Minimální záznam - Informace pro knihovny

Transkript

Minimální záznam - Informace pro knihovny
Použití polí 008, 007, 006
» » » Minimální záznam
008 Údaje pevné délky
Údaje pevné délky (Všechny dokumenty)
00-05 datum uložení do souboru (RRMMDD)
06
typ data/publikační status (kód)
07-10 datum 1
15-17 místo vydání, produkce nebo realizace (kód)
35-37 jazyk popisné jednotky (kód)
38 modifikace záznamu (převažuje #)
39 zdroj katalogizace (převažuje – mimo NK ČR – kód d)
008
Příklad 1 (kniha):
030212s2002----xr-||||||||||||||cze-d
00-05
030212
06
s
07-10
2002
11-14
----
15-17
xr-
18-34
||||||||||||||
35-37
cze
38
-
39
d
Popis údajů:
008 - Všechny dokumenty (NO) – pozice 00-17 a 35-39
Indikátory a podpole
Pole 008 nemá žádné indikátory a podpole; údaje jsou definovány pozicí.
Znakové pozice
00-05 Datum uložení do souboru
[Viz specifikace znakových pozic]
06 Typ data/Publikační status
b data neuvedena; datum před n.l.
| kód se neuvádí
e
s
i
k
Jedno datum
podrobné datum
jedno známé/pravděpodobné
datum
Složená data
data zahrnutá ve sbírce
data většiny sbírky
©Národní knihovna ČR
Doplňkový materiál
m složená data
p datum
distribuce/zveřejnění/vydání a
datum produkce/nahrávky, pokud
jsou odlišná
r datum reprintu/reedice a datum
původního vydání
t datum vydání a datum copyrightu
n
q
Neznámá data
neznámá data
nejisté datum
c
d
Status pokračujícího zdroje
průběžně vydávaný
s ukončeným vydáváním
status není znám
u
38 Modifikace záznamu
# nemodifikován
d vynechán podrobný rozpis
o plně v latince/tisk lístků v latince
/transliterován/
r plně v latince/tisk lístků
v nelatinkovém písmu
s zkrácený
x vynechané znaky
| kód se neuvádí
07-10 Datum 1
[Viz specifikace znakových pozic]
11-14 Datum 2
[Viz specifikace znakových pozic]
15-17 Místo vydání, produkce nebo
realizace
MARC 21. Příloha X (web
Katalogizační politika)
18-34 Specifické kódované údaje pro
jednotlivé typy dokumentů
[Viz specifikaci pozic 008/18-34]
35-37 Jazyk
MARC 21. Příloha
Katalogizační politika)
Y
39 Zdroj katalogizace
# národní bibliografická agentura
c program kooperativní
katalogizace
d jiný zdroj
u není znám
| kód se neuvádí
(web
» » » Úplný záznam
Pokud vytváříte úplný záznam pro českou národní bibliografii nebo pokud některý
z následujících kódů považuje vaše knihovna za užitečný, vyplňte i pozice ve střední
části pole 008.
Knihy
Příklad 2 (kniha):
030212s2002----xr- abfe------001-0-cze0-05
06
07-10
2002
s
11-14
----
15-17
xr-
18-34
abfe------001-0-
030212
18-21
abf
35-37
cze
38
-
39
-
↓
22
e
23
-
24-27
----
28
-
29
0
Znakové pozice (008/18-34 a 006/01-17)
©Národní knihovna ČR
Doplňkový materiál
30
0
31
1
32
-
33
0
34
-
18-21
#
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
o
p
|
l
legislativa
m disertace
n literární přehledy z určitého vědního
oboru
o recenze
p programové texty
q filmografie
r adresáře
s statistiky
t
technické zprávy
u standardy/specifikace
v právnické kauzy a poznámky ke
kauzám
w přehledy a výběry z právnických
materiálů
y ročenky
z smlouvy
2 separáty
5 kalendáře
6 komiksy/grafické romány
|
kód se neuvádí
Ilustrace (006/01-04)
bez ilustrací
ilustrace
mapy
portréty
grafická znázornění
plány
obrazové přílohy
hudba
faksimilie
erby
genealogické tabulky
formuláře, tiskopisy
ukázky, vzorky
zvukové záznamy
fotografie
iluminace
kód se neuvádí
22 Uživatelské určení (006/05)
# není znám nebo specifikován
a předškolní
b mladší děti
c starší děti
d mladiství
e dospělí
f
specialisté
g všeobecně
j
děti a mládež
|
kód se neuvádí
23 Forma popisné jednotky (006/06)
# žádný z uvedených
a mikrofilm
b mikrofiš
c mikrokarta
d zvětšené písmo
f
braille
r reprodukce normálního písma
s elektronická podoba
|
kód se neuvádí
24-27 Povaha obsahu (006/07-10)
# nespecifikován
a referáty/resumé
b bibliografie
c katalogy
d slovníky
e encyklopedie
f
příručky
g právnické články
i
rejstříky
j
patentové dokumenty
k diskografie
©Národní knihovna ČR
28 Vládní publikace (006/11)
# nejedná se o vládní publikaci
a autonomní nebo částečně
autonomní složka
c působící ve více lokalitách
f
federální/národní
i
mezinárodní mezivládní
l
lokální
m působící ve více státech
o vládní publikace - neurčitá úroveň
s státní, oblastní, teritoriální atd.
u není známo, zda se jedná o vládní
publikaci
z jiný
|
kód se neuvádí
29 Publikace z konference (006/12)
0 nejedná se o material z konference
1 materiál z konference
|
kód se neuvádí
30 Jubilejní sborník (006/13)
0 nejedná se o jubilejní sborník
1 jubilejní sborník
|
kód se neuvádí
31 Rejstřík (006/14)
0 rejstřík neexistuje
1 rejstřík existuje
|
kód se neuvádí
32 Nedefinován (006/15)
# nedefinován
Doplňkový materiál
|
kód se neuvádí
33 Literární forma (006/16)
0 nejedná se o beletrii (bez další
specifikace)
1 beletrie (bez další specifikace)
c kreslené seriály
d dramata
e eseje
f
romány
h humoristická díla, satiry atd.
i
dopisy
j
povídky
m
p
s
u
|
smíšené formy
poezie
projevy
není znám
kód se neuvádí
34 Biografie (006/17)
# nejedná se o biografii
a autobiografie
b individuální biografie
c skupinová biografie
d obsahuje biografické informace
|
kód se neuvádí
Pokračující zdroje
Pro pokračující zdroje jsou definovány na pozicích 18-34 jiné kódy:
18 Periodicita (006/01)
# neurčitelná periodicita
a ročně
b jednou za dva měsíce
c dvakrát týdně
d denně
e jednou za dva týdny
f
pololetně
g jednou za dva roky
h jednou za tři roky
i
třikrát týdně
j
třikrát měsíčně
k průběžně aktualizován
m měsíčně
q čtvrtletně
s dvakrát měsíčně
t
třikrát ročně
u není znám
w týdně
z jiný
|
kód se neuvádí
19 Pravidelnost (006/02)
n normalizovaně nepravidelný
r pravidelně
u není znám
x nepravidelně
|
kód se neuvádí
20 Středisko ISSN (006/03)
# nepřidělený kód
0 mezinárodní středisko
1 Spojené státy americké
2 Británie
4 Kanada
z jiný
|
kód se neuvádí
©Národní knihovna ČR
21 Typ pokračujícího zdroje (006/04)
# žádný z uvedených
d aktualizovaná databáze
l
aktualizované volné listy
m monografické edice
n noviny
p periodika
w aktualizovaná website
|
kód se neuvádí
22 Forma původní popis. jednotky (006/05)
# žádný z uvedených
a mikrofilm
b mikrofiš
c mikrokarta
d zvětšené písmo
e noviny
f
braille
s elektronická podoba
|
kód se neuvádí
23 Forma popisné jednotky (006/06)
# žádný z uvedených
a mikrofilm
b mikrofiš
c mikrokarta
d zvětšené písmo
f
braille
r reprodukce normálního písma
s elektronická podoba
|
kód se neuvádí
24 Povaha celého díla (006/07)
# nespecifikován
a referáty/resumé
b bibliografie
c katalogy
Doplňkový materiál
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
z
|
25-27
#
a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
z
|
slovníky
encyklopedie
příručky
právnické články
biografie
rejstříky
diskografie
legislativa
disertace
literární přehledy z určitého vědního
oboru
recenze
programové texty
filmografie
adresáře
statistiky
technické zprávy
standardy/specifikace
právnické kauzy a poznámky ke
kauzám
přehledy a výběry z právnických
materiálů
smlouvy
kód se neuvádí
Povaha obsahu (006/08-10)
nespecifikován
referáty/resumé
bibliografie
katalogy
slovníky
encyklopedie
příručky
právnické články
biografie
rejstříky
diskografie
legislativa
disertace
literární přehledy z určitého vědního
oboru
recenze
programové texty
filmografie
adresáře
statistiky
technické zprávy
standardy/specifikace
právnické kauzy a poznámky ke
kauzám
přehledy a výběry z právnických
materiálů
smlouvy
kód se neuvádí
©Národní knihovna ČR
28 Vládní publikace (006/11)
# nejedná se o vládní publikaci
a autonomní nebo částečně
autonomní složka
c působící ve více lokalitách
f
federální/národní
i
mezinárodní mezivládní
l
lokální
m působící ve více státech
o vládní publikace - neurčitá úroveň
s státní, oblastní, teritoriální atd.
u není známo, zda se jedná o vládní
publikaci
z jiný
|
kód se neuvádí
29 Publikace z konference (006/12)
0 nejedná se o material z konference
1 materiál z konference
|
kód se neuvádí
30-32
#
|
Nedefinován (006/13-15)
nedefinován
kód se neuvádí
33 Původní abeceda nebo písmo názvu
(006/16)
# bez uvedení abecedy nebo písma/
bez klíčového názvu
a základní latinka
b rozšířená latinka
c cyrilice
d japonské písmo
e čínské písmo
f
arabské písmo
g řecká abeceda
h hebrejské písmo
i
thajské písmo
j
dévanágarí
k korejské písmo
l
tamilské písmo
u není znám
z jiný
|
kód se neuvádí
34 Konvence tvorby záznamu (006/17)
0 postupně pokračující záznam
1 záznam podle posledního vydání
2 integrační záznam
|
kód se neuvádí
Doplňkový materiál
Pole 007 – pole pevné délky pro fyzický popis
Toto pole naleznete v úplných záznamech pro českou národní bibliografii. Jinak se
nepovažuje za povinné. Ostatní knihovny je vyplňují jen tehdy, pokud jsou pro ně tyto
informace užitečné.
a
b
c
d
u
z
|
Text (007/00 = t)
Znakové pozice
00 Kategorie dokumentu
t
text
01 Specifické označení dokumentu
normální písmo
zvětšené písmo
braille
volné listy
nespecifikován
jiný
kód se neuvádí
Příklad (kniha):
007ta
Pole 006 – další charakteristiky dokumentu
Při popisu tištěných monografií se s polem 006 nesetkáme. Přiděluje se, pokud vlastnosti
odpovídají více než jednomu druhu dokumentu (006/01-17 = 008/18-34) a my je chceme
popsat v kódované podobě, ale pole 008 umožňuje popis jen jednoho typu dokumentu..
nejčastěji:
počítačové soubory, pokud na pozici návěští je hodnota kódu jiná než m (kartografický
dokument na CD-ROM ...)
I v případě těchto dokumentů toto pole naleznete v úplných záznamech pro českou
národní bibliografii. Jinak se nepovažuje za povinné. Ostatní knihovny je vyplňují,
pokud jsou pro ně tyto informace užitečné.
©Národní knihovna ČR
Doplňkový materiál

Podobné dokumenty

Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte

Louis Braille vytvořil tzv. „Braillovo písmo“ – písmo, které se čte učitele Louise Brailla, který poté, co v dětství ztratil zrak, v patnácti letech vytvořil toto písmo úpravou francouzského vojenského systému umožňujícího čtení za tmy. • Braillovo písmo je netradi...

Více

Indie

Indie okolo roku 2500 př.n.l. nejstarší památky užívají jazyka sanskrt, který je příbuzný s jazyky evropskými, společně tvoří jazykovou skupinu tzv.indoevropských jazyků písmo zprvu protoindické, dosud n...

Více

Business Intelligence systémy - Think Together 2016

Business Intelligence systémy - Think Together 2016 v normalizované podobě (resp. 3. normální formě). Analytická data není vhodné ukládat tímto způsobem, neboť pokud je potřeba poskytnout uživateli možnost rychle nahlížet na data z pohledu různých d...

Více

MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX

MARC 21 - IV Návěští, kódované údaje, pole bloku 0XX • d vynechán podrobný rozpis • o plně v latince/tisk lístků v latince • r plně v latince/tisk lístků v nelatinkovém písmu • s zkrácený • x vynechané znaky

Více

18_Hranol

18_Hranol Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 1. Na obrázku je čtyřboký kolmý hranol ABCDEFGH. Doplň podle obrázku. 2. Přesunutím obrázků sestav síť hranolu.

Více

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) - optimalizovaný pro čtení – tzn. počítá s tím, že zápisů bude málo a bude se hlavně číst – při takovém způsobu použití nabízí obvykle výborný výkon (lepší než obecné databáze) - existují standardi...

Více

Bible kutnohorská Unikátní nejrozsáhlejší český prvotisk bible

Bible kutnohorská Unikátní nejrozsáhlejší český prvotisk bible nejvzácnějších inkunábulí v české historii - pochází z roku 1489. Vytiskl ji tiskař Martin z Tišnova (jedná se o prvotisk, inkunábuli). "Vznik této pozoruhodné knihy byl předznamenán velkým soupeře...

Více

Stáhnout soubor - Česká 3D lukostřelba

Stáhnout soubor - Česká 3D lukostřelba Bows Club Chimera Hradec Králové

Více