SENNHEISER SET 840 TV a SET 840 S

Transkript

SENNHEISER SET 840 TV a SET 840 S
1
Návod na použití
SENNHEISER SET 840 TV a SET 840 S
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
2
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
3
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
4
Návod k obsluze SET 840 TV+S
Soupravy SET 840 TV SET 840 S jsou bezdrátové a zřízení pro přenos zvuku pomoci rádiových
vln a umožňuje zesílený poslech rozhlasového i televizního přístroje, případně jiného zdroje
zvuku. Zařízení se skládá ze dvou částí, stabilního vysílače a sluchátek/přijímače. Při poslechu
umožňuje volný pohyb nejen v místnosti, ve které je umístěn vysílač, ale i mimo ni. Poslech je
možný například i na zahradě až do vzdálenosti 100 metrů, měřeno při provozu ve volném
prostoru. Skutečná vzdálenost je závislá na stavebních překážkách a jejich materiálu. Souprava
SET 840 TV má stetoskopická sluchátka, SET 840 S je kompenzační pomůcka s audio výstupem
a indukční smyčkou EZT 3011 a je určena pro spojení s klasickými sluchadly nebo běžných
sluchátky.
Bezpečnostní upozornění
Před používáním přístroje si pozorně přečtěte návod na použití. Pokud přístroj postoupíte
jinému uživateli, předejte jej i s návodem na obsluhu.
Přístroj nepoužívejte, jestliže vykonáváte současně jinou činnost, která vyžaduje Vaši plnou
pozornost. Přístroj uchovávejte v suchém prostředí a chraňte jej před extrémně nízkými nebo
extrémně vysokými teplotami. O přístroj pečujte a umístěte jej na čisté a bezprašné místo.
Některé povrchové úpravy nábytku (např. lakované) mohou být poškozený od spodní
pogumované části vysílače tak, že po ní mohou zůstat skvrny. Proto doporučujeme postavit
vysílač na podložku. K čištění přístrojů používejte pouze vlhký hadřík, nikdy žádná
rozpouštědla nebo jiné chemické přípravky. Sluchátka umožňují nastavení vyšší hlasitosti než
je obvykle běžně potřebná. Pokud takto přednastavená sluchátka použije osoba nebo dítě bez
sluchové vady, může u nich dojít k poškození sluchu.
Přístroj si nechejte odborně prohlédnout v případně, že upadne na zem, pronikne do něj voda
nebo vykazuje vadnou funkci. Pokud nastane tato situace vypněte přístroj a odpojte síťový
zdroj ze zásuvky, aby nedošlo ke zkratu nebo dokonce k požáru. Používejte výhradně originální
síťový zdroj, který je dodáván s přístrojem.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
5
Síťový zdroj vytáhněte ze zásuvky:
● pokud chcete přístroj odpojit ze sítě
● pokud přístroj nebudete delší dobu používat anebo se blíží bouřka
Dbejte na to, aby síťový zdroj:
● byl v nepoškozeném stavu a lehce přístupný
● byl pevně zapojen v elektrické zásuvce
● nebyl zakrytý či dlouhodobě vystavený slunečnímu světlu a tím nedošlo k jeho přehřátí
● byl provozován pouze v povoleném teplotním prostředí (viz technické parametry)
● nebyl umístěn v blízkosti přístrojů vyzařujících tepelnou energii (topná tělesa, zářiče tepla)
Pokyny pro SET 840 TV
Naslouchací souprava SET 840 TV obsahuje:
● Sluchátka stetoskopická – přijímač RR 840
● Vysílač (nabíjecí jednotka) TR 840
● Akumulátor lithium-polymerový BA 300
● Síťový zdroj NT 13 s adaptérem EU, UK,
● TV propojovací kabel pro sluchátkového konektoru
● Redukce JACK 3,5mm/6,3mm
● TV-CINCH – adaptér
● TV-SCART – adaptér
● 2 páry náhradních náušníků – čiré a molitanové
● Originální návod na obsluhu a instalaci
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
6
I. Popis výrobku sluchátka – přijímač – obr. I
1. Indikace přijímaných kanálů
2. Regulátor hlasitosti – otočný knoflík se stupnicí 0 – 6
3. Regulátor nastavení vyvážení hlasitosti na levé a pravé ucho
4. Tlačítko vyhledávání rádiových kanálů
5. Otvor pro akumulátor
II. Popis výrobku – vysílač – obr. II
6. Nabíjecí prostor pro přijímač - sluchátka
7. Nabíjecí otvor pro náhradní akumulátor
8. Indikátor nabíjení náhradního akumulátor
9. Indikátor nabíjení akumulátoru ve sluchátkách
10. Provozní kontrolka
11. Tlačítko nastavení srozumitelnosti řeči
12. Indikátor zvolené srozumitelnosti řeči
13. Zdířka pro připojení zdroje zvuku nebo pro externí mikrofon (modrá)
14. Přepínač MONO / STEREO
15. Regulátor nastavení vyšších kmitočtů
16. Přepínač přenosových kanálů
17. Zdířka pro síťový zdroj (žlutá)
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
7
POKYNY PRO SET 840 S
Naslouchací souprava SET 840 S obsahuje:
● Přijímač RR 840 S
● Vysílač (nabíjecí jednotka) TR 840
● Akumulátor lithium-polymerový BA 300
● Indukční smyčka EZT 3011
● Síťový zdroj NT 13 s adaptérem EU, UK
● TV propojovací kabel pro sluchátkového konektoru
● Redukce JACK 3,5mm/6,3mm
● TV-CINCH – adaptér
● TV-SCART – adaptér
● Závěsný řemínek
● Klipsna pro připojení k přijímači
● Originální návod na obsluhu a instalaci
I. Popis výrobku – přijímač – obr. I
1. Indikátor kanálů
2. Regulátor hlasitosti – otočný knoflík se stupnicí 0 - 6
3. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí
4. Regulátor nastavení vyvážení hlasitosti na levé a pravé ucho
5. Konektor pro připojení sluchátek, indukční smyčky nebo propojovacího kabelu ke
sluchadlům
6. Tlačítko vyhledávání rádiových kanálů
7. Otvor pro akumulátor
28. Indukční smyčka
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
8
II. Popis výrobku – vysílač – obr. II
8. Nabíjecí prostor pro přijímač
9. Nabíjecí otvor pro náhradní akumulátor
10. Indikátor nabíjení náhradního akumulátoru
11. Indikátor nabíjení akumulátoru v přijímači
12. Provozní kontrolka
13. Tlačítko nastavení srozumitelnosti řeči
14. Indikátor zvolené srozumitelnosti řeči
15. Zdířka pro připojení zdroje zvuku nebo pro externí mikrofon (modrá)
16. Přepínač MONO / STEREO
17. Regulátor nastavení vyšších kmitočtů
18. Tlačítko volby přenosových kanálů
19. Zdířka pro síťový zdroj (žlutá)
Pokyny společné
Umístění vysílače RR 840
Vysílač v místnosti umístěte u signálového zdroje tak, aby v jeho blízkosti pokud možno nebyly
větší kovové objekty, které ruší rádiové vlny. Není důležité, zda mezi vysílačem a přijímačem
je vizuální překážka. Rádiové vlny pronikají zdmi a můžete proto poslouchat i v jiné místnosti,
případně mimo dům, např. na zahradě. Pokud se sluchátky – přijímačem příliš vzdálíte od
vysílače, mimo dosah přenosových vln, zaslechnete varovné signály. Pokud se situace
nezmění, sluchátka se po třech minutách automaticky vypnou. Jeden vysílač může být využít
pro několik sluchátek (přijímačů) naladěných na stejnou rádiovou frekvenci.
Pokud přístroj nepoužíváte delší dobu, např. během dovolené, odpojte zdroj ze síťové
zásuvky.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
9
Zapojení vysílače (nabíjecí jednotky) RR 840
● před zapojením vysílače vypněte zdroj zvuku (např. televizor)
● zasuňte audiokabel (TV19 / S20) do modré zdířky vysílače (TV13 / S15)
● prověřte možnosti připojení vašeho televizoru a zvolte jednu ze 4 možností A, B, C nebo D
Upozornění:
Pokud má váš televizor více možností připojení A, B nebo C, použijte přednostně C. Pro
možnost zapojení D je nutno dokoupit externí mikrofon MKE TV-N.
A
Připojení vysílače na sluchátkový výstup
Zasuňte audiokabel (TV19 / S20) do sluchátkového výstupu televizoru. Pokud je konektor příliš
malý, nasaďte na něj konektor – redukci 3,5 / 6,3 mm (TV20 / S21). Na televizoru nastavte
střední hlasitost.
B
Připojení vysílače na CINCH - adaptér
Nasaďte CINCH – adaptér (TV21 / S22) na audiokabel (TV19 / S20). Zasuňte červený konektor
(TV21 / S22) do červené zdířky televizoru. Bílý konektor zasuňte do bílé nebo černé zdířky
televizoru.
C
Připojení vysílače přes SCART - adaptér
Propojte (TV22 / S23) s audiokabelem (TV19 / S20). Zasuňte (TV22 / S23) do scartového
výstupu na televizoru.
D
Použití externího mikrofonu MKE 800 TV - N
Pokud televizor nemá žádný z výše uvedených výstupů, použijte externí mikrofon MKE 800 TV
– N. Mikrofon připojte přímo do modře označené zdířky (TV13 / S15) na zadní straně vysílače
TI 830. Mikrofon umístěte před reproduktor televizoru nebo jiného zvukového zdroje.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
10
Zapojení vysílače do sítě:
● zvolte odpovídající EU adaptér (TV24 / S25) a nasuňte jej na síťový zdroj (TV23 /
S24).
● zasuňte žlutě označený konektor síťového zdroje do žluté zdířky (TV17 / S19) vysílače.
● síťový zdroj (TV23 / S24) následně zapojte do zásuvky – provozní kontrolka (TV10 / S12)
svítí zeleně.
Pokud připojujete vysílač poprvé do elektrické sítě, je třeba nabíjet akumulátory sluchátek
(přijímače) po dobu 3 hodin. Pokud vysílač nedostává signál (např. vypnutý TV, rozhlas atd.)
automaticky se po 3 minutách vypne. Provozní kontrola (TV10 / S12) zhasne. Pro úplné
odpojení od sítě je nutno vypojit síťový adaptér (TV23 / S24). Při delším nepoužívání vysílače
je vhodné jej odpojit od sítě, akumulátory však v této době nebudou dobíjeny.
Pokyny pro SET 840 TV
Vysílač se automaticky zapne při zapnutí signálového zdroje, který je připojen.
Používání sluchátek – zapnutí a nastavení hlasitosti
Sluchátka si nasaďte na uši tak, aby otočný knoflík směřoval dolů a číselná stupnice dopředu.
Roztažením sluchátek při jejich nasazování na uši se sluchátka automaticky zapnou. Po sejmutí
z uší se sluchátka po 30 vteřinách automaticky vypnou. Hlasitost nastavíme pomocí otočného
knoflíku s číselnou stupnicí (1). Pokud sluchátka nepoužíváte, odkládejte je do vysílače,
akumulátor se vždy automaticky nabíjí. Nabíjecí automatika zabrání přebíjení a poškození
akumulátoru, nemusíte tedy sluchátka hlídat a vyjímat z vysílače.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
11
Pokyny pro SET 830 S
Vysílač se automaticky zapne při zapnutí signálového zdroje, který je připojen.
Používání přijímače – zapnutí a nastavení hlasitosti
Přijímače upevněte tak, aby číselná stupnice směřovala od těla dopředu. Stisknutím tlačítka
On/Off (3) se sluchátka zapnou. Přidržením tohoto tlačítka po dobu několika vteřin (než zhasne
indikátor kanálů) se sluchátka vypnou. Hlasitost nastavíme otočného knoflíku s číselnou
stupnicí (2).
Pokyny společné
Vyhledávání signálového zdroje. Sluchátka – přijímač automaticky naladí jeden ze tří
přenosových kanálů, naladěný kanál je indikován jak svítící kontrolkou (TV1 / S1) , tak
zvukovým signálem. Kontrola po 30 sekundách automaticky zhasne. Pokud není zvuk
uspokojivý, zvolte vyhledání jiného přenosového kanálu opakovaným stisknutím tlačítka
(TV4 / S6). Změnu vysílacího kanálu na vysílači provedete posunutím voliče (TV16 / S18). Po
té je nutno naladit sluchátka – přijímač opakovaným stiskem tlačítka (TV4 / S6). Pokud
sluchátka nepoužíváte, odkládejte je do vysílače, akumulátor se vždy automaticky nabíjí.
Nabíjecí automatika zabrání přebíjení a poškození akumulátor, nemusíte tedy sluchátka
sledovat a vyjímat z vysílače. Při delším nevyužívání vysílače je vhodné jej odpojit od sítě,
akumulátory však v této době nebudou dobíjeny.
Nastavení hlasitosti do levého a pravého ucha
Na zadní straně sluchátek v levé části (TV3 / S4) se nachází malý otočný knoflík, který reguluje
poměr hlasitosti mezi levými a pravým uchem. Otáčejte tímto knoflíkem nalevo nebo napravo,
až si nastavíte vyváženou hlasitost na pravém i levém uchu.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
12
Přepínání MONO / STEREO
Pokud i přes správné nastavení rovnováhy slyšíte zvuk pouze na jednom uchu, přepněte si
tlačítko ST / MO (TV14 / S16) na zadní straně vysílače na MONO (MO).
Význam pojmu MONO a STEREO
STEREO (ST) – např. mluvené slovo slyšíte zleva a hudbu zprava
MONO (MO) – mluvené slovo i hudbu slyšíte zepředu
Individuální zlepšení srozumitelnosti
Za pomoci tlačítka srozumitelnosti (TV11 / S13) si můžete nastavit hlasitost individuálně tak,
aby nejlépe vyhovovala vašim sluchovým požadavkům. Postupným stisknutím tlačítka
prověřte, které nastavení je vám nejpříjemnější.
Pokyny pro SET 840 S
Připojení sluchátek / indukční smyčky ke sluchadlům
Do zdířky přijímače můžete připojit:
● dodávanou indukční smyčku (28) do konektoru (5)
● sluchátka
● propojovací kabel ke sluchadlu
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
13
Zapojení indukční smyčky
Klipsnu (26) opatrně sejměte z přijímače, na její místo nasaďte klipsnu indukční smyčky,
propojte indukční smyčku (28) přes zdířku (5) s přijímačem, sluchadlo nastavte na pozici T.
Pokud nelze na sluchadle nastavit pozici T, obraťte se na prodejce sluchadel.
Upozornění! O možnosti využití SET 840 S s kochleárním implantátem nebo na alternativní
připojení k vašemu sluchadlu se informujte u specialisty-akustika.
Zapojení sluchátek
Připojte 3,5 mm konektor ze sluchátek do zdířky na přijímači (5). Pohodlné nošení přijímače
umožňuje dodávaná indukční smyčka (28). Indukční smyčka je vhodná pro uživatele
sluchadel, ale i v případně použití klasických sluchátek.
Zavěšení přijímače
K zavěšení přijímače na krk použijte:
1. indukční smyčku (28) – její klipsnu upevněte na kovový kroužek na zadní straně přijímače a
poté zavěste na krk tak, aby číselná stupnice přijímače směřovala dopředu.
2. připnutí přijímače na oděv nebo nasazení na pásek.
K připnutí přijímače na oděv použijte klipsnu (26). Po skončení provozu pak stáhněte přijímač
z pásku nebo sejměte z oděvu.
Indikace stavu funkcí
Co znamená když…
● indikátor kanálů (1)
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
14
svítí žlutě: vysílač byl zapnut
nesvítí: přijímač byl zapnout, ale nebyla provedena žádná volba a vysílač se po třiceti
sekundách automaticky vypnul, přijímač je vypnut
Pokyny společné
● provozní kontrolka (TV10 / S12) na vysílači
svítí zeleně: vysílač je zapnut
nesvítí: vysílač je vypnut
● indikátor nabíjení (TV9 / S11)
svítí červeně: nabíjecí baterie je nabíjena
svítí zeleně: nabíjecí baterie je nabita
● indikátor nabíjení externí (TV8 / S10)
svítí červeně: nabíjecí baterie je nabíjena
svítí zeleně: nabíjecí baterie je nabita
● indikátor zvolené srozumitelnosti řeči (TV11 / S13) na vysílači
svítí žlutě: funkce srozumitelnosti je zapnuta
nesvítí: funkce srozumitelnosti je vypnuta
Co se stane, když stisknete…
● tlačítko vyhledávání kanálů (TV4 / S6) na přijímači:
přijímač vyhledá zdroj signálu na jiném kanálu
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
15
● tlačítkem nastavení srozumitelnosti řeči (TV11 / S13) na vysílači:
vyberete jedno z možných nastavení individuálního posílení srozumitelnosti řeči
Co se stane, když posunete…
● ovladač hlasitosti (TV2 / S2) na přijímači:
sníží se nebo zesílí hlasitost zvuku na přijímači
● vyvážení hlasitosti pro levé a pravé ucho (TV3 / S4):
zvýší se hlasitost pro levé nebo pravé ucho
● přepínač MONO / STEREO (TV14 / S16):
vysílač se přepne do režimu MONO / STEREO
● regulátor nastavení vyšších kmitočtů (TV15 / S17) na vysílači:
s regulátorem nastavení vyšších kmitočtů by měl manipulovat pouze technik naslouchacích
pomůcek / odborník
Co se ději, když slyšíte zvukové signály nebo varovné signály?
Pokyny pro SET 840 S
● tři tónově stoupající pípnutí:
přijímač byl právě zapnout
● dvě tónově klesající pípnutí:
přijímač byl právě vypnut
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
16
● jedno potvrzující pípnutí:
tlačítko kanálového vyhledávání bylo jednu krátce stisknuto
● jedno potvrzující pípnutí:
tlačítko kanálového vyhledávání bylo stisknuto po dobu 5 sekund
Pokyny společné
● jedno nebo dvě krátká pípnutí:
přijímač byl nastaven na kanál 1 nebo 2
● šest varovaných krátkých pípnutí:
Upozornění, že přijímač nedostává signály z vysílače vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem
je příliš velká přijímač se automaticky vypne po třech minutách zkontrolujte, zda je vysílač
zapnout.
● dvě varovná delší pípnutí:
Nabíjecí baterie je vybitá
Pokyny pro SET 840 S
● zapínání a vypínání akustických signálů:
Stisknete tlačítko kanálového vyhledávání (5) na přijímači na dobu přibližně 5 sekund.
Uslyšíte krátký zvukový signál.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
17
Poznámka: Varované signály nelze vypnout.
Pokyny společné
Nabíjení akumulátorů
Nabíjení akumulátoru je možné přímo ve sluchátkách – přijímači jejich uložením do nabíjecí
jednotky (TV6 / S8) s číselnou stupnicí dopředu. Kontrolka (TV9 / S11) indikuje probíhající
nabíjení (viz obrázek). Pokud kontrolka svítí červeně, probíhá nabíjení, pokud zeleně je
akumulátor již plně nabitý a může být provozován až 9 hodin.
Náhradní akumulátor musí být před prvním použitím cca 3 hodiny nabíjen. Akumulátor
nabijete v bočním otvoru vysílače (TV7 / S9). Pokud akumulátor ve sluchátkách – přijímači
signalizuje částečné vybití, lze jej zaměnit s akumulátorem, který byl mezitím uložen
v nabíjecím otvoru vysílače a je plně nabit.
Sluchátka odkládejte vždy do vysílače, jedině tak docílíte jejich optimálního nabití. Nabíjecí
automatika zamezuje přebíjení akumulátoru.
Několik rad a upozornění
Součástí dodávané sady SET 840 TV je náhradní 1 pár silikonových náušníků a 1 pár
molitanových náušníků. Ušní koncovky jsou snadno snímatelné.
Z hygienických důvodů je vhodné koncovky pravidelně čistit ve vlažné mýdlové vodě.
Příslušenství
Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
POZOR!
Používáním komponentů jiných výrobců (např. síťový zdroj nebo akumulátor) můžete přístroj
poškodit bez možnost uplatnění záruky!
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
18
DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Akumulátor BA 300 lithium-polymerový
Akumulátor může mít životnost až 2 roky, ale je třeba jej vyměnit, pokud se jeho provozní
doba sníží. Akumulátory Sennheiser jsou recyklovatelné. Řiďte se prosím vyhláškami o likvidaci
odpadů. Řiďte se prosím, zákonem č. 185/2001 Sb. Vyhláškami o likvidaci odpadů. Využívejte
služeb organizace ASEKOL, již je Panter s.r.o. členem.
Sluchátka RR 840
K soupravě SET 840 TV lze přikoupit i větší počet sluchátek RR 840 a tím umožnit současně
poslech několika osobám (např. v rodině, v domovech seniorů atd.)
Přijímač RI 840 S
Tento přijímač neobsahuje klasická sluchátka s náušníky jako u typu RR 840, je však opatřen
závěsem a vybaven sluchátkovým výstupem, např. pro sluchadlo. Lze používat více přijímačů
s jedním vysílačem.
Externí mikrofon MKE 800 TV N
Lze v případě potřeby dokoupit.
Pokud přístroj není funkční, zkontrolujte …
● Jsou všechny konektory správně připojeny?
● Jsou sluchátka i přístroje zapnuty a nastaveny na příslušnou hlasitost?
● Jsou sluchátka správně roztažena?
● Je akumulátor minimálně 20 minut nabíjen?
● Pokuste se přiblížit k vysílači
● Přístroj si přepněte na jinou frekvenci
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
19
Pokud závadu nelze odstranit, kontaktujte Unie neslyšících Brno
V žádném případě přístroj nikdy sami neotevírejte, došlo by automaticky ke ztrátě záruky!
Technické parametry:
Systém
Modulace
FM, stereo
Nosná frekvence
863,3/864,0/864,7 MHz
Frekvenční rozsah
50 Hz – 16.000 Hz zkreslení < 1
%
Nabíjecí doba akumulátoru
cca 3 hodiny
Odstup signál / šum
typ. 75 dBA
Provozní teplota
10°C – 40°C
Vysílač TR 840
Dosah vysílače
do 100 m v prostoru
Vysílaný výkon
Max. 10mW (EIRP)
Audio / mikrofonní konektor
3,5 mm stereo
Napájení ve vysílači
13,5 V DC / 140mA
Hmotnost
cca 260g
Rozměry
cca 115 x 145 x 40 mm
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
20
Přijímač RR 840
Maximální akustický tlak
125 dB (SPL)
Napájení
lithium – polymer – akum. BA
300
(3,7 V / 150 mAh)
Provozní doba
max. 9 hodin
Hmotnost
cca 68g (s akumulátorem)
Rozměry
cca 240 x 130 x 25 mm (T)
cca 70 x 60 x 25 mm (S)
Síťový zdroj NT 13
Napětí sítě
100 V až 240 V
Frekvence
50 – 60 Hz
Spotřeba el.energie
2,4 W (včetně nabíjení
akumulátor)
Výstupní napětí / proud
13,5 V, 500 mA
Spotřeba Standy
cca 0,9 W (bez nabíjení
akumulátor)
Okolní teplota
+5°C až +40°C
Výrobce potvrzuje, že přístroje splňují evropské předpisy:
RoHS Directive (2002/95/EU), WEEE Directive (2002/96/EU)
Elektroodpad
Po skončení životnosti přístrojů je odkládejte do recyklačních center nebo je zavezte do
sběrného dvora.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
21
Výrobce potvrzuje, že přístroje splňují následující evropské normy:
EMC – EN 301489-1/-9, Rádio EN 301357-1/ -2, Bezpečnost EN 60065
Přístroj je vyráběn ve shodě s příslušnými evropskými předpisy:
R&TTE Directive (1999/5/EU), EMC Directive (2004/108/EU), Low Voltage Directive
(2006/95/EU), podrobnější znění „Prohlášení o shodě“ najdete na www.sennheiser.com
Záruka
Firma Sennheiser přebírá na tento výrobek záruku 24 měsíců prostřednictvím firmy PANTER
s.r.o.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz

Podobné dokumenty

Návod na použití - Sennheiser SET 900

Návod na použití - Sennheiser SET 900 TV přijímač, aniž by rušil hlasitým poslechem své okolí a současně mu samostatná sluchátkapřijímač při návštěvě divadla nebo koncertního sálu poskytují komfortní poslech zvuku. Dva snímatelné mikro...

Více

DFG_Phonak Target 4.0_cs-CZ

DFG_Phonak Target 4.0_cs-CZ Struktura a navigace ...................................................................................................................................................................................

Více

Návod na použití - Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth Artone 3

Návod na použití - Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth Artone 3 4) Některé mobilní telefony neuvolňují připojení přepínače funkce k headsetu, který způsobí, že headset selže při přepnutí Bluetooth spojení mezi hudbou a hovorem. 5) Počítač nebo jeho plug-in adap...

Více

zde - rolandi

zde - rolandi S výjimkou bezdrátových sluchadel NEDÁVÁME do sluchadel baterii, proud si to bere kabelem samo. Pokud chceme provádět „in situ“ měření, REM, je třeba na sluchadlo nasadit patřičnou měřící sondu, kt...

Více

Gymnázium-učební plán, učební osnovy

Gymnázium-učební plán, učební osnovy Vyučovací předmět ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace. Předmět je tvořen třemi navzájem se prolínajícími složkami: slohovou a komu...

Více

Transfero TV Connect - IMI Hydronic Engineering

Transfero TV Connect - IMI Hydronic Engineering Maximální teplota pro výpočet expanzního objemu. U topných systémů maximální provozní teplota, při které se má vytápěcí systém provozovat při nejnižší výpočtové venkovní teplotě (výpočtová venkovní...

Více

Stránka 1 z 12 Frekvence zdravotních pomůcek ve skupině ZP 08

Stránka 1 z 12 Frekvence zdravotních pomůcek ve skupině ZP 08 0040808 - AC-INDIKAČNÍ SKUPINA POJIŠTĚNEC OD 7 - 18 LET 0040810 - AD-INDIKAČNÍ SKUPINA POJIŠTĚNEC OD 18 LET 0040811 - AD-INDIKAČNÍ SKUPINA POJIŠTĚNEC OD 18 LET 0040812 - AD-INDIKAČNÍ SKUPINA POJIŠT...

Více

Základy surdopedie - Další vzdělávání pracovníků škol

Základy surdopedie - Další vzdělávání pracovníků škol teorii i praxi poměrně problematické. (Hrubý, 1996, 1999) Ustáleným, obecným a nejčastěji užívaným je termín „sluchově postižený“, který je analogický s cizojazyčnými pojmy „hearing impaired“, „Hör...

Více