mapa Podkrkonosi - Královéhradecký kraj

Transkript

mapa Podkrkonosi - Královéhradecký kraj
A round trip for cyclists that rises to Zvičina and that, on the return journey, takes
you through poet Karel Erben’s birthplace of Miletín back to Hořice. The tour can be
taken on road cycles or trekking bikes.
Szlak rowerowy tworzący zamkniętą pętlę wspina się ku wzgórzu Zvičina,
a w drodze powrotnej zaprowadzi nas do Miletína, miejsca narodzenia poety
Karla Jaromíra Erbena, a następnie z powrotem do miasta Hořice. Trasa jest
odpowiednia także dla rowerów szosowych lub turystycznych.
HOŘICE (0 km) – Velký Vřešťov (11 km) –
Sedlec (13 km) – Lhotka (14,5 km) – Bílé
Poličany (16,5 km) – Zábřezí-Řečice
(19,5 km) – Třebihošť (22 km) – Bílá
Třemešná (26 km) – Dolní Brusnice
(27 km) – Horní Brusnice (31 km) –
Chroustov (36 km) – Miletín (40 km) –
Rohoznice (29 km) – Polšť (33 km) – HOŘICE (47 km)
CYCLING MAP / MAPA ROWEROWA
1. vydání, 2015 / 1st edition, 2015 / 1. Wydanie, 2015
Na přípravě článků se podílely / To the preparation of articles contributed / W przygotowaniu
artykułów udział wzięli: Sdružení Podzvičinsko / www.podkrkonosi.eu,
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Mapy, grafická úprava, zlom / Maps, graphic design, layout / Mapy, przygotowanie graficzne,
przygotowanie do druku: freytag & berndt Praha | Tisk / Print / Druk: HART PRESS, spol. s r.o.
© Královéhradecký kraj, 2015
© freytag & berndt Praha
Turistická informační centra | Tourist Information Centres | Centra informacji turystycznej
Turistické informační centrum
Pod Zvičinou
Dolní Brusnice 96
544 72 Dolní Brusnice
 +420 499 396 381
@ [email protected]
www.ticpodzvicinou.cz
Městské informační centrum
Dvůr Králové nad Labem
nám. T.G. Masaryka 2
544 17 Dvůr Králové nad Labem
 +420 499 321 742
@ [email protected]
www.dvurkralove.cz
Infocentrum Dvůr Králové
Poděbradova 2014
544 01 Dvůr Králové nad Labem
 +420 605 787 518
@ [email protected]
www.infocentrumdvurkralove.cz
Městské informační centrum
nám. K.V. Raise 160
507 81 Lázně Bělohrad
 +420 493 792 520
@ [email protected]
www.hoska-tour.cz
Informační centrum
mikroregionu Podchlumí
Bílsko 36
508 01 Hořice v Podkrkonoší
 +420 604 272 828
www.bilskouhoric.cz
Městské informační centrum
Hořice
nám. Jiřího z Poděbrad 3
508 01 Hořice
 +420 493 620 121
@ [email protected]
www.horice.org
Sezónní IC Autocamp Milovice
Milovice u Hořic
508 01 Milovice u Hořic
 +420 493 698 149
@ [email protected]
www.campmilovice.cz
Infocentrum Mateřídouška
nám. K. J. Erbena 99a
507 71 Miletín
 +420 725 081 056
@ [email protected]
www.miletin.cz
Informační centrum a knihovna
Pecka
Pecka 2
507 82 Pecka
 +420 493 799 525
@ [email protected]
www.mestys-pecka.cz
Sezónní informační centrum
Podhorní Újezd
Vojice 141
508 01 Hořice
 +420 493 697 161
@ [email protected]
www.podhorniujezd.cz
Pohádkové informační centrum
Pecka 12
507 82 Pecka
 +420 775 657 106
@ [email protected]
www.mestys-pecka.cz
Turistické informační
centrum Kuks
Kuks 72
544 43 Kuks
 +420 499 422 423
@ [email protected]
www.zkuskuks.cz
© Ladislav Renner
4
Královédvorská cyklotrasa
The Dvůr Králové Cycle Tour
Královédvorski szlak rowerowy
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (0 km) –
Záboří (7,5 km) – Vítězná (11 km) –
Hájemství (13 km) – vodní nádrž Les
Království (17,5 km) – DVŮR KRÁLOVÉ
NAD LABEM (23 km)
2
Bělohradská cyklotrasa
The Bělohrad Cycle Tour
Bělohradski szlak rowerowy
23,5 km
Cyklotrasa pro treková i silniční kola nám představí část závodu 300 zatáček
Gustava Havla, ale i část cyklomaratonu Podkrkonoším. Navíc nás provede
městem Hořice i s jeho parky a nabídne koupaní na Dachovech.
The cycle tour for trekking and road bikes takes us through a part of the race
courses called 300 Bends of Gustav Havel and Podkrkonoší Cycle Marathon.
It also passes through the town of Hořice and its parks and provides the option of
stopping for a swim in Dachovy.
Szlak rowerowy dla rowerów szosowych lub turystycznych poprowadzi nas po trasie
rajdu “300 zakrętów Gustava Havla”, a także po części trasy maratonu rowerowego
Przedgórzem Karkonoskim. Ponadto, poprowadzi nas przez miasto Hořice i jego
parki, a po drodze będzie możliwość zażywania kąpieli na kąpielisku Dachovy.
KUKS (0 km) – Jaroměř (7 km) –
Josefov (9 km) – SMIŘICE (17 km)
Po trase, ideální pro treková kola, doputujeme až k pohádkové vodní nádrži Les
Království, okolo které navíc vede naučná stezka přinášející informace o zdejší
přírodě, zvěři a lesnictví.
The cycle path begins on George of Poděbrady Square (náměstí Jiřího z Poděbrad)
in Hořice and continues along cycle path no. 4085 (possible detour to Sochařský
Park) and then cycle path no. 4135 to Velký Vřešťov. Cycle past the All Saints Church
(kostel Všech Svatých) and join path no. 4271, turning off in the village of Sedlec
towards Lhotka and eventually reaching Bílé Poličany. Continue along cycle path
no. 4135 to the village of Zábřezí-Řečice, where you will join cycle path no. 4136 to
get to Třebihošť. Here you should turn right and then left at the crossroads. After that
continue along the road through Bílá Třemešná, Dolní Brusnice and Horní Brusnice.
Then, in Horní Brusnice, turn left towards Zvičina along cycle path no. 4086. You then
leave the cycle path just before Zvičina, taking the road that runs through Chroustov
to Miletín. The house in which poet K. J. Erben was born is worth a visit here, as are
the historical cellars and the Amateur Dramatics Museum. You will then reach your
destination of Hořice along cycle paths nos. 4135 and 4086.
Część międzynarodowego Łabskiego Szlaku Rowerowego zaprezentuje nam
barokowe piękno miejscowości Kuks, twierdzę Josefov a przede wszystkim
równinny, lecz przepiękny krajobraz przyrodniczy rozciągający się wzdłuż Łaby.
Szlak nadaje się zarówno dla rowerów szosowych, jak i turystycznych.
23 km The trail, which is ideal for trekking bikes, leads you to the fairy-tale reservoir of Les
Království, around which there is a nature trail that provides information about the
local countryside, animals and forestry.
© Jaroslav kocourek
Look at Kuks /
Poznaj Kuks
Zkus Kuks
Zoo Dvůr Králové /
Zoo Dvůr Králové
Zoo Dvůr Králové
© archiv Královéhradeckého kraje
CYKLOTURISTICKÁ MAPA
Tyto cykloturistické mapy byly vytvořeny v rámci projektu
„Podpora rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji“
spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.
Trasę rozpoczynamy na placu K. V. Raise w uzdrowisku Lázně Bělohrad, skąd
zjeżdżamy szlakiem rowerowym nr 4135 do miejscowości Nový Dvůr, następnie po
drodze asfaltowej żółtym szlakiem turystycznym z Lázni Bělohrad do Hořic, gdzie
skręcamy w lewo w kierunku miejscowości Lukavec oraz Dachovy. Stąd kierujemy
się wprost po trasie rajdu “300 zakrętów Gustava Havla” aż na plac Jiřího z Poděbrad
w miejscowości Hořice, następnie kontynuujemy czerwonym szlakiem turystycznym
na szczyt św. Gotharda (Smetanovy sady, park kamiennych rzeźb Sochařský
park) aż do Domu Spokojnej Starości. W tym miejscu wjeżdżamy na żółty szlak
turystyczny, który poprowadzi nas do źródła Kalíšek oraz do kąpieliska Dachovy,
V Kuksu si rozhodně nenechme ujít
návštěvu barokního areálu. Poté trasa
pokračuje přes Jaroměř k pevnosti
Josefov, která nabízí spletitý barokní
podzemní labyrint. Podél Labe nás nečekají
žádné prudké kopce ani stoupání, spíše se
připravme na bohatou nabídku místních
hospůdek a občerstvení. Trasa končí
u zámecké kaple ve Smiřících, můžeme
však pokračovat přes Lochenice až do
Hradce Králové. Cyklostezka je součástí
mezinárodní evropské cyklostezky č. 2
Labská stezka/Elberadweg z Hamburku
k prameni Labe. Díky rovinatému profilu
a zázemí kvalitních služeb je stezka
vhodná i pro rodiny s dětmi. Cyklostezka
slouží výhradně cyklistům, pěším a in-line
bruslařům.
Smiřice
Be sure to visit the Baroque grounds
in Kuks. The tour then continues on
through Jaroměř to the Josefov Fortification, with its intricate Baroque underground
labyrinth. There are no steep hills, uphill or down, alongside the River Elbe, but
what you can expect is a wealth of local pubs and restaurants. The tour ends at
Po szlaku, idealnym dla rowerów turystycznych dojedziemy aż do bajkowego
zbiornika wodnego Les Království, wokół którego dodatkowo prowadzi ścieżka
edukacyjna z informacjami dotyczącymi miejscowej przyrody, fauny i leśnictwa.
© archiv Královéhradeckého kraje
1:75 000
www.kralovehradeckyregion.cz
Part of the international River Elbe Path (Labská stezka) will show you the Baroque
beauties of Kuks, the Josefov Fortification and mainly the flat, but beautiful natural
wonders of the area beside the River Elbe. The trail should be negotiated on a road
cycle or trekking bike.
Zaczynamy pod zamkiem Pecka, skąd wyruszamy w lewo w kierunku miejscowości
Vidonice i Kal. Kontynuujemy szlakiem rowerowym nr 4137 do miejscowości Vidoň,
gdzie przekraczamy drogę łóczącą Miletín i Lázně Bělohrad. Jedziemy na wprost przez
wioskę Červená Třemešná i wjeżdżamy na lekkie wzniesienie na Dachovy, gdzie należy
przejechać przez szosę na skos. Żółtym szlakiem turystycznym wyruszamy koło
źródła Kalíšek, aż do Domu Spokojnej Starości. Kontynuujemy na wprost czerwonym
szlakiem turystycznym na szczyt św. Gotharda na plac, skąd dojedziemy żółtym
szlakiem turystycznym aż do wieży widokowej Hořický Chlum. Skręcamy w lewo na
drogę Hořice – Lázně Bělohrad, gdzie pod serpentynami ponownie skręcimy w lewo
w leśną ścieżkę prowadzącą w kierunku przysiółku Bertoldka. Następnie wjeżdżamy
do miejscowości Šárovcova Lhota i dalej szlakiem rowerowym 4096 aż do uzdrowiska
Lázně Bělohrad na plac, skąd kontynuujemy jazdę do dzielnicy Prostřední Nová Ves.
W tym miejscu wjeżdżamy na trasę Podkarkonoskiego Maratonu Rowerowego (szlak
oznaczony na czarno-żółto), który poprowadzi nas z powrotem do zamku Pecka.
do Třebihoště. Zde nejprve odbočíme vpravo a následně na křižovatce vlevo, a pak
stále rovně po silnici přes Bílou Třemešnou, Dolní a Horní Brusnice. V Horní Brusnici
odbočíme vlevo směrem na Zvičinu po cyklotrase č. 4086. Těsně před Zvičinou
cyklotrasu opustíme a po silnici dojedeme přes Chroustov do Miletína. Zde stojí za
návštěvu rodný dům K. J. Erbena, historické sklepení nebo Muzeum amatérského
divadla. Do cílových Hořic se dostaneme po cyklotrase č. 4135 a č. 4086.
Trasa rowerowa zaczyna się na placu
Jiřího z Poděbrad w miejscowości
Hořice i wiedzie szlakiem rowerowym
nr 4085 (z możliwością skrętu i wjazdu
do parku kamiennych rzeźb - Sochařský
park) a następnie szlakiem nr 4135
do miejscowości Velký Vřešťov. Po
drodze mijamy kościół pw. Wszystkich
Świętych i wjeżdżamy na szlak
nr 4271, w miejscowości Sedlec
skręcamy w kierunku Lhotki, następnie
dojeżdżamy do miejscowości Bílé
Miletín, K. J. Erben
Poličany. Kontynuujemy jazdę szlakiem
rowerowym nr 4135 do Zábřezí-Řečice,
gdzie wjeżdżamy na szlak rowerowy nr 4136, prowadzący do miejscowości Třebihošť.
Tutaj skręcamy najpierw w prawo a następnie na skrzyżowaniu w lewo, później cały
czas prosto drogą prowadzącą przez miejscowości Bílá Třemešná, Dolní Brusnice
i Horní Brusnice. W Horní Brusnicy skręcamy w lewo w kierunku wzgórza Zvičina na
szlak rowerowy nr 4086. Tuż przed górą Zvičina zjeżdżamy ze szlaku rowerowego, i po
szosie dojeżdżamy przez Chroustov do Miletína. Warto tu odwiedzić rodzinny dom
poety K. J. Erbena, zabytkowe podziemia czy też Muzeum Teatru Amatorskiego. Do
punktu końcowego - miasta Hořice, dojedziemy szlakiem rowerowym nr 4135 i nr 4086.
Část mezinárodní Labské stezky nám ukáže barokní krásy Kuksu, pevnost Josefov
a hlavně rovinatou, a přesto krásnou přírodu podél Labe. Po stezce je vhodné jet na
silničním nebo trekovém kole.
Your tour begins at Pecka Castle, from where you should go left to Vidonice and Kal.
Continue along cycle path no. 4137 to Vidoň, where you have to go straight across
the Miletín – Lázně Bělohrad road. Pass straight through Červená Třemešná and
climb the gentle hill to Dachovy, where you need to take a diagonal across the road.
Then follow the yellow hiking trail around Kalíšek to the retirement home (Domov
důchodců). After this continue along the red hiking trail to St. Gothard Hill and to the
square, from where you should follow the yellow hiking trail to Hořický Chlum View
Tower. Turn left on to the Hořice – Lázně Bělohrad road, follow the winding road
and after this take a left on to the forest trail towards Bertoldka. Then cycle towards
Šárovcova Lhota and along cycle path no. 4096 to Lázně Bělohrad and to the square
there, from where you have to continue on to Prostřední Nová Ves. Here you join the
trail of the Podkrkonoší Cycle Marathon (the black and yellow signs), which will take
you back to Pecka Castle.
The tour begins on K. V. Rais Square (náměstí K. V. Raise) in Lázně Bělohrad, from
where you should take cycle path no. 4135 to Nový Dvůr and then the tarmac track
with the yellow hiking trail markings to the Lázně Bělohrad – Hořice road, where you
should turn left towards Lukavec and Dachovy. From here continue straight on along
the road of the race called 300 Bends of Gustav Havel until you reach the Square
of Jiří z Poděbrad in Hořice, continuing along the red hiking trail to St. Gothard Hill
(“Smetanovy sady” – Smetana Gardens, Sochařský Park) and on to the retirement
home (Domov důchodců). Here you join the yellow hiking trail, which will take you to
the Kalíšek Spring and the Dachovy open-air pool, where, after reaching the road, you
should turn right towards Červená Třemešná. There is then a turn-off to the left, on to
cycle path no. 4135, and a short uphill section through the forest along the red hiking
trail and along the route of the Podkrkonoší Cycle Marathon (the black and yellow
signs). Continue on to Byšičky, where you will see the Church of St. Peter and St. Paul
(kostel sv. Petra a Pavla). From here take the asphalt track back to Lázně Bělohrad.
Cyklotrasa začíná na náměstí Jiřího z Poděbrad v Hořicích a pokračuje po cyklotrase
č. 4085 (s možnou odbočkou k Sochařskému parku) a dále po cyklotrase č. 4135 do
Velkého Vřešťova. Mineme kostel Všech Svatých a napojíme se na trasu č. 4271, v obci
Sedlec odbočíme na Lhotku a dojedeme do Bílých Poličan. Pokračujeme po cyklotrase
č. 4135 do obce Zábřezí-Řečice, kde se napojíme na cyklotrasu č. 4136 a dojedeme
Podkrkonoší
Začínáme na náměstí K. V. Raise v Lázních
Bělohrad, odkud sjedeme po cyklotrase č. 4135 k Novému Dvoru, dál po asfaltové
cestě po žluté turistické značce na silnici Lázně Bělohrad – Hořice, zde vlevo na
Lukavec a Dachovy. Odtud se vydáme rovně po silnici závodu 300 zatáček Gustava
Havla až na hořické nám. Jiřího z Poděbrad a poté pokračujeme po červené
turistické značce na vrch sv. Gotharda (Smetanovy sady, Sochařský park) až
k Domovu důchodců. Zde se napojíme na žluté turistické značení a cesta nás přivede
k pramenu Kalíšek a ke koupališti Dachova, načež při vjezdu na silnici zatočíme
doprava na Červenou Třemešnou. Poté nás čeká odbočka vlevo na cyklotrasu
č. 4135 a krátké stoupání vpravo lesem po červené turistické značce a také po trase
cyklomaratonu Podkrkonoším (černožluté značení). Pokračujeme až na Byšičky, kde
se nachází kostel sv. Petra a Pavla. Odtud sjíždíme po asfaltové cestě zpět do Lázní
Bělohrad.
17 km
Lázně Bělohrad
po czym, przy wyjeździe na szosę, skręcamy w prawo w kierunku miejscowości
Červená Třemešná. Następnie czeka nas skręt w lewo, na szlak rowerowy nr 4135
i krótki podjazd w prawo, przez las, czerwonym szlakiem turystycznym oraz szlakiem
podkarkonoskiego maratonu rowerowego (szlak znakowany na czarno-żółto).
Kontynuujemy aż do wioski Byšičky, gdzie znajduje się kościół pw. św. Piotra i Pawła.
Stąd zjeżdżamy asfaltową drogą z powrotem do miejscowości Lázně Bělohrad.
3
Peckovská cyklotrasa
The Pecka Cycle Tour
Peckovski szlak rowerowy
Trasa začíná u mostu Jana Palacha ve
Dvoře Králové nad Labem. Od Labe vyjedeme směrem ke hřbitovu, poté pokračujeme
po modré turistické značce a následně po cyklotrase č. 4132 a č. 4087 přes Záboří
do Vítězné-Kocléřov. Zde se napojíme na zelenou turistickou značku, po které se
dostaneme až do Hájemství. Tam se napojíme na naučnou stezku Lesem Království.
Pokud sjedeme až k toku Labe, pak se před námi objeví údolní přehradní nádrž
Les Království. Poté se vrátíme na cyklotrasu č. 4088. Stále po levém břehu Labe
nakonec dojedeme zpět k mostu Jana Palacha.
Kuks
the Chateau Chapel in Smiříce, although you can continue on through Lochenice to
Hradec Králové. This cycle path is part of the international European cycle path no. 2,
“Labská stezka/Elberadweg”, which runs from Hamburg to the source of the River
Elbe. The fact that it is fairly flat and has plenty of quality services to offer makes
the trail ideal for parents and children. This cycle path can be used only by cyclists,
walkers and in-line skaters.
43 km Výlet nám zpestří návštěva
hradu Pecka, krásný
panoramatický výhled na
okolní hory z rozhledny Hořický
Chlum nebo prohlídka Lázní
Bělohrad. Vhodné pro treková
kola.
Pecka
The tour is enlivened by
a visit to Pecka Castle, by
a panoramic view of the
surrounding mountains from
Hořický Chlum View Tower or
by a tour of Lázně Bělohrad
Spa. Ideal for trekking bikes.
Wycieczkę urozmaici nam wizyta na zamku Pecka, piękny, panoramiczny
widok na okoliczne góry z wieży widokowej Hořický Chlum, czy też zwiedzanie
miejscowości Lázně Bělohrad. Trasa odpowiednia dla rowerów turystycznych.
PECKA (0 km) – Vidonice (3,5 km) – Kal (5 km) – Vidoň (10,5 km) – Červená
Třemešná (13 km) – Dachovy
(15 km) – Hořice (20 km) – Hořický
Chlum (21 km) – Šárovcova Lhota
(30 km) – Lázně Bělohrad (35 km) –
Dolní Javoří (39 km) – Horní Javoří
(41 km) – PECKA (43 km)
Začínáme u hradu Pecka, odkud se vydáme vlevo na Vidonice a Kal. Pokračujeme po
cyklostezce č. 4137 do Vidoně, kde přejedeme rovně silnici Miletín – Lázně Bělohrad.
Rovně projedeme Červenou Třemešnou a vystoupáme do mírného kopce na Dachovy,
kde je třeba šikmo přejet silnici. Po žluté turistické značce se vydáme kolem Kalíšku
až k Domovu důchodců. Rovně následujeme červené turistické značení na vrch
© Ladislav Renner
Okružní cyklovýlet vystoupá ke Zvičině a při návratu nás dovede do Erbenova
rodného Miletína a zase zpět do Hořic. Výlet lze absolvovat na silničním i trekovém
kole.
5
Z Kuksu do Smiřic
From Kuks to Smiřice
Trasa z miejscowości Kuks do Smiřic
Les Království
W miejscowości Kuks nie można pominąć zwiedzania kompleksu barokowego.
Następnie trasa wiedzie przez miasto Jaroměř do twierdzy Josefov, gdzie warto
zwiedzić sieć zawiłych podziemnych labiryntów. Na trasie wzdłuż Łaby nie zaskoczą
nas żadne ostre wzniesienia, możemy za to oczekiwać dużej liczby miejscowych
gospód i restauracyjek. Trasa kończy się przy kaplicy zamkowej w miejscowości
Smiříce, możemy ją jednak przedłużyć przez miejscowość Lochenice aż do Hradca
Králové. Szlak rowerowy stanowi odcinek międzynarodowej trasy rowerowej nr 2
Labská stezka/Elberadweg prowadzącego z Hamburga do źródeł Łaby. Dzięki
równinnemu ukształtowaniu terenu oraz dobremu zapleczu usługowemu szlak ten
jest odpowiedni dla rodzin z dziećmi. Cała trasa szlaku przeznaczona jest wyłącznie
dla rowerzystów, pieszych i rolkarzy.
The tour begins at “most Jana Palacha” (Jan Palach Bridge) in Dvůr Králové nad Labem.
Head towards the cemetery from the River Elbe, then continue along the blue hiking trail
and then cycle paths nos. 4132 and 4087 through Záboří to Vítězná-Kocléřov. Here you
have to join the green hiking trail, which you should take as far as Hájemství, where you
should join the Lesem Království nature trail. If you head down to the River Elbe, you
will soon see the Les Království reservoir in the valley. Return to cycle path no. 4088.
Continue along the left-bank of the Elbe until you return to Jan Palach Bridge.
Trasa zaczyna się koło mostu Jana Palacha w mieście Dvůr Králové nad Labem.
Od Łaby jedziemy w kierunku cmentarza, następnie wjeżdżamy na niebieski szlak
turystyczny, i dalej po szlaku rowerowym nr 4132 i 4087 przez miejscowość Záboří
do wioski Vítězná-Kocléřov. Tutaj wjeżdżamy na zielony szlak turystyczny, którym
dostaniemy się aż do wsi Hájemství. W niej wjeżdżamy na ścieżkę edukacyjną
przez Les Království. Jeśli zjedziemy aż do rzeki Łaby, pojawi się przed nami jezioro
zaporowe Les Království. Następnie wracamy na szlak rowerowy nr 4088. Jadąc
lewym brzegiem Łaby dojedziemy z powrotem do mostu Jana Palacha.
Jaroměř
© Ladislav Renner
47 km
sv. Gotharda na náměstí, odkud dojedeme podle žluté turistické značky k rozhledně
Hořický Chlum. Odbočíme vlevo na silnici Hořice – Lázně Bělohrad, kde se pod
serpentinami znovu dáme doleva na lesní cestu směrem na Bertoldku. Následně
vyjedeme do Šárovcovy Lhoty a po cyklotrase č. 4096 až do Lázní Bělohrad na náměstí,
odkud pokračujeme na Prostřední Novou Ves. Zde se napojíme na trať Podkrkonošského
cyklomaratonu (černožluté značení), která nás dovede zpět až k hradu Pecka.
© Ctibor Košťál
LÁZNĚ BĚLOHRAD (0 km) – Lukavec
u Hořic (6 km) – Dachovy (8,5 km) –
Hořice (10,5 km) – Dachovy (15 km) –
Červená Třemešná (17 km) – Byšičky
(20,5 km) – LÁZNĚ BĚLOHRAD (23,5 km)
© archiv Královéhradeckého kraje
1
Podkrkonošská cyklotrasa
The Podrkonoší Lowlands Cycle Tour
Podkarkonoski szlak rowerowy
© Jaroslav Kocourek
Podkrkonoší Lowlands/
Podkarkonosze
Podkrkonoší
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
HRADEC KRALOVÉ REGION
KRAJ KRALOWEHRADECKI
CZ/EN/PL