ATTENDANCE LIST - tutors - Brno - ta

Transkript

ATTENDANCE LIST - tutors - Brno - ta
ATTENDANCE LIST - tutors
Dr Sallie Baxendale
Institute of Neurology, UCL
Box 37, National Hospital, Queen Square, London WC1N 3BG
[email protected]
Professor Dr Milan Brázdil
Department of Neurology, St. Anne's University Hospital
Pekařská 53, 656 91 Brno, Czech Republic
[email protected]
Professor Dr Philippe Kahane
Epilepsy Unit
Pavillon de Neurologie, CHU de Grenoble, BP217X, 38043 Grenoble cedex, France
[email protected]
Professor Dr Reetta Kalviainen PhD
Department of Neurology, Kuopio University Hospital,
POB 1777, FIN 70211 Kuopio, Finland.
[email protected]
Professor Dr Vladimír Komárek
Department of Paediatric Neurology, Charles University, 2nd Faculty of Medicine
V Úvalu 84, 150 06 Praha, Czech Republic
[email protected]
Associate Proffesor Dr Pavel Kršek
Department of Paediatric Neurology, Motol Epilepsy Center
V Úvalu 84, 150 06 Praha, Czech Republic
[email protected]
Proffesor Dr Robert Kuba
Department of Neurology, St. Anne's University Hospital
Pekařská 53, 656 91 Brno, Czech Republic
[email protected]
Professor Dr Kristina Malmgren
Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy at Gothenburg University
Guldhedsgatan 19 1 tr, SE_413 45 Göteborg, Sweden
[email protected]
Petr Marusic, M.D., Ph.D.
Epilepsy Centre, Dpt. of Neurology,
Charles University in Prague, 2nd Faculty of Medicine University Hospital Motol, V Úvalu 84,
150 06 Praha 5, Czech Republic
[email protected]
Professor Dr Çiğdem Özkara
Department of Neurology, Cerrahpasa Medical School
I-7-C-27 7 kisim Atakoy, Istanbul, Turkey
[email protected]
Professor Dr Ivan Rektor
Department of Neurology, St. Anne's University Hospital
Pekařská 53, 656 91 Brno, Czech Republic
[email protected]
Professor Dr R. Rydehag
Epilepsy Research Group, Institue of Neuroscience and Physiology
Guldhedsgatan 19, 1tr, SE 413 45 Göteborg, Sweden
[email protected]
Professor Dr Hermann Stefan
Neurological Clinic, University Hospital Erlangen
Schwabachanlage 10, 91054 Erlangen, Germany
[email protected]

Podobné dokumenty

ATTENDANCE LIST_speakers - ta

ATTENDANCE LIST_speakers - ta Epilepsy Centre Bethel, EvKB, Bielefeld Bethelweg 58, D-33617 Bielefeld, Germany [email protected] Dr Vladimír Komárek Department of Paediatric Neurology, Charles University, 2nd Faculty...

Více

Níže posílám krátkou zprávu z Epilepsy Panelu, který se konal dne

Níže posílám krátkou zprávu z Epilepsy Panelu, který se konal dne Níže posílám krátkou zprávu z Epilepsy Panelu, který se konal dne 30.5. v rámci EAN konference v Kodani (11.30-12.30): Představení Management Committee – Paul Boon, Reeta Kalviainen a Philippe Ryvl...

Více

Untitled

Untitled Wok bilong kisim ol nupela wokman meri na divelopmen bilong ol gutpela saveman bilong Papua Niugini long wok em bikpela samting insait long eria bilong Projek Nesinol Konten Plen (NCP). Dispela pl...

Více

Seznam posádek

Seznam posádek CZE CZE FIN FIN CZE CZE FIN FIN CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE CZE

Více

Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AVČR spolu

Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AVČR spolu Oddělení vývojové epileptologie Fyziologického ústavu AVČR spolu s Centrem neurověd a projektem “Fyziologie živočišné buňky” Vás srdečně zve na přednášky

Více

Belle se chudi - Nsupdate.info

Belle se chudi - Nsupdate.info BELLE SE CHUDI Get the iPhone SE, the most powerful 4‑inch phone ever, from Bell Mobility. It features a 4" Retina display, A9 chip and 12-megapixel iSight camera.Belle Shoes. Hem · Shoppa · Kläder...

Více

An International Antiepileptic Drugs and Pregnancy Registry Interim

An International Antiepileptic Drugs and Pregnancy Registry Interim Richard Finnell, Houston, Texas Francesca Faravelli, Genoa, Italy Chiara Pantaleoni, Milan, Italy

Více