty všechny 3 nové
dezény Dunlop pro dálkový provoz – SP 352 pro
řízené a SP 452 pro hnané osy, respektive SP 252
pro všechny pozice na návěsech a přívěsech tak,
aby byla ještě více snížena spotřeba paliva nákladních vozidel.
Nové generace pneumatik pro regionální provoz
SP 341, SP 442 a SP 242 je mimořádně vhodná
pro nasazení v podmínkách, kdy dochází k silnému
opotřebení.
Směrový dezén
Nová běhounová směs
Robustní konstrukce ocelového nárazníku
Nový tvar kostry,
materiály s vyšší pevností
Vylepšená vnitřní guma
Zesílená konstrukce patky
4
Nový způsob pojmenování dezénů nákladních pneumatik DUNLOP:
Se zavedením nového sortimentu pneumatik pro nákladní vozidla upravil Dunlop svůj způsob jejich značení. Nový tříznakový kód usnadní nalezení vhodné
pneumatiky pro určitou osu s příslušným dezénem k požadovanému způsobu použití.
1. číslice = příslušná osa
3XX = ŘÍZENÁ OSA
4XX = HNANÁ OSA
2XX = PŘÍVĚS/NÁVĚS
2. číslice = oblast použití
X4X = REGIONÁLNÍ PROVOZ
X5X = DÁLKOVÝ PROVOZ
X6X = ZIMNÍ PROVOZ
X7X = MĚSTSKÝ PROVOZ
X8X = SMÍŠENÝ PROVOZ
X9X = TERÉNNÍ PROVOZ
XX2 = NOVÁ GENERACE
Vyšší číslo = NOVĚJŠÍ GENERACE
3. číslice = generace
5
SORTIMENT PNEUMATIK PRO DÁLKOVÝ PROVOZ
SP352
SP 351/SP 351T
pneumatika nové generace
Pneumatika nové generace pro řízenou osu
v dálkovém provozu s vynikajícím kilometrovým výkonem.
Směrový dezén s pěti žebry pro nižší opotřebení,
dobrou ovladatelnost a nižší hlučnost.
Speciální výstupky v základně drážek brání zachycování kamínků.
Přídavné postranní drážky snižují opotřebení
ramen. Prouděním vzduchu zlepšují odvod tepla.
Nově vyvinuté směsi s vyšší odolností proti
zahřívání rovněž umožňují výrazné snížení spotřeby
paliva.
Vynikající pro použití na autobusech.
6
SP452
pneumatika nové generace
Pneumatika pro řízenou osu s vysokým
potenciálem kilometrového výkonu.
Konfigurace dezénu s 5 žebry poskytuje optimální
ovladatelnost. Počítačem optimalizovaná konstrukce pneumatiky zajišťuje rovnoměrné rozložení
tlaku ve stopě a snižuje valivý odpor. SP 351T je
variantou pro návěsové pozice a pro osy, které
nejsou hnané.
Záběrová pneumatika nové generace pro
hnané osy v dálkovém provozu s vynikajícím kilometrovým výkonem.
Směrový dezén zaručuje vynikající záběr i v zimních
podmínkách, sníženou hlučnost a výbornou ovladatelnost. Rovnoměrné opotřebení zajišťuje vysokou trakci po celou dobu životnosti a zaručuje tak
plné využití potenciálu kilometrového výkonu.
Směsi s vysokou odolností proti zahřívání a široké,
dobře odvětrávané podélné ramenní drážky zlepšují
odvod tepla.
V dálkové dopravě zajišťuje nová speciálně vyvinutá
běhounová směs s nízkým valivým odporem výraznou úsporu paliva ve srovnání s jinými pneumatikami.
SP241
SP252
SP252
Super Single
Super Single
pneumatika nové generace
17,5–19,5 “
pro nízkoložné návěsy (LPT)
Pro návěsy a přívěsy v regionálním
i dálkovém provozu.
SP252
Výborný kilometrový výkon
a jízdní vlastnosti za mokra.
Pět rovných žeber znamená nízkou hlučnost, vysoký
potenciál kilometrového výkonu a rovnoměrné
opotřebení. Optimalizovaná konstrukce pneumatiky
i běhounu zaručují rovnoměrné rozložení tlaku ve
stopě a stabilní jízdní vlastnosti během celé životnosti
pneumatiky. Speciální, zvláštně odolná konstrukce
patky vydrží velmi vysoká zatížení.
Super Single
pneumatika nové generace
SP332
Široký a hluboký dezén s velkým objemem
opotřebitelné směsi propůjčuje pneumatice vynikající kilometrový výkon. Optimalizovaná geometrie
žeber zaručuje rovnoměrné opotřebení díky
rovnoměrnému rozložení tlaku ve stopě. Široké
drážky se speciální geometrií minimalizují možnost
zachycování kaménků a umožňují dobré odvádění
vody ze stopy na mokru. Rozložení žeber s přiměřenou hloubkou drážek, hlubší ve střední části, mělčí
v ramenní části, společně s nejnovější technologií
směsi dodávají pneumatice mimořádný brzdný
účinek za mokra a zaručují její pomalé
a rovnoměrné opotřebení.
Pneumatiky nové generace pro přívěsy
a návěsy v dálkovém provozu.
Robusní pneumatika pro řízené
a nepoháněné osy.
Dezén s žebry pro řízené a nepoháněné osy
v regionálním nebo i dálkovém provozu s rovnoměrným opotřebením a dobrou odolností kostry.
Veliká kontaktní plocha zajišťuje rovnoměrné rozložení
tlaku ve stopě a rovnoměrné opotřebení. Pneumatiky
Dunlop SP 252 jsou velmi hospodárné díky vysokému
potenciálu kilometrového výkonu, odolnosti kostry
a nízkému valivému odporu. Nová směs bočnice
zvyšuje odolnost proti poškození bočním průrazem.
Konstrukce využívající nejnovějších poznatků, materiálů a technologií umožňuje vyrábět pneumatiky
s velmi nízkými profilovými čísly, zmenšovat průměr
pneumatik, snižovat ložnou plochu a tím maximalizovat objemovou kapacitu přívěsů a návěsů.
7
SORTIMENT PNEUMATIK PRO REGIONÁLNÍ PROVOZ
A POUŽITÍ TAM, KDE SE PNEUMATIKY RYCHLE OPOTŘEBOVÁVAJÍ
SP341
SP331
SP442
pneumatika nové generace
Pneumatika pro řízené osy v regionálním
provozu.
SP160
Nový tvar profilu pneumatiky s dvojitě členěným
dezénem pro rovnoměrné opotřebení, výbornou
ovladatelnost a nízkou hlučnost.
Směrový dezén dodává pneumatice vynikající záběr
a současně rovnoměrné opotřebení a velmi nízkou
úroveň hlučnosti. Hloubka dezénu přesahující
20 mm zajišťuje vysoký kilometrový výkon.
Větší šířka běhounu a masivní ramenní partie
dodávají pneumatice lepší stabilitu, širší kontaktní
plochu a zvyšují její kilometrový výkon. Nové
směsi zaručují dobrou odolnost proti poškození
a širší drážky minimalizují možnosti zachycování
kamínků.
Výborné záběrové vlastnosti si pneumatika Dunlop
SP 442 ponechává po celou dobu své životnosti.
Robustní kostra zaručuje nadprůměrnou protektorovatelnost.
Robusní pneumatiky pro řízené a nepoháněné osy.
Žebrovaný dezén pro řízené a nehnané osy
v regionálním a dálkovém provozu s rovnoměrným
opotřebením a dobrou pevností kostry.
8
Pneumatika nové generace pro hnané osy
v regionálním provozu.
SP344
SP444
SP431
17.5/19.5"
pneumatika nové generace
17.5/19.5"
pneumatika nové generace
19.5/22.5"
Novi
nka
Novi
nka
Pneumatika nové generace pro řízené osy
v regionálním provozu.
Pneumatika nové generace pro hnané osy
v regionálním provozu.
Pětižebrové uspořádání, vysoký počet lamel a uzavřená ramenní žebra poskytují vynikající kilometrový výkon, vynikající vedení, přesný a rychlý přenos
řídících sil, vynikající brždění na mokru
a rovnoměrné opotřebení.
Pětižebrové uspořádání v kombinaci se třemi řadami centrálních bloků s robustními ramenními žebry
poskytuje celoroční optimální záběrové vlastnosti
při rovnoměrném opotřebení běhounu. Minimalizované zachytávání kaménků, s označením M+S.
Nově vyvinutá běhounová směs s nízkým valivým
odporem a značnou úsporou pohonných hmot.
Nově vyvinutá běhounová směs s nízkým valivým
odporem a značnou úsporou pohonných hmot.
SP321
SP111
Pneumatiky s hlubokým dezénem nabízejí
vysoké kilometrové výkony v regionálním
provozu.
Speciální dezén dodává pneumatikám vynikající
záběr a brzdný účinek.
Tvar drážek snižuje množství zachycených kamínků
a tím zvyšuje protektorovatelnost koster. Kompaktní
středové žebro snižuje hlučnost. Vysoký poměr
čisté stopy přispívá k dobrým kilometrovým
výkonům.
9
SORTIMENT PNEUMATIK PRO REGIONÁLNÍ PROVOZ
A POUŽITÍ TAM, KDE SE PNEUMATIKY RYCHLE OPOTŘEBOVÁVAJÍ
SP242
SP150
pneumatika nové generace
Pneumatika nové generace pro přívěsy
a návěsy v regionální provozu.
SP163
Konstrukce běhounu s 5 žebry a masívní ramenní
částí a hlubší dezén se zvětšenou kontaktní plochou
dodává pneumatice vysoký potenciál kilometrového
výkonu. Nová technologie směsi je obzvláště vhodná pro regionální provoz i tím, že zvyšuje odolnost
proti poškození.
Zcela nový tvar kostry se širší styčnou plochou
s vozovkou a rovnoměrným rozložením tlaku ve
stopě zajišťuje pravidelné opotřebení v průběhu
celé životnosti pneumatiky. Lze tak plně využít
výhody vysokého potenciálu kilometrovního
výkonu, který nová nákladní pneumatika
Dunlop SP 242 poskytuje.
Návěsové pneumatiky pro všestranné
použití.
Robustní pneumatiky s velkým poměrem čisté
stopy a masívními rameny.
10
SORTIMENT ZIMNÍCH PNEUMATIK
KTERÉ POSKYTUJÍ VÝJIMEČNÉ KILOMETROVÉ VÝKONY I V LÉTĚ
SP362
SP650/SP651
pneumatika nové generace
SP462
pneumatika nové generace
Novi
Zimní nákladní pneumatika nové generace
pro řízené osy.
Bloky ve středu běhounové plochy a pevné ramenní části dodávají pneumatice v zimních podmínkách vynikající ovladatelnost i záběr na zasněžených a zledovatělých vozovkách.
Vysoký počet jemných lamel zajišťuje vynikající
brzdný účinek i na mokrém povrchu.
Díky výbornému vedení, záběru a ovladatelnosti lze
pneumatiky Dunlop SP 362 použít s výhodou na
všech pozicích autobusů.
Zimní pneumatika pro řízenou osu.
Dezén s 5 otevřenými žebry dodává pneumatice
dobrý záběr, přesné držení stopy a optimální ovladatelnost na mokrých a zasněžených vozovkách.
nka
Zimní nákladní pneumatika nové generace
pro hnané osy.
Nová zimní záběrová pneumatika Dunlop SP 462
pro hnanou osu je speciálně vyvinuta tak, aby byla
schopna obstát v tvrdých zimních podmínkách.
Zaručuje vynikající záběr na zasněžených a zledovatělých vozovkách.
Speciální záběrový dezén zkonstruovaný s použitím
nejnovější technologie vzájemně uzamykatelných
bloků kombinuje skutečně dobré záběrové vlastnosti s výjimečně dlouhými kilometrovými výkony.
Spolu se zvláště odolnými běhounovými směsemi
a robustní kostrou předurčuje pneumatiku Dunlop
SP 462 ke splnění nejnáročnějších požadavků
nákladní silniční dopravy.
11
SORTIMENT PNEUMATIK PRO MĚSTSKÝ PROVOZ
12
SP741 City
SP531 City
SP331 City
Zvláště výkonná pneumatika pro městské
autobusy pro všechny pozice.
Zvláště výkonná pneumatika pro hnané osy
městských autobusů.
Robustní pneumatika pro městské autobusy.
Pneumatika s hlubokým dezénem odolným proti
opotřebení se směsí zaručující vysoký kilometrový
výkon. Žebra na bočnici dodávají pneumatice
vysokou ochranu proti poškození a indikátory
opotřebení po obou stranách pomáhají snížit stupeň opotřebení o obrubník chodníku. Dezén je
konstruován tak, aby zaručil minimum hlučnosti.
Pneumatika s robustním, hlubokým dezénem
zajišťujícím dobrý záběr za každých povětrnostních
podmínek, tedy i v zimě, odolná proti poškození, ze
směsi odolné proti opotřebení, nabízí dlouhou životnost a vysoký kilometrový výkon. Žebra bočnice
s indikátory opotřebení na obou stranách minimalizují stupeň poškození o obrubníky. Zvláště vhodná
tam, kde je nutné časté brždění.
Podélná středová i ramenní žebra pomáhají udržet
směrovou stabilitu a zaručují přesnou ovladatelnost.
Ochranná žebra bočnice s indikátory opotřebení na
obou stranách a zesílená konstrukce patky zaručují
dobrou protektorovatelnost kostry.
SP321 City
SP121 City
Pneumatika pro městské autobusy.
Pneumatika pro městské autobusy.
Konstrukce dezénu pneumatiky zajišťuje jeho
rovnoměrné opotřebení. Proti otěru vysoce odolná
směs, ze které je pneumatika vyrobena, nabízí
vynikající kilometrový výkon. Ochranná žebra
bočnice s indikátory opotřebení jsou umístěna po
obou stranách.
Podélná žebra ve středu běhounu a v ramenní části
dodávají pneumatice směrovou stabilitu a výbornou
ovladatelnost. Ochranná žebra bočnice s indikátory
opotřebení na obou stranách a zesílená konstrukce
patky zaručují efektivní ochranu proti poškození
bočnice i kostry.
13
SORTIMENT PNEUMATIK PRO KOMBINOVANÉ POUŽITÍ NA SILNICI,
V TERÉNU A NA STAVBÁCH
SP382
SP482
SP282
pneumatika nové generace
pneumatika nové generace
pneumatika nové generace
Novi
nka
nk
Novi
a
Pneumatiky nové generace Dunlop SP 382
pro řízenou osu jsou speciálně zkonstruovány
tak, aby vyhovovaly požadavkům dnešního
„smíšeného provozu“ nákladní automobilové
dopravy.
Jsou odolné proti poškození a zároveň poskytují
výborné kilometrové výkony.
Jejich další hlavní předností je silný záběr na
mokrých, nezpevněných cestách. Použití směsi
vyvinuté podle nejnovější technologie a nová konstrukce kostry zaručují pneumatikám Dunlop
SP 382 vysokou odolnost a skutečně dobrou protektorovatelnost.
14
Jsou dostupné dvě verze: čtyř- a pětižebrová pro
palcové, respektive milimetrové rozměry.
Novi
nka
Novi
nka
Pneumatika nové generace pro hnané osy
pro použití na silnici i v terénu a na
stavbách.
Pneumatika nové generace pro návěsy pro
použití na silnici i v terénu ve velmi
náročných podmínkách.
Pneumatika Dunlop SP 482 je vyrobena ze směsí
vyrobených nejnovějšími technologiemi a z materiálů, které jí dodávají schopnost docílit nejvyšších
kilometrových výkonů, vysokou odolnost proti
poškození a vynikající záběr pro potřeby
smíšeného provozu.
Nová pneumatika Dunlop SP 282 pro návěsy ve
smíšeném provozu je speciálně vyvinuta tak, aby
vyhověla všem současným požadavkům nákladní
autodopravy. Její robustní konstrukce je odolná
proti poškození. V kombinaci se speciální směsí,
vysoce odolnou proti opotřebení, ochraně proti
průniku kamenů a značnou hloubkou dezénu je
zaručena optimální výkonnost a vynikající protektorovatelnost v jakémkoliv smíšeném provozu.
Hluboké příčné žebrování v ramenní části kombinované s tuhým centrálním blokovým žebrem jí
dodává vynikající záběrové vlastnosti a výbornou
ovladatelnost.
Speciální geometrie drážek dovoluje minimalizovat
zachycování kamenů a zaručuje dobré samočistící
vlastnosti. Tím je dosaženo nadprůměrné protektorovatelnosti.
SP281
SP502
Pneumatika pro návěsy pro použití na silnici i v terénu ve velmi náročných podmínkách.
Pneumatika pro návěsy k použití na
staveništích s robustními zesílenými bloky
dezénu.
Hluboký dezén se čtyřmi robustními rozčleněnými
žebry dávají záruku dobrého kilometrového výkonu.
Do „V“ tvarované drážky minimalizují zachycování
kamenů. Tuhá a proti poškození odolná směs
běhounu s velikou kontaktní plochou minimalizuje
možná poškození v silničním i terénním provozu
a zaručuje maximální odolnost proti opotřebení.
Uspořádání bloků a drážek dezénu minimalizuje
škody od zachytávaných kamenů a tím napomáhá
docílit dlouhé životnosti kostry.
15
SORTIMENT TERÉNNÍCH PNEUMATIK
SP492
SP921
SP931
Robustní pneumatika pro hnané osy
a všechny pozice k použití ve smíšeném
provozu na silnici i v terénu.
Pneumatika pro hnané osy pro použití
v náročném terénu.
pneumatika nové generace
Novi
nka
Pneumatika nové generace pro hnané osy
pro použití v náročném terénu.
Nová pneumatika Dunlop SP 492 je speciálně
zkonstruována tak, aby dostála všem požadavkům
při použití ve velmi náročném terénu.
Zaručuje maximální záběr v kombinaci se zvláště
dobrou odolností proti poškození. Díky svému
hlubokému dezénu a použité směsi, vyrobené
s využitím nejnovější technologie dosahuje vynikajícího kilometrového výkonu. Nová nákladní pneumatika Dunlop SP 492 tak kombinuje
hospodárnost s výkonovými charakteristikami pro
práci v nejtěžších terénních podmínkách.
16
Uspořádání dezénových bloků zaručuje pneumatice
vynikající záběr i na měkkém nebo písečném povrchu
s velmi dobrými samočistícími schopnostmi.
Relativně nízká hlučnost na silnici. Hluboký dezén
dodává pneumatice vysoký kilometrový výkon.
Vynikající záběr a mimořádně robustní. Masívní
centrální bloky, zesílený ocelový návazník a zesílené
bočnice chrání kostru proti pořezání a poškození.
Uspořádání bloků dezénu snižuje hlučnost.
SORTIMENT MPT RADIÁLNÍCH PNEUMATIK
SPPG7
SPPG8
SPT9
Nesměrová víceúčelová pneumatika
pro použití na stavbách a v průmyslu.
Směrová MPT pneumatika, hlavně
pro použití na silnici.
Nesměrová MPT pneumatika pro smíšené
použití na silnici i v terénu.
Dobrý záběr a samočisticí vlastnosti. Rovnoměrné
rozložení tlaku ve stopě díky radiální konstrukci
a plochému profilu dezénu.
Dobrý jízdní komfort a rovnoměrné opotřebení
dezénu. Zvláště vhodná pro veřejné služby; vynikající pneumatika pro zimní použití.
Dobrý záběr a samočisticí vlastnosti. Terénní dezén
s dobrým jízdním komfortem na silnici.
17
DÁLKOVÝ PROVOZ, REGIONÁLNÍ PROVOZ
8.25 R 15 TT
143/141 J
8.5 R 17.5
121/120 L
9.5 R 17.5
129/127 L
9.5 R 17.5
143/141 J
10 R 17.5
134/132 K
205/65 R 17.5 127/125 J (127/127 F)
205/75 R 17.5
124/122 M
215/75 R 17.5
126/124 M
215/75 R 17.5
135/133 J
225/75 R 17.5
129/127 M
235/75 R 17.5
132/130 M
235/75 R 17.5
143/141 J
245/70 R 17.5
136/134 M
245/70 R 17.5
143/141 J
265/70 R 17.5
138/136 M
245/70 R 19.5
136/134 M
245/70 R 19.5
141/140 J
265/70 R 19.5
140/138 M
265/70 R 19.5
143/141 J
285/70 R 19.5
144/143 M
285/70 R 19.5
150/148 J
305/70 R 19.5
148/145 M
425/55 R 19.5
160 J
435/50 R 19.5
160 J
8.25 R 20 TT
140/137 L
9.00 R 20 TT
136/134 L
10.00 R 20 TT
146/143 L
11.00 R 20 TT
150/146 L
12.00 R 20 TT
154/149 K
12.00 R 20
154/150 K
13/80 R 20
153/149 K
365/80 R 20
160 K
9 R 22.5*
136/134 L
10 R 22.5
144/142 L
11 R 22.5
148/145 J
11 R 22.5
148/145 L
12 R 22.5
152/148 M
12 R 22.5
152/148 L
13 R 22.5
156/150 L
13 R 22.5 156/150 L (154/150 M)
275/80 R 22.5 148/145 M (149/146 L)
295/80 R 22.5
152/148 M
315/80 R 22.5 154/150 M (156/150 L)
315/80 R 22.5 156/150 L (154/150 M)
255/70 R 22.5
140/137 M
275/70 R 22.5
148/145 M
305/70 R 22.5
152/148 M
315/70 R 22.5 152/148 M (154/150 L)
315/70 R 22.5 154/150 L (152/148 M)
295/60 R 22.5
150/147 L
315/60 R 22.5
152/148 L
385/65 R 22.5
158 L (160 K)
385/65 R 22.5
160 K (158 L)
385/55 R 22.5
160 K (158 L)
425/65 R 22.5
165 K
18 455/40 R 22.5
160 J
* přívěs/návěs
SP163
SP150
SP242
SP444
SP442
SP431
SP160
SP321
SP331
SP344
SP341
Návěs/přívěs
SP111
Regionální provoz
Hnaná
Řízená
SP351T
SP332
SP252
SP241
SP452
LI/SI
SP351
Rozměr
Dálkový provoz
Hnaná
Návěs/přívěs
Řízená
SP352
Náprava
ZIMNÍ PROVOZ, MĚSTSKÉ AUTOBUSY, STAVENIŠTĚ, SILNICE/TERÉN, MPT
245/70 R 19.5
265/70 R 19.5
305/70 R 19.5
12.00 R 20
12.00 R 20
14.00 R 20
365/80 R 20
11 R 22.5
11 R 22.5
11 R 22.5
12 R 22.5
12 R 22.5
13 R 22.5
13 R 22.5
295/80 R 22.5
295/80 R 22.5
295/80 R 22.5
295/80 R 22.5
315/60 R 22.5
315/70 R 22.5
315/80 R 22.5
315/80 R 22.5
275/70 R 22.5
275/70 R 22.5
275/70 R 22.5
385/65 R 22.5
385/65 R 22.5
425/65 R 22.5
445/65 R 22.5
12.5 R 20
14.5 R 20
335/80 R 20
365/80 R 20
405/70 R 20
14.5 R 24
405/70 R 24
455/70 R 24
136/134 M
143/141 J
148/145 J
154/150 J
154/150 K
164/160 G
160 J
148/144 L
148/145 K
148/145K (151/148 E)
152/148 K
152/148 J
156/150G (154/150 J)
156/150 K
152/148J (154/150 E)
152/148 J
152/148 K
152/148 L
152/148 J
154/150K (152/148 L)
156/150 K
156/150K (154/150 L)
148/145J (152/148 E)
148/145 J
148/145 L
158L (160 K)
160K (158 L)
165 K
168 K
132K, 139K, 147 K
132K, 143K, 152 K
139 J
152 J
152 J
144 G
152 G
154 G
SP T 9
SP PG 8
SP PG 7
SP931
SP921
SP492
SP281
MPT
Všestranné
Off road
Hnaná
SP502
SP332
SP231A
SP282
SP482
SP382
SP531City
SP741City
SP331City
SP121City
SP321City
Městské autobusy
On/Off road, staveniště
Všestranné (použití)
Hnaná Řízená Hnaná
Přívěs/návěs
Hnaná
SP462
SP651
LI/SI
SP362
Rozměr
SP650
Zimní
Řízená
Náprava
19

Podobné dokumenty

zde

zde Pneumatika nové generace pro hnané osy pro použití na silnici i v terénu a na stavbách. Pneumatika Dunlop SP 482 je vyrobena ze směsí využívajících nejnovější technologie a materiály, které jí dodá...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Kpojednáni ádÓíi !Óurasně nďídil ýéiejíéíýní jcdnÁn' spojexés.hledánim na niíě ná 'len 12'5'2m9' o j.hoŽ výs|edkuby| sepsánpÍolokol z'něna využitíúemi plo r1šeuvedenýúě.lj. Y souladDse s.hválénÓuúz...

Více

Zobrazit PDF - Florabase.cz

Zobrazit PDF - Florabase.cz cyíindricae, suprema spiculam ď superans, iiiferior^s dis:antt3S. Sqaamae í abrupte cuspidatac. C. peáiformis var. y. rhmna K ů k e n t h . Cyp. Car. 491, 1909; Russkij Botan. Žurn. 135, 1911. — C....

Více

drátěný program – skupina c katalog 3

drátěný program – skupina c katalog 3 E. SPODNÍ TÁCEK 2 ks, plast / T1, TR1 F. MONTÁŽNÍ ŠROUBY 12 ks, ocel/ G17 G. PROFIL PŘEDNÍ 1 ks, aluminium / C-0 H. PROFIL ZADNÍ 1 ks, aluminium / C-0 Composition: A. WIRE GRILL - TOP 1 ps, steel /...

Více

Řada Stairs SP

Řada Stairs SP Nerezová ponorná čerpadla řady Stairs SP 6'' jsou vyrobena z vysoce kvalitní korozivzdorné nerezové oceli 304 nebo 316. Hřídele jsou zhotoveny z nerezové oceli 431 vysoké pevnosti. Čerpadla jsou ko...

Více