požární ventilátory - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s ro

Transkript

požární ventilátory - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s ro
17
POŽÁRNÍ VENTILÁTORY
OBSAH
PŘEHLED VÝROBKŮ .............. 498
SILENT U90/F90 ...................... 500
SILENT SXU, SXA ................... 502
CHAT 400˚C/2 hod ................... 504
THGT 400˚C/2 hod ................... 506
TJHT ........................................ 524
CTHT/CTVT 400˚C/2 hod ......... 534
ILHT .......................................... 540
CVHT ........................................ 556
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 497
497
3.11.2008 12:36:58
Požární ventilátory
Přehled výrobků
17
Typ
SILENT U90/F90, A90/F90
SILENT SXU 100/F90
SILENT SXA 100/F90
Provedení
Malý radiální ventilátor
s protipožární skříní
Malý radiální ventilátor
s protipožární skříní
Malý radiální ventilátor
s požárním uzávěrem na výtlaku
Max. vzduchový výkon [m3/h] 95
105
90
Max. statický tlak [Pa]
230
300
270
Montáž
Na zeď nebo do zdi instalačního
jádra, na nebo pod omítku
Do zdi instalačního jádra, pod omítku Na zeď instalačního jádra, na omítku
Krytí
IP 45
IP 45
IP 45
Max. teplota [°C]
40
40
40
Napětí [V]
230
230
230
Regulace
Změnou napětí
nebo dvouotáčkové provedení
Změnou napětí
nebo dvouotáčkové provedení
Změnou napětí
nebo dvouotáčkové provedení
Výbava
Filtr, tlumič hluku,
protipožární skříň a požární
uzávěr výtlakového hrdla
Filtr, tlumič hluku,
protipožární skříň a požární
uzávěr výtlakového hrdla
Filtr, tlumič hluku
a požární uzávěr výtlakového hrdla
Typ
CHAT 400°C/2 hod
THGT 400°C/2 hod
TJHT
Provedení
Radiální ventilátor do kruhového
potrubí s požární odolností
Axilání ventilátor do kruhového
potrubí s požární odolností
Požární proudový ventilátor
Max. vzduchový výkon [m3/h] 17000
140000
36000
Max. statický tlak [Pa]
900
900
(tah viz. Katalog)
Montáž
S vodorovnou osou motoru
S vodorovnou i svislou osou
ventilátoru
S vodorovnou osou
Krytí
IP 54
IP 55
IP 55
Požární odolnost
400°C/2 h
400°C/2 h
400°C/2 h
Napětí [V]
400
400
400
Regulace
Na dotaz (podle dodaného motoru)
Frekvenčním měničem nebo dvouotáčkové provedení
Frekvenčním měničem nebo dvouotáčkové provedení
Výbava
Skříň s nosným rámem, odpružený
ventilátor, kruhová hrdla, výtlačné
hrdlo v různých směrech
Dlouhá skříň nebo krátká skříň
s možností dodání prodlužovacího
kusu. Rozsáhlé příslušenství.
Návrh větrání na základě
počítačové simulace
498
katalog_01_07.indd 498
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:00
Požární ventilátory
Přehled výrobků
Typ
CTHT
CTVT
ILHT
Provedení
Nástřešní ventilátor
s požární odolností
Nástřešní ventilátor
s požární odolností
Radiální ventilátor do čtyřhran- Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí s požární odolností ného potrubí s požární odolností
Max. vzduchový výkon [m3/h] 20000
20000
19000
Max. statický tlak [Pa]
850
750
900
850
CVHT
57000
Montáž
Na střechu
Na střechu
V každé poloze
Provedení v vodorovným nebo
svislým výtlakem
Krytí
IP 55
IP 55
IP 54
IP 54
Požární odolnost
400°C/2 h
400°C/2 h
400°C/2 h
400°C/2 h
Napětí [V]
400
400
400
400
Frekvenčním měničem nebo
dvouotáčkové provedení
Na dotaz (podle dodaného
motoru)
Regulace
Změnou napětí
Změnou napětí
Výbava
Skříň pro venkovní
montáž. Rozsáhlé
příslušenství
Skříň pro venkovní
montáž. Rozsáhlé
příslušenství
17
Výběr ventilátoru
pomocí firemního software na zavolání
K
konzultace
a návrh ventilátoru
na tel.: 724 121 232
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 499
499
3.11.2008 12:37:04
Ventilátory s protipožární skříní a uzávěrem
SILENT U90/F90 a SILENT A90/F90
35
65
265
65
73-78
147
certifikováno v ČR
Skříň
1
7
Skříň U90/F90 je vyrobena z požárně
odolného materiálu, certifikáty jsou k dispozici.
U90/F90 má výtlak s průměrem 78 mm. Na výtlaku je požární uzávěr a zpětná klapka. Montáž je pod omítku nebo do podhledu. Čelní
mřížka obsahuje filtr a tlumič hluku. Skříň A90/
F90 je plastová, požárně chráněno je jen hrdlo
výtlaku.
Oběžné kolo
je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, nalisované na vnějším rotoru.
Motor
asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým kondenzátorem. Motor je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí
je 40˚C. Krytí IP 45.
U90/F90
A90/F90
spodní díl ventilátoru zazděn nakřivo, je možno
nepřesnost vyrovnat pootočením čelní mřížky
o cca 10˚.
Podle potřeby je možné dodat:
• ventilátor kompletně smontovaný (pro
čistou montáž)
• skříň ventilátoru pod omítku s víkem
proti zašpinění (např. při omítání)
• spirální skříň s oběžným kolem a vnější mřížkou, která se montuje až při
kompletaci
K
konzultace
a návrh ventilátoru
na tel.: 724 121 232
Hluk
akustický tlak emitovaný ventilátorem je
uvedený v tabulce technických parametrů, je
měřen ve volném akustickém poli ve vzdálenosti 1 m od sání.
LG – plastové bílé nebo hnědé
venkovní a vnitřní mřížky
s okapničkou nebo bez
Příslušenství
•
•
•
•
Svorkovnice
je přístupná po demontáži čelní mřížky.
Regulace otáček
se provádí elektronickými regulátory. Na
dotaz dvourychlostní ventilátory GL.
•
Montáž
PT – dveřní mřížka pro přívod
vzduchu
VK 100 – venkovní zpětná klapka
PT – dveřní mřížka přívodní
REB 1 – regulátor otáček
DT 4, ZN 708, ZN 715 – doběhový
spínač
konzole pro upevnění do šachty
REB 1 NE, N – elektronický regulátor otáček pod omítku, na
omítku
ZN 708, ZN 715 – doběhové
spínače 8 nebo 15 minut
Pokyny
A90/F90 se montuje na omítku, U90/F90
se montuje pod omítku nebo do podhledu,
v horizontální i vertikální poloze. Pokud je
ventilátory jsou vhodné pro relativně dlouhé vzduchovody s větší tlakovou ztrátou a tam,
kde je nutné použít požárně odolné provedení.
U90, A90
HYG – mechanický nebo elektronický prostorový hygrostat
s termostatem nebo bez
FRESH – přívodní prvek čerstvého
vzduchu s automatickou termostatickou
regulací průtoku vzduchu v závislosti
na venkovní teplotě viz kap. 7.2
U90 GL, A90 GL
typ GL je vhodný pro trvalé snížené větrání
otáčky
[min-1]
průtok
[m3/h]
příkon
[W]
napětí
[V]
max.
teplota
[˚ C]
Silent U90/F90
1900
95
40
230
40
82
Silent A90/F90
1900
95
40
230
40
82
Typ
500
katalog_01_07.indd 500
hmotnost
[kg]
regulátor
doběhový
spínač
42
2
REB 1
ZN 708, DT 4
46
2
REB 1
ZN 708, DT 4
potrubí akust. tlak
[mm]
[dB(A)]
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:06
Ventilátory s protipožární skříní a uzávěrem
SILENT U90/F90 a SILENT A90/F90
Plánovaný objemový průtok 85 m3/h (100m3/h)
1 ventilátor na podlaží
∆p
Pa mm H2O
ILB/4 – 200
Plánovaný objemový průtok 85 m3/h (100m3/h)
2 ventilátory na podlaží
∆p
Pa mm H2O
ILT/4 – 200
17
diagram pro určení průměru stoupacího potrubí podle ÖNM 7637
pro výpočet diagramu byl použit činitel soudobosti 100%
diagram pro určení průměru stoupacího potrubí podle ÖNM 7637
pro výpočet diagramu byl použit činitel soudobosti 100%
příklad montáže v rohu místnosti
příklad montáže v rohu místnosti
montáž požárního provedení SILENT U90/F90 s vývodem dozadu
požární uzávěr
protipožární
skříň
certifikováno
certifikáty pro požární provedení jsou k dispozici na vyžádání
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 501
501
3.11.2008 12:37:07
Ventilátory s protipožární skříní a uzávěrem
SILENT SXU 100, SXA 100
dvouotáčkové
pro trvalé větrání
pro náročné interiéry
Skříň
1
7
Montáž
je z ABS, barva bílá. SXA má výtlak směrem dozadu, průměr výtlačného hrdla je 78 mm.
SXU má výtlak konický, pro potrubí s průměrem
75–80 mm. Na výtlaku je zpětná klapka. Montáž
je na stěnu, pod omítkou nebo do podhledu.
Čelní mřížka obsahuje filtr a tlumič hluku.
Oběžné kolo
je radiální s dopředu zahnutými lopatkami, nalisované na vnějším rotoru.
Motor
asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým kondenzátorem. Motor je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí
je 40˚C. Krytí IP 45.
Příslušenství
•
Svorkovnice
•
•
•
•
•
•
•
SILENT SXU 100/F90 – protipožární
provedení (parametry viz. kap. 1.7)
SILENT SXA 100/F90 – protipožární
provedení (parametry viz. kap. 1.7)
•
Regulace otáček
je elektronickými regulátory. Na dotaz
dvourychlostní ventilátory SXA GL, SXU GL.
•
•
•
Nástavec 78 mm pro Silent SXU – nástavec pro odsávání vedlejších prostor
Nástavec 40/50 mm pro Silent SXU –
nástavec pro odsávání vedlejších prostor
LG 100 – venkovní plastová mřížka
PER 100 – venkovní zpětná klapka
PT – dveřní mřížka přívodní
Aluflex, Semiflex 100 – flexibilní hadice
REB 1 – regulátor otáček
DT 3, ZN 708, ZN 715 – doběhový
spínač
DT 4 – programovatelný rozběh, doběh, cykly
IT 100 – talířový ventil
konzole pro upevnění do šachty
jímka na talířové ventily Ø100 mm pro
odsávání z druhé místnosti
Pokyny
ventilátory jsou vhodné pro velmi náročné
interiéry a architektonická řešení. Lze připojit
relativně dlouhé vzduchovody s větší tlakovou
ztrátou.
Pa
Pa
300
300
SXU 100 H
SXU 100 Z, SXA 100
250
200
200
SXU 60
150
150
100
100
50
50
0
•
Varianty
je přístupná po demontáži čelní mřížky.
250
•
U 90 se provádí pod omítku nebo do podhledu, v horizontální i vertikální poloze. Montáž
A 90 se provádí na stěnu nebo na podhled.
Ventilátor se dodává sestavený, skříň je zakryta dočasným víkem proti zašpinění a po montáži se nahradí čelní deskou, která je volně přiložena. Na zvláštní objednávku lze dodat skříň
a motorventilátor samostatně. Pro usnadnění
montáže je v balení papírová montážní šablona upevňovacích otvorů. Pokud je spodní díl
ventilátoru zazděn nakřivo, je možno nepřesnost vyrovnat pootočením čelní mřížky až
o cca 10˚.
0
20
40
Typ
60
80
0
100 120
m3/h
0
20
40
60
80
100 120
m3/h
SXU, SXA
SXU GL, SXA GL
typ GL je vhodný pro trvalé snížené větrání
otáčky průtok (0 Pa) příkon napětí max.teplota potrubí akust. tlak hmotnost
regulátor
[m3/h]
[W]
[V]
[˚C] Ø[mm]
[dB(A)]
[kg]
[min-1]
doběhový
spínač
SILENT SXU 100
1900/1400
105/30
43/9
230
40
82
47/30
2
REB 1
ZN 708, DT 4
SILENT SXA 100
1900/1400
90/30
43/9
230
40
82
49/29
2
REB 1
ZN 708, DT 4
Údaje za lomítkem platí pro nižší rychlost dvourychlostních typů (GL), akustický tlak ve vzdálnosti 1 m.
502
katalog_01_07.indd 502
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:10
Ventilátory s protipožární skříní a uzávěrem
SILENT SXU 100, SXA 100
počet podlaží
Plánovaný objemový průtok 90 m3/h (105m3/h)
2 ventilátory na podlaží
počet podlaží
Plánovaný objemový průtok 90 m3/h (105m3/h)
1 ventilátor na podlaží
17
diagram pro určení průměru stoupacího potrubí podle ÖNM 7637
pro výpočet diagramu byl použit činitel soudobosti 100%
diagram pro určení průměru stoupacího potrubí podle ÖNM 7637
pro výpočet diagramu byl použit činitel soudobosti 100%
certifikováno v ČR
K
konzultace
a návrh ventilátoru
na tel.: 724 121 232
provedení SXU
provedení SXA
příklad montáže ve stoupací šachtě
pomocí konzol, rozměry konzol na dotaz
příklad montáže v rohu místnosti
montáž požárního provedení SILENT U90/F90 s vývodem dozadu
požární uzávěr
protipožární
skříň
certifikováno
certifikáty pro požární provedení jsou k dispozici na vyžádání
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 503
503
3.11.2008 12:37:11
Požární radiální ventilátory potrubní
CHAT 400˚C/2 hod
1
7
Typ
CHAT/4-560
CHAT/6-560
CHAT/6-630
CHAT/6-710
ØD
500
500
630
630
CHAT/6-800
710
A
860
860
920
980
1037
L
970
970
1030
1090
1147
400˚C/2hod.
M
940
940
1000
1060
1117
certifikováno v ČR
E
55
55
55
55
55
Q
1020
1020
1080
1140
1197
Skříň
Hluk
je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu sendvičového provedení. Pro provádění revizí a čištění je možno jednotlivé panely
sejmout. Ventilátor je uložen ve skříni na odpružených profilech, aby se omezil přenos vibrací. Na skříni jsou přišroubována kruhová hrdla pro připojení flexibilních hadic nebo
kruhového potrubí. Jednotlivé panely jsou zaměnitelné za panel s výtlačným hrdlem.
Oběžné kolo
je radiální s dozadu zahnutými lopatkami.
Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo, je volně běžící a bez spirální skříně.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Pracovní teplota je 400˚C/2hod. Uzavřená a bezúdržbová kuličková ložiska mají tukovou náplň
na dobu životnosti. Krytí IP 54.
akustický tlak emitovaný ventilátorem je
uveden v tabulce technických parametrů, je
měřen ve volném akustickém poli ve vzdálenosti 1,5 m od sání a výtlaku. Hodnoty akustických výkonů jsou v samostatné tabulce.
Příslušenství
•
•
•
•
•
•
•
PER, TRK – venkovní žaluziové klapky
PRG, TWG – protidešové žaluzie
KSE – tlumič vibrací (4 kusy)
CSC – ochranná stříška
KAA 400˚ C – pružné spojky
MAA – tlumiče do potrubí
PM 55/6 – revizní vypínač
Pokyny
ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká
hlučnost ventilátoru a zároveň je požadavek
funkce ventilátoru pro požární větrání.
Svorkovnice
je umístěna přímo na motoru ventilátoru
a je přístupná po sejmutí bočních vík skříně.
Schemata zapojení viz kap. 1.3 CVAT.
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku
a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C
a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou
měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS
848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
Montáž
je s ohledem na provoz ventilátoru, revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu
výlučně s osou motoru vodorovně.
otáčky
[min-1]
příkon
[kW]
napětí
(V)
proud
[A]
max.
teplota
[˚ C]
CHAT/4-560
1475
2,05
400
5,2
400/2 h
500
76/75/60
185
–
PM 55/6
CHAT/6-560
960
0,90
400
2,9
400/2 h
500
67/65/53
185
–
PM 55/6
CHAT/6-630
975
1,50
400
3,8
400/2 h
630
69/69/53
200
–
PM 55/6
CHAT/6-710
965
2,50
400
6,3
400/2 h
630
74/72/58
215
–
PM 55/6
CHAT/6-800
975
3,90
400
8,1
400/2 h
710
78/76/59
229
–
PM 55/6
Typ
504
katalog_01_07.indd 504
potrubí akust. tlak
[dB(A)]
[mm]
hmotnost
[kg]
schema reviz. vyp.
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:13
Požární radiální ventilátory potrubní
CHAT 400˚C/2 hod
st
CHAT/6-560
CHAT/4-560
17
CHAT/6-630
CHAT/6-710, CHAT/6-800
Akustický výkon na středních kmitočtech oktávových pásem [dB(A)]
Typ
CHAT/4-560
CHAT/6-560
CHAT/6-630
CHAT/6-710
CHAT/6-800
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
LW (potrubí sání)
59
74
81
84
88
80
70
63
LW (potrubí výtl.)
67
69
72
76
89
81
69
62
LW (do okolí)
59
64
63
61
73
62
53
47
LW (potrubí sání)
50
65
72
75
79
71
61
54
LW (potrubí výtl.)
56
66
71
75
74
71
64
54
LW (do okolí)
49
61
63
60
58
52
48
39
LW (potrubí sání)
62
68
74
79
81
71
64
52
LW (potrubí výtl.)
65
66
68
78
82
70
63
61
LW (do okolí)
56
59
58
62
64
49
46
44
LW (potrubí sání)
62
69
75
79
87
72
66
58
LW (potrubí výtl.)
69
70
73
81
85
73
67
60
LW (do okolí)
61
64
63
66
68
53
50
44
LW (potrubí sání)
65
73
76
81
92
76
70
65
LW (potrubí výtl.)
69
72
75
83
89
76
70
64
LW (do okolí)
60
65
65
67
71
55
52
47
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 505
505
3.11.2008 12:37:14
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
THGT 2 pól
THGT 4, 6 pól, krátká skříň
THGT 4, 6 pól, dlouhá skříň
Skříň
1
7
je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí, provozní teplota
70°C, v systému odvodu tepla a kouře (OTK)
400°C/120min. nebo 200°C/120min. Skříň je
galvanicky pokovena.
Oběžné kolo
OE
OD
n x OF
je vyrobeno z Al slitiny. Oběžné kolo je staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu listů
oběžného kola je provedeno výrobcem, možné
úhly natočením jsou uvedeny ve výkonových
charakteristikách. Počet lopatek 3, 6 nebo 9.
OC
A
Motor
B
THGT 2 pól
Typ 2 pól
THGT 400
THGT 450
THGT 500
THGT 560
THGT 630
A
558
613
662
726
795
B
430
480
480
600
600
C
536
606
656
716
786
D
400
450
500
560
630
E
450
500
560
620
690
F
12
12
12
12
12
n
8
8
12
12
12
je asynchronní s kotvou nakrátko. Provedení 2,4,6, 2/4, 4/8, 6/12 pólů. Napajécí napětí
400 V, 50 Hz. Krytí motoru je IP 55.
Svorkovnice
je umístěna na elektromotoru nebo na
plášti ventilátoru (u dvoupólových provedení).
Regulace otáček
Regulace v režimu OTK není možná.
V režimu běžného větrání je regulace možná
frekvenčním měničem. Respektujte údaje na
štítku elektromotoru.
Směr průtoku
je od oběžného kola k motoru (tzn. směr
B, od motoru k oběžnému kolu je směr A).
Montáž
ventilátorů s osou motoru vodorovně
i svisle.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden ve výkonových charakteristikách ventilátoru. Hlukové parametry a výpočty hladin v jednotlivých
oktávových pásmech jsou shodné s ventilátory
TGT v kapitole 1.5.
Příslušenství
THGT 4, 6 pól
je uvedeno na konci oddílu
Pokyny
Typ 4, 6 pól A kr. skříň A dl. skříň
ØB
C Max.
D
ØE
ØF
N
THGT 500
180
–
500
390
560
595
12
12
THGT 560
250
600
560
434
620
664
12
12
THGT 630
380
600
630
622
690
734
12
12
THGT 710
270
650
710
512
770
815
12
16
THGT 800
380
650
800
622
860
905
12
16
THGT 900
420
750
900
737
970
1005
15
16
THGT 1000
450
780
1000
767
1070
1105
15
16
THGT 1250
500
1150
1250
985
1320
1355
15
20
506
katalog_01_07.indd 506
ventilátory jsou vhodné pro vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní vysoké
průtoky ventilátoru a zároveň je požadavek funkce ventilátoru pro odvod tepla a kouře (OTK).
Upozornění
při montáži a projektování je nutno dodržet veškerá doporučení výrobce, která jsou
z hlediska výkonových parametrů shodná
s axiálními ventilátory TGT.
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:15
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
2 pólové motory
Typový klíč pro objednání
Typ
THGT / 6 – 1 0 0 0 – 6 / 8 / A – 1,5 w
1
2
3
4
5
6
7
1 – série
2 – počet pólů
3 – průměr
4 – počet lopatek
5 – natočení lopatek
6 – směr proudění
7 – výkon motoru
K
400˚C/2hod.
certifikováno v ČR
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
proud [A]
otáčky příkon
[kW] 3x 230 V 3x 400 V
[min-1]
hmot.
[kg]
THGT/2-400-6/17
2790
0,75
2,82
1,63
48
THGT/2-400-6/22
2790
0,75
2,82
1,63
48
THGT/2-400-6/27
2810
1,1
4,13
2,39
48
THGT/2-400-6/32
2870
1,5
5,54
3,21
53
THGT/2-450-6/22
2870
1,5
5,54
3,21
60
THGT/2-450-6/27
2840
2,2
7,96
4,61
60
THGT/2-450-6/32
2870
3
10,4
6,02
63
THGT/2-500-6/17
2870
1,5
5,54
3,21
63
THGT/2-500-6/22
2870
3
10,4
6,02
76
THGT/2-500-6/27
2890
4
–
7,5
88
THGT/2-560-6/17
2890
4
–
7,5
101
THGT/2-560-6/22
2935
5,5
–
10,3
120
THGT/2-560-6/27
2925
7,5
–
13,6
124
THGT/2-630-6/17
2925
7,5
–
13,6
133
THGT/2-630-6/22
2925
9,2
–
17
141
THGT/2-630-6/27
2925
11
–
20
175
THGT/2-630-6/32
2945
15
–
27
181
THGT/2-400-6
17
THGT/2-450-6
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 507
507
3.11.2008 12:37:17
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
THGT/2-500-6
THGT/2-560-6
17
THGT/2-630-6
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
508
katalog_01_07.indd 508
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:17
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
4 pólové motory
Typ
4 pólové motory
otáčky příkon
[kW]
[min-1]
proud [A] hmot.*
[kg]
3x 230 V 3x 400 V
Typ
otáčky příkon
[kW]
[min-1]
proud [A] hmot.*
3x 230 V 3x 400 V
[kg]
THGT/4-500-0,75
1350
0,75
3,8
2,2
33/35
THGT/4-1000-3/-3
1410
3
13,0
7,5
–/86
THGT/4-560-5/-0,75
1350
0,75
3,8
2,2
41/46
THGT/4-1000-3/-4
1415
4
–
9,5
87/97
THGT/4-560-5/-1,1
1400
1,1
4,7
2,7
43/48
THGT/4-1000-3/-5,5
1430
5,5
–
12,5 115/125
THGT/4-560-5/-1,5
1405
1,5
6,6
3,8
45/50
THGT/4-1000-3/-7,5
1440
7,5
–
16,0 119/129
THGT/4-630-5/-0,75
1350
0,75
3,8
2,2
41/46
THGT/4-1000-3/-11
1450
11
–
22,5 169/179
THGT/4-630-5/-1,1
1400
1,1
4,7
2,7
43/48
THGT/4-1000-3/-15
1450
15
–
29,0 179/189
THGT/4-630-5/-1,5
1405
1,5
6,6
3,8
45/50
THGT/4-1000-6/-4
1415
4
–
9,5 94/104
THGT/4-630-5/-2,2
1410
2,2
9,5
5,5
57/62
THGT/4-1000-6/-5,5
1430
5,5
–
12,5 122/132
THGT/4-630-5/-3
1410
3
13,0
7,5
68/73
THGT/4-1000-6/-7,5
1440
7,5
–
16,0 126/136
THGT/4-710-7/-1,1
1400
1,1
4,7
2,7
47/52
THGT/4-1000-6/-11
1450
11
–
22,5 176/186
THGT/4-710-7/-1,5
1405
1,5
6,6
3,8
49/54
THGT/4-1000-6/-15
1450
15
–
29,0 186/196
THGT/4-710-7/-2,2
1410
2,2
9,5
5,5
61/66
THGT/4-1000-6/-18,5
1455
18,5
–
36,0 218/228
THGT/4-710-7/-3
1410
3
13,0
7,6
72/77
THGT/4-1000-6/-22
1460
22
–
42,0 229/239
THGT/4-710-7/-4
1415
4
–
9,5
73/78
THGT/4-1000-9/-5,5
1430
5,5
–
12,5 129/139
THGT/4-710-7/-5,5
1430
5,5
–
12,5 101/106
THGT/4-1000-9/-7,5
1440
7,5
–
16,0 133/143
THGT/4-800-3/-1,1
1400
1,1
4,7
2,7
45/50
THGT/4-1000-9/-11
1450
11
–
22,5 183/193
THGT/4-800-3/-1,5
1405
1,5
6,6
3,8
47/52
THGT/4-1000-9/-15
1450
15
–
29,0 193/203
THGT/4-800-3/-2,2
1410
2,2
9,5
5,5
59/64
THGT/4-1000-9/-18,5
1455
18,5
–
36,0 225/235
THGT/4-800-3/-3
1410
3
13,0
7,5
70/75
THGT/4-1000-9/-22
1460
22
–
42,0 236/246
THGT/4-800-3/-4
1415
4
–
9,5
71/76
THGT/4-1250-3/-7,5
1440
7,5
–
16,0 138/152
THGT/4-800-3/-5,5
1430
5,5
–
12,5
99/104
THGT/4-1250-3/-11
1450
11
–
22,5 188/202
THGT/4-800-6/-1,5
1405
1,5
6,6
3,8
52/57
THGT/4-1250-3/-15
1450
15
–
29,0 198/212
THGT/4-800-6/-2,2
1410
2,2
9,5
5,5
64/69
THGT/4-1250-3/-18,5
1455
18,5
–
36,0 230/244
THGT/4-800-6/-3
1410
3
13,0
7,5
75/80
THGT/4-1250-3/-22
1460
22
–
42,0 241/255
THGT/4-800-6/-4
1415
4
–
9,5
76/81
THGT/4-1250-3/-30
1460
30
–
60,0 323/337
THGT/4-800-6/-5,5
1430
5,5
–
12,5 104/109
THGT/4-1250-3/-37
1470
37
–
75,0
THGT/4-800-6/-7,5
1440
7,5
–
16,0 108/113
THGT/4-1250-6/-7,5
1440
7,5
–
16,0 148/162
THGT/4-800-9/-2,2
1410
2,2
9,5
5,5
69/74
THGT/4-1250-6/-11
1450
11
–
22,5 198/212
THGT/4-800-9/-3
1410
3
13,0
7,5
80/85
THGT/4-1250-6/-15
1450
15
–
29,0 208/222
THGT/4-800-9/-4
1415
4
–
9,5
81/86
THGT/4-1250-6/-18,5
1455
18,5
–
36,0 240/254
THGT/4-800-9/-5,5
1430
5,5
–
12,5 109/114
THGT/4-1250-6/-22
1460
22
–
42,0 251/265
THGT/4-800-9/-7,5
1440
7,5
–
16,0 113/118
THGT/4-1250-6/-30
1460
30
–
60,0 333/347
THGT/4-900-3/-2,2
1410
2,2
9,5
5,5
69/77
THGT/4-1250-6/-37
1470
37
–
75,0 418/432
THGT/4-900-3/-3
1410
3
13,0
7,5
80/88
THGT/4-1250-9/-7,5
1450
7,5
–
14,8 126/140
THGT/4-900-3/-4
1415
4
–
9,5
81/89
THGT/4-1250-9/-15
1460
15
–
29,0 165/179
THGT/4-900-3/-5,5
1430
5,5
–
12,5 109/117
THGT/4-1250-9/-18,5
1475
18,5
–
37,0 212/226
THGT/4-900-3/-7,5
1440
7,5
–
16,0 113/121
THGT/4-1250-9/-22
1475
22
–
43,0 227/241
THGT/4-900-3/-11
1450
11
–
22,5 163/171
THGT/4-1250-9/-30
1480
30
–
57,0 270/284
THGT/4-900-6/-3
1410
3
13,0
7,5
86/94
THGT/4-1250-9/-37
1485
37
–
70,0 303/317
THGT/4-900-6/-4
1415
4
–
9,5
87/95
THGT/4-1250-9/-45
1485
45
–
83,0 328/342
THGT/4-900-6/-5,5
1430
5,5
–
12,5 115/123
THGT/4-900-6/-7,5
1440
7,5
–
16,0 119/127
THGT/4-900-6/-11
1450
11
–
2,5 169/177
THGT/4-900-6/-15
1450
15
–
29,0 179/187
THGT/4-900-9/-4
1415
4
–
THGT/4-900-9/-5,5
1430
5,5
–
THGT/4-900-9/-7,5
1440
7,5
–
16,0 125/133
THGT/4-900-9/-11
1450
11
–
22,5 175/183
THGT/4-900-9/-15
1450
15
–
29,0 185/193
THGT/4-900-9/-18,5
1455
18,5
–
39,0 217/225
9,5
–/408
93/101
12,5 121/129
* hodnoty hmotnosti pro krátkou a dlouhou skříň
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 509
17
509
3.11.2008 12:37:18
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
6 pólové motory
Typ
1
7
otáčky příkon
proud [A]
[min-1]
[kW] 3x 230 V 3x 400 V
hmot.*
[kg]
Typ
otáčky příkon
[min-1]
[kW]
proud [A]
3x 230 V 3x 400 V
hmot.*
[kg]
THGT/6-630-5/-0,55
930
0,55
2,9
1,7
42/47
THGT/6-1000-3/-1,1
945
1,1
5,2
3,0
69/79
THGT/6-630-5/-0,75
945
0,75
3,8
2,2
44/49
THGT/6-1000-3/-1,5
945
1,5
6,9
4,0
71/81
THGT/6-630-5/-1,1
945
1,1
5,2
3,0
51/56
THGT/6-1000-3/-2,2
950
2,2
10,4
6,0
83/93
THGT/6-710-7/-0,55
930
0,55
2,9
1,7
46/51
THGT/6-1000-3/-3
950
3
12,1
7,0
110/120
THGT/6-710-7/-0,75
945
0,75
3,8
2,2
48/53
THGT/6-1000-3/-4
955
4
–
THGT/6-710-7/-1,1
945
1,1
5,2
3,0
55/60
THGT/6-1000-6/-1,5
945
1,5
6,9
4,0
78/88
THGT/6-710-7/-1,5
945
1,5
6,9
4,0
57/62
THGT/6-1000-6/-2,2
950
2,2
10,4
6,0
90/100
THGT/6-800-3/-0,55
930
0,55
2,9
1,7
44/49
THGT/6-1000-6/-3
950
3
12,1
7,0
117/124
THGT/6-800-3/-0,75
945
0,75
3,8
2,2
46/51
THGT/6-1000-6/-4
955
4
–
10,0 134/144
THGT/6-800-3/-1,1
945
1,1
5,2
3,0
53/58
THGT/6-1000-6/-7,5
960
7,5
–
16,0 166/176
THGT/6-800-3/-1,5
945
1,5
6,9
4,0
55/60
THGT/6-1000-9/-2,2
950
2,2
10,4
6,0
THGT/6-800-6/-0,55
930
0,55
2,9
1,7
49/53
THGT/6-1000-9/-3
950
3
12,1
7,0 124/134
THGT/6-800-6/-0,75
945
0,75
3,8
2,2
51/56
THGT/6-1000-9/-4
955
4
–
10,0 141/151
THGT/6-800-6/-1,1
945
1,1
5,2
3,0
58/63
THGT/6-1000-9/-7,5
960
7,5
–
16,0 173/183
THGT/6-800-6/-1,5
945
1,5
6,9
4,0
60/65
THGT/6-1250-3/-2,2
950
2,2
10,4
6,0
THGT/6-800-6/-2,2
950
2,2
10,4
6,0
72/77
THGT/6-1250-3/-3
950
3
12,1
7,0 129/143
THGT/6-800-9/-0,75
945
0,75
3,8
2,2
56/61
THGT/6-1250-3/-4
955
4
–
10,0 146/160
THGT/6-800-9/-1,1
945
1,1
5,2
3,0
63/68
THGT/6-1250-3/-7,5
960
7,5
–
16,0 177/192
THGT/6-800-9/-1,5
945
1,5
6,9
4,0
65/70
THGT/6-1250-3/-11
960
11
–
23,0 198/212
THGT/6-800-9/-2,2
950
2,2
10,4
6,0
77/82
THGT/6-1250-6/-4
955
4
–
10,0 156/170
THGT/6-800-9/-3
950
3
12,1
7,0 104/109
THGT/6-1250-6/-7,5
960
7,5
–
16,0 188/202
THGT/6-900-3/-1,1
945
1,1
5,2
3,0
63/71
THGT/6-1250-6/-11
960
11
–
23,0 208/222
THGT/6-900-3/-1,5
945
1,5
6,9
4,0
65/71
THGT/6-1250-6/-15
965
15
–
30,0 251/265
THGT/6-900-3/-2,2
950
2,2
10,4
6,0
77/85
THGT/6-1250-6/-18,5
970
18,5
–
37,0
THGT/6-900-3/-3
950
3
12,1
7,0
104/112
THGT/6-1250-9/-7,5
960
7,5
–
16,0 198/212
THGT/6-900-6/-1,1
945
1
5,2
3,0
69/77
THGT/6-1250-9/-11
960
11
–
23,0 218/232
THGT/6-900-6/-1,5
945
1,5
6,9
4,0
71/79
THGT/6-1250-9/-15
965
15
–
30,0 261/275
THGT/6-900-6/-2,2
950
2,2
10,4
6,0
83/91
THGT/6-1250-9/-18,5
970
18,5
–
37,0 326/340
THGT/6-900-6/-3
950
3
12,1
7,0
110/118
THGT/6-1250-9/-22
970
22
–
49,0 383/397
THGT/6-900-6/-4
955
4
–
THGT/6-900-9/-1,1
945
1,1
5,2
3,0
75/83
THGT/6-900-9/-1,5
945
1,5
6,9
4,0
77/85
THGT/6-900-9/-2,2
950
2,2
10,4
6,0
89/97
THGT/6-900-9/-3
950
3
12,1
7,0
116/124
THGT/6-900-9/-4
955
4
–
10,0 133/141
THGT/6-900-9/-7,5
960
7,5
–
16,0 165/173
10,0 127/137
97/107
102/116
–/316
10,0 127/135
* hodnoty hmotnosti pro krátkou a dlouhou skříň
510
katalog_01_07.indd 510
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:18
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
THGT/4-500
17
THGT/4-560-5
THGT/6-560-5
Výkonové charakteristiky
Hodnoty tlaku v Pa se získají vynásobením hodnot uvedených v grafu
v mm H2O koeficientem 9,81.
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 511
511
3.11.2008 12:37:18
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
THGT/4-630-5
THGT/6-630-5
THGT/4-710-7
THGT/6-710-7
17
Výkonové charakteristiky
Hodnoty tlaku v Pa se získají vynásobením hodnot uvedených v grafu
v mm H2O koeficientem 9,81.
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
512
katalog_01_07.indd 512
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:21
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
THGT/4-800-3
THGT/4-800-6
17
THGT/4-800-9
THGT/6-800-3
Výkonové charakteristiky
Hodnoty tlaku v Pa se získají vynásobením hodnot uvedených v grafu
v mm H2O koeficientem 9,81.
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 513
513
3.11.2008 12:37:25
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
THGT/6-800-6
THGT/6-800-9
THGT/4-900-3
THGT/4-900-6
17
Výkonové charakteristiky
Hodnoty tlaku v Pa se získají vynásobením hodnot uvedených v grafu
v mm H2O koeficientem 9,81.
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
514
katalog_01_07.indd 514
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:29
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
THGT/4-900-9
THGT/6-900-3
17
THGT/6-900-6
Upozornění
Příkony motorů označené * jsou k dispozici pouze pro ventilátory TGT
(bez požární odolnosti).
THGT/6-900-9
Výkonové charakteristiky
Hodnoty tlaku v Pa se získají vynásobením hodnot uvedených v grafu
v mm H2O koeficientem 9,81.
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 515
515
3.11.2008 12:37:33
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
THGT/4-1000-3
THGT/4-1000-6
THGT/4-1000-9
THGT/6-1000-3
17
Upozornění
Příkony motorů označené * jsou k dispozici pouze pro ventilátory TGT
(bez požární odolnosti).
Výkonové charakteristiky
Hodnoty tlaku v Pa se získají vynásobením hodnot uvedených v grafu
v mm H2O koeficientem 9,81.
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
516
katalog_01_07.indd 516
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:36
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
THGT/6-1000-6
THGT/6-1000-9
17
THGT/4-1250-3
Upozornění
Příkony motorů označené * jsou k dispozici pouze pro ventilátory TGT
(bez požární odolnosti).
THGT/4-1250-6
Výkonové charakteristiky
Hodnoty tlaku v Pa se získají vynásobením hodnot uvedených v grafu
v mm H2O koeficientem 9,81.
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 517
517
3.11.2008 12:37:39
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod
THGT/4-1250-9
THGT/6–1250-3
THGT/6-1250-6
THGT/6–1250-9
17
Upozornění
Příkony motorů označené * jsou k dispozici pouze pro ventilátory TGT
(bez požární odolnosti).
Výkonové charakteristiky
Hodnoty tlaku v Pa se získají vynásobením hodnot uvedených v grafu
v mm H2O koeficientem 9,81.
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku jsou udávány pro
suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I., AMCA 210-85
a ASHRAE 51-1985.
518
katalog_01_07.indd 518
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:43
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod – příslušenství
K
konzultace
a návrh příslušenství
na tel.: 724 121 232
PIE BR
A
B1
ØE
F
G
J
tl.
barva
PIE 500
Typ
425
55
315 2x12 335 3x12
B
10
26
135
3
RAL 9005
PIE 560
475
60 177,5 3x12 373 3x12
13
32
155
4
RAL 9005
PIE 630
520
60
200 3x12 418 3x12
13
32
176
4
RAL 9005
PIE 710
600
75
150 4x14 471 5x12
23
47
190
4
RAL 9005
PIE 800
600
75
150 4x14 574 4x15
24
52
200
6
RAL 9005
PIE 900
840
50
185 5x14 594 6x15
30
60
294
6
RAL 9022
PIE 1000 950
50 212,5 5x14 627 6x15
30
60
300
6
RAL 9022
PIE 1250 1095
50
30
60
272
6
RAL 9022
ØC
D
249 5x14 320 6x15
BRIDA
ACOP BR 400˚C/2 hod
DEF-A
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 519
17
Typ
ØA
B
ØC
ØD
ØE
N
500
595
69
560
500
12
12
560
655
69
620
560
12
12
630
725
69
690
630
12
12
710
806
69
770
710
12
16
800
896
69
860
800
12
16
900
1000
100
970
900
12
16
1000
1105
65
1070
1000
15
16
1250
1355
65
1320
1250
15
20
Typ
ØD
B
500
500
170
560
560
170
630
630
170
710
710
170
800
800
170
900
900
170
1000
1000
170
1250
1250
170
Typ
ØA
ØD
ØE
ØF
N
500
475
560
12
12
6
560
540
620
12
12
6
630
607
690
12
12
6
710
690
770
12
12
8
800
805
860
12
12
8
900
880
970
12
12
8
1000
1003
1070
13
16
8
1250
1223
1320
13
16
10
519
3.11.2008 12:37:46
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod – příslušenství
TAD bez ochranné mřížky
TAD – sací dýza
• sací dýza pro potrubní ventilátory TCB,
TGT, THGT, TCBx2, TREB, EDAV,
TXR
• použitelné na sací straně střešních
ventilátorů TH, CTH, CTV, HCT, VDA
• pro kruhové potrubí
• do velikosti 560 vyrobená z galvanizované oceli, na zakázku lze opatřit
lakem, barva dle požadavku
• od velikosti 630 vyrobená z Al plechu,
na zakázku lze opatřit lakem, barva dle
požadavku
• rozměry odpovídají přírubám potrubních ventilátorů TCB, TGT
• na vyžádání rozměry pro střešní ventilátory ve spojení s adaptérem JPA
Typ
1
7
400˚C/2hod.
certifikováno v ČR
* Odpovídající označení příslušenství střešních ventilátorů CTH/CTV
Ø D1
ØD
E
TAD 200
263
200
45
příslušenství
–
TAD 250
329
250
45
435
TAD 315
414
315
53
–
TAD 355
465
355
59
560
TAD 400
524
400
65
630
TAD 450
580
450
71
–
TAD 500
636
500
79
710
TAD 560
723
560
87
–
TAD 630
824
630
96
905
TAD 710
940
710
115
1100
TAD 800
1070
800
122
–
TAD 900
na dotaz
900
na dotaz
–
TAD 1000
na dotaz
1000
na dotaz
–
TAD 1250
na dotaz
1250
na dotaz
–
THBE-BR – difuzor odrazový pro THGT
• difuzor slouží jako příslušenství k axiálním požárním ventilátorům jako
protidešová stříška
• vyrábí se z ocelového plechu síly 2
nebo 3 mm dle velikosti
• ochrana provedena zinkováním
• součástí je ochranná sí proti vniknutí
cizích těles
• vyrábí se pro ventilátory velikostí 560
až 1250 mm
K
THBE
TPLE-BR – montážní deska
• montážní deska slouží jako příslušenství k axiálním požárním ventilátorům
jako montážní základna pro vertikální
montáž, případně horizontální montáž
na stěnu
• vyrábí se z ocelového plechu síly 8 až
10 mm dle velikosti ventilátoru
• ochrana provedena zinkováním nebo
lakováním
• vyrábí se pro ventilátory velikostí 560
až 1250 mm
TPLE
520
katalog_01_07.indd 520
konzultace
a návrh příslušenství
na tel.: 724 121 232
rozměrový náčrtek
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:48
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod – příslušenství
potrubní tlumič bez jádra
SCZ – tlumič hluku pro axiální ventilátory
• pláš tlumiče je z galvanizovaného
plechu, provedení s jádrem nebo bez
jádra
• příruby tlumiče jsou shodné s rozměry
přírub ventilátorů THGT
• umožňuje dosáhnout značných útlumů
hluku
• lze jej velmi jednoduše instalovat
• je možné propojit více tlumičů dohromady k dosažení extrémně dobrého
potlačení hluku
• tlaková ztráta tlumiče se uvažuje ve
výši 2 násobku tlakové ztráty hladkého
potrubí
• větší a atypické průměry je nutno projednat s výrobcem
potrubní tlumič s jádrem
17
400˚C/2hod.
certifikováno v ČR
Typ
D
E
F
.nxM
L10
L15
L20
SCZ, SCZO 400
400
540
450
8xM10
400
600
800
SCZ, SCZO 450
450
610
500
8xM10
450
675
900
SCZ, SCZO 500
500
660
560
12xM10
500
750
1000
SCZ, SCZO 560
560
720
620
12xM10
560
840
1120
SCZ, SCZO 630
630
790
690
12xM10
630
945
1260
Vložný útlum potrubního tlumiče [dB(A)] v oktávových pásmech
Typ
L [m] 125 250 500 1000 2000 4000 8000
1
0
4
10
13
8
8
5
SCZ 400
1,5
1
5
14
19
12
10
8
2
2
7
18
24
15
12
9
1
1
4
12
12
9
6
6
SCZ 450
1,5
1
6
17
17
13
9
8
2
1
7
21
21
15
10
8
1
0
4
13
11
9
6
5
SCZ 500
1,5
1
6
18
17
12
9
7
2
2
8
23
21
14
11
8
1
0
4
14
11
8
5
4
SCZ 560
1,5
2
7
20
15
11
8
5
2
1
9
24
19
14
10
7
1
1
5
14
10
9
5
5
SCZ 630
1,5
2
7
20
14
12
8
6
2
2
9
25
17
14
10
7
Vložný útlum potrubního tlumiče [dB(A)] v oktávových pásmech
Typ
L [m] 125 250 500 1000 2000 4000
1
1
4
11
20
18
14
SCZO 400 1,5
2
6
15
31
27
19
2
2
9
20
37
35
23
1
1
6
14
21
19
13
SCZO 450 1,5
2
7
19
31
28
18
2
3
10
23
39
36
21
1
2
5
13
20
16
11
SCZO 500 1,5
3
7
19
29
24
14
2
3
10
24
38
32
18
1
1
6
15
21
17
11
SCZO 560 1,5
3
9
22
32
27
15
2
2
12
27
41
35
18
1
1
6
15
19
16
10
SCZO 630 1,5
2
9
22
29
23
14
2
3
11
27
37
29
15
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 521
8000
11
14
16
9
12
15
8
10
12
8
11
12
8
10
12
521
3.11.2008 14:59:06
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod – příslušenství
M
J
ØD
L
E
max. výchylka
páky
klapka do vodorovného potrubí se závažovým mechanismem
17
TSK-BR – zpětná klapka
• gravitační zpětná klapka s odolností
400 C/120min.
• provedení pro vodorovné nebo svislé potrubí
• klapka pro vodorovné potrubí je vybavena závažím pro zpětný chod listů
• rozměry odpovídají přírubám potrubních
ventilátorů THGT
Typ pro vodorovné potrubí
ØD
E
F
H
J
L
M
TSK 630
630
360
405
690
725
120
220
TSK 710
710
380
445
770
806
120
260
TSK 800
800
400
490
860
896
130
305
TSK 900
900
400
540
970
1020
170
355
TSK 1000
1000
400
590
1070
1120
170
405
TSK 1250
1250
400
715
1320
1370
180
530
klapka do svislého potrubí
400˚C/2hod.
certifikováno v ČR
522
katalog_01_07.indd 522
Typ pro svislé potrubí
ØD
E
F
H
J
L
M
TSK-V 630
630
360
360
690
725
120
220
TSK-V 710
710
380
380
770
806
120
260
TSK-V 800
800
400
400
860
896
130
305
TSK-V 900
900
400
450
970
1020
170
355
TSK-V 1000
1000
400
500
1070
1120
170
405
TSK-V 1250
1250
400
625
1320
1370
180
530
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:49:29
Požární axiální ventilátory potrubní
THGT 400˚C/2 hod – příslušenství
TVS-BR – prodlužovací kus
• prodlužovací adaptér, který ve spojení
s ventilátory TCB vyrovná jejich délku
na délku požadovanou
• délka dle požadavku zákazníka
• pro kruhové potrubí
• vyrobená z galvanizované oceli
• rozměry odpovídají přírubám potrubních ventilátorů TCB, TGT
Typ
D
E
H
J
TVS 500 BR
500
170, 250, 500
560
595
TVS 560 BR
560
170, 250, 500
620
655
TVS 630 BR
630
170, 250, 500
690
725
TVS 710 BR
710
170, 250, 500
770
806
400˚C/2hod.
TVS 800 BR
800
170, 250, 500
860
896
certifikováno v ČR
TVS 900 BR
900
170, 250, 500
970
1000
TVS 1000 BR
1000
170, 250, 500
1070
1105
TVS 1250 BR
1250
170, 250, 500
1320
1355
17
K
konzultace
a návrh příslušenství
na tel.: 724 121 232
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 523
523
3.11.2008 12:37:49
Požární proudové ventilátory 400˚C/2 hod
TJHT 400 reverzní
400
788
454
540
2030
rozměry jsou pouze informativní, aktuální rozměry na dotaz
Skříň
1
7
Pokyny
je svařena z ocelového plechu, s přírubami
do kruhového potrubí, provozní teplota 400°C/2
hod. Skříň je galvanicky pokovena, tlumiče jsou
z glavanizovaného ocelového plechu.
Oběžné kolo
je vyrobeno z Al slitiny. Oběžné kolo je
staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu
listů oběžného kola je provedeno výrobcem.
Motor
ventilátory jsou vhodné pro větrání podzemních a vícepatrových garáží.
Upozornění
při montáži a projektování je nutno dodržet
veškerá doporučení výrobce, která jsou z hlediska výkonových parametrů shodná s axiálními ventilátory TGT. Výkony motorů označených
ve výkonových charakteristikách hvězdičkou
jsou vyhrazeny pro ventilátory THGT.
400˚C/2hod.
certifikováno v ČR
je asynchronní s kotvou nakrátko, čtyřpólové provedení. Krytí motoru je IP 55.
Svorkovnice
je na plášti.
Regulace otáček
ve standardním provedení není možná.
K
Směr průtoku
je od oběžného kola k motoru, směr je vyznačen šipkou na skříni. Reverzování je možné v souladu s potvrzenými údaji v dokumentaci, která je součástí dodávky.
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Montáž
ventilátorů s osou motoru vodorovně, jiná
montáž ventilátoru po dohodě s výrobcem.
Každý ventilátor je opatřený montážní konzolou. Minimální vzdálenost od stavebních konstrukcí je dvojnásobek průměru na straně sání
a 2 m na výtlaku.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, které jsou součástí průvodní dokumentace.
Typ
tlumič
vibrací
otáčky
[min-1]
tah
[N]
rychlost
max [m/s]
průtok
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
celk. délka
[mm]
2875
46
18
7875
1,5
400
3,05
2030
100 viz. kap. 7.1
2850/1460
46
18
7875
1,5/0,5
400
3,2/0,7
2030
100 viz. kap. 7.1
hmotnost
[kg]
jednototáčkové
TJHT/2-400-6/41
dvouotáčkové
TJHT/2/4-400-6/41
524
katalog_01_07.indd 524
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:50
Požární proudové ventilátory 400˚C/2 hod
TJHT 400 reverzní
A–600
A – 611
A–602
17
Změna otáček přepnutím počtu pólů, provedení s Dahlanderovým vinutím (2/4)
Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním
motorem 230/400 V s kotvou nakrátko, se statorem zapojeným do hvězdy. Motory lze ve spojení do hvězdy připojit na sí se jmenovitým napětím 3x400 V. Motory nelze zapojit do trojúhelníku.
Přehozením fází se provede změna směru otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok
vzduchu odpovídal směru šipky na skříni ventilátoru.
Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním
motorem 400 V s kotvou nakrátko, se statorem
zapojeným do trojúhelníku. Motory lze ve spojení do trojúhelníku připojit na sí se jmenovitým
napětím 3x400 V. Motory nelze zapojit do hvězdy. Přehozením fází se provede změna směru
otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok vzduchu odpovídal směru šipky na skříni
ventilátoru.
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku
a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C
a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky
jsou měřeny podle standardů UNE 100-21289, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE
51-1985.
pohled na čelní mřížku
deflektor na výtlak ventilátoru
pohled na požární svorkovnici
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 525
ventilátor jednotky
525
3.11.2008 12:37:51
Požární proudové ventilátory 400˚C/2 hod
TJHT 450 reverzní
450
888
504
610
2280
rozměry jsou pouze informativní, aktuální rozměry na dotaz
Skříň
1
7
Pokyny
je svařena z ocelového plechu, s přírubami
do kruhového potrubí, provozní teplota 400°C/2
hod. Skříň je galvanicky pokovena, tlumiče jsou
z glavanizovaného ocelového plechu.
Oběžné kolo
je vyrobeno z Al slitiny. Oběžné kolo je
staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu
listů oběžného kola je provedeno výrobcem.
Motor
ventilátory jsou vhodné pro větrání podzemních a vícepatrových garáží.
Upozornění
při montáži a projektování je nutno dodržet
veškerá doporučení výrobce, která jsou z hlediska výkonových parametrů shodná s axiálními ventilátory TGT. Výkony motorů označených
ve výkonových charakteristikách hvězdičkou
jsou vyhrazeny pro ventilátory THGT.
400˚C/2hod.
certifikováno v ČR
je asynchronní s kotvou nakrátko, čtyřpólové provedení. Krytí motoru je IP 55.
Svorkovnice
je na plášti.
K
Regulace otáček
ve standardním provedení není možná.
Směr průtoku
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
je od oběžného kola k motoru, směr je vyznačen šipkou na skříni. Reverzování je možné v souladu s potvrzenými údaji v dokumentaci, která je součástí dodávky.
Montáž
ventilátorů s osou motoru vodorovně, jiná
montáž ventilátoru po dohodě s výrobcem.
Každý ventilátor je opatřený montážní konzolou. Minimální vzdálenost od stavebních konstrukcí je dvojnásobek průměru na straně sání
a 2 m na výtlaku.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, které jsou součástí průvodní dokumentace.
Typ
hmotnost
[kg]
tlumič
vibrací
otáčky
[min-1]
tah
[N]
rychlost
max [m/s]
průtok
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
celk. délka
[mm]
2875
85
21
12075
2,2
400
4,4
2280
145 viz. kap. 7.1
2850/1460
85
21
12075
2,2/0,37
400
4,5/1
2280
145 viz. kap. 7.1
jednototáčkové
TJHT/2-450-6/41
dvouotáčkové
TJHT/2/4-450-6/41
526
katalog_01_07.indd 526
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:53
Požární proudové ventilátory 400˚C/2 hod
TJHT 450 reverzní
A–600
A – 611
A–602
17
Změna otáček přepnutím počtu pólů, provedení s Dahlanderovým vinutím (2/4)
Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním
motorem 230/400 V s kotvou nakrátko, se statorem zapojeným do hvězdy. Motory lze ve spojení do hvězdy připojit na sí se jmenovitým napětím 3x400 V. Motory nelze zapojit do trojúhelníku.
Přehozením fází se provede změna směru otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok
vzduchu odpovídal směru šipky na skříni ventilátoru.
Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním
motorem 400 V s kotvou nakrátko, se statorem
zapojeným do trojúhelníku. Motory lze ve spojení do trojúhelníku připojit na sí se jmenovitým
napětím 3x400 V. Motory nelze zapojit do hvězdy. Přehozením fází se provede změna směru
otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok vzduchu odpovídal směru šipky na skříni
ventilátoru.
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku
a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C
a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky
jsou měřeny podle standardů UNE 100-21289, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE
51-1985.
pohled na čelní mřížku
deflektor na výtlak ventilátoru
pohled na požární svorkovnici
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 527
ventilátor jednotky
527
3.11.2008 12:37:54
Požární proudové ventilátory 400˚C/2 hod
TJHT 500 reverzní
500
988
504
660
2480
rozměry jsou pouze informativní, aktuální rozměry na dotaz
Skříň
1
7
Pokyny
je svařena z ocelového plechu, s přírubami
do kruhového potrubí, provozní teplota 400°C/2
hod. Skříň je galvanicky pokovena, tlumiče jsou
z glavanizovaného ocelového plechu.
Oběžné kolo
je vyrobeno z Al slitiny. Oběžné kolo je
staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu
listů oběžného kola je provedeno výrobcem.
Motor
ventilátory jsou vhodné pro větrání podzemních a vícepatrových garáží.
Upozornění
při montáži a projektování je nutno dodržet
veškerá doporučení výrobce, která jsou z hlediska výkonových parametrů shodná s axiálními ventilátory TGT. Výkony motorů označených
ve výkonových charakteristikách hvězdičkou
jsou vyhrazeny pro ventilátory THGT.
400˚C/2hod.
certifikováno v ČR
je asynchronní s kotvou nakrátko, čtyřpólové provedení. Krytí motoru je IP 55.
Svorkovnice
je na plášti.
Regulace otáček
K
ve standardním provedení není možná.
Směr průtoku
je od oběžného kola k motoru, směr je vyznačen šipkou na skříni. Reverzování je možné v souladu s potvrzenými údaji v dokumentaci, která je součástí dodávky.
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Montáž
ventilátorů s osou motoru vodorovně, jiná
montáž ventilátoru po dohodě s výrobcem.
Každý ventilátor je opatřený montážní konzolou. Minimální vzdálenost od stavebních konstrukcí je dvojnásobek průměru na straně sání
a 2 m na výtlaku.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, které jsou součástí průvodní dokumentace.
Typ
hmotnost
[kg]
tlumič
vibrací
otáčky
[min-1]
tah
[N]
rychlost
max [m/s]
průtok
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
celk. délka
[mm]
2930
150
25
17850
4
400
7,8
2480
165 viz. kap. 7.1
2900/1470
150
25
17850
4/0,75
400
8/1,9
2480
165 viz. kap. 7.1
jednototáčkové
TJHT/2-500-6/41
dvouotáčkové
TJHT/2/4-500-6/41
528
katalog_01_07.indd 528
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:56
Požární proudové ventilátory 400˚C/2 hod
TJHT 500 reverzní
A–600
A – 611
A–602
17
Změna otáček přepnutím počtu pólů, provedení s Dahlanderovým vinutím (2/4)
Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním
motorem 230/400 V s kotvou nakrátko, se statorem zapojeným do hvězdy. Motory lze ve spojení do hvězdy připojit na sí se jmenovitým napětím 3x400 V. Motory nelze zapojit do trojúhelníku.
Přehozením fází se provede změna směru otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok
vzduchu odpovídal směru šipky na skříni ventilátoru.
Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním
motorem 400 V s kotvou nakrátko, se statorem
zapojeným do trojúhelníku. Motory lze ve spojení do trojúhelníku připojit na sí se jmenovitým
napětím 3x400 V. Motory nelze zapojit do hvězdy. Přehozením fází se provede změna směru
otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok vzduchu odpovídal směru šipky na skříni
ventilátoru.
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku
a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C
a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky
jsou měřeny podle standardů UNE 100-21289, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE
51-1985.
pohled na čelní mřížku
deflektor na výtlak ventilátoru
pohled na požární svorkovnici
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 529
ventilátor jednotky
529
3.11.2008 12:37:57
Požární proudové ventilátory 400˚C/2 hod
TJHT 560 reverzní
560
1109
622
720
2840
rozměry jsou pouze informativní, aktuální rozměry na dotaz
Skříň
1
7
Pokyny
je svařena z ocelového plechu, s přírubami
do kruhového potrubí, provozní teplota 400°C/2
hod. Skříň je galvanicky pokovena, tlumiče jsou
z glavanizovaného ocelového plechu.
Oběžné kolo
je vyrobeno z Al slitiny. Oběžné kolo je
staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu
listů oběžného kola je provedeno výrobcem.
Motor
ventilátory jsou vhodné pro větrání podzemních a vícepatrových garáží.
Upozornění
při montáži a projektování je nutno dodržet
veškerá doporučení výrobce, která jsou z hlediska výkonových parametrů shodná s axiálními ventilátory TGT. Výkony motorů označených
ve výkonových charakteristikách hvězdičkou
jsou vyhrazeny pro ventilátory THGT.
400˚C/2hod.
certifikováno v ČR
je asynchronní s kotvou nakrátko, čtyřpólové provedení. Krytí motoru je IP 55.
Svorkovnice
je na plášti.
K
Regulace otáček
ve standardním provedení není možná.
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Směr průtoku
je od oběžného kola k motoru, směr je vyznačen šipkou na skříni. Reverzování je možné v souladu s potvrzenými údaji v dokumentaci, která je součástí dodávky.
Montáž
ventilátorů s osou motoru vodorovně, jiná
montáž ventilátoru po dohodě s výrobcem.
Každý ventilátor je opatřený montážní konzolou. Minimální vzdálenost od stavebních konstrukcí je dvojnásobek průměru na straně sání
a 2 m na výtlaku.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, které jsou součástí průvodní dokumentace.
Typ
hmotnost
[kg]
tlumič
vibrací
otáčky
[min-1]
tah
[N]
rychlost
max [m/s]
průtok
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
celk. délka
[mm]
2940
239
28
25200
7,5
400
14,1
2840
220 viz. kap. 7.1
2900/1450
239
28
25200
7,7/1,5
400
14,8/3,7
2840
220 viz. kap. 7.1
jednototáčkové
TJHT/2-560-6/41
dvouotáčkové
TJHT/2/4-560-6/41
530
katalog_01_07.indd 530
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:37:58
Požární proudové ventilátory 400˚C/2 hod
TJHT 560 reverzní
A–600
A – 611
A–602
17
Změna otáček přepnutím počtu pólů, provedení s Dahlanderovým vinutím (2/4)
Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním
motorem 230/400 V s kotvou nakrátko, se statorem zapojeným do hvězdy. Motory lze ve spojení do hvězdy připojit na sí se jmenovitým napětím 3x400 V. Motory nelze zapojit do trojúhelníku.
Přehozením fází se provede změna směru otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok
vzduchu odpovídal směru šipky na skříni ventilátoru.
Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním
motorem 400 V s kotvou nakrátko, se statorem
zapojeným do trojúhelníku. Motory lze ve spojení do trojúhelníku připojit na sí se jmenovitým
napětím 3x400 V. Motory nelze zapojit do hvězdy. Přehozením fází se provede změna směru
otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok vzduchu odpovídal směru šipky na skříni
ventilátoru.
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku
a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C
a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky
jsou měřeny podle standardů UNE 100-21289, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE
51-1985.
pohled na čelní mřížku
deflektor na výtlak ventilátoru
pohled na požární svorkovnici
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 531
ventilátor jednotky
531
3.11.2008 12:38:00
Požární proudové ventilátory 400˚C/2 hod
TJHT 630 reverzní
630
1260
700
790
3220
rozměry jsou pouze informativní, aktuální rozměry na dotaz
Skříň
1
7
Pokyny
je svařena z ocelového plechu, s přírubami
do kruhového potrubí, provozní teplota 400°C/2
hod. Skříň je galvanicky pokovena, tlumiče jsou
z glavanizovaného ocelového plechu.
Oběžné kolo
je vyrobeno z Al slitiny. Oběžné kolo je
staticky i dynamicky vyváženo. Nastavení úhlu
listů oběžného kola je provedeno výrobcem.
Motor
ventilátory jsou vhodné pro větrání podzemních a vícepatrových garáží.
Upozornění
při montáži a projektování je nutno dodržet
veškerá doporučení výrobce, která jsou z hlediska výkonových parametrů shodná s axiálními ventilátory TGT. Výkony motorů označených
ve výkonových charakteristikách hvězdičkou
jsou vyhrazeny pro ventilátory THGT.
400˚C/2hod.
certifikováno v ČR
je asynchronní s kotvou nakrátko, čtyřpólové provedení. Krytí motoru je IP 55.
Svorkovnice
je na plášti.
K
Regulace otáček
ve standardním provedení není možná.
Směr průtoku
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
je od oběžného kola k motoru, směr je vyznačen šipkou na skříni. Reverzování je možné v souladu s potvrzenými údaji v dokumentaci, která je součástí dodávky.
Montáž
ventilátorů s osou motoru vodorovně, jiná
montáž ventilátoru po dohodě s výrobcem.
Každý ventilátor je opatřený montážní konzolou. Minimální vzdálenost od stavebních konstrukcí je dvojnásobek průměru na straně sání
a 2 m na výtlaku.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách, které jsou součástí průvodní dokumentace.
Typ
hmotnost
[kg]
tlumič
vibrací
otáčky
[min-1]
tah
[N]
rychlost
max [m/s]
průtok
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
celk. délka
[mm]
2935
390
33
36225
15
400
27
3220
310 viz. kap. 7.1
2950/1470
390
33
36225
15/3,7
400
30,5/9,57
3220
310 viz. kap. 7.1
jednototáčkové
TJHT/2-630-6/41
dvouotáčkové
TJHT/2/4-630-6/41
532
katalog_01_07.indd 532
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:01
Požární proudové ventilátory 400˚C/2 hod
TJHT 630 reverzní
A–600
A – 611
A–602
17
Změna otáček přepnutím počtu pólů, provedení s Dahlanderovým vinutím (2/4)
Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním
motorem 230/400 V s kotvou nakrátko, se statorem zapojeným do hvězdy. Motory lze ve spojení do hvězdy připojit na sí se jmenovitým napětím 3x400 V. Motory nelze zapojit do trojúhelníku.
Přehozením fází se provede změna směru otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok
vzduchu odpovídal směru šipky na skříni ventilátoru.
Standardní zapojení ventilátorů s asynchronním
motorem 400 V s kotvou nakrátko, se statorem
zapojeným do trojúhelníku. Motory lze ve spojení do trojúhelníku připojit na sí se jmenovitým
napětím 3x400 V. Motory nelze zapojit do hvězdy. Přehozením fází se provede změna směru
otáčení oběžného kola ventilátoru tak, aby průtok vzduchu odpovídal směru šipky na skříni
ventilátoru.
Výkonové charakteristiky
Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku
a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C
a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky
jsou měřeny podle standardů UNE 100-21289, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE
51-1985.
pohled na čelní mřížku
deflektor na výtlak ventilátoru
pohled na požární svorkovnici
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 533
ventilátor jednotky
533
3.11.2008 12:38:02
Požární střešní ventilátory
CTHT, CTVT 400˚C/2 hod
CTHT 315-710
17
CTVT 315-400
CTVT 450-630
Ø AV
Ø AH
Ø AV
BV
BH
4x
ØF
BV
4x
ØF
ØD
4x
ØF
ØD
E
C
E
C
ØD
E
C
Typ
Ø AH
Ø AV
BH
BV
†C
ØD
†E
ØF
315
762
750
469
564
560
355
450
12
400
850
850
532
608
630
400
535
12
450
950
950
696
727
710
500
590
14
500
1204
1200
815
840
905
630
750
14
560
1204
1200
940
911
905
630
750
14
630
1580
1325
1065
1064
1100
710
840
14
Skříň
je konstruována u CTH pro horizontální
výfuk vzdušniny, u CTV pro vertikální. Podstavec
ventilátoru je z ocelového pozinkovaného plechu,
galvanicky pokovené jsou i držáky, mřížka a šrouby. Stříška a skříň ventilátoru je z Al plechu. Motor ventilátoru je uložen mimo proud vzdušniny.
Ventilační okruh motoru je oddělený, používá
vlastní radiální oběžné kolo. Po obvodu stříšky je
u ventilátoru CTH ventilační spára, u typu CTV je
ventilace motoru vyvedena ze strany skříně.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami. Vyrobené je z ocelového pozinkovaného plechu, je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s odporovou kotvou nakrátko, stator s chladícími žebry, povrchová úprava
černým epoxidovým lakem. Motory jsou sériově
vybaveny tepelnou ochranou, v případě požáru
musí být tepelné ochrany bezpečným způsobem
vyřazeny z provozu. Vinutí je s izolací třídy F a trvalou pracovní teplotou -40 až +120˚C. V systému odvodu tepla a kouře (OTK) mají odolnost
400 ˚C/120 min. Ložiska mají tukovou náplň na
dobu životnosti. Krytí IP 55.
534
katalog_01_07.indd 534
Svorkovnice
je přístupná po sejmutí stříšky ventilátoru,
u jednofázových ventilátorů obsahuje také rozběhový kondenzátor. Krytí je IP 55.
Regulace otáček
se provádí při běžném větrání elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí. Do velikosti 400 včetně lze motory
označené 400 V přepínat pro snížení otáček
přepínačem Y/∆. (Alternativně dodávané motory 230/400 V nelze tímto způsobem regulovat a lze je provozovat pouze v zapojení Y).
V režimu OTK je regulace otáček nepřípustná.
Směr otáčení
je možný pouze jedním směrem, ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru otáčení může dojít k přetížení motoru, ventilátor se projevuje zároveň zvýšeným hlukem.
Montáž
Ventilátor se montuje zásadně horizontálně pomocí příslušenství (s osou motoru svisle).
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden tabulkách. Hodnoty akustického tlaku na charakteristikách jsou měřeny v 1,5 m na straně sání ve
volném akustickém poli.
Příslušenství
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
JMS – montážní rám
JBS BR – montážní podstavec
JPA – adaptér pro připojení přírub
JCA BR – zpětná klapka
JBR – volná příruba
JAE BR – pružná spojka
REB, REV, RDV – regulátory otáček
SD 2 – přep. otáček pro CTHT, CTVT
PM 55/3,6 – revizní vypínač
MSE, MSD – motorová ochrana pro
připojení termokontaktu
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro odvod tepla
a kouře.
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:03
Požární střešní ventilátory
CTHT, CTVT 400˚C/2 hod
Upozornění
Hodnoty akustického výkonu v tabulce
hlavních technických parametrů jsou měřeny
na straně sání s otevřeným výtlakem.
Hodnoty akustického tlaku uvedené ve výkonových charakteristikách jsou měřeny ve vzdálenosti 1,5 m na straně sání s otevřeným výtlakem.
400°C/2hod.
certifikováno v ČR
Je možno objednat dvouotáčková provedení střešních ventilátorů (motory
z Dahlanderovým vinutím):
4/8-315, 4/8-400, 4/8-450, 6/12-450,
6/12-500, 6/12-560 a 6/12-630.
K
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Výkonové charakteristiky
Pe je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku
a průtoku jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C
a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky
jsou měřeny podle standardů UNE 100-21289, BS 848 part I., AMCA 210-85 a ASHRAE
51-1985.
17
otáčky
[min-1]
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
CTHT/4-315 400 ˚C/2 h
1410
620
400
1,5
4900
82,5
77,5
32
CTHT/4-400 400 ˚C/2 h
1350
920
400
1,8
7000
89
84
42,5
CTHT/4-450 400 ˚C/2 h
1440
2000
400
4,3
10200
92,5
87,5
67
CTHT/6-315 400 ˚C/2 h
1900
180
400
0,5
3200
72,5
67
32
CTHT/6-400 400 ˚C/2 h
925
350
400
1,0
4500
79
73,5
42,5
CTHT/6-450 400 ˚C/2 h
940
850
400
3,5
6900
82,5
77
67
CTHT/6-500 400 ˚C/2 h
965
1400
400
4,3
10500
86
80,5
104
CTHT/6-560 400 ˚C/2 h
950
2400
400
5,3
16000
89,5
84,5
118
CTHT/6-630 400 ˚C/2 h
950
3700
400
8,3
21000
93,5
88
156
CTHT/6-710 400 ˚C/2 h
980
6800
400
13,8
28900
–
–
na dotaz
CTHT/8-450 400 ˚C/2 h
700
700
400
2,1
5000
75
69
67
CTHT/8-500 400 ˚C/2 h
725
770
400
2,4
7500
78,5
73
104
CTHT/8-560 400 ˚C/2 h
730
1100
400
3,6
11500
82
76,5
118
CTHT/8-630 400 ˚C/2 h
735
1650
400
4,9
15000
85,5
80,5
156
CTHT/8-710 400 ˚C/2 h
730
2900
400
7,2
21700
–
–
na dotaz
otáčky
[min-1]
příkon
[W]
napětí
[V]
proud
[A]
průtok akust. výkon
[m3/h] [dB(A)] V max
akust. výkon
[dB(A)] 2/3 V
hmotnost
[kg]
Typ
Typ
průtok akust. výkon
[m3/h] [dB(A)] V max
akust. výkon
[dB(A)] 2/3 V
hmotnost
[kg]
CTVT/4-315 400 ˚C/2 h
1410
570
400
1,4
4700
79,5
75
39
CTVT/4-400 400 ˚C/2 h
1330
1000
400
1,8
6800
86,5
82
50
CTVT/4-450 400 ˚C/2 h
1440
2100
400
4,3
10000
90
85,5
75
CTVT/6-315 400 ˚C/2 h
910
160
400
0,5
3000
69,5
64
39
CTVT/6-400 400 ˚C/2 h
930
350
400
1,0
4300
76,5
71
50
CTVT/6-450 400 ˚C/2 h
950
800
400
3,5
6300
79,5
74,5
75
CTVT/6-500 400 ˚C/2 h
975
1500
400
4,3
10000
83,5
78
115
CTVT/6-560 400 ˚C/2 h
950
2400
400
5,5
15000
87
81,5
129
CTVT/6-630 400 ˚C/2 h
950
3900
400
8,3
19500
90,5
85
168
CTVT/8-450 400 ˚C/2 h
690
700
400
2,25
4800
72
65,5
75
CTVT/8-500 400 ˚C/2 h
700
770
400
2,50
7100
75
70
115
CTVT/8-560 400 ˚C/2 h
730
1100
400
3,60
10000
78,5
73,5
129
CTVT/8-630 400 ˚C/2 h
735
1650
400
4,90
13500
82,5
77
168
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 535
535
3.11.2008 12:38:06
Požární střešní ventilátory
CTHT, CTVT 400˚C/2 hod
CTHT – 4pól
CTHT – 6pól
17
CTHT – 6pól
CTHT – 6-8pól
CTHT 6/8 - pol
69
70
76
CTHT – 8pól
536
katalog_01_07.indd 536
CTHT – 12pól (6/12)
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:07
Požární střešní ventilátory
CTHT, CTVT 400˚C/2 hod
CTVT – 4pól
17
CTVT – 6pól
CTVT – 6pól
CTVT – 8pól
CTVT – 12pól (6/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 537
537
3.11.2008 12:38:09
Požární střešní ventilátory
CTHT, CTVT 400˚C/2 hod
JMS
montážní rám pod ventilátory
JBS BR
montážní podstavec pod
ventilátory, uvnitř je opatřen
izolací proti kondenzaci
1
7
JPA
adaptér pro připojení klapky
JCA, volné příruby JBR,
pružné spojky JAE
n = počet svorníků
(je shodný s počtem
otvorů v ostatním
příslušenství)
závit je do velikosti 300 M6
do velikosti 560 M8
do velikosti 1100 M10
JCA BR
zpětná klapka samotížná
JBR
volná příruba
JAE BR
pružná spojka
538
katalog_01_07.indd 538
JMS
†A
†B
† C
E
F
300
470
290
245
50
70
435
600
420
330
50
70
560
725
545
450
50
70
630
795
615
535
50
70
710
875
695
590
50
70
905
1065
885
750
60
70
1100 1260 1080
840
60
70
JBS
†A
†B
† C
†G
300
470
289
245
380
435
600
419
330
510
560
725
544
450
635
630
795
614
535
705
710
875
694
590
785
905
1065
884
750
975
1100
1260
1079
840
1170
JPA
†B
† C
ØD
n
ØH
300
289
245
182
4
205
435
419
330
252
4
280
560
544
450
450
8
395
630
614
535
535
8
450
710
694
590
590
12
560
905
884
750
750
12
690
1100 1079
840
840
16
770
JCA
ØD
E
F
ØH
ØJ
300
182
170
113
205
219
435
252
170
148
280
300
560
358
230
201
395
415
630
403
250
224
450
474
710
503
300
274
560
581
905
633
360
339
690
714
1100
713
380
379
770
794
JBR
ØD
E
ØH
ØJ
300
182
55
205
219
435
252
55
280
300
560
358
55
395
415
630
403
63
450
474
710
503
69
560
581
905
633
69
690
714
1100
713
69
770
794
JAE
ØD
E
ØH
ØJ
300
182
170
205
219
435
252
170
280
300
560
358
170
395
415
630
403
170
450
474
710
503
170
560
581
905
633
170
690
714
1100
713
170
770
794
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:10
Požární střešní ventilátory
CTHT, CTVT 400˚C/2 hod
JAD – sací dýza
• použitelná na sací straně
střešních ventilátorů TH,
CTH, CTV, HCT, VDA
• vyrobená z galvanizované
oceli, od velikosti 710 z Al
plechu
• rozměry odpovídají přírubám ostatního příslušenství
• dýzy jsou shodné s výrobkem TAD (viz kap. 7.1)
JAA BR
tlumič hluku pro připevnění
na plochou střechu
velikosti příslušenství a připevňovacích šroubů
• 300 – M10 (D=13)
• 435 až 630 – M12 (D=15)
• 710 do 1100 – M14 (D=18)
Typ JAD
Typ TAD
potrubí
označení přísl.
JAD 250
TAD 250
250
435
JAD 355
TAD 355
355
560
JAD 400
TAD 400
400
630
JAD 500
TAD 500
500
710
JAD 630
TAD 630
630
905
JAD 710
TAD 710
710
1100
Typ
†A
†B
† C
E
†G
300
470
290
245
750
380
435
600
420
330
750
510
560
725
545
450
750
635
630
795
615
535
750
705
710
875
695
590
960
785
905
1065
885
750
960
975
1100 1260 1080
840
960
1170
17
Vložný útlum v oktávových pásmech [dB]
Typ
JAA-300
JAA-435
JAA-560
JAA-630
JAA-710
JAA-905
JAA-1100
125
1
1
2
2
2
2
2
250
5
7
8
8
8
7
7
500
13
16
16
14
14
14
16
1000
22
23
29
24
24
26
27
2000
23
25
32
27
28
30
32
4000
16
18
26
19
16
19
20
8000
12
13
17
13
11
12
13
Tlakové ztráty jednotlivých velikostí tlumiče
3
Typ
n
montážní rám
o
izolovaný podstavec
p
tlumič hluku
q
adaptér
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 539
r
zpětná klapka
s
příruba
t
pružná vložka
539
3.11.2008 12:38:12
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 035
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
1
7
Příslušenství
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni jsou revizní víka, po jejichž demontáži je
přístupné oběžné kolo. Záměnou revizních vík
je možné změnit strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
veškeré příslušenství požárních ventilátorů ILHT je nutno konzultovat s technickým oddělením Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• IAE 035 – pružná spojka
• IBR 035 – volná příruba
• ISA – odpružené úhelníky pro zavěšení na závitové tyče (4 ks)
• PM 55/6 – revizní vypínač
• ILHT-MOUNT – krycí hrdlo na výtlak
• ILHT-MOC – kryt motoru pro venkovní
montáž
400°C/2hod.
certifikováno v ČR
Pokyny
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Pracovní teplota -40 až +70˚C pro trvalý provoz
a pro případ požáru 400°C po dobu 2 hod pro
OTK. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou
náplň na dobu životnosti. Izolace třídy F, krytí
IP 54.
K
Ventilátory jsou vhodné pro požární větrání restaurací, nemocnic, sportovních hal,
skladů a výrobních prostor s potrubními rozvody.
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Upozornění: při horizontální montáži si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
Upozornění
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub. V návaznosti na projekt je možno objednat volné příruby IBR se šířkou 20
nebo 30 mm.
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách.
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
ILHT/4-035
700x600
1415
3500
ILHT/6-035
700x600
940
2333
ILHT/4/8-035
700x600 1360/690
3500
ILHT/6/8-035
700x600
2333
940/700
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
0,55
400
1,7
70
56
70
R60*
–
0,25
400
1,1
70
50
70
R60*
–
–
0,55/0,11
400
1,6/0,6
70
56
70
R-611
–
PU
0,45/0,20
400
1,6/1,0
70
50
70
R-610
–
PU
příkon
[kW]
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
540
katalog_01_07.indd 540
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:14
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 035
Pst
17
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
R–600
Kryt motoru pro venkovní montáž
* volba schema podle dodaného motoru
Krytamotoru
provvenkovní
zapojení
návodu kmontáž
použití
R – 610
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 541
R–602
* volba schema podle dodaného motoru
a zapojení v návodu k použití
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
541
3.11.2008 12:38:16
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 050
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
1
7
Příslušenství
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni jsou revizní víka, po jejichž demontáži je
přístupné oběžné kolo. Záměnou revizních vík
je možné změnit strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
veškeré příslušenství požárních ventilátorů ILHT je nutno konzultovat s technickým oddělením Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• IAE 050 – pružná spojka
• IBR 050 – volná příruba
• ISA – odpružené úhelníky pro zavěšení na závitové tyče (4 ks)
• PM 55/6 – revizní vypínač
• ILHT-MOUNT – krycí hrdlo na výtlak
• ILHT-MOC – kryt motoru pro venkovní
montáž
400°C/2hod.
certifikováno v ČR
Pokyny
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Pracovní teplota -40 až +70°C pro trvalý provoz
a pro případ požáru 400°C po dobu 2 hod pro
OTK. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou
náplň na dobu životnosti. Izolace třídy F, krytí
IP 54.
Ventilátory jsou vhodné pro požární větrání restaurací, nemocnic, sportovních hal,
skladů a výrobních prostor s potrubními rozvody.
K
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Upozornění: při horizontální montáži si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
Upozornění
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub. V návaznosti na projekt je možno objednat volné příruby IBR se šířkou 20
nebo 30 mm.
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách.
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/4-050
700x600
1415
5000
0,75
400
2,2
70
59
90
R60*
–
ILHT/6-050
700x600
940
3333
0,25
400
1,1
70
51
90
R60*
–
–
ILHT/4/8-050
700x600 1380/690
5000
0,75/0,16
400
2,0/0,7
70
59
90
R-611
–
PU
ILHT/6/8-050
700x600
3333
0,45/0,20
400
1,6/1,0
70
51
90
R-610
–
PU
940/700
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
542
katalog_01_07.indd 542
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:16
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 050
Pst
17
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
R–600
Kryt motoru pro venkovní montáž
* volba schema podle dodaného motoru
Krytamotoru
provvenkovní
zapojení
návodu kmontáž
použití
R – 610
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 543
R–602
* volba schema podle dodaného motoru
a zapojení v návodu k použití
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
543
3.11.2008 12:38:18
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 060
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
1
7
Příslušenství
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni jsou revizní víka, po jejichž demontáži je
přístupné oběžné kolo. Záměnou revizních vík
je možné změnit strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
veškeré příslušenství požárních ventilátorů ILHT je nutno konzultovat s technickým oddělením Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• IAE 060 – pružná spojka
• IBR 060 – volná příruba
• ISA – odpružené úhelníky pro zavěšení na závitové tyče (4 ks)
• PM 55/6 – revizní vypínač
• ILHT-MOUNT – krycí hrdlo na výtlak
• ILHT-MOC – kryt motoru pro venkovní
montáž
400°C/2hod.
certifikováno v ČR
Pokyny
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Pracovní teplota -40 až +70°C pro trvalý provoz
a pro případ požáru 400°C po dobu 2 hod pro
OTK. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou
náplň na dobu životnosti. Izolace třídy F, krytí
IP 54.
Ventilátory jsou vhodné pro požární větrání restaurací, nemocnic, sportovních hal,
skladů a výrobních prostor s potrubními rozvody.
K
Upozornění: při horizontální montáži si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Upozornění
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub. V návaznosti na projekt je možno objednat volné příruby IBR se šířkou 20
nebo 30 mm.
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách.
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/4-060
800x700
1420
7000
1,50
400
3,5
70
62
110
R60*
–
ILHT/6-060
800x700
940
4667
0,55
400
1,7
70
53
110
R60*
–
–
ILHT/4/8-060
800x700 1390/700
7000
1,7/0,35
400
4,0/1,6
70
62
110
R-611
–
PU
ILHT/6/8-060
800x700
4667
0,7/0,30
400
2,2/1,5
70
53
110
R-610
–
PU
930/690
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
544
katalog_01_07.indd 544
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:18
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 060
Pst
17
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
R–600
Kryt motoru pro venkovní montáž
* volba schema podle dodaného motoru
Krytamotoru
provvenkovní
zapojení
návodu kmontáž
použití
R – 610
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 545
R–602
* volba schema podle dodaného motoru
a zapojení v návodu k použití
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
545
3.11.2008 12:38:20
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 065
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
1
7
Příslušenství
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni jsou revizní víka, po jejichž demontáži je
přístupné oběžné kolo. Záměnou revizních vík
je možné změnit strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
veškeré příslušenství požárních ventilátorů ILHT je nutno konzultovat s technickým oddělením Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• IAE 065 – pružná spojka
• IBR 065 – volná příruba
• ISA – odpružené úhelníky pro zavěšení na závitové tyče (4 ks)
• PM 55/6 – revizní vypínač
• ILHT-MOUNT – krycí hrdlo na výtlak
• ILHT-MOC – kryt motoru pro venkovní
montáž
400°C/2hod.
certifikováno v ČR
Pokyny
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Pracovní teplota -40 až +70°C pro trvalý provoz
a pro případ požáru 400°C po dobu 2 hod pro
OTK. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou
náplň na dobu životnosti. Izolace třídy F, krytí
IP 54.
Ventilátory jsou vhodné pro požární větrání restaurací, nemocnic, sportovních hal,
skladů a výrobních prostor s potrubními rozvody.
K
Upozornění: při horizontální montáži si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Upozornění
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub. V návaznosti na projekt je možno objednat volné příruby IBR se šířkou 20
nebo 30 mm.
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách.
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/4-065
800x700
1430
10000
2,20
400
4,8
70
64
135
R60*
–
ILHT/6-065
800x700
930
6667
0,75
400
2,4
70
56
135
R60*
–
–
ILHT/4/8-065
800x700 1415/715
10000
2,3/0,5
400
5,2/1,9
70
64
135
R-611
–
PU
ILHT/6/8-065
800x700
6667
0,9/0,4
400
2,5/1,8
70
56
135
R-610
–
PU
950/720
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
546
katalog_01_07.indd 546
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:20
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 065
Pst
17
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
R–600
Kryt motoru pro venkovní montáž
* volba schema podle dodaného motoru
Krytamotoru
provvenkovní
zapojení
návodu kmontáž
použití
R – 610
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 547
R–602
* volba schema podle dodaného motoru
a zapojení v návodu k použití
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
547
3.11.2008 12:38:21
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 085
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
1
7
Příslušenství
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni jsou revizní víka, po jejichž demontáži je
přístupné oběžné kolo. Záměnou revizních vík
je možné změnit strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
veškeré příslušenství požárních ventilátorů ILHT je nutno konzultovat s technickým oddělením Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• IAE 085 – pružná spojka
• IBR 085 – volná příruba
• ISA – odpružené úhelníky pro zavěšení na závitové tyče (4 ks)
• PM 55/6 – revizní vypínač
• ILHT-MOUNT – krycí hrdlo na výtlak
• ILHT-MOC – kryt motoru pro venkovní
montáž
400°C/2hod.
certifikováno v ČR
Pokyny
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Pracovní teplota -40 až +70°C pro trvalý provoz
a pro případ požáru 400°C po dobu 2 hod pro
OTK. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou
náplň na dobu životnosti. Izolace třídy F, krytí
IP 54.
Ventilátory jsou vhodné pro požární větrání restaurací, nemocnic, sportovních hal,
skladů a výrobních prostor s potrubními rozvody.
K
Upozornění: při horizontální montáži si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Upozornění
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub. V návaznosti na projekt je možno objednat volné příruby IBR se šířkou 20
nebo 30 mm.
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách.
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/6-085
900x800
950
8400
1,50
400
3,9
70
58
145
R60*
–
ILHT/8-085
900x800
700
6300
0,75
400
2,6
70
52
145
R60*
–
–
ILHT/6/8-085
900x800
965/720
8400
1,6/0,8
400
4,5/3,1
70
58
145
R-610
–
PU
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
548
katalog_01_07.indd 548
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:22
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 085
Pst
17
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
R–600
Kryt motoru pro venkovní montáž
* volba schema podle dodaného motoru
Krytamotoru
provvenkovní
zapojení
návodu kmontáž
použití
R – 610
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 549
R–602
* volba schema podle dodaného motoru
a zapojení v návodu k použití
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
549
3.11.2008 12:38:23
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 110
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
1
7
Příslušenství
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni jsou revizní víka, po jejichž demontáži je
přístupné oběžné kolo. Záměnou revizních vík
je možné změnit strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
veškeré příslušenství požárních ventilátorů ILHT je nutno konzultovat s technickým oddělením Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• IAE 110 – pružná spojka
• IBR 110 – volná příruba
• ISA – odpružené úhelníky pro zavěšení na závitové tyče (4 ks)
• PM 55/6 – revizní vypínač
• ILHT-MOUNT – krycí hrdlo na výtlak
• ILHT-MOC – kryt motoru pro venkovní
montáž
400°C/2hod.
certifikováno v ČR
Pokyny
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Pracovní teplota -40 až +70°C pro trvalý provoz
a pro případ požáru 400°C po dobu 2 hod pro
OTK. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou
náplň na dobu životnosti. Izolace třídy F, krytí
IP 54.
Ventilátory jsou vhodné pro požární větrání restaurací, nemocnic, sportovních hal,
skladů a výrobních prostor s potrubními rozvody.
K
Upozornění: při horizontální montáži si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Upozornění
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub. V návaznosti na projekt je možno objednat volné příruby IBR se šířkou 20
nebo 30 mm.
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách.
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
Typ
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
ILHT/6-110
900x800
940
12500
2,2
400
5,4
70
60
160
R60*
–
–
ILHT/8-110
900x800
700
9375
1,1
400
3,4
70
54
160
R60*
–
–
ILHT/6/8-110
900x800
985/725
12500
2,6/0,8
400
9,0/5,7
70
60
160
R-610
–
PU
ILHT/6/12-110
900x800
950/470
12500
4,0/0,75
400
9,4/3,4
70
60
160
R-611
–
PU
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
550
katalog_01_07.indd 550
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:24
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 110
Pst
17
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
R–600
Kryt motoru pro venkovní montáž
* volba schema podle dodaného motoru
Krytamotoru
provvenkovní
zapojení
návodu kmontáž
použití
R – 610
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 551
R–602
* volba schema podle dodaného motoru
a zapojení v návodu k použití
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
551
3.11.2008 12:44:35
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 140
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
1
7
Příslušenství
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni jsou revizní víka, po jejichž demontáži je
přístupné oběžné kolo. Záměnou revizních vík
je možné změnit strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
veškeré příslušenství požárních ventilátorů ILHT je nutno konzultovat s technickým oddělením Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• IAE 140 – pružná spojka
• IBR 140 – volná příruba
• ISA – odpružené úhelníky pro zavěšení na závitové tyče (4 ks)
• PM 55/6 – revizní vypínač
• ILHT-MOUNT – krycí hrdlo na výtlak
• ILHT-MOC – kryt motoru pro venkovní
montáž
400°C/2hod.
certifikováno v ČR
Pokyny
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Pracovní teplota -40 až +70°C pro trvalý provoz
a pro případ požáru 400°C po dobu 2 hod pro
OTK. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou
náplň na dobu životnosti. Izolace třídy F, krytí
IP 54.
Ventilátory jsou vhodné pro požární větrání restaurací, nemocnic, sportovních hal,
skladů a výrobních prostor s potrubními rozvody.
K
Upozornění: při horizontální montáži si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
Upozornění
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub. V návaznosti na projekt je možno objednat volné příruby IBR se šířkou 20
nebo 30 mm.
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách.
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
ILHT/6-140
1000x900
960
15000
3,0
400
6,9
70
63
175
R60*
–
ILHT/8-140
1000x900
695
11250
1,5
400
4,5
70
57
175
R60*
–
–
ILHT/6/12-140
1000x900
950/470
15000
4,0/0,75
400
9,4/3,4
70
63
175
R-611
–
PU
Typ
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
–
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
552
katalog_01_07.indd 552
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:26
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 140
Pst
17
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
R–600
Kryt motoru pro venkovní montáž
* volba schema podle dodaného motoru
Krytamotoru
provvenkovní
zapojení
návodu kmontáž
použití
R – 610
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 553
R–602
* volba schema podle dodaného motoru
a zapojení v návodu k použití
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
553
3.11.2008 12:45:09
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 190
Vertikální montáž (při montáži s osou motoru
vodorovně si vyžádejte rozměrový náčrtek)
Skříň
1
7
Příslušenství
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni jsou revizní víka, po jejichž demontáži je
přístupné oběžné kolo. Záměnou revizních vík
je možné změnit strany připojení potrubí.
Oběžné kolo
ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými
lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo.
veškeré příslušenství požárních ventilátorů ILHT je nutno konzultovat s technickým oddělením Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• IAE 190 – pružná spojka
• IBR 190 – volná příruba
• ISA – odpružené úhelníky pro zavěšení na závitové tyče (4 ks)
• PM 55/6 – revizní vypínač
• ILHT-MOUNT – krycí hrdlo na výtlak
• ILHT-MOC – kryt motoru pro venkovní
montáž
400°C/2hod.
certifikováno v ČR
Pokyny
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Pracovní teplota -40 až +70˚C pro trvalý provoz a
pro případ požáru 400°C po dobu 2 hod pro
OTK. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou
náplň na dobu životnosti. Izolace třídy F, krytí
IP 54.
Ventilátory jsou vhodné pro požární větrání restaurací, nemocnic, sportovních hal,
skladů a výrobních prostor s potrubními rozvody.
K
Upozornění: při horizontální montáži si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
Upozornění
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub. V návaznosti na projekt je možno objednat volné příruby IBR se šířkou 20
nebo 30 mm.
v každé poloze ventilátoru, s ohledem na
revizní činnost a možnost sejmutí bočního panelu přednostně s osou motoru svisle. Při použití krytu motoru je ventilátor vhodný i pro venkovní montáž.
Regulace otáček
se provádí u vybraných typů frekvenčním
měničem nebo přepínáním pólů.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách.
rozměry
potrubí
[mm]
otáčky
[min-1]
průtok
(0 Pa)
[m3/h]
příkon
[kW]
napětí
[V]
proud
[A]
ILHT/6-190
1100x1000
955
19000
5,5
400
11,9
70
64
210
R60*
–
–
ILHT/8-190
1100x1000
720
14250
2,2
400
5,9
70
58
210
R60*
–
–
ILHT/6/12-190
1100x1000
975/480
19000
5,9/1,25
400
13,9/5,3
70
64
210
R-611
–
PU
Typ
max.
teplota
[˚C]
akust.
tlak*
[dB(A)]
hmotnost
schema
[kg]
motor.
regulátor
ochrana
* Akustický tlak ve vzdálenosti 6 m na straně výtlaku.
554
katalog_01_07.indd 554
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:28
Radiální ventilátory 400˚C/2 hod
ILHT 190
Pst
17
Úroveň akustického tlaku [dB(A)] je měřena v 6 m na straně výtlaku.
Výkonové charakteristiky
Příklady kombinací revizních vík pro různé strany připojení potrubí na
sání a výtlak.
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
R–600
Kryt motoru pro venkovní montáž
* volba schema podle dodaného motoru
Krytamotoru
provvenkovní
zapojení
návodu kmontáž
použití
R – 610
Hrdlo na sání nebo výtlak pro venkovní
montáž
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s odděleným vinutím
(4/6, 6/8, 8/12)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 555
R–602
* volba schema podle dodaného motoru
a zapojení v návodu k použití
R – 611
změna otáček přepnutím počtu pólů,
provedení s Dahlanderovým vinutím
(4/8, 6/12)
555
3.11.2008 12:45:38
Požární radiální ventilátory 400˚C/2 hod
CVHT 9, 10, 12, 15, 18
Skříň
1
7
je z ocelového, galvanicky pozinkovaného
plechu sendvičového provedení s hliníkovými
rohovníky. Ve spodní části jsou montážní patky
pro uchycení ventilátoru k podlaze nebo stropu.
Provedení s horizontálním výdechem CVHT-H
nebo vertikálním výdechem CHT-V. Motor s řemenovým převodem je uložen uvnitř skříně a
standardně je na pravém boku skříně při pohledu ze strany výtlaku, alternativně lze dodat motor nalevo (CVHT-H-TI neno CVHT-V-TI).
Oběžné kolo
je radiální s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní třífázový 230/400 V nebo
400 V dle výkonu. Řemenový převod s automatickým vypínáním řemenu pro bezúdržbový
provoz. Pracovní teplota je pro případ požáru
400°C po dobu 2 hod pro OTK. Na zvláštní objednávku lze dodat dvouotáčkové motory 4/8
pólů. Krytí IP 55.
horizontální montáž
Typ
A
A1
a1
B
B1
C
D
ød1
E
F
F1
GxH
759
701
782
783
863
592
304
15
264
66
96
400x400
CVHT-10/10-H 821
763
844
837
917
618
337
15
294
66
84
450x450
CVHT-12/12-H 945
887
968
959 1039 681
400
15
345
66
90
500x500
CVHT-15/15-H 1104 1046 1127 1092 1172 776
476
15
407
66
88
600x600
CVHT-18/18-H 1250 1192 1273 1278 1358 882
560
15
485
66
91
700x700
CVHT-9/9-H
Příslušenství
Pokyny
veškeré příslušenství požárních ventilátorů CVHT je nutno konzultovat s technickým oddělením Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• IAE – pružná spojka
• CVD – hrdlo výdechu s mřížkou
• CTH – stříška nad svislý výdech pro
venkovní montáž
• IBR – volná příruba
• ISA – odpružené úhelníky pro zavěšení na závitové tyče (4 ks)
• PM 55/6 – revizní vypínač
Svorkovnice
je umístěna přímo na motoru ventilátoru a
je přístupná po sejmutí bočního víka skříně.
Průchodka pro kabel je v rámu skříně.
Montáž
ve vodorovné poloze, výdech lze zvolit
podle provedení skříně (viz. rozměrové náčrtky) vodorovně nebo svisle.
Ventilátory jsou vhodné pro požární větrání restaurací, nemocnic, sportovních hal,
skladů a výrobních prostor s potrubními rozvody. Upozornění: při horizontální montáži si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
Upozornění
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub. V návaznosti na projekt je možno objednat volné příruby IBR se šířkou 20
nebo 30 mm.
Hluk
akustický tlak ve vzdálenosti 1,5m na
straně sání je uveden v grafech. Akustický výkon se vypočte z uvedené hodnoty pomocí korekcí v tabulce.
průtok
min
[m3/h]
průtok
max
[m3/h]
hmotnost
[kg]
otáčky min
[min-1]
otáčky max
[min-1]
příkon min
[kW]
příkon max
[kW]
CVHT-9/9
800
1700
0,25
1,1
700
4400
60
CVHT-10/10
700
1700
0,25
2,2
1100
6300
70
CVHT-12/12
600
1500
0,37
3
1300
9300
85
CVHT-15/15
600
1200
0,75
4
3000
12000
121
CVHT-18/18
400
950
0,75
7,5
2500
21200
160
Typ
556
katalog_01_07.indd 556
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:30
Požární radiální ventilátory 400˚C/2 hod
CVHT 9, 10, 12, 15, 18
400°C/2hod.
certifikováno v ČR
K
17
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
vertikální montáž
Typ
A
A1
a1
B
B1
C
D
ød1
E
F
F1
GxH
759
701
782
783
863
592
304
15
264
317
96
400x400
CVHT-10/10-V 821
763
844
837
917
618
337
15
294
317
84
450x450
CVHT-12/12-V 945
887
968
959 1039 681
400
15
345
344
90
500x500
CVHT-15/15-V 1104 1046 1127 1092 1172 776
476
15
407
369
88
600x600
CVHT-18/18-V 1250 1192 1273 1278 1358 882
560
15
485
409
91
700x700
CVHT-9/9-V
CVHT-MOUNT – hrdlo na sání nebo výtlak
pro venkovní montáž
• vhodné pro ventilátory CVHT
• používá se zejména při montáži ventilátoru ve venkovním prostředí
• vyrobeno z ocelového galvanicky pozinkovaného plechu
• rozměry odpovídají velikostem příslušných ventilátorů
• typ ventilátoru je nutno uvést v objednávce
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 557
557
3.11.2008 12:38:31
Požární radiální ventilátory 400˚C/2 hod
CVHT 9, 10, 12, 15, 18
17
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part
I., AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
Svislá stupnice uvádí celkový tlak v Pa a mm H2O. Dynamický tlak v mm
H2O je uveden pod stupnicí rychlosti (1mm H2O = 9,81 Pa).
558
katalog_01_07.indd 558
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:32
Požární radiální ventilátory 400˚C/2 hod
CVHT 9, 10, 12, 15, 18
Akustický výkon LwA (dB(A)) se získá přičtením korekcí v tabulce k hodnotě hladiny akustického tlaku z výkonového grafu.
Typ
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
CVHT-9/9
17
15
11
12
4
4,5
14
19
16000
27
CVHT-10/10
17
15
11
11
4
4,5
14
20
27
CVHT-12/12
16
14
11
10
4,4
4,5
15
21
27
CVHT-15/15
13
13
10
10
4,6
5
15
22
27
CVHT-18/18
11
12
9
9
5
6
15
22
27
17
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 559
559
3.11.2008 12:38:33
Požární radiální ventilátory 400˚C/2 hod
CVHT 20, 22, 25, 30
Skříň
1
7
ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, skříň je opatřena přírubami pro upevnění do čtyřhranného potrubí. Na
skříni jsou revizní víka, po jejichž demontáži je
přístupné oběžné kolo.
Oběžné kolo
horizontální montáž
ventilátoru je radiální, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je
staticky a dynamicky vyváženo.
Motor
je asynchronní s kotvou nakrátko. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na
dobu životnosti. Krytí IP 54.
Svorkovnice
je standardně umístěna na skříni přírubového motoru. Připojení kabelu je možné po sejmutí víka svorkovnice.
Montáž
ve vodorovné poloze, výdech lze zvolit
podle provedení skříně (viz. rozměrové náčrtky) vodorovně nebo svisle.
Regulace otáček
se provádí volbou řemenic.
Směr otáčení
je dán na skříni nalepenou šipkou. Směr
otáčení je po uvedení do provozu nutno zkontrolovat, při opačném směru otáčení je nutno
změnit pořadí fází.
Hluk
emitovaný ventilátorem je uveden v tabulkách.
Typ
D
ød1
E
F
F1
GxH
CVHT-20/20-H
1414 1356 1437 1495 1575 1051
A
A1
a1
B
B1
C
636
15
631
66
126
800x800
CVHT-22/22-H
1542 1448 1565 1638 1718 1143
698
15
706
66
121
900x900
CVHT-25/25-H
1697 1639 1720 1800 1880 1278
801
15
805
66
139 1000x1000
CVHT-30/28-H
1914 1856 1937 2005 2084 1496
875
15
953
66
148 1200x1200
Příslušenství
veškeré příslušenství požárních ventilátorů CVHT je nutno konzultovat s technickým oddělením Elektrodesign ventilátory s.r.o.
• IAE – pružná spojka
• IBR – volná příruba
• ISA – odpružené úhelníky pro zavěšení na závitové tyče (4 ks)
• PM 55/6 – revizní vypínač
400°C/2hod.
certifikováno v ČR
Pokyny
Ventilátory jsou vhodné pro požární větrání restaurací, nemocnic, sportovních hal,
skladů a výrobních prostor s potrubními rozvody. Upozornění: při horizontální montáži si vyžádejte příslušný rozměrový náčrtek.
K
Upozornění
Ventilátory jsou dodávány bez namontovaných přírub. V návaznosti na projekt je možno objednat volné příruby IBR se šířkou 20
nebo 30 mm.
návrh
ventilátoru softwarem
na tel.: 724 121 232
průtok
min
[m3/h]
průtok
max
[m3/h]
otáčky min
[min-1]
otáčky max
[min-1]
příkon min
[kW]
příkon max
[kW]
CVHT-20/20
500
1000
2,2
7,5
4500
24400
250
CVHT-22/22
400
850
2,2
15
5000
36000
320
CVHT-25/25
350
750
2,2
15
5000
42000
330
CVHT-30/28
300
600
2,2
18,5
12000
57000
648
Typ
560
katalog_01_07.indd 560
hmotnost
[kg]
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:33
Požární radiální ventilátory 400˚C/2 hod
CVHT 20, 22, 25, 30
17
vertikální montáž
Typ
A
A1
a1
B
B1
C
D
ød1
E
F
F1
GxH
636
15
631
452
126
800x800
498
121
900x900
498
139 1000x1000
CVHT-20/20-V
1414 1356 1437 1495 1575 1051
CVHT-22/22-V
1542 1448 1565 1638 1718 1143
698
15
706
CVHT-25/25-V
1697 1639 1720 1800 1880 1278
801
15
805
CVHT-30/28-V
1914 1856 1937 2005 2084 1496
875
15
953
497
148 1200x1200
CVHT-MOUNT – hrdlo na sání nebo výtlak
pro venkovní montáž
• vhodné pro ventilátory CVHT
• používá se zejména při montáži ventilátoru ve venkovním prostředí
• vyrobeno z ocelového galvanicky pozinkovaného plechu
• rozměry odpovídají velikostem příslušných ventilátorů
• typ ventilátoru je nutno uvést v objednávce
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 561
561
3.11.2008 12:38:34
Požární radiální ventilátory 400˚C/2 hod
CVHT 20, 22, 25, 30
17
Výkonové charakteristiky
Hodnota tlaku v Pa je hodnota statického tlaku, hodnoty tlaku a průtoku
jsou udávány pro suchý vzduch 20˚C a tlak vzduchu 760 mm Hg. Charakteristiky jsou měřeny podle standardů UNE 100-212-89, BS 848 part I.,
AMCA 210-85 a ASHRAE 51-1985.
562
katalog_01_07.indd 562
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:35
Požární radiální ventilátory 400˚C/2 hod
CVHT 20, 22, 25, 30
Akustický výkon LwA (dB(A)) se získá přičtením korekcí v tabulce k hodnotě hladiny akustického tlaku z výkonového grafu.
Typ
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
16000
CVHT-20/20
10
11
8
8
5,7
7
16
23
27
CVHT-22/22
9
11
7
8
6,3
7,5
17
24
27
CVHT-25/25
9
11
7
8
6,3
7,5
17
25
27
CVHT-30/28
9
11
7
8
6,3
7,5
18
25
27
17
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 563
563
3.11.2008 12:38:36
Požární ventilátory
Poznámky
17
564
katalog_01_07.indd 564
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:36
Požární ventilátory
Poznámky
17
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 565
565
3.11.2008 12:38:36
Požární ventilátory
Poznámky
17
566
katalog_01_07.indd 566
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:36
Požární ventilátory
Poznámky
17
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
katalog_01_07.indd 567
567
3.11.2008 12:38:36
Požární ventilátory
Poznámky
17
568
katalog_01_07.indd 568
www.elektrodesign.cz
[email protected]
3.11.2008 12:38:36

Podobné dokumenty

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55 ILHT 065

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55 ILHT 065 ventilátoru je radiální s dozadu zahnutými lopatkami, vyrobeno je z galvanicky pozinkovaného ocelového plechu. Je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko. Motory mají ...

Více

Požární radiální ventilátory potrubní CHAT 400˚C/2

Požární radiální ventilátory potrubní CHAT 400˚C/2 je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu sendvičového provedení. Pro provádění revizí a čištění je možno jednotlivé panely sejmout. Ventilátor je uložen ve skříni na odpružených profilech, a...

Více

příslušenství, potrubní elementy pro vzduchotechniku 7.1 vnořené

příslušenství, potrubní elementy pro vzduchotechniku 7.1 vnořené • klapka TSKM je připravena pro montáž servopohonu, dodává se jen do velikosti 630 (klapka musí být vždy otevřena servopohonem před spuštěním ventilátoru a uzavřena až po jeho vypnutí)

Více

Ventilátory s protipožární skříní a uzávěrem SILENT SXU 100, SXA

Ventilátory s protipožární skříní a uzávěrem SILENT SXU 100, SXA asynchronní s vnějším rotorem a s rozběhovým kondenzátorem. Motor je vybaven termopojistkou proti přetížení, max. teplota okolí je 40˚C. Krytí IP 45.

Více

07 CZ Stredotlak. axi.lne vent str.indd - COM

07 CZ Stredotlak. axi.lne vent str.indd - COM Možnost dodávky s motory ISO H (80°C) nebo v požárním provedení 300°C/60 min (F300) a 400°C/120 min (F400)

Více

Malé radiální ventilátory IP 45 SILENT SXU 60, SXU 100, SXA 100

Malé radiální ventilátory IP 45 SILENT SXU 60, SXU 100, SXA 100 dočasným víkem proti zašpinění a po montáži se nahradí čelní deskou, která je volně přiložena. Na zvláštní objednávku lze dodat skříň a motorventilátor samostatně. Pro usnadnění montáže je v balení...

Více

Sklíčidla silová s ovládáním strojním (katalog 2015)

Sklíčidla silová s ovládáním strojním (katalog 2015) z výkovků z vysoce kvalitní speciální slitinové oceli. Tato sklíčidla mají nejen vysokou zatížitelnost a odolnost, ale také vysokou upínací přesnost, opakovatelnost upínání a životnost. Všechna těl...

Více

Strešní ventilátory IP 55 CTHB, CTHT, CTVB, CTVT

Strešní ventilátory IP 55 CTHB, CTHT, CTVB, CTVT POZOR! Alternativně dodávané motory označené jako 230/400V lze provozovat pouze ve spojení do hvězdy a nelze je tímto způsobem regulovat. Ventilátory jsou vyráběny za nejpřísnější výrobní kontroly ...

Více