conf-dop_hdb-cz.

Transkript

conf-dop_hdb-cz.
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
HALFEN HDB smykové lišty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jedinečný identifikační kód typu výrobku
CONF-DOP_HDB 10/13-CZ
Nr. H09-12/0454
HALFEN HDB smyková lišta
Číslo typu, šarže nebo série nebo jiný identifikační znak
HALFEN HDB smyková lišta
stavebního výrobku podle článku 11, odstavec 4
viz ETA-12/0454, příloha 1, příloha 2 a příloha 3
Výrobcem zamýšlený účel použití nebo účely použití stavebního výrobku podle použitelné harmonizované technické
specifikace:
HALFEN HDB kotvy s dvojitou hlavou s žebrovaným dříkem ze
Typ a účel použití
svařitelného materiálu a HDB-G kotvy s dvojitou hlavou s dříkem
ze svařitelného materiálu jako výztuž proti protlačení
HDB-G 10, HDB-G 12, HDB-G 14, HDB-G 16, HDB-G 18 a
HDB-G 20 s hladkými kotvami,
Stávající velikosti produktu
HDB 10, HDB 12, HDB 14, HDB 16, HDB 20 a HDB 25
s žebrovanými kotvami
Pro použití v
betonu C20/25 až C50/60 podle EN 206-1:2000
Materiály kotev a oblast použití
Ocel s fyk ≥ 500 Mpa, (ft/fy)k ≥ 1,05
A Ɛuk ≥2,5 % podle EN 1992-1-1, příloha C a založeného
datového listu
Namáhání
statické, kvazistatické zatížení a únavové zatížení
Název, zapsaný obchodní název nebo zapsaná značka a
kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavec 5
Případně název a kontaktní adresa zplnomocněného,
pověřeného úkoly podle článku 12, odstavec 2
Systém nebo systémy hodnocení a kontroly trvanlivosti
vlastností stavebního produktu podle přílohy V
V případě Prohlášení o vlastnostech týkajícího se
stavebního výrobku, který je zahrnut do harmonizované
normy
V případě Prohlášení o vlastnostech týkajícího se
stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno Evropské
technické hodnocení
HALFEN GmbH, Liebigstraße 14, 40764 Langenfeld, Německo
Systém 1+
Ústav Deutsche Institut für Bautechnik (DiBt) –(Německý ústav
stavební techniky) vystavil ETA-12/0454 na základě CUAP
03.01/05, verze únor 2012. Notifikované pracoviště 0432 podle
systému 1+ provedlo:
i.
Zjištění typu výrobku pomocí typové zkoušky (včetně
odebrání vzorku), zjištění typového výpočtu, z
hodnotových tabulek nebo podkladů k popisu výrobku;
ii.
první inspekci závodu a vlastní závodní výrobní
kontrolu;
iii.
průběžnou kontrolu a hodnocení vlastní závodní
výrobní kontroly
iv.
namátkovou kontrolu (audit-testing) vzorků
odebraných z výrobků před uvedením do oběhu
a vystavil certifikát o shodě 0432-CPD-11 9188-13/1 (závod
Artern, Německo) a 0432-CPD-11 9248-10/1 (závod Nowe,
Polsko)
HALFEN HDB smykové lišty
CONF-DOP_HDB 06/13-CZ
Deklarovaná vlastnost
Důležité vlastnosti
9.
10.
Základ dimenzování
Odolnost proti protlačení
v oblasti vnitřních sloupů
Odolnost proti protlačení
EN 1992-1-1/
v oblasti krajních a
ETA-12/0454,
rohových sloupů
příloha 16 a 17
Odolnost proti protlačení
v blízkosti otvorů
Odolnost proti protlačení
EN 1992-1-1/
jednotlivých základů a
ETA-12/0454,
patních desek
příloha 17
Pokud byla podle článků 37 nebo 38 použita Specifická
technická dokumentace, musí výrobek splňovat tyto
požadavky
Vlastnost
ETA-12/0454, příloha 1 až 17
Harmonizovaná technická
specifikace
CUAP 03.01/05,
verze únor 2012
-
Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem podle bodu 9.
Za vypracování tohoto Prohlášení o vlastnostech je zodpovědný pouze výrobce podle bodu 4.
Langenfeld, 25.10.2013
Za výrobce a jménem výrobce
Richard Wachter
ppa. Dr.-Ing. Dirk Albartus
(Managing Director)
(Managing Engineering)

Podobné dokumenty

Upozornění pro rodiče žáků.

Upozornění pro rodiče žáků. Upozornění pro rodiče žáků. Průzkumy bylo zjištěno, že žáci základních škol ve stále se zvyšujících počtech využívají Facebook. Přitom si ani oni, ale ani rodiče plně neuvědomují rizika, která tent...

Více

2. přednáška - 15122 Ústav nosných konstrukcí

2. přednáška - 15122 Ústav nosných konstrukcí vtlačování tvrdého tělesa Brinell - ocelová kulička, Rockwell - diamantový kužel Vickers - diamantový jehlan Nedestruktivní zkoušky - z tvrdosti se určí mez kluzu

Více

alsan flashing

alsan flashing konstrukce. První vrstva 800 g / m² a poté je aplikována 2. vrstva 800 g / m², cca o 3 hodiny později. Před použitím dobře promíchejte. Čistící materiál: ředidlo V nebo L.

Více

Vratné a nevratné procesy

Vratné a nevratné procesy tragické (rovnováha plynu se z d vodu vysokých rychlostí molekul ustavuje dosti rychle, zejména p i nižších tlacích, a p ípadné odchylky stav plynu od stavové rovnice p i skute n rychlých procesech...

Více

Stropní trámy Porotherm POT

Stropní trámy Porotherm POT CZ-293 01 Mladá Boleslav, Řepov 43

Více

DET NORSKE VERITAS

DET NORSKE VERITAS pro výrobu a konečnou kontrolu/testování skupiny produktů

Více

www.rockwool-rti.com Declaration of Performance (DOP) Issue Date

www.rockwool-rti.com Declaration of Performance (DOP) Issue Date Declaration of Performance (DOP) ProRox PS 960 Prohlášení o vlastnostech č. PROPS960NL-01

Více