Listopad - Poznej

Transkript

Listopad - Poznej
ŠTERNBERSKÉ
LISTY
NOVĚ
LISTOPAD 2015 | číslo 10 | ročník XXIV.
A
Měsíčník občanů Šternberska
ZDARMA
Město vzpomene
a ocení své bývalé
i současné osobnosti
str. 8 a 9
»Rekonstrukce
bývalé Primky
bude pokračovat
str. 7
» Hrad nabídne filmy
plné adrenalinu
a sněhových závějí
str. 11
» Nadějný závodník
si v hlavním městě
vyšermoval zlato
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
1
str. 22
2
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
OBSAH
ŠTERNBERSKÉ
LISTY
Šternberské listy – 24. ročník.
Vydavatel: MAS Šternbersko
obecně prospěšná společnost,
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk,
IČO: 268 79 794. Vychází 11× ročně.
Registrováno u Ministerstva kultury ČR
E 11215.
Redakce:
Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Tisk: Tiskárna Budík Grafika, s. r. o.,
Nádražní 5, 785 01 Šternberk
Vychází zdarma.
Náklad: 2800 výtisků.
ŠL jsou distribuovány ve dvou dnech.
KONTAKTY
Redakce:
Kateřina Kuncová Kapková,
tel. 585 086 505, 606 713 704,
e­‑mail: [email protected]­‑sternbersko.cz,
adresa: Horní náměstí 16, 785 01
Šternberk, 1. NP, dveře č. 103
úřední hodiny: středa 13:00–17:00,
po předchozí domluvě kdykoli
Vážení a milí čtenáři,
nevím jak Vy, ale já jsem toho názoru, že dobré skutky, špičkové výkony
a záslužné činy by neměly zůstat bez povšimnutí ani upadnout v zapomnění. Stejnou zásadu, zdá se, razí i město Šternberk. V listopadu to
platí hned trojnásob.
Ocenění se v tomto měsíci dočkají sportovci, trenéři i celé týmy,
jež od loňského července do letošního srpna úspěšně reprezentovali své město nebo rozvíjeli sportovní talent dětí a mládeže.
O tom, kolik se letos sešlo nominací, si přečtěte na straně 4.
Slova chvály a díků si však vyslechnou i ti, kdo se věnují jiné než sportovní činnosti. Řeč je o osobnostech a sdruženích, nominovaných na
cenu města. Zapomínat bychom však neměli ani na naše předky, jejich
zásluhy a nesmazatelné stopy. Zářným příkladem jsou poslední členové rodu Šternberků, jimž můžeme vděčit například za kulturní dědictví
v podobě bývalého augustiniánského kláštera. Památku na arcibiskupa Alberta II. a jeho synovce Petra uctí Dny rodu Šternberků, kterým letos slíbili poskytnout záštitu ministři zemědělství
a kultury. Šternberské listy věnovaly někdejším i současným osobnostem města Téma měsíce a spolu
s ním strany 8 a 9.
S velkou slávou byl o třetím říjnovém víkendu po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen Kulturní
dům. Jeho zmodernizované prostory si během prvních tří akcí přišlo prohlédnout bezmála jedenáct
set lidí. Svědectví o tom, jak a čím se bavili, přináší fotoreportáž na straně 23.
Že zábava a relax patří k životu stejně jako práce a povinnosti, ví moc dobře speciální pedagog
z Hvězdného údolí. Pan Svoboda si za účelem odpočinku a občasných úniků z reality budoval svůj
vysněný mikrosvět po celých uplynulých čtyřicet let. Více se dozvíte ze stran 5 a 17.
Zkuste se také na chvíli oprostit od všedních starostí, uvařte si kávu nebo čaj a ponořte se do listopadového vydání našeho měsíčníku. Příjemně strávené podzimní chvíle nejen s listy Vám přeje
Kateřina Kuncová Kapková, redaktorka Šternberských listů
TÉMA MĚSÍCE
8 Šternberk upne svou pozornost na osobnosti
V neděli 15. listopadu převezmou v Hodovní síni šternberského hradu nominované místní osobnosti
cenu města. Ve stejný den se v Chrámu Zvěstování Panny Marie uskuteční velkolepý koncert Stabat
Mater, který zahájí třídenní vzpomínkový akt na památku posledních příslušníků rodu Šternberků.
AKTUALITY
Inzerce:
Leona Héžová, tel. 603 802 141,
e­‑mail: [email protected]
4 Město vyhlásilo soutěž o logo ke svému výročí
V příštím roce oslaví město 720. výročí od první písemné zmínky o Šternberku. Všechny akce, které
se u příležitosti tohoto jubilea v r. 2016 uskuteční, budou používat speciální logo. Kdo ho vymyslí?
Vydavatel:
MAS Šternbersko o. p. s., tel. 585 086 506,
e­‑mail: [email protected]­‑sternbersko.cz,
web: www.mas­‑sternbersko.cz,
adresa: Horní náměstí 16, 785 01
Šternberk, přízemí, dveře č. 103
5 V Hvězdném údolí se otevřelo muzeum iiilandu
Mikrosvět, ve kterém žijí, sportují, válčí, volí a pěstují turistiku dřevění človíčci. Tak by se dal stručně charakterizovat iiiland, který se nabízí v rodinném domku manželů Svobodových ve Šternberku.
UZÁVĚRKA
Prosincové číslo Šternberských listů
vyjde v úterý 1. prosince 2015.
Uzávěrka příjmu příspěvků od
dopisovatelů je v pátek 13. listopadu.
Redakce si vyhrazuje právo krátit
dodané příspěvky a nepřijmout je
v případě dodání po termínu uzávěrky.
Foto na titulní straně:
David Sedlák/DS Foto Šternberk
K U LT U R N Í S E R V I S
12 Kulturní akce na listopad 2015
Listopadový program nabízí Svatomartinskou slavnost gymnázia, filmový festival plný sněhu na
hradě, besedu o Srí Lance v Expozici času, adventní neděli na náměstí a řadu filmů v Našem kině.
SPORT
22 Gymnasté uspořádali memoriál Miloše Homoly
Tradiční podzimní závod sportovní gymnastiky uspořádal TJ Sokol Šternberk v sobotu 10. října
ve velkém sále sokolovny. Změřit své síly na čtyřech nářadích přijelo na padesát závodníků.
22 Malí šermíři sklízeli úspěchy v Praze a Brně
Na 17. ročníku Magistrátního turnaje v Praze startoval 10. října mezi minižáky závodník Šermu Sokol Šternberk Vláďa Knob a získal zlato. O den později šermoval v Brně za stejný oddíl David Kvapil.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
3
AKTUALITY
Město vypsalo soutěž na logo. Oslaví s ním své jubileum
S
o u t ěž o n á v r h l o g a , k t e r é b u d e
v příštím roce sloužit při oslavách
jubilea, vyhlásilo město Šternberk.
V roce 2016 si totiž připomeneme 720. výročí
od první písemné zmínky o městě.
Logo by mělo být tvořeno grafickým symbolem a jeho součástí by mělo být slovo
„Šternberk“ a slovní spojení „720 let“. Dalším
prvkem může být například motto. U každého
námětu je třeba uvést font použitého písma.
„Soutěžící odevzdají své návrhy na formátu A4 v barevném a černobílém provedení
a připojí k tomu krátkou písemnou informaci
o tom, co chtěli svou prací zdůraznit a jaká
je symbolika jejich návrhu,“ uvedla tisková
mluvčí města Irena Černocká. Všechny práce, které budou do soutěže přihlášeny, splní
předepsané náležitosti a budou v řádném
termínu doručeny na městský úřad, posoudí
hodnotící komise. Ta vybere tři nejzdařilejší
výtvory, stanoví jejich pořadí a nejlepší z nich
doporučí ke schválení městské radě.
Za umístění mezi nejlepšími návrhy bude náležet soutěžícím peněžní dar ve výši dva tisíce
korun za třetí místo, tři tisíce korun za druhé
místo a autorovi vítězného návrhu bude vyplacena částka pět tisíc korun.
Vítězné logo bude používáno při propagaci
akcí, které se budou ve Šternberku konat
v roce 2016. „Nebude ale v žádném případě
nahrazovat stávající znak města, který bude
i nadále užíván v souladu s platnou legislativou,“ ujistila Černocká.
Návrhy budou přijímány do 16. listopadu
2015 v podatelně Městského úřadu Šternberk,
Opavská 1, v obálce označené „soutěž – logo
2016“. Navrhovatelé je mohou nosit osobně
nebo zasílat poštou.
(red)
Zastupitelka Šternberka se představuje: Bohumila Kropáčová
Jméno a příjmení: Bohumila Kropáčová
Věk: 61 let
Povolání: dětská lékařka
Záliby: cestování, poznávání historie, rekreační sport a výlety s přáteli
Motto: Každý potřebuje někam patřit
5 otázek pro Bohumilu Kropáčovou:
Jaký problém města Šternberka vnímáte Vy
osobně jako nejpalčivější a můžete alespoň
nastínit případné řešení?
Líbí se mi, že se toho hodně zlepšuje a buduje.
Máme opravené náměstí i všechny tři základní školy, novou školku, opravené mosty, právě
se otvírá zrekonstruovaný Kulturní dům. Ale
stále je co zlepšovat.
Přála bych si, aby ve městě zůstávali mladí
lidé, kteří by mu dali nový směr. Bohužel
k tomu nemají zrovna dobré podmínky. Hodně jich po ukončení základní školy odchází
na střední školy a odborná učiliště mimo
město. My jim žádnou speciální školu, jako je
např. průmyslová nebo zdravotní, nabídnout
nemůžeme. A velká část těch, kteří odejdou
studovat jinam, se už nevrátí.
Kdyby tady nějaká další škola byla, vznikla by
nová pracovní místa i pro absolventy vysokých škol. Město SŠ nezřizuje a neprovozuje,
ale bylo by dobré o tom více mluvit.
Co Vám na Šternberku imponuje?
Vyhovuje mi jeho velikost a poloha. Každý si
tu lehce najde to, co má rád. Třeba nějaké zákoutí v historické části města nebo okolní lesy
či cyklostezky. Když se vracím z cest, mám
pocit, že se mi ve Šternberku dobře dýchá.
Jakoby tu byl nějaký lepší vzduch a možnost
se zhluboka nadechnout. A všimněte si, že tu
jsou v noci velmi dobře vidět hvězdy. Jakoby
byly níž než jinde. Ani na horách se mi nezdají tak nízko a tak výrazné. Možná se mi to jen
nezdá a možná proto má město svůj název –
hvězdný kopec. Zkuste se občas v noci zadívat
na oblohu.
Pro jakou skupinu obyvatel byste chtěla
v tomto volebním období převážně pracovat?
Už svým profesním zaměřením jsem asi
předurčena pro práci ve zdravotní a sociální
oblasti. Pracuji už čtvrté volební období jako
předsedkyně sociální a zdravotní komise rady
města, kde se s kolegy snažím tuto problematiku řešit.
Jak vidíte město za deset let?
Bylo by dobré, kdyby tento čas stačil na to,
aby se dořešil problém se zimním stadionem,
aby se opravilo a zmodernizovalo naše jediné
střední odborné učiliště, aby se podařilo sociálním službám zajišťovat kvalitní péči pro
stárnoucí a nemocné spoluobčany. A aby se
alespoň začalo diskutovat o vybudování krytého bazénu a třeba nějaké další střední školy.
Chtěla byste Šternberanům něco vzkázat?
Snažme se všichni, aby ve Šternberku lidé rádi
bydleli a aby se tu cítili doma.
Zajistěte si předplatné
Anketa o nejlepší sportovce skončila
okud byste rádi dostávali Šternberské
listy přímo do schránky, je možné si
tuto službu objednat za provozní poplatek osm korun za jedno vydání. V případě
zájmu kontaktujte redaktorku na telefonním
čísle 606 713 704, 585 086 505 nebo e-mailu
[email protected]
Příslušnou částku lze uhradit v budově Městského úřadu Šternberk na Horním náměstí
a to v přízemí, v kanceláři vydavatele - MAS
Šternbersko.
(red)
elkem dvaapadesát návrhů na ocenění se sešlo v anketě o nejlepšího
sportovce, trenéra a sportovní tým
uplynulých dvanácti měsíců. V kategorii
jednotlivců se sešlo 36 nominaci, návrhů na
ocenění družstev přišlo sedm a o dvě nominace více přijalo město v kategorii trenérů.
Na ocenění sportovce s mimořádnými nebo
dlouhodobě vynikajícími výsledky nebyl podán žádný návrh. V průběhu listopadu budou
výsledky ankety slavnostně vyhlášeny.
P
4
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
C
Osobnosti z oblasti sportu jsou ve Šternberku
pravidelně oceňovány od roku 1996. Nominováni bývají trenéři a vedoucí sportovních
družstev, oddílů a klubů, věnující se nad
rámec svých běžných pracovních povinností
ve svém volném čase dětem a mládeži. Ze
sportovců jsou na ocenění navrhováni zejména ti, kteří úspěšně reprezentují město.
Nad nominacemi zasedla 21. října komise,
která je posoudila a doporučila radě města,
koho z navržených v listopadu ocenit. (red)
AKTUALITY
Šternberk přispěje na modernizaci zázemí pro fotbalisty
Z
ázemí pro sportovce Fotbalového
klubu Šternberk bude brzy pěkné
a moderní. Klub již vyhlásil výzvu na
realizaci jeho stavebních úprav. Vychází tak
ze schválené koncepce rozvoje FK Šternberk
s názvem „Vize 2014 - 2017.“
Tato vize řeší kompletní rekonstrukci a modernizaci fotbalového stadionu a sportovního
zázemí, které je součástí tohoto komplexu.
„Projektový záměr navazuje na první etapu
modernizace areálu, kterým byla výstavba
fotbalového hřiště s umělým povrchem pro celoroční provoz a využití,“ připomněla tisková
mluvčí města Irena Černocká.
Na úpravy zázemí pro šternberské fotbalisty
finančně přispěje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního titulu
„Podpora materiálně technické základny
sportu pro rok 2015.“ Příspěvek dostanou
sportovci také od města a zbytek doplatí
z vlastních zdrojů.
Zastupitelé Šternberka schválili na svém zářijovém zasedání, že finanční spoluúčast města
bude činit třicet procent, nejvýše však dva
miliony korun.
Podle oficiálních pramenů se fotbalová historie ve Šternberku začala psát v roce 1945. Klub
tedy letos slaví sedmdesát let. (red)
Skutečný svět v miniaturním provedení
nabízí návštěvníkům muzeum iiilandu
M
ikrosvět, ve kterém žijí, sportují,
válčí, volí a pěstují turistiku dřevění človíčci. Tak by se dal stručně
charakterizovat iiiland, který sídlí v rodinném
domku manželů Svobodových ve šternberském Hvězdném údolí. Existuje už čtyřicet
let, ale až od září letošního roku jsou do něj
zváni na návštěvu malí i velcí zvědavci.
Idea oživlého modelářství, dříve zvaná Špejland, se zrodila před 40 lety. Přišli s ní bratři
a bratranci Svobodovi. Jeden z nich – v mikrosvětě se jim říká bohové – se před pár lety
se svým iiilandem přistěhoval do Šternberka.
„Původně jsme si chtěli hrát. Ale postupně
se z toho vyvinula docela dobrá alternativa
k počítačovým hrám,“ říká o svém nevšedním
koníčku Pavel Svoboda.
Malé dřevěné panáčky, připomínající miniaturní figurky ze hry „Člověče, nezlob se,“ si
vyrábí sám. Stejně tak i domy, mlýny, silnice,
vinice, stadiony a pouliční osvětlení. Na rozdíl od klasických modelů se však dá do těch
jeho i nahlédnout. „Sundáte střechu školy
a vidíte lavice, katedru, tabuli. Otevřete
sklípek a uvnitř jsou lahvinky vína,“ provádí
návštěvníky svým světem „bůh“ Pavel. Zatímco on má ve svém domku ve Šternberku
státy Severní galaxie, jeho bratr bdí stejným
způsobem na Brněnsku nad Jižní galaxií.
Celkem čítá tento mikrosvět, který je českým
unikátem, dvanáct států.
Dřevění človíčci žijí podobně jako my, jen
k tomu potřebují asistenci skutečného člověka – boha. Navzájem se navštěvují, pořádají
olympijské hry, převážejí zboží, cestují, nakupují, chodí do školy a mají i své vlastní volby.
„Například ve Větrnícké unii je demokracie.
Když vyhraje levice, staví se domky pro střední a sociálně slabší vrstvy, když vyhrají modří,
tak se většinou stavějí zámky a vilky. Zelení
zase upřednostňují přírodu,“ vysvětluje pan
Pavel s tím, že následně se jedná o koalicích,
rozdělení mandátů a podobně. „Je to výborná
názorná pomůcka pro děti, které by to jinak
jen těžko chápaly,“ podotýká pan Svoboda,
povoláním speciální pedagog, který se řadu
let zabýval pedagogickou diagnostikou.
pokračování na str. 17
Silnice na Hvězdném
údolí zůstává zavřená
A
ž do 30. listopadu 2015 je uzavřena
silnice podél toku Sitky na Hvězdném údolí (silnice č. III/44429).
Opravuje se jak samotná komunikace, tak
i opěrné zdi. Objízdná trasa pro vozidla do
3,5 tuny vede přes ulici Dvorskou a Světlov,
vozy nad 3,5 tuny musejí přes Horní Loděnici
a Dalov.
Kvůli zvýšenému provozu v ulici Světlov zde
došlo k úpravám dopravního značení: přibyl
oboustranný zákaz stání. „Prosíme o respektování tohoto zákazu stání vozidel a jejich
přeparkování, stejně tak žádáme o zvýšenou
obezřetnost při pohybu v okolí stavby a na
objízdných trasách. Jménem investora stavby,
zhotovitele i města Šternberka se omlouváme
za výrazné komplikace, které s sebou stavební
práce přinášejí,“ řekla mluvčí města Šternberka Irena Černocká.
Investorem rekonstrukce je Olomoucký kraj,
zhotovitelem M – Silnice, a. s.
(red)
Za dopadení sprejera
nabízejí radní odměnu
Z
a dopadení vandala, který už více než
dva měsíce ničí městský i soukromý
majetek ve Šternberku, vypsala rada
města odměnu ve výši deseti tisíc korun
.„Bude vyplacena tomu, kdo poskytne informace či důkazy, jež prokazatelně povedou
k dopadení tohoto sprejera,“ upřesnila mluvčí
města Irena Černocká.
Vandal maluje po fasádách, dveřích, kontejnerech nápisy „SAKO (46, 09)“ nebo „UNICO“.
Informace, vedoucí k dopadení sprejera, přijímá Městská policie Šternberk na tísňové lince
156, na telefonních číslech 585 012 712, 585
086 201, 721 819 207, 732 686 236 případně na
e-mailové adrese [email protected]
(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
5
AKTUALITY
Občané se ptají, město
odpovídá: kontejnery
D
otaz: Jak plánujete řešit neustálý
nepořádek u kontejnerů vedle
Penny? I když jste odstranili kontejner na oblečení, dnes ráno (8. 10.) se
tam opět nacházela hromada prádla, která se při nočním větru rozlítala po okolí.
Dalším problémem je elektrokontejner,
kde víko je rozřezané a nepřizpůsobiví
občané tam neustále vytahují elektro,
které má sloužit k ekologické likvidaci,
ven na ulici. Chtělo by to rychlé, ale
opravdu rychlé řešení.
Odpověď: Stanoviště separačních kontejnerů na parkovišti u Penny Marketu je jedním
z nejproblematičtějších, co se týče vznikajícího nepořádku. Současně je však jedním
z nejvytíženějších, co se týče množství vytříděného odpadu. Rychlým řešením, které požadujete, by bylo zrušení tohoto stanoviště.
To by však bylo v rozporu se snahou města
Šternberka o zvyšování podílu tříděného
odpadu na úkor ostatního komunálního odpadu, který je ukládán na skládky. Z tohoto
důvodu je řešením pouze častý úklid tohoto
stanoviště, které je pravidelně uklízeno
dvakrát týdně a v případě zjištění nepořádku
i častěji.
Z tohoto stanoviště byl již odstraněn kontejner na textil, který byl častým terčem
vykrádačů. Ti navíc při této činnosti dělali
v okolí kontejnerů nepořádek. Kontejner na
elektroodpad je ve vlastnictví společnosti
Asekol, která již byla vyzvána, aby jej opravila a přemístila na jiné stanoviště.
Kontroly stanovišť separačních kontejnerů
provádí zaměstnanci města každý týden,
stejně jako zaměstnanci společnosti Marius
Pedersen. Není však v našich silách stanoviště monitorovat nepřetržitě, proto Vám budeme velice vděčni, pokud nás v případě zjištění nepořádku kontaktujete. Odpovědnou
osobou je pan Jan Rapant, odbor životního
prostředí, tel. 585 086 565, e-mail [email protected]
sternberk.cz. Děkujeme.
Mgr. Antonín Kostrůnek, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Šternberk
Stále je možné žádat
o dotace na památky
P
ouze do 5. listopadu je možné žádat
o zařazení do Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón. Následně je
možné získat státní dotaci na obnovu objektů, zapsaných ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek. Bližší informace
poskytne Bc. Pavla Koukalová z odboru školství a kultury MěÚ Šternberk. (red)
6
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
Městské opevnění dostalo nový kabát
Č
ást městských hradeb je po zdárné
rekonstrukci. V září ji dokončila olomoucká firma Osa Stera. Práce vyšly
na 353 tisíc korun a byly v plné výši hrazeny
z městského rozpočtu.
Rekonstrukce části městského opevnění ve
Dvorské ulici byla zahájena letos v červenci.
Spočívala v odstranění novodobých cihelných
dozdívek, přezdění koruny zdiva a nahrazení poškozených kamenů novými kameny
obdobného vzhledu. U staticky narušených,
zavlhlých částí byly spáry zality maltou,
vydrolené mezery vyplněny úlomky kamene
a drnová koruna osázena suchomilnými rost-
linami. Původní vrata nahradila zbrusu nová.
Městské hradby jsou zapsány na Ústředním
seznamu kulturních památek České republiky. Opevnění pochází z konce 14. století a zasadil se o ně arcibiskup Albert ze Šternberka.
Z původní délky 1,2 km se do dnešních dnů
dochovalo přibližně 500 metrů zdiva, nynější
rekonstrukce se týkala osmi metrů.
S výjimkou části jižního úseku a severního
úseku, který je právě v ulici Dvorské, jsou
městské zdi po většinu roku skryty v bujné
vegetaci nebo se nacházejí na soukromých
pozemcích. Veřejně přístupná severní část
bude postupně opravena celá. (red)
Městské opevnění před rekonstrukcí
Část městských hradeb po rekonstrukci
Těšíkov: obnovený katastrální operát bude
do poloviny listopadu k dispozici na úřadě
M
ěstský úřad Šternberk oznamuje,
že v období od 2. do 13. listopadu
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu
v katastrálním území Šternberk - Těšíkov.
Informace pro vlastníky nemovitostí a jiné
oprávněné osoby:
1. Obnovou katastrálního operátu nejsou
dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí.
2. Výměra parcely je evidována s přesností
danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím
zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy
k pozemku.
3. V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků,
jejichž hranice v terénu neexistují a jsou
sloučeny do větších půdních celků, pokud to
umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém
operátu dřívější pozemkové evidence; přitom
tyto parcely jsou zpravidla označeny novými
parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě
a nedošlo při majetkoprávních převodech
k záměně parcel.
4. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě
do patnácti dnů ode dne, kdy skončilo jeho
vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných
námitkách rozhoduje katastrální úřad.
V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných
oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu.
5. Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 30. 11.
2015. Nebude-li pravomocně rozhodnuto
o některých námitkách, je KÚ oprávněn
vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí
v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí
o námitkách KÚ toto upozornění odstraní.
6. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální
operát stává neplatným a nadále se používá
obnovený katastrální operát.
Ten bude od 2. do 13. 11. vyložen k veřejnému nahlédnutí v zasedací místnosti
Městského úřadu Šternberk v Opavské ulici.
V úřední dny (pondělí a středa) bude u operátu přítomen zaměstnanec katastrálního
úřadu, zbylé dny osoba pověřená MěÚ Šternberk. Do operátu je možno nahlédnout také
na webových stránkách ČÚZK. (red)
AKTUALITY
Rekonstrukce bývalé Primky bude ještě pokračovat
K
ulturní dům už opět slouží veřejnosti. V polovině října jej slavnostně
otevřel třídenní program, zaměřený
na všechny generace. Rekonstrukce budovy
bývalé Primky však ještě zdaleka není u konce.
Nyní přijdou na řadu opravy restaurace.
Přízemní prostory restaurace Primka doznají
zásadních změn. „Původně jsme s žádnými
velkými úpravami nepočítali, ale později jsme
to přehodnotili a rozhodli se pro větší stavební
zásah. Cílem je zvýšit komfort pro návštěvníky,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury
MěÚ Šternberk Jana Kameníčková.
V plánu je úprava hygienického zázemí, samotných restauračních prostor i vstupu do
přilehlého salonku. Ten bude po rekonstrukci
průchozí a propojí restauraci s kulturním
domem. „Proto je ve foyeru to schodišťové
pódium, které vyrovnává výškový rozdíl mezi
kulturním domem a salonkem, vysvětlila Kameníčková.
Stavební úpravy by měly být zahájeny ještě
letos a na jaře přístího roku by mohla být restaurace Primka znovu otevřena.
Foto: David Sedlák/DS Foto Šternberk
Salonek bude její součástí. Většinou bude
pronajímán pro potřeby oslav, schůzí a dalších
akcí; pak bude přístupný pouze z restaurace. „Pokud bude ale v kulturním domě akce
a občerstvení bude pro návštěvníky zajišťovat
V anketě o Sedm divů Olomouckého kraje
soutěží v letošním roce také Expozice času
V
anketě Sedm divů Olomouckého
kraje mohou lidé hlasovat až do
konce listopadu. Na v ýběr mají
z jedenadvaceti nominovaných zajímavostí.
Vedle dalších pamětihodností a nevšedních
atrakcí a míst z Olomoucka, Prostějovska,
Přerovska, Šumperska a Jesenicka se o jejich sympatie uchází také Expozice času ve
Šternberku.
Nominace se do ankety scházely od jara.
„Nejvíce tipů nám zaslali samotní starostové
obcí v regionu. Ti nás upozornili například
na tančírnu v Račím údolí u Javorníku, která je unikátní památkou,“ uvedl produkční
ankety Ivo Heger s tím, že výsledky ankety
budou zveřejněny v závěru letošního roku.
V letošním ročníku oblíbené ankety Sedm
divů Olomouckého kraje se sešlo celkem jedenadvacet nominací:
1. Největší tesařská sekyra u zámku v Konici,
2. Expozice v budově bývalé školy v Javoříčku,
3. Národní dům v Prostějově, 4. Rychlebské
stezky v Černé Vodě, 5. Prameny Odry pod
Fidlovým kopcem, 6. Mariánský sloup v Uničově, 7. Tančírna v Račím údolí u Javorníku,
8. Vodní dílo Nečíz v Litovli, 9. Pravěké hradisko Obersko, 10. Střešní zahrada v Lipníku
nad Bečvou, 11. Zámecký park v Loučné
nad Desnou, 12. Hlavní nádraží v Olomouci,
13. Expozice času ve Šternberku, 14. Mladečské jeskyně, 15. Ruční papírna Velké Losiny,
16. Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách,
17. Zoologická zahrada Olomouc, 18. Jezernické železniční viadukty, 19. Poutní kostel
v Dubu nad Moravou, 20. Arionova kašna
v Olomouci, 21. Zbrašovské aragonitové jeskyně. Hlasovat můžete na webových stránkách:
http://7divukraje.cz/ (red)
Primka, bude se do ní chodit právě přes salonek,“ vysvětlila Kameníčková a připomněla, že
ke zvýšení komfortu pro návštěvníky přispělo
i vybudování parkoviště za budovou. Na jeho
místě stála dříve kotelna. (red)
Otevírací doba knihovny
a informačního centra
Městská knihovna Šternberk,
Masarykova 307/20
Oddělení pro dospělé, tel.: 587 571 249
e­‑mail: [email protected]
pondělí: 9:00–11:30
12:30–18:00
úterý:
9:00–11:30
12:30–18:00
středa:
zavřeno
čtvrtek:
9:00–11:30
12:30–18:00
pátek:
9:00–11:30
12:30–17:00
sobota:
9:00–11:30
Oddělení pro děti, tel.: 587 571 580
e­‑mail: [email protected]
pondělí: 12:30–17:00
úterý:
12:30–17:00
středa:
12:30–17:00
čtvrtek:
12:30–17:00
pátek:
9:00–11:30 12:30–17:00
Od 2. listopadu sídlí knihovna v opravených
prostorách Kulturního domu Šternberk.
Informační centrum Šternberk,
Horní náměstí 2, tel.: 739 486 060
e­‑mail: [email protected]
www.poznej-sternbersko.cz
pondělí: 9:00–17:00
úterý:
9:00–17:00
středa:
9:00–17:00
čtvrtek:
9:00–17:00
pátek:
9:00–17:00
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
7
TÉMA MĚSÍCE
Polovina listopadu bude patřit
osobnostem. Současné dostanou
ocenění, na minulé se vzpomene
Dvě zdánlivé odlišné akce, ale přesto je pojí společný jmenovatel - zásluhy. Cena města a Dny rodu Šternberků. Ne náhodou
se obě tyto společenské události časově potkávají. První z nich je věnována „hrdinům“ současnosti, druhá nedává zapomenout na významné skutky našich dávných předků. Oceňování stávajících osobností - ať už jde o jednotlivce nebo různá
uskupení - se ve Šternberku koná každým druhým rokem, zatímco na poslední Šternberky se vzpomíná každoročně. Letos
připadne udílení Cena města na neděli 15. listopadu a plynule na ni naváže koncert, který zahájí Dny rodu Šternberků.
T
řináct let už se mohou pyšnit Cenou
města první vyznamenané šternberské osobnosti. V roce 2002 byly poprvé udělovány plakety za činy, které městu
a jeho obyvatelům prospívají, ať už v oblasti
lékařské, duchovní, sportovní, kulturní či jiné.
Při premiéře slavnosti vyjádřilo město své
poděkování a obdiv pouze třem osobnostem
- Josefu Knopfovi za přínos v oblasti kultury
a zpřístupnění Handkeho galerie v objektu
bývalého kláštera, Mgr. Vlastě Hlůzové za přínos v oblasti reigonální historie a MUDr. Vítu
Jedelskému, bývalému řediteli šternberské
nemocnice, který ve městě položil základy
vynikající tradice neurologie.
O dva roky později už počet oceněných stoupl
na dvojnásobek a na něm zůstal prakticky až
dodnes. Pouze v roce 2009 udělilo město ještě
o další tři plakety více.
Slavnost je pokaždé pojímána jako významná společenská událost. Snad také proto se
odehrává v „královském prostředí“ Státního
hradu Šternberk. Nejinak tomu bude i letos.
Osobnosti a představitelé uskupení, nominovaných na cenu města 2015, se shromáždí
v Hodovní síni v neděli 15. listopadu. Poděkování a pamětní dar jim přijdou přednést
a předat nejvyšší představitelé města.
8
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
V uplynulých letech byli oceněni:
Rok 2002
MUDr. Vít Jedelský (lékařství)
Mgr. Vlasta Hlůzová (historie)
Josef Knopf (kultura)
Rok 2004
Jiří Holzmann (kultura)
Jiří Kočí (kultura, historie)
František Konečný (sport)
Ing. Pavel Matoušek (sport)
Josef Sedlák (kultura, historie)
František Vrzala (válečné hrdinství)
Rok 2007
Drahomíra Ševčíková (společnost)
Petr Ciba (hudba)
PhDr. Jaroslav Váňa, CSc. (literatura)
prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc. (věda)
Libor Vojkůvka (výtvarné umění)
Stanislav Tesař (sport)
Rok 2009
Jana Konupčíková (kultura, knihovnictví)
MUDr. Pavel Brogowski (lékařství)
Alois Okůnek (historie)
akad. malíř Petr Zlamal (výtvarné umění)
P. Stanislav Vaněk (duchovní oblast)
Ing. Lubomír Pospíšil (sport)
Mgr. Milan Hornišer (kultura, tradice)
Miroslav Ženožička (dárcovství krve)
PhDr. Leoš Friedl (hudba)
Rok 2011
MUDr. Miluše Ondrášková (zdravotnictví)
MUDr. Rudolf Kožušník (lékařství)
Zita Dokoupilová (sport)
JUDr. Jan Vyjídák (sport)
Mgr. Milan Hořínek. Ph.D. (pedagogika, politika)
David Krejčí (sport)
Rok 2013
JUDr. Radana Sedlářová (sport)
Marta Skřebská (práce s dětmi, divadlo)
Studentský dechový orchestr Harmonie
Mgr. Petr Skyva (výtvarná tvorba)
MUDr. Josef Ščudla (zdravotnictví)
Josef Jarma (sport)
V letošním roce byla na Cenu města Šternberka 2015 nominována tato šestice:
Rudolf Lhotský - za v ýznamný přínos
a výsledky v oblasti motorového sportu. Letos
např. získal 1. místo v ME Baja Poland Carphatia a Baja Hungaria Riverside.
AMK Ecce Homo Šternberk - za významný a
dlouhodobý přínos v oblasti sportu a výchovy.
Mgr. Vilém Zlamal - za celoživotní přínos
v oblasti kultury a prohlubování česko-německých vztahů. Pořádá např. pro děti
a mládež besedy a přednášky, tvoří expozice
v areálu bývalého kláštera a vloni slavil 70 let.
Ing. Petr Zajíc - za celoživotní práci, společenský a ekonomický přínos městu Šternberk.
Byl ředitelem jednoho z největších podniků
ve městě VOP 026, ředitelem závodu Ecce
Homo a působil v místní politice.
Liběna a Josef Beranovi - za celoživotní
přínos v oblasti ochrany a propagace přírody.
Řadu let působili jako dobrovolní ochránci
přírody v CHKO Jeseníky, publikovali články
o přírodě, pořádali besedy a výstavy, jsou
autory 22 dokumentárních snímků o přírodě.
Pionýrská skupina Plejády Šternberk - za
dlouholetý přínos v oblasti práce s dětmi
a mládeží. Organizace si letos připomíná
třicet let od svého vzniku a má nejvíce členů
v rámci olomoucko-zlínské krajské organizace Pionýra. (kap)
3
TÉMA MĚSÍCE
otázky pro Miroslava Vyvozila ke Dnům rodu Šternberků
V polovině listopadu se v našem městě už
počtrnácté uskuteční Dny rodu Šternberků. K jaké události se vztahuji?
Tato tradice se váže k roku 2001. Tehdy
byly uloženy ostatky posledních Šternberků
v kryptě šternberského kostela. Stalo se tak
17. listopadu při slavné bohoslužbě. O den
dříve se na hradě uskutečnil obřad, který vedl
arcibiskup Jan Graubner. Arcibiskup Albert
II. a jeho synovec Petr ze Šternberka byli
významnými osobnostmi v dějinách města
a slavnost k uložení jejich ostatků byla velmi krásná. Řekli jsme si s přáteli, že by bylo
škoda nechat to úplně utichnout. Proto se
o rok později, v listopadu roku 2002, uskutečnily první Dny rodu Šternberků.
Jakou měly podobu tehdy a jakou dnes?
Jejich podoba je v podstatě stále stejná. Jedním z hlavních bodů programu je slavnostní
koncert, který se letos uskuteční v neděli
15. listopadu, jako tradičně v Chrámu Zvěstování Panny Marie. Další částí oslav je Zádušní mše svatá za příslušníky rodu Šternberků, která proběhne v pondělí 16. listopadu a o
den později se bude konat slavná bohoslužba
k požehnání kostela - tzv. benedikace. Sedm-
náctý listopad je nejen pro naši republiku,
ale i pro město velmi významný den, protože
17. 11. 1783 byl šternberský kostel, jako ještě
nedokončený, požehnán. Při bohoslužbě
budou vzpomenuty i další významné historické mezníky, jako např. 644. výročí založení
kláštera, 719 let od první písemné zmínky
o Šternberku, 26. výročí sametové revoluce
a státní svátek Den boje za svobodu a demokracii.
Celá slavnost se koná pod záštitou Římskokatolické církve. Jsou Dny rodu Šternberků „pouze“ duchovní záležitostí?
Je potřeba si uvědomit, že Šternberkové byli
opravdu významné osobnosti. Byla to velice
silná kanonie vzdělaných lidí. Můžeme být
na ně právem hrdi. Pokud bychom i my podobným způsobem spravovali věci veřejné,
město by vypadalo mnohem lépe. V duchu
Cicerova motta „Historia magistra vitae“ tedy
„Historie je učitelkou života“ bychom se měli
od našich prapředků poučit. Mnohdy jsme
však bohužel nepoučitelní.
Dny rodu Šternberků by měly být především
o setkání s přáteli, ale také osobnostmi politického i kulturního života. Loňský ročník
zaštítil ministr zemědělství, letos se k němu
přidal i ministr kultury. Poděkování za podporu patří však i městu Šternberk.
(kap)
Poslední Šternberk Albert II. po sobě zanechal ve městě klášter
Arcibiskup Albert II. ze Šternberka (na snímku
vpravo) patřil k nejváženějším a nejvzdělanějším mužům své doby. Přesné datum jeho
narození není známo; v literatuře se uvádí
letopočet 1331. Historikové mají za to, že vystudoval filozofii na prestižních univerzitách
v Bologni a v Paříži. V dubnu roku 1352 byl
jmenován děkanem olomoucké kapituly a o
čtyři roky později mu byl na přímluvu Karla IV. udělen pontifikát biskupa ve Zvěříně.
V období svého zvěřínského pontifikátu byl
u toho, když zvítězila císařská vojska nad odbojnými říšskými knížaty v bitvě u Schorndorfu
a jako svědek signoval dohodu mezi císařem
a poraženými. Účastnil se také jednání o připojení Braniborska k českým zemím a byl jedním
z členů doprovodu krále Václava IV. na jeho
cestě ke korunovaci říšským císařem.
původní gotický kostel, zbořený roku 1775. Éra
augustiniánské kanonie skončila v roce 1784.
Zrušil ji císař Josef II. V letech 1785 až 1991 byla
budova bývalé kanonie využívána jako škola,
kasárna a skladiště. Část byla ponechána církvi.
Dnes slouží nádvoří kláštera jako kulturní zázemí a letos na jaře v něm našla své místo stálá
expozice Ecce Homo Park. (kap)
„Albert ze Šternberka patřil
k prelátům, kteří se vyznačovali
zvláštní vzdělaností a láskou
k literatuře.“
František Palacký
Petr ze Šternberka, synovec arcibiskupa Alberta II. ze
Šternberka, kterému byl svěřen do opatrovnictví.
Roku 1371 založil Albert II. moravský šternberský klášter řádu sv. Augustina. Už o sedm let
později byla ve Šternberku dokončena stavba
klášterního kostela Zvěstování Páně.
V roce 1430 kanonii vydrancovala a vypálila
husitská vojska Prokopa Holého a pět let poté ji
poškodil požár města. Potřetí klášter vyhořel při
obléhání Dány v roce 1627.
Budova dnešního farního úřadu - tehdejšího
probošství - byla postavena teprve v letech 1718
až 1723. Po šedesáti letech k ní přibyl dnešní
Chrám zvěstování Panny Marie, který nahradil
Arcibiskup Albert II. ze Šternberka. Ostatky jeho i
ostatky synovce Petra jsou uloženy v kryptě kostela.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
9
KRIMI
Šternberské stíny: Řidič hlídce tvrdil, že je policista
POŠKOZENÁ VOZIDLA. Neznámý vandal
poškodil vozidlo Suzuki na Hanácké ulici.
Majitel to zjistil 27. září ráno. Kdosi vylomil
mechanismus zadního stěrače, ulomil oba
přední, také jedno zpětné zrcátko neslo stopy
útoku. Na vozidle vznikla škoda přesahující
5 tisíc korun a věc převzala k dalšímu šetření
Policie ČR. Ta šetří také krádež přídavného
osvětlení z Fabie na Masarykově ulici, ke
které došlo později a kdy výše škody byla podobná, neboť pachatel poškodil krádeží i jiné
díly na vozidle.
poškodil dopravní značku tím, že ji celou
vyvrátil. Jedenadvacetiletý podnapilý mladík
z Mohelnice vyhrožoval i hlídce zabitím,
a když nereagoval na zákonné výzvy a jeho
agresivita stoupala, byla mu nasazena pouta.
Po lékařské prohlídce byl převezen na záchytnou stanici k vystřízlivění. Dodatečně bylo
zjištěno, že muž také poškodil okapový svod
na garáži se škodou 1000 korun. Podezření
z několika jeho přestupků bude projednávat
přestupková komise.
DOŠLO MU TO. Kolem druhé hodiny v noci
na 5. října přivolal lékař traumatologického
oddělení Nemocnice Šternberk hlídku, neboť
podnapilý pacient napadal lékaře i ošetřovatele. Dokonce i na hlídku naznačoval údery
čelem, a když toto opakoval a nedbal výzev
strážníků, zasáhli proti němu donucovacími
prostředky. Po zákroku přivolal na místo
hlídku Policie ČR a uváděl, že byl strážníky
napaden. Devětadvacetiletý Ostravan však
po vystřízlivění své protiprávní jednání uznal
a přijal tisícikorunovou blokovou pokutu.
K žádnému zranění osob nedošlo.
ČTYŘI NARÁZ. Polský kamion s provozní
závadou odstavil jeho řidič v Olomoucké
ulici 5. října po osmé večer. Hlídka městské
policie řidiči doporučila, aby pomalu přejel
na bezpečnější místo a zde pak setrval do
příjezdu technické pomoci. Zřejmě najetím
na obrubník ostrůvku v komunikaci došlo na
jeho vozidle současně k defektu na čtyřech
pneumatikách.
Velké štěstí při své neopatrnosti měl řidič nákladního
vozidla LIAZ, když 1. října krátce po deváté hodině vjel
na koleje trati Šternberk – Babice, kde do vozidla narazil projíždějící nákladní vlak. Řidič pravděpodobně
vjel na koleje ze stavby nové cyklostezky, přestože kvůli
prachu, který se zvedal za vozidlem, si nemohl být jistý,
že mu nehrozí nebezpečí. Naštěstí se duchapřítomně
přesunul v kabině na místo spolujezdce a vyvázl jen
s lehkým zraněním.
Foto: MP Šternberk
BYL MOC RYCHLÝ. Na kruhovém objezdu se
ve středu 30. září odpoledne převrátil kamion
s nákladem dřevní štěpky, který jel ve směru
od nemocnice na Olomouc. Nehoda se obešla
s velkým štěstím bez zranění řidiče nebo
jiných osob, když vozidlo skončilo těsně před
chodníkem. Z auta vytékal olej, který začal
hořet při styku s rozpálenými brzdami, ale
projíždějícímu řidiči se ho podařilo uhasit hasicím přístrojem. Na místo po chvíli dorazili
i hasiči a zajistili bezpečnost nákladu i vozidla. Strážníci na místě odkláněli a usměrňovali dopravu více než tři hodiny.
ALKOHOL HO ROZJEL. Na hádající se pár
byli strážníci upozorněni telefonicky 3. října
v 19 hodin, kdy muž a žena na sebe křičeli
a muž do ženy strkal. Muž také ve vzteku
10
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
ASI TO PŘEHNAL. Konflikt kvůli parkování
vznikl v ulici U Střelnice v úterý 6. října před
osmou večer. Na místě, kde je stání zakázáno, stálo vozidlo Renault. Jiný řidič se v tom
samém místě chtěl otočit a předpokládal, že
stojící vozidlo odjede. Když se tak nestalo a
ještě „řidič č. 1“ pokřikoval, chtěl si to s ním
„řidič č. 2“ vyjasnit. Mezi muži však došlo
údajně k napadení, které každý popisoval
jinak. Padl zde údajně úder otevřenou dlaní a
spolujezdkyně druhého řidiče přivolala hlídku. První řidič uváděl, že je policista, ale toto
nijak neprokázal. Je tedy nakonec podezřelý
z více přestupků pro urážku, hrubé jednání a
drobné ublížení na zdraví, ale i z toho, že neoprávněného vystupoval jako policista.
NEBEZPEČNÝ STROM. Během v ýkonu
noční služby si 11. října autohlídka městské policie všimla vyvráceného stromu na
soukromém pozemku na Náměstí Svobody.
Vzhledem k tomu, že byl zcela vyvrácen
v kořeni, zasahoval nad chodník přilehlý k pozemku i silnici a hrozil jeho pád, kontaktovali
strážníci majitele nemovitosti a ten sám hned
strom motorovou pilou pořezal. Strážníci na
místě dohlédli na bezpečnost provozu.
CHTĚL DOVNITŘ. V ulici Nádražní přistihl
15. října kolem sedmé večer muž zde bydlící
asi třiačtyřicetiletého podnapilého výtečníka,
který přelezl plot pozemku, prošel k zadním
dveřím domu a přes tyto se pokusil do domu
vstoupit. Nejdříve otevřel ochrannou mříž
dveří a pak dveře samotné, ale při pokusu
vstoupit byl zadržen. Přivolaná hlídka muže
omezila na osobní svobodě do příjezdu hlídky
Policie ČR, která si ho převzala k provedení
dalších úkonů pro podezření zejména z porušování domovní svobody.
PROTÁČELI DÁVKY. V noci na sobotu 17. října proběhla poprvé kontrolní akce v hernách
v součinnosti s Úřadem práce ČR, kdy byli
zjištěni dva klienti, kteří hráli na automatech.
Vzhledem k tomu, že příjemci dávek prohlašují čestným prohlášením, že nemají žádný
jiný příjem, a dávku nesmí takto neúčelně
zneužívat, úřad s nimi povede další řízení.
ZASTAVIL VČAS. Na silnici z Lipiny do
Šternberka byl nucen odstavit své vozidlo 17.
října po půl druhé odpoledne řidič z Bruntálska z důvodu epileptického záchvatu. V
době příjezdu hlídky už byla na místě sanitka
s lékařskou pomocí, kterou přivolal okolo
projíždějící strážník mimo službu. Hlídka zabezpečila řízení provozu a vzhledem k tomu,
že nikdo z posádky neměl řidičské oprávnění,
po dohodě bylo strážníkem vozidlo svezeno
do Šternberka na bezpečné parkoviště.
NOČNÍ PÁTRÁNÍ. Muže středního věku hledala policie v noci na 19. října. Zaslal několik
sms zpráv, kde uváděl, že odchází neznámo
kam a ublíží si na zdraví či životě. Hlídky
městské policie a Policie ČR pátraly po muži
asi jeden a půl hodiny, také na základě údajů
o jeho poloze podle údajů sítě mobilního operátora, než se nakonec spojil s dispečinkem
158 a vrátil se do místa bydliště.
strážník Ladislav Prášil,
Městská policie Šternberk
Velitel městské policie informuje:
Počínaje státním svátkem 28. října byla
zřízena služba pro neslyšící spoluobčany.
Ti se mohou obracet na Městskou policii
Šternberk prostřednictvím sms zpráv na
telefonní číslo 732 686 236. Chceme se
zaměřit na pomoc osobám se znevýhodněním. V první části to jsou neslyšící, v další
etapě chceme ve spolupráci s příspěvkovou organizací Sociální služby Šternberk
nabídnout pomoc zejména vybraným
seniorům. V současné době hledáme nejvhodnější způsob, jakým službu zajistíme
technicky i finančně.
Mgr. Libor Šamšula
K U LT U R A / S P O L E Č N O S T
Hana Maciuchová podpořila benefiční koncert pro charitu
D
evátý ročník Benefičního koncertu na podporu Charity Šternberk
podpořili naši přední čeští umělci
v čele s Hanou Maciuchovou. Koncert se konal
v neděli 27. září na hradě.
Přední česká herečka Hana Maciuchová,
držitelka řady ocenění, navštívila poslední
zářijovou neděli své rodné město Šternberk.
Při té příležitosti přijala již podruhé pozvání
a podpořila 9. ročník Benefičního koncertu
Charity Šternberk.
Slavná herečka potěšila přítomné hosty
recitací básně. Na tento příjemný zážitek
navázali sólisté Moravského divadla: zpěvačka Barbora Martínková–Polášková společně
s Jiřím Přibylem, o klavírní doprovod se postarala Milada Jedličková. „Jsme moc rádi,
že paní Maciuchová přijala naše pozvání, jak
Svatý Martin opět přijede na bílém koni
N
a tradiční Martinskou slavnost zve
ve středu 11. listopadu širokou
veřejnost Gymnázium Šternberk.
Sraz všech účastníků bude v 16:30 na Hlavním náměstí.
S lampiony a lucernami v yrazí průvod
k hradu, kde od 17 hodin vystoupí děti a studenti základních škol, domu dětí a mládeže
a gymnázia. Po celou dobu bude v zámecké
zahradě hradu Šternberk probíhat Martinský
jarmark s martinskými specialitami. Od 18:00
se mohou zájemci svézt na koni na horní zámecké louce. V Hodovním sále hradu čeká na
dospělé návštěvníky ochutnávka Martinského vína s posezením u cimbálovky. Slavnost
podpořilo i město Šternberk.
(red)
Výtvarník Mike Esson bude do konce roku
vystavovat své obrazy v restauraci Expedice
M
alíř a kolážista Mike Esson vystavuje od letošního září ve šternberské restauraci Expedice svá díla
pod výmluvným názvem „Obrazy.“
Pětačtyřicetilý výtvarník se narodil v Londýně a od roku 1999 se účastní především
kolektivních výstav. Jeho talent obdivují lidé
v Kanadě, Velké Británii, Itálii a České republice. Ve Šternberku nyní prezentuje svůj um
na samostatné výstavě.
Mike Esson je od roku 2007 členem Unie výtvarných umělců Olomoucka. Také v tomto
městě už měl několik společných i samostatných výstav.
Talentovaný výtvarník má ve Velké Británii
vystudováno sochařství a v Guatemale mayskou historii, která se do jeho díla pochopitelně promítá. V Expedici v Potoční ulici si jeho
„Obrazy“ můžete zajít prohlédnout kdykoliv
až do 31. prosince. (red)
Jubilanti, vyzvedněte si na matrice formulář
S
bor pro občanské záležitosti každý
měsíc pravidelně navštěvuje občany
města – jubilanty ve věku 80, 85, 90 až
100 a více let s blahopřáním k jejich výročí.
Občané, kteří dosud nejsou v evidenci, v roce
2015 dovrší výše uvedeného jubilea a mají
zájem o osobní návštěvy členů Sboru pro
občanské záležitosti spojené s gratulací
a předáním dárkového balíčku a o zasílání
pozvánek na akce pro seniory, musejí vyplnit
formulář „Souhlas se zpracováním osobních
údajů pro účely blahopřání jubilantům“.
na koncert, tak následně na sklenku dobrého
vína,“ řekla Pavlína Vyvozilová, ředitelka
šternberské charity a dodala: „Věříme, že se
s paní Maciuchovou nevidíme naposledy, a že
nás v budoucnu opět poctí svou přítomností.
Je to čest být spoluobčankou této milé dámy.“
Výtěžek benefičního koncertu činil více než
150 tisíc korun. Finanční prostředky budou
použity zejména na nákup automobilu pro
charitní pečovatelskou službu.
Hana Maciuchová oslaví 29. listopadu neuvěřitelných 70 let. Je absolventkou gymnázia
Olomouc-Hejčín a v mládí byla členkou Studia
při Divadle Oldřicha Stibora v Olomouci. Byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. U příležitosti státního svátku jí byla 28. 10. 2010 udělena
medaile Za zásluhy v oblasti kultury. (red)
Filmy plné adrenalinu
a sněhu nabídne hrad
S
now film fest 2015 obsadí v sobotu
14. listopadu Hodovní sál šternberského hradu. Přiveze ho tam divákům Agentura2G. Začátek je naplánován na
šestnáctou hodinu.
Tradiční podzimní festival těch nejlepších
filmů se zimní tématikou opět zahrnuje filmy,
které byly v předchozím roce oceněny na nejprestižnějších světových festivalech. Vybrané
filmy jistě zaujmou každého milovníka sněhu,
ledu a zimních sportů obecně. Promítat se
bude během dvou měsíců na dvou stech místech České a Slovenské republiky.
Na návštěvníky čeká celkem devět snímků se
zimní tématikou. Názvy některých hovoří za
vše: „Nezkrotná Antarktida“ nebo „The Pamír
Game.“ Chybět nebude skialpinismus, freeriding, zimní lezení či expedice.
Vstupné na SnowFilmFest je 99 korun pro
dospělé, studenti, senioři a mládež do 15 let
zaplatí 59 korun. Děti do šesti let neplatí.
Partnerem projekcí je TRI ATLET SHOP
Šternberk, který věnoval pro tři vylosované
diváky poukaz na servis lyží. Více informací
o filmech na: www.SnowFilm.cz a o programu na: www.hrad-sternberk.cz.
(red)
Ten je k dispozici na webu www.sternberk.eu,
na podatelně a na matrice Městského úřadu
Šternberk na Opavské ulici 1 a dále v budově
Sociálních služeb na ulici Komenského.
Do téže evidence mají nyní možnost se
v případě zájmu přihlásit také občané ročníku
narození 1936.
Bližší informace získáte na matrice městského úřadu, na Sociálních službách Šternberk
nebo u předsedkyně sboru pro občanské záležitosti Zdenky Chmelové, tel.: 585 086 552,
e­‑mail: [email protected]
(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
11
K U LT U R N Í S E R V I S
Přehled kulturních akcí ve Šternberku
5. listopadu: BLACK BAND
taneční večer / čtvrtek, 19:00, KD
tel.: 736 534 798
TIP
Ve čtvrtek 5. listopadu v 19 hodin zve agentura
ARKS Plus na taneční večer pod taktovkou spolku Veselanka & Black Band ze známého Šlágr
TV. Přijďte se zaposlouchat nebo si zatančit na
sametový hlas Jany Apolonové v doprovodu tří
mužských vokálů, klávesových nástrojů, kytary a
dechovou sekcí. Předprodej v Informačním centru
Šternberk a na portálech Ticket Pro. Cena 220 Kč.
7. listopadu: LADÍME 2
film / sobota, 19:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a
jsou královnami zpívání. Celá Amerika jim leží u
nohou a dokonce je pozvou, aby zazpívaly prezidentu Obamovi k narozeninám. Jenže stačí drobná technická komplikace, v níž figuruje zpěvačka
s přezdívkou Tlustá Amy, bezmocně visící na
lanech před Barrackovými zraky částečně tak, jak
ji Bůh stvořil. Hudební komedie. Vstupné 90 Kč.
12. listopadu: PERNÝ DEN
dokument / čtvrtek, 19:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
TIP
Beatles se opět vrací na plátna kin! Film doprovází členy skupiny The Beatles během jejich
jednodenního maratónu - od cesty vlakem do
hotelu a do TV studia. Je určený fanouškům
z celého světa - dospělým i dětem všech věkových kategorií. Digitalizovaná verze s remastrovaným zvukem a obrazem ve vysokém rozlišení.
Hudební komedie. Obnovená premiéra. 80 Kč.
12
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
6. listopadu: ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
pohádka / neděle, 17:30, Naše kino
tel.: 720 478 577
6. listopadu: SVATOHUBERTSKÁ MŠE
mše / pátek, 18:00, kostel
tel.: 603 103 006
10. listopadu: NÁVRAT DO ČASŮ...
beseda / úterý, 17:00, Kulturní dům
tel.: 587 571 249
11. listopadu: MARTINSKÁ SLAVNOST TIP
slavnost / středa, 16:30, náměstí, hrad
tel.: 588 001 082
13. listopadu: O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
beseda / pátek, 19:00, Kulturní dům
tel.: 736 534 798
14. listopadu: SNOW FILM FEST
festival / sobota, 16:00, hrad Šternberk
tel.: 585 012 935
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí obležením Římanů. Celá?!? Ale kdeže! Julius Caesar
je vynikající stratég a vojevůdce, který dosud
nenašel přemožitele. Jen hrstka nepoddajných
Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku slavného římského orla a odolává jeho válečným výpadům. Nyní má Caesar geniálně lstivý plán, jak
se drzých Galů zbavit jednou provždy. 60/80 Kč.
Městská knihovna Šternberk zve své čtenáře
a příznivce na přátelské posezení s názvem
„Návrat do časů minulých.“ Beseda se koná
v Kulturním domě u příležitosti 90. výročí otevření
budovy první české (měšťanské) školy v Jánské
(dnes Dr. Hrubého) ulici. Bližší informace podají
pracovnice knihovny na tel. čísle 587 571 249
nebo na adrese: [email protected]
Agentura ARKS Plus pořádá v pátek 13. listopadu
v 19 hodin v Kulturním domě ve Šternberku zábavnou talkshow Radima Uzla o intimních slastech a strastech. Pořad je doplněn písničkami Josefa Štrosse. Akce nese název „O sexu převážně
nevážně“. Předprodej vstupenek v Informačním
centru Šternberk a na: www.arks-plus.cz. Vstupné
90 Kč v předprodeji a 140 korun na místě.
Lesní správa Šternberk pořádá v pátek 6. listopadu od 18 hodin v chrámu Zvěstování Panny Marie
ve Šternberku Svatohubertskou mši. Celebrovat
ji bude P. Antonín Pechal. V průběhu mše vystoupí Pěvecký sbor Šternberk pod vedením Lucie
Brázdové a Tomáše Nikla za doprovodu trubačů
Lesní správy Jeseník pod vedením Renáty Jeřábkové. Více na: peveckysborsternberk.wobo.cz.
Gymnázium Šternberk pořádá ve středu 11. listopadu tradiční Martinskou slavnost. Sraz účastníků lampionového průvodu je v 16:30 na Hlavním
náměstí. Hlavní program proběhne na zámecké
zahradě hradu Šternberk od 17:00. Návštěvníky
čeká starodávný jarmark, projížďka na koních,
kulturní vystoupení dětí, posezení s cimbálovkou
a ochutnávka Martinského vína. Vstup zdarma.
Tradiční podzimní festival těch nejlepších filmů
se zimní tématikou opět zahrnuje filmy, které byly
v předchozím roce oceněny na nejprestižnějších
světových festivalech. Vybrané filmy jistě zaujmou každého milovníka sněhu, ledu a zimních
sportů obecně. Snow film fest se koná v sobotu
14. listopadu od 16:00 na hradě. Vstupné činí
99/59 Kč, pro děti do šesti let vstup zdarma.
K U LT U R N Í S E R V I S
listopad 2015
14. listopadu: MRZÁK INISHMAANSKÝ
divadlo / sobota, 19:00, Naše kino
TIP
tel.: 720 478 577
15. listopadu: O SMOLÍČKOVI
pohádka / neděle, 15:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
17. listopadu: SRÍ LANKA
beseda / úterý, 18:00, Expozice času
tel.: 587 571 278
19. listopadu: LOVE
film / čtvrtek, 19:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
20. listopadu: MÉĎA 2
film / pátek, 19:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
21. listopadu: KOBRY A UŽOVKY
film / sobota, Naše kino
tel.: 720 478 577
27. listopadu: JURSKÝ SVĚT
film / pátek, 19:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
29. listopadu: ADVENTNÍ NEDĚLE
zábava / neděle, Hlavní náměstí
tel.: 587 571 278
Na představení divadelní hry irského autora Martina Mc Donagha s názvem Mrzák Inishmaanský
zvou členové souboru Šternberští ochotničtí komedianti. Přijďte se do Našeho kina v sobotu 14.
listopadu v 19:00 pobavit s černou komedií o tom,
co se stane, když do odlehlého monotónního regionu přijedou mezi farmáře lidé z USA. Představení
není vhodné pro diváky do 15 let. Vstupné 70 Kč.
LÁSKA stojí mimo dobro a zlo. LÁSKA je genetická potřeba. LÁSKA je změněný stav vědomí.
LÁSKA je tvrdá droga. LÁSKA je duševní choroba.
LÁSKA je mocenská hra. LÁSKA přesahuje lidské
já. LÁSKA je oslepující světlo. LÁSKA je sperma, tekutiny a slzy. LÁSKA je vzrušující příběh
o chlapci, dívce a DALŠÍ DÍVCE. Film Love promítá 19. listopadu Naše kino. Vstupné 80 korun.
Před 22 lety tragicky skončil sen excentrického
milionáře Hammonda, který chtěl na odlehlém
ostrově z dinosauří DNA vypěstovat Jurský park
s živými exponáty. Od té doby se ale mnohé změnilo, park jede na plné obrátky, ročně jím projdou
milióny nadšených návštěvníků. Jenže vedení parku stále hledá nové způsoby, jak tuto jedinečnou
atrakci ještě víc zatraktivnit. Vstupné 90 korun.
Divadelní skupina ŠOK (Šternberští ochotničtí komedianti) zve malé i velké diváky na
maňáskové představení dvou klasických pohádek - O Smolíčkovi a O perníkové chaloupce.
Pohádky se tentokrát odehrají v komorním
prostředí vestibulu kina, kde bude připravena
i možnost občerstvení. Vstupné: 50/60 korun. Více
informací na adrese: [email protected]
Některým plyšovým medvědům nestačí, že umí
chodit, mluvit, hulit trávu a milovat se s prsatými
blondýnami. Někteří si dokonce chtějí pořídit
vlastní dítě! Mimořádně úspěšná komedie Méďa
názorně předvedla, že když jste z plyše, nic vás
nezastaví, aspoň co se humoru týče. Komedie
USA z roku 2015. Promítá Naše kino v pátek 20.
listopadu od 19 hodin. Vstupné činí 90 korun.
TIP
První adventní neděle nabídne 29. listopadu na
Hlavním náměstí ve Šternberku koledy, punč, jarmareční stánky i hudbu. O tu se postará pěvecký
sbor ZŠ Dr. Hrubého pod vedením Hany Káňové
a Kamily Mikolecké. Zlatým hřebem večera bude
rozsvícení vánočního stromu. Adventní neděle na
náměstí připravuje MKZ Šternberk a vždy budou
příjemně zpestřeny doprovodným programem.
Už třetí přednášku o Srí Lance, tentokrát o mystickém severu, se uskuteční v Expozici času.
Dalekou zemi přijde představit Zlatuše Knollová.
Zavede návštěvníky až k majáku v Point Pedro a
po cestě navštíví významná historická, kulturní a
duchovní místa. Součástí večera bude i tradiční
ochutnávka čajů ze Srí Lanky. Více na tel. čísle
587 571 278 nebo na: www.expozicecasu.cz.
TIP
Užovka je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu
už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž
cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra je magor, nezodpověděné dítě
a feťák, bydlící s věčně opilou matkou. Ve chvíli,
kdy se ukáže, že by Užovka mohl být už konečně
šťastný, se objeví Kobra. Vstupné je 90 korun.
29. listopadu: MIMONI
film / neděle, 15:00, Naše kino
tel.: 720 478 577
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně ti
žluťoučcí a k sežrání roztomilí Mimoni dobrovolně
slouží Gruovi, padouchovi s velkým P? Odpověď
přináší animovaná komedie Mimoni, která z nich
konečně a především zcela zaslouženě dělá hlavní postavy jejich vlastního příběhu. Animovaná
rodinná komedie USA. V neděli 29. listopadu promítá Naše kino. Vstupné činí 70/90 korun.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
13
K U LT U R A / S P O L E Č N O S T
Svatby: září 2015
5. 9. 2015
Gerhard Schön, Uničov
Jiřina Navrátilová, Uničov
Stanislav Sklenář, Bystrovany
Simona Kuzmičová, Červenka
Luděk Tyl, Olomouc
Michaela Maitnerová, Šumvald
Petr Brůžek, Dlouhá Loučka
Eva Vinklerová, Skrbeň
12. 9. 2015
Jaromír Kopp, Olomouc
Lucie Bilošová, Olomouc
Miroslav Tvrdoň, Dub nad Moravou, Bolelouc
Kateřina Svozilová, Štěpánov
Jaroslav Hložek, Lužice
Alexandra Kantorová, Šternberk
Turisté se vypravili na Slovensko
navázat vztahy s kolegy z Dobšiné
V
poslední zářijový víkend zavítal
Klub českých turistů ze Šternberka
do partnerského města Dobšiná na
Slovensku. Po turistické akci Podzimní putování v autokempu Dolní Žleb jsme v neděli
27. září vyrazili vlakem do Dobšiné, abychom
navázali a obnovili spolupráci těchto dvou
měst v oblasti turistiky, poznávání přírody
a jiných zájmových aktivit.
Za Klub českých turistů ve Šternberku jsme
se setkali s předsedou KST Dobšiná panem
Gejzou Plichtou, jejich chatařem-technikem
Igorem Matejzelem a skvělým hostitelem Tiborem Harmatou. Ukázali nám kus zajímavé
a krásné přírody v okolí chaty Rity na Čuntave, která patří Klubu turistů v Dobšiné. Seznámili nás s její historií, vyhořením a následnou
rekonstrukcí a úpravami až do dnešní krásné
podoby. Také nám představili město Dobšiná
a další zajímavosti v okolí.
Po absolvování prohlídky chaty a místních
nádherných výhledů jsme další den navštívili
část Slovenského ráje, kde bychom příští rok
chtěli pro naše členy i další nadšence uspořádat zajímavé poznávací výlety.
Pro zájemce o spolupráci s Dobšinou a poznávání místních krás Slovenska uspořádáme, co
nejdříve to bude možné, poznávací besedu, na
kterou pozveme zajímavé hosty. O této besedě Vás budeme včas v předstihu informovat.
Více o činnosti KČT Šternberk najdete na
webových stránkách: www.kctsternberk.cz.
Antonín Sosík
19. 9. 2015
David Marecký, Otrokovice
Lenka Šenková, Šumvald, Břevenec
Jaroslav Surovec, Babice
Lucie Hluší, Újezd
Jan Bódi, Dolany
Šárka Skřehotová, Bělkovice-Lašťany
26. 9. 2015
Roman Pazdera, Velký Týnec
Lenka Lysoňková, Velký Týnec
Vladimír Lakomý, Žerotín
Kamila Říhová, Šternberk
Miloslav Smékal, Řídeč
Iva Nahodilová, Řídeč
Předseda KST Dobšiná Gejza Plichta a předseda KČT Šternberk Antonín Sosík
Návštěva v Německu nastínila další směřování partnerské spolupráce
V
yhodnotit dosavadní spolupráci
a nastínit její další směřování bylo
smyslem pracovní návštěvy starosty
a místostarosty Šternberka Stanislava Orsága
a Michala Oborného v německém partnerském městě Günzburg. Z iniciativy tamního
starosty Gerharda Jauerniga se uskutečnila ve
dnech 8. až 11. října.
Představitelé obou partnerských měst se
dohodli, že v příštím roce na jaře přijede do
Šternberka hudební skupina Wasserburg
a následně v Günzburgu vystoupí orchestr
Harmonie. „Ve výhledu se nám jako velice
zajímavá jeví případná návštěva některých
členů radnice a zástupců spolků, doplněná
zájemci z řad günzburských občanů,“ uvedl
další člen šternberské delegace Vilém Zlamal.
Obě partnerské strany se vzájemně infor-
14
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
movaly o všech významných, kulturních,
sportovních a společenských akcích, které se
uskutečnily v uplynulém roce.
„Naše strana předložila návrh zajišťující
dlouhodobější pobyt v Günzburgu nebo jeho
blízkém okolí pro absolventy středních škol,
kteří nemají pracovní umístění, aby v horizontu tří měsíců mohli získat zkušenosti
z oblasti svých zájmů a rozvinout řečové dovednosti,“ informoval dále Zlamal.
U jednání byli přítomni i vedoucí odboru
kultury a spolku pro mezinárodní spolupráci. Součástí návštěvy Günzburgu byla také
prohlídka průmyslové zóny a seznámení se
s provozem radnice. Předběžná příprava další
spolupráce nabídla zajímavé možnosti pro
příští období, jejichž naplnění se však bude
odvíjet od finančních možností. (red)
SPOLEČNOST
NOVÉ KNIHY: Vykoupení krví / Peter Tremayne
V
nově otevřených prostorách zrekonstruovaného Kulturního domu,
kde je od 2. listopadu v provozu
i Městská knihovna Šternberk, si v oddělení
pro dospělé můžete zapůjčit historický román
světové literatury Vykoupení krví. Tento titul
je součástí série Sestra Fidelma.
V osmnáctém příběhu pátrá sestra Fidelma
po vrahovi krále Colgúa. Píše se rok 670
a král Colgú pořádá na svém hradě hostinu
pro význačné panstvo. Náhle do síně přichází řeholník, který
prý králi přináší
důležitý vzkaz.
Vz á p ě t í s e a l e
posel na Colgúa
vrhá a s výkřikem
„Pamatuj na Liamuin!“ ho probodne. Je sice zneškodněn, ale
král bojuje o život. Kdo je to Liamuin? A kdo
stojí za pokusem o vraždu? Vyšetřováním je
pověřena králova sestra Fidelma, vzdělaná
právnička, a její muž, bratr Eadulf. Musejí se
vydat na území svých úhlavních nepřátel,
příslušníků kmene Uí Fidgente, odkrýt temná
tajemství kláštera Mungairit a vypravit se
do hrozivé horské tvrze bezbožného tyrana.
Po celou dobu výpravy je provází nebezpečí
a násilí, až nakonec odhalují zdrcující pravdu.
Knihovnice Ivana Pajtlová říká o autorovi:
Peter Tremayne je pozoruhodný už tím, jak
zdánlivě protichůdné zájmy se odrážejí v jeho
dílech. Jeho práce o postavení keltských žen,
irské a keltské mytologii vypovídají o spisovateli plodném, o autorovi nevídaného záběru.
Dosud vydal 77 knih, 60 povídek a kromě
toho publikoval četné přednášky a uveřejnil
nepočítaně novinových článků. Vydal 37 knih,
z nichž mu detektivní příběhy o sestře Fidelně vynesly velkou popularitu.
Ukázka z knihy:
Gormán překvapeně zíral na mladou ženu na zemi.
Zcuchané černé
vlasy přecházející
téměř do modra
měla zastřižené nakrátko, což bylo dosti neobvyklé, a prameny byly špinavé a plné suchého
listí a stébel slámy. Dívka měla na obličeji tmavé
šmouhy od bláta, ale i tak bylo vidět, že je velice
pohledná - rysy měla souměrné, tváře poseté
sprškou pih, temné pronikavé oči a plné rty, které nepotřebovaly zvýrazňovat šťávou z bobulí.
V tu chvíli ale měla ústa roztažená do nenávistného šklebu, který odhaloval řadu pravidelných,
jasně bílých zubů. Šat měla velice nepěkný, špinavý a potrhaný a byla bosa...
Peter Tremayne je pozoruhodný
už tím, jak zdánlivě protichůdné
zájmy se odrážejí v jeho dílech.
Žánr: historický román
Rok vydání: 2015
Nakladatelství: Vyšehrad
Průměrné hodnocení uživatelů
databazeknih.cz.: 100 %
Z historického soudku: Jak šel čas s Chronotechnou IV.
V souvislosti s výstavou Příběh výroby hodin,
jež byla v červnu zahájena v Expozici času na
adrese ČSA 19, přinášíme čtenářům čtvrtou
část seriálu o historii šternberského podniku
Chronotechna. V minulém vydání jsme psali
mimo jiné o nástěnných a stolních hodinách,
automatickém otvírači padáku a o zahájení výroby hodin a budíků PRIM-ELECTRIC.
V roce 1975 byl zahájen vývoj vlastního
quartzového strojku pro budíky. Do výroby se
dostal roku 1979, kdy nahrazuje do té doby
používaný dovozový quartzový strojek od
německé firmy Staiger. Pro svůj netradiční
design dostává budík název Quartz-Válec.
Druhá generace quartzových budíků vlastní
konstrukce z počátku 80. let minulého století je již podstatně menších rozměrů a nese
označení EHSQ-MINI. V rámci této řady ná-
sledovala výroba i dalších typů, nejen budíků,
ale i nástěnných a spínacích hodin.
V 80. létech minulého století byla Chronotechna Šternberk prosperujícím exportním
podnikem. V roce 1981 započala výroba elektronické kontrolní pokladny Elka 80, která
však byla později nahrazena typem Elka 81.
Chronotechna vyráběla ročně více než 1,5
milionu kusů mechanických budíků B 71 ve
více než stovce modelů, statisíce dětských
kyvadlových hodin, desítky tisíc kusů mechanických minutek, quartzových budíků,
autohodin do vozů Škoda Favorit a řadu dalších výrobků přesného strojírenství. Většina
produkce se exportovala do celého světa.
Společenské a hospodářské změny po roce
1989 silně ovlivnily i Chronotechnu Šternberk. V červenci 1990 po dopadu sametové
revoluce na celostátní ekonomiku a průmyslovou výrobu se Chronotechna stala
samostatným státním podnikem podřízeným
ministerstvu průmyslu. V roce 1991 byla produkce utlumena a byla zavedena výroba nové
elektronické pokladny a šachových hodin.
Klesající poptávkou po hodinářských výrobcích v tuzemsku i v cizině vznikla nepříznivá
situace pro podnik. Aby byl odvrácen bankrot,
musela Chronotechna přikročit k propouštění
zaměstnanců, a to již v roce 1990. Tato krize
zasáhla i mohutný hodinářský průmysl v Německu a představitelé německých hodinářských firem měli zájem převést svou produkci
do České republiky, díky nižší hladině mezd
v naší zemi.
Východiskem z této nepříjemné situace se
tak jevilo navázání spolupráce s německou
firmou v Sendenu. V roce 1992 byl založen
společný podnik s německou firmou EUROPA
Uhrenfabrik GmbH. Po podepsání kooperační
smlouvy, podle které převáděla Europa do
Chronotechny svou výrobu budíků a hodiny
včetně výrobního zařízení a stala se výhradním odběratelem všech hodinářských
výrobků Chronotechny, vznikla společnost
typu Joint Venture. Nejprve byla založena
zcela nová firma, do které pak Chronotechna i
Europa vstoupily. Sloučením tak vznikla zcela
nová společnost a to dne 9. 10. 1992.
Společnost dostala název EUTECH a kromě
výroby vlastních budíků začíná montovat budíky a hodiny i pro německé firmy. Roku 1995
začal postupný úpadek hodinářské branže v
Německu, který předznamenal útlum hodinářské výroby v celé Evropě.
pokračování příště
Libor Hovorka, Jana Formánková a kol.
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
15
SPOLEČNOST
V září darovali bezplatně krev:
10x (bronzová medaile):
Svatopluk Čech, ročník 1994, Šternberk
Michal Kašpárek, ročník 1983, Šternberk
Olga Černocká, ročník 1978, Dalov
Věra Hrdličková, ročník 1976, Lipina
Martin Motáň, ročník 1979, Mladějovice
20x (stříbrná medaile):
Marek Brada, ročník 1983, Šternberk
40x (zlatá medaile):
Jiří Zlatníček, ročník 1982, Šternberk
100x:
Petra Hudáková, ročník 1975, Chabičov
Vlastimil Melka, ročník 1971, Lužice
Zdroj: ÚOS ČČK Olomouc
Úmrtí šternberských občanů
František Piska Vojtěch Král
Ludmila Faksová Pavel Janoušek
Irena Illková
Milan Adámek
Božena Urbančoková
Miluše Maulerová
Mgr. Lubomír Hrbek
Tomáš Czudek
Jaroslav Farský
Vítězslav Chlup
Miloslav Hedenec
František John
Marie Hrbková
Jiří Plášek
Alois Stráněl
*1969 †25. 8. 2015
*1950 †14. 9. 2015
*1935 †17. 9. 2015
*1956 †20. 9. 2015
*1929 †22. 9. 2015
*1944 †25. 9. 2015
*1948 †28. 9. 2015
*1962 †29. 9. 2015
*1935 †30. 9. 2015
*1967 †30. 9. 2015
*1954 †1. 10. 2015
*1939 †2. 10. 2015
*1945 †8. 10. 2015
*1935 †9. 10. 2015
*1926 †9. 10. 2015
*1943 †10. 10. 2015
*1919 †12. 10. 2015
Na Šternbersku se zalíbilo páru šakalů
P
árek šakalů se usadil na Šternbersku,
konkrétně v lesích u Těšíkova. Je
o tom přesvědčen Miroslav Kluka
z odboru životního prostředí Městského úřadu Šternberk. Ten tam šelmy zahlédl vpodvečer, kdy jsou nejaktivnější. Myslivcům se však
jejich stopu zachytit nepodařilo. „Je takové
sucho, že stopy nejsou viditelné. Ale čas ukáže,“ řekl Kluka.
Šakal je větší, vlkošedá liška. A právě s liškou
si ho lidé často pletou. Je to ale stepní zvíře
a do lesa se chodí spíše schovat. „Budou mít
zřejmě mladé,“ odhadl Kluka místní párek.
V Babicích a Mladějovicích byli šakali také
viděni. Údajně tam způsobili i škody na slepicích. Tato psovitá šelma se vyskytuje převážně na Balkáně, ale v Česku není žádnou rari-
17. 9. 1924
18. 9. 1930
Inzerce
www.sprintel.cz
internet
televize
telefon
D
ěvčata ve věku 13 až 15 let už se
mohou začít hlásit do soutěže Dívka
roku 2016. Jubilejní patnáctý ročník
se uskuteční 27. února. Základní kolo pro
Šternberk se bude konat v nově otevřeném
Kulturním domě. „Přípravy jsou již v plném
proudu, přihlásilo se už nyní několik dívek
a vybrali jsme pro Vás i hlavního hosta, kterého zatím ještě neprozradíme,“ řekla hlavní
Oceněné slečny z Dívky roku 2015. Foto: Pavel Malý
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
organizátorka soutěže Milena Schärferová
a dodala: „Můžete se těšit na významné osobnosti českého showbyznysu, ale i osobnosti
našeho města.“
Vloni slavila šternberská Dívka roku další
úspěch, když vítězka místního kola Dominika Handlová zvítězila i v celostátním finále
a stala se tak Dívkou roku pro celou ČR. Letos
usedne v odborné porotě.
Organizátoři soutěže vzkazují: „Dívky, které
se chcete zúčastnit, odnést si domů krásnou
korunku, věcné dary a hlavně spoustu zážitků,
neváhejte a přihlaste se! Dokažte si, že na to
máte a nastartujte svoji kariéru.“ Dívku roku
již tradičně pořádá Dům dětí a mládeže Šternberk, za finanční podpory města.
Přihlášku si mohou zájemkyně vyzvednout
v budově DDM v Opavské ulici nebo si o ni napsat na adresu [email protected]
„Hlásit se nám dívky můžou až do konce
roku,“ doplnila Schärferová.
(red)
Děti ze Šternberka a okolí narozené
od 16. 9. do 15. 10. 2015:
Štěpán Janoušek, 16. 9. 2015, Šternberk
Emilie Přidalová, 22. 9. 2015, Těšíkov
Ema Tomanová, 22. 9. 2015, Šternberk
Patrik Tesař, 22. 9. 2015, Šternberk
Daniel Černý, 24. 9. 2015, Dalov
Barbora Sandnerová, 7. 10. 2015, Šternberk
Emma Pidrman, 8. 10. 2015, Šternberk
Matěj Vítamvás, 9. 10. 2015
Matyáš Trnavský, 11. 10. 2015, Šternberk
Štěpán Hlaváč, 13. 10. 2015, Šternberk
Nejčastější jména v měsíci září: Michal, Jakub,
Tomáš, Ema, Natálie, Veronika
Neobvyklé jméno v měsíci září: Frencis
Zdroj: Nemocnice Šternberk
16
Ilustrační foto - šakal obecný
Jubilejní ročník soutěže krásy Dívka roku 2016
proběhne v kulturním domě. Slečny, hlaste se!
Naši zářijoví jubilanti
91: Božena Vysoudilová
85: Bohumila Hirschová
tou. Pouze se o ní většinou neví. I myslivci si ji
často pletou s liškou. Říjen je obdobím, kdy se
šakali rozmnožují. Mívají šest až devět štěňat.
Loví hlavně obojživelníky, hlodavce, ptáky
a mladé kopytnatce.
(red)
Sbor pro občanské záležitosti vyzývá maminky narozených dětí - občanů města
Šternberka, aby se na matrice přihlásily na
obřad „Vítání občánků“. Tel. č. 585 086 552.
SPOLEČNOST
Okénko pro ženy: podzimní líčení
N
a světových týdnech módy v Paříži,
Londýně, New Yorku a Milánu se
vyplatí sledovat nejen oblečení, ale
i tváře modelek. Právě tady se rodí trendy
v líčení. Nejvýraznějšími trendy podzimního
a zimního líčení bude:
Nahé líčení – toto líčení je módní už několik
sezon a sluší každé ženě, která nemá výraznější problémy s pletí. Základem je dobře vyčištěná a hydratovaná pleť. Vyzkoušet můžete
svěží alternativu přirozeného make-upu CC
krému nebo BB krému, na řasy použijte transparentní nebo hnědou řasenku. Rty ošetřete
balzámem nebo leskem. Lesk se příliš nehodí
pro dámy v letech, protože upozorňuje na
vrásky. Líčení dokončete růžovou tvářenkou.
Řasy à la šedesátá léta – retro šedesátých
a sedmdesátých let Vám v momentě dodá
nádech klasické elegance. V moderním pojetí
můžete nechat obočí trochu neučesané či
vynechat pudr pro zachování přirozeného
lesku. Nezbytnou součástí jsou nalepovací
řasy, tužka na oči a černá řasenka.
Barva cihel – pokud už vás nudí všechny ty
okoukané stíny, porozhlédněte se po cihlové
barvě. Na víčkách vypadá překvapivě dobře a
k podzimu se perfektně hodí. Použijte matný
stín. Důležité je především správné rozetření
do ztracena. Pokud máte modré oči, použijte
odstíny více do hněda. S cihlovým odstínem
by oči vypadaly uplakaně. Pak už jen stačí
přidat řasenku a oči jsou nalíčené. Jestliže
chcete nechat oči zazářit, se zbytkem líčení
maximálně šetřete. Máte-li náladu na barvy,
nebojte se pohrát s více odstíny najednou.
Zkusit to můžete s kombinací fialové, modrošedé a hnědé. S podzimem přicházejí barvy
podzimního listí, ale i odstíny borůvek, ostružin, fialek nebo švestek. Ty sluší především
kontrastní barvě očí, jako je zelená, hnědá
nebo oříšková.
Bronzové líčení – je dost oblíbené a často
se uplatňuje v letní sezóně. Letos však bude
k vidění i na podzim. Budou ho doplňovat
pískové, měděné a skořicové odstíny.
Nepřehlédnutelné linkování – namalování
perfektní linky vyžaduje čas a trénink. Tohle
je trend, který nestárne. Existuje velké množství způsobů, jak na ně, například tužkou na
oči ve více barevných odstínech, gelové linky
nanášené pomocí štětečku. Pokud jsou pro
vás linky novinkou, začněte s fixem. Aplikace
je rychlá, přesná a efektní.
Odstíny na rtech – pokud milujete výrazné
rtěnky, směle do nich, nicméně v letošní
sezoně budou dominovat nenápadné tělové
odstíny. Na rty použijte konturovací tužku. Ta
rty opticky zvětší a krásně vymodeluje. Tělové
odstíny jsou navíc vhodné pro všechny ženy.
Ing. Jana Kašíková, vizážistka
Mikrosvět v iiilandu
dokončení ze str. 5
Mikrostáty mezi sebou vedou i náboženské
spory. Když se vyhrotí příliš, je z toho mezinárodní konflikt. „Teď jsme měli sedmiletou
válku s Jižní galaxií. Zahynuly při ní čtyři tisíce lidí,“ prozrazuje stvořitel a ničitel v jedné
osobě, aniž by na něm byla vidět sebemenší
lítost nad ztracenou prací. „V počítačové hře
stačí zmáčknout jedno tlačítko a máte novou
vojenskou techniku. Tady si ji musí každý
znovu vyrobit sám,“ srovnává pan Pavel a
dodává k tomu: „A proto je důležité vést spolu
mezinárodní rozhovory a vycházet spolu.“
Tak jako skuteční lidé ovlivňují panáčky, tak
mají miničlovíčkové vliv na ty, co je vyrobili.
„Člověk se jejich prostřednictvím naučí dívat
na svět z jiného úhlu. Máme tady i netolerantní stát, se kterým se nedá jednat. A pak jsou
tu státy, které všechno řeší z hlediska boha,
jakoby ti panáčci měli zatemnělý rozum,“ míří
kritikou do vlastních řad pan Svoboda, který
ve své Větrnické unii praktikuje jiný systém.
Když se nemůže pro něco rozhodnout, hodí
kostkou. Sudé číslo znamená ano, liché ne.
Nevšední koníček převzali po jeho zakladatelích synové a dnes už i vnuci. Na návštěvu
však může přijít kdokoliv. Muzeum je označeno cedulkou iiiland, kdy tři písmenka na začátku ilustrují postavičky. Virtuální prohlídka
je možná na: www.iiiland.cz (kap)
Výstava fotografií v klášteře vypráví o minulosti gymnázia
U
příležitosti oslav osmdesátého výročí založení Gymnázia Šternberk
byla v prostorách bývalého augustiniánského kláštera uspořádána fotografická
výstava, dokumentující historii školy od roku
1935 do současnosti. Jsou na ní k vidění fo-
Výstavu si přišli prohlédnout současní i bývalí profesoři gymnázia. Na snímku je paní profesorka Skácelová.
tografie sto deseti maturitních tabel od roku
1949 až do roku 2003. Všechna vypovídají
o době, ve které vznikla. „Jsou zde vystavena
i tři skutečná tabla. Jedno je letošní, druhé je
staré čtyřicet a třetí dvaačtyřicet let,“ uvedl
autor výstavy, emeritní profesor Milan Hornišer.
Na výstavě je také několik desítek dobových
snímků z činnosti školy, jako byly například
brigády nebo různé sportovní soutěže, spartakiády, branné kurzy, lyžařské zájezdy. Z období let 1935 až 1938 jsou zde prezentovány
fotografie prvního profesorského sboru v čele
s jeho ředitelem Františkem Wiedermannem,
podobenky studentů, snímky první budovy
gymnázia v Sadové ulici a podobně. „Zajímavostí je několik starých učebnic, například
Silozpyt a Lučba, statistické knihy z období
založení českého gymnázia po roce 1945,
ukázky studentských časopisů, vzpomínkové
pozvánky na plesy nebo tiskopis s hlavičkou
prvního šternberského gymnázia,“ vyjmenoval pár exponátů Milan Hornišer.
Dalším vzácným vystaveným kouskem je podle jeho slov vysvědčení dosud žijícího lékaře
Josefa Kotěšovce z roku 1946 a jeho maturitní
Bývalí ředitelé gymnázia zavzpomínali na vernisáži na
staré časy. V popředí autor výstavy, profesor Hornišer.
vysvědčení z roku 1950. Z prvních maturantů
z roku 1949 se dnešních dnů dožili pouze čtyři
studenti. Výstava dokumentující historii školy je svým rozsahem ojedinělá. V prostorách
bývalého kláštera bude však k vidění už jen
do 5. listopadu.
(red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
17
DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ
Neopatrný řidič Liazu
se „podruhé narodil“
K
uriozní dopravní nehoda se stala
ve čtvrtek 1. října na železničním
přejezdu v Babicích. Řidič nákladního Liazu, který vezl štěrk na budoucí cyklostezku, jej těsně vedle kolejí vysypal a
v oblaku prachu pak přehlédl vlak, který se
k němu v té chvíli blížil.
Život mu zachránila jeho vlastní pohotová
reakce. V poslední chvíli totiž skočil na sedadlo spolujezdce. Lokomotiva pak narazila
přímo do kabiny a šoférovu polovinu úplně
zdemolovala. Čtyřiatřicetiletý řidič po nárazu
vylezl z vozidla oknem a záchranáři ho s lehčím poraněním hlavy a pohmožděnými zády
převezli do šternberské nemocnice.
Mnohem tragičtěji skončila v pondělí 5. října
havárie na výjezdu ze silnice, po které vede
trať závodů Ecce Homo. Třiapadesátiletý řidič
osobního vozu VW Caddy tam z neznámých
příčin vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Jiný řidič, který jel zrovna kolem, mu sice
poskytl první pomoc a přivolal záchranáře,
ale život už mu nezachránil. Muž svým mnohačetným zraněním, která utrpěl, na místě
podlehl.
(red)
Sušárna u Lužic slibuje
pracovní místa na pile
N
ová pracovní místa na pile by měla
vzniknout rozšířením provozu sušárny v katastru Lužic. Proces výstavby plánuje vedení společnosti Morava
Wood Products se sídlem v Uničově dokončit
ještě letos na podzim.
Kromě sušárny řeziva a pily přibude v areálu
společnosti Šteroz i nová kotelna na dřevní
odpad. Starší sušárna i kotelna už tam fungují, takže žádných výraznějších změn se prý
občané Lužic obávat nemusejí. V souvislosti
s provozem závodu by obcí neměly projet
denně více než dvě nákladní vozidla.
(red)
Lípa pro venkov si přijela pro inspiraci
L
ípa pro venkov je
název Místní akční
skupiny z Kutnohorska, jejíž zástupci strávili v
září dva dny na Šternbersku.
Jejich cílem bylo poznat náš
region a seznámit se s jeho
zajímavými projekty.
Ve Šternberku přivítal hosty
starosta Stanislav Orság,
který je současně předsedou
správní rady MAS Šternber-
sko. Představil jim mimo
jiné Expozici času, kterou si
představitelé středočeských
obcí se zájmem prohlédli.
Delegace pak pokračovala do
Bohuňovic, kde nevynechala
prohlídku Centra zdraví,
dozvěděla se o cyklostezce
Hvězdná a v Trusovicích navštívila kulturní dům.
Ve čtvrtek 24. září se hosté
přemístili zpět do Šternberka, kde si prohlédli prostory
bývalého augustiniánského
kláštera s letos otevřenou
expozicí Ecce Homo Park a
podívali se také do sousedního kostela. Odpoledne pak
byla na programu návštěva
centra ekologických aktivit
Sluňákov. (red)
Nový portál informuje o akcích i novinkách
N
evíte, jaké kulturní akce se budou tento měsíc konat ve Šternberku a okolí? Hledáte
netradiční tip na výlet? Zajímají vás výlety a cyklotrasy, novinky ze Šternberka nebo
spíše sportovní vyžití? To vše naleznete na novém turisticko-informačním portálu
www.poznej-sternbersko.cz, který provozuje MAS Šternbersko.
Na tomto webu si na své přijdou jak občané města a okolních obcí, tak i turisté. Nechybí seznam
památek, kulturních a sportovních akcí, ale i restaurací, penzionů, hotelů a dalších služeb. Gurmáni ocení nabídku místních produktů, sportovci zase přehled cyklotras a pěších stezek.
Pokud víte o akci, která se ve městě či okolí pořádá a v seznamu chybí, či sami nějakou organizujete, neváhejte a napište na e-mail [email protected] Akce bude na web doplněna.
Internetový portál vznikl díky projektu česko-polské spolupráce pod názvem „Společně za
atraktivitami našich regionů“, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního projektu „Překračujeme hranice“.
(red)
Přijďte na Odpoledne splněných přání
Š
ternberské maminky pořádají v pátek
4. prosince od 15 hodin na Hlavním
náměstí Odpoledne splněných přání.
Akce se koná na podporu dětského onkologického oddělení při Fakultní nemocnici Olomouc, dětského oddělení Nemocnice Šternberk, zvířecího útulku Štěpánov-Benátky a
malé Adélky, nad kterou má záštitu agentura
Konto Bariery.
Pro děti mohou návštěvníci nosit lízátka a
kreslící potřeby, pro zvířátka granule, konzervy a deky a pro malou Adélku vršky z PET
lahví. Děvčátku bude pak věnován i výtěžek z
punče, který se odpoledne na náměstí prodá.
Atmosféru této charitativní akce přijede zpestřit DJ Michal a příjemnou součástí programu
bude také společné vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.
(red)
Poděkování klientů Domova pro seniory
Tiskařský šotek neřádí pouze v novinách a časopisech.
Pozorné oči ho mohou objevit prakticky kdekoliv. Na
rozcestníku v obci Řídeč ukazuje směrovník do města
ŠTERNEBRK. Bezpochyby však jde o „náš“ Šternberk.
18
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
Chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat
paní Daně Zedníčkové, vedoucí Domova pro seniory Na Valech, za vše, čím pro nás byla. Na začátku měsíce října jsme se dozvěděli, že po více
než 20 letech odchází na jiné pracoviště. Je nám
to líto, měli jsme ji prostě rádi. Vlastně máme a
budeme ji mít rádi pořád, i když se už nebudeme
vídat. Vždyť ona to ví. Takže jí přejeme v nové
životní etapě pohodu a radost a vzkazujeme:
Naše paní vedoucí, budeme Vás v duchu vídat na
chodbách domova ještě hodně, hodně dlouho…
Klienti domova
K přání všeho dobrého v novém zaměstnání
i osobním životě se připojuje i personál domova.
No Dano, kdo nás bude stavět do latě a kdo nás
bude rozesmívat???
Tvoje holky
DĚJE SE VE MĚSTĚ A OKOLÍ
Studenti navrhnou, jak změnit Hlásnici Závodníci osedlali
projektu starosta obce MariStudenti navštívili Hlásniýtvarně architekšlapací motokáry
an Marghold.
ci koncem září, aby se detonickou studii
Dopis starostovi města: venkovské trhy
R
ádi bychom Vám vyjádřili naši spokojenost s prací zaměstnanců Městského
úřadu ve Šternberku. V letošním roce
jsme se od července do října zúčastnili Venkovských trhů ve Šternberku. Trhy pořádají
úředníci městského úřadu (my jsme byli nejvíce
v kontaktu s paní Kůrovou), ale i všechny její
kolegyně byly velmi příjemné, vstřícné, ochotné
a svou práci dělaly velmi dobře. Evidentně se
věnovaly pečlivě i detailům od potvrzení účasti,
přes technické zázemí po označení parkování
prodejců. Právě tento přístup je určitě tím, co
dělá trhy ve Šternberku výjimečnými pro prodejce i návštěvníky.
Různorodost nabízeného zboží, pohodoví prodejci a skvělé doprovodné programy, to vše
zajišťují pořadatelé naprosto skvěle a profesionálně.
Šternberk je krásné město a tak sobota, kdy jsou
trhy, je výborný tip na rodinný výlet - dopoledne trhy a potom hrad, muzeum... Rozhodně si
pořadatelé zaslouží pochvalu a velké díky, že
odvedli takto dobře svoji práci. Šternberku dělají
velmi dobré jméno a zcela boří mýty o neochotných, arogantních úřednících, kteří se povyšují
nad občany.
Prodejních akcí navštívíme desítky za rok a jen
opravdu pár jich lze s Vašimi trhy srovnávat.
Dáváme trhy i práci pořadatelů u Vás za vzor
všude, kde jsme a dost ostatních prodejců to
vnímá stejně. Venkovské trhy ve Šternberku
jsou pro nás jednoznačně „srdeční záležitostí,“
sejdou se tu milí a srdeční lidé, kteří mají úctu
k lidské práci i našim tradicím, a to je skvělé.
Anna a Radim Vysloužilovi,
majitelé řeznictví, Dvorce u Bruntálu
Výsledky podzimního závodu 4.ročníku
Kategorie
2010
Kategorie
2011
Pořadí Jméno
Kategorie
2009
Nyní budou studenti v rámci
předmětu Atelier zpracovávat výtvarně architektonické
řešení s jednoduchým návrhem vhodného sortimentu
použitých rostlin pro vybrané lokality.
Předmětem projektu jsou
centrum obce, procházkové
trasy po okolí a problematické okrajové části, které
potřebují ochránit před extrémními vlivy počasí.
Jednotlivé studentské práce
budou veřejnosti prezentovány formou výstavy, aby se
obyvatelé Hlásnice seznámili se všemi navrženými
variantami řešení a mohli se
k nim vyjádřit. (red)
Kategorie
2008 - 2007
tailně seznámili s terénem
a shromáždili podklady k
provedení analýz. „Jedná se
o dendrologický průzkum,
pasport technických prvků,
funkční, prostorovou, výtvarnou a dopravní analýzu,“
vyjmenoval jednotlivé části
Kategorie
2006 - 2005
centra obce a okolí
si nechávají vypracovávat
v Hlásnici. Přizvali si k tomu
studenty brněnské Mendelovy univerzity. Dalším, kdo
na projektu spolupracuje, je
Ústav zahradní a krajinářské
architektury v Lednici.
Kategorie
2004 - 2003
V
Příjmení
čas
1.
2.
3.
4.
5.
František
Matyáš
Ondřej
Matyáš
Maxim
Svaczyna
Smička
Dub
Smička
Hrdlička
12,33
16,83
19,57
20,79
27,40
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Daniel
Petr
Lenka
Radka
Tomáš
Anežka
Matyáš
Matyáš
Oskar
Filip
Vanessa
Gábor
Grossmann
Zvrnová
Zakuťanská
Uhlár
Svozilová
Kouřil
Sláčala
Topič
Orlik
Zelínková
12,93
14,14
14,51
15,17
15,55
15,97
16,01
17,61
20,13
22,01
22,81
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jakub
Petr
Matyáš
Vítek
Jaroslav
Štěpán
Jakub
Max
Josef
Elen
Valerie
Emma
Milčický
Dub
Gerhard
Chvapil
Fencl
Svozil
Derka
Kolínek
Černocký
Jiroušová
Kluková
Labíková
11.13
11,14
11,28
12,12
12,60
12,67
12,75
13,99
14,02
15,58
16,09
16,37
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Antonín
Martin
Lukáš
Michaela
Ondřej
Ondřej
Michal
Jiří
Nela
Štěpán
Antonín
Natálie
Martin
Marek
Máčala
Zvrna
Hönig
Klečková
Štrambach
Mikuš
Kubík
Zakuťanský
Skupieńová
Kamarád
Šuba
Kotíková
Gábor
Číhala
8,38
8,67
8,77
9,61
10,32
10,63
10,98
11,46
11,51
11,90
12,57
14,42
15,33
15,98
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Jakub
Petr
Martin
Matěj
Adam
Filip
Žaneta
Anna
Kateřina
Eiška
Ondřej
Ladislav
Nikola
Patrik
Lasovský
Marghold
Horry
Prečan
Belej
Harazin
Harazinová
Tomková
Černocká
Bundilová
Garaj
Gábor
Kolarská
Železný
8,16
8,74
8,92
9,21
9,40
9,80
10,50
10,54
10,57
10,88
10,95
11,78
12,09
12,73
1.
2.
3.
4.
5.
6.
František
Veronika
Michal
Lukáš
Lukáš
Ondřej
Marghold
Máčalová
Puškar
Otrošek
Černocký
Kamarád
7,71
8,61
8,69
10,70
11,53
17,14
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
19
DĚTI A MLÁDEŽ
Školáci ve Švédsku lovili ryby, pekli chleba a učili se anglicky
P
řelom září a října je pro některé žáky
naší školy tradičně spjat s cestou za
poznáním a novými přáteli. I letos
dostalo dvanáct osmáků a deváťáků možnost
vyjet na jedenáctidenní jazykový a poznávací
pobyt do Švédska.
V sobotu 26. září čekalo na žáky v Göteborgu
vřelé přivítání se švédskými kamarády a jejich
rodinami, které se snažily, aby se cítili jako
doma. Setkání bylo radostné, protože se již
všichni znali díky facebooku. V neděli rodiče
připravili občerstvení a zábavný program
s kvízy o zajímavostech obou zemí. Pondělní
dopoledne bylo plné seznamovacích aktivit a
tak se na jeho konci znali všichni dokonale.
Děti mohly během pobytu trávit veškerý čas
se svými švédskými hostiteli a zdokonalovat
se v jazykových dovednostech, které doposud
získávaly jen v hodinách školní angličtiny.
Součástí pobytu byly také návštěvy zajímavých míst, například kungsbacké radnice,
místního kostela a podzemních prostor göteborských hradeb. Nebylo možné odtrhnout
oči od nesčetných druhů ryb a jiných moř-
ských živočichů při prohlídce staré budovy
rybího trhu. Ostatně humří sezóna zrovna
začala, a tak si tuto, pro nás nezvyklou, pochoutku mohly děti samy zkusit ulovit, když
trávily den u moře.
Nikdo si nenechal ujít příležitost řídit motorový člun a rozčísnout vlny chladných sever-
ských vod. Chlad vystřídala výheň staré pece,
ve které si děti mohly upéct vlastní chléb.
Další zážitky na žáky čekaly během klání
v bowlingu a při oslavě narozenin, kterou pro
naši dívku uspořádala švédská rodina. Všechny své prožitky děti zachytily na videích,
která prezentovali ve škole Törås ve městě
Kungsbacka.
Říká se, že to nejlepší přichází na závěr.
V našem případě to bývá celodenní návštěva
zábavního parku Liseberg. V neděli odpoledne se děti se svými novými kamarády loučily
jen nerady. Smutek v jejich očích byl důkazem, že prožily několik krásných dnů a že celý
pobyt se vydařil. Již nyní mohou děti spřádat
plány na jaro, kdy se role otočí a švédské hosty budeme vítat u nás ve Šternberku.
Budeme se snažit být dobrými hostiteli,
protože nám na tomto výměnném programu
záleží. Uvědomujeme si, jak mimořádný jazykový význam má pro naše žáky a jak pomáhá
vzájemnému pochopení a sblížení lidí jiné
národnosti.
ZŠ Svatoplukova, Šternberk
Děti vyráběly koláže
Studenti už podruhé vyhlásili sbírku pro psy
uší, podestýlky pro kočky, savé hygienické
bírku pro psí útulek v Olomouci
a těšily se na drakiádu
Z
ačátek školního roku a příchod podzimu - to byly hlavní témata aktivit
v Centru pro rodinu, děti a mládež,
které provozuje občanské sdružení Ecce
Homo Šternberk.
Rodiče jsme připravovali na nové i staronové
povinnosti, dětem jsme připomněli na besedách, jak se chovat na přechodech i jak se
chovat k novým spolužákům. S tím nám jako
vždy pomáhali kolegové - asistenti prevence.
Rodiče si znovu zopakovali, jak má vypadat
správně uspořádaná aktovka i jak je důležitá
zdravá svačina.
Téma podzimu se do naší práce s dětmi promítlo aranžováním i kolážemi z podzimního
listí, plodů a skořápek. Děti už se také těšily
na drakiádu, která se odehrála v polovině
října. Pro všechny zúčastněné to bylo první
pouštění draka vůbec! Kdyby nebyla taková
zima, ani bychom nešli domů. A těšíme se na
pečení brambor. Hana Kurdiovská
20
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
S
v yhlásila už podruhé třída 4.B
šternberského gymnázia. Mohou
do ní přispět spolužáci, vyučující, pracovníci školy i široká veřejnost. Sbírají se psí
a kočičí konzervy, salámy, psí granule značky Bardog, Frontline spray, Otifree čistič
podložky pro štěňata, klasické vlněné deky
a také víčka od PET lahví.
Sbírka byla vyhlášena 14. října a potrvá až
do 12. prosince. Příspěvky od dárců bude
přebírat sekretariát školy. O více informací
si pište na: [email protected] (red)
Deváťákům v Praze pršelo, ale prohlídku
hlavního města si přesto ujít nenechali
V
e dnech 7. a 8. října proběhla exkurze žáků devátých tříd do Prahy.
První den v dopoledních hodinách
jsme měli možnost si v doprovodu průvodkyně prohlédnout Pražský hrad, Vladislavský sál, korunovační klenoty, Defenestrační
místnost, Chrám svatého Víta a Jiřský klášter. Bohužel kvůli deštivému a mlhavému
počasí nebyly výhledy na krásnou Prahu
takové, jaké bychom si přáli.
V odpoledních hodinách jsme se přesunuli
na Akademii věd, kde už žáky čekal zajímavý chemicko-fyzikální workshop. Žáci
měli možnost vyzkoušet si výrobu elektrických článků s pomocí ovoce, zeleniny
a dvou elektrod, rozsvítit LED diodu, určit
pH neznámých látek za pomoci přírodních
indikátorů, sestavit si modely organických
sloučenin, a to vše zajímavou a hravou formou. Večer nás v planetáriu čekalo úchvatné promítání filmu o sondě Hayabusa, která
byla vyslána k planetce Itokawa, aby z ní
odebrala vzorky a my lidé měli možnost
dozvědět se více o vzniku naší sluneční
soustavy.
Ani druhý den nám počasí nepřálo a nepřetržitě pršelo. Přesto jsme s paní průvodkyní
absolvovali prohlídku Starého Města, kde
jsme si pod sochou svatého Václava poslechli zajímavé historické události, pasážemi Václavského náměstí jsme prošli do
překrásné Františkánské zahrady, poseděli
jsme v chrámu Panny Marie Sněžné a Národní třídou jsme se přes Havelský a Ovocný
trh dostali na Staroměstské náměstí k radnici, kde jsme si pět minut v dešti počkali
u orloje na polední odbíjení.
Promočení, ale obohacení historií Prahy
jsme se šli schovat do Palladia. Tady někteří
využili možnosti nakoupit sobě a svým blízkým dárečky nebo upomínkové předměty
z našeho výletu. Unavení a spokojení jsme
se v pozdních večerních hodinách vrátili
domů.
ZŠ Dr. Hrubého, Šternberk
MLÁDEŽ/VOLNÝ ČAS
Druháci už jistě vědí, kde hledat štěstí
V
měsíci září jsme se s dětmi z druhých tříd pokusili rozpoznat, co je
pravé štěstí a kde najdeme to nejcennější. Vydali jsme se na cestu za poznáním. Celý týden nám v tom pomáhal příběh
chlapce Taa.
Ten se rozhodl své štěstí hledat daleko od své
rodiny. Stejně jako on jsme prošli přes louku
štěstí, kde jsme si zavzpomínali na radosti
našeho života. Potok slz nám zase připomněl
trápení, starosti a smutné chvíle, které jsme
prožili. Na kamenité cestě ležely kamínky
připomínající lidi, kteří prošli naším životem.
Během pátečního odpoledne jsme došli na
horu poznání, kde jsme si vzpomněli na domov. Tam jsou všichni, se kterými prožíváme
radosti i starosti, kteří nás mají rádi a bez
nichž nemůžeme být. Vzpomněli jsme si na
svou mámu, tátu a kamarády, bez kterých
bychom šťastní jistě nebyli.
Nejúžasnější po této náročné cestě bylo shledání nic netušících dětí s jejich rodiči, kteří
na ně čekali u ohně v Lužicích na hřišti.
Dnes už děti určitě ví, kde je jejich štěstí.
Kamila Vavrdová a Romana Tomášková,
ZŠ náměstí Svobody, Šternberk
Domeček se promění
ve výtvarnou dílničku
D
ům dětí a mládeže Šternberk se na
podzim vyzbrojil dobrou náladou a
zajímavými nápady pro děti i rodiče.
Ve středu 11. listopadu se děti ze školních
družin utkají v šipkovém turnaji. Stejný program je pro ně připraven i na další dvě středy.
Svatomartinská slavnost na hradě nabídne
ve středu 11. listopadu příležitost veřejně vystoupit kapele DDM „Bylo nás 6“. Posluchačům se představí od 17 hodin.
Ve čtvrtek 12. listopadu v 9:30 přijdou do
Domečku maminky na mateřské dovolené se
svými dětmi a vyrobí si tam keramický dáreček. Ve čtvrtek 16. listopadu si svůj výrobek
přijdou do DDM opatřit glazurou. Společné
vstupné na oba dny činí 30 korun.
Výroba adventních věnců je připravena na
pátek 27. listopadu, opět v Domečku a to od
15 do 18 hodin. Vstupné je 250 korun. Přihlášky a platby jsou přijímány do 13. 11. (red)
Škola Dr. Hrubého
ukáže své prostory
Gymnazisté dostali poděkování za sbírku
a zlepšili své znalosti v televizní soutěži
N
adace Život dětem zaslala Gymnáziu Šternberk poděkování za účast
v podzimních Srdíčkových dnech
2015 a za finanční částku 7214 korun, získanou prodejem předmětů s logem „Život
dětem.“ Částka bude použita na pomoc rodinám, které se starají o vážně nemocné děti na
území České republiky - konkrétně na nákup
invalidních vozíků, zdravotních kočárků,
rehabilitačních pobytů a dalších zdravotních
pomůcek.
POKLAD Z HLUBIN A CO S NÍM
Hlavním tématem projektového dne nižšího
gymnázia se v říjnu stala ropa. Každý měl
možnost si uvědomit, že se jedná o surovinu pro výrobu plastů, zdroj energie i zdroj
znečistění, stejně tak jako o rychle ubývající
poklad z hlubin naší planety.
Studenti v sedmi pracovních týmech přemýšleli, diskutovali a obohacovali své vědomosti
o nová zjištění. Stanoviště si nazvali takto:
Ropáci, Žrouti energie, Různé pohledy na
D
en otevřených dveří připravuje na
pátek 4. prosince Základní škola Dr.
Hrubého Šternberk. Od 8 do 12 hodin
mohou zájemci nahlédnout do netradiční výuky, seznámit se s multimediálními učebnami
a výukou na interaktivních tabulích. V kuchyňce se bude péct cukroví, v tělocvičně předvádět
atletická dráha, bude se konat plackohraní.
Od 15 hodin bude připraven vánoční jarmark
s výrobky žáků, vypouštění balonků s přáním
Ježíškovi, soutěže v deskových hrách, výtvarné
dílny, zpívání koled, dětský koutek ve školní
družině a vystoupení žáků v tělocvičně. (red)
ropu, Riskuj, Ropa jako surovina pro výrobu
plastů, Ropofonie, Ropný zlom.
„Chtěla bych poděkovat všem vyučujícím,
kteří na projektu pracovali, dále pak Obecně
prospěšné společnosti rodičů a příznivců
Gymnázia Šternberk, ale i městu Šternberk,
bez jejichž finanční podpory by se tento projekt s environmentálním zaměřením nemohl
uskutečnit,“ vzkázala všem výše uvedeným
Milada Wiedermannová.
Plejády uspořádají
maškarák pro velké
ÚŽASNÝ SVĚT TECHNIKY
V pondělí 21. září se pětice šikovných kvartánů (Alena Orságová, Veronika Mikolajková,
Vojta Cina, Ben Tichý a Ríša Juránek) zúčastnila natáčení soutěžního pořadu U6-Úžasný
svět techniky. Celodenní natáčení probíhalo
v bývalých železárnách v Dolní oblasti Vítkovic. Akce studentům přinesla spoustu nových zkušeností a znalostí. Překvapil je milý
a kamarádský přístup filmového štábu i jejich
dokonalá souhra.
Gymnázium Šternberk
aškarní ples pro největší pořádá
v sobotu 21. listopadu pionýrská skupina Plejády Šternberk.
Večer plný zábavy, hudby, tance a soutěžení se uskuteční od 19 hodin na Středním odborném učilišti lesnickém ve Šternberku. K tanci a poslechu zahraje všem
zúčastněným kapela Exces Rock. Kdo přijde
v masce, bude odměněn!
Maškarák pro největší slibuje mimo jiné
spoustu legrace, občerstvení, tombolu a vyhlášení nejlepší masky. (red)
M
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
21
SPORT / SERVIS
Místní gymnasté pořádali Memoriál Miloše Homoly
T
radiční podzimní závod sportovní
gymnastiky uspořádal TJ Sokol
Šternberk v sobotu 10. října ve
velkém sále sokolovny. Změřit své síly na
čtyřech gymnastických nářadích přijelo do
Šternberka ve čtyřech kategoriích na padesát závodníků z osmi oddílů celé Moravy.
Po odcvičení sestav gymnastického čtyřboje
- hrazda, kůň na šíř, kruhy a bradla - postoupilo z každé kategorie šest nejlepších
závodníků do finále „O pohár města Šternberka“ vždy na jednom vybraném nářadí.
Nejmladší žáci se utkali na kruzích, mladší
žáci na bradlech, starší žáci na hrazdě
a dorostenci na koni.
Pořádající oddíl TJ Sokol Šternberk měl své
závodníky zastoupeny ve dvou mladších
kategoriích. V nejmladších žácích ve čtyřboji zvítězil favorit této kategorie Jonáš
Daněk ze Sokola Zlín. Domácí závodníci se
umístili takto: 5. Jonáš Nesrsta, 13. David
Koudelka, 14. Matthew Hockaday a 25.
Roman Brázda.
V kategorii mladších žáků místní borci úřadující družstvo mistrů ČR František
M arghold a Jan Vachu tk a - bojovali
v pětici nejsilnějších soupeřů o medailové
Volejbalistky Sokola
vedou ligovou tabulku
P
ěkně zostra začal nový ročník volejbalové extraligy žen. V předehrávce
jeho 11. kola se v Mikulově pod
hlavičkou VK SG Brno utkala česká juniorská reprezentace s týmem Sokola Šternberk.
A právě Šternberanky v pětisetové bitvě nakonec slavily výhru 3:2.
Úvodní set celé nové sezony byl vyrovnaný
a až v samotné koncovce jej nad mladými
reprezentantkami připravujícími se na ME
své věkové kategorie urval hostující Sokol.
Vzápětí ale soupeř Šternberanky zatlačil
servisem a měl navrch i v útočné činnosti, což
se hostům nepodařilo zastavit i přes různé
hráčské výměny ani v třetím setu.
Od čtvrtého dějství však Hanačky pozměnily
způsob hry a nastartovaly k protiútoku. Navíc
se z jejich strany zlepšilo i podání a hra v poli.
Shodou okolností narazily na VK SG Brno
i v sobotu 17. října. Tentokrát přehrály
juniorskou reprezentační základnu 3:0
a vzhledem k ostatním ligovým výsledkům se
ocitly v čele tabulky nejvyšší domácí soutěže.
„Oproti utkání v Mikulově jsme tentokrát
lépe přihrávali a mohli tak účinněji útočit
středem,“ pochvaloval si trenér Sokola Martin
Hroch. „U nás mělo extraligovou úroveň pouze libero,“ hodnotil 2. zápas kouč mladých reprezentantek pod hlavičkou Brna Aleš Novák.
Adam Fritscher
22
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
umístění. Marghold se s celkovou známkou 45,55 bodu podělil o 1. místo se svým
rivalem Miroslavem Durákem, který získal
stejný počet bodů. Jan Vachutka obsadil
s celkovým součtem 43,9 bodu čtvrté místo
ve čtyřboji a ve finále na bradlech vybojoval
3. místo a bronzovou medaili.
František Marghold si ve finále na bradlech
již pohlídal zlatou medaili a o 15 setin bodu
zvítězil nad Mirkem Durákem z Bučovic.
Oba trenéři oddílu, Zbyněk Kryl a Jindra Dostálová, spolu s realizačním týmem zaslouží
velký dík za uspořádání memoriálu. Poděkování patří i všem divákům, kteří vytvořili
pro mladé borce opravdovou závodní kulisu.
V příštím patnáctém ročníku bude mít možná oddíl obsazeny tři závodní kategorie.
Marian Marghold
Šermíři sklízeli úspěchy v Praze a Brně
V
sobotu 10. října se v Praze uskutečnil 17. ročník Magistrátního
turnaje, který pořádal Sokol Praha
Vršovice. V kategorii minižáků startoval
závodník oddílu Šerm Sokol Šternberk
Vladimír Knob. V konkurenci 12 závodníků
z osmi šermířských oddílů vybojoval po čtyřech vítězstvích a jedné porážce v 1. kole, po
Vláďa Knob si v Magistrátním turnaji vyšermoval zlato.
pěti vítězstvích bez porážky ve 2. kole a třech
vítězných eliminačních zápasech, 10:5 nad
Matyášem Laryšem z oddílu Slezan Opava,
10:1 nad Janem Šindlerem z oddílu Baník Most
a 10:3 nad Ivanem Víchou z klubu Sportovní
Šerm Zlín, 1. místo a zlatou medaili.
Na mezinárodním turnaji Brněnský pohár
startoval v neděli 11. října v kategorii žáků
z oddílu Šerm Sokol Šternberk David Kvapil.
V konkurenci 42 závodníků z 16 oddílů ve
dvoukolovém klání a eliminačních zápasech
s opravami vybojoval po pěti vítězstvích
a jedné porážce v 1. kole, třech vítězstvích
a třech porážkách ve 2. kole, nasazený jako
13. po vítězství v eliminaci 15:10 nad Lukášem Janečkem z oddílu Šerm Ostrava, porážce
4:15 v souboji s Martinem Cmielem rovněž
z klubu Šerm Ostrava, vítězstvím v opravné
eliminaci 15:11 nad Martinem Lekešem z KŠ
Šamorín a prohře 3:15 v osmifinále s Markem
Totuškem z oddílu Sokol Bystřice nad Perštejnem, celkové pěkné 7. místo.
Stejného turnaje se zúčastnila i Lenička Mušková poprvé v kategorii žaček, v níž startovalo
29 závodnic ze 12 klubů. Po 1. kole byla vyřazena a do dalších bojů nepostoupila.
Úspěšným srdečně gratulujeme, poraženým
držíme palce do dalších bojů, přejeme silnou
vůli, všem hodně štěstí a pevné zdraví do dalších soutěží nové sezony.
Martin Látal
AKCE V NOVÉM KULTURNÍM DOMĚ NAPLNILY SÁL
S
lavnostní otevření nově zrekonstruovaného Kulturního domu ve
Šternberku bylo rozvrženo do tří
dnů. V pátek 16. října patřila úplná premiéra
místnímu dechovému souboru Harmonie
a jeho hostu Vladimíru Kumpanovi, v sobotu
17. října přijali pozvání do našeho města
známí pražští herci Simona Stašová a Michal
Dlouhý. V jejich podání zhlédli návštěvníci
komedii „Víš, že vím, že víš,“ o tom, jak si
udržet živé manželství. Nedělní představení
patřilo především dětem. Neslo název „Na výletě v iSvětě“ a snažilo se humornou formou
Foto (7x) David Sedlák/DS Foto Šternberk
nastínit i těm nejmenším podstatu lidského
života, s použitím výtvarných prvků černého
divadla, tance, pantomimy a hudby. Všechny
tři kulturní akce se uskutečnily pod taktovkou
olomoucké společnosti ARKS Plus a celkem je
navštívilo bezmála jedenáct set lidí. (red)
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015
23
Inzerce
24
ŠTERNBERSKÉ LISTY | listopad 2015

Podobné dokumenty