512422 Benešov n.Pl.-Markvartice-Kerhartice

Transkript

512422 Benešov n.Pl.-Markvartice-Kerhartice
512422 Benešov n.Pl.-Markvartice-Kerhartice-Č. Kamenice-Kunratice Platí od 28.8.2016 do 10.12.2016
Přepravu zajišt’uje : BusLine a.s.,Na Rovinkách 211,Semily, stř.Děčín, Uhelná 1 Děčín, tel.481368717
101
4 40

4 43
4 46
4 48
4 50
4 52
4 54
〈
4 57
5 00
5 02
5 03

5 07
5 09
〈
〈
5 11
103
...
105
...
5 48
5 51
5 53
5 55
5 57
5 59
〈
6 02
〈
〈
〈
〈
〈
〈
6 05
6 08
6 10
6 43
6 46
6 48
6 51
6 54
6 57
〈
7 01
〈
〈
〈
〈
〈
〈
7 05
7 08
7 10
107
...
...
...
...
...
...
...
109
111
113
115
10 02 ...
... 14 15

...
...

10 05 ...
... 14 18
10 08 ...
... 14 21
10 10 ...
... 14 23
10 12 ...
... 14 25
10 14 ...
... 14 27
10 16 ... ... 14 29
...
...
〈
7 17 〈
... 14 32
7 23 10 19 ...
...
... 14 35
7 26 〈
7 28 〈 14 37
7 30 〈 12 38 13 38 14 38
〈




7 34 〈 12 42 13 42 14 42
7 36 〈 12 44 13 44 14 44
〈 10 22 〈
〈
〈
〈 10 25 〈
〈
〈
7 38 10 27 12 46 13 46 14 46
117
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
301
119
41
17 10 ...

...
17 13 ...
17 16 ...
17 18 ...
17 20 ...
17 22 ...
17 24 ...
〈
...
17 27 ...
17 30 ...
17 32 17 33 17 55


17 37 17 59
17 39 18 01
〈
〈
〈
〈
17 41 18 03
331
331
331
359
359
356
355
355
345
355
354
354
351
351
351
351
351
351
351
5 12 ...
〈
...
7 13 7 39 10 28 12 47 ...
〈
7 40 10 29 12 48 ...
... 15 39 ...
... 15 40 ...
...
...
351
351
〈
5 13
5 15
5 17
5 19
...
...
〈



7 16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15 41
15 42
15 44
15 46
15 48
15 51
15 54
...
...
...
...
...
...
...
351
351
351
352
352
352
352
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12 49
12 50
12 52
12 54
12 56
12 59
13 02
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
jede v pracovních dnech
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem
km
TPZ
0
1
1 0
3 2
4 3
5 4
6 5
7 6
〈 〈 0
9 8 5
11 〈 7
12 〈 8
13 〈 9
14 〈 10
15 〈 11
16 〈 12
〈 10 〈
〈 12 〈
od
















↓
př
17 13 13 4 14 10 19 —
od
př
〈 〈 13 4 14 10 20 —
od
18 14
5 15 11 21 
19 15
6 16 12 22 
20 16
7 17 13 23 
21 17
8 18 14 24 
10
25 ↓
12
26 př
41
〈
0
1
1
3
4
5
6
7
〈
9
〈
〈
0 〈
1 〈
2 〈
3 〈
〈 11
〈 13
Tč
1
2
3
4
5
6
7
8
0 9
5 10
〈 11
〈 12
〈 13
〈 14
〈 15
〈 16
7 17
9 18
102
Benešov n.Pl.,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . př
Benešov n.Pl.,Pod parkem . . . . . . . . . . . . ↑
Benešov n.Pl.,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dolní Habartice,ObÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dolní Habartice,rozc. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horní Habartice,ObÚ . . . . . . . . . . . . . . . . 
Markvartice,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Markvartice,ObÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Huntířov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Markvartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Veselé,ObÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Veselé,horní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kerhartice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kerhartice,VKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Huníkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Huníkov,kult.dům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Česká Kamenice,Kamenická Nová Víska 
Česká Kamenice,Dolní Kamenice,Děčínská 
od
Česká Kamenice,Pražská . . . . . . . . . . . . —
př
od
Česká Kamenice,žel.st. . . . . . . . . . . . . . —
př
Česká Kamenice,Narex . . . . . . . . . . . . . . ↑
Pekelský Důl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kunratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kunratice,horní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lipnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Studený . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od
jede od 28.8. do 30.8.2016
spoj jede po jiné trase

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5 57
5 55
5 54
5 51
5 49
5 47
5 45
5 43
〈
5 40
〈
〈
〈
〈
〈
〈
5 37
5 34
5 32
104
...
...
...
...
...
...
...
6 28
6 23
〈
〈
〈
〈
〈
〈
6 20
6 17
6 15
106
7 42
7 40
7 39
7 36
7 34
7 32
7 30
7 28
〈
7 25
〈
〈
〈
〈
〈
〈
7 22
7 19
7 17
108
...
...
...
...
...
...
...
110
112
114
116
12 17 ...
... 15 24
12 15 ...
... 15 22
12 14 ...
... 15 21
12 11 ...
... 15 18
12 09 ...
... 15 16
12 07 ...
... 15 14
12 05 ...
... 15 12
12 03 ... ... 15 10
...
...
〈
7 45 〈
... 15 07
7 40 12 00 ...
〈
...
... 15 04
〈
〈
〈 15 02
〈 12 21 13 31 15 01
〈
〈



〈
〈
〈 12 16 13 26 14 56
〈
〈 12 14 13 24 14 54
7 37 11 57 〈
〈
〈
7 34 11 54 〈
〈
〈
7 32 11 52 12 12 13 22 14 52
118
120
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
... ... 17 51
...

... 17 46
... 17 44
...
〈
...
〈
17 42
...
...
5 31 ...
5 29 ...
...
...
7 31 11 51 12 11 13 21 ... 16 11 ...
7 29 11 49 12 09 13 19 ... 16 09 ...
...
...
...
...
...
...
...
5 28
5 27
5 25
5 23
5 21
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7 28
7 27
7 25
7 23
7 21
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 18
13 17
13 15
13 13
13 11
13 08
13 05
...
...
...
...
...
...
...
16 08
16 07
16 05
16 03
16 01
15 58
15 55
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 isybus
spoj příslušnou zastávkou projíždí
Na lince platí integrovaný tarif a smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje.
Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou k dispozici ve vozidlech na lince.
31.08.16-906-512422 ≡  isybus ≡

Podobné dokumenty

562713 Louny-Vinarice-Kozojedy

562713 Louny-Vinarice-Kozojedy Louny,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . MHD Louny,U spravedlnosti . . . . . . . . . . MHD Cítoliby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cítoliby,škola . . . . . . . . . . . . ....

Více

Cˇ eská Lípa Linka Zastávka : Okrešice Smeˇr : Hlavní nádraží Linka

Cˇ eská Lípa Linka Zastávka : Okrešice Smeˇr : Hlavní nádraží Linka Hlavní nádraží Mánesova Bulharská 5.května Buckova Na Kopečku Sběrný dvůr Sosnová,otočka U hřbitova Autodrom Okřešice

Více

512424 Benešov n.Pl.-Hermanov,Blankartice

512424 Benešov n.Pl.-Hermanov,Blankartice Benešov n.Pl.,Pod parkem . . . . . . . . . . . . Benešov n.Pl.,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benešov n.Pl.,rozc.Heřmanov . . . . . . . . . Heřmanov,u Záhorků . . . . . . . . . . . . ....

Více

Městská hromadná doprava Jablonec nad Nisou Autobusové

Městská hromadná doprava Jablonec nad Nisou Autobusové Městská hromadná doprava Jablonec nad Nisou Zastávka : Autobusové nádraží Směr : Autobusové nádraží 535120 Autobusové nádraží-Podhorská,Vikýř-Jarní-Autobusové nádraží

Více

470810 (C81) Cekov-Karez-Horovice

470810 (C81) Cekov-Karez-Horovice spoj 1 vyčká v zastávce Kařez příjezdu spoje 2 linky 470520 nejvýše 2 minut spoj 2 vyčká v zastávce Hořovice,nám.B.Němcové příjezdu spoje 28 linky 210031 nejvýše 3 minut Na lince platí tarif...

Více

800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice

800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice Nivnice,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nivnice,Beseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nivnice,Linea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uherský Brod,Slovácké st...

Více

450602 Blovice-Letiny

450602 Blovice-Letiny spoj 23 vyčká v zastávce Blovice,žel.st. příjezdu vlaku 8915 nejvýše 10 minut Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveř...

Více