Radniční listy Olomouc 06/2013

Transkript

Radniční listy Olomouc 06/2013
Radniční
listy
6
/ 2013
Měsíčník občanů
statutárního města
Olomouce
Baroko znovu
ožije v Olomouci
str. 5
Venkovní areál plaveckého
str. 6
stadionu prokoukl
Olomoucký půlmaraton
je tady už počtvrté! str. 10–13
Titulní foto Jan Andreáš
Olomouc pomáhá
zatopeným městům
SERVIS
Vysílání regionálních televizí
Město nabízí byty k prodeji formou obálkové metody
Statutární město Olomouc nabízí na prodej volné byty formou obálkové metody. Uspěje
ten zájemce, který nabídne nejvyšší částku. Konkrétní podmínky k podávání nabídek sdělí
odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení a prodeje domů MmOl, Hynaisova 10,
779 11 Olomouc, telefon: 588 488 458, 588 488 456, email: [email protected]
Olomoucká televize ZZIP
Internetové televize
Televizní vysílací bloky, ale také jednotlivé
reportáže z Olomouce od televize ZZIP, lze
nalézt na internetových televizích na adresách www.zzip.cz, www.olomouckatelevize.cz, www.regionalnitelevize.cz a také na
zpravodajském serveru www.oltv.cz.
R1 Morava
Internetové vysílání
Zpravodajství, jednotlivé reportáže, aktuální
informace a magazíny televize R1 MORAVA můžete zhlédnout kdykoliv na zpravodajském portálu www.minutyregionu.cz,
kompletní programové schéma R1 MORAVA a INFO TVM + další informace naleznete
na našich stránkách www.r1morava.cz.
ulice
Riegrova 17
Gorazdovo nám. 4
výše příspěvminimální
ku do fondu termín prohlídky
cena bytu
oprav/měsíc
394/3 3+1, cihla, 2. NP 150,40 m2 2 499 000 Kč
3760 Kč
25. 6. 2013 v 9:30 h
79/1 2+1, cihla, 1. NP 71,30 m2 977 500 Kč
2495 Kč
25. 6. 2013 v 9:00 h
č. p./
č. jedn.
typ
plocha
bytu
kauce
10.000 Kč
10.000 Kč
NABÍDKA MĚSTSKÝCH BYTŮ K PRONÁJMU kosti 1+2 (plocha bytu 46,78 m2). Kauce 13 000 Kč. Dluh
na bytě 5000 Kč, bude upřednostněn žadatel, který uhradí
Zájemci nemusí mít podanou žádost v pořadníku na městský
dluh nebo část dluhu. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc.
byt za podmínky, že nevlastní jiný byt či nemovitost.
Synkova 4, Olomouc, č. b. 15, ve 4. patře, o velikosti
Balbínova 7, Olomouc, č. b. 6, v 1. patře, o velikosti 2+1 (plocha bytu 61,32 m2). Kauce 13 000 Kč. Dluh na
3+kk (plocha bytu 90,90 m2). Kauce 35 000 Kč. Nájemné bytě 10 000 Kč, bude upřednostněn žadatel, který uhradí
84 Kč/m2/měsíc.
dluh nebo část dluhu. Nájemné 84 Kč/m2/měsíc.
Balbínova 5, Olomouc, č. b. 4, v přízemí, o velikosti Byt BD Jižní
2+kk (plocha bytu 71,20 m2). Kauce 30 000 Kč. Nájemné Topolová 1, Olomouc, č. b. 17, v 1. patře, o velikosti 1+kk
(plocha bytu 32,10 m2). Výše zálohy na kupní cenu bytu bude od
84 Kč/m2/měsíc.
Balbínova 3, Olomouc, č. b. 18, ve 3. patře, o velikos- 10. 6. 2013 k dispozici na Bytovém odd. SNO, a.s., ve Školní ulici.
ti 2+kk (plocha bytu 49,40 m2). Kauce 30 000 Kč. Nájem- Žádosti je možné podávat písemně na Správě nemovitostí
né 84 Kč/m2/měsíc.
Olomouc, a.s, bytové oddělení, Školní 2, 771 41 Olomouc,
Byt na základě smlouvy o přistoupení k závazku
tel. 585 238 106, 585 238 119, kde jsou k dispozici bližší
Černá cesta 16, Olomouc, č. b. 11, ve 3. patře, o veli- informace k nabídce, více též www.sno.cz.
INZERCE
Cesty k ekonomické samostatnosti
Zkuste on-line kurzy zdarma:
ȈSnadné ovládání
ȈZajímavé on-line testy.
Ȉƒ˜žæ‡Ǧƒ‹Ž˜ž‹Š‡†œƒæŽ‡‡˜›Š‘†‘…‡À
”‹œ‹˜ƒæ‹…Š‘†’‘˜³†À
Projekt OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0032 s názvem“ Krok za krokem k ek‘‘‹…é
•ƒ‘•–ƒ–‘•–‹DzŒ‡•’‘Ž—Ƥƒ…‘˜ž˜”‘’•ý•‘…‹žŽÀˆ‘†‡ƒ•–ž–À”‘œ’‘«–‡
,‡•±”‡’—„Ž‹›.
ƒ˜æ–‹˜–‡
www.toppex.cz/kzk
Každého z nás občas zlobí průvan v peněžence. Nejste v tom
sami – můžete nahlédnout na www.toppex.cz/kzk a přečíst si
příběhy lidí, kterým se ekonomický život zkomplikoval, ale
i těch, kteří byli v něčem úspěšní a dnes jsou „za vodou“. Možná vás některý příběh, video a krátké výukové stránky inspirují, abyste měli tu svou cestu přímější, rychlejší a méně rizikovou. Projekt OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0032 s názvem Krok
za krokem k ekonomické samostatnosti je spolufinancován
Evropským sociálním fondem.
t proč tu jsme – pro ty, kteří se zajímají o svou ekonomickou samostatnost a ekonomické zabezpečení svých blízkých. Udělejte si
zdarma online testy a ve vyhodnocení hned uvidíte grafy, jak na
stejné otázky odpovídají ostatní účastníci kurzů, kterých je již téměř 700.
t co nabízíme - dva internetové kurzy, ve kterých si sami zvolíte,
co vás zajímá, a které problémy a jejich řešení byste chtěli srovnat
s ostatními účastníky kurzu. Ukazujeme vám, která rozhodnutí
jsou méně riziková a obvykle vedou k cíli, a která rozhodnutí mohou být víc riziková a k cíli nakonec nemusí vést.
t co je naším cílem – pobavte se i poučte.
Nezaručíme vám šťastný život, ale můžeme vám pomoci nalézt řešení,
která vám ušetří hodně starostí i peněz.
INFO
www.toppex.cz/kzk
2 / RADNIČNÍ LISTY
SC 331238/14
P‘„ƒ˜–‡•‡‹’‘—«–‡
Online TESTY ZDARMA
SC 331238/13
Krok za krokem
k ekonomické samostatnosti
OBSAH / EDITORIAL
7
14
AKTUALITY
str. 4–6

Barokní Olomouci to letos opravdu sluší

Venkovní areál plaveckého stadionu prokoukl

Mistrovství Evropy v cyklistice se blíží

Jedno hřiště přibylo, dalších 9 město opraví

Olomouc pomáhá zatopeným městům
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
str. 7

Barevné koše jsou už i v divadle a filharmonii

Na Lazcích získají tašky na třídění odpadů
OHLASY ČTENÁŘŮ
str. 8–9

Ohlasy čtenářů na téma městské parky
19
TÉMA MĚSÍCE

Běhám, běháš, běháme...
půlmaraton už počtvrté v Olomouci!
str. 10–13
ROZHOVOR

Hledač pokladů Vladimír Gračka
str. 14–15
ROZVOJ MĚSTA
str. 16–17

Ve městě se znovu objeví tramvaje číslo 3 a 5

Výstavba horkovodu omezí dopravu
DĚTI A MLÁDEŽ
str. 18

Olomoučtí studenti poznávali Francii,
Francouzi zas Olomouc

Gymnazisté okouzlili divadlem turecké porotce
23
POLICIE

Městský strážník zachránil tři vodáky

Policisté zvou na svoje oslavy
str. 19
KULTURA
str. 20–21

Světová premiéra v Moravském divadle

Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí

Olomoucké kulturní prázdniny
27
SPORT
str. 22–23

Olomoucké ragby slaví 60. výročí svého založení

Léto v Aquaparku Olomouc

Prázdninový příměstský tábor v Centru Semafor
VOLNÝ ČAS
str. 24–26

Metropol nespí ani v létě, naopak ožije i v noci

Letní Letná: cirkusy i Kašpárek v rohlíku

Ve Šternberku vystoupí Boney M
31
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
str. 27–29

Fimfárum – festival tvořivosti a fantazie

Seniorům či nemocným poradí odborníci i doma

Půjčka – spása, nebo past? Nebuďte v tom sami!
ZÁBAVA, LISTÁRNA

Křížovka
str. 30
FOTOREPORTÁŽ
str. 31

Svatá Pavlína, nejlepší zpěváci a uhájená májka
Manažeři inzerce: Jana Juráková, tel.: 773 617 353, e-mail: [email protected]; Jindřich Marek, tel.: 608 769 595,
e-mail: [email protected]; Ondřej Pouč, tel.: 734 580 062, e-mail: [email protected] Tyto noviny distribuuje Česká pošta, s.p. V případě, že vám nedošly do schránky, uplatněte reklamaci u svého poštovního doručovatele. Nebo
volejte na telefon 773 617 353 (paní Juráková). Reklamace a stížnosti na distribuci uplatňujte nejpozději do 25. 6. 2013.
Radniční listy, měsíčník občanů statutárního města Olomouc • 15. ročník • Vydává statutární město Olomouc – Rada města Olomouce, Horní náměstí, 779 11 Olomouc ve spolupráci s vydavatelstvím Strategic Consulting, s.r.o., držitelem certifikátu ISO 9001 • Redakční rada: předseda – Martin Novotný, členové – Mgr. Eva
Machová, RNDr. Ladislav Šnevajs, RNDr. Jan Holpuch, Ph.D., Pavel Vysloužil, odpovědný redaktor, editor – Martin Hála, šéfredaktorka – Lenka Jedličková, telefon: 725 728 897, e-mail: [email protected] • Inzertní manažer a distribuce: Jana Juráková, telefon: 773 617 353, e-mail: [email protected], inzertní manažer: Jindřich Marek, telefon: 608 769 595, e-mail: [email protected] • Sídlo redakce: Radniční listy, Magistrát města Olomouce,
Horní náměstí, 779 11 • Do všech domácností v Olomouci zdarma • Uzávěrka příštího čísla 10. 7. 2013 • Počet výtisků: 55.000 kusů. Náklad ověřen ABC • Rozšiřuje
Česká pošta, s. p. Reklamace na nedodání výtisků lze uplatnit na tel. čísle 773 617 353, nebo na e-mail: [email protected] • Výtisky jsou k dispozici i v Informačním centru radnice • Tiskne: Europrint • DTP: Tomáš Coufal • Registrační číslo: MK ČR E 11006 • Radniční listy najdete také na www.olomouc.eu • Vyšlo 18. 6. 2013.
Milí Olomoučané,
letošní přelom jara
a léta byl obzvlášť rozmarný, v čase, kdy toužebně očekáváme teplé
dny plné slunce, přišly
naopak dny chladné
a deštivé. Pro město
Olomouc ovšem naštěstí bez krizových momentů v podobě lokálních
či plošných záplav. Dění v českých zemích
však i u nás na Moravě vyvolalo kromě vlny
solidarity a konkrétní pomoci také zamyšlení nad tím, do jaké míry jsme na případné
povodně připraveni a zda budování ochrany našeho území probíhá adekvátně rychle
či naopak liknavě. Jako primátor města hodnotím postup prací realisticky: Oproti velké
části povodněmi ohrožených míst jsme postoupili docela daleko, na většině rizikových
území se zatím nic nevybudovalo a opatření
mají v lepším případě podobu plánů. U nás
máme hotový obtokový kanál, finišují práce na velkých protipovodňových opatřeních
na jihu města, byla zdokonalena ochrana
Černovíra. Řada prací nás ještě čeká, jsou
ale vyprojektované a tušímě časový rámec
jejich realizace. Za cca 2 roky by měla začít
realizace největší protipovodňové stavby,
spočívající v rozšíření zpevněného koryta
Moravy v centru města a rekonstrukci dvou
významných mostů. Pak bude zbývat dokončit ochranu severu města včetně dořešení technicko-ekonomického oříšku, ochrany
Chomoutova. Tušíme ale, že celý komplex
by mohl být hotový v horizontu cca jednoho
desetiletí, neztratíme-li tempo. Může se to
zdát být dlouho, ani mě dosavadní výsledky
neuspokojují, berme zároveň ale v potaz, že
jde o ekonomicky obrovsky náročný projekt
s rozpočtem mnoha miliard korun. Výrazně
lépe než dříve jsme připravení v oblasti povodňových plánů, systému krizového řízení,
materiálního vybavení pro řešení krizových
situací. Nezbývá než si přát, abychom toto
vybavení nemuseli nikdy použít.
Pevně věřím, že letošní léto už přinese výhradně krásné slunečné dny s pouze občasnými a lehčími letními bouřkami a že ho
všichni strávíme ve znamení letní rekreace
a pohodových dovolených. Ke zpříjemnění
těchto dní nás čeká také bohatá nabídka kulturních a sportovních akcí. Zmíním jen olomoucky půlmaratón či mistrovství Evropy
juniorů v cyklistice. Nová vlajková loď tetní
kuturní sezóny, Olomoucké kulturní prázdniny, nabídne řadu vynikajících domácích
i zahraničních umělců včetně slavné muzikantky Any Popovic. Vrcholem letní sezóny
bude koncert opravdové světové megastar,
geniálního španělského flamencového kytaristy Paca de Lucíi na Horním náměstí. Věřím, že si tyto atraktivní akce nenecháte ujít.
Krasné, nikoliv rozmarné léto přeje
Martin Novotný
primátor
Bližší informace k inzerci naleznete na stránkách: www.ceskydomov.cz – zde jsou k dispozici ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání.
RADNIČNÍ LISTY / 3
AKTUALITY
Barokní Olomouci to letos opravdu sluší
Nový počin s názvem Olomoucké barokní
slavnosti pak prokáže, že období barokní
kultury bylo u nás mimořádně pestré, barvité a hravé. Emotivní vystoupení, fascinující
kostýmy a perfektní hudební doprovod, to
vše čeká návštěvníky nového festivalu.
I když Olomouc vznikala nepřetržitě nejméně už od 6. století, byla to dvě století baroka,
která ovlivnila podobu města nejvíce. Měšťanské i šlechtické paláce, chrámy, kašny
a sochy, ale také barokní skladby a opery.
Není divu, Olomouc byla metropolí Moravy
a až do dnešních dnů zůstala centrem moravské církevní správy. Na dvoře olomouckých biskupů působila řada umělců, mezi
nimi také špičkoví hudební skladatelé. Mnoho Olomoučanů přitom ani netuší, že zde
tehdy vznikala velmi kvalitní hudba. Barokního dědictví je Olomouc opravdu plná, což
potvrzují všichni znalci a odborníci. A právě
tuto skutečnost si letos město připomene
festivalem Olomoucké barokní slavnosti.
Pořadatelem slavností je město, garantem
odborné úrovně pak olomoucký soubor Ensemble Damian a jeho vedoucí Tomáš Hanzlík. Právě on je znalcem zdejší hudební tvorby a pod vlivem barokních hudebních děl
stvořil řadu oper na barokní libreta. „Naším
cílem je přiblížit divákům období baroka co
nejvěrněji, proto se při vystoupeních snaží-
Foto Jan Andreáš
Jiráskovská doba temna, či jedno
z nejpestřejších a nejživějších období v dějinách města? Baroko je snad
nejvýraznější ze všech historických
epoch, které se na tvářích našich
měst podepsaly, a právě Olomouc je
toho skvělým příkladem.
Při barokní opeře diváky čeká nejen hudební, ale i vizuální zážitek.
me hodně inscenovat – hrát na staré nástroje,
přiblížit barokní gestiku, používat dobové
kostýmy,“ popsal Tomáš Hanzlík podstatu
práce souboru. „Návštěvníci uslyší mimo
jiné specifický hlasový projev – kontratenor,
který nahrazuje dnes nedostupné kastráty,“
doplnil. Pro diváky je důležitý také fakt, že
vše bude inscenováno na replice barokního
divadla s ručně malovanými kulisami a pohyblivou jevištní mašinérií.
Nejdřív Tafelmusik, potom opera
Nový festival se bude odehrávat především v někdejšího jezuitského konviktu
každý večer od 8. do 19. července. Ještě
před operou se dostane ke slovu takzvaná
Tafelmusik neboli stolová barokní muzika
2ORPRXFNp
EDURNQtVODYQRVWL
letní večery s barokní operou
v historických kulisách
starobylé Olomouce
8.–19. července 2013
denně od 19:30
Umělecké centrum UP
www.olomouc.eu/baroknislavnosti
4 / RADNIČNÍ LISTY
v restauraci Konvikt, tedy hudba skládaná za účelem doprovodu při slavnostních
banketech a stolování. Poté následuje hlavní
chod večera – opery Endymio, Yta innocens
a Torso. Všechna tato velkolepě pojatá díla
jsou bohatě kostýmovaná, zvuk barokního
souboru i hudební gesta čerpají z hudební
rétoriky tak, aby dala posluchači porozumět
a souznít s osudy postav, které sleduje.
Po operních představeních následuje noční
prohlídka kaple svatého Jana Sarkandera
a chrámu svatého Michala včetně výstupu
na věž. V prostorách konviktu několikrát
proběhne i dílna pro děti, které se zde dozvědí a vyzkouší si ledacos z barokního
výtvarného umění. Každý den v 17 hodin
bude před informačním centrem zájemce
čekat zkušený průvodce, který nabídne
hodinu a půl trvající prohlídky na téma Barokní skvosty (8., 11., 14. a 17. 7.), Církevní
barokní památky (9., 12., 15. a 18. 7.) a Vojenská barokní pevnost (10., 13., 16. a 19. 7.).
Vstupenky za 50 či 25 Kč lze zakoupit v informačním centru. Na Horním náměstí
budou lidé potkávat hostesky v barokních
kostýmech, které budou zvát na slavnosti.
Hosté večerních programů budou mít navíc
výraznou slevu na konzumaci v několika
olomouckých restauracích a také na prohlídku Arcibiskupského paláce, Arcidiecézního
muzea a Muzea umění. „Olomoucké baroko je skutečným fenoménem, což si mohly
nedávno ověřit i desítky tisíc návštěvníků
stejnojmenné výstavy v Muzeu umění. Já
jsem přesvědčen o tom, že si tento fenomén
zaslouží, abychom se o něj podělili jak s Olomoučany, tak s návštěvníky města,“ dodává
(mf)
náměstek primátora Jan Holpuch.
AKTUALITY
Olomouc pomáhá zatopeným městům
Materiální pomocí i výjezdem dobrovolných hasičů pomohla Olomouc zatopeným Kralupám nad Vltavou. Auto plné
hygienických, čisticích a dezinfekčních
prostředků, vysoušečů a úklidových pomůcek odjelo 5. června od olomouckého
evakuačního střediska do města, které
bylo v tu chvíli téměř kompletně pod vodou. „Vzhledem k tomu, že máme v Olomouci s povodněmi své zkušenosti,
víme, jak je důležitá jakákoli pomoc. Na
webu, kde starostové zaplavených obcí
sdružují své požadavky, jsme vybrali
právě Kralupy nad Vltavou, protože jejich potřeby se shodují s našimi zásobami, a my jim tak můžeme efektivně pomoci,“ vysvětlila náměstkyně primátora
Eva Machová. Kromě materiální pomoci
poslalo město do Kralup také dvě plně
vybavená auta dobrovolných hasičů
z Droždína a Chválkovic. „Posádky ale
byly poskládané z dobrovolných hasičů
z celého okolí Olomouce. Všechno jsou
Reality pro vás
Holandská čtvrť (Neředín/Řepčín)
NOVÉ BYTY
NA PRODEJ
Foto archiv
OLOMOUC
to lidé, kteří mají se zásahem při povodních zkušenosti,“ upřesnil velitel drož(red)
dínských hasičů Petr Spáčil.
Bohdan Pomahač opět v Olomouci
Foto Blanka Martinovská
Světoznámý plastický chirurg profesor
Bohdan Pomahač, který už sedm let působí na Brigham and Woman´s Hospital
v Bostonu, přijel zpátky na svou alma
mater, aby se přednáškou nazvanou Rekonstrukce obličeje transplantací zapojil
do cyklu vědeckopopulárních přednášek
významných absolventů, které již několikátým rokem pořádá Univerzita Palackého
společně se statutárním městem Olomouc.
Přednášku zahájil rektor univerzity Miroslav Mašláň společně s olomouckým
primátorem Martinem Novotným. Ten na
úvod řekl: „Myslím si, že pan doktor Pomahač je pro nás všechny příkladem člověka, který v tom nejtěžším konkurenčním prostředí rozvinuté vědy dokázal
v zahraničí uspět a zároveň po návratu
do České republiky dokáže ten optimismus, nadšení a cílevědomost šířit i dál
kolem sebe.“
Profesor Pomahač absolvoval obor Všeobecné lékařství na olomoucké univerzitě
v roce 1996. Poté nastoupil do bostonské
nemocnice, kde působil nejprve v laboratoři zabývající se genovým transferem
do kožních buněk a později přešel na chirurgickou kliniku. Od roku 2004 zaměřil
svůj výzkumný zájem na problematiku
obličejové transplantace. V roce 2007 se
stal vedoucím popáleninového a traumatologického centra a vedoucím týmu se
specializací na transplantace obličeje. Od
rektora Miroslava Mašláně navíc obdržel stříbrnou medaili, která byla vydána
u příležitosti 440. výročí založení olo(red)
mouckého vysokého učení.
RADNIČNÍ LISTY / 5
Kolaudace - konec roku 2013
Rezervujte nyní, zaplaťte
až po kolaudaci nebo
po prodeji Vaší stávající
nemovitosti.
Pro více informací o projektu
Holandská čtvrť volejte
774 322 407
[email protected]
www.holandska-ctvrt.cz
RD Olomouc - Sv. Kopeček - Radíkov
Vyberte si svůj nový dům
tě.
a využijte prohlídky na mís
723,
154
Tel.: 737 287 516, 800
cz
hi.
dac
[email protected]
cig
.la
e-mail: robert
DACHI, s.r.o.
Ztracená 34 | 771 00 Olomouc
tel.: 800 154 723, 585 224 559
[email protected] | www.dachi.cz
SC 322195/6
O pomoc poprosila také zoologická zahrada v pražské Troji. Požádala o převoz dvou kočkovitých šelem (levharta jávského a tygra sumaterského) a dvou lemurů (vari červený). Dočasným domovem
se jim stala Zoologická zahrada v Olomouci, jejíž zaměstnanci se vydali pro trosečníky do zaplavené
Prahy. „Odjezdu našich chovatelů předcházelo nutné stěhování v pavilonu šelem,“ uvedla mluvčí
svatokopecké zoo Iveta Gronská. Zvířata se nakládala v bdělém stavu, do přepravních beden přešla
sama, ač levhartovi se prý příliš nechtělo. O tom, jak dlouho zvířata v Olomouci zůstanou, rozhodne
vývoj situace v pražské zoo.
INZERCE
ZVÍŘATA Z TROJSKÉ ZOO NAŠLA AZYL NA SVATÉM KOPEČKU
AKTUALITY
Ve dnech 20. a 21. července 2013 bude
Olomouc hostit evropský šampionát
v cyklistice kategorie do 23 let. Půjde
o velký sportovní svátek, protože se
jedná o poslední kategorii, v níž závodí
kompletní mládežnická špička, než přestoupí do profesionálních stájí. Závody
nabídnou divákům a příznivcům cyklistiky řadu zážitků a mistrovství Evropy
přispěje k reprezentaci Olomouce a celého regionu i za hranicemi České republiky. Současně ale závody přinesou
dopravní omezení v samotné Olomouci
i některých obcích v jejím okolí v průběhu šampionátu.
DOPRAVNÍ OMEZENÍ V OBCÍCH
Ve dnech 20. a 21. července proběhnou v Olomouci
a okolí čtyři závody cyklistického mistrovství Evropy do
23 let. Během těchto dnů dojde k výraznému omezení
dopravy především v částech města a obcích Svatý Kopeček, Lošov, Bukovany, Droždín a Velká Bystřice.
Po dobu konání závodu budou uzavřeny tyto ulice:
Svatý Kopeček – Dvorského, Radíkovská
Lošov – Svolinského, Strmá
Bukovany – hlavní průjezdní komunikace městem
Droždín – Horní Úlehla (po křižovatku s ulicemi Vítězství
a Gagarinova), Vítězství
Velká Bystřice – Na Letné, Zámecká (od křižovatky na
Letné, směr Bukovany)
V sobotu bude okruh v okolí Svatého Kopečka (Svatý
Kopeček, Lošov, Velká Bystřice, Bukovany, Droždín) uzavřený od 9.30 hodin do 19 hodin, v neděli od 10 hodin
do 18 hodin.
Po tuto dobu dojde k omezení městské hromadné dopravy.
Ke zprůjezdnění komunikací dojde mezi jednotlivými
závody. V sobotu od 13 do 13:30 hodin, v neděli od
14:30 do 15 hodin. Plný provoz bude v sobotu obnoven
v 19 hodin, v neděli v 18 hodin.
Jednání městského
zastupitelstva v červnu
V pořadí dvacáté zasedání Zastupitelstva města Olomouce se uskuteční ve
středu 19. června. Termín i program jednání schválili radní na svém posledním
zasedání. Zastupitelé se sejdou tradičně
ve velkém sále budovy Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici, tentokrát však již o hodinu dříve, tedy v 8 hodin. Program i materiály pro jednání
zastupitelstva jsou ke stažení na webové
adrese www.olomouc.eu/samosprava/
zastupitelstvo-mesta/zasedani-zastupi(red)
telstva.
6 / RADNIČNÍ LISTY
Venkovní areál plaveckého
stadionu prokoukl
Moderní venkovní areál s novým vybavením je už od začátku června k dispozici
návštěvníkům olomouckého plaveckého
stadionu. Počasí sice zatím ke koupání
venku příliš neláká, ale provozovatelé
plaveckého stadionu věří, že léto přijde
a Olomoučané si novinky užijí.
Venkovní areál se uzavřel loni na začátku
října a od té doby procházel postupně celkovou rekonstrukcí. „Ta už byla nevyhnutelná. Povodeň v roce 1997 za sebou bohužel nechala poměrně velké stopy, a to
i v podobě poškození vany velkého bazénu, proto již bylo nutné pustit se do oprav.
Doufám, že desetitisíce Olomoučanů, kteří plavecký stadion přes léto navštěvují,
jeho novou podobu ocení a bude se jim
líbit,“ říká primátor Martin Novotný.
A novinek je opravdu hodně. „Oba bazény,
velký i dětský, jsou z nerezu. Velký má osm
vyznačených plaveckých drah, startovní bloky, piktogramy a kromě klasických
žebříků také vstupy pro tělesně postižené.
V malém dětském bazénku je plno atrakcí
pro nejmenší, například skluzavka v podobě dinosaura nebo hada, vodní zvon,
velryba, otočný kbelík, vodní had, lachtan.
Myslím, že si tam děti perfektně vyhrají,“
upřesňuje novou podobu bazénů investiční
náměstek primátora Martin Major.
Foto archiv
Mistrovství Evropy
v cyklistice se blíží
Pro děti je připraveno také hřiště u terasy
restaurace. Nově vyřešené jsou zpevněné
plochy kolem bazénů a opravy se dočkalo i schodiště na terasu krytého bazénu.
Součástí rekonstrukce byly také areálové
rozvody a nová technologie bazénů.
Omládl i mobiliář – lavičky, odpadkové
koše, pítko, polohovatelná lehátka i betonové sedáky. Téměř polovinu travnaté plochy
areálu nově pokryl travní koberec, kolem
chodníků a cestiček je zasetý nový trávník.
Investice přišla na 48 milionů korun, z nichž
14 milionů může zaplatit dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava. A protože se nakonec podařilo opravy
vysoutěžit s úsporami, k původnímu projektu se přidala ještě stavba hřiště na beach
volejbal a také rozvod automatického závlahového systému pro nový trávník. (jed)
Jedno hřiště přibylo, dalších devět město opraví
V průběhu letních prázdnin přibudou olomouckým dětem ve městě další hřiště, kde
si mohou vyhrát ti nejmenší i jejich starší
kamarádi. Celkem tři miliony korun totiž
poputují do obnovy či doplnění dětských
hřišť v devíti lokalitách:
Park Malého prince, Park pod Dómem,
Park Malý Noe, Park Čechovy sady, ul. Jarmily Glazarové, ul. Dlouhá, Holice – v areálu FK, TJ Sokol Chválkovice, ul. Fischerova.
„S postupným systematickým obnovováním a doplňováním dětských hřišť jsme
začali už v roce 2009 a určitě v něm chceme
pokračovat i nadále. Olomouc je poměrně
velké město a děti si potřebují hrát, proto
jsme se rozhodli každoročně opravit či postavit několik menších hřišť, ne jednou za
čas investovat několik milionů korun do
jednoho velkého hřiště,“ vysvětluje primátor města Olomouce Martin Novotný. Odbor koncepce a rozvoje proto každoročně
vybírá lokality, kterým by bylo dobré se věnovat, schází se i podněty od občanů. Z tak-
to vzniklého seznamu poté radní vybírají ta
nejvhodnější místa, nejvíce využívaná, kde
už je rekonstrukce skutečně potřeba. Např.
v minulém roce se rekonstrukce a obnovy
dočkalo celkem osm dětských hřišť za 3 miliony korun, jedno zcela nové hřiště postavil dětem soukromý investor. V současné
době slouží olomouckým dětem zhruba
stovka herních hřišť, sportovišť či smíšených hřišť, základy silničního provozu si
pak mohou natrénovat na dopravním hřišti
u Androva stadionu.
Kromě balíčku několika hřišť, které se každoročně dočkají obnovy, je však do některých hřišť potřeba investovat větší finanční
prostředky. Nově tak vzniklo hřiště v Bezručových sadech v blízkosti mateřské školy
Michalské stromořadí za 5,8 milionu korun. Celkem 4,8 milionu však pokryje dotace z Regionálního operačního programu
Střední Morava. Na novém hřišti se vydovádí malé i větší děti, jeho součástí je dokon(red)
ce i koloběžková dráha a pítko.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rodinné domy
Olomouc
Barevné koše jsou už i v Moravském
divadle a Moravské filharmonii
Třináct stanovišť se speciálními nádobami na třídění odpadu je nově k dispozici návštěvníkům Moravského divadla
Olomouc (MDO) a Moravské filharmonie Olomouc (MFO). S problematikou
odpovědného nakládání s odpady se
navíc budou diváci těchto kulturních
institucí seznamovat i v rámci doprovodných aktivit o přestávkách představení či ve formě informací v tištěných
programech.
Projekt myšlenkově navazuje na zavedení praktického třídění v olomoucké zoo
na Svatém Kopečku a na fakultách Univerzity Palackého, které funguje a rozvíjí
se už několik let. „Těší nás, že je Olomouc
oproti jiným městům v tomto směru napřed. Snažíme se systém třídění neustále
zlepšovat, aby byly nádoby a kontejnery
pro občany i návštěvníky města maximálně dostupné,“ popsal náměstek olomouckého primátora Jan Holpuch.
Součástí projektu jsou mimo možnosti třídit odpad přímo v prostorách divadla a filharmonie i další aktivity. „Ve
spolupráci s našimi herci bychom rádi
návštěvníky v pauzách dětských představení populární formou seznamovali
s praktickými informacemi z oblasti třídění a nakládání s odpady. Tyto zajímavosti
zprostředkujeme i ostatním divákům ve
formě speciálních letáků či informací pří-
Stavba
roku
o
Olomouckéh
kraje
Foto Blanka Martinovská
2012
mo v programech k jednotlivým titulům,“
sdělil ředitel MDO Josef Podstata.
Projekt je financován z městského rozpočtu a z prostředků informační kampaně „Jak se točí odpady“, na které se podílí
nezisková společnost EKO-KOM a Olo(red)
moucký kraj.
SC 322192/6
Také na vybraných nástupištích a ve vestibulu olomouckého hlavního nádraží mohou cestující nově třídit odpad. Poslouží jim k tomu celkem 27 barevných košů na
třídění plastu a papíru. „Jedná se o další z příkladů toho,
že se snažíme nádoby a kontejnery umisťovat také do
veřejně přístupných prostor s velkou koncentrací osob,“
popsal náměstek primátora Jan Holpuch. Na projektu se
podílí olomoucká radnice, České dráhy a autorizovaná
obalová společnost EKO-KOM.
INZERCE
BAREVNÉ KOŠE NOVĚ NAJDOU
CESTUJÍCÍ I NA NÁDRAŽÍ
A exclusive
Foto Blanka Martinovská
Na Lazcích získají tašky na třídění odpadů
Další obyvatelé Olomouce získají zdarma
barevné sady na třídění odpadů. Na odolné
tašky určené k separaci plastů, papíru a skla
přímo v domácnostech se mohou na konci
června těšit obyvatelé celé městské části
Lazce. „Tašky budou v lokalitě ve dnech
25.–27. června roznášet pracovníci specializované agentury, kteří na sobě budou mít
jednotná trička s motivem třídění odpadů.
Zájemci se od nich navíc budou moci dozvědět informace o odpadové problematice
či od nich zdarma získají propagační předměty z recyklovaných materiálů,“ popsal
předseda KMČ č. 7 Olomouc-Lazce Radim
Schubert. Distribuce se týká pouze domácností nikoliv sídel firem a provozoven. Na
podzim letošního roku obdrží tašky všech(jto)
ny ostatní domácnosti ve městě.
KDE TAŠKY DOSTANETE:
■ moderní dřevostavba
■ energetická třída A
■ tepelné čerpadlo a solární
panely
■ rekuperace
■ dvojgaráž
■ pozemek 580 m2
www.arbesova.cz
725 350 350
Jsme na
Facebooku
Seznam ulic: Boleslavova, Bořivojova, Černochova, Demlova,
Dlouhá, Florykova, Hanušova, Helceletova, Herrmannova,
Jiříčkova, Klicperova, Knechtlova, Krameriova, Kubíčkova,
Lazecká, Na Letné, Na Struze, Na Střelnici, Řezáčova, Sládkova, Synkova, Tvrdíkova, U Morávky, U Sportovní haly, Urxova,
Václava III., Vahalíkova, Veleslavínova, Vlkova, Zamykalova
RADNIČNÍ LISTY / 7
www.eurogema.cz
OHLASY ČTENÁŘŮ
Ohlasy čtenářů na téma městské parky
Děkujeme všem čtenářům za reakce a podněty, které nám poslali či telefonovali k článku v květnovém čísle Radničních listů
Městské parky – příběh se šťastným koncem. A to jak za ty pozitivní, tak za ty kritické. Ty první z kapacitních důvodů neuvádíme, ty druhé jsme předali kompetentním osobám, aby se k nim
vyjádřily. Zde jsou jejich odpovědi:
Foto Robert Mročka
Dobrý den, chtěla bych navrhnout zvýšení počtu laviček v Rudolfově aleji.
Krom toho, že je jich tam podle (nejen) mého názoru celkově málo, jsou i nevhodně rozmístěny – relat. dlouhé mezery, kde se není na co posadit a pak 4
lavičky pohromadě, a tak lidé, kteří k sobě „nepatří“, se navzájem ruší. Krom
toho, SMOl pořádalo v létě krásné nedělní promenádní koncerty u Fontány,
ale starší lidé, kteří je navštěvovali, si myslím celkem oprávněně stěžovali, že
se nemají kam posadit. Děkuji za pozornost a jsem s pozdravem.
Milada Leitgeb
Návrh řešení investiční akce „Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech“, realizované městem
Olomouc, vycházel z projektové dokumentace, která byla zpracována firmou IDOP Olomouc, a.s. Ta samozřejmě zahrnovala
také počty, rozmístění a typy laviček a odpadkových košů v parcích. Projektovou dokumentaci zadávalo město Olomouc. Přidání mobiliáře stejného typu je možné za předpokladu schválení
a nalezení finančních prostředků. Výstaviště Flora již požádalo
odbor životního prostředí o navýšení počtu laviček a odpadkových košů. Jedná se o doplnění počtu laviček ve Smetanových
sadech, zejména v blízkosti hudebního altánu v Rudolfově
aleji. Z našich zkušeností při provádění úklidových prací je
zřejmé, že také počet odpadkových košů je nedostačující.
Nejhorší situace je v Čechových sadech.
Jiří Uhlíř, ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
•••
Dobrý den, chtěla bych reagovat na výzvu u článku Městské parky –
příběh se šťastným koncem. Omlazené parky se mi moc líbí, opravdu
prokoukly. Chodíme tam s dětmi často, jezdíme na bruslích, perfektní
jsou i hřiště pro děti. Nemám žádnou výhradu až na jednu – a to jsou
bývalé veřejné záchodky v Čechových sadech. Chtěla bych se zeptat, jaké
s nimi má město plány, jestli se budou opravovat, nebo bourat. Protože
tohle je taky jedna „piha“ na kráse parků. A veřejné záchody by na tomto místě určitě být mohly, myslím, že by je uvítalo víc lidí.
Jana Navrátilová
Rekonstrukce WC v Čechových sadech byla předběžně zahrnuta do dotačního titulu IPRM – Městské parky. Byla objednána a zhotovena projektová dokumentace na tuto rekonstrukci. Z dotačního titulu byla nakonec vyřazena. Realizaci
této akce pravděpodobně komplikuje skutečnost, že objekt
není v současné době napojen na žádné inženýrské sítě, a tyto
by se musely vybudovat (el. přípojka, kanalizace, vodovod).
To samozřejmě tak malou stavbu výrazně prodražuje. V roce
2008 byly odhadované náklady na rekonstrukci téměř 1,8 mil.
Kč, z toho pouze inženýrské sítě 1 mil. Kč. V současné době
jednáme o novém využití tohoto objektu.
INZERCE
Prožijte letní exotiku přímo
v Olomouci a naučte se anglicky!
Znáte slova jak „flatbread, spice, slice, hot, tomato, dessert“? Neznáte? Nevadí. Láká Vás exotika? O letních středách můžete gastronomicky cestovat do Indie. Pod vedením zkušeného lektora a kuchaře
v jedné osobě si sami zkusíte připravit vegetariánská jídla jako „čapátí“, „ghí“ nebo „panýr“, která si nejen uvaříte, ale též sníte. Aby
toho nebylo málo, tak vše bude probíhat v angličtině. Exotika přímo
v centru Olomouce na terase a v kuchyni jazykové školy Miramare.
Ušetříte si balení kufrů, cestovní horečku… a přesto získáte neskutečný zážitek!
Jiří Uhlíř, ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
Jazyková škola
MIRAMARE
WWW.JSMIRAMARE.CZ
8 / RADNIČNÍ LISTY
SC 331242/1
✔ Letní jazykové kurzy pro děti
a dospělé
✔ Obchodní konverzace v angličtině a němčině u snídaně
✔ Individuální výuka
✔ Tradiční i exotické jazyky
✔ Od září nové kurzy pro veřejnost
✔ Denní pomaturitní studium anglického, německého
a španělského jazyka
✔ Překlady a tlumočení
•••
Dobrý den, už rok upozorňuji vedení Výstaviště Flora na problém,
že Čechovy sady v noci nesvítí. Buď je ve tmě celý park, nebo svítí
jen polovina a tato situace trvá od samého počátku, kdy se vyměnila
stará světla za nová. Člověk aby se opravdu bál tudy v noci projít.
Chtěla bych se zeptat, zda se bude tato situace nějak řešit.
Blažena Šustková
Výměna kabeláže byla provedena pouze částečně, využila se
původní měděná kabeláž položená v roce 2010, která se jen
prodlužovala naspojkováním. Na několika místech došlo
pravděpodobně při provádění zemních prací k narušení izolace původní kabeláže. Také některé spojky nebyly úplně
v pořádku. Především při deštivém počasí dochází ke zkratování v místech narušené izolace, a tím k výpadkům veřejného
osvětlení.
V současné době svítí v Čechových sadech tři větve ze čtyř.
Mimo provoz je zatím část parku podél ulice Krapkova od
OHLASY ČTENÁŘŮ
ulice Na Vozovce po ulici Havlíčkova. Doposud bylo vyhledáno a opraveno celkem 6 míst a byl vyměněn kabel mezi sloupy
o délce 40 metrů. V těchto dnech dohledává odborná firma závady na poslední větvi, aby se dala zprovoznit i tato. Výstaviště
Flora Olomouc, a.s. dosud uhradila z provozních prostředků za
provedené kontroly a opravy více než 70 tis. Kč.
s malými dětmi či odpočívajícími seniory. I v tomto případě se
jedná o porušení zákona!
Jiří Uhlíř, ředitel Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
• Právě realizovaná část investiční akce „Rozvoj Výstaviště Flora“ zahrnuje stavbu nového parkoviště, rekonstrukci pavilonu
A, dostavbu nového křídla pavilonu A, příjezdovou komunikaci
a vybudování nové správní budovy s restaurací. Předpokládáme, že parkoviště bude dokončeno na podzim letošního roku.
Zrekonstruované a nové výstavní prostory v pavilonu A i v dostavbě budou k dispozici návštěvníkům již na začátku roku
2014. Jelikož se bude jednat o multifunkční prostory, novou éru
pavilonu A otevřeme plesovou sezonou, která bude zahájena
v lednu 2014. Navážeme tak na tradici legendárních plesů v pavilonu A, a to i plesem „Mezi květy“ Výstaviště Flora Olomouc.
Tento ples se uskuteční 31. 1. 2014 a bude oficiálním otevřením
zrekonstruovaného pavilonu A. Kompletně dokončená první
etapa „Rozvoje Výstaviště Flora“ – včetně nové komunikace
a správní budovy s restaurací – bude návštěvníkům k dispozici
na jarní etapu výstavy Flora 2014. Celková výše investice první
etapy představuje 175 mil. Kč a investorem je statutární město
Olomouc a Výstaviště Flora Olomouc, a.s.
•••
Proč se v Rudolfově aleji vysázely nakonec jírovce, když jsou to stromy původem z jihovýchodní Evropy, tudíž mnohem náchylnější například na mráz (údajně měly původní jírovce popraskat vlivem jedné
mrazivé zimy, zatímco tamní lípy tento mráz přečkaly bez úhony)
a především je na další desítky let „zaděláno“ na problémy s klíněnkou, která stromy určitě napadne a v parku zřejmě nebude možný
chemický postřik. Tedy jestli můžete vysvětlit, proč se město nakonec
rozhodlo pro jírovce, když se proti tomu stavěla řada odborníků.
Jiří Malý
Informace o silném poškození jírovců mrazem není zcela pravdivá. K pomrznutí stromů došlo již v roce 1893, kdy byla alej
čtyřřadá a vlivem mrazů musely být vykáceny v aleji platany
a ořešáky. Rozhodnutí, jaké stromy při obnově zvolit, bylo
předmětem mnoha odborných diskusí. Pro kaštany nakonec
rozhodlo několik argumentů: rostou velmi rychle, za cca 10 let
budou dosahovat výšky původní aleje. Důležité bylo i hledisko
památkářské, neboť celé Smetanovy sady jsou kulturní památkou ČR. Hlavní alej byla vždy ve své historii vnímána především jako kaštanová. Vliv klíněnky jírovcové se dá eliminovat
především v mladších letech postřikem. Navíc tento škůdce se
začíná postupně objevovat i na jiných taxonech stromů. Kaštany
také celkem dobře snášejí pravidelný řez do stěn, což byl typický znak původní Rudolfovy aleje.
Magda Václavíková, mluvčí Městské policie Olomouc
Upřesnění a doplnění údajů:
•••
Olomoucké parky mám rád, jejich renovace se mi líbí, ale bezohlednost
některých agresivních cyklistů a bruslařů odrazuje mnohé chodce od toho,
aby do parku vůbec vstoupili. Je fakt, že z parku se stal už skoro cyklodrom
a pěší aby se skoro báli o život. Parky by měly patřit hlavně procházkám,
klidnému posezení a relaxaci. Sportovat ať si kolaři a bruslaři jezdí jinam.
Miroslav Klimeš
Smetanovy, Bezručovy a Čechovy sady jsou, jak vyplývá s dopravního značení, zónami s dopravním omezením. Jsou určeny
pro pohyb chodců. Cyklisté se zde mohou pohybovat jen po
vyznačených cyklostezkách, které jsou označené vodorovným
dopravním značením, a to bílým symbolem kola. Cyklista pohybující se mimo takto vyznačený jízdní pruh se dopouští přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Téhož přestupku se ovšem dopouští i chodec, který se pohybuje
po takto vyznačené cyklostezce. Těm, kteří se chovají v rozporu
s těmito pravidly, hrozí na místě pokuta v blokovém řízení do
výše 2000 Kč, ve správním řízení do 2500 Kč. Zvláštní skupinou
jsou lidé pohybující se na kolečkových bruslích. Z pohledu zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná o chodce,
a proto musí dodržovat všechny povinnosti určené této skupině obyvatelstva. Ke svému pohybu smí využít i jízdní pruh pro
cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Zde je naopak povinen řídit se
pravidly určenými pro cyklisty.
Zákonnou povinností všech účastníků provozu je chovat se
ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožovali život,
zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, nepoškozovali
životní prostředí, ani neohrožovali život zvířat. Na tuto povinnost bohužel velmi často zapomínají právě bruslaři uhánějící
Rudolfovou alejí ve Smetanových sadech mezi maminkami
Foto Robert Mročka
Naděžda Krejčí, provozní náměstkyně
Výstaviště Flora Olomouc, a. s.
• Vedle generálního projektanta celé akce obnovy olomouckých
parků je třeba zmínit také firmu Zahrada Olomouc, která se
podílela již na studii obnovy všech tří parků v subdodávce pro
ateliér Bonmot, ale následně zpracovala realizační dokumentaci
pro později čerpané dotace ošetření dřevin a dlohodobě práce
řídila v terénu. Další práce probíhají i v současnosti. Podílela se
docela výrazným způsobem na koordinaci mezi v článku zmíněnými stranami jako IDOP, univerzita, Hnutí Duha, AOPK, NPÚ
apod. v oblasti designu a zájmu ochrany životního prostředí. Je
autorem obnovy Rudolfovy aleje včetně vypracování vizualizací
zásahů. Práce na projednávání této rekonstrukce trvala tři roky,
během kterých udělala spoustu vyjednávací práce a koordinace mezi již zmíněnými stranami, Mendelovou univerzitou Brno
i Výzkumným ústavem Průhonice u Prahy apod. Je autorem,
spolukoordinátorem i sponzorem obnovy Fontánkové aleje organizované v rámci celostátní soutěže Lipová ratolest 2011. Je
autorem obnovy obou etap aleje v Bezručových sadech.
Vašich reakcí a podnětů si vážíme, zpětná vazba je pro nás důležitá. Pokud máte jakoukoli
připomínku k článkům publikovaným v Radničních listech, nebo byste rádi navrhli téma
vlastní, které bychom měli zpracovat, pište na adresu [email protected]
nebo volejte na číslo 725 728 897.
RADNIČNÍ LISTY / 9
TÉMA MĚSÍCE
Běhám, běháš, běháme...
půlmaraton už počtvrté v Olomouci!
Foto Robert Mročka
Tisíce nadšenců na trati a další podél ní. Účastníci z celkem dvaatřiceti
zemí přijeli do Olomouce proto, že zdejší půlmaraton je pro ně stejně důležitý jako jiné podobné závody ve světových metropolích. Mattoni 1/2Maraton Olomouc se díky třem úspěšným ročníkům zapsal na českou i světovou
běžeckou mapu a loni dokonce získal i prestižní ocenění, díky kterému
se Česká republika stává běžeckou velmocí. Velká oslava běhu vypukne
v Olomouci v podvečer 22. června.
Mattoni 1/2Maraton Olomouc je závěrečným závodem jarní části běžecké ligy. Už
od začátku se řadí mezi světovou elitu
dálkových běhů a stal se nejoblíbenější
běžeckou akcí na Moravě. Nabízí tři způsoby, jak absolvovat trať. 2 900 účastníků
poběží celých 21,0975 km, do štafetového
závodu se přihlásilo celkem 103 týmů
a 202 běžců si vybralo tzv. 2RUN, kdy na
prvního člena týmu čeká úvodních 10 km
závodu a na druhého člena zbývajících
11,0975 km.
opakovatelná atmosféra, krásné prostředí historického centra Olomouce i perfektní servis pro běžce a profesionální
organizace, která byla oceněna stříbrnou
známkou kvality IAAF. „Obliba běhání
v České republice stoupá a je to vidět i na
obrovském zájmu o Mattoni 1/2Maraton
Olomouc. Kapacita závodu byla naplněna dlouho dopředu, což je spolu se šťastnými výrazy běžců ve tváři po dokončení
závodu naším nejlepším vysvědčením,“
říká Carlo Capalbo, předseda organizačního výboru.
Běžecký svátek začíná v pátek ve 12 hodin 1/2Maratonským Expem, kam si přijdou běžci pro startovní čísla a informace
k závodu. Hlavní závod začne v 19 hodin
na Horním náměstí. Rodinný běh startuje v 17 hodin také z Horního náměstí. Na
trať dlouhou tři kilometry se vydají rodiče
s dětmi, s kočárky a také všichni, kdo mají
běh rádi a chtějí si ho užít, i když si zatím
na půlmaraton netroufají nebo chtějí běžet
s dětmi. „Pro každého malého i velkého
účastníka máme připraveny medaile, ať
už do cíle doběhnou nebo dojdou. Běh je
nesoutěžní a tak jde hlavně o to si to užít,“
říká Zoran Bartek z organizačního týmu.
32 zemí, 958 premiér,
11 narozeninových oslav
Startovní listina je velmi pestrá. Čelu
závodu budou vládnout elitní afričtí atleti spolu s českou běžeckou špičkou,
ale i zbytek pole bude velmi různorodý. Na startu se sejdou běžci z 32 zemí,
nejsilnější zastoupení bude mít Slovensko, Polsko, Německo, Francie a Itálie.
O stoupající popularitě běžeckého sportu
vypovídá 958 závodníků, kteří si půlmaratonskou trať vyzkouší poprvé v životě.
Pro 11 běžců bude Mattoni 1/2Maraton
Olomouc zároveň narozeninovou oslavou. „Závody RunCzech běžecké ligy
jsou vždy jedinečným zážitkem, ať už
jste zkušeným vytrvaleckým matadorem, vydáváte se na takto dlouhou trať
poprvé, nebo se zúčastníte spolu se svými dětmi České dráhy Rodinného běhu.
Pokud nepoběžíte vůbec, přijďte si alespoň užít neopakovatelnou atmosféru
a podpořit závodníky podél trati!“ vyzývají organizátoři.
Závod s sebou samozřejmě přináší i určitá omezení v podobě dopravních uzavírek. Organizátoři prosí o pochopení a re-
Zájem o startovní čísla hlavního závodu
byl letos obrovský. Tři a půl tisíce půlmaratonců si je rozebralo více než dva měsíce před startem a poprvé před závodem
se letos naplnila také kapacita 1500 účastníků České dráhy Rodinného běhu, kterého se účastní rodiny s dětmi. Za oblibou
Mattoni 1/2Maratonu Olomouc stojí ne-
10 / RADNIČNÍ LISTY
Foto Robert Mročka
Zájem o účast je obrovský
TÉMA MĚSÍCE
spektování těchto omezení, podrobnosti
najdete v tabulce a na mapkách.
Stříbrná známka kvality?
V to jsme nedoufali
Foto Jan Andreáš
Foto Jan Andreáš
Výjimečného ocenění se dočkal Olomoucký půlmaraton loni na podzim, kdy po
třech letech existence získal pro letošní
ročník IAAF Silver Road Race Label, stříbrnou známku kvality Mezinárodní asociace atletických federací. Za „olomoucký
zázrak“ označil získání stříbrné známky
kvality pro město Olomouc předseda organizačního výboru Carlo Capalbo: „Je
to velmi důležitý moment. Když jsme se
s panem primátorem domlouvali na podrobnostech k organizaci prvního závodu,
byla naším cílem možná bronzová známka. Ocenění stříbrnou známkou je velká
senzace.“ Olomouc je spolu s Albany ve
státě New York nejmenším městem na
světě, které se pyšní tímto oceněním. Stříbrnou známku měly v roce 2012 například
maratony v Madridu nebo Rotterdamu,
tak, abychom město zviditelňovali a dali
mu na mapě světa místo, které mu náleží,“ řekl Martin Novotný. „Věřím, že v letošním ročníku potvrdíme, že na známku
kvality máme a dokážeme přitáhnout lidi,
kteří v Olomouci stráví více než jednu
noc,“ doplnil primátor. Udělení známky
IAAF vyžaduje splnění řady kritérií, například elitní pole běžců musí naplnit běžci
s dosaženými časy 1:02:30 (muži) a pod
1:12:00 (ženy) v posledních třech letech.
Dále antidopingová kontrola musí zajistit
analýzu šesti vzorků, nebo jsou pořadatelé
povinni zajistit televizní záznam celého závodu na národním kanálu.
ženský maraton v Ósace nebo věhlasný
půlmaraton Řím – Ostia. Zlatou známku
již mají dva závody seriálu RunCzech.com
– Hervis 1/2Maraton Praha, Volkswagen
Maraton Praha, stříbrnou Mattoni Grand
Prix. Počet čtyř známek spolu s Olomoucí činí z Česka světovou pořadatelskou
velmoc vytrvalostních závodů. Více jich
IAAF udělila jen pro Japonsko, Čínu,
Francii, Itálii a Velkou Británii.
„Je to pro nás obrovská výzva, protože jsou
to ty nejvýznamnější běžecké závody, které se na této planetě konají. Je to další kamínek do mozaiky naší snahy pořádat v Olomouci špičkové akce sportovní i kulturní
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ PO DOBU KONÁNÍ ZÁVODU MATTONI 1/2MARATON OLOMOUC
Dopravní omezení jsou platná v sobotu 22. června 2013 Možnosti vjezdu a výjezdu z omezených oblastí
1. Lokalita tř. Spojenců, Kollárovo nám. – dopravní omeÚplná uzavírka včetně zákazu zastavení (parkování)
zení 18:00–23:00, výjezd možný příčným přejezdem
Aksamitova 16:00–18:30; Dolní náměstí 8:00–24:00;
přes ulici Palackého, řízeno Policií ČR. Vjezd není možný
Havlíčkova 17:00–22:30; Horní náměstí 8:00–24:00; Jere18:00–22:30.
menkova (od křižovatky s ul. Masarykova po rampu na sil2. Lokalita Vídeňská, Palachovo nám., Havlíčkova – donici I/35 ul. Tovární) 17:00–22:00; Kateřinská 16:00–18:30;
pravní omezení 18:00–23:00, výjezd možný po celou
Krapkova 16:00–23:00; Lafayettova 16:00–18:30; Mlýnská
dobu závodu přes ulici Vídeňská, Havlíčkova, tř. Svobody,
16:00–18:30; Palackého 17:00–22:30; Riegrova 16:00–
Polská. Vjezd je možný z ulice Polská do ul. Vídeňská po
23:00; Štítného 16:00–23:00; tř. Svobody (úsek Palackého–
celou dobu závodu.
Havlíčkova); 17:00–22:30; Wolkerova (úsek Krapkova–Štít3.
Lokalita Polská, Jihoslovanská, Mišákova, Českobratrská,
ného) 17:00–22:00.
Rokycanova a okolí – dopravní omezení 18:00–23:00,
Částečná uzavírka
výjezd a vjezd možný po celou dobu konání závodu přes
• silnice I/35 v úseku ulice Albertova; Velkomoravská;
ulici Polská, 17. listopadu, Wittgensteinova, Tovární, HoTovární 18:00 (doprava ve směru od Velké Bystřice
lická.
bude svedena do protisměru, bez možnosti vjezdu do 4. Lokalita Fibichova, Jungmannova, Božetěchova, Hálcentra);
kova, Smetanova, Štursova a okolí – dopravní omezení
• ulice, které budou zprůjezdněny pouze pro výjezd z cen17:00–23:00, výjezd a vjezd umožněn po celou dobu
tra směr vlakové nádraží: Havlíčkova (úsek Vídeňská – tř.
konání závodu přes ulici Vejdovského, Tovární, Holická.
Svobody), tř. Svobody (úsek Havlíčkova–Polská), 17. 5. Lokalita Šmeralova, U Reálky, Nezvalova, Březinova,
listopadu (úsek Polská–Wittgensteinova), třída KosmoKřižíkova a okolí – výjezd a vjezd po celou dobu možný
nautů (úsek Wittgensteinova–Hálkova).
z ulic Masarykova třída a tř. 17. listopadu.
Zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu! POZOR!! Z lokality Polívkova, Mozartova nelze do centra přes
Prosíme, přeparkujte své vozidlo s dostatečným předstihem Krapkovu! Objízdná trasa je vedena ulicemi Foerstrova, Ala předejděte tak zbytečným nepříjemnostem spojeným s od- bertova, Velkomoravská (výjezd kolem Baumaxu), Holická,
tahem vašeho vozidla.
Wittgensteinova, tř. 17. listopadu, Polská.
Výjezdy z centra
První objízdná trasa je vedena ulicemi třída Svobody, Polská, Brněnská, Hraniční, Okružní, třída Míru.
Druhá a třetí objízdná trasa je vedena ulicemi třída Svobody, tř.
17. listopadu, Wittgensteinova, Holická a Tovární nebo Přichystalova, Rybářská, U Rybářských stavů a U Dětského domova.
Příčný přejezd
Pouze ve výjimečných případech z ulice tř. Spojenců do ulice
Pöttingova a to za asistence městské policie.
Veškerá dopravní omezení jsou platná pro akci Mattoni
1/2Maraton Olomouc, který se koná v sobotu 22. 6. 2013.
Jeho součástí jsou tyto závody: Olomoucký 1/2Maraton,
Štafetový 1/2Maraton a České dráhy Rodinný běh 3 km.
Policie ČR obsazuje významné křižovatky po trase závodu od
17:30 do 22:00 hodin. Dopravu bude koordinovat Policie ČR.
Výluka MHD
Informace o změnách MHD naleznete na www.dpmo.cz
a www.olomouckypulmaraton.cz. Informace o výlukách
budou rovněž vyvěšeny na zastávkách MHD. Více informací
najdete na www.olomouckypulmaraton.cz.
Ve čtvrtek 20. 6. a pátek 21. 6. od 9:00 do 17:00 a v den
závodu v sobotu 22. 6. 2013 od 12:00 do 23:00 hodin je
k dispozici dopravně-informační bezplatná telefonní
linka 800 165 102.
RADNIČNÍ LISTY / 11
TÉMA MĚSÍCE
Odměna za nekouření, boj se sebou samým i pivo u Drápala
Pro ty, co stěží doběhnou ujíždějící tramvaj, je to nadšení možná
trochu nepochopitelné. Ale je strhující. Všichni, kteří se někdy
zúčastnili běžeckého závodu, mluví stejně – ta atmosféra je neopakovatelná. Na jednom místě se sejde několik tisíc lidí, kteří
mají společné to, že propadli stejné droze: běhání. To je to, proč tu
všichni jsou, i když konkrétní důvody, proč se těchto hromadných
akcí účastní, jsou různé. Zeptali jsme se několika z nich na to, proč
Olomoucký půlmaraton běží, jaká je jejich motivace a příprava.
Foto Jan Andreáš
Michal Růžička, 33 let, zaměstnanec UP a P-centra, Olomouc
Olomoucký půlmaraton běžím každý rok, v roce 2010 jsem běžel desítku (1/4maraton), loni a předloni půlmaraton. Běžel jsem maratony
ve Vídni, Praze a Benátkách. Například Vídeň je famózní, monumentální, běží se historickým centrem, to je třeba v Olomouci škoda, že se
neběží více v historickém centru a parcích. Na druhé straně nevím,
jestli je to tím, že v Olomouci závod teprve začíná, ale je tu daleko
lepší servis – účastníci dostávají mnohem víc propagačních materiálů, bonusů, dárků a jiných benefitů. Navíc je to v Olomouci podstatně levnější. Jsem amatérský běžec, běhání je můj koníček, běhám
asi třikrát týdně, čistě pro radost. A to je vlastně i ten důvod, proč se
účastním těchto závodů – jde o zúročení toho celoročního běhání, nezávodím s ostatními účastníky, ale sám se sebou. Kulminace těch lidí,
kteří běží pohromadě, je skvělý zážitek, je tam plno pozitivní energie.
Karel Stržínek, 49 let – starosta obce Stará Ves u Rýmařova
Maratonů se účastním od roku 1997, převážně těch pražských.
V Olomouci jsem běžel třikrát Hanácký půlmaraton a tento
INZERCE
Změňte stereotyp!
Přidejte se k nám...
SC 331180/1
Registrujte se on-line na www.cpzp.cz do 30. 6. 2013.
12 / RADNIČNÍ LISTY
Olomoucký běžím od samého začátku, tedy letos se chystám už na čtvrtý ročník. Účastním se i půlmaratonů menšího významu, třeba na Opavsku a podobně. Loni jsem se
poprvé zúčastnil také Jesenického půlmaratonu, který se
běží po hřebenech Jeseníku. Do roka zvládnu čtyři půlmaratony a jeden až dva maratony (toho Pražského se účastním pravidelně). Běhám celoročně, jen přes zimu jsou občas
výpadky, mívám třeba týden pauzu. Olomoucký půlmaraton je perfektní v tom, že je pro nás blízko. Na těchto akcích
se mi líbí především ten zvláštní pocit, když jste v davu
několika tisíc lidí, kteří jsou naladěni na stejnou vlnu. Při
běhu nemyslím na přední umístění, ale na to, abych si to
užil a doběhl v nějakém rozumném čase. Dostávám se tak
na 1,40 hodiny.
Kateřina Poprachová, 32 let, studentka, Opava
Půlmaraton poběžím poprvé. Nemám s takovými závody
žádné zkušenosti, ale věřím, že to zvládnu. Neberu to jako
závod, jde mi o to to uběhnout. Běhat jsem začala teprve letos v lednu a půlmaraton bude taková oslava a dárek, který
si dám k výročí tří let nekouření. Když jsem před třemi lety
přestala kouřit, pořídila jsem si kolo a další rok na něm ujela
100 kilometrů. A rozhodla se zkusit další věc, která pro mě do
té doby byla z kategorie „NEJDE“, a to běh. Běhám 3 až 5 krát
týdně v závislosti na práci – ovšem počasí nevnímám, letos to
ani jinak nešlo. Moc se do Olomouce, kde jsem několik let žila,
těším. Vždycky se sem ráda vracím a věřím, že tohle bude nezapomenutelný zážitek.
Marek Petruš, 40 let, mluvčí České národní banky, Praha
Půlmaratony jsem běžel jedině v Olomouci. Poprvé to bylo
v roce 2011, kdy jsem běžel jak Hanácký, tak Olomoucký půlmaraton, stejně tak loni. Letos mě trochu zklamalo, že se Hanácký půlmaraton nekonal, protože to byla vždy skvělá příprava na ten Olomoucký. Olomoucký půlmaraton je pro mě
vrcholem sezony, ten pražský ze zásady neběhám, je tam na
mě příliš mnoho lidí. Olomoucký kraj navíc považuji za svůj
domov – žil jsem tady, mám tady kamarády a z Olomouce
pochází i moje žena. Navíc v Olomouci je vždycky fantastická
atmosféra. Snažím se běhat několikrát týdně, na jaře se pak
počet kilometrů zvyšuje. Člověk neustále bojuje sám se sebou.
Prvotní motivací byl hec mezi kolegy z práce. U toho prvního jsem si věřil, všichni říkali, že to doběhnu, že se nemusím
bát. Tak jsem se nebál. A u těch dalších už pak nebylo pochyb,
že doběhnu. Mým cílem při každém dalším běhu je překonat
čas, který jsem měl loni.
TÉMA MĚSÍCE
– od 1500 metrů až po půlmaratony, dneska si to spíše užívám.
Olomoucký půlmaraton je pro mě společenská událost. Běháme
celá rodina – manželka s dvěma dcerami poběží rodinný běh,
šestnáctiletý syn štafetu a já půlmaraton. Pokud jde o porovnání
tras jednotlivých závodů, tak tu olomouckou nemůžu posoudit
objektivně, protože jsem Olomoučák a nejlepší na tom je ten pocit
běhat ve svém městě, v centru, parcích, ale třeba i po Foerstrově
či Velkomoravské. Jinak jsou vlastně všechny trasy těchto závodů relativně špatné, protože běžecký zážitek si užijete víc v lese,
v přírodě. Ale tento závod je o něčem jiném – o kontaktu s lidmi
a té skvělé atmosféře, o setkání s přáteli, se kterými si po skončení závodu zajdeme k Drápalovi na pivo a tam to znovu všechno
probereme. Závod zkrátka nekončí tím, že doběhnete, důležité je
i to sektání s kamarády potom. Proto mě třeba nelákají maratony
v jiných městech – tohle mi tam prostě chybí. Co mě momentálně
láká, je Jesenický půlmaraton, běhání v přírodě. A taky si říkám,
(jed)
jestli bych zvládl ultramaraton – 100 kilometrů.
Markéta Sulejmani, 36 let, podnikatelka, Praha
Běhám přibližně deset let, na takový dlouhý běh jsem si troufla
poprvé loni, kdy jsem běžela Pražský půlmaraton, letos jsem si
ho zopakovala. Byl to skvělý zážitek, ta atmosféra a množství
lidí. Když člověk ví, že je tam 12 tisíc lidí a všichni jsou na stejné
vlně, je to úžasný pocit. Už se těším do Olomouce. Původem
jsem z Rýmařova, takže je to blízko mého bývalého bydliště. Poběžím i s manželem, který běhá i celý maraton.
Jaroslav Martínek, 44 let, cyklokoordinátor ČR, Olomouc
Jako běžec jsem se už zřejmě narodil, jak popisuje skvělá kniha
Zrozeni k běhu. Během žiju, běh je něco kouzelného, je to odměna.
Když jsem tady běhal před lety, byl jsem sám a tak trochu za exota, dnes už je běžné potkávat běžce všude. Jsem sice cyklokoordinátor, ale kolo beru jako pohodlný dopravní prostředek. Za sport
a volnočasovou aktivitu ale považuji běh, je to skvělý způsob, jak
vybít energii. Maratony jsem běžel celkem čtyři, naposledy jsme
byli s běžeckými kamarády ve Vídni. Dříve jsem běhal závodně
OLOMOUC
Dopravní situace - VJEZD
o
kéh
c
Pala
směr dopravní situace
Ri
trasa závodu
eg
ro
va
zovce
Na Vo
ap
Kr
tř
va
ko
rs
y
ov
ch dy
Če sa
Fo
e
tr
ov
a
START
CÍL / FINISH
Horní náměstí
íd
Sm
aS
vo
b
et
an
ov
y
od
onautů
třída Kosm
y
sa
ova
Albert
dy
ní
Ba
r
vá
To
bi
a
ov
čk
Velk
o
o
Velk
vská
mora
mora
vská
INFO:
Pražský mezinárodní maraton vznikl v roce 1995, prvního ročníku se zúčastnilo 958 běžců. O 10 let později to
bylo již přes 4000 nadšených maratonců. Dalších 10 000
v tom samém čase zdolávalo kratší tratě nesoutěžních
běhů. „Náš záměr byl vytvořit tradiční městský maraton
podobný těm, které se běhají v New Yorku, Berlíně či
v Londýně. Kromě pořádání maratonu jsme navíc chtěli
propagovat zdravý, aktivní styl života mezi lidmi všech
věkových kategorií, koníčků a zaměstnání. Pro ty, co si
zatím netroufnou na maraton či půlmaraton, jsou zde
nesoutěžní běhy na kratší vzdálenosti,“ říká Carlo Capalbo, prezident PIM.
Čtyři roky po vzniku Pražského mezinárodního maratonu
se PIM rozhodl dát šanci běžcům ukázat se v Praze i na
poloviční trati – uskutečnil se 1/2maraton, který se nyní
pomalu stává nejoblíbenějším závodem a v roce 2012 se
ho zúčastnilo přes 11 000 běžců.
V roce 2012 byla spuštěna běžecká liga RunCzech, která
se skládá ze tří pražských závodů (maraton, 1/2maraton,
Grand Prix), ze čtyř1/2maratonů v Českých Budějovicích,
Olomouci, Ústí nad Labem a Karlových Varech a hostujícího Maratonu Mieru v Košicích.
OLOMOUC
Dopravní situace - VÝJEZD
o
ckéh
Pala
směr dopravní situace
Ri
eg
START
CÍL / FINISH
zovce
Na Vo
c
Če
va
ko
dy
sa
ap
Kr
tr
ov
a
vy
ho
rs
tř
Sm
íd
et
aS
vo
b
an
ov
y
od
y
onautů
třída Kosm
sa
ova
Albert
dy
ní
Ba
r
vá
To
bi
a
ov
čk
m
lko
Ve
Velk
o
á
vsk
ora
mora
vská
Foto Jan Andreáš
Fo
e
trasa závodu
Horní náměstí
ro
va
RADNIČNÍ LISTY / 13
OSOBNOST
Rád bych ještě prozkou
říká „hledač pokladů“ Vladimír Gračka
Proslavil se především nálezem pokladu arcibiskupa Prečana, jemu samotnému ale štěstí nepřinesl. Během čtyřiceti let učinil mnoho dalších vzácných objevů. „Kopat a objevovat mě baví, detektory ale nepoužívám,“ říká
zedník, hledač pokladů, sběratel, autor historických publikací a olomoucký patriot Vladimír Gračka. Za svou celoživotní práci si před několika dny
přebral Cenu města Olomouce.
Foto Robert Mročka
Dostal jste Cenu města Olomouce, co
pro vás toto ocenění znamená?
Je to pro mě satisfakce za těch 40 let práce pro Olomouc a její památky. Velmi si
cením toho, že jjsem se dostal mezi takové kádry, jako byl Pavel Dostál, Antonín
Schindler nebo třeba Pavel Zatloukal.
Samozřejmě, že se najdou lidé, kteří mi
to budou závidět, ale těm bych rád vzkázal, že zatímco oni třeba sedí u televize,
já procházím domy a sklepy a dělám
sondy. Pravidelně se tomu věnuji už od
roku 1970, kdy jsem se vrátil z emigrace
v Africe.
Jak jste se dostal do Afriky?
To bylo v roce 1968. Rozhodl jsem se
emigrovat, i když pro mě nebylo lehké
domov opustit. Jihoafrická republika tehdy na rozdíl třeba od Ameriky, Kanady
nebo Austrálie, které měly kvóty a vyžadovaly povolení, brala každého, kdo
byl mladší 25 let. Mně bylo tehdy
25 let a byl jsem tam na ekonomický azyl.
Co jste tam dělal?
Jsem vyučený spojový montér, takže jsem tam
dělal montéra. Byl jsem tam dva roky,
napřed v Pretorii v podniku, který dělal
lékařské přístroje, pak jsem dělal v Kapském městě v přístavu na lodích, ale také
p
ý
na dalších místech, například
ve výrobně
brandy či piva.
Proč jste se vrátil, nelákalo vás tam zůstat?
Táhlo mě to domů. Pravda je, že to někteří nemohli pochopit, proč jsem nezůstal v cizině. Dokonce jsem se tam mohl
i oženit, ale láska k domovu byla silnější.
Když jsme v Kapském městě na barbecue zpívali české písně, tak jsme u toho
plakali. Všechno jsem zahodil a vrátil se.
Jsem olomoucký patriot, a i když jsem
pracoval i v jiných městech, bylo to vždy
jen krátkodobé. Vždycky jsem se rád vracel domů, do rodné Olomouce!
Vrátil jste se tedy v roce 1970, co jste dělal potom?
Po návratu jsem ještě chvilku dělal údržbáře v podniku Potraviny Ostrava, kde
jsem pracoval před odchodem do ciziny.
Pak jsem se přihlásil jako pomocný dělník při Památkovém úřadu, vyučil se mezitím zedníkem a při tom jsem ještě dělal
památkářské zkoušky. Ty mě opravňují
k tomu pracovat jako zedník třeba na
p
národních kulturních památkách a podobně. Pak jsem
si udělal dálkově stavební průmyslovku, maturoval jsem v roce 1982.
Jak jste se dostal k hledání pokladů? Pořídil
jste si detektor kovů
a pátral na vlastní pěst?
Detektorům jsem se
vyhnul, ty nepoužívám vůbec. Měl jsem
hodně nabídek, ale
odmítám je. S památkáři a odborníky spolupracuji
na sondážích od
roku 1970. Tohle
objevování,
kdy ko-
Vladimír Gračka u jednoho z exponátů v expozici Příběh kamene. Jde o keltský monoxyl - ručně dlabanou loď z mladší doby železné (400 až 50 př. n. l.).
14 / RADNIČNÍ LISTY
OSOBNOST
mal Michalský vršek,
vzdal a mnozí mě označili za nejhloupějšího zedníka, že jsem si to nenechal...
Tohle byl váš největší objev?
Největší objev byly románské hlavice, které jsme našli s panem Alešem Rozehnalem,
paní Kašpárkovou a ještě s jedním dělníkem. Jsou teď vystavené v Arcidiecézním
muzeu, dole ve sklepení. Ten sklep je raně
gotický, asi ze 13. století, je to nejstarší podzemí v Olomouci. A právě tady jsme našli
tu hlavici. A vůbec největší objev udělal
Aleš Rozehnal, když našel reliéf Klanění
tří králů. Byli jsme od toho místa kousek,
vybourávali jsme novodobé zazdívky románských oken, ale protože byla zima, nedokončili jsme to. Když se pak oteplilo, tak
on tam nastoupil a našel jej.
Zajímavý byl i objev, který jsme učinili
v roce 1995 s panem Faltýnkem pod podlahou jedné z místností v přízemí konviktu. Šlo asi (podtrhuju slovo asi) o základy tehdejší synagogy, včetně zachované
dlažby, zdiva a kousku chodby. A dokonce pod Kaplí Božího Těla se našla mikve
– židovská rituální lázeň.
Zajímavé objevy jste udělal i v Korunní
pevnůstce...
O to mě požádala v roce 2009 paní Záleská, ona věděla, že provázím podzemím
a chtěla, abych tam asistoval při opravách hradeb. Pod podlahou v prachárně
a v dalších objektech se našly nábojnice,
zbytky střelného prachu, křesadlo, medailonky, psí známky a další věci, tedy více
než 12 kilo barevných kovů. Napřed jsme
mysleli, že tam byla dílna, ale pak se ukázalo, že tam byla chemická laboratoř – za I.
světové války se od lidí sbíraly hmoždíře,
mosazné knoflíky a podobně, a z toho se
dělaly náboje. A protože tam byly podlahy z hrubých prken, tak to tam propadalo.
Je v Olomouci nějaké místo, které byste
ještě rád prozkoumal?
Michalský vršek, ten mě přitahuje, je to
kultovní místo. Je tam chrám sv. Michala
s kaplí sv. Alexeje, ambitem a zvonicí. Kopat by se mělo v místech tamní školy a její
zahrady a taky těsně u závěru kostela,
u kaple svatého Alexeje. Osobně bych kopal v místě toho oplocení, naproti škole.
Podle vás tam budou ještě cennější nálezy, než ty, které se tu už našly?
Samozřejmě, na celém Žerotínově náměstí a v okolí. Josef Bláha našel v Mi-
VLADIMÍR GRAČKA
 narodil se 17. 12. 1943 v Olomouci
 absolvoval Střední průmyslovou školu stavební v Lipníku nad Bečvou, původním povoláním je spojový
montér a zedník-památkář
 v letech 1972–1979 působil v Památkovém úřadu,
1979–1989 v Krajském vlastivědném muzeu
 po rekonstrukci Přemyslovského paláce byl jmenován jeho kustodem
 v roce 1992 objevil poklad arcibiskupa Prečana, ale na
svém kontě má nespočet dalších významných objevů
 je autorem odborných statí a knih Domovní
znamení, ochranné plastiky a obrazy v Olomouci
(1985), Olomoucké panoptikum (1997), Objevovaná
Olomouc (2001, 2012), Domovní znamení v Olomouci (2008) – na ní se podílela také spisovatelka
Helena Lisická a fotograf Karel Zámečníček. Dále se
Slavomírou Kašpárkovou napsali knihu Olomoucká
podzemí (2009)
 věnuje se také sběratelství, sbírá mj. pohlednice
dopravních lodí
 v současné době působí jako průvodce v nové stálé
expozice Vlastivědného muzea v Olomouci s názvem
Příběh kamene – expozice geologie, archeologie
a lapidária
chalské ulici poutní odznak z jižní Itálie
a křížek z Kyjevské Rusi. Takže na pár
čtevrečních metrech našel dvě věci z oblastí, které jsou od sebe vzdáleny dva
tisíce kilometrů. Otázka je, proč zrovna
v Olomouci.
Teď pracujete ve Vlastivědném muzeu
jako průvodce, nechybí vám objevy?
Fyzicky na to mám, ale v současné době
už tuto práci dělají kunsthistorici – vysokoškoláci vzali majzl a kladívečko. Je
fakt, že oni to dokážou hned na místě
posoudit a udělat projekt a technickou
zprávu. Já mám bohužel zkušenosti jen
z praxe, a i když nemám tituly před i za
jménem, poznám třeba na první pohled
románské zdivo.
V prosinci oslavíte jubileum. Chystáte
při té příležitosti něco?
Ještě letos by měly znovu vyjít doplněná
vydání knih Domovní znamení a Olomoucké panoptikum. A protože jsem
i maloval a několikrát i vystavoval svoje
obrazy, chtěl bych třeba ještě uspořádat
nějakou výstavu.
Lenka Jedličková
SC-81362/3
pete a na něco zajímavého narazíte, mě
baví.
Takhle nějak jste objevil i poklad arcibiskupa Prečana? To jste šel najisto,
nebo to byla náhoda?
To byla náhoda. V přízemí Zemského
archivu v Olomouci jsem prováděl sondáže spolu s kunsthistoričkou Slavomírou Kašpárkovou. Dělal jsem pásovou
sondu do zdi v přízemí. A tam byla
zazdívka – zdivo silné dva metry a najednou štěrbina zazděná jen na „laufku“
(
(15
centimetrů). Tak jsem to provalil
a něco se tam objevilo. Byl jsem zrovna
sám, p
paní Kašpárková odešla na oběd.
jse tam hmátl a našel jsem berlu ze
Tak jsem
slonov
slonoviny.
V první chvíli mě napadlo, že
u
je to umělá
hmota. Jako další jsem vytáhl
druhý oltářík, a to už jsem věděl, že je
Kd jsem tam posvítil, uviděl jsem
zle. Když
osm beden.
Co jste udělal?
O
Ohlásil
jsem to, nález se zlegalizov
val.
Jednotlivé věci se dávaly do
košů, pořizoval se z toho videozáznam. Byli u toho památkáři a až
nakonec byl přizvaný nějaký pracovník arcibiskupství. V bednách
byly sošky, oltáříky, většinou ze
slonoviny, pak tam byl nějaký míšeňský porcelán, pár reliéfů, brože, drahé kameny a další věci.
Až v poslední bedně se našel
seznam – byla to kniha se seznamem předmětů, které ve 30.
letech nakupoval tajemník arcibiskupa Prečana. Ten seznam byl
velmi důležitý, teprve z něj se
zjistilo, že jde o poklad arcibiskupa Prečana, do té doby jsme
nevěděli, co je to za věci a proč
tam jsou.
Dostal jste nějaké nálezné?
Ne, nedostal, prosoudil jsem naopak velké peníze. Nález nebyl
ohodnocený a právnicky to bylo
zmatečné. Tak jsem pak ty dlouhé
soudní tahanice utnul. Později jsem
s usmířil s panem arcibiskupem.
se
N to místo pak kvůli zpevňování
Na
zá
základů
nacpali několik kubíků beton takže kdybych to neobjevil, už
tonu,
by to nikdy nikdo nenašel. Když jsem
n
našel
ten poklad, tak jsem ho ode-
RADNIČNÍ LISTY / 15
ROZVOJ MĚSTA
Ve městě se znovu objeví
tramvaje číslo 3 a 5
Zajímavé změny čekají koncem letošního
roku olomouckou MHD. Do ulic se po
pár letech vrátí vozy s číslem 5 a po ještě podstatně delší době dokonce i linka
s číslem 3. To vše díky otevření nové trati,
která spojí centrum města se čtvrtí Nové
Sady, pro začátek s jejím okrajem u Trnkovy ulice. Vzápětí by ale měla následovat
druhá etapa, která tramvajovou trať posune dále do nitra lidnatého sídliště.
Z provizorní konečné na křižovatce ulic
Rooseveltova a Trnkova budou jezdit dvě
linky – jedna zamíří od tržnice dále na náměstí Hrdinů a k nádraží, druhá pak u tržnice odbočí vpravo na třídu Kosmonautů
a pak opět k nádraží. O tomto a dalších
krocích v souvislosti s rozšířením tramvajové dopravy ve městě jednala v květnu
městská rada. „Vybírali jsme z několika
variant, podklady pro nás připravil odbor
dopravy, který si nechal zpracovat rozsáhlý průzkum a sčítání cestujících. Věřím, že
VÝLUKA TRAMVAJÍ
V termínu od 15. 6. 2013 do 7. 9. 2013 proběhne z důvodu výstavby lávky pro pěší a nové tramvajové tratě s napojením na současnou síť výluka tramvajového provozu
v úseku Okresní soud – Tržnice – Hlavní nádraží.
jsme na základě těchto pečlivě připravených podkladů rozhodli dobře a že budou
cestující z Nových Sadů s novou tramvajovou tratí spokojeni,“ říká primátor Olomouce Martin Novotný.
Rada rozhodla mimo jiné i o tom, že se
nebude rušit linka číslo 6, jak se o tom původně v souvislosti se spuštěním nové trati
uvažovalo. Rozhodovalo se ale především
o intervalech spojů pro jízdní řád nové
trati. Cestujícím z Nových Sadů pojede
ve všední dny každou hodinu šest spojů.
Linka číslo 3, která míří k nádraží přes centrum, pojede vždy po patnácti minutách,
linka číslo 5, která k nádraží zamíří přes
třídu Kosmonautů, pojede vždy po třiceti
minutách. V průběhu sobot a nedělí bude
interval odjezdů z konečné u Trnkovy ulice
15 minut. Další konkrétní informace o intervalech jednotlivých spojů, názvech zastávek a dalších podrobnostech přineseme
(mf)
v dalších číslech Radničních listů.
Změny v provozu:
Tramvajové linky č. 2, 4 a 6 budou v provozu beze změn.
Tramvajové linky č. 1 a 7 budou nahrazeny tramvajovou
linkou s označením U, která pojede po trase Nová Ulice –
Náměstí Hrdinů – Neředín, krematorium a zpět.
Náhradní doprava bude zajištěna výlukovými autobusy s označením X, které pojedou po následující
trase:
Náměstí Hrdinů – tramvajová zastávka
Okresní soud – tramvajová zastávka
Tržnice – tramvajová zastávka
Envelopa – zastávka náhradní dopravy
Vejdovského – zastávka autobusové linky č. 19
Hlavní nádraží – výstup u označníku „F“
Hlavní nádraží – nástup u označníku „C“
Vejdovského – zastávka linky č. 13 (ul. Kosmonautů)
Envelopa – zastávka náhradní dopravy
Tržnice – tramvajová zastávka
Okresní soud – tramvajová zastávka
Náměstí Hrdinů – výstup na tramvajové zastávce
Jízdní řády linek U a X na www.dpmo.cz.
INZERCE
Ulici Sladkovského čeká oprava
Rada města schválila přípravu projektu, který se týká rekonstrukce komunikace a chodníků ulice Sladkovského v městské
části Hodolany. Bude zahrnovat nejen opravu povrchu chodníků
a silnice, ale celé jejich konstrukční skladby, včetně rekonstrukce
a přeložky inženýrských sítí v ulici. „Vybírali jsme ze tří různě
náročných variant, kdy jsme se nakonec přiklonili k té nejobsáhlejší, protože tato lokalita už skutečně potřebuje větší zásah, ne
jen kosmetické úpravy. Schválená varianta je proto komplexním
řešením situace v ulici Sladkovského a je předpokladem efektivní investice s minimálními nároky na údržbu a další opravy
v budoucnosti,” vysvětlil investiční náměstek primátora Martin
Major. Celkové náklady náročné rekonstrukce jsou předběžně
(red)
odhadovány na zhruba sedm a půl milionu korun.
SC 331150/23
Dopravní podnik je na Facebooku
• Dopravní podnik je nově na Facebooku. Profil je zatím nastaven pouze jako informativní a slouží zejména ke zveřejňování dopravních informací. Podnik zároveň spouští na
svých webových stránkách www.dpmo.cz novou anketu,
díky které chce od cestujících získat zpětnou vazbu – jak
uživatelé hodnotí nově založený profil a jaké informace by
tam rádi nalezli. Podle reakcí cestujících bude dopravní
podnik svoje nové facebookové stránky dále upravovat.
• Dopravní podnik doplnil na přání cestujících lavičky na zastávky Pražská a Hřbitovy směr centrum.
• Uvádíme na pravou míru informace z minulého čísla RL, kde
bylo uvedeno, že cena 4 ks vozidel Solaris Urbino 12 je 80 milionů korun. Tato částka je za celou dodávku všech vozidel
v letech 2011–2013, tato čtyři vozidla stojí 17,6 mil. Kč. (red)
16 / RADNIČNÍ LISTY
CP Regiony 92x130 Kuchynka.indd 1
4.6.13 10:47
ROZVOJ MĚSTA
Hasiči v Droždíně budou mít lepší zázemí
a detašované pracoviště KMČ se nachází
v přízemí budovy. V prvním nadzemním
podlaží je místnost, která nyní slouží jako
Foto Pavel Snášel
Dobrovolní hasiči v Olomouci Droždíně
budou mít možnost využívat ke své činnosti větší prostory. Výrazně se jim tak zlepší
potřebné zázemí. Radní města vyhověli žádosti sboru dobrovolných hasičů a souhlasili s přesunem kanceláře KMČ a pobočky
knihovny z objektu hasičské zbrojnice do
prostor mateřské školy v Droždíně. Zároveň se tak otevírá možnost na zřízení klubu seniorů v této místní části.
Uvolněním části zbrojnice vzniknou volné
prostory, které hasiči nyní postrádají. Chybí jim místo pro skladování výstroje, včetně
zázemí šatny i sociální zařízení. Knihovna
veškeré zázemí pro všechny členy SDH
a JSDH, tedy celkem 57 členů.
Sbor dobrovolných hasičů v Droždíně byl
založen v roce 1893. V současnosti má 57
členů, z toho 18 žen a 16 dětí. Hasičská
zbrojnice z roku 1896 prošla v posledním
roce opravami, které zahrnovaly rekonstrukci garážových vrat a všech oken. Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů funguje v Droždíně od roku 1995.
Předpokládané náklady na vytvoření zázemí a nutné stavební úpravy v mateřské
škole jsou odhadnuty na zhruba 250 000 ko(red)
run.
Výstavba horkovodu omezí dopravu
Stavba s sebou přinese některá omezení
z hlediska dopravní obslužnosti města:
hluk z těžké mechanizace, rozkopání travnatých ploch, chodníků a částečně i komunikací nutných pro řádné provedení stavby.
„Veškeré stavbou dotčené povrchy budou
při jejím dokončení uvedeny do původního
stavu, včetně nového osetí trávou. Dotčené
Snížení tepelných ztrát i emisí
Přínosem této rozsáhlé stavby bude podle
něj především zvýšení životnosti technického zařízení tepelné sítě systému dálko-
vého vytápění v Olomouci. „Dalším významným přínosem je snížení tepelných
ztrát v síti dálkového vytápění a také snížení emisí skleníkových plynů ve městě.
Rekonstrukce jednotlivých předávacích
stanic přinese snížení jejich hluku a odstranění „páření“ z připojovacích šachet,“
uzavřel Kubáček.
Projekt přestavby parní tepelné sítě dálkového vytápění na horkovodní bude
probíhat v ulicích města postupně po dílčích úsecích od konce května do konce
listopadu letošního roku, předpokládaný
termín ukončení stavby je 29. listopadu
2013. Hlavním dodavatelem stavby je společnost OL-TRADE. Projekt „Snížení emisí
z CZT Olomouc – Přechod parní větve IV
na horkovod“, jehož druhá etapa bude pokračovat v roce 2014, je spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní
(red)
prostředí.
INZERCE
BYTY V PRODEJI!
VAŠE NOVÁ ADRESA - OLOMOUC LAZCE!
RADNIČNÍ LISTY / 17
www.rezidence-nadlouhe.cz
SC 331208/1
Hluk i uzavírky
chodníky budou předlážděny a komunikace vyasfaltovány,“ ujistil Kubáček. Částečné dopravní omezení, v důsledku výstavby
nového úseku horkovodu, právě probíhá
v Hněvotínské ulici, a to v úseku od křižovatky ulic Hněvotínská – V Hlinkách po
křižovatku ulic Hněvotínská – Foersterova. Omezení bude ukončeno k 16. červenci 2013. O dalším vývoji výstavby a o jejím
vlivu na dopravu ve městě Olomouc vás
budeme včas informovat. „Rádi bychom
občanům města předem poděkovali za trpělivost a pochopení a věříme, že dočasná
omezení spojená se stavbou přinesou obyvatelům Olomouce tepelný komfort a zlepšení životního prostředí na území města,“
podotkl Kubáček.
SC-81362/3
Koncem května zahájila společnost Dalkia Česká republika další etapu přechodu parní tepelné sítě dálkového vytápění
na horkovodní. „V rámci tohoto projektu proběhne rekonstrukce části stávající
parní tepelné sítě dálkového vytápění
na horkovodní a budou se rekonstruovat parní výměníkové stanice na stanice
horkovodní,“ uvedl Stanislav Kubáček
ze společnosti Dalkia. Výstavbou nového
vedení bude dotčena část města Olomouc
v lokalitách Nová ulice a Olomouc-město.
DĚTI A MLÁDEŽ
Hřiště s herními prvky pro předškoláky s doprovodem rodičů.
MŠ Herrmannova 10.00–19.00 10.00–19.00
Lesní školka Bažinka
Nově vzniklá lesní mateřská škola v blízkosti areálu Sluňákova v Horce nad Moravou je
ideální variantou pro ty děti, které si rády
hrají venku, a to i za větru a deště. K dispozici je tu pro ně indiánské tee-pee, které jim
slouží jako místo potkávání se, kreativního
vyžití a společného odpočinku. „V běžné
školce vychází jeden učitel na 27 dětí. Zde
jsou dva pedagogové na maximálně 15 dětí,
a díky tomu může vznikat velký prostor
pro zaměření se na individualitu dítěte,“
podotkla Barbora Chmelinová z LŠ Bažinka. Na červenec jsou naplánovány dva příměstské tábory ve dvou termínech 8.–12. 7.
nebo od 29. 7. – 2. 8.
V současné době byl již také zahájen zápis
na školní rok 2013–2014. Počítá se s celotýdenním provozem s tím, že si rodiče sami
mohou zvolit, v jaké konkrétní dny v týdnu budou jejich děti lesní školku navštěvovat. Bližší informace na emailu: [email protected]
gmail.com či na mobilu: 736 437 021. (red)
NABÍDKA PRÁCE
Střední škola polygrafická Olomouc, Střední Novosadská
87/53, Olomouc přijme do pracovního poměru učitele odborného výcviku pro obor Reprodukční grafik pro média.
Nabízíme: Výši úvazku v závislosti na profesních předpokladech cca 0,6 (tj. tři dny týdně).
Požadujeme: Znalost grafických programů Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Flash a Corel Draw. Znalost programů pro práci s 3D grafikou a programů na tvorbu www
stránek vítána. Podmínkou přijetí do pracovního poměru je
splnění kvalifikačních předpokladů stanovených zákonem
563/2004Sb o pedagogických pracovnících. Pedagogické
vzdělání možno doplnit v průběhu pracovního poměru.
Nástup: Od 26. 8. 2013, životopisy zasílejte do 22. 6. 2013
na adresu [email protected]
18 / RADNIČNÍ LISTY
Foto archiv
Dvě největší olomoucká gymnázia uskutečnila první společnou studentskou výměnu v zahraničí. Celkem 34 studentů
Gymnázia Olomouc-Hejčín a Slovanského gymnázia Olomouc se vypravilo do
burgundského Dijonu, aby si nejen ověřili svoje jazykové znalosti, ale také poznali
život svých vrstevníků ve Francii i místní
památky. Tématem výměny byl holokaust. „Kromě Dijonu jsme se podívali
do Beaune, hlavního města vinařství, kde
jsme obdivovali středověký hospic Hôtel-Dieu. Dále jsme navštívili Besançon,
rodné město Victora Huga, kde jsme absolvovali prohlídku muzea odboje a deportací, které je situováno v prostorách
citadely. K tématu deportací ještě všichni
účastníci v pátek zhlédli italský oscarový
film Roberta Begniniho La vita e bella –
Život je krásný,“ přiblížila Petra Havlíčková, studenka 2. ročníku bilingvního
studia v Hejčíně.
Na cestě zpátky se výprava zastavila
mimo jiné i v Paříži. O několik týdnů
později pak francouzští studenti svým
českým kamarádům návštěvu oplatili. Po
prohlídce Prahy a Terezína jim olomoučtí
studenti představili přírodní a kulturní
památky Moravy. Mezi nimi nechyběla
propast Macocha a Punkevní jeskyně, pivovar Černá hora či Slavkov.
Hlavním tématem společné výměny byl
problém koncentračních táborů, další společný výlet proto směřoval do Osvětimi
a cestou navštívili studenti také Krakov.
Francouzi se ale také podrobně seznámili
s Olomoucí a životem místních studentů.
„Nikdo z nás Čechů nemůže říct, že by si
ten týden neužil. Díky předešlému výletu
do Dijonu jsme se více znali, a tak jsme měli
možnost se spolu ještě více bavit, navazovat kontakty a v neposlední řadě i rozvíjet
své jazykové schopnosti,“ popsal jeden
z účastníků výměny Denis Dvořák. (red)
Gymnazisté okouzlili divadlem turecké porotce
Studenti česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia v Olomouci sklidili
úspěch na divadelním festivalu v turecké
Ankaře. S představením 8 žen francouzského autora Françoise Ozona okouzlili porotu, ačkoli konkurence byla velká. „Celkem
vystoupilo 12 divadelních souborů, hlavně
z Turecka, kde se učí hodně francouzštinu,
a byly tam také tři skupiny z Francie. Přestože naši studenti jsou teprve v druhém
ročníku, dva dokonce v prvním, všichni
obdivovali úroveň jejich francouzštiny,“
popsal učitel Benjamin Hildenbrand. Nervozita prý mladé herce přešla v okamžiku, kdy se publikum začalo smát prvním
vtipům. Ačkoli nakonec nezískali žádnou
z hlavních cen, porota jim nakonec i tak
ocenění udělila. „Festival byl výborný, ač
už jsem jich absolvoval pět, ještě jsem tak
dobře organizovaný festival nezažil. Kro-
mě hraní v divadle se studenti účastnili
také různých workshopů, které udělali
profesionální herci, a navštívili i Atatürkovo mauzoleum,“ dodal pedagog.
Studenti bydleli v rodinách a komunikovali ve francouzštině se svými tureckými
korespondenty. O prázdninách se prý
někteří z nich chystají za svými novými
(jed)
přáteli na návštěvu.
Foto archiv
Škola
pracovní dny soboty, neděle a svátky
ZŠ Holečkova
9.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Heyrovského 9.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Rooseveltova 9.00–19.00 9.00–19.00 / zahrada
ZŠ Tererovo nám. 9.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Mozartova
9.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Holice
9.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Demlova
9.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Helsinská
9.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Zeyerova
9.00–20.00
9.00–20.00
ZŠ Rožňavská
9.00–20.00
9.00–20.00
(zpřístupněno po rekonstrukci až od 8. 7. 2013)
Na výše uvedených hřištích a sportovištích je možné
u správce zapůjčit sportovní potřeby, jako jsou míče na
basketbal, volejbal, fotbal a házenou, hokejky, míčky na
stolní tenis či volejbalové sítě.
Olomoučtí studenti poznávali
Francii, Francouzi zas Olomouc
Foto archiv
PRO MĚSÍCE ČERVENEC A SRPEN JE STANOVEN
ČASOVÝ ROZVRH ZPŘÍSTUPNĚNÍ HŘIŠŤ VEŘEJNOSTI:
POLICIE A HASIČI
Policisté zvou na svoje oslavy
Strážník Městské policie Olomouc David
Císař z paměti určitě nevymaže 18. duben 2013. Ten den totiž zachraňoval život
třem vodákům, kteří s raftem nezvládli
splutí řeky Desné v Loučné nad Desnou
na Šumpersku. Mnoho nechybělo a v rozvodněné řece by se trojice mužů utopila. Při
dramatické záchranné akci hrály důležitou
roli právě zkušenosti Davida Císaře z policejní praxe.
„Velmi si cením toho, že profesi a zkušenosti strážníka dokázal zúročit při tak náročné
záchranné akci. Jednal uvážlivě, ale zároveň se dokázal rychle rozhodnout, a právě
to bylo v dané situaci nejdůležitější. Stejně
tak dokáže fungovat i při práci městského
strážníka, kde je dobrým příkladem svým
mladším kolegům,“ popsal svého zaměstnance jeho nadřízený, ředitel olomoucké
městské policie Pavel Skalický. Čtyřiatřicetiletého strážníka Davida Císaře osobně přijal
na radnici primátor města Martin Novotný,
aby mu za záchranu vodáků poděkoval.
„Stojí za to, aby se o takových lidech vědělo.
Jsem rád, že máme v řadách městské policie
takové osobnosti. David Císař navíc nebyl
V úterý 18. června se můžete na Horním
náměstí zúčastnit Dne Policie ČR. Pořádá
ho Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Během slavnostního dne je připraven pestrý a atraktivní program, chybět nebude ani prezentace práce policistů.
Program dynamických ukázek:
10:10 – ukázky práce kynologů
10:45 – ukázky činnosti pořádkové policie
11:00 – policejní pyrotechnici
11:30 – vyhodnocení výtvarné soutěže
„Policie očima teenagerů“
12:00 – ukázky z činnosti pořádkové policie
12:15 – policejní kynologové a pyrotechnici
12:45 – závěrečná akce policistů
13:30 – vyhodnocení nejlepších policistů
a zaměstnanců
Během celého dne budou probíhat statické ukázky: policejní výstroj a výzbroj, policejní technika, laserová střelnice, otisky
prstů, prezentace ČČK Olomouc – Pomáháme pomáhat, trenažer převrácení vozidla pojišťovny Generali, stánek BESIP,
(red)
ZPMV a další.
Foto Blanka Martinovská
Městský strážník zachránil tři vodáky
ten den ve službě, své osobní volno trávil
s přáteli. V danou chvíli však ani na vteřinu
nezaváhal a projevil se jako skutečný profesionál, přitom o záchraně vodáků v práci
nikomu ani neřekl,“ ohodnotil čin strážníka
primátor Martin Novotný.
Čtyřiatřicetiletý David Císař završil letos
ve funkci strážníka u MP Olomouc pátý
rok práce. Do Olomouce přišel už jako zkušený strážník, a to ze svého předchozího
působení u městské policie v Praze. Nyní
pracuje na oddělení pořádkové služby a je
členem jednotky, která se podílí na zajišťování veřejného pořádku při sportovních či
(rš)
kulturních akcích ve městě.
INZERCE
Kdybyste věděli,
Český Krumlov
kudyznudy.cz
RADNIČNÍ LISTY / 19
SC 331156/49
že tu pohádky nikdy
nekončí, přijedete
sem prožít tu svou.
KULTURA
Velkou událostí a více než zajímavou tečkou
za letošní sezonou v Moravském divadle
Olomouc bude světová premiéra inscenace
komorní opery Noc plná světla. Premiéra se
v Moravském divadle Olomouc uskuteční
v pátek 28. června v 19 hodin.
Inscenaci vycházející z libreta světícího biskupa olomouckého Josefa Hrdličky a hudební kompozice Zdeňka Pololáníka bude
režírovat Michael Tarant. Příběh vychází
z dramatu Paula Claudela Zvěstování Panně Marii. „Chtěl jsem přiblížit dílo dnešním
divákům, protože obsahuje opomíjené, byť
zásadní hodnoty, jako je oběť života, zápas
o lásku, podřízení života i smrti tomu, kdo
vyřkne nad člověkem poslední slovo,“ uvedl Hrdlička.
Autorem hudební kompozice je brněnský
skladatel Zdeněk Pololáník, který má na
svém kontě mj. přibližně 500 scénických,
Foto Michal Hančovský
Světová premiéra v Moravském divadle
filmových, rozhlasových a televizních hudeb. Noc plná světla je jeho prvním operním dílem. „Námět Paula Claudela mi byl
důvěrně známý už z činohry, ke které jsem
dělal scénickou hudbu v roce 1991 pro Státní divadlo v Brně. Bylo tedy pro mne milým
překvapením, když mi otec biskup Hrdlička navrhl toto téma k opeře. Přeložil text,
napsal operní libreto a já jsem se s chutí pus-
til do opery, doposud jediného hudebního
útvaru, který ještě chyběl v mé rozmanité
tvorbě,“ uvedl Pololáník.
Režie se ujal úspěšný činoherní a operní
režisér a umělecký šéf činohry Moravského divadla Olomouc Michael Tarant. „Je
dobře, že tu v dnešním materialistickém
světě máme takovou ryze duchovní záležitost. Hudba pana Pololáníka má v sobě
úchvatné momenty výjimečné krásy. Naše
inscenace hodně pracuje s imaginací, s tajemstvím,“ popsal režisér Tarant.
„Světová premiéra Noci plné světla je naším
příspěvkem k 1150. výročí příchodu Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu,“ doplnil
ředitel Moravského divadla Olomouc Josef Podstata. V hlavních rolích se představí
Jiří Přibyl, Lea Vítková, Zdeňka Mollíková,
Barbora Polášková, Petr Martínek a David
(red)
Szendiuch.
Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí
Až do 11. srpna představuje Arcidiecézní
muzeum Olomouc a Vlastivědné muzeum
v Olomouci fenomén cyrilometodějské
úcty a tradice ve výtvarném umění v českých zemích od 10. století do současnosti.
Výstava Mezi Východem a Západem | Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí
připomíná 1150. výročí milníku v našich
národních dějinách – příchod svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
V Arcidiecézním muzeu vyhradili připomínce cyrilometodějské mise hned dva
výstavní prostory – Galerii a křížovou
chodbu Románského biskupského paláce.
Výstava představuje kulturní, historické
a umělecké aspekty příchodu učených bratří na Velkou Moravu. Klade přitom důraz
na olomoucké a moravské souvislosti mise
ve výtvarném umění. „Zhruba 150 exponátů od 30 zapůjčitelů řadíme do několika
tematických celků, například život svatého
Cyrila a Metoděje, legendy a písemnictví,
slovanská liturgie, literární tradice nebo
ikonografie a výtvarné umění,“ přiblížila
kurátorka Simona Jemelková.
Výročí 1150 let příchodu svatých Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu je v Olomouci současně spojeno s 950. výročím založení, respektive obnovením olomouckého
biskupství, jehož samotné počátky jsou rovněž spojeny s velkomoravským obdobím.
Část výstavy je proto věnována tématu
spojení Olomouce s cyrilometodějskou tradicí. „Upozorňujeme tak na kontinuitu olomouckého biskupství s velkomoravským
20 / RADNIČNÍ LISTY
církevním uspořádáním, a zároveň na vybraných výtvarných dílech připomínáme
úctu, která byla v Olomouci oběma světcům věnována,“ informovala kurátorka.
Samostatnou expozici připravilo i Vlastivědné muzeum ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci. V prostorách
Malého sálu stálé historické expozice diváci najdou archeologické nálezy z 9. až
11. století dokumentující nejrůznější stránky života středověkých Slovanů. Hlavní
část výstavy, tedy bohatá kolekce medai-
lérské tvorby a knižní kultury, je soustředěná v Handkeho sálu.
Knižní kulturu pak zastupují dvě desítky
rukopisů a starých tisků z fondů olomoucké
Vědecké knihovny, které odrážejí propagaci
kultu obou světců od 15. do 20. století.
Výstavu Mezi Východem a Západem doprovází stejnojmenná publikace, na níž
pracovala řada renomovaných odborníků z různých oborů - historiků, jazykovědců, literárních historiků i teoretiků
(red)
umění.
po stopách
Římskokatolická farnost Olomouc - Hejčín
a Centrum pro rodinu a sociální péčí o.s. - Klub ÁMOS
vás zvou na výstavu
cyrila15. 6. -a30.m6. 2013etodeje
Cyril a Metodej
1150 let
otevřeno sobota 1000- 1700 hod., neděle 1300 - 1700 hod.
Chrám sv. Cyrila a Metoděje
Cyrilometodějské náměstí, Olomouc - Hejčín
Zábavné dějiny pro děti a celé rodiny.
Vyjímečná, hravá (Interaktivní) výstava k 1 150. výročí
příchodu Cyrila a Metoděje vám přiblíží významnou kapitolu
našich dějin, kořeny naší historie, vzdělanosti a kultury.
Informace: tel.: 585 425 025, www.farnost-olomouc-hejcin.cz
Tento projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Olomouce.
KULTURA
OLOMOUCKÉ
KULTURNÍ
PRÁZDNINY
2013
1. 7 – 5. 9
PROGRAM
8. 7. | 16.00 hod | nádvoří radnice
DIVADLO TRAMTARIE
– pohádka O pračlovíčkovi I vstup zdarma
8. 7. | 20.30 hod | nádvoří radnice
DIVADLO TRAMTARIE
– komedie Poslední případ Sh. Holmese
vstup 100,10. 7. | 20.00 hod | Moravské divadlo
ANA POPOVIC /USA/
& THE MO‘ BETTER LOVE BAND /USA/
support: MORELAND & ARBUCKLE
vstup od 490,11. 7. | 19.30 hod | Terezská brána
XAVIER BAUMAXA | vstup dobrovolný
17. 7. | 20.30 hod | nádvoří radnice
PINK FLOYD SHOW | vstup 200,18. 7. | 20.00 hod | nádvoří radnice
IVAN MLÁDEK + BANJO BAND | vstup 200,25. 7. | 16.00 hod | Terezská brána
DIVADLO TRAMTARIE
pohádka Polízanice malé čarodějnice
vstup zdarma
25. 7. | 20.00 hod | Terezská brána
LIDOPOP | vstup dobrovolný
hlavní partneři
31. 7. | 20.00 hod | Terezská brána
DAVE HERRERO
& THE HERO BROTHERS /USA/
vstup 100,8. 8. | 16.00 hod | nádvoří radnice
DIVADLO TRAMTARIE
Pirátská pohádka I vstup zdarma
8. 8. | 20.00 hod | nádvoří radnice
MARSYAS + PETR KALANDRA MEMORY
BAND
vstup 200,15. 8. | 19.30 hod | Terezská brána
ZVA 12-28 BAND | vstup dobrovolný
15. 8. | 20.00 hod | nádvoří radnice
QUEEN MANIA | vstup 150,22. 8. | 16.00 hod | Terezská brána
DIVADLO TRAMTARIE
– Pohádka O Héraklovi I vstup zdarma
22. 8. | 20.00 hod | Terezská brána
JANET ROBIN /USA/ | vstup 100,27. 8. – 31. 8. I Atrium Vlastivědného
muzea
OLOMOUCKÉ DIVADELNÍ PRÁZDNINY
29. 8. | 20.00 hod | nádvoří radnice
ŠVIHADLO
vstup 150,5. 9. | 20.00 hod | Terezská brána
DANNY BRYANT´S REDEYEBAND /USA/
vstup 100,-
VÝSTAVY:
2. 7 – 27. 7. | Galerie Caesar
AKTUAL 2012
kolektivní výstava práce okruhu umělců
Galerie Caesar, vzniklé v roce 2012
1. 8 – 29. 8. | Galerie Caesar
BOHDAN HOSTIŇÁK
výstava představí tvorbu slovenského
autora z posledních let
1. 7. – 13. 7. I Galerie Mona Lisa
JAN ŠVANKMAJER
grafické listy, kresby, objekty a ilustrace
16. 7 – 31. 8.I Galerie Mona Lisa
VLADIMÍR SUCHÁNEK
Kresby a grafické listy
Vstupenky možno zakoupit v Informačním centru města Olomouce
partneři
RADNIČNÍ LISTY / 21
SPORT
Olomoucké ragby slaví 60. výročí svého založení
O založení oddílu ragby v Olomouci
se zasloužili československý reprezentant v ragby Miloš Dobrý a Antonín Kolář. Miloš Dobrý se v roce
1953 vrátil z vojny a inicioval vznik
ragbyového armádního mužstva
Dukla Zenit při Posádkovém domě
armády, současně otevřel u Dukly
Zenit jako B tým civilní mužstvo.
Snahou bylo založit i samostatné
mostatné
mužstvo, což se podařilo v rámuc.
c.
ci TJ Spartak ŽPB Olomouc.
Pravidelná účast v mis-hotrovských soutěžích tohod
to mužstva se datuje od
roku 1956.
Mezi zakládající členy
patřili následující hráči:
A. Kolář, J. Krejčí, M. Urban,
R. Hroz, Š. Hroz, J. Fischer, J. Wolf, M. Sýkora, R. Černý, St. Vráblík, Sv. Úlehla,
A. Maleňák, F. Sedláček, V. Dostál, Paták,
F. Hlavizna, K Valenta, J. Maixner, F. Já-
nošík, J. Dvořák, F. Papoušek, T. Hastík,
J. Netek, J. Barnet, F. Spurný, E. Gričer,
J. Pantůček.
Největším problémem a současně brzdou
rozvoje klubu byla ta skutečnost, že oddíl
neměl vlastní hřiště. Od roku 1963 mělo
družstvo možnost trénovat a hrát svá utkání na bývalém Stadionu míru (Spartakiadní
stadion), kde si členové klubu přestavěli
stovan sociální zařízení na vlastní
zdevastované
šatny, sprchy a především
klubovnu, což se pozitivně
odrazilo v dalším rozvoji
klubu.
D
Družstvo
Lokomotivy
hrál v druhé nejvyšší
h
hrálo
ssou
soutěži.
Roku 1969 postoupilo do první ligy a hrálo v ní
do roku 1971, aby se po dalším
úč
postupu účastnilo
vrcholné ragbyové soutěže i v letech 1973–1979.
V roce 1979 dobudovali členové klubu
společně s atlety svůj nový stadion na
části plochy sokolského areálu. Vlastní zázemí umožnilo klubu pořádání různých
,+$1º&.e 0,67529679½
9( 6-(='81$72%2*º18
962%278
6RERWDRGGRKRG
6RERWD
•.DÜGØ]DUHJLVWURYDQØ~êDVWQtN]tVNiFHORGHQQtYVWXSQpYFHQéPLQ
•VRXWéÜQtNDWHJRULHOHWOHWOHWOHWDYtFH
•5HJLVWUXMWHVHSëHGHPQDHPDLOXDNWLYLW\#DTXDRORPRXFF]
6RXWéÜtPHR]DMtPDYpFHQ\QDSëGiUNRYpSRXND]\QDGRYROHQRX
VSRUWRYQtY\EDYHQtDPQRKRGDOÖtFK9tFHQDZZZDTXDRORPRXFF]
22 / RADNIČNÍ LISTY
turnajů. Mezi největší úspěchy klubu
v posledních letech patří postup družstva
mužů do extraligy v roce 1999, v roce 2010
a uspořádání 8. ročníku mezinárodního
turnaje Georg Holek Cup v roce 2010.
V současné době družstvo mužů hraje
1. ligu. Bohužel i přes velké úsilí na poli
náborů se klubu nedaří rozšířit hráčskou
základnu hlavně v žákovských kategoriích. Velkou výzvou pro klub je také založení oddílu žen, který zatím v Olomouci
(red)
není.
PROGRAM
Oslavy se uskuteční 22. června na stadionu Ragby Clubu
na třídě 17. listopadu v Olomouci.
10:00–11:30 aktivity pro děti a mládež
11:30–11:45 vystoupení mažoretek
12:00–16:00 Memoriál Ing. Miloše Dobrého
Vložené zápasy:
13:00–13:30 Exhibiční zápas žen 7’S Morava – Slovensko
14:30–15:00 All Stars Old Boys Olomouc – Barbarians
18:00
koncert Jonah Hex Band
20:00
After Party – disco DJ Georgino
SPORT
Léto v Aquaparku Olomouc
Pro mnoho tanečníků a tanečnic je vrcholem sezony Mistrovství České republiky tanečních skupin B2Balance tour 2013,
které proběhlo v květnu v Kladně v Art formacích a v Brně
v disco dance, street dance a disco show formacích. Taneční
skupina Rytmus Olomouc zaznamenala na obou soutěžích jedny z největších úspěchů v posledních letech. Formace dospělých získala titul mistra České republiky a dvě zlaté medaile
v kategorii Disco dance a kategorii Modern a Contemporary
dance nár. II. liga.
Mladší tanečníci, formace juniorů, dětí a mini se mohou pochlubit účastí ve finále mistrovství České republiky 2013 ve
formacích disco dance, show dance a disco show. Více informací o taneční skupině, formacích a náborech nových taneční(red)
ků najdete na www.rytmus-olomouc.com.
Léto se pomalu blíží a Aquapark Olomouc připravil pro své
návštěvníky na letní sezonu mnoho akcí, které zpestří jejich
vodní radovánky.
Léto odstartuje již v pátek 28. 6. celodenní program pro děti –
Hurááááá prázdniny…!!! plný soutěží, her a zábavy ve vodě
i na suchu. Všichni školáci, kteří se celý rok pilně učili a prokáží se vysvědčením se samými jedničkami, budou mít vstup za
1 Kč. Každé dítko do 15 let dostane sladkou odměnu – kopeček zmrzliny zdarma. V sobotu 29. 6. se pak návštěvníci mohou
těšit na 1. ročník mistrovství Hané v jízdě na tobogánu včetně
doprovodného programu (aquazorbing, facepainting, air brush
tetování a soutěže) nebo na akci Spláchni žízeň zábavou se StaropramenCoolem, která bude probíhat od 12:30 do 15 hodin.
Během léta se pak mohou návštěvníci kromě vodních atrakcí
těšit na pravidelné „Aquazorbování“ – tzv. chůze po vodní hladině ve velké nafukovací kouli pro malé i velké. Aquapark nabídne také Minidisco šou, tematické víkendy, miniplavecké závody či turnaje v plážovém volejbalu. Novinkou letošního léta
je nový přístřešek pro děti v letním areálu, kde si budou moci
pod vedením animátorů malovat, vyrábět či hrát společně různé
hry. A rodiče mohou v klidu relaxovat.
„V létě navážeme na úspěšný projekt Putování za zdravím, tentokrát s podtitulem Letní rodinné putování. Jedná se o projekt
zaměřený na zdravý pohyb dětí i celé rodiny,“ řekl hlavní manažer aquaparku Dalibor Přikryl.
Pokud pro své děti hledáte aktivity, které by je bavily, přihlaste je
do letní miniškolky, která bude fungovat každý všední den od 7:30
do 16 hodin pro děti ve věku 4 až 7 let. O děti se postarají hodné
hlídací tety, které mají na každý den připravený jiný bohatý program – hry, zpívání, povídání si, vyrábění, malování, tvoření a dovádění. K dispozici bude dětem celý dětský koutek s trampolínou,
herní konstrukcí, využívat mohou také venkovní dětské hřiště
a brouzdaliště. Součástí miniškolky bude také minivýuka plavání
pod vedením kvalifikovaného instruktora. Více informací o aktuál(red)
ní nabídce a akcích naleznete na www.aqua-olomouc.cz.
Foto archiv
Rytmus Olomouc dosáhl na zlato
Potápění opravdu pro každého
Potápěčskou exkurzi neboli ponor na zkoušku pro všechny,
kdo se chtějí stát na chvíli potápěčem, připravilo centrum Pisces
Diving World. Pod vedením zkušeného lektora si vyzkoušíte
potápěčskou výstroj a překonáte počáteční obavy. Po absolvování exkurze máte možnost nastoupit do kurzu přístrojového
potápění, po jehož dokončení získáte celoživotně a celosvětově
platnou certifikaci, která opravňuje k rekreačnímu potápění do
21 metrů. Další možností je kurz potápění bez přístrojů neboli
(red)
freediving. Více informací na webu www.pdw.cz.
3U¡]GQLQRY½Sę­PÛVWVN½W¡ERU
NCQNJTMNRHSDKNBDMÖM¨2/.+$Ç-.23/ē|3$+2*|1.#(-Õ
RQ¡Q­
7HUP­Q\N
ō
7XUQXV
ō
V
QX
7XU
ō
V
7XUQX
ō
7XUQXV
CENTRUM SEMAFOR
ve spolupráci s FOSSA
/NĔœCœNOQœYCMHMœBGOQœYCMHMNU¸
OĔ¨LÖRSRJ¸SœANQOQNCÖSHUDUÖJT
KDSJSDQ¸OQNAÖGMDOĔDUœĹMÖUOQNRSNQœBG
[email protected]¨GN"$-31 2$, %.1UDÈSXĔDBG
OÖSHCDMM¨BGSTQMTRDBG
3DMSNOĔ¨LÖRSRJ¸Sœ[email protected]ÖĔ[email protected]
@[email protected]¨ONGXANU¤ÈHMMNRSHRONQSNUM¨@JSHUHSX
YDIL¤[email protected]¨ĹÊ[email protected]@JNKNAÖĹJœBG
[email protected]@SNUĜ[email protected]¨U¸BGNUX
/ĔHOĔHGKœĜDM¨RNTQNYDMBĪ[email protected]@KĜ¨C¨SÖ[email protected]ʖ
VÍCE INFORMACÍ NA: www.olomouc.eu/semafor
QHERQDWHO̬VOH
RADNIČNÍ LISTY / 23
VOLNÝ ČAS
Metropol nespí ani v létě, naopak ožije i v noci
Olomoucké kino Metropol přes letní
prázdniny provoz neomezí, spíše naopak. Návštěvníky čekají mimo jiné tematické páteční večery – například hororové filmy, komedie či noční maratony
seriálů Přátelé a Big bang theory. První
víkend v srpnu si můžete jít zabubnovat
pod vedením Ivo Batouška do Letní školy
bubnování.
„Pro děti připravujeme každý všední den
v 10 a v 15 hodin v kavárně kina Metropol malé filmové překvapení, včetně pedagogického dozoru pro malé darebáčky.
Takže maminky či tatínci si mohou nakoupit nebo vyřídit věci v centru města
a vrátit se k nám na zákusek, dobrou
kávu a vínečko,“ pozvala ředitelka kina
Metropol Zuzana Krylová.
Také klub seniorů bude pokračovat i přes
léto – 8. července od 14 hodin proběhne
projekce českého filmu Martin a Venuše
a 12. srpna Anna Karenina. „Od září pak
projekce pro seniory zdvojnásobíme tím,
že k pondělkům přibudou ještě čtvrtky,“
doplnila Krylová.
Milovníci Járy Cimrmana se mohou těšit na historicky první a jediné koncertní
provedení Cimrmanovy operety Proso
z Obecního domu v Praze, a to 13. července od 20 hodin.
V srpnu přijede již po čtvrté pražské divadlo Artur se svojí novou divadelní
hrou Můžu k tobě?, ve které se představí
Lukáš Langmajer, Míša Kuklová, Mirek
Šimůnek, Jaroslav Šmíd, Veronika Nová
a další. Olomouckému publiku se představí 18. srpna od 19 hodin.
Mimo tyto speciální projekce a projekty
se budou samozřejmě promítat jak filmové novinky, které na plátna kin o prázdninách vstoupí, ale i starší úspěšné tituly.
„Od září se opět naši návštěvníci mohou
těšit na koncerty českých, ale i zahraničních zpěváků, jako jsou Petr Kolář, Eva
Pilarová, Richart Müller, Anna K., Dalibor Janda, Janek Ledecký, dále připravujeme divadelní hry, a to oblíbenou Dívčí
válku, a navštíví nás i známý cestovatel
a fotograf Jirka Kolbaba. Své nové turné
s názvem WEST u nás zakončí v listopadu také olomoucká bubenická kapela Jumping drums, která u nás má nově
domovskou scénu,“ uzavřela výčet akcí
(red)
ředitelka Krylová.
Žáci soutěžili v uměleckém přednesu
Více než pět desítek žáků základních
a středních škol z celého Olomouckého
kraje se sešlo 30. května na olomoucké
radnici, aby zde soutěžili v uměleckém
přednesu. Soutěž pořádal Český svaz
žen, ZO střed, ve spolupráci s Odborem
školství Magistrátu města Olomouce.
Soutěžilo se ve třech kategoriích, a aby
si soutěžící zkrátili čekání na vyhlášení
výsledků, připravili pro ně pracovníci
informačního centra prohlídky radnice
s výstupem na radniční věž. Odborná po-
rota měla, vzhledem k velmi dobré úrovni všech vystupujících, nelehkou úlohu.
V každé kategorii musela vybrat tři nejlepší a kromě toho udělila mimořádně
i tři „Ceny poroty“ za vlastní tvorbu a za
(red)
nejdelší text.
Na Beerfestu zazní rock z partnerského Owensboro
SC 310977/1
Na pozvání náměstka primátora Jana
Holpucha letos na Korunní pevnůstce
zahraje americké hudební duo Heath &
Molly z partnerského města Owensboro v Kentucky. Heath a Molly označují
svou hudbu za jedinečný mix stylů roots rock a americana a většinu roku tráví koncertováním po celých Spojených
státech. Koncert na olomouckém Beerfestu bude jejich evropským debutem.
Heath Eric k tomu říká: „Spousta umělců sní o takové příležitosti. Jsme si jistí,
že předání naší hudby mezinárodnímu
publiku bude jedinečným zážitkem,
a věříme, že z bohaté historie a kultury
České republiky načerpáme mnoho inspirace.“
Jeho manželka Molly dodává: „Je to
opravdu skvělá příležitost. Splnil se nám
sen. Jsme velice rádi, že máme možnost
takto reprezentovat nejen Kentucky, ale
celou Ameriku. Pořád tomu nemůžeme
uvěřit. Už několik měsíců zkoušíme, plánujeme a připravujeme se. Nemůžeme se
dočkat!“
Heath & Molly na Korunní pevnůstce vystoupí ve středu 26. června, a to v 18 a ve
20 hodin. Přímo na místě si můžete za-
24 / RADNIČNÍ LISTY
koupit i jejich nejnovější album „Truth?“.
Kromě vystoupení na Beerfestu pak ještě
odehrají několik koncertů pro školy. (red)
VOLNÝ ČAS
Již potřetí v areálu olomoucké Korunní pevnůstky vyroste v červnu pestrobarevné cirkusové městečko s mnoha
lákadly pro malé i velké návštěvníky.
Na malebné místo se od 20. do 23. června
vrátí Mezinárodní festival nového cirkusu
a divadla Letní Letná, který nabídne bohatý celodenní program včetně Kašpárka
na valníku, nové koncertní show oblíbeného Kašpárka v rohlíku nebo hlavní zahraniční hvězdy – souboru špičkových
akrobatů My!Laika.
V bláznivém představení nazvaném Popcorne Machine míchají čtyři herci z Německa, Itálie, Holandska a Argentiny do výbušného a zábavného koktejlu absurdních
situací vzdušnou akrobacii, žonglování,
akrobacii na trapéze a na kole, hru s loutkou
i živou hudbu. Představení je vhodné pro
děti od 7 let.
V sobotu a neděli Letní Letná v Olomouci zažije po celý den také „nájezd“ divoké
bejbypankové partičky Kašpárek v rohlíku
s novým programem Kašpárek na valníku.
„V pojízdné kleci zahrají své největší hitovky
za jízdy i ve statickém provedení. Součástí
koncertu je krmení a drezúra muzikantů,“
láká ředitel festivalu Jiří Turek.
Přes den návštěvníci dále uvidí několik dětských představení, při kterých se ale zcela
jistě pobaví i dospělí – zahrají například
Dřevěné divadlo, Bilbo Compagnie, Divadlo Kaká, bublinář Václav Strasser nebo
Divadlo Antonína Novotného. Návštěvníky
pozve každý den vždy od 18 hodin na nezvyklý vizuální zážitek interaktivní projekt
Cirkus LeVitare.
Městečko s cirkusovými šapitó, které na
návštěvníky dýchne neopakovatelnou atmosférou, poskytne návštěvníkům celodenní vyžití: najdou zde například fotoateliér Le
Petit Cheval, se kterým kočuje herečka Vanda Hybnerová, výtvarné a cirkusové dílny
pro děti i dospělé, bar V letní poloze s večerním programem a čajový Show stan.
Vstup do městečka bude ZDARMA, dětská
představení budou stát 50 Kč, My!Laika
pak 290 Kč. Festival také nabízí zvýhodně-
Čt 20.6.
15:30 Dřevěné divadlo „Honza a drak“
17:00 Václav Strasser „Duhové bubliny
a jiné...“
18:00 Cirkus LeVitare – „LeVitare
připlouvá“
20:00 My Laika „Popcorn Machine“
Pá 21.6.
15:30 Klaun Bilbo „Klaun Bilbo“
17:00 Dřevěné divadlo „Aladinova
lampa“
18:00 Cirkus LeVitare – „Cirkus Láska“
20:00 My Laika „Popcorn Machine“
né balíčky na dětská a večerní představení.
Vstupenky jsou již nyní k dostání na www.
letniletna.cz nebo vždy hodinu před představením.
Více informací a přesný program Letní
Letné na cestách naleznete na www.letni(red)
letna.cz.
INZERCE
PROGRAM:
Oranžově označená představení – pro
děti a rodiče
Zeleně označená představení – ZDARMA
Fialově označená představení – zahraniční představení
Foto archiv
Letní Letná: cirkusy i Kašpárek v rohlíku
So 22.6.
11:00 Bilbo Compagnie „Klaun Bilbo“
14:00 Divadlo KAKÁ „Děti moře“
15:30 Václav Strasser „Duhové bubliny
a jiné...“
17:00 Divadlo KAKÁ „Jak bobr hledal
déšť“
18:00 Cirkus LeVitare – „Cirkus Láska“
20:00 My Laika „Popcorn Machine“
Nově otevřená prodejna
Ne 23.6.
11:00 Divadlo Tondy Novotného
„Kvak a Žbluňk“
14:00 Divadlo KAKÁ „Ošklivé káčátko“
15:30 Václav Strasser „Duhové bubliny
a jiné...“
17:00 Divadlo Tondy Novotného
„O pejskovi a kočičce“
18:00 Cirkus LeVitare – „LeVitare
připlouvá“
Italské speciality
Pořadatelé zvou na mezinárodní turnaj žáků, který se uskuteční ve dnech 22. a 23. června
na fotbalovém hřišti v Olomouci-Nemilanech pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje
Jiřího Rozbořila. Turnaj začne v 8 hodin ráno, vyhodnocen bude druhý den v 16 hodin. Hrát
se bude v kategoriích mladší žáci narození v roce 2000 a mladší, starší žáci narození 1998
a mladší (registrační průkazy s sebou). V areálu FK Nemilany bude po celou dobu otevřená
restaurace (grilované speciality, pečené ryby, krůta, míchané nápoje, pivo, limo atd.)
Startovné: 2000 Kč (splatné při prezentaci) pro každé mužstvo, oběd a pitný režim po celou dobu pro účastníky zajištěn. Chybět nebude hudební projekce ani autogramiáda hráčů
SK Sigma Olomouc. Přihlášky zasílejte na e-mail: [email protected], popřípadě telefonicky na 602 708 029, 604 644 002 nebo 603 964 370.
Nabízíme:
Salámy, sýry, vína, olivy,
olivový olej, čokolády
a jiné delikatesy...
8. května 11, Olomouc
tel.: 585 220 059
RADNIČNÍ LISTY / 25
SC 331245/1
FOTBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ V NEMILANECH
VOLNÝ ČAS
Opravdovou legendu přivítá jubilejní desátý ročník festivalu
Šternberský kopec. Do areálu Státního hradu Šternberk zavítá skupina Boney M. Ale to není vše – dalšími lákadly pro
publikum bude bezesporu česká kapela Chinaski, slovenská
formace Iné kafe, maďarská revivalová skupina Kiss band,
energetická Anna K., písničkář Radim Hladík spolu s Blue
Effect, hardrocková kapela Doga, metalová skupina Salamandra a nebo uničovská začínající kapela Francis ´Drake.
Festival se uskuteční v sobotu 20. července od 13 hodin.Vstupenku v hodnotě 490 Kč si můžete koupit v informačním
centru ve Šternberku, v Olomouci, v Uničově nebo i v Moravském Berouně. Bližší informace a zajímavé aktuality naleznete na www.sternberskykopec.com.
Akci zaštituje projekt Šternberské kulturní léto pod hvězdami. Pořadatel festivalu je agentura ARKS Plus, s. r. o., ve spolupráci s Městem Šternberkem, Olomouckým krajem, Státním
hradem Šternberk, Národním památkovým ústavem Kromě(jed)
říž a partnery.
†›ƒ†‡ǣ͕͙ǤǦ͕͝Ǥ«‡”˜‡…‡͖͔͕͗ǡ˜”‘˜žœ‡ǡ‘†͜†‘͕͗Š‘†‹ǡȋâÀœ‡ý’”‘‰”ƒ͝Ǧ͕͖Š‘†Ȍ
³–‹†‡³–â‹Š‘†‹›’”‘āÀ˜ƒŒÀ†‘„”‘†”—ā•–˜À•‘—œ‡ŽÀ‡Œ±‡›œ‹ƒƒŒ‡Š‘’âž–‡Ž‹Ǥ
ƒā†ý†‡Œ‡œƒŒÀƒ˜ý’âÀ„³Š’⋘‡†‡˜Žƒ•–À—’‘—•—ǡ–‡”ý•‹‹˜›œ‘—æÀǡ†žŽ‡•‡
œž„ƒ˜‘—ˆ‘”‘—†‘œ˜Àǡ…‘Œ‡•‡—†ƒǡ‹—–ƒǡ‡–”ƒ†ƒŽæÀǤ›’”ƒ˜À•‡‹œƒ‘—œ‡ŽÀ‘˜ý‹
’âž–‡Ž‹ǡ–‡âÀŽ—˜Àƒ‰Ž‹…›ǡƒƒ‘‡…•‹—†³ŽƒŒÀŠ‘—•›Ǧ’‘—•›ǡ–‡”±•‡†ƒŒÀ•À•–Ǥ
ÀŽ‡Œ‡’‘†À–‹–†³–•‘—œ˜À†ƒ˜‘•–ǡˆƒ–ƒœ‹‹ǡ”‘œ˜ÀŒ‡–•Ž‘˜Àœž•‘„—ƒ˜›Œž†â‹–˜Žƒ•–Àžœ‘”Ǥ
”‘†³–‹˜‡˜³—͙Ǧ͝Ž‡–
‡ƒǣ͔͔͜ǡǦȋ”‘†‹«‡•Žƒ†æÀ•‘—”‘œ‡…‡
•‹‘Š‘—Š”ž–˜Š‡”³ǡ’âÀ’Žƒ–‡͔͔͗ǡǦȌ
‘†’‘˜³†ý˜‡†‘—…Àǣ‰Ǥ”‡ƒŽƒ‹…‘˜ž
⋊Žžæƒƒ‹ˆ‘̷”…’”‘˜ƒœ‡Ǥ…œ
†‘͖͕Ǥ͚Ǥ˜«‡–³œƒ’Žƒ…‡ÀœžŽ‘Š›͖͔͔ǡǦ
Šternberská léčebna slaví 120 let
Psychiatrická léčebna Šternberk pořádá při
příležitosti oslav 120. výročí svého založení
Léčebenské slavnosti. Ty se konají v pátek
21. a sobotu 22. června v areálu léčebny.
V pátek od 9 do 12:30 se koná taneční
workshop, při kterém se setkají taneční terapeuti z celé republiky. Oficiální část programu bude slavnostně
zahájena ve 13:30 a bude až do 19 hodin pokračovat vyhlášením
literárně-výtvarné soutěže a předáním cen vítězům či vernisáží
výstavy olomouckého výtvarníka Luďka Dostála. V sekci nazvané Pacienti sami sobě jsou připravena vystoupení jednotlivých
oddělení nachystaná režimovými terapeuty, bubnování, karaoke
pro děti, diskotéka. Také druhý den čekají návštěvníky od 9 do
16 hodin taneční a hudební vystoupení a v rámci oslavy narozenin vystoupí například také místní malíř Libor Vojkůvka či skupina Fleret. V rámci doprovodného programu je připraven bazárek, jarmark, obchůdek, výstava historických fotografií a listin
či Den otevřených dveří, soutěž pro děti i dospělé, skákací hrad,
hipoterapie, cannisterapie či škola první pomoci.
Akce se koná za každého počasí, připravena je i „mokrá“ varianta. Podrobný časový harmonogram naleznete na
(jed)
www.plstbk.cz.
26 / RADNIČNÍ LISTY
NOVINKY Z KNIHOVNY MĚSTA OLOMOUCE
JAZZOVÁ POEZIE
Jako happeningovou derniéru výstavy Ondřeje Strnadela – Sklo – lze pojmout setkání jazzu a poezie Jazzová poezie, které proběhne ve čtvrtek 20. června 2013
od 17 hodin na terase kubistické vily v Brněnské ulici. Poezii, která má výraznou vazbu na
hudbu (Josef Kainar, Václav Hrabě, Karel Plíhal, pro děti Skoumal a Vodňanský), mohou číst
i samotní návštěvníci. O hudební doprovod se postará JAZZBERG s Jindřichem Andršem
a Kryštofem Tomečkem, poetické slovo přidá Štěpánka Prucková.
BESEDA S OTAKAREM VYSTRČILEM
Dvorní vystavovatel Knihovny města Olomouce malíř Otakar Vystrčil pokračuje na pobočce
knihovny v Jungmannově ulici ve čtvrtek 20. června 2013 v 15 hodin v sérii povídání o lidech
a místech, které ovlivnily jeho tvorbu.
PO STOPÁCH MÝTŮ
Oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky vyhlašuje na prázdniny soutěž Po stopách
mýtů. Děti se společně vypraví na lov šesti bájných zvířat (Pegas, Sfinx, Jednorožec, Chiméra, Kerberos a Fénix), která získají splněním různých úkolů. Ty objeví buď přímo v knihovně,
nebo na jejích webových stránkách či Facebooku.
PRÁZDNINOVÝ ROZMARÝNEK
Pobočka Jungmannova zve ve čtvrtek 4. 7. a 18. 7. od 9:30 do 11 hodin rodiče či prarodiče
s dětmi od 3 do 6 let na Pohádkový Rozmarýnek. Připraveny jsou pohádky, hádanky, soutěže, maňásková divadla a další překvapení.
SBÍRKA PRÁZDNINOVÝCH VZPOMÍNEK
Svůj vztah k pobočce Brněnská mohou ukázat její mladí čtenáři. Vzpomenou-li si na ni
o prázdninách u moře, na táboře, na chalupě, v Čechách i v cizině, a přinesou-li věc, která
je pro dané místo charakteristická (drobný kamínek, mušlička, vstupenku, lístek ze stromu
či vylisovaný kvítek,…) čeká je sladká odměna. K exponátu je třeba přidat popisek místa
nálezu nebo je možno dodat i minipříběh.
LETNÍ DNY ZPESTŘÍ DVĚ VÝSTAVY
Na náměstí Republiky upoutají návštěvníky půjčovny pro dospělé čtenáře a Internetového
centra od července až do konce září fotografie mladého prostějovského autora Romana Tomana. Student Technické univerzity v Liberci a vášnivý sportovec představí svoji další lásku – železnici. Výstava s názvem Jedna ze zastávek Vašeho života, představující převážně
černobílé snímky, zachycuje architekturu nádražních budov i tváře cestujících a průvodčích
z celé České republiky.
Pobočka Brněnská dala od 1. července (vernisáž 2. 7. v 17 hodin) do 15. srpna 2013 prostor
společné výstavě dvou malířů se zrakovým postižením. Švédka Brigita Blokland je malířem
samoukem, využívá v tvorbě kontrast a potřebnou dávku světla, pomáhá jí ale i lupa. V rámci zrakových možností je její tvorba velmi experimentální. Její přítel Španěl Rafael Arias,
původně fotograf a umělecký ředitel reklamní agentury, který přišel o zrak docela, maluje
obrazy pocházející z jeho paměti – místa, scény, sny. Výstava probíhá ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých.
ROZŠÍŘENÁ PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ DOBA
Knihovna se v červenci a srpnu 2013 těší na pravidelné i nové čtenáře. Letos zachovává
stávající půjčovní dobu, dopoledne navíc otevírá i dětské oddělení na náměstí Republiky.
Neobvykle bude zavřeno pouze v sobotu.
INZERCE
Pronajímáme chaty
telefon
na Prostřední Bečvě 777 755 772
www.rekreacetoska.cz
SC 331265/4
Ve Šternberku vystoupí Boney M
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Fimfárum – festival tvořivosti a fantazie
Festival je pořádán za finanční podpory
ministerstva kultury, města Olomouce,
NF Větrník a soukromých dárců. Podrobný program najdete na www.spoluolo(jed)
mouc.cz.
Foto archiv
„SPOLU barvíme svět“ je motto festivalu
tvořivosti a fantazie Fimfárum, který už po
sedmnácté pořádají nezisková organizace
SPOLU Olomouc a Dům dětí a mládeže
Olomouc. Hlavním cílem akce je vytvoření
prostoru pro potkávání a vzájemné poznávání lidí s mentálním postižením i bez.
Pravidelnými účastníky festivalu jsou lidé
s postižením žijící převážně v pobytových
zařízeních sociálních služeb, rodiny s lidmi se zdravotním postižením, studenti
středních a vysokých škol, ale i návštěvníci
z řad veřejnosti. Pro všechny je připraven
kulturní a zábavný program. Festival se
koná od 21. do 23. června v DDM Olomouc,
tř. 17. listopadu 47 a v blízkém okolí.
V pátek od 19 hodin jste zváni na Slavnostní zahájení a taneční večer, kde k tanci i poslechu hraje Popová škola Dětského domova Olomouc. Během soboty mohou všichni
zúčastnění uplatnit svou tvořivost ve výtvarných dílnách, které jsou volně otevřeny
veřejnosti (začátek od 10 hodin).
Od 19:30 začíná komponovaný večer
s módní přehlídkou o třech částech, která bude prokládána společným tančením
v rytmu disca a jiné populární hudby.
Fimfárum je určeno zdravým i handicapovaným.
Seniorům či nemocným
poradí odborníci i doma
Poradna pro osoby se zdravotním postižením a pro seniory, kterou provozuje
občanské sdružení InternetPoradna.cz,
nabízí novou formu poskytování této
služby, a to terénní, tedy v přirozeném
prostředí klientů. „Terénní forma této
poradenské služby je určena lidem, kteří celý den pečují o osobu se zdravotním
postižením a potřebují poradit. Je určena
i těm, kteří jsou upoutáni na invalidní
vozík či na lůžko a nemohou se tak dostavit k nám do poradny,“ říká Kristýna
Sklenářová, vedoucí služby a dodává:
„Sociální pracovnice může přijet k zájemcům až do vzdálenosti 20 kilometrů
od Olomouce.“ Poradna nabízí pomoc
hlavně při řešení dluhů, sporů vzniklých z předváděcích akcí či podomních
prodejů; také při sepisování námitek
a odvolání nebo konzultace k žádostem
o dávky.
Poradna sídlí na adrese Wurmova 7
v Olomouci, o schůzku v místě bydliště mohou zájemci požádat na telefonních číslech 774 724 877, 587 406 126, na
Skype: poradna.pro.ozz, nebo emailem
[email protected] Poradna poskytuje tuto službu bezplatně a je podpořena
Nadací Taťány Kuchařové Krása pomoci,
rovněž i statutárním městem Olomouc ze
(jed)
zdrojů MPSV ČR.
INZERCE
JUMPING PARK HANÁ
ZAHRADNÍ NÁBYTEK
nejen z umělého ratanu
Kde? U obchodního centra Haná, Horní lán - Olomouc
(v bezprostřední blízkosti Aquaparku Olomouc)
Kdy? Otevřeno - každý den
SC 330515/4
prodejna:
Olomouc - Krčmaň
SC 331265/1
otevřeno
denně
SC 331283/1
(vzduchové trampolíny) - zábava pro celou rodinu
RADNIČNÍ LISTY / 27
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
(Ne)viditelná keramika
právě začíná
Konec studia... a co dál?
TyfloCentrum Olomouc zahájilo projekt s názvem (Ne)viditelná keramika.
Jedná se celkem o osm večerů, které
se postupně uskuteční v Přerově, Prostějově, Olomouci a v Šumperku, kde
si návštěvníci budou moct vyzkoušet,
jaké to je nakupovat potmě, nebo si zajít
poslechnout divadlo. Součástí každého
večera bude prodejní výstava výrobků
z keramiky, na jejichž výrobě se značnou měrou podílí zdravotně postižení
zaměstnanci TyfloCentra.
Druhou částí večera bude divadelní vystoupení improvizačních skupin
O.Li.V.Y. a Ol.Í.H.Ně. Jak výstava keramiky, tak i divadelní improvizace proběhnou v úplně temné místnosti.
Večery budou probíhat od června do prosince 2013 a návštěvníci se nejen pobaví,
ale zároveň přispějí na dobrou věc. Výtěžek z divadelního představení a z prodeje keramiky půjde na podporu sociálních
služeb pro nevidomé a slabozraké a na
celkový rozvoj TyfloCentra Olomouc,
(red)
www.tyflocentrum-ol.cz.
Blížící se konec školního roku je pro
řadu studentů také synonymem pro
konec studia a hledání práce. Jednou
z možností, jak na trhu práce uspět, je
forma moderního personálního nástroje – tzv. Video CV. Video CV je krátká
profesní video vizitka, video životopis
v délce do dvou minut, kde se můžete
představit svému potenciálnímu zaměstnavateli nejen prostřednictvím
vystudované školy, titulu či praxe, ale
máte šanci zaujmout také svou osobností, zdůraznit své silné stránky, zaujmout svou originalitou. Video CV je
účinný nástroj, jak se odlišit od ostatních uchazečů o zaměstnání a uspět na
přeplněném pracovním trhu.
V Olomouci tuto službu všem, kdo hledají práci, nabízí sociální firma Sofisofis.
„V současnosti na stránkách www.video-cv.cz rozjíždíme také online databázi
uchazečů o zaměstnání včetně jejich video profilů, kde si každý může zdarma
vyplnit svůj profil, uvést své vzdělání,
praxi, nahrát fotku, připojit psaný živo-
Foto archiv
topis, ale i další důležité dokumenty jako
různé certifikáty či osvědčení. Personalisté si následně budou moci v online databázi vyhledávat podle zvolených kritérií
vhodné uchazeče na konkrétní pozice,“
upřesnila ředitelka sociální firmy Sofisofis Lenka Procházková.
Bližší informace získáte na tel.: 587 406 126,
774 730 972, nebo e-mailu: lenka.prochaz(jed)
[email protected]
Svoje video CV si můžete natočit i vy. Pracovníci firmy Sofisofis
vám s tím pomohou.
SC 330436/21
INZERCE
VYHRAJTE LÍSTKY NA OLYMPIC
Olympic přiváží do Hranic na Moravě koncert
v rámci Modrá pyramida tour Olympic 50.
A vy můžete být při tom!
52'(-,
96783(1.<-,â93
Přijďte v pátek 12. července od 13.00 do 17.00 do Modré
pyramidy na náměstí, kde na vás čeká kolo štěstí
o vstupenky na koncert Olympic v Amfiteátru.
28 / RADNIČNÍ LISTY
Koncert kapely se koná
v Amfiteátru od 21.30.
Těšíme se na vás.
www.olympic50.cz
SC 331017/3
SC 330365/6
A přijde i Petr Janda.
Zábava bude připravena i pro děti.
OBČANSKÁ SPOLEČNOST
Půjčka – spása, nebo past? Nebuďte v tom sami!
Téma zadluženosti se již stalo součástí
naší každodennosti. Žít na dluh je jednodušší, než dlouze spořit. Tato situace nahrává znatelnému rozmachu nebankovních institucí a podnikatelských vrstev
živících se půjčováním peněz.
Co promyslet před půjčením
Opravdu danou věc potřebuji, je půjčka
jediným možným řešením? Nemůže mi
pomoci někdo z blízkých? Budu vůbec
schopen při svém příjmu splácet? Zkuste si tři měsíce odkládat, vytvoří se vám
rezerva pro nenadálou situaci. Nezapomeňte, půjčení se vždy prodraží.
Podle čeho vybírat úvěr a společnost
Vybírejte pečlivě, u koho si půjčíte! Nezapomeňte, že si volíte partnera na celou
dobu splácení. Bankovní společnosti jsou
ORGANIZACE, KTERÉ ZDARMA PORADÍ S DLUHY
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
Odbor sociálních věcí, oddělení sociální práce a poradenství – Mgr. Kolmanová Eva, tel. 585 562 401, email:
[email protected]; Bc. Gajdošová Michaela, tel.
585 562 400, email: [email protected];
Hálkova 20, Olomouc.
ČLOVĚK V TÍSNI
Dluhová poradna – Mgr. Monika Vinklárková – terénní
soc. pracovnice, tel. 734 428 481. SAS (sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi) – Tereza Buchtová – terénní
pracovnice, tel. 731 690 966. Litovelská 14, Olomouc 779 00,
www.clovekvtisni.cz, www.integracniprogramy.cz.
CHARITA OLOMOUC
Vzestupná spirála – terénní dluhové poradenství –
terénní pracovnice: Mgr. Klára Šivlová tel. 736 764 933,
Eliška Zlámalová DiS. tel 739 344 150. Poradenské centrum – tel. 585 203 102, soc. pracovník Bc. Jan Řezníček,
DiS. 736 764 804, Wurmova 5, Olomouc 771, www.olomouc.charita.cz.
O.S. INTERNETPORADNA.CZ
Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním
a seniory – tel. 774 724 877; 587 406 126, email:[email protected], Skype: poradna.pro.ozz, Wurmova 7,
Olomouc, www.iporadna.cz.
SDRUŽENÍ SPES, O.S.
Poradna pro dlužníky – tel. 777 723 598, email:
[email protected], Dolní nám. 27/38, Olomouc
779 00, www.pomocsdluhy.cz.
méně rizikové než nebankovní společnosti. Zjistěte si, zda má společnost sídlo
a zda ji lze jednoduše kontaktovat, najděte si reference.
Na co myslet při podpisu smlouvy
Smlouvu nemusíte podepsat na místě,
využijte toho a přečtěte si ji celou včetně
příloh a odkazů doma, nebo ji zkonzultujte v některé z poraden. Zjistěte, jaké jsou
podmínky pro splácení, jaké jsou sankční
pokuty při nedodržení podmínek apod.
Na závěr nezapomeňte
Zadlužení nemusí vznikat pouze při
podpisu úvěru, existují také tzv. pasivní
dluhy (např. při neplacení poplatků za
komunální odpad, televizních a rozhlasových poplatků či jízdy „na černo“). Ke
splacení dluhu se zavazujete také, pokud
jste ručitelem či spoludlužníkem.
V dnešní době je obtížné zorientovat se
v obrovském množství finančních produktů a poskytovatelů, existují však organizace,
kam se můžete přijít zdarma poradit a ujas(red)
nit si své možnosti. Využijte toho.
Golfová hvězda pomáhala na Hané
Golfisté a příznivci neziskové organizace
SPOLU Olomouc se sešli v pátek 17. května ve Vésce u Olomouce u příležitosti
golfového turnaje na podporu lidí s men-
tálním postižením. Tato charitativní akce
se konala již počtvrté za velkorysé podpory Golf Resortu Olomouc a firmy Gastrogolf. Turnaj zaštítila nejlepší česká gol-
fistka současnosti Klára Spilková. Letošní
ročník charitativního turnaje přinesl téměř
80 tisíc korun na podporu aktivit SPOLU
(red)
Olomouc.
RADNIČNÍ LISTY / 29
ZÁBAVA / LISTÁRNA
VÍTE, ŽE OLOMOUC
ZÍSKALA ZLATO
V REGIONÁLNÍ SOUTĚŽI
O … (TAJENKA)? STEJNĚ
TAK ZABODOVALA
I V DALŠÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
S NÁZVEM ZLATÝ ERB.
AUTOR:
-KAWI-
ESPERANT.
„STOUPENEC
ŠKOLY“
STŘEVNÍ
NEMOC
VÝKVĚT
SPOLEČNOSTI
DĚTSKÉ
CITOSLOVCE
TLESKÁNÍ
SPZ TEPLIC
POKLADNÍK DOUTNÁK
RODOVÉ
SVAZY
SELHÁNÍ
ORGANISMU
ZPŮSOBIT
ZRANĚNÍ
MUŽSKÉ
JMÉNO
LATINSKY
„KOSTKY“
POLNÍ
PLOŠNÉ
MÍRY
RUSKY
„JASNÝ“
ZAOSTAT
VE VÝVINU
3. ČÁST
TAJENKY
POPĚVEK
UKAZOVACÍ
ZÁJMENO
HIMÁLAJSKÝ
VRCHOL
HOD
ROMSKÉ
ŽENSKÉ
JMÉNO
SLOVENSKÝ
SOUHLAS
CÍL
POUTNÍKŮ
SAZE
KORYTO
MALOASIJ.
BOHYNĚ
ČLÁNKY
RADIÁTORŮ
JMÉNO
PILAROVÉ
ZÁSTUP
POCHODY
ČERNÝ PTÁK
JMÉNO
ZPĚVÁKA
JOHNA
EVROPAN
ČÁSTI
TÝDNE
(KNIŽNĚ)
OPAK PASIV
OTROK
(ZASTARALE)
HORSKÉ
ZVÍŘE
CITOSLOVCE
KONEJŠENÍ
PŘÍNOS
NEVĚSTY
NÁZEV
HLÁSKY N
MRAVNÍ
ZÁKLAD
SLOVENSKY
„TI“
Vážení a milí čtenáři. Pokud nám chcete napsat, můžete posílat dopisy poštou na novou korespondenční adresu: RADNIČNÍ LISTY, PRASKOVA 3,
772 00 Olomouc, nebo na e-mail: [email protected] Vaše
připomínky a náměty uvítáme, pokud to bude možné, tak je redakčně zpracujeme nebo předáme příslušným kompetentním osobám. Předem za vaše
ohlasy děkujeme.
Vaše redakce
Správná tajenka z minulého čísla: Lucemburkové, rozvoj města. Vylosovaným výhercem je Jana Staňková z Neředína.
INZERCE
SC 330137/5
POMŮCKY:
KAMET, SKOLANO,
YL, WATER
LISTÁRNA
Tajenku křížovky zasílejte do 10. 7. 2013 na adresu: Magistrát města
Olomouce, Horní náměstí – radnice, 771 27 Olomouc, kancelář č. 14,
nebo na e-mailovou adresu: [email protected]
30 / RADNIČNÍ LISTY
TELEGRAF.
ZKRATKA
PŘÍTELKYNĚ
TÝKAJÍCÍ SE
KROUCENÍ
ANGLICKY
„VODA“
ZLODĚJSKÝ
PTÁK
1. ČÁST
TAJENKY
DOMÁCKY
ANTAL
ZAKRÝT
VODOU
2. ČÁST
TAJENKY
DODATI
SLANÉ
CHUTI
OSOBNÍ
ZÁJMENO
STEJNOKŘÍDLÝ
HMYZ
SKEPTICKÝ
ČLOVĚK
PŘIHRÁDKA
NÁPRAVA
MPZ AUT
ISLANDU
FOTOREPORTÁŽ
Svatá Pavlína, nejlepší zpěváci a uhájená májka
V pátek 7. června začaly třídenní oslavy patronky města, svaté Pavlíny. Byly ve znamení tradic i historie, ale také koncertů současných hudebních hvězd, divadelních představení, zábavy pro děti i gastronomických specialit. Pestrý dvoudenní program ovládl Horní náměstí a Smetanovy sady. Hold patronce města vzdali v pátek v podvečer představitelé města, hodnostáři univerzity, církve a armády slavnostním průvodem v historických kostýmech.
Na přelomu května a června zavítali do Olomouce zástupci škol a uměleckých spolků z německého
partnerského města Nördlingenu, aby se lépe seznámili s místem, se kterým už dvacet let úspěšně
spolupracují. Zhruba dvacítku hostů přivítala na radnici náměstkyně primátora Eva Machová.
Svou historicky první májku město uhájilo. Před orlojem na Horním náměstí vydržela od prvomájového dne až do 26. května, kdy ji dobrovolní hasiči skáceli.
41. ročník festivalu Svátky písní znovu zaplnil olomoucké ulice malými i většími soutěžícími v jednotných kostýmech. Nejlepší pěvecké sbory z celého světa předvedly své umění místnímu publiku nejen
na Horním náměstí, ale i ve zdejších koncertních sálech a kostelích.
Letos na podzim tomu bude 20 let, co město Olomouc navázalo kontakty také s nizozemským Veenendaalem. Toto kulaté výročí si do Olomouce přijeli připomenout radní, členové platformy a Veenendaalci, kteří se v uplynulých letech ve spolupráci angažovali nejaktivněji. Kromě oficiálních návštěv se
hosté zúčastnili zábavného odpoledne na Lovecké chatě v Horce nad Moravou a zástupci obou měst
se také podíleli na sázení veenendaalské zeleně na konci hlavní aleje ve Smetanových sadech.
(jed) Foto Jan Andreáš a Blanka Martinovská
RADNIČNÍ LISTY / 31
SC 330963/2

Podobné dokumenty

Znojemské listy č. 12/2014

Znojemské listy č. 12/2014 Znojma v dřívějších letech. „Vždy existovalo několik zásadních důvodů, proč v tomto místě není umístění okružní křižovatky vhodné,“ konstatoval pro Znojemské LISTY vedoucí znojemské oblasti SÚS JmK...

Více

6 / 2013 - Naše Ostrava

6 / 2013 - Naše Ostrava pokud má klient jakýkoliv příjem - ať už důchod, rentu, mateřský příspěvek, rodičovský příspěvek nebo mzdu ze zaměstnání. (otázky zodpověděla specialistka na oddlužení Eva Mašterová). Poradna Abivi...

Více

Radniční listy Olomouc 05/2013

Radniční listy Olomouc 05/2013 Manažeři inzerce: Jana Juráková, tel.: 773 617 353, e-mail: [email protected]; Jindřich Marek, tel.: 608 769 595, e-mail: [email protected] Tyto noviny distribuuje Česká pošta...

Více

Mezi námi 0603 -- 7. číslo

Mezi námi 0603 -- 7. číslo i navštěvujeme jen koncerty vážné hudby a naším idolem je Mozart nebo Bach. Případně Janáček  … Víme o sobě, že čteme i rodokapsy a nejen Dostojevský je náš autor. To bychom asi nebyli úplně normál...

Více

Svorníky, kotvy, těsnění, od revíru OKD po Indii

Svorníky, kotvy, těsnění, od revíru OKD po Indii roce výkupy pozastavila a dokončovala již zasmluvněné výkupy a prováděla demolice objektů. V tom pokračuje i nadále a snaží se po splnění všech legislativních náležitostí realizovat demolice co nej...

Více

in11 08_30 tema Kolo special.indd

in11 08_30 tema Kolo special.indd Firma ekolo.cz nabízí osobní poradenství. Vytvoří vám ideální cyklotrasu do práce nebo jinam s co největším důrazem na komfort jízdy. Trasu si budete moci vyzkoušet na zapůjčeném elektrokole. Školi...

Více