Poskytnutí souhlasu A PODMÍNKY VYUŽITÍ SLUŽEB

Transkript

Poskytnutí souhlasu A PODMÍNKY VYUŽITÍ SLUŽEB
Poskytnutí souhlasu A PODMÍNKY VYUŽITÍ SLUŽEB VFS Global Services, které
provozuje Mezinárodní organizace pro migraci v České republice.
1. VAC služby
CVAC středisko poskytuje služby obyvatelům daných zemí a stálým obyvatelům Kanady.
CVAC plní řadu funkcí týkajících se víz pro dočasný a trvalý pobyt a žádostí o cestovní
dokumenty.
Poplatky za služby CVAC byly schváleny kanadskou vládou.
2. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
VFS Global Services a IOM není zástupcem kanadské vlády. CVAC je zcela nezávislý
subjekt, působící podle zákonů země, ve které služby poskytuje a je plně zodpovědná za
poskytování těchto služeb.
3. JAZYK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
CVAC poskytuje služby a webové stránky v angličtině a francouzštině a v převládajícím
místním jazyce.
4. DOHODA
Jakožto uživatel služby CVAC rozumím a souhlasím, že:
Přečetl jsem kompletně tento dokument. Využívám asistence střediska CVAC s předložením
žádosti o dočasná víza nebo trvalý pobyt nebo cestovní dokumenty kanadské vládě tak, jak je
to uvedeno v podmínkách tohoto dokumentu.
CVAC shromáždí moje dokumenty a osobní údaje pro použití kanadskou vládou při žádosti o
kanadská víza, povolení nebo cestovní dokumenty. Na mé žádosti kanadské vládě je
oznámení, které popisuje, k jakému účelu slouží shromažďování těchto osobních údajů.
Pokud je tak uvedeno níže, dávám souhlas CVAC k nepřímému shromažďování mých
dokumentů a osobních informací osoby uvedené níže.
Osobní informace mohou zahrnovat moji žádost, podpůrné nebo jiné dokumenty, které
vyžaduje kanadská ambasáda nebo Generální konzulát Kanady. Dále také tyto informace
mohou obsahovat moji fotografii a otisky prstů, pokud tyto byly pořízeny k mé žádosti.
V neposlední řadě mohou osobní údaje obsahovat informace požadované od CVAC pro své
záznamy, které mohou zahrnovat některé údaje ze žádosti,, identifikační údaje, biografické a
kontaktní informace nezbytné k poskytování služeb a mohou v některých případech obsahovat
elektronické záznamy nebo údaje týkající se mé žádosti nebo ostatní dokumenty, které
přiložím.
Za účelem získání povolení kanadské vlády jako smluvní strany, CVAC slíbila, že bude
dodržovat zásady ochrany důvěrných osobních informací a nakládání s nimi, přijaté různými
zákony Kanady. Úřady VFS Global sevices mají na vyžádání k dispozici kopie těchto zásad.
S těmito dokumenty a elektronickými informacemi může s povolením Kanady CVAC
nakládat. Tyto dokumenty a elektronické informace budou sdělovány kanadské ambasádě a
kanadské vládě v Kanadě, v souladu s poskytovanými službami.
Rozumím, že CVAC pouze shromažďuje, používá, nakládá a uchovává mé osobní údaje, jak
je požadováno ve smlouvě s kanadskou vládou pro účely poskytování podpory při žádosti o
vízum, povolení nebo cestovní dokumenty a shromažďuje biometrické údaje, pokud jsou
doložené. Kanadská vláda zakázala CVAC používat nebo prozrazovat moje osobni údaje k
jinému účelu, pokud jsem neposkytl další písemný souhlas.
JMÉNO (hůlkovým písmem)________________________________________________
ADRESA_______________________________________________________________
PODPIS________________________________________________________________
DATUM________________________________________________________________
PODEPSÁNO V:________________________________________(město, stát)
Souhlas pro nepřímé shromažďování (Vyplňuje se pouze v případě využití služeb cestovního
agenta nebo zástupce)
Dávám souhlas CVAC v České Republice, aby mohla shromažďovat moje dokumenty a
osobní údaje od: (Jméno cestovního zprostředkovatele a pověřeného zaměstnance nebo jiného
oprávněného zástupce:
______________________________________________________________________
Vztah k žadateli: ________________________________________________________
Podpis žadatele: ____________________________
Datum ______________________
Prohlášení, které má být podepsáno POUZE žadatelem, kterému s elektronickou přihláškou
asistoval zaměstnanec CVAC.
Byla mi poskytnuta pomoc od zaměstnance CVAC se zadáváním informací z mé žádosti.
Poskytuji všechny informace a odpovědi potřebné pro danou žádost.
Přečetl/a jsem vyplněnou a vytištěnou žádost a prohlašuji, že poskytnuté informace jsou
pravdivé a dokumenty, které předkládám na podporu své žádosti jsou původní a nebyly nijak
zfalšovány.
Jméno: ___________________________
Podpis:___________________________________ Datum: _______________

Podobné dokumenty

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Tradiční značka českého rozhlasovém trhu, zaměřená především na mladší cílovou skupinu posluchačů do 30 let. Jedná se o skupinu, která je nejvíce ochotna utrácet za novinky a je senzitivní vůči net...

Více

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint nadprůměrnými příjmy a většinou bydlí ve vlastním domě nebo bytě. Rádio Beat poslouchají spíše muži než ženy, především ve věku 20-50 let, se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Drtivá vě...

Více

Novinky IBM SPSS Statistics

Novinky IBM SPSS Statistics pomocí časového kauzálního modelování (Temporal Causal modeling), které zahrnuje metody využívané k odhalení Grangerovy kauzality mezi časovými řadami. Pomocí dialogu Create Temporal Causal Models ...

Více

P Ř I H L Á Š K A - Oficiální Fanklub Petra Kotvalda

P Ř I H L Á Š K A - Oficiální Fanklub Petra Kotvalda Fanklubu Petra Kotvalda. Zároveň prohlašuji, že se budu řídit stanovami Oficiálního Fanklubu Petra Kotvalda, o. s.

Více

Zobrazit - Regulus

Zobrazit - Regulus E 3 - Pomoc při uvádění do provozu - průvodce nastavením Pokud regulátor poprvé zapnete, objeví se na displeji požadavek nastavení jazyka a hodin. Poté se objeví dotaz, jestli chcete nastavit regu...

Více

Aktuální právní informace Business Law Alert

Aktuální právní informace Business Law Alert Protection of investments in solar projects Poslanecká sněmovna schválila dne 9.11.2010 novelu zákona č. 180/2005 Sb. a zavedla odvod (označovaný také jako „srážková daň“) z tržeb za elektřinu z FV...

Více

1. cvičení

1. cvičení Stereomikroskopy mívají většinou mezi objektiv a okulár vložen ještě optický hranol, který převrací (již převrácený) neskutečný obraz, takže pozorovatel vidí objekt ve skutečné orientaci (tj. správ...

Více

ukázky prací studentů

ukázky prací studentů představit nakupování v našich předražených obchodech. V Německu mají stejný, ale kvalitnější a levnější sortiment výrobků. Německo není daleko, a proto tyto možnosti převážná většina lidí využívá....

Více