TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Transkript

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
TSL:TSL
17.5.2011
7:57
Page 1
ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ
Květen 2011
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
Číslo 5
Trhové Sviny přivítaly fotbalové
naděje z celé republiky na IV.ročníku Erima Cupu O pohár starosty
města.
Již počtvrté se podařilo v Trhových Svinech
zorganizovat turnaj přípravek za účasti mužstev z celé republiky a také z Českobudějovicka. Turnaj ovládlo domácí mužstvo pod
vedením trenérů Marka Neužila a Michala
Vrábka a stalo se celkovým vítězem turnaje.
Svou kvalitu a formu dokázalo také výhrou
nad mužstvem AC Sparta Praha.
„ …ano, je to překvapení , ale kluci (v mužstvu
Spartaku za kluky tak trochu počítáme i naše
hráčky, Simču a Alču) si vítězství zaslouží, hráli
pěkný fotbal a hlavně nechali na hřišti srdíčko.
Nedávno dokázali, že patří k nejlepším v okrese
a vyhráli E. ON Junior Cup na Hluboké a tímto
vítězstvím dnes dokázali, že to nebyla náhoda“,
sdělil bezprostředně po závěrečném vyhlášení
trenér domácích Marek Neužil , který zároveň v
oddíle zastává funkci šéftrenéra mládeže.
V Trhových Svinech fotbalové naděje z celé republiky ?
Ano, to je v posledních letech již tradicí, ale
letos to vůbec nebylo jednoduché. „ Také tento
rok jsme zažádali o dotace z grantu Jihočeského
kraje na podporu veřejně přístupných sportovních akci se zaměřením na mládež, ale bohužel
jsme očekávanou finanční podporu nedostali“,
říká starosta města Radislav Bušek. Přesto se
organizátorům za podpory města a sponzorů
podařilo sehnat potřebné finance a naplánovat
na 7. 5. 2011 turnaj, na který se každý těšil.
„Takto kvalitní a úspěšnou sportovní akci musíme podpořit “, řekli si zastupitelé města a rozhodli se přidělit 10% úspory z odměn
zastupitelů na tento turnaj. „ Moc zastupitelstvu
děkuji za podporu mládeže v našem městě; bez
této finanční podpory bychom turnaj nemohli
uskutečnit v takovéto kvalitě“, říká Marek Neužil. „ Zároveň bych chtěl poděkovat všem partnerům a sponzorům našeho oddílů kopané, kteří
celý rok mládežnický fotbal v Trhových Svinech
podporují“.
Ročník XXI
Srovnávací výzkum
Město pro byznys
Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá
jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i
naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci
působí. Současně nám všem dává možnost poznat
problémy, se kterými se obce potýkají.
Jde o historicky největší průzkum mezi podnikateli v ČR – bylo dotazováno přes 10 tisíc podnikatelů, posuzuje se 20 tisíc dat z nezávislých a
vlastních zdrojů ( např. korespondenční dotazníkové šetření místní správy – telefonické dotazování
místních podnikatelských subjektů atd.).
Obec s rozšíř.
působností
Celorepublikové pořadí
Krajské pořadí
Písek
Vimperk
Třeboň
Prachatice
Strakonice
Č. Krumlov
Trhové Sviny
Blatná
Tábor
Č. Budějovice
Vodňany
Kaplice
Jindř. Hradec
Soběslav
Týn nad Vlt.
1.
5.
8.
39.
56.
70.
73.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
85.
100.
118.
138.
149.
152.
159.
204.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sledují se tyto ukazatele:
1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ
• podíl podnikatelů, počet firem, podíl malých a
středních firem, podíl zahraničních osob atd.
2) KVALITA LOKALITY
• počet lůžek v ubytovacích zařízeních, stabilita
krajiny, tzn. poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch (zahrady, travní porosty, lesy a vodní
plochy) k negativním (orná půda, zastavěná plocha, ostatní plocha), bytová zástavba, znečištění
ovzduší, počet lékařů, vzdálenost k dálnici či k
Vše je připraveno můžeme začít, řekli si organizátoři v 9°° a delegovaní rozhodčí mohli poprvé písknout do píšťalek.
Turnaje se účastnilo 10 mužstev : AC Sparta
Praha, 1.FK Příbram, FK Mladá Boleslav, FŠ
Třebíč, SK Dynamo ČB, Loko ČB, Spartak MAS
Sezimovo Ústí, SKP ČB, Malše Roudné a Spartak Trhové Sviny. Mužstva byla rozlosována do
dvou skupin po pěti a hrálo se systémem každý
s každým. Ve 12:30 bylo již jasné, které oddíly
postupují do skupiny o 1.- 5. místo a do skupiny
o 6.- 10.místo. Ze skupiny A postoupila mužstva
pokračuje na 15. straně
1
rychlostní komunikaci, kriminalita, kapacita mateřských škol, počet žáků v jedné třídě atd.
3) PODMÍNKY PRACOVNÍHO TRHU
• nezaměstnanost, věk nezaměstnaných (podíl osob
ve věku do 24 let z celkového počtu nezaměstnaných, dlouhodobá nezaměstnanost), průměrný měsíční plat, změna počtu obyvatel, nemocnost atd.
4) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY
• hospodaření obcí, podíl kapitálových výdajů
obce, poměr salda a majetku obce, podpora webových stránek, úřední hodiny, úspěšnost získávaní
dotací, objem dotací na veřejnou dopravu, test
elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi), počet městských strážníků, počet úředníků
5) CENOVÉ PODMÍNKY
• poplatek za rekreační pobyt v penzionu, poplatek
za stánek, poplatek ze vstupného, cena vodného a
stočného, cena bytů, cena stavebních pozemků,
cena za odvoz odpadu, daň z nemovitostí pro podnikatele
6) PRŮZKUM MEZI PODNIKATELI
• podnikatelské prostředí, kvalita lokality, podmínky pracovního trhu, cenové podmínky
Hodnocení Trhových Svinů
V Trhových Svinech je zastoupení cizinců mezi
podnikateli na 40 % krajských hodnot, počet zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci meziročně
stoupl o čtvrtinu. Meziroční růst počtu ekonomických subjektů je o 90 % vyšší, než je průměrný
krajský růst. Kapacita mateřských škol je zde o desetinu vyšší. Je zde třetí nejvyšší přírůstek obyvatel a místní podnikatelé mohou ocenit, že je zde o
pětinu vyšší podíl mladých lidí mezi nezaměstnanými. Zároveň je zde i o třetinu nižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných. Místní radnice má sice
nejnižší podíl kapitálových investic, má však druhý
nejlépe vyvážený rozpočet. V testu elektronické
komunikace místní úředníci uspěli jako třetí nejlepší v celé republice. Místní podnikatelé jsou zde
nejvíce spokojení se samotným podnikatelským
prostředím.
Podr. informace na: www.mestoprobyznys.cz
Ze závěrečné zprávy Město pro byznys 2010
vybrala hlavní informace Mgr. V. Korčaková
TSL:TSL
17.5.2011
7:57
Page 2
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
Ohňostroj
Chtěl bych tímto příspěvkem velmi poděkovat
bratrům Černým a jejich pomocníkům za to, jak
svým ohňostrojem už mnoho let v našem městě korunují květnové oslavy osvobození. Jejich ohňostroje jsou vždy pěkné, všemi a hlavně dětmi
očekávané a oceňované. Je to každoroční krásné
završení svátečního dne. Podle reakcí, které jsem
slyšel, se ten letošní obzvláště povedl.
Ještě krátkou zmínku o nákladech. Zaslechl jsem,
že město nemá peníze a přesto dává 200 000,- Kč
na ohňostroj. Pravda je ovšem, jak to u těchto rádoby zasvěcených poznámek často bývá, úplně
jiná. Kvalita ohňostroje této ceně asi i odpovídala.
Bratrům Černým město ale platí pouze cenu toho,
co „vystřílí“. Všechny jejich ostatní náklady a
práce jsou sponzorský dar městu, jeho lidem a
hlavně dětem. A to po celou dobu, co u nás májové
ohňostroje provozují. Cena je tedy řádově nižší než
ta, kterou uvádějí různí škarohlídové. Myslím si, že
za to je třeba také poděkovat a ocenit tento jejich
přístup.
Zdeněk Valut
Streetworkeři
v ulicích našeho
města
Počet uživatelů drog v České republice narůstá.
Drogy se užívají téměř v každém městě a Trhové
Sviny nejsou výjimkou. Od roku 2010 působí ve
městě Jihočeský streetwork Prevent, který poskytuje služby pro uživatele drog, ale působí také na
poli prevence jejich zneužívání. Jedná se o sociální
službu ( terénní program), usilující o snižování a
omezování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog. Dnes už víme, že služby pro uživatele drog se společnosti vyplatí, protože chrání
nejen zdraví veřejnosti a našich dětí, ale zároveň
vedou samotné uživatele drog ke snížení rizik nakažení infekčními onemocněními, jejichž léčba je
velmi finančně nákladná.
Naším cílem je kontaktovat uživatele drog v jejich
přirozeném prostředí. Oslovujeme skupinky především mladých lidí v parcích, barech či hernách.
Snažíme se jim předávat informace o drogách a
možných rizicích spojených s jejich užíváním.
Pokud se někdo baví se streetworkery, tak to vůbec
neznamená, že bere drogy anebo má s drogami
něco společného.
A jak terénní program v ulicích města funguje?
Výměnou injekčních stříkaček a distribucí dalšího
materiálu dochází ke snižování zdravotních rizik a
šíření infekčních nemocí mezi běžnou populaci.
Našim klientům nabízíme také zdarma screeningové testy na HIV a hepatitidy B a C (žloutenky)
a syfilis. S klienty pracujeme ale také například na
jejich motivaci k léčbě, sociálnímu začlenění a poskytujeme další služby v rámci sociální práce.
Terénní sociální pracovníky Jihočeského streetworku lze potkat každou středu v Trhových Svinech a Borovanech od 15 do 17 hod. Lze nás také
kontaktovat na telefonním čísle 776 195 360.
Všechny naše služby poskytujeme zdarma a anonymně. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí dle
§100 odst. 1 Zákona o sociálních službách.
Více info na www.os-prevent.cz
2011
AKTUÁLNĚ
Zeptali jsme se za vás
strážníků Městské policie (dále jen MěP)
Trhové Sviny
Dovolám se na služebnu MěP i o víkendu ? Do
kolika hodin je možné strážníky volat ve všední
den a během víkendu?
Na pevnou linku se na služebnu dovoláte zcela určitě vždy v úředních hodinách
PO - PÁ: 13.00 - 14.00
ST: 13.00 - 14.00 16.00 - 17.00
a to na čísla 386 301 429 (služebna) a 386 301 434
(vedoucí MěP). Pracovní doba strážníků je nepravidelná, reagující na počet dostupných strážníků
(např. povinná účast na školení) a na aktuální požadavky ( v květnu např. i během nedělního prvomájového jarmarku, lampionového průvodu
apod.), zpravidla však ve všední den od 6:00 do
18:30, v pátek a v sobotu byly posíleny noční
služby až do ranních hodin. Novinkou je mobilní
telefon s číslem 734 762 955, který bude mít u sebe
vždy jeden z právě sloužících strážníků.
Proč je strážníky tak málo vidět na místech,
která jsou všeobecně známá jako problémová
(okolí KD a kostela – zde shromážděná mládež
často pokřikuje na občany, popíjí alkohol a znečisťuje uvedené prostory) ?
MěP tato místa kontroluje při pravidelných obchůzkách i po přivolání občany. Bohužel, podle
platných vyhlášek a zákonů (doporučili bychom je
občanům k prostudování) má MěP velmi omezené
možnosti zásahu a podobné situace řeší nejčastěji
formou domluvy.
Proč nejsou strážníci schopni ohlídat pořádek
na autobusovém nádraží?
Na autobusovém nádraží se hlídka MěP objevuje
pravidelně a často, ale nemůže zde vzhledem k
jiným povinnostem být neustále. Provozovatel nádraží ( ČSAD Jihotrans) zde zaměstnává správce,
který by v případě nějakého problému měl strážníky kontaktovat. Občas je hlídka přivolána i některým z řidičů ČSAD.
Data různých kulturních akcí a zábav jsou předem
známa z plakátů. Proč je tedy po jejich konání tolik
převrácených košů a kontejnerů, vytrhaných patníků…a co s tím MěP hodlá dělat ?
Občané by s v souvislosti s touto otázkou měli uvědomit následující:
Hlídka je dvoučlenná a nemůže být opravdu všude.
Pokud nějaké ničení majetku zjistíme, tak samozřejmě zasahujeme. Jestli ale občan nějaký vandalismus pozoruje z okna, nezavolá nás
(tímto
veřejnost vyzýváme k větší spolupráci s námi) a
pak se rozčiluje, že jsme nezasáhli, není asi chyba
na naší straně.
Dále bychom chtěli pořadatele kulturních akcí vyzvat k tomu, aby nám své akce na služebnu MěP
nahlašovali s dostatečným předstihem (cca 1
měsíc) – je to pro nás důležité kvůli plánování služeb. Akce, o nichž nemáme tušení, nemůžeme kontrolovat.
Je správné chránit školáky na přechodu – ale je
správné i to, že o 100 metrů dál vkročí školák
řidiči do vozovky, protože je přesvědčen o tom,
že on má přednost ? Nebylo by lepší učit řidiče
i děti, jak se správně chovat za běžného provozu
i bez přítomnosti strážníka ?
Strážník je na nejfrekventovanějším a nejméně přehledném přechodu. Zde dohlíží, zasáhne jen v případě nebezpečí. Pro děti je i toto součástí dopravní
výchovy.
Naše město je malé, benzín drahý – nepřivítala
by MěP služební kola pro efektivnější pohyb po
městě ?
Ne. Zkušenosti našich kolegů v jiných městech
byly spíš negativní. Kola, speciální oblečení, náklady na údržbu a pravidelnou kontrolu bicyklu
představují poměrně velkou částku, která by mohla
překročit i sumu, jež nám je vymezena na pohonné
hmoty. Naše město je opravdu malé, proto se po
něm většinou snadno přesouváme pěšky a pohonné
hmoty šetříme pro výjezdy do chatových osad a
spádových obcí. Tam naši kontrolu navíc spojujeme i s výlepem plakátů MěÚ.
Nezlepšil by se vztah občanů k MěP (a naopak),
kdyby strážníci zdravili občany nebo jim alespoň na jejich pozdravy odpovídali ?
Co se zdravení týká, jsme na tom tak, jako asi většina občanů – zdravíme ty, které známe, hlavně
naše starší spoluobčany, dále pak ty, kteří nám na
pozdrav odpovídají a neodvrací při setkání s námi
hlavu. Jsme taky jenom lidé, a proto je možné, že
někdy na váš pozdrav nereagujeme, protože máme
hlavu plnou různých úkolů a starostí.
(dotazy občanů strážníkům předala a za odpovědi p. Junkovi, Bartošovi a Fajtlovi děkuje
Mgr. Hana Halešová)
Správní obvod Městské policie Trhové Sviny
2
TSL:TSL
17.5.2011
7:57
Page 3
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
KOMPOSTÁRNA
Od května letošního roku bude uvedena do provozu městská kompostárna, umístěná v areálu
bývalé úpravny vody na Valše (směr Mohuřice).
Občané města mohou každé úterý od 14.30
hodin do 18.00 hodin na toto místo bezplatně uložit trávu, listí, ovoce a zeleninu a rostlinné zbytky
ze zahrádky. Není možné zde ukládat větve (ani
rozřezané), zdřevnatělé nebo dlouhé rostliny
(rákos a třtina) a kuchyňské zbytky.
Upozorňujeme, že tyto odpady nebude možné
již ukládat na sběrný dvůr v T. Svinech.
Děkujeme za pochopení. Odbor životního prostředí.
Na přelomu dubna května proběhla v Kulturním domě výstava „Trhové Sviny v dobové fotografii“. Návštěvníci tu mohli vidět dnes už neexistující tvář našeho města, a to z období od konce
19. století až do 80. let minulého století. Pamětníci vzpomínali a ti nejmladší se zase divili, jak to tu
kdysi vypadalo. Čas zkrátka zastavit nelze.
Text i foto: Mgr. F.Slípka
Mateřské centrum
použije dotaci
na energie
Mateřské Centrum Človíček Nebojsa letos získalo
dotaci z Města Trhové Sviny ve výši 90 000 Kč.
„Jsme velmi rády, děkujeme za přízeň. Mateřské
centrum bezmála celou část této dotace opět použije na náklady spojené s topením a energiemi,“
informovala Natálie Bustová z MC Človíček Nebojsa.
Další velkou část financí MC tvoří dotace z Jihočeského kraje. „Zatím jsme nebyly informovány,
zda jsme při jejím přidělováním uspěly, ale věříme,
že i letos bude naše organizace podpořena,“ dodala
Natálie Bustová.
P. Vicková
Strom na zahradě
K připomenutí výročí konce druhé světové války proběhla 28. dubna v Kulturním domě Trhové Sviny výstava dobových zbraní a vojenské výstroje, kterou uspořádaly kluby vojenské historie Süd a České Budějovice. Žáci škol i další návštěvníci mohli vidět pestrou a zajímavou sbírku válečných artefaktů jak
německé, tak spojenecké provenience. Oproti loňské výstavě se tu ve větší míře vyskytovala britská výzbroj a výstroj a k vidění byla i motorizovaná technika. Na prvním obrázku jsou návštěvníci pod přísným
dohledem skotského příslušníka britské armády. Tradiční skotské sukně (kilty) dvou přítomných „Skotů“
vzbuzovaly zejména u dětí zaslouženou pozornost. Na druhém snímku je zdokonalená britská minohledačka z konce války.
Text i foto: Mgr F.Slípka
3
Kdysi dávno, v mladých letech mé maminky,vyrostl na babiččině zahradě překrásný smrk. Když jsem ho poprvé v létě
spatřil, uvědomil jsem si, kolik asi zvířátek musí žít v tomto mohutném, sedmimetrovém stromě. Větve měl docela
nízko a poskládané jako žebřík. Denně
jsem se k němu vracel a vylézal vždy o
kousek výš, kam až mě odvaha pustila.
Při každém kroku jsem se rozhlížel a pozoroval i sebemenší tvorečky, pro které
je strom dostatečným úkrytem. Každý,
kdo šel okolo, sledoval, co to vyrostlo
uprostřed zahrady za krásu. Celé generace naší rodiny se pod strom určitě
schovávaly při velkém vedru a v duchu
si pochvalovaly, jaký má dobrý stín.
V nejvyšších větvích vždycky zpívali
ptáčci, které jsem nikdy nespatřil, protože urostlý smrk měl velké, mohutné a
silné větve s jehličím, přes které oko neprohlédlo. Babička vždy říkávala, že
strom má jistě kořeny po celé zahradě.
Jan Vrábek (14 let )
Svatá Trojice
(Redakce děkuje za zaslání literárního
dílka mladému přispěvateli, jehož evidentně v hodinách slohu zaujalo líčení.)
TSL:TSL
17.5.2011
7:57
Page 4
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
Víte, co vlastně znamená GPN?
Co znamená zkratka gpn?
Zkratka gpn jsou počáteční písmena greiner production network – výrobní síť
greiner, přeneseně pak globální hráč, profesionální akce, nekopírovatelné.
V pololetí letošního školního roku dostali žáci II. stupně ZŠ v rámci
výuky občanské výchovy za úkol zpracovat otázky, které by z pozice redaktorů rádi položili v největších firmách působících v našem městě.
Jako první byla k zodpovězení otázek vyzvána firma GPN a v tomto čísle
TSL si můžete přečíst zajímavé otázky z pera žáků a fundované odpovědi, o které bylo požádáno vedení firmy.
Proč se firma přejmenovala (dříve Greiner, nyní gpn)?
Důvodem přejmenování firmy Greiner na GPN bylo vybudování výroby a
prodej našich výrobků nejen našim sesterským firmám, ale také na volném
trhu. To znamená možnost vyrábět i pro zákazníky mimo holding Greiner
Je firma ve světě hodně známá?
Název GPN vznikl teprve během roku 2007 a samozřejmě nějaký čas trvá, než
vejde ve známost, ale mezi největšími zákazníky má GPN již dnes velmi dobré
jméno.
(Otázky z prací dětí vybrala a níže uvedeným děkuje za odpovědi
Mgr. Hana Halešová)
Historie a představení firmy
Firma Greiner vznikla před 143 lety v Německu jako výrobce korkových
zátek a strojů na jejich výrobu. Roku 1897 přenesla své působiště do Rakouska a postupně rozšiřovala oblasti svého působení tak, že v současné
době vyrábí mimo jiné také obaly z plastových hmot, dodává díly z plastů
pro automobilový průmysl, sedadla do letadel a výrobky pro nábytkářský
průmysl. Dále vyrábí zdravotní techniku včetně sterilizace produktů,
formy pro vytlačování profilů z plastových hmot určených k výrobě rámů
oken a dveří a strojní linky pro nástroje na výrobu těchto profilů. V současné době má Greiner Holding AG pobočky a zastoupení ve více než 20
zemích, kde je 104 firem s více jak 7400 zaměstnanců.
V Trhových Svinech je Greiner Holding zastoupen několika firmami. Jedná se
o GPN GmbH organizační složka Česká republika (nástrojárna), Greiner Real
Estate s.r.o. (správa nemovitostí) a na jaře tohoto roku se po pěti letech znovu
spustil provoz strojírny, a to pod hlavičkou firmy GPN strojírna s.r.o.
Dotkla se i vaší firmy hospodářská krize (a jak)?
V době hospodářské krize bylo bohužel nutné snížit počty pracovníků a odprodat některé starší a méně vyhovující stroje. Na druhé straně jsme se ale zaměřili na zvýšení produktivity a zlepšení kvality našich výrobků. Mnoho našich
zaměstnanců si rozšířilo kvalifikaci zaučením se na jiných strojích a pracovištích.
Dále je důležité zdůraznit, že velikou pomocí v době krize byla dohoda vedení
firmy se všemi zaměstnanci pracovat po dobu poklesu výroby na zkrácenou
pracovní dobu. Zkrácené úvazky trvaly celkem 13 - 15 měsíců a díky tomuto
nástroji se zachránilo 20 – 25 pracovních míst. Za to patří všem zaměstnancům
veliké poděkování.
Je pravda, že firma gpn bude propouštět nebo dokonce končit s pobočkou
v TS?
Krize zasáhla firmu GPN a kapacita musela být snížena o 30 %, ale v současné
době se trh pomalu zotavuje a jsme si jisti, že budeme pobočku v Trhových
Svinech spíš rozšiřovat a nikdy likvidovat.
Příkladem toho může být také opětovné zprovoznění strojírny, kde je v tuto
chvíli již 31 zaměstnanců. Firma GPN strojírna s.r.o. vyrábí díly strojů a montuje stroje výrobních linek pro výrobu plastových profilů a se stávající firmou
tak úzce spolupracuje.
Provoz nástrojárny, tzn. firma GPN GmbH o.s. (do roku 2006 pod názvem
Greiner nástrojárna spol. s r.o.) byl založen v květnu 1993 mateřskou firmou
C.A.Greiner&Soehne a ta byla také jediným společným vlastníkem se 100%
podílem. Výroba pak byla zahájena 1.července 1993 v pronajatých prostorách
(v areálu Gamy) s padesáti zaměstnanci. Od roku 1997 je firma již ve vlastních
prostorách ve dvou výrobních halách o ploše 10000 m2. V současné době zaměstnává 162 pracovníků a obrat celé firmy GPN GmbH dosáhl v roce 2010
21,8 mil EUR.
Kolik má firma gpn poboček a kde (v ČR, ve světě)?
Firma GPN má sídlo v AT a pobočky (závody) v Čechách (Trhové Sviny), v
Číně a v USA. Celkem je to sedm firem se společnou matkou – firmou Greiner Tool.Tec. Celková struktura Greiner Holding AG je tak rozvětvená, že by
vydala na samostatný článek.
Jak dlouho vaše firma působí v našem městě; proč si rakouská firma vybrala pro svou pobočku právě T. Sviny?
Jak bylo již napsáno v úvodu článku, firma GPN zahájila výrobu 1. července
1993, tenkrát ještě pod názvem Greiner nástrojárna spol. s r.o. a dle odpovědi
rakouského jednatele pana Ernsta Bergera bylo místo vybráno z několika důvodů. Předně to byli dobře vyškolení zaměstnanci, dlouholeté zkušenosti s výrobou nástrojů a v neposlední řadě také strojní vybavenost a technické zázemí
stávající budovy.
(Na otázky odpověděli: Ernst Berger – jednatel, Jiří Machutka – vedoucí
výroby, Ing. Jiří Šimek – ředitel a Ing. Arnošt Vydra – personalista, který
odpovědi také zpracoval.)
Pokračování příště...
4
TSL:TSL
17.5.2011
7:57
Page 5
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
Pohodová škola
V Českých Budějovicích jsme svoji péči zaměřili na těžší formy postižení ve
věkovém rozsahu od tří do šestadvaceti let.
Protože dochází ke změně trendů ve speciálním školství, tzn. děti s lehčími
formami postižení budou vzdělávány v hlavním proudu - v běžných základních
školách, rozšiřujeme nabídku vzdělávání na škole v Trhových Svinech. Chtěli
bychom stejně jako na našem druhém zařízení vzdělávat děti s těžšími formami
postižení, zajistit jim možnost vzdělávání v mateřské škole speciální, v přípravném stupni při základní škole speciální, v základní škole speciální a v praktické škole jednoleté.
Máme bohaté zkušenosti se vzděláváním žáků v rehabilitačních třídách, kde
jim umožňujeme, aby si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálního pedagogického vedení osvojovali některé elementární dovednosti a návyky, které jim umožní získat alespoň určitou míru soběstačnosti a najít
vhodnou formu komunikace s ostatními. Například používáme metody bazální
stimulace, aromaterapie a perličkové koupele.
Nezapomínáme ani na děti s poruchami autistického spektra. Také na zařízení
v Trhových Svinech jim budou vytvořeny optimální podmínky vzdělávání,
adekvátní jejich možnostem rozvoje osobnosti. Respektujeme věkové a vývojové zvláštnosti dětí, jejich osobní tempo.
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny, Nové město
228 se zabývá vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy
dětí, které jsou bez individuálního speciálně pedagogického přístupu v procesu
vzdělávání znevýhodněné a výrazně limitované.
Naše škola toto vzdělávání poskytuje na dvou pracovištích - v Trhových Svinech a v Českých Budějovicích.
Práce s dětmi v autistické třídě
V Trhových Svinech poskytujeme vzdělávání dětem s lehčími formami postižení.
Využití interaktivní tabule v praktické škole jednoleté
Dlouhodobou vizí naší školy a mottem je: „Pohodová škola pro žáky a dospěláky“. Pro žáky to znamená, že pro ně vytváříme psychicky příjemné klima,
bez stresu, ve kterém se děti daleko více naučí, pro rodiče pak ovzduší vzájemné spolupráce, důvěry a respektu.
Realizujeme bezplatně ústavou garantované právo na vzdělávání a na rozvoj
tělesného a duševního potenciálu.
V případě zájmu Vás rádi přivítáme v našich prostorách, kde můžete nahlédnout do průběhu vyučování a zažít přátelskou atmosféru naší školy.
Mgr. I. Šťastná, ředitelka školy
Stimulační masáže v rehabilitační třídě
KDO DARUJE NEBO LEVNĚ PRODÁ
Základní škole T. Sviny
pro pravidelně se konající akci
„Zachraň strom“ (soutěž tříd ve sběru starého papíru)
FUNKČNÍ VÁHU – DECIMÁLKU ?
Vaše nabídky prosíme na tel. číslo 386 322 507. Děkujeme.
Poslední zvonění
V pátek 6. května proběhlo „Poslední zvonění“ oktávy svinenského gymnázia. Jako každoročně
byli při této příležitosti slavnostně pasováni do „stavu mazáckého“ studenti septimy, kteří ovšem
před tím museli prokázat jistou fyzickou i psychickou odolnost, kterou budou v posledním ročníku určitě potřebovat.
Text i foto: Mgr F. Slípka
5
TSL:TSL
17.5.2011
7:57
Page 6
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
Desítky lidí přišly
pálit čarodějnice na hamr
Buškův hamr letos poprvé otevřel své brány návštěvníkům. Stalo se tak
tradičně 30. dubna na Filipojakubskou noc, kdy je technická památka v
obležení zejména rodičů s dětmi. Letošní poslední dubnová sobota i díky
příznivému počasí v návštěvnosti předčila předchozí ročníky.
„Mnohé děti přišly v kostýmech čarodějnic, každé bylo odměněno malou
pozorností, kreslily také obrázky, které jsme pak na hamru vystavily.
Vrcholem odpoledne bylo zdobení a stavění májky a upálení hamerské čarodějnice. Tradice zůstala zachována, i když některým malým návštěvníkům bylo figuríny líto,“ uvedly provozovatelky Buškova hamru Lenka
Kříhová a Pavla Majerová. Dodaly také, že od 15. května bude hamr otevřen denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, prohlídky budou každou
hodinu, přičemž poslední prohlídka se uskuteční v 16 hodin.
Nejen malí násvtěvníci jsou také srdečně zváni v sobotu 4. června od
15 hodin na Dětský den na hamru s kostýmovanými prohlídkami
zdarma a soutěžemi.
P. Vicková, foto: L. Kříhová
Akademie, bonboniéra
– jak se to rýmuje ?
„Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, jaký kousek ochutnáš“, tato věta Forresta Gumpa se stala mottem letošní školní akademie základní školy. Učitelé
spolu se svými žáky připravili pestrý dvouhodinový program, který po tři večery (3., 4., a 5. května) naplnil kulturní dům. Ve vystoupeních se představily
všechny třídy 1. stupně, děvčata z 6. A, 7. A, oba deváté ročníky, kroužky baletu a sportovní gymnastiky.
Ódy na jižní Čechy a rozloučili se s žáky 9. tříd. 9. A se nechala inspirovat hrou
Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy a vytvořila svou povedenou
verzi. 9. B zase pro změnu zrýmovala a sehrála bláznivou naruby obrácenou pohádku plnou převleků. O závěr se postarali deváťáci společně písničkou Vzpomínky zůstanou.
Snad i Vám zůstane nějaká vzpomínka na letošní školní akademii.
Mgr. Irena Slípková
Vybrat nejhezčí, nejzdařilejší či nejzajímavější číslo nelze. Každému se samozřejmě nejvíce líbilo to, kde vystupovalo dítě nebo děti, kvůli kterým přišel. Prvňáčci byli tradičně roztomilí a zabalili dva taneční a jeden recitační
bonbónek. Sportovní fanoušci si určitě přišli na své při gymnastice a u fotbalového magazínu 4. C. Rodiče zavzpomínali na vlastní mládí při písničce Michala Davida, který doprovodil tančící 4. B. Všichni diváci obdivovali kostýmy
„zombíků“ a hrobaře z třídy 5. B - ta ztvárnila píseň M. Jacksona a sklízela zasloužený potlesk. Podobně jako zvířátka, námořníci, kovbojky, James Bond a
jeho doprovod, bájné i skutečné historické postavy, ale i průvodci celého pořadu – Erika Bebčáková a Martin Chromčák. Určitě zaujala také sólová vystoupení Šárky Rolínkové (moderní tanec) a Nikoly Morongové (taekwon-do).
Diváci, kteří vydrželi až do konce, si pochutnali na bonbónu od 7. A v podobě
6
TSL:TSL
17.5.2011
7:57
Page 7
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
HOBBY
Trhovosvinenské
amatérské
výtvarnice zazářily
Setkání jihočeských amatérských výtvarníků s
názvem 6. JIHOČESKÝ FLER SRAZ, které se
uskutečnilo 2. dubna 2011 v Mateřském centru
Máj v Českých Budějovicích, přineslo kromě jiného i velmi příjemné zjištění. Trhové Sviny zde
zastupovaly hned dvě mladé, příjemné a nevšední ženy. Obě s sebou na akci přivezly své
výrobky, které patřily k tomu nejzajímavějšímu,
co zde bylo k vidění.
Jedenatřicetiletá středoškolačka Eva Němcová
pochází z Nových Hradů, v posledních letech
ale žije v Trhových Svinech. Prezentovala se na
setkání svou výrobu šperků z polymerové hmoty
strojků či válečků.
„Začala jsem zhruba před dvěma lety jako naprostý samouk, zaujal mně zejména dostupný
materiál, který mi umožnil se vlastně tak trochu
vrátit do dětství, kdy jsme si jako malí hráli s
hlínou. Keramika je pak také směrem, kterému
bych se chtěla věnovat. Výrobu šperků z Fima
ovšem v současné době vnímám jako svůj
hlavní obor, jenž se pokouším neustále zdokonalovat,“ uvedla Eva Němcová.
Při práci s Fimem na sebe Eva skládá různobarevné tenké plátky hmoty, které ještě následně
zdobí. Velmi jemné šperky naruší různými vpichy, orámováním, vytlačováním a podobně.
Není výjimkou, že její náušnice nebo náhrdelníky pak působí jako krajkové nebo marcipánové ozdoby či jako lisované drobné květiny.
„Paradoxně své šperky sama moc nenosím, ale
zásobím jimi svou rodinu a přátele. V neposlední řadě je celkem úspěšně prodávám na internetu. Všem, kteří s Fimem začínají, bych
chtěla vzkázat, že je třeba postupy neustále
zkoušet a nevzdávat se při prvním neúspěchu.
Za dokonalým zvládnutím techniky podle mě
stojí zejména cvik. A věřím, že i takto dostupný
materiál dokáže svou nositelku originálně a
pěkně ozdobit,“ dodala Eva Němcová.
Skvělou kreativní podívanou na srazu amatérských výtvarníků předvedla i dvaadvacetiletá
studentka ekonomické školy Lenka Tůmová z
Trhových Svinů. Nad plynovým kahanem vytvářela z barevných skleněných tyčí tzv. vinuté
perly, které mohou sloužit jako samostatný
šperk či mohou být propojeny jako výchozí materiál s jinými postupy.
„Vždycky jsem měla chuť zkoušet různé kreativní techniky, přes drátování a korálky jsem se
a přímo před očima diváků spojuje barevné akcenty z italských skleněných tyček do jednoho
malebného celku. Lenka Tůmová svou práci
také prodává na internetu, letos by se podle
svých slov chtěla vypravit i na jarmarky a prodejní akce. Není divu, vinuté perly Lenky Tůmové se pomalu, ale jistě stávají pojmem.
Něco z historie - co jsou vinuté perly?
Jako první na našem území vyráběli skleněné
korálky již staří Keltové ve třetím století před
naším letopočtem. Jednou z technik, která se při
výrobě základů skleněných šperků používala, je
právě výroba vinutých perel, kdy se roztavená
různobarevná sklovina navíjí na kovovou tyčku
obalenou vrstvou keramické hlíny. Tuto techniku ovládali lidé prakticky od dob objevu skla.
Fimo. Jedná se o velmi rozšířenou techniku, je
ovšem nutno poznamenat, že produkce Evy
Němcové vyniká precizním provedením, obrovským citem pro detail i příjemnou nápaditostí. Oproti zvyklostem autorka všechny šperky
tvaruje a zdobí převážně ručně bez pomoci
tak dostala až k vinutým perlám. Stejně jako
Eva, i já jsem samouk a i když začátky nebyly
úplně jednoduché, výrobě vlastních korálků
jsem propadla. Umožňuje mi totiž hrát si, vložit
svou fantazii do skla a práce se sklem je jednoduše úžasná,“ říká doslova „zapálená“ tvůrkyně,
která vinuté perly bravurně otáčí nad plamenem
Vinutí korálků původně probíhalo přímo ve
sklářských pecích. Zhruba v polovině 19. století
byla technika zdokonalena a korálky se začaly
vyrábět ze skleněných tyček v plameni kahanů
spalujících olej či lůj a později benzín či plyn.
Text a foto Petra Vicková
Historie - s použitím Wikipedie
Vinutky
Šperky z hmoty Fimo
7
TSL:TSL
17.5.2011
7:57
Page 8
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
Počítačový koutek
Počítače ve školách III.
Gymnázium Trhové Sviny
V dnešním článku jsem se zaměřil na počítače místního gymnázia. Stručně se dozvíte něco z historie
i současnosti počítačové vybavenosti na této škole.
Požádal jsem o krátký rozhovor ředitele gymnázia pana PaedDr. Vladislava Maděru, aby se
pokusil zavzpomínat, jak šel na gymnáziu čas s
počítačovou technikou:
„První počítač se kupoval hned po znovuotevření
gymnázia v roce 1990. Cena se pohybovala někde
kolem čtyřiceti tisíc, což byla na tu dobu docela
velká suma. Na počítači již běžely office programy
v té jednodušší verzi a pomocí speciálního modulu
šlo tisknout v češtině na tiskárně Hewlett Packard.
Dodám jen, že čeština se svou diakritikou činila tiskárnám skutečně problémy. Programy se kupovaly
přes Microsoft Select, takže škola mohla koupit za
2011
výhodnou cenu program a ten poté používat i na
více počítačích. Přes Microsoft Select byl i operační systém přibližně za pětinu původní ceny. Do
roku 1995 měla první počítačová učebna asi 10-12
počítačů, které byly propojeny linkami do datové
sítě. V roce 1996 již byla škola napojená na internet pomocí dial-up neboli vytáčeného internetového připojení. Jistě uznáte, že stabilita a
spolehlivost dial-up připojení dokázala tenkrát potrápit každého z nás… Servis počítačů v rámci možností prováděla firma Digisys z Českých Budějovic.
Všechny tyto počítače jsou samozřejmě minulostí
a skončily ve šrotu.
V současné počítačové učebně je 15 počítačů, z
nichž některé byly koupené z grantu. Bohužel z
grantových peněz musí tyto počítače vydržet 5 let,
než se mohou vyřadit, což je z hlediska vývoje počítačů docela dlouhá doba. Počítače nyní splňují
všechny parametry potřebné pro výuku. Zálohování
probíhá neustále přes vlastní server. Kromě serveru
existuje ještě vícenásobné zálohování z důvodu bezpečnosti dat i operačních systémů.
Bezdrátové internetové připojení WiFi je šířeno pomocí routerů a studenti tak mají volný přístup na
internet, téměř kdekoliv po škole. V každém kabinetu mají učitelé počítač a dle potřeby mohou využívat i školní notebooky.
V současné době existuje na škole celkem 35 počítačů. Učebny jsou vybaveny datovými projektory a
podle finančních možností se nakupují i interaktivní
tabule. Perspektiva je taková, že během dvou let
bude nutné zakoupit nový server, což je investice
minimálně 180 tisíc korun plus další investice do
programů. Všichni učitelé prodělali kurz používání
počítačů a otázkou jen zůstává, jestli všichni potřebují počítač při výuce používat či nikoliv.
Na závěr nutno podotknout, že počítačová technika
není levná záležitost, pokud bychom chtěli vždy následovat nejnovější trendy, a navíc strašně rychle
stárne. Obecně lze říci, že školy v České republice
jsou v tomto směru bohužel podfinancované. To
znamená, že vždy dostávají peněz méně, než by bylo
v dané chvíli na obnovu počítačů potřeba.“
J. Salcer
K ZAMYŠLENÍ
Čas srpů, kos a sekaček
rosy. Člověk, který s ní pracoval, se nazýval sekáč nebo žnec.
Kosa určená k sečení obilí bývala navíc vybavená rámem nebo prutem na
kosišti, ten zajišťoval padání obilí do řad. To usnadňovalo následné vázání
obilí do snopů, ze kterých se pak stavěly mandele. Bývala to tvrdá práce,
než se obilí dostalo z polí
do sýpek.
K ostření se používal brousek namočený do vody, ale před tím se ostří
za studena ještě naklepávalo kladívkem na speciální kovové podložce
zvané babka. Vyžadovalo to určitou zručnost. Zvuk při naklepávání vzdáleně připomínal drkotání zubů z chladu, proto se vžilo přirovnání „klepat
kosu“ anebo „to je ale kosa“ – zima. Jaképak přirovnání asi vznikne z poslechu zvuku sekaček? Kosa bývá také spojována s mýty. Postava Smrti zahalená v kápi je nejčastěji zobrazována s kosou, která slouží jako nástroj
ke sklizni duší. Též sloužila jako zbraň, např. v dobách selských bouří a husitských válek.
Dříve se v době senoseče nebo žní ozývalo klepání či broušení kos. V
dnešní době slyšíme převážně zvuk sekaček, které dělají menší či větší hluk.
Napadla mě taková utopická myšlenka:
Je nedělní odpoledne, ponořené do svátečního klidu a z venku
je slyšet pouze zvuky patřící do přírody. Třeba se tato utopie někdy změní
v realitu.
Václav Heidinger
Celou zimu jsme se těšili na světlo a teplo. Příroda se opět probudila,
kvete, voní a také hojně roste tráva. Většinu trávy z luk sklidí zemědělci výkonnými sekačkami. Tato zelená píce se využívá jako krmivo pro hospodářská zvířata, v zimě v podobě sena i pro přikrmování volně žijící lesní
zvěře. Příprava sena začíná posečením louky ve správné době, většinou
počátkem června. Pokud je dobře usušeno a uskladněno, může vydržet
jako zásoba krmiva i po několik let. Dříve se skladovalo ve stodolách, v
moderním zemědělství je seno většinou slisováno do kulatých nebo hranatých balíků. První sklizeň sena se nazývá senoseč a druhá otava. Ta má
díky kratším stonkům jemnější strukturu.
Menší část travnatých ploch v parcích a zahradách také čeká na posečení. K tomu se dnes používají většinou elektrické nebo motorové sekačky.
V dřívějších časech se na sečení trávy a obilí používaly kosy a pomocný
nástroj nazývaný srp. Ten je nástrojem velice starým. Osmý měsíc v kalendářním roce, kdy každoročně končily žně, dostal podle tohoto nástroje
své jméno – srpen. Tvar srpu je též podobný tvaru Měsíce v určité fázi,
ten pak nese pojmenování měsíční srpek. Srp sloužil také jako zbraň a v
komunistické symbolice jsme ho mohli vidět pohromadě s kladivem.
Daleko výkonnějším nástrojem na sečení byla kosa. Rostliny
se nejlépe sečou mokré nebo vlhké, proto se kosa používá po dešti či za
8
TSL:TSL
17.5.2011
7:57
Page 9
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ
Kaple Nanebevstoupení Páně
na Rejtech
Kdy asi byla postavena a vysvěcena síňová kaple na Rejtech? Nasnadě je použít letopočet 6/4 1894 vytesaný v kameni soklu.
Začteme-li se do farní kroniky, v těchto letech psané děkanem Janem Winzigem, dozvíme se, že základní kámen této stavby byl položen v roce 1897. K vysvěcení kaple pak mělo dojít 24. května 1899. To vše potvrzuje i obecní kronika
cena přímo na den Nanebevstoupení Páně, který v roce 1899 opravdu připadl
na čtvrtek 11. května viz nezávislý evangelický portál Evangnet. Ovšem položení základního kamene školní kronika nezmiňuje, nelze potvrdit ani rok 1897,
ani duben 1896 jak je vytesáno na kameni v soklu.
Celkové náklady na stavbu kaple, kterou provedl svinenský zednický mistr
Antonín Stutz podle plánů patronátního stavitele Karla Bůžka z Nových Hradů,
činily 2000 zlatých. Dvěma sty zlatými přispěl císař František Josef I., stejnou
částkou hrabě Karel Buquoy, který poskytl navíc i veškeré potřebné dřevo. Z
dalších dárců můžeme uvést arcivévodkyni Stefanii, která přispěla 50 zlatými,
Trhových Svinů, kde provedl zápis podle výpovědi děkana Tupého patrně v
roce 1922 učitel František Boček. P. Vojtěch Tupý, který byl svinenským děkanem v letech 1920 - 1933, použil s největší pravděpodobností informace z
výše uvedené farní kroniky, protože jsou téměř shodné s kronikou obecní. Farní
kronika nebyla v tehdejší době aktuálně dopisovaná, např. právě v roce 1897
se píše o položení základního kamene a zároveň o vysvěcení kaple v roce 1899.
Pamětní kniha obecné školy v Trhových Svinech datuje postavení a vysvěcení kaple na Rejtech 11. května 1899, což bude asi nejpravděpodobnější, protože jak je patrno i ze zápisu o kontrole školy panem inspektorem Františkem
Smolíkem, kronika byla pečlivě vedena a zápisy do ní byly prováděny svědomitými učiteli aktuálně každým rokem. Píše se zde také, že byla kaple vysvě-
oltářní potřeby pořídila patronka Filipina Buquoyová, mešní roucha, svícny,
lampu a ostatní vnitřní potřeby opatřil P. Jan Winzig.
Oltář zhotovil budějovický sochař Niedl za cenu 240 zl, obraz Nanebevstoupení Páně namaloval malíř Čurn z Českých Budějovic za 60 zl. Touto malbou se však „příliš nezavděčil“, jak píše tehdejší děkan. Celkovou výmalbu
kaple provedli bratři Markové z Bukvice.
Kapli vysvětil děkan Winzig za účasti patronátního komisaře P. Bažanta,
spolků veteránů, hasičů, c.k. berních a soudních úředníků, školní mládeže a
velkého množství ostatního občanstva. Mše se zde sloužily vždy na den Nanebevstoupení Páně, při průvodu o křížových dnech a podle přání věřících.
Jiří Čajan
Předmnichovská
obranná zařízení
v Novohradských horách
Druhá polovina třicátých let 20. století byla v Československu ve znamení horečné přípravy na blížící se válku s Německou říší. Připomeňme, že v
naší republice v té době žily více než 3 miliony německy hovořících obyvatel, u kterých právě v této
době sílilo hnutí požadující odtržení německy hovořících pohraničních oblastí od ČSR. Tyto snahy
plně podporoval Adolf Hitler, který se v roce 1933
chopil v Německu moci a který se netajil svojí touhou spojit všechny středoevropské Němce do jed-
noho státu. Od roku 1935 byla v českém pohraničí
i vnitrozemí budována stálá opevnění. Stejně tak v
naší oblasti. O linii lehkého opevnění z roku 1938,
které probíhalo severně od Trhových Svinů, již před
časem pojednal v tomto listě článek Petra Kozla.
Málo známou součástí opevnění byla také tzv.
„Zvláštní zařízení na komunikacích“, jak znělo jejich oficiální označení, která byla budována od roku
1937. Co vlastně byla tato zvláštní zařízení? Jednalo se o zatarasení všech cest a otevřených prostorů sjízdných pro vozidla, které vedly přes státní
hranici. Mimo to existovala ještě destrukční
zvláštní zařízení, což byly přípravy na odstřely
mostů, železnic, důležitých vojenských a energetických zařízení, které měla provádět ustupující ar-
9
máda. Zůstaňme ale u zvláštních zařízení na komunikacích. V našem pohraničí jich byly stovky,
Zrenovovaná dochovaná část ZZ č. 11 u Hojnovodského pralesa.
Foto: J.Ciglbauer
TSL:TSL
17.5.2011
7:58
Page 10
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
Zámkový stojan a ochranná zeď závory Ippen ZZ
č.4 u Vyšného.
Foto: J.Ciglbauer
ale v čistě německy hovořících pohraničních oblastech se staly symbolem moci československého
státu. Proto byly okamžitě po německém záboru
našeho pohraničí v říjnu 1939 likvidovány. Do
dnešních dnů se tak dochoval jen zlomek těchto zajímavých technických památek v různém stavu zachovalosti. Podívejme se nyní na tato zařízení blíže.
Měla za úkol cesty vedoucí k státní hranici buď
úplně a trvale přehradit, nebo zajistit jejich okamžité uzavření až v případě potřeby. V druhém případě se jednalo vždy o pancéřové závory dodávané
firmou Ippen. Pancéřová závora byla uzamykatelná
a jak zámkový, tak kloubový stojan byl chráněn 1
m silnou železobetonovou zídkou. Mezi zídkami
bylo možné natáhnout ocelová lana. Zídky i závory
ZZ č.7 na hraničním přechodu Nové Hrady – Pyhrabruck s otevřenou závorou Ippen doplněnou kolejnicovou uzávěrou s příkopem a valem. Snímek
byl pořízen začátkem října 1938 při německém záboru pohraničí. Hranici právě přejíždí německý
lehký tank PzKpfw.II Ausf.C, pro který by toto
zvláštní zařízení představovalo nepřekonatelnou
překážkou.
Foto: archiv autora
byly nabarveny bíle a opatřeny červenými pruhy.
Byly na nich umístěny také odrazky. Na ochranné
zídky často navazovaly další překážky zabraňující
obejetí závory. Směrem k hranici byly v některých
2011
případech budovány ještě výhybné zídky, mezi kterými muselo každé vozidlo prokličkovat a tím zpomalit.
Zařízení, které mělo komunikaci trvale přehradit,
tvořil buď jednoduchý příkop přes cestu doplněný
deponií (valem), nebo v případě nutnosti odolnějšího zařízení betonový práh se zabetonovanými kolejnicemi o jedné až třech řadách za sebou
šachovnicově rozložených. Kolejnicová uzávěra v
různých kombinacích s příkopy a valy byla nejpoužívanější variantou.
Všechny cesty vedoucí k hranici byly opatřeny
dvojjazyčnými cedulemi informujícími o jejich
uzavření. V případě, kdy by přehrazením polní
nebo lesní cesty byl znemožněn přístup vlastníků k
jejich pozemkům na území sousedního státu, byla
cesta opatřena pancéřovou závorou, která byla trvale uzamčena a jen ve stanovený čas a na stanovenou dobu ji odemykal příslušník finanční stráže.
Měli bychom říci, k čemu vlastně tato zařízení
sloužila. Během roku 1938 nastoupily na hranice
jednotky SOS (Stráže obrany státu) složené z příslušníků četnictva, finanční stráže, policie a vojenských záloh. Tito muži měli zajistit klid a pořádek
v pohraničním území, zamezit pašování zbraní na
naše území pro sudetské povstalce a především
měli jako první nést tíhu prvních bojů s německou
armádou. Zvláštní zařízení na komunikacích měla
zabránit náhlému nečekanému vpádu a zpomalit
jej. Připomeňme, že zabetonované kolejnice a
zemní příkopy byly tehdy účinnou překážkou pro
drtivou většinu tehdejších německých tanků.
K válce ale nikdy nedošlo. Naši dosavadní spojenci nás zradili v Mnichově a československá
vláda byla přinucena odevzdat Německu pohraničí
bez boje.
Novohradské hory byly v roce 1938 součástí politického okresu Kaplice. Na jeho území bylo vybudováno 74 zvláštních zařízení v prostoru státní
Vyvrácená informační cedule o uzavření cesty kdesi
v pohraničí.
Foto: archiv autora
ního zvláštního zařízení mu při velké vodě zničí
úrodu na poli a poničí jez zadržovanou vodou. Na
jaře 1938 došlo proto k úpravě tohoto zařízení.
Stejně jako objekty opevnění, i zvláštní zařízení
na komunikacích (dále ZZ) se staly terčem zájmu
německé špionáže. Ta byla usnadněna situováním
ZZ přímo na hranicích, takže německá zpravodajská služba měla všechna tato zařízení z německé
strany hranice dobře zmapována.
V Novohradských horách se dochovala zemní deponie chránící zaniklou závoru zvláštního zařízení
č.3 u Fischerových chalup a zámkový stojan s
levou ochranou zídkou závory ZZ č.4 u Vyšného,
kde se ještě v 90. letech nacházelo i břevno závory,
které kdosi neznámý odcizil. Téměř neznatelné je
ZZ č.5 – skopání cesty u Vyšného. Šest zabetonovaných kolejnic z původně třířadé kolejnicové překážky ZZ č.11 u Hojnovodského pralesa, kde je
dochován i příkop a val, bylo v roce 2009 zrenovováno a opatřeno informační tabulí. Dále se dochoval kloubový stojan závory ZZ č.12 u Zlaté
Ktiše a částečně zasypaný příkop přes cestu ZZ
č.14 u Žofína.
Němečtí vojáci začínají po záboru pohraničí s likvidací ochranné zídky závory Ippen u Liberce. Stejný
osud potkal i většinu ZZ v Novohradských horách.
Foto: archiv autora
Příslušníci SOS připraveni bránit závoru Ippen na
jižním Slovensku.
Foto: archiv autora
hranice od Fischerových chalup po Otov jižně od
dnešní Lipenské nádrže. Z těchto zařízení se v 27
případech jednalo o pancéřovou závoru firmy
Ippen.
V Cetvinách došlo ke sporu, který řešilo dokonce
rakouské velvyslanectví, kdy si rakouský mlynář
z Leopoldschlagu stěžoval, že zemní deponie tam-
Dochované fragmenty zvláštních zařízení jsou
velmi vzácné. Bohužel je téměř každý, kdo se s
nimi v pohraničí setká, považuje za pozůstatek železné opony z období komunistické totality. Jen
málokoho napadne, že se jedná o památky obrany
první Československé republiky. Dochované kolejnice ZZ č.11 jsou poškozeny bojem, který se zde
odehrál v září 1938 mezi příslušníky SOS a sudetoněmeckými povstalci. O těchto incidentech ale
až někdy příště.
Jan Ciglbauer
KULTURA
Předvelikonoční víkend
patřil divadlu
Víkendový divadelní maraton zahájil v pátek 16. dubna večer soubor ŽAS Homole s autorskou inscenací Stanislavy Kočvarové Rychlé šipky. Úsměvné zpracování známého komiksového příběhu upraveného pro ženské herecké
obsazení získalo cenu za inscenaci a výtvarnou složku hry a doporučení k postupu na Národní přehlídku Krakonošův klobouk do Vysokého nad Jizerou.
Sobotní program zahájila Ochotnická jednota Brloh úspěšnou inscenací Václava Havla Audience. Porota ocenila soubor za inscenaci a dramaturgicko -
V polovině dubna proběhl v Kulturním domě v Trhových Svinech další ročník Krajské postupové přehlídky venkovských divadel. Na přehlídku se přihlásilo celkem pět souborů z Jihočeského kraje.
10
TSL:TSL
17.5.2011
7:58
Page 11
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA
MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ
19. 4. a 20. 4. 2011 v Poličce
a její úspěšní účastníci
ze ZUŠ T. Sviny
Audience
režijní přístup ke hře a doporučila k postupu na Krakonošův klobouk.
Další cenu za inscenaci a hereckou složku trojúhelníku hlavních postav ve
hře Postel pro anděla a doporučení k postupu na Národní přehlídku ve Vysokém nad Jizerou si odneslo Divadlo SUD ze Suchdola nad Lužnicí.
O tom, co všechno se může seběhnout kolem norkového kožichu zakoupeného
pro milenku se diváci měli možnost přesvědčit v klasické anglické situační ko-
Bára Kučerová – Stříbrné pásmo
Postel pro anděla
medii Vydrž, miláčku v nastudování divadelního souboru Fikar Nadějkov. Určitě právem byla udělena cena za herectví v inscenaci Vydrž, miláčku hlavním
představitelům Jardovi Součkovi a Božence Dvořákové.
O vybočení z převážně komediálního žánru se postaral soubor SUD Suchdol
nad Lužnicí s dojemnou středověkou baladou Pěnkava s Loutnou. Příběh o putování dvou potulných zpěvaček pustým lesem, o jejich snech a zároveň o naději čekající tam na konci lesa, skvěle doplňovala a podkreslovala živá hudba.
Právě za hudební složku udělila porota inscenaci Pěnkava s Loutnou cenu.
V neděli odpoledne uzavřel přehlídku divadel soubor PIKI Volyně bláznivým
příběhem o profesorovi francouzštiny na penzi, který jednoho krásného dne
zastaví se svým autem na červenou a do auta si k němu přisedne prostitutka,
která od základu změní jeho život. Frašku Monsieur Amédée alias Hamed z Bogoty napsal Alaine Reynaud-Fourton.
Na letošním ročníku krajské divadelní přehlídky byly k vidění zdařilé inscenace, o čemž svědčí i porotou rozdaná ocenění. Závěrem bych rád touto cestou poděkoval účinkujícím, divákům, odborné porotě a všem, kdo se na
přehlídce technicky a organizačně podíleli. Poděkování patří rovněž Jihočeskému kraji, který divadelní přehlídku finančně podpořil z Jihočeského krajského příspěvkového programu podpory přehlídek a soutěží pro rok 2011.
F. Herbst
O nespokojeném ševci - Stříbrné pásmo + Cena diváků
Petrklíče - Stříbrné pásmo
Vystoupení připravily paní učitelky: Blanka Dašková, Ludmila
Korbelová a Jindřiška Müllerová
Rychlé šipky
11
TSL:TSL
17.5.2011
7:58
Page 12
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC
PROGRAM KINA
Hrají: Ginnifer Goodwin, Kate Hudson, Colin Egglesfield a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
23. 6. čtvrtek v 19.30 hod. - Premiéra
24. 6. pátek v 19.30 hod.
25. 6. sobota v 19.30 hod.
Česká 3D barevná hudební komedie
103 min.
V PEŘINĚ
Hudební komedie F. A. Brabce V peřině je první český film připravovaný kompletně ve 3D.
Hrají: Lucie Bílá, Karel Roden, Eliška Balzerová, Bolek Polívka, Jiří
Mádl, Anna Stropnická, Amelie Pokorná, Matěj Převrátil, Nina
Divíšková, Arnošt Goldflam, Nikol Moravcová, Josef Vojtek, Marek
Vašut, Milan Šteindler, Jana Krausová a Tatiana Vilhelmová
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč
25. 6. sobota v 17.00 hod. - Premiéra
26. 6. neděle v 17.00 hod.
Americká barevná komedie v českém znění
96 min.
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI
Komedie o muži, který chová tučňáky
Hrají: Jim Carrey, Carla Gugino, Madeline Carroll a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 80,- Kč
26. 6. neděle v 19.30 hod. - Premiéra
27. 6. pondělí v 19.30 hod.
Americká barevná komedie
102 min.
PRINC A PRUĎAS
Čáry. Máry. Fuck.
Hrají: James Franco, Danny McBride, Natalie Portman a další
Mládeži do 15 let nepřístupno
Vstupné: 80,- Kč
DD
2. 6. čtvrtek v 19.30 hod. - Premiéra
3. 6. pátek v 19.30 hod.
Americký 3D barevný širokoúhlý akční sci-fi thriller
87 min.
KAZATEL
Válka je věčná, jeho boj je jen začátek
Hrají: Paul Bettany, Karl Urban, Cam Gigandet, Maggie Q a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 150,- Kč
4. 6. sobota v 17.00 hod. - Premiéra
5. 6. neděle v 17.00 hod.
Americká 3D barevná anim. komedie v českém znění
96 min.
KUNG FU PANDA 2
Dvojnásobně „pandastické“
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč
4. 6. sobota v 19.30 hod. - Premiéra
5. 6. neděle v 19.30 hod.
Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller
100 min.
X – MEN: PRVNÍ TŘÍDA ... další díl scifi série
Hrají: Michael Fassbender, Alice Eve, James McAvoy a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 80,- Kč
6. 6. pondělí v 9.45 hod. a ve 13.15 hod.
Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ
67 min.
MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZDNINÁCH III.
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 10,- Kč
6. 6. pondělí v 19.30 hod. - Premiéra
Francouzsko-švýcarský barevný širokoúhlý sci-fi thriller 90 min.
CESTA ZA HORIZONT
Jaký je rozdíl mezi životem a smrtí? Život!
Hrají: Guillaume Depardieu, Alysson Paradis a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
! UPOZORNĚNÍ !
V době od 29. června do 3. července 2011 kino nepromítá
DOVOLENÁ
VE ČTVRTEK 9. 6. KINO NEPROMÍTÁ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „S PYDLOU V ZÁDECH“
FILMY OZNAČENÉ LOGEM
JSOU UVÁDĚNY
V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU
10. 6. pátek v 19.30 hod. - Premiéra
11. 6. sobota v 19.30 hod.
Český barevný válečný velkofilm
126 min.
LIDICE
Opravdu si myslíte, že znáte příběh Lidic?
Hrají: Karel Roden, Zuzana Bydžovská, Zuzana Fialová, Ondřej
Novák, Roman Luknár, Adam Kubišta, Veronika Kubařová a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
12. 6. neděle v 19.30 hod. - Premiéra
13. 6. pondělí¨v 19.30 hod.
Americká barevná komedie
104 min.
PAUL
Nedali byste si blízké setkání?
Hrají: Simon Pegg, Nick Frost, Seth Rogen, Kristen Wiig a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
16. 6. čtvrtek v 19.30 hod. - Premiéra
Americká barevná širokoúhlá komedie
100 min
PAŘBA V BANGKOKU
Ve spárech Bangkoku…
Hrají: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč
17. 6. pátek v 19.30 hod. - Premiéra
18. 6. sobota v 19.30 hod.
Česká barevná černá komedie
80 min.
REKVALIFIKACE
Příběh napsaný podle neobyčejných zážitků obyčejných lidí.
Hrají: Vlado Štancel, Sabina Vojvodová, Milan Kačmarčík, Kateřina
Tschornová a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 80,- Kč
19. 6. neděle v 19.30 hod. - Premiéra
20. 6. pondělí v 19.30 hod.
Americká barevná romantická komedie
113 min.
TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC
Dát přednost přátelství s nejlepší kamarádkou, nebo lásce svého
života?
DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY
MĚSTA TRHOVÉ SVINY
A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
DIVADLO
9. 6. čtvrtek od 19.30 hod.
sál KD T. Sviny
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
S PYDLOU V ZÁDECH
Legendární inscenace s Josefem Dvořákem v hlavní roli.
Hra "S Pydlou v zádech" měla svou premiéru v Divadle Semafor 4.6.1981 a dočkala se téměř 500 repríz. Nyní po mnoha letech se legendární semaforská inscenace vrací zpět na
divadelní prkna ...
Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii mocných, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro řadu brilantních klaunských čísel.
"…Ta snaha neustále předstírat, hrát vždy tu roli, která se právě
žádá, vytěžit z každé situace i něco pro sebe, onen bezpáteřný
konjukturalismus, snaha vytvářet i na troskách za každou cenu
zdání idylky… není nám to všechno příliš povědomé?…"
Hrají a zpívají:
Josef Dvořák (voják, holič), Markéta Hrubešová (královna), Rostislav Trtík (mladý král), Karel Gult alt. Jiří Veit (komorník), Veronika Bajerová alt. Dagmar Schlehrová (učitelka, bába)
Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč
30. 6. čtvrtek od 19.00 hod.
sál KD T. Sviny
Divadlo Járy Cimrmana
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ
Pohádka, která u dětí propadla.
Účinkuje dobrá polovina těchto herců:
Petr Brukner, Miloň Čepelka, Zdeněk Svěrák, Marek Šimon,
Jan Hraběta, Jan Kašpar, Petr Reidinger, Václav Kotek, Bořivoj
Penc, Genadij Rumlena, Robert Bárta a Jaroslav Weigel
Vstupné: 280,- 270,- 250,- Kč
12
TSL:TSL
17.5.2011
7:58
Page 13
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2013
KONCERTY
VÝSTAVY
1. 6. středa od 19.30 hod.
sál KD T. Sviny
PAUL MILLNS & BUTCH COULTER
Koncert britského klavíristy, skladatele a bluesového zpěváka
Paula Millnse a kanadského fenomenálního hráče na foukací hamoniku Butche Coultera
Vstupné: 150,- Kč
od 2. 6. do 27. 6.
Výstava prací žáků ZUŠ Trhové Sviny
foyer KD T. SVINY
SPOLEČENSKÉ A ZÁBAVNÉ POŘADY
4. 6. sobota od 15.00 hod.
BUŠKŮV HAMR T. Sviny
DĚTSKÝ DEN NA BUŠKOVĚ HAMRU
Kostýmovaná prohlídka hamru s pohádkovými postavami a soutěže pro děti
Vstupné zdarma
30. 6. čtvrtek od 14.30 hod.
BUŠKŮV HAMR T. Sviny
HURÁ ! PRÁZDNINY
MěKS Trhové Sviny pořádá dětské odpoledne na Buškově hamru
v T. Svinech. DAVID KOVAŘÍK – roztočí prázdniny na plný pecky.
Srdečně zveme všechny děti i dospělé.
Vstup zdarma
ZVEME VÁS NA JEDINEČNÝ KONCERT
Ve středu 1. června od 19.30 hod. se v Kulturním domě v Trhových Svinech
představí našemu publiku britský klavírista, skladatel a zpěvák PAUL MILLNS.
P. Millns je umělec, který kolem své osoby nikdy nedělal velký rozruch. Přesto patří
k favoritům hudebních specialistů rádií a tisku, kteří ho po léta zahrnují vavříny.
Ačkoliv je často přirovnáván k Joe Cockerovi, Tomu Waitsovi a Randymu Newmanovi je Paul Millns samostatnou a nezaměnitelnou hudební osobností. Je autorem všech svých písní, které zahrnují jak tiché a citlivé balady, tak výbušnou směs
soulu, blues a rocku. V zahraničí P. Millns vystupuje většinou se svou kapelou,
u nás zahraje společně s Butchem Coulterem. BUTCH COULTER (CAN), je kytarista a fenomenální hráč na foukací harmoniku, který hrál například s Jimmy
Pagem, nebo Mickem Taylorem a dalšími.
Nenechte si ujít příležitost k návštěvě skvělého koncertu.
Předprodej: Kulturní dům T. Sviny - tel. 386 322 930
Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny - tel. 386 321 784
Informační centrum Borovany - tel. 387 001 351
NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY
KVĚTEN
Vocelka, Karl: Soukromý svět Habsburků
Život a všední dny jednoho rodu.
Greenhalgh, Chris: Chanel Coco a Igor Stravinskij
Román o ikoně módního světa a slavném skladateli.
Kopecká, Slávka: Fenomén Bohdalka
Příběhy z profesionálního a soukromého života herečky.
Kessler, Leo: Štvanci
Z historie pluku SS Wotan.
Vondruška, Vlastimil: Prokletí brněnských řeholníků
Historický detektivní román, který se odehrává v časech
panování krále Přemysla II.
Simon, Herta: Zahrada
Pokud potřebujete pár nápadů a trochu inspirace, je tato kniha
právě pro vás.
Cremer, Andrea R.: Smečka
Smečkou začíná třídílná akční a zároveň romantická fantasy
série.
24. 6. pátek
AUTOCAMP T. Sviny
25. 6. sobota
APOCALYPTIC FORM OF DEATH - open air festival 2010
Mezinárodní festival metalových kapel: GRAVEWORM (ITA),
SYCRONOMICA (D), INGROWING (CZ), F.O.B. (CZ), MATER
MONSTIFERA (CZ), GUTALAX(CZ) , HEAVING EARTH (CZ),
TORTHARRY (CZ), MINORITY SOUND (CZ), COLP, DESIRE FOR
SORROW (CZ), THE OLD FOUR, ET MORIEMUR (CZ),
MARIPOSA NEGRA (CZ), MARTYRIUM CHRISTI (CZ), CRUADALACH (CZ), ABSTRACT ESSENCE (CZ), PANYCHIDA (CZ),
FEEBLE MINDED (CZ), MEMORIES OF PERIL DESIGNED BY
DEATH (CZ)
Vstupné 450,- Kč (předprodej www.afod.ic.cz) / 500,- Kč na místě
Balabán Jan: Romány a novely
Svazek přináší román Zeptej se táty, který získal cenu Magnesia Litera.
Heteša, Petr: Ruská ruleta
Akční, hororový román z prostředí Danilovského hřbitova
Moskvě.
v
UPOZORNĚNÍ!
Od 30.6. do 22.7.2011 bude z důvodu dovolené knihovna
uzavřena.
Marcela Dudová
DIVADLO PRO DĚTI
MěKS Trhové Sviny pořádá
4. 6 . sobota od 18.00 hod.
BUŠKŮV HAMR T. Sviny
Divadlo MaléHry
JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Pohádka pro všechny věkové kategorie.
Dvě neposedné ježibabky Rozára a Bumbára by túze chtěly ženicha! Namísto hlídání malého brášky Ježourka zkoušejí kouzelná
zaklínadla, kterými by si toho pravého přičarovaly. Ještě že je na
blízku máma Košťalinda, která je pokaždé vytáhne z bryndy, pěkně
je vyplatí a nakonec i poradí . Kdopak bude tím pravým ženichem?
Možná, že i některý z diváků!
Hrají: Daniela a Nikola Zbytovské a Barbora Seidlová
Vstupné: 50,- Kč
KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Přihlášky přijímáme v kanceláři Kulturního domu v T. Svinech
do 31. července 2011
! Páry přijímáme přednostně !
Předpokládaný začátek kurzu – 2. září 2011
Bližší informace na tel. 386 322 930
13
TSL:TSL
17.5.2011
7:58
Page 14
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
14
TSL:TSL
17.5.2011
7:58
Page 15
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
INZERCE
Město Borovany od 1.8. 2011 pronajme vybavenou kavárnu – cukrárnu
v zámku v Borovanech, 78 m2 + 30 m2 zahrádka.
Podrobnosti: L. Urbánková, tel. 387001350 nebo www. borovany-cb.cz/aktuality
Písemné žádosti do 30.6. 2011
na adresu Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany.
Koupím les včetně pozemku,
jakoukoliv výměru.
Platba v hotovosti.
Vstřícné a solidní jednání.
Tel. 724 086 157
Pokračování ze str. 1
SPORT
mužstva Spartak T. Sviny a Mladé Boleslavi, ze skupiny B AC Sparta Praha a
SK Dynamo ČB a doplnilo je lepší mužstvo z třetího místa obou skupin - Spartak MAS Sezimovo Ústí.
Ve 14°° začala druhá fáze turnaje a za krásného počasí jsme mohli sledovat
opravdu velké fotbalové bitvy.
Jedna taková mezi Spartakem T.Sviny a Mladou Boleslaví byla plná pěkných
fotbalových momentů. „ Zde se vše lámalo - s Bolkou jsme již hráli v základní
skupině a porazili ji, ale zápas ve skupině finálové je vždy jiný. Nakonec jsme
to zvládli a vyhráli 2:1 a v ten moment jsem věřil, že sáhneme na medailové
umístění. Že to bude první místo, mne v tento okamžik vůbec nenapadlo“, dodává Marek Neužil.
Hráči domácího mužstva Spartak Trhové Sviny za podpory skvělých fanoušků
ve finálové skupině neprohráli a zaslouženě získali zlaté medaile; na druhém
místě skončilo mužstvo SK Dynamo ČB a třetí Spartak MAS Sezimovo Ústí.
Jak řekl po závěrečném vyhlášení František Samec ((profesionální trenér mládeže KFS): „ Udělali jste za poslední roky v Trhových Svinech kus skvělé práce
a jste přínosem pro jihočeský mládežnický fotbal“.
„Věřím, že se nám příští rok podaří uspořádat tento turnaj ještě o něco kvalitnější a již v těchto dnech jednáme také s mužstvy ze zahraničí“, zmiňuje na
závěr předseda oddílu kopané Spartaku T.Sviny Jiří Štojdl.
Chtěli bych poděkovat Městu Trhové Sviny, jeho zastupitelům a radním .
Srdečný dík patří těmto sponzorům: Seterm CB a.s., E.ON, ČPP, Elektro
Stráský s.r.o., Doppler, CB Karton P.Krejčí, Energy Quattro s.r.o., CocaCola,
Radek Sport – Erima.
Zápasy v základních skupinách:
Doprovodný program pro širokou veřejnost
Rušno bylo i v nafukovací aréně nazvané E. ON Rodinný fotbálek. Týmy tvořené rodinnými příslušníky bez rozdílu věku hrály proti svým známými či náhodným soupeřům. „Tato zábava je určena nejširší veřejnosti a můžete se s ní
setkat jak na všech turnajích E .ON Junior Cup, tak i na dalších akcích. Součástí celého turnaje byl bohatý doprovodný program. Během dne si mohli návštěvníci vyzkoušet jízdu na Segwayi, čtyřkolce, nebo získávat body plněním
dovednostních fotbalových disciplín.
A co říci závěrem ?
Skvělé počasí , výborná nálada a hlavně krásné fotbalové okamžiky pro 140 desetiletých kluků z celé republiky kteří se po hřišti proháněli celý den.
Ano, i takto musíme podporovat fotbalovou mládež nejen v Trhových Svinech.
15
TSL:TSL
17.5.2011
7:58
Page 16
TRHOVOSVINENSKÉ LISTY
2011
Tabulky po základních skupinách:
Nadstavba:
E.ON Junior Cup
ovládly
Trhové Sviny
Prvním kolem odstartoval v sobotu 23. 4. 2011 v
Hluboké nad Vltavou sedmý ročník největšího turnaje fotbalistů do deseti let, E.ON Junior Cup. V
konkurenci dvanácti klubů z Českobudějovicka se
nejlépe dařilo hráčům TJ Spartaku Trhové Sviny.
Ti si vítězstvím zajistili účast v závěrečném Velkém
finále, které se uskuteční v září v Praze s možností
probojovat se na mezinárodní turnaj v německém
Gilchingu. „Máme z toho obrovskou radost. Jeli
jsme sem s respektem. Soupeři byli kvalitní a
dnešní turnaj naznačil, kolik je v budějovickém
okrese dobrých fotbalistů. Vítězství si vážíme a pořádně to dneska oslavíme," sdělil bezprostředně po
zápase šťastný trenér Spartaku Marek Neužil. Ve
finále porazili loňské vítěze SKP České Budějovice
2:0. „Dneska vyhrál zaslouženě ten lepší, musím
jenom gratulovat," uznal trenér SKP Petr Vítovec a
zároveň poukázal na kvalitu turnaje. „Je to nádherná akce, všechno perfektně klapalo. Užili jsme
si to a účast ve finále je pro nás vynikající výsledek. Kluky budu jenom chválit," dodal. Třetí místo
vybojoval klub TJ Lokomotiva České Budějovice,
když v posledním utkání přehrál poměrem 5:1 domácí fotbalisty z TJ Hluboká nad Vltavou.
Radost v řadách vítězného Spartaku ještě zvýšilo
vyhlášení nejlepšího hráče turnaje. Tím se stala devítiletá Simona Jandová z tohoto oddílu. Není bez
zajímavosti, že stejnou trofej obdržela i v loňském
roce. Odměnou jí i tentokrát bude poukaz na týdenní pobyt ve fotbalové škole Petra Čecha.
Úspěšný brankář londýnské Chelsea se s dětmi
osobně setká. "Moc se mi tam líbilo a mám radost,
že tam pojedu i letos," zaradovala se Simona.
První tři týmy obdržely kompletní sady fotbalových
dresů a každý hráč si domů odnesl značkový kopací míč Puma.V rámci slavnostního vyhlášení byli
oceněni mimo nejlepšího hráče i střelec a brankář
turnaje.
Nejlepší hráč: Simona Jandová – TJ Spartak Trhové Svinyrtak Trhové Sviny
Nejlepší střelec: Jan Vítovec - SKP České Budějovice
Nejlepší brankář: Michal Beránek - SK Lišov
Konečné pořadí týmů: 1. TJ Spartak Trhové Sviny
2. SKP České Budějovice 3. TJ Lokomotiva České
Budějovice 4. TJ Hluboká nad Vltavou 5. SK
Dobrá Voda u Českých Budějovic 6. FK Olympie
Týn nad Vltavou 7. SK Dynamo ČB 8. SK Slavia
České Budějovice 9. Slavoj Ledenice 10. Malše
Roudné 11. SK Lišov 12. SK Jankov
Zdroj: www.fotbaltrhovesviny.cz
Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo
na podatelně tamtéž. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF.
Kontaktní údaje: Ing. Božáková - tel.: 386 301 483, e-mail: [email protected], podatelna - tel. 386 301 411, e-mail: [email protected], více na www.tsviny.cz
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo e-mail: [email protected]
Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci.
Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí • Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, 374 12 Trhové Sviny
IČO 245 551 • ev. šč. MK ČR E 10896 • Vychází 12 x ročně • Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová
• DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio • Náklad 600 výtisků • Cena tohoto výtisku 5,- Kč

Podobné dokumenty

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Na gymnáziu se počátkem listopadu opět slavil literární úspěch. Ačkoli ještě neskončilo ani jedno čtvrtletí letošního školního roku, už známe první výborný výsledek slohové soutěže. Vypsalo ji nakl...

Více