Bios - CEBRE

Transkript

Bios - CEBRE
Debata na téma
„Cíle energetické účinnosti:
cesta správným směrem?“
2. 10. 2014 od 16,00 do 18,00hod
Profily řečníků
Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR
Vedoucím Zastoupení Evropské komise v ČR je od 1. září 2010. Jan Michal pracuje v Evropské
komisi od srpna 2009. Před nástupem do čela Zastoupení v ČR působil v Generálním sekretariátu
EK jako poradce ředitele pro vztahy s Radou. Podílel se především na přípravě jednání Rady EU a
Coreperu 1 a 2 a na starosti měl agendu akcí G8/G20. Do července 2009 pracoval na Ministerstvu
zahraničních věcí ČR, naposledy jako ředitel odboru OSN (2007-09 a 2002-03) a jako zástupce
stálého představitele ČR v NATO a ZEU (2003-07). Dříve působil též jako diplomat v Nizozemsku a
při OSN v New Yorku. Vystudoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK (1996) a
ekonomii na Vysoké škole ekonomické (1992).
Claudia Canevari, oddělení pro energetickou účinnost, GŘ pro
energetiku, Evropská komise
Claudia Canevari se věnovala studiu práv, které zakončila složením advokátní zkoušky v Itálii a
získáním titulu LLM na London School of Economics. V Evropské komisi působila nejprve jako
asistentka generálního ředitele na GŘ pro komunikace a členka kabinetu komisaře Dimase. V rámci
mezinárodního jednání koordinovala tým GŘ pro životní prostředí zaměřený na problematiku změny
klimatu. V současné době je zástupkyní vedoucího oddělení pro energetickou účinnost GŘ pro
energetiku Evropské komise.
Marcela Juračková, vedoucí oddělení
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
energetických
úspor,
Marcela Juračková dokončila v roce 2008 studium na fakultě životního prostředí na České
zemědělské univerzitě v Praze. V roce 2010 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu
nastoupila, kde působila v oddělení obnovitelných zdrojů energie s agendou zaměřenou na vývoj
mezinárodní legislativy. Od roku 2012 vede oddělení energetických úspor Ministerstva průmyslu a
obchodu ČR.
Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat
aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci s CEBRE – Českou
podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na [email protected]
Debata na téma
„Cíle energetické účinnosti:
cesta správným směrem?“
2. 10. 2014 od 16,00 do 18,00hod
Jakub Vít, poradce prezidenta, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Absolvoval Filosofickou fakultu a Fakultu sociálních věd Karlovy University. V oblasti public affairs a
vertikálních i horizontálních regulací pracuje více než 14 let se zkušenostmi z mnoha odvětví
průmyslu (hutnictví a ocelářství, energetika, tabákový průmysl, IT, telekomunikace) na straně
výrobních firem, poradenských společností i státní správy (U.S. Department of State). Od roku 2010
pracuje jako národní manažer pro vnější vztahy v ArcelorMittal Ostrava. Od roku 2011 je
tajemníkem viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR pro oblast životního prostředí, energetiky
a evropské regulace a podílí se na koordinaci činností Svazu průmyslu v těchto oblastech. Od roku
2013 je rovněž místopředsedou představenstva Hutnictví železa, a.s.
Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR
Ochraně přírody se Jan Rovenský věnuje již od roku 1992 a v roce 1997 se stal vedoucím Centra
pro podporu občanů Děti Země v Plzni. Dále projevil zájem o správní právo a v roce 1998 zahájil
studium na FPR ZČU. Vzhledem k vysokým absencím se v roce 2005 nechal ze školy vyhodit a
nastoupil ke Greenpeace. V současné době je vedoucím energetické kampaně Greenpeace ČR,
kde se zaměřuje na snižování české závislosti na fosilním palivu a na otázky související
s energetickou koncepcí.
Tomáš Hartman, zástupce ředitelky, CEBRE
Vystudoval bakalářský program Cizí jazyky pro komerční praxi na Filozofické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni a magisterský obor Mezinárodní a diplomatická studia na Vysoké škole
mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Jeden semestr strávil na univerzitě v portugalském Aveiru
a absolvoval stáže na univerzitě ve francouzském Caen a také na Generálním ředitelství Evropské
komise pro informační společnost v Bruselu. V CEBRE působil od září 2009 do září 2010, a to
nejprve 4 měsíce v bruselské kanceláři a poté i v Praze. Před návratem do CEBRE v březnu 2012
působil na odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, kde se věnoval projektu Praha
elektromobilní.
Partneři debaty:
Mediální partneři debaty:
Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat
aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci s CEBRE – Českou
podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na [email protected]

Podobné dokumenty

Piaggio Porter Maxxi Sklápěč (benzín)

Piaggio Porter Maxxi Sklápěč (benzín) Enel a Piaggio Group, zastoupená generálním a výkonným ředitelem Fulvio Contim a předsedu představenstva a generálním ředitelem společnosti Robertem Colaninno, podepsali dohodu o rozvoji volného po...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Statut Výboru pro Evropskou unii

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Statut Výboru pro Evropskou unii 6) VV-EU schvaluje Národní program reforem ČR a hodnocení jeho plnění, návrh těchto dokumentů předkládá VV-EU ke schválení předseda VV-EU. 7) VV-EU schvaluje či projednává další materiály předložen...

Více

KARETNÍ HRY A TRIKY NÁRODNÍCH PARLAMENTŮ V

KARETNÍ HRY A TRIKY NÁRODNÍCH PARLAMENTŮ V jak agendu EU ovlivnit. Byla posílena povinnost Evropské komise a ostatních unijních institucí informovat národní parlamenty. Od Lisabonské smlouvy se tak začaly návrhy nových unijních pravidel zas...

Více

- Středoevropské politické studie

- Středoevropské politické studie Petr Kaniok, Petra Kuchyňková,: Jak zkoumat koalice v radě EU?

Více

Casa da música

Casa da música stabilizovala ekonomická situace, roku 1986 se Mário Soares stal prvním civilním prezidentem v dějinách Portugalska a Portugalsko bylo přijato do Evropského společenství. Jako jeho člen vstoupilo v...

Více

National Report on Czech National Citizen Vision Workshop

National Report on Czech National Citizen Vision Workshop This deliverable presents the results of the National Citizen Vision Workshop of the CIMULACT project in the Czech Republic, held on Saturday, the January 9th, 2016 from 8,30 a.m. to 5 p.m. in the ...

Více