POZOR – ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ – ČTĚTE POZORNĚ !!!

Transkript

POZOR – ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ – ČTĚTE POZORNĚ !!!
13. helmintologické dny 2005
2. cirkulář
Rekreační zařízení Ředkovec poblíž Nové Vsi u Světlé nad Sázavou
9. – 13. května 2005
POZOR – ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ – ČTĚTE POZORNĚ !!!
Vážení přátelé, nevím, zda je to tím, že letošní Helmintodny mají ve své hlavičce ono údajně
prokleté číslo, ale došlo k tomu, že naše rezervace Letní základny IDM MŠMT, kde se měla
konference konat, byla zašantročena úředníky zmíněné instituce a termín byl mezitím nasmlouván
s jistým sportovním oddílem. Tudíž jsme museli začít rychle jednat a díky značné konkurenci
v oblasti ubytování se nám po poměrně krátkém, nicméně intenzivním hledání, podařilo najít nové
vyhovující místo. Je jím Rekreační zařízení Ředkovec ležící v lese, u rybníka zvaného Ředkovský,
poblíž vesnice Nová Ves u Světlé nad Sázavou. Když se podíváte do mapy, zjistíte, že objekt se
nalézá pouhých cca 25 km vzdušnou čarou od původně plánovaného místa, takže žádná tragedie.
Prezentaci zařízení najdete na webových stránkách http://www.redkovec.cz.
Doposud se přihlásilo 59 účastníků, jejichž seznam je součástí tohoto cirkuláře. Zkontrolujte
si, prosím, své údaje a pokud najdete chybu, kontaktujte mě na [email protected] – já ji opravím
a v tištěném programu konference by mělo být vše v pořádku. Rovněž Vám předkládám rozpis
přednášek s předběžnými názvy, které jste mi zaslali. Pokud chcete název změnit nebo poopravit,
dejte mi, prosím, okamžitě vědět na [email protected] Někteří z Vás mě žádali, abych jejich
přednášku zařadil na určitý den, protože na konferenci přijedou později nebo se dříve vracejí – toto si
také zkontrolujte !!! V žádném případě nepožadujte přehození přednášky, pokud pro to nemáte jiný
důvod než Vaši nepřítomnost na konferenci v daný den !!!
Rovněž Vás žádáme, abyste již začali zasílat abstrakty orálních prezentací dle instrukcí
z prvého cirkuláře – nenechávejto to, prosím, na poslední chvíli !!!!!!!!!
Ještě poznámka k ubytování – budu se snažit respektovat Vaše požadavky dle předběžné
přihlášky, ačkoliv skladba je nyní trochu jiná. K dispozici jsou převážně dvou- a čtyřlůžkové pokoje
v budově – celkem 52 míst, takže menší část studentů bude ubytována v chatkách, které jsou
čtyřlůžkové (2 palandy), ale máme možnost je využít jako dvoulůžkové, abychom se nemuseli šplhat
po výškách paland.
A jak to bude s cenami:
Primárně je pro každého počítáno se snídaní, obědem i večeří. Několik málo z Vás si nepřálo některá
z těchto jídel – výjimky z plné penze nejsou příliš vítané, ale pokud máte opravdu vážný důvod,
vyjdeme Vám vstříc. Jídelní lístek je již sestaven, je na co se těšit !
Kuře na úvod, buřty a pivo v úterý a společenský večer budou hrazeny ze sponzorských darů.
Stejně tak bude k dispozici něco vlastního dovezeného vína, káva a voda o přestávkách.
Pro velké žíznivce bude otevřen bar – konzumace na vlastní útratu, k dispozici bude i automat na
capuccino, čokoládu atp.
Konferenční poplatky:
Dospělí
Studenti a senioři
Postgraduální studenti
Ubytování:
180,- Kč/os./noc
Snídaně:
45,- Kč
Oběd:
60,- Kč
Večeře:
45,- Kč
Pro členy ČPS a
SPS
300,- Kč
0,- Kč
200,- Kč
Pro nečleny
450,- Kč
150,- Kč
300,- Kč
Českým studentům denního bakalářského a magisterského studia, kteří jsou členy České
parazitologické společnosti a budou mít na konferenci aktivní příspěvek, budou náklady uhrazeny
Českou parazitologickou společností formou cestovního příkazu – instrukce budou sděleny na místě,
uschovejte si jízdenky. Těm, kteří pocestují autem, bude cestovné uhrazeno ve výši ceny dopravy
hromadným prostředkem z místa pracoviště.
Prohlídka hradu Lipnice s výkladem jako součást společného výletu bude zájemcům hrazena.
Kvůli omezení nákladů prosím studenty, aby si s sebou vzali svoje průkazy o studiu (ISIC).
Doprava:
Hromadnými prostředky:
do Světlé nad Sázavou (vyhledejte si spojení např. na http://www.vlak-bus.cz), tam pro Vás přijede
auto – dejte dostatečně dlouho předem vědět e-mailem na [email protected], v kolik dorazíte do
Světlé (příjem e-mailu Vám bude potvrzen – pokud ne, ozvěte se znovu). V případě potřeby volejte L.
Mikeše na 603 114 711.
Autem:
Pojedete od Světlé nad Sázavou podle následující mapky – v obci Nová Ves u Světlé je již směrovka
na Ředkovec (nepříliš nápadná bílá cedule s černou tenkou šipkou a nápisem Ředkovec - za prudkou
levou zatáčkou odbočíte doprava na vedlejší silnici – viz mapka, místo konání je přibližně označeno
v mapce červenou ploškou). Parkování v uzavřeném areálu bezplatně.
Veškeré dotazy a připomínky neprodleně směřujte na Libora Mikeše
[email protected], telefon 603 114 711
Rámcový program konference:
Pondělí 9. 5.
14:00-22:00 příjezd účastníků
Registrace, ubytování
Pečené kuře průběžně dle příjezdu
Úterý 10. 5.
8:00
9:00-10:30
10:30-11:00
11:00-12:00
12:15
14:00-15:15
15:15-16:00
16:00
17:30
snídaně
přednášky
přestávka
přednášky
oběd
přednášky
přestávka
odborně-zájmová přednáška „Peruan Amazonia and fish parasites“ – T. Scholz
posezení u táboráku, piva a buřtů do noci
Středa 11. 5.
8:00
snídaně
9:00-10:00
přednášky
10:00-10:30 prezentace Olympus
10:30-11:00 přestávka
11:00-12:00 přednášky
12:15
oběd
13:30
pěší výlet na hrad Lipnice (cca 3,5 km od objektu)
19:00
večeře
Večer volná zábava na baru či v lese
Čtvrtek 12. 5.
8:00
snídaně
9:00-10:30
přednášky
10:30-11:00 přestávka
11:00-12:15 přednášky
12:30
oběd
14:00-15:15 přednášky
15:30-17:00 prezentace sponzorů
18:30
společenský večer se slavnostní večeří a studenými mísami
Pátek 13. 5.
8:00 snídaně
Odjezd účastníků do 10:00
PŘIHLÁŠENÉ POSTERY budou vystaveny po celou dobu trvání odborného programu. Prosíme
jejich autory, aby byli k dispozici u svých posterů během první úterní přestávky, tj. mezi 10:30-11:00.
Upevňovací materiál bude k dispozici u organizátorů. Formát posteru by neměl být větší než A1.
Antolová D - Sérodiagnostika závažných parazitozoonóz u diviačej zveri
Hurníková Z - The Survey for parasite composition in animals at ZOO Košice
Lytvynets A - Eradikace roupové infekce v chovu laboratorního potkana pomocí ivermektinu
Miterpáková M - A Survey for Parasites of Red foxes (Vulpes vulpes) in the Slovak Republic Based on Fecal
Analysis
Ondračková M - Parasites of zebrafish Danio rerio in Bangladesh
Salamatin R - Hymenolepis sulcata (von Linstow, 1879):occurrence in Glis glis (Rodentia) in Slovakia
ODBORNÝ PROGRAM
Úterý 10. 5.
TAXONOMICKÉ PŘÍSTUPY KE STUDIU MOTOLIC – předsedající Petr Horák
9:00-9:30 zvaná přednáška
Rudolfová J - Evropské ptačí schistosomy
9:30-9:45
Podhorský M - Senzorické papily vybraných druhů rodu Trichobilharzia ve světelném a skenovacím
elektronovém mikroskopu
9:45-10:00
Hůzová Z - Využití lektinů k diferenciaci cerkárií ptačích schistosom a jako markerů změn povrchové
glykosylace ve fázích životního cyklu
10:00-10:30 zvaná přednáška
Levron C - Ultrastructure of male reproductive systems in trematodes (Digenea)
10:30-11:00
Přestávka
IMUNOLOGIE, PATOLOGIE – předsedající Marta Chanová
11:00-11:15
Chanová M - Terminálne fázy infekcií kačíc vtáčími schistozómami
11:15-11:30
Lichtenbergová L - Trichobilharzia regenti, původce histopatologických změn nervové tkáně nespecifických
hostitelů
11:30-11:45
Porubcová J - Účinok glukánového imunomodulátora na imunitnú odpověď myší s alveolárnou
echinokokózou
11:45-12:00
Solís DG - Parasitic helmitnhs of stranded manatees and cetaceans along the coast of the Yucatan Peninsula
12:00-14:00
Polední přestávka
PROTEOLYTICKÉ ENZYMY MOTOLIC – předsedající Libor Mikeš
14:00-14:30 zvaná přednáška
Dvořák J - Proteolytické enzymy a jejich role v metabolizmu a patogenezi schistosom
14:30-14:45
Kašný M - Srovnání cysteinových a serinových proteáz cerkárií Trichobilharzia regenti a Schistosoma
mansoni
14:45-15:00
Dolečková K - Cathepsin B2 u cerkárií ptačí motolice Trichobilharzia regenti
15:00-15:15
Mikeš L - Cathepsin L u cerkárií Diplostomum pseudospathaceum
15:15-16:00
Přestávka
16:00-17:00 ODBORNĚ - ZÁJMOVÁ PŘEDNÁŠKA
Scholz T - Peruan Amazonia and fish parasites
17:30
Posezení u táboráku s pivem a buřty
Středa 11. 5.
HELMINTI RYB A PLAZŮ – předsedající Roman Kuchta
9:00-9:15
Kuchta R - Metazoan parasites of deep-sea fish (with focus on pseudophyllidean tapeworms)
9:15-9:30
Ondračková M - Paraziti hlaváče Neogobius kessleri, nově rozšířené ryby v oblasti středního Dunaje
9:30-9:45
Bulantová J - Parazitózy Chondropython (Morelia) viridis
9:45-10:00
Uhlířová M - Srovnávací studie oxyuroidních hlístic (Nematoda: Oxyuroidea) plazů z Ázerbajdžánu a
vybraných oblastí Blízkého východu
10:00-10:30
Prezentace firmy Olympus
10:30-11:00
Přestávka
MOLEKULÁRNÍ TAXONOMIE HELMINTŮ – předsedající Tomáš Scholz
11:00-11:30 zvaná přednáška
Štefka J, Horák A - Intra and interspecific genetic variability of diphyllobothriid tapeworms
11:30-11:45
Brabec J - Paraphyly of pseudophyllidean tapeworms (Cestoda): testing a phylogenetic hypothesis using
sequence data
11:45-12:00
Wijová M - Molekulární fylogeneze drakunkuloidích hlístic na bázi SSU rRNA genů
12:00-13:30
Polední přestávka
13:30
Pěší výlet na hrad Lipnice, zájemci o prohlídku sraz ve 14:45 u pokladny
V případě zájmu možno navázat návštěvou Památníku spisovatele Jaroslava Haška
19:00
Večeře v místě konference (RZ Ředkovec) a volná zábava
Čtvrtek 12. 5.
EKOLOGIE MONOGENEÍ – předsedající Božena Koubková
9:00-9:30 zvaná přednáška
Steinerová M - Vzťah variability MHC II B génov a parazitácie mnohobunkovými cudzopasníkmi u
vybraných populácii jalca hlavatého ( Leuciscus cephalus Linnaeus, 1758 )
9:30-9:45
Lamková K - Vztah selektovaných měření imunokompetence jelce tlouště (Leuciscus cephalus) a parazitace
mnohobuněčnými cizopasníky
9:45-10:00
Šimková A - Hostiteľská špecifickosť kongenerických monogeneí (Dactylogyrus) u kaprovitých rýb
10:00-10:15
Blažek RD - Analýza sezónní dynamiky výskytu monogeneí u dvou populací hrouzka obecného (Gobio gobio,
L.)
10:15-10:30
Přikrylová I - Site specificity of Gyrodactylus species Nordmann, 1832 on groundling (Barbatula barbatula
L., 1758) in the Haná River
10:30-11:00
Přestávka
ZOOHELMINTÓZY, PREVENCE, TERAPIE – předsedající Zuzana Vasilková
11:00-11:15
Vasilková Z - Výskyt pôvodcov bakteriálnych a parazitárnych ochorení v zmiešanom chove kôz a oviec
11:15-11:30
Dvorožňáková E - Dicrocoelióza vo velkochove muflónov v ČR
11:30-11:45
Szabová E - Vplyv aeróbneho kompostovania na vajíčka helmintov
11:45-12:00
Papajová I - Porovnanie pôsobenia mletého vápna a odpraškov z jeho výroby na prežívanie vajíčok Ascaris
suum
12:00-12:15
Čerňanská D - Výskyt rezistencie gastrointestinálnych nematódov oviec voči antihelmintikám na Slovensku
12:15-14:00
Polední přestávka
FASCIOLOIDES A LARVÁLNÍ STADIA MOTOLIC – předsedající Anna Faltýnková
14:00-14:15
Novobilský A - Aktuální výskyt Fascioloides magna u spárkaté zvěře v České republice
14:15-14:30
Horáčková E - Intermediate hosts of the large American liver fluke Fascioloides magna in the Czech Republic
14:30-14:45
Hörweg C, Sattmann H - Digeneans of Galba truncatula in the „Nationalpark Donauauen“
14:45-15:00
Faltýnková A - Cercariae of trematodes (Digenea) from freshwater molluscs in South-Eastern Germany: a
comparison with the Czech Republic
15:00-15:15
Kablásková L - Prosobranchia (Mollusca) as intermediate hosts of trematodes in Central Europe: an overview
15:30-17:00
Prezentace sponzorů
18:30 Společenský večer
Adresář přihlášených účastníků:
Antolová Daniela, MVDr. - Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská
republika, [email protected], +421 556331411-13
Blažek Radim, RNDr. - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 775372346
Blažová Kateřina, Mgr. - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,
[email protected], 606624146
Borovková Martina - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
387775430
Brabec Jan - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
[email protected]
Bulantová Jana - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2, [email protected],
221951814
Čerňanská Dana, MVDr. - Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská
republika, [email protected], +421 556331411-13
Dolečková Kateřina, Mgr. - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,
[email protected], 221951817
Dvorožňáková Emília, MVDr., Ph.D. - Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice,
Slovenská republika, [email protected], +421 556331411-13
Dvořák Jan, Mgr., Ph.D. - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,
[email protected], 221951816
Faltýnková Anna, Mgr. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
[email protected], 387775486
Francová Kateřina - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 732667664
Gelnar Milan, Doc., RNDr., CSc. - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 541146015
Hodová Iveta, Mgr. - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 549494063
Horáčková Eva, Bc. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
[email protected], 775212802
Horák Aleš, Mgr. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
[email protected], 606169116
Horák Petr, Prof., RNDr., Ph.D. - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,
[email protected], 221951823
Hörweg Christoph, M.Sc. - Natural History Museum Vienna, Burgring 7, A-1010 Vienna, Austria,
[email protected]
Huňová Kateřina - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,
[email protected], 608120937
Hurníková Zuzana, MVDr. - Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská
republika, [email protected], +421 556331414
Hůzová Zuzana - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,
[email protected], 221951818
Chanová Marta, Mgr. - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,
[email protected], 221951817
Jurajda Pavel, Dr. - Ústav biologie obratlovců AVČR, Květná 8, 603 65 Brno, [email protected]
Kablásková Lenka, Bc. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
[email protected], 777050326
Kašný Martin, Mgr. - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2, [email protected],
221951817
Košař Martin, Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno, [email protected],
777055572
Košková Eva - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 728757216
Koubková Božena, RNDr., Ph.D. - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 541146221
Kuchta Roman, Mgr., Ph.D. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České
Budějovice, [email protected], [email protected], 776194690
Lamková Karolína, Bc. - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 549497363
Langrová Anna – Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,
[email protected], 607529813
Levron Céline, Ph.D. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
[email protected]
Lichtenbergová Lucie, Mgr. – 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 87, 100 00 Praha 10,
[email protected], 605500018
Lytvynets Andriy, Mgr. - FGÚ AV ČR, Odd. 43, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč,
[email protected], 737863056
Mikeš Libor, Mgr., Ph.D. - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,
[email protected], 221951819
Miterpáková Martina, MVDr., Ph.D. - Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice,
Slovenská republika, [email protected], +421 556331414
Novobilský Adam, MVDr. - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav parazitologie,
Palackého 1-3, 612 00 Brno, [email protected], 608381949
Ondračková Markéta, Mgr., PhD. – Ústav biologie obratlovců AVČR, Květná 8, 603 65 Brno,
[email protected], 543422522
Papajová Ingrid, MVDr., Ph.D. - Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská
republika, [email protected], +421 556331411-13
Pátková Monika, Bc. - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 603824334
Podhorský Martin - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,
[email protected], 732360964
Porubcová Jarmila, MVDr. - Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská
republika, [email protected], +421 556331411-13
Přikrylová Iva, Mgr. - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 541146234
Rudolfová Jitka, Mgr. - Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,
[email protected], 221951816
Řehulková Eva, Mgr. - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 549497363
Řepová Radmila, Ing. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
[email protected], 736514328
Salamatin Ruslan, Dr. - Department of General Biology and Parasitology, Medical University of
Warsaw, Chulubinski str. 5, Warsaw, Poland, [email protected], +48 606970844
Satková Zuzana - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 777293749
Sattmann Helmut, Ph.D. - Natural History Museum Vienna, Burgring 7, A-1010 Vienna, Austria,
[email protected]
Scholz Tomáš, Prof., RNDr., CSc. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České
Budějovice, [email protected], 387775403
Sitko Jiljí, RNDr. – Muzeum Komenského, Bezručova 10, 750 11 Přerov, [email protected],
581219910
Solís David Gonzáles, Dr. - Parasitología del Necton, ECOSUR, Unidad Chetumal, Av. Centenario
km. 5.5, C. P. 77900, A.P. 424, Chetumal, Quintana Roo, México, [email protected],
(983)8350440 Ext. 4310
Steinerová Mária, Mgr. - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 541146234
Szabová Eva, Mgr. - Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská republika,
[email protected], +421 556331411-13
Šimková Andrea, RNDr., Ph.D. - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 549497363
Škoríková Blanka, Ing. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
[email protected], 387775430
Štefka Jan, Mgr. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
[email protected], 387775409
Uhlířová Michaela, Mgr. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
[email protected], 608634245
Vadlejch Jaroslav, Ing. - ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů,
Kamýcká 957, 165 21 Praha 6 – Suchdol, [email protected], 224382955
Vasilková Zuzana, MVDr. - Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská
republika, [email protected], +421 556331411-13
Wijová Martina, Bc. - Parazitologický ústav AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice,
[email protected], 723636277
Zehnalová Amálie, Bc. - Katedra zoologie a ekologie PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno,
[email protected], 728580670

Podobné dokumenty

ODBORNÝ PROGRAM

ODBORNÝ PROGRAM Koubková Božena - Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Kotlářská 2, Brno, 611 37, ČR, 549 49 5145, [email protected] Koudela Břetislav - VFU Brno, Palackého 1-3, Brno, 612 42, ČR, 541562262, koudel...

Více

GeNeZe 2/20011 - Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11

GeNeZe 2/20011  - Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11 takovým projektem byl nápad právě paní profesorky, nesoucí název „B Á S E Ň - Š A T Y“. O co šlo? My, studenti 2.E, jsme se v rámci výuky českého jazyka, kde právě probíráme poezii, ve spojení s ho...

Více

sleva - Rodinné pasy

sleva - Rodinné pasy podpora rodiny. Stačí se začíst do obsahu dalších stran či si prohlédnout fotografie. Jistě se shodneme, že potřeby současné rodiny jsou odlišné, než tomu bývalo dříve. Každá chvíle v rodinném kruh...

Více

Číslo 2 - Česká parazitologická společnost

Číslo 2 - Česká parazitologická společnost téměř rodinná, což je pro tento účel myslím úplně ideální. Motivací mít co nejlepší příspěvek (a odměnou za stres z angličtiny) nám studentům byly jako každoročně ceny v soutěži o nejlepší přednášk...

Více

zde - Aquapalace Praha

zde - Aquapalace Praha Staňte se součástí velké Pirátské show v Aquapalace Praha – čeká vás pirátské přepadení, dobytí pirátské lodi a další překvapení.

Více

Stáhnout pdf

Stáhnout pdf Neznámým hackerům se podařilo pomocí sociálního inženýrství získat kontrolu nad některými servery britské sociální sítě Xat (xat.com). Provozovatelé informovali uživatele, že útočníci tak měli přís...

Více

naleznete zde - SUPERTABOR.cz

naleznete zde - SUPERTABOR.cz poblíž Melechova. Letos jsme byli společně v Řecku. Myslím že to byla poslední opravdu rodinná dovolená. Starší dětí už mají své zájmy, syn studuje univerzitu a cestuje raději po světě s kamarády. ...

Více

Zpravodaj ČBA 7/2015

Zpravodaj ČBA 7/2015 Termín a místo konání akce: • datum: sobota 16. ledna 2016 • čas: 10:00 až 14:00 hodin • místo: Tauferovy Koleje Brno , Jana Babáka 1861/3, 616 00 Brno Formulář pro vyplnění je ke stáhnutí zde: ...

Více

16 stran / pages

16 stran / pages děje v hledišti, je to komunikativní systém... „Bezpochyby tam patří i to, co navádí, aby lidé do divadla přišli. První komunikativní článek vymyslel Titus Maccius Plautus hned na přelomu tisícilet...

Více