METEOROLOGICKÉ PRVKY TEPLOTA VZDUCHU TLAK VZDUCHU

Transkript

METEOROLOGICKÉ PRVKY TEPLOTA VZDUCHU TLAK VZDUCHU
METEOROLOGICKÉ PRVKY
TEPLOTA VZDUCHU
Teplotu měříme:
ve stínu v meteorologické budce ve výšce 2 m
ve výšce 5cm nad zemí
pod povrchem Země v hloubce 1m až 2m
pomocí radiosond až do výšky 20 km.
Teploměry, termografy
Teplota s nadmořskou výškou klesá. TEPLOTNÍ INVERZE
TLAK VZDUCHU
tlak s narůstající nadmořskou výškou klesá (asi 1hPa na 10m), mění se i v závislosti na počasí
normální tlak – 101 325Pa ( v 5 km tlak je 500hPa)
místa se stejným tlakem v určitý čas - izobary
místa s nejnižším tlakem v okolí - tlakové níže = cyklóny ( N ) pohyb vzduchu proti
pohybu hodinových ručiček
místa s nejvyšším tlakem v okolí - tlakové výše = anticyklóny ( V ) naopak
měříme tlakoměry, aneroidy, barografy
VÍTR
proudění vzduchu nastává z míst s vyšším tlakem (teplotou) do míst s nižším tlakem
(teplotou).
Fouká-li ti vítr do zad vpravo je tlaková výše a po tvé levici je tlaková níže.
Rychlost větru - Beaufortova stupnice viz Tabulky
měříme rychlost (anemometrem), směr větru ( směrovkou )
Vítr
Stupeň
0
1
2
3
4
5
bezvětří
vánek
větřík
slabý vítr
mírný vítr
čerstvý vítr
6
silný vítr
7
Rychlost
m/s
km/h
<1
< 0,5
1–5
~ 1,25
6
– 11
~3
12 – 19
~5
20 – 28
~7
29 – 39
~ 9,5
~ 12
40 – 49
mírný vichr
~ 14.5
50 – 61
8
čerstvý vichr
~ 17,5
62 – 74
9
10
11
silný vichr
plný vichr
vichřice
75 – 88
~ 21
~ 24,5 89 – 102
~ 29 103 – 114
12-17 orkán
> 30
> 117
kouř stoupá kolmo vzhůru
směr větru poznatelný podle pohybu kouře
listí stromů šelestí
listy stromů a větvičky v trvalém pohybu
zdvihá prach a útržky papíru
listnaté keře se začínají hýbat
telegrafní dráty sviští, používání deštníků je
nesnadné
chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se
pohybují
ulamují se větve, chůze proti větru je normálně
nemožná
vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech
vyvrací stromy, působí škody na obydlích
působí rozsáhlá pustošení
ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými
hmotami)
SRÁŽKY
tvoří se z vodní páry srážející se v atmosféře na nečistotách, vznikají tzv. kondenzační jádra
na zemi padají v podobě kroup, krupek, sněhu, deště
měříme v mm ( srážkoměr, ombrometr, ombrograf)
oblačnost - různé druhy oblak - cirrusy, altosy, cumulusy
bouřkový mrak Cumulonimbus
0/8
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
-
jasno
skoro jasno
skoro jasno
polojasno
polojasno
oblačno
oblačno
skoro zataženo
zataženo
oblohu nelze
rozeznat (pro mlhu,
silné srážky, …)
VLHKOST VZDUCHU
Absolutní vlhkost- se určuje hmotností vodní páry ve vzduchu o objemu 1m3
Relativní vlhkost- se udává v procentech
0% vlhkosti – dokonale suchý vzduch
100% vlhkosti – vzduch je vodní párou nasycen
optimální podmínky pro práci 50% až 70% při pokojové teplotě
měříme vlhkoměry( k měření se využívají lidské vlasy)

Podobné dokumenty

El Niño / La Niña - Geografie Latinské Ameriky

El Niño / La Niña - Geografie Latinské Ameriky Posun zóny tropické konvergence k jihu, oslabení jihopacifické anticyklóny Ze Z teplý mořský proud Prohřátí mořské vody o cca 5°C, srážky, záplavy na pobřeží Peru

Více

V příštím čísle - Harpia Publishing

V příštím čísle - Harpia Publishing Součástí knihy je také příloha s fotografiemi vytištěnými na kvalitním křídovém papíře, na nichž jsou zachycena letadla, s dosavadní leteckou kariérou Jan Rudzinského spjatá. Fotografie však v této k...

Více

Monitoring

Monitoring Vliv hustoty dešťoměrných stanic na kalibraci modelu

Více

Libuš ze dne 23. 10. 2012

Libuš ze dne 23. 10. 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Více

Klima - geografie latinské ameriky

Klima - geografie latinské ameriky přesahem na sever a jih (většina území), na kterých jsou celoročně podobné teploty kolem 24°C, které se příliš nemění během roku a klesají úměrně se snižující s nadmořskou výškou místa. Mimo tento ...

Více