Hybridy kukuřice firmy DuPont Pioneer dosahují vynikajících výnosů

Transkript

Hybridy kukuřice firmy DuPont Pioneer dosahují vynikajících výnosů
Hybridy kukuřice firmy DuPont Pioneer dosahují vynikajících výnosů na suchých stanovištích.
Ukazuje nová studie provedená ve Spojených státech.
Optimum® AQUAmax® hybridy zvyšují výnosy zrna v průměru o 6 % na stanovištích s nedostatkem vláhy
DES MOINES, Iowa, Březen 24, 2015 — Firma DuPont Pioneer dnes oznámila v zemědělském magazínu
“Journal of Crop Science” výsledky několikaletých sledování chování hybridů kukuřice na stanovištích s
nedostatkem vláhy. Vědecky prokázaný přínost Optimum® AQUAmax® hybridů, které pomáhají
zemědělcům dosahovat více stabilní výnosy za stresových podmínek ovlivněných nedostatkem vláhy, ale
zvýšit výnosový potenciál i za vhodných pěstebních podmínek.
Víceletá studie zahrnuje obsáhlé sledování na farmách a hustoty pěstování rostlin. Více než 10.700
amerických farmářů poskytlo rozsáhlá data srovnávající 78 Optimum® AQUAmax® hybridů se vzorkem
4.200 hybridů ostatních:
-
Došlo ke zvýšení výnosů zrna u Optimum® AQUAmax® hybridů v průměru o 6,5 % na
stanovištích s limitovaným množstvím vody a o 1,9 % vyšších výnosů na stanovištích
vláhově dobrých.
-
Na vláhově nestabilních stanovištích Optimum® AQUAmax® hybridy dosáhly vyšších výnosů
než ostatní hybridy, pokud byly pěstovány s vyšší hustotou rostlin. Přírůstek výnosu Optimum®
AQUAmax® hybridů ve srovnání s ostatními hybridy byl vyšší než přírůstek počtu rostlin.
Prostřednictvím aplikovaného využití moderních šlechtitelských technologií tato studie poskytuje hlubší
informace o fyziologii rostliny kukuřice a její reakce na sucho a příležitost pro budoucí udržitelné zvyšování
zemědělské produkce ve Spojených státech amerických, řekl Carlos Loeffler, vedoucí vědecký pracovník
firmy DuPont Pioneer.
Přístup k celé studii je na stránkách: https://www.crops.org/files/publications/cs/c14-09-0654.pdf.
# # #
3/24/15
The DuPont Oval Logo, DuPontTM, Science with Service Delivering Success®, Pioneer®, Optimum®, AQUAmax®
and EnClass® are trademarks or registered trademarks of DuPont or its affiliates.
References
Boyer, J.S., P. Byrne, K.G. Cassman, M. Cooper, D. Delmer, T. Greene, et al., 2013. The U.S. drought of 2012
in perspective: A call to action. Global Food Security 2(3):139-143. doi.org/10.1016/j.gfs.2013.08.002
Lott, N., and T. Ross, 2000. NCDC Technical Report 2000-02, A Climatology of Recent Extreme Weather and
Climate Events. [Asheville, N.C.]: National Climatic Data Center.

Podobné dokumenty

Doporučení pro ochranu ječmene jarního

Doporučení pro ochranu ječmene jarního Novinka ve fungicidním ošetření hlavně pro T2 aplikaci proti listovým skvrnitostem, rzem, nespecifickým skvrnitostem a ramulárii. Pozitivně ovlivňuje fyziologii rostlin a tím i výnosový potenciál.

Více

časté chyby v klimatických a hydrologických mapách

časté chyby v klimatických a hydrologických mapách Atlas krajiny Slovenskej republiky. (2002). Bratislava (Ministerstvo životného prostredia SR a Esprit). Atlas podnebí Česka. (2007).Eds. Tolasz, R. et al. Praha-Olomouc (Český hydrometeorologický ú...

Více

Tyvek Soft Antireflex

Tyvek Soft Antireflex Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Je nabízeno pouze jako možné návrhy pro Vaše vlastní zpracování. Podmínky, v kterých byly hodnoty podle výše uvedených norem nam eny nemusí kor...

Více

Tyvek Solid

Tyvek Solid Tyto informace odpovídají našim stávajícím znalostem. Je nabízeno pouze jako možné návrhy pro Vaše vlastní zpracování. Podmínky, v kterých byly hodnoty podle výše uvedených norem nam eny nemusí kor...

Více

Corian - Denbacor sro

Corian - Denbacor sro Firma DENBACOR s. r. o. – autorizovan˘ zpracovatel materiálu Corian® si Vám dovoluje nabídnout a pfiiblíÏit tento pevn˘ a tvrd˘ materiál, kter˘ má vzhled drahého kamene, ale pfiitom je pfiíjemn˘ a tep...

Více

53rd Ostrava Golden Spike

53rd Ostrava Golden Spike DATE 7 Sep 2012 12 Jun 2008 11 Jul 2006 16 Jul 2010 11 Jul 2006 20 Aug 1993 16 Aug 1989 23 Jun 1996 19 Aug 1981 22 Jun 1996

Více

Zpracování statistických údajů v mapě

Zpracování statistických údajů v mapě [5] Hlavní města a informace G. [online]. [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Austin G. [online]. [cit. 2015-01-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bismarck_(Sever...

Více

CV doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., DSc.

CV doc. PhDr. Milada Hirschová, CSc., DSc. North American Association of Teachers of Czech International Pragmatic Association

Více