Sítě FTTx v roce 2010

Transkript

Sítě FTTx v roce 2010
Sítě FTTx v roce 2010
Motto: FTTH je cesta po skle
Tým společnosti PROFiber Networking se svými partnery Vás zve na odborný seminář
Termín a místo konání: 18. a 19. března 2010, Brno
Střední škola informatiky a spojů, Čichnova 23, 624 00 Brno
letošní ročník poprvé pod záštitou AKADEMIE
mediální partner
VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ
Výstavka
Program jsme se rozhodli doplnit ukázkou produktů pro výstavbu
a servis optických i metalických přístupových sítí. Navštívit
tuto výstavu bude možné po celou dobu trvání semináře. Prezentovány budou: Aktivní prvky a koncová zařízení/komponenty HFC/
pasivní prvky optických sítí/optické kabely, trubičky/měřicí a servisní
technika, testery/montážní a servisní činnosti
Semináře FTTx (Fibre-to-the-X)
Rádi bychom Vás i tento rok pozvali na odborný seminář zaměřený na problematiku optických přístupových sítí FTTx. Zúčastněte se pokračování řady úspěšných seminářů, které se
během minulých let setkaly s velkým ohlasem a navštívilo je
již více než 1800 účastníků.
Témata přednášek a způsob organizace semináře jsou zvoleny tak,
abychom účastníky obohatili nejen o aktuální odborné informace, ale
zároveň jim umožnili setkat se s řadou expertů a kolegů v oboru.
Přednášky
Naším cílem je poskytnout Vám co možná nejvíce nových a užitečných poznatků, včetně zkušeností z projektů realizovaných v rámci
České a Slovenské republiky. Náš program se proto skládá nejen
z přednášek specialistů a odborníků týmu PROFiber Networking, ale i z přednášek našich partnerů.
Workshop
Protože se společně s našimi partnery chceme podělit i o praktické
zkušenosti, rozhodli jsme se druhý den semináře věnovat praktickým
tématům, zejména z oblasti provozu a měření optických sítí, sítí
Ethernetu a sítí Triple Play.
Registrace a podmínky účasti
Účast na semináři je zpoplatněna a je podmíněna registrací do
14. 3. 2010 potvrzenou organizátorem akce společností PROFiber
Networking s.r.o. a zaplacením 498 Kč registračního poplatku. Pro
každoroční velký zájem však doporučujeme všem zájemcům provést
registraci co nejdříve. Registraci můžete provést vyplněním a zasláním
přiloženého registračního kupónu faxem nebo poštou* či elektronicky
na našich webových stránkách www.profiber.cz/prehled-akci/**.
Všichni zaregistrovaní obdrží potvrzení emailem***. Pro účastníky
je zajištěno občerstvení a oběd.
*PROFiber Networking CZ s.r.o., Mezi Vodami 205/29, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 225 152 050, fax: +420 225 152 051
**Do políčka Poznámka zadejte den Vaší účasti.
***Organizátoři si vyhrazují právo v případě naplnění kapacity
odmítnout další účastníky.
Registrační poplatek 498 Kč
Poplatek zahrnuje: materiály pro účastníky předané při prezenci,
oběd v první den konání semináře, občerstvení během dvou dnů
konání. Cena 498 Kč zahrnuje DPH.
Registrační poplatek 498 Kč je splatný předem na účet PROFiber
Networking CZ s.r.o. vedený u ČSOB a.s., č. účtu 214431607/0300.
Registrační poplatek je možné uhradit i jiným způsobem, pouze
však na základě písemné dohody s organizátorem PROFiber
Networking s.r.o..
Sborník
Přednášky ze semináře budou k dispozici od středy 24. 3. 2010 na
www.profiber.cz/prednasky/
Pro Vaše další dotazy jsme Vám k dispozici.
Za organizátory a partnery srdečně zve:
Mistrovství světa v mikrotrubičkování
Pro všechny odhodlané účastníky je již tradičně připravena soutěž
montážních skupin v instalaci vláken a zafukování do mikrotrubiček. Akce se bude konat souběžně s přednáškami v rámci
prvního dne a je dobrou příležitostí pro montážní skupiny představit
se odborné veřejnosti. Pro ostatní je tato akce jedinečnou možností,
jak shlédnout techniku a činnosti instalace naživo.
Ing. Jan Brouček, CSc.
ředitel společnosti PROFiber Networking CZ s.r.o.
a odborný garant akce
Sponzoři:
• Chcete se dozvědět, jak měřit profesionálně
a zároveň i ekonomicky?
• Lze měřit i jinak?
• Kdy nemusíte měřit vůbec?
• Jak neměřit nesmysly?
• Jak měřit jen to, co je nezbytně nutné?
www.profiber.eu
SEMINÁŘ – čtvrtek 18. března
8.00–9.00
BLOK A
9.00–9.20
Registrace
INTRO
Zahájení, úvodní slovo
Jan Brouček – ředitel PROFiber Networking CZ s.r.o.
Vladimír Šimíček, ředitel Střední školy informatiky a spojů v Brně
9.20–9.40
Jan Brouček: FTTH – velký boom nebo plížení?
Trendy výstavby FTTH, stav v České republice, na Slovensku, v Evropě, ve světě. PON nové generace.
9.40–9.50
Miroslav Hladký: Starý dobrý point-to-point
Aktivní prvky a technologie FTTx – novinky. RF video po druhém vláknu.
9.50–10.00
Miroslav Hladký: 10 Gbit/s na PON je realitou
10G EPON Alloptic, parametry a nasazení
10.00–10.20
Martin Walbum: WDM-PON = point-to-point via PON infrastructure
Nová technologie DWDM-PON umožňuje vybudovat síť P2P na infrastruktuře PON.
Ekonomické, technické a bezpečnostní aspekty
10.20–10.40
Vratislav Blažek: Ethernet Service Activation Methodology
EtherSAM měřicí aplikace přístrojů EXFO dle doporučení ITU-T Y.156 SAM pro verifikaci SLA na linkách
s více službami. – Soumrak RFC-2544?
10.40–11.10
Přestávka na kávu
BLOK B
FTTH Projekty a technologie
11.10–11.20
Jiří Göllner: RF video jako překryvná služba FTTH
RF video jako nástroj pro zvýšení penetrace. Doplňková služba pro distribuci TV programů.
Laserové vysílače a modulátory, EDFA.
11.20–11.30
Jiří Göllner: RFoG – RF over Glass alternativa pro skelnatění sítě CATV/HFC
Snadný upgrade koaxiální sítě na sklo, připojení optického nódu pouze jedním vláknen na síť PON,
kompatibilní se stávající DOCSIS technologií. Kompatibilita RFoG s EPON/GPON.
11.30–11.50
Patrick Stibor: Optické účastnické kabely pro sítě FTTx
Přehled sortimentu účastnických optických kabelů z produkce OFS. Vhodnost jejich použití pro jednotlivé aplikace
včetně volby vhodného optického vlákna (AllWave Flex, EZ-Bend).
11.50–12.10
Martina Kubalíková: Distribuční boxy a konektivita vláken u koncového zákazníka FTTH
Typy distribučních boxů a zásuvek pro rozvody optických vláken po bytových domech
a výhody využití mechanických spojek a konektorů.
12.10–12.30
Jaromír Šíma: Nové řešení horizontální části kabeláže FTTH
Jedná se popis a příklady aplikace nového systému 3M na bázi samolepících trubiček s předinstalovanými optickými
vlákny pro horizontální rozvody FTTH v budovách.
12.30–12.50
Pavel Dubský: Závěsné kabely pro optické sítě FTTx – teorie a praktická doporučení
Stručný přehled teorie pro výpočet tahového namáhání závěsných optických kabelů. Na základě této teorie budou
uvedena některá praktická doporučení pro správnou volbu závěsných optických kabelů.
12.50–13.00
Mistrovství světa v mikrotrubičkování – zahájení soutěže
13.00–14.00
Přestávka na oběd
13.00–17.00
Mistrovství světa v mikrotrubičkování
13.00
Start soutěže
Disciplíny: zafukování vláken do mikrotrubičky
svařování vláken, vaření pigtailů
zakončení vláken v distribučním boxu
akceptační měření trasy
PROFiber Networking CZ s.r.o., Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4, Česká republika
PROFiber Networking s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava, Slovenská republika
www.profiber.eu
SEMINÁŘ – čtvrtek 18. března
BLOK C
Optická distribuční síť ODN a její součásti
14.00–14.20
Oldřich Titz: Nadzemní optické sítě – aplikace nových výrobků firmy MICOS
Přednáška se zabývá řešením optických sítí FTTx pro vesnice nebo malá městečka, kde je vybudování
mikrotrubičkového rozvodu FTTx ekonomicky nevýhodné.
14.20–14.40
Jan Fulín, Roman Pinc: Datová centra: vysokokapacitní rozvaděče, systémy propojení a uložení kabelů.
Rozvaděče pro datová centra, multipropojovací kabely, žlaby pro vedení a uložení kabelů – zkušenosti z praxe
14.40–15.00
Michal Písařík: Planární odbočnice a další součástky pro sítě FTTx
Příspěvek seznamuje s vlastnostmi základních „pasivních“ součástek pro PON sítě a jejich předpokládané modifikace,
doplnění a náhrady. Zaměřuje se jak na již běžně používané součástky, tak i na součástky, jejichž aplikace v PON sítích
se předpokládá v dohledné době (SOA, WDM).
15.00–15.20
Pavel Kosour, Martin Tkáč: Nová generace optických svářeček Furukawa FITEL – Co vydrží a dokáže?
FITEL S178A – svářečka s 3D vystředěním jádra, FITEL S153A – svářečka s 3D vystředěním pláště, rychlost,
mechanická odolnost, provozní podmínky, robustnost, odolnost proti prachu a vodě
15.20–15.40
Jan Fulín, Jiřina Špálová: Nové komponenty nejen pro FTTH od Huber+Suhner
Revoluční LC-HQ Push-Pull konektor, OptiBox™, FTTH vnitřní kabel HomeStar, splittery.
15.40–16.00
Přestávka na kávu
16.00–16.20
Martina Kubalíková: Pasivní prvky 3M na optické přístupové síti
Přehled produktů 3M na přístupové optické síti: zemní spojky, distribuční skříně
BLOK D
Kvalita a měření sítě FTTH a Ethernet
16.20–16.40
Jan Brouček a celý tým PROFiber Networking: měření a diagnostika sítě FTTH – luxus nebo nutnost?
Je nutné měření? Kdy se mu lze vyhnout? Měření fyzické vrstvy a služeb? Diagnostika a monitoring
aktivních prvků. Kdo zaplatí měření?
16.40–17.00
Mistrovství světa v mikrotrubičkování
Vyhlášení výsledků, předání cen
17.00
Zakončení prvního dne semináře
PROFiber Networking CZ s.r.o., Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4, Česká republika
PROFiber Networking s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava, Slovenská republika
www.profiber.eu
WORKSHOP – pátek 19. března
BLOK E
9.00–9.30
BLOK F
9.30–10.10
10.10–10.30
BLOK G
Úvodní slovo
Anton Kuchar: Proč a jak rozsvítit sítě malých a středních operátorů?
Mají-li obstát malí a střední operátoři v konkurenci, musejí svým zákazníkům nabídnout nové služby.
To ale pro ně může být bez optiky a na vlastní pěst nerealizovatelné. Má tento problém nějaké řešení?.
Optická infrastruktura – montáž, měření a údržba
Pavel Kosour, Pavel Reichert: měření a diagnostika optické sítě – fyzické infrastruktury FTTH
PON OTDR, PON power meter, lokalizace poruch na konektorech, zaměřování poruch na živé síti
Přestávka na kávu
INFRASTRUKTURA A ETHERNET – montáž, měření a údržba
10.30–10.50
Pavel Reichert, Miroslav Hladký: Testováni služeb Triple Play na Ethernetu a xDSL
Kontrola služeb HSI (High Speed Internet) a VoIP
10.50–11.10
Miroslav Hladký: měření a kvalita služby IPTV
Správná prekvalifikace sítě před nasazením služeb IPTV (kontrola konfigurací a nastavení, verifikace “výkonnosti” sítě,
verifikace kvality služeb), aktivace služeb IPTV a Triple Play (aktivace a kontrola linek Business zákazníků) a monitoring
služeb sítí IP a služeb IPTV, VoIP. Měření a vyhodnocování služeb IPTV a Triple Play služeb během nasazení a provozu
11.10–11.30
Peter Potrok: EXFO Service Assurance – profesionální monitoring sítí Ethernet/IP/TriplePlay
Aktivní testování a pasivní monitoring služeb, jak nasadit nové služby a aplikace rychle, spolehlivě a se ziskem, jak
konkurovat kvalitou a věrností zákazníků, kontrola kvality služeb během celého životního cyklu IP – sítě, zabezpečení
a kontrola vysoké kvality služeb pro všechny zákazníky
12.00
Závěr semináře
Registrační kupón na seminář (Prosíme označte příslušné dny, kdy se zúčastníte)
 Brno 18. 3. 2010
 Brno 19. 3. 2010
Jméno:
Titul:
Příjmení:
E-mail:
Tel.:
Fax:
Firma/adresa:
Registrační poplatek ve výši ............................... Kč byl zaplacen dne ............................... převodem z účtu na účet číslo 214431607/0300 *
(Byl domluven jiný způsob úhrady s odvoláním na ..............................................................................................................................................)
Datum, podpis:
* Do kolonky „zpráva pro příjemce“, prosím, uveďte Vaše jméno a příjmení (případně celkový počet osob, za které platíte) + název firmy.
Jako variabilní symbol prosím uveďte IČO Vaší společnosti.
Vyplněním a odesláním registračního kupónu vyjadřuje účastník souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely pořadatelem výhradně pro svoji potřebu po dobu
neurčitou za podmínek stanovených zákonem číslo 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů.
Tento registrační kupón se po zaplacení účastnického poplatku stává zálohovou fakturou. Dodavatelem služby je PROFiber Networking CZ s.r.o. IČO:278994754, DIČ: CZ278994754.
Účastnický poplatek v případě Vaší neúčasti nevracíme.
PROFiber Networking CZ, s.r.o. je společnost zapsaná do obchodního rejstříku, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 124831
PROFiber Networking CZ s.r.o., Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4, Česká republika
PROFiber Networking s.r.o., Trstínska 9, 917 01 Trnava, Slovenská republika
www.profiber.eu

Podobné dokumenty

Seminář Sítě FTTx v roce 2016

Seminář Sítě FTTx v roce 2016 společnost PROFiber Networking CZ s.r.o. uspořádal pod záštitou AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ® již jedenáctý ročník odborného semináře Sítě FTTx v roce 2016, zaměřeného na problem...

Více

Školení Měření ethernetu a služeb Triple Play

Školení Měření ethernetu a služeb Triple Play S technologií Ethernet se v současnosti setkáváme prakticky ve všech úrovních datových/přenosových sítí ať už se jedná o sítě lokální, metropolitní, transportní či sítě mobilních operátorů (3G, LTE...

Více

zde - Profiber

zde - Profiber SEMINÁŘE FTTx (FIBRE-TO-THE-X) Rádi bychom Vás i tento rok pozvali na odborný seminář zaměřený na problematiku optických přístupových sítí FTTx. Zúčastněte se pokračování řady úspěšných seminářů, k...

Více

Seminář Sítě FTTx

Seminář Sítě FTTx SEMINÁŘE FTTx (FIBRE-TO-THE-X) Rádi bychom Vás i tento rok pozvali na odborný seminář zaměřený na problematiku optických přístupových sítí FTTx. Zúčastněte se pokračování řady úspěšných seminářů, k...

Více