CKI_prezentacja_PL Jakubowska 30.9.

Transkript

CKI_prezentacja_PL Jakubowska 30.9.
Kurs języka czeskiego
Studia podyplomowe
"Administracja i zarządzanie procesami transgranicznymi.
Specjalista ds. współpracy czesko-polskiej„
Projekt
„Rozwój źródeł ludzkich Śląska CzeskoCzesko-Polskiego”
realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007 – 2013.
Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
1
Jazykové školení základy českého jazyka
Postgraduální studium:
studium
„Správa a řízení přeshraničních procesů.
Specialista pro česko
česko--polskou spolupráci”
Projekt:
„Rozvoj lidských zdrojů česko
česko--polského Slezska“
realizovaný v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 2013. Spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje.
2
3
22. srpna 2009 – účastníci projektu
4
Postgraduální studium:
„Správa a řízení přeshraničních procesů.
Specialista pro českočesko-polskou spolupráci”
říjen 2009 - červen 2010 r.
5
9 miesięcy cięŜkiej pracy...
9 měsíců těžké práce ...
6
... ale było warto/ ... ale mělo to cenu
5. června 2010
Specjaliści ds. współpracy czeskoczesko-polskiej / Specialisté pro českočesko-polskou spolupráci
7
WyróŜnione prace:
Projekt przedsięwzięcia z zakresy wzornictwa przemysłowego dla
uzyskania dotacji w ramach POIG 4.2 / Projekt aktivity v rozsahu
průmyslového dizajnu pro získání dotace OPPI / Operační program
Podnikání a inovace/ 4.2
Ginące rzemiosła – renesans heligonki / Zanikající řemesla - renesance
heligόnky
Sąsiedzi Reksia. Festiwal czeskich i polskich filmów animowanych
dla młodszych i starszych / Sousedé Reksia. Festival českích a polskích
animovaných filmů pro mladší a starší
Zawitajcie w chacie beskidzkiej / Navštivte beskydskou chate.
8
Nowy zawód:
Specjalista ds. współpracy czeskoczesko-polskiej
Profil zawodowy:
Znajomość języka czeskiego
Szeroka wiedza na temat gospodarki, rynku pracy, turystyki, moŜliwości
kształcenia w Euroregionie
Bardzo dobra komunikacja międzykulturowa
Twórcze, nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów
Nové povolání:
Specialista pro českočesko-polskou spolupráci
Profil povolání:
Znalost českého jazyka
Rozsahlé vědomosti o hospodářství, trhu práce, cestovním ruchu,
možnostech vzdělávání v Euroregionu
Velmi dobrá mezikulturní komunikace.
Tvořivý, nestandardní přístup k řešení problémů.
Centrum Konsultacyjno – Informacyjne
wrzesień 2009 – październik 2010
Konzultačně--informační středisko
Konzultačně
září 2009 - říjen 2010
Cykliczny newsletter z
najciekawszymi informacjami na
temat konferencji, imprez i spotkań
transgranicznych, propozycji
współpracy z partnerami z Republiki
Czeskiej.
Newsletter s nejzajímavějšími
informacemi o konferencích, akcích,
přeshraničních setkáních, o
návrzích spolupráce s partnery z
České republiky.
Wystawa „Czeskie Naj
Naj”/
”/ Výstava „Česká nej“
18 – 28.01.2010r.
Galeria Sfera, BielskoBielsko-Biała
Wystawa „Przekaz z ludzką twarzą”/ Výstava „Odkaz s lidskou tváří
tváří““
27.04--11.05.2010r.
27.04
WyŜsza Szkoła Administracji, BielskoBielsko-Biała
Wystawa „Przekaz z ludzką twarzą”/ Výstava „Odkaz s lidskou tváří“
27.04--11.05.2010r.
27.04
WyŜsza Szkoła Administracji, Bielsko
Bielsko--Biała
Dziękuję za uwagę.
Děkuji za pozornost.
Dagmara Jakubowska
17