Ceník služeb Terénní pečovatelská služba Mělník

Komentáře

Transkript

Ceník služeb Terénní pečovatelská služba Mělník
Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz
IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273
CENÍK SLUŽEB TPS
SCHVÁLENÝ RADOU MĚSTA MĚLNÍKA DNE 19.10.2015, PLATNÝ OD 1. 1. 2016
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ JE BEZPLATNÉ
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
a)
b)
c)
d)
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
110,-Kč/hod
110,-Kč/hod
110,-Kč/hod
110,-Kč/hod
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
a) Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti osoby nebo ve středisku osobní hygieny
b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
c) Pomoc při použití WC
110,-Kč/hod
110,-Kč/hod
110,-Kč/hod
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
a) Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování. Jedná se o obědy uvařené v CSM.
b) Dovoz nebo donáška jídla
c) Pomoc při přípravě jídla a pití - jedná se o vaření nebo dovaření polotovarů, ne o ohřev
d) Přihřátí oběda a servírování – do 10 min. práce personálu. Časově limitováno 10 minutami,
pokud se jedná o pracovníky TPS, kteří rozvážejí obědy i dalším uživatelům.
cena oběda
54,- Kč
18,- Kč
110,-Kč/hod
10,-Kč
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
a) Základní úklid a údržba domácnosti
b) Údržba domácích spotřebičů (sporák, mikrovlnná trouba)
c) Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po
malování, do 60 min. práce personálu
d) Donáška balení vody
e) Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
f) Základní nákupy a pochůzky, jeden nákup = jeden obchod nejblíže bydlišti, jedna pochůzka
= jedna instituce, do 15 min. práce personálu. (do 3 kg)
g) Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
do 30 min. práce personálu. (3 kg – 8 kg)
h) Praní a žehlení ložního prádla v domácnosti osoby
i) Praní a žehlení osobního prádla, v domácnosti osoby
110,-Kč/hod
110,-Kč/hod
120,-Kč/hod
30,- Kč
110,-Kč/hod
35,-Kč/úkon
65,-Kč/úkon
60,- Kč/kg
60,- Kč/kg
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a) Doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a instituce, nákupy a zpět
b) Rozhovor, procházka
110,-Kč/hod
110,-Kč/hod
CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB TPS
Dohled nad požitím léků
15,-Kč/úkon
Přemývání znečištěných jídlonosičů
15,-Kč/úkon
Umytí všech dílů jídlonosičů pečovatelkou v přípravně TPS. Tento úkon může být proveden bez
předchozí domluvy s uživatelem při jednorázovém znečištění jídlonosiče, nebo po domluvě
s uživatelem - pravidelné přemývání.
Dovoz a odvoz uživatele do SOH, na pedikúru, ke kadeřníkovi, dovoz prádla do a z prádelny
30,- Kč
DL
Pedikúra v zařízení CSM
140,- Kč
Pedikúra v domácnosti uživatele imobilní
180,- Kč
Dohled
120,-Kč/hod
Pronájem termojídlonosiče
1,- Kč/oběd
CENÍK PRÁDELNY CSM PRO UŽIVATELE TPS
Ceník prádelny platný od 1.1.2011 pro uživatele DL, DP, DV a TPS.
Služba
Praní prádla
Mandlování prádla
Kč / 1kg
45,- Kč
24,- Kč
1) Pečovatelská služba zajišťuje uživatelům základní úkony vyjmenované v § 40 odst. 2 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a upřesněné v § 6 vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Kromě základních úkonů poskytuje pečovatelská služba další fakultativní (doplňkové) úkony.
2) Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů je uvedena jako hodinová sazba (částka), sazba za poskytnutý
úkon nebo za 1 kg suchého prádla či 1 pračku.
3) Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času nezbytnému
k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
4) Fakultativní služby lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných
úkonů (nikoliv jako jediný požadovaný úkon) a v případě, kdy to umožňuje provoz organizace.

Podobné dokumenty