PRAVIDLA SOUTĚŽE - Mojenintendo.cz

Transkript

PRAVIDLA SOUTĚŽE - Mojenintendo.cz
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1. Pořadatelem soutěže „Vyfoťte se jako Splatoon Girl/Splatoon Boy“ je společnost
ConQuest entertainment a.s., sídlem Hloubětínská 11, Praha 9.
2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze občané s trvalým pobytem na území České
republiky, s výjimkou zaměstnanců ConQuest entertainment a.s. distributora
Nintendo, a jejich příbuzných.
3. Soutěž probíhá od 1.6. do 30.6. 2015 Do soutěže budou přijaty fotky, které soutěžící
nahraje na naše stránky www.mojenintendo.cz pouze v daném období. Maximální
počet fotek na jednoho účastníka je 1.
4. K účasti v soutěži je nutné:
a) Vyfotit se v kostýmu inspirovaném hrou Splatoon
b) Nahrát soutěžní fotografii ve formátu JPG do registračního formuláře na
stránkách http://www.mojenintendo.cz/contest a uvést pravdivé údaje (jméno,
příjmení, email, adresa bydliště)
c) Mít Like na facebookové stránce NINTENDOCLUB CZ
(https://www.facebook.com/nintendoclubcz)
5. Účastník soutěže musí být vlastníkem autorských práv k soutěžní fotografii.
6. Výhry jsou následující:
a) 1. místo – balení hry Splatoon + figurka amiibo Squid
b) 2. místo – hra Splatoon
c) 3. místo – figurka amiibo Splatoon Boy
7. Tři výherci soutěže budou vybrání odbornou porotou. Porota bude hodnotit originalitu
a estetickou stránku fotografií.
8. Vyhodnocení soutěže proběhne 13.7. 2015 a výherci budou vyrozuměni emailem,
nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků. Jejich jméno a město bydliště budou
uvedeny na webu www.mojenintendo.cz, od 13.7. Výhru výherci obdrží do 30 dní od
vyhlášení výsledků.
9. Ceny jsou nepřeveditelné na jinou osobu a není možné je vyplatit v hotovosti.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo odměnit výherce jinými cenami stejné nebo
větší hodnoty.
10. Vyhlášené výsledky jsou konečné a nebude o nich vedena žádná diskuse, ani
korespondence.
11. Výherci budou vyzváni k ověření věku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo
vyhlásit jiného výherce, pokud věk nebude ověřen, nebo pokud u osob ve věku do 18
let organizátor neobdrží souhlas rodičů či pečovatele. Organizátor soutěže si vyhrazuje
právo vyhlásit jiného výherce rovněž v případě, že se mu nezdaří původně vybraného
výherce zkontaktovat.
12. Účastník soutěže svou účastí v ní prohlašuje, a) že organizátor soutěže může užít
soutěžní fotografii k jakémukoliv účelu, kdekoliv na světě a publikovat v jakémkoliv
médiu, či ji jakkoliv upravit, b) že jeho fotografie je jeho osobní a originální dílo, c) za
účast v soutěži a užití vzniklého díla se vzdává jakéhokoliv morálního či peněžního
nároku.
13. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv odvolat či zrušit, v případě
nepředvídatelných okolností, bez jakéhokoliv odpovědnosti či nároku pro soutěžící, či
případné výherce.
14. Přenos dat po internetu není zabezpečen. Je technicky možné, že přenášená data
mohou být zcizena třetí osobou.
15. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie, které by mohly
porušovat platné právní předpisy České republiky nebo Evropské unie, zejména
takové, které by mohly směřovat k urážce či podporovat diskriminaci založenou na
jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, náboženství, politické nebo jiné
smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, atp.
16. Pořadatel soutěže nezodpovídá za žádné technické chyby, vzniklé při nahrávání
soutěžních návrhů na www.mojenintendo.cz
17. Tato soutěž a její podmínky jsou upraveny právním řádem České republiky.
18. Účastí v této soutěži, její účastník potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými
podmínkami.

Podobné dokumenty

SK - Mojenintendo.cz

SK - Mojenintendo.cz 13. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv odvolat či zrušit, v případě nepředvídatelných okolností, bez jakéhokoliv odpovědnosti či nároku pro soutěžící, či případné výherce. 14. Pře...

Více