2014 Ročenka HYJÉ koně - HYJÉ

Komentáře

Transkript

2014 Ročenka HYJÉ koně - HYJÉ
ROČENKA koní Moravy
2014
Hyjé – koně, o.s.
Dovolujeme si Vás informovat, že společnost HYJÉ
– koně, o.s. zahájila svou činnost. Společnost HYJÉ –
koně, o.s. navazuje na činnost společnosti HYJÉ – koně
Zlínského kraje, o.p.s.. Naše činnost má tradici a již teď
přináší nové další aktivity a další připravujeme.
HYJÉ - koně, o. s. je občanským sdružením
založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů, vytvořeným na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách, sdružující
hipology, tj. majitele koní, chovatele koní, zájemce o jezdecký a dostihový sport, tj. jezdecké
kluby a stáje, podnikatelské a jiné subjekty.
HYJÉ – koně, o.s., organizace pro všechny milovníky koní se Vás ptá, co pro Vás
dělají organizace, ve kterých jste členy?
Máte zájem o rozvoj a zachování koní v regionu Moravy? Jste majitel koní, chovatel
koní, zájemce o jezdecký a dostihový sport či milovník koní? Staňte se členy HYJÉ – koně,
o.s.
Co můžete očekávat od HYJÉ - koně, o.s., si můžete přečíst ve stanovách společnosti.
Máme za sebou kus odvedené práce - aktivity společnosti si můžete připomenout v
přiloženém souboru. Hlavně máme chuť pracovat na dalším rozvoji.
Cíle sdružení:
­ koordinace činností v sektoru koní na území ČR v zájmu rozvoje sektoru koní,
­ pomoc s přípravou a koordinace rozvojových projektů na podporu sektoru koní na území
ČR,
­ aktualizace databáze subjektů působících v sektoru koní,
­ propagace a prezentace členských subjektů působících v sektoru koní a sportovních a
kulturních akcí spojených s koňmi,
­ dohled nad rozvojem služeb v sektoru koní, certifikace služeb,
­ metodicky a cílevědomě působit v oblasti rozvoje rekreačního, výkonnostního sportu ve
všech jeho formách,
­ rozvíjení vzdělávání členů společnosti,
­ poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže,
­ výplň volnočasové aktivity seniorů,
­ příprava a administrace partnerských projektů s širokým dopadem do oblasti sektoru koní
včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování projektů,
­ zajišťování informačního servisu všem členům o možných zdrojích financování
rozvojových projektů,
­ podporovat tradice spojené s folklórem a koňmi,
­ rozvíjení sítě hipotras.
Máte zájem zapojit se?
HYJÉ - koně, o.s. je tu pro podporu rozvoje koní nejen ve Zlínském kraji.
Volnost, svoboda, harmonie, důvěrný a uzdravující kontakt člověka s přírodou…, to
jsou pocity, které můžete prožít v rámci projektu Hyjé koně i Vy. Zveme Vás do sedel!
K nabídce atraktivit Zlínského kraje patří kromě přírodních krás či historickokulturního bohatství tradičně i oblast „koňařská“. Má to svou logiku: v regionu se nacházejí
nejen vyhlášené chovné stanice jako je Hřebčín Napajedla nebo Zemský hřebčinec Tlumačov,
ale také řada dalších špičkových stájí, jezdeckých škol a klubů či farem zaměřených na
hipoturistiku a hipoterapii.
Zlínský kraj již léta podporuje obnovu dostihového areálu ve Slušovicích, který se
díky postupným revitalizačním krokům a pravidelnému pořádání Dostihových dnů znovu
stává vyhledávaným sportovně společenským centrem. Kraj však pomáhá i dalším aktivitám,
které se zakládají na odvěkém přátelství člověka a koně.
Věřím, že i vydání této ročenky přispěje k propagaci pestré nabídky akcí lákavých pro
všechny nadšené „koňaře“, ale i pro ty, kdo si svůj vztah ke koním, těm ušlechtilým
inteligentním tvorům, možná teprve vytvoří...
MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje
Vážení členové, milí partneři, přátelé koní,
dostává se Vám do rukou první Ročenka občanského sdružení HYJÉ – koně, o.s.,
jejímž cílem je zhodnocení výsledků činnosti v uplynulém roce 2014.
Jedním z našich trvale vymezených cílů je dostávat se svou činností do povědomí co
nejširší veřejnosti. To se nám daří a propagace společnosti a jejich členů neustává na
regionální i celorepublikové úrovni. Svou činnost společnost prezentuje i v zahraničí - na
Slovensku, nově v Německu ve spolupráci s KČT. Docházelo a stále dochází k upevňování
partnerství a kontaktů, které jsme až doposud navázali, ale také k vytváření kontaktů nových,
jenž jak doufáme, budou příslibem vzájemné spolupráce na plánovaných aktivitách jak ze
strany společnosti HYJÉ, tak i ze strany nově příchozích partnerů.
V uplynulém roce se také HYJÉ – koně, o.s. stala nedílnou součástí akcí s koňmi i
dostihových dnů na závodišti ve Slušovicích. I v letošním roce se těšíme na další úkoly a
výzvy spojené se zlepšováním situace a dění kolem koní v nejširším slova smyslu.
Na závěr dovolte, abych vám popřála mnoho úspěchů a šťastných okamžiků ve
společnosti ušlechtilých koní v nadcházející sezóně roku 2015.
Ing. Lenka Šomanová
předsedkyně HYJÉ – koně, o.s.
PŘEHLED ČINNOSTI HYJÉ - koně, o.s.
LEDEN
Fandíme vzdělávání 2014
Osvědčené vzdělávání!
Seriál seminářů podporující vzdělání koňařské veřejnosti na Moravě.
JS S+S Kroměříž, o.s. pokračuje v seriálu „Fandíme vzdělávání II.“
I nadále přicházíme se zajímavými lektory, kteří mají co říct. Při prvním semináři
(18.1.) nakoukneme do historie chovu koní na Moravě. Druhý seminář (15.2.) pomůže
jezdcům dosahovat lepších jezdeckých výkonů. Třetí seminář (22.3.) zabrousí do
chovatelských otázek a čtvrtý jarní (19.4.) seminář přinese informace o koních v neziskovém
sektoru. Informace ze seminářů využijete při své práci s koňmi.
Semináře jsou určeny pro laickou veřejnost i ostřílené profíky. Pokud chcete vědět víc
než ostatní a chcete mít ještě lepší chovatelské a sportovní výsledky, přijďte na naše semináře.
U nás se dozví novinky i ti, kteří si myslí, že již vše vědí :–)).
Čekají vás víkendy nabité informacemi přinášejícími nové poznatky, zkušenosti, tj.
živou praxi okořeněnou teorií.
Rozšiřte si znalosti a prospějete tím sobě i svým koním. Navážete nové kontakty a
získáte nové informace. Máme pro Vás připravené pěkné prostředí, možnosti exkurze po
areálech, kde se semináře konají. Setkáte se s živými koňmi. Obdržíte materiály k danému
semináři a malé občerstvení. Čeká na Vás milé překvapení.
Seminář „Fandíme vzdělávání“ – Proudem času moravskou historií
s Janem Binkem
18. 1. 2014
Jak se co nejrychleji dostat do koňské historie? Stačí mít na semináři pamětníky a
to ne ledajaké. Ty, co kus moravské koňařské historie zažili a prožili. Také ty, kteří byli u
zrodu regenerace koně, který je spjat s Moravou, tedy moravského teplokrevníka. Lektorem
tohoto jedinečného a neopakovatelného semináře byl Jan Binek a v řadách pozorných
posluchačů se našel nejeden pamětník, který rozšiřoval přednášené informace mladší
generaci. Kde jinde se nad „ Proudem času moravskou historií „ sejít než na Moravě ve
stylovém Hanáckém dvoře, který se nachází ve vesničce Polkovice. Zde se probírala historie
chovatelská i sportovní.
Cestu do Hanáckého dvora našli účastníci a leckterý z nich potvrzoval slova lektora a
vracel se do dob mládí. Hanácký dvůr Polkovice nepřehlédnete, to že míříte za koňmi vám
potvrdí ohrady, ze kterých řehtají koně. Kromě krásné stylové restaurace, kde seminář
probíhal, je v areálu vybudováno ustájení pro koně a k tomu potřebné vybavení - výběhy,
pastviny, písková dostatečně velká jízdárna, na které se již pár let pořádají závody a v dnešní
době i nezbytná hala. Ti, co tento areál navštívili v letech předchozích, stále vidí, jak se areál
postupně stále vylepšuje a zdokonaluje.
Proč seminář o moravské historii?
K tomu nám pořadatelky z JS S+S Kroměříž Ing. J.
Fatěnová a Mgr. J. Svárovská prozradily: „Jsme členkami
SCHPMT, kde máme možnost se setkat s řadou osobností z
koňského světa, kteří o koních mají co říct. Tam jsme se
setkaly i s J. Binkem. Oslovily jsem J. Binka s nápadem
semináře, on přijal a tak se seminář mohl uskutečnit. Jsme
rády, že se tak stalo, protože si po letech nemusíme říkat, že
jsme nevyužily potencionálu – lidí, kteří o historii koní z
pohledu chovatelského i sportovního měli co říct.“
Jak z pohledu historie vypadal chov koní na Moravě?
O tom hovoří několik historických údajů, které se
zachovaly. První dochovaná zpráva o chovu koní na Moravě pochází z roku 1793 a uvádí, že
intenzivnější chov koní byl na jihlavsku, novoměstsku a olomoucku. Chov koní nebyl na
zvlášť vysoké úrovni, zejména v typu a špatném odchovu hříbat. Ráz koní na Moravě byl
pouze teplokrevný, o čemž svědčí záznamy o sčítání koní i pozdější nákup vojenských
remont. Chov koní byl prováděn stejně jako v jiných zemích Rakouska Uherska pro vojenské
účely. Po převzetí chovu koní ministerstvem orby se chov koní přizpůsobuje požadavkům
zemědělství, tedy chovu mohutnějšího koně. Na Moravě bylo přechodně použito
oldenburského koně za účelem zmohutnění a zesílení, k získání vhodnějšího temperamentu a
vhodných užitkových vlastností pro zemědělské využití. Dále je však chov koní založený s
úspěchem na podkladě krve orientální a anglického polokrevníka zastoupeného potomstvem
hřebců Furioso a Przedswit, což přetrvává do poloviny minulého století.
Po stránce chovatelských ústavů jsou na Moravě založeny v Hostouni vojenský
hřebčín (zal. 1915), zemský hřebčín ve Vizovicích (zal. 1918) za účelem produkce plemeníků
pro zemský chov, kteří pocházejí z „domácí půdy“. Dále zemský hřebčín v Pohořelicích (zal.
1927), hřebčín Albertovec (zal. 1952). V roce 1925 při zřízení ústředního hřebčince v
Tlumačově je otevřena hříbárna na Buňově pro odchov zakoupených hřebečků. I na tyto
chovatelské ústavy přišla během semináře řeč.
Stejně jako ve světě se historický a společenský vývoj v Čechách a na Moravě
značnou měrou podepsal i na odlišném vývoji chovu koní a i na vzniku a zániku
chovatelských ústavů.
Můžeme však konstatovat, že na území Moravy chovatelé shromažďovali koně na
podkladě polokrevných kmenů Furioso, Przedswit, Gidran, North Star, Nonius a Star of
Hannover a docílili koně vysoce prochovaného, typově vyrovnaného, ušlechtilého, živého
temperamentu, který vyhovoval tehdejšímu využití koní. Že chovatelé odváděli kvalitní
promyšlenou chovatelskou práci, o tom svědčí původy koní z té doby i to, že to byli koně
výkonní i sportovně. Není proto divu, že tito koně okouzlili řadu chovatelů i na konci
minulého století.
V roce 1991 přichází Jan Binek s myšlenkou obnovit chov koní, kteří se dříve
chovali v Pohořelicích. Pro svou myšlenku získává další nadšence a tak se rozbíhá
regenerační proces moravského teplokrevníka, který je uznán za samostatné plemeno v roce
2004. Letos v roce 2014 uplyne již 10. let od založení PK MT.
Proč právě pohořelický kůň?
Na to jsem se J. Binka zeptali a
dozvěděli jsme se, že praxi s koňmi získával v
Těchlově, což bylo odchovné zařízení hřebčína
Pohořelice. Takže se s těmito koňmi setkával od
počátku. Po ukončení učiliště dostal umístěnku
do Xaverova, kam však neodjel díky Václavu
Prášilovi a tak se v Těchlově stal instruktorem
praktického výcviku na Školním statku při
SZTŠ (Střední zemědělská technická škola).
Jak praktický výcvik probíhal?
V pracovní době se věnoval výcviku remont (mladých koní) a tréninku dostihových
koní. Ve výcviku bylo průměrně 25 koní, kteří byli pracováni pod sedlem i v zápřeži.
Základní výcvik museli zvládnout v období, kdy zde byli učni tedy v období říjen – květen a
výcvik byl ukončen výkonnostními zkouškami.
I po pracovní době koně byli na pořadí. Vvěnoval se skokovému výcviku pod
Bohumilem Hamplem.
Jak v té době vypadala zootechnická evidence?
Zootechnická evidence byla pečlivá a promyšlená a poskytovala dostatek informací
pro chovatelskou práci a tak chovatel koní měl dokonalý přehled.
Jak to vypadalo se stavem koní v Pohořelicích?
V posledním vydání plemenné knihy z roku 1955 figuruje 45 klisen základního stáda.
Opouštěl jsem Těchlov (odchovné zařízení hřebčína Pohořelice) s počtem 126 ks koní. Po
základní vojenské službě, tj. po 2 letech, mě Těchlov přivítal s počtem 12 koní, z toho 3
klisny nevalné kvality, protože je nikdo nechtěl. V roce 1961 probíhala likvidace Těchlova
jako odchovného zařízení hřebčína Pohořelice jako stranický úkol Z. Prášila d.t. Objekty na
Těchlově dále využívá SZTŠ pro výuku studentů a k chovu hospodářských zvířat.
Jaká zvířáka se proháněla po ohradách, kde dříve byli koně?
To jste mohli vidět na semináři.
Jeden z objektů se podařilo zachránit i pro koně. Spolu s Ing. Weinsteinem, který byl
předsedou JZD Vizovice, se podařilo znovu založit odchovnu hříbat.
Jak byli využiti zbývající koně z Pohořelic a jak vypadali po exteriérové stránce i to
účastníci slyšeli a viděli.
Kdy a jak začala Vaše chovatelská práce?
Základ chovu byl postaven na třech pohořelických klisnách, které se mi podařilo
vyhledat a zachránit. Jak trnitá cesta byla k získání pohořelických klisen vypovídá i to, že po
čtyřletém snažení se mi podařilo získat zpět 2 pohořelické klisny ze státního statku Val.
Klobouky, hospodářství Petrůvka. Kde jedna z nich – klisna Kamila celou dobu pracovala v
lese při přibližování dřeva. Byla koupena za 1350, - Kč.
Klisny byly využity v chovu i ve sportu, stejně jako jejich potomkové. Základ chovu a
tedy přímí pozůstatek pohořelických koní nesou potomkové po klisnách Nargis, Karmen,
Kamila. Jak sám říká: „ To bylo vše, co jsem měl k dispozici.“
V roce 1968 je založen TJ Horymír Vizovice, kde byl vychován nejeden jezdec a
odchována řada potomků z těchto pohořelických klisen.
Jakou význačnou stopu zanechaly pohořelické klisny v českém jezdectví a chovatelství?
Klisna Narcis (po 709 Lek, z 45 Elita) dala potomstvo:
­ Valet vizovský (po Valet po Masis) = potomstvo S – ST,
­ Liverna (po Salon) = s pí. Plundrákovou S – ST,
­ Dorian Grey (po Blyskač po City) = s Ing. D. Ligocki S - T.
Klisna Karmen (po 2614 Nonius XXX 1po 408 Furioso VII) dala potomstvo:
- Libreta (po Valet, po Masis) = s MVDr. Chvátalem S- ST,
- Ester (po North Star IV) = s J. Pecháčkem a p. Ostrčilem S - S,
- Flop (po 12 Przedswit X) = s MVDr. Bartíkem a Ing. J. Kutěném S - ST,
- Premiér / Przedswit Horymír (po 12 Przedswit X) = s Z. Baborem S - ST,
- Metal (po Metrans A1/1)= s MVDr. Bartíkem S - ST.
Klisna Kamila (po Przedswit Lašťanský, z 1 Przedswit II) dala potomstvo:
- Aroma (po Furioso XIV) = matka plemeníka Kordona nošovického
- Dajána (po Blyskač , po City)= s F. Slavíkem C – ST,
- Alvin / Almhirt vizovský (po Almhirt – 20 /trakén/)= se Z. Baborem a S. Hájkem S ST,
- Chiméra (po Valet, po Masis) = s M. Ševčíkem S - S,
- Jamajka (po Orkán)= s J. Ciprou C - ST.
Z poslední doby z jeho chovu pochází plemenný hřebec Alwin po 2530 Przedswit
XVI. Posledním přímým potomkem původních pohořelických koní je v roce 2013 narozená
klisna Queen Very z Živy po Scyris A1/1).
Co se dělo s Těchlovem?
V roce 1973 je SZTŠ zrušena a objekt na Těchlově přechází pod JZD Vizovice, kde je
do roku 1976, kdy přechází pod Agrokombinát Slušovice a následně bezplatným převodem na
obchod s obuví. Tak zaniká objekt, který byl nejdéle spjat s pohořelickými koňmi.
Jak vypadal původní „Pohořelický kůň“?
Byl středního rámce, ušlechtilý, harmonický se suchou hlavou a jiskrným okem, dobře
nasazeným krkem a výrazným kohoutkem, s náležitou hloubkou hrudi a šířkou prsou, pevným
hřbetem, pevně vázanými bedry a s dlouhou rovnou svalnatou zádí, suchým a korektním
fundamentem a pevným kopytem.
Požadován byl všestranný typ polokrevníka s převahou jezdeckých schopností s
důrazem rovněž na ochotu v tahu, odpovídající mechanikou pohybu, tvrdé konstituce, živého
temperamentu a dobrého charakteru.
Na závěr semináře měl J. Binek připravenu filmovou lahůdku a to videozáznam s
původními pohořelickými klisnami a jejich potomstvem.
Je vidět, že tento chovatel pro chov a zachování původního pohořelického koně, dnes
nazývaného moravský teplokrevník, udělal kus práce.
Zachránil poslední původní klisny. Kromě prověření ve sportu je zařadil do chovu, kde
zanechaly výraznou stopu až do dnešních dní. Byl to on, kdo v roce 1991 napsal a rozeslal
první dopis, který podnítil další chovatele ke snaze regenerace moravského teplokrevníka.
Jak sám říká: „ Na popud Ing. V. Miloty a z vlastní iniciativy se snažil obnovit pohořelického
koně. V 90 letech se nám podařilo vyhledat 120 klisen, které ve svém původu nesly ucelenější
rakousko – uherské geny. Díky tomu, že přes 50. let působil v oboru a byl a zažil i hřebčín
Pohořelice a znal tyto koně, může konstatovat, že může posoudit situaci nejen na úrovni
chovatelské, ale i využitelnost MT.
Co dnes postrádá? Postrádá větší zastoupení produktů na MT na sportovním poli a
jejich konkurenceschopnost vůči ostatním populacím koní. Před dvaceti lety byla
vypracována koncepce zachování populace pohořelického koně a v ní je úspěšnost zachování
tohoto koně podmíněna vytvořením odchovného zařízení.
To jsou vzpomínky pamětníka a nás napadá, jak budeme současnou situaci za pár let
hodnotit my?
(Z vyprávění J. Binka zpracovala společnost HYJÉ – koně,o.s., foto: JaF)
23. 1. 2014
Máte zájem spoluvytvářet dění společnosti HYJÉ - koně, .o.s, která navazuje na úspěšnou
činnost společnosti HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s. ANO? ZAVÍTEJTE MEZI NÁS. Ve
čtvrtek 23.1. 2014 v 16:30 hod se v Tlumačově (sraz v ZH) uskuteční další schůzka
společnosti HYJÉ - koně, o.s., na kterou jste srdečně zváni.
23. 1. 2014
Zasedání HYJÉ - koně, o.s. a SR HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s. – poslední zasedání
k poděkování za činnost a ukončení společnosti.
Předsednictvo HYJÉ – koně, o.s. – informace o dosavadních krocích v činnosti, informace o
zkresleném a nepřesném – amorálním podávání informací na SCHPMT. Návrh aktivit pro
rok 2014. Zápis ze zasedání najdete na www.hyje.cz.
28. 1. 2014
Schůzka s hejtmanem ZK MVDr. S. Mišákem.
31. 1. 2014
Jednání na ZK na strategickém odboru s Ing. J. Koldovou o možnostech podpory HYJÉ.
ÚNOR
Přehlídka hřebců ZH Tlumačov
aneb „Chovatelské jaro začalo v Tlumačově“
14.2.2014
Již tradičně se uskutečnila přehlídka aktuálních plemeníků ZH Tlumačov spolu se
školením pro držitele plemeníků na smluvních stanicích ZH Tlumačov.
Ing. Ondřej Mamica Ph.D. představil hřebce působící v plemenitbě početným
divákům. Škoda jen, že ozvučení haly nebylo zabezpečeno. Hřebci předváděli, že jsou v
dobré kondici a plní elánu, o čemž svědčí i fotografie.
Hřebčinec v připouštěcí sezóně nabízí 17
plemeníků v inseminaci čerstvým spermatem
a 4 plemeníci v přirozené plemenitbě, tedy
celkem 21 plemenných hřebců. Chovatelé
klisen CT, CS, MT, shagya – arabů, KWPN,
holštýnů, kladrubáků bílých i černých,
klusáka, ale i ČMB, SN, huculů a pony si zde
vyberou.
Z mladých hřebců zahájí připouštěcí
sezónu tříletý holštýn 1979 QUENTINO a
čtyřletý 1949 CASCALO. Hřebec 1850
CANNAVARO bude opět nabízen chovatelům i v letošním roce. Další z nových hřebců je z
Německa dovezen holštýn 5169 LANTINO. Do plemenitby se vrátil 2901 LACELOT, který
má výkonnost prověřenu v drezúrních soutěží jak u nás i v zahraničí.
I chovatelé moravských teplokrevníků v hřebčinci najdou hřebce pro své klisny a to
hřebce kmene Furioso - Furioso XII MT/ 1897 F R - 4. Hřebec bude působit v inseminaci
čerstvým semenem.
Pro chovatele kladrubských koní z NH Kladruby nad Labem byli zapůjčeni
kladrubský bělouš 892 GENERALE ENERGICA II a vraník 1424 SOLO ELGATA XXVIII.
Nově je nabízen českomoravský belgik 1314 BAROŠ a po několika letech se vrátil
slezský norik 2793 NESAN.
Plemenní hřebci pro inseminaci čerstvým spermatem, přirozenou plemenitbou a
rozmístění plemenných hřebců na stanice najdete na: http://www.hrebcinectlumacov.wz.cz/
(Text a foto: Jaf)
Galavečer Radkova Lhota
Jak probíhal Galavečer v Radkově Lhotě? Stačí se začíst do následujících řádků.
V sobotu 15. 2. 2014 se v
Radkově
Lhotě
uskutečnilo
slavnostní vyhlášení nejlepších
jezdeckých dvojic, startujících v
seriálu akcí na tamním kolbišti.
Slavnostní ceremoniál začal
v 19:00 hodin přípitkem, který
otevře novou sezónu jezdeckých
akcí v Radkově Lhotě, z nichž ta
nejbližší se koná 29. 3. 2014, co by
„Vítání jara s koňmi.“ Celkem zde
letos jezdecký klub připravil
rovnou
desítku
zajímavých
jezdeckých soutěží, včetně tradičního „Dne koní a dětí“, který se koná 24. 5. 2014.
V loňském roce startovalo v devíti kategoriích 326 jezdeckých dvojic. Jezdecký klub,
který se zabývá rozvojem jezdeckého sportu na přerovsku tak může loňskou jezdeckou
sezónu hodnotit velmi kladně. Je vlastně jediným klubem, který v rámci svých soutěží
nabízí uplatnění pro různá jezdecká odvětví. Na kolbišti se jezdci účastní soutěží jako je jízda
zručnosti, křížkový parkur, jezdecké parkurové disciplíny v mnoha výškových kategoriích,
cross country opět ve třech výškových kategoriích, vozatajskými soutěžemi, westernovými
rychlostním disciplínami a v neposlední řadě i soutěži ve všestrannosti, která se bude konat
26. 4. 2014. Jde o nejnáročnější jezdeckou soutěž, která se skládá z drezury, parkuru a cross
counry a její organizace je v rámci České republiky na čtrnácti místech včetně Radkovy
Lhoty.
Záběr aktivit tohoto klubu je
však značně široký a tak své
uplatnění zde najdou nejen milovníci
jezdeckého, ale i dostihového sportu,
neboť ve stájích má klub 3 dostihové
koně, kteří se připravují na letošní
sezónu.
(Text i foto: Milan Foukal)
Seminář „Fandíme vzdělávání“ – Biomechanika s MUDr. A. Vosátkovou
15. 2. 2014
Kůň a člověk = tým. Jsme zvláštní sportovci (ať již rekreační či závodní), více se staráme o
koně než o sebe. Více hledáme problém v koni, než v sobě. Avšak tým podávající výsledek je
tvořen dvěma rozdílnými jedinci, tedy jezdcem a koněm. Únorový seminář projektu
„Fandíme vzdělávání“ byl zaměřen na jezdce a jeho vliv při ježdění a také na způsoby jak
své jezdecké působení v sedle zlepšit a pro trenéry a cvičitele jak pracovat se svěřenci, aby
jejich výkony byly lepší a lepší. Velmi působivou přednášku si pro přítomné připravila
MUDr. A. Vosátková.
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž poskytla prostory areálu
HUBERTCENTRA, které využívá pro tříletý učební obor pro chlapce i dívky „Jezdec a
chovatel koní“. Tento obor je jediný na Moravě a absolventům dává možnost uplatnění jak v
rámci České republiky i v zahraničí. Učební obor připravuje ošetřovatele pro všechny
kategorie koní, jezdce i kočí.
I tento seminář do tohoto prostředí patřil a rozšířil možnost dalších informací jak lépe
jezdit. Když si uvědomíme, že v paraježdění může jezdit každý, kdo dokáže sedět, jezdecký
projev zdravých jezdců by měl být hračkou.
Proč znát tak nudnou
záležitost jako je anatomie a
fyziologie člověka a koně?
Znalost anatomie člověka i
koně vám vždy objasní
příčiny a následky. Když Vám
anatomii člověka podává tak
šikovný lektor jako MUDr. A.
Vosátková, je to velmi
zajímavá a poučná látka.
Nebylo možné opomenout
kosterní soustavu a kosti. Je
známé, že u hříbat nedostatek
Ca, P a vit D se hned projeví.
Co u lidí? Zde byla podána i
důležitá informace, jak pro
jezdce samotné i pro cvičitele
a trenéry. Chtějte vědět, co za
léky berou vaši klienti a jaké mají léky složení. Dle toho při jezdeckém výcviku vycházejte.
Není nad to znát vedlejší účinky, které se nemusí projevit hned, ale za nějakou dobu jako je
tomu např. u kortikoidů a řídnutí kostí. Tedy u jezdců, kteří berou kortikoidy např. kvůli
alergiím i banální seskok z koně při sesedání může způsobit vážný úraz.
Zabrousili jsme i do problematiky výrůstků. Výrůstky jsou následky problému a tedy
je potřeba se na ně i dívat (zakořeněným mýtem je, že výrůstek je problém).
Dále MUDr. A. Vosátková zabrousila do problematiky svalové soustavy a působení
svalů jezdce. Ne nadarmo platí rčení: „Co se na koni pokazilo, musí se i spravit!“
Záda, záda, záda jak lidská i koňská dokáží potrápit. Jsou nejnamáhavější partií. Však
kdo dobře a korektně sedí v sedle a jezdí, ten si záda neustále trénuje.
Napadlo vás někdy, jaký je rozdíl mezi běžcem na 200 m a maratónským běžcem?
Ano je to o dechu. Jak působí dýchání či zadržení dechu při jezdeckém výkonu i to se
posluchači dozvěděli.
Jezdci potřebují energii stejně jako koně. Tedy výživa koně i jezdce je důležitá. Část
přednášky byla věnována i únavě, která ať děláte cokoli, vždy přijde. Jak na ni? To už ví ti, co
na semináři byli.
Zkuste se zamyslet, proč je důležité, aby jezdec při jízdě na koni dokázal vnímat sám
sebe?
Z pozice výcvikové se na přednášce paní doktorka zabývala pozicí hlavy, pozicí
ramen, posazením do sedla, pozicí kyčlí, kolena, holeně jak z pohledu a fungování svalové
soustavy i z pohledu, co určitá pozice provede s jezdcem a jeho jezdeckým výkonem.
Proč a jak je důležité těžiště a co s těžištěm provádějí změny pozic jednotlivých tělesných
částí. I to bylo součástí semináře. Které cviky jsou pro jezdce důležité? Co si myslíte? Ten
kdo odpověděl protahovací i posilovací, odpověděl správně. Kde najít cviky pro zlepšení
jezdeckého projevu, i to bylo součástí semináře.
Jak zlepšit problém současné mladé generace v komunikaci? I tím se na semináři účastníci
zabývali. Proč se při výcviku osvědčuje hudba, zrcadlo, co dělat s „nedýchajícími„ jezdci? I to
se na semináři posluchači dozvěděli.
V praxi si přítomní vyzkoušely, co s nimi udělá a
jak působí, když po určitou dobu v ruce držíte plnou pet
láhev (či plný hrneček), aneb pěkná ukázka toho, jak
přichází únava, zapojují se svaly.
Ani na jízdu na koni, tentokrát netradičním, ale účinném
cvičícím náčiní pro jezdecké adepty, které se buď učí či
potřebují odstranit chybu způsobenou sedem - ano,
dostatečně velký gymnastický míč je schopen pro výcvik
na suchu nahradit koně a vy můžete jezdce efektně
korigovat. Tedy přítomní mohly vidět jezdeckou
didaktiku v praxi.
Závěrem lze říct, že moderní trenéři i cvičitelé mají novou
didaktickou pomůcku při výcviku či zlepšování jejich
jezdeckých adeptů. Jezdci nesmí zapomínat, že tým
jsou jak oni i kůň a oba potřebují být maximálně fit.
Prohřešky v životě, se projeví i v jezdectví.
(Text a foto: Jana Fatěnová )
20. 2. 2014
III. zasedání HYJÉ - koně, o.s. Zápis z III. zasedání najdete na www.hyje.cz.
Vzdělávání v jezdectví
Kromě sportovního – závodního – jezdectví se v současné době rozvíjí rekreační a
hobby jezdectví a k rozvoji cestovního ruchu přispívá stále více aktuální agroturistika. Roste
poptávka po odborně proškolené pracovní síle, neboť množící se počty úrazů mají většinou
původ v neznalosti a neodbornosti.
Vzdělávací zařízení Brno garant MVDr. Eva Nesňalová,CSc., na základě
pozitivních ohlasů po konání kurzu v letech 2010 - 2013 připravila i pro rok 2014:
Cvičitel -instruktor "pro všechny" 2014
Tedy i v roce 2014 byl vypsán další kurz pro zlepšení
vzdělanosti jezdecké veřejnosti. Jezdecké veřejnosti,mající
zájem o vzdělání a poté spolupráci při přípravě jezdců ve
výcviku
v
jízdě
na
koni
v
turistických
jízdárnách,soukromých rančích a pod. Na základě zájmu je
možné otevřít i kurz pro příznivce westernového ježdění,
zaměřený na tuto disciplinu na turistických jízdárnách,
soukromých rančích apod.
Absolventi kurzu jsou schopni vést výcvik v jízdě na koni v
anglickém nebo westernovém stylu na jízdárně i v terénu,
pro rekreační a hobby ježdění, a pro agroturistiku za
dodržení zásad bezpečnosti. Kurz je vhodný také pro osoby,
které zajišťují přípravu a vedení koní v hiporehabilitaci jako
základní vzdělání pro navazující speciální kurz v této oblasti.
Vzdělávací zařízení Albertovec garant Mgr. Petra
Balnarová vypsal vzdělávací kurz Instruktor jezdectví ČJF
2014, který se uskutečnil v termínu: 18. října - 12. prosince
2014 v Albertovci po 8 víkendů + zkoušky
22. 3. 2014
Fandíme vzdělávání 2014 - Šlechtění koní z pohledu
chovatele i jezdce.
Další ze vzdělávacích seminářů přináší pohled na chov koní
i z jiného úhlu než je ve zvyku. Co od nové generace koní
požaduje chovatel a co jezdec?
Vzdělávání s SSCHK - seminář o výživě koní
VIDEO reportáž z proběhlého semináře o výživě koní 2014.
Cílem semináře bylo poskytnout účastníkům informace o
významu správného krmení jako důležitého předpokladu
cílené práce s koněm ke zvyšování jeho hodnoty.
Byly probírány aspekty výživy koní s ohledem na
anatomii, chování koně, živiny, nutriční požadavky, krmiv,
hodnocení a vyvážení krmných dávek, chorob ovlivňující
výživu, managementu krmení.
Vedle teoretických poznatků byl prostor na semináři
konzultovat reálné problémy při krmení koní, které vychází z
poznatků majitelů zaznamenaných v rámciporadny na portálu
Školicího centra Svazu soukromých chovatelů koní. Každý z
účastníků měl příležitost individuálně diskutovat svůj přístup
k výživě vlastního koně.
Seminář odborně vedl profesionální poradce se specializací na výživu koní pan Ing.
Dušan Kořínek, Ph.D..
http://blog.chov-koni.cz/2014/02/videoreportaz-z-probehleho-seminare-o-vyzive-koni-2014/
BŘEZEN
Masopust 2014
Ostatky či fašank mají dlouhou historii nejen u nás.
Průvody masek, které jsou s tímto svátkem spojeny, vyráží do
ulic i v obcích a městech. I koně při této tradiční akci mají svou
parketu. Přinášíme fotogalerii z této tradiční akce z Kroměříže,
z Postoupek.
10. 3. 2014
Návštěvy HYJÉ - Nová dědina, Pohořelice, Hřebčín Napajedla.
13. 3. 2014
Návštěvy HYJÉ - Ranč u Tuffa, Hostinec ve dvoře Rajnochovice.
17. 3. 2014
Návštěvy HYJÉ - p. F. Holčák, p. J. Václavík, p. R. Křenek.
Finále skoku ve volnosti klisen CT v Tlumačově - zvítězila VINICE
29. 3. 2014
Dne 29. 3. 2014 se v Tlumačově uskutečnil
10. ročník finále skoku ve volnosti 4letých klisen
2014. Vítězkou se stala klisna 53/505 VINICE po
5161 Corlensky G, v majetku pana Růžičky z
Velkých Němčic.
Finále jubilejního 10. ročníku se uskutečnilo
v ZH Tlumačov, s.p. za bohaté divácké podpory.
Nejprve ředitel ZH Tlumačov, s.p. MVDr. A.
Černocký
přítomným představili kolekci
plemenných hřebců z PK CT. Pak už tlumačovská
hala patřila jen finále skoku ve volnosti, které
komentoval předseda SCHCT M. Perníček.
Kvalifikačních kol se zúčastnilo celkem 62
klisen, přičemž 3 klisny nedokončily. Do finále se
kvalifikovalo 24 klisen z 6 oblastí. Finále
absolvovalo 20 klisen, přičemž 3 klisny
nedokončily. Finále se účastnily klisny po hřebcích:
4x 2640 Radegast, 4x 2906 Federweisser, 2x 1028
Manillon Rouge, 2x 1154 Quick Lauro Z, 3x 2997
Aristo Z, 1259 Cry For Me, 582 Caesar, 953
Conway-T, 1358 Lord Caletto, 2772 Calanthano, 900 Landino, 2x 5161 Corlensky G,
1069 Beethowen. Klisny soutěžily ve skoku ve volnosti na výškách 120, 130, 140cm přičemž
hodnocení probíhalo dle ŠŘ a ZŘ ČT.
Komise působila ve složení Doc. Ing. Iva Jiskrová (předseda), Ing. Mamica Leopold,
Jaroslav Rédl, MVDr. Josef Lysák, Stanislav Hošák ml. (za jezdce).
To, že i další svaz dbá na upravenosti koní při akcích, bylo potvrzeno i v Tlumačově,
kdy předsednictvo svazu ČT udělilo speciální cenu pro nejlépe upravenou klisnu - vítězkou se
stala klisna 16/825 Aristka po 2997 Aristo Z, z matky po 923 Amarillo, chovatele a majitele:
Hrnčíře Zdeněka z Proseče pod Křemešníkem.
Nejlepší skokový styl z finalistek předvedla a zaslouženě s celkovým hodnocením
8,63 se vítězkou stala 53/505 VINICE (otec: 5161 Corlensky G, matka: Venice v/d Dwerse
Hagen po Regilio) chovatele a majitele Karla Růžičky z Velkých Němčic.
(Text: Jana Fatěnová )
DUBEN
Kam za koňmi na "Festival koní Moravy?"
Již v roce 2012 přišla společnost HYJÉ – koně Zlínského kraje,o.p.s. s projektem Festival
koní. Všechny akce úspěšně proběhly s pozitivním ohlasem a tak jsem tu znovu.
Pro rozvoj hipoturistiky tj. mimo jiné i turistiky za koňskými akcemi, společnost
HYJÉ – koně, o.s. pro letošní sezónu připravila ojedinělý projekt a to „Festival koní Moravy“.
Což jsou významné akce z pestré palety koňařské nabídky na tomto území, které
probíhají od jara do podzimu. Morava má díky své historickonovodobé tradici koňařství co
nabídnout. Na co se můžete při Festivalu koní těšit?
Čekají na Vás nejlepší akce ze sportovního jezdectví, dostihů a chovatelského a
kulturního dění. Začínáme jedinečnou kulturní památkou zapsanou do dědictví Unesco a to
„Jízdou králů v Kunovicích“ (17 - 18. 5.), kde historická folklórní tradice přináší jedinečný
a neopakovatelný zážitek. Kroměříž se také pyšní se svými památkami zapsanými v Unesco a
v jedné z nich v Podzámecké zahradě proběhnou jedinečné skokové závody „O pohár města
Kroměříže“ (21. 6.), které jsou zařazeny do festivalu. I nádherná holešovská zahrada bude
hostit další akci festivalu a to skokový „Pohár města Holešova“.
Dále zavítáme na „Dny koní“ do Lipiny (8. 6.) a Honětic (28. 6.), které jsou určeny
pro všechny děti a jejich rodiče. Tradiční „Výstava koní Moravy a Slezska“ (28 - 29. 6.) v
Tlumačově ve festivalové nabídce nechybí stejně jako „Formanský den ve Velkých
Karlovicích“ (5. 7.) pořádaný veleúspěšnou dostihovou stájí rodiny Holčáků. VI. ročník
„Charitativní koňské show“ ve Stáji Kincl Skály u Rýmařova (18. 7.) přinese show
zahrnující vystoupení předních českých reprezentantů jednotlivých jezdeckých disciplín, za
účasti mistrů republiky, účastníků Mistrovství Evropy.
Ani nejmenší a začínající adepti jezdectví nejsou při festivalu opomenuti, své umění
prokáží při hobby závodech v Prusinovicích (10. 8.) a pony lize a Teenager Trojanovice
2014 (4. 10.).
Festival koní Moravy bude tvořit výběr prestižních akcí z bohaté koňařské nabídky na
tomto území probíhající v letošní sezóně 2014.
Hlavní snahou je ukázat laické veřejnosti, že práce s tak ušlechtilými tvory jako jsou koně má
řadu podob a také si zasoutěžit o zajímavé ceny, které zabezpečí společnost HYJÉ.
Projekt má za cíl podpořit návštěvnost Vašich akcí a přilákat laickou veřejnost do
Vašich stájí k vašim aktivitám.
3. 4. 2014
IV. zasedání HYJÉ – koně, o.s. Zápis ze IV. zasedání najdete na www.hyje.cz.
8 .4. 2014
se uskutečnila přehlídka prodejních koní ZH Tlumačov. V hale ZH bylo divákům
předvedeno přes 20 koní, ze kterých si mohli potencionální kupci vybrat nové akvizice do
svých stájí.
Konference: Chov koní knížat z Lichtenštejna na jižní Moravě a Dolním
Rakousku I.
Dne 16. dubna 2014, Multifunkční centrum zámek Lednice, z.s.p.o. Mezinárodní
konference s názvem Chov koní knížat z Lichtenštejna na jižní Moravě a Dolním Rakousku,
jejíž první část se uskuteční dne 16. 4. 2014 na zámku v Lednici. Vědecké sympozium bude
věnováno jak historii chovatelství a fenoménu tzv. lednického koně, tak také umění,
architektuře, krajině a památkové péči v souvislosti s tímto ušlechtilým zvířetem. Pozvání
přednášet přijali zástupci Mendelovy univerzity v Brně, Národního hřebčína Kladruby nad
Labem, Zemědělského muzea v Praze, Národního památkového ústavu a také odborníci z řad
chovatelů, architektů, zahradních architektů, restaurátorů a archeologů. Čestnými hosty budou
emeritní ředitel Španělské dvorní jezdecké školy ve Vídni Doc. Dr. Jaromír Oulehla a
vídeňský historik prof. Dr. Herbert Haupt. Program konference začal úvodními slovy JUDr.
Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a RNDr. Libor Kabát, starosta obce Lednice a
předseda představenstva sdružení Multifunkční centrum zámek Lednice, z.s.p.o..
Pak už následovaly příspěvky:
Ing. Milan Venclík, MBA, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo - "Význam chovu
lednického koně z pohledu kulturního dědictví a cestovního ruchu Jihomoravského kraje a
Dolního Rakouska."
Doc. Ing. Iva Jiskrová, PhD., Mendelova univerzita v Brně - "Chov koní od raného
novověku po současnost".
Doc. Dr. Jaromír Oulehla, emeritní ředitel Španělské jezdecké školy ve Vídni- "Španělská
jezdecká škola ve Vídni"
Ing. Jiří Machek, ředitel, Národní hřebčín Kladruby nad Labem - "Národní hřebčín Kladruby
nad Labem jako kulturní dědictví"
Doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc, Mendelova univerzita v Brně- "Chov koní knížat z
Lichtenštejna"
Prof. Dr. Herbert Haupt- "Edle Rosse für König Ludwig XIV. von Frankreich. Die fürstlich
liechtensteinischen Gestüte als Markenzeichen und Garant für internationales Renommee".
/"Ušlechtilí koně pro francouzského krále Ludvíka XIV. Knížecí lichtenštejnské hřebčíny
jako známka a záruka mezinárodního renomé".
Ing. Zdeněk Novák, Ministerstvo kultury České republiky - "Lednický Eden knížat z
Lichtenštejna"
Ing. Bc.Luděk Mikulecký, LLM - "Nový Dvůr - znovuzrození tradice"
PhDr. Ludmila Ourodová, Národní památkový ústav - "Johann Georg de Hamilton portrétista koní."
Mgr. Martin Číhalík, Po stopách Lichtenštejnů o.p.s., Ostravská univerzita Filozofická
fakulta - "Karel Eusebius z Lichtenštejna a lednické jízdárny".
Ing. arch. Antonín Novák, Architekti D.R.N.H., s.r.o. - "Obnova zámeckých jízdáren v
Lednici z pohledu architekta."
Ing. arch. Milan Šindler, Národní památkový ústav - "Obnova zámeckých jízdáren v
Lednici z pohledu památkáře."
MgA. Radka Levínská, Restaurátorka - "Restaurování sochařské výzdoby zámeckých
jízdáren v Lednici."
Mgr. Hynek Zbranek, Archaia Brno o.p.s. - "Obnova zámeckých jízdáren v Lednici z
pohledu archeologa."
Mgr. Kateřina Cichrová, Národní památkový ústav - "Sbírka schwarzenberských
dopravních prostředků."
PhDr. Pavel Novák, Národní zemědělské muzeum- "Konírny hrabat Chotků na zámcích
Kačina a Veltrusy."
17. 4. 2014
MaS Horňácko a Ostrožsko – domluva na přeshraničním projektu na Myjavě.
Fandíme vzdělávání 2014 - Koně v neziskovém sektoru
19. 4. 2014
Další vzdělávací seminář je zaměřen na novinky v neziskovém sektoru, tedy novinky,
které se týkají občanských sdružení, obecně prospěšných společností… Dozvíte se jak být
viděn a také co nového přinesl nový občanský zákoník pro koňský neziskový sektor. Všichni
jste srdečně zváni.
Festival koní Moravy
Dubnový vzdělávací seminář projektu „Fandíme vzdělávání“ přinesl informace o
„Koních v neziskovém sektoru aneb jak být vidět a co plyne pro koňaře z nového občanského
zákona“. Jak již v médiích mnohokrát zaznělo, nový občanský zákoník se významně dotkl i
neziskového sektoru a koní.
Zvíře, tedy i kůň je živý a cítící tvor a z toho vyplívají i změny v zákonech. Je potřeba
se nově orientovat v problematice koupě, prodeje, odpovědnosti za koně, exekuce koní i třeba
trénování.
Protože velká část lidí u koní je sdružena v neziskových organizací i sem zasáhly
podstatné změny vycházející z nového občanského zákona. Toto setkání přineslo jak
všeobecné informace o problematice neziskového sektoru i možnost pro účastníky si na
setkání přinést stanovy svých neziskových organizací a podchytit v nich co platí, co je
neplatné a co je nutné či potřebné do stanov doplnit. Také jaké kroky učinit pro zdárný převod
starého typu neziskovky na nový.
Lze konstatovat, že ti co se zúčastnili toho vzdělávacího setkání, si odnesli aktuální
potřebné informace pro svou činnost.
Vzdělávací projekt „Fandíme vzdělávání“ teď přenechá prostor aktivním sportovním
či rekreačním činnostem a s dalšími vzdělávacími aktivitami se přihlásí v podzimním
odpočinkovém čase.
Vzdělávání on- line - " Chovatelská abeceda" nejen pro chovatele
Vzdělávání, vzdělávání nás provází po celý život. Znalost teorie nám umožňuje lepší
výsledky a výkony v praxi. Koně vyžadují stálou pozornost a tak ne všichni mají možnost
odjet vzdělávat se na nějaký seminář. Pro ně i pro Vás zajímající se o koně komplexně jsme
připravili jedinečný seriál „Chovatelská abeceda“, tj. informace, které by měl znát
nejenom chovatel, ale každý koňař ať je jejich majitelem či jen hobby jezdcem.
Chovatelská podpora HYJÉ v roce 2014 pro chovatele moravského
teplokrevníka
HYJÉ – koně, o.s. je organizace pro všechny koňaře. Tedy i pro chovatelskou základnu,
která je stavebním kamenem k rozvoji koní v ČR. HYJÉ rádo podpoří chovatelské
aktivity v projektu „Chovatelská podpora HYJÉ“.
Projekt je zaměřen na podporu chovatelské
aktivity plemen chovaných v České republice. Tedy
přímá podpora chovatele, který svou chovatelskou
činností zabezpečuje rozvoj plemene v rámci PK, kam je
klisna zapsána.
Do projektu se může přihlásit ten chovatel, který v
tomto roce má narozené hříbě v rámci plemenné knihy
vybraného plemene předsednictvem HYJÉ.
Přihlášky do „Chovatelské podpory HYJÉ“ budou
zaslány do 30. 7. daného roku. Vhodná je i fotografie
hříběte – nepovinná. Z vybraných přihlášek se losováním
na zasedání předsednictva HYJÉ – koně, o.s. vylosuje 1
chovatel vybraného plemene.
HYJÉ zabezpečí podporu formou dárkového poukazu na
jezdecký materiál v hodnotě 3 000,- Kč ve smluvní
prodejně společnosti. Za tuto podporu si společnost
HYJÉ vyhrazuje pojmenovat hříbě dle pravidel
příslušného ŘPK
a to formou soutěže vyhlášené
společností na webu společnosti. Po ukončení soutěže o
pojmenování hříběte, proběhne na určené akci společnosti
HYJÉ předání poukazu a křtěcího dekretu s pojmenováním.
V roce 2014 uběhne 10 let od založení PK MT, tedy mnohostranného koně úzce
spojeného s Moravou. První ročník podpory je tedy směřován pro chovatele moravského
teplokrevníka. Tedy chovatelé moravského teplokrevníka, kteří v letošním roce máte či
budete mít hříbátko tohoto plemene, přihlaste se!
Příští rok, tj. v roce 2015 bude chovatelská podpora směřována na plemeno s
tradicí chovu v ČR a to pro plemeno shagya – arab.
Přihlášku najdete na www.hyje.cz
KVĚTEN
MHCE Show- Brno Trophy aneb miniaturní koně v akci
10. 5. 2014
Mezinárodní výstava miniaturních koní 10.5. 2014 se koná v Brně v areálu na Panské Líše.
Přijďte se podívat na miniaturní koně v Brně! Jsou přihlášeni nejlepší koně od nás, někteří
patří k evropské špičce, přijedou i chovatelé z Německa.
Program probíhá od 9:30hod do pozdního odpoledne.
Akce se koná se v hale, za každého počasí. Můžete sledovat
dění také z prosklené restaurace sousedící s halou.
Co Vás čeká? Hodnocení exteriéru těchto miniatruních
koní. Na programu jsou i dva parkury a soutěže v zápřeži.
Zajímavá a napínavá bude skoková soutěž v minimaxi těchto
miniatur. V doprovodném programu se předvedou shetlandští
pony - hřebčína Markéz, bude předveden andaluzský hřebce s
dámou v sedle a uvidíte jedinečný rej miniaturních koní.
Mediální partner je časopis "Koně a hříbata" a Vy máte
možnost zakoupení časopisů, pohledů a drobných
upomínkových předmětů s tematikou koní.
Můžete pozvat své známé, rodiny s dětmi. Stránky
výstavy najdete zde- www.americanminihorses.eu
14. 5. 2014
MAS Horňácko a Ostrožsko – Hrubá Vrbka – koordinační schůzka k přeshraničnímu
projektu.
Festival koní Moravy - Jízda králů Kunovice
Slovácká jízda králů, lidová slavnost, která se pyšní zařazením na seznam nehmotného
kulturního dědictví UNESCO, bude v letošním roce hned na třech místech – v
Kunovicích , Vlčnově a Hluku. Ve Vlčnově se tato akce koná každoročně, v Kunovicích
jednou za dva roky a v Hluku se jízda koná jednou za tři roky. Jen jednou za šest let se
jízdy králů konají na všech třech místech, což se stane letos.
První jízda králů v roce 2014 se uskuteční v
malebném městě Kunovice. Proto není divu, že tato
nádherná moravská folklórní akce byla zařazena do
projektu „Festival koní Moravy“ společnosti HYJÉ –
koně, o.s.. Tedy 16.- 18. 5. Vás v Kunovicích čeká
jedinečný zážitek. Zajímavý program od pátku do neděle.
Mgr. I. Majíčková, starostka Kunovic nám prozradila co
jízda králů znamená pro samotné Kunovice:
„Pro nás je to samozřejmě jedna z nejdůležitějších
akcí, které se ve městě konají. Je to především ukázka
našich tradic. Tato slavnost má v Kunovicích dlouholetou
tradici, její první podoba byla zaznamenána již v roce
1771. Legend o vzniku této slavnosti je víc, ale třeba
jedna z nich praví, že jak dříve mladí chlapci trávili s
koňmi spoustu volného času, tak také mezi sebou pořádali
různé hry na krále, spočívající v nejrůznějších závodech,
kdo to s koněm umí nejlépe. Ten nejšikovnější byl
nakonec králem, což možná byl jeden z impulsů pro
samotnou pozdější slavnost. Na připomenutí dlouholetého soužití člověka s koněm si my v
Kunovicích v rámci naší jízdy hodně zakládáme. Dříve bylo naprosto přirozené, že chlapci
měli koně skoro v každém domě a uměli se o něj starat. Jednou za rok si jej vyzdobili, aby se
pochlubili, jak jej umí ovládat. Tím spíše je podle nás důležité tyto tradice připomínat v
dnešní době, kdy se mladí lidé již tolik s koňmi nesetkávají. Jízda je v našem pojetí ohlédnutí
do minulosti, ale právě s propojením do přítomnosti. Na tom jsme postavili myšlenku
zbudování Areálu jízdy králů. Na naší jízdě ve většině případů nevybíráme žádné vstupné,
takže to pro město rozhodně není žádná výdělečná akce. Je to opravdu spíš připomínka tradic
pro lidi a na tom jízdu králů stavíme především.“
Bez přípravy to nejde
Bez přispění města Kunovice by se akce takového charakteru nemohla uskutečnit.
Město akci pořádá a zaštiťuje, financuje a připravuje ji již od minulého roku. Praporečník
jízdy králů Mgr. Milan Stašek se chopil organizačního žezla celé akce, ale na přípravách se
podílí velká spousta dalších lidí. Do organizace se zapojují takřka všechny spolky a sdružení
Kunovic. Hodně lidí vychází vstříc, nabízejí pomoc jak organizátorům, tak také třeba rodině
krále. Určitě lze konstatovat, že hodně lidí touto akcí doslova žije. Tedy první krepové
růžičky na květnovou jízdu králů začali v pondělí 3. února vázat v Kunovicích více jak dvě
desítky žen. Letošní jízdu pojede 25 koní, musíme
proto vyrobit 1600 růžiček na každého z nich. Jak to
bude koním slušet, se přijeďte podívat do Kunovic.
S jakými problémy se v Kunovicích při přípravách na
jízdu setkávají? To nám prozradil Mgr. M. Stašek:
"Nejdůležitější bývá sehnat krále. Jednoduché
není ani domluvit koně, a to především takové, kteří se
snesou v průvodu a kteří vydrží ve své vzájemné
blízkosti. To se týká hlavně koní pro krále a pážata,
kteří jdou vedle sebe ve velmi těsné blízkosti, proto se
musí dobře znát. Důležitá je také tvorba doprovodného
programu nebo zajištění propagace celé akce. Podcenit
se nesmí ani otázka bezpečnosti. Spousta lidí je totiž
bohužel hodně neopatrných a jdou třeba i s malými
dětmi do těsné blízkosti koní."
Král a jeho družina
V královské družině má každý svou jedinečnou roli – tedy kdo bude letos trubačem,
vyvolávačem, královským pážetem, ministrem či výběrčím?
Jako trubači tedy do ulic vyjedou David Janík a Petr Pěcha, role vyvolávačů se
zhostí výběrčí Ondřej Vlachynský, Filip Korvas, Jan Jurča, Jan Malina, Miroslav
Straka, Lukáš Černý, Ondřej Škrabánek, Jan Libosvár, Jan Vintr, Zdeněk Bartoň,
Dominik Pazderský, Ondřej Siman, Petr Oulehla, Martin Štěrba, Karel Crla, Martin
Pěcha. Družinu dále doplní praporečník Milan Stašek, pážata Ivo Korvas a Dalibor
Halda, do čela samotné jízdy se pak postaví letošní král Radovan Siman.
Fotbalista, houslista, verbíř - hned několik rolí
zastává v pouhých deseti letech Radovan Siman z
Kunovic. Právě jemu totiž předá žezlo dosluhující
panovník Jakub Machálek o letošní jízdě králů. Do
rodiny Simanových se tak po dvanácti letech vrátí
panovnický titul. Tehdy stál v čele kunovické chasy
Radovanův bratr Ondřej.
Oproti mnohým jiným má také výhodu v tom,
že zná z blízka veřejná vystoupení a na jevištích není
žádným nováčkem. Od tří let se účastní zpěváckých a
verbířských soutěží, kde zaznamenal nejeden úspěch.
I koně a jízdu na nich, zná díky táborům se
zaměřením na jízdu na koních.
V čem jsou hlavní rozdíly v jízdě králů v Kunovicích
od ostatních obcí, kde se tato tradice rovněž udržuje?
Ve všech obcích je rituál do jisté míry
podobný, liší se pak především doprovodné
programy.
V Kunovicích se snaží soustředit především na koně, a proto v sobotu pořádají
formanskou jízdu, v rámci které se budou všichni moci projet po městě na povozech či
kočárech. Pro řadu dětí, ale i starších lidí to je velice zajímavý zážitek. Rovněž v Kunovicích
chystají jedno velké překvapení, které se týká jak koní, tak i povozu a především návštěvy
jedné významné osobnosti, úzce spjaté s historií Kunovic. Ale víc nebudeme prozrazovat, ať
návštěvníci zatím zkusí hádat.
Kam tedy na jízdy králů v roce 2014:
V Kunovicích se slavnost uskuteční 16. – 18. 5. 2014, přičemž hlavní program, tedy jízda
krále Kunovicemi se uskuteční 18.5.
Do Vlčnova se vypravte o týden později a to 23 - 25. 5. 2014.
Na počátku prázdnin 3 - 6. 7. 2014 můžete vidět jízdu králů v Hluku.
Festival koní Moravy - Koně ve znamení folklóru
Originální, jedinečnou folklórní akci spojenou s koňmi má Česká republika a to akci,
konající se na několika místech v neopakovatelném podání. Pojďte se s námi podívat na
akci, která je od listopadu 2011 zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví
UNESCO a koně v ní hraji důležitou úlohu. Co je to za akci opředenou mnoha mýty?
Jízda králů
Jízda králů je spojena se Slováckem. Každoročně
se jezdí ve Vlčnově, co dva roky v Kunovicích, ve
tříletých intervalech v rámci Dolňáckých slavností v
Hluku, na Kyjovsku se s ní setkáme ve Skoronicích,
jednou za čtyři roky je prezentována v rámci Slováckého
roku v Kyjově a na Strážnicku je pořádána nepravidelně
v Hroznové Lhotě. Jen jednou za šest let se jízdy králů
konají na třech místech současně – v Kunovicích, ve
Vlčnově a v Hluku, což se děje letos.
Není divu, že tato nádherná moravská folklórní
akce byla zařazena do projektu „Festival koní Moravy“ “
společnosti HYJÉ – koně, o.s..
Podstata tohoto zvyku je zahalena rouškou
domněnek a dohadů. Co nesmí při jízdě králů chybět?
Krásní, ušlechtilý koně napentlení dle místních tradic.
Jak taková „Jízda králů“ vypadá?
Kunovická jízda králů
Město Kunovice se probouzí do nedělního květnového
rána. Není to ráno ledasjaké, ve vzduchu je cítit vůně jara a
koní, kterých je dnes ve městě více než obvykle. Jezdci
královské družiny ruku v ruce s početnými rodinnými
příslušníky krášlí své koně na jedinečný lidový zvyk. Zdobení
je pestré, propracované do nejmenších detailů, no prostě
jedinečné vycházející z tradic kraje. Žádný kůň není stejný.
Slavnostní atmosféra panuje v domě krále. Letos se
králem stal Radovan Siman. Král je oděn do kroje, který
odpovídá stoleté tradici jízdy králů v Kunovicích. Kolem
jízdokrálovského hemžení a rojení voní tradiční slovácký mok
slivovice vypitá na zdraví i zdar dnešní slavnosti, na zahřátí je
tu svařák a přirozeně i něco k zakousnutí se tu najde. Na
ulicích, v chalupách panuje čilý ruch.
Je tu dopoledne a ulicemi se nese: „Už jedú!“ Královská družina vyráží pro krála.
Odsud cesta koňských kopyt bedlivě sledovaná stovkami diváků vede k Kunovické radnici,
kde starostka Mgr. I. Majičková uděluje králi a členům královské družiny právo jízdy králů.
Jak vypadá taková královská družina? Ústřední postavou jízky králů je král, což
má být podle tradice panic. Proto bývají za krále voleni chlapci ještě nedospělí. Král jede na
bílém koni přestrojen v ženském šatu, s tváří zakrytou pentlemi a růží v ústech na důkaz
mlčenlivosti. Specifikem kunovského krále je že má v ruce červenou šavli. Po straně má
pobočníky s tasenými šavlemi, jejichž úkolem je krále chránit. V čele průvodu jede
praporečník, další jezdci jsou buď vyvolávači - ministři, kteří žádají rodiče o krále, anebo
vyvolávači - výběrčí. Vzduchem zní vtipné vyvolávky jezdců, které je slyšet i při projíždění
družiny městem. Co bylo slyšet:
„Na krále, mamičko na krále! Máme krála chudobného, ale za to poctivého“
„Mému koníčku nohy hrajů a v tomto domě dobré vínko a slivovicu majú.“
„Na téjto střeše sedí holubů párek, a já vám děkuji za tento dárek!“
„Děkujeme za našeho krále a pojedeme zasej o kus dále!“
Jízda králů to není jen nedělní slavnostní defilé krále
s družinou. Královská sláva začíná již v pátek a tvoří ji
bohatý doprovodný program specifický pro danou jízdu. V
Kunovicích v pátek v obřadní síni kunovického městského
úřadu přijme slavnostně vystrojenou královskou družinu
starostka města Mgr. Ivana Majičková. Ve večerních
hodinách se ve společenském sále Panského dvora setkají
dosud žijící účastníci všech kunovických jízd králů z
uplynulých ročníků a zavzpomínají na historii jízdy. Když
uvážíte, že nejstarší doposud nalezená písemná zmínka o
kunovické jízdě králů pochází z roku 1892, je to historie
úctyhodná 120letá. Sobota je tradičně věnována formanské
jízdě. Oku diváka lahodí pestře nazdobená koňská spřežení
projíždějící městem při slavnostní přehlídce.
Připravit takovou slavnost není jen tak. Samotné
přípravy trvají měsíce a podílí se na ní stovka přátel této lidové tradice v režii praporečníka
Mgr. Milana Staška a i starostky Mgr. Ivany Majičkové, která je již řadu let podepsána pod
tradicí a lidovou kulturou v Kunovicích. Jak již bylo řečeno důležitou součástí jsou i koně a to
ne ledajací. Král jede na sněhobílém bělouši a pážata ho poboku doprovázejí a tedy koně musí
být na sebe uvyklí. Královská družina jede na koních různých barev i plemen a v sedlech jsou
jezdci, kteří jezdí „svátečně“ Zabezpečit koně, kteří jsou uvyklí na silniční provoz, pohyb v
davu lidí, pohyb lidí kolem nich, nechají na sebe napentlit bohaté zdobení není jednoduché,
jak nám sdělil Mgr. M. Stašek. Proto si velmi ceníme koňařů, kteří nám dobře připravené
koně pro tuto akci zapůjčují. Tedy děkujeme A. Nevřivovi, J. Išovi,p. Štipčákovi, K.
Husaříkové, J. Manclovi, J. Šuránkovi, L. Machalovi, A. Konečnému, J. Bílkovi, J.
Zubatému, K. Matušů, B. Kaštovské, R. Svobodovi a F. Májíčkovi za zapůjčení
připravených koní.
To, že si Kunovičtí své tradice váží, potvrzuje i knížka Jízda králů v Kunovicích
autorů R. Habartové a S. Štěrby, přinášející svědectví o žijící lidové tradici.
(text a foto: Ing. J. Fatěnová)
21. 5. 2014
Rozhlasový spot pro ČR rozhlas Brno – Zlín o FKM, Chovatelské podpoře.
Jarní setkání majitelů a milovníků koní s vyjížďkou
Jarní setkání majitelů a milovníků koní s vyjížďkou
po okolí se uskuteční v sobotu 24. 5. 2014 ve Vážanech
nad Polešovicemi. Jedná se o desáté jubilejní setkání
amatérských vlastníků koní na Slovácku s vyjížďkou a
soutěží jezdců a koní. Sraz v 9 hod. u Srubu. Desítky koní,
přátelská atmosféra, občerstvení.
Publikování HYJÉ - koně, o.s.
31. 5. - 1. 6. 2014
Výstava koní a hospodářského zvířectva všech druhů a plemen v Novém Jičíně – Žilině
ČERVEN
ZH Tlumačov s.p.- zkoušky hřebečků v testační odchovně
V ZH Tlumačov, s.p. se 5.6.2014 uskutečnily zkoušky výkonnosti hřebečků
zařazených v testační odchovně. Odborná komise ve složení Karel Růžička, Josef Kincl, Ing.
Leopold Mamica hodnotila hřebečky ročníku 2011. Čtrnáct tříletých hřebečků ze šestnácti
vykonalo základní zkoušky výkonnosti. Dva hřebci ze zdravotních důvodů neabsolvovali.
Chovatelé viděli potomstvo po 2997 Aristo Z, 1359 Colator R, 2983 Sir Edward, 2746
Dantes, 725 Poldori, 900Landino, 1260 Askano - T, 1154 Quick Lauro Z, 1468 El Paso,
5161 Corlensky G.
Fotogalerie na www.hyje.cz
Festival koní Moravy - Den koní ve stáji Lipina
V neděli 8. června 2014 od 14 hod. na farmě v Lipině za každého počasí se dělo toto:
Chov koní knížat z Lichtenštejna na jižní Moravě a Dolním Rakousku II.
Dne 13. června 2014 v Lichtenštejnském zámeku Wilfersdorf v Dolním Rakousku
seuskutečnilo pokračování konference věnované Lichnštejnům.
Program konference:
Ing. Milan Venclík,MBA, Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo
"Význam chovu lednického koně z pohledu kulturního dědictví a cestovního ruchu
Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska."
Doc. Dr. Jaromír Oulehla, emeritní ředitel Španělské jezdecké školy ve Vídni
"Die Zucht der Lipizzaner"/"Chov Lipicánů."
Doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc, Mendelova univerzita v Brně "Chov koní knížat
z Lichtenštejna."
Ing. Zdeněk Novák, Ministerstvo kultury České republiky "Lednický Eden knížat
z Lichtenštejna."
Dipl. Ing. Peter Höpler "Das ehemalige Gestüt der Fürsten von Liechtenstein in Hohenau"
/"Hřebčín knížat z Lichtenštejna v Hohenau."
MgA. Radka Levínská, Restaurátorka "Restaurování sochařské výzdoby zámeckých jízdáren
v Lednici."
Ing. Lenka Gothardová, CSc. "Chov koní v Kladrubech od Viléma z Pernštejna po Marii
Terezii."
Mgr. Kateřina Cichrová, Národní památkový ústav "Schwarzenberské dopravní
prostředky."
Mgr. Martin Číhalík, Po stopách Lichtenštejnů o.p.s./ Ostravská univerzita, Filozofická
fakulta "Karel Eusebius z Lichtenštejna a lednické jízdárny."
Danile Lyčka, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta "Koně Lednicko - valtického
areálu - Historie tří vybraných staveb k dané tématice."
Zemědělská výstava v Kroměříži
Zemědělská výstava v Kroměříži se uskuteční v sobotu 14. 6. 2014 od 8:30 hod v areálu
společnosti NAVOS. Výstava, kde kromě hospodářských zvířat má zastoupení i kůň.
Desátý ročník tradiční“ Zemědělské výstavy“ přilákal
do areálu společnosti Navos v Kotojedech několik tisíc
návštěvníků, stejně jako v předchozích letech. Po dvou letech si v
Kroměříži dali dostaveníčko zemědělci. Program výstavy byl
určen nejen pro odborníky, ale i pro ty, kteří mají k zemědělství
vztah či ty, kteří chtějí vidět hospodářská zvířata naživo,
shlédnout vystavenou techniku a užít si připravený program.
Dopolední program byl určen přehlídkám a hodnocení
hospodářských zvířat, výstavě drobného zvířectva a prezentace
zemědělské techniky a služeb.
Hodnotil
se
skot
jak
červenostrakatý
i
černostrakatý a obě kolekce
byly bohatě zastoupeny. Byla připravena pěkná ukázka
plemenných prasat s tradiční nazdobenou rodinkou. Dále
byla předvedena čtyřčlenná kolekce koní z PK MT, tedy
na Moravě byl předveden rodinný kůň moravský
teplokrevník.
Odpolední část programu byla věnována koním
pod taktovkou Střední školy hotelové a služeb Kroměříž.
Byly připraveny bohaté ukázky využití koní. K vidění
bylo voltižní vystoupení v podání TJ voltiž Tlumačov.
Vozatajský parkur různých typů spřežení předvedli H.
Dostálová, F. Konečný, p. Novák, L. Kosatík, V.
Coufalík. Z Ranče u Tuffa přijeli poníci a jejich malí
šikovní jezdci. Westernová show na výstavišti předvedli
bratři Krčmářové z Ranče Bezměrov a ukázka předvedení koní a židličková byla v podání
zástupců oboru „Chovatel koní a jezdec z povolání SŠHS Kroměříž“.
Také parkuru se diváci dočkali, tentokrát v podání pejsku různých plemen – tedy
agility.
Bohatý program byl k vidění při zemědělské výstavě v Kroměříži a lze se těšit na další
ročník, který proběhne za dva roky.
(text a foto: JaF)
Pohár města Kroměříže
Pro rozvoj hipoturistiky, tj. mimo jiné i turistiky za koňskými akcemi, společnost HYJÉ
– koně, o.s. pro letošní sezónu připravila projekt „Festival koní Moravy“. Což jsou
významné akce z pestré palety koňařské nabídky na tomto území, které probíhají od
jara do podzimu.
Do projektu byly vybrány i tradiční závody „Pohár města Kroměříže“.
Střední škola hotelová a služeb Kroměříži
– obor „Jezdec a chovatel koní“ uspořádala
tradiční parkurové závody v termínu 21.6.2014.
Nad XVIII. ročníkem převzal záštitu hejtman
Zlínského kraje MVDr. S. Mišák..
Areál Pionýrské louky patřící k Podzámecké
zahradě zapsané do památek UNESCO se zaplnil
koňskými sportovci. Parkur ZM pro děti vyhrála
N. Pomališová s klisnou Iris 2, která jako jediná
překonala tento parkur čistě. Dvojce startuje za
JK Paráda Skržice, o.s. První místo
v dvoufázovém skákání 100/110 putovalo do TJ Slovan Frenštát p. R. zásluhou N. Poláškové
s Ibischek. Parkur stupně ZL a L opanoval Ing. P. Rydval s ryzákem Marco 3 z JS pod
Hostýnem o.s.
V nejvyšší soutěži dne S kraloval bělouš Isar s L. Samsonovou z JK Dvůr Nové Zámky,
když jako jediní základní parkur i rozeskakování absolvovali čistě.
(text a foto: JaF)
V. Ročník poháru moravsko – slovenského partnerství
Ve spolupráci JK Azavero o.s., JK Trenčín Nozdrkovce, Zlínské oblasti ČJF a HYJÉ –
koně, o.s. se v roce 2014 uskuteční V. ročník „Poháru Moravsko-slovenského partnerství“.
Letos se první kolo uskuteční na Slovensku a to 21. 06. 2014 v Jazdeckom areále Trenčín
Nozdrkovce. Na závodníky čekají parkury od 90 cm do 120 cm. Druhé kolo poháru se
uskuteční v zámeckém areálu v Holešově 6. 9. 2014 a závodit se bude také na parkurech 90
cm až 120 cm.
Dobrý skutek
Koně, koně to je to co nás spojuje. Jsou mezi námi osobnosti, které dělají či udělají
vždy něco navíc. Nabídnou pomocnou ruku, když je potřeba, tedy udělají dobrý skutek. Rádi
informace o takových činech a osobnostech zveřejníme. V tomto projektu máte možnost
těmto osobnostem VEŘEJNĚ PODĚKOVAT.
Napište nám na e-mail [email protected] Toto poděkování bude zveřejněno na
webu www.hyje.cz i v Ročence koní Moravy. Pro tyto osobnosti budou připraveny čestné
diplomy, které jim rádi předáme na galavečeru.
Festival koní Moravy - Dětský den Dvůr Honětice
Kdy 28. 6. 2014, od 15 hod začínají soutěže a hry pro děti každého věku, které budou
odměněny spoustou cen.
Dvůr
Honětice
vznikl
rekonstrukcí
historického
zemědělského dvora, který byl
součástí nedalekého zámku ve
Zdislavicích. V hlavní historicky
cenné budově zemědělské usedlosti z
roku 1907 vznikl penzion se šesti
velkými čtyřlůžkovými rodinnými
pokoji se samostatným sociálním
zařízením. V přízemí je příjemná
nekuřácká hospůdka, která má 45 míst
a také plně vybavená kuchyň, kde
vaříme poctivou domácí českou
kuchyni.
V roce 2012 byl v těsné blízkosti penzionu vybudován přírodní koupací biotop, tedy
koupaliště s přírodním systémem filtrace vody. Je to tedy umělá vodní nádrž, která ovšem
vypadá jako přírodní, jen její dno a stěny jsou tvořeny silnou folií přírodní světle zelené
barvy. Lem biotopu je z lité kamínkové dlažby, ze které je i pozvolný vstup do vody se
zábradlím.
28 - 29. 6. 2014
Tlumačovská výstava aneb od begana po mrňouse
Víkend 28 - 29. 6. 2014 patřil v Tlumačově koním. V ZH Tlumačov a.s. se konala tradiční
výstava, která navazuje na slavné chovatelské dny zemského hřebčince. Letošnímu IX.
ročníku přálo slunečné počasí. Výstavu koní uspořádal hřebčinec Tlumačov ve spolupráci
se Svazem chovatelů koní Moravy a Slezska a ASCHK.
V sobotu se diváci odpoledne mohli kochat kolekcemi
plemen, které ukazovaly pestrost zastoupení koní v tomto
regionu. Předvedeni byli zástupci plemen český teplokrevník,
koně Kinští, holštýnský kůň, hannoverský kůň, KWPN, Furioso,
shagya- arabové, slezští norici, norici, českomoravský belgický
kůň, haflingové, pony různých výšek i plemen.
Jaký program připravili pořadatelé na neděli? Bohatý.
Stačí si prohlédnout fotogalerii.
Zahájení se ujal emeritní ředitel MVDr. A. Černocký v
sedle 2766 Qidama a kočí se svými spřeženími, kteří přivezli
hosty. Následovaly proslovy, kterých se ujali zastupující ředitel
ZH Tlumačov, s.p. Ing.V. Beran, emeritní ředitel MVDr. A.
Černocký, hejtman Zlínského kraje MVDr. S. Mišák, Ing. K.
Kratochvile (ZH Písek s.p.), MVDr. J. Dražan, MVDr. Lysák, MVDr. Horník i starosta obce
Tlumačov Ing. A. Jonášek .
Program měl spád a ukázková čísla střídala přehlídky kolekcí koní, které diváci mohli vidět
již v sobotním programu.
Co bylo k vidění?
Reje kočárů od těch nejmenších až po ty nejtěžších koní bylo
nespočet.
Děti s poníky předvedly své umění jak v ovladatelnosti těchto
malých koní i při skokové ukázce.
I dáma v dámském sedle nechyběla v Tlumačově.
Práci na dvou otěžích v podání Dariuse a P. Doubka je již
tradiční ukázkou zde, vždy patří k tomu nej. Také poníci z
této stáje vyloudili na tvářích diváků smích a jejich čísla s
malými koňskými svěřenci byly nápadité a zavedly nás na
chvíli do cirkusové arény, kde artisté své dovednosti povyšují
na umění, i zde tomu tak bylo.
Propojení historie a současného využití koní shlédli diváci v
ukázce mnohostrannosti plemene, které má tuto vlastnost v
charakteristice. Tedy rodinný mnohostranný moravský teplokrevník předvedl, že tito koně
umí jak tahat a i pod sedlem se uplatní jak v drezuře i ve skocích. Ukázku připravila JS S+S
Kroměříž, o.s.
Čím je v jezdeckém sportu slavná Tlumačov? No přece její úspěšnou voltiží. I pro výstavu
byla připravena pěkná voltižní ukázka v podání TJ Voltiž Tlumačov.
Práci s kládou předvedli mistři opratí p. Andrle a p. Kubíček se svými chladnokrevnými
svěřenci. I parkur se s kládou dá překonat.
Protože jsem na Moravě nechyběla krojovaná hanácká čtverylka v podání moravských
teplokrevníků na moravské melodie v podání jezdkyň Stáje Stoličkovi Kroměříž.
Na tlumačovském nádvoří se představila i disciplína,
která doputovala do Čech nedávno a to Working
Equitation v podání jezdkyně ze statku Všechovice s
klisnou MT.
Western v podání koní plemen Quarter horse, paint
horse i appaloosy se na tlumačovském kolbišti také
objevil. Tak diváci mohli shlédnout ukázky z této
bohaté disciplíny v podání jezdců z Ranče na vyhlídce
a Statku Všechovice.
Nápaditá, rozverná taneční ukázka ve španělských
rytmech rozproudila diváky a vyloudila úsměvy.
Šampiónem výstavy byl vyhlášen hřebec
plemene holštýnský kůň 1850 Cannavaro, majitel
SPORT a MEDIA s.r.o. Viničné, (SR). Cannvaro je z
prvního ročníku hříbat holštýna Cannavaros. Matkou je
Venetia I po Con Air. Cannavarovo pedigreé nese
synonyma úspěchů v parkurových soutěžích na
světových šampionátech i olympijských hrách. Cannavaro sám je vítězem výběru mladých
hřebců do plemenitby v roce 2012. Své kvality potvrdil v roce 2013, kdy vyhrál zkoušky
hřebců při 70-denním testu s hodnocením 8,4 b. (přičemž 9 body byl hodnocen za typ a
pohlavní výraz, jezditelnost, temperament a učenlivost). Hřebec působí v plemenitbě pro PK
CT i PK CS.
Společnost HYJÉ – koně o.s., tradičně vyhlásila soutěž „ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO
KONĚ VÝSTAVY OČIMA DIVÁKŮ“ a diváky byl zvolen za nejkrásnějšího koně hřebec
plemene slovenský športový pony 1421 Fain majitelů P. Vymětalíkové a L. Krčmaře.
Plemenný hřebec 1421 Fain (3437 v SK) je prvopočátečním produktem šlechtění SŠP. Otcem
je welsh pony sekce B, 4467 Shalom 775 (B73) s.v., dovezený tehdy ze SRN. Matkou je
trakénská klisna 2007 Karneol-70 (1762)/Fatra, pocházející z PP Albertovec. Tento hřebec
byl na Slovensku hojně využíván ke sportu dostihovému,
parkurovému i zápřahovému . V roce 1989 absolvoval
náročné výkonnostní zkoušky s výběrem pro chov, s
hodnocením 9,34 bodů - SUPER ELITA (typ: 10 b.,
exteriér: 9,62 b., výkonnost: 9,04 bodů [výcvik,
přeježděnost, skoková zkouška, terénní jízda, distanční
jízda, tah]) - a je doposud jediným nositelem tohoto
hodnocení mezi hřebci svého druhu. Po zakoupení
rodinou Vymětalíkových a dovezení hřebce do ČR byl ve
svých 23 letech dne 14. 8. 2009 v Olešnici znovu
poměřen, popsán a s hodnocením 8,3 b. licentován i v ČR
a dostal oprávnění k působení v chovu ČSP a následně i v
chovu velšských plemen pony a kob (AP). V plemenitbě
působí dodnes a jeho potomstvo je na Moravě chovatelům
dostatečně známé.
(text a foto: HYJÉ - koně,o.s.)
„O NEJKRÁSNĚJŠÍHO KONĚ VÝSTAVY OČIMA DIVÁKŮ“
1421 Fain (3437 v SK)
ČERVENEC
Kam na tábor
Nabídka táboru na prázdniny 2014 přišla z Lipiny, Eldorado Odrlice, Radkovy Lhoty.
5. 7. 2014
Festival koní Moravy - Formanský den Velké Karlovice
Jubilejní 30. ročník se uskuteční 5. 7. 2014 v areálu Valencio Holčák. Ano, úspěšné
dostihové stáje rodiny Holčáků Vás zvou na jedinečnou akci Valašska.
XXXVII. ročník prestižního Hanáckého poháru v Pravčicích
5. 7. 2014 od 10,00h bude slavnostně přichystaný jezdecký areál v Pravčicích opět otevřen
všem příznivcům jezdeckého sportu. Proběhne zde již 37. ročník prestižní skokové soutěže o
„Hanácký pohár“ v parkurovém skákání. Sváteční sportovní zážitek garantuje účast
každoročně přihlášených kvalitních koní a jezdců ze všech koutů České republiky i
Slovenska.
Stejně jako všechny ročníky v novodobé historii Hanáckého poháru (soutěž musela
být od svého vzniku v r. 1963 několikrát přerušena), proběhne soutěž v režii tradičního
pořadatele JK Sport Pravčice. Slavnostní zahájení soutěží je plánováno v 10,00 h,
vyvrcholením celodenního klání pak bude dvoukolová soutěž na překážkách 120cm a 130 cm
o Hanácký pohár startující v 13 h. Přijďte i Vy strávit příjemný den ve společnosti těchto
ušlechtilých zvířat. Akce je dlohodobě podporována obcí Pravčice, městem Hulín a Zlínským
krajem a firmou TOS HULIN, a.s. Zajištěno je bohaté občerstvení, pro děti zdarma skákací
hrad i vožení na ponících. I na Vaši účast se těší pořadatelé.
Festival koní Moravy - Na skok do Skal 2014
6. ročník charitativní "nejen" koňské show
Pořadatel: Stáj Kincl Místo: Jezdecký areál Skály u Rýmařova (okrs Bruntál) Termín: 18.7.
2014 od 16:00 hod Vstupné: Již od 89,- Kč/129,- Kč (předprodej) Více zde:
http://www.naskokdoskal.cz/
Areál bude otevřen 18. 7. 2014 od 16:00
16:00 - 20:00
- MINIZOO ... mini koně, mini kozičky a jiná zvířátka na pohlazení pro děti i dospělé.
- jízda v kočáře
- vození dětí na koních
- skákací hrad, nafukovací megaskluzavka a jiné skákačky
- malování na obličej, lukostřelba,
- jarmark farmářských produktů, rukodělných výrobků
- občerstvení, cukrová vata, zmrzliny a další dobrůtky.
17:00
- " KAŠPÁREK V ROHLÍKU"
18:15 - 20:15
- Koňská show - Vystoupení špičkových sportovců v jednotlivých jezdeckých disciplínách
a jiná jezdecká show Western, Drezura, Skoky, Voltyž, Spřežení Minihorse, atraktivní
skok do výšky
- "CIRKUS TROCHU JINAK" - OSTRAVA
21:00
- " XINDL-X "
22:15
- Afterparty, OHŇOSTROJ
Prázdninové putování - Hrubá Vrbka - expozice hospodářského nářadí
Do sedel aneb moravské jezdecké hipostezky
Zveme Vás na seriál článků na webu Equichannel.cz: DO SEDEL ANEB
MORAVSKÉ JEZDECKÉ HIPOSTEZKY na http://www.equichannel.cz/do-sedel-anebmoravske-jezdecke-hipostezky a také máte se možnost zapojit do soutěže vyhlášené při tomto
seriálu.
7 hipostezek
246 km
SRPEN
16. 8. 2014
12. 8. 2014
Předsednictvo HYJÉ – koně, o.s. v Kroměříži
23. 8. 2014
Dožínky Zlínského kraje Kroměříž
ZÁŘÍ
Zámecké dostaveníčko
Tradiční zářijové závody v Holešovském zámeckém parku se uskutečnili pod záštitou
ministra zemědělství Ing. M . Jurečky a hejtmana Zlínského kraje MVDr. S. Mišáka.
Parkurové závody umístěné v netradičním sportovním
prostředí, kde travnaté kolbiště lemuje zámecký park a nedaleko
vidíte Holešovský zámek již 9 let patří k místu, kde si dávají závodní
dostaveníčko jezdci nejen ze Zlínské oblasti ČJF.
Tedy již IX. ročník přivítal bohaté pole startujících od ZM do L.
V nejvyšší soutěži „O pohár města Holešova zvítězila Ing. L.
Brabcová s klisnou Vidarou (JS pod Hostýnem), kterou si od
obsednutí připravuje sama.
I nižší soutěže se staly převážně kořistí dívek a žen, v ZL zvítězila
M. Švecová s Sochi a v ZM si žlutou pentli odvezla N. Mikulková
s Starlight . V Z na stupních vítězů stanul P. Koláček se Senlly.
Protože zástupci zlínské oblasti již několik let úspěšně přeshraničně spolupracují se
slovenskými přáteli, tak ani letos zde nechybělo úspěšné ukončení ročníku „Poháru
moravsko-slovenského přátelství“. Tentokrát vítězný pohár zůstal v česku a do JK Pálava
Popice si ho odvezl P. Koláček za své výkony s koněm S-CLASSIC .
(text: JaF, foto: V. Sovová)
6. 9. 2014
7. 9. 2014
25. 9. 2014
Chovatelská podpora HYJÉ pro Goldy HK
„Chovatelská podpora HYJÉ“ je ojedinělý projekt, který
v roce 2014 vyhlásila společnost HYJÉ – koně, o.s.. Společnost
HYJÉ – koně, o.s. je organizace, která podporuje koně a lidi kolem
nich, tedy i chovatele. Projekt byl a je zaměřen na podporu
chovatelské aktivity plemen chovaných v České republice. Tedy
přímá podpora chovatele, který svou chovatelskou činností
zabezpečuje rozvoj plemene v rámci PK, kam je klisna zapsána.
Protože v roce 2014 uběhlo 10 let od založení PK MT, tedy
mnohostranného koně úzce spojeného s Moravou, byl první ročník
podpory směřován pro chovatele moravského teplokrevníka.
Svou krásnou klisničku MT narozenou v červnu po Gidran I
MT z 63/206 Gama, do projektu přihlásila paní Renata
Brodková. Klisnička dostala zlaté jméno Goldy HK.
Zeptali jsem se Renaty Brodkové a dozvěděly jsme se proč zrovna MT?
„Nejvíce se mi na něm líbí jeho mnohostrannost. Je to kůň, který měl u nás tradici a jeho chov
byl na určité úrovni.“
Odkdy se zabýváte koňmi a chovem koní vůbec?
„U koní jsem od mala. Vlastního koně mám už přes deset let, ale samotným chovem se
zabývám teprve čtvrtým rokem.“
Pocházejí koně, které vlastníte, z Vašeho chovu?
„Prozatím ne, ale ráda bych to změnila.“
Jaké plány máte s Goldy HK do budoucna?
„Ráda bych si ji nechala jako rodinného koně a případně sport a chov.“
Protože koně jsou náročný koníček, nedá se nezeptat, je do chovu koní zapojena i
rodina? Pokud ano, jakým způsobem.
„Bez pomoci rodiny by to nešlo. Jedná se hlavně o výpomoc při celkovém chodu stáje
(krmení, opravy, přeprava, atd.)“
Co přejete chovu moravského teplokrevníka do budoucna?
„Chovu moravského teplokrevníka bych ráda přála, aby se dále dostal do vědomí majitelů
koní i veřejnosti. Jsou to koně, kteří si pozornost rozhodně zaslouží.“
Majitelka Goldy HK obdržela křtěcí dekret i dárkový poukaz při jezdeckých
závodech „O pohár starosty města Holešova“, které spolupořádala společnost HYJÉ.
Nezbývá než popřát malé Goldy HK mnoho úspěšného do života a pro rok 2015 vyhlásit
chovatelskou podporu pro plemeno s tradicí chovu v ČR a to pro plemeno shagya – arab.
Tedy do projektu se může přihlásit ten chovatel, který v roce 2015 má narozené
hříbě v rámci plemenné knihy vybraného plemene tj. shagya -araba. Přihlášky do
„Chovatelské podpory HYJÉ“ budou zaslány do 30. 7. 2015. Vhodná je i fotografie hříběte –
nepovinná. Z vybraných přihlášek se losováním na zasedání předsednictva HYJÉ – koně, o.s.
vylosuje 1 chovatel vybraného plemene. HYJÉ zabezpečí podporu formou dárkového
poukazu na jezdecký materiál v hodnotě 3 000,- Kč ve smluvní prodejně společnosti. Za
tuto podporu si společnost HYJÉ vyhrazuje pojmenovat hříbě dle pravidel příslušného ŘPK
a to formou soutěže vyhlášené společností na webu společnosti. Po ukončení soutěže o
pojmenování hříběte, proběhne na určené akci společnosti HYJÉ předání poukazu a
křtěcího dekretu s pojmenováním.
Tedy chovatelé ušlechtilých shagya- arabů, kteří v roce 2015 budete mít hříbátko
tohoto plemene, přihlaste se!
Přihláška ke stažení na www.hyje.cz
(Text: HYJÉ- koně, o.s., foto: R.Brodková)
ŘÍJEN
29. 10. 2014
Předsednictvo HYJÉ – koně, o.s. v Kroměříži
Čas hubertových jízd
LISTOPAD
Brněnská konference plná aktualit
Již tradičně pořádala v listopadu Mendelova univerzita v Brně konferenci věnovanou
koním: „Aktuální problémy v chovu a šlechtění koní v ČR“. Doc. Ing. Iva Jiskrová zahájila
a moderovala konferenci, která přinesla novinky o koních i příjemná setkání.
Tradičně aktuální informace z MZe a o současném početním stavu koňovitých
přednesla Ing. J. Gaudíková. Ráda konstatovala, že trend vzrůstající obliby koní neustává a
s tím spojený nárůst počtu koní stále trvá. K 1.11. 2014 je evidováno 81 758 koňovitých.
Jaké prohřešky zjistila nejčastěji Česká plemenářská inspekce u majitelů koní přednesla
ředitelka této instituce Ing. Z. Majzlíková.
Téma koně bez plemenné příslušnosti v ČR se prolínalo několika příspěvky. Tito
koně tvoří 29% z evidovaných koňovitých. Tedy o nejpočetnější skupinu koní u nás se žádný
chovatelský svaz nezabývá a také o ní není plně informována chovatelská veřejnost. Jak bylo
na konferenci řečeno: „Množitelé těchto zvířat se stali konkurencí na trhu pro opravdové
chovatele koní.“ Příspěvek z per Ing. I. Bihuncové, Doc. Ing. I. Jiskrové přinesl zajímavé
zhodnocení této populace koní. Zhodnocení výsledků jejich průzkumu této populace přinesl
tento závěr: „ Nejzávažnějším se jeví odpovídající vzdělání a dostatečná informovanost,
jenž jsou nezbytným předpokladem pro zamezení produkce koní mimo šlechtitelské
programy uznaných chovatelských sdružení.“
Se změnami legislativy díky změně občanského zákona a dopadu pro chovatele koní
a majitele koňských areálů seznámila Mgr. V. Hamerníková.
Teplokrevný chovatelský blok přinesl informace o dění v ZH Písek, sp. (Ing. J.
Ptáček), o novinkách v chovu CT ( Doc. Ing. I. Jiskvová, Ph.D., M. Perníček).
Pro chovatele byla velmi poučná přednáška Ing. J. Vinčálka o končetinách a
kopytech hříbat. Informace, že hříbata se rodí s pravidelnými kopyty byla pro některé
novinkou. Velmi brzy po narození jsou však deformována nepravidelným zatížením končetin
s různými typy odchylek a tak dochází k nepravidelnosti kopyt. Vlivem růstu a vývoje hříběte
se mohou některé deformity i samovolně opravit a jiné zase nesprávným odchovem získat.
Tedy nejlepším opatřením pro dosažení co nejpravidelnějšího postoje dospělého koně je
včasná a pravidelná kontrola hříběcích končetin a jejich odborná korektura. Jak nejlépe
se postarat o hříbátko s nepravidelným postojem jste se mohli dozvědět z tohoto příspěvku.
Blok věnovaný anglickému plnokrevníku a dostihovému dění byl bohatý na
atraktivní příspěvky. Současný předseda Jockey clubu JUDr. Ing. J. Charvát seznámil se
současnou strukturou této organizace. Ing. S. Froňková , Ph.D. představila systém vzděláváni
v dostihovém sportu a spolupráci s profesními organizacemi.
Jaký byl vývoj v chovu anglického plnokrevníka v České republice seznámil Ing. M.
Vlček.
Jak trénovat překážkového koně s ohledem ve které destinaci bude závodit seznámil
MVDr. Č. Olehla.
I nová disciplína na našich kolbištích Working Equitation se zde představila.
Novinky z veterinárního prostředí přednesl MVDr. P. Jahn, CSc. Seznámil
s nejnovějšími informacemi ohledně atypické myopatie koní a botulismem u koní.
Zase v roce 2016 se můžeme těšit na další Brněnskou konferenci, která přinese
novinky od koní v ČR.
(text: Ing. J. Fatěnová)
Zámecký galavečer
Již tradiční galavečer zlínské oblasti ČJF se uskutečnil v reprezentativních prostorách
zámku v Holešově. Kromě vyhlášení výsledků Středomoravské jezdecké ligy a úspěšných
reprezentantů této oblasti na návštěvníky čekala jedinečná prohlídka zámku, která na
tvářích přítomných vyvolávala salvy smíchu.
Oceněných bylo mnoho, tak na
pódiu přebírali ocenění jezdci ze
Zlínského, Olomouckého kraje a i ze
severní Moravy.
V kategoriích pony drezura a
pony skoky si první místo vysoutěžila
Vingrálková Sára.
Nejmladší kategorii děti v drzuře
opanovala T. Daňková a ve skocích K.
Nedomová.
V juniorech si v drezuře první
příčku vyjezdila A. Hanáčková a ve
skocích R.Bodlák.
Mladí jezdci L. Kovářová (drezura) a N. Chrastinová (skoky) získali za prvenství
diplom a obraz z tématikou koní.
V seniorských kategoriích si ocenění domů odvážely J. Podrapská (dezura) a L.
Brabcová (skoky ženy) a J. Složil (skoky muži).
Diplomy za pěknou reprezentaci si do svých archívů odvezly jezdci voltiže,
všestranosti, reiningu, drezury i skoků.
Jubilantů letos bylo mnoho. Zástupci ČJF pogratulovali k životním jubileím L.
Hájkovi, P. Julinovi, J. Podrapské, H.
Smolkové , J. Kovářové, S. Stoličkovi,
M. Theimerovi, J. Pospíšilovi, P.
Rydvalovi, J. Pokornému, P. Fűhrerovi a
V. Němecovi.
Pořadatelé úspěšně vylepšili
program galavečera a tak osvěžili a mile
překvapili přítomné. Již teď se můžeme
těšit na příští ročník galavečera, který je
svým umístěním i doprovodným
programem jedinečný.
(text A foto: JaF)
PROSINEC
Pomoc Hanáckému JK Litovel
Předsednictvo schválilo podporu pro Hanácký JK Litovel, kde požár zničil značnou
část haly s uskladněným senem, formou dárkového poukazu v hodnotě 3 000,- Kč. Poukaz
byl předán při FKM v Holešově.
My členové HJK Litovel bychom chtěli poděkovat Hyjé za podporu. Velmi si pomoci
vážíme.
Chtěli bychom Vás požádat o mediální podporu dárcovské konta u KB, na které je možno
zasílat finance.
číslo konta je 37370267/0100.
Pokud by i v tomto byla možná pomoc z vaší strany, rádi ji přijmeme.
Za členy HJK Litovel Mgr. Pokorný Josef
Tento projekt spoluvytvářejí:
Tento projekt je podporován a HYJÉ – koně, o.s. děkuje za podporu:
2014 ROČENKA koní Moravy
Vydala společnost HYJÉ – koně, o.s.
Křekov 40, 766 01 Valašské Klobouky
v roce 2014
www.hyje.cz
Texty a fotografie poskytli pořadatelé akcí.
Redakce: Ing. J. Fatěnová, Mgr. J. Svárovská, Ing. L. Šomanová

Podobné dokumenty