podstatná jména v angličtině

Transkript

podstatná jména v angličtině
PODSTATNÁ JMÉNA V ANGLIČTINĚ
STEJNÝ VÝRAZ PRO OBĚ POHLAVÍ:
teacher = učitel, učitelka
doctor = doktor, doktorka
student = student, studentka
friend = přítel, přítelkyně
reader = čtenář, čtenářka
singer = zpěvák, zpěvačka
cousin = bratranec, sestřenice
ROZLIŠENÍ POHLAVÍ POMOCÍ MAN, WOMAN, MALE, FEMALE:
male teacher = učitel
female teacher = učitelka
boyfriend = přítel
girlfriend = přítelkyně
ŽENSKÝ ROD TVOŘENÝ Z MUŽSKÉHO RODU A PŘÍPON:
actor x actress = herec, herečka
master x mistress = pán, paní
waiter x waitress = číšník, servírka
lion x lioness = lev, lvice
tiger x tigress = tygr, tygřice
steward x stewardess = stevard, stevardka
host x hostess = hostitel, hostitelka
god, goddess = bůh, bohyně
RŮZNÉ VÝRAZY:
king and queen = král a královna
nephew and niece = synovec a neteř
uncle and aunt = strýc a teta
MNOŽNÁ ČÍSLA PODSTATNÝCH JMEN V ANGLIČTINĚ
PRAVIDELNÉ TVOŘENÍ
1) přidáním koncovky -s (student -> students)
2) přidáním koncovky -es (aby se nevyslovovala slova obtížně a se sykavkami)
watch = watches
class = classes
hero = heroes
3) končí-li slovo na y, mění se y po souhlásce na -ies (lady = ladies)
potato = potatoes
4) končí-li slovo na y a před ním je samohláska, množné číslo se tvoří přidáním s (boy = boys)
NEPRAVIDELNÉ TVOŘENÍ (je nutné se naučit nazpaměť)
man x men = muž, muži
woman x women = žena, ženy
tooth x teeth = zub, zuby
foot x feet = noha, nohy
mouse x mice = myš, myši
man x people = člověk, lidé
child x children = dítě, děti
medium x media = prostředek, prostředky
1) -f se mění na -v
wife x wives = manželka, manželky
half x halves = polovina, poloviny
knife x knives = nůž, nože
leaf x leaves = list, listí
life x lives = život, životy
scarf x scarves = šála, šály
2) množné číslo je stejné s číslem jednotným
fish = ryba, ryby
sheep = ovce
series = řada, řady
species = druh, druhy
salmon = losos, lososi
aircraft = letadlo, letadla
3) nepočitatelná podstatná jména = nemají množné číslo
advice = rada
news = zpráva
information = informace
knowledge = znalost
success = úspěch
hair = vlasy
4) kolektivní podstatná jména
army = armáda
government = vláda
team = mužstvo

Podobné dokumenty

Sexy kostým Obsessive Stewardess

Sexy kostým Obsessive Stewardess Sexy kostým Obsessive Stewardess

Více

Travelling – vocabulary destination cíl cesty trip výlet go on a trip

Travelling – vocabulary destination cíl cesty trip výlet go on a trip dock dok, zajet do doku wharf molo taxi rank stanoviště taxi platform nástupiště

Více

Podmínkové věty – conditionals I

Podmínkové věty – conditionals I prostý – present simple. Druhá věta je hlavní – říká, co se stane, nebo co platí při splnění podmínky z první věty.

Více

EU-4-35

EU-4-35 Pracovní list slouží k osvojení ucelené řady vyjmenovaných slov po M. Uvědomí si spojitost mezi vyjmenovanými slovy a slovy příbuznými.Uplatní některá vyjmenovaná slova ve větách.

Více

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a

Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodu, řemesel a Where can I get the trolley for my luggage? Kde mohu najít vozík na zavazadla? The flight has been delayed. Let je opožděn.

Více

Technika ceník - pricelist 2014

Technika ceník - pricelist 2014 Datový projektor 2500 ANSI lumen Datový projektor 4500 ANSI lumen Datový projektor 6000 ANSI lumen Plátno pevné 3,1 x 4,1 m K.S. Plátno přenosné 1,7 x 1,7 m

Více